M Ø D E I N D K A L D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M Ø D E I N D K A L D E L S E"

Transkript

1 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Direkte LHO Telefax M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato Vor ref. DSL 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Tid og sted: Mandag d. 29. juni 2015 fra kl Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Mødelokale lokale 2.28 på anden sal. Holbergsgade København K Deltagere Formand Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Susanne Duus, Digitaliseringsstyrelsen Birgitte Drewes, National Sundheds-IT Martin Thor Hansen, Danske Regioner Nanna Kathrine Pedersen, Danske Regioner Poul Erik Kristensen, Kommunernes Landsforening Judith Lørup Rindum for kommuner og Region Hovedstaden Britta Ravn for kommuner og Region Midtjylland Charlotte Buch Gøthgen for kommuner og Region Nordjylland Michael Bjørn Kraft, for kommuner og Region Sjælland Iben Kromann, Region Syddanmark Lars Hulbæk, MedCom Stephanie Bernth Ahrenkiel, MedCom (referent) Dorthe Skou Lassen, MedCom Afbud Karen von Pålmann for kommuner og Region Nordjylland

2 Oversigt dagsorden 1. Velkomst og meddelelser, godkendt referat fra sidst vedlagt til orientering 2. Statusorientering for baseline rapport 2015 fra EPIKON, samt status på stikprøveundersøgelser omkring venøse bensår fra de 3 regioner 3. Statusrapportering på udbredelse 4. Status for føderede sikkerhedsløsning for den fælles sårjournal Pleje.net 5. Budgetstatus 6. Statusrapportering på det samlede evalueringsarbejde, som varetages af CIMT 7. Overgang til fælles offentlig systemforvaltning/drift. 8. evt. Bilag: Bilag pkt. 3: A Bilag pkt. 4:A Bilag pkt. 7: A B C Status orientering maj tal telemedicinsk sårvurdering_juni2015 Loesningsbeskrivelse for _Saarjournal_Sikkerhedsarkitektur-v10_Lakeside (vedlagt til orientering) Oversigt_ fakta om telemedicinsk sårjournal Overgang til drift forslag til fremtidig driftsorganisation Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 2

3 Dagsorden 1. Velkomst og meddelelser, godkendt referat fra sidst vedlagt til orientering 2. Statusorientering for baseline rapport 2015 fra EPIKON, samt stikprøveundersøgelser omkring venøse bensår fra de 3 regioner Baselinerapport 2015 I forhold til gennemgang og anbefaling omkring baselinerapport 2015 fra EPIKON blev det på styregruppemødet d. 10. april 2015 aftalt, at baseline-arbejdsgruppen (nedsat af styregruppen ved baseline år2013) gennemgår baselinerapporten for 2015 med henblik på anbefaling om godkendelse i styregruppen. Baseline-arbejdsgruppen består af Poul Erik Kristensen fra KL, Nanna Kathrine Pedersen fra Danske Regioner, Susanne Duus fra Digitaliseringsstyrelsen samt Stephanie Bernth Ahrenkiel og Dorthe Skou Lassen fra MedCom, endvidere deltager Bjarne Kohl fra EPIKON. Arbejdsmøde d. 11. juni 2015 måtte aflyses på grund valget. Det har ikke været muligt at finde en ny mødedato i stedet for det aflyste møde d. inden styregruppemødet d. 29. juni Efter dialog med KL, DR, SUM og DIGST er ny arbejdsplan for arbejdsmøde omkring baselinerapport aftalt: Udkast på baselinerapport fra EPIKON sendes til orientering ud til hele styregruppen, så alle repræsentanter i styregruppen har mulighed for at læse rapporten inden styregruppemødet d. 29. juni Ny mødedato for baseline- arbejdsgruppe bliver i perioden august 2015, så arbejdsgruppen kan komme med en endelig anbefaling omkring baseline rapporten til styregruppen. Sidste styregruppemøde er d. 17. september Hvis styregruppen og/eller baseline-arbejdsgruppe har emner, der skal afklares eller uddybes yderligere allerede efter styregruppemødet d. 29. juni, så fremsendes disse emner til EPIKON og MedCom. Foreløbig version af baselinerapport 2015 fra EPIKON er fremsendt til styregruppen fredag d. 19. juni Stikprøveundersøgelser kortlægning venøse bensår I forhold til kortlægning af antallet af monosektorielle kommunale venøse bensår, så er der kommet rapport fra Region Midtjylland, mens Region Hovedstaden og Region Syddanmark er i gang med kortlægning og kan aflevere deres rapporter i løbet uge 25/26. Rapporterne vil således være klar til baseline-arbejdsmøde i august måned. EPIKON har tilbudt at foretage udtræk og beregninger Indstilling: - At statusorientering godkendes 3

4 3. Status på udbredelse Bilag: Pkt. 3_Bilag A_Status orientering maj tal telemedicinsk sårvurdering_juni2015 For at sikre fremdrift i projektet aftalte parterne i styregruppen d. 8. oktober 2014 at skærpe opmærksomheden på udbredelse. De fælles regionale/kommunale repræsentanter indsendte november 2014 skriftlig redegørelse for korrigerende handlinger med henblik på målopfyldelse. Den skærpede indsats har haft god effekt, da der er sket en optimering i antallet af kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering på de 2 typer sår. Baseret på maj tallene 2015 rester der dog stadigvæk kommuner med ingen eller meget lav aktivitet. Den månedlige aktivitet er et øjebliksbillede, da aktiviteten naturligt ændrer sig løbende. Siden september 2014 har det været muligt at monitorere detaljeret i forhold til de forventede måltal og en mere retfærdig vurdering kan gøres ved at se samlet på manglende eller lav aktivitet i perioden september 2014-maj En vurdering på denne baggrund er der 18 kommuner med manglende eller lav aktivitet. Hovedparten af disse kommuner er i Region Sjælland hvor opstart og drift først er sket i maj måned 2015, samt i Region Syddanmark hvor det er kendt, at det lokale forskningsprojekt har påvirket implementering af det nationale udbredelsesprojekt. I Region Syddanmark er der nu iværksat tiltag til at sikre fremadrettet aktivitet. Nye måltal På baggrund af gennemgangen af EPIKON baseline rapporten 2015 blev det erfaret, at MedCom og EPIKON ikke har anvendt samme måltal for målopfyldelse af forventede antal sår og indfasningstakt i projektperioden. Indtil maj måned 2015 har MedCom anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder, at der nu forventes en inklusion af 27 % af alle tværsektorielle sår ved projektafslutning i august 2015 og ikke 68 % som før antaget. Måltallene stiger gradvis til og med 31. august 2015 begyndende med blot 3,4 % i januar måned, 6,8 % i februar måned osv. Kravene stiger således per måned for at se status i forhold til slutmål. Procenter for gradvis indfasning år 2015: Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August December Procent 3,4 % 6,8 % 10,2 % 13,6 % 17,0 % 20,4 % 23,8 % 27,2 % 40,8 % Nedenstående DK-kort viser udbredelse per maj måned 2015 baseret på nye måltal: Venøse sår Diabetiske sår Monitorering og statistik kan ses på MedComs hjemmeside eller via MedComs kommunestatistikdatabase 4

5 Status monitorering maj måned år 2015: Der foretages monitorering på, hvor mange kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering til henholdsvis patienter med diabetiske fodsår og venøse bensår. Det var forventningen, at 80 % af kommunerne anvender telemedicinsk sårvurdering ved udgangen af marts Der foretages monitorering på, hvor mange tværsektorielle sår der er inkluderet målet ved projektets afslutning d. 31. august 2015 er 27 % af forventede antal tværsektorielle sår. Kommunerne er afhængige af at samarbejdsregionen anvender telemedicinsk sårvurdering. Maj 2015 Diabetiske fodsår Venøse bensår Måltal per 1. april 2015 var at 80 % af kommunerne skulle anvende telemedicinsk sårvurdering til patienter med diabetiske eller venøse sår* 63 % (62 kommuner ud af 98 kommuner) 64 % (63 kommuner ud af 98 kommuner) Måltallene for inkluderede diabetiske og venøse sår er 27 % per 31. august 2015* 855 sår ud af forventet 816 sår (105 %) 851 sår ud af forventet 1221 sår ( 70 %) *Region Sjælland startede første op på drift og udbredelse i maj Udbredelse i Region Syddanmark skulle forløbe parallelt med lokalt forskningsprojekt, hvor fund har påvirket implementering og udbredelse af telemedicinsk sårvurdering hos patienter med diabetiske fodsår. Kommunerne i disse 2 regioner har naturligvis været afhængige af udbredelses og aktivitets niveauet hos samarbejdshospitaler. 3 regioner er i samarbejde med en række lokale kommuner nået i mål jævnfør nedenstående oversigt. I de 3 regioner er der xx antal kommuner med meget lav eller ingen aktivitet i forhold til måltallene. Diabetiske fodsår maj 2015 faktuel/forventet Venøse sår maj 2015 faktuel/forventet Region Hovedstaden 310/ /238 Region Midtjylland 402/ /175 Region Nordjylland 78/52 124/79 Region Sjælland 10/73 15/111 Region Syddanmark 55/109 61/165 Indstilling: At status for udbredelse godkendes 5

6 4. Status for føderede sikkerhedsløsning for den fælles sårjournal Pleje.net Bilag A: Loesningsbeskrivelse for _Saarjournal_Sikkerhedsarkitektur-v10_Lakeside (vedlagt til orientering) Der arbejdes på at få den aftalte løsningsmodel for etablering af henholdsvis understøttelse af fødereret brugerstyring, samt dybt link/knapløsning mellem sårjournalen og lokale fagsystemer klar til teknisk pilottest. Væsentligt del af løsningen er en optimering af sikkerheden ved opstart af den browserbaserede sårjournal. De nationale dele af den fødererede løsning skal opnås inden projektets afslutning og består i klargøring af sårjournalen, samt etablering af national Identity hos NSI. Efter projektets afslutning bør de regionale og den kommunale føderationsløsning kobles sammen med den nationale service. Eksisterende anvendelse af sårjournalen skal være mulig indtil alle regioner og kommuner kan anvende den fødererede sikkerhedsmodel. Dette forventes at ske i løbet af årene Esbjerg og Odense Kommune opfordrer endvidere til, at man i perioden også forholder sig til, om der er behov for yderligere funktionalitet så som mulighed for advisering om nyt og evt. udveksling af sundhedsfaglige data. Aktuelt ydes en indsats for at få løsningen fuldt ud teknisk beskrevet, et detaljeringsarbejde på token formater er i afsluttende proces. Teknisk pilottest etableres i løbet af juni-august måned NSI og MedCom samarbejder med firmaerne Dansk Telemedicin, Globeteam og Lakeside på de nationale dele. Der er fortsat stort ønske om at pilotteste løsningen. Det udestår, om der skal foretages en målrettet indsats for at sikre at regioner og kommuner kobles på via de kommende henholdsvis fælles regional og fælles kommunal føderationsløsning. Det indstilles: - At status orientering på etablering af den nationale sikkerhedsløsning godkendes 6

7 5. Budgetstatus Per 30. april 2015 er der brugt 74 % af budgettet og rester 7.8 mio.kr. MedCom foretager en opdatering på udgifter torsdag d. 26. juni 2015 for at fremsende seneste regnskabstal med til styregruppen. Næste oversigt med anmodning om udbetaling som fremsendes til Fonden for Velfærdsteknologi d. 2. juli Forbruget af de resterende mio. kr. er allokeret således: Sidste licensbetaling på sårjournalen Udbetaling til Region Sjælland samarbejdsaftale Teknisk analyse og fødereret sårjournal Evaluering af projektet Allokeret pulje for tilpasning af e-learningkurser fra KvaliCare Mødeaktivitet, administration og lønninger hos MedCom I alt i op/ned rundede tal 1.6 mio. kr. 1.0 mio. kr. 1.0 mio. kr. 0.9 mio. kr mio. kr mio. kr. 7.3 mio. kr. Ud over ovenstående skal der allokeres ekstra omkostninger til endelig færdiggørelse af den tekniske dokumentation af fødereret løsningsbeskrivelse, samt ekstra udgifter til revision af baselinerapport Det indstilles at styregruppen godkender: - Status orientering på budget 6. Statusrapportering på det samlede evalueringsarbejde, som varetages af CIMT Det samlede evalueringsarbejde er forsinket et par uger, dels forbi der har været en forsinkelse på baselinerapporten for 2015, endvidere er evalueringsrapporten fra Københavns kommune ligeledes offentliggjort med et måneders forsinkelse. CIMT bruger nogle af tallene fra begge rapporter. Dels har gennemførsel af fokusgruppe interviews baseret, bl.a. på resultater fra spørgeskema undersøgelse sendt til samtlige brugere af sårjournalen, taget lidt længere tid at organisere end beregnet. I praksis medfører den mindre forsinkelse at den færdige rapport afleveres til MedCom d. 10. september 2015 (første udkast leveres d. 4. september 2015). Det indstilles at styregruppen godkender: - Statusorientering på evaluering. 7

8 7. Overgang til fælles offentlig systemforvaltning/drift. Bilag A Oversigt_ fakta om telemedicinsk sårjournal Bilag B Overgang til drift forslag til fremtidig driftsorganisation Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen Projektet national implementering af telemedicinsk sårvurdering afsluttes d. 31. august 2015 og skal herefter overgå til fælles offentlig drift og systemforvaltning. Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om varig anvendelse af telemedicinsk sårvurdering ved ØA2015. Omkostninger til drift, udvikling, samt national koordinering af drift og udvikling deles af ligeligt af regioner og kommuner med betalingsmodel i forhold til antal indbyggere. Finansiering foretages via regioners og kommuners samlet indbetaling til sundhedsdatanettet som MedCom administrerer. I projektperioden er telemedicinsk sårvurdering anvendt via den fælles sårjournal Pleje.net fra IT-leverandøren Dansk Telemedicin. Efter SKI-udbud i februar 2013 blev der forhandlet og indgået en fastpris kontrakt med Dansk Telemedicin for projektperioden, der blev endvidere aftalt mulighed for at forlænge kontrakten 2x12 måneder. På styregruppemøde henholdsvis d. d. 4. juni 2014 og d. 10. april 2015 blev det besluttet at anvende muligheden for kontrakt forlængelse x2 i den eksisterende kontrakt med Dansk Telemedicin. Konsulenthuset Netplan, som varetog og rådgav på SKI udbuddet af IT-løsning til telemedicinsk sårvurdering i år , bekræfter, at optionen med at forlænge eksisterende kontrakt med forhandlet fastpris 2 x 12 måneder kan gennemføres. Dog skal der højde for udvikling i antallet af brugergrupper og antallet sår ved prisfastsættelse baseret på fastpris aftalen, da der vil ske en stigning i disse tal og de estimerede 5,5 mio. kr. i ØA2015 ikke fuldt ud kan dække licensomkostningerne i perioden august august Der er i forbindelse med ØA2015 allokeret midler til drift, udvikling 2. level support og administration af den fælles sårjournal med årlig omkostning på 6 mio. kr.: Drift af den fælles sårjournal Udvikling Administration 5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. Driftsomkostninger omfatter omkostninger til driftskontrakt, herunder husning, driftsafvikling, teknisk support til tilsluttende parter, overvågning og sikkerhedslogning. På plads er således valg af system som fælles offentlig løsning for telemedicinsk sårvurdering samt pris frem til d. 31. august 2017 og en permanent finansieringsmodel aftalt, dog skal man være opmærksom stigning i antallet af brugergrupper og antallet af sår. Varetagelse af systemforvaltning aftales i ØA16. Oversigt for fakta om telemedicinsk sårjournal/sårdatabase er vedlagt i Bilag A. Organisering efter overgang til drift MedCom har udarbejdet forslag for organisering for fælles offentlig drift af sårjournalen som er beskrevet i Bilag B: Overgang til drift forslag til fremtidig driftsorganisation, hvor en styregruppe med tilknyttet national brugergruppe referer til den kommende fælles offentlige systemforvaltning for sundheds-it. Regioner og kommuner har forberedt sig til overgangen til drift, parterne varetager lokal administration, systemuddannelse, sårkurser og support. Regioner og kommuner skal være repræsenteret i den nationale brugergruppe. Den kommende udmøntning af fælles offentlig systemforvaltning kan evt. medføre ændringer. 8

9 Nærmere beskrivelse findes i Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Fremadrette koordinering af tværsektoriel telemedicinsk sårvurdering, fortsat udbredelse og indrapportering af ændringsønsker via fora i sundhedsaftale organisationen. Regioner og kommuner koordiner en stor del af det tværsektorielle samarbejde via samarbejdsfora i sundhedsaftale samarbejdet. Det lokalt fælles kommunalt-regionalt niveau i Sundhedsaftale strukturen omfatter samarbejdet omkring telemedicinsk sårvurdering. Den fremadrettede koordinering af tværsektoriel telemedicinsk sårvurdering foreslås håndteret via sundhedsaftale fora og omfatter: sikre at telemedicinsk sårvurdering fortsat har lokal bevågenhed og relevant reesource allokering understøttelse af og bidrag til monitorering af fortsat udbredelse til 100 % i år 2017 indrapportering af ændringsønsker til national brugergruppe samme fora kan vælge en regional repræsentant og en kommunal repræsentant til den nationale brugergruppe. National koordinering foretages via en fælles overordnet systemadministrator for sårjournalen som rapporter til styregruppe, National Sundheds-IT og MedCom styregruppe. Det indstilles at styregruppen godkender: Den foreslåede organisering for drift af sårjournalen og fremadrettede koordinering af på regionalt og kommunalt niveau. Det indstilles, at styregruppen drøfter: Hvorledes udpegning til ny national styregruppe for drift af den fælles sårjournal skal foretages 8. evt. 9

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 29.06.15 Vor ref.: SBA Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Mandag den 29. juni 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Deltagere: Sundheds- og ældreministeriet

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 17.09.15 Vor ref.: LHF Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Onsdag den 17. september 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk vurdering 16. marts 2015 dsl Monitorering år 2015: Der foretages monitorering på, hvor mange som anvender telemedicinsk vurdering til henholdsvis patienter med diabetiske

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 05.10.14 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E 8. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 24.09.13 Vor ref. DSL Der indkaldes til 4. styregruppemøde

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gåmere i dybden Status

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering 8. september 2015 OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Referat 9. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 9. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 10-04-2015 Vor ref.: SBA/DSL Referat 9. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Fredag den 10. april 2015 Sted: Deltagere: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

Notat Føderation af den fælles sårjournal

Notat Føderation af den fælles sårjournal Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 dsl@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.10.2014 Dorthe Skou Lassen Notat Føderation af den fælles sårjournal Baggrund Løsning for single

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i kl. 13.00 16.00 den 1. februar 2017 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Referat fra Projektledermøde

Referat fra Projektledermøde Dato: 25.03.15 Vor ref.: SBA, MHJ Referat fra Projektledermøde Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Konferencen Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden Dorte Medum, Horsens Kommune

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gå mere i dybden Status På vej,

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra 5. telesårprojektledermøde

Referat fra 5. telesårprojektledermøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Dato: Mandag d. 12-06-14 Referat fra 5. telesårprojektledermøde Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 12-06-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom,

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering 9. juni 2015 OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: 21.01.13 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: Mandag den 17. december 2012 Sted: Deltagere: First Hotel Grand, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl Velkommen MC8CO-møde Torsdag 12/12 kl 13-16.30 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. Meddelelser 3. Genoptræningsplan og evaluering af kommunalreformen v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

Læs mere

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Sted og dato: Grand hotel, Odense, tirsdag den 27. november 2012 Deltagere: Afbud: Lisbeth Jørgensen, OUH Tanja Gerner Jusslin, RSD,

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat fra 7. telesårprojektledermøde

Referat fra 7. telesårprojektledermøde Referat fra 7. telesårprojektledermøde Dato: 02.09.14 Vor ref.: DSL Dato: Mandag den 25. august 2014 Sted: Deltagere: MedCom Karen von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Vor ref.: KRC Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Sted: Deltagere: Videomøde Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand) Britta

Læs mere

Referat fra telesårprojektledermøde

Referat fra telesårprojektledermøde Dato: 24-05-13 Vor ref.: Referat fra telesårprojektledermøde Dato: Tirsdag den 21-05-13 Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom, Odense Karen Von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholdt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK HELE LANDET MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere... 4 KOMMUNESTATISTIK:

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

Annoncering. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Annoncering. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Annoncering vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1 Indledning... 3 1.2 Konsulentopgaven... 4 2 Annonceringen... 4 2.1 Ordregivende

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 06.11.13 Vor ref. MBK Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Fredag den 25. oktober

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Kommunernes it-arkitekturråd

Kommunernes it-arkitekturråd FØDERATIVE SIKKERHEDSMODELLER TIL SÅRJOURNALEN (OG ANDRE NATIONALE IT-LØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET) Kommunernes it-arkitekturråd 18. december 2014 HVEM HAR DELTAGET I ARBEJDET? Arbejdsgruppe: Lars Nico

Læs mere

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset.

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. 27. 06.13/kku Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. Deltagere: Henriette Jakobsen, Odense Kommune Anne Vejtorp, Stevns Kommune Birgit Bækmann, Århus Kommune Merete Halkjær,

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Indledning I forbindelse med det nationale telemedicinske sårvurderings udbredelses projektet, har det vist sig, at der er behov

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 941826 Dato: 11. juni 2012 Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat af 6. møde i MedCom VI s styregruppe den 28. maj 2009 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Slotsholmsgade DK-1216 København K

Referat af 6. møde i MedCom VI s styregruppe den 28. maj 2009 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Slotsholmsgade DK-1216 København K Styregruppen for MedCom Referat af 6. møde i MedCom VI s styregruppe den 28. maj 2009 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Deltagere: Vagn Nielsen, Ministeriet

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere