PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER"

Transkript

1 PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt Kommunikation Partnerskaber med & Design virksomheder 2004 til gavn for

2 HVAD var formålet med projektet? Indsamling af de gode eksempler på offentlig-private partnerskaber/ alliancer, som er til gavn for beboere i såkaldte udsatte boligområder og for de involverede virksomhederne. Formidling: 2 idékataloger til hhv. offentlige parter/kommuner og virksomheder forventes udgivet i december Mål med projekt/idékataloger: Flere sociale partnerskabsprojekter. Finansiering: Socialministeriet byfornyelseskontoret. 2

3 HVORDAN definerer vi sociale partnerskaber? Vores partnerskabsdefinition: "Folk eller organisationer fra den private, offentlige og frivillige sektor, som involverer og engagerer sig frivilligt i et gensidigt forhold, hvor de gør brug af deres ressourcer, viden og erfaringer til at arbejde med en social dagsorden" (Nelson & Zadek, 2000). 3

4 NY TENDENS Fra sponsorater til partnerskaber Flere virksomheder både små og store vælger i disse år at tage et socialt ansvar og gøre noget for andre f.eks. som del af "CSRstrategi" eller "socialt ansvar-strategi". Går fra sponsorater til partnerskaber. Tidligere: Virksomheder samarbejder med kommuner m.v. i forhold til at få folk, som har svært ved at få afgang til arb.markedet i gang skånejobs, integrationsforløb, mentorordninger m.v. Nu: Retter virksomhederne også deres fokus på udsatte boligområder selv om ofte indirekte. Særligt hvor børn og unge er målgruppen for partnerskaberne. De store NGO er er blevet enormt professionelle. HVORFOR gør de det? Kan se gensidig gevinst, kan se behov, vil give fordi de kan osv. CSR 1000 største virksomheder skal aflægge CSR-rapportering. 4

5 HVILKE cases har vi med i idékatalogerne? Galleri Hamlet: Schiller Group og Mimersgade områdefornyelse 130 m. langt gallerivæg/foto m.v. Idéer for Livet Ambassadører: Skandia (Pensions- og sundhedsforsikringsselskab) og bl.a. Dansk Flygtningehjælp ansatte får fri til arbejde frivilligt Adoptionsprojektet: LEGO/JydskeVestkysten og Bakkegårdsskolen, Esbjerg (Trekantsområdet) adoption af skoleklasser Gennem Ild & Vand: Vejle Brandvæsen (Falck) og udsatte unge fra Nørremarken, Vejle ugeophold for unge PÅ TVÆRS: BRF Kredit og udsatte boligområder Netcaféer/genanvendelse af computere Råd til livet: Nykredit/Mary Fonden/Mødrehjælpen og udsatte kvinder i Københavnsområdet Får styr på økonomien Kulturringen: Lokale virksomheder og Høje Taastrup Kommune nye input til projekt/nærkontakt til politikere. 5

6 GALLERI HAMLET SCHILLER HOUSE Add-on-modellen: Projekter som ikke umiddelbart kan relateres til virksomhedens profil og de produkter, virksomheden beskæftiger sig med Fx. Skandia - fokus på børn & unge på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte. Den strategisk integrerede model: Virksomheden udvælger projekter, hvor aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af virksomhedens profil og kerneydelser 6

7 TO forskellige partnerskabsmodeller Add-on-modellen: Projekter som ikke umiddelbart kan relateres til virksomhedens profil og de produkter, virksomheden beskæftiger sig med Fx. Skandia - fokus på børn & unge på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte. Den strategisk integrerede model: Virksomheden udvælger projekter, hvor aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af virksomhedens profil og kerneydelser Fx. Schiller House, Vejle Brandvæsen (Falck), Nykredit, Adoptionsprojektet/LEGO. 7

8 ADOPTIONSPROJEKTET JYDSKEVESTKYSTEN/BAKKEGÅRDSSKOLEN Fx. Skandia - fokus på børn & unge på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte. Den strategisk integrerede model: Virksomheden udvælger projekter, hvor aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af virksomhedens profil og kerneydelser Fx. Schiller House, Vejle Brandvæsen (Falck), Nykredit, Adoptionsprojektet/LEGO. 8

9 HVAD giver partnerskaber? Områder/beboere Ekstra gratis - ressourcer Løsning på problemer/udfordringer Nye vinkler og kreative input/virksomheder inddraget i udvikling af lokaleområde Møder personer/"verdener" som ellers ikke møder, børn fik selvtillid Præsenteret for alternative karriereveje og jobmuligheder Nye lokale samarbejdspartnere Politikere får platform for kontakt til virksomheder og nyt input til politiske beslutninger Branding af område/positiv vinkel/mere nuanceret billede af område Virksomheder/ansatte Opbakning. Glade og engagerede medarbejdere Fællesskabsfølelse i firma - har fået noget at være fælles om. Stolthed over at være ansat Nye relationer på tværs af afdelinger/kontorer m.v. Rekruttering af nye medarbejdere/fastholdelse af medarbejdere Ingen/mindre graffiti og hærværk Fået kreative indspark, er blevet fagligt udfordret, ser nu nye løsninger, nytænkning og innovation Fået markedsført deres produkter overfor (nye) målgrupper -forbrugere m.v. + fået adgang til vigtig målgruppe Forretningsudvikling Fået god medieomtale - skabt synlighed om deres værdier/profil/ydelser og dermed brandet og fået forbedret virksomhedens image. Styrket varemærke, goodwill hos kunder. 9

10 DET VIL SIGE SKABER ENGAGEMENT, NETVÆRK OG LOKAL UDVIKLING! DER OPNÅS RESULTATER, SOM INGEN AF PARTERNE KUNNE OPNÅ ALENE! 10

11 HVAD kendetegner partnerskabsprojekterne på tværs: Ikke én partnerskabsmodel: Nogle er formaliserede, andre uformelle (tilfældigheder). Nogle kræver en større indsats, andre en lille indsats. Lettest hvis afprøvet koncept som fx. Adoptionsprojektet. Alle har fokus på børn/unge - det er dem, virksomhederne gerne vil fokusere på (eller personer som de tror på - iværksættertyper). Kun store har CSR-strategi (og underskrevet FNs Global Compact) Skandia og LEGO. At udsatte boligområder ikke ses som et problem - snarere tværtimod! Virksomheder vil bruges. Vil kunne mærke, at de gør en forskel. Ønsker ikke en masse møder og snak - men handling. Afgørende for succes er, at der er direkte kontakt med beslutningsdygtige personer hos den offentlige part. Ledelsen skal tage ejerskab (topledelse og øvrige ledelse). I alle vellykkede projekter er der mindst én engageret person/ildsjæl. Engagement afgørende + der skal være en bærende idé. 11

12 HVAD kan gøres, hvis I er initiativtager til et partnerskab? Overvej, om det i forhold til en af de udfordringer, I arbejder med, vil være oplagt at inddrage en (eller flere) virksomheder(er) i løsningen? Hvilke kompetencer, færdigheder mangler I? Hvis I ikke kender en oplagt virksomhed, så afdæk ressourcerne i området f.eks. via ABCD-metoden. Tal evt. også med NGO er om deres kontakter/partnerskaber. Undersøg virksomheden. Har de en CSR/socialt ansvar-strategi, hvad er deres kerneydelser og kompetencer? Hvilken type partnerskabsmodel er mest oplagt (add-on el. strategisk)? Kontakt virksomheden gerne ejeren og præsenter jeres idé om et evt. partnerskaber. Fortæl, hvad virksomheden vil få ud af det (f.eks. grundlag for fremtidig rekruttering, arb. med børn og unge, mindre hærværk, branding, kontakt til politikere m.v.). Aftal et møde med virksomheden. Gerne i byområdet. Start f.eks. med gåtur. Tal jer ind på hinanden: Fælles idé, aktiviteter, ressourcer, tidsperspektiv m.v. 12

13 -fortsat Udarbejd kort aftalegrundlag (partnerskabskontrakt), der beskriver ønskede virkninger, mål, aktiviteter, succeskriterier, tidsplan, budget og hvem der har beslutningskompetence og ansvar for hvad. Udpeg kontantperson hos jer, der skal stå for kontakt til virksomhed (vigtigt, at person med beslutningskompetence). Vær resultatorienteret. Virksomheder har ikke tid til lange møder og processer, som ikke resulterer i noget. Sørg for god relation gennem hele forløbet. Orienter virksomheden. Forventningsafstemning - løbende Tænk formidling. Tal med virksomheden om, hvordan I kan fortælle omverdenen om de resultater, I sammen opnår. Sørg for at fejre gode resultater undervejs og når I når jeres mål. (Overvej pulje, som virksomheder kan søge, hvis store partnerskabsprojekter Schiller House).. 13

14 Yderligere info Seniorkonsulent Lise Heiner Schmidt, COWI, , De to idékataloger udkommer i december 2010 kontakt Socialministeriet, hvis du/i er interesseret i et eksemplar. De vil også komme til at ligge på ministeriets hjemmeside. 14

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE OPSAMLING PÅ 5 WORKSHOPS PÅ FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2012 Sammen om bedre velfærd En del af Projekt Sæt Værdien Fri INDHOLD RESUMÉ ANBEFALINGERNE PÅ DE 5 OMRÅDER I STIKORD INDLEDNING

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere