Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Kultur- og Idrætsudvalget, Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødested: Den Kreative Skole Kongensgade 111 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Kurt Halling Bente Ankersen Side 1

2 Kultur- og Idrætsudvalget, Indholdsfortegnelse 52 Godkendelse af dagsorden Projektforslag, GAME streetsport Orientering og drøftelse af mulig, kommende sportsevent Ombygning af Elbohallen Fredericia Sportsrideklub - udvidet ansøgning om lokaletilskud Konvertering af driftstilskud til Erritsøhallen Fredericia Tennisklub - ansøgning om tilskud SER hegn Fredericia Kajakklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlæg Procesplan for udformning af Masterplan for Madsby Parken Procesplan for ny politik for Kultur- og Idrætsudvalgets område Foreningen Det Bruunske Pakhus - Årsregnskab Orientering om Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia Gennemførelse af interview med udvalget Lukket - Orientering...28 Side 2

3 Kultur- og Idrætsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 3

4 Kultur- og Idrætsudvalget, Projektforslag, GAME streetsport Sagsnr.:15/4783 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har fået en henvendelse fra organisationen GAME, der udvikler streetsport-projekter, er fondsfinansieret og hjemmehørende i København. GAMEs formål er at tilvejebringe idræts- og bevægelsesfaciliteter for navnlig unge og socialt udsatte, hvorfor både konkrete fysiske faciliteter og det sociale miljø er væsentligt. De fysiske rammer må som udgangspunkt gerne være nedlagte fabriksanlæg med bygningskulturelle og eller arkitektoniske kvaliteter. GAME har vist interesse for Fredericia som hjemsted for et konkret projekt og man er nu så vidt i sin planlægning af tre kommende projekter i provinsen, at man ønsker en dialog med Kultur- og Idrætsudvalget om en forhåndstilkendegivelse af, om der skal arbejdes videre på projektet. Fredericia Kommune driver i dag De Orange Haller på FredericiaCområdet. Faciliteten har streetsport-karakter. De Orange Haller har en meget stor og stigende søgning. Til drøftelse af punktet er inviteret gæster fra GAME og FredericiaC. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse med henblik på udvalgets tilkendegivelse af, om man ønsker, at Kultur, Idræt & Turisme skal arbejde videre med et projekt i samarbejde med GAME. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegav, at Kultur, Idræt & Turisme skal arbejde videre med et projekt i samarbejde med GAME. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 4

5 Kultur- og Idrætsudvalget, Orientering og drøftelse af mulig, kommende sportsevent Sagsnr.:15/4791 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Triatlon Team ønsker i samarbejde med Challenge Denmark at etablere et treårigt samarbejde om internationale triatlonstævner. Challenge Family skal finde sted i Fredericia (Middelfart) første gang 7. august Dernæst igen i 2017 og Ansøgning (bilag2;challenge Denmark præsentation) Fredericia Triatlon Team søger Fredericia Kommune om kr. i tilskud til eventen pr. år. Desuden søges en underskudgaranti på kr. pr år, ialt 1 million kr. hvert år i tre år. Arrangørerne lægger op til, at underskudsgarantien er betinget af, at Sport Event Denmark bidrager med kr. samt yder en tilsvarende underskudsgaranti på kr. (Bilag 1:Udspecificeret budget) Koncept mm. herunder afholdelse af officielt EM Det er ambitionen at gøre det internationale triatlonstævne til en triatlon festival, (derfor navnet Challenge Family), hvor såvel atleter, som alle omkring eventen får en oplevelse. Der vil derfor finde mange aktiviteter sted - herunder forskellige triatlon konkurrencer. Det sportslige højdepunkt bliver den internationale konkurrence på halv jernmand, men der konkurreres desuden på kvart distance og på familiedistance, ligesom der skal være en konkurrence for damer (Challenge woman) samt en børnetriatlon distance. Konceptet er udviklet i retning af at skabe et familieorienteret miljø omkring eventen. Mål - ambitioner Det er målet at have 1900 deltagere i 2016, 3100 deltagere i 2017 og 3800 deltagere i I 2018 ønsker arrangørerne at koble det officielle EM på den halve jernmand-distance til begivenheden i et udvidet samarbejde med den internationale triatlon organisation. Tilskuermæssigt er ambitionen et besøgstal på kr. i 2016, tilskuere i 2017 sluttende med tilskuere i 2018 i forbindelse med et evt. EM på den halve jernmand distance. Ruter Arrangørerne ønsker at etablere start og mål centrum (Expo område) ved Fredericia C - omkring JB Nielsens Plads. Det er planen/ønsket, at der kan svømmes i havneområdet og at der kan etableres skiftezone ved Værftsvej. Oplægget til cykelruten er at deltagerne skal passere begge broer og på den måde også køre ind i Middelfart by. Der skal løbes langs Østerstrand og på Volden i Fredericia. Side 5

6 Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Arrangørerne lægger op til at Middelfart Kommune kan indgå som partner i forbindelse med udvikling og gennemførelse af eventen. Det er ønsket, at det bliver et Fredericia arrangement, da Challenge Denmark vurderer, at det er Fredericia som by og Fredericia Triatlon Team som forening, der har erfaringen med at gennemføre internationale Tri-events. Challenge Family er den hurtigst voksende globale langdistance triatlon serie med 43 langdistance triatlons i 19 lande. Challenge Family har fokus på at skabe oplevelser for livet, for deltagere i alle aldersgrupper og på alle niveauer ligesom der er fokus på at skabe oplevelser for tilskuere samtidig. Fredericia Triatlon Team skal som en del af en samlet økonomi for stævnet selv finde kr. i sponsorstøtte til gennemførelsen af eventen. (bilag 2) Fredericia Triatlon Team har i forbindelse med afviklingen af de seneste års DM arrangementer ikke haft en sponsortilslutning, der matcher kravene til den internationale begivenhed. Om Challenge Denmark som organisation Challenge Denmark er en del af den internationale triatlonserie Challenge Family hvis moderorganisation befinder sig i Tyskland. Challenge Denmark samarbejder løbende med de 42 andre Challenge Family stævner rundt omkring i verden. Til organisationen i Danmark er 6 personer tilknyttet: Claus Vesterby: Race Direktør og medejer af firmaet bag Challenge Denmark Kim Damgaard: Medejer af firmaet bag Challenge Denmark Anne Sofie S. Banke: Kommunikations- og Marketingansvarlig Michael Krüger: Race Organisator (Michael er tidligere landstræner for triatlon landsholdet og har hovedansvaret for den praktiske udførelse af stævnet) Steffen Tranberg: Technical Manager (Steffen er uddannet bygningskonstruktør og sidder med ansvaret for tekniske tegninger, beregninger og andet af praktisk/teknisk karakter) Jacob Dyrehauge: Event Koordinator (sidder med kundeservice, opdatering af hjemmeside og diverse informationsrelaterede opgaver) Side 6

7 Kultur- og Idrætsudvalget, Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at udvalget tilkendegiver, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med sagen. Bilag: Åben - udspecificeret Budget til Fredericia Tri Team Åben - Challenge Denmark triatlon præsentation og ansøgning Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegav at forvaltningen skal arbejde videre med sagen. Herunder at indbyde Trekanområdets sekretariat i arbejdet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 7

8 Kultur- og Idrætsudvalget, Ombygning af Elbohallen Sagsnr.:15/5451 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Elbohallen søger om frigivelse af midler til ombygning af hallens billardområde, der er etape 1 i den planlagte ombygning af hallen. Kultur- og Idrætsudvalget gav i juni 2014 Elbohallen tilsagn om et tilskud på kr. til etape 1 og under forudsætning af, at hallen igangsætter etape 2, som er en større udvikling med etablering af fittness-center mv. De økonomiske vilkår for Elbohallens låneoptagelse til etape 2 er pt. under udredning, herunder om hallens låneoptagelse vil påvirke Fredericia Kommunes låneramme. Elbohallens anmodning om frigivelse af midlerne nu begrundes i at man i Elbohallen har hørt, at Fredericia Billard Klub (hjemmehørende på Nørrebrogade) søger nye lokaler, hvilket man gerne vil imødekomme i Elbohallen med en ombygning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der ingen sammenhæng er mellem selve sagen og den aktuelle anmodning om udbetaling af tilskud. Tilskuddet på , som Kultur- og Idrætsudvalget har givet hallen tilsagn om, forudsætter iværksættelse af etape 2 i ombygningen. Etape 2 er en videreudvikling af Elbohallen så borgere, der ikke benytter hallen i dag, oplever tilbuddene mere attraktive, hvorved brugen af hallen øges. Den aktuelle anmodning om en ombygning af lokaler tjener som en service overfor et eksisterende foreningsliv og omfatter alene forhold omkring etape 1. Kultur, Idræt & Turisme har kontakt med Fredericia Billard Klub, der er opsagt i deres nuværende lokaler på Nørrebrogade pr Klubben har brug for 300 kvadratmeter. Kultur, Idræt & Turisme har mundtligt forhørt sig hos alle haller, om deres mulighed for at stille lokaler til rådighed, men har ikke haft positive tilkendegivelser før Elbohallens aktuelle henvendelse. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at der gives afslag på anmodningen med følgende begrundelse, at der ikke er klarhed over Elbohallens mulighed for at gennemføre etape 2 Side 8

9 Kultur- og Idrætsudvalget, at det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at etape 2 kan finansieres og gennemføres, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt Bilag: Lukket Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 9

10 Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Sportsrideklub - udvidet ansøgning om lokaletilskud Sagsnr.:14/4145 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Sportsrideklub blev i 2014 bevilget lokaletilskud, betinget af en videre forhandling af huslejens størrelse, for at sikre at foreningen kunne oppebære huslejen. Kultur, Idræt & Turisme har siden været i dialog med foreningen og Fredericia Ridecenter, for at få huslejen og lejekontrakten på plads. Fredericia Sportsrideklub er i den mellemliggende periode vokset, og ønsker nu at råde over begge ridehaller i Fredericia Ridecenter. Det udkast til kontrakt der foreligger nu, er på kr. pr. md. / kr. pr. år. Hertil kommer indvendig vedligeholdelse og forbrug af lys og varme, samlet skønnet til ca kr. pr. år. Ved et ordinært lokaletilskud på 65 % svarer det til kr. Det tidligere udkast til kontrakt lød på kr. plus forbrug for en hal. Fredericia Sportsrideklub har nu 126 medlemmer, hvoraf 14 er over 25 år, og ikke samtidig er ledere eller trænere. Det svarer til at 11,11 % af medlemmerne er over 25 år. Rideklubben forventer at vokse til 250 medlemmer inden for 1-2 år. Fredericia Rideklub mener selv, at de er i stand til at oppebære den nye husleje med et ordinært lokaletilskud. I 2014 havde Fredericia Sportsrideklub et overskud på kr., mod et forventet mindre underskud. Klubben betalte i den periode en midlertidig nedsat husleje på kr. pr. md. Regnskabet er vedhæftet som bilag 1. Klubben har afleveret forskellige budgetter, der alle viser et overskud. Budgetterne er baseret på ca. 100 medlemmer, indtægter fra stævner på mellem kr. og lokaletilskud fra kr. Det seneste budget er vedhæftet som bilag 2. Fredericia Ridecenter fremhæver selv deres unikke beliggenhed, gode faciliteter og muligheden for nationale og på sigt internationale stævner, som baggrund for huslejens størrelse. Ved et ordinært lokaletilskud på kr. og 126 medlemmer betyder det et lokaletilskud pr. medlem på kr. Ved et medlemstal på 250 betyder det et lokaletilskud pr. medlem på kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der med det nuværende medlemstal er tale om et uforholdsmæssigt højt lokaletilskud pr. medlem (3.311 kr.). Side 10

11 Kultur- og Idrætsudvalget, Hvis klubben når et medlemstal på 250 medlemmer, vil niveauet være højt (1.820 kr.), men kun en marginal højere end de andre rideklubber, hvor lokaletilskuddet pr. medlem ligger mellem kr. og kr. Hvis lokaletilskuddet til Fredericia Sportsrideklub nedsættes, i forhold til et maksimalt tilskud pr. aktivt medlem på mellem kr. vurderes det, at rideklubbens overskud vil blive væsentligt mindre, og klubben vil i større omfang være afhængig af indtægter fra stævner for at sikre deres drift af klubben. For at klubbens frivillige ikke skal overbelastes, har Kultur, Idræt & Turisme anbefalet klubben, at de kun budgetterer med 6 stævner a ca kr., i alt kr. Klubben selv budgetterer med flere stævner og et større overskud pr. stævne. Overskuddet af stævnerne er afhængigt af, hvordan samarbejdet med Fredericia Ridecenter struktureres. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at Fredericia Rideklub kan bevilges et lokaletilskud ud fra den nye kontrakt, men at man bør overveje et loft i forhold til antallet af medlemmer eller nogle andre begrænsninger. Det vurderes også, at Rideklubbens økonomi stadig kan hænge sammen, selvom der lægges et loft på lokaletilskuddet. En mulighed er, at klubben gives lokaletilskud ud fra kontrakten, men med den begrænsning at der maksimalt gives et tilskud på kr. pr. medlem ved opgørelse en eller to gange om året. En anden mulighed er, at man maksimalt giver et tilskud på en husleje på kr. pr. år samt udgifter til lys, varme og vedligeholdelse. En tredje mulighed er, at der gives fuldt lokaletilskud under den forudsætning, at der i slutningen af 2015 eller 2016 laves en vurdering i forhold til, om klubben er nået et medlemstal på 175, 250 eller derover. Og at lokaletilskuddet nedsættes fra 2016 eller 2017, hvis klubben ikke har nået de 250 medlemmer. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til Folkeoplysningsrådet, at det drøfter, hvorvidt det vil anbefale Kultur- og Idrætsudvalget, at der gives tilskud efter den nye kontakt og i givet fald om og hvilke begrænsninger der skal være. Bilag: Åben - Fredericia Sportsrideklub - årsregnskab uden underskrifter Åben - Fredericia Sportsrideklub - Budget 2015 PDF Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at Side 11

12 Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Sportsrideklub bevilges et lokaletilskud på 65 %, dog med en øvre grænse på kr. pr. medlem pr. år. Der laves en opfølgning på Fredericia Sportsrideklubs udvikling i første kvartal Fraværende: Jette Rosenfeldt, Niels Middelbo Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Kultur- og Idrætsudvalget tiltræder Folkeoplysningsrådets indstilling. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 12

13 Kultur- og Idrætsudvalget, Konvertering af driftstilskud til Erritsøhallen Sagsnr.:15/5450 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med ombygning af Erritsøhallen, hvor der sker en indlemmelse af EGIF klubhus, bortfalder det kommunale lokaletilskud på til EGIF fodbold. Erritsøhallen fik i løbet af behandlingen af byggesagen politisk mundtligt tilsagn om, at det kommunale tilskud fortsat vil blive udbetalt. Kultur- og Idrætsudvalget kan give Erritsøhallen et øget haltilskud svarende til det hidtil udbetalte lokaletilskud. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at udvalget giver Erritsøhallen tilsagn om at den fremover vil modtage et øget haltilskud på årligt kr. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som instillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 13

14 Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Tennisklub - ansøgning om tilskud SER hegn Sagsnr.:15/4821 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Tennisklub har fremsendt ansøgning om tilskud til udbedring af hegn på kr. inkl. moms. Tennisklubben har indhentet tilbud på udbedringen, som indeholder udskiftning af pæle, net og bæretråde i hegnet, som omkranser hele tennisanlægget på Baldersvej og hegnet som støder op til boliger på Nymarksvej. Hegnet lider meget under manglende beskæring og vedligeholdelse af beplantninger, træer og buske på naboområderne. Tennisklubben har de sidste par år selv forsøgt at foretage nødtørftige reparationer og oplyser, at man desværre ikke selv har midler til at foretage den aktuelle udbedring. Der skal i forvejen afsættes en del penge til øvrig vedligeholdelse i bl.a. klubhuset og på banerne. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der er et stort behov for udbedring af hegnet. For år tilbage var der under området vedligehold af udendørs idrætsanlæg økonomisk råderum til sådanne reparationer, men det er ikke længere muligt. Imidlertid er der på området udendørs idrætsanlæg afsat et mindre tilskudsbeløb, som kan finansiere et evt. tilskud. Der resterer kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, 1. at der bevilges kr. i tilskud, som finansieres af tilskudsområdet til udendørs idrætsanlæg. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 14

15 Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Kajakklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlæg Sagsnr.:15/5348 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kajakklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres varmeanlæg i deres lokaler på Øster Voldgade 27, 7000 Fredericia. Klubben udskiftede anlægget i sommeren 2014, men blev først senere opmærksom på, at de skulle søge om tilskud til det via ekstraordinært lokaletilskud. Udskiftningen kostede kr. Fredericia Kajakklub har 201 medlemmer, hvoraf 152 er over 25 år. Det svarer til at 75,6 % af medlemmerne er over 25 år i klubben (ledere og trænere er trukket fra). Fredericia Kajakklub havde i 2014 et overskud på kr. Klubben har en egenkapital på kr. Klubben modtog i 2014 et ordinært lokaletilskud på kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at Fredericia Kajakklub kan bevilges et tilskud til udskiftningen af varmeanlægget, da det er en almindelig vedligeholdelsesudgift. Udgiften overstiger i væsentlig grad klubbens normale udgifter til vedligeholdelse, derfor er de blevet bedt om at søge tilskud via puljen til ekstraordinært lokaletilskud. Klubben kan tildeles et tilskud på 65 % svarende til det normale lokaletilskud, hvilket svarer til kr. Et tilskud kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er ca kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at Fredericia Kajakklub bevilges et tilskud på 65 % de ansøgte kr. til udskiftning af varmeanlægget. Beløbet svarer til kr. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - Bilag til ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud Åben - Fredericia Kajakklub - årsregnskab 2014.pdf Side 15

16 Kultur- og Idrætsudvalget, Åben - Fredericia Kajakklub - årsregnskab 2014 aktiver og passiver Åben - Fredericia Kajakklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud PDF Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Jette Rosenfeldt, Niels Middelbo Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 16

17 Kultur- og Idrætsudvalget, Procesplan for udformning af Masterplan for Madsby Parken Sagsnr.:15/4786 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er et politisk ønske om at tilvejebringe en Masterplan for Madsby Parken, der giver et overblik over mulige udviklingsspor og som tilvejebringer forslag til, hvordan planen kan udmøntes. Forvaltningen foreslår en åben og kreativ proces med inddragelse af alle interessenter, som har tilknytning til og har deres virke i Madsby Parken. Det er foreninger, virksomheder, institutioner mv. Forvaltningen foreslår, at man anvender den fremgangsmåde, som Gang-i-byen strategien blev skabt på, og som Kultur- og Idrætsudvalget sammen med By- og Teknikudvalget har gennemført i efteråret 2014 og foråret 2015, hvor en kreativ proces, støtte af Designskolen i Kolding, gav klarhed over hovedpunkter og udfordringer. En Masterplan vil skulle inddrage mange interessenter, der gerne skal opnå ejerskab til planen. En inddragende, kreativ proces vil kunne skabe et godt grundlag for en proces, der fører frem til en plan, der er bredt funderet. Forvaltningen foreslår, at en proces igangsættes i løbet af efteråret 2015 med færdiggørelse juni Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller At der tilrettelægges en konkret plan for gennemførelse af arbejdet med en masterplan for Madsby Parken, herunder: Kontakt til Designskolen i Kolding, konkretisering af processens trin, tidsplan samt udpegning af interessenter At udvalget godkender procesplan på sit møde i august 2015 Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 17

18 Kultur- og Idrætsudvalget, Side 18

19 Kultur- og Idrætsudvalget, Procesplan for ny politik for Kultur- og Idrætsudvalgets område Sagsnr.:15/4956 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 29. april 2015, at forvaltningen skal udarbejde konkret forslag til struktur og proces for udarbejdelse af ny politik for udvalgets område. Den nuværende politik blev vedtaget i maj 2012 og beskriver en række værdier og politiske indsatsområder. Politikken er desuden i væsentlig grad koncentreret omkring samarbejde på tværs af de tre områder: kultur, idræt og fritid. Politikken har ikke udmøntet sig i målbare indsatser og strategier men i handlingsplaner, der mere bredt beskriver opgaver. Forvaltningen foreslår følgende: At Kultur- og Idrætsudvalget i august 2015 drøfter, hvilke politiske målsætninger og værdier udvalget vil lægge til grund for udformningen af en ny politik. At der på baggrund af udvalgets drøftelser udformes et oplæg til ny politik. At udvalget indbyder borgere, foreninger, institutioner og øvrige interessenter primo oktober til en bred drøftelse af udvalgets oplæg. At udvalget på baggrund af dialogmødet sender oplæg i høring ultimo oktober. At udvalget godkender ny politik i november til endelig vedtagelse i Byrådet december Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til godkendelse. Side 19

20 Kultur- og Idrætsudvalget, Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 20

21 Kultur- og Idrætsudvalget, Foreningen Det Bruunske Pakhus - Årsregnskab 2014 Sagsnr.:15/3720 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Foreningen Det Bruunske Pakhus har fremsendt årsregnskab for 2014, godkendt på foreningens generalforsamling den 26. marts Det samlede resultat er i overensstemmelse med forventningerne til Der budgetteredes med et budget i balance, idet foreningens idegrundlag er mest mulig aktivitet for foreningens midler. Årets resultat er kr , Regnskabet for 2014 kan sammen med årsberetningen ses i vedhæftede bilag. Foreningen Det Bruunske Pakhus har siden 2006 haft status som honorarstøttet spillested. Statens Kunstråds Musikudvalg har hertil bevilget en samlet honorarstøtte på kr. Fredericia Kommune og amternes overgangsordning har i 2014 bevilget beløb på samme niveau som tidligere, henholdsvis kr. og kr. Tilskuddet modsvares af en årlig husleje på kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Årets resultat kr må anses for tilfredsstillende. Der er aflagt rapport til Kunstrådet over de bevilgede tilskud i henhold til regnskabsinstruksen. Revision af statsautoriseret revisor har ikke givet anledning til forbehold og er ifølge revisionsfirmaet aflagt i henhold til Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at regnskab og årsrapport tages til efterretning. Bilag: Åben - Referat af generalforsamling docx DBP Åben - Årsregnskab Foreningen Det Bruunske Pakhus Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Tages til efterretning. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 21

22 Kultur- og Idrætsudvalget, Side 22

23 Kultur- og Idrætsudvalget, Orientering om Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia Sagsnr.:15/5078 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Kulturstyrelsen kvalitetsvurderede i marts 2015 Museerne i Fredericia. Nu foreligger vurderingen, som her fremlægges i kort resumé: Kvalitetsvurderingsrapporten følger op på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia i 2009 og gør status for udviklingen og kvaliteten af museets arbejde. Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Museerne i Fredericias opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Kulturstyrelsen konstaterer, at museet har fulgt tilfredsstillende op på en række forhold, der blev påpeget i Der er dog fortsat potentiale for forbedring af den faglige opgavevaretagelse og forankring af museets faglige profil. Arbejdsgrundlag Museets udfordring er at skabe sammenhæng mellem museets forskellige besøgssteder og forankre museets faglige profil om fæstning og fristad i den samlede organisation. Derfor anbefaler Kulturstyrelsen kraftigt, at der arbejdes på at nedbringe museets udgifter til bygningsdrift og vedligehold og at de eksisterende bygningers/besøgssteders relevans for den faglige profil overvejes nøje. Det er tilfredsstillende, at museet har skærpet sin faglige profil med fokus på Fredericias særlige historie som fæstning og fristad og igangsat arbejde med gentænkning og reformulering af museets mission, vision og strategi at museet arbejder på at sikre sammenhæng og integration i den samlede organisation. at museet har et stabilt og bæredygtigt økonomisk ressourcegrundlag med væsentligt tilskud og opbakning fra Fredericia Kommune, der samtidig friholder museet fra en række opgaver og udgifter at en tredjedel af museets fastansatte medarbejdere har en museumsfaglig videnskabelig baggrund, heraf en med ph.d.-grad. Side 23

24 Kultur- og Idrætsudvalget, at museet - trods de store udgifter og ressourcetræk - holder fast i at opretholde ansvaret for Fredericia Vold og herved det kulturhistoriske perspektiv i arbejdet. at der fra kommunens side er opbakning til behovet for nye udstillingslokaler til museet samt at museets bygninger fremstår velholdte, og der foreligger en prioriteret plan for bygningernes vedligeholdelse. Kulturstyrelsen finder det ikke tilfredsstillende, at museets vedtægter ikke afspejler museets profil, struktur og ansvar (dette arbejde er igangsat) og man anbefaler, at museet formulerer mission og vision og udarbejder en strategi, der afspejler museets faglige profil og sikrer sammenhæng i museets samlede virke (dette arbejde er igangsat siden 2014). Forskning Der er sket et kvalitativt løft i museets forskning, om end omfanget er begrænset. Kulturstyrelsen finder det tilfredsstillende at museet har produceret to forskningsarbejder, der er fagfællebedømt og dermed falder indenfor det almene forskningsbegreb at museet indgår i relevante netværk og samarbejder med andre museer og institutioner om sin forskning at museet har fokus på kompetenceudvikling og sikring af videnskabelige medarbejderes forskerkompetence. Kulturstyrelsen anbefaler, at der formuleres strategi og mål for forskningsindsatsens niveau og udvikling. Formidling Kulturstyrelsen vurderer, at der er behov for udvikling af museets udstillinger og finder det meget tilfredsstillende at museet fortsat bedriver en omfattende og differentieret formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer målrettet forskellige målgrupper, og at der løbende sker en kvalitativ udvikling heraf at museets undervisningstilbud er koordineret med lærerplaner og trinmål at der er indgået formaliserede samarbejdsaftaler med undervisningssektoren Side 24

25 Kultur- og Idrætsudvalget, at museet har fastansatte medarbejdere med kompetencer inden for formidling. Kulturstyrelsen anbefaler at der udarbejdes strategi og mål for den samlede formidlingsindsats, herunder at museet tager stilling til, om og hvorledes museets besøgssteder skal udvikles, så de fremadrettet understøtte museets faglige profil. Samlingsvaretagelse (indsamling, registrering og bevaring) Kulturstyrelsen vurderer at museet har gjort væsentlige fremskridt i samlingsvaretagelsen gennem et prioriteret og fokuseret bevarings- og registreringsarbejde at der fortsat udestår et ressourcekrævende og systematisk arbejde med forbedring af bevaringsforholdene at museets indsamling er baseret på en restriktiv, aktiv og faglig reflekteret praksis at museet koordinerer sin indsamling med andre museer at museet arbejder på en revision af en nedskrevet indsamlingspolitik at 82 % af museets samling er registreret og indberettet til det centrale kulturarvsregister at museet forventer at være ajour i løbet af foråret 2015 at museet sikrer god registreringspraksis gennem uddannet personale og nedskrevne retningslinjer/procedurer for registreringsarbejdet. Side 25

26 Kultur- og Idrætsudvalget, Det er ikke tilfredsstillende at museet ikke er i mål med forbedring af bevaringsforhold, der blev påpeget i både 2009 og 2011 samt at 20 % af samlingen er i behandlingskrævende eller i svært skadet tilstand. Museumslovens kapitel 8 (De statsanerkendte kulturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden.) Det er meget tilfredsstillende, at museet har et godt og velfungerende samarbejde med kommunen om den faste kulturarv, hvor museets viden og kompetence efterspørges, anerkendes og respekteres, og at museet er en anerkendt og anvendt aktør i kommunens strategi- og udviklingsarbejde. Museets fremtid Museet og kommunen har fokus på en fortsat kvalitativ udvikling af museets samlede virksomhed som selvstændigt statsanerkendt museum. Der satses på at opdyrke muligheder og potentialer samt udvikle forpligtende samarbejder nationalt og europæisk, herunder bl.a. i regi af Museumsforum Syddanmark, fæstningssamarbejde med Nyborg og København samt om kulturturisme. Et afgørende element i forhold til museets fremtid er en afklaring af realiseringen af et fæstningscenter. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Kvalitetsvurderingsrapport - Museerne i Fredericia - Final.pdf Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 26

27 Kultur- og Idrætsudvalget, Gennemførelse af interview med udvalget Sagsnr.:14/13433 Sagen afgøres i: Udvikling af den politiske struktur Sagsbeskrivelse: 17, stk. 4 udvalget til udvikling af den politiske struktur er i gang med en evaluering af den politiske struktur. I den anledning har udvalget besluttet at der også gennemføres interviews i de stående udvalg om deres tilfredshed med udvalgenes opgaveportefølje, udvalgenes udfordringer, samarbejde med øvrige udvalg, snitflader til andre områder mv. Udvalget vil blive interviewet samlet på mødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller at interviewet gennemføres. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Interview gennemført. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat, Pernelle Jensen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Interview gennemført. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 27

28 Kultur- og Idrætsudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Ingen emner at drøftelse. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 28

29 Kultur- og Idrætsudvalget, Underskriftsside Lars Ejby Pedersen Kurt Halling Turan Savas Lasse Strüwing Hansen Bente Ankersen Christian Jørgensen Nicolaj Wyke

30 Bilag: udspecificeret Budget til Fredericia Tri Team Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31298/15

31 Carsten Andersen From:Carsten Andersen To:Keld Vestergaard Subject:Fwd: Budget til Fredericia Hej Keld, hermed et udspecificeret budget. Har du spørgsmål ringer du bare. Mvh Carsten Videresendte meddelelser Fra: Claus Vesterby Dato: 13. maj 2015 kl Emne: Budget til Fredericia Til: Carsten Andersen Cc: Kim Damgaard Hej Carsten Vi forventer følgende fra Fredericia: kr. Kontant alle udgifter dække I forbindelse ved vejafspærring med løb og cykelruten, afspærring ved T1 og T2 incl. toilet faciliteter til atleter og tilskuer, samt underskudsgaranti på kr. Jeres underskudsgaranti er betinget af Sport Event Denmark bidrager med kr. kontant og underskudsgaranti på kr. Udgift specifikationer: Adm. Og projektledelse kr. Løn ( )

32 Rejse omkostninger ( ) Personale div. Husleje Kontor og IT Kørsel Forsikring revisor Markedsføring, PR, web, præmiepenge, pro atleter kr. Presse folk Hjemmeside Facebook/Twitter osv. Annoncer ( ) POS materiale (Beach flag, banner mm.) Ambassadør Scene og storskærm (50.000) Lyd anlæg (30.000) Pengepræmier ( ) Proatleter ( ) Licens, afvikling, hjælpere, materialer mv Speaker (30.000) Skilte (30.000) Målportal (25.000) Telte Cykelstativer

33 Dommer (45.000) Frivillige (Klubber) ( ) Antidoping (35.000) Finisher/Frivillige T-shirt/ medaljer (50.000) Overnatning Vagtværn Pastaparty (50.000) Award party (50.000) Finish line Party (50.000) Challenge Family Fee ( ) T1 og T2 ( ) Forplejning (atleter og Frivillige) (80.000) VIP (35.000) Mm. With kind regards Claus Vesterby Race Director CHALLENGE Denmark CHALLENGE Denmark Læssøegade 9b 5000 Odense C phone: (+45) Skype: Mucho.andersen

34 Web:

35 Bilag: Challenge Denmark triatlon præsentation og ansøgning Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31294/15

36 CHALLENGE DENMARK PRÆSENTATION

37 AGENDA Om Challenge Denmark Koncept og værdi Målgruppe og marked Medie Økonomi Deltager Side events Budget BOE-Model Bilag Om Triatlon Historie fra Fredericia Ruter og Expo 2

38 KONCEPT Challenge Family er den hurtigst voksende globale langdistance triathlon serie med 43 langdistance triathlons i 19 lande. Med dette er vi med til at ændre opfattelsen af triathlon verden over. Med spektakulære ruter og ikoniske destinationer fokuserer Challenge Family på at skabe en oplevelse for livet, for deltagere i alle aldersgrupper og på alle niveauer, og samtidig skabe en mindeværdig oplevelse for tilskuerne. Challenge satser på, at løbe af stablen i Fredericia og Middelfart d Challenge Denmark s målsætning er at lave en super dag for atleten såvel som alle andre omkring eventet. Vi vil fokusere på at skabe en kæmpe triatlon festival. Og hvor er det bedre at gøre dette, end i Fredericia og Middelfart hvor mange stolte triatlon- og løbeevents har fundet sted igennem mange år. 3

39 VÆRDIER Triathlon er en sport, som involverer hele familien. Der skal lægges en del timer i at nå det store mål det er, at komme igennem den hele eller den halve jerndistance. Tanken bag dette event er at skabe en harmoni og oplevelse for hele familien, hvor atleten vil opleve et meget familieorienteret miljø både før, under og efter racet. Der vil være en masse aktiviteter for hele familien, som vil give en fantastisk oplevelse og skabe en flot afslutning på det store mål. Vi ser nemlig triathlon som meget mere end en solopræstation. 4

40 MÅLGRUPPE OG MARKED 1.0 I hele Skandinavien oplever triatlonsporten stærk fremgang både i medlemstal/klubber og i form af væsentligt øget kommerciel interesse. Nationale forbund oplever uhørt høje vækstrater med 20-90% øgede medlemstal inden for de sidste 5 år. Især i Danmark og Sverige har man været forgangslande for den kommercielle integration, hvorfor globale brands som Ironman har valgt at købe sig ind på det Skandinaviske trimarked i de seneste år. 5

41 MÅLGRUPPE OG MARKED 1.1 UDDANNELSE GENNEMFØRTE TRIATLON 34% 30% 56% 46% 37% 35% 35% 10% 9% Mellemlang videregående Lang videregående Erhvervsudd. Kort videregående 1/10 Ironman ½ ironman Olympisk distance Sprint distance Hel Ironman Kilde: DTriF

42 MÅLGRUPPE OG MARKED 1.2 SPORTSLIG BAGGRUND 44% 38% Overordnede karakteristika med udøvere/ målgruppe: - Højt uddannede - Økonomisk velstillede år 25% 22% Derudover: - Kendskabsgrad og likeability på mere end 80% (DK) - Lav indkomst segment (< kr./år) har også positivt øget attitude til sporten. Individuel sport Boldspil Holdsport Svømning Med andre ord: en særdeles attraktiv målgruppe for mange virksomheder. Kilde: DTriF 2013 & Sport Event Denmark 7

43 PARTNERE SPONSORATETS BERETTIGELSE 1.0 Social Sponsorering Sport sponsorering Kultur sponsorering Uddeling af vareprøver Arrangementer Offentlig sponsorering Annoncer i magasiner Annoncer i aviser Udendørs reklameskilte TV-Reklamer Husstandsomdelte reklamer Internetreklamer WebTV Annoncer på sociale medier Mobil Markedsføring Annoncer i spil og apps FORBRUGERNES HOLDNING TIL MARKEDSFØRING Meget positiv/positiv Neutral Meget negativ/negativ Ved ikke 40.2% 39.0% 35.1% 26.6% 26.3% 23.5% 13.9% 13.0% 12.9% 10.0% 4.5% Kilde: SponsorTrends % 65.6% 63.7% 58.7% 47.7% 57.7% 54.9% 50.3% 56.6% 54.8% 46.7% 37.8% 37.2% 25.3% 28.4% 31.1% 35.4% 43.2% 44.7% 52.7% 57.2% 2.4% 2.7% 3.3% 10.2% 4.0% 3.5% 11.0% 15.1% 22.6% 24.8% 19.8% 34.3% 47.8% 53.0% 2.7% 3.2% 8

44 PARTNERE SPONSORATETS BERETTIGELSE 1.1 Moderne forbrugere undgår reklame i alle dens former, fordi deres tilværelse er forandret, og fordi de har andet at bruge tiden på. Denne forandring i reklameverdenen rejser to afgørende spørgsmål: Hvordan kan jeg sikre, at forbrugerne møder mit mærke, når og hvor de har lyst? Hvordan kan jeg sikre mig, at det er værdiskabende for forbrugerne, såvel som for mit mærke? Et indlysende svar på disse spørgsmål er, at koble mærket til forbrugernes lidenskaber, så de møder mærket i nogle situationer, der giver dem mulighed for at dyrke og forfølge deres interesser og lidenskab hvilket netop er det, som sponsering handler om! - Michael Brockman, VP Brand Communications, Unilever. 9

45 PARTNERE SPONSORATETS BERETTIGELSE 1.2 Et partnerskab i Challenge Denmark giver en unik mulighed for at være tilstede hos, og påvirke, en attraktiv målgruppe i overensstemmelse med partners målsætninger. Challenge Denmarks platforme og værdier skaber mulighed for at give din virksomhed helt unikke oplevelser, styrket image, eksponeringsværdi, øget brandværdi og meget mere indenfor både B2C, B2E og B2B segmenterne. Partnerskaber repræsenterer endvidere international samhørighed og kommerciel strømlining i et internationalt perspektiv, idet Challenge-events er lokaliseret i mange lande verden over. Værdien af et partnerskab kommer igennem stærke og gensidige værdimatch og langsigtet intelligent integration af partnernes værdier. Dels gennem Challenge Denmarkkonceptets kommercielle platforme og dels gennem partners egen aktivering. Kun fantasien sætter grænser. 10

46 MEDIEINTERESSE Der forventes, at eventen vil have en naturlig stor lokal medieinteresse. Det samme vil være tilfældet nationalt, hvilket er et stort fokusområde i forhold til at indfri forventninger om et succesfuldt Challenge event. Eventen vil opnå international mediedækning i triatlon, cykel, og løbemagasiner, samt div. web baserede medier. Vi vil arbejde på at få dækket hele stævnet på live medier, alt fra live TV og live streaming på nettet. Dette vil have stor betydning for sponsorer for at skabe opmærksomhed, samt have stor betydning for værtsbyens synlighed. 11

47 DELTAGER- OG TILSKUEREINDTÆGTER Der bliver lagt mange penge i værtsbyerne jf nedenstående forbrugeradfærd Døgnforbrug for tilskuere og deltagere Danske tilskuere 400 kr. Udenlandske tilskuere 600 kr. Danske deltagere/ledsagere 392 kr./810 kr. Udenlandske deltagere/ledsagere 392 kr./810 kr. Gens. Dags-/døgnforbrug pr. pers. 539 kr. Turismeomsætning i alt (100%) ca. 20 mio. kr. 12

48 DELTAGERE OG TILSKUERE Events og Distancer Halv distance Kvart distance Familie Challenge Women Børne Triathlon EM på den halve distance Tilskuere

49 SIDE EVENTS OG AKTIVERINGER Triathlon er i den grad en sportsgren, som forudsætter en sund livsstil hele vejen rundt. Derfor er der oplagte muligheder for at bringe temaer som sundhed og aktiv livsstil direkte i forbindelse med side events. Vi vil ud over det aktive også gøre plads til det kreative rum på vores Family Expo, som vil have fokus på kreativitet og samvær med familie og venner uden høj puls. Vi vil skabe følgende aktiviteter og side events: Børne triathlon Award show Pasta party Familie triathlon Sport Expo Welness aften Svømme events Family Expo Seværdigheder Koncerter Challenge Women 14

50 BUDGET Vi har udarbejdet et foreløbigt og skønnet budget baseret på vores erfaringer fra Challenge Denmark Billund Herning Indtægter i kroner. Tilmeldingsgebyr Salg af expo er/merchandise Sponsorer Sport Event Denmark Kommuner I alt Udgifter i kroner. Administration og projektledelse Markedsføring, PR, web, præmiepenge, pro atleter Licens, afvikling, hjælpere, materialer mv I alt

51 Note Estimeret værdi BOUGHT MEDIA: Online medier ***** kr Online + trykt medie kr Trykte medier ******* kr In Store ***** kr Stand til messe ***** kr Samplings ******* kr SAMLET kr OWNED MEDIA Sociale medier **** kr Nyhedsbreve *** kr. 187 Online nyhedsbrev *** kr Tilbud via mail til tri-klubber *** kr Hjemmeside ****** kr. 500 SAMLET kr FORKLARING Alle værdier er udregnet af pslive med udgangspunkt i nedenstående kilder: * Infomedias fastsættelse af faktorer for annonceværdier ** Faktorer for visningsværdier fra YouTube Danmark *** IEG: Internationale branceforeningsfaktorer for eksponeringsværdier **** Carat Digital/Vizeum fastsættelse af social media faktorer ***** Oplysninger fra kunde/leverandør ****** Carat Digital fastsættelse af onlineeksponeringsfaktor ******* posterscopelives værdifastsættelse på baggrund af almen branchekendskab EARNED MEDIA Online omtal ******* kr Trykt omtale ******* kr Deltagere Challenge 2015 ******* kr Frivillige ******* kr Ambassadører ******* kr Lokale events kr. 500 Challenge stævner kr Samlet kr I ALT kr BOE-MODEL VÆRDIANSÆTTELSE 16

52 BILAG 17

53 FREDERICIA TRIATHLON TEAM Stolte traditioner og stor udviklings potentiale. Info og Fredericia TriathlonTeam: Stiftet den 26. oktober 1991 Første langdistance arrangement afviklet & 2003 EM i Triathlon 2001 & 2005 VM i Triathlon 2004 & 2006 VM i Duathlon Hvor er klubben nu: Sidste langdistance stævne var i 2007 Startede med DM på den olympiske distance 2011 ca. 300 deltager DM på den olympiske distance suppleret med den halve distance 2013 ca. 500 deltagere. 18

54 RUTER OG EXPO OMRÅDER Her skal Triatlon festen holdes og afvikles På de følgende sider vil vi vise: Expo områder Fantastisk da den vil ligge centralt i stævne centrum og tæt på by midten Skiftezone Fantastiske muligheder for at kunne udvide og giver godt overblik for tilskuerne Svømmerute (nu og i fremtiden) Det smukke Lillebælt til at starte med, men i fremtiden vil kanalerne blive inddraget hvilket vil være helt unikt for et triathlon race Cykelrute En unik cykelrute over begge broer som vil blive det helt store trækplaster for at få mange startende og flotte billeder Løberute En super smuk løbe tur med masser af stemning i Fredericia centrum. 19

55 EXPO OMRÅDE

56 SKIFTEZONE

57 SVØMMERUTER

58 CYKELRUTE

59 LØBERUTE

60 Bilag: Fredericia Sportsrideklub - årsregnskab uden underskrifter Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32823/15

61

62

63

64

65 Bilag: Fredericia Sportsrideklub - Budget 2015 PDF Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33140/15

66 Fredericia Sportsrideklub - budget 2015 Indtægter Resultat Udgifter Antal Pris årligt Pris md./gang Total Pr. år Antal pr. md. Pris md. Total Pr. år Kontingent juniorer (under 25) Husleje Kontingent seniorer Leje af elevhest Tilskud fra støtteforening 4000 Opstaldning Undervisning juniorer El, lys og varme Undervisning Seniorer Køb undervisning Babyhold Administration Halvparter Kontingenter 6000 Helparter Div.småposter Sponsorater 0 Telefon/net Reklamer i hal Rengøring Ridehuskort Stævner Arrangementer Kommunalt tilskud Fredericiaordningen

67 Bilag: Bilag til ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32235/15

68

69

70

71 Bilag: Fredericia Kajakklub - årsregnskab 2014.pdf Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32232/15

72 l Fredericia Kajakklub rapport }A14 Akk. saldo Akk.budget Sojle 1-2 3l l-12-2AI4-3l Levagervej 9 700O-Fredericia CVR-Nr. = Telefon: Fax:

73 41 F 4(D (Doa A- gf f"ef F.A D 1 '!9 r\e ='x,\ li FY - r:' =.= -u) -?D oq a!? trt ta a I 3k ir* (rr F d o rl,d HjF Its ts N rut N0, ots tso. FO (,F tsr rlf F NU td NO otq tso tf Ct a E L'. ts o ts I N ts o o o H p o g q f' o lt H 5 ofhzwz.to5<on tslcr.ilq(q roafobr'<ts (tohfj5(d of-:j6p-tt lts(dpoh a-nfits- P-cfXb'tftf Wtat:o F h-rj.i H.toCoar rtoo3(do IB=hE : A za 7ft fj ft oo p-e P. ai p o d a 'q xr'tr<<trtz OOPFJF< 5HO5B'tr -t')5o.3fj ts-h-p,o.o 5XO.o. 'qfj5.hop"a.d 550. dlq)f.r OOFJ fjh-!,.n 9- ry 0, q I lq o. o a OJ o- o ts tq o: NNNNNNNNNtsllFPtsHHPPPFFts oooooooooro ooooooaooooo OOFO OOOUOOO N O o O F] o o h o H F at o n o ai N o o { N O o o F ri r rd o h o 6 OJ o E e Cf d o N { o tt (, o '.ao o g o m o i{ ct tq o rf (D xx>mb{ ts!}5ho d u- o- Fi )!. ttorhar o)fo<ts hfdo(d p-o.ip-ri hhp.hh-.tofof o3a P'.)f6)f t.g.tf: o.o.p-o f. H E.a '4 )f fr.'g o"on. tt p, o AN ots0hhopu {FtsFHPNN oahtreuon9!on {{AUNANO{AHN N PtsOHN ooo6(,000 OOOAOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO P o o O OHtsPPOHNN ooa6ojo(n6enu6 OOOOOOOOOOOOO AOOOOOOOOOOOO oooaoooaoaooo ttt tl 9tPNt Pt OFO6(IOAAO.l OFOS6ONOENO6 atftlpl -;;N;; :;;;;; JNgAONNON)SH{ N

74 \rli\ \ \t \ \$ \\ \ $ \ \s c\ Cu lnnnnnnnn o(,)noooooo OoooNP{oo nc OA otq6)xuxx'zx EF.OprP.tr!,qP Fltbiu.<BU-!QF l+rt<oroolrtstt DOtslx'horroo rtltoldcrrjxo-fj tstoooflh-.f.ts.ftf-tsh.oox.xd.c'q.oo.ts5..cr1, '(th.rfrrp-.o'dolq J.B.'rltstr'Fl.h O'O'.ri d'l.a n. a.o P-'n h rt.o. o.tq 6! rh N. tt N! F, '{ OJ e PJ d o fl (D P rd 0, q o IJ q o a rt o 41 F <(D r! oe *e t!x AF ts.4 D? FI D' n= ='x FY t+ r:. = :-i 5vt rt td oq O,f D' \} ''* 'i\ \" t -t\. (-= - X\ **\Lj c\\ f\ ll n\ f\ I,r\s ".y\ ( \R\ \ lh-? \' \ \'\ \ \\ \ NAHH {N POH t, tsi ts NI N o ts A P īr' o H E o F'."i (*'**-. t\^.t.\ -) tl/\ rlers * f i.-.rr _.\> q G_ \r- F h';-"'- F\-*- t A \, i".-.u a \*'- \. \ s \* s <*\ rt N o o J 3 v3 ooo ooo OOO I UIH 3: 3 FONO ahoo N{OO tl o('6o o O O o td I F N I N a P A It tl r b d o rq orr a E ts o F I h) 19 ; a I 3s.r, g =(} (rr \)

75 Bilag: Fredericia Kajakklub - årsregnskab 2014 aktiver og passiver Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32650/15

76

77

78 Bilag: Fredericia Kajakklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud PDF Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33143/15

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødested: Ungdommens Hus Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Den foreløbige rute starter og slutter på Islands Brygge.

Den foreløbige rute starter og slutter på Islands Brygge. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Powerman Copenhagen 2016 Link til ansøgning I maj 2015 afholdt Powerman Denmark arrangementet Run I Bike I Run. Med afsæt

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Kultur- og Idrætsudvalget, 12-01-2016 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune.

Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune. Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune. Thor Beach Triathlon er et nyt event med afvikling i uge 31, 2016. Konceptet er unikt, første i Danmark og i tråd med tidens

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel.

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af EM i fodbold 2020 Danmark har søgt det europæiske fodboldforbund (UEFA) om værtskabet for 4 kampe under Europamesterskabet (EM) i fodbold 2020. Ansøgningen er

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. februar 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Bilag 1. Sagsnr Eventvurdering af Challenge Copenhagen Dokumentnr

Bilag 1. Sagsnr Eventvurdering af Challenge Copenhagen Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 Eventvurdering af Challenge Copenhagen 2014 YWC Sports, den københavnske triatlonklub Team Challenge, Dansk Triatlon Forbund

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland.

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland. POWERMAN Det verdensomspændende Duathlon stævne POWERMAN er endelig kommet til Danmark. POWERMAN er verdens største Duathlon event og den er udbredt over hele verden med løb på alle kontinenter. POWERMAN

Læs mere

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 Danmarks Cykel Union (DCU) ønsker at fortsætte arbejdet og afviklingen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 2012

Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 2012 Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 212 Godkendt af bestyrelsen februar 213 1 Indholdsfortegnelse Side 3 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 1 Side 11 Side 12 Side 13 Bestyrelsens beretning 212 Resultatopgørelse

Læs mere

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr.

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering EM Svømning Kortbane 2017 i Royal Arena Dansk Svømmeunion ønsker i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen at afvikle EM Svømning Kortbane /LEN

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena.

Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena. Bilag 5. Revideret eventvurdering - Swoop Challenge 2016 Link til ansøgning Swoop Challenge inviterer borgerne til at opleve en spektakulær sportevent når Søerne omdannes til faldskærmsarena. Konkret vil

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20141104T113221.665\20141104T113221.930\ef9b4eae-265e-4a9a-9...

file://c:\adlib Express\Work\20141104T113221.665\20141104T113221.930\ef9b4eae-265e-4a9a-9... Page 1 of 2 From: Mads Kamp Hansen Sent: 03-09-2014 08:15:39 To: Maria rsted; Marianne Kruckow Subject: VS: IRONMAN Copenhagen 2015 Follow Up Flag: Opf lgning Flag Status: Red Attachments: Eventvurdering

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4 / 13. Juni

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4 / 13. Juni REFERAT Forbundsbestyrelsesmøde 4/ 2013-2014 Fredag den 13. Juni 2014 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat FBST 2/2013 2014 Ingen bemærkninger. 3. Gennemgang af

Læs mere

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse

Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse Copenhagen Beach Park - Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Copenhagen Beach Park - Ryparken 2 Projektets baggrund Copenhagen Beach Park er et projekt som foreningen Denmark Beach Soccer har taget initiativet

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Eventen har været afviklet siden 2010 og har udviklet sig til verdens største IRONMAN triatlonfestival med mere end 9.000 tilmeldte i 2015.

Eventen har været afviklet siden 2010 og har udviklet sig til verdens største IRONMAN triatlonfestival med mere end 9.000 tilmeldte i 2015. Bilag 4. Eventvurdering - Ironman Copenhagen 2016 Link til ansøgningen IRONMAN Copenhagen er en triatlonfestival, der består af tre dage (torsdag, fredag og lørdag) med motionstriatlon, 4:18:4 (400 meter

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Europamesterskaberne i svømning 2013 Jyske bank BOXEN, Herning 12. 15. december 2013 Eksklusivt Hovedsponsorat

Europamesterskaberne i svømning 2013 Jyske bank BOXEN, Herning 12. 15. december 2013 Eksklusivt Hovedsponsorat Jyske Bank Boxen i Herning danner i år unikke rammer om EM på kortbane og her bliver Boxen omdannet til et stemningsfuldt og spektakulært svømmestadion med mobile pools, plads til 8000 tilskuere og et

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding Sagsnr Link til ansøgning Link til video

Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding Sagsnr Link til ansøgning Link til video KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM Stand Up Paddle og Paddleboarding 2017 Link til ansøgning Link til video Copenhagen Watersports og Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) ønsker i samarbejde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere