Konsulentydelser fra BDO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentydelser fra BDO"

Transkript

1 Konsulentydelser fra BDO

2

3 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund. Vi løser opgaverne i tæt dialog med vores kunder og skræddersyr vores arbejdsproces i forhold til de aktuelle ønsker og behov. Vi lægger stor vægt på, at de forandringer, vi er med til at udføre, hænger tæt sammen med den gode økonomistyring og de sikrer organisationen et bedre overblik over udviklingen i økonomien. Målet er, at vores arbejde giver vores kunder mulighed for at opnå ny viden og opbygge nye kompetencer i egen organisation. Konsulentydelserne drejer sig fx om bedre økonomistyring, effektivisering, strategi- og organisationsudvikling. Ved opgaver, som løses i samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder, bistår vi ved etablering af partnerskab og ved selskabsdannelse - fx på bygge- og anlægsområdet og i forbindelse med udvikling af infrastruktur og arealudvikling. Vores konsulenter arbejder sammen i teams. De har alle erfaringer fra den offentlige sektor og en videregående uddannelse inden for økonomi, organisation eller offentlig forvaltning. På de næste sider ses nogle af vores konsulentydelser. De er eksempler på opgaver, der kan bringe viden og kompetencer i jeres organisation op på et højere niveau.

4 Effektmåling og effektstyring Virker jeres indsatser efter hensigten, så der skabes den forventede effekt for borgerne og for samfundet? Og får I mest mulig værdi for jeres ressourcer og investeringer? Vores velafprøvede koncepter for effektstyring og effektmåling kan hjælpe jer med at få svar på disse spørgsmål. Koncepterne tilfører jeres organisation en systematisk og solid viden om effekten af det, I gør. Dermed får I de bedste muligheder for at forbedre effektiviteten af den offentlige indsats. Effektivitet = Resultat Ressourcer Ressourcer (input) Produktion (Output) Resultat (Effekt for borgerne) Produktivitet = Produktion Ressourcer Når vi arbejder med vores koncepter for effektstyring og effektmåling, stiller vi organisationen syv nøglespørgsmål. Vi indgår i tæt dialog med jer om, hvordan vi sammen kan finde svarene på spørgsmålene.

5 Klare politiske effektmål Tilpasning af mål- og effektstyring Klarhed over årsagsvirkningslogik Administrativ og politisk målopfølgning Valg af målepunkter og målemetoder Løbende opfølgning og review af præstationer Mål- og aftalestyring Vi lægger vægt på, at effektmåling og effektstyring også handler om kultur, kompetencer og ledelse. Den gode proces drejer sig ikke kun om målepunkterne og styringsteknologien, men også om at inddrage organisationen og opbygge de rigtige kompetencer til opgaven. Vores rådgivning omfatter typisk at: Analysere og måle effekten af den nuværende indsats Sætte mål for den ønskede effekt i fremtiden Finde sammenhængen mellem effektmål og indsats Opstille KPI er (Key Performance Indictators) Sikre at effekten bliver dokumenteret i et system Udvikle ledelsesinformation Implementere modeller for målstyring og målopfølgning Gennemføre cost-effectiveness og cost-benefit analyser. 5

6 Optimering af budgetstyring- og budgetopfølgning BDO s koncept for budgetstyring og budgetopfølgning skaber sammenhæng mellem forudsætningerne for budgettet og jeres løbende opfølgning. Dermed kan I sikre: At I kender områdernes udgiftsdrivere At I skærper fokus på de budgetforudsætninger, som er vigtigst for effektiv styring En bedre kvalitet i prognosticeringen En tæt kobling mellem opfølgning af økonomi og aktiviteter - fald i aktivitet bør ofte også betyde fald i forbrug Fokus på styringsbehovet, da opfølgningen skal tilpasses behov. Konceptet skaber sammenhæng mellem: Økonomisk politik og målsætninger Budgettering Opfølgning Koncernstyring/ ledelsesinformation Med dette koncept har I mulighed for at tilpasse budgettet, hvis aktivitetsniveauet ændres. Det betyder, at I kan prioritere løbende og samtidig have en korrekt prognose. Vi skræddersyr konceptet, så det passer til jeres behov og til jeres organisation.

7 Besparelseskatalog til budgetlægningsprocessen Når budgettet skal lægges, er der sjældent tilstrækkelige midler til at opfylde alle politiske ønsker. Et besparelseskatalog kan gøre besparelserne til en politisk prioriteret indsats, og rummer forslag til besparelser inden for de relevante områder. Med et besparelseskatalog kan man kigge på: Børn og Unge: Skolestrukturer Effektiv arbejdstidsudnyttelse Tildelingsmodeller Klassedannelse Inklusionsmodeller mv. Dagpasning kapacitetsudnyttelse og tilpasning, tilsyn mv. Teknik & Miljø: Konkurrenceudsættelse Driftsoptimering - udnyttelse af medarbejderressourcer, maskiner og faciliteter. Administrationsområdet: Omlægning af arbejdstid Effektivisering af fakturabehandling Kanalstrategi, reducerede åbningstider, digital post og selvbetjeningsløsninger Elektroniske sagsgange. Det sociale område: Handicapområdet: Visitering og opfølgning, pris X mængde Ældreområdet: Visitering til og serviceniveau inden for hjemmehjælp og på plejecentre Administration af førtidspensioner: Ensartet sagsbehandling og revurdering af eksisterende sager. På tværs af sektorer: God økonomiopfølgning og økonomistyring Beregning af brugerbetalinger Stordriftsfordele Arbejdsgange og effektiv arbejdstid Nye service- og driftsformer Organisering og strukturer. 7

8

9 9 Benchmarkinganalyser I kender nøgletallene, men ved I egentlig, om jeres kommune har høje eller lave udgifter? Eller hvor I skal lede efter optimeringer og besparelser? Benchmarking handler om at lære af de bedste inden for et område med henblik på selv at blive bedre. Forskellen på almindelig sammenligning og benchmarking er identifikation af best practice, dvs. identifikation af en organisation, som i en sammenligning klarer sig bedst, og som de andre kan lære af. Identifikation af best practice giver mulighed for at beregne/estimere potentialet ved at effektivisere. Benchmarking er meget mere end en sammenligning af nøgletal. Benchmarking er fokus på resultater og de faktorer, som skaber resultaterne, eksempelvis strategier, organisering, metoder og processer. En benchmarkinganalyse omfatter fx en sammenligning af centrale nøgletal inden for et bestemt område. Analysen danner baggrund for at identificere best practice og for at finde frem til, hvorfor resultaterne er bedre i den ene kommune end i de kommuner, man sammenligner sig med. En proces omkring benchmarkinganalyse kan se sådan ud: Identifikation af databehov Udvælgelse af sammenligningskommuner Dataindsamling Databehandling og analyse Identifikation af best practice

10 Optimering af indkøbsområdet Kender I jeres indkøbsvolumen? Og har I overblik over jeres leverandører? Optimering af indkøbsområdet giver jer de bedste kort på hånden, når I skal forhandle gode aftaler med leverandørerne og styre kontrakterne på dem, I allerede har indgået aftale med. Ved optimering af indkøbsområdet deler vi opgaven op i faser. Vi starter med at hjælpe jer til at få overblik over det nuværende forbrugsmønster og jeres daglige forretningsgange. Derefter handler opgaven om at skabe de bedste rammer for at kunne købe bedre ind, lave bedre aftaler og sikre en mere effektiv drift i indkøbsorganisationen. 0

11 11 Vi arbejder typisk med disse faser: Kortlægning af indkøbsmønster Vurdering af politik og forretningsgange Vurdering af potientialer Analyse af indkøbsfunktionens modenhed Fastlæggelse af indsatsområder og organisering Vi bistår også vores revisionskunder med forvaltningsrevision på indkøbsområdet. Det går bl.a. ud på at kvalificere indkøbsorganisationens metoder, retningslinjer og arbejdsgange med udgangspunkt i effektiv drift. Vi tilbyder desuden udvidet forvaltningsrevision, som omfatter anbefalinger til, hvordan I kan arbejde videre på at optimere indkøbsområdet. Udvalgte referencer: Gennemførelse af en analyse af kommunernes økonomi og potentielle effektiviseringsmuligheder Bistand til budgetlægning i Kommuneqarfik Sermersooq Bistand til projektstyring og processer i Selvstyret og kommunerne når der er behov for en ekstern drivkraft i projektet Bistand til vurdering af potentiale og risiko ved fælles ERP platform for Selstyre og kommuner Bistand til at afdække mulighederne for at etablere et udviklingsselskab til erhvervsudvikling og generel infrastruktur i Qaasuitsup Kommunia.

12 BDO i Grønland Samuel Kleinschmidtsvej 15, Postboks 7066, 3900 Nuuk Henrik Rafn, kontorleder og senior manager Tlf.: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisionsog rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 144 lande. 2 12

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland

i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland BDO i Grønland Vi har lange relationer til både den private og offentlige sektor i Grønland. Som rådgiver og revisor ønsker vi at være med til at styrke og effektivisere den offentlige sektor i Grønland,

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere