Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni Side 1 af 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Kernen Ølstrups nye samlingssted Juni 2015 Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Landsbyen Ølstrup... 3 Projektets idé... 3 Mål... 4 Målgruppe... 5 Projektet... 5 Delprojekt 1: Børnehuset Mariehønen... 5 Indendørs faciliteter... 6 Udendørs faciliteter... 7 Delprojekt 2: Fritid og kultur i Kernen (Multihuset)... 7 Attraktive lokaler og faciliteter... 8 Foyeren... 8 Aktivitetshallen... 8 Festlokalet... 9 Udlejningslokaler til eks. kontorer, kliniklokaler o.l Produktionskøkkenet... 9 Livet i Kernen... 9 Belægningsskema for aktivitetshallen Delprojekt 3: Uderummet Leg for børn Aktiviteter for unge og voksne Stisystemer Vand Mulighed for pause og hygge Materialer i uderummet Anlægsbudget, kapital og tidsplan Organisering af projektet og efterfølgende drift Driftsbudget Markedsføring Afrunding Bilag 1 Aktivitetsliste Bilag 2 Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen Side 2 af 17

3 Kernen - Ølstrups nye samlingssted Projektbeskrivelse Kernen skal være et aktivitetsområde i landsbyen Ølstrup, som vil indeholde børnehave, en fritidsog kulturdel samt inddrage udemiljøet og naturen, som en naturlig del af aktiviteterne. Uderummet bliver det, der binder de forskellige dele sammen, men bliver også en aktivitet i sig selv. Landsbyen Ølstrup Ølstrup er en landsby med ca. 550 indbyggere, beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ølstrups beliggenhed tæt ved hovedvej 11 og 15 giver en unik placering i forhold til bosætning, idet der er let transport til byer som Holstebro og Herning, ligesom der er gode vejforhold til byer inden for kommunegrænsen. Dermed er der fra Ølstrup fine muligheder for transport til job, f.eks. på det nye supersygehus ved Gødstrup. Ølstrup er kendetegnet ved et stort sammenhold og ved at være i stand til at løfte store projekter. Ølstrup er landsbyen folk udefra gerne vil flytte til og er den by i Ringkøbing-Skjern, der har haft den største procentvise befolkningstilvækst i perioden Hovedparten af indbyggerne i Ølstrup er af dansk oprindelse, mens en pæn andel har østeuropæisk oprindelse. Ølstrup har egen børnehave, friskole, brugs, et rigt foreningsliv og masser af flot natur, bl.a. 2 ny anlagte søer. Ligeledes er der i Ølstrup flere virksomheder, både enkeltmands- og større virksomheder. I Ølstrup bliver der gjort meget for at inkludere alle, voksne som børn, hvilket lykkes godt, og som er hele fundamentet for den positive udvikling, vi har oplevet gennem de seneste årtier. Eksempler på vellykkede projekter er oprettelse af Ølstrup Friskole i 1992, som stadig kører med succes, opførelse af Dagli Brugs i 2002, og senest anlæggelse af vores flotte badesø i 2013 (se også Bilag 1_Aktivitetsliste). Grundet vores store sammenhold og aktivitetsniveau blev Ølstrup i 2014 kåret som Årets Landsby i Region Midtjylland; en titel vi er meget stolte af. I Ølstrup ønsker vi at fortsætte og videreudvikle dette arbejde, så vores landsby også i fremtiden er et attraktivt sted at leve, bo og flytte til for alle aldersgrupper, uanset nationalitet. Kernen placeres centralt i Ølstrup, med bymidte, friskole, kirke og brugs på den ene side, og Vanting sø med attraktive byggegrunde på den anden side. Herved bliver Kernen et omdrejningspunkt i byen og for den fremtidige markedsføring af Ølstrup som et godt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Projektets idé I Ølstrup er der igennem de seneste 2 år brugt tid og energi på at samle og organisere de mange frivillige hænder og de mange gode initiativer og ideer, der er i landsbyen. Målet har været at skabe en struktur, der er fremtidssikret, så vi er rustet til at løfte de projekter, der er behov for, så Ølstrup fortsat er med helt i front indenfor det aktive medborgerskab og i forhold til at tiltrække tilflyttere. Side 3 af 17

4 Strukturen er på plads i form af Ølstrup ; nu gælder det de fysiske rammer for sammenhold, sammenhængende børneliv, fritidstilbud, sundhed og trivsel i Ølstrup. På nuværende tidspunkt har vi ældre og utidssvarende rammer i form af vores børnehus og sognegård, som ønskes fornyet. Fornyet, så de kan rumme vores aktive fritid, huse vores fester, sikre æstetiske og udfordrende rammer for pasning af vores børn, være mødested for de ældre, være cafémiljø for vores unge såvel som ældre, kan tilberede sunde og varierende måltider til Børnehuset, friskolen m.fl. samt være rammen om mange andre aktiviteter. Kernen skal: Være samlingsstedet med tilbud til alle byens borgere på tværs af generationer. Gøre det nemt at dyrke fritidsaktiviteter og være fysisk aktiv. Have gode lokaler til afvikling af møder og arrangementer, både i privat og foreningsmæssigt regi, samt for selvstændige, der har behov for mødelokaler for at kunne drive deres virksomhed. Rumme det kommunale børnehus Mariehønen. Lave sund og varieret mad til børnehuset Mariehønen, Ølstrup Friskole samt byens borgere. Være stedet, hvor alle livets fester kan holdes private fester, fælles fester, fællesspisning m.v.. Være stedet, hvor mindre virksomheder og foreninger kan dele kontor-/kliniklokaler. Være et alternativt æstetisk byggeri med atmosfære, hvor grænserne mellem ude og inde flyder sammen, så sanserne stimuleres i miljøer med vand, planter og lys, og vores smukke natur udnyttes til fulde. Være et hus med stor gennemsigtighed, fleksibilitet og alligevel afgrænsede funktioner. Have et udfordrende uderum, der giver lyst til samvær og aktivitet. Bygge på høj involvering, ansvarlighed og ejerskab fra brugerne af huset, så udbuddet altid afspejler de reelle behov og ønsker. Binde området sammen mellem de aktiviteter, der er placeret allerede (skole, kirke osv.), og de nye der etableres. Mål Målet med at etablere børnehus, kultur- og multihus samt et attraktivt uderum i sammenhæng er at: Investeringen sikrer bedre udnyttelse af de stedbundne naturressourcer. Løsningen forbedrer kvaliteten, således at børn, forældre, borgere og brugere oplever øget sammenhæng i deres dagligdag. Der skabes attraktive fysiske rammer til at understøtte og højne det gode fællesskab og medborgerskab. Der byudvikles ud fra en helhedstænkning, der skaber et godt sted at bo, leve, flytte til og drive virksomhed. 1 Ølstrup 2020 er et samlingsorgan bestående af repræsentanter fra foreninger og institutioner i Ølstrup. Ølstrup 2020 organiserer og sikrer samarbejde og viden på tværs i Ølstrup, hvilket skaber synergi og sammenhængskraft. Side 4 af 17

5 Målgruppe Målgruppen for projektet er alle borgere, som har interesse i at være med i det fællesskab, der eksisterer og hele tiden udbygges i Ølstrup. Grupper, der kan nævnes, er: Børn i børnehuset Mariehønen, de ansatte her og børnenes forældre. Børn i Friskolen, de ansatte på skolen og børnenes forældre. Ungdomsklubben. De unge i byen. Idrætsudøvere i alle aldre. Brugere af festlokaliteterne. Ældreklubben. Nuværende og kommende erhvervsdrivende. Projektet Projektet Kernen består af følgende delprojekter. Fritid og kultur i Kernen (Multihuset). Børnehuset Mariehønen (vuggestue 2, børnehave og SFO). Uderummet. Delprojekterne er projekter hver for sig, men i en indbyrdes sammenhæng, og er beskrevet i de kommende afsnit. Opførelse af Multihus og rammer for kommunal børnehave bakkes op af Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester, Iver Enevoldsen (se Bilag 2_Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen) Delprojekt 1: Børnehuset Mariehønen Børnehuset Mariehønen vil være en aldersintegreret institution i absolut verdensklasse. Baggrunden for Mariehønens virke og vision er de nationale læreplaner, Ringkøbing-Skjern Kommunes børneog familiepolitik samt Naturens Rige. Vi vil lave en institution, hvor alle børn fra 6 måneder til 10 år er samlet i et enkelt hus med separate afdelinger til hver enkelt aldersgruppe. Dette giver plads, ro og rum for de behov, de enkelte aldersgrupper har, og samtidig vil der for de aldersgrupper der aldersmæssigt er tæt på hinanden, være let adgang til fælles leg og aktiviteter. Dette kan eks. være fælles leg og aktiviteter for de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn eller for de ældste børnehavebørn og skolebørnene. At have vuggestue, børnehave og SFO samlet giver Helhed for børn, forældre og personale. 2 Afgørelse vedr. oprettelse af vuggestue afventes. Side 5 af 17

6 Trygge og sikre overgange, da børnene altid er i samme hus de skal blot skifte indgang og garderobe. Ydermere vil overgangene kunne blive fleksible og 100% tilrettelagt efter det enkelte barns behov. Velkendt personale, som børn og forældre er trygge ved fra starten og hele vejen igennem barnets liv i Mariehønen. Velkendte legekammerater gennem hele børnelivet. Mulighed for, at en voksen følger barnet gennem dets tid i institutionen, såfremt barnet har behov for dette. Større og bedre vilkår for inklusion. Faciliteter, som giver mulighed for fordybelse og leg uden at blive afbrudt af en voksen, f.eks. ved hjælp af vinduer i døre. Herved kan personalet holde øje med børnene uden at behøve at forstyrre legen unødvendigt. Børnehuset Mariehønen vil tilbyde attraktive rammer, som er fleksible og kan tilpasses efter behov. Dette gøres ved at: Lave flere foldevægge, som sikrer fleksibel udnyttelse af rummene. Naturen indgår som et aktivt element i byggeriet. Naturen vil være en del af det daglige børneliv gennem de nærliggende søer, vandløb, marker og skove, hvilket giver unikke muligheder for læring, ro, fordybelse og leg. Børnehuset bliver en del af Kernen, så der skabes liv og sammenhængskraft på tværs af generationer, funktionalitet og interesser. Den tætte placering på Multihuset betyder, at Børnehuset får let adgang til multihusets faciliteter, hvilket giver vidtstrakte rammer for bevægelsesaktiviteter, motoriklege ol., der styrker fysik, sammenhold og mental sundhed. Huse evt. heldagslegestue og gæstepleje for dagplejere, og derigennem gøre børnenes overgang fra dagpleje til børnehave endnu nemmere 3. Indendørs faciliteter Mariehønens indretning skaber muligheder og består af flere mindre rum. Dermed sikres fleksibiliteten. De pædagogiske læreplaner sætter rammen for de indendørs lokalers indretning og anvendelse. Der er behov for: Separat indgang og toiletter for de forskellige grupper i Mariehønen. Dette giver ro for de forskellige aldersgrupper og tilpasning til de forskellige behov (f.eks. pusleplads, store/små toiletter m.v.). Kernerummet, som om formiddagen vil være samlingssted i huset samt fungere som rum for de ældste børnehavebørn (de kommende skolebørn). Om eftermiddagen fungerer Kernerummet som SFO. 3 Når vuggestuen oprettes, forventes det, at der ikke er dagplejere i Ølstrup. Skulle der på sigt blive behov for dagpleje, f.eks. ved flere børn end vuggestuen kan rumme, vil heldagslegestue i Mariehønen være en mulighed. Det samme gælder for gæstepleje. Side 6 af 17

7 Mødelokale, der indrettes, så det kan bruges som legerum, når der ikke afholdes møder. Mødelokalet får direkte adgang fra vuggestue og SFO, så der er let adgang for alle (børnehavebørnene har adgang gennem SFO en). Tekøkken i vuggestuedelen, hvor personalet f.eks. har let adgang til at varme sutteflasker og babymad. Personalerum med mulighed for forberedelse og øvrigt administrativt arbejde. Kontor til leder. Et værksted med vask og plads til fordybelse og kreativitet. Der bliver indgang fra SFO og børnehavedel. Sove-/hvilerum til de mindste børnehavebørn. Rummet indrettes, så det kan deles op i 2 vha. en foldedør, så rummet kan bruges fleksibelt. Det indrettes endvidere, så det kan bruges som tumle-/motorikrum, når det ikke bruges til søvn/hvile. Separat tumlerum til SFO børnene. Krybberum til vuggestuebørnene. Udendørs faciliteter Mariehønens udeområder bliver en integreret del af Kernen og i tæt sammenhæng med bækken, søen og de andre dejlige naturressourcer, der er i området. Mariehønens legepladser bliver adskilt fra det øvrige uderum og låses af udenfor Mariehønens åbningstid. Området skal kunne tilgodese flere forskellige funktioner: Der etableres en spændende og udfordrende legeplads med egen lille skov. Dele af den nuværende legeplads genbruges, og flere af de nuværende legeredskaber flyttes med, ligesom der etableres nye faciliteter. Der etableres separat legeplads for vuggestuebørnene. Denne vil ligge tæt på den store legeplads, så der også her er mulighed for fællesskab og leg på tværs. Et område, hvor børnene kan rode, bygge og være kreative. Et område, hvor børnene kan trække sig og fordybe sig i legen. Et område, hvor der kan leges forskellige rollelege. Et område, hvor sanserne kan udfordres. Et område, hvor der kan løbes, klatres og være aktiv. Et område, hvor naturen og dens forunderligheder kan udforskes. Delprojekt 2: Fritid og kultur i Kernen (Multihuset) Funktionerne i multihuset bliver mange, idet multihuset skal tilbyde aktiviteter til alle aldre i en travl hverdag. Motion, socialt liv og en hyggestund eller dagens middag skal kunne klares ét sted, og multihuset skal udfylde mange behov og ønsker for enhver borger. Ejerskab og fællesskab er nøgleordene i Kernen. Alle byens borgere får adgang til fællesområderne på daglig basis. Derigennem styrkes sammenholdet og giver mulighed for at indgå i nye relationer i nærmiljøet. Alle sognets borgere har indflydelse på projektet og bidrager i en eller anden form til opførelsen, hvorfor ejerskabet kommer naturligt. Side 7 af 17

8 Attraktive lokaler og faciliteter Multihusets lokaler og faciliteter er planlagt, så de er fleksible og inspirerende. Private, foreninger og institutioner i og omkring Ølstrup kan afholde deres arrangementer her, ligesom lokalerne er planlagt, så de er attraktiv for eksterne interessenter at afholde arrangementer i. Ølstrup ligger centralt i kommunen, hvorfor arrangementer her er lette at komme til, uanset hvor i kommunen man kommer fra, og de planlagte parkeringspladser gør det let at parkere. Multihusets lokaler vil være attraktive for kommunen og andre virksomheder og interessenter at afholde eks. foredrag/oplæg, politiske dialogmøder, firmafester, (efter)uddannelse og lignende aktiviteter i. Sammen med uderummet bliver der rig mulighed for forskellige arrangementer, og Kernen vil kunne rumme det meste; kun fantasien sætter grænser. Gennem forskellige arrangementer vil Ølstrup blive promoveret, hvilket vil bidrage til at tiltrække tilflyttere og virksomheder til området. De fysiske rammer for kultur og fritidsdelen bliver: Multihal: Møde-/festlokale: Foyer: Køkken, inkl. køle-/fryserum: Kontorer: Toiletter/omklædning: Depotrum: ca. 350 m2 ca. 200 m2 ca. 150 m2 ca m2 ca. 2 x 20 m2 4 stk. toiletter + 1 stk. handicaptoilet + 2 omklædningsrum min. 70 m2 Foyeren bliver Kernens hjerte, hvor brugere på vej til og fra motionsaktiviteter, forældre der afleverer og henter børn i børnehuset, unge og ældre kan mødes uafhængigt og hygge sig, eller købe dagens middag og nyde den på stedet eller hjemme. Aktivitetshallen bliver rammen om de fysiske aktiviteter, der foregår i Kernen, ligesom aktivitetshallen vil rumme større fester, herunder fællesarrangementer for borgere i og omkring Ølstrup. Efterspørgsel efter nye motions- og sportsaktiviteter fra Ølstrups borgere og de omkringliggende byer er stigende. Med aktivitetshallen vil Ølstrups Gymnastik- og Ungdomsforening (ØGU) kunne lancere nye aktiviteter, som modsvarer efterspørgslen, og som vil være med til at fremme nye og eksisterende fællesskaber. Skolen og børnehuset Mariehønen vil blive daglige brugere af multihuset i dagtimerne, hvor det især vil være aktivitetshallen, som bruges til idræt og andre bevægelsesaktiviteter. Også dagplejerne 4 vil blive brugere i dagtimerne. De gode rammer vil give de bedste muligheder for fortsat at tilbyde den høje kvalitet i dagtilbud og friskole. Når Mariehønen og Multihuset placeres sammen i Kernen, giver det børnehuset let adgang til multihusets faciliteter. Dette forventes at 4 Såfremt der stadig er dagplejere i Ølstrup Side 8 af 17

9 fremme bevægelsesaktiviteter, herunder motoriklege, hvilket dels fremmer den fysiske og mentale sundhed hos børnene, og dels fremmer det sociale sammenhold gennem boldspil og lignende fællesaktiviteter. Friskolen vil ligeledes være placeret nær Kernens område, hvorfor Kernens faciliteter også let vil kunne benyttes af friskolen, dels til de traditionelle aktiviteter i form af idrætstimer, men også til boldlege og anden aktivitet i frikvarterer (dette vil særligt være attraktivt i vinterhalvåret), og til andre bevægelseslege som del af undervisningen. Kombinationen af børnehus, multihus og friskole i samme område giver de bedste rammer for at skabe det gode og sammenhængende børneliv, Ølstrup er, og gerne vil være, kendt for. Festlokalet bliver rammen om mange af de sociale aktiviteter, der foregår i Ølstrup, ligesom festlokalet naturligt vil være det lokale, der benyttes ved private fester og begravelser, generalforsamlinger for byens foreninger m.v.. I dagtimerne forventes festlokalet desuden benyttet af friskolen som en udvidelse af undervisningslokalerne samt af børnehuset, hvis der er behov for et større rum til en aktivitet, end børnehuset rummer. Ældreklubben, hyggeklubben m.v. vil også benytte lokalet i dagtimerne. Udlejningslokaler til eks. kontorer, kliniklokaler o.l. er planlagt, så de kan bookes af forskellige, på de tider hver enkelt har behov for det. Lokalerne vil være attraktive for mindre virksomheder samt personer, der er ved at starte virksomhed op, idet lokalerne vil være billige at benytte. Hver enkelt vil derfor ikke behøve selv at investere i dyre lokaler, hvilket forventes at fremme erhvervslivet i Ølstrup og gøre det nemmere og mere attraktivt at starte virksomhed op her. Lokalerne vil, udover at dække fysiske behov, ligeledes danne ramme om erhvervsnetværk blandt virksomheder i området, hvilket yderligere vil forstærke Ølstrups attraktionsværdi for tilflyttere og nye virksomheder. Lokalerne vil kunne benyttes af virksomheder uanset virksomhedernes geografiske placering (i eller udenfor RKSK). I det ene lokale vil Ølstrups Lokalarkiv desuden få til huse. Elementer fra Lokalarkivet vil blive brugt til udsmykning i multihuset, eks. i foyeren og i festlokalet. Produktionskøkkenet skal lave mad til Ølstrups borgere og børnehuset Mariehønen. Målet er, at børnehuset Mariehønen og Friskolen kan få leveret sunde måltider hver dag. Desuden skal alle interesserede kunne købe dagens mad i en sund udgave 3 gange ugentligt til fornuftige priser. Det bliver muligt at spise i café området eller tage maden med hjem, alt efter eget ønske Livet i Kernen I et nybyggeri som Kernen er det vigtigt dels at sikre, at lokalerne modsvarer ønsker og behov, og dels at sikre den daglige drift. Lokalerne er beskrevet ovenfor, hvorfor der her beskrives, hvordan belægningen vil være i Kernen, og dermed hvordan driften tænkes. Nedenstående belægningsskema er udarbejdet ud fra en behovsanalyse for Ølstrups borgere samt aktiviteter i nuværende Sognegård. Der forekommer variation i forhold til sommer og vintersæson. Side 9 af 17

10 Belægningsskema for aktivitetshallen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør/søn Formiddag Friskolen Mariehønen Friskolen Mariehønen Friskolen Tumledage sociale arrangementer Tidlig eftermiddag Sen eftermiddag Aften Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Tumledage sociale Badminton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Badminton (V) Badminton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Badmineton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Volley (V) Fester/sociale arrangementer Fester/sociale arrangementer B = børn / V = voksne NB! Der er alle dage mulighed for foredrag, AOF kurser, undervisning m.v. ad hoc. arrangementer Fester sociale arrangementer Fester sociale arrangementer Delprojekt 3: Uderummet Ølstrup har en fantastisk bymidte med Præstegårdssøen og Vanting sø. De to søer har forbindelse til en bæk, der snor sig gennem byen og munder ud i Ølstrup bæk. I Kernen vil vi udnytte disse stedbundne ressourcer ved at gøre dem til en integreret del af miljøet. Det vil vi gøre gennem etablering af forskellige elementer i uderummet, der alle supplerer hinanden og tilsammen skaber et aktivt, udfordrende og spændende uderum. Uderummet skal være et stort aktiv for alle borgere i og omkring Ølstrup, og alle skal være velkomne til at benytte arealerne til boldspil, leg, samvær og hygge. Den individuelle gåtur eller det uformelle fællesskab i uderummet giver et positivt afbræk i en travl hverdag, hvorved trivsel og mental sundhed fremmes. Leg for børn De legeområder, der indrettes, tiltænkes Friskolens børn, børn der besøger Kernen i fritiden, børn der deltager i fester afholdt i Kernen, eller blot børn der i en eller anden sammenhæng besøger Kernen måske bare for at lege. Børnehusets legeplads holdes adskilt fra de her beskrevne legeområder (se også beskrivelsen af delprojektet Børnehuset Mariehønen). Legepladsen for de mindste børn vil dække kreativ og fysisk leg for aldersgruppen 0-6 år. De forskellige legeredskaber skal understøtte den motoriske udvikling. Legepladsen og uderummets funktion bliver også at indlede til samvær på tværs af alder og køn. Dets materialer og udformning vil være omfattet af gældende kvalitets- og sikkerhedskrav. Legepladsen for de større børn skal dække en aldersgruppe fra ca år. Skolebørnenes motoriske udvikling og kreative leg skal udfoldes i legeredskaberne, hvor samhørighed og nye relationer udvikles. Legeredskaberne bliver eks. en parkourplads og multibane, som giver mulighed for fysisk udfoldelse, konkurrencelege og samvær på tværs af aldre og køn. Legepladsens materialer og udformning vil være omfattet af gældende kvalitets- og sikkerhedskrav. Side 10 af 17

11 Aktiviteter for unge og voksne Udendørs fitnessredskaber sammen med de øvrige legeredskaber skal give samspil for børn og forældre/bedsteforældre, som er ude sammen og lege/motionere. Unge og voksne kan frit benytte de forskellige fitnessredskaber i uderummet og få en sanselig oplevelse, mens man dyrker motion. Stisystemer Kernens område vil blive forbundet med stisystemer, så sammenhængskraften visualiseres og styrkes. Børn, unge, voksne og ældre kan benytte stisystemer i deres dagligdag, når de benytter børnehaven, skolen, multihuset, SFO osv. Voksne/ældre kan benytte stisystemer til gåture og som invitation til at følge med i dagligdagen i Friskole samt børnehus ved at gå forbi og se børnenes leg og læring. Ældre involveres allerede aktivt i Friskolen gennem Bedstebanken, hvor ældre i byen (bedsteforældre eller ej) indgår som et aktiv i forhold til Friskolens dagligdag, og uderummet vil yderligere styrke fællesskaber på tværs af aldersgrupper. Vand Vand er en tiltrækningskraft for alle aldre. Det er beroligende, spændende og lærerigt. Ølstrup har rigtig meget af det med hele to søer og en bæk. Vandets løb igennem bækken vil blive et naturligt læringssted i uderummet, når børn og elever går på opdagelse og lærer om naturen, miljøet og dyrelivet. Mulighed for pause og hygge Flere steder i uderummet skal der placeres bordbænkesæt, hvor man kan hygge sammen og nyde området, eller skolen kan bruge bordene til at sidde ved i læringsøjemed. Der bliver mulighed for at komme helt tæt på naturen og dermed nyde en af de helt store attraktionsværdier i vores område. Materialer i uderummet Området vil komme til at bestå af græsplæner, træer/buske og fliser. Området etableres så vedligeholdelsesfrit som muligt med undtagelse af græsarealer. Et af de bærende principper for uderummet og dermed for materialerne vil være Fra jord til bord. Vedligehold af uderummet vil i høj grad blive varetaget af frivillige kræfter i Ølstrup, som det pt. gør sig gældende for de andre etablerede uderum i og omkring byen. Det overvejes, om der er basis for en fleksjobstilling som landsbypedel på sigt, evt. i samarbejde med Friskolen, Brugsen m.fl. Anlægsbudget, kapital og tidsplan Der budgetteres med følgende anlægsudgifter inkl. produktionskøkken. Løst inventar er ikke en del af budgettet. Side 11 af 17

12 Anlægsbudget KERNEN: Børnehus og Multihus Excl. moms Inkl. moms kr. kr. Byggesagsomkosninger Nedbrydning af eksisterende forsamlingshus 0 0 Multihus: 0 Elementer (facader bærende skillevægge) VVS/Ventilation. Inkl. gasfyr excl. tilslutningsafgift til Midt/Nord El-arbejde Tømrer-arbejde Maler-arbejde Gulv-arbejde Inventar køkken Børnehus: Beton/murer Elementer (facader bærende skillevægge) VVS/Ventilation. Inkl. gasfyr excl. tilslutningsafgift til Midt/Nord El-arbejde. Inkl. hårde hvidevare afsat ,- kr. excl. moms Tømrer-arbejde: Inkl. skillevægge Maler-arbejde Gulv-arbejde I alt Uforudsete udgifter 3% I alt inkl. uforudsete udgifter Kapital Kernen: Børnehave og Multihus Kreditor Excl moms kr. Inkl. moms kr. Ringkøbing-Skjern Kommune (er bevilget) Privat donation (er bevilget) VE midler/grøn Ordning (er bevilget) LAG midler (er bevilget) Frivilligt arbejde Indsamling i Ølstrup Ansøges ved Ringkøbing-Skjern Vækstpulje I alt Side 12 af 17

13 Der planlægges med byggestart primo september 2015 og færdiggørelse af byggeriet forventes ultimo maj Små ændringer undervejs vil kunne forekomme. Side 13 af 17

14 Organisering af projektet og efterfølgende drift Hele projektet bygges og tilrettelægges af foreningen Kernen i samråd med Ølstrup 2020, og i tæt samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern kommune vil bl.a. fungere som sparringspartner inden for gældende lovgivning. Ved at rollen som bygherre er placeret lokalt, vil vi dels kunne inddrage frivillige kræfter, og dermed gøre projektet billigere, ligesom den lokale forankring sikrer ejerskab og fællesskab. Vi vil også i udbuddet, i så høj grad som muligt, vælge lokale håndværkere for at skabe vækst og arbejdspladser i hele kommunen. Ansvaret for driften af Kernen varetages af en bestyrelse, men vil i det daglige varetages af en bestyrer, der tager sig af udlejning, vedligehold, rengøring mv. Derudover udlejes produktionskøkkenet til en kok, der kan medvirke ved udlejning til private fester. På hverdage vil kokken lave mad til børnehave, friskole, ældre, dagens middag til afhentning eller spisning i foyeren/caféen. Der tegnes en aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om at leje sig ind i lokalerne til det Kommunale Børnehus Mariehønen inden for gældende lovgivning. Driftsbudget Driften for Kernen forventes at blive som følger: Driftsbudget KERNEN: Børnehus og Multihus Indtægter Kr. Udleje fester Udleje friskolen Udleje ØGU Udleje øvrige foreninger Udleje af køkken Borgermedlemsskab Indtægter i alt Udgifter Løn El + varme Vand og forbrugsafgifter Renovation Rengøringsmidler Forsikring Vedligehold Internet/TV Annoncering Låneudgifter Udgifter i alt Resultat: Side 14 af 17

15 Markedsføring I forbindelse med nærværende projekt, udstykning af byggegrunde i Ølstrup og andre projekter, der er afsluttet, iværksat og på tegnebrættet, er det essentielt at markedsføre Ølstrup i forhold til tilflyttere, herunder personer, der ønsker at starte egen virksomhed. Markedsføringen tænkes sket gennem de lokale medier; aviser, lokaltv, radio o.l.., gennem husstandsomdelte nyhedsbreve i og omkring Ølstrup, samt via en brochure om Ølstrup. Ligeledes vil sociale medier som Facebook og Twitter blive taget i brug i markedsføringen. Disse bruges allerede i forskellige sammenhænge i Ølstrup, og denne brug skal udvides og målrettes i fremtiden. I forbindelse med nærværende projekt vil der være rig mulighed for omtale i medierne, idet projektet er omfattende, og taler ind i tidens ånd omkring medborgerskabelse. Nærværende projekt er et godt eksempel på, hvad der kan opnås, når et lokalsamfund står sammen, og når samarbejdet med kommunen fungerer til alles bedste. Brochuren vil beskrive Ølstrup som et godt sted at leve, bo og drive virksomhed, og der vil i brochuren være kontaktoplysninger på nøglepersoner i Ølstrup, der kan besvare spørgsmål og fremvise byen for potentielle tilflyttere. Brochuren skal distribueres lokalt og bredt. Lokalt gennem placering af brochuren i Ølstrup Dagli Brugs, ved Vanting sø og i Kernen. Herved kan besøgende i Ølstrup, eks. gæster til private fester, badegæster ved Vanting Sø, og handlende i Ølstrup Dagli Brugs tage en brochure og læse om Ølstrup og de muligheder, der er for at bo her. Indbyggere i Ølstrup kan ligeledes videregive brochuren til personer, de kender og som ønsker at flytte. Den bedste markedsføring er mund-til-mund metoden, hvilken vi vil benytte os af i Ølstrup. Brochuren tænkes distribueret bredt gennem ejendomsmæglere, og ved at brochuren placeres i relation til DNV Gødstrup m.fl. Brochuren tænkes sendt ud til interesserede, ligesom brochuren vil være tilgængelig på Internettet og via sociale medier. Når det fulde projekt er færdigt, påtænkes at lave et eller flere arrangementer i form af Åben Landsby, hvor potentielle tilflyttere og andre interesserede inviteres til fremvisning af projektet, og til at høre mere om livet og mulighederne i Ølstrup. En særlig invitation, vedlagt ovennævnte brochure, vil blive sendt til unge, der tidligere har boet i Ølstrup, og som er fraflyttet for at tage en uddannelse andetsteds, i håb om at de vil flytte hjem igen efter endt uddannelse. Afrunding Med nærværende projekt Kernen forventer Ølstrup at lægge sig helt i front, når det kommer til at tiltrække tilflyttere, herunder nye erhvervsdrivende. Ølstrup har det hele og mere til for de personer, der drømmer om at flytte på landet, få plads, ro og trivsel for hele familien, være en del af et stærkt sammenhold og komme tæt på naturen. VI KAN VI VIL - VI TØR! Side 15 af 17

16 Bilag 1 Aktivitetsliste Tidligere projekter 2002: Ny butik til Lokal Brugsen: Ny Brugs med flere m 2 samt en selvbetjenings OK-tank. Brugsens omsætning steg og blev derefter en Dagli Brugs, som benyttes af lokale kunder samt gennemkørselskunder : Storparceller ved byvejen: De fire grunde blev solgt og bebygget i løbet af de første to år. 2003: 5 lejligheder på Brugsens tidligere grund: Ikast boligforening byggede disse lejligheder i samråd med Sogneforeningen. De 4 lejligheder har været godt udlejet i hele perioden : Storparceller ved kirken: Der blev etableret syv grunde på den nye vej, Kirkemarken, og der er p.t. bebygget på de fire grunde. 2007: Tilbygning til friskolen bestående af samlingsrum, toiletter, personalerum mv.: Skolens stigende elevtal og behovet for mere plads var udgangspunktet for at etablere en tilbygning til skolen. 2009: Præstegårdssøen med rekreativt område: Der blev lavet en stor sø til opsamling af okker ved kirken og det rekreative område er med stier, bålplads og bord-bænke sæt. 2013: Grillhytte ved præstegårdssøen: For at optimere brugen af området blev en grillhytte i træ etableret. 2013: Døgnåben genbrugsstation ved Brugsen: Pga. lukning af den deltidsåbne genbrugsstation i byens nordende blev et selvbetjeningsanlæg ved Brugsen opsat. 2013/2014: Vanting Sø: Der blev etableret badesø med badebro og strandafsnit i forbindelse med etablering af Danmarks største vindmøllepark ca. 2 km syd for Ølstrup. Sand og grus fra søen blev brugt til møllefundamenterne. 2015: Klubhus: Renovering af klubhus ved stadion Nuværende projekter Kernen inkl. Multihus og børnehave. Udstykning af nye byggegrunde. Fremtidige projekter Renovering af det gamle mejeri. Etablering af 4 ejerlejligheder på gammel erhvervsgrund i Ølstrup bymidte. Etablering af 2 blokke med 4 ejerlejligheder i hver i Ølstrup bymidte. Side 16 af 17

17 Bilag 2 Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen Side 17 af 17

Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste. Kontakt Ølstrup på. formand@olstrup.dk www.olstrup.dk

Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste. Kontakt Ølstrup på. formand@olstrup.dk www.olstrup.dk Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste Kontakt Ølstrup på e-mail: web: formand@olstrup.dk www.olstrup.dk Forord Vi vil videreudvikle Ølstrup og har lagt en visionær udviklingsplan

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget - Dagsorden - 4. august 2015 http://edoc/agendaweb/forms/show/showagendahtml.aspx?id=f3286147-bf71-4... Side 1 af 16 31-07-2015 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FOR RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ansøgning til årets landsby 2014

Ansøgning til årets landsby 2014 Ansøgning til årets landsby 2014 Landsbyen Ølstrup ansøger hermed om at blive årets landsby. Det gør vi, fordi vi gennem de sidste par år har været igennem en proces, hvor vi har vendt stemningen fra kan

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur!

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Søstjernen i Hjortdal Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Hvem er vi? Søstjernen er en kommunal institution for 0-6 årige beliggende i Hjortdal, 6 km nordvest for Fjerritslev. Vi

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Palægårdens Børnehave

Palægårdens Børnehave Palægårdens Børnehave 1 LOKALRÅDETS FUSIONSPLANER MED SKOVBO FEBRUAR 2009 Oversigt 2 1. Beliggenhed 2. Faciliteter indendørs 3. Faciliteter udendørs 4. Indslusning af vuggestuebørn 5. Integreret med Skovbo

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem.

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. 2. Ansøger er Lem Borgerforening, 8930 Randers. Lem Borgerforening er en 5 år gammel Forening, som blev stiftet af byens borgere

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Dagsorden. 19.00. Velkommen. 19.10 Privatiseringsarbejdet del 1+2. 19.30 Pause med lidt godt til ganen.

Dagsorden. 19.00. Velkommen. 19.10 Privatiseringsarbejdet del 1+2. 19.30 Pause med lidt godt til ganen. Dagsorden. 19.00. Velkommen. 19.10 Privatiseringsarbejdet del 1+2. 19.30 Pause med lidt godt til ganen. 19.45.Vedtægter og Økonomi, byggeri, kommunen og LDD. 20.45 Pædagogik i vores nye hus. Spørgsmål

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Plan Hvordan kan man indrette og designe institutionen så den understøtter god pædagogisk praksis?

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Visioner baggrund for projektet

Visioner baggrund for projektet Baggrund Siden indvielsen i 1985 har Skibbild-Nøvling Idrætscenter fungeret som et naturligt samlingspunkt i byen, både i kraft af de sportslige aktiviteter som er i og omkring hallen, og i kraft af de

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle!

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! NATUR LEG SAMVÆR KULTUR Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! LÆRING SUNDHED IDRÆT MILJØ Intro Voel ligger midt i det smukke Søhøjland ca. 10 km fra Silkeborg. Med Sil-keborgmotorvejen er

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF En social multibane der samler alle aldre i lokalområdet til mange forskellige sportsgrene og aktiviteter.. 1 Projektets ansøger Blenstrup IF og Blenstrup hallen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere