Velkommen til pensionsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til pensionsmøde"

Transkript

1 Velkommen til pensionsmøde

2 Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre mv.) Hvad får jeg for pengene? (Har jeg de rigtige dækninger ved alderdom, hvad nu hvis jeg bliver invalid eller dør inden?) Hvordan spiller efterlønnen og pensionen sammen? (Hvornår kan det bedst betale sig at gå på efterløn?, Hvad modregnes og hvordan?) Hvad kan jeg forvente fra det offentlige (Hvad får jeg i folkepension, ATP mv.?) Går pengene i de rigtige lommer? (Hvem får hvilke penge når jeg dør?)

3 Pensionskasserne Pensionskasserne er ejet af medlemmerne Alt overskud går til medlemmerne Intet overskud til aktionærer Ingen udgifter til assurandører Medlemsindflydelse ved direkte valg til bestyrelsen Konkurrencedygtig forrentning af deres indbetalinger Billig administration

4 Brødtekst Der er færre og færre til at betale

5 Hvad tænker vi om fremtiden? Vi vil stoppe tidligere på arbejdsmarkedet Vi drømmer om en spændende alderdom Vi vil mere end bare overleve Vi ønsker samme levestandard og forbrug Vi vil ikke være afhængige af offentlige ydelser -som får mindre betydning. Det er derfor vigtig -at tænke pension i tide!

6 Hvor gammel bliver du? p.år 20 p.år 16 p.år 13 p.år 10 p.år Opnået levealder Forventet levealder

7 De 3 hovedelementer: Økonomien i din 3. alder Efterløn Folkepension grundbeløb evt. pensionstillæg Arbejdsmarkeds- Pension (MP Pension) ATP LD Kapitalpension Ratepension Hertil kommer privat formue, som friværdi i boligen, frie midler og andre aktiver

8 Fakta om pension Engangsbeløb: Alderssum Kapitalpension Løbende pensioner: Livsvarig alderspension Ratepension 10 år Børnepension evt.

9 Fakta om alderssummen Det er en rettighed ikke et krav Kan udbetales fra 60 år og senest samtidig med alderspensionen Udbetales som ét engangsbeløb Beskatning 40% afgift til staten Udbetaling af alderssum medfører en mindre alderspension

10 Fakta om kapitalpension Fra 1. januar 2010 oprettes frem 75 år Udbetales som engangsbeløb evt. flere gange Kan udbetales fra 60 år senest ved 75 år Beskatning 40% afgift til staten

11 Fakta om livsvarig alderspension Kan udbetales fra 60 år Pensionen er forudbetalt Mulighed for delpension Beskatning personlig indkomst (ej AMB)

12 Fakta om ratepension Kan fra 1. juli 2009 oprettes frem til 75 år Udbetales over mindst 10 år Udbetalingen skal være afsluttet ved 85 år Fra 1.januar 2010 max kr. Fradrag i topskatten Pensionen er forudbetalt Beskatning personlig indkomst (ej AMB)

13 Eksempel på udbetalingsmodel Ved 62 år(opfylder 2 års reglen): Udbetaling af efterløn Udbetaling af alderssum/ kapitalpension, private ordninger (alle) og LD Ved 65 år: Udbetaling af folkepension, ATP, SP mv. Udbetaling af alderspension, evt. ratepension og private ordninger Udskyde/forskyde udbetalingerne (folkepension ved fortsat arbejde i timer)

14 Eksempel på udbetalingsmodel Indkomst Alderssum/ Kapitalpension Ratepension Løn Livsvarig alderspension 62 år Efterløn 65 år ATP og SP Evt. pens.tillæg Folkepension grundbeløb

15 Fakta om ægtefælle- og samleverpension Udgør 40% eller 60 % af alderspensionen (afhænger af pensionskasse) Udbetales ved død til den efterlevende ægtefælle/samlever Livsvarig eller i 10 år (afhænger af pensionskasse) Ugifte-og dødsfaldssum(afhænger af pensionskasse og valg af pensionsordning)

16 Gruppeforsikringen 3 engangssummer, som supplement til din Pensionsordning (dækninger og beløb er afhængig af pensionskasse): Livsforsikringssum ved død Invalideforsikringssum Forsikring ved visse kritiske sygdomme Ulykkesforsikring Udbetalingerne er skattefri, dog skal der betales boafgift af livsforsikringssummen, hvis den udbetales til andre end en ægtefælle

17 Folkepension Beløb før skat (minus AMB) 2009 Grundbeløb Pensionstillæg I alt Folkepension Reelt enlige kr. / kr kr. / kr kr. / kr. Folkepension Gifte og samlevende kr. / kr kr. / kr kr. / kr. Skattepligt Ja, pers. indkomstskat Ja, pers. indkomstskat Bortfaldsgrænse Personlig erhvervsindtægt Husstandsindkomst Reguleres hvis erhvervsindtægt årligt er mellem kr. og kr. (bortfalder herefter) Enlige / kr. Reelt enlige / kr. Gifte/samlevende / kr. Samgifte/samlevende pensionister / kr. Se mere på:

18 ATP, SP og LD ATP SP LD Hvem? Arbejdsmarkedstillægspension Startede i 1964 Den særlige pensionsopsparing Suspenderet p.t. Lønmodtagernes Dyrtidsfond - indefrosne portioner Hvad? Livslang ydelse 10-årig udbetaling Engangsudbetaling - pers. indkomstskat pers. indkomstskat 25/40% i afgift Hvornår? Fra 65 år Fra 65 år Fra 60 år Hvor meget? Ca kr. (fuld indbetaling fra 1964) Afhænger af det indbetalte < kr.= sum Afhænger af det indbetalte samt valg af investeringspulje Ved død Engangsbeløb til ægtefælle/samlever, hvis dødsfald før 70 år, samt engangs-beløb til børn under 21 år. Værdien udbetales til boet 40 % afgift Værdien udbetales til boet 40 % afgift

19 Skattenedslag for 64-årige Lønmodt., selvstændige, medhj. ægtefæller Fylder 60 år i perioden 1. januar december 2012 Gennemsnitsindkomsten i årene, hvor man fylder 57, 58 og 59 år skal være under fastsat beløb Beskæftigelseskrav i hele perioden 90 %, dvs. 6.mdr. ledighed Indtægtskrav -arbejdsmarkedsgrundlaget skal være 80 % af max. dagpengesats forhøjet med AMB-bidrag på8 %. I 2009 ca kr. (arbejdstid mindst 27 timer) Maks. udbetaling kr. Udbetales med årsopgørelsen for de år, hvor man fylder henholdsvis 64 og 65 år

20 Gennemsnitlig indkomst Fylder 64 år i 2010 gen.indk. i årene 2003 til 2005: kr gen.indk. i årene 2004 til 2006: kr gen.indk. i årene 2005 til 2007: kr gen.indk. i årene 2006 til 2008: kr gen.indk. i årene 2007 til 2009: kr.

21 Skattenedslag for 64-årige

22 Overblik Livsvarige pensioner Ophørende pensioner Engangsbeløb Folkepension kr. Ratepension kr. LD kr. ATP kr. Indekskontrakter kr. Alderssum kr. Alderspension kr. SP kr. Kapital-pension kr. Tjenestemandspension Ophørende livrente Skattenedsæt. Livrente Skattefri præmie I alt I alt I alt

23 Går pengene i de rigtige lommer? Udbetaling af summer og ratepension sker til nærmeste pårørende, medmindre du har ønsket andet. Udbetalingen sker uden om boet, og eventuel boafgift afregnes forinden. Nærmeste pårørende (FAL 105a, stk. 1): 1. Ægtefælle, registreret partner 2. Samlever, der har fælles bopæl med afdøde og enten venter, har eller har haft barn sammen eller har levet sammen påfællesbopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet 3. Livsarvinger 4. Testamentsarvinger 5. Arvinger i henhold til arveloven Følgende kan indsættes som begunstiget med navns nævnelse: Ugifte-/dødsfaldssum: Samlever, i boet, livsarvinger Gruppelivssum: Alle

24 Spørgsmål? Tak for i aften

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere