Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1

2 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen OIOUBL Version 2.02 Oktober 2008 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Contact Beskrivelse Contact Personreference Person Eksempler Angivelse af Contact Angivelse af Person Termer og forkortelser...8 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 3

4 1. Forord 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne. 1.1 Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som beskriver brugen af klassen Kontakt (Contact). 1.2 Konklusioner og anbefalinger Personreferencen er et at de centrale felter i udvekslingen af OIOUBL forretningsdokumenter. Mens EndePunktID (Det tidligere EAN-lokationsnummer) er den postkasse der sørger for, at dokumenterne sendes frem til rette virksomhed eller organisation, er personreferencen identifikation af den person, der skal modtage dokumentet. Personreferencen er således obligatorisk for afsenderen af visse dokumenter, og skal refereres på efterfølgende dokumenter. Sender en kunde således en ordre skal personreferencen fremgå heraf, og når leverandøren efterfølgende sender en faktura, skal kundens personreference refereres herpå. Oplysninger om EndePunktID og personreference er betingelser for, at elektroniske dokumenter kan guides frem til rette afdeling eller person i en virksomhed. OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer 2. Relevante UBL klasser og elementer Contact er et eksempel på en af de klasser, som findes på tværs af samtlige forretningsdokumenter i OIOUBL. Contact anvendes i forskellige sammenhænge, og typen af kontakt vil typisk fremgå enten af den klasse Contact findes i f.eks. Despatch/Contact, eller af navngivningen f.eks. ShippingContact, AccountingContact eller OrderContact. Contact findes også under Party klassen, og her er Contact klassen central, da det er i Contact/ID personreferencen angives. Der er i dokumentet specielt fokus på: Brugen af Contact Personreference Brugen af Person 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet I tabellen nedenfor gennemgås Kontakt klassen og dens felter, samt kardinaliteten Contact Contact klassen indeholder følgende felter: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning ID ID 0..1 Personreferencen er obligatorisk for afsenderen af en ordre, skal refereres på de fakturaer, hvor der findes en forudgående ordre. Det anbefales at der anvendes unikke ID er for en virksomhed f.eks. adresser, eller anden personidentifikation. Det anbefales ikke at bruge navne. Name Navn 0..1 Navn på kontakten, enten person eller afdeling. Telephone Telefon 0..1 Telefonnummeret kan skrives med eller uden landekode f.eks eller Undgå mellemrum. Telefax Telefax 0..1 Telefaxnummeret kan skrives med eller uden landekode f.eks eller Undgå mellemrum. ElectronicMail adresse på person eller afdeling Note Note 0..1 Beskrivelse af hvornår kontakten kan anvendes f.eks. Udenfor normal arbejdstid eller I nødsituationer Other Communication AndenKommunikation 0..n I klassen kan der angives alternative kommunikationsformer OtherCommunication/ChannelCode KommunikationsTypeKode 0..1 Kode til angivelse af kommunikationstype. OtherCommunication/Channel KommunikationsType 0..1 Navn på kommunikationstype f.eks. Skype OtherCommunication/Value Værdi 1 F.eks. adresse eller telefonnummer. OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 5

6 3. Beskrivelse 3. Beskrivelse I de nedenstående afsnit beskrives anvendelsen af Contact nærmere. 3.1 Contact I de tilfælde hvor der er krav om, at Contact skal være udfyldt, vil det fremgå af de enkelte guidelines jf. eksemplet i Figur Personreference Når Contact er obligatorisk er det typisk af hensyn til personreferencen (Contact/ID). Det gør sig gældende for en Ordre, hvor kunden (BuyerCustomerParty) skal angive en personreference. Tilsvarende på en faktura, skal fakturaudstederen referere kundens personreference under AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID. En personreference bør angives med værdier der er unikke for den enkelte virksomhed eller organisation f.eks. en adresse eller interne personidentifikationer som initialer eller numre. Det anbefales ikke at bruge navne, dels fordi der kan være navnesammenfald i en organisation og dels for at undgå mellemrum i Id et. Anvendes navne alligevel skal man sikre, at der ikke optræder dobbelte mellemrum eller andre skjulte karakterer, og der skal sikres konsistens i måden at skrive navnet på, således at det ikke f.eks. skrives Henrik H. Holm den ene gang og HENRIK HERLUF HOLM den anden gang. Når personreferencen er obligatorisk på fakturaen er det bl.a. for at optimere de processer der automatisk guider dokumenterne frem til de personer i en organisation der skal godkende en faktura, eller som automatisk matcher ordre, varebekræftelser og fakturaer. 3.2 Person Da Name i Contact klassen kan anvendes enten til at angive navnet på en person eller en afdeling, er det muligt at supplere med personoplysninger i Person klassen, såfremt man har angivet navnet på en afdeling under Contact. Enten fornavn eller efternavn skal være udfyldt i Person klassen, og der kan yderligere suppleres med oplysninger om Jobtitel og organisatorisk tilhørsforhold jf. eksemplet i Figur 2. OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 6

7 4. Eksempler 4. Eksempler Nedenfor vises eksempler på brugen af Kontakt og Person klasserne. 4.1 Angivelse af Contact Figuren viser eksempel på udfyldelse af Contact klassen <cac:contact> </cac:contact> Figur 1 <cbc:id> </cbc:id> <cbc:name>salgsafdelingen</cbc:name> <cbc:telephone> </cbc:telephone> <cbc:telefax> </cbc:telefax> <cbc:note>telefonerne er åbne mellem 8:00 og 16:00 på hverdage</cbc:note> <cac:othercommunication> <cbc:channel>skype</cbc:channel> <cbc:value>peter.jensen8</cbc:value> </cac:othercommunication> 4.2 Angivelse af Person Som supplement til Contact klassen kan Person klassen udfyldes, hvor der er mulighed for at give yderligere personoplysninger jf. eksemplet nedenfor <cac:person> </cac:person> Figur 2 <cbc:firstname>henrik</cbc:firstname> <cbc:familyname>holm</cbc:familyname> <cbc:title>hr</cbc:title> <cbc:middlename>herluf</cbc:middlename> <cbc:jobtitle>salgschef</cbc:jobtitle> <cbc:organizationdepartment>salgsafdelingen</cbc:organizationdepartment> OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 7

8 5. Termer og forkortelser 5. Termer og forkortelser Nedenfor summeres de vigtigste anvendte termer og forkortelser: Term: Headerniveau Linjeniveau Klasse Felter Attributter EndePunktID Personreference Forklaring: Felter på headerniveau er de felter, der findes direkte under root-elementet (det yderste element) i XML strukturen. Felter på headerniveau, er gældende for hele dokumentet. Felter på linjeniveaugælder i modsætning til felter på headerniveau kun for den enkelte dokumentlinje En klasse er en samling af felter. F.eks. indeholder Pris klassen felter som PrisBeløb, BeregningsGrundlagsMængde etc. Et felt svarer til et element i XML strukturen. F.eks. er PrisBeløb det felt der indeholder prisen på en fakturalinje. I et XML element er det ofte muligt at angive en egenskab for feltet i en attribut f.eks. i attributten unitcode, hvor enheden til en mængde kan angives, jf. eksempel: <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> Attributterne benyttes også til at angive kodelister f.eks. listid="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1" EndePunktID (Det tidligere EAN-lokationsnummer) angives i feltet EndpointID og det er en elektronisk identitet der anvendes ved adressering af forretningsdokumenter. EndpointID angives altid med attributten SchemeID der fastlægger en klassifikation og samtidig beskriver hvem som udsteder/definerer adresserne. Inden for en klasse sikrer udstederen at alle identiteter er entydige. Se også guideline om endepunkt (Ref. G22) Personreferencen er det Id der definerer den person i en virksomhed eller organisation, som afsender eller skal modtage det pågældende dokument. OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 8

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere