Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL I SUNDBYØSTERHALLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej København S Kontortid: Tirsdag kl Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab og budgetforslag for året 2007 til godkendelse. 4. Forslag til behandling. A: Forslag fra bestyrelsen 2. Behandling 1. Forslag til ændring af 13 stk. 11. Bestyrelsen ønsker at få tilføjet, at der i fremtiden kun kan byttes lejligheder internt i andelsboligforeningen og dermed får paragraffen følgende ordlyd Andelen kan kun byttes internt og med bestyrelsens godkendelse 2. Ændring af 13 stk. 6. Forbedringer afskrives over 15 år med 6,66 % pr. påbegyndt år af hovedbeløbet. 3. Etablering af bredbånd i henhold til tilbud fra Dansk Bredbånd. B: Andel 61 Jan Rasmussen 1. Aflåselige skabe til sedler på trapperne. 2. Ny optrykning af lovene. 3. Ejendommen skal have en hjemmeside + . C: Andel 129 Anne-Marie og Niels Høeg 1. Etablering af altaner D: Andel 89 Anette Jørgensen 1. Der stilles hermed forslag om, at der bliver monteret en automatisk åbner på porten/lågen i gården for at lette adgangen for cykler, barnevogne, rollatorer og lign. E: Andel 100 Käthe Fridlund 1.Forslag til tilføjelse til husorden. Al håndværksmæssigt arbejde før kl. 7 og efter kl. 20 mandag fredag er ikke tilladt. Al håndværksmæssigt arbejde før kl. 10 og efter kl. 16 lørdag og søndag er ikke tilladt.

2 5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 1. Formand Afgå. Morten Licht Grøndahl Andel 98 (modtager genvalg) 2. Best. medlem Afgå. Lisbeth Ekelund Andel 123 (modtager genvalg) 3. Best. medlem Afgå Terkel Sørensen Andel Suppleant Afgå. Jan Rasmussen Andel Suppleant Afgå. Susanne Borch Andel Valg af revisor. 7. Eventuelt. Der blev indledningsvis afholdt et orienteringsmøde vedr. bredbånd og telefoni af Dansk Bredbånd A/S. Herefter gik den ordinære generalforsamling i gang. bød velkommen til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes andel 113, Sven Kajø der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var fremmødt 76 stemmeberettigede andelshavere. Dirigenten oplæste dagsordenen, og herefter fik formanden ordet. 2. Bestyrelsens beretning. Vedlagt referatet. Der var følgende spørgsmål til beretningen: Andel 128 Ole Sørensen De nye trapper til cykelkældrene var flotte, men slisken var ubrugelig. Var det muligt at få lavet disse om. Andel 6 Rikke Borch Havde oversvømmelsen noget med kloakkerne at gøre.

3 Med hensyn til oversvømmelsen var vores kloakker nogle steder i så dårlig stand, at de vurderes som en kategori 4, hvilket betød, at vi er pålagt, at få lavet disse. Så det kunne ikke udelukkes, at årsagen til oversvømmelse nogle steder skyldtes kloakkerne. I forbindelse med slisken undersøges det om, der kan ændres på disse. Andel 85 Bente Rasmussen Hvordan kunne det være, at der var sorte plastiksække over alt i skralde rummene, dette var da lige noget der tiltrak rotter. Grundet skraldemændenes strejke, blev der hængt sorte sække op i skralde rummene for at skraldet ikke skulle ligge og flyde, men der er nogen, der lader deres børn gå ned med skraldeposer, og disse bliver stillet på jorden, da børnene ikke kan nå op. Samtidig er der nogen, der smider storskrald i containerne, så disse ofte er helt overfyldte, og folk stiller så deres skraldeposer på jorden. Dette tiltrækker i særdeleshed rotter. Andel 61 Jan Rasmussen Oplyste, at der var kommet nye regler i forbindelse med storskrald. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Det reviderede regnskab og budgetforslag for året 2005 til godkendelse. Oplyste, at andelskronens værdi er kr. 31,40. Uden yderligere kommentarer blev det reviderede regnskab godkendt. Budgetforslag for året Blev godkendt uden bemærkninger. 4. Forslag til behandling Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: Andel 56 Frank Mollerup Andel 71 Susanne Borch Andel 20 Jan Hansen A. Forslag fra bestyrelsen 2. Behandling 1. Forslag til ændring af 13 stk. 11. Bestyrelsen ønsker at få tilføjet, at der i fremtiden kun kan byttes lejligheder internt i andelsboligforeningen og dermed får paragraffen følgende ordlyd Andelen kan kun byttes internt og med bestyrelsens godkendelse. Andel 116 Lars Christensen Andelen kan kun byttes internt og med bestyrelsens godkendelse, hvorfor det?. Sådan havde det altid været, hvilket også fremgik af vedtægterne, den eneste forskel er internt. Næstformanden Hvorfor bestyrelsen skal godkende, er jo for at have lidt check på tingene. Samtidig er det jo bestyrelsen, der står for administration o.s.v. Andel 129 Anne-Marie Høgh

4 Syntes at ordlyden skulle være; Bestyrelsen orienteres. Dirigenten Ordlyden kan ikke ændres i forslaget. Herefter gik forslaget til skriftlig afstemning: Der var 29 for, 43 imod og 3 ugyldige. Forslaget blev hermed forkastet. 2. Ændring af 13 stk. 6. Forbedringer afskrives over 15 år med 6,66 % pr. påbegyndt år af hovedbeløbet. Dirigenten Gjorde opmærksom på, at forslaget ikke kunne vedtages på generalforsamlingen, da der ikke var fremmødt tilstrækkeligt antal stemmeberettiget, og derfor skulle forslaget til 2. behandling på næste generalforsamling. Forslaget gik herefter til skriftlig afstemning. Der var 60 for, 13 imod, 1 blank. Forslaget blev hermed vedtaget til 2. behandling. 3. Etablering af bredbånd i henhold til tilbud fra Dansk Bredbånd. Andel 116 Lars Christensen Mente ikke forslaget kunne vedtages, det skulle til 2. behandling evt. på en ekstra ordinær generalforsamling. Forslog i forbindelse med finansieringen, at ejendommen betalte i første omgang og vi så efterfølgende steg i husleje. Betalingen skulle være over huslejen i 7 år, og vi skulle selvfølgelig benytte ejendommens bank i forbindelse med finansieringen. Andel 128 Ole Sørensen Havde man overvejet at få et andet tilbud, f.eks. fra TDC. TDC var ikke kontaktet. Foruden Dansk bredbånd var COMEX også kontaktet, men de virkede umiddelbart ikke gode nok. Men vi kunne da godt kontakte TDC. Andel 6 Rikke Borch Kunne bestyrelsen ikke indhente flere tilbud. Det blev foreslået, at bestyrelsen arbejder videre med tilbud fra Dansk Bredbånd, og evt. fra andre udbydere. Herefter gik forslaget til skriftlig afstemning. Inden afstemningen havde 2 stemmeberettiget andelshavere forladt generalforsamlingen, så der nu var 74 stemmeberettiget. Der var 51 for, 23 imod. Forslaget blev hermed vedtaget. B. Andel 61 Jan Rasmussen 1. Aflåselige skabe til sedler på trapperne 2. Ny optrykning af lovene. 3. Ejendommen skal have en hjemmeside + Andel 61 Jan Rasmussen 1. Aflåselige skabe til sedler på trapperne.

5 Irriterende at sedlerne forsvandt, når der var store lejligheder ledige. Kunne ikke være særligt dyrt, at sætte skabe op i opgangene, mente det kun kostede omkring kr. for hele ejendommen. Ideen var god nok, men en anden løsning kunne også være, at når de store lejligheder ledige fra 3 værelses og opefter var ledige, kunne vi dele sedler ud, således at alle fik en seddel ind af døren. Andel 20 Jan Hansen Forslog at alle lejligheder kunne blive slået op indvendigt i vinduet på kontoret. Mente at dette kunne give anledning til, at der ville blive et rend af fremmede på kontoret. Og gjorde samtidig opmærksom på, at når der bliver slået ledige lejligheder op, er disse i første omgang kun for andelshaverne, og ikke for andelshavernes børn eller børnebørn. Andel 116 Lars Christensen Syntes godt om forslaget, og mente at der også kunne sættes andre informationer op i vinduet på kontoret. Dirigenten Fastslog at det var vigtigt, at informationerne kom ud i opgangene bl.a. når der blev lukket for vandet o.s.v. Forslaget blev til, at der fortsat blev sat sedler op i opgangene ved ledige lejligheder og anden information, men når der var ledige 3 værelses og opefter blev der smidt en seddel ind til hver andelshavere. Forslaget blev herefter vedtaget ved håndsoprækning. 2. Ny optrykning af lovene. Havde problemer med at finde ud af, hvornår vores love sidst var revideret, og ytrede endvidere ønske om, at der ved ændringer blev sendt et tillæg ud. Oplyste at der i paragraf 32 fremgik, hvornår vores vedtægter sidst var revideret. Og det kunne sagtens lade sig gøre, at der blev sendt et tillæg ud ved ændringer. Det blev besluttet, at der fremover udsendtes et tillæg til vedtægterne ved ændringer i stedet for genoptryk hver gang. 3. Andel 61 Jan Rasmussen Havde fundet ud af at ejendommen faktisk havde en hjemmeside, og syntes ligeledes det var en god ide, hvis der kunne sendes mails til bestyrelsen. Det var korrekt, at ejendommen har en hjemmeside, men vi ville være kede af, hvis vi skulle begynde at svare på mails. Dels er der ikke tid, og dels er det hyggeligt, når andelshaverne kommer på kontoret. Indtil nu var der , der havde besøgt hjemmesiden. Oplyste endvidere, at der ofte var en mails fra fremmede, der gerne ville skrives op til en lejlighed. Hjemmesidens navn er: og adressen er: Gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der ikke bliver besvaret mails. C. Andel Anne-Marie og Niels Høeg

6 1. Etablering af altaner. Takkede bestyrelsen for det store arbejde. Havde sammen med forslaget afleveret flere udklip af forskellige typer altaner fra forskellige ejendomme. Bestyrelsen skulle ansøge Københavns Kommune for etablering af altaner, og indhente tilbud fra flere firmaer. Foreslog at vi fik etableret altaner til gården, og ikke gaden. Oplyste samtidig, at det var en 100 % forbedring, hvis vi fik altaner. Bestyrelsen var villig til, at arbejde videre og undersøge nærmere. Der var 108 lejligheder, der kunne få altaner, men fastslog samtidig, at vi nok skulle forvente, at det kun blev til gården, og ikke gaden, der kunne etableres altaner. Vores ejendoms facade er i en høj klasse indenfor fredning, det var med nød og næppe, at vi fik lov at fjerne skorstenene, da vi fik lavet tag. Det blev besluttet, at det der skulle stemmes om, var om bestyrelsen skulle gå videre og undersøge nærmere. For: 38 Imod: 30 Blanke: 2 Ugyldige: 1 Forslaget blev hermed vedtaget. D. Andel 89 Anette Jørgensen Der stilles hermed forslag om, at der bliver monteret en automatisk åbner på porten/lågen i gården for at lette adgangen for cykler, barnevogne, rollatorer og lign. Andel 89 Anette Jørgensen Havde undersøgt markedet, og det var billigst hos den lokale låsesmed. Etablering af automatisk låge på nuværende, ville koste ca. kr incl. moms. Hvis vi skulle have en ny låge, ville dette koste omkring kr Hvad med sikkerhedsforanstaltninger, eftersyn, strøm o.s.v. ved en automatisk låge, havde man undersøgt det. Andel 89 Anette Jørgensen Der havde været en konsulent ude og se på lågen, etablering af strøm o.s.v. var incl. i prisen. Andel 130 Freddy Neimers Får man en fjernbetjening eller en nøgle til lågen. Andel 89 Anette Jørgensen Der skulle benyttes nøgle, og det var den samme, som benyttes i dag. Andel 20 Jan Hansen Der kræves et årligt eftersyn. Andel 82 Sonja Bay Jørgensen Kunne ikke se problemet, der var jo en krog, der kunne benyttes.

7 Forslaget gik herefter til skriftlig afstemning. For: 60 Imod: 13 Blank: 1 Forslaget blev hermed vedtaget, og bestyrelsen går videre med sagen. E. Käthe Fridlund 1. Forslag til tilføjelse af husordenen. Al håndværksmæssigt arbejde før kl. 7 og efter kl. 20 mandag fredag er ikke tilladt. Al håndværksmæssigt arbejde før kl. 10 og efter kl. 16 lørdag og søndag er ikke tilladt. Da forslagsstilleren havde forladt generalforsamlingen, blev forslaget hermed forkastet. 5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 1. Formand Afg. Morten Licht Grøndahl Andel 98 Blev genvalgt 2. Best. medlem Afg. Lisbeth Ekelund Andel 123 Blev genvalgt 3. Best. medlem Afg. Terkel Sørensen Andel 127 Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Annette Sørensen Andel suppleant Afg. Jan Hansen Andel 20 Blev genvalgt suppleant Afg. Susanne Borch Andel 71 Blev genvalgt. 6. Valg af revisor Blev genvalgt. 7. Eventuelt Andel 129 Anne-Marie Høeg Kunne godt tænke sig, at skabet ved nr. 18 blev taget i brug igen, som det havde været før i tiden. Det var jo folks egen beslutning. Men vi spørger altid, når flaget skal på halv om der skal noget op i skabet. Andel 130 Freddy Neimers Får vi nye varmemålere, når vi nu har skiftet firma.

8 På sigt vil der blive sat nye varmemålere op ved batteriskift. De nye målere er elektroniske, hvilket betyder, at man ikke skal ind i lejlighederne, og man behøver dermed ikke at være hjemme, når der skal aflæses varmemålere. Dirigenten Takkede herefter for god ro og orden. Syntes vi alle skulle drikke en fredags øl i anledning af, at ejendommen fylder 85 år i år. Bestyrelsen består herefter af: Formand: Morten Licht Grøndahl Andel 34 Næstformand: Svend-Aage Andersen Andel 97 Kasserer: Christian Bjørneboe Andel 32 Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Ekelund Andel 123 Bestyrelsesmedlem: Annette Sørensen Andel Suppleant: Jan Hansen Andel Suppleant: Susanne Borch Andel 71 Referent:... Andel 123 Lisbeth Ekelund DIRIGENT:... Andel 113 Sven Kajø

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere