VELKOMMEN TIL NY UDDANNELSESLEDER PÅ SKOLEN I VEJLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL NY UDDANNELSESLEDER PÅ SKOLEN I VEJLE"

Transkript

1 F E B R U A R PRAKSISINFO I DETTE NUMMER Vejen til fastholdelse og nærvær 2 Uddannelsesbogen følgerne eleverne på pædagogisk assistent uddannelsen 2 International simulations konference 3 Ny skole i Vejle 4 TASK FORCE EUD 5 Uddannelses-og jobmesse i Vejle 5 WALL OF SKILLS i Fredericia 6 Populær bogmesse i Fredericia 7 Temadag for SSH praktikvejledere 7 Brugen af simulation styrker læringen 8 VELKOMMEN TIL NY UDDANNELSESLEDER PÅ SKOLEN I VEJLE OM PRAKSISINFO Praksis Info udgives af Social - og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle -Horsens. Praksis Info udgives mellem 4-6 gange årligt og udsendes udelukkende elektronisk. Alle numre af Praksis Info kan læses eller downloades på vores hjemmeside Vi modtager meget gerne kommentarer og gode ideer til bladet. Henvendelser kan ske på mail Den 1. marts byder vi velkommen til Rikke Rytter Lindegaard, der er ansat som uddannelsesleder på skolen i Vejle. Rikke er uddannet ergoterapeut og kommer fra en stilling som leder af træning i Assens Kommune. Nye lokaler og EUD reform Der er flere store opgaver, der venter på vores nye uddannelsesleder fra dag et. I august flytter afdelingen i Vejle ind i nye lokaler, og samtidig starter implementering af EUD reformen. Om de mange udfordringer siger hun: Jeg glæder mig meget til at møde både eleverne og mine nye kollegaer. Det er et ønskejob jeg tiltræder, og jeg ser frem til at få lov til at medvirke til at skabe rammerne for elever og medarbejdere i den nye flotte bygning, som vi flytter ind i efter sommerferien Jeg ser også frem til de udfordringer som bl.a. EUD reformen byder på, samt de mange andre spændende udviklingsopgaver som ligger forude i de kommende år. Endnu tættere samarbejde mellem skole og praksis En af Rikkes Lindegaards visioner i den nye stilling er bl.a. at knytte endnu tættere bånd mellem skole og praksis. Jeg mener, at praksis og skole har brug for en meget høj grad af samarbejde og videndeling. Det er med til at kvalitetssikre uddannelserne og fremme en god overgang for eleverne mellem skole og praktikperioder. Jeg glæder mig til at udvikle dette samarbejde yderligere. Privat bor Rikke i Aarup på Fyn. Fritiden tilbringes med kæresten, familie og venner, og da Rikke er tidligere elitegymnast, bliver der også sat god tid af til at dyrke sport.. 1

2 VEJEN TIL FASTHOLDELSE OG NÆRVÆR Gruppen for det planlæggende niveau på Social- og sundhedskolen Fredericia-Vejleog Horsens består af repræsentanter fra skolen samt praksis. Gruppen mødes ca. 4 gange om året og diskuterer emner der har relevans i samarbejdet. Den 8. januar havde gruppen besøg af Arnt Vestergaard Louw fra Dansk center for Ungdomsforskning (CEFU). Han holdt et inspirerende oplæg omkring hvordan man ændrer diskursen fra at tale fravær til nærvær for eleverne. Udfordring af uddannelserne Arnt Vestergaard Louw har - i en ph.d. afhandling fra udforsket og udfordret hvordan erhvervsuddannelserne opleves indefra, og det var disse erfaringer han fremlagde for gruppen. Hans forskning har især koncentreret sig om mødet mellem elev og uddannelse set i forhold til om der i dette møde kan være noget, der tager elevernes engagement fra dem. Fokus i afhandlingen er selve undervisningen og de forhold, der skal til for at skabe gode betingelser for, at mange forskellige elever får mulighed for at lære noget. Hans udgangspunkt er her, at hvis erhvervsuddannelserne i fremtiden skal tiltrække flere unge, er det nødvendigt at appellere til en bredere målgruppe. Han mener, at erhvervsuddannelserne - i stedet for at fokusere på frafald - skal rette blikket mod selve pædagogikken og didaktikken, for det er særligt her, udviklingspotentialet er. Der blev taget notater og lyttet intenst under hele foredraget og efterfølgende var der mange spørgsmål til de enkelte områder. Der vil fortsat være et tæt samarbejde mellem skole og praksis omkring motivation og fastholdelse. Der var bred enighed om at oplægget havde sat tankerne i gang i forhold til det fremtidige arbejde. UDDANNELSESBOGEN FØLGER ELEVERNE PÅ PÆDAGOGISK ASSISTENT UDANNELSEN Et af tiltagene til at gøre elevernes overgang mellem skole og praktik lettere er uddannelsesbogen, som er et værktøj, der følger eleven igennem hele uddannelsestiden. Pau eleverne har tidligere haft en uddannelsesbog, men den nye uddannelsesbog er udviklet i samarbejde med ansættende myndighed /LUU. Formålet med uddannelsesbogen er at eleven kan anvende den som portefølje, således at det den bliver et pædagogisk redskab til dokumentation af elevens læringsproces. Uddannelsesbogen er et samarbejdsredskab mellem eleven, praktikvejlederen og kontaktlæreren. Den nye uddannelsesbog er iværksat med august holdet Heri dokumenterer eleven sin læringsproces i både skole og praktik. Uddannelsesbogen har allerede igennem et stykke tid været benyttet på social- og sundhedshjælper, samt assistent uddannelsen, men nu tages en lignende udgave altså også i brug på pædagogisk assistent uddannelsen (PAU). Hold PAU1408F er fornylig sendt ud i deres første praktikperiode, hvor de som det første hold skal benytte uddannelsesbogen. 2

3 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN UDBYDER STOR INTERNATIONAL KONFERENCE FAKTA Den september 2015 er Social- og sundhedsskolen vært ved en stor banebrydende konference omkring brugen af simulation som en ny og innovativ læringsmetode. Stærke internationale kræfter Det er første gang, en dansk social- og sundhedsskole udbyder en konference, som allerede nu har både stor international og national bevågenhed. Hovedtaler ved konferencen er Mark Taylor, som er en anderkendt forsker, underviser og foredragsholder - specielt kendt for sin forskning omkring Generation NeXt, den nye generation af lærende elever og de udfordringer, underviserne har i mødet med disse. Spændende workshops Konferencen vil også byde på en lang række workshops med både danske og udenlandske tovholdere med stor indsigt i og viden omkring læring og brugen af simulation i undervisningen. Invitationer og nærmere information omkring konferencen vil blive sendt ud i starten af februar. Åbning af ny skole i Vejle og lancering af ny bog omkring simulation som en ny og innovativ læringsmetode Ud over konferencen markeres den 1. september åbningen af den nye skole i Vejle samt udgivelse af en bog omhandlende simulation som en ny og innovativ metode til at opnå en højere grad af praksisnærhed. Bogen udgives i samarbejde med forlaget Munksgaard, og hovedforfattere er Social- og sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj og skoleansvarlig for simulation og internationalisering Hans Henrik Johansen.. 3

4 4 PRAKSISINFO F E B R U A R 2015 DEN NYE SKOLE I VEJLE TAGER FORM. Mens håndværkerne knokler, planlægger ledelse og undervisere processen frem til indflytning i de nye rammer på Vestre Engvej i Vejle. Det forventes, at byggeriet står klar primo juni måned. Ud over at skabe tidssvarende fysiske rammer for undervisning er det også ledelsens ønske at lave en åben skole, hvor vi kan invitere byen og verden indenfor i bl.a. de nye simulationsfaciliteter. Behov for fornyelse og udvidelse Om et halvt års tid er omkring 250 elever og undervisere ved at finde sig til rette i de nye lokaler på Social- og sundhedsskolen i Vejle. Skolen har i flere år haft lokaler i en fabriksbygning af ældre dato i Vejle midtby, men der har længe været et behov for fornyelse og udvidelse. Det kommer med den nye bygning, der bl.a. også kommer til at indeholde et komplet simulationspædagogisk center, som bliver til på baggrund af en donation på to millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Steen Kjeldsen, Økonomi- & administrationschef samt overordnet ansvarlig for det nye byggeri: Den nye bygning kommer til at danne rammen om et unikt studiemiljø både for vores grundforløb, hovedforløb og efter- og videreuddannelsen. Vi forøger antal af kvadratmeter i forhold til de nuværende rammer, og som det ser ud nu, forløber byggeprocessen stort set efter planen, så vi er klar til at tage fat på indretningen af det nye hus omkring 1. juni. Det giver os god tid til at få den indvendige indretning, IT m.m. klar til, at eleverne starter op i starten af august. Den nye bygning vil blive officielt indviet den 1. september i forbindelse med en stor international simulationskonference, som skolen er vært for i Vejle fra september

5 POPULÆR UDDANNELSES- OG JOBMESSE I VEJLE Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens deltog fra den februar i en stor uddannelsesmesse for alle Vejle Kommunes 6. og 8. klasses elever. Messen foregik i den nye sportshal på Campus Vejle og var meget besøgt af både elever og forældre. På messen viste vi bl.a. hvordan man bruger simulation aktivt i undervisningen ligesom der var mulighed for at høre generelt omkring mulighederne i de enkelte uddannelser. 5

6 WALL OF SKILLS SKABER INTERESSE OG NYSGERRIGHED BLANDT ELEVER WALL OF SKILLS tiltrak med det samme mange nysgerrige - både elever og repræsentanter fra praktikken. På Social- og sundhedsskolen i Fredericia- Vejle- Horsens er der stor fokus på deltagelse i SKILLS. Så meget at der nu er lavet en hel væg med information om SKILLS og billeder af vinderne fra de enkelte år tilbage til Skolen har både vundet guld- og sølvmedalje til mesterskaberne, hvor selve konkurrencen foregår som et rollespil, hvor 2 elever sammen løser opgaver, der minder meget om den type situationer de er vant til at stå overfor i både skole og praktikforløb. Men Skills handler ikke kun om at vinde. Det er i høj grad også en god ballast i forhold til en senere eksamen, en læringsproces og også en god mulighed for personlig udvikling for deltagerne. Motivation er drivkraften bag SKILLS Hanne K. Madsen - skoleansvarlig for Skills: Vi har arbejdet aktivt med Skills i et par år nu. I takt med at både elever og praktik har fået mere kendskab til Skills er det blevet meget populært, og der er stigende interesse for at deltage. Motivation det vigtigste, hvis man vil deltage i Skills. Man skal synes det er sjovt, og være villig til at investere tid på at øve men så er det også meget givtigt for den enkelte. OM DM I SKILLS DM i Skills er et fælles danmarksmesterskab for alle erhvervsuddannelser. DM i Skills blev afholdt første gang i 2011 og hensigten med mesterskabet er at give deltagerne en unik mulighed for at vise deres faglige færdigheder og høje faglige niveau. Via mesterskabet synliggøres meget aktivt de mange erhvervsuddannelsers muligheder - både over for omverdenen og ikke mindst for kommende potentielle eleverne. Alle social- og sundhedsskoler i Danmark medvirker til at udvikle og gennemføre såvel lokale/regionale som nationale SOSU Skills konkurrencer over hele landet. På skolerne er det LUU - lokale uddannelsesudvalg, som medvirker til at sikre lokal opbakning. Overordnet er det PASS - det faglige udvalg for den pædagogiske assistent-uddannelse - og social- og sundhedsuddannelsen, som har det overordnede ansvar for, at DM i SOSU kan gennemføres. PASS har nedsat en styregruppe, der forestår planlægning af mesterskaberne. Cathrine Sandvei Kjær og Betina Alice Munk, skolemestre i SKILLS 2014, afslørede WALL OF SKILLS i Fredericia og modtog en flot buket blomster som tak. 6

7 GENTAGELSE AF POPULÆR BOGMESSE I FREDERICIA Den 29. januar gik aktivitetsudvalget og biblioteket på social- og sundhedsskolen afdeling i Fredericia sammen omkring en bogmesse, som blev afviklet i aulaen på 6. julivej. Her kunne eleverne besøge forskellige stande med bøger fra Billund Boghandel og Fredericia Folkebibliotek samt fra vores eget bibliotek. Uddannelsesbibliotekar Marianne Knudsen, samt uddannelsesvejleder Ulla Reimer fra aktivitetsudvalget var initiativtagerne bag messen, som afholdtes for 2. år i træk. Uddannelsesbibliotekar Marianne Knudsen fortæller, at messen er en rigtig god lejlighed til at gøre eleverne opmærksomme på, at der findes en lang række bøger, som kan inspirere og udvikle- både fagligt og personligt. Vi er meget glade for at underviserne har taget rigtig godt imod ideen og bakker op omkring den. Ud over muligheden for at kigge på bøger og få inspiration, er der mulighed for, at eleverne kan deltage i en konkurrence og vinde spændende bøger, supplerer Ulla Reimer. TEMADAG FOR SSH- PRAKTIKVEJLEDERE Den 18 november 2014 blev der afholdt der SSH-temadag for omkring 130 deltagere på Kolding Kommunes Uddannelsescenter. Emnet var Energi, motivation og menneskeligt overskud. Hvad kan vi gøre for at fastholde eleverne i et positivt forløb og selv bevare overskuddet? Deltagerne følte sig meget inspireret og der var stor begejstring og positiv energi igennem hele dagen. 7

8 BRUGEN AF SIMULATION STYRKER LÆRINGEN I PÆDAGOGISK ASSISTENT UDDANNELSEN Muligheden for at øve sig i situationer, der er så tæt på virkeligheden som muligt, har stor betydning for eleverne, som læser til pædagogik assistent på Social- og sundhedsskolen i Fredericia- Vejle-Horsens. I uddannelsen har der igennem et stykke tid nu været brugt simulationsdukker, som en aktiv del af undervisningsforløbene. Hanne Dorte Iversen, underviser på PAU uddannelsen: Den nye simulationsteknik med dukker har givet os mulighed for at tilbyde vores elever helt nye metoder indenfor læring. Dukkerne er meget livagtige, de vejer det samme som en baby/et barn og kan programmeres, undervisningsforløb med brug af simulationsdukker varer typisk 3-6 timer. Eleverne arbejder i grupper og får det fulde ansvaret for dukken. Vi programmerer typisk dukken til at skulle have mad, skiftes, have omsorg og søvn. Enkelte elever får også tildelt en rolle som forældre. Dette gøres via indkodning af en chip, som eleverne bærer på sig. Denne aktiveres, når eleven f.eks. tager dukken op og holder den tæt ind til sig. Dukken kan så registrere, at personen, der bærer chippen, har en speciel funktion og agerer efter dette. Vi kan under forløbet vælge at lave en time out, hvor dukkerne gøres inaktive, og vi giver eleverne input i forhold til deres forløb. Når forløbet er slut, kan vi printe en rapport på hver enkelt simulationsdukke og se, om eleverne har løst de programmerede opgaver korrekt. Herefter kan vi evaluere på forløbet. Vi kan også vælge, at eleverne tager video under læringen, og at dette sammen med rapporten - indgår i den samlede vurdering af opgaveløsningen. Som underviser synes jeg, det er et rigtig godt supplement til den øvrige læring, og eleverne er også meget glade for at kunne afprøve og reflektere over mange forskellige situationer før de skal ud i praktikken. På den nye skole i Vejle, som tages i brug i august 2015, bliver muligheden for brug af simulation i pædagogisk assistent uddannelsen udvidet, idet der indrettes et hjørne i undervisningslokalet specielt til dette. 8

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

To millioner fra A.P. Møller Fonden

To millioner fra A.P. Møller Fonden NYHEDSBREV Oktober 2014 I DETTE NUMMER: Ny IKT- og læringsansvarlig Op og ned på EUD reformen Ny kampagne med fokus på erhvervsuddannelserne Anderkendelse af SSH i Tyskland Kursus med fokus på den palliative

Læs mere

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik

Glædelig jul og god fornøjelse med nyhedsbrevet. Første spadestik Kære samarbejdspartner steder, og på arbejder vi på højtryk for at blive klar til juleferien. I dette blad kan du bl.a. læse om Ny Nordisk Skole, jobrotation, første spadestik til vores nye skole, DM i

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Professionelle blandt selvmordstruede

Professionelle blandt selvmordstruede Professionelle blandt selvmordstruede Projekt-afrapportering af Professionelle blandt selvmordstruede - et udviklingsarbejde af undervisningen i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne, Social- og

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere