Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens lokale på adressen Ved Kildevældskirken andelslejligheder var repræsenteret på generalforsamlingen, herunder 11 ved skriftlig og gyldig fuldmagt. Anders Boelskifte blev indstillet af bestyrelsen til dirigent og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Til stemmeudvalg indstillede bestyrelsen Mette Bruun og Michael Frederiksen. De blev valgt. Til referent indstillede bestyrelsen Søren Kauffeldt. Han blev valgt. Marianne Marker gennemgik i korte træk beretningen, hvor de centrale punkter blev fremhævet: Lejligheder bliver fortsat solgt, så der er p.t. ingen problemer med bankernes udlån; hvis det bliver et problem, vil bestyrelsen søge at ændre vedtægterne. Aplus har begået nogle fejl i sine opkrævninger, og vil derfor gennemgå disse. Men andelshaverne anbefales at kontrollere deres Aplus-regning. Gårdudvalget er åbent for alle og er en god mulighed for at få indflydelse på gårdene. For yderligere informationer kan andelshaverne kontakte Claus Mortensen på Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. Marianne Marker gennemgik dele af regnskabet. For detaljer henvises til det omdelte regnskab. Der henvises i øvrigt til revisors anmærkning på side 4, hvor der mangler tre nuller i ejendommens offentlige vurdering. Bestyrelsen bemærkede, at der er strukturel balance i foreningens økonomi på trods af negativt driftsresultat i 2009 på kr ,-. Regnskabet blev debatteret. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

2 Jan Vejnaa Hansen er valgt til bestyrelsen for 2 år i 2009 og er derfor ikke på valg. Marianne Marker genvælges som formand for en 2-årig periode. Tom Jørgensen genvælges til bestyrelsen for en 2-årig periode. Anders Peo Fajers vælges til bestyrelsen for en 2-årig periode. Christine Stougaard vælges som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Claus Mortensen genvælges for en 1-årig periode. Søren Kauffeldt Larsen genvælges for en 1-årig periode. Michael Frederiksen er valgt for 2 år i 2009 og er derfor ikke på valg. Kim Svensson blev af Tom Jørgensen foreslået som intern revisor. Kim Svensson accepterer opstillingen og vælges for 2 år. Kim Svensson vælges som intern revisor. Camilla Skorstengaard vælges som revisorsuppleant for 1 år. Kim Svensson er ikke kandidat, idet han blev valgt som intern revisor. Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte vælges. Deloitte vælges som revisor. Anders Boelskifte redegjorte for beslutningsprocessen med henvisning til sidste års generalforsamling. Sidste år var der næsten enstemmighed vedr. de nye vedtægter. Der var dog ikke fremmødte nok ved sidste års generalforsamling til at opnå kvalificeret flertal. Marianne Marker gennemgik i korte træk baggrunden for de nye vedtægter og besvarede enkelte spørgsmål fra beboerne.

3 Afstemning med 71 stemmeberettigede: 62 stemte for 4 stemte imod 5 undlod at stemme Vedtægterne vedtages. Tom Jørgensen forelagde baggrunden for bestyrelsens forslag, der også fremgår af den udsendte dagsorden. Der var en kort debat af forslaget, hvor det blev klargjort, at andelshavere, der har et fællesrum som erstatning for manglende kælderrum ikke vil blive frataget deres rum. Bestyrelsen vil også afsætte penge til at udnytte rummene til fælles formål, hvis andelshavere vil drive det og ansøge om penge. Det blev påpeget, at der mangler plads til cykler i de eksisterende cykelkældre, og at man bør inddrage fællesrum til dette formål. Bestyrelsen opfordrede på den baggrund alle andelshavere til at rydde op i deres cykler. Bestyrelsen har endnu ikke gjort sig overvejelser om lejepris, kun at det vil være et rimeligt men ikke kun symbolsk beløb. Bestyrelsen vil som led i vedtagelsen af forslaget sørge for, at enkelte andelshaveres brugsret til fællesrum indskrives i deres boligaftaler. Afstemning forslag 1: 60 stemte for 4 stemte imod 7 stemte blankt Forslag 1 er vedtaget. Afstemning forslag 2: 56 stemte for 6 stemte imod 2 stemte blankt Forslag 2 er vedtaget. Marianne Marker gennemgik forslaget, der også fremgår af den uddelte dagsorden. Foreningens forsikring dækker ikke vandskader, der skyldes håndværksmæssige fejl. Det vil derfor være uklart, hvem der har ansvaret, hvorfor det er vigtigt at forebygge skader. Forslag 1 Der var en længere debat af forslag 1. Særligt var der stor usikkerhed omkring, hvorvidt bestyrelsen med en vedtagelse af forslag 1 kunne kræve, at alle badeværelser skulle udbedres. Bestyrelsen besluttede derfor med undtagelse af Jan Vejnaa Hansen at trække forslag 1. Bestyrelsen ønskede dog følgende ført til referat:

4 Hensigten med forslaget er ikke at ændre på rum, der i øvrigt er tætte, men at sikre, at utætte rum bliver tætte. Bestyrelsen vil forsøge at arbejde efter de eksisterende regler, som er som vedtaget på generalforsamlingen i 2003: Ved kommende overdragelser kan bestyrelsen pålægge køber, at badeværelset skal sættes i stand i henhold til gældende bestemmelser for vådrum. Pålægget kan udstedes for lejligheder, hvor det findes nødvendigt. Istandsættelsen skal være afsluttet senest 3 måneder efter overdragelsen. Såfremt tidsfristen ikke overholdes, kan det ny medlem ekskluderes i henhold til vedtægternes 19 afsnit B. Udgifter i forbindelse med istandsættelsen påhviler køber (dog med evt. fradrag i overdragelsessummen) og kan tilskrives andelen som forbedring ved fraflytning. Forslag 2 Der lægges op til, at man har retten og pligten til, at badeværelset er i orden. Efter en kort debat blev forslaget fremsat med følgende ændringer: Under det andet punkt erstattes ordet vurderingsmanden med ordet ejendomsinspektøren. Følgende sætning fjernes under det fjerde punkt: Bestyrelsen kan ikke pålægge andelshaveren at udbedre badeværelset, men ordningen giver bestyrelsen et overblik over, hvor stort problemet er med badeværelser udført i modstrid med de gældende bestemmelser for vådrum. Afstemning: 47 stemte for 8 stemte imod De blanke stemmer blev ikke optalt. Forslaget med de foreslåede ændringer blev godkendt. Marianne Marker introducerede kort forslaget. Det handler om, at bestyrelsen bliver forpligtet til at udarbejde en vedligeholdelsesplan. Efter besvarelse af enkelte spørgsmål blev forslaget sendt til afstemning. Afstemning første del af forslaget: 58 stemte for 3 stemte imod Første del af forslaget godkendes. Anden del af forslaget blev enstemmigt godkendt.

5 Marianne Marker fremlagde budgettet. Det føres til referat, at bestyrelsen har til hensigt at anvende en del af hensættelsespengene til at istandsætte de fællesrum, der bliver inddraget (jf. tidligere beslutning). NB: Vedtagelsen af budgettet betyder at varmebidraget stiger med 31 % i Stigningen for januar-april efterreguleres i maj opkrævningen. Derfor vil huslejebetalingen denne måned være højere end sædvanligt. Der blev ønsket en skriftlig afstemning. 43 stemte for 21 stemte imod 5 stemte blankt Budgettet blev godkendt. Fastsættelse af andelskronen Bestyrelsen har vurderet, at den høje andelskrone varetager andelshavernes interesser, så prisen på lejlighederne kan fastsættes så frit som muligt. Bestyrelsen er klar over, at andelene ikke bliver solgt til prisen. Det fremsatte forslag blev enstemmigt vedtaget. Andelskronen fastlægges til kr ,- Morten Jørck opfordrede bestyrelsen til at vedligeholde vejene efter samme metode som på Hjelmsgade. Bestyrelsen blev derudover opfordret til at udarbejde en informationsfolder om beslutninger på generalforsamlinger til nye andelshavere.

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere