Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL I SUNDBYØSTERHALLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej København S Kontortid: Tirsdag kl Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Budgetforslag for året 2009 til godkendelse 5. Forslag til behandling. A: Forslag fra bestyrelsen Ændring af 19 stk Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned ændres til Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden. B: Andel 126 Claus og Camilla Oestrich Forslag om anskaffelse af kat. Det skal være muligt for Andelsboligforeningen, at bede andelshavere om afskaffelse af kat, hvis der er tale om evt. misrøgt eller er til gene for andre andelshavere. C: Forslag om sammenlægning af eksisterende andelslejligheder. Var vedlagt indkaldelsen. D: Andel 157 Johnny B Jensen 1. Opsige You See (kabeltv) i Opsætning af fællesantenne til digitalt tv 3. Info møde om digitalt tv (boxer)

2 6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 1. Formand Afgå. Morten Licht Grøndahl Andel 98 (modtager genvalg) 2. Best. medlem Afgå. Lisbeth Ekelund Andel 123 (modtager genvalg) 3. Best. medlem Afgå Jan Hansen (nu Feldberg) Andel 20 (modtager genvalg) Suppleant Afgå. Vibeke Sørensen Andel Suppleant Afgå. Daniel Tindholm Andel Valg af revisor. 7. Eventuelt. bød velkommen til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling. 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes andel 80, Henrik Schultz, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var fremmødt 82 stemmeberettigede andelshavere. Dirigenten oplæste dagsordenen, og herefter fik formanden ordet. 2. Bestyrelsen beretning. Vedlagt referat. Der var følgende kommentarer til bestyrelsens beretning. Med hensyn til fejl i varmeregnskabet, hvilken betydning har det, skal vi betale noget mere eller hvad?. Vi skal have ca ,- kr. til fordeling, og nej, der er ingen, der skal betale. Andel 6 Rikke Borch Syntes, det var dyrt for postkasser, det er kr. pr. stk.

3 Prisen er for opsætning af postkasserne, samt at disse er forsynet med sikre låse, og monteret med skråtag, så man ikke kan lægge aviser m.m. på toppen. Andel 61 Jan Rasmussen Har man indhentet mere end et tilbud Der er indhentet to tilbud. Renovering af muren, hvordan beslutter man, det netop skal være i 1 meters højde? Vi har sammen med muren gennemgået muren, og konkluderede, at gaden var væsentlig mere medtaget end gården. Dette skyldtes især saltet, der benyttes om vinteren, der ødelægger pudsen og sten. Hvis der ikke blev gjort noget, ville der på et tidspunkt kunne trænge vand ind. Beklagede, at generalforsamlingen ikke var afholdt i marts måned, og regnskabet først blev sendt ud 23 timer før afholdelse af generalforsamlingen. Hvorfor blev generalforsamlingen ikke afholdt i marts. Årsagen hertil, var bl.a. tidsnød med hensyn til regnskabet grundet etablering af nyt system, og til dels var det svært, at leje lokale i marts måned, da mange netop afholder generalforsamling i denne måned. Beklagede det skete. Regnskabet blev opfundet før computeren. Spurgte endvidere om Andelsbolig foreningen var involveret i en byggesag? Og hvem fik opgaven med hensyn til murer arbejdet, og hvor mange tilbud var indhentet? Andelsboligforeningen var ikke involveret i nogen sag, havde godt læst artiklen. Der er en anden

4 Andelsboligforening, der hedder det samme som vores. Det var husets murer, der havde udført murer arbejdet. Virkede det ikke lidt underligt. Forklarede at sådan har det altid været, at man f.eks. benyttede husets maler o.s.v. Hvor mange tilbud var indhentet i forbindelse med murer arbejdet? Da det var svært, at se hvor mange sten, der skulle udskiftes, var det svært, at indhente tilbud. Dirigenten spurgte herefter om beretningen kunne godkendes ved håndsoprækning, dette var Ikke tilfældet, og godkendelse af beretningen blev hermed skriftlig. Stemmeudvalgt: Andel 88 Per Larsen Andel 71 Susanne Borch Andel 8 Diane Koborg Der var 76 for, 15 imod, 0 blanke Beretningen blev hermed godkendt. 3. Det reviderede regnskab til godkendelse. Kasseren beklagede, at regnskabet var kommet for sent ud. Ser først nu, at den nye revisor, kun er registreret revisor, og ikke statsautoriseret. Ville gerne godkende regnskabet, men ifølge vedtægterne, skal det være en statsautoriseret revisor, og det er det ikke.. Ifølge paragraf 29 i vedtægterne, kan det være enten en statsautoriseret eller registreret revisor Vidste bestyrelsen, at den nye revisor var 111 % dyrere end sidste år?ville gerne have en ny revisor. Kunne heller ikke finde den revisor vi bruger nogen steder, så hvordan havde bestyrelsen fundet ham?

5 De vedtægter Andel 130 står med, er i den hvide udgave, som er forældet, efterfølgende udgave var blå, ligeledes forældet, den gældende udgave er rød. Ja, revisoren er dyrere i år, da vi jo har haft behov for ekstra hjælp. Vi har før haft et statsautoriseret revisions firma, men det var alt for dyrt. Det er vores gamle revisor, der har anbefalet LangeLinieRevisionen. Havde haft kontakt til vores sidste revisor, og denne kendte ikke noget til vores nye revisor. Vores forhenværende er stadig registreret, som revisor. Vores revisor stoppede, fordi han gik på pension, og indgav sin bestaltning, som reg. revisor. Vores forhenværende revisor, havde oplyst overfor andel 51, at han fortsætter som revisor, men tager ikke nye kunder. Blev det skriftligt meddelt, at revisoren stoppede? Vi fik det mundtligt. Der var herefter ikke flere indlæg, og forslaget gik til skriftlig afstemning. For: 66, imod: 11, blanke: 3 Det reviderede regnskab blev hermed godkendt. oplyste, at andelskronens værdi er: kr. 40,20 4. Budgetforslag for året 2009 til godkendelse. gennemgik budgetforslaget, og oplyste bl. a at vandafgiften var steget. Dirigenten Er der nogen kommentarer, og det var der ikke. Forslaget blev hermed vedtaget ved håndsoprækning.

6 A. Forslag fra bestyrelsen Ændring af 19 stk Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned ændres til: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden: Dirigenten Forslaget kan ikke vedtages, men der skal stemmes om en 2. Behandling. Vi er mange foreninger, kolonihaveforeninger o.s.v., der afholder generalforsamling i marts måned. Der er rift om leje af bl.a. hallen. Endvidere kan vi bedre nå, at få både regnskabet og varmeregnskabet færdigt. Fordi der i år har været 2 vedtægts overtrædelser i bestyrelsen, behøver der ikke at blive ændret. Forstod ikke meningen. Det gik jo meget godt i år med vedtægtsfejl. Kunne ikke rigtig bruge det til noget. Det behøver nødvendigvis ikke være april, men mere for en sikkerhedsskyld. Det havde fungeret i år, hvorfor lave det om. Syntes, det skulle være som et tillæg. Mente, at det kunne være sådan, at muligheden var til stede, at generalforsamlingen kunne afholdes i april måned. Bestyrelsen blev af Andel 51 chikaneret/generet på det personlige, private og familiemæssigt, hvilket ikke have noget med hverken det debatterede emne eller den ordinære generelforsamling at gøre, og derfor ikke ført til referat. Dirigenten bad om en ordentlig tone og ingen personlig chikane. Andel 11 Jette Tindholm Hvorfor gå i så små sko, og tal så ordentligt. Stem dog ja, og lad og se, hvad der sker. Forslaget gik herefter til skriftlig afstemning:

7 For: 67, imod: 8, blanke: 3, ugyldige: 1 Blev vedtaget til 2. Behandling. En andelshavere forlod generalforsamlingen, så der nu var 81 stemmeberettiget andelshavere. B: Andel 126 Claus og Camilla Oestrich Forslag om anskaffelse af kat. Det skal være muligt for Andelsboligforeningen, at bede andelshavere om afskaffelse af kat, hvis der er tale om evt. misrøgt eller er til gene for andre andelshavere. Andel 126 Claus Oestrich Forældre bliver jo med jævne mellemrum spurgt om et husdyr. Der optræder jo flere andre husdyr i ejendommen. Der kunne have stået kat/hund, men valget faldt på kat, da disse laver mindre slidtage. Hvorimod en hund nok slider mere på tingene. Andel 70 Grethe Christensen Har haft det oppe så mange gange. Loven vi har nu, skulle bibeholdes og foreslog, at der til næste år, blev stillet forslag til, at dette ikke kan stilles mere. Oplyste, at der på boligkontrakten står, at det ikke er tilladt, at have husdyr. Andel 11 Jette Tindholm Ville gerne have uddybet, hvad der menes med andre husdyr i ejendommen. Andel 126 Claus Oestrich Kunne være en godkendelse fra bestyrelsen, når man anskaffede sig kat. Andre husdyr kunne være marsvin, hamstere, fugle o.s.v. Andel 61 Jan Rasmussen Mener det er tilladt, at have mindre husdyr en kanin kan være lige så stor, som en kat. Andel 70 Grethe Christensen Det er altså dyr i bur med hensyn til hamster, marsvin o.s.v. Hvor mange går mon med til, at katten skal i bur. Havde også selv stillet forslag om hund og kat. Mente også at der skal være restriktioner på hvor mange katte man må have. Ingen katte lugter, det er deres ejere, der ikke sørger for, at rense kattebakken.

8 Andel 70 Kurt Christensen Har haft det oppe før, kunne huske, at der i nr. 18, var flere, der havde haft katte. Hvilket lugtede fælt, samt deres efterladenskaber på trappen. Andel 126 Claus Oestrich Lugtgener hø og halm lugter langt mere end kattegrus. Var enig i, at vi ikke skal have nogen form for kennel i ejendommen. Efterfølgende dukkede der en andelshaver mere op, så stemmeberettiget nu var oppe på 82. Andel 88 Per Larsen Hvor mange har rørt en kat indenfor den sidste måned? En kat udvikler krydsallergi, tænk på det inden i stemmer. Herefter gik forslaget til skriftlig afstemning. For: 38, imod: 39, blanke: 2 Forslaget blev hermed forkastet. C. Sammenlægning af lejligheder. Andel 61 Jan Rasmussen I forhold til vores ejendom, har vi ikke ret mange store lejligheder, og de store lejligheder er gået i arv. Gjorde opmærksom på, at forslaget ikke kunne vedtages på denne generalforsamling, men der skulle stemmes om en 2. Behandling. Det drejede sig kun om 3 lejligheder i første omgang. Plads kravene er blevet større for børnefamilierne. Bestyrelsen havde selvfølgelig diskuteret forslaget, og har følgende spørgsmål: Den sædvanlige procedure bliver afskaffet, og man kan dermed ikke arve en lejlighed mere? Ekspektancelisterne bliver også tilsidesat. Hvad hvis en andelshavere vil ned i stuen fra en 4. sal, det kan man så heller ikke mere? Hvad med det økonomiske? Alle lejligheder bør indgå, og ikke kun få. Paragraf 10 skal overholdes. Og man må endvidere ikke bryde igennem vores brandvægge.

9 Andel 61 Jan Rasmussen Gode spørgsmål, det skal selvfølgelig gennemtænkes. Og vil tro, at arveloven går forud. Alle de juridiske regler skal selvfølgelig overholdes. Syntes der skal stemmes for. Andel 88 Per Larsen Syntes, det var et godt sympatisk forslag. Om 20 år har vi så få lejligheder, at man ikke kan få en lejlighed. Andel 8 Diane Koborg Vil give andel 88 ret. Vi skulle måske mere revidere vores måde, at tildele lejligheder på. Med 150 m2, kunne man ligeså godt bo i hus. Mente ikke man kunne arve, mente dette var afskaffet. Andel 61 Jan Rasmussen Mente at forslaget fra andel 8, skulle stilles til næste år. Det drejer sig om 3 lejligheder. De 3 lejemål, der er i ejendommen kunne ændres til andelslejligheder. Andel 82 Sonja Bay Jørgensen Var imod forslaget. Kan man så ikke arve mere? Og skal der så trækkes lod? A51 Frank Jørgensen Syntes formanden kom med nogle gode spørgsmål. Andel 70 Grethe Christensen Ligefrem, at det kun skal være børnefamilier. Der er i dag ca ½ værelses lejligheder i ejendommen. Skal der så underskrives en klausul på at man skal fraflytte, når børnene er flyttet hjemmefra? Det er vigtigt, at tænke på, at der er lejligheder til vores børn ellers må man vælge, at flytte til noget større. Er heldig stillet, bor selv i en større lejlighed, men vil gerne på et tidspunkt ned i en mindre. Der er tale om 6 lejligheder, der ved sammenlægning bliver til 3 indtil videre. Vi har ikke overskud af lejligheder til, at det kunne lade sig gøre. Støtter ikke forslaget. Andel 61 Jan Rasmussen Syntes forslaget skulle til afstemning. Der kunne så være et ændringsforslag til næste gang, som f.eks. skal det være børnefamilier, der bliver tilbudt. At det max. er 3 lejligheder indtil videre og erhvervslejemålene ophører. Andel 70 Grethe Christensen Kun børnefamilier, hvad er det for noget? lad os få elevatorer i ejendommen til gavn for de ældre. Kan ikke se problemet i, at bebo en lejlighed på 74 m2 med børn. Det går ud over vores børn og børnebørn.

10 Andel 154 Sabrina Hansen Ville det så sige, at hun ikke kunne få en større lejlighed, hvis hun ikke har børn. Til dette, blev der svaret fra salen, og ikke fra talerstolen, hvilket dirigenten gjorde opmærksom på. Da der ikke var yderligere kommentarer fra talerstolen, gik forslaget herefter til skriftlig afstemning. Imod. 49, for: 29, blank: 1 D. Andel 157 Johnny B. Jensen 1.Opsige You See (kabel tv) i Opsætning af fællesantenne til digitalt tv 3.Info møde om digitalt tv (boxer) Forslagsstilleren var ikke til stede på generalforsamlingen, og ingen andre ønskede at motivere forslaget. Forslaget blev hermed forkastet. 6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 1. Formand Afgå. Morten Licht Grøndahl Andel 98 Blev genvalgt 2. Best. medlem Afgå. Lisbeth Ekelund Andel 123 Blev genvalgt. 3.Best. medlem Afgå. Jan Hansen (nu Feldberg) Andel 20 Blev genvalgt Suppleant Afgå. Vibeke Sørensen Andel suppleant Afgå. Daniel Tindholm Andel 125 Blev genvalgt, som 1. Suppleant Som 2. Suppleant valgtes Per Larsen, andel Valg af revisor Forslog ny revisor, som er betydelig billigere, og som bor på Amager i Wittenbergade, det er Deloitte. Revisionsfirmaet var villige til, at stille op, og kunne ligeledes sørge for, at regnskabet er klar i marts måned. Andel 8 Diane Koborg

11 Hvad var prisen på vores nuværende revisor? Det ville være en god ide, hvis bestyrelsen oplyste, hvad vi betaler og for hvad. Dette kan ikke ses ud fra regnskabet. Er det et enkelt mands firma eller et stort firma. Det er ikke revisorens skyld, at regnskabet ikke var færdigt. Mellem og kr. ville den nye revisor koste, det er en statsautoriseret revisor i et stort firma, som har mange kunder på Amager. Hvorfor skal vi have en fra Borup? Er ikke tryg ved den nuværende revisor. Havde selv en revisor i Dragør, som skulle have kr. for at lave regnskab. Andel 20 Jan Fjeldberg (tidligere Hansen) Arbejdede selv i et stort firma, nemlig Københavns kommune. Deloitte har adresse på Islands Brygge ved SAS hotellet. Revisionsfirmaet blev fyret af Københavns Kommune, de forlangte en timeløn på kr. i timen + taxakørsel Føler sig mere tryg ved en statsautoriseret revisor. Vi skal have en ny revisor. Andel 88 Per Larsen Vi har valgt en bestyrelse, som skal være trygt ved den revisor, som der er valgt. Må være andelshaverne, der skal vælge en revisor. Mente stadig, at vi skal vælge en ny revisor. Revisoren fra Borup er valgt af bestyrelsen. Og hvad lignede det, at en fra bestyrelsen gik på talerstolen. Andel 36 Annette Sørensen Bestyrelsen er også andelshavere, og er på generalforsamlingen ikke kun bestyrelse.

12 Vores tidligere revisor anbefalede i første omgang en revisor på Amager, men det var formandens onkel, det blev det selvfølgelig ikke. Vores tidligere revisor og formandens onkel anbefalede i stedet LangeLinieRevisionen. Der er ikke noget ondt i, at vælge en ny revisor. Der fandtes andre revisorer. Andel 88 Per Larsen Syntes der var en mistillid til bestyrelsen, som blev fremført på en forkert måde. At mistænkeliggøre bestyrelsen, er der ingen grund til. Andel 94 Lis Kjærgaard Deloitte er et af de dyreste og største, og der er stadig ikke oplyst nogen pris. Andel 5 Birgit Jensen Regnskab er en stor ting, er selv ansat i et større firma i bogholderiet, og sidder selv med regnskab, og bilag på omkring kr. Det er fuldstændig ligegyldigt om revisoren bor i Borup eller Holstebro. Det er et stort arbejde, at lave regnskab, det drejer sig ikke kun om 5 bilag, men mange. Der var herefter en heftigt diskussion på tværs af talestolen om hvad der skulle stemmes om. Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvis der skulle siges noget, var det ikke nede i salen, men ved talerstolen. Hvad der blev sagt fra salen, er derfor ikke taget til referat. Andel 5 Birgit Jensen Der skal stemmes om, vi skal fortsætte med den nuværende revisor. Hvis vi stemmer nej, skal bestyrelsen så i morgen finde en anden, hvis der stemmes ja, fortsættes med den revisor vi har nu. Det er vigtigt, at det er en revisor bestyrelsen er tryg ved. Herefter gik forslaget til afstemning. For: 61, imod: 7, blanke: 3, ugyldige: 1 Det blev hermed vedtaget, at fortsætte med LangeLinieRevisionen. 8. Eventuelt Spurgte om, der blev taget referater ved bestyrelsesmøderne.

13 Hertil blev svaret nej. Andel 11 Jette Tindholm Lad så være med at sidde og bøvse over bestyrelsen ude i gården, det er ikke til, at holde ud at høre på. I har selv været med til, at vælge dem ind. Havde 2 navnegivne tidligere bestyrelsesmedlemmer, som var utilfredse med 3 bestyrelsesmedlemmer. Havde i øvrigt sagt sin lejlighed op, hvilket nogen måske var glade for. Andel 100 Kate Fridlund Kunne der ikke indhentes 2 tilbud, når der skulle udføres håndværksmæssige ting i ejendommen. Ved større opgaver blev der indhentet tilbud, men ikke når det var ad hoc, her benyttede man ejendommens håndværkere. Andel 88 Per Larsen Er med i skolebestyrelsen på Sundby Øster Skole, og oplyste i den anledning, at skolen skal gennemgå en renovering, bl.a. etablering af en elevator. Dette vil varer frem til december måned, og der vil forekomme en del tung trafik på og omkring Smyrnavej. Oplys venligst jeres børn om det. Mente at der skulle en administrator på ejendommen. Andel 160 Nina Tindholm Havde en efterlysning, der holder en hvid bil med udenlandske nummerplader på Smyrnavej, hvem kender denne bil. Har oplevet flere gange, at denne hvide bil kører med fuldt fart ned af Smyrnavej. Næstformanden Med hensyn til, at der skulle en administrator på ejendommen, skal man huske, at man ikke undgår en bestyrelse. En administrator løser ikke alle problemer. Andel 70 Grethe Christensen Havde glædet sig til at høre om digitalt tv (boxer), men forslagsstilleren var blevet forhindret i at møde op, da generalforsamlingen var blevet rykket.

14 Andel 119 Ditte Neimers Ville lige informere om, at prisen for digitalt tv er 184,- kr for 8 kanaler + at man er tvunget til en digitalbox oveni. Til sammenligning betaler vi i dag 284,- kr. for 40 kanaler. Husk på, at ved opsætning /ændring af tv- anlæg, skal alle betale selv, da vi ikke kan låne penge. I øvrigt har Sadolin, som ligger for enden af Smyrnavej på Amagerbrogade, været på kontoret, og givet en masse brochurer, som ligger til fri afbenyttelse her på generalforsamlingen. Sadolin giver 20% i rabat for Smyrnavej. Andel 71 Susanne Borch Bestyrelsen skal ikke mere forhåndsmeddele generalforsamlingen på hverken julehilsner og fastelavnshilsner. Fremover må det være 14 dage før. Da der ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten hermed generalforsamlingen, som sluttede kl Bestyrelsen består herefter af: Formand: Morten Licht Grøndahl Andel 98 Næstformand: Svend-Aage Andersen Andel 97 Kasserer: Anette Sørensen Andel 36 Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Ekelund Andel 123 Bestyrelsesmedlem: Jan Feldberg (før Hansen) Andel Suppleant: Daniel Tindholm Andel Suppleant: Per Larsen Andel 88 Referent:... Andel 123 Lisbeth Ekelund DIRIGENT:... Andel 80 Henrik Schultz

15

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere