FUNKTIONSSPECIFIKATIO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNKTIONSSPECIFIKATIO"

Transkript

1 FUNKTIONSSPECIFIKATIO Internal NN Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) C HR-XML AMS DK Ændringshistorik Rev. Dato Af Kommentar Tomas Hall Tomas Hall Jesper E. Siig Tobias Fjälling Første revision Opdateret efter intern revision Funktionsspecifikation kontrolleret og godkendt. Transact ID fjernet en tag. Erhvervskoder: intern erhvervsid eksporteres ikke. Heller ikke RegisterURI for erhvervskoder. Appendiks med HR-XML DK eksempel tilføjet. rækkefølgen af Contact tags modificeret. tilføjelse af den ansættende virksomheds momsnummer i AMS DK extensions. samt diverse mindre vigtige ændringer. Teleca AU-System AB Ideon Scheelevägen Lund Sverige Tel Fax Styrelsens Säte Stockholm VAT SE

2 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Tobias Fjälling Tag Date added for Startdate and Enddate. Tilføjelse af erhvervsbeskrivelsens ISCOnummer til taggen OccupationGroup i HR-XML extentions Tobias Fjälling QualificationsRequired flyttet til AMS DK Extention pga. at attributtet code eksporteres for erhvervskompetencer og generelle kompetencer Tobias Fjälling Anonyme arbejdsgivere tag tilføjet i.extention Johan Danforth Opdatering af feltet municipality Tilføjet Region (amt) til ansvarlig AF for anonyme job, ligger i extension. Indhold Indledning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Forkortelser og definitioner JPP HR-XML AMS DK - element HR-XML standardelement AMS DK supplement Envelope HR-XML AMS DK - element Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Referencer Appendix HR-XML AMS DK Example. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Indledning HR-XML AMS-DK er en definition af, hvordan stillingsannoncer kan beskrives med et XML format. Definitionen er baseret på HR-XML standarden for Job Position Posting v. 1.1 [1]. Endvidere findes der en række supplementer og modificeringer til HR-XML standarden, disse bygger for en stor dels vedkommende på den svenske version af HR-XML (HR-XML-SE v.0.51). I dokumentet findes der ligeledes en beskrivelse af Envelope, det XML format som anvendes til at pakke én eller flere JPP. Envelope er helt og holdent baseret på HR-XML Provisional Envelope Specification [2]. I både JPP og Envelope findes der desuden nogle yderligere elementer, der ikke anvendes i AMS-DK versionen. Disse elementer er ikke indeholdt i dette dokument, for en nærmere beskrivelse se derfor [1]. Efter hver tag kan tegnet?, * eller + følge, hvilket indikerer følgende (iht. DTD standarden):? - Elementet forekommer 0 eller 1 gang. * - Elementet forekommer 0 eller flere gange. + - Elementet forekommer 1 eller flere gange.

5 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Forkortelser og definitioner Forkortelse Forklaring JPP DTD HR-XML XML DB Job Position Posting Document Type Definition Human Relations XML, forum som anvender XML standarden i forbindelse med personalespørgsmål. Extensible Markup Language Database

6 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JPP HR-XML AMS DK - element HR-XML standardelement Definition: Active Inactive Beskrivelse: Status på stillingsannoncen. DB: PDB.tPlatsannonsStatus.iStatusKodJobbID Logik: Det som afgør, om annoncen er aktiv eller ej, hvis den har status 6 i databasen, samt at dags dato ligger inden annoncens publiceringsdato. Definition: #CDATA Beskrivelse: Hvem der ejer stillingsannoncen. DB: PDB.tPlatsannons.iImporteradFran Værdi: AMS DK Organisationsnummer: JobPositionPosting/JobPositionPostingId Beskrivelse: Internt id for annoncen. DB: PDB.tPlatsannons.iPlatsannonsID JobPositionPosting/HiringOrg

7 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Beskrivelse: HiringOrg taggen viser information om arbejdsgiveren. Der udskrives ingen information i denne tag, hvis arbejdsgiveren foretrækker at være anonym (se AMS DK Extention). Definition: agent principal unspecified Beskrivelse: Arbejdsgivertype Værdi: Benyt altid uspecificeret, idet denne værdi ikke gemmes i DB JobPositionPosting/HiringOrg/HiringOrgName Beskrivelse: Arbejdsgiverens/arbejdspladsens navn. DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chNamn JobPositionPosting/HiringOrg/HiringOrgId Beskrivelse: Arbejdsgiverens arbejdspladsnummer (p-nummer, CFARNR). DB: PDB.tPlatsannons.chCFARNR JobPositionPosting/HiringOrg/Website? Beskrivelse: URL til arbejdsgiverens hjemmeside. DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chHemsida

8 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobPositionPosting/HiringOrg/Contact/PostalAddress/CountryCode? Beskrivelse: Arbejdsgiverens adresse, landekode DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chLandKod JobPositionPosting/HiringOrg/Contact/PostalAddress/PostalCode? Beskrivelse: Arbejdsgiverens adresse, postnummer DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chPostnummer JobPositionPosting/HiringOrg/Contact/PostalAddress/Municipality? Beskrivelse: Adresse til arbejdsgiverens kommune DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.iKommunID JobPositionPosting/HiringOrg/Contact/PostalAddress/DeliveryAddress/AddressLine? Beskrivelse: Arbejdsgiverens adresse, gade DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chUtdelningsadress JobPositionPosting/HiringOrg/Contact/VoiceNumber/TelNumber? Beskrivelse: Arbejdspladsens telefonnummer

9 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) DB: PDB..tPlatsannonsArbetsplats.chTelefon JobPositionPosting/HiringOrg/Contact/FaxNumber/Telnumber? Beskrivelse: Arbejdspladsens faxnummer DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chTelefax JobPositionPosting/HiringOrg/Contact/ ? Beskrivelse: Arbejdsgiverens adresse. DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chEpostAdress JobPositionPosting/PostDetail/StartDate/Date Definition: Dato Beskrivelse: Startdato for publicering af annoncen. ISO-8601 formatering af dato: CCYY- MM-DD DB: PDB.tPlatsannons.dtPublicerasFrom JobPositionPosting/PostDetail/EndDate/Date Definition: Dato Beskrivelse: Slutdato for publicering af annoncen. ISO-8601 formatering af dato: CCYY- MM-DD.

10 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) DB: PDB.tPlatsannons.dtPublicerasTom JobPositionPosting/PostDetail/PostedBy/Contact? Logik: Data hentes forskellige steder, afhængig af om 1. en arbejdsgiver har registreret annoncen. Dog eksporteres en sådan kontakt ikke, hvis arbejdsgiveren vil være anonym (se AMS DK extention) 2. en sagsbehandler på AF har registreret annoncen JobPositionPosting/PostDetail/PostedBy/Contact/PersonName/GivenName? Beskrivelse: Kontaktens fornavn. DB 1: CV.tArbetsgivareKP.chFornamn DB 2: PDB.tHandläggare.chFornamn JobPositionPosting/PostDetail/PostedBy/Contact/PersonName/MiddleName? Beskrivelse: Kontaktens mellemnavn. DB 1: CV.tArbetsgivareKP.chMellannamn DB 2: - JobPositionPosting/PostDetail/PostedBy/Contact/PersonName/FamilyName? Beskrivelse: Kontaktens efternavn.

11 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) DB 1: CV.tArbetsgivareKP.chEfternamn DB 2: PDB.tHandläggare. chefternamn JobPositionPosting/PostDetail/PostedBy/Contact/PositionTitle? Beskrivelse: Kontaktens titel. DB 1: CV.tArbetsgivareKP.chTitel DB 2: - JobPositionPosting/PostDetail/PostedBy/Contact/FaxNumber/TelNumber? Beskrivelse: Kontaktens adresse. DB 1: CV.tArbetsgivareKP.chTelefax DB 2: PDB.tHandläggare. chtelefax JobPositionPosting/PostDetail/PostedBy/Contact/ ? Beskrivelse: Kontaktens adresse. DB 1: CV.tArbetsgivareKP.chEpostAdress DB 2: PDB.tHandläggare. chepost

12 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionTitle Beskrivelse: Stillingsannoncens overskrift. DB: PDB.tPlatsannons.chAnnonsRubrik JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/JobPositionPurpo se Beskrivelse: Stillingsannoncens tekst (beskrivelse af arbejdet). DB: PDB.tPlatsannons.chAnnonsText JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/JobPositionLocati on/postaladdress/countrycode Beskrivelse: Landekode for arbejdspladsen. Skal være i ISO format (kode på to tegn) DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chLandKod JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/JobPositionLocati on/postaladdress/postalcode Beskrivelse: Arbejdspladsens postnummer. DB: PDB.tPlatsannonsArbetsplats.chPostNummer

13 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/JobPositionLocati on/postaladdress/region Beskrivelse: Arbejdspladsens amt. DB: PDB.tPlatsannonsGeografiskPlacering.iLan (overføres til SHARE.tLan.chLan) JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/JobPositionLocati on/postaladdress/municipality Beskrivelse: Arbejdspladsens kommune. DB: PDB.tPlatsannonsGeografiskPlacering.iKommun (overføres til SHARE.tKommun.chKommun) Værdi External JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/Classification/Dire cthireorcontact/summarytext Beskrivelse:Ansættelsestype, direkte eller indirekte. DB: PDB.tPlatsannons.iTypAvAnställningID (overføres til SHARE.tAnstallningTypJobb.chAnstallningTypJobb) JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/Classification/Sch edule/fulltime Definition: EMPTY

14 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Beskrivelse: Taggen udskrives, hvis det er et heltidsjob. DB: PDB.tPlatsannons.iArbetstidJobbID Logik: Udskrives kun hvis iarbetstidjobbid = 1 JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/Classification/Sch edule/parttime Definition: EMPTY Beskrivelse: Udskrives, hvis det er et deltidsjob. DB: PDB.tPlatsannons.iArbetstidJobbID Logik: Udskrives kun hvis iarbetstidjobbid = 2 JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/Classification/Sch edule/summarytext Beskrivelse: Beskrivelse af arbejdstiden. DB: PDB.tPlatsannons.chBeskrivningArbetstidVaraktighet JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/Classification/Dura tion/regular Definition: EMPTY Beskrivelse: Taggen udskrives ved vikariat. DB: PDB.tPlatsannons.iVaraktighetJobbID Logik: Udskrives kun hvis ivaraktighetjobbid = 1

15 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/Classification/Dura tion/temporary Definition: EMPTY Beskrivelse: Projektansættelse. DB: PDB.tPlatsannons.iVaraktighetJobbID Logik: Udskrives kun hvis ivaraktighetjobbid = 2 JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/Classification/Dura tion/temporary/termlength Beskrivelse: Beskrivelse af projektansættelsens varighed. DB: PDB.tPlatsannons.iVaraktighetJobbID (overføres til SHARE.tVaraktighetJobb.chVaraktighetJobb) Logik: Udskrives kun hvis ivaraktighetjobbid = 2 JobpositionPosting/JobPositionInformation/JobPositionDescription/CompensationDes cription/pay/summarytext Beskrivelse: Beskrivelse af løn. DB: PDB.tPlatsannons.chBeskrivningLon Værdi: Ekstern

16 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobpositionPosting/HowToApply/ApplicationMethods/By / Beskrivelse: adresse som ansøgningen kan sendes til. Sendes kun til ikke anonyme arbejdsgivere. DB: PDB.tPlatsannons.chAnsokanTillEpost Logik: Hvis det ikke er muligt at sende ansøgningen via , skal feltet ikke udfyldes. JobpositionPosting/HowToApply/SummaryText Beskrivelse: Andre oplysninger vedr. ansøgning. DB: PDB.tPlatsannons.chOvrigtOmAnsokan JobpositionPosting/NumberToFill* Beskrivelse: Antal ledige stillinger. DB: PDB.tPlatsannons.iAntalPlatser Logik: Hvis PDB.tPlatsannons.bVisaEjAntalPlatser er korrekt, eksporteres antallet af stillinger ikke. JobPositionPosting/AssignmentStartDate/Date? Definition: Dato Beskrivelse: Startdato for ansættelsen.

17 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) DB: PDB.tPlatsannons.dtAnstallningStartar

18 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) AMS DK supplement Nedenfor følger nogle definitioner på de elementer, som er tilføjet, for at tilpasse JPP til AMS Danmark. JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Inf ormationcontact/contact* Beskrivelse: Oplister data om kontaktpersonen på virksomheden. Denne information udskrives ikke, hvis arbejdsgiveren har valgt at være anonym. JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/ Definition: #CDATA implied Beskrivelse: Faglig kontaktperson eller ej. DB: PDB.tPlatsannonskontaktperson.bFackligKontaktPerson Logik: Hvis korrekt anvendt værdi union ellers ingen værdi JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/ Contact/PersonName/GivenName Beskrivelse: Kontaktpersonens fornavn. DB: PDB.tPlatsannonskontaktperson.chFornamn JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/ Contact/PersonName/Familyname Beskrivelse: Kontaktpersonens efternavn.

19 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) DB: PDB.tPlatsannonskontaktperson.chEfternamn JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/ Contact/PositionTitle? Beskrivelse: Kontaktpersonens titel. DB: PDB.tPlatsannonskontaktperson.chTitel JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/ Definition: primary secondary Beskrivelse: Er telefonnummeret til kontaktpersonen det første eller det andet nummer. Logik: Hvis telefonnummeret hentes fra chtelefon1, er det primary. Hvis det hentes fra chtelefon2, er det secondary. Værdi: primary secondary JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/ Beskrivelse: Beskrivelse af telefonnummeret DB: PDB.tPlatsannonsKontaktperson.chBeskrivningTel1 PDB.tPlatsannonsKontaktperson.chBeskrivningTel2 Logik: Afhængig af om det er telefonnummer 1 eller 2, skal beskrivelsen hentes fra forskellige felter i DB.

20 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Værdi: Hvis det drejer sig om et mobiltelefonnummer, indeholde mobil JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/ Contact/Voicenumber/TelNumber? Beskrivelse: Telefonnummeret DB: PDB.tPlatsannonsKontaktperson.chTelefon1 PDB.tPlatsannonsKontaktperson. chtelefon2 Logik: Afhængig af om det er telefonnummer 1 eller 2, skal nummeret hentes fra forskellige felter i DB. JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/ Contact/Faxnumber/Telnumber? Beskrivelse: Faxnummer DB: PDB.tPlatsannonsKontaktperson.chTelefax JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Info rmationcontact/contact/ Beskrivelse: Kontaktpersonens adresse. DB: PDB.tPlatsannonskontaktperson.chEpost JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Hiri ngorgnumber

21 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Beskrivelse: Momsnummeret på den virksomhed, der skal ansætte. Udskrives ikke, hvis arbejdsgiveren foretrækker at være anonym. DB: CV.tArbetsstalle.chBeskrivning JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Hiri ngorgdescription Beskrivelse: Virksomhedspræsentation. Udskrives ikke, hvis arbejdsgiveren foretrækker at være anonym. DB: CV.tArbetsstalle.chBeskrivning JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:App licationreferenceid Beskrivelse: Arbejdsgiverens referencenummer for stillingsannoncen DB: PDB.tPlatsannons.chReferensNummer JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Last DateApplication Definition: dato Beskrivelse: Sidste ansøgningsfrist for jobbet. DB: PDB.tPlatsannons.dtSistaAnsokningsdag JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk: DriversLicences? Beskrivelse: Indeholder krav mht., hvilke kørekort der kræves i forbindelse med jobbet. Kan indeholde en eller flere typer kørekort.

22 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk: Beskrivelse: Nødvendige typer kørekort i forbindelse med jobbet DB: PDB.tPlatsannonsKorkort.iKorkortID (overføres til SHARE.tKorkort.chKlass) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk: DriversLicenceshrxmlamsdk:DriversLicence+ Beskrivelse: Beskrivelse af den type kørekort der kræves i forbindelse med jobbet DB: PDB.tPlatsannonsKorkort.iKorkortID (overføres til SHARE.tKorkort.chBeskrivning) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Occ upationgroup Beskrivning: Anvendes til at beskrive erhvervet. DB: PDB.tPlatsannonsAMSYK.iYrkeAMSYK (overføres til SHARE.tYrkeBenamning.chYrkeBenamning) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Occ Beskrivelse: Betegnelse af registreringskategori. Værdi: Occupation

23 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Occ Beskrivelse: Sprog i formatet iht. ISO 639-1:2002 Værdi: Altid DA for dansk. Note: according to the ISO standard.. JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Occ Beskrivelse: Angiver kodenavnet. Værdi: DISCO-WEB JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Occ Beskrivelse: Angiv erhvervskoden iht. den kodestandard, som oplyses i codename DB: PDB.tPlatsannonsAMSYK.iYrkeID. JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Occ Beskrivelse: ISCO nummeret. DB: SHARE.tYrke.iYrkeAMSYK. Værdi: Erhvervsbeskrivelsens ISCO nummer.

24 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Qua lificationsrequired/hrxmlamsdk:qualificationrequired* Beskrivelse: Beskrivelse: Angiver kompetencekrav. Tre slags kompetencer kan eksporteres: erhvervskompetence, generel kompetence, egenkompetence. DB: Erhvervskompetence: SHARE.tYrkesKompetens.chYrkeKompetens Generel kompetence: SHARE.tYrkeAllmanKompetens.chAllmanKompetens Egen kompetence: PDB.tplatsannonsKompetener.chEgenKompetens JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Qua Beskrivelse: definerer, hvilken kompetencetype der eksporteres. Erhvervskompetence (profession) generel kompetence (general) samt egen kompetence (other). Værdi: profession general other DB: PDB. Overføres gennem tplatsannonskompetenser.ikompetenstypid (1 = erhvervskompetence, 2=generel kompetence, 3 = egen kompetence.) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:Qua lificationsrequired/ Beskrivelse: For kompetencetyperne profession og general definerer denne attribut kompetencekoden. Koden indgår i DISCO-WEB. Attributten findes ikke for egen kompetence. DB: PDB. PlatsAnnonsKompetenser.iKompetensID

25 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:An onymousemployer Definition: true false Beskrivelse: Definerer om arbejdsgiveren skal være anonym. Værdien true giver anonym arbejdsgiver. false giver ikke anonym arbejdsgiver. DB: PDB.tplatsannons.bAnonymArbetsgivare JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:E mploymentoffice? Beskrivelse: Denne tag udskrives, hvis Arbejdsgiveren er anonym. JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:E mploymentoffice/employmentofficename? Beskrivelse: Navnet på Arbejdsformidlingskontoret. DB: SHARE.tArbetsformedling.chAFKontor (via PDB.tPlatsannons.chAFKontorKontakt) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:E mploymentoffice/contact/postaladdress/postalcode? Beskrivelse: Postnummer til arbejdsformidlingen. DB: SHARE.tArbetsformedling. chpostnummer (via PDB.tPlatsannons.chAFKontorKontakt)

26 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:E mploymentoffice/contact/postaladdress/municipality? Beskrivelse: By til arbejdsformidlingen. DB: SHARE.tArbetsformedling.chPostort (via PDB.tPlatsannons.chAFKontorKontakt) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:E mploymentoffice/contact/postaladdress/region Beskrivelse: Det AMT som arbejdsformidlingen ligger i. DB: SHARE.tArbetsformedling.iLanID (via PDB.tPlatsannons.chAFKontorKontakt) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:E mploymentoffice/contact/postaladdress/deliveryaddress/addressline? Beskrivelse: Postadresse til arbejdsformidlingen. DB: SHARE.tArbetsformedling. chgatuadress (via PDB.tPlatsannons.chAFKontorKontakt) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:E mploymentoffice/contact/voicenumber/telnumber? Beskrivelse: Telefonnummer til kontaktperson på arbejdsformidlingen.

27 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) DB: PDB.tPlatsannons.chAFKontorKontaktTelefon (hvis ikke dette nummer er angivet så eksporteres telefonnummeret for arbejdsformidlingen i SHARE.tArbetsformedling. chtelefonnummer (via PDB.tPlatsannons.chAFKontorKontakt) JobPositionPosting/HRXMLExtension/hrxmlamsdk:AMSDKExtension/hrxmlamsdk:E mploymentoffice/visitingaddress? Beskrivelse: Visiting street address. DB: SHARE.tArbetsformedling.chBesoksAdress (via PDB.tPlatsannons.chAFKontorKontakt) Envelope HR-XML AMS DK - element Envelope baserer på HR-XML Provisional Envelope Specification v1.0 [2] og anvendes til at pakke flere stillingsannoncer i et dokument. Hver envelope indeholder oplysninger om indholdet, afsendere, modtagere og tidsangivelse for, hvornår dokumentet er oprettet. Nedenfor følger en liste med beskrivelse af de elementer, som anvendes ved eksport. Envelope/Sender/ID Beskrivelse: Afsender-id vil altid være AMS Værdi: AMS Envelope/Sender/Credential Beskrivelse: Hemmelighed mellem afsendere og modtagere. Benyttes ikke, skal ikke udfyldes.

28 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Envelope/Recipient/ID Beskrivelse: Id (navn) på modtageren. Efter modtagernavnet følger et extension suffiks, der kan have tre forskellige værdier: - all en aktiv stillingsannonce med gyldig publiceringsdato. - new eksport af en dagen inden ny eller modificeret stillingsannonce (eksport af stillingsannoncer sker hver nat efter klokken 24.00). - deleted: en aktiv stillingsannonce med udløbet publikationsdato eller en stillingsannonce, som blev inaktiv dagen inden eksporten. Alle stillingsannoncer i en og samme fil skal have samme værdi på dette suffiks og desuden stemme overens med filnavnets suffiks. Værdi: Hentes fra konfigurationsfilen. Beskrivelse: Transaktionstype Værdi: data Envelope/TransactInfo/TimeStamp Definition: Dato Beskrivelse: Tidsangivelse for eksporten

29 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Værdi: Dato og klokkeslæt i ISO-8601 format (lokal tid). Beskrivelse: Oplysninger om pakken Værdi: data Envelope/Packet/PacketInfo/PacketID Beskrivelse: Pakke-id Værdi: Pakke-id, stiger for hver ny pakke i samme envelope. Vil dog altid være 1, eftersom der kun findes en pakke med et antal stillingsannoncer. Envelope/Packet/PacketInfo/Manifest Beskrivelse: Benyttes ikke, skal ikke udfyldes. Envelope/Packet/Payload Definition: JobPositionPosting Beskrivelse: Indeholder en eller flere stillingsannoncer (JobPositionPosting)

30 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Referencer [1] HR-XML JobPositionPosting 1.1, HR-XML Consortium, 2001, [2] HR-XML Provisional Envelope Specification, v1.0, HR-XML Consortium, ,

31 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) Appendix HR-XML AMS DK Example. Eksempel 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Envelope xmlns:hrxmlamsdk="hr-xml-ams-dk"> <Sender> <Id>AMS</Id> <Credential/> </Sender> <Recipient> <Id>Jobboxe-all</Id> </Recipient> <TransactInfo transacttype="data"> <TimeStamp> T08:34:33</TimeStamp> </TransactInfo> <Packet> <PacketInfo packettype="data"> <PacketId>1</PacketId> <Manifest/> </PacketInfo> <Payload> <JobPositionPosting status="active"> <JobPositionPostingId idowner=" "> </jobpositionpostingid> <HiringOrg type="unspecified"> <HiringOrgName>Teleca AU-System AB</HiringOrgName> <HiringOrgId> </HiringOrgId> <WebSite>www.teleca.se</WebSite> <Contact> <PostalAddress> <CountryCode>SE</CountryCode> <PostalCode>22370</PostalCode> <Municipality>Lund</Municipality> <DeliveryAddress> <AddressLine>Scheelevägen 17</AddressLine> </DeliveryAddress> <PostalAddress> <VoiceNumber> <TelNumber> </TelNumber> </VoiceNumber> <FaxNumber> <TelNumber> </TelNumber> </FaxNumber> </Contact> </HiringOrg> <PostDetail> <StartDate> <Date> </Date> </StartDate> <EndDate> <Date> </Date> </EndDate> <PostedBy> <Contact>

32 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) <PersonName> <GivenName>Tomas</GivenName> <FamilyName>Hall</FamilyName> </PersonName> <FaxNumber> <TelNumber> </TelNumber> </FaxNumber> </Contact> </PostedBy> </PostDetail> <JobPositionInformation> <JobPositionTitle>Java udvikler</jobpositiontitle> <JobPositionDescription> <JobPositionPurpose>Vi søger en erfaren Java-udvikler med erfaring inden for webudvikling med java og struts, JSP, servlets.</jobpositionpurpose> <JobPositionLocation> <PostalAddress> <CountryCode>SE</CountryCode> <PostalCode>22370</PostalCode> <Region>Arbejdssted kan ikke angives</region> <Municipality>Arbejdssted kan ikke angives</municipality> <PostalAddress> </JobPositionLocation> <Classification distribute="external"> <DirectHireOrContract> <SummaryText>Fast</SummaryText> </DirectHireOrContract> <Schedule> <FullTime/> <SummaryText>Heltid</SummaryText> <Schedule> <Duration> <Regular/> </Duration> </Classification> <CompensationDescription> <Pay> <SummaryText>Løn efter OVK</SummaryText> </Pay> </CompensationDescription> </JobPositionDescription> <JobPositionRequirements/> </JobPositionInformation> <HowToApply distribute="external"> <ApplicationMethods> <By > </By > </ApplicationMethods> <SummaryText>Send ansøgning sammen med CV.</SummaryText> </HowToApply> <NumberToFill>2</NumberToFill> <AssignmentStartDate> <Date> </Date> </AssignmentStartDate> <HRXMLExtension> <hrxmlamsdk:amsdkextension> <hrxmlamsdk:informationcontact>

33 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) <Contact> <PersonName> <GivenName>Test</GivenName> <FamilyName>Tester</FamilyName> </PersonName> <VoiceNumber type="primary" label="direkte"> <TelNumber> </TelNumber> </VoiceNumber> <VoiceNumber type="secondary" label="omstilling"> <TelNumber> </TelNumber> </VoiceNumber> <FaxNumber> <TelNumber> </TelNumber> </FaxNumber> </Contact> </hrxmlamsdk:informationcontact> <hrxmlamsdk:hiringorgnumber> </hrxmlamsdk:hiringorgnumber> <hrxmlamsdk:applicationreferenceid>java2002</hrxmlamsdk:applicationreferenceid> <hrxmlamsdk:lastdateapplication> </hrxmlamsdk:lastdateapplication> <hrxmlamsdk:driverslicences> <hrxmlamsdk:driverslicence type="a1">let motorcykel (solo)</hrxmlamsdk:driverslicence> <hrxmlamsdk:driverslicence type="b">bil indtil 3500 kg totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads</hrxmlamsdk:driverslicence> </hrxmlamsdk:driverslicences> <hrxmlamsdk:occupationgroup registrycategory="occupation" language="da" codename="disco" code="683" isconumber=" ">systemudvikler</hrxmlamsdk:occupationgroup> <hrxmlamsdk:qualificationsrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="12943">databaseprogrammering, oracle</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="13448">internet/intranetprogrammering, java</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="413">internet/intranetprogrammering, xsl</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="13879">programmeringssprog, java programmering</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="200314">wapprogrammering</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="13446">internet/intranetprogrammering, xtml</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="678">wapprogrammering, wml</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="13449">internet/intranetprogrammering, javascript</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="869">internet/intranetprogrammering, xml</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="11773">relationsdatabase</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="general" code="7">projekterfaring</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="general" code="6">distancearbejde </hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="other">rækkefølgesam</hrxmlamsdk:qualificationrequired> </hrxmlamsdk:qualificationsrequired> </hrxmlamsdk:amsdkextension> </HRXMLExtension>

34 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) </JobPositionPosting> </Payload> </Packet> </Envelope> Eksempel 2 I dette eksempel er arbejdsgiveren anonym. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Envelope xmlns:hrxmlamsdk="hr-xml-ams-dk"> <Sender> <Id>AMS</Id> <Credential/> </Sender> <Recipient> <Id>jobTV-all</Id> </Recipient> <TransactInfo transacttype="data"> <TimeStamp> T20:59:51</TimeStamp> </TransactInfo> <Packet> <PacketInfo packettype="data"> <PacketId>1</PacketId> <Manifest/> </PacketInfo> <Payload> <JobPositionPosting status="active"> <JobPositionPostingId idowner=" "> </jobpositionpostingid> <HiringOrg> <HiringOrgName/> </HiringOrg> <PostDetail> <StartDate> <Date> </Date> </StartDate> <EndDate> <Date> </Date> </EndDate> <PostedBy> <Contact> <PersonName> <GivenName>Test</GivenName> <FamilyName>Tester</FamilyName> </PersonName> <FaxNumber> <TelNumber> </TelNumber> </FaxNumber> </Contact> </PostedBy> </PostDetail> <JobPositionInformation> <JobPositionTitle>Java udvikler</jobpositiontitle> <JobPositionDescription> <JobPositionPurpose>Vi søger en erfaren Java-udvikler med erfaring inden for webudvikling med java, JSP, servlets.</jobpositionpurpose> <JobPositionLocation>

35 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) <PostalAddress> <CountryCode>SE</CountryCode> <PostalCode>22370</PostalCode> <Region>Arbejdssted kan ikke angives</region> <Municipality>Arbejdssted kan ikke angives</municipality> <PostalAddress> </JobPositionLocation> <Classification distribute="external"> <DirectHireOrContract> <SummaryText>Fast</SummaryText> </DirectHireOrContract> <Schedule> <FullTime/> <SummaryText>Heltid</SummaryText> <Schedule> <Duration> <Regular/> </Duration> </Classification> <CompensationDescription> <Pay> <SummaryText>Løn efter OVK</SummaryText> </Pay> </CompensationDescription> </JobPositionDescription> <JobPositionRequirements/> </JobPositionInformation> <HowToApply distribute="external"> <SummaryText>Send ansøgning sammen med CV.</SummaryText> </HowToApply> <NumberToFill>2</NumberToFill> <AssignmentStartDate> <Date> </Date> </AssignmentStartDate> <HRXMLExtension> <hrxmlamsdk:amsdkextension> <hrxmlamsdk:applicationreferenceid>java2002</hrxmlamsdk:applicationreferenceid> <hrxmlamsdk:lastdateapplication> </hrxmlamsdk:lastdateapplication> <hrxmlamsdk:driverslicences> <hrxmlamsdk:driverslicence type="b">bil indtil 3500 kg totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads</hrxmlamsdk:driverslicence> </hrxmlamsdk:driverslicences> <hrxmlamsdk:occupationgroup registrycategory="occupation" language="da" codename="disco" code="683" isconumber=" ">systemudvikler</hrxmlamsdk:occupationgroup> <hrxmlamsdk:qualificationsrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="12943">databaseprogrammering, oracle</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="13448">internet/intranetprogrammering, java</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="413">internet/intranetprogrammering, xsl</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="13879">programmeringssprog, java programmering</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="200314">wapprogrammering</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="13446">internet/intranetprogrammering, xtml</hrxmlamsdk:qualificationrequired>

36 Udarbejdet af: Tobias Fjälling 29. oktober 2002 Rev (36) <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="678">wapprogrammering, wml</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="13449">internet/intranetprogrammering, javascript</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="869">internet/intranetprogrammering, xml</hrxmlamsdk:qualificationrequired> <hrxmlamsdk:qualificationrequired type="profession" code="11773">relationsdatabase</hrxmlamsdk:qualificationrequired> </hrxmlamsdk:qualificationsrequired> <hrxmlamsdk:anonymousemployer>true</hrxmlamsdk:anonymousemployer> <hrxmlamsdk:employmentoffice> <hrxmlamsdk:employmentofficename>af-storkøbenhavn, Lyn- og studenterformidling</hrxmlamsdk:employmentofficename> <hrxmlamsdk:contact> <hrxmlamsdk:postaladdress> <hrxmlamsdk:postalcode>1620</hrxmlamsdk:postalcode> <hrxmlamsdk:municipality>københavn V</hrxmlamsdk:Municipality> <hrxmlamsdk:deliveryaddress> <hrxmlamsdk:addressline>vesterbrogade 123</hrxmlamsdk:AddressLine> </hrxmlamsdk:deliveryaddress> </hrxmlamsdk:postaladdress> <hrxmlamsdk:voicenumber> <hrxmlamsdk:telnumber>131313</hrxmlamsdk:telnumber> </hrxmlamsdk:voicenumber> <hrxmlamsdk:faxnumber> <hrxmlamsdk:telnumber> </hrxmlamsdk:TelNumber> </hrxmlamsdk:faxnumber> </hrxmlamsdk:contact> <hrxmlamsdk:visitingaddress>vesterbrogade 123</hrxmlamsdk:VisitingAddress> </hrxmlamsdk:employmentoffice> </hrxmlamsdk:amsdkextension> </HRXMLExtension> </JobPositionPosting> </Payload> </Packet> </Envelope>

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 3 G del B Snitflader og software grænseflader - LTAS integration fra DFDG mod

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Brugervejledning. www.loadmate.dk info@loadmate.dk. Version 1.1 (09-04-2012)

Brugervejledning. www.loadmate.dk info@loadmate.dk. Version 1.1 (09-04-2012) Brugervejledning Indhold: 01 CargoCRM Login til CargoCRM 02 CargoCRM Applikationer (Hovedmenu) 03 CargoCRM Min menu (Brugerdefineret menu) 04 CargoCRM Enheder Liste 05 CargoCRM Enheder Tilføj ny / rediger

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Superbrugermanual NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Indholdsfortegnelse 1 Superbruger hvad indebærer det?... 4 1.1 Opdateringer... 4 1.1.1 Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering... 4 1.2 Arbejdsfordeling

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere