Personnummerregister / CPR Importer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personnummerregister / CPR Importer"

Transkript

1 Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne er enten status udtræk eller ændringsudtræk fra det centrale personregister og indeholder en postering pr. linie. De tre første tegn i hver linie afgør typen af hver postering. 2 Mapning Følgende posteringstyper bliver behandlet (alle andre typer bliver ignoreret) Typekode Kilde record Gemmes i tabel 001 Personoplysninger Person 003 Kontaktadresse Person 004 Beskyttelser Person 008 Navneoplysninger Person 014 Børn BarnRelation 016 Forældremyndighed ForaeldreMyndighedRelation 017 Umyndiggørelse/værge UmyndiggoerelseVaergeRelation 023 HistoriskeAdresser HistoriskeAdresser 029 HistoriskeCivilstande HistoriskeCivilstande 028 HistoriskeFolkekirkeOp lysninger 025 HistoriskeForsvindGenf indoplysninger 026 HistoriskeNavneOplysn inger HistoriskeFolkekirkeOplysninger HistoriskeForsvindGenfindOplysnin ger HistoriskeNavneOplysninger 022 HistoriskePersonnumre HistoriskePersonnumre 030 HistoriskeSeparationer HistoriskeSeparationer 027 HistoriskeStatsBorgersk aber 024 HistoriskeUdIndrejseOp lysninger 019 Notat Notat Person2 HistoriskeStatsBorgerskaber HistoriskeUdIndrejseOplysninger Person2

2 PersonFamilie PersonKontakt PersonFamilie PersonKontakt Derudover læses udtrækkets produktionsdato samt dato for forrige udtræk. Disse anvendes til at sikrer at den periodiske opdatering ikke springer nogle filer over. 3 Indhold I de følgende afsnit vil hvert felt i tabellerne der udstilles blive gennemgået. For hvert felt vil følgende skabelon blive brugt: Feltnavn Datatype Kildefelt Feltets betydning samt eventuelle noter omkring mapning fra kilde til stamdata. Derudover vil følgende termer blive brugt for at beskrive mapningen fra kilde til stamdata: Trimmet Indholdet af kildefeltet har fået fjernet alle mellemrum i starten og slutningen af strengen. yyyymmddhhmm Datoen er læst fra kildefeltet som en streng opbygget af 4 cifre for årstallet, 2 cifre for måneden, 2 cifre for dagen i måneden, 2 cifre for antal timer siden midnat og 2 cifre for antal minutter. yyyy-mm-dd Datoen er læst fra kildefeltet som en streng opbygget af 4 cifre for årstallet, en underscore, 2 cifre for måneden, en underscore og 2 cifre for dagen i måneden Ikke tomt Feltet kan ikke indeholde en null/nil værdi.

3 3.1 Personer Fra tabellen Person udstilles følgende felter: CPR CHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. GaeldendeCPR CHAR(10) P PNRGAELD Gældende personnummer. Trimmet. Status CHAR(2) P STATUS Statuskoder: 01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister 03 = Aktiv, speciel vejkode ( ) i dansk folkeregister 05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister 07 = Aktiv, speciel vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister 20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019) 30 = Inaktiv, anulleret personnummer 50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer 60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn 70 = Inaktiv, forsvundet 80 = Inaktiv, udrejst 90 = Inaktiv, død StatusDato DATETIME P STATUSHAENSTART Dato for status koden. I formatet yyyymmddhhmm StatusMarkering VARCHAR(1) P STATUSDTO_UMRK Statusdato usikkerhedsmarkering. StartDato DATETIME P START_DT-PERSON Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD StartDatoMarkering VARCHAR(1) P START_DT_UMRK-PERSON Startdato usikkerhedsmarkering. SlutDato DATETIME P SLUT_DT-PERSON Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P SLUT_DT_UMRK-PERSON Slutdato usikkerhedsmarkering. Koen CHAR(1) P KOEN Køn, enten M for mand eller K for kvinde. Ikke tomt. Foedselsdato DATE P FOED_DT Fødsesldato. I formatet yyyy-mm-dd. Ikke tomt. FoedselsdatoMarkering CHAR P FOED_DT_UMRK Markering af en eventuel usikkerhed omkring fødselsdatoen. I kildefeltet betyder * at datoen er usikker, hvilket gemmes som et 1 i databasen. Stilling VARCHAR(50) P STILLING

4 Stilling. Trimmet. NavnTilAdressering VARCHAR(34) P ADRNVN Adresseringsnavn. Trimmet. CoNavn VARCHAR(34) P CONVN C/O navn. Trimmet. Lokalitet VARCHAR(34) P LOKALITET Lokalitet. Trimmet. VejnavnTilAdressering VARCHAR(20) P STANDARDADR Vejadresse, husnummer, etage, sidedør, bygningsnummer. Etiketteadresse. Trimmet. Bynavn VARCHAR(34) P BYNVN Bynavn. Trimmet. Postnummer INT(4) P POSTNR Postnummer. PostDistrikt VARCHAR(20) P POSTDISTTXT Post distrikt. Trimmet. KommuneKode INT(4) P KOMKOD Kommune kode. VejKode INT(4) P VEJKOD Vej kode. Husnummer VARCHAR(4) P HUSNR Husnummer. Foranstående nuller er fjernet fra nummeret Etage VARCHAR(2) P ETAGE Etage. Foranstående nuller er fjernet fra nummeret SideDoerNummer VARCHAR(4) P SIDEDOER Sidedørnummer. Trimmet. Bygningsnummer VARCHAR(10) P BNR Bygningsnummer. Trimmet. Vejnavn VARCHAR(30) P VEJADRNVN Vejadresseringsnavn. Trimmet. NavneBeskyttelseStartDato DATETIME P START_DT-BESKYTTELSE Startdato for den periode hvor navnebeskyttelse er aktiv. I formatet yyyy-mm-dd. Er kun sat hvis kildens beskyttelsestype læst fra feltet P BESKYTTYPE er strengen NavneBeskyttelseSletteDato DATETIME P SLET_DT-BESKYTTELSE Den dato navnebeskyttelsen er slettet igen. I formatet yyyy-mm-dd. Fornavn VARCHAR(50) P FORNVN Fornavn(e). Trimmet. FornavnMarkering VARCHAR(1) P FORNVN_MRK

5 Fornavn markering. Mellemnavn VARCHAR(40) P MELNVN Mellemnavn. Trimmet. MellemnavnMarkering VARCHAR(1) P MELNVN_MRK Mellemnavn markering. Efternavn VARCHAR(40) P EFTERNVN Efternavn. Trimmet. EfternavnMarkering VARCHAR(1) P EFTERNVN_MRK Efternavn markering. NavnStartDato DATETIME P NVNHAENSTART Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM NavnStartDatoMarkering VARCHAR(1) P HAENSTART_UMRK-NAVNE Navne startdato usikkerhedsmarkering. AdresseringsNavn VARCHAR(34) P ADRNVN Adresseringsnavn. CreatedDate DATETIME Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt. ModifiedDate DATETIME Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt. ValidFrom DATETIME P PRODDTO Markering af fra hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Ikke tomt. ValidTo DATETIME Markering af til hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Altid 31/

6 3.2 Børn Fra tabellen BarnRelation udstilles følgende felter: CHAR(21) Et internt id der indeholder forælderens personnummer sammensat med barnets personnummer og en bindestreg. Ikke tomt. CPR CHAR(10) P PNR Forælderens personnummer. Ikke tomt. BarnCPR CHAR(10) P PNRBARN Barnets personnummer. Ikke tomt. CreatedDate DATETIME Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt. ModifiedDate DATETIME Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt. ValidFrom DATETIME P PRODDTO Markering af fra hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Ikke tomt. ValidTo DATETIME Markering af til hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Altid 31/

7 3.3 Forældremyndighed Fra tabellen ForaeldreMyndighedRelation udstilles følgende felter: Et internt id der opbygges alt efter typen af forældremyndighedsrelationen. Hvis typen er en faderrelation så gemmes faderens personnummer efterfulgt af strengen -far. Hvis typen er en moderrelation så gemmes moderens personnummer efterfulgt af strengen -mor. Ved andre typer af relationer gemmes den myndiges personnummer efterfulgt af en bindestreg og relationens personnummer. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Den myndiges personnummer, f.eks. fader eller moder. Ikke tomt. TypeKode VARCHAR(4) P RELTYP-FORÆLDREMYN Typen af relation mellem den myndige og barnet. Ikke tomt = Personnummer forældremyndighed mor 0004 = Personnummer forældremyndighed far 0005 = Anden indehaver = Anden indehaver 2 TypeTekst VARCHAR(50) En tekstuel repræsentation af typekoden. Ikke tomt. RelationCpr VARCHAR(10) P RELPNR Barnets personnummer.kun udfyldt ved typekode 0005 og RelationCprStartDato DATETIME P START_DT-RELPNR_PNR Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD ForaeldreMyndighedStartDato DATETIME Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD P START_DT-FORÆLDREMYN ForaeldreMyndighedStartDatoMarkering VARCHAR(1) P START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN Forældremyndighed usikkerhedsmarkering. ForaeldreMyndighedSletteDato DATETIME Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD P SLET_DT-FORÆLDREMYN CreatedDate DATETIME Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt. ModifiedDate DATETIME Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt. ValidFrom DATETIME P START_DT-FORÆLDREMYN Markering af fra hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Ikke tomt. Hvis kildefeltet er tomt anvendes P PRODDTO i stedet. ValidTo DATETIME P SLET_DT-FORÆLDREMYN Markering af til hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Hvis kildefeltet er tomt anvendes 31/

8 3.4 Umyndiggørelse Fra tabellen UmyndiggoerelseVaergeRelation udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret og typekoden. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummeret på den umyndiggjorte. Ikke tomt. TypeKode VARCHAR(4) P UMYN_RELTYP Værge relations type. Ikke tomt. 0 = værge findes ikke i CPR 1 = værge PNR findes 2 = værge adressat findes. TypeTekst VARCHAR(50) En tekstuel repræsentation af typekoden. Ikke tomt. RelationCpr VARCHAR(10) P RELPNR Værges personnummer. Bruges kun hvis typekoden er 1. RelationCprStartDato DATETIME P START_DT-RELPNR_PNR Startdatoen for værge relationen givet i RelationCpr. I formatet yyyy-mm-dd. Bruges kun hvis typekoden er 1. VaergesNavn VARCHAR(50) P RELADRSAT_RELPNR_TXT Værgens navn. Bruges kun hvis typekode er 2. VaergesNavnStartDato DATETIME P START_DT-RELPNR_TXT Startdatoen for værge relationen givet i VaergesNavn. I formatet yyyy-mm-dd. Bruges kun hvis typekoden er 2. RelationsTekst1 VARCHAR(50) P RELTXT1 Fri tekst. Trimmet. RelationsTekst2 VARCHAR(50) P RELTXT2 Fri tekst. Trimmet. RelationsTekst3 VARCHAR(50) P RELTXT3 Fri tekst. Trimmet. RelationsTekst4 VARCHAR(50) P RELTXT4 Fri tekst. Trimmet. RelationsTekst5 VARCHAR(50) P RELTXT5 Fri tekst. Trimmet. UmyndigStartDato DATETIME P START_DT-UMYNDIG Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD UmyndigStartDatoMarkering VARCHAR(1) P START_DT_UMRK-UMYNDIG Startdato usikkerhedsmarkering. UmyndigSletteDato DATETIME P SLET_DT-UMYNDIG

9 Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD CreatedDate DATETIME Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt. ModifiedDate DATETIME Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt. ValidFrom DATETIME P START_DT-UMYNDIG Markering af fra hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Ikke tomt. Hvis kildefeltet er tomt anvendes P PRODDTO i stedet. ValidTo DATETIME P SLET_DT-UMYNDIG Markering af til hvilket tidspunkt rækken er gyldig. Hvis kildefeltet er tomt anvendes 31/

10 3.5 Historiske adresser Fra tabellen HistoriskeAdresser udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. RetFortrydAendring VARCHAR(1) P ANNKOR Ret/fortryd markering. Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring KommuneKode INT(4) P KOMKOD Kommunekode. VejKode INT(4) P VEJKOD Vejkode. Husnummer VARCHAR(4) P HUSNR Husnummer. Etage VARCHAR(2) P ETAGE Etage. SideDoerNummer VARCHAR(4) P SIDEDOER Sidedør nummer. Bygningsnummer VARCHAR(4) P BNR Bygningsnummer. CoNavn VARCHAR(34) P CONVN C/O navn. TilflytningsDato DATETIME P TILFLYDTO Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. TilflytningsDatoMarkering VARCHAR(101 P TILFLYDTO_UMRK Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering. FraflytningsDato DATETIME P FRAFLYDTO Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. FraflytningsDatoMarkering VARCHAR(1) P FRAFLYDTO_UMRK Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering.

11 CreatedDate DATETIME Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt. ModifiedDate DATETIME Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt.

12 3.6 Historiske civilstande Fra tabellen HistoriskeCivilstande udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. RetFortrydAendring VARCHAR(1) P ANNKOR Ret/fortryd markering. Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring Civilstand VARCHAR(1) P CIVST Civilstand. Civilstand - CIVST U = Ugift G = Gift F = Fraskilt E = Enke/enkemand P = Registreret partnerskab AegtefaelleCPR VARCHAR(10) P AEGTEPNR Ægtefælle personnummer. AegtefaelleFoedselsDato DATETIME Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD. P AEGTEFOED_DT AegtefaelleFoedselsDatoMarkering VARCHAR(1) P AEGTEFOEDDT_UMRK Ægtefælle fødselsdato usikker. AegtefaelleNavn VARCHAR(34) P AEGTENVN Ægtefælle navn. AegtefaelleNavnMarkering VARCHAR(1) P AEGTENVN_MRK Civilstand startdato usikkerhedsmarkering. StartDato DATETIME P HAENSTART-CIVILSTAND Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. StartDatoMarkering VARCHAR(1) P HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND Civilstand startdato usikkerhedsmarkering. SlutDato DATETIME P HAENSLUT-CIVILSTAND Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM.

13 SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering. SeperationHenvisning DATETIME P SEP_HENVIS-CIVILSTAND Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM. CreatedDate DATETIME Markering af hvornår rækken er oprettet. Ikke tomt. ModifiedDate DATETIME Markering af hvornår rækken sidst er opdateret. Ikke tomt.

14 3.7 Historiske folkekirke oplysninger Fra tabellen HistoriskeFolkekirkeOplysninger udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. Folkekirkeforhold VARCHAR(1) P FKIRK Folkekirkeforhold. StartDato DATETIME P START_DT-FOLKEKIRKE Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD. StartDatoMarkering VARCHAR(1) P START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE Startdato usikkerhedsmarkering. SlutDato DATETIME P SLUT_DT-FOLKEKIRKE Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD. SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE Slutdato usikkerhedsmarkering.

15 3.8 Historiske ForsvindGenfind oplysninger Fra tabellen HistoriskeForsvindGenfindOplysninger udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. RetFortrydAendring VARCHAR(1) P ANNKOR Ret/fortryd markering. Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring ForsvindingsDato DATETIME P FORSVINDDTO Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. ForsvindingsDatoMarkering VARCHAR(1) P FORSVINDDTO_UMRK Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering. GenfindingsDato DATETIME P GENFINDDTO Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. GenfindingsDatoMarkering VARCHAR(1) P GENFINDDTO_UMRK Genfindingsdato usikkerhedsmarkering.

16 3.9 Historiske navne oplysninger Fra tabellen HistoriskeNavneOplysninger udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. RetFortrydAendring VARCHAR(1) P ANNKOR Ret/fortryd markering. Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring Fornavn VARCHAR(50) P FORNVN Fornavn(e). FornavnMarkering VARCHAR(1) P FORNVN_MRK Fornavn markering. Mellemnavn VARCHAR(40) P MELNVN Mellemnavn. MellemnavnMarkering VARCHAR(1) P MELNVN_MRK Mellemnavn markering. Efternavn VARCHAR(40) P EFTERNVN Efternavn. EfternavnMarkering VARCHAR(1) P EFTERNVN_MRK Efternavn markering. StartDato DATETIME P NVNHAENSTART Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. StartDatoMarkering VARCHAR(1) P HAENSTART_UMRK-NAVNE Navne startdato usikkerhedsmarkering. SlutDato DATETIME P NVNHAENSLUT Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P HAENSLUT_UMRK-NAVNE Slutdato usikkerhedsmarkering.

17 3.10 Historiske person numre Fra tabellen HistoriskePersonnumre udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNRGAELD Personnummer. Ikke tomt. HistoriskCPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. StartDato DATETIME P START_DT-PERSON Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD. StartDatoMarkering VARCHAR(1) P START_DT_UMRK-PERSON Startdato usikkerhedsmarkering. SlutDato DATETIME P SLUT_DT-PERSON Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD. SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P SLUT_DT_UMRK-PERSON Slutdato usikkerhedsmarkering.

18 3.11 Historiske separationer Fra tabellen HistoriskeSeparationer udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. RetFortrydAendring VARCHAR(1) P ANNKOR Ret/fortryd markering. Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring CivilstandHenvisning DATETIME P SEP_HENVIS-SEPARATION Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM. StartDato DATETIME P START_DT-SEPARATION Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD. StartDatoMarkering VARCHAR(1) P START_DT_UMRK-SEPARATION Separations startdato usikkerhedsmarkering. SlutDato DATETIME P SLUT_DT-SEPARATION Formattet = AAAA-MM-DD. SlutDatoMarkering VARCHAR(1) P SLUT_DT_UMRK-SEPARATION Slutdato usikkerhedsmarkering.

19 3.12 Historiske statsborgerskaber Fra tabellen HistoriskeStatsBorgerskaber udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. RetFortrydAendring VARCHAR(10) P ANNKOR Ret/fortryd markering. Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring Landekode VARCHAR(10) P LANDEKOD Landekode. StartDato VARCHAR(10) P HAENSTART-STATSBORGERSKAB Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. StartDatoMarkering VARCHAR(10) P HAENSTART_UMRK- STATSBORGERSKAB Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering. SlutDato VARCHAR(10) P HAENSLUT-STATSBORGERSKAB Statsborskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. SlutDatoMarkering VARCHAR(10) P HAENSLUT_UMRK- STATSBORGERSKAB Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering.

20 3.13 Historiske ud/indrejse oplysninger Fra tabellen HistoriskeUdIndrejseOplysninger udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. RetFortrydAendring VARCHAR(1) P ANNKOR Ret/fortryd markering. Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring UdrejseLandekode INT(4) P UDR_LANDEKOD Udrejse landekode. UdrejseDato DATETIME P UDRDTO Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM. UdrejseMarkering VARCHAR(1) P UDRDTO_UMRK Udrejsedato usikkerhedsmarkering. IndrejseLandekode INT(4) P INDR_LANDEKOD Indrejse landekode. IndrejseDato DATETIME P INDRDTO Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM. IndrejseMarkering VARCHAR(1) P INDRDTO_UMRK Indrejsedato usikkerhedsmarkering. UdlandsAdr1 VARCHAR(34) P UDLANDADR1 Udlandsadresse 1. UdlandsAdr2 VARCHAR(34) P UDLANDADR2 Udlandsadresse 2. UdlandsAdr3 VARCHAR(34) P UDLANDADR3 Udlandsadresse 3. UdlandsAdr4 VARCHAR(34) P UDLANDADR4 Udlandsadresse 4. UdlandsAdr5 VARCHAR(34) P UDLANDADR5 Udlandsadresse 5.

21 3.14 Notater Fra tabellen Notat udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. NotatNummer VARCHAR(10) P NOTATNR Folkeregister notatnummer. NotatLinje VARCHAR(10) P NOTATLINIE Folkeregisternotat linie. StartDato VARCHAR(10) P START_DT-NOTAT Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD. SletDato VARCHAR(10) P SLET_DT-NOTAT Slettedato.

22 3.15 Person2 Fra tabellen Person2 udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. FoedselsregistreringsstedKode INT(4) P START_MYNKOD- FØDESTED Fødselsregistreringssteds kode. FoedselsregistreringsstedTekst VARCHAR(20) P MYNTXT- FØDESTED Supplerende fødselsregistreringssted tekst. FolkekirkeForhold VARCHAR(1) P FKIRK Folkekirkeforhold. FolkekirkeStartDato DATETIME P START_DT-FOLKEKIRKE Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD. FolkekirkeStartDatoMarkering VARCHAR(1) Startdato usikkerhedsmarkering. P START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE KommunaleforholdType INT(1) P KOMFORHTYP Kommunaleforhold type. KommunaleforholdKode VARCHAR(5) P KOMFORHKOD Kommunaleforhold kode. KommunaleforholdStartDato DATETIME P START_DT-KOMMUNALE- FORHOLD Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD. KommunaleforholdStartDatoMarkering VARCHAR(1) P START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD Startdato usikkerhedsmarkering. KommunaleforholdBemaerkninger VARCHAR(30) P BEMAERK- KOMMUNALE-FORHOLD Bemærkninger kommunale forhold. ValgKode INT(4) P VALGKODE Valgkode. ValgretDato DATETIME P VALGRET_DT Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD. ValgOplysningerStartDato DATETIME P START_DT-VALGOPLYSNINGER Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD. ValgOplysningerSletteDato DATETIME P SLET_DT-VALGOPLYSNINGER Slettedato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD. FlyttepaabudStartDato DATETIME P START_DT-FLYTTEPÅBUD

23 Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD. FlyttepaabudBemaerkninger VARCHAR(40) P BEMAERK-FLYTTEPÅBUD Bemærkninger flyttepåbud.

24 3.16 Familie Fra tabellen PersonFamilie udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. Civilstand VARCHAR(10) P CIVST Civilstand. AegtefaelleCPR VARCHAR(10) P AEGTEPNR Ægtefælle personnummer. AegtefaelleFoedselsDato VARCHAR(10) P AEGTEFOED_DT Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD. AegtefaelleFoedselsDatoMarkering VARCHAR(10) P AEGTEFOEDDT_UMRK Ægtefælle fødselsdato usikker. AegtefaelleNavn VARCHAR(10) P AEGTENVN Ægtefælle navn. AegtefaelleNavnMarkering VARCHAR(10) P AEGTENVN_MRK Ægtefælle navn markering. CivilstandStartDato VARCHAR(10) P HAENSTART-CIVILSTAND Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM. CivilstandStartDatoMarkering VARCHAR(10) Civilstand startdato usikkerhedsmarkering. P HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND CivilstandSeperationsHenvisning VARCHAR(10) P SEP_HENVIS-CIVILSTAND Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM. SeperationCivilstandHenvisning VARCHAR(10) P SEP_HENVIS-SEPARATION Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM. SeperationStartDato VARCHAR(10) P START_DT-SEPARATION Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD. SeperationStartDatoMarkering VARCHAR(10) Separations startdato usikkerhedsmarkering. P START_DT_UMRK-SEPARATION MorDato VARCHAR(10) P MOR_DT Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD. MorDatoMarkering VARCHAR(10) P MOR_DT_UMRK Mor dato usikkerhedsmarkering. MorCPR VARCHAR(10) P PNRMOR Mor personnummer.

25 MorFoedselsdato VARCHAR(10) P MOR_FOED_DT Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD. MorFoedselsdatoMarkering VARCHAR(10) P MOR_FOED_DT_UMRK Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering. MorNavn VARCHAR(10) P MORNVN Mor navn. MorNavnMarkering VARCHAR(10) P MORNVN_MRK Mor navn markering. FarDato VARCHAR(10) P FAR_DT Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD. FarDatoMarkering VARCHAR(10) P FAR_DT_UMRK Far dato usikkerhedsmarkering. FarCPR VARCHAR(10) P PNRFAR Far personnummer. FarFoedselsdato VARCHAR(10) P FAR_FOED_DT FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD. FarFoedselsdatoMarkering VARCHAR(10) P FAR_FOED_DT_UMRK Far fødselsdato usikkerhedsmarkering. FarNavn VARCHAR(10) P FARNVN Far navn. FarNavnMarkering VARCHAR(10) P FARNVN_MRK Far navn markering.

26 3.17 Kontakt Fra tabellen PersonKontakt udstilles følgende felter: Et internt id der er sammensat af personnummeret. Ikke tomt. CPR VARCHAR(10) P PNR Personnummer. Ikke tomt. KommuneKode INT(4) P KOMKOD Kommunekode. VejKode INT(4) P VEJKOD Vejkode. Husnummer VARCHAR(4) P HUSNR Husnummer. Etage VARCHAR(2) P ETAGE Etage. SideDoerNummer VARCHAR(4) P SIDEDOER Sidedør nummer. Bygningsnummer VARCHAR(4) P BNR Bygningsnummer. CoNavn VARCHAR(34) P CONVN C/O navn. TilflytningsDato DATETIME P TILFLYDTO Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM TilflytningsDatoMarkering VARCHAR(1) P TILFLYDTO_UMRK Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering. TilflytningKommuneDato DATETIME P TILFLYKOMDTO Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM TilflytningKommuneDatoMarkering VARCHAR(1) P TILFLYKOMDT_UMRK Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering. FraflytningKommuneKode INT(4) P FRAFLYKOMKOD Fraflytning kommunekode. FraflytningKommuneDato DATETIME P FRAFLYKOMDTO Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM FraflytningKommuneDatoMarkering VARCHAR(1) P FRAFLYKOMDT_UMRK Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering. StartMyndighedAdr DATETIME P START_MYNKOD-ADRTXT Start myndighed. SupplerendeAdr1 VARCHAR(34) P ADR1-SUPLADR

27 1. linie af supplerende adr. SupplerendeAdr2 VARCHAR(34) P ADR2-SUPLADR 2. linie af supplerende adr. SupplerendeAdr3 VARCHAR(34) P ADR3-SUPLADR 3. linie af supplerende adr. SupplerendeAdr4 VARCHAR(34) P ADR4-SUPLADR 4. linie af supplerende adr. SupplerendeAdr5 VARCHAR(34) P ADR5-SUPLADR 5. linie af supplerende adr. StartDatoAdr DATETIME P START_DT-ADRTXT Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD SletDatoAdr DATETIME P SLET_DT-ADRTXT Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD UdrejseLandekode INT(4) P UDR_LANDEKOD Udrejse landekode. UdrejseDato DATETIME P UDRDTO Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM UdrejseDatoMarkering VARCHAR(1) P UDRDTO_UMRK Udrejsedato usikkerhedsmarkering. UdlandsAdr1 VARCHAR(34) P UDLANDADR1 Udlandsadresse 1. UdlandsAdr2 VARCHAR(34) P UDLANDADR2 Udlandsadresse 2. UdlandsAdr3 VARCHAR(34) P UDLANDADR3 Udlandsadresse 3. UdlandsAdr4 VARCHAR(34) P UDLANDADR4 Udlandsadresse 4. UdlandsAdr5 VARCHAR(34) P UDLANDADR5 Udlandsadresse 5. KontaktAdr1 VARCHAR(34) P ADR1-KONTAKTADR 1. linie af kontaktadresse. KontaktAdr2 VARCHAR(34) P ADR2-KONTAKTADR 2. linie af kontaktadresse. KontaktAdr3 VARCHAR(34) P ADR3-KONTAKTADR 3. linie af kontaktadresse. KontaktAdr4 VARCHAR(34) P ADR4-KONTAKTADR 4. linie af kontaktadresse. KontaktAdr5 VARCHAR(34) P ADR5-KONTAKTADR 5. linie af kontaktadresse.

28 StartDatoKontaktAdr DATETIME P START_DT-ADRTXT Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD SletteDatoKontaktAdr DATETIME P SLET_DT-ADRTXT Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD ForsvindingsDato DATETIME P FORSVINDDTO Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM ForsvindingsDatoMarkering VARCHAR(1) P FORSVINDDTO_UMRK Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering. StatsborgerskabLandekode INT(4) P LANDEKOD Landekode. StatsborgerskabStartDato DATETIME P HAENSTART-STATSBORGERSKAB Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM StatsborgerskabStartDatoMarkering STATSBORGERSKAB Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering. NavneAdressebeskyttelseStartDato BESKYTTELSE Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD NavneAdressebeskyttelseSletteDato BESKYTTELSE Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD VejviserbeskyttelseStartDato DATETIME Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD VejviserbeskyttelseSletteDato BESKYTTELSE Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD MarkedsfoeringsbeskyttelseStartDato BESKYTTELSE Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD MarkedsfoeringsbeskyttelseSletteDato BESKYTTELSE Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD ForskerbeskyttelseStartDato DATETIME Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD ForskerbeskyttelseSletteDato DATETIME Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD DATETIME P HAENSTART_UMRK- DATETIME P START_DT- DATETIME P SLET_DT- P START_DT-BESKYTTELSE DATETIME P SLET_DT- DATETIME P START_DT- DATETIME P SLET_DT- P START_DT-BESKYTTELSE P SLET_DT-BESKYTTELSE 4 Tidsstempler Når teksten indeholdende et tidsstempel læses fra kildefilerne og gemmes i stamdata som en DATE eller DATETIME sker følgende konvertering: Hvis teksten indeholder mellemrum i starten eller slutningen af strengen bliver datoen til null/nil. Hvis teksten er bliver datoen til null/nil.

29 Hvis teksten er på formen yyyy-mm-dd og måneden har værdien 00 ændres dette til 01 Hvis teksten er på formen yyyy-mm-dd og dagen i måneden har værdien 00 ændres dette til 01 Hvis teksten er på formen yyyymmddhhmm og måneden har værdien 00 ændres dette til 01 Hvis teksten er på formen yyyymmddhhmm og dagen i måneden har værdien 00 ændres dette til 01 Hvis teksten er på formen yyyymmddhhmm og timetallet er større end 24 ændres dette til 00 Hvis teksten er på formen yyyymmddhhmm og minuttallet er større end 60 ændres dette til 00 5 Historik CPR importeren holder fuld historik over alle ændringer i data ved hjælp af felterne ValidFrom og ValidTo. Dette betyder at der kan være flere rækker med det samme personnummer, men kun en enkelt af disse række vil være aktive. De andre rækker vil have en værdi i feltet ValidTo der ligger i fortiden. Hvis der kommer en opdatering fra kilden med en overlappende tidsperiode vil importeren flette data sammen således at det fulde historiske billede kan aflæses. Felterne CreatedDate og ModifiedDate fortæller hvornår rækkerne er oprettet og sidst opdateret af importeren, ikke hvornår rækken er oprettet i kilden. Hvis de to felter har forskellige værdier betyder det at rækken er blevet opdateret siden dens oprettelse (f.eks. når feltet ValidTo opdateres).

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret CPR 2 Dette dokument er et ekstrakt af det grundlag der blev udarbejdet i NSI i oktober 2013, som baggrund for udvidelse af CPR datasamlingen også kaldet CPR 2. --------- NSP CPR datagrundlaget er udvidet

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR OFFENTLIGE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, oplysning om data i den enkelte service

Håndbog Til CPR services. Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, oplysning om data i den enkelte service Håndbog Til CPR services Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, samt oplysning om data i den enkelte service CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside:

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere navne CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Oversigt-personoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere adresser CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Nuværende navn CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie Hald/Søren

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 19

CPR Centrale Personregister Side 1 af 19 CPR Centrale Personregister Side 1 af 19 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde VEJ+BOLIG+MYNDIGHEDSREGISTER Opgavenr. Journal nr. 099601 -VEJREGISTER Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 08.12.1992

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR Database- og feltbeskrivelse 20. november 2013 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service

Håndbog Til CPR services. Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service Håndbog Til CPR services Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, for hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødselsdato-søgning CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere personnumre CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødselsdatosøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside:

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

DPR DA281 til Care system

DPR DA281 til Care system DPR DA281 til Care system DA281 version 1.2.0.1 CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 8 1. Indledning Denne vejledning anvendes til opsætning af DPR Ajourføring, DA205, og anvendelse af

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Teknik- og Implementeringsgruppen Datamigrering

Teknik- og Implementeringsgruppen Datamigrering Teknik- og Implementeringsgruppen Datamigrering 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Sidste nyt på datamigrering og udvidelser Bliver der nye data der skal migreres Kommer der ændringer til filtype 1, 2 og

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1 Aktør-adresse Konceptuel model Fællesoffentligt modeludkast 7. december 2005 Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 ARBEJDSMETODE... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER... 3 1.3 AFGRÆNSNINGER... 4 1.4

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Kontakt adresse CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation DPR Viderestilling CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 15 1. Generel beskrivelse Program-til-program kommunikationen foregår mellem to applikationer: DPR Viderestilling og en klient applikation.

Læs mere

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge:

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: 09.12.2010 Navngivning Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Er barnet født i Sønderjylland, skal du sende blanketten

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødsel, stilling og værgemål CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Datakonsistenstjek (v2) Beskrivelse af snitflader mellem Energinet.dk og netvirksomheder/elleverandører. Danske netvirksomheder og elleverandører

Datakonsistenstjek (v2) Beskrivelse af snitflader mellem Energinet.dk og netvirksomheder/elleverandører. Danske netvirksomheder og elleverandører Til Danske netvirksomheder og elleverandører Datakonsistenstjek (v2) Beskrivelse af snitflader mellem Energinet.dk og netvirksomheder/elleverandører 21. oktober 2015 XPBE/XMSH/ Version 1.0 Dok. 13/100809-26

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder PostNord Danmark Erhvervskunder Dato 24. april 2014 Retningslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler til Sorteret Magasinpost April 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Målgruppe...3

Læs mere

Kommunesammenlægning Individstrukturer til henvisningsregistrene

Kommunesammenlægning Individstrukturer til henvisningsregistrene Kommunesammenlægning Individstrukturer til henvisningsregistrene CPR-udvikling 16. juni 2003 1. Individstruktur til vejhenvisningsregister Henvisningsregistret for vejkonverteringen indeholder henvisninger

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Introduktion... 3 Adgangskrav... 3 Sikkerhedslog... 3 Løsningsmodel... 4 Funktionalitet... 5 getpersoninformation...

Læs mere

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indhold Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indledning Vejledningen beskriver masse indlæsning af medlemsinformation

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 004 26. april 2006 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Kommunale forhold CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. Sidst i denne vejledning er vist et Excel dokument som det KAN se ud. Ligesom

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Nærværende notat beskriver opbygning af opholdsdatabasen, der indeholder en record for hver opholdssted personer (N=7.906.672) i stamdatabasen har haft siden CPR s oprettelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

DATA & CREDIT MONITORING

DATA & CREDIT MONITORING DATA & CREDIT MONITORING DATA & CREDIT MONITORING HOLDER AUTOMATISK DIN KUNDE- DATABASE DAGLIGT OPDATERET OG MINIMERER RISIKOEN FOR TAB PÅ DINE KUNDER OG LEVERANDØRER. Bisnode Data & Credit Monitoring

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 1 Forsendelse via printfiler Dette dokument beskriver hvilke forudsætninger en kunde, som ønsker konvertering af en AFP datastrøm

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 8 42 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv klient Generel definition: person, der modtager hjælp eller rådgivning af en fagligt uddannet person

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Nærværende notat beskriver opbygning af opholdsdatabasen, der indeholder en record for hver opholdssted personer (N=7.906.672) i stamdatabasen har haft siden CPR s oprettelse

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor 05.060 E-mail mailinglister i Revimentor Revimentor giver mulighed for at revisor kan benytte mailinglister til sende e-mails kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Dette kan bruges til nyhedsmail eller

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1 Dato Forfatter 24-2-05 Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut 25-2-05 Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet 28-2-05

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Vejledning i udfyldelse af måleridentifikationsskemaer. Gældende fra: 20. Januar 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Nuværende statsborgerret CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK. Integer(3) 791

Feltnavn Beskrivelse Datatype Eksempel Bemærkninger vedr. indberetning til PlansystemDK. Integer(3) 791 PlanDK2+, feltbeskrivelse: Landzonetilladelse Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en kladde i PlansystemDK Felter markeret med lilla SKAL udfyldes ved statusskift (afhængig af type af

Læs mere

Kom godt i gang KMD Valg. Brevstemmer Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Valg. Brevstemmer Version 13.0.0 KMD Valg. Brevstemmer Version 13.0.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Installation og opsætning... 4 1.1 Installation af grafisk registreringsvindue... 4 1.2 Kalibrering af stregkodelæser...

Læs mere

Appendix H - Funktioner & minispecs.

Appendix H - Funktioner & minispecs. Appendix H - Funktioner & minispecs. H.1) Funktionsoversigt (Borger) vwbarselsoversigt (borger): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgIndkomstBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere