Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave"

Transkript

1 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 1 af 21 Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave 1. Leg i spændingsfeltet mellem FDF og Rollespil 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Grundlæggende to elementer af leg: Leg for sjov og Leg for læring. Der skal evt. tænkes i begge ben Leg for sjov: Realgames.dk; mindre nørdet koncept end rollespil Mange mennesker organiseret på kort tid a la Væbnermesterskab Årets familiefejde i samarbejde med TV2 og DR Store legedage i store byer a la Indy, Anna og Jonas. 1. søndag hver måned Natlege Leg som læring: Leg som ledelsesredskab Leg som en del af almen dannelse Konfirmandprojekter Minikonfirmandprojekter Partnerskaber: Folkekirken DGI DPU Syddansk Universitet Folkeskolen BUPL AMU-skoler PMF (Pædagogmedhjælpere) Efterskoler Højskoler 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Det er en typisk 1.0-opgave. For at være i 2.0 skal aktiviteten videreudvikles/opgraderes (RealGamez). Kan sammenkobles med nr. 14 mhp. Udvikling af aktiviteten og ledere på centrene (base for lederudd./center for leg på Sletten). Det kunne være selvfinansierende, idet der potentielt er gode muligheder for brugerbetaling. Vi forestiller os dog at Vork, Sletten og Rysensteen er ideelle steder for udfoldelse generelt. Aktiviteten er brugbart i naturen og i byen. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 1 / 21

2 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 2 af Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikation internt og eksternt om aktiviteter og formål og til at rekruttere projektmagere. Fokus på PR-del og synlighed; der er gode historier at fortælle! Dialog med partnerskabsgruppen omkring målgrupper. Formål: Legen er relateret til FDFs formål og ideologi. God mulighed for synlighed og profilering. Let kommunikerbart, men kræver en ny vinkel eller ny målgruppetænkning. 4. FDF 1.0: Det kan godt tænkes ind i FDF 1.1, men det kan også have et større sigte. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 2 / 21

3 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 3 af FDF og det private erhvervsliv 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Svært at inddrage privat erhvervsliv før vi har de gode produkter, hvor det står virkelig klart, hvad vi er gode til. Hvad er der af reelle ideer i FDF og det private erhvervsliv. Er der i allerede nævnte ideer nogle aktiviteter for 0 18 årige? Fælles projekter med det private erhvervsliv: Vi passer børnene mens forældrene arbejder! Weekendpasning. Familie-firma udflugt vi kan lave det sjovt for både børn og voksne Teambuilding-kurser CSR: At medarbejdere får fri til at lave FDF 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: God reklameværdi. God, positiv fortælling. Hvor er formålet er det målgruppen, der kan sikre det? Menighedsråd, kristne efterskoler, Kræver, at det er gennemtænkt og et gennemført produkt. Er det her, vi skal lægge energien, eller skal vi holde fast i, at vi er en børne- og ungdomsorganisation. Lav evt. konsulentvirksomhed på baggrund af det vi kan og gør børn, unge, Gud og galskab. Sponsorering kunne være en ok mulighed for signal med omtanke. Brug det som signalværdi ikke for pengenes skyld. Kunne være ok signalværdi i at forbundet arbejder med det her. Ex. godt, hvis Lego sponserer FDF. Corporate Social Responsibility gode kommunikationshistorier i det. Har snakket om det før. FDF kan profilere sig på det sociale. Kunne man koble formålet sammen med en virksomhed? A la microlån og specialisterne? Når man får en udviklingsidé så tag det her op i forhold til ideen og se, om der er muligheder i det. 4. FDF 1.0: Ift. 2.0 fx aktiviteter på Sletten hvor man fx kan starte FDFs konsulentvirksomhed for private virksomheder. Ift. 1.1 kan folk frikøbes med fx 20 timer for at skaffe nogle kontakter i erhvervslivet til samarbejde og udleje af faciliteter/ pakker med tilbud. Ift. 1.1 kan man skaffe professionelle undervisere på lederuddannelse. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 3 / 21

4 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 4 af FDF 2.0 Hvad er ikke sat til diskussion? 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der er tale om en række glimrende input, som med fordel kan anvendes som tjekliste, når vi skal finde partnerskaber til konkrete projekter. Vi ser gode muligheder for at hente finansiering og tjene penge ved samarbejde/udbud af ydelser (konsulenttjenester). Fremtidens FDF kan sagtens rumme en kommerciel del, som udbyder konsulentydelser mv. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Et spørgsmål, der skal stilles er, om der faktisk er behov for en ideologisk debat. Hvad er betydningen af vores formål i dag? Også ok at stille spørgsmålstegn ved ordlyden ja. Hvad er det, vi ikke kan tage ud? Gud og Jesus og det at forkynde, eller? Hvad sætter man 2.0 i verden for? Flere medlemmer, kredstanken er slut. Vi vil nå flere med evangeliet Men hvordan og hvilken placering har formålet? 4. FDF 1.0: Ikke interessant for os i 1.0 gruppen. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 4 / 21

5 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 5 af FDF og offentlige opgaver 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Indhold til skolefritidsordninger komme til FDF-huset og lave SFO Åbne kredshuse, sommerlejre, weekendlejre Integrationsopgaver Diakoniale organisationer lave netværk med dem Vi kan tilbyde netværk også efter f.eks. sommerlejren Partnerskab: Samvirkende menighedsplejer Skolefritidsordninger Kommuner Børns Voksenvenner 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Organisatorisk kræver dette en stor politisk lobbyindsats, hvis FDF vil løse offentlige opgaver OG få tilsvarende retfærdig anerkendelse for indsatsen (nationalt perspektiv). FDF er i dag ikke god til lobby-arbejde. FDF vil kunne løse opgaver som skole- og institutionsdrift. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: God kommunikation i det, men er der også et formål i det? Hvad vil kommuner og andre samarbejdspartnere sige til det kristne aspekt? Behov for en god og åben kommunikation, så man ikke får skudt i skoen, at man har en sekterisk missionerende dagsorden. Hvad vil folk sige til lukkede, kristne fællesskaber i denne tid? Vil man havne i samme gruppering som Dansk Folkeparti? FDF kan gøre en indsats inden for det sociale arbejde ud fra en betragtning om, at vores formål tilsiger os det. Vi har taget stilling det. Vi mener vi har en opgave. (Forebyggelse børn og unge får sunde interesser brænder ikke biler af). 4. FDF 1.0: Hverken 1.0 eller 1.1 kan direkte rumme det her. Man kunne allerede nu sige til kommunerne det her kan vi hjælpe jer med fx svage børn på sommerlejr. FDF kan positioneres med fx mobning / I FDF kan man godt rumme mange forskellige typer af unge Mulighed for at udforske ift. nuværende FDF. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 5 / 21

6 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 6 af FDF 2.0 og det folkekirkelige 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Konfirmand-arbejde Minikonfirmand-arbejde Kvalificerer børne- og ungdomstilbud i folkekirken Større fokus på lokalt samarbejde mellem FDF og kirken Se papirer fra sidst. 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der er penge i Folkekirken. FDF skal finde nøglen, der lukker kassen op. Overvejelse: 2.0 skal være sogne-forankret for at få tæt samarbejde med menighedsrådene. FDF har rammerne til at udbyde kurser (centre, viden om religionspædagogik, uddannelseserfaring) FDF har et forlag, som kan tænke i udgivelser rettet mod (dele af) Folkekirken. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: i.a.b. Blanding af et igangværende projekt. Gode muligheder kommunikationsmæssigt. 4. FDF 1.0: Der snakkes allerede nu med KFUM/K. Dele af det kan rummes i 1.0 og det kan være en profilering af FDF 1.0 Ift. 2.0: Erfaringer fra det nuværende skal trækkes ud til mange flere (fx lave konfirmandlejre for alle i hele DK). Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 6 / 21

7 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 7 af FDF i det politiske rum 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Klimadebatten: Julsølejr 91 revival. Konkrete aktiviteter til børn og unge Børns ambassadører skabe rum hvor børn kan fortælle, hvad de mener Valgmøder og introducerer børn til demokratiet Aktivisme: Gå i skoven og gør rent Børnepolitisk tænketank Udviklingspolitik ifht. missionsprojekter Børnearbejde Børn taler politik, dannelse Partnerskaber: DUF Ungdomspartier Ungdomsråd Dansk Industri Danmarks Naturfredningsforening 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 1.0 har et stort lokalt netværk, som bør kunne mobiliseres, hvis vi vil ud med et budskab. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikationsdelen er formuleret i papiret. Mod til at fejle er væsentlig. Behov for, at FDF markerer sig. Det giver anerkendelse til de ledere, der lægger arbejdet i forbundet Også et behov for, at lederne får redskaber, så de lettere kan fortælle om FDF Skal FDF have lobbyister? Så skal vi have flere politiske mærkesager. Er der behov for, at nogle instanser bliver modnet? 4. FDF 1.0: Det er klart en FDF 2.0 er. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 7 / 21

8 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 8 af FDF og det internationale 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Samarbejde med andre organisationer om at sende unge ud Lave kortvarige projekter for f.eks. gadebørn FDF Familieferie Åbne kredshuse for logerende coach-surfing Skiture med fællesskab stor hytte Partnerskaber: Efterskoler Højskoler Danmission Folkekirkens Nødhjælp Unitas Rejser Impact 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Mange penge at søge. Interesserede personer er generelt villige til yde en stor del selv. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Hvordan sikres formålet? Gennem samarbejdspartnerne? Udfordringen i kommunikationen er at få formålet ind. 4. FDF 1.0: Det kan komme under 1.1, da der er mange perspektiver ift. FDF 1.0. Stikord: Vestens unge og højskole Flere kredse af sted ift. Missionsprojekter Udviklingsprojekter til kredse (fx kredse til udlandet) Svært at blæse op til 2.0 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 8 / 21

9 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 9 af FDFs iværksætter kontor 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Vanvittige projekter flere fiaskoer Videreudvikle FDFs aktiviteter gribe ideerne i FDF, der så kan videreudvikles 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Idékataloget er stort set en opgavebeskrivelse for 2.0s foreningskontor. 2.0 skal være imødekommende over for alle idéer og være behjælpelig med at sætte rammer og konkrete initiativer i gang, men forlange en andel i udkommet. Nye idéer/aktiviteter tiltrækker ledere. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Svært at kommunikere kommunikationen skal dreje sig om de ideer, der kommer ud af det. Eksemplerne skal kommunikeres til inspiration for andre. 4. FDF 1.0: Projekter drukner i bureaukrati, så ændre 1.0 så det kan rumme det. Ikke 2.0 i sig selv, men det kan godt ende med det. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 9 / 21

10 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 10 af Hvordan sikrer vi fælles ejerskab til 2.0/øget samarbejde om fælles strategier? 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Et organisatorisk vigtigt felt i det fremadrettede arbejde med 2.0. Det vil blive en stor udfordring at sikre ejerskab hele processen igennem og udbrede ejerskabet. Overvejelse: Hvor stor andel af FDFerne skal sige YES til 2.0-idéen? 15%? 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kerneområde for gruppen. Kanibaliseringstanken skal elimineres. Fællesskab mellem 1.0 og FDF 1.0: Har betydning for os på den måde, at det er vigtigt, at 2.0 bliver solgt som et supplement til 1.0, så folk ikke føler, de får revet tæppet væk under sig. 10. Medlemsskaber/-former 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Rollespilsmandens oplæg om medlemsformer/eventmedlemskaber er inspirerende i forhold til medlemsformer i Kommunikation, Ideologi/formål: Klar kommunikation om, hvad man får og hvad produktet er. 4. FDF 1.0: Der er ved at blive nedsat et udvalg, så det kører fint i 1.0, men det skal også tænkes ind i Gradbøjning af frivillighed/ aflønning 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Årlige frivilligfester Tilbyde studiejob til FDFere hjælpe FDFere til at få et fritidsjob Hyr FDFere til at lege til konfirmationer, bryllup eller andre familiefester Praktiske opgaver i FDF 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Vigtigt område, som vi vil beskæftige os mere med. Overvejelse: Hvorfor ikke ansætte de unge ledere til at udføre trælse opgaver i kredshusene, frem for at de unge arbejder på Statoil om aftenen. Ledergerningen skal fortsat være frivillige, men fx rengøring i kredshuset er lønnet Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 10 / 21

11 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 11 af Kommunikation, Ideologi/formål: Frivilligheden er til debat. Der er noget frivillige kan, men andet må vi lønne sig fra. Kommunikationsopgave at forklare grænserne. 4. FDF 1.0: Det kan godt udbredes fx børnefødselsdagskonceptet eller betale seniorer for at rydde op i kredshuset i det nuværende FDF 1.0 I 2.0 skal det ikke være en begrænsning Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 11 / 21

12 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 12 af Brudflader og det umistelige 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Værd at diskutere i 1.1, om noget skal beholdes. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 12 / 21

13 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 13 af FDF som efterskolekoncern 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: FDF som skoleform formålet mødes gennem skolen 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: FDFere er god til skole- og institutionsdrift. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Efterskolerne gør det godt i forhold til vores formål. Hvor stor en del af 1.0 skal være en del af det her? Skal det være bærende for skolerne? KFUM-K og FDF kunne gå sammen og tale med samme stemme. På den måde kan vi nå flere. Skal være tanker og snak bag om, hvordan vi skal have og drive efterskoler i fremtiden 4. FDF 1.0: Det kan være en opgradering af 1.0 til 1.1 og evt. udvide det til 2.0, hvor alt skal handle om efterskoler. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 13 / 21

14 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 14 af og Rysensteen 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Center-tanker 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: ByCentret er en god ramme for alle aktiviteter i byen. Mulighed for at tjene penge på Rysensteen i kraft af beliggenheden. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikationsmæssigt smart at have det samlet. Tager stilling til kommunikationen, når det bliver konkret. Ideen kan kommunikeres når konkret. 4. FDF 1.0: Det kan være en ramme om den ide, der mangler=1.1 Rysensteen kunne godt rumme mere, end hvad det gør i dag= 2.0 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 14 / 21

15 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 15 af Hovedformål med 2.0 opstilling af scenarie 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Behov for klare linjer for, hvad der er relevant at diskutere. 4. FDF 1.0: Ikke relevant for os med mindre trendspottere finder ting, der smitter af i det gamle FDF. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 15 / 21

16 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 16 af Væbneridræt 2.0: sund kost + motion 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Leg i motion Ikke idræt, men bevægelse for sjov Tykke børn kan have det sjovt i FDF Julemærkehjem ver 2.0. Julemærkehjem om eftermiddagen, evt. for hele familien. Også inddragelse af weekender Arrangementer for skoleklasser skabe bevægelse og gode omgivelser for skoleklasser Fodboldturneringer eller andre organiserede sportsgrene Wellness-weekends fokus på kost, motion, leg.og Gud Partnerskaber: Hjerteforeningen Arla / Naturmælk / Årstiderne 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der må komme nogle midler, som kan søges til aktiviteter på dette felt. Fortsæt! 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Adventuresport kunne være en idé at kommunikere. Men hvor er formålet? Men er det ikke en 1.0 ting? 4. FDF 1.0: Det kan sagtens køre i det eksisterende, og det kan også blive større= 2.0. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 16 / 21

17 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 17 af Medlemskaber former 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Se nr Kommunikation, Ideologi/formål: Udfordring i at kommunikere formerne. Hvad får man af produkt og for pengene? 4. FDF 1.0: Se punkt 10 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 17 / 21

18 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 18 af Branding af og rekruttering til FDF Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Vi må ikke kunne klandres for, at 2.0 startes på bekostning af centrale værdier/aktiviteter i 1.0. Pas dog på ikke at holde liv i dårlige aktiviteter, for at tage kunstige hensyn i denne proces. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: 1.0 gruppen skal passe på, at der tænkes bredere, så vi ikke falder i gamle faldgruber fx tænk større! Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 18 / 21

19 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 19 af 21 NY IDE 1: Konfirmandprojekt m. KFUM/KFUK 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Konfirmandprojekt m. KFUM/KFUK 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 19 / 21

20 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 20 af 21 NY IDE 2: Troværdige voksne 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Troværdige voksne 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 20 / 21

21 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 21 af 21 NY IDE 3: FDF og det virtuelle 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Hvordan får vi udnyttet de virtuelle muligheder for at sætte fokus på vores formål? 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 21 / 21

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010]

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Emne: Status på udvalg og projekter Skrevet af: RAP Dato: 04.03.2010 Side: 1 af 5 Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger...1 2. Status

Læs mere

Projekt FDF Status og fremadrettet evaluering

Projekt FDF Status og fremadrettet evaluering HB-møde: Januar 2014 Initialer: PJ/PB/MH Bilags.nr.: 2.1.4 SÆT KRYDS X Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Værktøj for FDF i samarbejde

Værktøj for FDF i samarbejde Værktøj for Værktøj til at komme godt i gang med samarbejde i kredsen med tre inspirationsfilm, valgseddel og illustreret handlingsplan. FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker, skoler og kommuner

Læs mere

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position.

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position. HB-møde: November 2013 Initialer: BSK Bilags.nr.: 2.5.2 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X x LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

www.fdf.dk/dronninglund

www.fdf.dk/dronninglund Sæsonfolder 2014-15 www.fdf.dk/dronninglund www.facebook.com/fdfdronninglund FDF Dronninglund KREDSSOMMERLEJR 2015 i uge 27 Drengeborg, Knasborg ved Aalbæk Hvad er FDFs formål? Det kristne livssyn er fundamentet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem

Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem Værdier Udviklingsgruppen for værdier og branding er et udvalg, nedsat af fondsbestyrelsen, med henblik på at

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi 1 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Uden frivillige går det ikke Dansk ridesport bygger, som så mange andre sportsgrene, på frivillig arbejdskraft.

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Udarbejdet oktober 2000 Revideret af Grønlandsudvalget 2003 (Mindre tilpasning april 2005)

Udarbejdet oktober 2000 Revideret af Grønlandsudvalget 2003 (Mindre tilpasning april 2005) Handlingsplan for DDM s Missionsengagement i Grønland Udarbejdet oktober 2000 Revideret af Grønlandsudvalget 2003 (Mindre tilpasning april 2005) Beskrivelse af arbejdet Det Danske Missionsforbunds arbejde

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B)

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark 1. Respekt for bidragyderes integritet og handlefrihed den glade giver 1.1 Frivillige indsamlere Frivillige indsamlere og indsamlingsprojekter

Læs mere

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv Foreningsudvikling Styrk foreningen En kursusrække der gør din forening mere attraktiv En styrket bestyrelse giver en styrket forening Styrk foreningen består af 6 kurser, der kan vælges enkeltvis eller

Læs mere

refleks Uddannelsesweekend

refleks Uddannelsesweekend refleks 2016 Uddannelsesweekend En weekend med fire vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2016 i Haslev. Refleks2016 VELKOMMEN

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Et godt samarbejde med kirken

Et godt samarbejde med kirken Et godt samarbejde med kirken Ideer til at få en god samtale og et godt samarbejde mellem kreds og kirke 2 FDF I SAMARBEJDE MED KIRKEN FDF og folkekirken har altid været tæt forbundet med hinanden. FDF

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

HBs ÅRSHJUL 2015-2016

HBs ÅRSHJUL 2015-2016 HBs ÅRSHJUL 2015-2016 Bilaget fremstilles på alle mæder og angiver større sager og processer som HB følger. Listen med status over opgaver som LM har pålagt HB vedligeholdes løbende i ledelsesrapporten

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen

Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen Samvirkende Menighedsplejer Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen Til frivillige og andre interesserede 05-08-2015 Dette materiale beskriver procedurer og rammerne omkring selvhjælpsgrupper i dette

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Strategi for fællesskab og relationer i FDF

Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF FDF øger fokus på fællesskab og relationer mellem børn, unge og voksne. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) x Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.15 Ansvarlig: BSK Overskrift

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Visionsseminar lørdag d. 26. november 2011

Visionsseminar lørdag d. 26. november 2011 28. januar 2012 Visionsseminar lørdag d. 26. november 2011 Sammenfatning Lørdag d. 26. november hold HB og FU et visionsseminar for dansk skak og Dansk Skak Union. Med udgangspunkt i at identificere visionselementer

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

UNGE, IDRÆT OG RECOVERY

UNGE, IDRÆT OG RECOVERY UNGE, IDRÆT OG RECOVERY Ejgil Jespersen, lektor, centerleder Center for Handicap og Bevægelsesfremme Syddansk Universitet FAK seminar på SDU 19.03.2014, Udviklingsprojektet Målgruppe: Unge voksne med sindslidelser

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Fundraising af projekter Rekru3ering af frivillige. Ung Projektmager lørdag den 31. oktober 2015

Fundraising af projekter Rekru3ering af frivillige. Ung Projektmager lørdag den 31. oktober 2015 Fundraising af projekter Rekru3ering af frivillige Ung Projektmager lørdag den 31. oktober 2015 Helt ind Bl benet Fundraising handler om at vinde sympab og Bllid Ansøgningen skal være individuelt udformet

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Har din skole. Styr på Sundheden

Har din skole. Styr på Sundheden Har din skole Styr på Sundheden ellers kan den få det! Det obligatoriske og timeløse emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er alles opgave ude på skolerne. Men i en travl hverdag bliver

Læs mere

Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med?

Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med? Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med? Fremtidens idræt i Grønland, fredag d. 19. august 2016 Trine Hammershøy, Det Sociale Netværk / headspace Danmark Foreningen Det Sociale Netværk

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere