Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002"

Transkript

1 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar Statistisk Kontor Telefon Rådhuset Telefax Postboks 32, 8100 Århus C w ww.aarhus.dk/statistik

2 Indholdsfortegnelse: side Baggrund og definitioner... Nogle hovedresultater... Arbejdsløshedsprocenten og den ordinære beskæftigelsesprocent for kvinder i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar Kvinders højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) og socioøkonomisk status... Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og den ordinære beskæftigelsesprocent for kvinder i Århus Kommune fordelt efter herkomst i perioden 1. januar 1996 til 1. januar Bilag 1. Kvinders arbejdsløshedsprocent og ordinære beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper og alder, 1. januar Bilag 2. Udviklingen i de årige kvinders arbejdsløshed og ordinære beskæftigelse mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper, 1. januar

3 1 I. Baggrund og definitioner Det er dokumenteret i eksisterende statistikker, at arbejdsløshedsprocenten for udlændinge og specielt blandt udenlandske kvinder er betydeligt højere end for befolkningen som helhed. Der har imidlertid ikke været en tilsvarende dokumentation af, at en stor del af de udenlandske kvinder slet ikke har nogen tilknytning til arbejdsmarkedet (dvs. er uden for arbejdsstyrken) og derfor ikke indgår i den registrerede ledighedsstatistik. Dette er baggrunden for suppleringen af arbejdsløshedsprocenten i nærværende rapport med ikke-beskæftigelsesprocenter og beskæftigelsesprocenter blandt kvinder med fremmed herkomst i Århus Kommune. Tabellerne i nærværende rapport er dannet på baggrund af specialkørsler i Danmarks Statistik. Oplysningerne stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) for årene , som opgøres pr. 1. januar. Oplysningerne om kvinderne i Århus Kommune giver mulighed for at beregne en række størrelser (se nedenfor) opdelt efter alder og herkomst: Arbejdsstyrken består af personer i beskæftigelse plus antallet af arbejdsløse. Arbejdsløse eller ledige er personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som søger erhvervsarbejde (og er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdssøgende). Arbejdsløshedsprocenten (arbejdsløse i forhold til arbejdsstyrken i procent) - man er arbejdsløs, hvis man ikke har oppebåret løn i referenceperioden (sidste uge af november måned). Ikke-beskæftigelsesprocenten (ikke-beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent). F.eks. ikke-beskæftigede årige i forhold til det samlede antal årige. Ikke-beskæftigede omfatter arbejdsløse og personer udenfor arbejdsstyrken. Beskæftigelsesprocenten (beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent) - man er i beskæftigelse, hvis man oppebærer løn i mindst en time i referenceperioden (sidste uge af november måned) og i alt i løbet af året har fået en løn svarende til mindst 80 timer med garantiløn (dvs kr. i 2001). Beskæftigede deles op i ordinær beskæftigelse og støttet beskæftigelse - støttet beskæftigelse omfatter personer i jobtræning, puljejob og i revalidering med løntilskud. Personer, der opfylder kriterierne for at være i beskæftigelse, men som samtidigt har væsentlige ikke-erhvervsmæssige aktiviteter i referenceperioden (sidste uge af november måned) - f.eks. studerende - indgår som beskæftigede. Socioøkonomisk status beskriver befolkningens sociale og økonomiske forhold, hvor især tilknytningen til arbejdsmarkedet og beskæftigelsen er afgørende. 3. lande omfatter alle lande excl. Norden, EU og Nordamerika (USA og Canada).

4 2 Vestlige lande består af alle EU-lande, EU-ansøgerlande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn), Andorra, Island, Liechenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande.

5 3 II. Nogle hovedresultater Beskæftigelsesprocenten for de årige kvinder (i ordinære jobs) er i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 i Århus Kommune steget indenfor næsten alle de medtagne herkomstgrupper. Den største stigning er sket for kvinder af tyrkisk herkomst, som pr. 1. januar 2002 har en beskæftigelsesprocent på 43% mod 19% i 1996, jfr. tabel 1. Det bemærkes dog, at kvinder af somalisk, libanesisk og irakisk herkomst både har en meget lav beskæftigelsesprocent og ligger blandt de lande med de laveste stigninger i beskæftigelsesprocenterne siden Pr. 1. januar 2002 er den ordinære beskæftigelsesprocent for de 3 nationaliteter henholdsvis 7, 10 og 15 mod de danske kvinders ordinære beskæftigelsesprocent på 71. Tabel 1. Udviklingen i ordinær beskæftigelsesprocent for de årige kvinder i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ordinær Ændring*) Ændring*) beskæftigelsesprocent Iran 17,2 17,6 21,6 25,5 27,6 30,9 31,7 14,5 0,8 Irak 5,5 6,0 8,5 9,3 10,6 13,2 15,1 9,6 1,9 Libanon 2,8 3,8 2,6 5,4 6,5 7,1 9,5 6,7 2,4 Vietnam 24,0 26,9 28,8 32,3 37,6 44,0 43,1 19,1-0,9 Somalia 3,0 2,7 2,3 3,1 4,3 6,7 6,6 3,6-0,1 Polen 44,5 42,0 43,8 49,8 49,9 49,6 48,2 3,7-1,4 Øvrige flygtningelande 26,5 26,3 28,9 32,7 32,6 35,9 39,9 13,4 4,0 Tyrkiet 19,3 22,1 25,1 32,2 35,5 38,5 42,8 23,5 4,3 Øvrige indvandrerlande 29,0 29,0 32,7 35,0 35,9 37,9 38,2 9,2 0,3 I alt 3. lande 21,1 21,3 23,4 26,8 28,4 30,6 31,9 10,8 1,3 Norden, EU, USA og Canada 51,5 50,9 50,6 51,3 51,2 51,8 50,1-1,4-1,7 Danmark 67,7 67,4 68,3 70,0 70,2 70,9 71,2 3,5 0,3 I alt 64,8 64,4 65,2 66,7 66,8 67,5 67,6 2,8 0,1 * Ændring i procentpoint. Figur 1. Den ordinære beskæftigelsesprocent for de årige kvinder i Århus Kommune pr. 1. januar opdelt på udvalgte herkomstgrupper Procent Iran Irak Libanon Vietnam Somalia Polen Øvr. flygtningelande Tyrkiet Øvr. indvandrerlande 3. lande i alt Norden, EU og Nordamr. Danmark

6 4 Arbejdsløshedsprocenten for de libanesiske og somaliske kvinder er i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 i Århus Kommune steget med henholdsvis 16 og 21 procentpoint, mens alle de øvrige medtagne herkomstgrupper har haft et fald i arbejdsløsheden i perioden. For kvinder af tyrkisk herkomst har der været et fald i ledigheden på 39 procentpoint, jfr. tabel 2. Det ses, at arbejdsløshedsprocenten på trods af faldet stadigvæk er meget høj for de fleste herkomstgrupper fra "3. lande", dvs. landene uden for Danmark, "Norden, EU, USA og Canada". Pr. 1. januar 2002 er arbejdsløshedsprocenten 40 for kvinder af libanesisk herkomst, 27 for kvinder af somalisk herkomst og 20 for kvinder af irakisk herkomst mod en arbejdsløshedsprocent på 4 for danske kvinder. Tabel 2. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten for de årige kvinder i Århus Kommune i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ændring*) Arbejdsløshedsprocent Iran 15,2 15,4 14,4 19,7 17,8 14,6 15,0-0,2 0,3 Irak 34,5 22,9 20,9 27,4 24,1 15,8 20,2-14,3 4,4 Libanon 23,5 32,6 41,2 64,3 51,3 50,7 39,6 16,1-11,1 Vietnam 20,3 15,3 21,4 17,9 14,1 10,4 9,3-11,0-1,1 Somalia 6,3 28,6 35,0 53,7 25,9 22,2 26,9 20,6 4,7 Polen 20,0 21,5 17,5 12,3 10,7 12,5 8,3-11,7-4,3 Øvrige flygtningelande 23,8 17,5 18,5 14,0 11,6 10,8 8,6-15,2-2,2 Tyrkiet 51,6 39,3 36,9 24,6 19,8 17,3 12,8-38,8-4,5 Øvrige indvandrerlande 21,6 20,6 15,2 12,8 11,8 10,5 10,7-10,9 0,2 I alt 3. lande 27,4 23,9 21,8 20,0 16,4 14,7 13,1-14,4-1,7 Norden, EU, USA og Canada 11,6 10,7 11,7 7,0 7,6 6,7 5,1-6,5-1,6 Danmark 8,1 7,3 6,7 5,0 4,3 4,5 3,9-4,2-0,6 I alt 8,7 7,8 7,3 5,5 4,8 4,9 4,3-4,4-0,6 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. *) Ændring i procentpoint. Tabel 3. Kvinders ordinære beskæftigelsesprocent og arbejdsløshedsprocent pr. 1. januar 2002 i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte herkomstgrupper Ordinær Forskel*) Forskel*) Beskæftigelsesprocent Århus- Arbejdsløshedsprocent Århus- Århus Hele landet Hele landet Århus Hele landet Hele landet Iran 31,7 38,0-6,3 15,0 9,3 5,7 Irak 15,1 11,0 4,1 20,2 18,7 1,5 Libanon 9,5 13,5-4,0 39,6 27,7 11,9 Vietnam 43,1 49,9-6,8 9,3 10,0-0,7 Somalia 6,6 8,1-1,5 26,9 23,5 3,4 Polen 48,2 57,5-9,3 8,3 7,7 0,6 Øvrige flygtningelande 39,9 40,7-0,8 8,6 12,2-3,6 Tyrkiet 42,8 42,5 0,3 12,8 15,9-3,1 Øvrige indvandrerlande 38,2 46,4-8,2 10,7 7,8 2,9 I alt 3. lande 31,9 40,4-8,5 13,1 10,8 2,3 Norden, EU, USA og Canada 50,1 58,5-8,4 5,1 4,7 0,4 Danmark 71,2 71,6-0,4 3,9 4,0-0,1 I alt 67,6 69,5-1,9 4,3 4,3 0,0 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. *) Ændring i procentpoint.

7 5 Beskæftigelsesprocenten vedrørende ordinære jobs pr. 1. januar 2002 er højere i hele landet indenfor de udvalgte herkomstgrupper end i Århus Kommune med undtagelse af kvinder af irakisk og tyrkisk herkomst (tabel 3). For kvinder af polsk herkomst samt for herkomstgrupperne Norden, EU, USA og Canada og Øvrige indvandrerlande er beskæftigelsesprocenten henholdsvis 9,3, 8,4 og 8,2 procentpoint højere i hele landet end i Århus Kommune. Den samlede arbejdsløshedsprocent for kvinder i 2002 i Århus Kommune og på landsplan ligger på samme niveau (4,3%). Ses der på arbejdsløsheden indenfor herkomstgruppen 3. lande er arbejdsløshedsprocenten 2,3 procentpoint højere i Århus Kommune end i hele landet og for kvinder af libanesisk herkomst er ledigheden hele 11,9 procentpoint højere i Århus end på landsplan.

8 6 III: Arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten for kvinder i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar I tabellerne 4 og 5 (siderne 7-8) er arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige kvinder pr. 1. januar 2002 i Århus Kommune og hele landet angivet for følgende 3 herkomstgrupper: 1) Danmark, 2) "Norden, EU, USA og Canada" og 3) "3. lande" (alle øvrige lande). Af tabel 4 ses, at arbejdsløshedsprocenten for kvinder i Århus Kommune pr. 1. januar 2002 er på niveau med hele landet indenfor herkomstgrupperne Danmark og "Norden, EU, USA og Canada". Arbejdsløshedsprocenten for kvinder fra "3. lande" i Århus Kommune er derimod 2,3 procentpoint højere end på landsplan. Mens arbejdsløshedsprocenten for kvinder af dansk herkomst i Århus Kommune pr. 1. januar 2002 er på 3,9 %, er den for kvinder fra Norden, EU og Nordamerika 5,1 % og 13,1 % for kvinder fra "3. lande". Ses på ikke-beskæftigelsesprocenten pr. 1. januar 2002 for de årige kvinder, er den noget højere i Århus Kommune sammenlignet med landsplan for herkomstgrupperne "Norden, EU, USA og Canada" og "3. lande". Ikke-beskæftigelsesprocenten i 2002 er for disse to herkomstgrupper henholdsvis 8,5 og 7,7 procentpoint højere i Århus Kommune end på landsplan. Næsten 2/3 (65,8%) af de årige kvinder fra "3. lande" i Århus Kommune er ikke i beskæftigelse i I bilagene 1-2 kan ses de tilsvarende tal for udvalgte lande/landegrupper for årene Bl.a. kan nævnes, at ikke-beskæftigelsesprocenten for kvinder af somalisk og libanesisk herkomst er 90% eller derover i alle årene og tilsvarende over 82% for kvinder af irakisk herkomst. Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for de årige kvinder i 2002 er tilsvarende lavere for herkomstgrupperne Norden, EU, USA og Canada og 3. lande sammenlignet med landsplan. Specielt for herkomstgruppen "3. lande" er beskæftigelsesprocenten for kvinderne kun 34,2% i Århus Kommune, hvilket er 7,7 procentpoint lavere end på landsplan. Ses der kun på den ordinære beskæftigelsesprocent for kvinderne, er den for herkomstgruppen "3. lande" i Århus Kommune 8,5 procentpoint lavere end på landsplan. Figur 2. Beskæftigelsesprocenten for de årige kvinder i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2002 opdelt efter herkomstgrupper. Procent Danmark Norden, EU, USA og Canada 3. lande Århus Hele landet

9 7 Tabel 4. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige kvinder i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2002 opdelt efter herkomstgrupper Forskel Århus og Århus Hele landet hele landet*) Danmark Arbejdsløshedspct 3,9 4,0-0,1 Ikke-beskæftigelses 27,1 26,7 0,4 Beskæftigelses 72,9 73,3-0,4 - ordinær beskæftigelses 71,2 71,6-0,4 - støttet beskæftigelses 1,7 1,7 0,0 Arbejdsstyrken ,5 Population/samlet befolkning ,9 Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 5,1 4,7 0,4 Ikke-beskæftigelses 48,8 40,3 8,5 Beskæftigelses 51,2 59,7-8,5 - ordinær beskæftigelses 50,1 58,5-8,4 - støttet beskæftigelses 1,2 1,2-0,0 Arbejdsstyrken ,6 Population/samlet befolkning ,0 3. lande Arbejdsløshedspct 13,1 10,8 2,3 Ikke-beskæftigelses 65,8 58,1 7,7 Beskæftigelses 34,2 41,9-7,7 - ordinær beskæftigelses 31,9 40,4-8,5 - støttet beskæftigelses 2,2 1,5 0,7 Arbejdsstyrken ,7 Population/samlet befolkning ,9 I alt Arbejdsløshedspct 4,3 4,3 0,0 Ikke-beskæftigelses 30,6 28,9 1,7 Beskæftigelses 69,4 71,1-1,7 - ordinær beskæftigelses 67,6 69,5-1,9 - støttet beskæftigelses 1,7 1,7 0,0 Arbejdsstyrken ,8 Population/samlet befolkning *) Forskellen er målt i procentpoint. For arbejdsstyrken og samlet befolkning er der tale om forskelle i andele. For arbejdsstyrken drejer det sig om herkomstgruppens andel af arbejdsstyrken i herkomstgruppen, og for den samlede befolkning drejer det sig om herkomstgruppens andel af den samlede befolkning i alt. I tabel 5 er de tilsvarende oplysninger for de årige kvinder pr. 1. januar 2002 om arbejdsløshed, ikke-beskæftigelsesprocent og beskæftigelsesprocent som i tabel 4 opdelt efter alder. Specielt er arbejdsløshedsprocenten i Århus Kommune for kvinder i aldersgruppen år fra "3. lande" og Norden, EU, USA og Canada ca. dobbelt så høj som på landsplan. De årige kvinder i herkomstgruppen Norden, EU, USA og Canada i Århus Kommune ligger desuden med en beskæftigelsesprocent på kun ca. halvdelen af, hvad beskæftigelsesprocenten er på landsplan. For "3. lande" er beskæftigelsesprocenten 5-9 procentpoint lavere i de forskellige aldersgrupper i Århus Kommune i forhold til hele landet. Samlet set har aldersgrupperne og år i Århus Kommune en højere andel af ikke-beskæftigede end på landsplan, mens de og årige kvinder er nogenlunde på samme niveau som i hele landet.

10 8 Tabel 5. Kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mv. i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2002 opdelt på herkomstgrupper og alder. Forskel mellem*) 2002 Århus Hele landet Århus og hele landet Danmark Arbejdsløshedspct 2,4 4,4 4,0 3,0 2,8 4,5 4,0 3,7-0,4-0,1 0,1-0,7 Ikke beskæftigelses 32,7 19,9 19,3 79,1 30,6 16,2 19,8 79,4 2,1 3,7-0,5-0,3 Beskæftigelses 67,3 80,1 80,7 20,9 69,4 83,8 80,2 20,6-2,1-3,7 0,5 0,3 - ordinær beskæftigelses 66,9 78,2 78,2 20,6 68,9 81,8 78,0 20,4-2,0-3,7 0,2 0,2 - støttet beskæftigelses 0,4 2,0 2,5 0,3 0,5 2,0 2,2 0,2-0,1-0,0 0,3 0,1 Arbejdsstyrken ,4-3,9 0,6 0,2 Population/samlet befolkning ,8-2,0-1,0-0,3 Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 5,4 4,7 5,7 2,0 2,1 4,9 5,0 3,1 3,3-0,2 0,7-1,1 Ikke beskæftigelses 81,5 40,5 26,2 68,4 63,7 32,8 28,0 76,9 17,7 7,7-1,8-8,5 Beskæftigelses 18,5 59,5 73,8 31,6 36,3 67,2 72,0 23,1-17,7-7,7 1,8 8,5 - ordinær beskæftigelses 18,5 58,5 71,2 31,6 36,1 66,2 70,0 22,9-17,5-7,7 1,2 8,7 - støttet beskæftigelses 0,0 1,0 2,6 0,0 0,2 1,0 2,0 0,2-0,2-0,0 0,6-0,2 Arbejdsstyrken ,5-8,3 2,5 8,4 Population/samlet befolkning ,0-0,0-0,3-0,7 3. lande Arbejdsløshedspct 12,2 14,5 11,3 13,3 6,8 12,7 10,9 9,1 5,4 1,8 0,5 4,3 Ikke beskæftigelses 66,3 67,0 59,3 94,9 58,9 58,1 53,4 90,2 7,4 8,9 5,9 4,6 Beskæftigelses 33,7 33,0 40,7 5,1 41,1 41,9 46,6 9,8-7,4-8,9-5,9-4,6 - ordinær beskæftigelses 33,0 30,4 37,4 5,1 40,6 40,2 44,4 9,6-7,6-9,9-7,0-4,4 - støttet beskæftigelses 0,7 2,6 3,3 0,0 0,5 1,7 2,2 0,2 0,2 0,9 1,1-0,2 Arbejdsstyrken ,7-9,4-6,4-4,8 Population/samlet befolkning ,8 2,1 1,3 1,0 I alt Arbejdsløshedspct 3,0 5,0 4,3 3,1 3,0 4,9 4,2 3,7 0,0 0,1 0,1-0,6 Ikke beskæftigelses 37,4 25,2 21,6 79,4 33,8 20,0 21,3 79,6 3,6 5,2 0,3-0,2 Beskæftigelses 62,6 74,8 78,4 20,6 66,2 80,0 78,7 20,4-3,6-5,2-0,3 0,2 - ordinær beskæftigelses 62,2 72,8 75,9 20,3 65,7 78,1 76,5 20,2-3,6-5,3-0,6 0,1 - støttet beskæftigelses 0,4 2,0 2,5 0,2 0,5 1,9 2,2 0,2-0,1 0,1 0,3 0,1 Arbejdsstyrken ,7-5,4-0,2 0,0 Population/samlet befolkning *) For arbejdstyrken og samlet befolkning er der tale om forskel i andele. *) se fodnote til tabel 4.

11 9 IV. Kvinders højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) og socioøkonomisk status Den højeste fuldførte uddannelse, er den længst normerede uddannelse, som personen har fuldført. I de tilfælde, hvor der til personen er registreret en højeste fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse, vil den højeste fuldførte uddannelse være den samme. Hvis personen ikke har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil den højeste fuldførte uddannelse være personens højeste fuldførte almene uddannelse (generelt studie/uddannelseskompetencegivende uddannelser som fx grundskole eller almen gymnasiale uddannelser). Hvis der til en person ikke er registreret nogen fuldført uddannelse, vil ovennævnte værdier være uoplyst. Vedrørende oplysningerne om befolkningens uddannelse, ligger de vigtigste usikkerhedskilder i de uddannelsesforhold, som ikke registreres, og i gruppen af personer med indvandrerstatus (og tildels efterkommere) ses en stor andel med manglende uddannelsesoplysninger. I tabel 6 vises den højeste fuldførte uddannelse for kvinder fordelt efter herkomst. Der er relativt mange indvandrere og efterkommere, som kun har grundskolen som højeste uddannelse både i Århus Kommune og på landsplan. Samlet set har Århus Kommune en relativ lavere andel med grundskole som højeste uddannelse, ligesom der er færre kvinder i Århus Kommune med en erhvervsfaglig uddannelse end på landsplan. Ses der på de almengymnasiale og bachelor uddannelserne ligger Århus Kommune med en større andel end hele landet for kvinder både af dansk oprindelse og blandt indvandrere og efterkommere, mens de mellemlange og lange videregående uddannelser kun er højere i Århus Kommune for kvinder med dansk oprindelse. Tabel 6. Antal årige kvinder i Århus Kommune og hele landet fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og herkomst, Personer med dansk oprindelse Århus I alt Personer med dansk oprindelse Hele landet Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere I alt Grundskole Almengymnasiale uddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Uoplyst uddannelse I alt Relative tal Relative tal Grundskole 25,9 33,1 57,0 26,7 36,1 31,1 49,9 35,8 Almengymnasiale uddannelser 14,7 13,1 11,5 14,5 6,9 10,5 13,4 7,2 Erhvervsgymnasiale uddannelser 3,1 0,5 4,4 2,9 2,3 0,5 4,3 2,2 Erhvervsfaglige uddannelser 25,4 15,5 8,9 24,4 31,3 20,3 13,1 30,4 Korte videregående uddannelser 3,7 3,8 1,5 3,7 3,5 4,6 2,3 3,5 Mellemlange videregående uddannelser 16,9 8,5 5,7 16,0 14,0 8,9 5,6 13,6 Bachelor 3,1 0,7 2,6 2,8 1,2 0,5 1,5 1,2 Lange videregående uddannelser 6,5 4,6 2,0 6,3 3,6 4,8 3,2 3,7 Uoplyst uddannelse 0,9 20,4 6,4 2,7 1,1 18,9 6,7 2,4 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12 10 Figur 3. Antal årige kvinder i Århus Kommune fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og herkomst i Grundskole Almengymnasiale udd. Erhvervsgymnasiale udd. Erhvervsfaglige udd. Korte videreg. udd. Mellemlange videreg. udd. Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Bachelor Lange videreg. udd. Uoplyst uddannelse Procent I figur 4 og tabel 7 ses den socioøkonomisk status fordelt efter selvstændige, medarbejdende ægtefælle, topledere, lønmodtagere på højeste niveau, lønmodtagere på mellemniveau, lønmodtagere på grundniveau, andre lønmodtagere og lønmodtagere uden nærmere angivelse, arbejdsløs, aktiveret i en foranstaltning uden løn, deltager i uddannelsesforantaltning, deltager i særlig aktivering, modtager af efterløn, modtager at overgangsydelse, kontanthjælpsmodtager, modtager af revalidering, modtager af tjenestemandspension, alderspensionist, førtidspensionist og øvrige uden for arbejdsstyrken (studerende, hjemmegående husmødre m.v.). Figur 4. Kvinder i arbejdsstyrken (16-66 år) fordelt efter socioøkonomisk status og herkomst pr. 1. januar Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Personer med dansk oprindelse Indvandrere/efterkommere fra vestlige lande Indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a. Arbejdsløse Procent Der er relativt flere selvstændige kvinder fra både vestlige lande og især fra ikke-vestlige lande i Århus Kommune end kvinder med dansk oprindelse. Dette forhold er også gældende på landsplan. Både i Århus Kommune og i hele landet har indvandrere/efterkommere fra vestlige lande en større procentdel af lønmodtagere på højeste niveau end kvinder med dansk oprindelse, mens kvinder med dansk oprindelse har en højere procentdel af lønmodtagere på mellem- og grundniveau.

13 11 Tabel 7. De årige kvinders socioøkonomisk status i Århus Kommune og hele landet fordelt efter herkomst i Århus Kommune Hele landet Personer med dansk oprindelse Indvandrere/ efterkommere fra vestlige lande Indvandrere/ efterkommere fra ikkevestlige lande I alt Personer med dansk oprindelse Indvandrere/ efterkommere fra vestlige lande Indvandrere/ efterkommere fra ikkevestlige lande I alt I arbejdsstyrken: Selvstændige Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau Lønmodtagere grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a Arbejdsløse I alt i arbejdsstyrken Relativ fordeling Relativ fordeling Selvstændige 2,7 4,7 7,2 2,9 3,5 6,3 5,9 3,6 Medarbejdende ægtefælle 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 1,6 0,6 0,7 Topledere 1,2 0,8 0,1 1,1 1,2 1,1 0,1 1,1 Lønmodtagere højeste niveau 14,6 17,3 5,2 14,3 11,4 14,5 4,8 11,2 Lønmodtager mellemniveau 22,4 18,5 7,7 21,8 19,7 17,8 6,7 19,2 Lønmodtagere grundniveau 35,2 24,8 24,5 34,6 41,7 29,5 31,5 41,1 Andre lønmodtagere 5,9 6,7 17,3 6,3 7,1 7,5 21,9 7,6 Lønmodtagere u.n.a. 13,8 20,9 23,7 14,3 10,7 16,5 16,8 11,0 Arbejdsløse 3,9 6,0 14,1 4,3 4,0 5,1 11,6 4,3 I alt i arbejdsstyrken 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Beskæftigede i af de årige kvinder 72,9 51,0 32,0 69,4 73,3 58,8 40,0 71,1 Arbejdsløse i af de årige kvinder 2,9 3,3 5,2 3,1 3,1 3,1 5,3 3,2 Udenfor arbejdsstyrken: Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra abejdsstyrken Pensionister Andre uden for arbejdsstyrken I alt uden for arbejdsstyrken Relativ fordeling Relativ fordeling Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 13,1 9,8 32,0 16,0 10,2 7,8 25,9 11,9 Tilbagetrækning fra abejdsstyrken 18,7 5,9 1,1 15,2 24,5 12,1 1,8 21,4 Pensionister 24,2 9,3 7,6 20,8 32,6 16,4 9,4 29,3 Andre uden for arbejdsstyrken 44,0 75,0 59,2 48,0 32,7 63,7 62,9 37,4 I alt uden for arbejdsstyrken 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I af de årige kvinder 24,2 45,7 62,8 27,5 23,6 38,0 54,8 25,7 Vestlige lande består af alle EU-lande, EU-ansøgerlande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn), Andorra, Island, Liechenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande. Århus Kommune har en højere andel af Andre udenfor arbejdsstyrken (studerende, hjemmegående husmødre m.v.) i forhold til hele landet med undtagelse af indvandrere/efterkommere fra ikkevestlige lande, som ligger lidt under hele landet. Især er andelen af Andre udenfor arbejdsstyrken markant høj i Århus Kommune for indvandrere/efterkommere fra vestlige lande, hvilket hovedsageligt skyldes, at Århus Kommune har en stor andel af unge studerende fra især de Nordiske lande og EU.

14 12 V. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune fordelt efter herkomst i perioden 1. januar 1996 til 1. januar I tabel 8 og bilagstabel 2 er angivet udviklingen fra 1. januar 1996 til 1. januar 2002 i arbejdsløshedsprocenten, ikke-beskæftigelsesprocenten og beskæftigelsesprocenten for de årige kvinder i Århus Kommune opdelt på herkomstgrupper. I tabel 8 ses, at arbejdsløshedsprocenten er faldet for alle 3 herkomstgrupper i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2002 og mest for "3. lande". Alligevel er arbejdsløshedsprocenten for 3. landegrupper pr. 1. januar 2002 på 13%, mens den tilsvarende procent for kvinder af dansk herkomst er 4. Samlet set er antallet af kvinder med dansk oprindelse i alderen år nogenlunde uændret i forhold til 1996, mens antallet af kvinder fra Norden, EU, USA og Canada og 3. lande i 2002 i forhold til 1996 er steget med henholdsvis 16% og 49%. Tabel 8. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten mm. for de årige kvinder i Århus Kommune, 1. januar januar 2002 opdelt på herkomstgrupper. Ændring* Danmark Arbejdsløshedspct 8,1 7,3 6,7 5,0 4,3 4,5 3,9-4,3 Ikke beskæftigelses 31,5 31,3 30,5 28,7 27,9 27,7 27,1-4,4 Beskæftigelses 68,5 68,7 69,5 71,3 72,1 72,3 72,9 4,4 - ordinær beskæftigelses 67,7 67,4 68,3 70,0 70,2 70,9 71,2 3,5 - støttet beskæftigelses 0,8 1,3 1,2 1,3 1,9 1,4 1,7 0,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct 11,6 10,7 11,7 7,0 7,6 6,7 5,1-6,4 Ikke beskæftigelses 47,7 47,7 47,9 47,4 47,4 47,0 48,8 1,0 Beskæftigelses 52,3 52,3 52,1 52,6 52,6 53,0 51,2-1,0 - ordinær beskæftigelses 51,5 50,9 50,6 51,3 51,2 51,8 50,1-1,4 - støttet beskæftigelses 0,8 1,5 1,6 1,3 1,4 1,1 1,2 0,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning lande Arbejdsløshedspct 27,4 23,9 21,8 20,0 16,4 14,7 13,1-14,4 Ikke beskæftigelses 76,8 76,1 74,5 71,2 69,0 67,4 65,8-11,0 Beskæftigelses 23,2 23,9 25,5 28,8 31,0 32,6 34,2 11,0 - ordinær beskæftigelses 21,1 21,3 23,4 26,8 28,4 30,6 31,9 10,9 - støttet beskæftigelses 2,1 2,5 2,0 2,0 2,6 2,0 2,2 0,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 8,7 7,8 7,3 5,5 4,8 4,9 4,3-4,4 Ikke beskæftigelses 34,3 34,3 33,6 32,0 31,2 31,1 30,6-3,7 Beskæftigelses 65,7 65,7 66,4 68,0 68,8 68,9 69,4 3,7 - ordinær beskæftigelses 64,8 64,4 65,2 66,7 66,8 67,5 67,6 2,8 - støttet beskæftigelses 0,8 1,4 1,3 1,3 1,9 1,4 1,7 0,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning *) Ændring i procentpoint eller absolut.

15 13 Bilag 1. Kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper og alder, 1. januar Århus Kommune Hele landet Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Herkomst 16 år år år år år 67 år år 16 år år år år år 67 år år Iran Arbejdsløshedspct - 12,9 17,1 14, ,8 15,0-4,6 11,8 9, ,2 9,3 Ikke beskæftigelses 98,5 59,9 62,1 64,8 96,6 100,0 73,5 64,0 98,1 54,7 60,0 58,3 92,6 99,6 70,8 59,6 Beskæftigelses 1,5 40,1 37,9 35,2 3,4-26,5 36,0 1,9 45,3 40,0 41,7 7,4 0,4 29,2 40,4 - ordinær beskæftigelses 1,5 39,5 32,0 29,5 3,4-23,4 31,7 1,9 44,6 37,2 38,5 7,4 0,4 27,5 38,0 - støttet beskæftigelses - 0,7 5,9 5, ,1 4,3-0,7 2,9 3, ,7 2,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct - 13,6 29,8 14,3.. 17,9 20,2-13,5 22,4 16,6 33,3. 17,2 18,7 Ikke beskæftigelses 95,3 72,7 86,1 82,7 100,0 100,0 87,6 82,3 98,2 85,7 89,0 87,3 98,5 100,0 92,4 88,1 Beskæftigelses 4,7 27,3 13,9 17, ,4 17,7 1,8 14,3 11,0 12,7 1,5-7,6 11,9 - ordinær beskæftigelses 4,7 26,6 10,5 13, ,9 15,1 1,8 14,1 9,8 11,4 1,5-7,1 11,0 - støttet beskæftigelses - 0,7 3,4 3, ,6 2,6-0,2 1,2 1, ,5 0,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct - 25,7 52,2 50, ,4 39,6-16,1 38,6 26,9 20,0. 26,0 27,7 Ikke beskæftigelses 99,0 81,5 92,9 95,4 93,3 100,0 94,6 89,9 98,8 76,4 89,7 88,1 95,5 100,0 92,4 85,7 Beskæftigelses 1,0 18,5 7,1 4,6 6,7-5,4 10,1 1,2 23,6 10,3 11,9 4,5-7,6 14,3 - ordinær beskæftigelses 1,0 18,1 6,4 3,3 6,7-5,1 9,5 1,2 23,0 9,5 11,0 3,4-7,2 13,5 - støttet beskæftigelses - 0,4 0,6 1, ,3 0,7-0,6 0,8 0,8 1,1-0,4 0,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct - 8,0 10,7 8,1.. 9,0 9,3-7,2 11,9 8,5 37,5-9,7 10,0 Ikke beskæftigelses 95,3 44,0 49,0 57,1 100,0 100,0 67,2 51,8 95,4 47,1 43,8 49,3 96,9 99,4 64,8 48,2 Beskæftigelses 4,7 56,0 51,0 42, ,8 48,2 4,6 52,9 56,2 50,7 3,1 0,6 35,2 51,8 - ordinær beskæftigelses 4,7 54,3 44,2 36, ,5 43,1 4,6 51,8 53,8 48,7 3,1 0,6 34,0 49,9 - støttet beskæftigelses - 1,6 6,8 6, ,3 5,1-1,1 2,4 2, ,2 1,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct - 32,4 20,6 30,0.. 25,9 26,9-17,0 27,4 25, ,8 23,5 Ikke beskæftigelses 99,6 88,3 94,0 91,4 100,0 100,0 95,9 92,3 99,6 86,2 93,0 90,9 98,1 100,0 95,3 91,2 Beskæftigelses 0,4 11,7 6,0 8, ,1 7,7 0,4 13,8 7,0 9,1 1,9-4,7 8,8 - ordinær beskæftigelses 0,4 10,7 5,1 6, ,6 6,6 0,4 13,2 6,4 7, ,4 8,1 - støttet beskæftigelses - 1,0 0,9 2, ,6 1,1-0,6 0,5 1,4 1,9-0,3 0,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Fortsættes

16 14 Bilag 1 (fortsat). Kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper og alder, 1. januar Århus Kommune Hele landet Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Herkomst 16 år år år år år 67 år år 16 år år år år år 67 år år Polen Arbejdsløshedspct - 4,8 6,9 9,4 25,0-8,2 8,3-3,4 8,3 8,1 10,6-7,6 7,7 Ikke beskæftigelses 97,4 63,3 47,1 37,9 90,6 96,7 58,0 48,4 96,3 51,8 37,2 33,5 83,7 97,4 51,5 40,2 Beskæftigelses 2,6 36,7 52,9 62,1 9,4 3,3 42,0 51,6 3,7 48,2 62,8 66,5 16,3 2,6 48,5 59,8 - ordinær beskæftigelses 2,6 36,7 49,0 57,2 9,4 3,3 39,2 48,2 3,7 47,9 60,6 63,2 15,7 2,6 46,7 57,5 - støttet beskæftigelses - - 3,9 4, ,7 3,4-0,3 2,1 3,2 0,6-1,9 2,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige flygtningelande Arbejdsløshedspct - 11,1 9,0 5,6 -. 8,2 8,6-7,0 13,4 14,1 11,0-11,6 12,1 Ikke beskæftigelses 93,4 55,6 57,9 53,7 95,0 100,0 68,5 57,5 95,2 51,3 53,9 60,1 94,2 97,8 69,9 57,4 Beskæftigelses 6,6 44,4 42,1 46,3 5,0-31,5 42,5 4,8 48,7 46,1 39,9 5,8 2,2 30,1 42,6 - ordinær beskæftigelses 6,6 43,1 38,8 43,5 5,0-29,7 39,9 4,8 48,0 43,6 37,5 5,7 2,2 28,8 40,7 - støttet beskæftigelses - 1,4 3,3 2, ,8 2,5-0,7 2,5 2,4 0,1-1,3 2,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Tyrkiet Arbejdsløshedspct - 8,0 13,3 19,8.. 12,5 12,8-8,0 18,6 21,8 60,0. 15,5 15,9 Ikke beskæftigelses 97,3 56,9 47,2 67,6 100,0 100,0 70,8 55,9 97,7 49,6 51,5 68,4 99,5 100,0 71,6 56,0 Beskæftigelses 2,7 43,1 52,8 32, ,2 44,1 2,3 50,4 48,5 31,6 0,5-28,4 44,0 - ordinær beskæftigelses 2,7 42,6 51,2 30, ,4 42,8 2,3 49,8 46,5 29,8 0,5-27,5 42,5 - støttet beskæftigelses - 0,5 1,6 1, ,8 1,2-0,6 2,0 1, ,9 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct - 11,3 11,7 9,0 12,5-10,5 10,7-4,4 8,8 8,1 6,1-7,6 7,8 Ikke beskæftigelses 98,3 68,4 62,2 45,9 87,7 96,5 70,6 60,1 98,1 60,5 52,3 43,1 83,3 96,3 63,6 52,4 Beskæftigelses 1,7 31,6 37,8 54,1 12,3 3,5 29,4 39,9 1,9 39,5 47,7 56,9 16,7 3,7 36,4 47,6 - ordinær beskæftigelses 1,7 31,0 35,6 52,1 12,3 3,5 28,1 38,2 1,9 39,2 46,5 54,9 16,4 3,7 35,5 46,4 - støttet beskæftigelses - 0,6 2,2 2, ,3 1,8-0,3 1,2 2,0 0,3-0,9 1,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Fortsættes

17 15 Bilag 1 (fortsat). Kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune og hele landet opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper og alder, 1. januar Århus Kommune Hele landet Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Herkomst 16 år år år år år 67 år år 16 år år år år år 67 år år 3. lande i alt Arbejdsløshedspct - 12,2 14,5 11,3 13,3-12,7 13,1-6,8 12,7 10,9 9,1-10,6 10,8 Ikke beskæftigelses 97,8 66,3 67,0 59,3 94,9 98,6 77,3 65,8 97,5 58,9 58,1 53,4 90,2 97,6 70,9 58,1 Beskæftigelses 2,2 33,7 33,0 40,7 5,1 1,4 22,7 34,2 2,5 41,1 41,9 46,6 9,8 2,4 29,1 41,9 - ordinær beskæftigelses 2,2 33,0 30,4 37,4 5,1 1,4 21,2 31,9 2,5 40,6 40,2 44,4 9,6 2,4 28,1 40,4 - støttet beskæftigelses - 0,7 2,6 3, ,4 2,2-0,5 1,7 2,2 0,2-1,0 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Norden, EU, USA og Canada Arbejdsløshedspct - 5,4 4,7 5,7 2,0-5,1 5,1-2,1 4,9 5,0 3,1-4,6 4,7 Ikke beskæftigelses 98,3 81,5 40,5 26,2 68,4 96,4 57,6 48,8 98,4 63,7 32,8 28,0 76,9 96,2 54,8 40,3 Beskæftigelses 1,7 18,5 59,5 73,8 31,6 3,6 42,4 51,2 1,6 36,3 67,2 72,0 23,1 3,8 45,2 59,7 - ordinær beskæftigelses 1,7 18,5 58,5 71,2 31,6 3,6 41,4 50,1 1,6 36,1 66,2 70,0 22,9 3,8 44,3 58,5 - støttet beskæftigelses - - 1,0 2, ,0 1,2-0,2 1,0 2,0 0,2-0,9 1,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct - 2,4 4,4 4,0 3,0-3,8 3,9-2,8 4,5 4,0 3,7-3,9 4,0 Ikke beskæftigelses 97,6 32,7 19,9 19,3 79,1 97,5 48,4 27,1 96,7 30,6 16,2 19,8 79,4 96,9 50,9 26,7 Beskæftigelses 2,4 67,3 80,1 80,7 20,9 2,5 51,6 72,9 3,3 69,4 83,8 80,2 20,6 3,1 49,1 73,3 - ordinær beskæftigelses 2,4 66,9 78,2 78,2 20,6 2,5 50,4 71,2 3,3 68,9 81,8 78,0 20,4 3,1 48,0 71,6 - støttet beskæftigelses - 0,4 2,0 2,5 0,3-1,2 1,7-0,5 2,0 2,2 0,2-1,1 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct - 3,0 5,0 4,3 3,1-4,2 4,3-3,0 4,9 4,2 3,7-4,2 4,3 Ikke beskæftigelses 97,6 37,4 25,2 21,6 79,4 97,5 51,1 30,6 96,8 33,8 20,0 21,3 79,6 96,9 52,2 28,9 Beskæftigelses 2,4 62,6 74,8 78,4 20,6 2,5 48,9 69,4 3,2 66,2 80,0 78,7 20,4 3,1 47,8 71,1 - ordinær beskæftigelses 2,4 62,2 72,8 75,9 20,3 2,5 47,7 67,6 3,2 65,7 78,1 76,5 20,2 3,1 46,8 69,5 - støttet beskæftigelses - 0,4 2,0 2,5 0,2-1,2 1,7-0,5 1,9 2,2 0,2-1,1 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Anm: arbejdsløshedsprocenten er antal ledige divideret med arbejdsstyrken Beskæftigelsesprocenterne er antal i kategorien divideret med populationen Støttet beskæftigelse er personer i jobtræning, puljejob og i revalidering med løntilskud

18 16 Bilag 2. Udviklingen i de årige kvinders arbejdsløshed og beskæftigelse mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper, 1. januar Populationen Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Arbejdsløse Beskæftigede Heraf: Ordinær Støttet Arbejdsløsheds Ikkebeskæftigede Ikke Beskæft. Heraf: Ordinær Støttet IRAN ,2 76,9 23,1 17,2 5, ,4 77,1 22,9 17,6 5, ,4 74,3 25,7 21,6 4, ,7 70,7 29,3 25,5 3, ,8 67,3 32,7 27,6 5, ,6 64,4 35,6 30,9 4, ,0 64,0 36,0 31,7 4,3 IRAK ,5 93,0 7,0 5,5 1, ,9 91,5 8,5 6,0 2, ,9 90,7 9,3 8,5 0, ,4 89,3 10,7 9,3 1, ,1 87,3 12,7 10,6 2, ,8 84,2 15,8 13,2 2, ,2 82,3 17,7 15,1 2,6 LIBANON ,5 96,2 3,8 2,8 1, ,6 95,6 4,4 3,8 0, ,2 97,3 2,7 2,6 0, ,3 94,2 5,8 5,4 0, ,3 92,8 7,2 6,5 0, ,7 92,3 7,7 7,1 0, ,6 89,9 10,1 9,5 0,7 VIETNAM ,3 73,0 27,0 24,0 3, ,3 70,2 29,8 26,9 3, ,4 69,2 30,8 28,8 2, ,9 65,0 35,0 32,3 2, ,1 58,3 41,7 37,6 4, ,4 53,8 46,2 44,0 2, ,3 51,8 48,2 43,1 5,1 SOMALIA ,3 95,5 4,5 3,0 1, ,6 96,7 3,3 2,7 0, ,0 97,5 2,5 2,3 0, ,7 96,7 3,3 3,1 0, ,9 93,8 6,2 4,3 1, ,2 92,2 7,8 6,7 1, ,9 92,3 7,7 6,6 1,1 Fortsættes

19 17 Bilag 2 (fortsat). Udviklingen i de årige kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper, 1. januar Populationen Uden for arbejdsstyrken Arbejdsløse Beskæftigede Heraf: Ordinær Støttet Arbejdsstyrken Ikke-beskæftigede Arbejdsløsheds Ikke Beskæft. Heraf: Ordinær Støttet POLEN ,0 53,4 46,6 44,5 2, ,5 54,2 45,8 42,0 3, ,5 53,0 47,0 43,8 3, ,3 47,2 52,8 49,8 3, ,7 47,0 53,0 49,9 3, ,5 48,7 51,3 49,6 1, ,3 48,4 51,6 48,2 3,4 ØVRIGE FLYGTNINGELANDE ,8 70,8 29,2 26,5 2, ,5 70,0 30,0 26,3 3, ,5 68,6 31,4 28,9 2, ,0 64,0 36,0 32,7 3, ,6 61,6 38,4 32,6 5, ,8 61,0 39,0 35,9 3, ,6 57,5 42,5 39,9 2,5 TYRKIET ,6 80,0 20,0 19,3 0, ,3 75,4 24,6 22,1 2, ,9 72,1 27,9 25,1 2, ,6 65,2 34,8 32,2 2, ,8 62,4 37,6 35,5 2, ,3 59,9 40,1 38,5 1, ,8 55,9 44,1 42,8 1,2 ØVRIGE INDVANDRERLANDE ,6 69,1 30,9 29,0 1, ,6 68,9 31,1 29,0 2, ,2 65,2 34,8 32,7 2, ,8 63,4 36,6 35,0 1, ,8 62,2 37,8 35,9 1, ,5 60,2 39,8 37,9 1, ,7 60,1 39,9 38,2 1,8 Fortsættes

20 18 Bilag 2 (fortsat). Udviklingen i de årige kvinders arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte lande og herkomstgrupper, 1. januar Populationen Uden for arbejdsstyrken Arbejdsløse Beskæftigede Heraf: Ordinær Støttet Arbejdsstyrken Ikke-beskæftigede Arbejdsløsheds Ikke Beskæft. Heraf: Ordinær Støttet 3. LANDE I ALT ,4 76,8 23,2 21,1 2, ,9 76,1 23,9 21,3 2, ,8 74,5 25,5 23,4 2, ,0 71,2 28,8 26,8 2, ,4 69,0 31,0 28,4 2, ,7 67,4 32,6 30,6 2, ,1 65,8 34,2 31,9 2,2 NORDEN + EU + NORDAMERIKA ,6 47,7 52,3 51,5 0, ,7 47,7 52,3 50,9 1, ,7 47,9 52,1 50,6 1, ,0 47,4 52,6 51,3 1, ,6 47,4 52,6 51,2 1, ,7 47,0 53,0 51,8 1, ,1 48,8 51,2 50,1 1,2 DANMARK ,1 31,5 68,5 67,7 0, ,3 31,3 68,7 67,4 1, ,7 30,5 69,5 68,3 1, ,0 28,7 71,3 70,0 1, ,3 27,9 72,1 70,2 1, ,5 27,7 72,3 70,9 1, ,9 27,1 72,9 71,2 1,7 I ALT ,7 34,3 65,7 64,8 0, ,8 34,3 65,7 64,4 1, ,3 33,6 66,4 65,2 1, ,5 32,0 68,0 66,7 1, ,8 31,2 68,8 66,8 1, ,9 31,1 68,9 67,5 1, ,3 30,6 69,4 67,6 1,7

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn

Ligestillingssekretariatet. 3F-medlemmer. herkomst og køn Ligestillingssekretariatet 3F-medlemmer herkomst og køn Forord 3F s vigtigste faglige-politiske grundlag er respekt for medlemmernes mangfoldighed. Hvad betyder det i praksis? I første omgang er det vigtigt

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 21 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Øvrig forfatter: Trine Rex Christensen Grafisk

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE...

KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE... KAPITEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 1 1.1. INDLEDNING... 1 1.2. RAPPORTENS STRUKTUR... 3 KAPITEL 2. BEFOLKNING OG ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE... 4 2.1. DEN SENESTE BEFOLKNINGSUDVIKLING... 4 2.2. ARBEJDSMARKEDSDELTAGELSE...

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag til rapporten Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt. De baggrundsvariable, der er anvendt

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013

Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013 Sogneprofil Simon Peters Sogn 2013 Profil af Simon Peters Sogn Maj 2013 Simon Peters Sogn Kolding Provsti Haderslev Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Indholdsfortegnelse Sogneprofil for et sogn i Danmark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Befolkningssammensætning... 3 Mobilitet og pendling... 5 Børnetallet... 8 Husstande

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere