Team Ephesos. af Thomas Heine Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Ephesos. af Thomas Heine Nielsen"

Transkript

1 Team Ephesos af Thomas Heine Nielsen I år 380 f.kr. vandt Sotades fra Kreta langdistanceløbet δόλιχος i Olympia. 1 Dermed havde han opnået det højeste, en græsk mand kunne opnå: Grækerne betragtede olympiske sejrherrer (Olympionikai) som særligt lykkelige, og det er altså en bevidst provokation, når Platon i Staten lader Sokrates påstå, at idealstatens vogtere vil være lykkeligere end Olympionikai: Sokrates: Der ser du! Alle disse besværligheder vil de være kvit; og selv en olympisk sejrherres lykke kan ikke sammenlignes med deres! Glaukon: Hvorledes? Sokrates: Alt det som idrætsheltene prises lykkelige for, er kun en brøkdel af den lykke som vogterne har i fuldt mål. Deres sejr er skønnere, og den bespisning folket giver dem er mere fuldkommen. For deres sejr betyder frelse og velfærd for hele deres folk, og deres hæderskrans består i at både de selv og deres efterkommere får alt hvad de behøver. Mens de lever, yder deres folk dem æresgaver, og når de dør, får de en anselig jordefærd til tak for deres fortjenester. Glaukon: Ja, det er skønne belønninger. 2 En af de hædersbevisninger, Athen tildelte de borgere der sejrede i Olympia eller for den sags skyld i Delfi, på Isthmen eller i Nemea, hvor der også blev afholdt berømte konkurrencer var bespisning på prytaneion, 3 bygningen på hvis arne den flamme brændte, der symboliserede selve bystatens liv: 4 Bespisning her var en af bystatens fornemmeste æresbevisninger, og det er den hæder, Platon henviser til og forklejner med den bespisning folket 1. Hvor lang en dolichos præcis var, vides desværre ikke; det antages normalt, at løbet var ca m langt (Young 2004: 26). Sotades er nos. 390 og 398 i Moretti Staten 465de (oversat af O. Foss); se også 466a. 3. IG I (cf. Morrissey 1978 og Thompson 1979); ud over selve bespisningen har sejrherrerne fået andre æresbevisninger, der synes at have været skrevet op på en stele opstillet i prytaneion (cf : [τὰς ἄλλας δορειὰς π]ρὸς τ ι σιτέσει κατὰ τὰ [ἐν τ] [ι σ][τέλει γεγραµµένα τ ι ἐ]ν τ ι πρυτανείοι); hvad disse var, vides ikke, men f.eks. proedria og pengepræmier er oplagte muligheder (Kyle 1993: ). 4. Miller 1978: AIGIS - Suppl. Gorm 60 1

2 giver dem. Bespisningen på prytaneion omtales som bekendt også i Forsvarstalen (36d), hvor Sokrates siger dette: Der er ikke noget, der kan glæde en sådan mand 5 mere end at blive bespist resten af sit liv på prytaneion det fortjener han langt mere end dem af jer, der har vundet en sejr i Olympia i galopløb eller i væddeløb med to- eller firspand. En sådan sejrherre giver jer kun en følelse af at være lykkelige, men jeg gør jer virkeligt lykkelige. 6 Det skal nok passe, at denne bemærkning var med til at få Sokrates dødsdømt og henrettet, 7 men det kan vi lade ligge. I begge passager er Platon stærkt provokatorisk, men os viser de jo, at den almindelige opfattelse var, at Olympionikai selv var og gjorde deres bystater lykkelige. Sejrspræmien i Olympia var blot en krans af olivenblade fra det hellige træ nær det monumentale klassiske tempel viet til Zeus. I Olympia fik sejrherren kun denne beskedne præmie, men til gengæld vankede der ofte storslåede hædersbevisninger og kontante præmier, når han kom hjem. Hædersbevisningerne kunne f.eks. tage form af æresstatuer på bystatens agora, eller i en helligdom, bespisning på prytaneion eller proedria: Proedria var en fast plads på forreste række f.eks. i bystatens teater eller ved sportskonkurrencer og var ligesom bespisning på prytaneion en af de største æresbevisninger, en bystat kunne give: Alle så, når man indtog sin æresplads. Man kan næsten høre det for sig: Dér kommer Exainetos! En særligt ekstravagant æresbevisning tilfaldt netop denne Exainetos af Akragas på Sicilien, da han i 412 f.kr. vendte hjem efter at have vundet sin anden olympiske sejr i den korte sprint, stadion (ca. 200 m). Ved sin hjemkomst blev han eskorteret ind i byen af 300 vogne forspændt hvide heste. 300 vogne forspændt hvide heste man er nødt til at lukke øjnene og visualisere sig begivenheden for helt at fatte, hvor massiv denne hædersbevisning egentlig var. Som man siger: Det var stort! 8 5. Dvs. en sådan mand, som Sokrates er. 6. Oversat af J. Mejer (let modificeret). 7. Young 2004: 85: This proposal is so arrogant that it was predictable that eighty of the jurors who voted for his acquittal now voted for the death penalty. 8. Se Nielsen 2007: for sådanne hædersbevisninger. Bystaten Sikyon på Peloponnes lod formentlig i det senere 4. årh. f.kr. sine mønter pryde med et billede af en lokal superstjerne i pankration, Sostratos, der vandt ved alle de fire store stævner; se Lacroix 1964: og Milavic 2001: 184: For the people of Sikyon, a facsimile of a pankratiast on their coins constituted a unique symbol recognizable to the ancient Greeks as representing their famous citizen and, by extension, the city itself. Se også Ebert 1972: no. 39. AIGIS - Suppl. Gorm 60 2

3 Visse bystater belønnede også deres sejrherrer med en kontant pengepræmie. Det synes allerede at have været tilfældet i arkaisk tid i den sagnomspundne syditalienske bystat Sybaris 9 og i Solons Athen. 10 Kontante præmier omtales også, sammen med offentlig bespisning og proedria, i det kendte digt af Xenophanes (fr. 2, West), hvori han kritiserer bystaters belønninger til sejrherrer: Nej, hvis en mand vinder sejer på Zeus jord i Olympia tæt ved Alpheios s strøm, enten ved rapfodet løb eller i femkamp eller i brydning, eller fordi han bedre end andre forstår boksningens smertende kunst eller behersker en skrækkelig kampform, pankration kaldet, da vil borgerne se på ham med større respekt: Æresplads vil han få ved sportskampe, alle kan se ham; kosten vil være ham fri, byen betaler derfor; byen forærer ham også en præmie til kosteligt eje; vinder han sejr med sin vogn, går det ham ligesådan, skønt ikke han, men jeg skulde hædres for det som jeg ejer: Kyndighed bedre end kraft både hos heste og mænd. Ganske vilkårligt bær man sig ad, og urimeligt er det at sætte muskelkraft før kyndighed om noget godt: Sæt der blandt byens mænd er en dygtig bokser forhånden eller en femkampsatlet, én der i brydning er ferm eller endda i rapfodet løb, som er højest vurderet blandt de beviser på mænds kraft man i sportskampe ser: Derfor blir byen da ikke det mindste bedre regeret. Liden kun er den gavn byen vil høste deraf, dersom en mand vinder sejr i en kamp ved Alpheios s bredder. Byens skatkamre får ingen gevinster af det Om Sybaris: Fischer-Hansen & Nielsen 2001 og Mann 2001: 78; Young 2004: 85, 98; Nielsen 2007: Oversat af H.F. Johansen. Om digtet: Bowra 1938; Marcovich 1977; og Harris AIGIS - Suppl. Gorm 60 3

4 Der kan altså ikke være tvivl om, at græske bystater værdsatte borgernes sejre i de store panhellenske konkurrencer højt, belønnede dem generøst, og betragtede dem som deres egne sejre i en uendelig konkurrence med de utallige andre bystater. Filosoffer som Xenophanes og Platon var måske ikke så overraskende skeptiske over for denne dyrkelse af atleter, som synes at have været temmelig massiv. Men hvad gjorde en bystat, hvis dens egne sønner ikke var i stand til at hente sejre hjem fra Olympia, Delfi, Isthmen eller Nemea? Stort set det samme, som moderne nationalstater gør: Skaffer sig sejre ved at tildele stærke udenlandske atleter borgerskab. I arkaisk tid var den syditalienske bystat Krotons sprintere langt de stærkeste i den græske verden, og de vandt et forbløffende antal sejre i Olympia. David C. Young antager, at Kroton systematisk tildelte talentfulde løbere fra andre bystater borgerskab samt en række favorable privilegier, og dermed at en del af bystatens sejre altså blev vundet af naturaliserede krotoniater. 12 Det må dog forblive en hypotese, som ingen kilder indtil videre kan verificere. Der kan dog ikke herske tvivl om, at græske bystater købte sig til sejre, 13 og her vender vi tilbage til Sotades fra Kreta, der altså vandt langdistanceløbet i Olympia i 380. f.kr. Han havde også vundet løbet i 384, så dette var altså hans anden sejr. I 384 havde han, ifølge Pausanias der er vores eneste kilde til Sotades karriere, 14 ladet sig opråbe som kretenser (Κρής), da herolden proklamerede hans sejr. Heroldens proklamation af sejrherrens identitet var en olympisk konkurrences klimax, det euforiske øjeblik hvor sejren proklameredes i alles påhør. Opråbet indeholdt altid en angivelse af, hvilken bystat sejrherren tilhørte. 15 Det blev angivet ved at føje et såkaldt ethnikon til atletens eget og hans faders navn (hans patronymikon): Et ethnikon er et substantiv eller adjektiv afledt af navnet på den by, der var bystatens administrative centrum. 16 Et eksempel: Epidaurios er dette ethnikon for bystaten Epidauros i Argolis, og Aristion af Epidauros, der i 368 f.kr. vandt drengenes boksning i Olympia, må 12. Young 2004: Starr 1936 er vidunderligt dybt forarget over dette forhold! 14. Pausanias er ganske vist en sen forfatter, men han er normalt fuldt ud pålidelig, hvad hans realoplysninger angår. Den bedste almene introduktion til ham er Habicht Om heroldopråbet, se Wolicki Da bystatens navn er indeholdt i heroldopråbet, kan man sige bystaten blev proklameret om et sådant opråb: Lys : αὐτίκα ὅτε ἵππευεν, οὐ µόνον ἵππους ἐκτήσατο λαµπροὺς ἀλλὰ καὶ ἀθλητὰς <οἷς> ἐνίκησεν Ἰσθµοῖ καὶ Νεµέᾳ, ὥστε τὴν πόλιν κηρυχθῆναι καὶ αὐτὸν στεφανωθῆναι. Cf. Krause 1838: Når Pausanias siger, at Sotades blev proklameret som Κρής, er han altså lidt upræcis, for opråbet må have indeholdt navnet på en af bystaterne på Kreta, der ikke udgjorde en samlet politisk enhed på Sotades tid; han må altså være blevet opråbt som f.eks. Σωτάδης Γορτύνιος eller Σωτάδης Κυδωνιάτης. AIGIS - Suppl. Gorm 60 4

5 altså være blevet opråbt som Aristion, søn af Theofiles, af Epidauros, og det er da også præcis dét, der står på basen til den skulptur, der blev sat op i Olympia som et monument over hans sejr: Ἀριστίων Θεοφίλεος Ἐπιδαύριος (IvO 165). Der var mindst 49 bystater på Kreta, men Pausanias fortæller desværre ikke, hvilken bystat Sotades tilhørte. Han fortæller til gengæld, at Sotades i 380 f.kr. tog mod et kontant beløb fra bystaten Ephesos i Lilleasien og lod sig opråbe som Ephesios. 17 Ephesos købte altså simpelthen sejren af Sotades, der lod sig betale for at modtage borgerskab i Ephesos og til gengæld blev landsforvist af sin hjembystat! Græske bystater var altså parat til at lade pengene rulle for at belønne sejre eller for at købe sig til sejre. I begge tilfælde bruges pengene først, når sejren er i hus, og bystatens hæder sikret. Der er ingen dokumenterede eksempler fra arkaisk eller klassisk tid på, at bystater yder økonomisk støtte til unge, talentfulde, og lovende atleter. Men fra tidlig hellenistisk tid har vi eksempler på noget, der minder lidt om det. Eksemplerne kommer fra netop Ephesos og er at finde i tre dekreter (se appendix) fra det sene fjerde eller tidlige tredje århundrede altså ca. 300 f.kr. der alle oprindeligt blev publiceret på sten i Artemision, det berømte tempel for Artemis i Ephesos, der naturligvis var bystatens vigtigste helligdom. Det bedst bevarede af disse dekreter er I.Ephesos Dekretet tildeler borgerskab i Ephesos til en dreng eller ung mand ved navn Athenodoros, søn af Semon (5-6: εἶναι Ἀθηνόδωρον [Σήµον]ος Ἐφέσιογ 18 ). Forud for sin naturalisering havde Athenodoros haft status af metøk og været bosat i Ephesos (2-3: ἰσοτελὴς ὢγ 19 καὶ κατοι[κῶν] ἐν Ἐφέσωι). Forslagsstilleren, en vis Neumos, søn af Andronikos (1-2: Νεῦµος Ἀνδρονίκου [εἶπεν]), motiverer sit forslag om at Athenodoros tildeles borgerskab med, at Athenodoros, da han havde vundet drengenes boksekonkurrence i Nemea, havde ladet sig opråbe som Ephesios og således har bekranset vor bystat (2-4: [ἐπε]ιδὴ Ἀθηνόδωρος Σήµονος... νενίκηκεν τὰ Νέµεα παῖδας πύκτην [καὶ ἀνα]γγελεὶς Ἐφέσιος ἐστεφάνωκε τὴν πόλιν). Det var naturligvis i virkeligheden Athenodoros, der blev bekranset, men στεφανοῦν τὴν πόλιν er en almindelig måde at sige på, at der også tilfalder sejrherrens hjembystat stor hæder i kraft af sejrsproklama- 17. Paus : Σωτάδης δὲ ἐπὶ δολίχου νίκαις ὀλυµπιάδι µὲν ἐνάτῃ καὶ ἐνενηκοστῇ Κρής, καθάπερ γε καὶ ἦν, ἀνερρήθη, τῇ ἐπὶ ταύτῃ δὲ λαβὼν χρήµατα παρὰ τοῦ Ἐφεσίων κοινοῦ Ἐφεσίοις ἐσεποίησεν αὑτόν καὶ αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἔργῳ φυγῇ ζηµιοῦσιν οἱ Κρῆτες. Sotades fik altså tildelt borgerskab i Ephesos. 18. Ἐφέσιογ = Ἐφέσιον, men her er regressiv assimilation foran et følgende καθάπερ. For den fulde græske tekst, se appendix. 19. ὢγ = ὢν (regressiv assimilation). AIGIS - Suppl. Gorm 60 5

6 tionen. 20 Borgerskabstildelingen kan altså betragtes som Ephesos måde at takke Athenodoros for, at han delte sin hæder med byen. Dekretet fastsætter endvidere, at Athenodoros skal tildeles de æresbevisninger, der ved lov er fastsat for den atlet, der vinder en konkurrence i drengenes klasse i Nemea (7-9: [ὑπά]ρχειν Ἀθηνοδώρωι τὰς τιµὰς τὰς τεταγµένας ἐν τῶι νόµωι τῶι νικῶντι παῖδας τῶι σώµατι [Ν]έµεα). Her er altså tale om en lov, der fastsætter privilegier og hædersbevisninger til de ephesiske borgere, der vinder i f.eks. Nemea, og dekretet fastsætter, at loven skal gælde for Athenodoros, selvom han teknisk set ikke var borger i Ephesos, da han vandt i Nemea. Denne lov har også bestemt, at borgeres sejre skulle proklameres på agora (9-10: ἐν τῆι ἀγορᾶι καθ[α]περ οἱ ἄλλοι νικῶντες ἀναγγέλλονται), og dekretet fastsætter eksplicit, at denne bestemmelse også skal gælde for Athenodoros. Den offentlige proklamation var naturligvis selv en af de hædersbevisninger, der var fastsat ved lov. Endelig bestemmer dekretet, at Athenodoros skal have udbetalt den i loven fastsatte kontante præmie for sin sejr (10-12: τὸν δὲ οἰ[κονό]µον ἀποδοῦναι Ἀθηνοδώρωι τὸ ἐκ τοῦ νόµου τετ[αγµ]ένον ἀργύριον εἰς τὸν στέφανον). 21 I Ephesos eksisterede der altså omkring 300 f.kr. en lov, der fastsatte æresbevisninger og kontante præmier til borgere, der sejrede i de store panhellenske konkurrencer. Athenodoros var ganske vist ikke borger i Ephesos, men han lod sig opråbe i Nemea som var han det, og denne bekransning af bystaten frydede Ephesos så meget, at han blev tildelt borgerskab og fik de æresbevisninger, loven fastsatte for ephesiske sportshelte. 20. Jeg giver blot tre eksempler på litterære anvendelser af udtrykket: Dem : Ἐπιχάρης µὲν ὁ πάππος ὁ ἐµὸς Ὀλυµπίασι νικήσας παῖδας στάδιον ἐστεφάνωσε τὴν πόλιν; Simonides no. 30 (Page, FGE): Γνῶθι Θεόγνητον προσιδὼν τὸν Ὀλυµπιονίκαν... ὃς πατέρων ἀγαθῶν ἐστεφάνωσε πόλιν; Theotimos (FGrHist 834) fr. 1: πέµπει µὲν εἰς τὰς πανηγύρεις ἵππους ἀθλήσοντας Εὔφηµον ἄγοντα, νικήσας δὲ τὰ Πύθια καὶ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα ἐστεφάνωσε. Et smukt epigrafisk eksempel på udtrykket men med patris for polis er BCH 83 (1959) 186: ἐστεφάνωσε παλαιὰν [πρᾶτος Μ]εσσάναν, αὐτόνοµον πατρίδα. Flere eksempler findes hos Robert 1967: 21-28; se også note 33 nedenfor. 21. Cf. Robert 1967: 18: pour la couronne ; Brunet 2003: 228: the cash reward set down by law for such a victory. εἰς τὸν στέφανον er dog en lidt besynderlig måde at udtrykke for such a victory på, og i stort set alle andre epigrafiske tekster, jeg har kunnet finde, bruges udtrykket om en udgift til en krans (e.g. IG II (Athen); IG XII (Karpathos); IG XII Suppl (Ios)); sagen er nok den, at den omtalte lov har bestemt, at nemeiske sejrherrer under proklamationen på agora skulle bekranses med en krans af f.eks. guld til en bestemt værdi; når det fastsættes, at beløbet skal udbetales kontant til Athenodoros, kan det skyldes, at man var gået bort fra bekransningen og i stedet udbetalte kransens værdi i rede penge. For Athenodoros har denne distinktion dog næppe betydet noget: Han fik udbetalt et beløb, han måtte opfatte som en kontant præmie. AIGIS - Suppl. Gorm 60 6

7 Ved et næsten ubegribeligt held har vi overleveret nok et dekret fra Ephesos omhandlende denne Athenodoros (I.Ephesos 2005). Sandsynligheden taler for, at det er en smule yngre end det første, men næppe meget: Athenodoros må stadig have været en dreng eller en ganske ung mand, da det blev udstedt. 22 Dette andet dekret er desværre ikke så godt bevaret som det første, men dog godt nok til, at det lykkedes den store franske epigrafiker Louis Robert at give en ganske overbevisende fortolkning af det. 23 Dekretet meddeler en beslutning ved Råd og Folkeforsamling (1: ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι) efter et forslag stillet af en Kleandros. Forslagsstilleren motiverer sit forslag (1: ἐπεὶ) ved at henvise til et foretræde, en vis Therippides, der beskrives som epistates, havde haft for Rådet (3-4: [κατασταθεὶς] ἐ[πὶ τὴν βο]υλὴν Θηριππίδης ὁ ἐπιστάτης). Titlen epistates brugtes i Ephesos om chefen for bystatens sportsfaciliteter etc.; 24 Therippides var altså embedsmand i Ephesos med særligt ansvar for det sportslige område, og under sit møde med Rådet må han have redegjort for den unge Athenodoros hidtidige meritter og for sine forventninger til hans fremtid, for i Kleandros motivation optræder denne passage: eftersom [Athenodoros] tidligere har sejret i drengenes klasse i Nemea og det er at forvente, at han også vil sejre i andre konkurrencer og bekranse vor bystat (2-3: πρότερόν τε νικῶντ[ος τὰ Νέµεα παῖδας, ἐπιδόξου δὲ] ὄντο[ς κ]αὶ ἑτέρους νικήσειν ἀγῶνας καὶ [στεφανώσειν τὴν πόλιν]). Sejren i Nemea er naturligvis velkendt, for det var den der udløste tildelingen af borgerskab, men forventningen om flere sejre må stå for Therippides egen regning. Herefter bliver dekretet desværre stærkt fragmentarisk, men der omtales en vanskelig økonomisk situation (οὐκ ὑπάρχει δὲ χρ[ήµατα]), og det fortolker Robert derhen, at Therippides har anmodet Rådet om økonomisk støtte til den lovende Athenodoros, og at Rådet har har erklæret sig villig til at give støtten, men har manglet pengene. Det besluttes derfor at sælge to (?) sæt borgerrettigheder i Ephesos (9-10: ποι[ήσασθαι (δύο?) πολίτας ἐφ ἴσηι] καὶ ὁµοίηι) og bruge de herved indkomne midler på at støtte Athenodoros 22. Brunet 2003: Robert 1967: Roberts fortolkning (som Brunet 2003 accepterer og som jeg præsenterer her) er ikke aldeles enerådende: H.W. Pleket fremsætter ganske kort en anden fortolkning i en note i SEG ; hans indvendinger mod Roberts fortolkning er dog ikke ret vægtige. Golden 2008: præsenterer ligeledes en let afvigende fortolkning, baseret på Thür 1982 (cf. SEG ), nemlig at dekretet tildeler borgerskab til to individer, der har ydet Athenodoros økonomisk støtte; også i dette tilfælde bruges naturalisering dog til at fremme Athenodoros karriere, så bystatsstøtte til en ung atlet er der under alle omstændigheder tale om. 24. Robert 1967: 30; Brunet 2003: 228. AIGIS - Suppl. Gorm 60 7

8 træning og rejse til en kommende konkurrence (9: [ε]ἰς τὴν ἄσκησιν καὶ τὴν ἐγδηµίαν). 25 Her ser vi altså Ephesos yde kontant støtte til en atlet, hvis sejr på ingen måde er sikker, selvom Athenodoros dog var det, vi nu om dage kalder et stort talent og havde en sejr i drengeklassen i Nemea på sin sejrsliste. Men alligevel må vi nok sige, at Ephesos her optræder mere proaktivt, end man ser bystater gøre det i klassisk tid. Det virkeligt interessante er nu, at der på den sten, hvorpå borgerskabstildelingen til Athenodoros er indhugget (I.Ephesos 1415), står endnu et dekret (I.Ephesos 1416), der i sin ordlyd og struktur i høj grad ligner det dekret, der meddeler Rådets økonomiske støtte til Athenodoros (I.Ephesos 2005). Der er tale om en beslutning ved Råd og Folkeforsamling (1: [ἔδο]ξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δ[ήµ]ωι) efter forslag fra en vis Herogeiton, der kendes som forslagsstiller til et andet dekret (I.Ephesos 1449), der kan dateres ret præcist til 300 f.kr. Herogeiton motiverer sit forslag ved en henvisning til et foretræde, en vis Dardanos havde haft for Rådet. Denne Dardanos var far til en Timonax, som er dekretets genstand. I Herogeitons motivation forekommer følgende passage: 26 eftersom Timonax både tidligere har sejret i drengenes klasse på Isthmen og nu <har sejret i drengenes klasse i> Nemea og bekranset vor bystat, og det er at forvente, at han også vil vinde andre konkurrencer og atter bekranse vor bystat... (2-5: Τιµώνακτος τοῦ υἱοῦ τοῦ Δ αρδάνου πρότερόν τε νική[σ]αντος Ἴσθµια παῖδας καὶ νῦν Νέµεα ἐστεφανωκότ[ος τὴµ πόλιν, ἐπ]ιδόξου δὲ ὄντος καὶ ἑτέρους νικήσειν ἀγῶνα[ς καὶ πάλιν σ]τεφανώσειν τὴµ πόλιν). På denne baggrund stiller Herogeiton et forslag, hvis ordlyd desværre er gået tabt i historiens malstrøm. Men under sit foretræde for Rådet har Dardanos anmodet (5: ἀξιοῖ) om, at man ville drage omsorg (6: προνοῆσαι) for, formentlig, Timonax fortsatte karriere ved at yde ham økonomisk støtte, og det forhold at dekretet blev publiceret i Artemision viser, at anmodningen må være blevet imødekommet. Timonax må altså også have opnået økonomisk støtte fra Ephesos bystat. Hans baggrund ligner Athenodoros en del, men Timonax havde to panhellenske sejre på sin sejrsliste, en på 25. Ephesos benyttede en tilsvarende måde at rejse midler på, da kornforsyningen på et tidspunkt i 3. årh. var kritisk. I.Ephesos 1461 lyder således: [ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι ὁ δεῖνα εἶπεν ἐπείδη δοκεῖ (?) τοῖς ἡιρ]ηµένοις ἐκ τοῦ δήµου ἐπὶ τῶι σίτωι ποιήσασθαι πολίτας τρεῖς εἰς τὰ συµφέροντα τοῦ δήµου, [δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι, δοῦναι πολιτείαν ἀνδράσι τρισὶ (?) κατὰ τὸ ψήφισµα τῆς βου]λῆς, ἀναγράψαι δὲ τὰ ὀνόµατα τῶγ γενοµένων πολιτῶν τοὺς νεωποίας ὅπου καὶ τοὺς ἄλλους πολίτα[ς ἀναγράφουσιν. ἀπεδείχθησαν (?) ---]των Ἀθηναγόρου, Δ ιονύσιος Χάρµου, Ἀπολλώνιος Εὐθήνου. ἔλαχον φυλὴν Ἐφεσεῖς, χιλιαστὺν Οἰνῶπες. Udgiverne, C. Börker og R. Merkelbach, bemærker: Die oben vorgeschlagenen Ergänzungen sollen nur den ungefähren Sinn verdeutlichen. Rat und Volk hatten in einer Notsituation beschlossen, das Bügerrecht gegen Geldzahlungen an eine begrenzte Zahl von Männern zu verkaufen; einer zur Getreidebeschaffung gewählten Kommission hatte man das Vorschlagsrecht übertragen. 26. Jeg følger Engelmann 1975 og Daux 1978 i min fortolkning af denne passage. AIGIS - Suppl. Gorm 60 8

9 Isthmen og en i Nemea. Kun sejren i Nemea delte han med Ephesos, som Daux (1978) har vist, så på Isthmen må han være blevet opråbt som borger i en anden bystat end Ephesos. Bekransningen af Ephesos i Nemea har givetvis, som i Athenodoros tilfælde, ført til at Ephesos tildelte Timonax borgerskab, og nu anmodede hans far altså om økonomisk støtte til sin søns fortsatte karriere. I Athenodoros tilfælde var det epistates, der talte det unge talents sag, men det kan jo f.eks. skyldes, at Athenodoros var faderløs, og det behøver ikke betyde noget særligt. 27 Vi har altså to eksempler fra ca. 300 f.kr. på, at Ephesos understøtter lovende unge atleter økonomisk. Der er ikke, ser det ud til, tale om en egentlig lovgivning på området, men om to ad hoc-beslutninger. De følger dog samme procedure og benytter samme sprog, så der er i det mindste tale om en vis formalisering af måden, hvorpå støtten opnås, og i begge tilfælde gives støtten af Rådet og Folkeforsamlingen, bystatens øverste myndigheder. I klassisk tid var sporten allerede et omfattende fænomen, 28 men i hellenistisk tid nærmest eksploderede dens omfang og betydning, og der blev grundlagt et hav af nye konkurrencer. 29 Bystaternes indbyrdes konkurrence om at opnå flest atletiske sejre blev givetvis skærpet af denne udvikling, og Ephesos støtte til unge talenter skal sikkert ses på denne baggrund og er i øvrigt ikke enestående. 30 Et andet udslag af den skærpede konkurrence blev, at bystater i Hellenistisk tid undertiden finansierede et sejrsmonument for deres succesfulde sønner i den helligdom, hvor de havde vundet, altså den slags monumenter, sejrherrerne selv bekostede i klassisk tid. 31 Jeg giver blot en lille håndfuld eksempler: Pausanias (6.15.6) fortæller f.eks., at bystaten Erythrai i Ionien i Olympia lod opstille et sejrsmonument for den lokale boksestjerne Epitherses, søn af Metrodoros, der sejrede to gange i Olympia og også vandt i Delfi, på Isthmen og i Nemea. Under udgravningerne i Olympia har man fundet basen til den skulptur, Pausanias omtaler, og den viser, at Epitherses hører hjemme i det sene 3. årh./tidlige 2. årh. f.kr., og bekræfter, at monumentet var finansieret af Erythrai bystat. 32 De tidligste eksempler på fænomenet stammer, ligesom Ephesos støtte til Athenodoros og Timonax, fra tidlig hellenistisk tid, dvs. det sene 4. årh. f.kr.; 27. Golden 2008: Se Nielsen Harris 1964: 41-43; Finley & Pleket 1976: 24; Scanlon 2002: 29, 350 n Se Remijsen 2009, der behandler det ptolemæiske Alexandria. 31. Smith 2007: IvO 186: ὁ δῆµος ὁ Ἐρυθραίων Ἐπιθέρση Μητροδώρου, νικήσαντα ἄνδρας πυγµὴν Ὀλύµπια δὶς καὶ τὴν περίοδον. vacat Πυθόκριτος Τιµοχάριος Ῥόδιος ἐπόησε. Epitherses er nos. 610 og 612 i Moretti AIGIS - Suppl. Gorm 60 9

10 Hermesianax, søn af Goneus, af Kolophon vandt drengenes brydning i Olympia omkring 320 f.kr., og hans sejrsmonument i Altis var finansieret af Kolophon; 33 Aristophon, søn af Lysinos, af Athen vandt omkring 312 f.kr. mændenes pankration i Olympia, og hans sejrsmonument i Altis var finansieret af det athenske folk. 34 En bystats motiv til at lade et sådant monument opstille er ikke vanskeligt at gennemskue: Det må have været at sikre sig, at den ikke gik glip af den del af sejrshæderen, den mente tilkom den; 35 atleterne selv har vel betragtet det som en ekstra hædersbevisning, at deres bystat finansierede monumentet. Intellektuelles kritik af bystaters dyrkelse af succesfulde sportsfolk fik altså ingen betydning for denne dyrkelse: Bystaterne fortsatte med at hædre og beundre deres sejrrige sportsfolk. Den atletiske konkurrence, agon gymnikos, var en så central del af græsk liv og kultur, at da den græske verden voksede i hellenistisk tid og antallet af bystater øgedes enormt, voksede antallet af agones gymnikoi i samme takt. Men de fire store, gamle agones i Olympia, i Delfi, på Isthmen og i Nemea var stadig langt de mest prestigefulde, og dem var det nu blevet uendeligt meget vanskeligere at vinde. 36 Bystaterne begyndte derfor at støtte talentfulde unge atleter, før de var blevet stjerner, og at finansiere de monumenter, der skulle forevige succesfulde sønners sejre og øge det ry, der tilfaldt dem selv Paus : Ἑρµησιάνακτι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τοῦ Κολοφωνίων ὑπῆρξεν ἀνατεθῆναι τὴν εἰκόνα. Hermesianax er no. 475 i Moretti Kolophon finansierede også et æresmonument for Hermesianax i Apollons helligdom ved Klaros, der var under byens kontrol; på basen stod dette epigram: Πρῶ[τ]ος ὅδ ἐξ [Ἀσίας Ἑρµησία]ναξ Γονέως παῖς ἀπτὼς εἷλε πάλης ἆθλον Ὀλυµπιάδι εἰκόνα δ ἔστησεν πατρίς, ἣν στεφανώσας ἀθανάτου χάριτος θνητὸς ἐὼν ἔτυχεν (SEG ). Se Catling & Kanavou 2007 og Paus : ἀνέθηκε δὲ καὶ ὁ Ἀθηναίων δῆµος Ἀριστοφῶντα Λυσίνου, παγκρατιαστὰς ἐν τῷ ἀγῶνι τῷ ἐν Ὀλυµπίᾳ κρατήσαντα ἄνδρας. IvO 169 er måske basen til dette monument. Aristophon er no. 484 i Moretti Smith 2007: 100: Champions brought prestige to their cities which was concretely embodied in their statues. 36. Løbere fra Alexandria i Ægypten vandt 16% af stadion-løbene i 3. årh. f.kr. (cf. Remijsen 2009: 254), og det må alt andet lige have gjort det vanskeligere for en løber fra for eksempel Tanagra i Boiotien at vinde. Se også Scanlon 2002: Jeg vil gerne takke David Bloch, Adam Bülow-Jacobsen, Mette Christiansen, Jean Christensen og Peder Flemestad for god hjælp ved udarbejdelsen af denne lille artikel. AIGIS - Suppl. Gorm 60 10

11 Appendix: de tre dekreters græske tekst I.Ephesos 1415 [ἔδοξ]εν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι Νεῦµος Ἀνδρονίκου [εἶ-] [πεν ἐπε]ιδὴ Ἀθηνόδωρος Σήµονος ἰσοτελὴς ὢγ καὶ κατοι- [κῶν] ἐν Ἐφέσωι νενίκηκεν τὰ Νέµεα παῖδας πύκτην [καὶ ἀνα]γγελεὶς Ἐφέσιος ἐστεφάνωκε τὴν πόλιν, [ἔδοξε]ν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι εἶναι Ἀθηνόδωρον 5 [Σήµον]ος Ἐφέσιογ καθάπερ ἀνήγγελται ἐν τῶι ἀγῶνι, [καὶ ὑπά]ρχειν Ἀθηνοδώρωι τὰς τιµὰς τὰς τεταγµένας ἐν τῶι νόµωι τῶι νικῶντι παῖδας τῶι σώµατι [Ν]έµεα, καὶ ἀναγγεῖλαι αὐτὸν ἐν τῆι ἀγορᾶι καθ[α-] περ οἱ ἄλλοι νικῶντες ἀναγγέλλονται τὸν δὲ οἰ[κονό-] 10 µον ἀποδοῦναι Ἀθηνοδώρωι τὸ ἐκ τοῦ νόµου τετ[α-] [γµ]ένον ἀργύριον εἰς τὸν στέφανον ἐπικληρῶσ[αι δὲ] αὐτὸγ καὶ εἰς φυλὴγ καὶ χιλιαστύν ἔλαχε φυλὴ[γ] [Κα]ρηναῖος, χιλιαστὺγ Χηλώνεος. I.Ephesos 1416 [ἔδο]ξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δ[ήµ]ωι Ἡρογείτων εἶπεν ἐπει- [δή,] Τιµώνακτος τοῦ υἱοῦ τοῦ Δ αρδάνου πρότερόν τε νική- [σ]αντος Ἴσθµια παῖδας καὶ νῦν Νέµεα ἐστεφανωκότ[ος] [τὴµ πόλιν, ἐπ]ιδόξου δὲ ὄντος καὶ ἑτέρους νικήσειν ἀγῶνα[ς] [καὶ πάλιν σ]τεφανώσειν τὴµ πόλιν, ἀξιοῖ κατασταθεὶ[ς ἐπὶ] 5 [τὴµ βουλ]ὴν ὁ πατὴρ ὁ Τιµώνακτος προνοῆσαι [---] I.Ephesos 2005 ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι, Κλέανδρ[ος τοῦ δεῖνα εἶπεν ἐπεὶ Ἀθηνοδώρου τοῦ υ[ἱο]ῦ τοῦ Σήµωνος, πρότερόν τε νικῶντ[ος τὰ Νέµεα παῖδας, ἐπιδόξου δὲ] ὄντο[ς κ]αὶ ἑτέρους νικήσειν ἀγῶνας καὶ [στεφανώσειν τὴν πόλιν, κατασταθεὶς] ἐ[πὶ τὴν βο]υλὴν Θηριππίδης ὁ ἐπιστάτης [ ] [...]µελεται καινοῦ ἐξαδυνατοῦντο[ς ] 5 [...]ενον ἄλλα καθ[ά]περ καὶ ὑπερ[ ] [... εἰ]ς µελέτην καὶ εἰς ἄλλας χρή[ας ] [...] τοῖς κοινοῖς, οὐκ ὑπάρχει δὲ χρ[ήµατα, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήµωι ] [ε]ἰς τὴν ἄσκησιν καὶ τὴν ἐγδηµίαν ποι[ήσασθαι (δύο) πολίτας ἐφ ἴσηι] καὶ ὁµοίηι, ἐλευθέρους καὶ ἐξ ἐλευθέρω[ν τοὺς δὲ] 10 ἐσῆνας ἐπικληρώσαντας εἰς φυλὴ[γ καὶ χιλιαστὺν τοὺς] δὲ νεωποίας παραλαβόντας ἀναγράψ[αι τόδε τὸ ψήφισµα εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀρτέµιδος, ὅπου καὶ τοὺς λοιποὺς] πολίτας ἀναγράφουσι. Μνησίθεος Ἀπο[ ἔλαχε φυλὴν χιλιαστὺν -----] Editor: Man verkauft das Bürgerrecht, um Geld für Training und Reise eines hoffnungsvollen Athleten zu bekommen. AIGIS - Suppl. Gorm 60 11

12 Bibliografi Bowra, C.M Xenophanes and the Olympic Games, American Journal of Philology 59: Brunet, S Olympic Hopefuls from Ephesos, Journal of Sport History 30: Catling, R.W.V. & Kanavou, N Hermesianax the Olympic Victor and Goneus the Ambassador: A Late Classical Early Hellenistic Family from Kolophon, Epigraphica Anatolica 40: Catling, R.W.V. & Kanavou, N Hikesios Son of Lykinos of Kolophon, Victor in Boys Wrestling at Olympia, and Pausanias VI 17.4, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 165: Daux, G Décret d Éphèse pour un vainqueur aux Isthmia et aux Néméa, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 28: Ebert, J Griechische Epigramme auf Sieger an gymnischen und hippischen Agonen. Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse 63 (Berlin). Engelmann, H Zu einer Inschrift aus Ephesos, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 19: 134. Finley, M.I. & Pleket, H.W The Olympic Games. The First Thousand Years (London). Fischer-Hansen, T. & Nielsen, T.H Sybaris i Magna Graecia. En præsentation af en bystat i den vestgræske verden, Antikkens Venner 53: Fischer-Hansen, T. & Nielsen, T.H Sybaris i Magna Graecia 2. Den arkæologiske udforskning af en storby i den vestgræske verden, Antikkens Venner 57: Golden, M Greek Sport and Social Status (Austin). Habicht, C Pausanias Guide to Ancient Greece. Sather Classical Lectures 50 (Berkeley, Los Angeles & London). Harris, H.A Greek Athletes and Athletics (London). Harris, J.P Revenge of the Nerds: Xenophanes, Euripides, and Socrates vs. Olympic Victors, American Journal of Philology 130: Krause, J.H Olympia, oder Darstellung der großen olympischen Spiele und der damit verbundenen Festlichkeiten (Wien). Kyle, D.G Athletics in Ancient Athens2 (Leiden). AIGIS - Suppl. Gorm 60 12

13 Lacroix, L Quelques aspects de la numismatique sicyonienne, Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie 110: Mann, C Athlet und Polis im archaischen und frühklassischen Griechenland (Göttingen). Marcovich, M Xenophanes on Driking-Parties and Olympic Games, Illinois Classical Studies 3: Milavic, A.F Pankration and Greek Coins, The International Journal of the History of Sport 18: Miller, S.G The Prytaneion. Its Function and Architectural Form (Berkeley & London). Moretti, L Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici (Rom). Morrissey, E.J Victors in the Prytaneion Decree (IG I2 77), Greek, Roman, and Byzantine Studies 19: Nielsen, T.H Olympia and the Classical Hellenic City-State Culture (København). Nielsen, T.H Sportskulturens omfang i det klassiske Grækenland, Aigis 10.2: Remijsen, S Challenged by Egyptians: Greek Sports in the Third Century BC, The International Journal of the History of Sport 26: Robert, L Sur des inscriptions d Éphèse: fêtes, athlètes, empereurs, épigrammes, Revue de Philologie 93: Scanlon, T.F Eros and Greek Athletics. Oxford University Press (Oxford). Smith, R.R.R Pindar, Athletes, and the Early Greek Statue Habit, i S. Hornblower & C. Morgan (eds.), Pindar s Poetry, Patrons, and Festivals. From Archaic Greece to the Roman Empire (Oxford) Starr, C.G.Jr Subsidization of Athletes, The Classical Journal 31: Thompson, W.E More on the Prytaneion Decree, Greek, Roman, and Byzantine Studies 20: Thür, G Anmeldelse af Die Inschriften von Ephesos, Teil II-VII/2, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 99: Young, D.C A Brief History of the Olympic Games (Oxford). Wolicki, A The Heralds and the Games in Archaic and Classical Greece, Nikephoros 15: AIGIS - Suppl. Gorm 60 13

Olympia og den græske bystatskultur i klassisk tid 1

Olympia og den græske bystatskultur i klassisk tid 1 Olympia og den græske bystatskultur i klassisk tid 1 af Thomas Heine Nielsen Olympia er et spændende emne, og der er utrolig mange ting man kunne tage fat i: Olympias arkæologi er vigtig; man kunne tale

Læs mere

De klassiske olympiske lege

De klassiske olympiske lege Per Jørgensen Syddansk Universitet, Odense De klassiske olympiske lege I det gamle Grækenland, Hellas, var man meget optaget af agon, dvs. konkurrence. Ikke kun i sport, men også indenfor kunst, kultur

Læs mere

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

Censorrapport, skriftlig græsk 2015 udkast 25.07.15

Censorrapport, skriftlig græsk 2015 udkast 25.07.15 Censorrapport, skriftlig græsk 2015 udkast 25.07.15 Ved studentereksamen i skriftlig græsk 2015 besvarede 95 elever opgave 1, hvor teksten var et uddrag af Lukians dialog Zeus i forhør, og 1 elev besvarede

Læs mere

Protagoras sprogteori

Protagoras sprogteori Protagoras sprogteori Sten Ebbesen, Københavns universitet Der er stadig, næsten 2½ tusind år efter hans død, mange der kender Protagoras. De fleste af dem kender ham nok som en fæl sofist, en af de relativistiske

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Oldtidskundskab niveau C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: daglig På mailadressen: rz@kvuc.dk Eller telefonnr.:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Agora nr. 3 2008 At gøre hvad man vil - Xenophons historiografiske ledemotiv i Hellenika 1.7 Af Anders Dahl Sørensen

Agora nr. 3 2008 At gøre hvad man vil - Xenophons historiografiske ledemotiv i Hellenika 1.7 Af Anders Dahl Sørensen At gøre hvad man vil - Xenophons historiografiske ledemotiv i Hellenika 1.7 Af Anders Dahl Sørensen Xenophons uklarheder Udover at være en spændende og dramatisk fortælling fra Athen i de sidste år af

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Antikken. Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich.

Antikken. Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich. Antikken Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich. Der kan være mange forskellige grunde til, at man vil beskæftige sig med antik kultur: Nogle har været på ferie i Italien eller Grækenland og

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Privathuse i Priene En undersøgelse af privathusenes form og funktion

Privathuse i Priene En undersøgelse af privathusenes form og funktion En undersøgelse af privathusenes form og funktion Agora nr. 14 2014 Når man læser om antikkens byer er det, som regel, de sakrale og offentlige bygninger der er fokus på. Der berettes i høj grad om tempelarkitektur

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Støt gigtsagen - spil med i Efterårslotteriet og vind

Støt gigtsagen - spil med i Efterårslotteriet og vind SPIL MED OG VIND Støt gigtsagen - spil med i Efterårslotteriet og vind Store vinderchancer Se her, hvor mange lodder du får for pengene... 75 kr. Du får 13 lodder 125 kr. Du får 29 lodder HOVEDTRÆKNINGEN

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Her i nærheden 1. af Christian Marinus Taisbak. 1. Tak til Martha Christensen for lån af titel. AIGIS - Suppl. Gorm 60 1

Her i nærheden 1. af Christian Marinus Taisbak. 1. Tak til Martha Christensen for lån af titel. AIGIS - Suppl. Gorm 60 1 Her i nærheden 1 af Christian Marinus Taisbak. En lille dialog om store emner, τὸ ἄπειρον og τὸ ἄτοπον, det endeløse og det hjemløse. En dialog i platonisk ånd i anledning af en tresårsdag. Nu var runde

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Stjerner som dig RASMUSANKERSEN. - eksklusiv foredragsholder hos plan4u - 70 200 449 info@plan4u.dk www.plan4u.dk

Stjerner som dig RASMUSANKERSEN. - eksklusiv foredragsholder hos plan4u - 70 200 449 info@plan4u.dk www.plan4u.dk Stjerner som dig Bagsiden af karisma af Rasmus Ankersen I denne klumme forklarer mental coach og forfatter, Rasmus Ankersen dig, hvad du som leder kan lære om motivation af en kenyansk stamme, der siden

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

døde i 51 fvt. og også er kendt som en vigtig stoisk filosof, skrev verdens historie fem til engang omkring 80 fvt.

døde i 51 fvt. og også er kendt som en vigtig stoisk filosof, skrev verdens historie fem til engang omkring 80 fvt. Diodor fra Sicilien Den græske kultur nåede sit højdepunkt i det femte og fjerde århundrede fvt., med en særdeles vigtig opblomstring i det tredje. Det femte århundrede indledtes med de græske sejre i

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

12-16 år. Træning Træningsmiljø

12-16 år. Træning Træningsmiljø 12-16 år Træning Træningsmiljø Dagens program Hvordan skabes et godt træningsmiljø. Hvilken form for træning skal varetages for at motivere 12-16 årige. Jeppe Thomsen: Født 10. januar 1977 Tidligere eliteløber

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

AMTOFT ORGANISATIONSPSYKOLOGI

AMTOFT ORGANISATIONSPSYKOLOGI Kvalitetsmedarbejderen som en velkommen gæst i organisationen. Kvalitetsafdelingen som en velkommen gæst i organisationen. Af Cand. Psych Mette Amtoft. Organisations og familie terapeut underviser bl.a.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Ultima Thule Fragmenter af en rejse for længe siden

Ultima Thule Fragmenter af en rejse for længe siden Ultima Thule Fragmenter af en rejse for længe siden Af Søren Skriver Tillisch Resumé En gang i slutningen af det 4.århundrede f.kr. rejste grækeren Pytheas fra Massalia ud på en rejse, der bragte ham nordover

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

16 dages oplevelsestur til Grækenland den 23. maj - 7. juni 2013. Højskoledelen den 18. - 22. marts 2013

16 dages oplevelsestur til Grækenland den 23. maj - 7. juni 2013. Højskoledelen den 18. - 22. marts 2013 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 16 dages oplevelsestur til Grækenland den 23. maj - 7. juni 2013 Højskoledelen den 18. - 22. marts 2013 www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.: 7460 8318

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

se nu, HVad du HaR gjort

se nu, HVad du HaR gjort se nu, HVad du HaR gjort se nu, HVad du HaR gjort STEPHAN PASTIS På dansk ved Johnnie McCoy Timmy Taber 2: Se nu, hvad du har gjort er oversat fra engelsk efter TIMMY FAILURE NOW LOOK WHAT YOU VE DONE

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

DET HELIOTROPISKE PRINCIP

DET HELIOTROPISKE PRINCIP Helios betyder sol på græsk, trope betyder vending Det heliotropiske princip bruges i naturvidenskaben om planter, der vedvarende vender sig mod solen, som f.eks. solsikken I virksomhedssammenhæng bruges

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Fra øjets nethinde. En sanselig, platonisk kærlighed Sokrates. Marsilio Ficinos kommentar i De Amore

Fra øjets nethinde. En sanselig, platonisk kærlighed Sokrates. Marsilio Ficinos kommentar i De Amore . En sanselig, platonisk kærlighed Sokrates tale i Platons Symposion og Marsilio Ficinos kommentar i De Amore Agora nr. 6 2011 Introduktion Tendensen til at forstå platonisk kærlighed som noget, der foregår

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere