Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010"

Transkript

1 Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010 Seminaret var opdelt i tre faser Fase1: Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Winther Jensen, Cheflæge Steen Friberg fra RM, og innovationschef Kjeld Lisby for at sætte rammerne for dagen Fase 2: Idébehandling/diskussion i form af workshop opdelt i tre spor: - Teknologi og Produkter (Idéklinikkens hidtidige kerneområde) - Servicedesign (Kombination af Innovationsteknikker med udgangspunkt i patienten) - Processer ( Be Smarter, Tværgående, Logistik) Fase 3: Opsummering ved cheflæge Morten Noreng og Kjeld Lisby, udsendelsen af dette korte manifest afslutter seminarets 3. fase. Generelle indtryk - Mange ideer - Stor vilje og ønske om at implementere. (Hvis deltagernes energi i forhold til omstilling/innovation er repræsentativ for hele den gruppe de repræsenterede er AAS vel funderet til at tage fat på opgaverne Samme indtryk efterlader MIPS) - Incitamentsstrukturen mangler og initiativer dør - Forøgelsen af antallet af ambulante behandlinger og effektiviseringstiltag har efterladt en række afledede opgaver før og specielt efter behandling, der skal samles op. Etablering af super-sygehuse vil yderligere aktualisere dette. Vi skal forberede og tune den øvrige del af samfundet og selvfølgelig AAS til dette (Kig fremad) Læsevejledning til bilag I de følgende fem bilag er indkomne ideer og temaer fra de tre spor listet i forskellige domæner og strukturer, med henblik på at kunne anvendes som arbejdspapirer i forskellige fora. Bilag 1: Generelle problemstillinger, der også med fordel kan adresseres i forbindelse med udarbejdelsen af RN Innovationsstrategi inkl. den tilhørende handleplan, idet de i vid udstrækning også vil påvirke de overordnede rammer for innovation i regionen og på AAS. (I parentes er angivet vores bud på hvem, der bør/kan adressere evt. i samarbejde) Bilag 2: Samlet liste over ideer fra de tre spor (I parentes igen angivet, hvem der med fordel kan adressere) Bilag 3: Her er emnerne/ideerne i bilag 2 fordelt i forhold til primær adressat. Bilag 4: Med udgangspunkt i patientforløbet en oversigt over hvor ideerne/emnerne ligger i forhold til AAS, ud fra en tese om at der i grænseområderne ofte ligger uløste problemstillinger. Hvis det eksempelvis er et problem at få patienterne ud fra sygehuset på en ordentlig og forsvarlig måde efter behandling (efter normal arbejdstid), er det ofte cost-benefit at adressere ikke alene domænet efter sygehus, men også skillelinjen mellem sygehus - efter sygehus. Bilag 5: En opsummering af aktioner og planlagte aktioner.

2 Generelle/overordnede problemstillinger Bilag 1 til Manifest - Incitamentsstrukturer (emne til RN og SHL), der positivt trigger og understøtter kulturforandringer og de overordnede målsætninger, fokus på forbedringer. - Allokering af båndlagte midler (eks. 10 mio./år på AAS) til (innovations)projekter, der rykker på fokusområder. (Idé til SHL) - Salg af serviceydelser til eksterne kunder, kan der etableres et system ala reglerne fra patentering, mhp. at understøtte yderligere forretningsudvikling på områder, hvor vi rykker. (Emne til RN og SHL) - Tuning af patientforløbet mellem RN og kommunerne, de nye koncepter og stigningen i ambulante behandlinger kræver justering af de omkringliggende infrastrukturer, services mv.. eksempelvis apotek, transport, kommune, patienthotel mv. (SHL og RN) - Etablering af 24/7 help-desk (På eller i forbindelse med patienthotellet?), der understøtter de nye behandlingskoncepter og sikrer koordinering af aktiviteter i forbindelse med såvel ind- som udskrivning. (SHL og RN) - Fokus på operativ ledelse og faglighed (rammebetingelser), man får det man måler. (SHL evt. understøttet af Idéklinikken ved design, planlægning og projektforløb af testafdelinger) - Skal innovation også indsættes fokuseret på udvalgte speciale områder med henblik på at sikre at disse fastholdes i Nordjylland og/eller bliver frontenheder i Norden/Europa. Dette skal i ske i koordination med styrkelse af det faglige islæt. (SHL)

3 Samlet liste over ideer/problemstillinger mv. Bilag 2 til Manifest - Egen patientjournal via web-interface. (Ide til Idéklinikken) - Elektronisk Idespejder stande placeret på strategiske punkter hvor patienter og pårørende kan lægge ideerne ind. (Ide til Idéklinikken) - Fælles videokonference/videokonsultationer (Emne til SHL) - Trådløst internet på sygehuset (Emne til SHL) - Smart-box til hver enkelt patient indeholdende patientrelateret information (blodprøve svar etc.), internet, TV mm. (Emne til SHL Idéklinikken kan evt. støtte) - Udnyt mulighederne i e-learning og videoer(instruktion) før, under og efter behandling på AAS. (Emne SHL evt. støttet af Idéklinikken og Kommunikation) - Kan tilførsel af innovationsressourcer plus kortvarige eksperttilførsler (train the trainer) anvendes til at styrke kompetencer på kritiske specialer og profilere AAS. (Emne SHL) - Etablering af og deltagelse i faglige/ekspert bloggingsfaciliteter, herunder Request for Assistance (RfA er elektroniske netværk, hvor faglige spørgsmål pushes til netværkets øvrige fagspecialister, der svarer og hinter spørgern meget anvendt i internationale koncerner). (Emne SHL Idéklinikken kan evt. støtte) - Understøtte at patienten skal gøre mere selv i fremtiden, herunder både anvendelse telemedicin, samt at patientressourcer hvor muligt anvendes, eks. gå til operation. (Ideklinikken søger info om status på Telemedicin projekter SHL fsva ændrede procedurer for patienten i relation til AAS) - Opret test /-udviklingsafdelinger med ny tværfaglighed. (Emne SHL, Idéklinikken kan understøtte implementering) - Push af info til andre afdelinger og pårørende i fm. operationer og behandlinger, således opkald til afdelinger reduceres. (Udvidelse igangværende Projekt opslagstavle på Operationsgangen) Følgende indkom umiddelbart op til Seminaret - Intelligent logistik (Tracking-tagging) med henblik på optimering af faciliteter, VMI der understøtter betaling ved forbrug (frigørelse af likviditet) og løbende justerer forbruget mv. (nedsætter kassation og flytter dette problem over på leverandøren). (Idéklinikken i samarbejde med AAS, AAU og regionale virksomheder, økonomisk funding via Vækstforum) Følgende indkom efter afholdelse af seminaret - Anvend åben innovation til at gennemføre tværgående projekter. (SHL og Idéklinikken)

4 Bilag 3 til Manifest Emner/idéer til Idéklinikken - Egen patientjournal via web-interface - Elektronisk Idéspejder stande placeret på strategiske punkter hvor patienter og pårørende kan lægge ideerne ind Emner/idéer til Idéklinikken i samarbejde med AAS/AAU og/eller regionale virksomheder - Intelligent logistik (Tracking-tagging) med henblik på optimering af faciliteter, Vendor Managent Inventory der muliggør betaling ved forbrug (frigørelse af likviditet) og løbende justerer forbruget mv. (nedsætter kassation og flytter dette problem over på leverandøren) Emner til SHL - Fælles videokonference/videokonsultationer - Trådløst internet på sygehuset - Kan tilførsel af innovationsressourcer plus kortvarige eksperttilførsler (train the trainer) anvendes til at oparbejde yderligere kompetencer på kritiske specialer og profilere AAS Emner til SHL evt. støttet af Idéklinikken - Smart-box til hver enkelt patient - Udnyt mulighederne i e-learning og videoer (instruktion) før, under og efter behandling på AAS - Etablering af og deltagelse i faglige-ekspert blogging faciliteter, herunder Request for Assistance - Opret test /-udviklingsafdelinger med ny tværfaglighed - Anvend åben Innovation til at gennemføre tværgående projekter Ikke kategoriseret - Understøt at patienten skal gøre mere selv i fremtiden, herunder både anvendelse telemedicin, samt at pt. ressourcer hvor muligt - anvendes, eks. gå til operation. (Telemedicin er det adresseret tilstrækkeligt i TeleKat?? Idéklinikken undersøger) - Push af info til andre afdelinger og pårørende i fm. operationer og behandlinger, således opkald til afdelinger reduceres. (Er det en udvidelse i det igangværende Projekt opslagstavle på Operationsgangen, Idéklinikken undersøger)

5 Bilag 4 til Manifest Idéer baseret på patientforløbet Sammenhængskraft Før sygehus På sygehuset Efter Sygehuset Diverse velkomster/ Instruktionsfilm, e-learning mv. Kvalitetsløft på specialer, prioritet til dem hvor vi er i fare. Telemedicin, det skal prioriteres højere og hurtigt. Information om egen patientjournal via webinterface Indtastning af egen patientdata via web-interface Brug af teknologi mhp. at holde kontakt, varsle patienten mv. Finde en model, der sikrer og understøtter fortsat forretningsudvikling, på områder hvor vi har opnået national og international status.. Diverse servicedesign-opgaver, koordineres med den koordinerede uddannelse. Processer og Logistik, tagging og tracking. Automatisering af mulige funktioner Video-konference, specialist blogging faciliteter mv. Intelligente logistiksystemer Kombiner Innovation med høje faglige kompetencer på udvalgte specialistområder (Train the Trainer) Apotek og after-sales Web-baseret Help-desk. Instruktions-film og E- learning.

6 Bilag 5 til Manifest Hvad sker nu? - Idéklinikken sikrer via deltagelse i udarbejdelsen af RN Innovationsstrategi og Handleplan, at de angivne emner/ideer adresseres med henblik på at etablering af rammebetingelser vurderes. - Følgende projekter planlægges iværksat med Idéklinikken som væsentlig bidragsyder eller projektleder: o Intelligent Logistik (Samarbejde med Operationsgangen(+)) o Åben Innovation (Understøtte SHL initiativ i 2011) o Robocall i samarbejde med Robocluster o Telemedicin som emneområde tages op med Regional Udvikling, hvad er der af initiativer i gang og evt. i pipeline. - Øvrige ideer/problemområder åbnes som områder, hvor Idéklinikken iværksætter info-indsamling, herunder info/resultater fra øvrige sundhedsinnovationsclustre (Styrkelse af samarbejdet/fordeling af opgaver tages også op strategiarbejdet). - SHL anmodes om at lægge de med SHL markerede ideer ind i Pipeline med henblik på vurdering af muligheder for implementering - Idéklinikken drøfter muligheder og ønsker om evt. opfølgning på seminaret i 2011med SHL, herunder evt. koordinering med andre initiativer, samt fastlæggelse af målgrupper.

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011 TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet TEMA: Udvikling af kvalitetsudvikling Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland Innovation i

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

National øvelsesvejledning

National øvelsesvejledning National øvelsesvejledning 1 National øvelsesvejledning Indholdsfortegnelse National øvelsesvejledning 1. Introduktion 3 1.1. Øvelsestyper 4 2. Øvelsens opdrag 9 3. Organisering af øvelsen 12 4. Planlægning

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole Fra plan til udvikling Svendborg Erhvervsskole Ekstern evaluering Oktober 2014 1 Indhold Forord 3 Sammenfatning og perspektivering 5 Kort om projektets struktur og indhold 7 Opnåede resultater og erfaringer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere