PRÆSENTATION CFU-FORLIGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13"

Transkript

1 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET

2 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder afskaffelsen af efterløn Husk at der er forskel på den politiske dagsorden og det fagpolitiske overenskomstresultat Et ja til overenskomstresultatet er ikke det samme, som et ja til efterlønsreformen Som helhed et realistisk og acceptabelt resultat 2

3 Rammen I pct I alt OK Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 Udmøntningen fra reguleringsordningen m.v. (skøn for 2012) Generelle lønstigninger inkl. Skøn for reguleringsordning Bemærkning: Skønnet for den årlige reststigning er 0,9-1,48 0,03-1,45 0,10 0,00 1,70 1,70 Udover den centrale lønstigning er der stadig plads til lokallønudvikling, som er en del af reststigningen 3

4 Regulering af lønnen Generelle lønstigninger på 1,7 pct. pr. 1. april 2012 Reguleringsordningen videreføres uændret 4

5 Februar Maj August November Februar Maj August November Februar Perioden ,0 103,0 102,0 101,0 Indeks Feb. 2011=100 Realløn ,7 % 100,0 99,0 OK11 Generel regulering OK11 Pris-udvikling 98, I fremskrivningen er de i forliget anvendte stigningstakter anvendt I aftaleperioden kan vi ikke sikre reallønnen 5

6 Februar Maj August November Februar Maj August November Februar Maj August November Februar Perioden ,0 108,0 106,0 104,0 Indeks Feb. 2008=100 Realløn ,9 % 102,0 100,0 OK08 Generel regulering OK08 Pris-udvikling 98,0 96,0 I OK08 er de faktiske stigningstakter anvendt I aftaleperioden steg reallønnen med 1,9 pct. 6

7 Februar Maj August November Februar Maj August November Februar Maj August November Februar Maj August November Februar Maj August November Februar Perioden ,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 Indeks Feb. 2008=100 Realløn OK08 og OK11 Generel OK08 og OK11 Pris-udvikling I OK08 er de faktiske stigningstakter anvendt. I fremskrivningen er de i forliget anvendte stigningstakter anvendt I aftaleperioden kan vi ikke sikre reallønnen. Vi forventer dog at den sikres i år 2 ud fra Finansministeriets skønnede prisudvikling. Men ser man på løn- og prisudviklingen for OK08 og OK11 periode forventer vi at reallønnen samlet set sikres. 7

8 Serviceeftersyn Parterne er enige om at foretage et serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i perioden Udvalgsarbejdet færdiggøres i maj 2012 med henblik på, at det kan indgå i forberedelserne til næste overenskomstforhandling Der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra parterne - mulighed for etablering af under arbejdsgrupper 8

9 Serviceeftersyn Serviceeftersynet skal pege på forskellige fremadrettede løsninger Diskutere og opstille pejlemærker for den fremtidige udvikling i staten Beskrive og diskutere forskellige fremadrettede overenskomst- og aftalemæssige rammer 9

10 Serviceeftersyn Udvalgsarbejdet skal bl.a. koncentrere sig om følgende: Overenskomster og aftalers indhold og opbygning Forhandlingssystemet Lønsystemer og løndannelse Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse De centrale parters kompetence og styring Ledelsesrummet SU og TR OAO har lagt særligt vægt på, at SU og TR indgår i udvalgsarbejdet som vigtige omdrejningspunkter for det lokale samarbejde 10

11 Kompetenceudvikling SCKK ændrer navn til SCK og videreføres Fokus skal alene være på kompetenceudvikling Kvalitetsudvikling trækkes tilbage til Personalestyrelsen som arbejdsområde Kompetencefonden videreføres med 40 mio. kr. årligt, som fordeles til ministerområderne efter ministeriernes lønsum 11

12 Kompetenceudvikling FUSA videreføres med en årlig ramme på 20,4 mio. kr. Midlerne forvaltes af de 4 udvalg: FUSA, OPU, CLOPU og APU FUSA-udvalget forvalter årligt 10,4 mio. kr. til udvikling og omstilling af statens arbejdspladser 12

13 Kompetenceudvikling OPU (OAO s udvalg med Personalestyrelsen) videreføres med en årlig ramme på 3,96 mio. kr. Parterne er enige om, at der fortsat skal være fokus på kompetenceudvikling af de kortuddannede Indsatsen varetages i regi af OPU og koordineres i nødvendigt omfang med CLOPU (CO10 s udvalg med Personalestyrelsen) 13

14 Pension Forhøjelse af minipensionen med 0,37 pct. pr. 1. april 2011 Det betyder, at minipensionen hæves fra 10,28 pct. til 10,65 pct. For Serviceforbundets tilsynsfunktionærer udgør minipensionen 7,28 pct. og HKKF 6,72 pct. Karensbestemmelserne i OAO s Fællesoverenskomst 7 om pension forbedres: Der er ingen timegrænse for optjening af pension Der optjenes pension fra dag 1, hvis man ved tidligere ansættelse har været omfattet af en arbejdsmarkedspension (privat eller offentlig) 14

15 ATP Alle OAO ansatte både overenskomstansatte og tjenestemænd som i dag er på den sats E rykkes en sats op til F Det betyder, at bidraget hæves med 389 kr. så det udgør kr. årligt 15

16 Førtidspensionsfradrag Der er aftalt nye førtidspensionsfradrag Du omfattes ikke af de nye fradrag, hvis du er født før 1959 For tjenestemænd, der er født i 1959 eller senere, er det ansættelsestidspunktet der afgør hvilke regler, der gælder: Hvis du blev ansat før den 1. januar 2007, beholder du retten til at gå på pension som 60-årig, men du følger de nye fradragssatser Hvis du blev ansat efter den 1. januar 2007, er du fuldt ud omfattet af de nye regler 16

17 Førtidspensionsfradrag Den nye fradragsskala udgør fra 2019: År fra tidligste afgangsalder Alder* Nugældende % OK år år år 62 4** 6** år 63 3** 5** år 64 2** 4** år 65 3** år 66 1** 3 Personalestyrelsens slutudspil OK08 Note*: Indtil nu har man taget udgangspunkt i tjenestemandens alder, når fradraget skal fastsættes. Fremover tages udgangspunkt i afstanden fra fratrædelsestidspunktet til tidligst mulige afgangsalder. Note**: Skala for tjenestemænd med lavere pligtig afgangsalder (dog ikke medlemmer af Fængselsforbundet, der har aftalt egen skala). Skalaen første trin svarer til afgangsalder 0-1 år fra tidligste afgangsalder. 17

18 Førtidspensionsfradrag På OAO s hjemmeside vil der komme en brugervenlig beregner, som kan vise dig den procent, dit førtidspensionsfradrag beregnes efter 18

19 Forbedringer af tjenestemandsvilkår Ændringer i tjenestemandspensionsloven: Ophævelse af 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder (ansættelser fra 1. januar 2012) Ophævelse af kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension (ansættelser fra 1. januar 2012) Bonusbeløb på 15 pct. af pensionsgivende løn ved aktiv tjeneste ud over 37 år Tilkøb af tjenestemandspensionsalder, seniorordning mv. indgår ikke i beregningen Ikrafttræden 2019 Umiddelbart gennemslag for omklassificering af tjenestemænd over 60 år (ophævelse af aftale af 22. december 1999 med virkning fra 1. april 2011) 19

20 Gruppelivsordning Forsikringssummen ved død forhøjes til kr. Forsikringssum ved død til børn under 21 år forhøjes til kr. Som noget nyt er det aftalt, at der udbetales til børn under 18 år, der bliver kritisk syge Samlevere ligestilles med ægtefæller ift. børnesummer for fællesbørn under 18 år 20

21 Jubilæumsgratiale Jubilæumsgratialet forhøjes: Ved 25 års ansættelse udgør beløbet Ved 40 års ansættelse udgør beløbet Ved 50 års ansættelse udgør beløbet Alle tal i 1997 grundbeløb Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et større gratiale 21

22 OK11 i øvrigt Sceneteknikere på Det Kongelige Teater får kr. til efteruddannelse og udviklingsaktiviteter i udlandet Elever: Der indsættes en opfordring i Fællesoverenskomsten til lokalt at udpege en elevansvarlig Samarbejdsaftalen er ajourført i henhold til Lov om Arbejdsmiljø samt Lov om Sygedagpenge Samarbejdssekretariatet videreføres 22

23 OK11 i øvrigt Reguleringsprocenten nulstilles og grundbeløb omregnes pr. 31. marts 2012 Det betyder, at den nuværende procentregulering fra 1997 på 31,066 nulstilles Basis-, skalaløn mv. samt tillæg omregnes til nyt grundbeløbsniveau pr. 1. april

24 OK11 i øvrigt Funktion i højere stilling Pr. 1. april 2011 er det muligt lokalt at indgå aftale om at fravige/supplere bestemmelserne om Karensdage Fridage Sygdom og ferie Særlige ydelser Længerevarende funktion Hvis der ikke kan opnås enighed om en lokal aftale, eller hvis en lokal aftale opsiges, er det den centrale aftale, der gælder 24

25 Hvad undgik vi? Vi undgik finansministeren to absolutte hovedkrav: Øget og mere fleksibel arbejdstid Årsnorm Fjernelse af TR-godkendelse på plustid Stillingsopslag på op til 48 timer Øget lokal løndannelse 25

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Principper for omlægning af grundbeløb... 5 Bilag C Serviceeftersyn af de overenskomst-

Læs mere

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status OK2008 7. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. møde i Områdegruppebestyrelsen den 13. december 2010 Udsendt

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

Alle har fokus rettet på omkostningerne

Alle har fokus rettet på omkostningerne FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere