KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ ÅBENHED OG TYDELIGHED F E B R U A R I DETTE NUMMER NYT OM PERSONALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ ÅBENHED OG TYDELIGHED F E B R U A R 2 0 1 5 I DETTE NUMMER NYT OM PERSONALE"

Transkript

1 F E B R U A R NYHEDSBREV I DETTE NUMMER Ny uddannelsesleder i Vejle 2 TASK FORCE EUD 2 International simulations konference 3 Ny skole i Vejle 4 Uddannelses-og jobmesse i Vejle 5 WALL OF SKILLS i Fredericia 6 Populær bogmesse i Fredericia 7 Barselsvikar på biblioteket 7 NYT OM PERSONALE Velkommen til følgende nye medarbejdere: Karen Arndt Ansat 1. januar som undervisningsassistent., Fredericia Ramus Clausen Ansat 1. januar som ejendomsserviceteknikerelev, Horsens Line Stiil Baggesgaard Ansat 1. januar som underviser, Horsens Charlotte Juul Elnegaard Ansat 1. januar som underviser, Horsens KOMMUNIKATION MED FOKUS PÅ ÅBENHED OG TYDELIGHED På det nyligt afholdte lederseminar for den samlede ledergruppe for Social- og sundhedsskolen i Fredericia -Horsens- Vejle var fokus på den interne kommunikation på dagsordenen. Det er skolens overordnede målsætning at kommunikation - såvel ekstern som internt - sker med udgangspunkt i åbenhed og tydelighed. Hanne Helleshøj, direktør: Vi har en række værktøjer, som vi benytter i vores interne kommunikation- bl.a. dette nyhedsbrev, ugebreve i de enkelte afdelinger, personaleweb, elektroniske infotavler m.v. Hensigten med kommunikationen på alle disse medier er at tilsikre, at vi til alle tider har en åbenhed omkring, både hvad der sker på skolen og i omverden, som har en indflydelse på den enkeltes hverdag. Det er også vores ønske fra ledelsens side, at der er en løbende dialog i forhold til de informationer, som vi sender ud. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at komme med tilbagemeldinger på nyhedsbreve m.m., så vi sammen kan sikre fortsat åbenhed og tydelighed i dialogen omkring både hverdagen på skolen samt de udfordringer, vi hele tiden står overfor i en dynamisk og foranderlig tid indenfor vores område. I et af de kommende numre af nyhedsbrevet vil vi have yderligere fokus på den interne kommunikation i forbindelse med en revitalisering af vores eksisterende personaleweb. 1

2 VELKOMMEN TIL NY UDDANNELSESLEDER PÅ SKOLEN I VEJLE Den 1. marts byder vi velkommen til Rikke Rytter Lindegaard, der er ansat som uddannelsesleder på skolen i Vejle. Rikke er uddannet ergoterapeut og kommer fra en stilling som leder af træning i Assens Kommune. Nye lokaler og EUD reform Der er flere store opgaver, der venter på vores nye uddannelsesleder fra dag et. I august flytter afdelingen i Vejle ind i nye lokaler, og samtidig starter implementering af EUD reformen. Om de mange udfordringer siger hun: Jeg glæder mig meget til at møde både eleverne og mine nye kollegaer. Det er et ønskejob jeg tiltræder, og jeg ser frem til at få lov til at medvirke til at skabe rammerne for elever og medarbejdere i den nye flotte bygning, som vi flytter ind i efter sommerferien Jeg ser også frem til de udfordringer som bl.a. EUD reformen byder på, samt de mange andre spændende udviklingsopgaver som ligger forude i de kommende år. Endnu tættere samarbejde mellem skole og praksis En af Rikkes Lindegaards visioner i den nye stilling er bl.a. at knytte endnu tættere bånd mellem skole og praksis. Jeg mener, at praksis og skole har brug for en meget høj grad af samarbejde og videndeling. Det er med til at kvalitetssikre uddannelserne og fremme en god overgang for eleverne mellem skole og praktikperioder. Jeg glæder mig til at udvikle dette samarbejde yderligere. Privat bor Rikke i Aarup på Fyn. Fritiden tilbringes med kæresten, familie og venner, og da Rikke er tidligere elitegymnast, bliver der også sat god tid af til at dyrke sport. NYT FRA TASK FORCE EUD Der er på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens nedsat en styregruppe, som arbejder løbende med overordnede opgaver og udfordringer i forbindelse med EUD-reformen. Derudover er flere undervisere engageret i forskellige arbejdsgrupper, som arbejder intensivt med at udvikle de nye grundforløb og de fag som forløbene kommer til at indeholde. Vi vil løbende bringe nyt fra alle arbejdsgrupperne. 2

3 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN UDBYDER STOR INTERNATIONAL KONFERENCE FAKTA Den september 2015 er Social- og sundhedsskolen vært ved en stor banebrydende konference omkring brugen af simulation som en ny og innovativ læringsmetode. Stærke internationale kræfter Det er første gang, en dansk social- og sundhedsskole udbyder en konference, som allerede nu har både stor international og national bevågenhed. Hovedtaler ved konferencen er Mark Taylor, som er en anderkendt forsker, underviser og foredragsholder - specielt kendt for sin forskning omkring Generation NeXt, den nye generation af lærende elever og de udfordringer, underviserne har i mødet med disse. Spændende workshops Konferencen vil også byde på en lang række workshops med både danske og udenlandske tovholdere med stor indsigt i og viden omkring læring og brugen af simulation i undervisningen. Invitationer og nærmere information omkring konferencen vil blive sendt ud i slutningen af februar. Åbning af ny skole i Vejle og lancering af ny bog omkring simulation som en ny og innovativ metode Ud over konferencen markeres den 1. september åbningen af den nye skole i Vejle samt udgivelse af en bog omhandlende simulation som en ny og innovativ metode til at opnå en højere grad af praksisnærhed. Bogen udgives i samarbejde med forlaget Munksgaard, og hovedforfattere er Social- og sundhedsskolens direktør Hanne Helleshøj og skoleansvarlig for simulation og internationalisering Hans-Henrik Johansen. 3

4 4 N Y H E D SBREV F E B R U A R 2015 DEN NYE SKOLE I VEJLE TAGER FORM. Mens håndværkerne knokler, planlægger ledelse og undervisere processen frem til indflytning i de nye rammer på Vestre Engvej i Vejle. Det forventes, at byggeriet står klar primo juni måned. Ud over at skabe tidssvarende fysiske rammer for undervisning er det også ledelsens ønske at lave en åben skole, hvor vi kan invitere byen og verden indenfor i bl.a. de nye simulationsfaciliteter. Behov for fornyelse og udvidelse Om et halvt års tid er omkring 250 elever og undervisere ved at finde sig til rette i de nye lokaler på Social- og sundhedsskolen i Vejle. Skolen har i flere år haft lokaler i en fabriksbygning af ældre dato i Vejle midtby, men der har længe været et behov for fornyelse og udvidelse. Det kommer med den nye bygning, der bl.a. også kommer til at indeholde et komplet simulationspædagogisk center, som bliver til på baggrund af en donation på to millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Steen Kjeldsen, Økonomi- & administrationschef samt overordnet ansvarlig for det nye byggeri: Den nye bygning kommer til at danne rammen om et unikt studiemiljø - både for vores grundforløb, hovedforløb og efter- og videreuddannelsen. Vi forøger antal af kvadratmeter i forhold til de nuværende rammer, og som det ser ud nu, forløber byggeprocessen stort set efter planen, så vi er klar til at tage fat på indretningen af det nye hus omkring 1. juni. Det giver os god tid til at få den indvendige indretning, IT m.m. klar til, at eleverne starter op i starten af august. Stor involvering af medarbejderne i processen Igennem hele projekteringen og de efterfølgende faser har der fra ledelsen på Social- og sundhedsskolen været lagt stor vægt på involvering af medarbejderne. fortsættes.

5 fortsat. Det har været vigtigt for os, at vores medarbejdere har følt, at byggeriet også har været deres projekt. De skal kunne fungere i rammerne og er bedst til at vurdere, hvad der skal til for, at de og eleverne kan få de bedst mulige betingelser i undervisningen. Der er også lagt vægt på, at rammerne skal kunne matche forventningerne til et moderne studiemiljø. Vi har prioriteret åbenhed og tydelighed igennem processen og er glade for, at så mange har haft lyst til at byde ind med tanker og idéer, som har været med til at forme byggeriet, fortæller Steen Kjeldsen. I februar måned påbegynder en licitationsrunde omkring inventar til den nye skole, og her er det også et stort ønske, at medarbejderne byder ind med forslag, ligesom medarbejderne vil blive taget med på råd ved det endelige valg af møbler mv. Jeg håber, at vi her i den sidste fase også vil få mange gode input fra vores medarbejdere, så vi kan sikre at få så mange ønsker med fra starten som muligt. På den måde er jeg sikker på, at vi også får den bedst mulige skolestart det nye sted, slutter Steen Kjeldsen. Den nye bygning vil blive officielt indviet den 1. september i forbindelse med en stor international simulationskonference, som skolen er vært for i Vejle fra september. Samtlige elever og medarbejdere i Vejle vil derudover blive inviteret til en festligholdelse medio august. Steen Kjeldsen, Økonomi- & administrationschef samt overordnet ansvarlig for det nye byggeri i Vejle. POPULÆR UDDANNELSES- OG JOBMESSE I VEJLE Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens deltog fra den februar i en stor uddannelsesmesse for alle Vejle Kommunes 6. og 8. klasses elever. Messen foregik i den nye sportshal på Campus Vejle og var meget besøgt af både elever og forældre. På messen viste vi bl.a. hvordan man bruger simulation aktivt i undervisningen ligesom der var mulighed for at høre generelt omkring de enkelte uddannelser. 5

6 WALL OF SKILLS SKABER INTERESSE OG NYSGERRIGHED BLANDT ELEVERNE WALL OF SKILLS tiltrak med det samme mange nysgerrige - både elever og repræsentanter fra praktikken. På Social- og sundhedsskolen i Fredericia- Vejle- Horsens er der stor fokus på deltagelse i SKILLS. Så meget at der nu er lavet en hel væg med information om SKILLS og billeder af vinderne fra de enkelte år tilbage til Skolen har både vundet guld- og sølvmedalje til mesterskaberne, hvor selve konkurrencen foregår som et rollespil, hvor to elever sammen løser opgaver, der minder meget om den type situationer de er vant til at stå overfor i både skole og praktikforløb. Men Skills handler ikke kun om at vinde. Det er i høj grad også en god ballast i forhold til en senere eksamen, en læringsproces og også en god mulighed for personlig udvikling for deltagerne. Motivation er drivkraften bag SKILLS Hanne K. Madsen - skoleansvarlig for Skills: Vi har arbejdet aktivt med Skills i et par år nu. I takt med at både elever og praktik har fået mere kendskab til Skills er det blevet meget populært, og der er stigende interesse for at deltage. Motivation det vigtigste, hvis man vil deltage i Skills. Man skal synes det er sjovt, og være villig til at investere tid på at øve men så er det også meget givtigt for den enkelte. OM DM I SKILLS DM i Skills er et fælles danmarksmesterskab for alle erhvervsuddannelser. DM i Skills blev afholdt første gang i 2011 og hensigten med mesterskabet er at give deltagerne en unik mulighed for at vise deres faglige færdigheder og høje faglige niveau. Via mesterskabet synliggøres meget aktivt de mange erhvervsuddannelsers muligheder - både over for omverdenen og ikke mindst for kommende potentielle eleverne. Alle social- og sundhedsskoler i Danmark medvirker til at udvikle og gennemføre såvel lokale/regionale som nationale SOSU Skills konkurrencer over hele landet. På skolerne er det LUU - lokale uddannelsesudvalg, som medvirker til at sikre lokal opbakning. Overordnet er det PASS - det faglige udvalg for den pædagogiske assistent-uddannelse - og social- og sundhedsuddannelsen, som har det overordnede ansvar for, at DM i SOSU kan gennemføres. PASS har nedsat en styregruppe, der forestår planlægning af mesterskaberne. Cathrine Sandvei Kjær og Betina Alice Munk, skolemestre i SKILLS 2014, afslørede WALL OF SKILLS i Fredericia og modtog en flot buket blomster som tak. 6

7 GENTAGELSE AF POPULÆR BOGMESSE I FREDERICIA Den 29. januar gik aktivitetsudvalget og biblioteket på social- og sundhedsskolen afdeling i Fredericia sammen omkring en bogmesse, som blev afviklet i aulaen på 6. julivej. Her kunne eleverne besøge forskellige stande med bøger fra Billund Boghandel og Fredericia Folkebibliotek samt fra vores eget bibliotek. Uddannelsesbibliotekar Marianne Knudsen, samt uddannelsesvejleder Ulla Reimer fra aktivitetsudvalget var initiativtagerne bag messen, som afholdtes for 2. år i træk. Uddannelsesbibliotekar Marianne Knudsen fortæller, at messen er en rigtig god lejlighed til at gøre eleverne opmærksomme på, at der findes en lang række bøger, som kan inspirere og udvikle- både fagligt og personligt. Vi er meget glade for at underviserne har taget rigtig godt imod ideen og bakker op omkring den. Ud over muligheden for at kigge på bøger og få inspiration, er der mulighed for, at eleverne kan deltage i en konkurrence og vinde spændende bøger, supplerer Ulla Reimer. Marianne Knudsen (tv) og Ulla Reimer (th) BARSELSAFLØSER PÅ BIBLIOTEKET Den 11. februar går uddannelsesbibliotekar i Fredericia, Marianne Knudsen, på barsel. Hendes afløser i perioden er Jane Wilkenschild Jensen, som er godt bekendt med skolen og biblioteket. Jane har nemlig tidligere været ansat som vikar i både Fredericia og Horsens. Jane Wilkenschild Jensen (tv) og Marianne Knudsen (th) 7