Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni Side 1 af 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Kernen Ølstrups nye samlingssted Juni 2015 Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Landsbyen Ølstrup... 3 Projektets idé... 3 Mål... 4 Målgruppe... 5 Projektet... 5 Delprojekt 1: Børnehuset Mariehønen... 5 Indendørs faciliteter... 6 Udendørs faciliteter... 7 Delprojekt 2: Fritid og kultur i Kernen (Multihuset)... 7 Attraktive lokaler og faciliteter... 8 Foyeren... 8 Aktivitetshallen... 8 Festlokalet... 9 Udlejningslokaler til eks. kontorer, kliniklokaler o.l Produktionskøkkenet... 9 Livet i Kernen... 9 Belægningsskema for aktivitetshallen Delprojekt 3: Uderummet Leg for børn Aktiviteter for unge og voksne Stisystemer Vand Mulighed for pause og hygge Materialer i uderummet Anlægsbudget, kapital og tidsplan Organisering af projektet og efterfølgende drift Driftsbudget Markedsføring Afrunding Bilag 1 Aktivitetsliste Bilag 2 Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen Side 2 af 17

3 Kernen - Ølstrups nye samlingssted Projektbeskrivelse Kernen skal være et aktivitetsområde i landsbyen Ølstrup, som vil indeholde børnehave, en fritidsog kulturdel samt inddrage udemiljøet og naturen, som en naturlig del af aktiviteterne. Uderummet bliver det, der binder de forskellige dele sammen, men bliver også en aktivitet i sig selv. Landsbyen Ølstrup Ølstrup er en landsby med ca. 550 indbyggere, beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ølstrups beliggenhed tæt ved hovedvej 11 og 15 giver en unik placering i forhold til bosætning, idet der er let transport til byer som Holstebro og Herning, ligesom der er gode vejforhold til byer inden for kommunegrænsen. Dermed er der fra Ølstrup fine muligheder for transport til job, f.eks. på det nye supersygehus ved Gødstrup. Ølstrup er kendetegnet ved et stort sammenhold og ved at være i stand til at løfte store projekter. Ølstrup er landsbyen folk udefra gerne vil flytte til og er den by i Ringkøbing-Skjern, der har haft den største procentvise befolkningstilvækst i perioden Hovedparten af indbyggerne i Ølstrup er af dansk oprindelse, mens en pæn andel har østeuropæisk oprindelse. Ølstrup har egen børnehave, friskole, brugs, et rigt foreningsliv og masser af flot natur, bl.a. 2 ny anlagte søer. Ligeledes er der i Ølstrup flere virksomheder, både enkeltmands- og større virksomheder. I Ølstrup bliver der gjort meget for at inkludere alle, voksne som børn, hvilket lykkes godt, og som er hele fundamentet for den positive udvikling, vi har oplevet gennem de seneste årtier. Eksempler på vellykkede projekter er oprettelse af Ølstrup Friskole i 1992, som stadig kører med succes, opførelse af Dagli Brugs i 2002, og senest anlæggelse af vores flotte badesø i 2013 (se også Bilag 1_Aktivitetsliste). Grundet vores store sammenhold og aktivitetsniveau blev Ølstrup i 2014 kåret som Årets Landsby i Region Midtjylland; en titel vi er meget stolte af. I Ølstrup ønsker vi at fortsætte og videreudvikle dette arbejde, så vores landsby også i fremtiden er et attraktivt sted at leve, bo og flytte til for alle aldersgrupper, uanset nationalitet. Kernen placeres centralt i Ølstrup, med bymidte, friskole, kirke og brugs på den ene side, og Vanting sø med attraktive byggegrunde på den anden side. Herved bliver Kernen et omdrejningspunkt i byen og for den fremtidige markedsføring af Ølstrup som et godt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Projektets idé I Ølstrup er der igennem de seneste 2 år brugt tid og energi på at samle og organisere de mange frivillige hænder og de mange gode initiativer og ideer, der er i landsbyen. Målet har været at skabe en struktur, der er fremtidssikret, så vi er rustet til at løfte de projekter, der er behov for, så Ølstrup fortsat er med helt i front indenfor det aktive medborgerskab og i forhold til at tiltrække tilflyttere. Side 3 af 17

4 Strukturen er på plads i form af Ølstrup ; nu gælder det de fysiske rammer for sammenhold, sammenhængende børneliv, fritidstilbud, sundhed og trivsel i Ølstrup. På nuværende tidspunkt har vi ældre og utidssvarende rammer i form af vores børnehus og sognegård, som ønskes fornyet. Fornyet, så de kan rumme vores aktive fritid, huse vores fester, sikre æstetiske og udfordrende rammer for pasning af vores børn, være mødested for de ældre, være cafémiljø for vores unge såvel som ældre, kan tilberede sunde og varierende måltider til Børnehuset, friskolen m.fl. samt være rammen om mange andre aktiviteter. Kernen skal: Være samlingsstedet med tilbud til alle byens borgere på tværs af generationer. Gøre det nemt at dyrke fritidsaktiviteter og være fysisk aktiv. Have gode lokaler til afvikling af møder og arrangementer, både i privat og foreningsmæssigt regi, samt for selvstændige, der har behov for mødelokaler for at kunne drive deres virksomhed. Rumme det kommunale børnehus Mariehønen. Lave sund og varieret mad til børnehuset Mariehønen, Ølstrup Friskole samt byens borgere. Være stedet, hvor alle livets fester kan holdes private fester, fælles fester, fællesspisning m.v.. Være stedet, hvor mindre virksomheder og foreninger kan dele kontor-/kliniklokaler. Være et alternativt æstetisk byggeri med atmosfære, hvor grænserne mellem ude og inde flyder sammen, så sanserne stimuleres i miljøer med vand, planter og lys, og vores smukke natur udnyttes til fulde. Være et hus med stor gennemsigtighed, fleksibilitet og alligevel afgrænsede funktioner. Have et udfordrende uderum, der giver lyst til samvær og aktivitet. Bygge på høj involvering, ansvarlighed og ejerskab fra brugerne af huset, så udbuddet altid afspejler de reelle behov og ønsker. Binde området sammen mellem de aktiviteter, der er placeret allerede (skole, kirke osv.), og de nye der etableres. Mål Målet med at etablere børnehus, kultur- og multihus samt et attraktivt uderum i sammenhæng er at: Investeringen sikrer bedre udnyttelse af de stedbundne naturressourcer. Løsningen forbedrer kvaliteten, således at børn, forældre, borgere og brugere oplever øget sammenhæng i deres dagligdag. Der skabes attraktive fysiske rammer til at understøtte og højne det gode fællesskab og medborgerskab. Der byudvikles ud fra en helhedstænkning, der skaber et godt sted at bo, leve, flytte til og drive virksomhed. 1 Ølstrup 2020 er et samlingsorgan bestående af repræsentanter fra foreninger og institutioner i Ølstrup. Ølstrup 2020 organiserer og sikrer samarbejde og viden på tværs i Ølstrup, hvilket skaber synergi og sammenhængskraft. Side 4 af 17

5 Målgruppe Målgruppen for projektet er alle borgere, som har interesse i at være med i det fællesskab, der eksisterer og hele tiden udbygges i Ølstrup. Grupper, der kan nævnes, er: Børn i børnehuset Mariehønen, de ansatte her og børnenes forældre. Børn i Friskolen, de ansatte på skolen og børnenes forældre. Ungdomsklubben. De unge i byen. Idrætsudøvere i alle aldre. Brugere af festlokaliteterne. Ældreklubben. Nuværende og kommende erhvervsdrivende. Projektet Projektet Kernen består af følgende delprojekter. Fritid og kultur i Kernen (Multihuset). Børnehuset Mariehønen (vuggestue 2, børnehave og SFO). Uderummet. Delprojekterne er projekter hver for sig, men i en indbyrdes sammenhæng, og er beskrevet i de kommende afsnit. Opførelse af Multihus og rammer for kommunal børnehave bakkes op af Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester, Iver Enevoldsen (se Bilag 2_Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen) Delprojekt 1: Børnehuset Mariehønen Børnehuset Mariehønen vil være en aldersintegreret institution i absolut verdensklasse. Baggrunden for Mariehønens virke og vision er de nationale læreplaner, Ringkøbing-Skjern Kommunes børneog familiepolitik samt Naturens Rige. Vi vil lave en institution, hvor alle børn fra 6 måneder til 10 år er samlet i et enkelt hus med separate afdelinger til hver enkelt aldersgruppe. Dette giver plads, ro og rum for de behov, de enkelte aldersgrupper har, og samtidig vil der for de aldersgrupper der aldersmæssigt er tæt på hinanden, være let adgang til fælles leg og aktiviteter. Dette kan eks. være fælles leg og aktiviteter for de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn eller for de ældste børnehavebørn og skolebørnene. At have vuggestue, børnehave og SFO samlet giver Helhed for børn, forældre og personale. 2 Afgørelse vedr. oprettelse af vuggestue afventes. Side 5 af 17

6 Trygge og sikre overgange, da børnene altid er i samme hus de skal blot skifte indgang og garderobe. Ydermere vil overgangene kunne blive fleksible og 100% tilrettelagt efter det enkelte barns behov. Velkendt personale, som børn og forældre er trygge ved fra starten og hele vejen igennem barnets liv i Mariehønen. Velkendte legekammerater gennem hele børnelivet. Mulighed for, at en voksen følger barnet gennem dets tid i institutionen, såfremt barnet har behov for dette. Større og bedre vilkår for inklusion. Faciliteter, som giver mulighed for fordybelse og leg uden at blive afbrudt af en voksen, f.eks. ved hjælp af vinduer i døre. Herved kan personalet holde øje med børnene uden at behøve at forstyrre legen unødvendigt. Børnehuset Mariehønen vil tilbyde attraktive rammer, som er fleksible og kan tilpasses efter behov. Dette gøres ved at: Lave flere foldevægge, som sikrer fleksibel udnyttelse af rummene. Naturen indgår som et aktivt element i byggeriet. Naturen vil være en del af det daglige børneliv gennem de nærliggende søer, vandløb, marker og skove, hvilket giver unikke muligheder for læring, ro, fordybelse og leg. Børnehuset bliver en del af Kernen, så der skabes liv og sammenhængskraft på tværs af generationer, funktionalitet og interesser. Den tætte placering på Multihuset betyder, at Børnehuset får let adgang til multihusets faciliteter, hvilket giver vidtstrakte rammer for bevægelsesaktiviteter, motoriklege ol., der styrker fysik, sammenhold og mental sundhed. Huse evt. heldagslegestue og gæstepleje for dagplejere, og derigennem gøre børnenes overgang fra dagpleje til børnehave endnu nemmere 3. Indendørs faciliteter Mariehønens indretning skaber muligheder og består af flere mindre rum. Dermed sikres fleksibiliteten. De pædagogiske læreplaner sætter rammen for de indendørs lokalers indretning og anvendelse. Der er behov for: Separat indgang og toiletter for de forskellige grupper i Mariehønen. Dette giver ro for de forskellige aldersgrupper og tilpasning til de forskellige behov (f.eks. pusleplads, store/små toiletter m.v.). Kernerummet, som om formiddagen vil være samlingssted i huset samt fungere som rum for de ældste børnehavebørn (de kommende skolebørn). Om eftermiddagen fungerer Kernerummet som SFO. 3 Når vuggestuen oprettes, forventes det, at der ikke er dagplejere i Ølstrup. Skulle der på sigt blive behov for dagpleje, f.eks. ved flere børn end vuggestuen kan rumme, vil heldagslegestue i Mariehønen være en mulighed. Det samme gælder for gæstepleje. Side 6 af 17

7 Mødelokale, der indrettes, så det kan bruges som legerum, når der ikke afholdes møder. Mødelokalet får direkte adgang fra vuggestue og SFO, så der er let adgang for alle (børnehavebørnene har adgang gennem SFO en). Tekøkken i vuggestuedelen, hvor personalet f.eks. har let adgang til at varme sutteflasker og babymad. Personalerum med mulighed for forberedelse og øvrigt administrativt arbejde. Kontor til leder. Et værksted med vask og plads til fordybelse og kreativitet. Der bliver indgang fra SFO og børnehavedel. Sove-/hvilerum til de mindste børnehavebørn. Rummet indrettes, så det kan deles op i 2 vha. en foldedør, så rummet kan bruges fleksibelt. Det indrettes endvidere, så det kan bruges som tumle-/motorikrum, når det ikke bruges til søvn/hvile. Separat tumlerum til SFO børnene. Krybberum til vuggestuebørnene. Udendørs faciliteter Mariehønens udeområder bliver en integreret del af Kernen og i tæt sammenhæng med bækken, søen og de andre dejlige naturressourcer, der er i området. Mariehønens legepladser bliver adskilt fra det øvrige uderum og låses af udenfor Mariehønens åbningstid. Området skal kunne tilgodese flere forskellige funktioner: Der etableres en spændende og udfordrende legeplads med egen lille skov. Dele af den nuværende legeplads genbruges, og flere af de nuværende legeredskaber flyttes med, ligesom der etableres nye faciliteter. Der etableres separat legeplads for vuggestuebørnene. Denne vil ligge tæt på den store legeplads, så der også her er mulighed for fællesskab og leg på tværs. Et område, hvor børnene kan rode, bygge og være kreative. Et område, hvor børnene kan trække sig og fordybe sig i legen. Et område, hvor der kan leges forskellige rollelege. Et område, hvor sanserne kan udfordres. Et område, hvor der kan løbes, klatres og være aktiv. Et område, hvor naturen og dens forunderligheder kan udforskes. Delprojekt 2: Fritid og kultur i Kernen (Multihuset) Funktionerne i multihuset bliver mange, idet multihuset skal tilbyde aktiviteter til alle aldre i en travl hverdag. Motion, socialt liv og en hyggestund eller dagens middag skal kunne klares ét sted, og multihuset skal udfylde mange behov og ønsker for enhver borger. Ejerskab og fællesskab er nøgleordene i Kernen. Alle byens borgere får adgang til fællesområderne på daglig basis. Derigennem styrkes sammenholdet og giver mulighed for at indgå i nye relationer i nærmiljøet. Alle sognets borgere har indflydelse på projektet og bidrager i en eller anden form til opførelsen, hvorfor ejerskabet kommer naturligt. Side 7 af 17

8 Attraktive lokaler og faciliteter Multihusets lokaler og faciliteter er planlagt, så de er fleksible og inspirerende. Private, foreninger og institutioner i og omkring Ølstrup kan afholde deres arrangementer her, ligesom lokalerne er planlagt, så de er attraktiv for eksterne interessenter at afholde arrangementer i. Ølstrup ligger centralt i kommunen, hvorfor arrangementer her er lette at komme til, uanset hvor i kommunen man kommer fra, og de planlagte parkeringspladser gør det let at parkere. Multihusets lokaler vil være attraktive for kommunen og andre virksomheder og interessenter at afholde eks. foredrag/oplæg, politiske dialogmøder, firmafester, (efter)uddannelse og lignende aktiviteter i. Sammen med uderummet bliver der rig mulighed for forskellige arrangementer, og Kernen vil kunne rumme det meste; kun fantasien sætter grænser. Gennem forskellige arrangementer vil Ølstrup blive promoveret, hvilket vil bidrage til at tiltrække tilflyttere og virksomheder til området. De fysiske rammer for kultur og fritidsdelen bliver: Multihal: Møde-/festlokale: Foyer: Køkken, inkl. køle-/fryserum: Kontorer: Toiletter/omklædning: Depotrum: ca. 350 m2 ca. 200 m2 ca. 150 m2 ca m2 ca. 2 x 20 m2 4 stk. toiletter + 1 stk. handicaptoilet + 2 omklædningsrum min. 70 m2 Foyeren bliver Kernens hjerte, hvor brugere på vej til og fra motionsaktiviteter, forældre der afleverer og henter børn i børnehuset, unge og ældre kan mødes uafhængigt og hygge sig, eller købe dagens middag og nyde den på stedet eller hjemme. Aktivitetshallen bliver rammen om de fysiske aktiviteter, der foregår i Kernen, ligesom aktivitetshallen vil rumme større fester, herunder fællesarrangementer for borgere i og omkring Ølstrup. Efterspørgsel efter nye motions- og sportsaktiviteter fra Ølstrups borgere og de omkringliggende byer er stigende. Med aktivitetshallen vil Ølstrups Gymnastik- og Ungdomsforening (ØGU) kunne lancere nye aktiviteter, som modsvarer efterspørgslen, og som vil være med til at fremme nye og eksisterende fællesskaber. Skolen og børnehuset Mariehønen vil blive daglige brugere af multihuset i dagtimerne, hvor det især vil være aktivitetshallen, som bruges til idræt og andre bevægelsesaktiviteter. Også dagplejerne 4 vil blive brugere i dagtimerne. De gode rammer vil give de bedste muligheder for fortsat at tilbyde den høje kvalitet i dagtilbud og friskole. Når Mariehønen og Multihuset placeres sammen i Kernen, giver det børnehuset let adgang til multihusets faciliteter. Dette forventes at 4 Såfremt der stadig er dagplejere i Ølstrup Side 8 af 17

9 fremme bevægelsesaktiviteter, herunder motoriklege, hvilket dels fremmer den fysiske og mentale sundhed hos børnene, og dels fremmer det sociale sammenhold gennem boldspil og lignende fællesaktiviteter. Friskolen vil ligeledes være placeret nær Kernens område, hvorfor Kernens faciliteter også let vil kunne benyttes af friskolen, dels til de traditionelle aktiviteter i form af idrætstimer, men også til boldlege og anden aktivitet i frikvarterer (dette vil særligt være attraktivt i vinterhalvåret), og til andre bevægelseslege som del af undervisningen. Kombinationen af børnehus, multihus og friskole i samme område giver de bedste rammer for at skabe det gode og sammenhængende børneliv, Ølstrup er, og gerne vil være, kendt for. Festlokalet bliver rammen om mange af de sociale aktiviteter, der foregår i Ølstrup, ligesom festlokalet naturligt vil være det lokale, der benyttes ved private fester og begravelser, generalforsamlinger for byens foreninger m.v.. I dagtimerne forventes festlokalet desuden benyttet af friskolen som en udvidelse af undervisningslokalerne samt af børnehuset, hvis der er behov for et større rum til en aktivitet, end børnehuset rummer. Ældreklubben, hyggeklubben m.v. vil også benytte lokalet i dagtimerne. Udlejningslokaler til eks. kontorer, kliniklokaler o.l. er planlagt, så de kan bookes af forskellige, på de tider hver enkelt har behov for det. Lokalerne vil være attraktive for mindre virksomheder samt personer, der er ved at starte virksomhed op, idet lokalerne vil være billige at benytte. Hver enkelt vil derfor ikke behøve selv at investere i dyre lokaler, hvilket forventes at fremme erhvervslivet i Ølstrup og gøre det nemmere og mere attraktivt at starte virksomhed op her. Lokalerne vil, udover at dække fysiske behov, ligeledes danne ramme om erhvervsnetværk blandt virksomheder i området, hvilket yderligere vil forstærke Ølstrups attraktionsværdi for tilflyttere og nye virksomheder. Lokalerne vil kunne benyttes af virksomheder uanset virksomhedernes geografiske placering (i eller udenfor RKSK). I det ene lokale vil Ølstrups Lokalarkiv desuden få til huse. Elementer fra Lokalarkivet vil blive brugt til udsmykning i multihuset, eks. i foyeren og i festlokalet. Produktionskøkkenet skal lave mad til Ølstrups borgere og børnehuset Mariehønen. Målet er, at børnehuset Mariehønen og Friskolen kan få leveret sunde måltider hver dag. Desuden skal alle interesserede kunne købe dagens mad i en sund udgave 3 gange ugentligt til fornuftige priser. Det bliver muligt at spise i café området eller tage maden med hjem, alt efter eget ønske Livet i Kernen I et nybyggeri som Kernen er det vigtigt dels at sikre, at lokalerne modsvarer ønsker og behov, og dels at sikre den daglige drift. Lokalerne er beskrevet ovenfor, hvorfor der her beskrives, hvordan belægningen vil være i Kernen, og dermed hvordan driften tænkes. Nedenstående belægningsskema er udarbejdet ud fra en behovsanalyse for Ølstrups borgere samt aktiviteter i nuværende Sognegård. Der forekommer variation i forhold til sommer og vintersæson. Side 9 af 17

10 Belægningsskema for aktivitetshallen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør/søn Formiddag Friskolen Mariehønen Friskolen Mariehønen Friskolen Tumledage sociale arrangementer Tidlig eftermiddag Sen eftermiddag Aften Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Mariehønen/SFO Tumledage sociale Badminton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Badminton (V) Badminton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Badmineton (V) Fodbold (B) Gymnastik (B) Fodbold (V) Gymnastik (V) Volley (V) Fester/sociale arrangementer Fester/sociale arrangementer B = børn / V = voksne NB! Der er alle dage mulighed for foredrag, AOF kurser, undervisning m.v. ad hoc. arrangementer Fester sociale arrangementer Fester sociale arrangementer Delprojekt 3: Uderummet Ølstrup har en fantastisk bymidte med Præstegårdssøen og Vanting sø. De to søer har forbindelse til en bæk, der snor sig gennem byen og munder ud i Ølstrup bæk. I Kernen vil vi udnytte disse stedbundne ressourcer ved at gøre dem til en integreret del af miljøet. Det vil vi gøre gennem etablering af forskellige elementer i uderummet, der alle supplerer hinanden og tilsammen skaber et aktivt, udfordrende og spændende uderum. Uderummet skal være et stort aktiv for alle borgere i og omkring Ølstrup, og alle skal være velkomne til at benytte arealerne til boldspil, leg, samvær og hygge. Den individuelle gåtur eller det uformelle fællesskab i uderummet giver et positivt afbræk i en travl hverdag, hvorved trivsel og mental sundhed fremmes. Leg for børn De legeområder, der indrettes, tiltænkes Friskolens børn, børn der besøger Kernen i fritiden, børn der deltager i fester afholdt i Kernen, eller blot børn der i en eller anden sammenhæng besøger Kernen måske bare for at lege. Børnehusets legeplads holdes adskilt fra de her beskrevne legeområder (se også beskrivelsen af delprojektet Børnehuset Mariehønen). Legepladsen for de mindste børn vil dække kreativ og fysisk leg for aldersgruppen 0-6 år. De forskellige legeredskaber skal understøtte den motoriske udvikling. Legepladsen og uderummets funktion bliver også at indlede til samvær på tværs af alder og køn. Dets materialer og udformning vil være omfattet af gældende kvalitets- og sikkerhedskrav. Legepladsen for de større børn skal dække en aldersgruppe fra ca år. Skolebørnenes motoriske udvikling og kreative leg skal udfoldes i legeredskaberne, hvor samhørighed og nye relationer udvikles. Legeredskaberne bliver eks. en parkourplads og multibane, som giver mulighed for fysisk udfoldelse, konkurrencelege og samvær på tværs af aldre og køn. Legepladsens materialer og udformning vil være omfattet af gældende kvalitets- og sikkerhedskrav. Side 10 af 17

11 Aktiviteter for unge og voksne Udendørs fitnessredskaber sammen med de øvrige legeredskaber skal give samspil for børn og forældre/bedsteforældre, som er ude sammen og lege/motionere. Unge og voksne kan frit benytte de forskellige fitnessredskaber i uderummet og få en sanselig oplevelse, mens man dyrker motion. Stisystemer Kernens område vil blive forbundet med stisystemer, så sammenhængskraften visualiseres og styrkes. Børn, unge, voksne og ældre kan benytte stisystemer i deres dagligdag, når de benytter børnehaven, skolen, multihuset, SFO osv. Voksne/ældre kan benytte stisystemer til gåture og som invitation til at følge med i dagligdagen i Friskole samt børnehus ved at gå forbi og se børnenes leg og læring. Ældre involveres allerede aktivt i Friskolen gennem Bedstebanken, hvor ældre i byen (bedsteforældre eller ej) indgår som et aktiv i forhold til Friskolens dagligdag, og uderummet vil yderligere styrke fællesskaber på tværs af aldersgrupper. Vand Vand er en tiltrækningskraft for alle aldre. Det er beroligende, spændende og lærerigt. Ølstrup har rigtig meget af det med hele to søer og en bæk. Vandets løb igennem bækken vil blive et naturligt læringssted i uderummet, når børn og elever går på opdagelse og lærer om naturen, miljøet og dyrelivet. Mulighed for pause og hygge Flere steder i uderummet skal der placeres bordbænkesæt, hvor man kan hygge sammen og nyde området, eller skolen kan bruge bordene til at sidde ved i læringsøjemed. Der bliver mulighed for at komme helt tæt på naturen og dermed nyde en af de helt store attraktionsværdier i vores område. Materialer i uderummet Området vil komme til at bestå af græsplæner, træer/buske og fliser. Området etableres så vedligeholdelsesfrit som muligt med undtagelse af græsarealer. Et af de bærende principper for uderummet og dermed for materialerne vil være Fra jord til bord. Vedligehold af uderummet vil i høj grad blive varetaget af frivillige kræfter i Ølstrup, som det pt. gør sig gældende for de andre etablerede uderum i og omkring byen. Det overvejes, om der er basis for en fleksjobstilling som landsbypedel på sigt, evt. i samarbejde med Friskolen, Brugsen m.fl. Anlægsbudget, kapital og tidsplan Der budgetteres med følgende anlægsudgifter inkl. produktionskøkken. Løst inventar er ikke en del af budgettet. Side 11 af 17

12 Anlægsbudget KERNEN: Børnehus og Multihus Excl. moms Inkl. moms kr. kr. Byggesagsomkosninger Nedbrydning af eksisterende forsamlingshus 0 0 Multihus: 0 Elementer (facader bærende skillevægge) VVS/Ventilation. Inkl. gasfyr excl. tilslutningsafgift til Midt/Nord El-arbejde Tømrer-arbejde Maler-arbejde Gulv-arbejde Inventar køkken Børnehus: Beton/murer Elementer (facader bærende skillevægge) VVS/Ventilation. Inkl. gasfyr excl. tilslutningsafgift til Midt/Nord El-arbejde. Inkl. hårde hvidevare afsat ,- kr. excl. moms Tømrer-arbejde: Inkl. skillevægge Maler-arbejde Gulv-arbejde I alt Uforudsete udgifter 3% I alt inkl. uforudsete udgifter Kapital Kernen: Børnehave og Multihus Kreditor Excl moms kr. Inkl. moms kr. Ringkøbing-Skjern Kommune (er bevilget) Privat donation (er bevilget) VE midler/grøn Ordning (er bevilget) LAG midler (er bevilget) Frivilligt arbejde Indsamling i Ølstrup Ansøges ved Ringkøbing-Skjern Vækstpulje I alt Side 12 af 17

13 Der planlægges med byggestart primo september 2015 og færdiggørelse af byggeriet forventes ultimo maj Små ændringer undervejs vil kunne forekomme. Side 13 af 17

14 Organisering af projektet og efterfølgende drift Hele projektet bygges og tilrettelægges af foreningen Kernen i samråd med Ølstrup 2020, og i tæt samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern kommune vil bl.a. fungere som sparringspartner inden for gældende lovgivning. Ved at rollen som bygherre er placeret lokalt, vil vi dels kunne inddrage frivillige kræfter, og dermed gøre projektet billigere, ligesom den lokale forankring sikrer ejerskab og fællesskab. Vi vil også i udbuddet, i så høj grad som muligt, vælge lokale håndværkere for at skabe vækst og arbejdspladser i hele kommunen. Ansvaret for driften af Kernen varetages af en bestyrelse, men vil i det daglige varetages af en bestyrer, der tager sig af udlejning, vedligehold, rengøring mv. Derudover udlejes produktionskøkkenet til en kok, der kan medvirke ved udlejning til private fester. På hverdage vil kokken lave mad til børnehave, friskole, ældre, dagens middag til afhentning eller spisning i foyeren/caféen. Der tegnes en aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om at leje sig ind i lokalerne til det Kommunale Børnehus Mariehønen inden for gældende lovgivning. Driftsbudget Driften for Kernen forventes at blive som følger: Driftsbudget KERNEN: Børnehus og Multihus Indtægter Kr. Udleje fester Udleje friskolen Udleje ØGU Udleje øvrige foreninger Udleje af køkken Borgermedlemsskab Indtægter i alt Udgifter Løn El + varme Vand og forbrugsafgifter Renovation Rengøringsmidler Forsikring Vedligehold Internet/TV Annoncering Låneudgifter Udgifter i alt Resultat: Side 14 af 17

15 Markedsføring I forbindelse med nærværende projekt, udstykning af byggegrunde i Ølstrup og andre projekter, der er afsluttet, iværksat og på tegnebrættet, er det essentielt at markedsføre Ølstrup i forhold til tilflyttere, herunder personer, der ønsker at starte egen virksomhed. Markedsføringen tænkes sket gennem de lokale medier; aviser, lokaltv, radio o.l.., gennem husstandsomdelte nyhedsbreve i og omkring Ølstrup, samt via en brochure om Ølstrup. Ligeledes vil sociale medier som Facebook og Twitter blive taget i brug i markedsføringen. Disse bruges allerede i forskellige sammenhænge i Ølstrup, og denne brug skal udvides og målrettes i fremtiden. I forbindelse med nærværende projekt vil der være rig mulighed for omtale i medierne, idet projektet er omfattende, og taler ind i tidens ånd omkring medborgerskabelse. Nærværende projekt er et godt eksempel på, hvad der kan opnås, når et lokalsamfund står sammen, og når samarbejdet med kommunen fungerer til alles bedste. Brochuren vil beskrive Ølstrup som et godt sted at leve, bo og drive virksomhed, og der vil i brochuren være kontaktoplysninger på nøglepersoner i Ølstrup, der kan besvare spørgsmål og fremvise byen for potentielle tilflyttere. Brochuren skal distribueres lokalt og bredt. Lokalt gennem placering af brochuren i Ølstrup Dagli Brugs, ved Vanting sø og i Kernen. Herved kan besøgende i Ølstrup, eks. gæster til private fester, badegæster ved Vanting Sø, og handlende i Ølstrup Dagli Brugs tage en brochure og læse om Ølstrup og de muligheder, der er for at bo her. Indbyggere i Ølstrup kan ligeledes videregive brochuren til personer, de kender og som ønsker at flytte. Den bedste markedsføring er mund-til-mund metoden, hvilken vi vil benytte os af i Ølstrup. Brochuren tænkes distribueret bredt gennem ejendomsmæglere, og ved at brochuren placeres i relation til DNV Gødstrup m.fl. Brochuren tænkes sendt ud til interesserede, ligesom brochuren vil være tilgængelig på Internettet og via sociale medier. Når det fulde projekt er færdigt, påtænkes at lave et eller flere arrangementer i form af Åben Landsby, hvor potentielle tilflyttere og andre interesserede inviteres til fremvisning af projektet, og til at høre mere om livet og mulighederne i Ølstrup. En særlig invitation, vedlagt ovennævnte brochure, vil blive sendt til unge, der tidligere har boet i Ølstrup, og som er fraflyttet for at tage en uddannelse andetsteds, i håb om at de vil flytte hjem igen efter endt uddannelse. Afrunding Med nærværende projekt Kernen forventer Ølstrup at lægge sig helt i front, når det kommer til at tiltrække tilflyttere, herunder nye erhvervsdrivende. Ølstrup har det hele og mere til for de personer, der drømmer om at flytte på landet, få plads, ro og trivsel for hele familien, være en del af et stærkt sammenhold og komme tæt på naturen. VI KAN VI VIL - VI TØR! Side 15 af 17

16 Bilag 1 Aktivitetsliste Tidligere projekter 2002: Ny butik til Lokal Brugsen: Ny Brugs med flere m 2 samt en selvbetjenings OK-tank. Brugsens omsætning steg og blev derefter en Dagli Brugs, som benyttes af lokale kunder samt gennemkørselskunder : Storparceller ved byvejen: De fire grunde blev solgt og bebygget i løbet af de første to år. 2003: 5 lejligheder på Brugsens tidligere grund: Ikast boligforening byggede disse lejligheder i samråd med Sogneforeningen. De 4 lejligheder har været godt udlejet i hele perioden : Storparceller ved kirken: Der blev etableret syv grunde på den nye vej, Kirkemarken, og der er p.t. bebygget på de fire grunde. 2007: Tilbygning til friskolen bestående af samlingsrum, toiletter, personalerum mv.: Skolens stigende elevtal og behovet for mere plads var udgangspunktet for at etablere en tilbygning til skolen. 2009: Præstegårdssøen med rekreativt område: Der blev lavet en stor sø til opsamling af okker ved kirken og det rekreative område er med stier, bålplads og bord-bænke sæt. 2013: Grillhytte ved præstegårdssøen: For at optimere brugen af området blev en grillhytte i træ etableret. 2013: Døgnåben genbrugsstation ved Brugsen: Pga. lukning af den deltidsåbne genbrugsstation i byens nordende blev et selvbetjeningsanlæg ved Brugsen opsat. 2013/2014: Vanting Sø: Der blev etableret badesø med badebro og strandafsnit i forbindelse med etablering af Danmarks største vindmøllepark ca. 2 km syd for Ølstrup. Sand og grus fra søen blev brugt til møllefundamenterne. 2015: Klubhus: Renovering af klubhus ved stadion Nuværende projekter Kernen inkl. Multihus og børnehave. Udstykning af nye byggegrunde. Fremtidige projekter Renovering af det gamle mejeri. Etablering af 4 ejerlejligheder på gammel erhvervsgrund i Ølstrup bymidte. Etablering af 2 blokke med 4 ejerlejligheder i hver i Ølstrup bymidte. Side 16 af 17

17 Bilag 2 Opbakningsskrivelse fra borgmester Iver Enevoldsen Side 17 af 17

Ansøgning til årets landsby 2014

Ansøgning til årets landsby 2014 Ansøgning til årets landsby 2014 Landsbyen Ølstrup ansøger hermed om at blive årets landsby. Det gør vi, fordi vi gennem de sidste par år har været igennem en proces, hvor vi har vendt stemningen fra kan

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter

Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Orienteringsbrev om økonomisk hjælp og støtte til etablering af nye faciliteter Prærien Aulum Kristne Daginstitution blev etableret pr. 1. januar 2013, og fungere i dag i lejede pavilloner. Disse faciliteter

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere