Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center"

Transkript

1 1 Kend din kommune - og styr den Program Kommunaløkonomisk Forum og 10. januar 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center

2 Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre Kommune Bjarne Corydon (S), finansminister Poul Erik Mouritzen, professor, Syddansk Universitet Benedikte Kiær (K), borgmester, Helsingør Kommune Søren Kjærsgaard (V), borgmester, Holbæk Kommune Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune Peter Birch Sørensen, formand, Produktivitets kommissionen Frank Jensen (S), overborgmester, Københavns Kommune Jane Jegind (V), rådmand for Ældre og Handicap, Odense Kommune Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune Winni Grosbøll (S), borgmester, Bornholms Regionskommune Henrik Bach Mortensen, Agi Csonka, direktør, administrerende direktør, Dansk SFI Arbejdsgiverforening Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Trine Græse (S), byrådsmedlem, Gladsaxe Kommune Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Næstved Kommune Per B. Christensen, Torben M. Andersen, direktør på Børne-, uddan- professor, nelses- og kulturområdet, Aarhus Universitet Næstved Kommune Margrethe Vestager (RV), økonomiog indenrigsminister

3 3 Kend din kommune og styr den! Alle nye kommunalpolitikere ønskes tillykke med valget. En ny valgperiode er netop indledt, og ansvaret for at styre kommunerne de næste fire år er placeret. Det er nu, de nye kommunalbestyrelser skal lægge sporene for økonomien og serviceniveauet for de næste fire år i kommunen. Et stort flertal i Folketinget står bag en meget stram offentlig udgiftspolitik frem mod Det betyder, at de nye kommunalbestyrelser gennem hele valgperioden vil få fokus på styring og effektivisering, og hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt ud fra kommunalbestyrelsens målsætninger. De nyvalgte politikere kommer også til at arbejde med omstilling og reformer af den velfærdsservice, som kommunerne tilbyder borgerne. Det gælder både de reformer, som den enkelte kommune selv iværksætter, og de reformer, der iværksættes nationalt. Folkeskolereformen skal gennemføres fra og med skoleåret 2014/15, og her skal kommunalbestyrelsen sætte nye mål og rammer for skolerne. Vi står også overfor en beskæftigelsesreform og en kontanthjælpsreform, der skærper behovet for den kommunalpolitiske styring. afskaffe stramme procesregler. Regler som fjerner fokus og tid fra kerneopgaverne og i stedet øger administrationen. God styring i de nye kommunalbestyrelser forudsætter et godt kendskab til kommunen. Hvordan er skolernes resultater? Er der sammenlignet med andre kommuner potentiale for at give eleverne et bedre afsæt til en ungdomsuddannelse? Er jobcentret effektivt i sin virksomhedskontakt, eller kan der flyttes penge fra overførsler til velfærdsservice gennem en mere målrettet beskæftigelsesindsats? På hvilke opgaveområder klarer kommunen sig godt sammenlignet med andre kommuner, og hvilke parametre er relevante at følge op på? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive belyst på Kommunaløkonomisk Forum. Med andre ord: Kend din kommune og styr den. Det er nu, de nye kommunalbestyrelser skal sætte mål for hele valgperioden. Vel mødt den 9. og 10. januar 2014 Produktivitetskommissionens anbefalinger bliver også dagsordensættende både nationalt og Med venlig hilsen lokalt. En stærk kommunalpolitisk styring har i den forgangne valgperiode medført, at den kommunale service er effektiviseret for langt over 6 mia. kr. Det arbejde skal videreføres bl.a. gennem innovation, velfærdsteknologi og stordrift. Men pilen peger også på regeringen og Folketinget, der skal Erik Nielsen Kristian Wendelboe

4 4

5 Program for torsdag den 9. januar Kl Kl Kl Ankomst og registrering Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2014 Corydon & Nielsen Aalborg Hallen Bjarne Corydon (S), finansminister og Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre Kommune skyder Kommunaløkonomisk Forum 2014 i gang med deres bud på de opgaver og udfordringer, kommunerne vil møde i den nye valgperiode. Hvilke rammer vil regeringens økonomiske politik lægge for kommunerne? Hvordan omsættes regeringens effektiviseringskrav til kommunerne på 12 mia. kr. frem mod 2020? Hvilke krav stiller kommunerne til staten om styringsmuligheder, når de skal levere bidrag til den økonomiske genopretning? Og hvordan skal staten og kommunerne samarbejde om de store velfærdsreformer, der gennemføres? Ordstyrere: Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Kl Kl Pause Plenumdebat 1: Politisk styring i den nye valgperiode Aalborg Hallen De seneste fire år har kommunalpolitikerne gennemført en markant økonomisk styring. Udgifterne er reduceret, og der er samtidig gennemført en omstilling af kommunernes velfærdsservice i tæt dialog mellem de folkevalgte og kommunens ledere og medarbejdere. Udfordringerne for den kommende valgperiode er ikke mindre, for der skal fortsat arbejdes på nye og mere effektive løsninger i en periode med meget stram økonomi. Den nye kommunalbestyrelse skal derfor i arbejdstøjet fra valgperiodens start og sætte retningen for de kommende fire år. Der skal fastlægges en økonomisk strategi for de kommende fire år. Og der skal fastlægges politiske mål for indhold og udvikling på serviceområderne. Men hvad bør kommunalbestyrelsen gå efter i en økonomisk politik? Hvad skal de fælles målsætninger være på dagtilbuds- eller skoleområdet? Hvordan sikres det, at ledere og medarbejdere udmønter kommunalbestyrelsens målsætninger i dagligdagen? Hvilke håndtag kan kommunalbestyrelsen anvende, når der skal følges op på, om resultaterne er i overensstemmelse med de politiske mål? Hvilke nøgletal kan fortælle, om kommunen gør det godt eller mindre godt i forhold til målsætningerne? Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive søgt besvaret i en debat mellem erfarne og nyvalgte politikere, og hvor professor Poul Erik Mouritzen indleder debatten med en vurdering af politikernes rolle i styringen af de kommunale velfærdsydelser. Poul Erik Mouritzen, professor, Syddansk Universitet Benedikte Kiær (K), borgmester, Helsingør Kommune Søren Kjærsgaard (V), borgmester, Holbæk Kommune Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne

6 6 Kl Kl Frokost Plenumdebat 2: Produktivitetskommission, regeringsudspil og forvaltningspolitik Aalborg Hallen Kommunalbestyrelserne har de sidste fire år nedlagt og sammenlagt mange institutioner og skoler, slanket ledelsesstrukturen og standardiseret arbejdsprocesser i administrationen. Digitalisering og stordrift er også på dagsordenen, og gennem en aktiv arbejdsgiverpolitik er der opnået en bedre anvendelse af arbejdstiden. Produktivitetskommissionen har offentliggjort en række forslag, der skal inspirere både kommunerne og staten. I forlængelse heraf forventes regeringen i starten af 2014 at præsentere sit bud på, hvordan den offentlige sektor skal effektivisere yderligere for 12 mia. kr. frem mod Der må fra regeringen forventes en bred vifte af initiativer, herunder overvejelser om nye former for samarbejde og muligheder for stordrift. Men hvad betyder det for kommunernes arbejde? Hvilke nye ledelseskrav vokser frem, og hvad betyder det ledelsesmæssigt, at der er fokus på produktivitet? Hvor kan vi i kommunerne fremadrettet blive bedre til at samarbejde om opgaveløsningen også sammen med staten og regionerne? Hvordan kan resultater træde i stedet for regler og proceskrav? Og hvordan sikrer vi, at nye velfærdsteknologiske og digitale løsninger løfter produktiviteten? Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen indleder debatten med et dugfrisk bud på, hvordan produktiviteten i den offentlige sektor kan øges. Et panel af lokalpolitikere vil herefter drøfte de kommunale perspektiver i forhold til at øge produktiviteten inden for udvalgte temaer. Peter Birch Sørensen, formand, Produktivitetskommissionen Frank Jensen (S), overborgmester, Københavns Kommune Jane Jegind (V), rådmand, Odense Kommune Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Kl Kl Pause Debatmøder Runde Sådan finder du økonomisk råderum 4 5 Implementering af indkøbsaftaler Bryd monopolet høst gevinsterne Styrket samarbejde på sundhedsområdet Dokumentation af folkeskolereformen Læs mere uddybende om debatterne på side 7

7 7 Debatmøderunde 1 torsdag den 9. januar Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum Aalborg Hallen Der er stramme nationale rammer for den kommunale økonomi med udgiftslofter, sanktioner og skattestop. Derfor er kommunalbestyrelserne nødt til at skabe deres eget politiske og økonomiske råderum, når der skal skabes plads til nye aktiviteter. Få inspiration og anbefalinger om, hvad kommunalbestyrelsen kan gøre for at øge råderummet. Tre borgmestre vil drøfte erfaringer med, hvordan man kan skabe økonomisk rum til at prioritere nye initiativer. Debatmødet giver indblik i, hvad en økonomisk strategi for kommunen kan indeholde. Hvordan kan man tilrettelægge en effektiviseringsstrategi? Hvor kan nye løsninger frigøre ressourcer? Hvordan sænker man mest hensigtsmæssigt serviceniveauet på nogle områder for at hæve det på andre? Hvornår er en grønthøster velbegrundet? Thomas Adelskov (S), borgmester, Odsherred Kommune John Brædder (L), borgmester, Guldborgsund Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V), borgmester, Vejle Kommune Morten Mandøe, kontorchef, Økonomisk Sekretariat, KL Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne 2 Debatmøde 2: Bryd monopolet høst gevinsterne Det Lille Teater Alle kommuner har tilsluttet sig den fælleskommunale udbudsplan, som skal frigøre kommunerne for it-monopolsystemerne og bidrage til at skabe økonomisk råderum fra 2016 og frem. Der er udsigt til billigere it-systemer. Men de helt store gevinster kommer ikke af sig selv. Det kræver benarbejde i den enkelte kommune. Det handler ikke om it-teknisk implementering, men om at udnytte systemernes muligheder for bedre og mere effektive arbejdsgange optimalt. Det kræver forandring i arbejdsgange, organisering, styring mv. Det kan skabe modstand og være meget mere krævende end it-teknik. Spørgsmålet er, hvordan kommunerne forbereder sig bedst på at høste gevinsterne? Debatmødet sætter fokus på gevinsterne ved de kommende års monopolbrudssystemer, og hvad der skal til for, at de kan realiseres. Der vil være konkrete eksempler på, hvordan de nye løsninger kan automatisere dele af sagsbehandlingen. Og en række kommuner vil fortælle, hvad de gør for at få mest ud af monopolbruddet. Hans Berthelsen, administrerende dirketør, KOMBIT A/S Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Sorø Kommune Kasper Schmidt, direktør, Københavns Kommune Per Schultz Eeg, senior principal, Devoteam

8 8 3 Debatmøde 3: Dokumentation af folkeskolereformen Europahallen Folkeskolereformen sætter fokus på elevernes læring og trivsel. Både i den enkelte kommune og nationalt vil der komme langt mere opmærksomhed på måling af skolernes resultater. Nationalt laves målinger af elevernes færdigheder i dansk og matematik. Men hvilke muligheder er der for imellem de nationale målinger at følge elevernes progression og komme tættere på at dokumentere den enkelte elevs læring? Hvad er redskaberne, og hvordan kan der følges op? Og hvordan kan kommunalbestyrelserne anvende kvalitetsrapporterne mere målrettet i den fremtidige dialog med skolerne? Debatmødet vil gå tæt på forskellige redskaber og datakilder til at dokumentere indsats og effekt i skolerne. Tobias Børner Stax, direktør, Københavns Kommune Frank E. Andersen, direktør, Gentofte Kommune Nils Petersen, direktør, Aarhus Kommune Hanne Bak Lumholt, sekretariatschef, Børn og Uddannelse, KL 4 Debatmøde 4: Implementering af indkøbsaftaler Laugsstue Gode indkøbsaftaler med skarpe priser skaber ikke nogen gavn for kommunen, før de rent faktisk bliver anvendt. Hvis politikere og direktion har lagt en klar effektiviseringskurs med skarpe indkøbsaftaler, er det ikke holdbart, hvis institutioner og medarbejdere fortsætter med at handle dyrere ind på egen hånd. Implementeringsgraden (compliance) ligger i mange kommuner alt for lavt, fordi forvaltningen ikke har taget tilstrækkelig hånd om at formidle aftalerne og forpligtelsen til at overholde dem. Udfordringen gælder, uanset om der er tale om en fælles aftale eller kommunens egne aftaler. Men på fx de fælles aftaler i SKI og i indkøbsfællesskaber skader det også de andre kommuners effektiviseringsmuligheder, når nogle kommuner ikke lever op til de kontraktlige forpligtelser. Det stiller kommunerne dårligere overfor leverandørmarkedet, næste gang man går i udbud. Hvad gør de kommuner, der formår at sikre implementeringen på trods af udfordringerne med at nå ud til de decentrale institutionsledere? Og kan kommunerne blive inspireret af, hvordan man sikrer compliance i en stor privat virksomhed, der har præcis de samme udfordringer? Leon Johansen, centerchef for økonomi, indkøb og it, Ringsted Kommune Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune Jørgen Skaarup, supply chain direktør, Tulip Allan Vendelbo, kommunaldirektør, Greve Kommune

9 9 5 Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet Radiosalen Kommunerne har i hver af de seneste to økonomiaftaler opnået permanente løft på 300 mio. kr. målrettet den kommunale sundhedsindsats. Og med vedtagelsen af den nye sundhedslov er kommunernes rolle som væsentlig aktør i det nære sundhedsvæsen slået fast. De fem KKR har arbejdet med at sætte politiske mål for den kommunale indsats og det har virket. Resultatet er bl.a., at der er større ensartethed i de indsatser, der tilbydes, og at der er sat politiske mål for forebyggelsesindsatsen. Målsætningerne er en opvarmning til de nye sundhedsaftaler. Samtidig er der kommet gang i forhandlingerne med de praktiserende læger. Resultatet af forhandlingerne er helt afgørende for at føre det nære sundhedsvæsen ud i livet. Fundamentet for den politiske styring er lagt. Nu handler det om at komme et skridt videre. Hvordan måler vi effekten af indsatsen? Disse spørgsmål vil blive besvaret af en central nøglespiller i forhold til effektmåling. Jane Wiis, direktør, KL Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg Kommune Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune Christian Harsløf, kontorchef, Social og Sundhed, KL Hvor er vi, og hvad skal der til for at få sat turbo på kommunernes sundhedsindsats? Og vil forhandlingsresultatet med lægerne give kommunerne nye handlemuligheder? Det vil direktør i KL Jane Wiis uddybe i et oplæg. Hvordan sætter lokalpolitikere mål for sundhedsindsatsen? Hvilken betydning har KKR-processen for den politiske styring? Og hvordan kan et tættere samarbejde med almen praksis give det nære sundhedsvæsen luft under vingerne? Det vil vi få et klart bud på fra en politiker, der har været med i processen.

10 10 Kl Kl Pause Plenumdebat 3: Beskæftigelsesindsatsen lokalpolitisk styring og konsekvenser af regeringens reform Aalborg Hallen Den enkelte kommunes indsats gør en stor forskel for, hvor hurtigt de ledige kommer i arbejde, og hvilket samarbejde der er med virksomhederne. Og det har konsekvenser for kommunens økonomi. 12 kommuner har samarbejdet om et politisk partnerskab, der skal udvikle redskaberne i den politiske styring. Anbefalingerne fra partnerskabet præsenteres i dette plenum og kommenteres af private arbejdsgivere og arbejdsmarkedseksperter. Behovet for politisk styring bliver skærpet yderligere af de aktuelle reformer af førtidspension og kontanthjælp. Og ikke mindst af den kommende reform af hele beskæftigelsesindsatsen, som regeringen har varslet i kølvandet på anbefalingerne fra regeringens ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen. Der sættes fokus på, hvad vi kan forvente fra Carsten Koch-udvalget og regeringens reform, der måske også vil omfatte en refusionsreform og dermed påvirke den kommunale økonomi. Hvilke konsekvenser får regeringsreformen for kommunernes politiske styring af beskæftigelsesindsatsen og for kommunernes økonomi? Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune Winni Grosbøll (S), borgmester, Bornholms Regionskommune Henrik Bach Mortensen, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening Agi Csonka, direktør, SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Kl Kl Kl Afslutning på konferencens første dag Velkomstdrink Festmiddag med underholdning og dans ATS (At Tænke Sig), kendt fra Politikens bagside, leverer aftenens underholdning, så vær sikker på at luften bliver fyldt med satire og sjove betragtninger! Efter middagen spiller bandet Clark Kent and the Superband op til dans.

11 11

12 12 Program for fredag den 10. januar 2014 Kl Kl Konferencen genoptages Plenumdebat 4: En ny folkeskole med politisk målstyring og resultatopfølgning Aalborg Hallen Folkeskolereformen er en af de største og vigtigste reformer i nyere dansk politik. Kommunalbestyrelser har i 2013 lagt grundlaget for arbejdet med reformen. Den nye kommunalbestyrelse har nu ansvaret for at bringe reformen sikkert i hus. Det giver kommunerne nye styringsopgaver både i forhold til de skolepolitiske mål og folkeskolens økonomi. Reformen indebærer, at mange rammebetingelser skal ændres og være på plads om et halvt år fra og med august Men udviklingen af folkeskolens traditioner, kultur og styring vil forløbe over flere år og dermed blive en stor opgave i hele valgperioden. Hvad skal kommunalbestyrelserne nå at have på plads inden august? Hvordan vil den politiske målstyring og resultatopfølgning udvikle sig? Og hvilke konsekvenser får reformen for skoleforvaltningernes arbejde og omstilling? Det vil flere kommunalbestyrelsesmedlemmer og embedsmænd give deres bud på i denne plenumdebat. Trine Græse (S), byrådsmedlem, Gladsaxe Kommune Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Næstved Kommune Per B. Christensen, direktør, Næstved Kommune Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Kl Kl Pause Debatmøder Runde Hvordan ved jeg om mit jobcenter er effektivt? Styr med FLIS Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet 9 10 Kommunerne Forvaltningspolitiske som arbejdsgiver tendenser og perspektiver Læs mere uddybende om debatterne på side 13

13 13 Debatmøderunde 2 fredag den 10. januar Debatmøde 6: Hvordan ved jeg om mit jobcenter er effektivt? Radiosalen Det er et politisk ansvar, at kommunen leverer gode resultater til gavn for ledige og virksomheder. Det kræver, at kommunens beskæftigelsesindsats er effektiv. Men ved du, om dit jobcenter er effektivt? Hvis ikke så har du muligheden for at drøfte, hvordan du kan finde ud af det. Og du har samtidig mulighed for at finde ud af, hvor stort et økonomisk potentiale der er i en effektiv beskæftigelsesindsats. SFI har netop lanceret en ny analyse af kommunernes rammevilkår. Den udgør grundlaget for en ny inddeling af kommunerne i klynger med sammenlignelige kommuner. Klyngerne udgør et godt grundlag for at vurdere resultaterne og giver en pejling på kommunens økonomiske besparelsespotentiale på området. Klyngerne giver samtidig gode muligheder for at hente inspiration på tværs af kommunerne. På debatmødet bliver de nye klynger præsenteret, og du kan høre andre kommuners erfaringer med, hvordan benchmarking af resultaterne kan skabe en mere effektiv beskæftigelsesindsats, så de ledige kommer hurtigere i arbejde, og virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Der bliver også mulighed for at drøfte, hvad der skal til for at blive bedre, og hvordan du tager udfordringen op i din kommune? Morten Binder, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering Klaus Henrik Langager, kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering Erik Kjærgaard Andersen, direktør, Holbæk Kommune Ordstyrere: Kristina Bendixen, vicekontorchef, Arbejdsmarked og Erhverv, KL Jakob Jensen, chefkonsulent, Arbejdsmarked og Erhverv, KL 7 Debatmøde 7: Styr med FLIS Musiksalen 77 kommuner har tilsluttet sig FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem). Systemet giver nye muligheder for at benchmarke sin kommune med andre kommuner og skabe relevant og aktuel ledelsesinformation tilpasset den enkelte kommune. For at opnå det fulde udbytte af systemet, er det dog nødvendigt, at der i kommunens ledelse tages stilling til, hvilke informationer kommunen er interesserede i, og hvordan man ønsker den nye ledelsesinformation sat i spil i kommunen. Kom og se en præsentation af FLIS, hvor der fokuseres på mulighederne for benchmarking, og hvordan systemet kan bruges til at skabe ledelsesinformation tilpasset kommunespecifikke ønsker. Og hør to kommuners bud på, hvordan de vil tage FLIS i brug i kommunen hvilken nytte forventer de fra FLIS, hvordan organiseres arbejdet, og hvem skal have ledelsesinformation fra det nye system? Thomas Rafn, centerchef for økonomi og personale, Hørsholm Kommune Klaus Hyldborg Sørensen, økonomisk analysechef, Esbjerg Kommune Claus Ørum Mogensen, kontorchef, Økonomisk Sekretariat, KL

14 14 8 Debatmøde 8: Økonomi og ressourcestyring på folkeskoleområdet Europahallen Folkeskolereformen ændrer styringen af folkeskolens økonomi og ressourcer. Der vil ske væsentlige omstillinger både overordnet i kommunernes børne- og ungepolitik og konkret i kommunens ledelse, organisation og struktur for folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har i 2013 besluttet et budget for næste skoleår og i den sammenhæng også fastlagt en række forudsætninger. Men hvilke rammer har skolerne præcist fået i 2014? Giver reformen anledning til, at budgettildelingsmodellen skal tilpasses? Hvordan skal der følges op på inklusionsmålsætningen? Hvilke krav skal der stilles til lærerens undervisningsandel? Og hvilke nøgletal kan anvendes i opfølgningen? Der præsenteres på dette debatmøde erfaringer fra den seneste budgetlægning, og der gives eksempler på, hvordan der kan følges op på styringen. Per Aalbæk Nielsen, direktør for økonomi, børn og unge samt borgerservice, Høje-Taastrup Kommune Leif Johannes Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Hjørring Kommune Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør, Halsnæs Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Næstved Kommune 9 Debatmøde 9: Kommunerne som arbejdsgiver Det Lille Teater Udgifter til lønninger udgør ca. 70 pct. af de kommunale driftsudgifter, og det er i mødet mellem borgeren og medarbejderen, at kvaliteten i kommunens ydelser skabes. 48 pct. af de kommunale medarbejdere er ansat på deltid. Hver 14. medarbejder i kommunerne er ansat efter en eller anden form for beskæftigelsespolitisk ordning. Den kommunale HR-medarbejder skal have styr på mere end 100 overenskomster og aftaler. Ifølge Produktivitetskommissionen har en offentlig ansat en effektiv ugentlig arbejdstid på 27 timer, når betalt frihed er fradraget, mens den effektive arbejdstid for en privatansat udgør 29 timer. Dette er eksempler på nogle af de mange udfordringer, kommunerne står over for som arbejdsgivere. Der er således mange gode grunde til at kende kommunen som arbejdsgiver og være opmærksom på de udfordringer, kommuner står over for her. Tre borgmestre vil blive præsenteret for en række arbejdsgiverpolitiske udfordringer og dilemmaer og giver et bud på, hvilke initiativer de finder relevante. Michael Ziegler (K), Høje-Taastrup Kommune Claus Juhl, administrerende dirketør, Københavns Kommune Thomas Gyldal Petersen (S), borgmester, Herlev Sine Sunesen, direktør, KL

15 15 10 Debatmøde 10: Forvaltningspolitiske tendenser og perspektiver Aalborg Hallen Den økonomiske krise har været anledning til mange omstillinger i den offentlige sektor både i forhold til den overordnede styring, i forhold til organisering og ledelse og i forhold til udvikling og samarbejde om de fagprofessionelle løsninger. Forvaltningspolitikken er derfor i bevægelse. Politiske styringskrav både i staten og kommunerne ændrer ledelsesstrukturer og rutiner om resultatopfølgning. Den digitale udvikling fremmer standardisering af arbejdsprocesser og skaber samtidig nye betingelser for samarbejde om opgaveløsninger på tværs af myndigheder, herunder stordrift. Styringskæden fra det politiske og til det udførende niveau får nyt indhold. Hvilke tendenser og perspektiver ligger der for forvaltningspolitikken i de kommende år? Hvordan vil det påvirke den offentlige sektors organisation og ledelse? Professor Poul Erik Mouritzen vil sammen med en repræsentant fra kommunerne og fra staten give et bud på udviklingen. Bo Smith, EES chefforhandler, Innovationsog Forskningsstyrelsen Poul Erik Mouritzen, professor, Syddansk Universitet Jan Olsen, cheføkonom, KL Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2

16 16 Kl Kl Pause Plenumdebat 5: Velfærdsreformer og kommunernes rolle Aalborg Hallen Hvordan ser velfærdssamfundet ud om 10 år, og hvad er kommunernes rolle? De seneste års velfærdsreformer er både iværksat nedefra af kommunerne og oppefra af regeringen og Folketinget. Vil reformdagsordenen fortsætte, og hvilke initiativer skal kommunerne tage? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for en debat, hvor professor Torben M. Andersen tegner forskellige scenarier for velfærdsstatens fremtid og de udfordringer, det giver kommunerne. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager kommunernes minister giver regeringens bud på, hvad det betyder for de nye kommunalbestyrelser, og hvordan regeringen vil imødekomme kommunerne. Og ordstyreren vil udfordre professoren og ministeren. Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet Margrethe Vestager (RV), økonomi- og indenrigsminister Ordstyrere: Nynne Bjerre, journalist, Deadline, DR2 Klaus Bundgård Povlsen, journalist, DR Nyhederne Kl Afrunding og frokost TO-GO På de næste sider kan du se kortet over standene på Kommunaløkonomisk Forum 2014

17 17 Billig Finansiering lån og leasing Tlf.: Tlf.:

18 18 Kommunaløkonomisk Forum 2014 Standoversigt Garderobegaden (kælder) Kend din kommune og styr den Mod forhal Kaffebord 1 KommuneKredit 2 SAS Institute A/S 3 KPMG 4 Gjensidige 5 KL s Konsulentvirksomhed 6 Rehfeld 7 EG A/S 8 KORA 9 Sparinvest 10 Cisco 11 Lundgreen s Capital 12 Falck Healthcare 13 Ditmer 14 EY 15 A-2 16 EPM Group 17 LETT 18 Dansk Industri 19 Deloitte 20 Sampension 21 COK 22 Ascendi A/S 23 Kommune TV 24 Formpipe 25 BDO 26 Siscon

19 19 Forhal (stuen) Mod forhal 32 Konferencesal Foyer 27 KOMBIT 28 Alexandra Instituttet 29 Implement consulting group 30/31 KMD 32 Telenor 33 PwC 34 Valcon A/S 35 Dataproces ApS

20 20 Få bedre og øget indsigt i serviceområdernes aktiviteter, produktivitet, omkostningsdrivere og effekter Besøg BDO på vores stand og hør nærmere om vores erfaringer og metoder til at videreudvikle den kommunale økonomistyring. Du kan også læse mere på BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BALANCEN ER SVÆR INFORMATIONSSIKKERHED ER LEDELSENS ANSVAR! Når personfølsomme informationer lækkes og oppetiden på sundhedssystemerne svigter, er ansvaret placeret i ledelse og direktion - ikke i IT! Konsekvenserne kan blive negativ omtale i medierne for din organisation. Ledelse og direktion har en blind tiltro til informationssikkerhed,»det ordner de i IT-afdelingen«. Det gør de ikke! Fastlæggelse at et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, med en dokumenteret prioritering af indsatsområder giver økonomiske besparelser for organisationen og ansvaret er dit i ledelsen. ControlManager sikrer at din organisation kommer hele vejen omkring informationssikkerhed med en proaktiv tilgang så din organisation ikke kommer på forsiden. Med en Risikovurdering, Beredskabsplan, Sikkerhedshåndbog og Awareness til medarbejderne, er forankringen sikret og sikkerhedsniveauet på plads. Læs mere på BEREDSKAB OPFØLGNING ORGANISERING RISIKOSTYRING AWARENESS SIKKERHEDSHÅNDBOG

21 spar 15 pct. på ydelserne til dine borgere 21 uden at sænke kvaliteten Ikast-Brande kommune lader private hænder gøre rent i kommunens bygninger og sparer årligt 2,7 mio. kr. FrederIkssund kommune frigør 10 mio. kr. om året ved at udlicitere alle vedligeholdelses opgaver inden for vej og park. Ballerup kommune giver deres ældre flere muligheder for at vælge, hvad de vil spise, og sparer 1,5 mio. kr. om året i samarbejde med en privat leverandør. lyder det For godt til at være sandt? Så har du en grund til at kigge forbi stand 18 på KØF. Besparelsen på 15 pct. er en gennemsnitsberegning på tværs af kommuner og opgaveområder. Se din kommunes besparelsespotentiale på di.dk/kommunefakta

22 22 Kom forbi KLK s stand og hør blandt andet om: Sammenhængende politisk styring i din kommune Kend effektiviseringsmulighederne i din kommune og hvordan de kan realiseres Hvordan din kommune får mest ud af beskæftigelsesindsatsen Folkeskolen reform, økonomi og politisk styring Hvordan produktiviteten øges i din kommune Styrk faglighed og økonomi på børnefamilieområdet Ledelse med sammenhængskraft Rekruttering af direktører og chefer Hvordan I kan skabe velfærdsalliancer i fællesskab med andre KL s Konsulentvirksomhed ( KLK) har som en integreret del af KL en unik indsigt i og viden om kommunerne og de kommunale problemstillinger. Når vi løser konsulentopgaver, arbejder vi efter at levere kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger, som passer til den enkelte kommune - hver gang! - tlf

23 23 Udstillere på Kommunaløkonomisk Forum 2014: KL takker for et godt samarbejde med vores annoncører og udstillere på Kommunaløkonomisk Forum 2014

24 Praktisk information om Kommunaløkonomisk Forum 2014 Tid og sted Kommunaløkonomisk Forum 2014 afholdes d. 9. og 10. januar 2014 i: Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg Tilmelding Tilmelding til Kommunaløkonomisk Forum sker på kl.dk/koef2014. Tilmeldingsfrist er d. 17. december Hotelreservation Spørgsmål vedrørende hotelreservation kan rettes til VisitAalborg, Henriette Bugge Mortensen på telefon eller mail Shuttlebusser Der afgår shuttlebusser fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center torsdag morgen. Der vil ligeledes være shuttlebusser til lufthavnen, når Kommunaløkonomisk Forum slutter fredag middag. Garderobe Deltagere i konferencen kan frivilligt benytte konferencestedets bemandede garderobe mod en betaling på kr. 20,00 pr. udleveret nummer. Det er også muligt frit at benytte en ubemandet garderobe under eget ansvar. Parkering Der er mulighed for at parkere på området ved Aalborg Kultur & Kongres Center under konferencen. Taksten i området er kr. 7,00 i timen på hverdage mellem kl. 08:00-18:00. Internet til fri benyttelse i AKKC Netværksnavn: AKKC-guest Password: kongres2014 Henvendelser Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til Lene Vilhelmsen, KL på telefon; eller mail KL Weidekampsgade København S T: E: Grafisk design Kåre Gjerdrum/g7.dk :: Tryk Prooffset Kommunaløkonomisk Forum 2015 bliver afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center den januar 2015.

Kommunestyret efter kommunalreformen

Kommunestyret efter kommunalreformen Kommunaløkonomisk Forum 2015 Program Kommunestyret efter kommunalreformen 8. og 9. januar 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Martin Damm (V), Formand for KL og borgmester, Kalundborg

Læs mere

Kommunerne og de store samfundsreformer

Kommunerne og de store samfundsreformer 1 Kommunerne og de store samfundsreformer Program Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center 2 Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen, KL s formand, borgmester (S),

Læs mere

Kommunerne i forandring

Kommunerne i forandring Kommunaløkonomisk Forum 2012 / Aarhus / 12.-13. januar Kommunaløkonomisk forum 2012 /Aarhus /12. 13. januar Kommunerne i forandring Tilmelding Tilmelding kan ske på kl.dk/koef Tilmeldingsfristen er den

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

FÅ DE BEDSTE LØSNINGER PÅ BØRNEOMRÅDET

FÅ DE BEDSTE LØSNINGER PÅ BØRNEOMRÅDET MESSEKATALOG Mød over 125 leverandører... NETVÆRK DIGITALISERING DIALOG SELVBETJENING Odense Congress Center 1. oktober 2015 En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2014

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 13. juni 2013 1. Indledning Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor. analyserapport 3

Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor. analyserapport 3 Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor analyserapport 3 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere