Arbejdsmarked og løn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarked og løn"

Transkript

1 Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for årige Pct Mænd Kvinder Se tabel 125. I alt Mænds og kvinders erhvervsdeltagelse forskellen mindskes Arbejdsmarkedsstatistikken bygger på de grundbegreber, der er vedtaget af den internationale arbejdsorganisation ILO. Befolkningen opdeles i tre grupper: Beskæftigede og ledige (der tilsammen udgør arbejdsstyrken) og personer uden for arbejdsstyrken. Ser man på udviklingen i tilknytningen til arbejdsmarkedet fra 1981 og frem til 2007, er der markante forskelle for mænd og kvinder. Den erhvervsaktive del af befolkningen (16-64-årige) er steget 9,2 pct. for mænd og 8,7 pct. for kvinder som følge af den generelle befolkningsudvikling. Selve arbejdsstyrken er i samme periode steget 1,5 pct. for mænd og 14,1 pct. for kvinder. Andelen af erhvervsaktive kvinder er med andre ord generelt steget, mens andelen af erhvervsaktive mænd generelt er faldet. Kvindernes erhvervsfrekvens steg især i 1980 erne, mens mændenes erhvervsfrekvens faldt. I 1990 erne hvor Danmark en del af tiden var inde i en lavkonjunktur var såvel mændenes som kvindernes erhvervsfrekvens faldende i det meste af perioden. Faldet i kvindernes erhvervsfrekvens stoppede dog i 1997, mens faldet i mændenes erhvervsfrekvens er fortsat. Erhvervsfrekvensen er den andel, som arbejdsstyrken udgør af den samlede befolkning. Indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Antallet af indvandrere og efterkommere i de erhvervsaktive aldre er steget fra til i perioden Det er især antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der er steget. I 1981 udgjorde gruppen for årige, mens antallet var i Figur 2 Erhvervsfrekvens for indvandrere og efterkommere Pct. Mænd Kvinder Indvandrere fra vestlige lande Se tabel 125. Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra vestlige lande Efterkommere fra Personer af dansk ikke-vestlige lande oprindelse Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 113

2 Arbejdsmarked og løn Indvandrernes erhvervsfrekvens er lavere end erhvervsfrekvensen for personer af dansk oprindelse. Indvandrere fra ikke-vestlige lande har den laveste erhvervsfrekvens på 59,6 pct. Samtidig er forskellen mellem mænds og kvinders erhvervsfrekvens relativ stor. Efterkommerne fra ikke-vestlige lande har højere erhvervsfrekvens (68,6 pct.) end indvandrerne. Samtidig er forskellen i erhvervsfrekvensen mellem mænd og kvinder mindre end indvandrernes. Gruppen af efterkommere i de erhvervsaktive aldre er endnu forholdsvis lille, og derfor bør tallene tolkes med forsigtighed. Desuden er de fleste efterkommere i de erhvervsaktive aldre mellem 16 og 30 år, hvilket betyder, at mange er under uddannelse og dermed ikke erhvervsaktive. 2. Pendling Længere pendlingsafstand Danskerne rejste i gennemsnit 17,6 km hver vej mellem hjem og arbejde i Det er 0,1 km længere end i 2005 og 0,5 km længere end i Mænd arbejder i gennemsnit 20,7 km fra deres bopæl, mens kvinder kun har 14,3 km til arbejde. Forskellen mellem mænds og kvinders gennemsnitlige pendlingsafstand er dermed 6,4 km, hvilket er lidt mindre end i 2003, hvor den var 6,6 km. Pendlingsafstanden beregnes som den korteste vejafstand mellem bopæl og arbejde. Med i opgørelsen tæller alle beskæftigede, som ikke bor og arbejder på samme adresse. Som regel foregår pendlingen som en daglig rejse mellem bopæl og arbejdssted, men i nogle tilfælde kan der være tale om en rejse, der foretages sjældnere. Københavnere pendler kortest vest- og sydsjællandere længst Beskæftigede med bopæl i Vest- og Sydsjælland har længst til arbejde, nemlig 24,9 km. Foruden beskæftigede med bopæl i Vest- og Sydsjælland har også beskæftigede med bopæl i Østsjælland og på Bornholm en gennemsnitlig pendlingsafstand på over 20 km. Beskæftigede med bopæl i Københavns by og Københavns omegn pendler derimod kun henholdsvis 12,0 km og 12,1 km til arbejde. Figur 3 Pendlingsafstand Km 20 Mænd Kvinder Transport, post og tele Bygge og anlæg Industri Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Finansiering og forretningsservice Energiog vandforsyning Handel, Offentlige hotel og og personlige tjene- restauration ster Anm.: Pendlingsafstand er den korteste vejafstand fra bopæl til arbejde for beskæftigede, der ikke bor og arbejder på samme adresse. 114 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

3 Arbejdsmarked og løn Væsentlige brancheforskelle Der er væsentlig forskel på, hvor langt man pendler, alt afhængig af hvilken branche man arbejder indenfor. Beskæftigede inden for transport, post og tele pendler 22,7 km i gennemsnit fulgt af bygge og anlæg med 22,1 km og landbrug, fiskeri og råstofudvinding med 21,3 km. Den korteste gennemsnitlige pendlingsafstand på 15,9 km har beskæftigede inden for offentlige og personlige tjenester. Det er også her den største kønsforskel på pendlingsafstandene findes. De beskæftigede mænd i offentlige og personlige tjenester skal i gennemsnit rejse 8,2 km længere end kvinderne for at komme på arbejde. Den mindste forskel findes inden for energi- og vandforsyning, hvor mændene i gennemsnit kun pendler 0,9 km længere end kvinderne. 3. Løn og timefortjeneste Mænd ansat i finansverdenen tjener mest Uanset hvilken branche kvinder er ansat i, tjener de mindre end mændene i samme branche. Forskellen er størst i finansiering og forretningsservice, hvor kvinders løn var 22,5 pct. under mændenes, og mindst i bygge og anlæg med 10,5 pct. Dog skal man være forsigtig med at drage for håndfaste konklusioner, hvad angår fordelingen på køn. Der er store forskelle på, hvilke job hhv. mænd og kvinder har inden for de forskellige brancher. Der er således generelt flere mænd end kvinder i lederjob. Lønstatistikken belyser bl.a., hvad den enkelte lønmodtager samlet set får ud af at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren pr. arbejdet time. Figur 4 Timefortjeneste for privatansatte Kr. 300 Mænd Kvinder Energi- og vandforsyning Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Industri Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Bygge og anlæg Se tabel 128. Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 115

4 Arbejdsmarked og løn Figur 5 Lønindeks og forbrugerprisindeks Indeks, 1980= Lønindeks for industrien Forbrugerprisindeks Reallønnen er steget i de sidste 20 år I perioden frem til sidst i 1980'erne fulgtes lønudvikling og prisudvikling stort set ad. Reallønnen var med andre ord stort set uændret i perioden. Fra slutningen af 1980'erne og frem til i dag har lønnen udviklet sig hurtigere end priserne. Denne periode har dermed været præget af en relativ stor stigning i reallønnen. Dette betyder ikke nødvendigvis, at lønmodtagergrupperne hver for sig har haft en så kraftigt stigende realløn. I samme periode har arbejdsmarkedet ændret struktur, så der i dag er relativt flere højtuddannede end for 20 år siden, hvilket påvirker det gennemsnitlige lønniveau og dermed reallønnen i opadgående retning. 4. Ledighed og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Tre perioder hvor ledigheden topper Figur 6 viser både den samlede ledighed omregnet til fuldtidsledige og fuldtidsledigheden for personer, der har været ledige i mere end 80 pct. af året (langtidsledige). Ser man på udviklingen i ledigheden fra 1981 til 2007, er der tale om en kurve med tre markante toppe. Toppene ligger i 1983, i 1993 og i Samtidig har perioderne mellem de tre toppe, inklusive de seneste to år, været præget af beskæftigelsesmæssige opsving. Fald i ledigheden i perioden Faldet i ledigheden fra 1994 til 2002 var drastisk, idet der var tale om mere end en halvering fra fuldtidsledige i 1994 til knap i For de langtidsledige faldt antallet til ca. en femtedel, fra fuldtidsledige i 1994 til i Nuværende ledighedsniveau er det laveste i 33 år Fra 2002 til 2004 steg antallet af fuldtidsledige kortvarigt fra til Efterfølgende er ledigheden igen faldet markant, således at ledigheden næsten er halveret siden De sidste tre år er ledigheden således faldet med til De fuldtidsledige i 2007 svarer samtidig til det laveste ledighedsniveau siden Figur 6 Ledige Ledige med en ledighedsgrad over 0,8 Ledighed og langtidsledighed Fuldtidsledige Se tabel Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

5 Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarkedets udkant Figur 7 belyser udviklingen i antallet af deltagere i udkanten af arbejdsmarkedet omregnet til fuld tid (fuldtidsdeltagere). Denne gruppe består af ledige, deltagere i støttet beskæftigelse med løn og deltagere, der midlertidigt er uden for arbejdsstyrken (støttet beskæftigelse uden løn, uddannelsesforanstaltninger, orlov fra ledighed mv.) Udviklingen i antallet af personer i arbejdsmarkedets udkant Antallet af fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedets udkant faldt jævnt fra i 1996 til i Det skyldtes overvejende et kraftigt fald i antallet af fuldtidsledige, mens antallet i støttet beskæftigelse med løn eller midlertidigt uden for arbejdsstyrken var nogenlunde konstant. Fra 2001 til 2004 steg antallet af fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedets udkant med til Siden 2004 er udviklingen vendt igen, hvorefter den samlede udkant er faldet med til et foreløbigt minimum på fuldtidsdeltagere i Fra 2004 til 2006 er ledigheden faldet med , mens personer midlertidigt uden for arbejdsstyrken er faldet med og personer i støttet beskæftigelse er steget med fuldtidsdeltagere. Figur 7 Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Støttet beskæftigelse med løn Ledige Arbejdsmarkedets udkant Fuldtidsdeltagere Efterløn og overgangsydelse Faldet i antallet af fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedets udkant fra 1995 til 2000 modsvaredes til dels af en mindre stigning i antallet af fuldtidsdeltagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsstyrken for at gå på efterløn eller overgangsydelse. Antallet af fuldtidsdeltagere på efterløn steg i hele perioden, mens antallet af fuldtidsdeltagere på overgangsydelse var kraftigt stigende indtil 1996, hvorefter det faldt, fordi al tilgang til ordningen ophørte. Det føromtalte kraftige fald i antallet af langtidsledige i slutningen af 90 erne hænger nøje sammen med, at de langtidsledige i denne periode i stor stil valgte at forlade arbejdsmarkedet for i stedet at overgå til overgangsydelse. Antallet af personer på efterløn har været støt stigende fra 1995 til Antallet af fuldtidsdeltagere på efterløn steg lidt fra 2003 til 2004, på trods af nedsættelsen Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 117

6 Arbejdsmarked og løn af pensionsalderen fra 67 til 65 år for personer født efter 1. juli Siden 2004 har ændringen af pensionsalderen dog medført pæne fald i antallet af efterlønsmodtagere, således er antallet faldet med mere end fuldtidsdeltagere fra 2004 til Den sidste person på overgangsydelse forlod ordningen ved udgangen af Figur 8 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Fuldtidsdeltagere Overgangsydelse Efterløn Se tabel Præsterede arbejdstimer Antallet af præsterede arbejdstimer for beskæftigede steg med 2,2 pct. fra 2005 til I samme periode steg antallet af beskæftigede med 1,5 pct. En beskæftiget arbejdede altså i gennemsnit flere timer i 2006 end i Det var især de fuldtidsbeskæftigede, defineret som dem, der arbejder mindst 27 timer om ugen, som bidrog til den samlede stigning i de præsterede timer, idet de fuldtidsbeskæftigede udgør 80 pct. af de beskæftigede, men samtidig bidrog med 90 pct. af stigningen i de præsterede timer fra 2005 til Figur 9 Præsterede timer og gnsntl. beskæftigelse Præsteret tid (1.000 timer), mænd Præsteret tid (1.000 timer), kvinder Gns. antal beskæftigede mænd Gns. antal beskæftigede kvinder Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

7 Arbejdsmarked og løn Det var især fuldtidsbeskæftigede mænd, som arbejdede mere i Antallet af præsterede arbejdstimer steg således med 2,7 pct. for fuldtidsbeskæftigede mænd fra 2005 til For kvinder var den tilsvarende stigning 1,7 pct. En årsag til, at mænds arbejdstimer stiger mest, er bl.a. de gode konjunkturer indenfor branchen bygge og anlæg, der i overvejende grad beskæftiger mænd. Figur 10 Præsterede timer og beskæftigelse 115 Indeks, 1996=100 Præsteret tid, kvinder 112 Gnsntl. beskæftigelse, kvinder Præsteret tid, mænd Gnsntl. beskæftigede, mænd I et længere perspektiv er det kvinderne, der har bidraget til den største stigning i antallet af præsterede arbejdstimer. I perioden 1997 til 2006 steg antallet af præsterede arbejdstimer for kvinder med 10,8 pct., mens mændenes arbejdstimer i samme periode steg med 5,7 pct. Stigningen har i høj grad været båret af en beskæftigelsesstigning på 7,7 pct. for kvinder, mens den tilsvarende beskæftigelsesstigning for mænd kun var på 2,0 pct. I 2006 var 23,6 pct. af kvinderne og 16,6 pct. af mændene deltidsbeskæftigede. I 1997 var de tilsvarende andele 26,0 pct. for kvinderne og 15,4 pct. for mændene. 7. Anciennitet Anciennitet på arbejdsmarkedet Arbejdskraftundersøgelsen for 2007 viser, at de årige beskæftigedes anciennitet i deres nuværende job varierer, ikke bare mellem kønnene, men også mellem landsdelene og i forhold til, om man er offentlig eller privat ansat. Den gennemsnitlige anciennitet i det nuværende job er 8,3 år, med en mindre forskel mellem mænd og kvinder, idet ancienniteten er henholdsvis 8,6 år for mænd og 7,8 år for kvinder. De beskæftigede i Region Hovedstaden har den laveste anciennitet i deres nuværende job med 7,9 år, mens de beskæftigede i Region Nordjylland med 8,8 år har den højeste anciennitet. Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 119

8 Arbejdsmarked og løn Figur 11 Anciennitet i nuværende job Års anciennitet Mænd 6 5 Kvinder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hvis man ser på den offentlige og den private sektor, er forskellen næsten lige så stor som mellem kønnene og mellem landsdelene. Beskæftigede i det offentlige har i gennemsnit 8,9 års anciennitet, mens beskæftigede i det private har 8,1 års anciennitet i gennemsnit. I den offentlige sektor er de regionale forskelle i anciennitet fra 8,4 år i Region Hovedstaden til 9,6 år i Region Nordjylland. I Region Sjælland og Midtjylland har de beskæftigede i gennemsnit 9,0 års anciennitet, mens det er 9,4 år i Region Syddanmark. I den private sektor er de regionale forskelle i anciennitet fra 7,7 år i Region Hovedstaden til 8,5 år i Region Nordjylland. I Region Midtjylland har de beskæftigede i gennemsnit 8,0 års anciennitet, mens det er 8,2 år i Region Syddanmark og 8,3 år i Region Sjælland. 8. Fravær Kvinder har mere sygefravær end mænd I gennemsnit er de ansatte i den statslige sektor fraværende 8,3 dage om året på grund af egen sygdom, mens det tilsvarende tal for de kommunalt ansatte er 12,5 dage. I begge sektorer har kvinderne omkring 50 pct. større sygefravær end mændene. Statistikken over lønmodtageres fravær er en ny statistik, som er udviklet i etaper. Der opgøres bl.a. fraværsprocent og fraværsdagsværk per fuldtidsansat for fraværsårsagerne: egen sygdom, barns sygdom, arbejdsskade og barsel. I december 2005 blev tal for den statslige sektor offentliggjort. Året efter fulgte også den kommunale sektor, og i december 2007 blev tal for fraværet i 2006 offentliggjort for både den statslige, kommunale og private sektor. 120 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

9 Arbejdsmarked og løn Figur 12 Fravær på grund af egen sygdom Dage 12 I alt Mænd Kvinder Se tabel 126. Den statslige sektor Den kommunale sektor 9. Et europæisk perspektiv Danmark har den højeste beskæftigelsesfrekvens i EU Med 77,4 pct. af befolkningen i alderen år i beskæftigelse har Danmark den højeste beskæftigelsesfrekvens i EU ifølge arbejdskraftundersøgelsen. I 2006 var dette pænt over gennemsnittet på 64,5 pct. for de 27 nuværende EUlande (efter udvidelsen med Rumænien og Bulgarien i 2007). Danmark ligger flere procentpoint højere end Holland og Sverige, der har beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 73,7 og 73,1 pct. Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark er den højeste i EU for både mænd og kvinder, med 81,2 pct. for mænd og 73,4 pct. for kvinder. Danmark har haft den højeste beskæftigelsesfrekvens for kvinder i EU siden Til gengæld er det første gang siden 1999, at Danmark har den højeste beskæftigelsesfrekvens for mænd i EU. Figur 13 Beskæftigelsesfrekvenser i EU Pct Danmark Holland Sverige Storbritannien Østrig Cypern Finland Irland Estland Portugal Tyskland Slovenien Letland Tjekkiet Spanien EU27 Frankrig Litauen Luxembourg Belgien Grækenland Slovakiet Rumænien Bulgarien Italien Ungarn Malta Polen Kilde: Eurostat. Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 121

10 Arbejdsmarked og løn Deltidsbeskæftigelse i EU I Danmark udgjorde deltidsbeskæftigelsen i pct. af den samlede beskæftigelse for aldersgruppen år. Dette er noget højere end gennemsnittet på 17,5 pct. for de 27 EU-lande. I arbejdskraftundersøgelsen er der ikke nogen fast definition af fuldtids- og deltidsarbejde. Deltidsarbejde er således beskæftigelse på mindre end normal tid i det enkelte medlemsland. EU-gennemsnittet på 17,5 pct. dækker over meget store forskelle mellem medlemslandene. I Holland, Tyskland, Storbritannien og Sverige er deltidsbeskæftigelsen højere end i Danmark. Holland har med 45 pct. den højeste andel deltidsbeskæftigede i EU, mens Bulgarien med 1,8 pct. har den laveste andel deltidsbeskæftigede. Danmark har en højere andel deltidsbeskæftigede mænd end de øvrige EU-lande, undtagen Holland. For kvinderne ligger Danmark knap så højt i forhold til de øvrige EU-lande. Således har både Holland, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Østrig, Sverige og Luxemburg en højere andel deltidsbeskæftigede kvinder end Danmark. Figur 14 Deltidsbeskæftigelse i EU Pct. Holland Tyskland Storbritannien Sverige Danmark Belgien Østrig EU27 Luxembourg Frankrig Finland Italien Spanien Malta Litauen Polen Rumænien Portugal Slovenien Estland Cypern Letland Grækenland Tjekkiet Ungarn Slovakiet Bulgarien Anm.: Oplysninger er ikke tilgængelige for Irland. Kilde: Eurostat. Tilbagetrækningsalder Tilbagetrækningsalderen er den alder, hvor folk i arbejdsstyrken endegyldigt beslutter sig for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, dvs. det er den alder, hvor de forlader arbejdsstyrken. Det vil sige, at en ændring i tilbagetrækningsalderen vil have en meget stor indflydelse på, hvor stor en arbejdsstyrke, der er til rådighed. Tilbagetrækningsalderen i Danmark er ganske tæt på gennemsnittet for de 27 EUlande. I Danmark var den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder 61,9 år i 2006, nøjagtig ligesom i Tyskland. 122 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

11 Arbejdsmarked og løn Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for EU-landene er 61,2 år. Rumænien har den højeste tilbagetrækningsalder i EU på 64,3 år foran Bulgarien og Irland, der har en tilbagetrækningsalder på 64,1 år. Tilbagetrækningsalderen for danske mænd er 62,5 år og 61,3 år for danske kvinder. Sverige har den højeste tilbagetrækningsalder for mænd med 64,2 år, mens Irland har den højeste tilbagetrækningsalder for kvinder med 64,7 år. Figur År Tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet i EU Rumænien Bulgarien Irland Sverige Storbritannien Letland Estland Finland Holland Spanien Danmark Tyskland EU27 Grækenland Østrig Tjekkiet Italien Litauen Slovenien Frankrig Malta Anm.: Oplysninger er ikke tilgængelige for Belgien, Cypern, Luxembourg, Ungarn, Polen, Portugal og Slovakiet. Kilde: Eurostat. Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 123

12 Tabel 115 Befolkningen fordelt efter erhverv ved folketællingerne tusinde personer Befolkningen i alt Landbrug Fiskeri og søfart Håndværk og industri Handel og omsætning Immateriel virksomhed Formue Understøttelse Befolkningen i alt Landbrug Fiskeri og søfart Håndværk og industri Handel og omsætning Immateriel virksomhed Formue Understøttelse Anm.: Erhvervsgruppering som ved tællingen i Hjemmeboende børn og gifte kvinder samt personer med tjeneste i huset er placeret i samme erhverv som husstandsoverhovedet. Hele befolkningen angiver befolkningsmængden i det landområde, der hører til det egentlige Danmark på tællingstidspunktet. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke. pct. Tabel 116 Befolkningen fordelt efter erhverv ved folketællingerne tusinde personer Befolkningen i alt Landbrug mv Industri Handel og omsætning Transportvirksomhed Administration og liberale erhverv Uoplyst branche Pension, formue, understøttelse Befolkningen i alt Landbrug mv Industri Handel og omsætning Transportvirksomhed Administration og liberale erhverv Uoplyst branche Pension, formue, understøttelse Anm.: Hjemmeboende børn, gifte kvinder uden erhvervsmæssig beskæftigelse samt husassistenter er placeret i samme branche som husstandsoverhovedet. Erhvervsgruppering som ved tællingen i er ekskl. Sønderjylland. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke. Kilde: Lars Bugge m.fl. Erhvervsstrukturens udvikling i Danmark pct. 124 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

13 Tabel 117 Beskæftigede personer fordelt efter erhverv tusinde personer I alt Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Flere tal og oplysninger findes på og rasb1 Tabel 118 Beskæftigede fordelt efter køn, branche og socioøkonomisk status Selvstændige Medarbejdende ægtefæller Topledere Højeste niveau Lønmodtagere Andre Uden nærm. ang. Mellemniveau Grundniveau Lønmodtagere i alt Beskæftigede i alt tusinde personer Mænd og kvinder i alt 188,0 7,2 70,5 342,7 462, ,0 232,1 487, , ,6 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 38,1 3,0 0,2 0,9 1,2 12,3 1,7 31,1 47,3 88,4 Industri 9,1 0,4 14,1 27,4 50,8 205,8 29,5 59,2 386,7 396,3 Energi- og vandforsyning 0,7 0,0 0,3 1,9 3,2 4,7 1,2 2,3 13,6 14,3 Bygge og anlæg 20,2 0,5 4,5 3,4 8,4 104,5 19,0 30,9 170,6 191,4 Handel, hotel- og restauration 39,2 1,7 16,4 10,6 58,8 202,9 49,8 144,1 482,5 523,4 Transport, post og tele 9,7 0,3 2,7 6,3 25,3 76,4 13,3 40,6 164,6 174,6 Finansiering og forretningsservice 34,5 0,8 9,7 66,8 83,9 79,6 51,7 97,0 388,6 423,9 Offentlige og personlige tjenester 26,4 0,4 22,8 225,3 230,7 344,7 65,9 82,2 971,6 998,4 Uoplyst aktivitet 10,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 0,8 11,0 Mænd i alt 140,0 0,7 51,7 179,7 176,1 522,0 135,3 291, , ,9 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 34,5 0,1 0,2 0,7 0,8 9,7 1,3 22,8 35,4 70,0 Industri 7,3 0,0 12,1 19,6 29,0 146,5 19,2 38,1 264,6 271,9 Energi- og vandforsyning 0,6 0,0 0,3 1,5 2,3 3,3 1,0 1,9 10,2 10,8 Bygge og anlæg 19,5 0,0 4,1 3,0 6,0 96,0 18,4 26,7 154,2 173,7 Handel, hotel- og restauration 27,2 0,3 12,7 6,4 33,7 102,7 29,8 75,9 261,2 288,6 Transport, post og tele 8,9 0,0 2,1 4,5 17,5 51,0 10,9 33,3 119,5 128,4 Finansiering og forretningsservice 24,9 0,1 7,7 47,3 43,1 31,5 25,3 56,3 211,4 236,4 Offentlige og personlige tjenester 11,2 0,1 12,4 96,6 43,7 81,2 29,3 35,9 299,2 310,5 Uoplyst aktivitet 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,5 6,5 Kvinder i alt 48,0 6,5 18,8 163,1 286,2 508,9 96,8 196, , ,7 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 3,6 2,9 0,0 0,2 0,4 2,6 0,4 8,2 11,9 18,4 Industri 1,8 0,4 2,0 7,8 21,8 59,2 10,4 21,1 122,2 124,3 Energi- og vandforsyning 0,1 0,0 0,0 0,4 1,0 1,5 0,1 0,4 3,4 3,5 Bygge og anlæg 0,7 0,5 0,3 0,5 2,4 8,5 0,6 4,2 16,4 17,6 Handel, hotel- og restauration 12,0 1,4 3,7 4,3 25,1 100,2 20,0 68,2 221,3 234,7 Transport, post og tele 0,8 0,3 0,5 1,8 7,7 25,4 2,3 7,3 45,1 46,2 Finansiering og forretningsservice 9,6 0,7 1,9 19,4 40,8 48,1 26,3 40,6 177,3 187,5 Offentlige og personlige tjenester 15,2 0,3 10,3 128,7 187,1 263,5 36,6 46,2 672,4 687,9 Uoplyst aktivitet 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 4,6 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 125

14 Tabel 119 Beskæftigede fordelt efter køn, bopæl og branche Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet I alt tusinde personer Mænd og kvinder i alt 88,4 396,3 14,3 191,4 523,4 174,6 423,9 998,4 11, ,6 Region Hovedstaden 6,3 74,3 4,3 45,4 157,3 59,2 182,1 328,5 3,8 861,1 Region Sjælland 13,3 50,7 2,5 38,1 76,7 26,5 56,2 149,4 1,6 415,1 Region Syddanmark 27,6 106,2 3,1 42,7 114,7 37,6 69,0 202,0 2,3 605,3 Region Midtjylland 26,0 116,6 3,1 43,0 121,3 35,7 82,9 217,7 2,3 648,5 Region Nordjylland 15,3 48,4 1,4 22,2 53,4 15,4 33,7 100,7 1,1 291,6 Landsdel København by 1,0 22,7 1,3 14,4 61,9 27,3 80,2 145,4 1,6 355,9 Landsdel Københavns omegn 1,1 22,7 1,3 14,7 49,1 18,6 54,9 92,6 1,0 256,0 Landsdel Nordsjælland 3,1 26,5 1,5 14,8 42,5 11,9 45,6 82,5 1,2 229,4 Landsdel Bornholm 1,1 2,4 0,1 1,5 3,8 1,4 1,5 8,0 0,1 19,8 Landsdel Østsjælland 1,7 13,1 0,6 9,3 25,2 8,4 23,3 42,6 0,4 124,7 Landsdel Vest- og Sydsjælland 11,5 37,6 1,9 28,8 51,5 18,2 32,9 106,9 1,2 290,5 Landsdel Fyn 10,5 35,4 1,0 17,7 44,2 13,3 29,0 86,5 0,9 238,5 Landsdel Sydjylland 17,1 70,8 2,1 25,0 70,5 24,4 40,0 115,5 1,3 366,8 Landsdel Østjylland 12,3 64,9 1,8 27,2 81,4 26,0 60,4 147,6 1,6 423,1 Landsdel Vestjylland 13,7 51,7 1,2 15,8 40,0 9,7 22,5 70,1 0,7 225,4 Landsdel Nordjylland 15,3 48,4 1,4 22,2 53,4 15,4 33,7 100,7 1,1 291,6 Mænd i alt 70,0 271,9 10,8 173,7 288,6 128,4 236,4 310,5 6, ,9 Region Hovedstaden 4,8 45,8 3,0 41,0 87,6 42,7 103,7 112,7 2,2 443,4 Region Sjælland 10,4 34,5 2,0 34,8 43,2 19,5 30,3 44,2 1,0 220,0 Region Syddanmark 21,4 75,5 2,4 38,6 62,3 28,1 37,2 58,9 1,3 325,8 Region Midtjylland 20,7 81,4 2,3 38,9 66,8 26,6 46,0 64,4 1,4 348,5 Region Nordjylland 12,7 34,6 1,1 20,4 28,7 11,5 19,1 30,2 0,7 159,1 Landsdel København by 0,7 14,0 0,9 13,2 33,2 19,2 45,7 54,3 0,9 182,2 Landsdel Københavns omegn 0,8 14,0 0,9 13,1 28,2 13,7 30,8 29,9 0,6 132,0 Landsdel Nordsjælland 2,3 16,0 1,1 13,3 24,3 8,7 26,4 25,9 0,6 118,7 Landsdel Bornholm 0,9 1,7 0,1 1,4 1,9 1,0 0,8 2,7 0,0 10,6 Landsdel Østsjælland 1,3 8,6 0,5 8,4 14,5 5,9 12,6 12,7 0,2 64,5 Landsdel Vest- og Sydsjælland 9,2 26,0 1,5 26,4 28,8 13,7 17,7 31,6 0,7 155,5 Landsdel Fyn 7,5 26,1 0,8 16,1 23,8 10,3 16,2 26,2 0,5 127,5 Landsdel Sydjylland 13,9 49,4 1,7 22,5 38,5 17,8 21,0 32,7 0,8 198,4 Landsdel Østjylland 9,6 45,3 1,4 24,6 45,0 19,2 34,2 44,4 0,9 224,5 Landsdel Vestjylland 11,1 36,2 1,0 14,3 21,7 7,4 11,8 20,1 0,4 124,0 Landsdel Nordjylland 12,7 34,6 1,1 20,4 28,7 11,5 19,1 30,2 0,7 159,1 Kvinder i alt 18,4 124,3 3,5 17,6 234,7 46,2 187,5 687,9 4, ,7 Region Hovedstaden 1,4 28,6 1,3 4,4 69,7 16,6 78,4 215,7 1,6 417,7 Region Sjælland 2,8 16,2 0,5 3,3 33,5 7,0 25,9 105,2 0,7 195,1 Region Syddanmark 6,3 30,7 0,7 4,1 52,4 9,5 31,8 143,1 0,9 279,5 Region Midtjylland 5,3 35,1 0,7 4,0 54,6 9,1 36,8 153,3 0,9 300,0 Region Nordjylland 2,6 13,8 0,3 1,8 24,6 3,9 14,6 70,5 0,4 132,5 Landsdel København by 0,3 8,7 0,4 1,2 28,8 8,1 34,5 91,1 0,6 173,7 Landsdel Københavns omegn 0,3 8,7 0,4 1,6 20,9 4,9 24,0 62,7 0,4 124,0 Landsdel Nordsjælland 0,7 10,4 0,5 1,4 18,2 3,2 19,2 56,6 0,5 110,8 Landsdel Bornholm 0,1 0,7 0,0 0,1 1,9 0,4 0,7 5,3 0,0 9,2 Landsdel Østsjælland 0,4 4,6 0,1 1,0 10,7 2,5 10,7 29,9 0,2 60,2 Landsdel Vest- og Sydsjælland 2,4 11,6 0,4 2,4 22,7 4,5 15,1 75,3 0,5 134,9 Landsdel Fyn 3,0 9,2 0,2 1,6 20,4 3,0 12,8 60,3 0,4 111,0 Landsdel Sydjylland 3,3 21,4 0,5 2,5 32,0 6,5 19,0 82,8 0,5 168,5 Landsdel Østjylland 2,7 19,6 0,4 2,6 36,4 6,8 26,2 103,2 0,6 198,6 Landsdel Vestjylland 2,6 15,5 0,3 1,4 18,2 2,3 10,6 50,1 0,3 101,4 Landsdel Nordjylland 2,6 13,8 0,3 1,8 24,6 3,9 14,6 70,5 0,4 132,5 1 Inkl. Christiansø. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Flere tal og oplysninger findes på Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

15 Tabel 120 Befolkningen fordelt efter køn, alder og socioøkonomisk status Selvstændige Medarbejdende ægtefæller I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkningen Løn- Arbejds- I alt Pen- i alt mod- løse sionister tagere Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Andre uden for arbejdsstyrken tusinde personer Mænd og kvinder i alt 188,0 7, ,4 80, ,9 88,8 138,3 970, , ,1 I alt år 165,3 6, ,4 80, ,4 88,7 138,3 306,7 292, ,3 Under 16 år 0,0 0,0 34,5 0,0 34,5 0,0 0,0 0, , , år 0,3 0,0 152,4 1,8 154,5 2,2 0,0 4,4 93,9 255, år 2,7 0,0 223,0 6,6 232,3 6,8 0,0 3,9 53,2 296, år 8,1 0,1 252,2 9,2 269,6 11,9 0,0 4,5 38,2 324, år 15,2 0,4 305,5 11,2 332,2 14,7 0,0 7,7 23,9 378, år 20,5 0,6 315,1 10,2 346,5 13,6 0,0 12,1 18,9 391, år 25,2 0,8 338,7 9,5 374,1 12,4 0,0 19,7 17,0 423, år 22,8 0,8 294,7 7,2 325,4 9,6 0,0 25,9 12,9 373, år 21,6 0,9 276,9 6,7 306,3 8,2 0,0 36,1 11,0 361, år 23,2 1,4 260,3 15,0 299,9 7,2 0,1 48,1 10,8 366, år 19,7 1,1 125,3 2,9 149,0 2,1 138,2 60,0 11,2 360, år 6,0 0,3 16,3 0,0 22,6 0,0 0,0 84,4 1,2 108,2 67 år + 22,7 0,8 31,5 0,0 55,0 0,0 0,0 663,8 3,3 722,1 Mænd i alt 140,0 0, ,1 36, ,2 31,3 58,8 400,1 673, ,6 Mænd i alt år 121,2 0, ,0 36, ,1 31,3 58,8 136,2 134, ,7 Under 16 år 0,0 0,0 19,2 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 537,6 556, år 0,2 0,0 78,2 0,9 79,3 1,1 0,0 2,3 48,2 131, år 2,1 0,0 116,2 3,0 121,3 2,7 0,0 2,2 24,3 150, år 6,1 0,0 130,3 4,0 140,4 3,5 0,0 2,5 16,1 162, år 11,0 0,0 156,7 4,5 172,2 4,0 0,0 4,0 9,7 189, år 14,7 0,0 161,2 4,3 180,2 4,0 0,0 6,1 8,1 198, år 17,9 0,1 170,8 4,3 193,1 4,4 0,0 9,6 8,1 215, år 16,3 0,1 147,0 3,5 166,9 3,8 0,0 12,0 6,4 189, år 15,6 0,1 138,2 3,4 157,3 3,5 0,0 15,8 5,1 181, år 17,0 0,1 131,9 6,7 155,7 3,1 0,0 19,9 4,3 183, år 15,3 0,1 73,8 1,8 91,1 1,1 58,7 25,1 3,7 179, år 4,9 0,0 10,8 0,0 15,7 0,0 0,0 36,7 0,5 53,0 67 år + 18,8 0,1 22,0 0,0 40,9 0,0 0,0 263,9 1,4 306,2 Kvinder i alt 48,0 6, ,2 44, ,8 57,5 79,6 570,5 674, ,4 Kvinder i alt år 44,1 5, ,4 44, ,3 57,5 79,6 170,5 157, ,6 Under 16 år 0,0 0,0 15,3 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 514,5 529, år 0,1 0,0 74,2 0,9 75,2 1,1 0,0 2,1 45,6 124, år 0,5 0,0 106,8 3,6 111,0 4,1 0,0 1,7 28,9 145, år 2,0 0,1 121,9 5,2 129,2 8,4 0,0 2,0 22,0 161, år 4,3 0,3 148,8 6,7 160,1 10,7 0,0 3,7 14,2 188, år 5,8 0,6 154,0 5,9 166,3 9,6 0,0 6,0 10,8 192, år 7,3 0,7 167,8 5,3 181,1 8,0 0,0 10,1 9,0 208, år 6,5 0,7 147,7 3,7 158,6 5,8 0,0 13,9 6,5 184, år 6,0 0,8 138,8 3,4 149,0 4,7 0,0 20,2 5,9 179, år 6,2 1,2 128,5 8,3 144,2 4,0 0,1 28,1 6,5 183, år 4,4 1,0 51,4 1,1 57,9 1,0 79,5 34,9 7,6 180, år 1,1 0,3 5,5 0,0 6,9 0,0 0,0 47,7 0,7 55,3 67 år + 3,9 0,7 9,5 0,0 14,1 0,0 0,0 400,0 1,9 416,0 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 127

16 Tabel 121 Befolkningen fordelt efter køn, bopæl og socioøkonomisk status Selvstændige Medarbejdende ægtefæller I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkningen Løn- Arbejdsløse I alt Pen- i alt modtagere sionister Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Andre uden for arbejdsstyrken tusinde personer Mænd og kvinder i alt 188,0 7, ,4 80, ,9 88,8 138,3 970, , ,1 Region Hovedstaden 52,5 1,2 807,3 27,8 888,9 25,0 33,9 275,3 413, ,7 Region Sjælland 30,4 1,1 383,6 11,1 426,3 12,5 24,4 156,1 196,8 816,1 Region Syddanmark 40,2 1,9 563,1 14,9 620,2 20,5 32,4 225,7 291, ,8 Region Midtjylland 43,2 1,9 603,4 14,5 663,0 21,1 30,6 204,8 308, ,4 Region Nordjylland 21,6 1,0 269,0 12,0 303,6 9,8 17,0 108,5 138,0 577,0 Mænd i alt 140,0 0, ,1 36, ,2 31,3 58,8 400,1 673, ,6 Region Hovedstaden 36,9 0,2 406,4 13,5 456,9 9,3 14,2 111,1 207,9 799,4 Region Sjælland 22,8 0,1 197,1 4,9 224,9 4,4 10,6 66,2 98,4 404,6 Region Syddanmark 30,5 0,2 295,2 6,4 332,3 7,1 14,0 93,7 144,8 591,8 Region Midtjylland 33,1 0,2 315,3 6,3 354,8 7,1 12,8 83,9 153,2 611,7 Region Nordjylland 16,8 0,1 142,2 5,2 164,3 3,3 7,2 45,1 69,1 289,1 Kvinder i alt 48,0 6, ,2 44, ,8 57,5 79,6 570,5 674, ,4 Region Hovedstaden 15,7 1,1 400,9 14,3 432,0 15,7 19,7 164,2 205,7 837,3 Region Sjælland 7,6 1,0 186,5 6,3 201,4 8,1 13,8 89,9 98,4 411,5 Region Syddanmark 9,8 1,7 268,0 8,4 287,9 13,3 18,5 132,0 146,2 598,0 Region Midtjylland 10,1 1,7 288,1 8,2 308,2 14,0 17,8 120,9 154,8 615,7 Region Nordjylland 4,8 1,0 126,7 6,8 139,3 6,4 9,8 63,4 68,9 287,9 1 Inkl. Christiansø. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Flere tal og oplysninger findes på Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

17 Tabel 122 Erhvervspendling for større kommuner Personer med arbejdssted i kommunen Beskæftigede personer med bopæl i kommunen Nettoindpendling Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt personer København Århus Aalborg Odense Esbjerg Vejle Randers Frederiksberg Viborg Kolding Silkeborg Herning Roskilde Næstved Horsens Slagelse Sønderborg Gentofte Holbæk Hjørring Guldborgsund Frederikshavn Gladsaxe Helsingør Aabenraa Svendborg Ringkøbing-Skjern Holstebro Køge Haderslev Skanderborg Rudersdal Lyngby-Taarbæk Faaborg-Midtfyn Varde Hvidovre Kalundborg Fredericia Lolland Skive Greve Ballerup Høje-Taastrup Vordingborg Hillerød Anm.: Kommunerne er opført efter antallet af indbyggere og er alle kommuner med over indbyggere. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 129

18 Tabel 123 Ind- og udpendling for større kommuner Indpendlere i procent af personer med arbejdssted i kommunen Udpendlere i procent af beskæftigede personer med bopæl i kommunen Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt København 52,4 48,3 50,3 42,7 34,5 38,7 Århus 31,3 24,5 28,0 20,2 14,0 17,2 Aalborg 24,8 20,5 22,8 19,6 13,2 16,6 Odense 30,2 26,6 28,4 28,1 17,1 22,9 Esbjerg 22,1 15,9 19,3 17,3 12,0 14,8 Vejle 33,5 28,8 31,3 35,0 26,1 30,8 Randers 24,7 21,0 22,9 34,1 22,7 28,9 Frederiksberg 73,7 71,9 72,7 81,5 76,8 79,1 Viborg 32,8 23,3 28,6 25,7 18,7 22,5 Kolding 35,2 27,4 31,6 28,4 21,4 25,1 Silkeborg 26,6 19,3 23,2 33,8 25,9 30,1 Herning 28,3 23,5 26,1 24,0 20,9 22,6 Roskilde 55,7 47,7 51,7 58,6 46,5 52,7 Næstved 25,5 21,1 23,3 42,7 29,9 36,7 Horsens 32,4 25,4 29,2 33,2 25,2 29,5 Slagelse 30,8 21,2 26,3 35,4 26,1 31,1 Sønderborg 12,4 11,2 11,8 13,2 7,7 10,7 Gentofte 74,5 72,4 73,4 73,9 69,0 71,4 Holbæk 32,3 29,3 30,7 48,5 36,2 42,7 Hjørring 18,5 14,8 16,8 25,1 17,5 21,6 Guldborgsund 16,9 16,0 16,5 29,0 19,6 24,6 Frederikshavn 21,7 13,9 18,2 20,9 13,7 17,6 Gladsaxe 77,5 71,1 74,6 73,6 69,4 71,6 Helsingør 32,7 25,7 29,2 49,8 40,7 45,4 Aabenraa 25,7 22,4 24,1 25,6 20,2 23,1 Svendborg 19,5 18,0 18,7 33,0 20,1 27,0 Ringkøbing-Skjern 22,3 17,6 20,3 16,7 15,4 16,1 Holstebro 29,5 26,4 28,0 28,4 21,8 25,3 Køge 51,1 42,2 46,8 56,2 47,4 52,0 Haderslev 27,7 20,8 24,6 32,4 28,2 30,5 Skanderborg 45,3 34,9 40,5 54,8 49,4 52,3 Rudersdal 73,4 68,9 71,3 70,6 68,9 69,7 Lyngby-Taarbæk 78,9 72,2 75,8 70,3 65,9 68,1 Faaborg-Midtfyn 33,9 28,3 31,4 41,5 39,3 40,5 Varde 25,4 20,0 23,0 31,0 28,2 29,8 Hvidovre 76,4 65,3 71,3 73,8 65,7 69,9 Kalundborg 26,0 20,3 23,3 35,6 28,7 32,4 Fredericia 41,9 31,7 37,4 33,2 27,3 30,5 Lolland 14,0 13,2 13,7 22,9 17,1 20,3 Skive 23,5 17,6 21,0 21,3 19,3 20,4 Greve 61,5 49,9 56,1 73,0 67,3 70,2 Ballerup 82,4 74,3 78,8 67,7 59,6 63,7 Høje-Taastrup 76,8 65,8 72,1 68,4 61,0 64,9 Vordingborg 27,3 22,1 24,8 40,0 30,3 35,5 Hillerød 60,0 57,0 58,5 58,1 47,4 52,9 Anm.: Kommunerne er opført efter antallet af indbyggere og er alle kommuner med over indbyggere. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april Flere tal og oplysninger findes på pct. 130 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

19 Tabel 124 Lønmodtagere fordelt efter køn, sektor og arbejdsomfang Mænd Kvinder Mænd Kvinder personer I alt Inkl. uoplyst og udenlandssektoren Heltid Deltid Privat Heltid Deltid Den offentlige sektor i alt Heltid Deltid Offentlige selskaber mv Heltid Deltid Offentlig forvaltning og service i alt Heltid Deltid Stat Heltid Deltid Sociale kasser og fonde Heltid Deltid Amter Heltid Deltid Kommuner Heltid Deltid Udlandssektoren Heltid Deltid Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 131

20 Tabel årige fordelt efter herkomst og arbejdsmarkedstilknytning Befolkningen Arbejdsstyrken Beskæftigede Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens Befolkningen Arbejdsstyrken Beskæftigede Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens personer pct. personer pct. Hele befolkningen ,3 75, ,0 76,8 Indvandrere fra: Vestlige lande ,5 62, ,3 64,0 Ikke-vestlige lande ,3 49, ,6 53,4 Bosnien-Hercegovina ,4 53, ,4 57,4 Irak ,9 31, ,2 37,0 Iran ,7 51, ,9 55,5 Jugoslavien (ex.) ,4 52, ,5 55,3 Libanon ,7 31, ,9 35,5 Pakistan ,2 47, ,2 51,4 Somalia ,6 25, ,4 34,6 Tyrkiet ,0 53, ,6 57,4 Efterkommere ,9 64, ,9 67,7 Personer af dansk oprindelse ,1 77, ,8 78,7 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april Flere tal og oplysninger findes på og ras2 Tabel 126 Fravær på grund af egen sygdom Den statslige sektor Den kommunale sektor Mænd Kvinder i alt Mænd Kvinder i alt fraværsværk pr. fuldtidsansat Alder i alt 6,94 10,25 8,31 9,02 13,54 12,49-19 år 5,26 7,54 6,00 6,63 10,17 9, år 5,92 10,34 7,11 9,21 13,06 12, år 5,95 9,48 7,42 8,86 15,20 14, år 5,70 9,10 7,29 8,76 14,92 13, år 5,93 9,58 7,69 9,05 14,28 13, år 6,55 10,59 8,37 9,27 13,34 12, år 6,96 11,14 8,59 8,99 12,69 11, år 7,30 10,91 8,67 8,87 13,32 12, år 9,08 11,68 10,10 9,66 13,09 12,13 60 år + 7,60 8,76 8,03 8,38 11,63 10,47 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Flere tal og oplysninger findes på Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

21 Tabel 127 Løn opdelt efter arbejdsfunktion, privat sektor Antal ansættelsesforhold Fortjeneste Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Månedsløn for fastlønnede 1 Fortjeneste ekskl. genetillæg Antal Løn inkl. Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil pension 2 beløb i kr. I alt ,41 238,15 171,18 208,59 268, Mænd ,85 250,52 178,13 215,17 284, Kvinder ,77 214,55 158,84 195,68 246, Ledelsesarbejde på højt niveau ,87 400,20 245,74 335,00 473, Mænd ,41 417,71 255,44 351,01 495, Kvinder ,35 321,81 217,59 277,44 379, Højt kvalifikationsniveau ,43 321,18 239,57 302,35 377, Mænd ,61 335,26 252,42 317,85 392, Kvinder ,07 290,05 218,01 268,51 341, Mellemhøjt kvalifikationsniveau ,64 270,81 205,39 247,99 310, Mænd ,31 292,77 218,40 268,74 338, Kvinder ,21 241,33 193,18 227,01 271, Kontorarbejde ,62 211,10 168,87 197,17 238, Mænd ,33 216,70 166,21 194,40 248, Kvinder ,30 208,33 170,47 198,24 234, Salgs- og servicearbejde ,41 171,43 133,31 160,36 193, Mænd ,10 182,04 140,55 172,64 207, Kvinder ,69 163,51 129,91 152,98 182, Arbejde i landbrug, gartneri mv ,23 183,76 159,03 181,66 198, Mænd ,85 186,41 162,87 183,30 199, Kvinder ,72 176,04 151,66 171,25 194, Håndværkspræget arbejde ,75 212,46 183,33 204,06 232, Mænd ,67 214,21 185,18 205,37 233, Kvinder ,26 184,69 155,21 176,66 204, Proces- og maskinoperatørarbejde ,54 190,18 159,72 180,55 209, Mænd ,05 193,81 162,57 184,09 213, Kvinder ,65 177,42 152,89 169,61 191, Andet arbejde ,61 178,74 147,23 169,69 199, Mænd ,26 186,31 154,06 178,67 207, Kvinder ,72 161,34 139,01 152,84 173, Anm.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober Flere tal og oplysninger findes på kr. Statistisk Årbog 2008 Arbejdsmarked og løn 133

22 Tabel 128 Løn opdelt efter branche, privat sektor Antal ansættelsesforhold Fortjeneste Pr. præsteret time, alle tid- og fastlønnede Månedsløn for fastlønnede 1 Fortjeneste ekskl. genetillæg Antal Løn inkl. Gns. Nedre kvartil Median Øvre kvartil pension 2 beløb i kr. I alt ,41 238,15 171,18 208,59 268, Mænd ,85 250,52 178,13 215,17 284, Kvinder ,77 214,55 158,84 195,68 246, Landbrug, fiskeri og råstofudvinding ,34 315,63 209,92 254,39 376, Mænd ,78 316,07 209,99 253,21 376, Kvinder ,45 312,59 209,52 266,53 376, Industri ,63 228,53 173,73 202,72 249, Mænd ,61 236,33 179,54 207,96 257, Kvinder ,44 209,23 162,48 188,51 232, Energi- og vandforsyning ,41 299,18 219,13 262,24 344, Mænd ,92 312,28 225,69 271,99 359, Kvinder ,39 261,26 205,02 238,44 293, Bygge og anlæg ,80 229,50 188,21 212,49 250, Mænd ,86 231,22 189,57 213,69 252, Kvinder ,17 210,61 172,03 198,44 231, Handel, hotel og restauration ,13 217,92 152,23 190,24 244, Mænd ,81 237,22 165,28 203,60 268, Kvinder ,57 187,93 139,28 169,08 212, Transport, post og tele ,84 224,07 162,68 190,42 243, Mænd ,59 230,28 162,29 190,76 248, Kvinder ,86 208,85 163,71 189,76 232, Finansiering og forretningsservice ,13 280,59 189,76 250,52 336, Mænd ,55 310,67 204,23 283,42 374, Kvinder ,31 241,21 176,43 225,24 279, Finansiering og forsikring ,38 315,29 235,00 285,52 363, Mænd ,44 358,00 266,14 331,43 413, Kvinder ,87 274,11 220,64 256,86 305, Udlejning og ejendomsformidling ,93 235,66 172,66 205,22 258, Mænd ,48 243,75 173,92 203,97 268, Kvinder ,74 221,27 169,38 207,95 249, Forretningsservice ,87 271,09 175,07 237,24 329, Mænd ,63 302,57 195,45 273,38 367, Kvinder ,00 225,64 157,82 204,53 261, Offentlige og personlige tjenester ,47 233,11 173,74 213,83 264, Mænd ,39 246,71 178,22 220,94 282, Kvinder ,55 221,33 169,42 209,32 252, Uoplyst aktivitet ,38 184,66 143,53 170,36 203, Mænd ,41 195,57 153,16 175,30 221, Kvinder ,58 164,00 141,42 147,19 176, Anm.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. unge under 18 år og elever. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag. 3 Landbrug og fiskeri indgår ikke i statistikken. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober Flere tal og oplysninger findes på kr. 134 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2008

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 8 0 8 5 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2000 Procent 100 Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken bygger på de grundbegreber,

Læs mere

Arbejde, indkomst og formue

Arbejde, indkomst og formue Arbejde, indkomst og formue Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelse Arbejdsløshed Pendling Fravær Løn- og arbejdsomkostninger Et europæisk perspektiv Indkomster Formue Tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Arbejde, indkomst og formue

Arbejde, indkomst og formue Arbejde, indkomst og formue Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelse Arbejdsløshed Pendling Fravær Løn- og arbejdsomkostninger Et europæisk perspektiv Indkomster Formue Tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Arbejdsstyrken. Tema. 1. Flere ældre og færre i arbejde. Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked

Arbejdsstyrken. Tema. 1. Flere ældre og færre i arbejde. Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 5 Arbejdsstyrken Af Thomas M. Nielsen Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 1. Flere ældre og færre i arbejde Lidt over halvdelen af befolkningen er i arbejdsstyrken Voksende andel af ældre betyder mindre

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Arbejdsmarked og løn. Arbejdsmarked og løn. 1. Det danske arbejdsmarked. Statistisk Årbog 2006 Arbejdsmarked og løn 107

Arbejdsmarked og løn. Arbejdsmarked og løn. 1. Det danske arbejdsmarked. Statistisk Årbog 2006 Arbejdsmarked og løn 107 Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 100 90 80 70 Procent Mænds og kvinders erhvervsdeltagelse forskellen mindskes Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Arbejdsmarked og løn. Arbejdsmarked og løn. 1. Det danske arbejdsmarked. Statistisk Årbog 2005 Arbejdsmarked og løn 125

Arbejdsmarked og løn. Arbejdsmarked og løn. 1. Det danske arbejdsmarked. Statistisk Årbog 2005 Arbejdsmarked og løn 125 Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2004 100 90 80 70 60 Procent 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Mænds og kvinders erhvervsdeltagelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-64-årige Pct. 90 85 80 75 70 84 88 92 96 00 04 08 Mænd Kvinder I alt Flere tal og oplysninger findes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:3 21. april 2009 Overnatninger på campingpladser 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I året 2008 var der i alt 12,2 mio. overnatninger på campingpladser;

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1

Oline-ED Statistikken. Bygningsbestanden. Om Oline ED-Statistikken. Sammenlignelighed. Opgørelsesmetode. Side 1 NR. 3 OKTOBER 4. KVARTAL 214 STATISTIK OVER LEDIGE ERHVERVSLOKALER Oline-ED Statistikken På landsplan faldt ledigheden marginalt for kontorlokaler med,1 procentpoint til 9,8 pct. gennem perioden fra den

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:4 21. april 2009 3 pct. færre overnatninger Overnatninger på hoteller o.l. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 14,6 mio. overnatninger på hoteller

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Statistisk Tiårsoversigt 2004

Statistisk Tiårsoversigt 2004 Statistisk Tiårsoversigt 2004 Tema om arbejdsstyrken Statistical ten-year review 2004 Statistisk Tiårsoversigt 2004 Udgivet af Danmarks Statistik August 2004 45. årgang ISBN 87-501-1407-7 ISSN 0070-3583

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere