Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave"

Transkript

1 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 1 af 21 Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave 1. Leg i spændingsfeltet mellem FDF og Rollespil 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Grundlæggende to elementer af leg: Leg for sjov og Leg for læring. Der skal evt. tænkes i begge ben Leg for sjov: Realgames.dk; mindre nørdet koncept end rollespil Mange mennesker organiseret på kort tid a la Væbnermesterskab Årets familiefejde i samarbejde med TV2 og DR Store legedage i store byer a la Indy, Anna og Jonas. 1. søndag hver måned Natlege Leg som læring: Leg som ledelsesredskab Leg som en del af almen dannelse Konfirmandprojekter Minikonfirmandprojekter Partnerskaber: Folkekirken DGI DPU Syddansk Universitet Folkeskolen BUPL AMU-skoler PMF (Pædagogmedhjælpere) Efterskoler Højskoler 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Det er en typisk 1.0-opgave. For at være i 2.0 skal aktiviteten videreudvikles/opgraderes (RealGamez). Kan sammenkobles med nr. 14 mhp. Udvikling af aktiviteten og ledere på centrene (base for lederudd./center for leg på Sletten). Det kunne være selvfinansierende, idet der potentielt er gode muligheder for brugerbetaling. Vi forestiller os dog at Vork, Sletten og Rysensteen er ideelle steder for udfoldelse generelt. Aktiviteten er brugbart i naturen og i byen. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 1 / 21

2 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 2 af Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikation internt og eksternt om aktiviteter og formål og til at rekruttere projektmagere. Fokus på PR-del og synlighed; der er gode historier at fortælle! Dialog med partnerskabsgruppen omkring målgrupper. Formål: Legen er relateret til FDFs formål og ideologi. God mulighed for synlighed og profilering. Let kommunikerbart, men kræver en ny vinkel eller ny målgruppetænkning. 4. FDF 1.0: Det kan godt tænkes ind i FDF 1.1, men det kan også have et større sigte. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 2 / 21

3 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 3 af FDF og det private erhvervsliv 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Svært at inddrage privat erhvervsliv før vi har de gode produkter, hvor det står virkelig klart, hvad vi er gode til. Hvad er der af reelle ideer i FDF og det private erhvervsliv. Er der i allerede nævnte ideer nogle aktiviteter for 0 18 årige? Fælles projekter med det private erhvervsliv: Vi passer børnene mens forældrene arbejder! Weekendpasning. Familie-firma udflugt vi kan lave det sjovt for både børn og voksne Teambuilding-kurser CSR: At medarbejdere får fri til at lave FDF 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: God reklameværdi. God, positiv fortælling. Hvor er formålet er det målgruppen, der kan sikre det? Menighedsråd, kristne efterskoler, Kræver, at det er gennemtænkt og et gennemført produkt. Er det her, vi skal lægge energien, eller skal vi holde fast i, at vi er en børne- og ungdomsorganisation. Lav evt. konsulentvirksomhed på baggrund af det vi kan og gør børn, unge, Gud og galskab. Sponsorering kunne være en ok mulighed for signal med omtanke. Brug det som signalværdi ikke for pengenes skyld. Kunne være ok signalværdi i at forbundet arbejder med det her. Ex. godt, hvis Lego sponserer FDF. Corporate Social Responsibility gode kommunikationshistorier i det. Har snakket om det før. FDF kan profilere sig på det sociale. Kunne man koble formålet sammen med en virksomhed? A la microlån og specialisterne? Når man får en udviklingsidé så tag det her op i forhold til ideen og se, om der er muligheder i det. 4. FDF 1.0: Ift. 2.0 fx aktiviteter på Sletten hvor man fx kan starte FDFs konsulentvirksomhed for private virksomheder. Ift. 1.1 kan folk frikøbes med fx 20 timer for at skaffe nogle kontakter i erhvervslivet til samarbejde og udleje af faciliteter/ pakker med tilbud. Ift. 1.1 kan man skaffe professionelle undervisere på lederuddannelse. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 3 / 21

4 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 4 af FDF 2.0 Hvad er ikke sat til diskussion? 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der er tale om en række glimrende input, som med fordel kan anvendes som tjekliste, når vi skal finde partnerskaber til konkrete projekter. Vi ser gode muligheder for at hente finansiering og tjene penge ved samarbejde/udbud af ydelser (konsulenttjenester). Fremtidens FDF kan sagtens rumme en kommerciel del, som udbyder konsulentydelser mv. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Et spørgsmål, der skal stilles er, om der faktisk er behov for en ideologisk debat. Hvad er betydningen af vores formål i dag? Også ok at stille spørgsmålstegn ved ordlyden ja. Hvad er det, vi ikke kan tage ud? Gud og Jesus og det at forkynde, eller? Hvad sætter man 2.0 i verden for? Flere medlemmer, kredstanken er slut. Vi vil nå flere med evangeliet Men hvordan og hvilken placering har formålet? 4. FDF 1.0: Ikke interessant for os i 1.0 gruppen. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 4 / 21

5 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 5 af FDF og offentlige opgaver 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Indhold til skolefritidsordninger komme til FDF-huset og lave SFO Åbne kredshuse, sommerlejre, weekendlejre Integrationsopgaver Diakoniale organisationer lave netværk med dem Vi kan tilbyde netværk også efter f.eks. sommerlejren Partnerskab: Samvirkende menighedsplejer Skolefritidsordninger Kommuner Børns Voksenvenner 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Organisatorisk kræver dette en stor politisk lobbyindsats, hvis FDF vil løse offentlige opgaver OG få tilsvarende retfærdig anerkendelse for indsatsen (nationalt perspektiv). FDF er i dag ikke god til lobby-arbejde. FDF vil kunne løse opgaver som skole- og institutionsdrift. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: God kommunikation i det, men er der også et formål i det? Hvad vil kommuner og andre samarbejdspartnere sige til det kristne aspekt? Behov for en god og åben kommunikation, så man ikke får skudt i skoen, at man har en sekterisk missionerende dagsorden. Hvad vil folk sige til lukkede, kristne fællesskaber i denne tid? Vil man havne i samme gruppering som Dansk Folkeparti? FDF kan gøre en indsats inden for det sociale arbejde ud fra en betragtning om, at vores formål tilsiger os det. Vi har taget stilling det. Vi mener vi har en opgave. (Forebyggelse børn og unge får sunde interesser brænder ikke biler af). 4. FDF 1.0: Hverken 1.0 eller 1.1 kan direkte rumme det her. Man kunne allerede nu sige til kommunerne det her kan vi hjælpe jer med fx svage børn på sommerlejr. FDF kan positioneres med fx mobning / I FDF kan man godt rumme mange forskellige typer af unge Mulighed for at udforske ift. nuværende FDF. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 5 / 21

6 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 6 af FDF 2.0 og det folkekirkelige 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Konfirmand-arbejde Minikonfirmand-arbejde Kvalificerer børne- og ungdomstilbud i folkekirken Større fokus på lokalt samarbejde mellem FDF og kirken Se papirer fra sidst. 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der er penge i Folkekirken. FDF skal finde nøglen, der lukker kassen op. Overvejelse: 2.0 skal være sogne-forankret for at få tæt samarbejde med menighedsrådene. FDF har rammerne til at udbyde kurser (centre, viden om religionspædagogik, uddannelseserfaring) FDF har et forlag, som kan tænke i udgivelser rettet mod (dele af) Folkekirken. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: i.a.b. Blanding af et igangværende projekt. Gode muligheder kommunikationsmæssigt. 4. FDF 1.0: Der snakkes allerede nu med KFUM/K. Dele af det kan rummes i 1.0 og det kan være en profilering af FDF 1.0 Ift. 2.0: Erfaringer fra det nuværende skal trækkes ud til mange flere (fx lave konfirmandlejre for alle i hele DK). Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 6 / 21

7 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 7 af FDF i det politiske rum 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Klimadebatten: Julsølejr 91 revival. Konkrete aktiviteter til børn og unge Børns ambassadører skabe rum hvor børn kan fortælle, hvad de mener Valgmøder og introducerer børn til demokratiet Aktivisme: Gå i skoven og gør rent Børnepolitisk tænketank Udviklingspolitik ifht. missionsprojekter Børnearbejde Børn taler politik, dannelse Partnerskaber: DUF Ungdomspartier Ungdomsråd Dansk Industri Danmarks Naturfredningsforening 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 1.0 har et stort lokalt netværk, som bør kunne mobiliseres, hvis vi vil ud med et budskab. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikationsdelen er formuleret i papiret. Mod til at fejle er væsentlig. Behov for, at FDF markerer sig. Det giver anerkendelse til de ledere, der lægger arbejdet i forbundet Også et behov for, at lederne får redskaber, så de lettere kan fortælle om FDF Skal FDF have lobbyister? Så skal vi have flere politiske mærkesager. Er der behov for, at nogle instanser bliver modnet? 4. FDF 1.0: Det er klart en FDF 2.0 er. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 7 / 21

8 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 8 af FDF og det internationale 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Samarbejde med andre organisationer om at sende unge ud Lave kortvarige projekter for f.eks. gadebørn FDF Familieferie Åbne kredshuse for logerende coach-surfing Skiture med fællesskab stor hytte Partnerskaber: Efterskoler Højskoler Danmission Folkekirkens Nødhjælp Unitas Rejser Impact 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Mange penge at søge. Interesserede personer er generelt villige til yde en stor del selv. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Hvordan sikres formålet? Gennem samarbejdspartnerne? Udfordringen i kommunikationen er at få formålet ind. 4. FDF 1.0: Det kan komme under 1.1, da der er mange perspektiver ift. FDF 1.0. Stikord: Vestens unge og højskole Flere kredse af sted ift. Missionsprojekter Udviklingsprojekter til kredse (fx kredse til udlandet) Svært at blæse op til 2.0 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 8 / 21

9 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 9 af FDFs iværksætter kontor 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Vanvittige projekter flere fiaskoer Videreudvikle FDFs aktiviteter gribe ideerne i FDF, der så kan videreudvikles 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Idékataloget er stort set en opgavebeskrivelse for 2.0s foreningskontor. 2.0 skal være imødekommende over for alle idéer og være behjælpelig med at sætte rammer og konkrete initiativer i gang, men forlange en andel i udkommet. Nye idéer/aktiviteter tiltrækker ledere. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Svært at kommunikere kommunikationen skal dreje sig om de ideer, der kommer ud af det. Eksemplerne skal kommunikeres til inspiration for andre. 4. FDF 1.0: Projekter drukner i bureaukrati, så ændre 1.0 så det kan rumme det. Ikke 2.0 i sig selv, men det kan godt ende med det. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 9 / 21

10 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 10 af Hvordan sikrer vi fælles ejerskab til 2.0/øget samarbejde om fælles strategier? 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Et organisatorisk vigtigt felt i det fremadrettede arbejde med 2.0. Det vil blive en stor udfordring at sikre ejerskab hele processen igennem og udbrede ejerskabet. Overvejelse: Hvor stor andel af FDFerne skal sige YES til 2.0-idéen? 15%? 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kerneområde for gruppen. Kanibaliseringstanken skal elimineres. Fællesskab mellem 1.0 og FDF 1.0: Har betydning for os på den måde, at det er vigtigt, at 2.0 bliver solgt som et supplement til 1.0, så folk ikke føler, de får revet tæppet væk under sig. 10. Medlemsskaber/-former 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Rollespilsmandens oplæg om medlemsformer/eventmedlemskaber er inspirerende i forhold til medlemsformer i Kommunikation, Ideologi/formål: Klar kommunikation om, hvad man får og hvad produktet er. 4. FDF 1.0: Der er ved at blive nedsat et udvalg, så det kører fint i 1.0, men det skal også tænkes ind i Gradbøjning af frivillighed/ aflønning 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Årlige frivilligfester Tilbyde studiejob til FDFere hjælpe FDFere til at få et fritidsjob Hyr FDFere til at lege til konfirmationer, bryllup eller andre familiefester Praktiske opgaver i FDF 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Vigtigt område, som vi vil beskæftige os mere med. Overvejelse: Hvorfor ikke ansætte de unge ledere til at udføre trælse opgaver i kredshusene, frem for at de unge arbejder på Statoil om aftenen. Ledergerningen skal fortsat være frivillige, men fx rengøring i kredshuset er lønnet Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 10 / 21

11 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 11 af Kommunikation, Ideologi/formål: Frivilligheden er til debat. Der er noget frivillige kan, men andet må vi lønne sig fra. Kommunikationsopgave at forklare grænserne. 4. FDF 1.0: Det kan godt udbredes fx børnefødselsdagskonceptet eller betale seniorer for at rydde op i kredshuset i det nuværende FDF 1.0 I 2.0 skal det ikke være en begrænsning Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 11 / 21

12 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 12 af Brudflader og det umistelige 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Værd at diskutere i 1.1, om noget skal beholdes. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 12 / 21

13 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 13 af FDF som efterskolekoncern 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: FDF som skoleform formålet mødes gennem skolen 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: FDFere er god til skole- og institutionsdrift. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Efterskolerne gør det godt i forhold til vores formål. Hvor stor en del af 1.0 skal være en del af det her? Skal det være bærende for skolerne? KFUM-K og FDF kunne gå sammen og tale med samme stemme. På den måde kan vi nå flere. Skal være tanker og snak bag om, hvordan vi skal have og drive efterskoler i fremtiden 4. FDF 1.0: Det kan være en opgradering af 1.0 til 1.1 og evt. udvide det til 2.0, hvor alt skal handle om efterskoler. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 13 / 21

14 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 14 af og Rysensteen 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Center-tanker 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: ByCentret er en god ramme for alle aktiviteter i byen. Mulighed for at tjene penge på Rysensteen i kraft af beliggenheden. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Kommunikationsmæssigt smart at have det samlet. Tager stilling til kommunikationen, når det bliver konkret. Ideen kan kommunikeres når konkret. 4. FDF 1.0: Det kan være en ramme om den ide, der mangler=1.1 Rysensteen kunne godt rumme mere, end hvad det gør i dag= 2.0 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 14 / 21

15 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 15 af Hovedformål med 2.0 opstilling af scenarie 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Behov for klare linjer for, hvad der er relevant at diskutere. 4. FDF 1.0: Ikke relevant for os med mindre trendspottere finder ting, der smitter af i det gamle FDF. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 15 / 21

16 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 16 af Væbneridræt 2.0: sund kost + motion 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Leg i motion Ikke idræt, men bevægelse for sjov Tykke børn kan have det sjovt i FDF Julemærkehjem ver 2.0. Julemærkehjem om eftermiddagen, evt. for hele familien. Også inddragelse af weekender Arrangementer for skoleklasser skabe bevægelse og gode omgivelser for skoleklasser Fodboldturneringer eller andre organiserede sportsgrene Wellness-weekends fokus på kost, motion, leg.og Gud Partnerskaber: Hjerteforeningen Arla / Naturmælk / Årstiderne 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Der må komme nogle midler, som kan søges til aktiviteter på dette felt. Fortsæt! 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Adventuresport kunne være en idé at kommunikere. Men hvor er formålet? Men er det ikke en 1.0 ting? 4. FDF 1.0: Det kan sagtens køre i det eksisterende, og det kan også blive større= 2.0. Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 16 / 21

17 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 17 af Medlemskaber former 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Se nr Kommunikation, Ideologi/formål: Udfordring i at kommunikere formerne. Hvad får man af produkt og for pengene? 4. FDF 1.0: Se punkt 10 Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 17 / 21

18 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 18 af Branding af og rekruttering til FDF Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: Vi må ikke kunne klandres for, at 2.0 startes på bekostning af centrale værdier/aktiviteter i 1.0. Pas dog på ikke at holde liv i dårlige aktiviteter, for at tage kunstige hensyn i denne proces. 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: 1.0 gruppen skal passe på, at der tænkes bredere, så vi ikke falder i gamle faldgruber fx tænk større! Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 18 / 21

19 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 19 af 21 NY IDE 1: Konfirmandprojekt m. KFUM/KFUK 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Konfirmandprojekt m. KFUM/KFUK 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 19 / 21

20 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 20 af 21 NY IDE 2: Troværdige voksne 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: Troværdige voksne 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 20 / 21

21 Emne: Noter fra udviklingsgruppernes 1. opgave (2.0 Proces) Samlet af: RAP Dato: Side: 21 af 21 NY IDE 3: FDF og det virtuelle 1. Aktivitet/analyse og Partnerskab: 2. Organisation og Økonomi/ressourcer: 3. Kommunikation, Ideologi/formål: Hvordan får vi udnyttet de virtuelle muligheder for at sætte fokus på vores formål? 4. FDF 1.0: Skema til udviklingsgruppernes 1. opgave 21 / 21

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for FDF i samarbejde

Strategi for FDF i samarbejde Strategi for FDF i samarbejde 1 Strategi for FDF i samarbejde FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker, skoler og kommuner. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål. Dette er strategien

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Punkt: 4.2 - oktober 2010 Initialer: PJ/MFV HB møde nr.: 10-2010

Punkt: 4.2 - oktober 2010 Initialer: PJ/MFV HB møde nr.: 10-2010 HB mødebilag side 1/ 8 Overskrift: Procesnotat vedr. ejendomsstrategi for FDFs centre. Om HB behandling: HB skal med dette dette notat tage første drøftelse om FDFs ejendomme. En dørftesle der på et tidspunkt

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering...

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Oplæg ved Bitten Schjødt Kjær/ bitten@fdf.dk - formand for FDFs lederuddannelsesudvalg - tumlingeleder i FDF Aalborg 9. Vejgaard - afdelingsleder på Tofthøjskolen,

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik.

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik. 1. konference Kirkens væren: Lytte og forstå På den første netværkskonference introduceres den 3-årige arbejdsproces. Vi tager udgangspunkt i et helikopterblik på kirken og os selv. Herigennem tegner vi

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Til nye ledere Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14

PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14 PUNKT 2 Rapportering på handlingsplan 2012-14 Hovedbestyrelsens og medarbejdernes tilbagemelding til Landsmødet om, hvad der er sket siden sidste Landsmøde i forhold til de vedtagne målsætninger: 1.a:

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Nye arenaer på nettet

Nye arenaer på nettet Nye arenaer på nettet Internettet forandrer idrætten Projektet er støttet af: 2 X 10 10 facts om projektet 10 perspektiver fra rapporten 10 facts om projektet Nye arenaer på nettet 1. Udløber af andet

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

fløksen 2012 November Husker du lygter til møder? - det er mørkt når du kører til og fra møderne

fløksen 2012 November Husker du lygter til møder? - det er mørkt når du kører til og fra møderne FDF BIRKERØD fløksen 2012 November Husker du lygter til møder? - det er mørkt når du kører til og fra møderne FDFs formål er at møde børn og unge med EVANGELIET OM JESUS KRISTUS Telefonlisten Kredsleder

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper:

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: Bestyrelsen Kredslederen Børneledere Øvrige = voksne i kredsen,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Fordi vi har lyst! FDF Vejle 1. Randsborg Badevænget 2 7100 Vejle Strategi 2010-2020

Fordi vi har lyst! FDF Vejle 1. Randsborg Badevænget 2 7100 Vejle Strategi 2010-2020 Fordi vi har lyst! Strategi 2010-2020 Vejle 1 I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg. FDFs formål

Læs mere