Abstract. Gruppeforhold og interviewpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstract. Gruppeforhold og interviewpersoner"

Transkript

1 Abstract This paper tries to examine fans/anti-fans motivation for sharing music videos and commenting on them and how that can affect the artist s position in music business. In order to do that the paper takes basis in the case of Kidd and his music video Ik lavet penge on YouTube. The foundation of the paper is laid out by explaining some basic theory about Web 2.0, Social Network Sites (SNS) and YouTube in order to understand the background of sharing. To answer the research question different theories and methods are used including Qualitative Content Analysis of more than 4,500 YouTube comments as well as Maslow s hierarchy of needs and Kim Schrøder s model for analysis of qualitative interviews. Keywords YouTube, Sharing, Motivation, Kidd Gruppeforhold og interviewpersoner Denne opgave er udarbejdet efter projektarbejde med BIMK Gruppe 9 bestående af Casper Aarup Rasmussen, Daniel Boy Jensen, Kristoffer Dahl Villadsen, Michael Berg Nielsen og undertegnede. Projektarbejdet har omfattet afgræsning af emne, udarbejdelse af problemformulering samt indsamling og afkodning af empiri. Nicklas Schollert, 10-klasses elev fra Esjberg. Kidd antifan. Frivilligt telefoninterview. Peter Klemmed Bjørk, 21-årig bioteknologistuderende ved KU LIFE fra Greve. Fan af Kidd. Frivilligt interview. Antal ord: Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 1 KEYWORDS... 1 GRUPPEFORHOLD OG INTERVIEWPERSONER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING... 4 TEORI... 4 WEB SOCIAL NETWORK SITES (SNS)... 5 YOUTUBE... 5 MASLOWS BEHOVSTEORI... 6 METODE... 7 QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS (QCA)... 7 SCHRØDERS MODEL FOR ANALYSE AF KVALITATIVE RECEPTIONSINTERVIEWS... 7 ANALYSE... 8 FAN... 8 ANTIFAN... 9 MOTIVATION DELING OG INDFLYDELSE PÅ KUNSTNEREN KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAGSLISTE Antal ord: Side 2 af 14

3 Indledning Med begrebet Web 2.0 blev internettet langt mere brugerorienteret og personaliseret. Internettet bevægede sig fra at være en måde for virksomheder at publicere sig på og for enkelte at have personlige hjemmesider, således at man kunne hente information. Web 2.0 vendte op og ned på denne tilgang, da Social Network Sites (SNS) så dagens lys. Dette betød, at producenterne af internettets indhold ikke alene holdt sig til virksomheder, men også til brugerne. Således kom begrebet produser (producer+user) til. Brugeren kom i fokus og fik tilmed lov, at udfolde sig i form af profiler på diverse SNS. Samtidig giver diverse SNS brugeren mulighed for at fremstille sig selv via deling. Denne deling kan komme til udtryk i form af vægopslag, kommentarer, opload af billeder/videor, deling af links og lign. YouTube, der med slogannet Broadcast Yourself, danner rammen for deling af video, da man kan oploade sine egne videoer, men også favoriserer sine yndlingsvideoer og se dem igen og igen. Med mulighed for at kommentere og dele videoer, er YouTube derfor ideelt som værktøj indenfor viral marketing, mens det samtidig er nemt, som musikkunstner at sprede sin musik og få feedback. For at gå til denne opgave med noget mere konkret i hænde, besluttede vi derfor i min gruppe, at tage udgangspunkt i en case, nemlig hiphop/rap-kunstneren Nicholas Westwood, med kunstnernavnet Kidd, og musikvideoen til hans sang Ik lavet penge. Kidd er en ung Nørrebro-rapper, der i senere tid er gået fra undergrundsmiljøet til at være landskendt rapper og pladeselskabsejer. Han er senest nomineret til diverse danske priser, og hans debutalbum var det mest solgte album på itunes i oktober Det interessante ved netop Kidd er, hvordan han er blevet udbredt, og hvordan det har påvirket hans indtræden i den danske musikbranche. Derfor er det interessant at kigge nærmere på, hvordan Kidd s fans og antifans opfører sig, og hvad der danner baggrund for deres holdning til Kidd og delingen af hans musik. Derfor valgte vi at arbejde med kvalitative interviews. Vi opsatte en spørgeguide for interview af en fan og en antifan. Vi har foretaget en Qualitative Content Analysis af ca kommentarer på musikvideoen Kidd Ik lavet penge [Officiel Video]. Med denne vil jeg forsøge at vise eksempler på sprogbrug m.v., men også forsøge at vise nogle generelle tendenser i kommentarerne. Med disse metoder og inddragelse af nogle begreber fra Kim Schrøders analysemodel, vil jeg forsøge at opspore motivationen for deling bland Kidd s fans og antifans. Derudover vil jeg ud fra de 1 Wikipedia.org, Nicholas Westwood. Antal ord: Side 3 af 14

4 kvalitative interviews vurdere, om og i så fald, hvordan hans fans og antifans, har påvirket hans position i det danske musikmiljø. Problemformulering Vi vil undersøge Nicholas Kidd Westwoods fans og antifans motivation for deling af hans musik, herunder musikvideoen på YouTube ( Kidd Ik lavet penge [Officiel Video] ). Hvorfor har Nicholas Kidd Westwoods fans og antifans været en medvirkende faktor i hans udbredelse i det danske musikmiljø, og hvordan har det påvirket hans position? Teori Web 2.0 Med Web 2.0 blev fokus flyttet fra at sælge håndgribelige produkter til web-baserede serviceprodukter. Her kan som eksempel nævnes Netscape, hvis produkt tager udgangspunkt i nettet som platform, som danner rammen for Web 1.0. Deres markedsstrategi fulgte således softwareparadigmet med udgangspunkt i deres web-browser som flagskib med henblik på, at skabe et marked for behov serverprodukter, som de, ved at domminere browser-markedet, kunne levere i form af dyre serverløsninger. I modsætning kom Google, der blev født som en webbaseret service og ikke som et håndgribeligt produkt i form af en applikation eller serverydelse. Her var der ikke fokus på at sælge et produkt, men at levere en service. En anden ting Google benyttede sig af, var Chris Andersons begreb the long tail og fokuserede derfor på at komme ud på hele internettet i stedet for blot toppen af isbjerget. Web 2.0 udviklede internettet fra fokus på tekst linket til information til at linke mennesker Web 2.0 is linking people people sharing, trading, and collaborating Wesch, Ved tiden 03:55. 3 O Reilley, Antal ord: Side 4 af 14

5 Social Network Sites (SNS) Social Network Sites (SNS) kan defineres ved følgende karakteristika. De er web-baserede services, der giver brugeren mulighed for at oprette en offentlig eller delvist offentlig profil i et afgrænset system, udforme en liste af brugere med fælles interesser og forbindelser samt at gennemse og krydse disse lister lavet af dem selv eller andre brugere i systemet. SNS tilbyder som oftest besked- og/eller kommentar-funktioner. Grundfeatures for SNS varierer fra site til site og kan være billede- og videodeling, blogging og chat-funktioner. Nogle SNS er geografisk, sprogligt, etnisk eller på anden måde afgrænset, mens andre forsøger at være globale SNS. Siden 2003 har et utal af SNS set dagens lys og med det voksende bruger-produceret indhold, begyndte flere medieorienterede websider, at implementere SNS features, hvilket har ført sites som YouTube til at blive et Social Network Site med fokus på videodeling. 4 YouTube YouTube kom til verden med henblik på at gøre deling af videoer nemt både for amatører og professionelle, også i stor skala. Det var Chad Hurley, Steve Chen og Jawed Karim, der stod bag YouTube, og med ideen om video-blogging og nem deling af videoer i højsædet, promoverede sitet med slogannet Broadcast Yourself. Deres ide byggede på grundprincipper indenfor SNS i og med brugeren står for indholdet og aktiviteten. YouTube henvender sig til flere målgrupper, da den enkelte brugers adfærd, kan have vidt forskellige motiver. Således kan virksomheder og musikartister, bruge YouTube som medie for viral marketing, mens amatører ved brug kan blive kendte. YouTube består derfor af to hovedsagelige dele det brugerproducerede indhold og det traditionelle medieproducerede. YouTube giver mulighed for, at den enkelte bruger kan udtrykke sig, ikke alene ved at oploade videoer, men også ved at gemme videoer som favoritter under sin konto, og ved at kommentere på andre videoer. YouTube har en mangfoldig brugergruppe, der betyder at videoer ses af mange forskellige brugere, hvor nogle brugere kommentere meget negativt og i et hårdt sprog. Disse kommentarer fjernes ikke fra sitet, med mindre de anmeldes som spam, da de nu betragtes som en del af YouTube Community. the comment section of any highly popular video s page is a playspace for the audience as much as it is a means of the uploader getting feedback. 5 4 Boyd et al, Burgess et al, Antal ord: Side 5 af 14

6 Maslows behovsteori Maslows behovsteori tager udgangspunkt i hans behovspyramide. 6 Teorien beskriver, hvilke behov man Maslows behovspyramide nødvendigvis søger at dække. Først og fremmest vil man Behov for selvrealisering søge, at få dækket sine fysiske behov, der er overlevelsesbetingende, hvilket betyder væske og føde, søvn og varme. Dernæst, på vej op ad behovspyramiden, vil man søge, at tilfredsstille sit tryghedsbehov. Dette Egobehov Sociale behov Tryghedsbehov sikres via uddannelse/job (indkomst), således man fortsat kan få dækket sine fysiske behov, men også ved at føle sig sikker under transport, fx ved brug af cykelhjelm. Næste Fysiske behov Trojel, Thomas et al, Bilag 1 Fig. 2.2 Maslow s behovspyramide. trin i Maslows behovspyramide gælder de sociale behov. Her vil man søge at opnå accept, være en del af fællesskaber og opnå kærlighed. Dette kan ske i flere forskellige lag, fx ved at have den rigtige mobil eller være medlem af en sportsklub eller forening. Når man har opnået accept, vil man forsøge at tilfredsstille det næst øverste plan i behovspyramiden egobehovet. Man vil søge at opnå status og ros for at styrke ens selvtillid. Dette kan ske ved at anskaffe sig mærkevarer, hvad end det gælder tøj, tilbehør, biler el. lign. Øverst i behovspyramiden, når man i et vist omfang har fået dækket de fire underliggende behov, vil man forsøge at opnå en form for selvrealisering. Man vil udvikle sig personligt eller fysisk, forsøge at skabe noget og føle ansvarlighed. Dette kan eksemplificeres ved at tilegne sig ny faglig viden eller tage dykkercertifikat. 7 6 Trojel et al, (Bilag 1) 7 Trojel et al, (Bilag 2) Antal ord: Side 6 af 14

7 Metode Qualitative Content Analysis (QCA) Qualitative Content Analysis er en metode, hvorved man inkludere en stor mængde data i en kommunikationsmodel. Der stilles krav til, at man analyserer step-for-step og følger procedureregler. Før analyse opstilles kategorier; disse kategorier skal løbende evalueres og kan ændres. Kategorierne kan udvikles induktivt og deduktivt. Da vi har valgt at udforme vores QCA deduktivt, vil jeg undlade af beskrive den induktive kategoriudformning. Ved den deduktive tilgang opstiller man en række kategorier, som defineres samt et sæt kodningsregler for hver kategori. Disse regler afgør præcist om et tekststykke kan kodes med en bestemt kategori. Igen er det meget vigtigt, under analyseprocessen, løbende at evaluere kategorier, definitioner og kodningsregler. 8 Schrøders model for analyse af kvalitative receptionsinterviews Schrøders multidimensionale model tager inspiration fra Stuart Hall s forestilling om, at der skulle være nogle interessante generelle aspekter ved mediereception. Modellen skal som redskab til analyse skærpe blikket for de generelle aspekter ved medieret betydningsproduktion. Schrøder nævner her motivation, forståelse, konstruktion, holdning og handling. Schrøders multidimensionale analysemodel, begrænser sig, i modsætning til Hall s model, til receptionsprocessen. Derudover, er Hall s model en teoretisk-hypotetisk model over afkodningsprocesser for modtagerne, mens Schrøders tilgang er induktivt udsprunget af arbejde med empiriske receptionsprojekter. Desuden er Schrøders model en dimensionsmodel i modsætning til Hall s model, der er en proces-model. For at kunne benytte Schrøders model, må man analysere ud fra de generelle aspekter, han nævner. Man må derfor undersøge, hvor motiveret modtageren er, hvilken form for motivation, der er tale om, og hvor motivationen ligger. Man må undersøge relevans-relationen, der kan udtrykkes gennem interesse, erindring, nysgerrighed, identifikation og samhørighed. Næst må man undersøge, hvordan modtageren forstår medieindholdet. Man må vurdere, om modtagerens forståelse stemmer overens eller afviger med afsenderens budskab. Ligeledes må modtagerens konstruktionsbevidsthed undersøges. Er modtageren kritisk overfor medieindholdet eller åben for indtryk. Dette fører videre til brugerens subjektive holdning til medieindholdet. Det må undersøges, om han eller hun danner en holdning til det samlede medieindhold eller delelementer og hvilken retning modtageren holdning har. Til slut må man kigge på, hvilke 8 Mayring, Antal ord: Side 7 af 14

8 handlinger modtageren foretager sig på baggrund af det ovennævnte; altså hvordan brugeren benytter medieindholdet i sin hverdag i henhold til relationer som individer, grupper og institutioner. Schrøder inddrager herefter en skematisk inddeling til analyse, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, da jeg ikke vil drage brug af den del af metoden. 9 Analyse Ud fra Maslows behovspyramide kan man udlede, at man har sociale behov og egobehov. 10 Med dette og Schrøders analysemodel i baghovedet vil jeg kigge nærmere på motivationen for deling af musik og indflydelseskraften for fans og antifans af rapperen Kidd. Med udgangspunkt i vores kvalitative interviews af en fan (Peter Klemmed Bjørk) og en antifan (Nicklas Schollert), vil jeg definere fan/antifan-begrebet. Foruden det, vil jeg også opfatte vores skema med definitioner opstillet til vores QCA 11, som definitioner til begrebet. Fan Jeg opfatter begrebet af fan som at man synes, det der bliver lavet er godt, men også at man synes, at den attitude, som for eksempel Kidd har, den er en man i sidste ende vil efterligne. 12 Af dette citat, kan man se, hvordan det sociale behov og trangen til at opnå accept, er noget man efterstræber i og med man søger at efterligne idolet, her Kidd. Foruden at kunne lide idolet, er det fundamentalt, at man synes om det vedkommende producerer, her musik. 9 Schrøder, Bilag 1 11 Bilag 3 12 Bilag 6, side 2 Antal ord: Side 8 af 14

9 En fan, det er jo en, der både kan lide hans musik OG hans personlighed! [ ] Altså både for hans kunst, det han går og laver, og hans person. 13 Man kan heraf konkludere, at en fan er en person, der både skal kunne lide musikken, personen bag og respekterer idolets personlighed. En person, der taler positivt om idolet og subjektivt giver udtryk for en positiv holdning af idolet, eller endda forsvarer idolet mod negative kommentarer. En person der også bestræber sig på at efterligne sit idol, men hvorfor? Hvad er motivationen til dette? Antifan Ja, en der står imod alt det kunstneren står for [ ] det er en der ikke kan lide ham overhovedet. 14 Jeg vil beskrive en antifan som en, der måske synes han [Kidd] var destruktiv for musikken og for genren [ ] Han gjorde måske niveauet lavere end det burde være. 15 Det ene citat beskriver først og fremmest, at man som antifan, må være imod alt det, som kunstneren står for. Det vil sige, at man, i kontrast til en fan, hverken kan lide musikken eller personen bag. En person, der taler negativt om kunstneren og musikken, hvad enten det er ved brug af konkrete, subjektive ytringer eller ved citeringer eller remiks af kunstneren. Samtidig kan man som antifan, have den holdning, at kunstneren har været destruktiv for musikgenren og medvirket til en forringelse af niveauet indenfor genren. Man kan således konkludere, at vores informant Peter, er antifan af rapperen L.O.C. (Liam O Conner), af følgende citat, hvor man tydeligt kan spore en fornærmelse af L.O.C. Jeg synes, at niveaet af hiphoppen i Danmark har været så helt ekstremt ringe, at det gør ondt. I det hele taget det, at L.O.C. bliver kaldt stjerne [ ] ham er der aldrig nogen, der kommer til at huske, den dag han stopper med at lave musik Bilag 5, side 3 14 Bilag 5, side 3 15 Bilag 6, side 2 16 Bilag 6, side 3 Antal ord: Side 9 af 14

10 Motivation Har lige været på Staden og se Kidd optræde! Fuck det var nice! Fik og taget et billede med ham. Han er vildt grinern! Alt hvad I haters siger, I kan komme til København og ind til Christiania i kan bare komm! bare komm!! fuck med os! I kan ikke en skid, I fucking jydere! 17 Af definitionerne kan man tydeligt se, at en kommentar som ovenstående, er en fan-kommentar. Man kan her se, at personen, der forsvarer Kidd mod alle dem, der ikke kan lide ham. Man kan tydeligt anspore en holdning og handling hos ham. Han vil sågar slås for hans idol, og slutter af med at sætte antifans i bås og nedgøre dem. Hans holdning er tydeligvis præget af uenighed med alle, der ikke er af samme overbevisning. Det må formodes, at vedkommendes motivation, for at forsvare Kidd og nedgøre alle andre, stammer fra en fællesskabsfølelse. Han bruger ordet os og betragter derfor sig selv som en del af samme fællesskab som Kidd. Derved får han stillet dele af sine sociale behov. Ligeledes kan man tydeligt se, hvordan en antifan, er motiveret af Kidd s stemme, om hvilken han har en forståelse af at være meget dårlig, til at udtrykke sin holdning til Kidd. Denne handling sker i form af nedenstående YouTube-kommentar, en meget hård kommentar med et klart budskab. Fælles for begge, og generelt om de kommentarer vi har analyseret i QCA en, er at sprogbrugen er meget hård og man kan tale om verbal vold. Jeg sværger, ville ønske du kom her, så jeg kunne gennembanke dig din klamme stodder, lær' at synge din bøsse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18 Peter Klemmed Bjørk, der selv har delt Kidd s musik, kommer desuden med en god forklaring på, hvad motivationen for deling kan være. Jeg vil gerne stjæle nogle af de grin [ ] Noget af det, som han har fået mig til at grine over. Det vil jeg gerne prøve at stjæle, og se om jeg kan få andre til at grine over. [ ] Bilag 4, side Bilag 4, side Bilag 6, side 2 Antal ord: Side 10 af 14

11 Ud fra dette citat, kan men se, at han forsøger at opnå social accept ved at dele, citere eller efterligne Kidd. På denne måde forsøger han altså at genbruge fraser og attitude, som har virket for Kidd, for derved også at opnå at blive en del af et fællesskab af Kidd-tilhængere. Hvis der er nogen, der deler noget med mig, så vil jeg helt sikkert se det. Det er ligesom, at jeg håber at der er nogen, der ser det jeg deler med dem. 20 Det fællesskab, som man er en del af via diverse SNS, gør også at man føler sig en del af en gruppe. Samtidig ligger der en nysgerrighed og pligtfølelse for at se det, som folk deler med en. På lige fod med forventningen om, at ens fællesskab ser det, som man selv deler. Med udgangspunkt i at en af grundpillerne i Web 2.0 er deling, finder jeg derfor det interessant, at man med denne indstilling til deling, acceptere og ser det, som bliver delt med en. Deling og indflydelse på kunstneren På YouTube ligger musikvideoen til Kidd s første kommercielle hit Ik lavet penge, som har været grundlag for vores QCA. Da vi foretog analysen, havde den på blot en måned haft visninger og kommentarer. To måneder efter (12. dec kl. 20:31) er den oppe på visninger og kommentarer. Man kan tydelig se på tallene, hvordan denne musikvideo er blevet hypet, lige da den kom frem. 21. Da må man udlede, at SNS brugere ser det, der bliver delt med dem, og i søgen på at stjæle grin, videreformidler, deler, genbruger og citerer, hvorved der skabes omtale om et givent emne. Man kan derfor slutte, at fans og antifans deling af Kidds musikvideo, remiks af hans tekst og at kommentere på hans videoer, har gavnet hans position i den danske musikbranche. Kidd bliver i dag omtalt som Dansk Hiphops Fremtid. Han er gået fra at være en af Nørrebro-drengene, der rappede i fritiden, til at være pladeselskabsejer, udgive musik og arbejde med de kendte. Han spillede senest som gæsteoptræden på The Voice 11 sammen med hiphop/pop-duoen Nik & Jay. Denne koncert var i selskab med de største danske navne i tiden, heriblandt Medina, L.O.C., Kato, Rasmus Seebach, Morten Hampenberg & Alexander Brown. 22,23 20 Bilag 6, side 6 21 Jensen, Jensen, Nygaard, Antal ord: Side 11 af 14

12 Konklusion Web 2.0 og Social Network Sites (SNS), herunder YouTube, er en væsentlig faktor for en kunstners udbredelse. Det ses i tilfældet med Kidd og hans sang Ik lavet penge. Fans og antifans motivation for henholdsvis forsvar og angreb af Kidd kan kædes med Maslows Behovspyramide og kommer til udtryk i form af subjektivt-prægede holdninger (kommentarer) og deling. Motivationen for ytring kan for en antifan ligge ved en provokation som fx kunstnerens stemme, der i Kidd s tilfælde har udløst et utal af hårde kommentarer. En fans motivation for deling, remiks af lyrikken eller lignende kan stamme fra idoldyrkelse; at en fan forsøger at skabe en forbindelse til sit idol og blive en del af et fællesskab ved at stjæle grin og derved ride på en andens bølge. Jeg vurderer, at specielt fans deling af musikvideoer og citater, men også antifans negative omtale der har medvirket til mere omtale har fremmet Kidd s position i det danske musikmiljø og Web 2.0 og YouTube med muligheden for deling, har haft en klar indflydelse på hans udbredelse i Danmark. Antal ord: Side 12 af 14

13 Litteraturliste Boyd, Danah M. og Ellison, Nicole B Social network Sites: Definition, History, and Scholarship I Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1). URL: Burgess, Jean og Green, Joshua YouTube: Digital Media and Society Series. Cambridge, Polity. Jensen, Pelle Peter. (16.jun.) Her er dansk hiphops fremtid. Soundvenue A/S. URL: Mayring, Philipp Qualitative Content Analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Art. 20. URL: Nygaard, Kristian. (27.sep.) Diverse kunstnere: The Voice 11, Tivoli, mandag d. 26. september Gaffa.dk URL: O Reilly, Tim. (30.sep.) What is Web 2.0 URL: Schrøder, Kim Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews i Mediekultur 35: s URL: Wesch, Michael. (31.jan.) Web The Machine is Us/ing Us. YouTube-video by Assistant Professor of Cultural Anthropology, Kansas State University. URL: Wikipedia.org. (9.dec.) Nicholas Westwood. Wikipedia.org under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0. URL: Antal ord: Side 13 af 14

14 Bilagsliste Opgaven og alle bilag findes på vedlagte CD samt på Bilag 1: Trojel, Thomas et al Salg og Service, Niveau E, D og C Figur 2.2: Maslows behovspyramide. Trojka, Gads Forlag. (2. udgave). URL: Bilag 2: Trojel, Thomas et al Salg og Service, Niveau E, D og C Figur 2.3: Sammenfatning af Maslows behovsteori. Trojka, Gads Forlag. (2. udgave). URL: Bilag 3: Skema udarbejdet i gruppen under vores Qualitative Content Analysis. Bilag 4: Samlede Qualitative Content Analysis af de ca YouTube kommentarer på musikvideoen Kidd Ik lavet penge [Official Video] (http://www.youtube.com/watch?v=s1vvkxpgwmk). Bilag 5: Transskription af interview med Nicklas Schollert (Antifan af Kidd) Bilag 6: Transskription af interview med Peter Klemmed Bjørk (Fan af Kidd) Bilag 7: Filer fra original eksport af YouTube-kommentarer på musikvideoen Kidd Ik lavet penge [Official Video] (http://www.youtube.com/watch?v=s1vvkxpgwmk) benyttet til bilag 4. Bilag 8: Lydfil med interview med Nicklas Schollert (Antifan af Kidd) Bilag 9: Lydfil med interview med Peter Klemmed Bjørk (Fan af Kidd) Bilag 10: (På forsiden) Billede af Nicholas Kidd Westwood. URL: Bilag 11: Forside til opgaven som pdf-fil. Bilag 12: ITU-Forside til opgaven som pdf-fil. Bilag 13: Kopi af denne opgave som pdf-fil. Antal ord: Side 14 af 14

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen Maj 2013 Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen R o s k i l d e U n i v e r s i t e t M a s t e r i P

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Den digitale musikverden

Den digitale musikverden Den digitale musikverden Skrevet af: Matiwos Geles Ghebremicael Vejleder: Tobias Raun Humbas Hus: 46.2 4. semester 2013 1 1.0 Abstract This paper seeks to understand what consequences the recent digitalization

Læs mere

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kasper Fly Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 31. maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Omfang:

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Blogging. Introduktion til medier og kommunikation IT-UNIVERSITETET. Skrevet af: Sara Elgaard Jensen 14-12-2011. 07-07-1991 selj@itu.

Blogging. Introduktion til medier og kommunikation IT-UNIVERSITETET. Skrevet af: Sara Elgaard Jensen 14-12-2011. 07-07-1991 selj@itu. IT-UNIVERSITETET Blogging Introduktion til medier og kommunikation Skrevet af: Sara Elgaard Jensen 14-12-2011 07-07-1991 selj@itu.dk Forlæser/Underviser: Bjarki Valtysson Gruppe (empiri, interviews): Katia

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Metode...5 2.1 Opgavens opbygning... 5 2.2 Undersøgelsen...5 2.2.1 Afgrænsning og perspektiv... 5 2.2.2 Validitet...5 2.2.3 Etiske overvejelser...6 2.2.4 Præsentationer

Læs mere

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Akademisk speciale, RUC FS 2012 Af Freja Thorbech og Sarah Ziegler Ehrenreich Vejledt af Mads Kæmsgaard Eberholst Sideblad

Læs mere

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78 Abstract Both Facebook and Google utilise personalisation of content to some extent. We hypothesise that few users have any knowledge of this filtration of content. Through interviews of four individuals,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på 06-06-2014 Privatliv på Facebook Videresalg af personlige oplysninger via cookies Christian Schjødt Hays Thøgersen 52469 Jasmin Fanny Isabelle Jensen 53169 Gruppe 7 Hus 6.2 Vejleder: Stig Børsen 9.247

Læs mere

Fra Amatørvideo til Blockbuster - En analyse af årsager til amatørvideoers viewgenerering på YouTube

Fra Amatørvideo til Blockbuster - En analyse af årsager til amatørvideoers viewgenerering på YouTube ! Fra Amatørvideo til Blockbuster - En analyse af årsager til amatørvideoers viewgenerering på YouTube!! Signe Nørly Kock (signenk@itu.dk) Anne Lærke Larsen (annell@itu.dk) Vejleder: Lisbeth Klastrup Digital

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Virksomhedsstudier 2011. Danske Spillesteder

Roskilde Universitet Institut for kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Virksomhedsstudier 2011. Danske Spillesteder Roskilde Universitet Institut for kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Virksomhedsstudier 2011 Danske Spillesteder Med udgangspunkt i et casestudie af Rust Udarbejdet af René Madsen Efterår

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Gode relationer på Facebook

Gode relationer på Facebook Gode relationer på Facebook Semester 10 Studieretning Kommunikation Gruppenummer 40 Vejlederens navn Søren Marquardt Frederiksen Anslag / sideantal 191.389 / 108 1 Gode relationer på Facebook Navn på universitetet

Læs mere

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres Bachelorafhandling HA - Bæredygtighed Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Lasse Høltzermann Lh87089 HA Hold 4 Vejleder: Ninna Meier Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation

Læs mere

MODEBLOGS. moderne mediebrug eller mainstream? About. Categories. Frontpage Bachelor project Appendix

MODEBLOGS. moderne mediebrug eller mainstream? About. Categories. Frontpage Bachelor project Appendix Frontpage Bachelor project Appendix MODEBLOGS moderne mediebrug eller mainstream?... About... Caroline Evald Bundgaard Johannes Therkelsen Kristine Havbo Kaalund Line Cecilie Westrup Gleie Categories...

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget MOTIVATION - for ledere i anlægsgartnerfaget Hvad er dét der motiverer, når man vælger, at blive anlægsgartner? Rapporten giver svar på dette spørgsmål og giver lederen nogle regler, som man kan arbejde

Læs mere

Forside til opgaveaflev ering

Forside til opgaveaflev ering Forside til opgaveaflev ering Studienævn for International Virksomhedskommunikation Eksamensfag Bachelorprojekt Eksaminator/ Randi Marselis vejleder Eksamenstermin (sæt kryds) Sommer X Vinter Uddannelse

Læs mere