Handlingsplan baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018"

Transkript

1 Handlingsplan baseret på s Erhvervspolitik Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne ud af det (synlighed/branding) I et forprojekt at afdække interessen hos interessenterne for et iværksætter- og innovationscenter i Ballerup Kommune i samarbejde med DTU og lokalt erhvervsliv. Forundersøgelsen skal også afdække om de mere kreative iværksættere ønsker plads et sådant sted Virksomheder & Iværksættere DTU Adgang til de studerende mhp projektopgaver Kandidatbase Imagebearbejdning Forretningsudvikling Adgang til viden og sparring Hjælp til prototyper På sigt, gerne øget omsætning Kobling mellem studerende og erhvervsliv i projekter mv. Matchmaking til erhvervslivet mhp konkrete jobs DTU gøres til et endnu mere populært studiested Effekter Evaluering Status 4-6 virksomheder er engageret i forarbejdet med at beskrive projektet Flere iværksættere nedsætter sig som erhvervsdrivende i og på sigt ansætter yderligere personale Synlig interesse hos ledelse, undervisere og de studerende om tilknytning til et innovationscenter En samlet evaluering af projektet mhp på Go/No-go Afholdt 2 workshops med virksomheder Afholdt et præsentationsmøde Afsluttende møde med henblik på efterfølgende beslutning afholdes 2. september. Beslutning medio oktober Øget erhvervsvenlighed Ses som innovativ Kan også øge egen innovation Være på forkant med udviklingen Bruge mulighederne og styrkerne i kommunen På baggrund af s deltagelse og faktuel viden om ønsker og behov, tages der stilling til et innovationscenter Medvirke til at øge SMV ernes innovationsevne Gennemføre 2 årlige vækst- og innovations arrangementer 2014 & 4 i Baseres på s behov. Orienteres mod forskellige typer af virksomheder Vi vil, herudover, bruge tid på at undersøge, hvilke vækstskabende råd og netværk vi kan etablere for vores virksomheder. Herunder genoverveje Det Rådgivende SMV'ere DTU Væksthuset Eksportrådet Evt. Connect Denmark Serviceplatform Håndværkernetværk Andre konkrete netværk Viser omverdenen, at de er aktive i en vækstdagsorden Nye forretningsmuligheder Større marked Opfølgning på virksomheder der deltog, om de havde konkrete vækstplaner og om arr. har igangsat disse planer Virksomhederne skal have redskaber til at øge væksten Sparring mellem virksomheder og relevante aktører Forretningsmuligheder, vækst og beskæftigelse Opsamle viden, der målretter fremtidige arrange menter Konkret viden fra om, hvorvidt vækstnetværkene virker Der er afholdt vækstmøder for Tyskland og Nordafrika Der er skabt et Håndværkernetværk, der har mødtes to gange. Vi har afholdt 1 konference og har to på vej i Q3&4 Det Rådgivende Erhvervspanel har mødtes 1 gang og skal mødes igen primo sepetember Vi har afholdt flere fokusgrupper mhp. 1

2 Erhvervspanel, se senere. afdækning af s behov fra kommunen. Virksomhedsnetværket, oprindelig dannet i Jobcenteret med HR folk, har mødtes et par gange siden og vil fortsat gerne mødes Understøtte kompetenceudvikling af fremtidens medarbejdere Styrke børn og unges innovationskompetence gennem hele uddannelsesforløbet fra 0-25 år Uddannelsesforum Kompetenceudvikling af fremtidens medarbejdere De unges innovationskompetencer er udviklet Indleder en introduktion til erhvervslivet for de unge arrangementerne hos både elever, lærere og erhvervet Løbende Konkrete initiativer er: FIRST LEGO League DTU Samarbejde med sigte på og sammenhæng progression i uddannelsessystemet. Synlighed overfor lærere i grundskolen 3000 besøgende på turneringsdag Større forståelse for muligheder og vilkår i det private erhvervsliv Projektet har mange mål skabe grobund for innovation, kreativitet, iværksætteri, teambuilding, digitale kompetencer og ikke mindst at få børn og unge til at se ny teknologi i sammenhæng med deres hverdag. Projektet evalueres hvert år af elever, lærere, projektledelse Løbende Virksomhedsadoptionsklasser Laboratoriet på Ballerup Bibliotek Siemens og Grantofteskolen Arbejdernes Landsbank og Rugvænget Skole Topdanmark og Egebjergskolen Ballerup Bibliotek En del af en virksomheds CSR strategi. Virksomheder får indsigt i en kommende generations værdier og kommer i dialog med tidens unge mennesker med deres idealer, deres arbejdsformer, deres forestilling om virksomheder, og ikke mindst forestilling om deres egen fremtid. Adoptionsaftalen bidrager til øget kvalitet i undervisningen og i vejledningen af eleverne om uddannelse og erhverv. Adoptionsaftaler bidrager med engagement, så både børn, forældre, lærere og virksomhed oplever et udviklende samarbejde, hvor de fælles nøgleord er elevernes udvikling og indsigt i en virksomhed. Hver adoptionsaftale har indbygget årlige evalueringer. Der er indgået aftale med adoptionsklasser hos: Top Danmark Brenntag Jakon Arbejdernes Landsbank Atea Der har været flere klasser igennem Laboratoriet på biblioteket. Hhv. Musa og Jette har været 2

3 dommer Elev- og praktikpladser Udd.-institutioner Kommunen Regionen Synlighed overfor virksomheder omkring de forskellige erhvervsuddannelser Flere elever i praktik, flere veluddannede og faglærte unge Fastsættes ved projektets start Et nyt projekt vi har taget ind, fordi vi gerne vil adressere elev- og praktikpladser i forhold til vores virksomheder. Det lægges nu også ind i et regionalt perspektiv i Revousen. Østerhøjskolen videreudvikler sin profil på iværksætterundervisningen Østerhøjskolen Synlig, som en skole med fokus på iværksætteri Set med fx et 10-årigt perspektiv skal det give flere iværksættere Skal projektet omsættes til andre skoler? Vi forsøger at inddrage Østerhøjskolen i efterårets nationale uge 47 iværksætterkampagne. Det sker i samarbejde med Væksthus Hovedstaden. Vi arbejder ligeledes med Biblioteket på samme vis. UDSYN & INTERNATIONALISE- RING At profilere Ballerup Kommune i samarbejde med relevante aktører med henblik på at tiltrække og fastholde internationale investeringer og medarbejdere. Tegne et klynge landkort mhp. synliggørelsen overfor udenlandske virksomheder ud fra SPI brugerhåndbog Synliggørelse af kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner Redskab, der skaber overblik over klyngerne At kan få konkrete fakta om erhvervet i Ballerup Afventer Som en del af Talent Bridge strategien: Optimering af relevant information om det at være borger i Ballerup mhp. forberedelse af expats Møder med expats Undersøge muligheden for at reservere boliger til expats Copenhagen Capacity (herefter CopCap) Internationale virksomheder Expats Nationale og internationale organisationer Fastholdelse af medarbejdere og tiltrækning af nye At fremstå, som en kommune, der gør noget for expats, så de finder sig tilrette og på sigt ønsker at blive lidt længere eller komme tilbage igen Evalueres i kontekst af Talent Bridge Vi deltager aktivt i International Houses aktiviteter både vedr. bolig og fritidsaktiviteter. Vi har gjort meget ud af at samle alle relevante fritidskulturaktiviteter så vi kan præsentere dem for expats ved to større arrangementer. Det næste i september 3

4 & At samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at knytte erhvervsliv og udenlandske studerende sammen Ydermere, på baggrund af Talent Bridge strategien, etableres der et projekt, hvor internationale studerende matches med virksomheder i Ballerup/Danmark. Copenhagen Capacity DTU Fastholdelse af studerende, som ønsker at arbejde i Danmark At fremstå som en kommune, der kan få studerende til at blive, tiltrække nye og se dem vende tilbage på andre tidspunkter i deres karriere Evalueres i kontekst af Talent Bridge Go International projektet er søsat og i samarbejde med CopCap, DI, Eksportrådet og Væksthus Hovedstaden afholder vi et fælles arrangemet omkring eksport og inddragelse af studerende. At styrke dialogen og samarbejdet med SMV erne og uddannelsesinstitutioner ne omkring internationalisering via EU-projekter Etablering af et aktivt samarbejde med det nye regionale EU-kontor EU-kontor SMV'ere Samarbejde med andre virksomheder i EU Relevante programmer og projekter målrettet SMV erne er identificeret På baggrund af nye projekter udfærdiges nye samarbejder Er sket og vi deltager aktivt i netværks- og præsentationsmøder. Organisationen tager stilling til konkrete EU projekter når de måtte opstå. VÆKST & BESKÆFTIGELSE At tiltrække virksomheder, som kan øge den lokale beskæftigelse. I en tæt dialog med kommunens eksisterende virksomheder arbejde med en relevant og effektiv beskæftigelsesindsats Understøtter virksomheders CSR strategi ved at få flere lokale ledige i beskæftigelse Invitere til konkrete udviklingsmøder mellem SMV'ere og ledige akademikere og evt. specialestuderende. Beskæftigelse Ledige Virksomhederne SMV'erne Djøf (en tæt samarbejdspartner), andre akademiske A-kasser Ledige Beskæftigelse Synlighed omkring at ledige fra Ballerup kommer i beskæftigelse i Ballerup Synlighed omkring ansættelse af medarbejdere fra Ballerup SMV'erne får mulighed for at komme i kontakt med akademikere og få belyst en konkret problemstilling, der kan bidrage til at skabe vækst i virksomheden. Aktiviteten kan desuden bidrage til at kvalificere de deltagende SMV ers overvejelser om at ansætte en akademiker. Aktiviteten kan tillige facilitere, at de evt. deler en akademiker, hvis det i første omgang er for meget Flere ledige fra Ballerup kommer i lokale jobs større virksomheder SMV'er Øget vækst, innovation i og konsolidering af lokale SMV er. Flere ledige akademikere i arbejde lokalt Flere SMV'er efterspørger lignende aktiviteter Aktiviteten kan breddes ud til andre virksomheder og ledige Virker kampagnerne som de skal Hvilke andre typer af arrangementer vil give mening at afholde Virksomhedskonsulente rne i Jocenteret arbejder aktivt på at få flere lokale borgere i arbejde i Ballerup og har nået resultaterne. Der har været afholdt en aktivitet mellem Jobcenteret og Djøf. Der var 4 deltagende virksomheder, hvoraf 1 har ansat en af kandidaterne. Det må betragtes som en succes, fordi det langt fra altid sker. 4

5 med en fuldtidsansat. Afdække, om der er et grundlag for at arbejde med ejerskifte og generationsskifte i SMV'er SMV'erne Eksisterende ejerskifteorganisationer Synliggørelse af, at generationsog ejerskifter bør tages seriøst, så ikke blot lukker, men har en reel fremtid Flere virksomheder fortsætter deres drift Fastholdelse af medarbejdere ordningen, hvis den igangsættes Ejerskifte er en meget sensitiv proces. Når vi spørger erhvervslivet angiver de, at det er deres revisor, de tager dialogen med. Men, der er virksomheder, der tilbyder rigtig rådgivning på området og det bliver et voksende problem de kommende år. Derfor overvåger vi stadig, om der er noget vi kan gøre. At prioritere grøn vækst, cleantech og velfærdsteknologiske løsninger Med udgangspunkt i Gate 21 s projekt om Energirigtige boliger at sikre dette projekt implementeret og forankret solidt i Ballerups erhvervsliv. Der er et tæt samspil mellem boligejere, finansielle institutter, håndværkere og boligrådgivere Nykredit og andre finansielle institutter Håndværkere evt. Håndværksrådet Boligrådgivere Boligejere Ballerup som en klimabevidst kommune Husejere kan, med gunstige investeringer, opnå økonomiske besparelser Flere lokale håndværkere får ordrer Finansieringen er lettere at få på plads til energirenovering Samlet og koordineret indsats Afdække interessen hos interessenterne for at afgøre om projektet skal igangsættes Projektet omkring energirigtige boliger kører som det skal. Det er ikke lykkedes at skabe en sammenhæng mellem håndværkere, banker og private, sådan som projektet var tænkt. Men, projektet vinder stor lydhørhed hos Ballerups borgere, som får lavet flere energigennemgange af deres boliger. Håndværkere og banker er alle bekendt med projektet, og vi arbejder løbende på markedsføringen af projektet. Afdække interessen hos Klimanetværket for en mulig fortsættelse af netværket evt. i en anden form C-MT Nuværende medlemmer Kommunen skaber de bedst mulige rammer for et bæredygtigt erhvervsliv Virksomhedernes tilhørsforhold til styrkes Kommunen får øget kendskab til Et bæredygtigt erhvervsliv Fastholdelse af virksomheder Forbedret erhvervsindsats En evaluering af det nuværende netværk med henblik på en afdækning af medlemmernes interesse for netværkets fremtid Klimanetværket har fået nye aktiviteter, der nu har fokus på grundvandskøling. Kommunen afdækker muligheden for at tilbyde grundvandseller andre energirigtige 5

6 og dialog med erhvervslivet Inspiration til klima- og energitiltag Forretningsmuligheder medlemmerne imellem Kendskab til andre erhvervsnetværk Skabe tilbud tilpasset s behov med målrettede tiltag Besparelser samt vækst og beskæftigelse for Virksomhedsoptimering køle/varme former i et projekt med Forsyning Ballerup og Vestforbrændingen. I det projekt vil også Klimanetværket blive aktivt. Mobilitetsnetværket En udvidelse af netværket, samt udvikling af en faciliteringsmodel C-MT Nuværende medlemmer Kommunen skaber de bedst mulige rammer for et bæredygtigt erhvervsliv Virksomhedernes tilhørsforhold til styrkes Målet er virksomheder fra Lautrupområdet, der beskæftiger mindst 50 % af medarbejderne i området samt studerende på DTU. netværk og netværkets resultater Det nye projekt blive opstartet, men pga. sygdom ligger det stille. Kommunen får øget kendskab til og dialog med erhvervslivet følger op på den nye regionale velfærdsklynge mhp. tæt samarbejde fx fælles indkøbsaftaler mv. CopCap Kbh. Kommune Region Hovedstaden Billigere kommunale løsninger Der lægges en plan for, hvordan vi vil udnytte samarbejdet, hvis klyngen etableres Afventer At fremme entreprenørskab og iværksætteri Konkret iværksættervejledning til potentielle iværksættere bosiddende i Ballerup. Erhvervsservicen gennemføres i samarbejde med Iværksætterhuset. Viden om at starte egen virksomhed Min. 50 vejledninger pr. år Evaluere på om iværksætterne er klædt på til at starte egen virksomhed I 2014 havde Iværksætterhuset 52 vejledninger. Halvårsstatus for 2015 er 28. Facilitering af et LinkedIn netværk for iværksættere og potentielle iværksættere. Kommunen formidler egne tilbud, samt andre relevante tilbud og viden. Alle nye iværksættere inviteres til at deltage. Iværksættere Potentielle iværksættere Sparring Netværk Forretningsmuligheder Viden Kommunen får direkte adgang til iværksættere Får bedre grundlag for at starte egen virksomhed Flere iværksættervirksomheder Tiltrække iværksættere til Ballerup Bidrage til skabelse af iværksætterkulturen 100 medlemmer i fysiske møder i 2015 opstået på baggrund af LinkedIn dialogen Afventer I samarbejde med Væksthuset tilbydes konkrete vækstforløb overfor udvalgte virksomheder. Væksthuset Iværksættere Kommunen opfylder sin kontrakt med Væksthuset, som har s vækst som mål Konkret vækst i 30 virksomheder, hvoraf 50 % går videre i evaluerede 6

7 Det er også tilbud i form af sparring om vækst og deltagelse i Væksthusets konkrete projekter vækstforløb PARAT & SYNLIG At Ballerup styrker sin markedsføring og evne til at tiltrække virksomheder gennem bl.a. strategiske samarbejder Udvikle en branding- og kommunikationsstrategi for både bosætning og erhverv. Herunder målgruppesegmentering og synliggørelse af erhvervsklyngerne mhp. nationale og internationale investeringer. Engelsk hjemmeside etableres fuldt ud Relevante centre i Danske og udenlandske virksomheder Studerende på højere uddannelsesinstitutioner Regionens borgere Klar og tydelig kommunikation rettet mod omverdenen Positionering af de identificerede styrkepositioner Ballerup har Skabe den historie, der adskiller Ballerup fra de omkringliggende kommuner effekten af konkrete kampagner. Effektmålinger sættes op, så de passer til de enkelte kampagner Der er skabt en brandingplatform med kernefortælling, styrkepositioner og værdier. Det er besluttet, hvilken grafisk identitet vi skal have og erhvervsområdet kommer til at hedde Business Ballerup i fremtiden. Der arbejdes nu på at folde den grafiske identitet ud på flere kommunikationsplatforme. At gøre kommunen attraktiv for lokalisering af nye virksomheder gennem gode rammevilkår og god service til Gentænkning af og nyrekruttering til Det rådgivende Erhvervspanel Virksomhedsledere Kanal for erhvervsinteresser ind i kommunen Får en bredere kreds af sparringspartnere fra erhvervslivet til kvalificering af arbejdet Større viden om s vilkår og interesser Får større udbytte for alle parter panelet en gang årligt mhp. den fortsatte udvikling Er iværksat og første møde er gennemført. Der etableres et projekt mhp. en forbedret myndigheds- og erhvervsservicekontakt mellem virksomheder og kommune. Arbejdstitlen er En oplevet indgang for. Projektet får fokus på to hovedindgange til kommunen: 1. Den personlige 2. Den digitale Virksomhederne Evt. brancheorganisationer Skabe synlighed omkring kommunen som en konstruktiv og serviceminded samarbejdspartner Koordinering og forenkling af arbejdsgange Smidigt sagsbehandlings-forløb Kortere og mere direkte vej "ind i kommunen" Generelt oplever et øget serviceniveau Tættere dialog med Det står klart for, hvordan de kommer i kontakt med kommunen Øget tilfredshed med kommunens services Kulturforandring internt i kommunen vedr. løsningstilgangen Se punktet nedenfor vedr. 0- punktsmåling En indgangsprojektet er i fuld gang. Der er gennemført, samlet set, 4 fokusgruppeinterviews, medarbejdere og ledere er involveret og der er oprettet en styregruppe til ledelse af projektet. Projektet går nu ind i sin implementeringsfase. Projektet koordineres på tværs af alle relevante 7

8 forvaltningsområder for at sikre en ensartet service og kommunikation på alle niveauer Under "En indgangsprojektet" Der udvikles en model for, hvordan vi håndterer viden på tværs af organisationen. Fx kan et CRM system være løsningen. C-BB C-BKE C-MT C-SI S-UK Virksomheder Ballerup kommune fremstår koordineret Virksomhederne oplever, at de modtager relevante tilbud Bedre koordination Relevant kontakt med Smidig og relevant sagsbehandling Arbejde med en intern evalueringsmodel Kvantitativ evaluering på koordinering af indsatsen Tilfredshedsmåling Der kommer ikke et decideret fælles CRM system pga. opbygningen af de nye systemer. Til gengæld er et etableret erhvervs- CRM system ved at blive opdateret. Det vil formodentlig blive det system vi anvender fremadrettet. Under "En indgangsprojektet" Koordinering af konkrete virksomhedsbesøg: Borgmester Borgmester og kom. dir. Udvalgsformand Beskæftigelse Virksomheder Ballerup kommune fremstår som koordinerede Virksomhederne høres i den direkte kontakt Proaktiv kommune, der inddrager sit erhverv i udviklingen af erhvervsindsatsen Koordinering af indsatserne mellem centrene Forum med fælles sprog Der er møder ca. hver 2. uge med borgmesteren og ca. 1 gang månedligt med formanden for EBU Virksomhedernes nuværende kontakt til kommunen vurderes ud fra en 0-punktsmåling, som gennemføres hvert år mhp. dokumentation af effekterne af indsatsen 0-punktsmålingen integreres med dele af jobcenterets tilfredshedsmåling Virksomheder tager alvorligt og lytter til deres feedback Virksomhederne får en kanal ind i kommunen til at udtrykke behov og ønsker, ris og ros Viden til forbedring af services Årlige målinger Åbenhed ud mod erhvervet om målingen 0-punktsmålingen blev gennemført som aftalt. Vi har besluttet ikke at gentage denne måling pga. store metodesvagheder. Til gengæld skal vi arbejde med elektroniske evalueringer efter endt sagsbehandling. Der skal formuleres og visualiseres et nyt koncept for udviklingen af erhvervsområdet ved Kildedal St. Relevante centre i Arkitekter/rådgivere Erhvervsmæglere Developere Nabokommuner Relevante grundejere og virksomheder i området Vejdirektoratet og DSB Region Hovedstaden Kommunen får detaljeret grundlag for områdets lokalplanlægning og anlægsprojekter Markedet får ny viden om lokaliteten og dens potentiale Tiltrækning af nye virksomheder Konceptet og visualiseringen bidrager til at sætte Ballerup på landkortet og danner samtidig grundlag for markedsføring og salg af kommunale ejendomme Lokalplanlægning og reelle salgsforhandlinger kan starte i Det nye erhvervsområde omkring Kildedal udvikles i efter året

9 I forbindelse med salg af erhvervsjord og byggeretter udarbejdes en markedsføringsstrategi og dertilhørende relevant materiale Relevante centre i Forsyning Ballerup Erhvervsmæglere Nye virksomheder får en attraktiv beliggenhed med høj tilgængelighed fra motorvejsnet og S-bane Den tværkommunale byudviklingsplan realiseres, og de store trafikanlæg udnyttes efter hensigten Kommunens salgsmål kan opfyldes Afventer Intensivere samarbejdet med relevante organisationer omkring: - Synliggørelsen af Ballerup som en international erhvervskommune i udlandet - Implementering omkring en fokuseret vækstdagsorden i Hovedstadsregionen og på landsplan - Vedholdende lobbyarbejde, hvor den regionale og nationale erhvervspolitik formuleres og besluttes Politikere og embedsværk i BK Copenhagen Capacity Invest in Denmark Relevante brancheorganisationer, fx DI, Håndværksrådet Erhvervsmæglerne mv. KKR, Væksthuset, Region Hovedstaden, KL, Erhvervs- og vækstministeriet m.fl., Eksisterende større internationale virksomheder Synlighed på internationale markeder Synlighed i det politiske billede Handling med rettidig omhu i forhold til at få BK "top of mind" i de rette organisationer Stærke regionale samarbejder Synlighed som ambassadører for Ballerup som attraktivt erhvervsområde Dialog med de rette organisationer. Der skal fx afholdes 10 møder pr. år mhp. synliggørelsen af Ballerup Måle på interessen omkring Ballerup fra internationale virksomheder og markeder Måle på omtalen af Ballerup i medierne, nationalt og internationalt Der er skabt en god kontakt til de forskellige interesse og erhvervsorganisationer, hvorfra der arbejdes videre på en profilering af Ballerup kommune. 9

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN

HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN KØBENHAVNS KOMMUNE HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN INTRODUKTION TIL HANDLEPLAN 2015 Dette er den første handleplan, som følger op på Københavns Kommunes

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere