Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave"

Transkript

1 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 1 af 21 Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave 1. Leg i spændingsfeltet mellem FDF og Rollespil 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Grundlæggende to elementer af leg: Leg for sjov og Leg for læring. Der skal evt. tænkes i begge ben Leg for sjov: Realgames.dk; mindre nørdet koncept end rollespil Mange mennesker organiseret på kort tid a la Væbnermesterskab Årets familiefejde i samarbejde med TV2 og DR Store legedage i store byer a la Indy, Anna og Jonas. 1. søndag hver måned Natlege Leg som læring: Leg som ledelsesredskab Leg som en del af almen dannelse Konfirmandprojekter Minikonfirmandprojekter Partnerskaber: Folkekirken DGI DPU Syddansk Universitet Folkeskolen BUPL AMU-skoler PMF (Pædagogmedhjælpere) Efterskoler Højskoler 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Det er en typisk 1.0-opgave. For at være i 2.0 skal aktiviteten videreudvikles/opgraderes (RealGamez). Kan sammenkobles med nr. 14 mhp. Udvikling af aktiviteten og ledere på centrene (base for lederudd./center for leg på Sletten). Det kunne være selvfinansierende, idet der potentielt er gode muligheder for brugerbetaling. Vi forestiller os dog at Vork, Sletten og Rysensteen er ideelle steder for udfoldelse generelt. Aktiviteten er brugbart i naturen og i byen. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 1 / 21

2 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 2 af Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikation internt og eksternt om aktiviteter og formål og til at rekruttere projektmagere. Fokus på PR-del og synlighed; der er gode historier at fortælle! Dialog med partnerskabsgruppen omkring målgrupper. Formål: Legen er relateret til FDFs formål og ideologi. God mulighed for synlighed og profilering. Let kommunikerbart, men kræver en ny vinkel eller ny målgruppetænkning. 4. FDF 1.0: Det kan godt tænkes ind i FDF 1.1, men det kan også have et større sigte. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 2 / 21

3 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 3 af FDF og det private erhvervsliv 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Svært at inddrage privat erhvervsliv før vi har de gode produkter, hvor det står virkelig klart, hvad vi er gode til. Hvad er der af reelle ideer i FDF og det private erhvervsliv. Er der i allerede nævnte ideer nogle aktiviteter for 0 18 årige? Fælles projekter med det private erhvervsliv: Vi passer børnene mens forældrene arbejder! Weekendpasning. Familie-firma udflugt vi kan lave det sjovt for både børn og voksne Teambuilding-kurser CSR: At medarbejdere får fri til at lave FDF 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: God reklameværdi. God, positiv fortælling. Hvor er formålet er det målgruppen, der kan sikre det? Menighedsråd, kristne efterskoler, Kræver, at det er gennemtænkt og et gennemført produkt. Er det her, vi skal lægge energien, eller skal vi holde fast i, at vi er en børne- og ungdomsorganisation. Lav evt. konsulentvirksomhed på baggrund af det vi kan og gør børn, unge, Gud og galskab. Sponsorering kunne være en ok mulighed for signal med omtanke. Brug det som signalværdi ikke for pengenes skyld. Kunne være ok signalværdi i at forbundet arbejder med det her. Ex. godt, hvis Lego sponserer FDF. Corporate Social Responsibility gode kommunikationshistorier i det. Har snakket om det før. FDF kan profilere sig på det sociale. Kunne man koble formålet sammen med en virksomhed? A la microlån og specialisterne? Når man får en udviklingsidé så tag det her op i forhold til ideen og se, om der er muligheder i det. 4. FDF 1.0: Ift. 2.0 fx aktiviteter på Sletten hvor man fx kan starte FDFs konsulentvirksomhed for private virksomheder. Ift. 1.1 kan folk frikøbes med fx 20 timer for at skaffe nogle kontakter i erhvervslivet til samarbejde og udleje af faciliteter/ pakker med tilbud. Ift. 1.1 kan man skaffe professionelle undervisere på lederuddannelse. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 3 / 21

4 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 4 af FDF 2.0 Hvad er ikke sat til diskussion? 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der er tale om en række glimrende input, som med fordel kan anvendes som tjekliste, når vi skal finde partnerskaber til konkrete projekter. Vi ser gode muligheder for at hente finansiering og tjene penge ved samarbejde/udbud af ydelser (konsulenttjenester). Fremtidens FDF kan sagtens rumme en kommerciel del, som udbyder konsulentydelser mv. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Et spørgsmål, der skal stilles er, om der faktisk er behov for en ideologisk debat. Hvad er betydningen af vores formål i dag? Også ok at stille spørgsmålstegn ved ordlyden ja. Hvad er det, vi ikke kan tage ud? Gud og Jesus og det at forkynde, eller? Hvad sætter man 2.0 i verden for? Flere medlemmer, kredstanken er slut. Vi vil nå flere med evangeliet Men hvordan og hvilken placering har formålet? 4. FDF 1.0: Ikke interessant for os i 1.0 gruppen. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 4 / 21

5 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 5 af FDF og offentlige opgaver 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Indhold til skolefritidsordninger komme til FDF-huset og lave SFO Åbne kredshuse, sommerlejre, weekendlejre Integrationsopgaver Diakoniale organisationer lave netværk med dem Vi kan tilbyde netværk også efter f.eks. sommerlejren Partnerskab: Samvirkende menighedsplejer Skolefritidsordninger Kommuner Børns Voksenvenner 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Organisatorisk kræver dette en stor politisk lobbyindsats, hvis FDF vil løse offentlige opgaver OG få tilsvarende retfærdig anerkendelse for indsatsen (nationalt perspektiv). FDF er i dag ikke god til lobby-arbejde. FDF vil kunne løse opgaver som skole- og institutionsdrift. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: God kommunikation i det, men er der også et formål i det? Hvad vil kommuner og andre samarbejdspartnere sige til det kristne aspekt? Behov for en god og åben kommunikation, så man ikke får skudt i skoen, at man har en sekterisk missionerende dagsorden. Hvad vil folk sige til lukkede, kristne fællesskaber i denne tid? Vil man havne i samme gruppering som Dansk Folkeparti? FDF kan gøre en indsats inden for det sociale arbejde ud fra en betragtning om, at vores formål tilsiger os det. Vi har taget stilling det. Vi mener vi har en opgave. (Forebyggelse børn og unge får sunde interesser brænder ikke biler af). 4. FDF 1.0: Hverken 1.0 eller 1.1 kan direkte rumme det her. Man kunne allerede nu sige til kommunerne det her kan vi hjælpe jer med fx svage børn på sommerlejr. FDF kan positioneres med fx mobning / I FDF kan man godt rumme mange forskellige typer af unge Mulighed for at udforske ift. nuværende FDF. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 5 / 21

6 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 6 af FDF 2.0 og det folkekirkelige 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Konfirmand-arbejde Minikonfirmand-arbejde Kvalificerer børne- og ungdomstilbud i folkekirken Større fokus på lokalt samarbejde mellem FDF og kirken Se papirer fra sidst. 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der er penge i Folkekirken. FDF skal finde nøglen, der lukker kassen op. Overvejelse: 2.0 skal være sogne-forankret for at få tæt samarbejde med menighedsrådene. FDF har rammerne til at udbyde kurser (centre, viden om religionspædagogik, uddannelseserfaring) FDF har et forlag, som kan tænke i udgivelser rettet mod (dele af) Folkekirken. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: i.a.b. Blanding af et igangværende projekt. Gode muligheder kommunikationsmæssigt. 4. FDF 1.0: Der snakkes allerede nu med KFUM/K. Dele af det kan rummes i 1.0 og det kan være en profilering af FDF 1.0 Ift. 2.0: Erfaringer fra det nuværende skal trækkes ud til mange flere (fx lave konfirmandlejre for alle i hele DK). Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 6 / 21

7 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 7 af FDF i det politiske rum 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Klimadebatten: Julsølejr 91 revival. Konkrete aktiviteter til børn og unge Børns ambassadører skabe rum hvor børn kan fortælle, hvad de mener Valgmøder og introducerer børn til demokratiet Aktivisme: Gå i skoven og gør rent Børnepolitisk tænketank Udviklingspolitik ifht. missionsprojekter Børnearbejde Børn taler politik, dannelse Partnerskaber: DUF Ungdomspartier Ungdomsråd Dansk Industri Danmarks Naturfredningsforening 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 1.0 har et stort lokalt netværk, som bør kunne mobiliseres, hvis vi vil ud med et budskab. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikationsdelen er formuleret i papiret. Mod til at fejle er væsentlig. Behov for, at FDF markerer sig. Det giver anerkendelse til de ledere, der lægger arbejdet i forbundet Også et behov for, at lederne får redskaber, så de lettere kan fortælle om FDF Skal FDF have lobbyister? Så skal vi have flere politiske mærkesager. Er der behov for, at nogle instanser bliver modnet? 4. FDF 1.0: Det er klart en FDF 2.0 er. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 7 / 21

8 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 8 af FDF og det internationale 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Samarbejde med andre organisationer om at sende unge ud Lave kortvarige projekter for f.eks. gadebørn FDF Familieferie Åbne kredshuse for logerende coach-surfing Skiture med fællesskab stor hytte Partnerskaber: Efterskoler Højskoler Danmission Folkekirkens Nødhjælp Unitas Rejser Impact 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Mange penge at søge. Interesserede personer er generelt villige til yde en stor del selv. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Hvordan sikres formålet? Gennem samarbejdspartnerne? Udfordringen i kommunikationen er at få formålet ind. 4. FDF 1.0: Det kan komme under 1.1, da der er mange perspektiver ift. FDF 1.0. Stikord: Vestens unge og højskole Flere kredse af sted ift. Missionsprojekter Udviklingsprojekter til kredse (fx kredse til udlandet) Svært at blæse op til 2.0 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 8 / 21

9 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 9 af FDFs iværksætter kontor 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Vanvittige projekter flere fiaskoer Videreudvikle FDFs aktiviteter gribe ideerne i FDF, der så kan videreudvikles 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Idékataloget er stort set en opgavebeskrivelse for 2.0s foreningskontor. 2.0 skal være imødekommende over for alle idéer og være behjælpelig med at sætte rammer og konkrete initiativer i gang, men forlange en andel i udkommet. Nye idéer/aktiviteter tiltrækker ledere. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Svært at kommunikere kommunikationen skal dreje sig om de ideer, der kommer ud af det. Eksemplerne skal kommunikeres til inspiration for andre. 4. FDF 1.0: Projekter drukner i bureaukrati, så ændre 1.0 så det kan rumme det. Ikke 2.0 i sig selv, men det kan godt ende med det. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 9 / 21

10 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 10 af Hvordan sikrer vi fælles ejerskab til 2.0/øget samarbejde om fælles strategier? 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Et organisatorisk vigtigt felt i det fremadrettede arbejde med 2.0. Det vil blive en stor udfordring at sikre ejerskab hele processen igennem og udbrede ejerskabet. Overvejelse: Hvor stor andel af FDFerne skal sige YES til 2.0-idéen? 15%? 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kerneområde for gruppen. Kanibaliseringstanken skal elimineres. Fællesskab mellem 1.0 og FDF 1.0: Har betydning for os på den måde, at det er vigtigt, at 2.0 bliver solgt som et supplement til 1.0, så folk ikke føler, de får revet tæppet væk under sig. 10. Medlemsskaber/-former 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Rollespilsmandens oplæg om medlemsformer/eventmedlemskaber er inspirerende i forhold til medlemsformer i Kommunikation, Ideologi/formål: Klar kommunikation om, hvad man får og hvad produktet er. 4. FDF 1.0: Der er ved at blive nedsat et udvalg, så det kører fint i 1.0, men det skal også tænkes ind i Gradbøjning af frivillighed/ aflønning 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Årlige frivilligfester Tilbyde studiejob til FDFere hjælpe FDFere til at få et fritidsjob Hyr FDFere til at lege til konfirmationer, bryllup eller andre familiefester Praktiske opgaver i FDF 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Vigtigt område, som vi vil beskæftige os mere med. Overvejelse: Hvorfor ikke ansætte de unge ledere til at udføre trælse opgaver i kredshusene, frem for at de unge arbejder på Statoil om aftenen. Ledergerningen skal fortsat være frivillige, men fx rengøring i kredshuset er lønnet Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 10 / 21

11 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 11 af Kommunikation, Ideologi/formål: Frivilligheden er til debat. Der er noget frivillige kan, men andet må vi lønne sig fra. Kommunikationsopgave at forklare grænserne. 4. FDF 1.0: Det kan godt udbredes fx børnefødselsdagskonceptet eller betale seniorer for at rydde op i kredshuset i det nuværende FDF 1.0 I 2.0 skal det ikke være en begrænsning Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 11 / 21

12 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 12 af Brudflader og det umistelige 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Værd at diskutere i 1.1, om noget skal beholdes. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 12 / 21

13 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 13 af FDF som efterskolekoncern 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: FDF som skoleform formålet mødes gennem skolen 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: FDFere er god til skole- og institutionsdrift. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Efterskolerne gør det godt i forhold til vores formål. Hvor stor en del af 1.0 skal være en del af det her? Skal det være bærende for skolerne? KFUM-K og FDF kunne gå sammen og tale med samme stemme. På den måde kan vi nå flere. Skal være tanker og snak bag om, hvordan vi skal have og drive efterskoler i fremtiden 4. FDF 1.0: Det kan være en opgradering af 1.0 til 1.1 og evt. udvide det til 2.0, hvor alt skal handle om efterskoler. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 13 / 21

14 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 14 af og Rysensteen 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Center-tanker 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: ByCentret er en god ramme for alle aktiviteter i byen. Mulighed for at tjene penge på Rysensteen i kraft af beliggenheden. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikationsmæssigt smart at have det samlet. Tager stilling til kommunikationen, når det bliver konkret. Ideen kan kommunikeres når konkret. 4. FDF 1.0: Det kan være en ramme om den ide, der mangler=1.1 Rysensteen kunne godt rumme mere, end hvad det gør i dag= 2.0 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 14 / 21

15 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 15 af Hovedformål med 2.0 opstilling af scenarie 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Behov for klare linjer for, hvad der er relevant at diskutere. 4. FDF 1.0: Ikke relevant for os med mindre trendspottere finder ting, der smitter af i det gamle FDF. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 15 / 21

16 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 16 af Væbneridræt 2.0: sund kost + motion 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Leg i motion Ikke idræt, men bevægelse for sjov Tykke børn kan have det sjovt i FDF Julemærkehjem ver 2.0. Julemærkehjem om eftermiddagen, evt. for hele familien. Også inddragelse af weekender Arrangementer for skoleklasser skabe bevægelse og gode omgivelser for skoleklasser Fodboldturneringer eller andre organiserede sportsgrene Wellness-weekends fokus på kost, motion, leg.og Gud Partnerskaber: Hjerteforeningen Arla / Naturmælk / Årstiderne 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der må komme nogle midler, som kan søges til aktiviteter på dette felt. Fortsæt! 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Adventuresport kunne være en idé at kommunikere. Men hvor er formålet? Men er det ikke en 1.0 ting? 4. FDF 1.0: Det kan sagtens køre i det eksisterende, og det kan også blive større= 2.0. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 16 / 21

17 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 17 af Medlemskaber former 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Se nr Kommunikation, Ideologi/formål: Udfordring i at kommunikere formerne. Hvad får man af produkt og for pengene? 4. FDF 1.0: Se punkt 10 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 17 / 21

18 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 18 af Branding af og rekruttering til FDF Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Vi må ikke kunne klandres for, at 2.0 startes på bekostning af centrale værdier/aktiviteter i 1.0. Pas dog på ikke at holde liv i dårlige aktiviteter, for at tage kunstige hensyn i denne proces. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: 1.0 gruppen skal passe på, at der tænkes bredere, så vi ikke falder i gamle faldgruber fx tænk større! Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 18 / 21

19 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 19 af 21 NY IDE 1: Konfirmandprojekt m. KFUM/KFUK 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Konfirmandprojekt m. KFUM/KFUK 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 19 / 21

20 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 20 af 21 NY IDE 2: Troværdige voksne 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Troværdige voksne 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 20 / 21

21 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 21 af 21 NY IDE 3: FDF og det virtuelle 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Hvordan får vi udnyttet de virtuelle muligheder for at sætte fokus på vores formål? 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 21 / 21

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering...

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

50 forslag til en sports- og fritidspolitik

50 forslag til en sports- og fritidspolitik Århus Kommune Sport og Fritid Vestergade 55 8000 Århus C Århus d. 8. maj 2008 50 forslag til en sports- og fritidspolitik er endog meget glade for konstruktivt at indgå i et samarbejde med Sport og Fritid

Læs mere

Kære Landsmødedeltager

Kære Landsmødedeltager dagsorden Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 14.-16. november 2014. I denne fil finder du dagsorden

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

OPLYS DEMOKRATIET 19 IDEER TIL AT OPLYSE DEMOKRATIET. Idekatalog. Dansk Folkeoplysnings Samråd

OPLYS DEMOKRATIET 19 IDEER TIL AT OPLYSE DEMOKRATIET. Idekatalog. Dansk Folkeoplysnings Samråd OPLYS DEMOKRATIET 19 IDEER TIL AT OPLYSE DEMOKRATIET Idekatalog Som et af startskuddene til folkeoplysningens indsats Oplys Demokratiet gennemførte Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) et 24-timers idemøde

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere