Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl , afholdtes ordinær generalforsamling på Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø med følgende: Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning 2. Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 4. Forslag. 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. På generalforsamlingen var advokat Kim Hansen fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S til stede. Formanden bød velkommen og foreslog Kim Hansen valgt som dirigent og referent. En enstemmig generalforsamling tilsluttede sig forslagene. Dirigenten meddelte, at der var blevet indkaldt til ordinær generalforsamling den 8. maj 2014, men der var kun repræsenteret 16 andelshavere, hvorfor generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt ved brev af 26. maj 2014, og at der var 24 ud af 114 fremmødte andelshavere, heraf var 13 andelshavere repræsenteret ved fuldmagt. Én fuldmagt blev erklæret ugyldig. Dirigenten konstaterede herefter lovligt kald og varsel og beslutningsdygtighed. Vedr. dagsordenens pkt. 1. Bestyrelsens beretning Formanden forelagde bestyrelsens årsberetning. Bestyrelsen havde haft travlt med den almindelige drift herunder håndværkssager, beboerklager m.v. 1

2 Bestyrelsen havde ligeledes igangsat opgangsprojektet, samt været i dialog med Strandbo II omkring vicevært Flemmings fremtid, da denne ønskede at gå ned i tid. Opgangsprojektet kommer i 4 faser, og der bliver lavet én opgang ad gangen. Opgangene bliver helt lukket af, og beboerne skal benytte bagtrappen i stedet. Der ville blive lavet en løsning for de gangbesværede. Der var påbegyndt et projekt om fornyelse af gården i samarbejde med Strandbo II, og beboerne havde for nyligt været til beboermøde indkaldt af kommunen. Der var sket 2 salg af ledige lejeboliger siden sidst, hvilket havde givet foreningen nogle likvide midler, som var nødvendige i forbindelse med det kommende opgangsprojekt. Der var ligeledes nedsat en altangruppe, hvor denne startede helt forfra, hvor åbenhed var en afgørende faktor. Strandbo I havde vundet en Christiania-cykel over Strandbo II. Bestyrelsen havde haft mange tanker omkring brugen af denne, men havde besluttet sig for at bortsælge cyklen til højeste bud, eftersom administration af fremlån/leje ville være for krævende. Endvidere havde bestyrelsen besluttet, at man ville købe en buket blomster til nye andelshavere fremadrettet. Der blev opfordret til, at beboerne sendte deres strøtanker omkring brugen af gården til bestyrelsen, som herefter ville videresende til SBS. Efter yderligere få spørgsmål og svar blev beretningen taget til efterretning. Vedr. dagsordenens pkt. 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor Dirigenten gennemgik regnskabet for 2013, herunder resultatopgørelsen, balancen, noter og andelsværdiberegningen. Dirigenten konstaterede, at der var tale om et revideret årsregnskab og påpegede, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold, hvilket fremgik af side 5-6. Af side 7-9 fremgik hvilken regnskabspraksis, der var anvendt. Årets resultat var positivt med kr , og der var betalt kr , hvormed der var et likvidt underskud på kr Af balancen fremgik, at ejendommen var optaget til valuarvurdering til kr , og foreningen havde gæld for kr Noterne til regnskabet fremgik af side

3 På side 25 fremgik andelsværdiberegningen. Ejendommen var ved valuarvurdering af 31. december 2014 opgjort til kr Efter fratræk af hensættelser og regulering af kursværdien på foreningens prioritetsgæld, fremkom den regulerede egenkapital på i alt kr til fordeling mellem medlemmerne. Dette gav en andelsværdi pr. indskudt krone på 13,0686. Andelsværdien udgør det beløb, som lejligheden i overensstemmelse med lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, legalt kan sælges for. Hertil er andelshaveren ved salg berettiget til at tage sig betalt for værdien af eventuelle forbedringer i lejligheden. Sidstnævnte dog til nedskrevet værdi. Regnskabet med resultatopgørelse, balance, noter og andelsværdiberegning blev sat til debat. Efter få spørgsmål og svar blev regnskabet med resultatopgørelse, balance, noter og inkl. andelsværdiberegning sat til afstemning. En enstemmig generalforsamling godkendte regnskabet for 2013 inkl. balance, noter og andelsværdiberegning. Andelsværdiberegning med en andelskrone på 13,0686 blev således vedtaget. Vedr. dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse til godkendelse af revideret budget for kommende år Dirigenten gennemgik budgettet for Der var indkommet et forslag om boligafgiftsforhøjelse/boligafgiftsstigning på 2 % pr. 1. juli En andelshaver spurgte, hvorfor det var nødvendigt med en 2% stigning, når foreningen havde en god økonomi. Bestyrelsesmedlem Morten Bo Isaksen svarede, at der som anført i regnskab 2013 havde været et likvidt underskud, og at selvom driftsresultatet var yderst positivt, så betalte foreningen meget i afdrag, hvormed foreningens bankkonto blev mindre. Der var endvidere opgangsprojektet, som bestyrelsen håbede på at betale med foreningens likvide midler samt et kommende stigestrengsprojekt i fremtiden. En andelshaver mente, at sådan en stigning skulle med i indkaldelsen. Dirigenten svarede, at alle andelshavere og bestyrelsesmedlemmer var berettiget til at stille et forslag, når forslaget var indkommet rettidigt og offentliggjort. Budgettet for 2014 ekskl. boligafgiftsforhøjelse blev enstemmigt godkendt. Herefter sendte dirigenten forslag om boligafgiftsforhøjelse/boligafgiftsstigning til afstemning. For stemte: 20 Blankt stemte: 2 Imod stemte: 2 Boligafgiften er herefter kr. 540,6 pr. m² pr. år. 3

4 Vedr. dagsordenens pkt. 4. Forslag Forslag 1 Boligafgiftsforhøjelse Forslaget var behandlet under dagsordenens pkt. 3. Forslag 2 Fiberby Bestyrelsen foreslår at udskifte Dansk Kabel Tv med Fiberby. Bestyrelsen har modtaget en pris på kr for udstyr. Prisen for en 50/50 Mbit forbindelse fra Fiberby er pt. kr. 100,00 inkl. moms pr. måned pr. bruger. Efter en længere debat omkring tekniske specifikationer og priser blev forslaget ændret således, at bestyrelsen har bemyndigelse til at skifte til Fiberby og opsige Dansk Kabel Tv, såfremt bestyrelsen kunne godkende Fiberby s kontraktsbetingelser. Herefter blev ændringsforslaget sendt til afstemning. For stemte: 22 Imod stemte: 0 Blankt stemte: 2 Forslaget var hermed vedtaget, og bestyrelsen har bemyndigelse til at opsige Dansk Kabel Tv og indgå aftale med Fiberby. Vedr. dagsordenens pkt. 5. Valg til bestyrelsen Hele bestyrelsen var på valg. Sandra Dreisig ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Frank Cerri valgt som bestyrelsesmedlem. Kaspar Brown meddelte, at han trak sig som formand, men bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Bestyrelsen består herefter af følgende: Navn Årstal Camilla Ravnborg Winkler Formand På valg i 2015 Kaspar Brown Bestyrelsesmedlem På valg i 2015 Morten Bo Isaksen Bestyrelsesmedlem På valg i 2015 Arun Micheelsen Bestyrelsesmedlem På valg i 2015 Frank Cerri Bestyrelsesmedlem På valg i 2015 Tine Myllerup 1. Suppleant På valg i 2015 Lil Vad-Schou 2. Suppleant På valg i 2015 Generalforsamlingen tilkendegav med akklamation bestyrelsens arbejde. Vedr. dagsordenens pkt. 6. Valg af statsaut. revisor Revisor Dansk Revision blev genvalgt. 4

5 Vedr. dagsordenens pkt. 7. Eventuelt Som anført i beretningen, er bestyrelsen ved at indgå en ny aftale med viceværten Flemming. Flemming har selv peget på afløser, Søren Zimling, der har eget firma. Bestyrelsen er opmærksom på, at Søren Zimling ikke er til stede på samme måde som Flemming, og ej heller med samme tilgængelighed. Bestyrelsen ville naturligvis opfordre Søren Zimling til at prioritere foreningen, såfremt han ønskede fastansættelse. Det blev tilkendegivet fra flere sider, at Flemming var tilgængelig og foreningens mand. Andelshaver Niels Jørgen Diemer gjorde opmærksom på, at man bør kigge stigestrenge og faldstammer efter. Niels Jørgen opfordrede til, at man indhentede en 10-års vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen svarede, at man allerede havde talt om vedligeholdelsesplaner og ville kigge på det igen efter sommerferien. Mandag d. 16. juni 2014 ville der være møde i Østerbrohuset om gårdprojektet. Bestyrelsen opfordrede til, at beboerne gjorde foreningens installationer i deres lejligheder tilgængelige, da der havde været episoder med rørkasser, som skulle pilles ned ved udskiftning af foreningens installationer. Kloakkerne i gården var i bedre stand end først antaget på baggrund af TV-inspektion. Der ville kun være mindre udbedringer. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. København, den 11. juni Underskrift i henhold til vedtægter Som dirigent: Kim Hansen Bestyrelsen: 5

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere