Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni Side 1 af 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Kernen Ølstrups nye samlingssted Juni 2015 Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Landsbyen Ølstrup... 3 Projektets idé... 3 Mål... 4 Målgruppe... 5 Projektet... 5 Delprojekt 1: Børnehuset Mariehønen... 5 Indendørs faciliteter... 6 Udendørs faciliteter... 7 Delprojekt 2: Fritid og kultur i Kernen (Multihuset)... 7 Attraktive lokaler og faciliteter... 8 Foyeren... 8 Aktivitetshallen... 8 Festlokalet... 9 Udlejningslokaler til eks. kontorer, kliniklokaler o.l Produktionskøkkenet... 9 Livet i Kernen... 9 Belægningsskema for aktivitetshallen Delprojekt 3: Uderummet Leg for børn Aktiviteter for unge og voksne Stisystemer Vand Mulighed for pause og hygge Materialer i uderummet Anlægsbudget, kapital og tidsplan Organisering af projektet og efterfølgende drift Driftsbudget Markedsføring Afrunding Bilag 1 Aktivitetsliste Bilag 2 Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen Side 2 af 17

3 Kernen - Ølstrups nye samlingssted Projektbeskrivelse Kernen skal være et aktivitetsområde i landsbyen Ølstrup, som vil indeholde børnehave, en fritidsog kulturdel samt inddrage udemiljøet og naturen, som en naturlig del af aktiviteterne. Uderummet bliver det, der binder de forskellige dele sammen, men bliver også en aktivitet i sig selv. Landsbyen Ølstrup Ølstrup er en landsby med ca. 550 indbyggere, beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ølstrups beliggenhed tæt ved hovedvej 11 og 15 giver en unik placering i forhold til bosætning, idet der er let transport til byer som Holstebro og Herning, ligesom der er gode vejforhold til byer inden for kommunegrænsen. Dermed er der fra Ølstrup fine muligheder for transport til job, f.eks. på det nye supersygehus ved Gødstrup. Ølstrup er kendetegnet ved et stort sammenhold og ved at være i stand til at løfte store projekter. Ølstrup er landsbyen folk udefra gerne vil flytte til og er den by i Ringkøbing-Skjern, der har haft den største procentvise befolkningstilvækst i perioden Hovedparten af indbyggerne i Ølstrup er af dansk oprindelse, mens en pæn andel har østeuropæisk oprindelse. Ølstrup har egen børnehave, friskole, brugs, et rigt foreningsliv og masser af flot natur, bl.a. 2 ny anlagte søer. Ligeledes er der i Ølstrup flere virksomheder, både enkeltmands- og større virksomheder. I Ølstrup bliver der gjort meget for at inkludere alle, voksne som børn, hvilket lykkes godt, og som er hele fundamentet for den positive udvikling, vi har oplevet gennem de seneste årtier. Eksempler på vellykkede projekter er oprettelse af Ølstrup Friskole i 1992, som stadig kører med succes, opførelse af Dagli Brugs i 2002, og senest anlæggelse af vores flotte badesø i 2013 (se også Bilag 1_Aktivitetsliste). Grundet vores store sammenhold og aktivitetsniveau blev Ølstrup i 2014 kåret som Årets Landsby i Region Midtjylland; en titel vi er meget stolte af. I Ølstrup ønsker vi at fortsætte og videreudvikle dette arbejde, så vores landsby også i fremtiden er et attraktivt sted at leve, bo og flytte til for alle aldersgrupper, uanset nationalitet. Kernen placeres centralt i Ølstrup, med bymidte, friskole, kirke og brugs på den ene side, og Vanting sø med attraktive byggegrunde på den anden side. Herved bliver Kernen et omdrejningspunkt i byen og for den fremtidige markedsføring af Ølstrup som et godt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Projektets idé I Ølstrup er der igennem de seneste 2 år brugt tid og energi på at samle og organisere de mange frivillige hænder og de mange gode initiativer og ideer, der er i landsbyen. Målet har været at skabe en struktur, der er fremtidssikret, så vi er rustet til at løfte de projekter, der er behov for, så Ølstrup fortsat er med helt i front indenfor det aktive medborgerskab og i forhold til at tiltrække tilflyttere. Side 3 af 17

4 Strukturen er på plads i form af Ølstrup ; nu gælder det de fysiske rammer for sammenhold, sammenhængende børneliv, fritidstilbud, sundhed og trivsel i Ølstrup. På nuværende tidspunkt har vi ældre og utidssvarende rammer i form af vores børnehus og sognegård, som ønskes fornyet. Fornyet, så de kan rumme vores aktive fritid, huse vores fester, sikre æstetiske og udfordrende rammer for pasning af vores børn, være mødested for de ældre, være cafémiljø for vores unge såvel som ældre, kan tilberede sunde og varierende måltider til Børnehuset, friskolen m.fl. samt være rammen om mange andre aktiviteter. Kernen skal: Være samlingsstedet med tilbud til alle byens borgere på tværs af generationer. Gøre det nemt at dyrke fritidsaktiviteter og være fysisk aktiv. Have gode lokaler til afvikling af møder og arrangementer, både i privat og foreningsmæssigt regi, samt for selvstændige, der har behov for mødelokaler for at kunne drive deres virksomhed. Rumme det kommunale børnehus Mariehønen. Lave sund og varieret mad til børnehuset Mariehønen, Ølstrup Friskole samt byens borgere. Være stedet, hvor alle livets fester kan holdes private fester, fælles fester, fællesspisning m.v.. Være stedet, hvor mindre virksomheder og foreninger kan dele kontor-/kliniklokaler. Være et alternativt æstetisk byggeri med atmosfære, hvor grænserne mellem ude og inde flyder sammen, så sanserne stimuleres i miljøer med vand, planter og lys, og vores smukke natur udnyttes til fulde. Være et hus med stor gennemsigtighed, fleksibilitet og alligevel afgrænsede funktioner. Have et udfordrende uderum, der giver lyst til samvær og aktivitet. Bygge på høj involvering, ansvarlighed og ejerskab fra brugerne af huset, så udbuddet altid afspejler de reelle behov og ønsker. Binde området sammen mellem de aktiviteter, der er placeret allerede (skole, kirke osv.), og de nye der etableres. Mål Målet med at etablere børnehus, kultur- og multihus samt et attraktivt uderum i sammenhæng er at: Investeringen sikrer bedre udnyttelse af de stedbundne naturressourcer. Løsningen forbedrer kvaliteten, således at børn, forældre, borgere og brugere oplever øget sammenhæng i deres dagligdag. Der skabes attraktive fysiske rammer til at understøtte og højne det gode fællesskab og medborgerskab. Der byudvikles ud fra en helhedstænkning, der skaber et godt sted at bo, leve, flytte til og drive virksomhed. 1 Ølstrup 2020 er et samlingsorgan bestående af repræsentanter fra foreninger og institutioner i Ølstrup. Ølstrup 2020 organiserer og sikrer samarbejde og viden på tværs i Ølstrup, hvilket skaber synergi og sammenhængskraft. Side 4 af 17

5 Målgruppe Målgruppen for projektet er alle borgere, som har interesse i at være med i det fællesskab, der eksisterer og hele tiden udbygges i Ølstrup. Grupper, der kan nævnes, er: Børn i børnehuset Mariehønen, de ansatte her og børnenes forældre. Børn i Friskolen, de ansatte på skolen og børnenes forældre. Ungdomsklubben. De unge i byen. Idrætsudøvere i alle aldre. Brugere af festlokaliteterne. Ældreklubben. Nuværende og kommende erhvervsdrivende. Projektet Projektet Kernen består af følgende delprojekter. Fritid og kultur i Kernen (Multihuset). Børnehuset Mariehønen (vuggestue 2, børnehave og SFO). Uderummet. Delprojekterne er projekter hver for sig, men i en indbyrdes sammenhæng, og er beskrevet i de kommende afsnit. Opførelse af Multihus og rammer for kommunal børnehave bakkes op af Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester, Iver Enevoldsen (se Bilag 2_Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen) Delprojekt 1: Børnehuset Mariehønen Børnehuset Mariehønen vil være en aldersintegreret institution i absolut verdensklasse. Baggrunden for Mariehønens virke og vision er de nationale læreplaner, Ringkøbing-Skjern Kommunes børneog familiepolitik samt Naturens Rige. Vi vil lave en institution, hvor alle børn fra 6 måneder til 10 år er samlet i et enkelt hus med separate afdelinger til hver enkelt aldersgruppe. Dette giver plads, ro og rum for de behov, de enkelte aldersgrupper har, og samtidig vil der for de aldersgrupper der aldersmæssigt er tæt på hinanden, være let adgang til fælles leg og aktiviteter. Dette kan eks. være fælles leg og aktiviteter for de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn eller for de ældste børnehavebørn og skolebørnene. At have vuggestue, børnehave og SFO samlet giver Helhed for børn, forældre og personale. 2 Afgørelse vedr. oprettelse af vuggestue afventes. Side 5 af 17

6 Trygge og sikre overgange, da børnene altid er i samme hus de skal blot skifte indgang og garderobe. Ydermere vil overgangene kunne blive fleksible og 100% tilrettelagt efter det enkelte barns behov. Velkendt personale, som børn og forældre er trygge ved fra starten og hele vejen igennem barnets liv i Mariehønen. Velkendte legekammerater gennem hele børnelivet. Mulighed for, at en voksen følger barnet gennem dets tid i institutionen, såfremt barnet har behov for dette. Større og bedre vilkår for inklusion. Faciliteter, som giver mulighed for fordybelse og leg uden at blive afbrudt af en voksen, f.eks. ved hjælp af vinduer i døre. Herved kan personalet holde øje med børnene uden at behøve at forstyrre legen unødvendigt. Børnehuset Mariehønen vil tilbyde attraktive rammer, som er fleksible og kan tilpasses efter behov. Dette gøres ved at: Lave flere foldevægge, som sikrer fleksibel udnyttelse af rummene. Naturen indgår som et aktivt element i byggeriet. Naturen vil være en del af det daglige børneliv gennem de nærliggende søer, vandløb, marker og skove, hvilket giver unikke muligheder for læring, ro, fordybelse og leg. Børnehuset bliver en del af Kernen, så der skabes liv og sammenhængskraft på tværs af generationer, funktionalitet og interesser. Den tætte placering på Multihuset betyder, at Børnehuset får let adgang til multihusets faciliteter, hvilket giver vidtstrakte rammer for bevægelsesaktiviteter, motoriklege ol., der styrker fysik, sammenhold og mental sundhed. Huse evt. heldagslegestue og gæstepleje for dagplejere, og derigennem gøre børnenes overgang fra dagpleje til børnehave endnu nemmere 3. Indendørs faciliteter Mariehønens indretning skaber muligheder og består af flere mindre rum. Dermed sikres fleksibiliteten. De pædagogiske læreplaner sætter rammen for de indendørs lokalers indretning og anvendelse. Der er behov for: Separat indgang og toiletter for de forskellige grupper i Mariehønen. Dette giver ro for de forskellige aldersgrupper og tilpasning til de forskellige behov (f.eks. pusleplads, store/små toiletter m.v.). Kernerummet, som om formiddagen vil være samlingssted i huset samt fungere som rum for de ældste børnehavebørn (de kommende skolebørn). Om eftermiddagen fungerer Kernerummet som SFO. 3 Når vuggestuen oprettes, forventes det, at der ikke er dagplejere i Ølstrup. Skulle der på sigt blive behov for dagpleje, f.eks. ved flere børn end vuggestuen kan rumme, vil heldagslegestue i Mariehønen være en mulighed. Det samme gælder for gæstepleje. Side 6 af 17

7 Mødelokale, der indrettes, så det kan bruges som legerum, når der ikke afholdes møder. Mødelokalet får direkte adgang fra vuggestue og SFO, så der er let adgang for alle (børnehavebørnene har adgang gennem SFO en). Tekøkken i vuggestuedelen, hvor personalet f.eks. har let adgang til at varme sutteflasker og babymad. Personalerum med mulighed for forberedelse og øvrigt administrativt arbejde. Kontor til leder. Et værksted med vask og plads til fordybelse og kreativitet. Der bliver indgang fra SFO og børnehavedel. Sove-/hvilerum til de mindste børnehavebørn. Rummet indrettes, så det kan deles op i 2 vha. en foldedør, så rummet kan bruges fleksibelt. Det indrettes endvidere, så det kan bruges som tumle-/motorikrum, når det ikke bruges til søvn/hvile. Separat tumlerum til SFO børnene. Krybberum til vuggestuebørnene. Udendørs faciliteter Mariehønens udeområder bliver en integreret del af Kernen og i tæt sammenhæng med bækken, søen og de andre dejlige naturressourcer, der er i området. Mariehønens legepladser bliver adskilt fra det øvrige uderum og låses af udenfor Mariehønens åbningstid. Området skal kunne tilgodese flere forskellige funktioner: Der etableres en spændende og udfordrende legeplads med egen lille skov. Dele af den nuværende legeplads genbruges, og flere af de nuværende legeredskaber flyttes med, ligesom der etableres nye faciliteter. Der etableres separat legeplads for vuggestuebørnene. Denne vil ligge tæt på den store legeplads, så der også her er mulighed for fællesskab og leg på tværs. Et område, hvor børnene kan rode, bygge og være kreative. Et område, hvor børnene kan trække sig og fordybe sig i legen. Et område, hvor der kan leges forskellige rollelege. Et område, hvor sanserne kan udfordres. Et område, hvor der kan løbes, klatres og være aktiv. Et område, hvor naturen og dens forunderligheder kan udforskes. Delprojekt 2: Fritid og kultur i Kernen (Multihuset) Funktionerne i multihuset bliver mange, idet multihuset skal tilbyde aktiviteter til alle aldre i en travl hverdag. Motion, socialt liv og en hyggestund eller dagens middag skal kunne klares ét sted, og multihuset skal udfylde mange behov og ønsker for enhver borger. Ejerskab og fællesskab er nøgleordene i Kernen. Alle byens borgere får adgang til fællesområderne på daglig basis. Derigennem styrkes sammenholdet og giver mulighed for at indgå i nye relationer i nærmiljøet. Alle sognets borgere har indflydelse på projektet og bidrager i en eller anden form til opførelsen, hvorfor ejerskabet kommer naturligt. Side 7 af 17

8 Attraktive lokaler og faciliteter Multihusets lokaler og faciliteter er planlagt, så de er fleksible og inspirerende. Private, foreninger og institutioner i og omkring Ølstrup kan afholde deres arrangementer her, ligesom lokalerne er planlagt, så de er attraktiv for eksterne interessenter at afholde arrangementer i. Ølstrup ligger centralt i kommunen, hvorfor arrangementer her er lette at komme til, uanset hvor i kommunen man kommer fra, og de planlagte parkeringspladser gør det let at parkere. Multihusets lokaler vil være attraktive for kommunen og andre virksomheder og interessenter at afholde eks. foredrag/oplæg, politiske dialogmøder, firmafester, (efter)uddannelse og lignende aktiviteter i. Sammen med uderummet bliver der rig mulighed for forskellige arrangementer, og Kernen vil kunne rumme det meste; kun fantasien sætter grænser. Gennem forskellige arrangementer vil Ølstrup blive promoveret, hvilket vil bidrage til at tiltrække tilflyttere og virksomheder til området. De fysiske rammer for kultur og fritidsdelen bliver: Multihal: Møde-/festlokale: Foyer: Køkken, inkl. køle-/fryserum: Kontorer: Toiletter/omklædning: Depotrum: ca. 350 m2 ca. 200 m2 ca. 150 m2 ca m2 ca. 2 x 20 m2 4 stk. toiletter + 1 stk. handicaptoilet + 2 omklædningsrum min. 70 m2 Foyeren bliver Kernens hjerte, hvor brugere på vej til og fra motionsaktiviteter, forældre der afleverer og henter børn i børnehuset, unge og ældre kan mødes uafhængigt og hygge sig, eller købe dagens middag og nyde den på stedet eller hjemme. Aktivitetshallen bliver rammen om de fysiske aktiviteter, der foregår i Kernen, ligesom aktivitetshallen vil rumme større fester, herunder fællesarrangementer for borgere i og omkring Ølstrup. Efterspørgsel efter nye motions- og sportsaktiviteter fra Ølstrups borgere og de omkringliggende byer er stigende. Med aktivitetshallen vil Ølstrups Gymnastik- og Ungdomsforening (ØGU) kunne lancere nye aktiviteter, som modsvarer efterspørgslen, og som vil være med til at fremme nye og eksisterende fællesskaber. Skolen og børnehuset Mariehønen vil blive daglige brugere af multihuset i dagtimerne, hvor det især vil være aktivitetshallen, som bruges til idræt og andre bevægelsesaktiviteter. Også dagplejerne 4 vil blive brugere i dagtimerne. De gode rammer vil give de bedste muligheder for fortsat at tilbyde den høje kvalitet i dagtilbud og friskole. Når Mariehønen og Multihuset placeres sammen i Kernen, giver det børnehuset let adgang til multihusets faciliteter. Dette forventes at 4 Såfremt der stadig er dagplejere i Ølstrup Side 8 af 17

9 fremme bevægelsesaktiviteter, herunder motoriklege, hvilket dels fremmer den fysiske og mentale sundhed hos børnene, og dels fremmer det sociale sammenhold gennem boldspil og lignende fællesaktiviteter. Friskolen vil ligeledes være placeret nær Kernens område, hvorfor Kernens faciliteter også let vil kunne benyttes af friskolen, dels til de traditionelle aktiviteter i form af idrætstimer, men også til boldlege og anden aktivitet i frikvarterer (dette vil særligt være attraktivt i vinterhalvåret), og til andre bevægelseslege som del af undervisningen. Kombinationen af børnehus, multihus og friskole i samme område giver de bedste rammer for at skabe det gode og sammenhængende børneliv, Ølstrup er, og gerne vil være, kendt for. Festlokalet bliver rammen om mange af de sociale aktiviteter, der foregår i Ølstrup, ligesom festlokalet naturligt vil være det lokale, der benyttes ved private fester og begravelser, generalforsamlinger for byens foreninger m.v.. I dagtimerne forventes festlokalet desuden benyttet af friskolen som en udvidelse af undervisningslokalerne samt af børnehuset, hvis der er behov for et større rum til en aktivitet, end børnehuset rummer. Ældreklubben, hyggeklubben m.v. vil også benytte lokalet i dagtimerne. Udlejningslokaler til eks. kontorer, kliniklokaler o.l. er planlagt, så de kan bookes af forskellige, på de tider hver enkelt har behov for det. Lokalerne vil være attraktive for mindre virksomheder samt personer, der er ved at starte virksomhed op, idet lokalerne vil være billige at benytte. Hver enkelt vil derfor ikke behøve selv at investere i dyre lokaler, hvilket forventes at fremme erhvervslivet i Ølstrup og gøre det nemmere og mere attraktivt at starte virksomhed op her. Lokalerne vil, udover at dække fysiske behov, ligeledes danne ramme om erhvervsnetværk blandt virksomheder i området, hvilket yderligere vil forstærke Ølstrups attraktionsværdi for tilflyttere og nye virksomheder. Lokalerne vil kunne benyttes af virksomheder uanset virksomhedernes geografiske placering (i eller udenfor RKSK). I det ene lokale vil Ølstrups Lokalarkiv desuden få til huse. Elementer fra Lokalarkivet vil blive brugt til udsmykning i multihuset, eks. i foyeren og i festlokalet. Produktionskøkkenet skal lave mad til Ølstrups borgere og børnehuset Mariehønen. Målet er, at børnehuset Mariehønen og Friskolen kan få leveret sunde måltider hver dag. Desuden skal alle interesserede kunne købe dagens mad i en sund udgave 3 gange ugentligt til fornuftige priser. Det bliver muligt at spise i café området eller tage maden med hjem, alt efter eget ønske Livet i Kernen I et nybyggeri som Kernen er det vigtigt dels at sikre, at lokalerne modsvarer ønsker og behov, og dels at sikre den daglige drift. Lokalerne er beskrevet ovenfor, hvorfor der her beskrives, hvordan belægningen vil være i Kernen, og dermed hvordan driften tænkes. Nedenstående belægningsskema er udarbejdet ud fra en behovsanalyse for Ølstrups borgere samt aktiviteter i nuværende Sognegård. Der forekommer variation i forhold til sommer og vintersæson. Side 9 af 17

10 Belægningsskema for aktivitetshallen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør/søn Formiddag Friskolen Mariehønen Friskolen Mariehønen Friskolen Tumledage sociale arrangementer Tidlig eftermiddag Sen eftermiddag Aften Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Tumledage sociale Badminton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Badminton (V) Badminton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Badmineton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Volley (V) Fester/sociale arrangementer Fester/sociale arrangementer B = børn / V = voksne NB! Der er alle dage mulighed for foredrag, AOF kurser, undervisning m.v. ad hoc. arrangementer Fester sociale arrangementer Fester sociale arrangementer Delprojekt 3: Uderummet Ølstrup har en fantastisk bymidte med Præstegårdssøen og Vanting sø. De to søer har forbindelse til en bæk, der snor sig gennem byen og munder ud i Ølstrup bæk. I Kernen vil vi udnytte disse stedbundne ressourcer ved at gøre dem til en integreret del af miljøet. Det vil vi gøre gennem etablering af forskellige elementer i uderummet, der alle supplerer hinanden og tilsammen skaber et aktivt, udfordrende og spændende uderum. Uderummet skal være et stort aktiv for alle borgere i og omkring Ølstrup, og alle skal være velkomne til at benytte arealerne til boldspil, leg, samvær og hygge. Den individuelle gåtur eller det uformelle fællesskab i uderummet giver et positivt afbræk i en travl hverdag, hvorved trivsel og mental sundhed fremmes. Leg for børn De legeområder, der indrettes, tiltænkes Friskolens børn, børn der besøger Kernen i fritiden, børn der deltager i fester afholdt i Kernen, eller blot børn der i en eller anden sammenhæng besøger Kernen måske bare for at lege. Børnehusets legeplads holdes adskilt fra de her beskrevne legeområder (se også beskrivelsen af delprojektet Børnehuset Mariehønen). Legepladsen for de mindste børn vil dække kreativ og fysisk leg for aldersgruppen 0-6 år. De forskellige legeredskaber skal understøtte den motoriske udvikling. Legepladsen og uderummets funktion bliver også at indlede til samvær på tværs af alder og køn. Dets materialer og udformning vil være omfattet af gældende kvalitets- og sikkerhedskrav. Legepladsen for de større børn skal dække en aldersgruppe fra ca år. Skolebørnenes motoriske udvikling og kreative leg skal udfoldes i legeredskaberne, hvor samhørighed og nye relationer udvikles. Legeredskaberne bliver eks. en parkourplads og multibane, som giver mulighed for fysisk udfoldelse, konkurrencelege og samvær på tværs af aldre og køn. Legepladsens materialer og udformning vil være omfattet af gældende kvalitets- og sikkerhedskrav. Side 10 af 17

11 Aktiviteter for unge og voksne Udendørs fitnessredskaber sammen med de øvrige legeredskaber skal give samspil for børn og forældre/bedsteforældre, som er ude sammen og lege/motionere. Unge og voksne kan frit benytte de forskellige fitnessredskaber i uderummet og få en sanselig oplevelse, mens man dyrker motion. Stisystemer Kernens område vil blive forbundet med stisystemer, så sammenhængskraften visualiseres og styrkes. Børn, unge, voksne og ældre kan benytte stisystemer i deres dagligdag, når de benytter børnehaven, skolen, multihuset, SFO osv. Voksne/ældre kan benytte stisystemer til gåture og som invitation til at følge med i dagligdagen i Friskole samt børnehus ved at gå forbi og se børnenes leg og læring. Ældre involveres allerede aktivt i Friskolen gennem Bedstebanken, hvor ældre i byen (bedsteforældre eller ej) indgår som et aktiv i forhold til Friskolens dagligdag, og uderummet vil yderligere styrke fællesskaber på tværs af aldersgrupper. Vand Vand er en tiltrækningskraft for alle aldre. Det er beroligende, spændende og lærerigt. Ølstrup har rigtig meget af det med hele to søer og en bæk. Vandets løb igennem bækken vil blive et naturligt læringssted i uderummet, når børn og elever går på opdagelse og lærer om naturen, miljøet og dyrelivet. Mulighed for pause og hygge Flere steder i uderummet skal der placeres bordbænkesæt, hvor man kan hygge sammen og nyde området, eller skolen kan bruge bordene til at sidde ved i læringsøjemed. Der bliver mulighed for at komme helt tæt på naturen og dermed nyde en af de helt store attraktionsværdier i vores område. Materialer i uderummet Området vil komme til at bestå af græsplæner, træer/buske og fliser. Området etableres så vedligeholdelsesfrit som muligt med undtagelse af græsarealer. Et af de bærende principper for uderummet og dermed for materialerne vil være Fra jord til bord. Vedligehold af uderummet vil i høj grad blive varetaget af frivillige kræfter i Ølstrup, som det pt. gør sig gældende for de andre etablerede uderum i og omkring byen. Det overvejes, om der er basis for en fleksjobstilling som landsbypedel på sigt, evt. i samarbejde med Friskolen, Brugsen m.fl. Anlægsbudget, kapital og tidsplan Der budgetteres med følgende anlægsudgifter inkl. produktionskøkken. Løst inventar er ikke en del af budgettet. Side 11 af 17

12 Anlægsbudget KERNEN: Børnehus og Multihus Excl. moms Inkl. moms kr. kr. Byggesagsomkosninger Nedbrydning af eksisterende forsamlingshus 0 0 Multihus: 0 Elementer (facader bærende skillevægge) VVS/Ventilation. Inkl. gasfyr excl. tilslutningsafgift til Midt/Nord El-arbejde Tømrer-arbejde Maler-arbejde Gulv-arbejde Inventar køkken Børnehus: Beton/murer Elementer (facader bærende skillevægge) VVS/Ventilation. Inkl. gasfyr excl. tilslutningsafgift til Midt/Nord El-arbejde. Inkl. hårde hvidevare afsat ,- kr. excl. moms Tømrer-arbejde: Inkl. skillevægge Maler-arbejde Gulv-arbejde I alt Uforudsete udgifter 3% I alt inkl. uforudsete udgifter Kapital Kernen: Børnehave og Multihus Kreditor Excl moms kr. Inkl. moms kr. Ringkøbing-Skjern Kommune (er bevilget) Privat donation (er bevilget) VE midler/grøn Ordning (er bevilget) LAG midler (er bevilget) Frivilligt arbejde Indsamling i Ølstrup Ansøges ved Ringkøbing-Skjern Vækstpulje I alt Side 12 af 17

13 Der planlægges med byggestart primo september 2015 og færdiggørelse af byggeriet forventes ultimo maj Små ændringer undervejs vil kunne forekomme. Side 13 af 17

14 Organisering af projektet og efterfølgende drift Hele projektet bygges og tilrettelægges af foreningen Kernen i samråd med Ølstrup 2020, og i tæt samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern kommune vil bl.a. fungere som sparringspartner inden for gældende lovgivning. Ved at rollen som bygherre er placeret lokalt, vil vi dels kunne inddrage frivillige kræfter, og dermed gøre projektet billigere, ligesom den lokale forankring sikrer ejerskab og fællesskab. Vi vil også i udbuddet, i så høj grad som muligt, vælge lokale håndværkere for at skabe vækst og arbejdspladser i hele kommunen. Ansvaret for driften af Kernen varetages af en bestyrelse, men vil i det daglige varetages af en bestyrer, der tager sig af udlejning, vedligehold, rengøring mv. Derudover udlejes produktionskøkkenet til en kok, der kan medvirke ved udlejning til private fester. På hverdage vil kokken lave mad til børnehave, friskole, ældre, dagens middag til afhentning eller spisning i foyeren/caféen. Der tegnes en aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om at leje sig ind i lokalerne til det Kommunale Børnehus Mariehønen inden for gældende lovgivning. Driftsbudget Driften for Kernen forventes at blive som følger: Driftsbudget KERNEN: Børnehus og Multihus Indtægter Kr. Udleje fester Udleje friskolen Udleje ØGU Udleje øvrige foreninger Udleje af køkken Borgermedlemsskab Indtægter i alt Udgifter Løn El + varme Vand og forbrugsafgifter Renovation Rengøringsmidler Forsikring Vedligehold Internet/TV Annoncering Låneudgifter Udgifter i alt Resultat: Side 14 af 17

15 Markedsføring I forbindelse med nærværende projekt, udstykning af byggegrunde i Ølstrup og andre projekter, der er afsluttet, iværksat og på tegnebrættet, er det essentielt at markedsføre Ølstrup i forhold til tilflyttere, herunder personer, der ønsker at starte egen virksomhed. Markedsføringen tænkes sket gennem de lokale medier; aviser, lokaltv, radio o.l.., gennem husstandsomdelte nyhedsbreve i og omkring Ølstrup, samt via en brochure om Ølstrup. Ligeledes vil sociale medier som Facebook og Twitter blive taget i brug i markedsføringen. Disse bruges allerede i forskellige sammenhænge i Ølstrup, og denne brug skal udvides og målrettes i fremtiden. I forbindelse med nærværende projekt vil der være rig mulighed for omtale i medierne, idet projektet er omfattende, og taler ind i tidens ånd omkring medborgerskabelse. Nærværende projekt er et godt eksempel på, hvad der kan opnås, når et lokalsamfund står sammen, og når samarbejdet med kommunen fungerer til alles bedste. Brochuren vil beskrive Ølstrup som et godt sted at leve, bo og drive virksomhed, og der vil i brochuren være kontaktoplysninger på nøglepersoner i Ølstrup, der kan besvare spørgsmål og fremvise byen for potentielle tilflyttere. Brochuren skal distribueres lokalt og bredt. Lokalt gennem placering af brochuren i Ølstrup Dagli Brugs, ved Vanting sø og i Kernen. Herved kan besøgende i Ølstrup, eks. gæster til private fester, badegæster ved Vanting Sø, og handlende i Ølstrup Dagli Brugs tage en brochure og læse om Ølstrup og de muligheder, der er for at bo her. Indbyggere i Ølstrup kan ligeledes videregive brochuren til personer, de kender og som ønsker at flytte. Den bedste markedsføring er mund-til-mund metoden, hvilken vi vil benytte os af i Ølstrup. Brochuren tænkes distribueret bredt gennem ejendomsmæglere, og ved at brochuren placeres i relation til DNV Gødstrup m.fl. Brochuren tænkes sendt ud til interesserede, ligesom brochuren vil være tilgængelig på Internettet og via sociale medier. Når det fulde projekt er færdigt, påtænkes at lave et eller flere arrangementer i form af Åben Landsby, hvor potentielle tilflyttere og andre interesserede inviteres til fremvisning af projektet, og til at høre mere om livet og mulighederne i Ølstrup. En særlig invitation, vedlagt ovennævnte brochure, vil blive sendt til unge, der tidligere har boet i Ølstrup, og som er fraflyttet for at tage en uddannelse andetsteds, i håb om at de vil flytte hjem igen efter endt uddannelse. Afrunding Med nærværende projekt Kernen forventer Ølstrup at lægge sig helt i front, når det kommer til at tiltrække tilflyttere, herunder nye erhvervsdrivende. Ølstrup har det hele og mere til for de personer, der drømmer om at flytte på landet, få plads, ro og trivsel for hele familien, være en del af et stærkt sammenhold og komme tæt på naturen. VI KAN VI VIL - VI TØR! Side 15 af 17

16 Bilag 1 Aktivitetsliste Tidligere projekter 2002: Ny butik til Lokal Brugsen: Ny Brugs med flere m 2 samt en selvbetjenings OK-tank. Brugsens omsætning steg og blev derefter en Dagli Brugs, som benyttes af lokale kunder samt gennemkørselskunder : Storparceller ved byvejen: De fire grunde blev solgt og bebygget i løbet af de første to år. 2003: 5 lejligheder på Brugsens tidligere grund: Ikast boligforening byggede disse lejligheder i samråd med Sogneforeningen. De 4 lejligheder har været godt udlejet i hele perioden : Storparceller ved kirken: Der blev etableret syv grunde på den nye vej, Kirkemarken, og der er p.t. bebygget på de fire grunde. 2007: Tilbygning til friskolen bestående af samlingsrum, toiletter, personalerum mv.: Skolens stigende elevtal og behovet for mere plads var udgangspunktet for at etablere en tilbygning til skolen. 2009: Præstegårdssøen med rekreativt område: Der blev lavet en stor sø til opsamling af okker ved kirken og det rekreative område er med stier, bålplads og bord-bænke sæt. 2013: Grillhytte ved præstegårdssøen: For at optimere brugen af området blev en grillhytte i træ etableret. 2013: Døgnåben genbrugsstation ved Brugsen: Pga. lukning af den deltidsåbne genbrugsstation i byens nordende blev et selvbetjeningsanlæg ved Brugsen opsat. 2013/2014: Vanting Sø: Der blev etableret badesø med badebro og strandafsnit i forbindelse med etablering af Danmarks største vindmøllepark ca. 2 km syd for Ølstrup. Sand og grus fra søen blev brugt til møllefundamenterne. 2015: Klubhus: Renovering af klubhus ved stadion Nuværende projekter Kernen inkl. Multihus og børnehave. Udstykning af nye byggegrunde. Fremtidige projekter Renovering af det gamle mejeri. Etablering af 4 ejerlejligheder på gammel erhvervsgrund i Ølstrup bymidte. Etablering af 2 blokke med 4 ejerlejligheder i hver i Ølstrup bymidte. Side 16 af 17

17 Bilag 2 Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen Side 17 af 17

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi 2007 Landsbyplan 1 Faster, Astrup og Ejstrup Indhold Forord Forord 2 Indledning 3 Lokalområdet set udefra 4 Områdets

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan

Liv i Borgernes egen Udviklingsplan Liv i Skals livsglæde nærvær tryghed fællesskab indflydelse kvalitet Du kan finde denne plan på www.liviskals.dk Liv i Borgernes egen Udviklingsplan for Skals 2 Indhold Del I: Indledning og baggrund Indledning

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere