Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center"

Transkript

1 1 Kend din kommune - og styr den Program Kommunaløkonomisk Forum og 10. januar 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center

2 Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre Kommune Bjarne Corydon (S), finansminister Poul Erik Mouritzen, professor, Syddansk Universitet Benedikte Kiær (K), borgmester, Helsingør Kommune Søren Kjærsgaard (V), borgmester, Holbæk Kommune Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune Peter Birch Sørensen, formand, Produktivitets kommissionen Frank Jensen (S), overborgmester, Københavns Kommune Jane Jegind (V), rådmand for Ældre og Handicap, Odense Kommune Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune Winni Grosbøll (S), borgmester, Bornholms Regionskommune Henrik Bach Mortensen, Agi Csonka, direktør, administrerende direktør, Dansk SFI Arbejdsgiverforening Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Trine Græse (S), byrådsmedlem, Gladsaxe Kommune Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Næstved Kommune Per B. Christensen, Torben M. Andersen, direktør på Børne-, uddan- professor, nelses- og kulturområdet, Aarhus Universitet Næstved Kommune Margrethe Vestager (RV), økonomiog indenrigsminister

3 3 Kend din kommune og styr den! Alle nye kommunalpolitikere ønskes tillykke med valget. En ny valgperiode er netop indledt, og ansvaret for at styre kommunerne de næste fire år er placeret. Det er nu, de nye kommunalbestyrelser skal lægge sporene for økonomien og serviceniveauet for de næste fire år i kommunen. Et stort flertal i Folketinget står bag en meget stram offentlig udgiftspolitik frem mod Det betyder, at de nye kommunalbestyrelser gennem hele valgperioden vil få fokus på styring og effektivisering, og hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt ud fra kommunalbestyrelsens målsætninger. De nyvalgte politikere kommer også til at arbejde med omstilling og reformer af den velfærdsservice, som kommunerne tilbyder borgerne. Det gælder både de reformer, som den enkelte kommune selv iværksætter, og de reformer, der iværksættes nationalt. Folkeskolereformen skal gennemføres fra og med skoleåret 2014/15, og her skal kommunalbestyrelsen sætte nye mål og rammer for skolerne. Vi står også overfor en beskæftigelsesreform og en kontanthjælpsreform, der skærper behovet for den kommunalpolitiske styring. afskaffe stramme procesregler. Regler som fjerner fokus og tid fra kerneopgaverne og i stedet øger administrationen. God styring i de nye kommunalbestyrelser forudsætter et godt kendskab til kommunen. Hvordan er skolernes resultater? Er der sammenlignet med andre kommuner potentiale for at give eleverne et bedre afsæt til en ungdomsuddannelse? Er jobcentret effektivt i sin virksomhedskontakt, eller kan der flyttes penge fra overførsler til velfærdsservice gennem en mere målrettet beskæftigelsesindsats? På hvilke opgaveområder klarer kommunen sig godt sammenlignet med andre kommuner, og hvilke parametre er relevante at følge op på? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive belyst på Kommunaløkonomisk Forum. Med andre ord: Kend din kommune og styr den. Det er nu, de nye kommunalbestyrelser skal sætte mål for hele valgperioden. Vel mødt den 9. og 10. januar 2014 Produktivitetskommissionens anbefalinger bliver også dagsordensættende både nationalt og Med venlig hilsen lokalt. En stærk kommunalpolitisk styring har i den forgangne valgperiode medført, at den kommunale service er effektiviseret for langt over 6 mia. kr. Det arbejde skal videreføres bl.a. gennem innovation, velfærdsteknologi og stordrift. Men pilen peger også på regeringen og Folketinget, der skal Erik Nielsen Kristian Wendelboe

4 4

5 Program for torsdag den 9. januar Kl Kl Kl Ankomst og registrering Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2014 Corydon & Nielsen Aalborg Hallen Bjarne Corydon (S), finansminister og Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre Kommune skyder Kommunaløkonomisk Forum 2014 i gang med deres bud på de opgaver og udfordringer, kommunerne vil møde i den nye valgperiode. Hvilke rammer vil regeringens økonomiske politik lægge for kommunerne? Hvordan omsættes regeringens effektiviseringskrav til kommunerne på 12 mia. kr. frem mod 2020? Hvilke krav stiller kommunerne til staten om styringsmuligheder, når de skal levere bidrag til den økonomiske genopretning? Og hvordan skal staten og kommunerne samarbejde om de store velfærdsreformer, der gennemføres? Ordstyrere: Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Kl Kl Pause Plenumdebat 1: Politisk styring i den nye valgperiode Aalborg Hallen De seneste fire år har kommunalpolitikerne gennemført en markant økonomisk styring. Udgifterne er reduceret, og der er samtidig gennemført en omstilling af kommunernes velfærdsservice i tæt dialog mellem de folkevalgte og kommunens ledere og medarbejdere. Udfordringerne for den kommende valgperiode er ikke mindre, for der skal fortsat arbejdes på nye og mere effektive løsninger i en periode med meget stram økonomi. Den nye kommunalbestyrelse skal derfor i arbejdstøjet fra valgperiodens start og sætte retningen for de kommende fire år. Der skal fastlægges en økonomisk strategi for de kommende fire år. Og der skal fastlægges politiske mål for indhold og udvikling på serviceområderne. Men hvad bør kommunalbestyrelsen gå efter i en økonomisk politik? Hvad skal de fælles målsætninger være på dagtilbuds- eller skoleområdet? Hvordan sikres det, at ledere og medarbejdere udmønter kommunalbestyrelsens målsætninger i dagligdagen? Hvilke håndtag kan kommunalbestyrelsen anvende, når der skal følges op på, om resultaterne er i overensstemmelse med de politiske mål? Hvilke nøgletal kan fortælle, om kommunen gør det godt eller mindre godt i forhold til målsætningerne? Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive søgt besvaret i en debat mellem erfarne og nyvalgte politikere, og hvor professor Poul Erik Mouritzen indleder debatten med en vurdering af politikernes rolle i styringen af de kommunale velfærdsydelser. Poul Erik Mouritzen, professor, Syddansk Universitet Benedikte Kiær (K), borgmester, Helsingør Kommune Søren Kjærsgaard (V), borgmester, Holbæk Kommune Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne

6 6 Kl Kl Frokost Plenumdebat 2: Produktivitetskommission, regeringsudspil og forvaltningspolitik Aalborg Hallen Kommunalbestyrelserne har de sidste fire år nedlagt og sammenlagt mange institutioner og skoler, slanket ledelsesstrukturen og standardiseret arbejdsprocesser i administrationen. Digitalisering og stordrift er også på dagsordenen, og gennem en aktiv arbejdsgiverpolitik er der opnået en bedre anvendelse af arbejdstiden. Produktivitetskommissionen har offentliggjort en række forslag, der skal inspirere både kommunerne og staten. I forlængelse heraf forventes regeringen i starten af 2014 at præsentere sit bud på, hvordan den offentlige sektor skal effektivisere yderligere for 12 mia. kr. frem mod Der må fra regeringen forventes en bred vifte af initiativer, herunder overvejelser om nye former for samarbejde og muligheder for stordrift. Men hvad betyder det for kommunernes arbejde? Hvilke nye ledelseskrav vokser frem, og hvad betyder det ledelsesmæssigt, at der er fokus på produktivitet? Hvor kan vi i kommunerne fremadrettet blive bedre til at samarbejde om opgaveløsningen også sammen med staten og regionerne? Hvordan kan resultater træde i stedet for regler og proceskrav? Og hvordan sikrer vi, at nye velfærdsteknologiske og digitale løsninger løfter produktiviteten? Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen indleder debatten med et dugfrisk bud på, hvordan produktiviteten i den offentlige sektor kan øges. Et panel af lokalpolitikere vil herefter drøfte de kommunale perspektiver i forhold til at øge produktiviteten inden for udvalgte temaer. Peter Birch Sørensen, formand, Produktivitetskommissionen Frank Jensen (S), overborgmester, Københavns Kommune Jane Jegind (V), rådmand, Odense Kommune Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Kl Kl Pause Debatmøder Runde Sådan finder du økonomisk råderum 4 5 Implementering af indkøbsaftaler Bryd monopolet høst gevinsterne Styrket samarbejde på sundhedsområdet Dokumentation af folkeskolereformen Læs mere uddybende om debatterne på side 7

7 7 Debatmøderunde 1 torsdag den 9. januar Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum Aalborg Hallen Der er stramme nationale rammer for den kommunale økonomi med udgiftslofter, sanktioner og skattestop. Derfor er kommunalbestyrelserne nødt til at skabe deres eget politiske og økonomiske råderum, når der skal skabes plads til nye aktiviteter. Få inspiration og anbefalinger om, hvad kommunalbestyrelsen kan gøre for at øge råderummet. Tre borgmestre vil drøfte erfaringer med, hvordan man kan skabe økonomisk rum til at prioritere nye initiativer. Debatmødet giver indblik i, hvad en økonomisk strategi for kommunen kan indeholde. Hvordan kan man tilrettelægge en effektiviseringsstrategi? Hvor kan nye løsninger frigøre ressourcer? Hvordan sænker man mest hensigtsmæssigt serviceniveauet på nogle områder for at hæve det på andre? Hvornår er en grønthøster velbegrundet? Thomas Adelskov (S), borgmester, Odsherred Kommune John Brædder (L), borgmester, Guldborgsund Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V), borgmester, Vejle Kommune Morten Mandøe, kontorchef, Økonomisk Sekretariat, KL Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne 2 Debatmøde 2: Bryd monopolet høst gevinsterne Det Lille Teater Alle kommuner har tilsluttet sig den fælleskommunale udbudsplan, som skal frigøre kommunerne for it-monopolsystemerne og bidrage til at skabe økonomisk råderum fra 2016 og frem. Der er udsigt til billigere it-systemer. Men de helt store gevinster kommer ikke af sig selv. Det kræver benarbejde i den enkelte kommune. Det handler ikke om it-teknisk implementering, men om at udnytte systemernes muligheder for bedre og mere effektive arbejdsgange optimalt. Det kræver forandring i arbejdsgange, organisering, styring mv. Det kan skabe modstand og være meget mere krævende end it-teknik. Spørgsmålet er, hvordan kommunerne forbereder sig bedst på at høste gevinsterne? Debatmødet sætter fokus på gevinsterne ved de kommende års monopolbrudssystemer, og hvad der skal til for, at de kan realiseres. Der vil være konkrete eksempler på, hvordan de nye løsninger kan automatisere dele af sagsbehandlingen. Og en række kommuner vil fortælle, hvad de gør for at få mest ud af monopolbruddet. Hans Berthelsen, administrerende dirketør, KOMBIT A/S Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Sorø Kommune Kasper Schmidt, direktør, Københavns Kommune Per Schultz Eeg, senior principal, Devoteam

8 8 3 Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolereformen Europahallen Folkeskolereformen sætter fokus på elevernes læring og trivsel. Både i den enkelte kommune og nationalt vil der komme langt mere opmærksomhed på måling af skolernes resultater. Nationalt laves målinger af elevernes færdigheder i dansk og matematik. Men hvilke muligheder er der for imellem de nationale målinger at følge elevernes progression og komme tættere på at dokumentere den enkelte elevs læring? Hvad er redskaberne, og hvordan kan der følges op? Og hvordan kan kommunalbestyrelserne anvende kvalitetsrapporterne mere målrettet i den fremtidige dialog med skolerne? Debatmødet vil gå tæt på forskellige redskaber og datakilder til at dokumentere indsats og effekt i skolerne. Tobias Børner Stax, direktør, Københavns Kommune Frank E. Andersen, direktør, Gentofte Kommune Nils Petersen, direktør, Aarhus Kommune Hanne Bak Lumholt, sekretariatschef, Børn og Uddannelse, KL 4 Debatmøde 4: Implementering af indkøbsaftaler Laugsstue Gode indkøbsaftaler med skarpe priser skaber ikke nogen gavn for kommunen, før de rent faktisk bliver anvendt. Hvis politikere og direktion har lagt en klar effektiviseringskurs med skarpe indkøbsaftaler, er det ikke holdbart, hvis institutioner og medarbejdere fortsætter med at handle dyrere ind på egen hånd. Implementeringsgraden (compliance) ligger i mange kommuner alt for lavt, fordi forvaltningen ikke har taget tilstrækkelig hånd om at formidle aftalerne og forpligtelsen til at overholde dem. Udfordringen gælder, uanset om der er tale om en fælles aftale eller kommunens egne aftaler. Men på fx de fælles aftaler i SKI og i indkøbsfællesskaber skader det også de andre kommuners effektiviseringsmuligheder, når nogle kommuner ikke lever op til de kontraktlige forpligtelser. Det stiller kommunerne dårligere overfor leverandørmarkedet, næste gang man går i udbud. Hvad gør de kommuner, der formår at sikre implementeringen på trods af udfordringerne med at nå ud til de decentrale institutionsledere? Og kan kommunerne blive inspireret af, hvordan man sikrer compliance i en stor privat virksomhed, der har præcis de samme udfordringer? Leon Johansen, centerchef for økonomi, indkøb og it, Ringsted Kommune Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune Jørgen Skaarup, supply chain direktør, Tulip Allan Vendelbo, kommunaldirektør, Greve Kommune

9 9 5 Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet Radiosalen Kommunerne har i hver af de seneste to økonomiaftaler opnået permanente løft på 300 mio. kr. målrettet den kommunale sundhedsindsats. Og med vedtagelsen af den nye sundhedslov er kommunernes rolle som væsentlig aktør i det nære sundhedsvæsen slået fast. De fem KKR har arbejdet med at sætte politiske mål for den kommunale indsats og det har virket. Resultatet er bl.a., at der er større ensartethed i de indsatser, der tilbydes, og at der er sat politiske mål for forebyggelsesindsatsen. Målsætningerne er en opvarmning til de nye sundhedsaftaler. Samtidig er der kommet gang i forhandlingerne med de praktiserende læger. Resultatet af forhandlingerne er helt afgørende for at føre det nære sundhedsvæsen ud i livet. Fundamentet for den politiske styring er lagt. Nu handler det om at komme et skridt videre. Hvordan måler vi effekten af indsatsen? Disse spørgsmål vil blive besvaret af en central nøglespiller i forhold til effektmåling. Jane Wiis, direktør, KL Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg Kommune Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune Christian Harsløf, kontorchef, Social og Sundhed, KL Hvor er vi, og hvad skal der til for at få sat turbo på kommunernes sundhedsindsats? Og vil forhandlingsresultatet med lægerne give kommunerne nye handlemuligheder? Det vil direktør i KL Jane Wiis uddybe i et oplæg. Hvordan sætter lokalpolitikere mål for sundhedsindsatsen? Hvilken betydning har KKR-processen for den politiske styring? Og hvordan kan et tættere samarbejde med almen praksis give det nære sundhedsvæsen luft under vingerne? Det vil vi få et klart bud på fra en politiker, der har været med i processen.

10 10 Kl Kl Pause Plenumdebat 3: Beskæftigelsesindsatsen lokalpolitisk styring og konsekvenser af regeringens reform Aalborg Hallen Den enkelte kommunes indsats gør en stor forskel for, hvor hurtigt de ledige kommer i arbejde, og hvilket samarbejde der er med virksomhederne. Og det har konsekvenser for kommunens økonomi. 12 kommuner har samarbejdet om et politisk partnerskab, der skal udvikle redskaberne i den politiske styring. Anbefalingerne fra partnerskabet præsenteres i dette plenum og kommenteres af private arbejdsgivere og arbejdsmarkedseksperter. Behovet for politisk styring bliver skærpet yderligere af de aktuelle reformer af førtidspension og kontanthjælp. Og ikke mindst af den kommende reform af hele beskæftigelsesindsatsen, som regeringen har varslet i kølvandet på anbefalingerne fra regeringens ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen. Der sættes fokus på, hvad vi kan forvente fra Carsten Koch-udvalget og regeringens reform, der måske også vil omfatte en refusionsreform og dermed påvirke den kommunale økonomi. Hvilke konsekvenser får regeringsreformen for kommunernes politiske styring af beskæftigelsesindsatsen og for kommunernes økonomi? Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune Winni Grosbøll (S), borgmester, Bornholms Regionskommune Henrik Bach Mortensen, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening Agi Csonka, direktør, SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Kl Kl Kl Afslutning på konferencens første dag Velkomstdrink Festmiddag med underholdning og dans ATS (At Tænke Sig), kendt fra Politikens bagside, leverer aftenens underholdning, så vær sikker på at luften bliver fyldt med satire og sjove betragtninger! Efter middagen spiller bandet Clark Kent and the Superband op til dans.

11 11

12 12 Program for fredag den 10. januar 2014 Kl Kl Konferencen genoptages Plenumdebat 4: En ny folkeskole med politisk målstyring og resultatopfølgning Aalborg Hallen Folkeskolereformen er en af de største og vigtigste reformer i nyere dansk politik. Kommunalbestyrelser har i 2013 lagt grundlaget for arbejdet med reformen. Den nye kommunalbestyrelse har nu ansvaret for at bringe reformen sikkert i hus. Det giver kommunerne nye styringsopgaver både i forhold til de skolepolitiske mål og folkeskolens økonomi. Reformen indebærer, at mange rammebetingelser skal ændres og være på plads om et halvt år fra og med august Men udviklingen af folkeskolens traditioner, kultur og styring vil forløbe over flere år og dermed blive en stor opgave i hele valgperioden. Hvad skal kommunalbestyrelserne nå at have på plads inden august? Hvordan vil den politiske målstyring og resultatopfølgning udvikle sig? Og hvilke konsekvenser får reformen for skoleforvaltningernes arbejde og omstilling? Det vil flere kommunalbestyrelsesmedlemmer og embedsmænd give deres bud på i denne plenumdebat. Trine Græse (S), byrådsmedlem, Gladsaxe Kommune Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Næstved Kommune Per B. Christensen, direktør, Næstved Kommune Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Kl Kl Pause Debatmøder Runde Hvordan ved jeg om mit jobcenter er effektivt? Styr med FLIS Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet 9 10 Kommunerne Forvaltningspolitiske som arbejdsgiver tendenser og perspektiver Læs mere uddybende om debatterne på side 13

13 13 Debatmøderunde 2 fredag den 10. januar Debatmøde 6: Hvordan ved jeg om mit jobcenter er effektivt? Radiosalen Det er et politisk ansvar, at kommunen leverer gode resultater til gavn for ledige og virksomheder. Det kræver, at kommunens beskæftigelsesindsats er effektiv. Men ved du, om dit jobcenter er effektivt? Hvis ikke så har du muligheden for at drøfte, hvordan du kan finde ud af det. Og du har samtidig mulighed for at finde ud af, hvor stort et økonomisk potentiale der er i en effektiv beskæftigelsesindsats. SFI har netop lanceret en ny analyse af kommunernes rammevilkår. Den udgør grundlaget for en ny inddeling af kommunerne i klynger med sammenlignelige kommuner. Klyngerne udgør et godt grundlag for at vurdere resultaterne og giver en pejling på kommunens økonomiske besparelsespotentiale på området. Klyngerne giver samtidig gode muligheder for at hente inspiration på tværs af kommunerne. På debatmødet bliver de nye klynger præsenteret, og du kan høre andre kommuners erfaringer med, hvordan benchmarking af resultaterne kan skabe en mere effektiv beskæftigelsesindsats, så de ledige kommer hurtigere i arbejde, og virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Der bliver også mulighed for at drøfte, hvad der skal til for at blive bedre, og hvordan du tager udfordringen op i din kommune? Morten Binder, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering Klaus Henrik Langager, kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering Erik Kjærgaard Andersen, direktør, Holbæk Kommune Ordstyrere: Kristina Bendixen, vicekontorchef, Arbejdsmarked og Erhverv, KL Jakob Jensen, chefkonsulent, Arbejdsmarked og Erhverv, KL 7 Debatmøde 7: Styr med FLIS Musiksalen 77 kommuner har tilsluttet sig FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem). Systemet giver nye muligheder for at benchmarke sin kommune med andre kommuner og skabe relevant og aktuel ledelsesinformation tilpasset den enkelte kommune. For at opnå det fulde udbytte af systemet, er det dog nødvendigt, at der i kommunens ledelse tages stilling til, hvilke informationer kommunen er interesserede i, og hvordan man ønsker den nye ledelsesinformation sat i spil i kommunen. Kom og se en præsentation af FLIS, hvor der fokuseres på mulighederne for benchmarking, og hvordan systemet kan bruges til at skabe ledelsesinformation tilpasset kommunespecifikke ønsker. Og hør to kommuners bud på, hvordan de vil tage FLIS i brug i kommunen hvilken nytte forventer de fra FLIS, hvordan organiseres arbejdet, og hvem skal have ledelsesinformation fra det nye system? Thomas Rafn, centerchef for økonomi og personale, Hørsholm Kommune Klaus Hyldborg Sørensen, økonomisk analysechef, Esbjerg Kommune Claus Ørum Mogensen, kontorchef, Økonomisk Sekretariat, KL

14 14 8 Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Europahallen Folkeskolereformen ændrer styringen af folkeskolens økonomi og ressourcer. Der vil ske væsentlige omstillinger både overordnet i kommunernes børne- og ungepolitik og konkret i kommunens ledelse, organisation og struktur for folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har i 2013 besluttet et budget for næste skoleår og i den sammenhæng også fastlagt en række forudsætninger. Men hvilke rammer har skolerne præcist fået i 2014? Giver reformen anledning til, at budgettildelingsmodellen skal tilpasses? Hvordan skal der følges op på inklusionsmålsætningen? Hvilke krav skal der stilles til lærerens undervisningsandel? Og hvilke nøgletal kan anvendes i opfølgningen? Der præsenteres på dette debatmøde erfaringer fra den seneste budgetlægning, og der gives eksempler på, hvordan der kan følges op på styringen. Per Aalbæk Nielsen, direktør for økonomi, børn og unge samt borgerservice, Høje-Taastrup Kommune Leif Johannes Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Hjørring Kommune Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør, Halsnæs Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Næstved Kommune 9 Debatmøde 9: Kommunerne som arbejdsgiver Det Lille Teater Udgifter til lønninger udgør ca. 70 pct. af de kommunale driftsudgifter, og det er i mødet mellem borgeren og medarbejderen, at kvaliteten i kommunens ydelser skabes. 48 pct. af de kommunale medarbejdere er ansat på deltid. Hver 14. medarbejder i kommunerne er ansat efter en eller anden form for beskæftigelsespolitisk ordning. Den kommunale HR-medarbejder skal have styr på mere end 100 overenskomster og aftaler. Ifølge Produktivitetskommissionen har en offentlig ansat en effektiv ugentlig arbejdstid på 27 timer, når betalt frihed er fradraget, mens den effektive arbejdstid for en privatansat udgør 29 timer. Dette er eksempler på nogle af de mange udfordringer, kommunerne står over for som arbejdsgivere. Der er således mange gode grunde til at kende kommunen som arbejdsgiver og være opmærksom på de udfordringer, kommuner står over for her. Tre borgmestre vil blive præsenteret for en række arbejdsgiverpolitiske udfordringer og dilemmaer og giver et bud på, hvilke initiativer de finder relevante. Michael Ziegler (K), Høje-Taastrup Kommune Claus Juhl, administrerende dirketør, Københavns Kommune Thomas Gyldal Petersen (S), borgmester, Herlev Sine Sunesen, direktør, KL

15 15 10 Debatmøde 10: Forvaltningspolitiske tendenser og perspektiver Aalborg Hallen Den økonomiske krise har været anledning til mange omstillinger i den offentlige sektor både i forhold til den overordnede styring, i forhold til organisering og ledelse og i forhold til udvikling og samarbejde om de fagprofessionelle løsninger. Forvaltningspolitikken er derfor i bevægelse. Politiske styringskrav både i staten og kommunerne ændrer ledelsesstrukturer og rutiner om resultatopfølgning. Den digitale udvikling fremmer standardisering af arbejdsprocesser og skaber samtidig nye betingelser for samarbejde om opgaveløsninger på tværs af myndigheder, herunder stordrift. Styringskæden fra det politiske og til det udførende niveau får nyt indhold. Hvilke tendenser og perspektiver ligger der for forvaltningspolitikken i de kommende år? Hvordan vil det påvirke den offentlige sektors organisation og ledelse? Professor Poul Erik Mouritzen vil sammen med en repræsentant fra kommunerne og fra staten give et bud på udviklingen. Bo Smith, EES chefforhandler, Innovationsog Forskningsstyrelsen Poul Erik Mouritzen, professor, Syddansk Universitet Jan Olsen, cheføkonom, KL Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2

16 16 Kl Kl Pause Plenumdebat 5: Velfærdsreformer og kommunernes rolle Aalborg Hallen Hvordan ser velfærdssamfundet ud om 10 år, og hvad er kommunernes rolle? De seneste års velfærdsreformer er både iværksat nedefra af kommunerne og oppefra af regeringen og Folketinget. Vil reformdagsordenen fortsætte, og hvilke initiativer skal kommunerne tage? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for en debat, hvor professor Torben M. Andersen tegner forskellige scenarier for velfærdsstatens fremtid og de udfordringer, det giver kommunerne. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager kommunernes minister giver regeringens bud på, hvad det betyder for de nye kommunalbestyrelser, og hvordan regeringen vil imødekomme kommunerne. Og ordstyreren vil udfordre professoren og ministeren. Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet Margrethe Vestager (RV), økonomi- og indenrigsminister Ordstyrere: Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Kl Afrunding og frokost TO-GO På de næste sider kan du se kortet over standene på Kommunaløkonomisk Forum 2014

17 17 Billig Finansiering lån og leasing Tlf.: Tlf.:

18 18 Kommunaløkonomisk Forum 2014 Standoversigt Garderobegaden (kælder) Kend din kommune og styr den Mod forhal Kaffebord 1 KommuneKredit 2 SAS Institute A/S 3 KPMG 4 Gjensidige 5 KL s Konsulentvirksomhed 6 Rehfeld 7 EG A/S 8 KORA 9 Sparinvest 10 Cisco 11 Lundgreen s Capital 12 Falck Healthcare 13 Ditmer 14 EY 15 A-2 16 EPM Group 17 LETT 18 Dansk Industri 19 Deloitte 20 Sampension 21 COK 22 Ascendi A/S 23 Kommune TV 24 Formpipe 25 BDO 26 Siscon

19 19 Forhal (stuen) Mod forhal 32 Konferencesal Foyer 27 KOMBIT 28 Alexandra Instituttet 29 Implement consulting group 30/31 KMD 32 Telenor 33 PwC 34 Valcon A/S 35 Dataproces ApS

20 20 Få bedre og øget indsigt i serviceområdernes aktiviteter, produktivitet, omkostningsdrivere og effekter Besøg BDO på vores stand og hør nærmere om vores erfaringer og metoder til at videreudvikle den kommunale økonomistyring. Du kan også læse mere på BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BALANCEN ER SVÆR INFORMATIONSSIKKERHED ER LEDELSENS ANSVAR! Når personfølsomme informationer lækkes og oppetiden på sundhedssystemerne svigter, er ansvaret placeret i ledelse og direktion - ikke i IT! Konsekvenserne kan blive negativ omtale i medierne for din organisation. Ledelse og direktion har en blind tiltro til informationssikkerhed,»det ordner de i IT-afdelingen«. Det gør de ikke! Fastlæggelse at et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, med en dokumenteret prioritering af indsatsområder giver økonomiske besparelser for organisationen og ansvaret er dit i ledelsen. ControlManager sikrer at din organisation kommer hele vejen omkring informationssikkerhed med en proaktiv tilgang så din organisation ikke kommer på forsiden. Med en Risikovurdering, Beredskabsplan, Sikkerhedshåndbog og Awareness til medarbejderne, er forankringen sikret og sikkerhedsniveauet på plads. Læs mere på BEREDSKAB OPFØLGNING ORGANISERING RISIKOSTYRING AWARENESS SIKKERHEDSHÅNDBOG

21 spar 15 pct. på ydelserne til dine borgere 21 uden at sænke kvaliteten Ikast-Brande kommune lader private hænder gøre rent i kommunens bygninger og sparer årligt 2,7 mio. kr. FrederIkssund kommune frigør 10 mio. kr. om året ved at udlicitere alle vedligeholdelses opgaver inden for vej og park. Ballerup kommune giver deres ældre flere muligheder for at vælge, hvad de vil spise, og sparer 1,5 mio. kr. om året i samarbejde med en privat leverandør. lyder det For godt til at være sandt? Så har du en grund til at kigge forbi stand 18 på KØF. Besparelsen på 15 pct. er en gennemsnitsberegning på tværs af kommuner og opgaveområder. Se din kommunes besparelsespotentiale på di.dk/kommunefakta

22 22 Kom forbi KLK s stand og hør blandt andet om: Sammenhængende politisk styring i din kommune Kend effektiviseringsmulighederne i din kommune og hvordan de kan realiseres Hvordan din kommune får mest ud af beskæftigelsesindsatsen Folkeskolen reform, økonomi og politisk styring Hvordan produktiviteten øges i din kommune Styrk faglighed og økonomi på børnefamilieområdet Ledelse med sammenhængskraft Rekruttering af direktører og chefer Hvordan I kan skabe velfærdsalliancer i fællesskab med andre KL s Konsulentvirksomhed ( KLK) har som en integreret del af KL en unik indsigt i og viden om kommunerne og de kommunale problemstillinger. Når vi løser konsulentopgaver, arbejder vi efter at levere kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger, som passer til den enkelte kommune - hver gang! - tlf

23 23 Udstillere på Kommunaløkonomisk Forum 2014: KL takker for et godt samarbejde med vores annoncører og udstillere på Kommunaløkonomisk Forum 2014

24 Praktisk information om Kommunaløkonomisk Forum 2014 Tid og sted Kommunaløkonomisk Forum 2014 afholdes d. 9. og 10. januar 2014 i: Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg Tilmelding Tilmelding til Kommunaløkonomisk Forum sker på kl.dk/koef2014. Tilmeldingsfrist er d. 17. december Hotelreservation Spørgsmål vedrørende hotelreservation kan rettes til VisitAalborg, Henriette Bugge Mortensen på telefon eller mail Shuttlebusser Der afgår shuttlebusser fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center torsdag morgen. Der vil ligeledes være shuttlebusser til lufthavnen, når Kommunaløkonomisk Forum slutter fredag middag. Garderobe Deltagere i konferencen kan frivilligt benytte konferencestedets bemandede garderobe mod en betaling på kr. 20,00 pr. udleveret nummer. Det er også muligt frit at benytte en ubemandet garderobe under eget ansvar. Parkering Der er mulighed for at parkere på området ved Aalborg Kultur & Kongres Center under konferencen. Taksten i området er kr. 7,00 i timen på hverdage mellem kl. 08:00-18:00. Internet til fri benyttelse i AKKC Netværksnavn: AKKC-guest Password: kongres2014 Henvendelser Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til Lene Vilhelmsen, KL på telefon; eller mail KL Weidekampsgade København S T: E: Grafisk design Kåre Gjerdrum/g7.dk :: Tryk Prooffset Kommunaløkonomisk Forum 2015 bliver afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center den januar 2015.

Kommunaløkonomisk forum 2014-8. - 10. januar 2014

Kommunaløkonomisk forum 2014-8. - 10. januar 2014 Center for Eriiverv, Politil< og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisl< Service ^ ^ KOAAAAUNE Team sel

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Kommunestyret efter kommunalreformen

Kommunestyret efter kommunalreformen Kommunaløkonomisk Forum 2015 Program Kommunestyret efter kommunalreformen 8. og 9. januar 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Martin Damm (V), Formand for KL og borgmester, Kalundborg

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner:

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD DA LBR RBR > DA LBR RBR Admin > Forsiden Indhold» Indhold 02» UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2012

Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Den 15. - 16. marts 2012 Program Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2012 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den

Læs mere

Regnskab KL s jobcamp 14 i Ålborg den 6. og 7. november 2014

Regnskab KL s jobcamp 14 i Ålborg den 6. og 7. november 2014 Center for Erhverv, Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 14-01-2015 14/21623 Regnskab KL s jobcamp 14 i Ålborg den 6. og 7. november 2014 Deltagere: Betina Svinggaard Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Kommunerne og de store samfundsreformer

Kommunerne og de store samfundsreformer 1 Kommunerne og de store samfundsreformer Program Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center 2 Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen, KL s formand, borgmester (S),

Læs mere

Program. Kommunalpolitisk Topmøde 2009. Kommunalpolitisk Topmøde 2009. Copyright KL 2009. Design: Kontrapunkt Layout og produktion: KP2

Program. Kommunalpolitisk Topmøde 2009. Kommunalpolitisk Topmøde 2009. Copyright KL 2009. Design: Kontrapunkt Layout og produktion: KP2 Kommunalpolitisk Topmøde 2009 Program Kommunalpolitisk Topmøde 2009 Copyright KL 2009 Design: Kontrapunkt Layout og produktion: KP2 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

VÆKST OG VELFÆRD NATIONALE RAMMER / LOKALE PRIORITERINGER

VÆKST OG VELFÆRD NATIONALE RAMMER / LOKALE PRIORITERINGER KONFERENCE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 KOMMUNALØKONOMI PROGRAM / VÆKST OG VELFÆRD NATIONALE RAMMER / LOKALE PRIORITERINGER 14. 15. januar 2016 Aalborg Kongres & Kultur Center Konference 3 VELKOMMEN TIL

Læs mere

KONFERENCE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 PROGRAM / FREMTIDENS VELFÆRD januar 2017 Aalborg Kongres & Kultur Center KOMMUNALØKONOMI

KONFERENCE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 PROGRAM / FREMTIDENS VELFÆRD januar 2017 Aalborg Kongres & Kultur Center KOMMUNALØKONOMI KONFERENCE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 KOMMUNALØKONOMI PROGRAM / FREMTIDENS VELFÆRD 12. 13. januar 2017 Aalborg Kongres & Kultur Center Konference 3 VELKOMMEN TIL KØF 2017 I et internationalt perspektiv

Læs mere

Kommunestyret efter kommunalreformen

Kommunestyret efter kommunalreformen Kommunaløkonomisk Forum 2015 Program Kommunestyret efter kommunalreformen 8. og 9. januar 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunestyret efter kommunalreformen Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program 12. 13. marts 2015 Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Program Velkommen til Kommunal politisk Topmøde 2015 Det lokale demokrati er et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik. Kend din kommune - og styr den

Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik. Kend din kommune - og styr den Plenumdebat 2: Produktivitetskommissionen, regeringsudspil og forvaltningspolitik Kend din kommune - og styr den Hvordan får vi en mere effektiv offentlig sektor? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

VÆKST OG VELFÆRD NATIONALE RAMMER / LOKALE PRIORITERINGER

VÆKST OG VELFÆRD NATIONALE RAMMER / LOKALE PRIORITERINGER KONFERENCE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 KOMMUNALØKONOMI PROGRAM / VÆKST OG VELFÆRD NATIONALE RAMMER / LOKALE PRIORITERINGER 14. 15. januar 2016 Aalborg Kongres & Kultur Center 2 Konference OPLEV OG HØR

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

P R O J EKTBESKRIVELSE

P R O J EKTBESKRIVELSE P R O J EKTBESKRIVELSE Politisk partnerskab om styring af beskæft i- gelsesindsatsen Den 18. marts 2013 Baggrund og formål Kommunerne skal være stærke leverandører af en effektiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Hermed fremsendes borgmesterbrev om politisk møde om beskæftigelsesreformen, samt program for møderne.

Hermed fremsendes borgmesterbrev om politisk møde om beskæftigelsesreformen, samt program for møderne. From:ledelse ledelse To:social og sundhed Subject:VS: Politisk møde om beskæftigelsesreformen Mail-post Fra: vardekommune vardekommune Sendt: 3. juli 2014 11:32 Til: ledelse ledelse Emne: VS: Politisk

Læs mere

.ommune. Regnskab. Skannet: :43 Seperatorkode: OU481PE9. Center for Politik og Organisation Politisk Service ' 13/15885.

.ommune. Regnskab. Skannet: :43 Seperatorkode: OU481PE9. Center for Politik og Organisation Politisk Service ' 13/15885. Skannet: 01 07 2014 13:43 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Politik og Organisation I Politisk Service ' 13/15885 l iih^^ 1*1* f;;j?*ti? '* r' fi/*^ * "*'* ^^**Af^i.ommune Regnskab Deltagere: 5 politikere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer Stande 34 A KLAP & STAFF B CF SOLUTIONS 1. Workindenmark 2. EN AF OS 3. Integrationsnet 4. Borgeren ved Roret 5. DropUd 6. JOBINPLACE 7. Castberggård Job- og Udviklingscenter 8. Granhøjen 9. Netværkslokomotivet

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling

Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling KONFERENCE Det politiske ansvar for børns læring Inspiration, refleksion og handling Torsdag 5. april 2018 kl. 9.00-15.30 Vingsted Hotel & Konferencecenter Få indsigt og se muligheder i det skolepolitiske

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området Tema: Den virksomhedsrettede indsats Program 09.00-09.05 Velkomst og præsentation af dagens program 09.05-10.00 Status på implementering

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården.

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. Kommunen og det lokale demokrati Konference for borgmestre, kommunalpolitikere og kommunale topchefer Onsdag den 10.

Læs mere

Releaseparty FASIT Jobcenter

Releaseparty FASIT Jobcenter Stande 46 1. Medialogic 2. CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats 3. KOMBIT 4. Borgeren ved roret 5. Incita 6. Incento A/S 7. De Danske Sprogcentre 8. EG Kommuneinformation 9. PWC 10. SFI Det Nationale

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE

KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2018 KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE KOMMUNALBESTYRELSEN OG DEN KOMMUNALE LEDELSESOPGAVE Debatmøde 2 Ledelse i kommunerne Allan Søgaard Larsen, Ledelseskommissionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Kommunerne i forandring

Kommunerne i forandring Kommunaløkonomisk Forum 2012 / Aarhus / 12.-13. januar Kommunaløkonomisk forum 2012 /Aarhus /12. 13. januar Kommunerne i forandring Tilmelding Tilmelding kan ske på kl.dk/koef Tilmeldingsfristen er den

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. februar 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Hvem er KORA? Dannet 1. juli, 2012 En fusion af: DSI AKF KREVI Pt ca. 100 medarbejdere økonomer, politologer, sociologer, antropologer, psykologer

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Program - formiddag 9.30 Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Ved direktør Jane Wiis, KL 9.45 En politisk hilsen fra ministeren

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september hos Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september hos Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september hos Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Konferenceprogram 10.00: 10.05: 10.10: 10.20: Velkomst v.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolen

Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolen Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolen Kommunaløkonomisk Forum Torsdag den 9. januar 2014 Kend din kommune - og styr den Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolen Oplægsholdere Frank Andersen, direktør,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Den globale økonomi: Hvor står vi nu?

Den globale økonomi: Hvor står vi nu? BER s vurdering af udfordringer i beskæftigelsespolitikken Formand Carsten Koch Den globale økonomi: Hvor står vi nu? Bolig- og kreditboble Høj global vækst Finanskrise Økonomisk krise Her er vi nu! Stabilisering

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater.

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillid og resultater Budgetaftalen for 2013 sætter en klar politisk ambition om at skabe bedre

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

program Århus / 6. 7. januar

program Århus / 6. 7. januar program Århus / 6. 7. januar Program Torsdag den 6. januar 2011 Kl. 9.00 Ankomst og registrering Kl. 10.00 Åbning af Kommunaløkonomisk Forum - store udfordringer i 2011 Formand for KL, borgmester Jan Trøjborg

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

v. Lektor, ph.d. og økonomisk geograf Høgni Kalsø Hansen, Institut for Geografi, Københavns Universitet

v. Lektor, ph.d. og økonomisk geograf Høgni Kalsø Hansen, Institut for Geografi, Københavns Universitet 1 Danmark i balance Program dag 1: Politik og visioner Onsdag d. 18. november 2015 08.30 09.15 Ankomst og registrering morgenbuffet og social opvarmning 09.15 09.30 Velkomst og introduktion til konferenceprogrammet

Læs mere

Minikonference 1 Hvordan sætter vi forebyggelse på dagsordenen hos politikere og topledelse? Moderator: Lene Dørfler

Minikonference 1 Hvordan sætter vi forebyggelse på dagsordenen hos politikere og topledelse? Moderator: Lene Dørfler Minikonference 1 Hvordan sætter vi forebyggelse på dagsordenen hos politikere og topledelse? Moderator: Lene Dørfler Væsentlige implementeringsudfordringer fremadrettet 1. At få tilstrækkeligt fokus på

Læs mere

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Program Torsdag den 27. maj 2010 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg 10.30 11.00 Socialpolitikken under lup Hvordan har socialpolitikken udviklet sig? Hvad bliver

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere