Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL I SUNDBYØSTERHALLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej København S Kontortid: Tirsdag kl Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Budgetforslag for året 2009 til godkendelse 5. Forslag til behandling. A: Forslag fra bestyrelsen Ændring af 19 stk Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned ændres til Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden. B: Andel 126 Claus og Camilla Oestrich Forslag om anskaffelse af kat. Det skal være muligt for Andelsboligforeningen, at bede andelshavere om afskaffelse af kat, hvis der er tale om evt. misrøgt eller er til gene for andre andelshavere. C: Forslag om sammenlægning af eksisterende andelslejligheder. Var vedlagt indkaldelsen. D: Andel 157 Johnny B Jensen 1. Opsige You See (kabeltv) i Opsætning af fællesantenne til digitalt tv 3. Info møde om digitalt tv (boxer)

2 6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 1. Formand Afgå. Morten Licht Grøndahl Andel 98 (modtager genvalg) 2. Best. medlem Afgå. Lisbeth Ekelund Andel 123 (modtager genvalg) 3. Best. medlem Afgå Jan Hansen (nu Feldberg) Andel 20 (modtager genvalg) Suppleant Afgå. Vibeke Sørensen Andel Suppleant Afgå. Daniel Tindholm Andel Valg af revisor. 7. Eventuelt. bød velkommen til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling. 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes andel 80, Henrik Schultz, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var fremmødt 82 stemmeberettigede andelshavere. Dirigenten oplæste dagsordenen, og herefter fik formanden ordet. 2. Bestyrelsen beretning. Vedlagt referat. Der var følgende kommentarer til bestyrelsens beretning. Med hensyn til fejl i varmeregnskabet, hvilken betydning har det, skal vi betale noget mere eller hvad?. Vi skal have ca ,- kr. til fordeling, og nej, der er ingen, der skal betale. Andel 6 Rikke Borch Syntes, det var dyrt for postkasser, det er kr. pr. stk.

3 Prisen er for opsætning af postkasserne, samt at disse er forsynet med sikre låse, og monteret med skråtag, så man ikke kan lægge aviser m.m. på toppen. Andel 61 Jan Rasmussen Har man indhentet mere end et tilbud Der er indhentet to tilbud. Renovering af muren, hvordan beslutter man, det netop skal være i 1 meters højde? Vi har sammen med muren gennemgået muren, og konkluderede, at gaden var væsentlig mere medtaget end gården. Dette skyldtes især saltet, der benyttes om vinteren, der ødelægger pudsen og sten. Hvis der ikke blev gjort noget, ville der på et tidspunkt kunne trænge vand ind. Beklagede, at generalforsamlingen ikke var afholdt i marts måned, og regnskabet først blev sendt ud 23 timer før afholdelse af generalforsamlingen. Hvorfor blev generalforsamlingen ikke afholdt i marts. Årsagen hertil, var bl.a. tidsnød med hensyn til regnskabet grundet etablering af nyt system, og til dels var det svært, at leje lokale i marts måned, da mange netop afholder generalforsamling i denne måned. Beklagede det skete. Regnskabet blev opfundet før computeren. Spurgte endvidere om Andelsbolig foreningen var involveret i en byggesag? Og hvem fik opgaven med hensyn til murer arbejdet, og hvor mange tilbud var indhentet? Andelsboligforeningen var ikke involveret i nogen sag, havde godt læst artiklen. Der er en anden

4 Andelsboligforening, der hedder det samme som vores. Det var husets murer, der havde udført murer arbejdet. Virkede det ikke lidt underligt. Forklarede at sådan har det altid været, at man f.eks. benyttede husets maler o.s.v. Hvor mange tilbud var indhentet i forbindelse med murer arbejdet? Da det var svært, at se hvor mange sten, der skulle udskiftes, var det svært, at indhente tilbud. Dirigenten spurgte herefter om beretningen kunne godkendes ved håndsoprækning, dette var Ikke tilfældet, og godkendelse af beretningen blev hermed skriftlig. Stemmeudvalgt: Andel 88 Per Larsen Andel 71 Susanne Borch Andel 8 Diane Koborg Der var 76 for, 15 imod, 0 blanke Beretningen blev hermed godkendt. 3. Det reviderede regnskab til godkendelse. Kasseren beklagede, at regnskabet var kommet for sent ud. Ser først nu, at den nye revisor, kun er registreret revisor, og ikke statsautoriseret. Ville gerne godkende regnskabet, men ifølge vedtægterne, skal det være en statsautoriseret revisor, og det er det ikke.. Ifølge paragraf 29 i vedtægterne, kan det være enten en statsautoriseret eller registreret revisor Vidste bestyrelsen, at den nye revisor var 111 % dyrere end sidste år?ville gerne have en ny revisor. Kunne heller ikke finde den revisor vi bruger nogen steder, så hvordan havde bestyrelsen fundet ham?

5 De vedtægter Andel 130 står med, er i den hvide udgave, som er forældet, efterfølgende udgave var blå, ligeledes forældet, den gældende udgave er rød. Ja, revisoren er dyrere i år, da vi jo har haft behov for ekstra hjælp. Vi har før haft et statsautoriseret revisions firma, men det var alt for dyrt. Det er vores gamle revisor, der har anbefalet LangeLinieRevisionen. Havde haft kontakt til vores sidste revisor, og denne kendte ikke noget til vores nye revisor. Vores forhenværende er stadig registreret, som revisor. Vores revisor stoppede, fordi han gik på pension, og indgav sin bestaltning, som reg. revisor. Vores forhenværende revisor, havde oplyst overfor andel 51, at han fortsætter som revisor, men tager ikke nye kunder. Blev det skriftligt meddelt, at revisoren stoppede? Vi fik det mundtligt. Der var herefter ikke flere indlæg, og forslaget gik til skriftlig afstemning. For: 66, imod: 11, blanke: 3 Det reviderede regnskab blev hermed godkendt. oplyste, at andelskronens værdi er: kr. 40,20 4. Budgetforslag for året 2009 til godkendelse. gennemgik budgetforslaget, og oplyste bl. a at vandafgiften var steget. Dirigenten Er der nogen kommentarer, og det var der ikke. Forslaget blev hermed vedtaget ved håndsoprækning.

6 A. Forslag fra bestyrelsen Ændring af 19 stk Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned ændres til: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden: Dirigenten Forslaget kan ikke vedtages, men der skal stemmes om en 2. Behandling. Vi er mange foreninger, kolonihaveforeninger o.s.v., der afholder generalforsamling i marts måned. Der er rift om leje af bl.a. hallen. Endvidere kan vi bedre nå, at få både regnskabet og varmeregnskabet færdigt. Fordi der i år har været 2 vedtægts overtrædelser i bestyrelsen, behøver der ikke at blive ændret. Forstod ikke meningen. Det gik jo meget godt i år med vedtægtsfejl. Kunne ikke rigtig bruge det til noget. Det behøver nødvendigvis ikke være april, men mere for en sikkerhedsskyld. Det havde fungeret i år, hvorfor lave det om. Syntes, det skulle være som et tillæg. Mente, at det kunne være sådan, at muligheden var til stede, at generalforsamlingen kunne afholdes i april måned. Bestyrelsen blev af Andel 51 chikaneret/generet på det personlige, private og familiemæssigt, hvilket ikke have noget med hverken det debatterede emne eller den ordinære generelforsamling at gøre, og derfor ikke ført til referat. Dirigenten bad om en ordentlig tone og ingen personlig chikane. Andel 11 Jette Tindholm Hvorfor gå i så små sko, og tal så ordentligt. Stem dog ja, og lad og se, hvad der sker. Forslaget gik herefter til skriftlig afstemning:

7 For: 67, imod: 8, blanke: 3, ugyldige: 1 Blev vedtaget til 2. Behandling. En andelshavere forlod generalforsamlingen, så der nu var 81 stemmeberettiget andelshavere. B: Andel 126 Claus og Camilla Oestrich Forslag om anskaffelse af kat. Det skal være muligt for Andelsboligforeningen, at bede andelshavere om afskaffelse af kat, hvis der er tale om evt. misrøgt eller er til gene for andre andelshavere. Andel 126 Claus Oestrich Forældre bliver jo med jævne mellemrum spurgt om et husdyr. Der optræder jo flere andre husdyr i ejendommen. Der kunne have stået kat/hund, men valget faldt på kat, da disse laver mindre slidtage. Hvorimod en hund nok slider mere på tingene. Andel 70 Grethe Christensen Har haft det oppe så mange gange. Loven vi har nu, skulle bibeholdes og foreslog, at der til næste år, blev stillet forslag til, at dette ikke kan stilles mere. Oplyste, at der på boligkontrakten står, at det ikke er tilladt, at have husdyr. Andel 11 Jette Tindholm Ville gerne have uddybet, hvad der menes med andre husdyr i ejendommen. Andel 126 Claus Oestrich Kunne være en godkendelse fra bestyrelsen, når man anskaffede sig kat. Andre husdyr kunne være marsvin, hamstere, fugle o.s.v. Andel 61 Jan Rasmussen Mener det er tilladt, at have mindre husdyr en kanin kan være lige så stor, som en kat. Andel 70 Grethe Christensen Det er altså dyr i bur med hensyn til hamster, marsvin o.s.v. Hvor mange går mon med til, at katten skal i bur. Havde også selv stillet forslag om hund og kat. Mente også at der skal være restriktioner på hvor mange katte man må have. Ingen katte lugter, det er deres ejere, der ikke sørger for, at rense kattebakken.

8 Andel 70 Kurt Christensen Har haft det oppe før, kunne huske, at der i nr. 18, var flere, der havde haft katte. Hvilket lugtede fælt, samt deres efterladenskaber på trappen. Andel 126 Claus Oestrich Lugtgener hø og halm lugter langt mere end kattegrus. Var enig i, at vi ikke skal have nogen form for kennel i ejendommen. Efterfølgende dukkede der en andelshaver mere op, så stemmeberettiget nu var oppe på 82. Andel 88 Per Larsen Hvor mange har rørt en kat indenfor den sidste måned? En kat udvikler krydsallergi, tænk på det inden i stemmer. Herefter gik forslaget til skriftlig afstemning. For: 38, imod: 39, blanke: 2 Forslaget blev hermed forkastet. C. Sammenlægning af lejligheder. Andel 61 Jan Rasmussen I forhold til vores ejendom, har vi ikke ret mange store lejligheder, og de store lejligheder er gået i arv. Gjorde opmærksom på, at forslaget ikke kunne vedtages på denne generalforsamling, men der skulle stemmes om en 2. Behandling. Det drejede sig kun om 3 lejligheder i første omgang. Plads kravene er blevet større for børnefamilierne. Bestyrelsen havde selvfølgelig diskuteret forslaget, og har følgende spørgsmål: Den sædvanlige procedure bliver afskaffet, og man kan dermed ikke arve en lejlighed mere? Ekspektancelisterne bliver også tilsidesat. Hvad hvis en andelshavere vil ned i stuen fra en 4. sal, det kan man så heller ikke mere? Hvad med det økonomiske? Alle lejligheder bør indgå, og ikke kun få. Paragraf 10 skal overholdes. Og man må endvidere ikke bryde igennem vores brandvægge.

9 Andel 61 Jan Rasmussen Gode spørgsmål, det skal selvfølgelig gennemtænkes. Og vil tro, at arveloven går forud. Alle de juridiske regler skal selvfølgelig overholdes. Syntes der skal stemmes for. Andel 88 Per Larsen Syntes, det var et godt sympatisk forslag. Om 20 år har vi så få lejligheder, at man ikke kan få en lejlighed. Andel 8 Diane Koborg Vil give andel 88 ret. Vi skulle måske mere revidere vores måde, at tildele lejligheder på. Med 150 m2, kunne man ligeså godt bo i hus. Mente ikke man kunne arve, mente dette var afskaffet. Andel 61 Jan Rasmussen Mente at forslaget fra andel 8, skulle stilles til næste år. Det drejer sig om 3 lejligheder. De 3 lejemål, der er i ejendommen kunne ændres til andelslejligheder. Andel 82 Sonja Bay Jørgensen Var imod forslaget. Kan man så ikke arve mere? Og skal der så trækkes lod? A51 Frank Jørgensen Syntes formanden kom med nogle gode spørgsmål. Andel 70 Grethe Christensen Ligefrem, at det kun skal være børnefamilier. Der er i dag ca ½ værelses lejligheder i ejendommen. Skal der så underskrives en klausul på at man skal fraflytte, når børnene er flyttet hjemmefra? Det er vigtigt, at tænke på, at der er lejligheder til vores børn ellers må man vælge, at flytte til noget større. Er heldig stillet, bor selv i en større lejlighed, men vil gerne på et tidspunkt ned i en mindre. Der er tale om 6 lejligheder, der ved sammenlægning bliver til 3 indtil videre. Vi har ikke overskud af lejligheder til, at det kunne lade sig gøre. Støtter ikke forslaget. Andel 61 Jan Rasmussen Syntes forslaget skulle til afstemning. Der kunne så være et ændringsforslag til næste gang, som f.eks. skal det være børnefamilier, der bliver tilbudt. At det max. er 3 lejligheder indtil videre og erhvervslejemålene ophører. Andel 70 Grethe Christensen Kun børnefamilier, hvad er det for noget? lad os få elevatorer i ejendommen til gavn for de ældre. Kan ikke se problemet i, at bebo en lejlighed på 74 m2 med børn. Det går ud over vores børn og børnebørn.

10 Andel 154 Sabrina Hansen Ville det så sige, at hun ikke kunne få en større lejlighed, hvis hun ikke har børn. Til dette, blev der svaret fra salen, og ikke fra talerstolen, hvilket dirigenten gjorde opmærksom på. Da der ikke var yderligere kommentarer fra talerstolen, gik forslaget herefter til skriftlig afstemning. Imod. 49, for: 29, blank: 1 D. Andel 157 Johnny B. Jensen 1.Opsige You See (kabel tv) i Opsætning af fællesantenne til digitalt tv 3.Info møde om digitalt tv (boxer) Forslagsstilleren var ikke til stede på generalforsamlingen, og ingen andre ønskede at motivere forslaget. Forslaget blev hermed forkastet. 6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 1. Formand Afgå. Morten Licht Grøndahl Andel 98 Blev genvalgt 2. Best. medlem Afgå. Lisbeth Ekelund Andel 123 Blev genvalgt. 3.Best. medlem Afgå. Jan Hansen (nu Feldberg) Andel 20 Blev genvalgt Suppleant Afgå. Vibeke Sørensen Andel suppleant Afgå. Daniel Tindholm Andel 125 Blev genvalgt, som 1. Suppleant Som 2. Suppleant valgtes Per Larsen, andel Valg af revisor Forslog ny revisor, som er betydelig billigere, og som bor på Amager i Wittenbergade, det er Deloitte. Revisionsfirmaet var villige til, at stille op, og kunne ligeledes sørge for, at regnskabet er klar i marts måned. Andel 8 Diane Koborg

11 Hvad var prisen på vores nuværende revisor? Det ville være en god ide, hvis bestyrelsen oplyste, hvad vi betaler og for hvad. Dette kan ikke ses ud fra regnskabet. Er det et enkelt mands firma eller et stort firma. Det er ikke revisorens skyld, at regnskabet ikke var færdigt. Mellem og kr. ville den nye revisor koste, det er en statsautoriseret revisor i et stort firma, som har mange kunder på Amager. Hvorfor skal vi have en fra Borup? Er ikke tryg ved den nuværende revisor. Havde selv en revisor i Dragør, som skulle have kr. for at lave regnskab. Andel 20 Jan Fjeldberg (tidligere Hansen) Arbejdede selv i et stort firma, nemlig Københavns kommune. Deloitte har adresse på Islands Brygge ved SAS hotellet. Revisionsfirmaet blev fyret af Københavns Kommune, de forlangte en timeløn på kr. i timen + taxakørsel Føler sig mere tryg ved en statsautoriseret revisor. Vi skal have en ny revisor. Andel 88 Per Larsen Vi har valgt en bestyrelse, som skal være trygt ved den revisor, som der er valgt. Må være andelshaverne, der skal vælge en revisor. Mente stadig, at vi skal vælge en ny revisor. Revisoren fra Borup er valgt af bestyrelsen. Og hvad lignede det, at en fra bestyrelsen gik på talerstolen. Andel 36 Annette Sørensen Bestyrelsen er også andelshavere, og er på generalforsamlingen ikke kun bestyrelse.

12 Vores tidligere revisor anbefalede i første omgang en revisor på Amager, men det var formandens onkel, det blev det selvfølgelig ikke. Vores tidligere revisor og formandens onkel anbefalede i stedet LangeLinieRevisionen. Der er ikke noget ondt i, at vælge en ny revisor. Der fandtes andre revisorer. Andel 88 Per Larsen Syntes der var en mistillid til bestyrelsen, som blev fremført på en forkert måde. At mistænkeliggøre bestyrelsen, er der ingen grund til. Andel 94 Lis Kjærgaard Deloitte er et af de dyreste og største, og der er stadig ikke oplyst nogen pris. Andel 5 Birgit Jensen Regnskab er en stor ting, er selv ansat i et større firma i bogholderiet, og sidder selv med regnskab, og bilag på omkring kr. Det er fuldstændig ligegyldigt om revisoren bor i Borup eller Holstebro. Det er et stort arbejde, at lave regnskab, det drejer sig ikke kun om 5 bilag, men mange. Der var herefter en heftigt diskussion på tværs af talestolen om hvad der skulle stemmes om. Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvis der skulle siges noget, var det ikke nede i salen, men ved talerstolen. Hvad der blev sagt fra salen, er derfor ikke taget til referat. Andel 5 Birgit Jensen Der skal stemmes om, vi skal fortsætte med den nuværende revisor. Hvis vi stemmer nej, skal bestyrelsen så i morgen finde en anden, hvis der stemmes ja, fortsættes med den revisor vi har nu. Det er vigtigt, at det er en revisor bestyrelsen er tryg ved. Herefter gik forslaget til afstemning. For: 61, imod: 7, blanke: 3, ugyldige: 1 Det blev hermed vedtaget, at fortsætte med LangeLinieRevisionen. 8. Eventuelt Spurgte om, der blev taget referater ved bestyrelsesmøderne.

13 Hertil blev svaret nej. Andel 11 Jette Tindholm Lad så være med at sidde og bøvse over bestyrelsen ude i gården, det er ikke til, at holde ud at høre på. I har selv været med til, at vælge dem ind. Havde 2 navnegivne tidligere bestyrelsesmedlemmer, som var utilfredse med 3 bestyrelsesmedlemmer. Havde i øvrigt sagt sin lejlighed op, hvilket nogen måske var glade for. Andel 100 Kate Fridlund Kunne der ikke indhentes 2 tilbud, når der skulle udføres håndværksmæssige ting i ejendommen. Ved større opgaver blev der indhentet tilbud, men ikke når det var ad hoc, her benyttede man ejendommens håndværkere. Andel 88 Per Larsen Er med i skolebestyrelsen på Sundby Øster Skole, og oplyste i den anledning, at skolen skal gennemgå en renovering, bl.a. etablering af en elevator. Dette vil varer frem til december måned, og der vil forekomme en del tung trafik på og omkring Smyrnavej. Oplys venligst jeres børn om det. Mente at der skulle en administrator på ejendommen. Andel 160 Nina Tindholm Havde en efterlysning, der holder en hvid bil med udenlandske nummerplader på Smyrnavej, hvem kender denne bil. Har oplevet flere gange, at denne hvide bil kører med fuldt fart ned af Smyrnavej. Næstformanden Med hensyn til, at der skulle en administrator på ejendommen, skal man huske, at man ikke undgår en bestyrelse. En administrator løser ikke alle problemer. Andel 70 Grethe Christensen Havde glædet sig til at høre om digitalt tv (boxer), men forslagsstilleren var blevet forhindret i at møde op, da generalforsamlingen var blevet rykket.

14 Andel 119 Ditte Neimers Ville lige informere om, at prisen for digitalt tv er 184,- kr for 8 kanaler + at man er tvunget til en digitalbox oveni. Til sammenligning betaler vi i dag 284,- kr. for 40 kanaler. Husk på, at ved opsætning /ændring af tv- anlæg, skal alle betale selv, da vi ikke kan låne penge. I øvrigt har Sadolin, som ligger for enden af Smyrnavej på Amagerbrogade, været på kontoret, og givet en masse brochurer, som ligger til fri afbenyttelse her på generalforsamlingen. Sadolin giver 20% i rabat for Smyrnavej. Andel 71 Susanne Borch Bestyrelsen skal ikke mere forhåndsmeddele generalforsamlingen på hverken julehilsner og fastelavnshilsner. Fremover må det være 14 dage før. Da der ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten hermed generalforsamlingen, som sluttede kl Bestyrelsen består herefter af: Formand: Morten Licht Grøndahl Andel 98 Næstformand: Svend-Aage Andersen Andel 97 Kasserer: Anette Sørensen Andel 36 Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Ekelund Andel 123 Bestyrelsesmedlem: Jan Feldberg (før Hansen) Andel Suppleant: Daniel Tindholm Andel Suppleant: Per Larsen Andel 88 Referent:... Andel 123 Lisbeth Ekelund DIRIGENT:... Andel 80 Henrik Schultz

15

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

A: Forslag fra bestyrelsen. Huslejestigning pr. 1. juli 2013 med 3 kr. pr. m2

A: Forslag fra bestyrelsen. Huslejestigning pr. 1. juli 2013 med 3 kr. pr. m2 Andelsboligforeningen Amagerbros ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013 kl. 19.00 i Sundbyøsterhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 19. MARTS 2002 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 19. MARTS 2002 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 19. MARTS 2002 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag 15. MARTS 2004 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag 15. MARTS 2004 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag 15. MARTS 2004 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen " AMAGERBRO " Indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling. Tirdag 14. april Sundbyøsterskole kl

Andelsboligforeningen  AMAGERBRO  Indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling. Tirdag 14. april Sundbyøsterskole kl Andelsboligforeningen " AMAGERBRO " Indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling. Tirdag 14. april 2015. Sundbyøsterskole kl. 19.00. Dagsorden. 1. Valg af Dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Valg til

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 19.30

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 29. september 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere