Har I en plan? Hvad vil I?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har I en plan? Hvad vil I?"

Transkript

1 1 Har I en plan? Hvad vil I?

2 Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension Alder Øvrig formue Hus, Sommerhus, m.v. Formue i frie midler

3 Dine pensionsordninger Pensionsordninger er en del af din opsparing til livet efter jobbet. Disse ordninger kan derudover - også indeholde: -Dækning ved nedsat erhvervsevne -Dækning ved Kritisk Sygdom -Dækning ved død Passer dine dækninger til dine forhold? 3

4 Pensionsordninger? Kapitalpension Ratepension Livrente Indekskontrakter ATP Tjenestemandspension Efterløn Folkepension 4

5 Kapitalpension, ej aktiv længere!! Engangsbeløb Død Ingen mulighed for indbetaling fra 2013 og fremad Renter beskattes kun med 15,3% pensionsafkastskat 40% afgift ved udbetaling eller 37,3% afgift i 2013 eller 2014 Ved pensionering: Udbetales i portioner eller på engang. Skal udbetales senest når du fylder 75 år. 5

6 Alderspension, erstatter kapitalpension fra og med 2013 Engangsbeløb Maks indbetaling årligt på kr. ingen fradragsret Afkast beskattes med 15,3% pensionsafkastskat Ingen afgift ved udbetaling Død Ved pensionering: Udbetales i portioner eller på engang. Skal udbetales senest når du fylder 75 år. 6

7 Ratepension Opsparingsperiode Pensionering Død Maksimal indbetaling - med fradragsret - på kroner årligt. Det opsparede beløb udbetales over minimum 10 år månedlige rater og senest til det 85. år. Udbetalingen er indkomstskattepligtig. Afkast beskattes med 15,3% pensionsafkastskat 7

8 Livsvarig livrente Opsparingsperiode Pensionering Død Du kan indbetale ubegrænset og få fradrag i din løn. En livrente udbetales i månedlige ydelser, så længe du lever. Udbetalingen er indkomstskattepligtig. 8

9 Livsvarig Livrente garanti og ægtefælledækning - Sikring af udbetaling til arvinger Opsparingsperiode pensionering Forsikredes død Medforsikredes død Garanti Er der medforsikret ægtefælle/samlever og/eller garanti til børn, bliver udbetalingen til dig lavere. 9

10 1.000 kr. Hvor meget er der i efterløn? 400 Bevis 30 timer/uge Skattefri præmie Løn Efterløn Folkepension og ATP Alder 10

11 Eksempel på eventuel modregning ved 62 år Ratepension årligt udbetales *) Livrente årligt udskydes til 65 år kr kr. Modregning i alt Efterløn 0 kr kr. *) Ratepensionsordningen er privat og ikke betalt af arbejdsgiver. Modregnes ikke ved 62 år, selv om du modtager udbetaling sammen med efterlønnen. 11

12 Skattefri præmie Efterlønsbevis i 2 år Arbejde 3120 timer (2496 timer) Opspares i portioner 481 timer = kr. for fuldtidsforsikrede 481 timer = kr. for deltidsforsikrede Max. 12 portioner = kr. Udbetales ved 65 år 12

13 Hvordan modregnes arbejdsindtægt? Løn bliver fradraget i efterlønnen time for time Timeløn under 213,19 kr. modregnes mere lempeligt Det lempelige fradrag gives for lønindkomst op til kr. pr. kalenderår Hvis du arbejder mere end 29,6 timer i én uge, udbetales der ikke efterløn for den uge 13

14 Tilbagetrækningsreform Efterlønsalderen hæves gradvist fra 2014 til 2023, hvor efterlønsalderen vil være 64 år. Efterlønsperioden afkortes gradvist fra 2018 til 2023 fra 5 til 3 år. Modregning af pensionsordninger skærpes. Folkepensionsalderen hæves gradvist fra 2019 til 2022 til at være 67 år. Fra 2027 vil folkepensionsalderen være som aftalt i Velfærdsaftalen. Levetidsindeksering af efterløns- og folkepensionsalderen opretholdes. 14

15 Tilbagetrækningsreform - Efterløn Født Efterlønsalder Periode 1. januar juni ,5 år 5 år 1. juli december år 5 år 1. januar juni ,5 år 5 år 1. juli december år 5 år 1. januar juni ,5 år 4,5 år 1. juli december år 4 år 1. januar juni ,5 år 3,5 år 1. juli 1959 og senere* 64 år 3 år *For personer født efter 1. januar 1963 og senere kan efterlønsalderen blive højere som følge af levetidsindekseringen 15

16 Skattenedslag til seniorer Du skal være født i perioden 1946 til og med 1952 Du må højest have tjent kr. pr. år. Beløbet (2008-niveau) bliver beregnet som gennemsnit for de tre indkomstår, hvor du fylder 57, 58 og 59 år. Fra du fylder 60 år til og med det indkomstår, hvor du fylder 64 år, skal du i hvert år tjene mindst ca kr. (2009-niveau). Du skal hvert år siden januar 2008 have arbejdet mindst 27 timer om ugen eller 117 timer om måneden som lønmodtager. SKAT udbetaler automatisk til dig, hvis du opfylder betingelserne. For selvstændige og honorarlønnede gælder der særlige regler. Skattenedslaget er som udgangspunkt kr. (2008-niveau), (Er du født i 1946 eller i 1947, kan du maksimum få udbetalt henholdsvis kr. og kr..) 17

17 ATP, ATP-rate og LD ATP udbetales ved 65 år. Den årlige livsvarige ydelse udgør ca kr. ATP kan udskydes. LD (indefrosne dyrtidsportioner fra 1978 til 1979). Kan udbetales ved 60 år med 40%-afgift. LD er ikke en kapitalpension og kan udbetales uafhængig heraf. Kan udskydes til efter 75 år. Har man været fuldtidsbeskæftiget i indbetalingsperioden, er værdien af LD er i dag på ca kroner. 18

18 Folkepension - cirka. Folkepensionen består af: Pensionstillæg Max kr. til reelt enlige Max kr. til gifte eller samlevende Grundbeløb kr. (+ 1,6 % fra 2011 til 2012) Modregning af arbejdsindtægt over kr. borte ved kr. 19

19 Pensionstillæg kontra øvrige indtægter Pensionstillæg - Pr. person årligt Reelt enlig Gifte/samlevende Samgifte/samlevende - begge pensionister Indkomst I alt Beløbene er de gældende satser for

20 21 Pause

21 22 Er der råd til din plan?

22 1.000 kr. Indtægter i dag - fremtidigt likviditetsbehov Løn Pensionsordninger Efterløn Atp Folkepension Alder 23

23 Fremtidig økonomi et eksempel Udgifter: Indtægter: Bolig Ægtefælle 1 Sommerhus Folkepension/ATP Bil Ratepension Budgetudgifter Ægtefælle 2 Forbrug Folkepension/ATP Oplevelser Livrente Diverse I alt Skat I alt Til rådighed Likviditetsundersk udpå kr. pr. år

24 Nu er det tid til optimering af alle jeres økonomiske muligheder. 25 Hvornår stopper vi på jobbet? Og hvilke indkomster er der så? Kan skatten gøres lavere? både nu og senere? Får vi størst mulig tillæg til folkepension? aldersforskel Kan vi med fordel indbetale mere til pension, så længe vi jobber? Betaler du topskat? Kan du bruge korte livrenter, som tillæg til efterlønnen? Kan du udnytte en bagatellivrente? Har du frie beskattede kroner, som skal bruges før pensionmidler? Har du friværdi, som du kan belåne til lavere rente, end du får på din pensionsparing? Er din pensionsopsparing og opsparing generelt, placeret med korrekt risikoprofil? + eventuelt andre forhold som arveforskud, dødsfald/sygdom m.v. + har du ydelsesgarantier på opsparing i pensionsselskaber har du fået et tilbud om konvertering? Tager du imod?

25 Pen Formuen Hus Pension Frie midler Frie midler Frie mid Hus 26

26 27 Hvordan spiser man mursten?

27 Udligningsskat 6% 5% 4% 3% 2% 1% Betales af alle pensionsudbetalinger over kroner (folkepension ATP med videre) Der kan overføres fradrag fra ægtefælle på op til kroner (Ægtefællens pensionsindtægter fx folkepension fratrækkes i beløbet) Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepension samt efterløn pålægges ikke udligningsskat 28

28 Verden har ændret sig 1982 Portefølje: 2012 Portefølje: 20% 20% Garanti = 4,5% Garanti = 1%

29 hensættelse Fra kontorente til markedsrente Forventning Garanti migration pensionering pensionering 30

30 38 Hvad er din plan?

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere