VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE"

Transkript

1 KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Introduktion Værdipapirudlån er en veletableret praksis, hvor ETF er foretager kortsigtede lån af aktier eller obligationer for gradvist at øge afkastet for aktionærerne i fonden. Dette notat forklarer baggrunden for værdipapirudlån, gør rede for fordele og risici for investorerne og beskriver BlackRocks tilgang til værdipapirudlån. Sammenfatning: ``Selvom værdipapirudlån ikke er uden risiko, er det en direkte fordel for aktionærerne i en fond. ``Efter tre årtiers erfaring med værdipapirudlån på vegne af investorer, har BlackRock fokus på at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. ``BlackRock har siden 1981 opnået en positiv indtjening fra udlån for hver fond, der deltager i værdipapirudlån, herunder alle ishares ETF er. 1 De grundlæggende principper for værdipapirudlån I værdipapirudlånstransaktioner foretager ETF er kortsigtede lån af aktier eller obligationer for gradvist at øge afkastet for fondens aktionærer. Det fungerer på følgende måde: Først beder en stor finansiel institution om et midlertidigt lån af en aktie eller obligation. Udlån sker mod at den finansielle institution betaler et gebyr og stiller sikkerhed til ETF en. ETF en beholder sikkerheden for at sikre tilbagebetaling i tilfælde af, at låntager ikke returnerer den lånte aktie eller obligation. Værdien af sikkerheden skal overstige værdien af den udlånte aktie eller obligation for at give fonden en stødpude mod tab, i tilfælde af at låntager ikke returnerer værdipapiret som aftalt. Den finansielle institution anvender typisk den lånte aktie eller obligation til at afdække markedsrisici, foretage short selling eller som sikkerhed i en anden handel. Illustrationen i boksen til højre viser, hvordan en værdipapirudlånstransaktion foregår. Fordele ved værdipapirudlån Med forholdsvis lav risiko, giver værdipapirudlån en mulighed for at udnytte hele værdien af fonden og gør det muligt for investorerne at opnå et højere afkast, end de ellers ville kunne. ETF-investorer drager fordel af værdipapirudlån gennem et bedre fondsafkast. Hvordan? Fonden kan generere yderligere indtægter gennem de gebyrer, den opkræver for udlån af værdipapirer. Se et eksempel nedenfor Sådan kommer processen i gang: 1. En stor finansiel institution beder en ETF om et lån af et værdipapir. Fondsselskabet kræver sikkerhed for lånet, i Europa primært i form af aktier og statsobligationer. 2. Så snart sikkerheden er modtaget, udlåner fondsselskabet værdipapiret til den finansielle institution (låntager). 1 Sikkerhed Finansiel institution 2 Mens værdipapiret er udlånt Sikkerheden opbevares i et depot separat fra depotbankens og forvalterens aktiver til fordel for fonden. 4. Hvis der udbetales udbytte eller kupon på værdipapiret, mens det er udlånt, udbetaler den finansielle institution et beløb svarende til denne indkomst. 4 3 Sikkerhed Krav på ydelser (fx udbytte) Depot-konto Finansiel institution Sådan afsluttes processen 5. Når lånet udløber (eller når fondsselskabet anmoder om det), skal den finansielle institution tilbagelevere værdipapirerne til fonden. 6. Fonden returnerer så sikkerheden til den finansielle institution for at afslutte processen. 7. I løbet af processen genererer fonden yderligere indtægter til fondens investorer. 5 Fondsselskabet Fondsselskabet Fondsselskabet 6 Sikkerhed Finansiel institution 1 Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Visse dele af dette notat gælder ikke følgende fond serier: ishares VII plc, ishares (Lux) og ishares ETF (CH). Kontakt din ishares Relationship Manager for yderligere oplysninger om værdipapirudlån i forbindelse med disse fonde.

2 Indtjeningen fra værdipapirudlån varierer ofte i de forskellige aktivklasser afhængig af den underliggende efterspørgsel efter værdipapirer. På tværs af nedenstående udvalgte ishares-flagskibsfonde har ETF er for small og mid cap-aktier fx tjent 0,09-0,17% om året, mens ETF er for aktier i udviklingsmarkeder har tjent 0,03-0,21% årligt. 2 Nedenstående tabel viser indtægter fra værdipapirudlån i udvalgte ishares-flagskibsfonde. 3 For størstedelen af de europæisk baserede ishares-etf er, der deltager i programmet, svarer indtægterne fra værdipapirudlån til en udligning af forvaltningsgebyret med mellem knap 1% og 71%, eller 12% i gennemsnit for året, der sluttede i marts INDTJENING FRA VÆRDIPAPIRUDLÅN I UDVALGTE ishares-etf er Akkumuleret indtjening fra værdipapirudlån (bps) Indtjening fra værdipapirudlån IShares-ETF er Ticker , kvartal (bps) Forvaltningsgebyr (bps) Forvaltningsgebyr udlignet af udlån (%) LARGE CAP-UDVIKLEDE AKTIER ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE 115,1 48,2 10,2 7, % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF 10,1 7,9 2,9 2,8 40 7% ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA 7,6 2,1 0,7 0,4 40 1% MID/SMALL CAP-UDVIKLEDE AKTIER ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC 124,6 73,3 17,9 17, % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC 107,4 58,3 10,8 9, % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP 47,4 10,6 11, % AKTIER I VÆKSTMARKEDER ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY 272,9 56,4 12,8 11, % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS 20,8 20, % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR 19,9 6,0 5,8 74 8% ishares China Large Cap UCITS ETF FXC 36,0 18,1 2,6 2,6 74 4% ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM 20,3 15,3 3,7 3,9 75 5% STATSGÆLD ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS 7,5 2,1 2, % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM 16,9 3,9 4, % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM 10,7 10, % ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC 1,9 1, % Kilde: BlackRock, Ureviderede indtægter fra værdipapirudlån, Et basispoint (1 bp) svarer til 0,01%. 2 I de 12 måneder, der sluttede i marts Ovennævnte fonde er bredt anvendte fonde og repræsenterer kun et udvalg af de fonde i kategorien, der er aktive inden for værdipapirudlån. Yderligere oplysninger om værdipapirudlån for alle andre EMEA-baserede ishares-fonde kan fås på ishares.com. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige. Visse dele af dette notat gælder ikke følgende fond serier: ishares VII plc, ishares (Lux) og ishares ETF (CH). Q&A Q: Er værdipapirudlån en fordel for finansmarkedet? A: Værdipapirudlån har udviklet sig til at være en vigtig del af de finansmarkedet. I marts 2014 var aktiver til en værdi af mere end USD 15,2 bio. tilgængelige for udlån globalt, hvoraf mere end USD 1,9 bio. i gennemsnit blev udlånt dagligt. 4 Værdipapirudlån øger likviditeten og fremmer således handler, bidrager til at afbøde prisudsving og reducerer handelsomkostninger. Værdipapirudlån har været kritiseret for at udgøre en risiko for markedsstabiliteten, fordi handel med lånte værdipapirer kan medføre short selling, altså at investorer sælger lånte værdipapirer i forventning om kursfald. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har faktisk fundet ud af, at short selling forbedrer markedsstabiliteten. Deres undersøgelser viser, at short selling ikke medfører systematisk lavere aktivpriser, og at restriktioner på short selling faktisk kan medføre lavere likviditet og højere transaktionsomkostninger for investorerne. 5 Dette drives af ovennævnte faktorer værdipapirudlån og short selling bidrager til at forbedre likviditeten og hjælper investorerne med at afdække risikoen. 4 Kilde: Markit. 5 Federal Reserve Bank of New York Staff Report no. 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution? September [2]

3 Q&A Q: Har BlackRock nogensinde oplevet misligholdelse fra en låntager? A: Siden BlackRock indledte sit udlånsprogram i 1981, har kun tre låntagere med aktive lån misligholdt deres forpligtelser. I hvert af disse tilfælde var BlackRock i stand til at genkøbe de udlånte værdipapirer med den stillede sikkerhed uden at påføre vores kunder tab. Risici ved værdipapirudlån Enhver investering er forbundet med risici, men BlackRock har en grundig og aktiv tilgang og har opnået positive resultater for hver eneste fond, der har deltaget i udlån siden 1981, herunder alle ishares-etf er. Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at låntager misligholder deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer. Risiko for låntagers misligholdelse Da processen omfatter udlån af værdipapirer, er der en risiko for, at låntager ikke returnerer en lånt aktie eller obligation. I det tilfælde vil fondsselskabet anvende sikkerheden til at købe en erstatning for værdipapirerne. For at minimere investorernes risiko er det vigtigt, at de sikkerheder, der modtages, er karakteriseret af høj kvalitet og likviditet. Indledningsvis bestemmer vi, om firmaet kan godkendes som låntager; dernæst overvåger vi låntager hedad vejen. Et risikoteam, der er uafhængigt af værdipapirudlånsteamet, undersøger låntager regelmæssigt. Nye transaktioner stoppes automatisk, når låntager når en bestemt grænse. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning mod låntagermisligholdelse giver BlackRock en forsiking om godtgørelse til alle sine ETF er hvis der er en negativ balance mellem sikkerheden og omkostningen ved at genkøbe et udlånt værdipapir, godtgør BlackRock fonden fuldt ud. Vi opfordrer alle investorer til at spørge deres ETF-forvaltere om værdipapirudlånspraksis og indtjening BlackRock har siden 1981 opnået en positiv indtjening fra udlån for hver fond, der har deltaget i værdipapirudlån, herunder alle ishares ETF er Q&A Q: Hvor stort et provenu af værdipapirudlån returneres til ishares Europa-baserede ETF-fonde? A: ishares ETF-aktionærer modtager 62,5% af indtægten fra værdipapirudlån. En af BlackRocks tilknyttede virksomheder fungerer som udlånsagent og beholder 37,5% af indtægten. Alle omkostninger forbundet med programmet betales af udlånsagentens del af indtægten. Det omfatter alle direkte drifts- og depotomkostninger, for eksempel: ``Vedligeholdelse af platform. BlackRocks team af 90 professionelle medarbejdere i London, New York, San Francisco, Hong Kong og Tokyo anvender avanceret risikostyringsteknologi for at overvåge risici og skabe værdi for vores kunder. Vi mener, at vores egenudviklede teknologi gør en væsentlig forskel i form af stærke resultater og lavere risici. ``Godtgørelse af låntagermisligholdelse. BlackRock yder ETF-investorerne godtgørelse af tab uden yderligere omkostninger, i det sjældne tilfælde at en køber ikke returnerer et værdipapir. Vi opfordrer investorer til at spørge ETF-leverandører om detaljer vedrørende deres værdipapirudlånsprogram og ikke mindst om nettoafkastet til aktionærerne. Når nogle fonde meddeler, at de udbetaler en højere procentdel af nettoindtægten fra værdipapirudlån, offentliggør de måske ikke den del af bruttoprovenuet, som de betaler til deres udlånsagenter. BlackRock mener, at nettoafkastet til aktionærerne sammenholdt med en passende offentliggørelse af risiko og gebyrer er den bedste måde til at måle investorernes fordele af værdipapirudlån. Det er vigtigt at huske, at nogle långivere kan skabe højere afkast af en givet kurv af værdipapirer på baggrund af størrelse og evne. Vi måler med jævne mellemrum vores afkast mod konkurrenterne på baggrund af data fra uafhængige tredjepartsleverandører. BlackRock har i tre årtier koncentreret sig om at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. [3]

4 Q&A Q: Selvom misligholdelse fra en låntager er sjælden, hvor godt forberedt er BlackRock, hvis det sker? A: BlackRock udfører regelmæssig simulering af låntagermisligholdelse med sine værdipapirudlåns-, juridiske, drifts-, porteføljeforvaltnings- og handelsteams. Erfaringen fra disse simuleringer og den høje integrationsgrad på tværs af porteføljeforvaltere giver os en stærk platform for at kunne styre fondene i de sjældne tilfælde af låntagermisligholdelse. Q: Hvordan reguleres værdipapirudlån? A: Værdipapirudlån er en veletableret og reguleret aktivitet. For EU-baserede ishares-etf er er det UCITS baserede regler og retningslinjer, der danner grundlaget for, hvordan værdipapirudlån foretages, herunder hvilke typer af værdipapirer der kan stilles til sikkerhed og hvilke oplysninger der kræves. De Irlandbaserede ishares er reguleret af den irske nationalbank (CBI) mens de Tyskland-baserede fonde er reguleret af Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). Q: Hvad stor en procentdel af aktiverne må maksimalt være udlånt? A: ishares har besluttet at udlåne op til 50% af en fonds indre værdi (NAV). I praksis udlåner mange ishares-etf er væsentligt mindre end det. I de Europabaserede ishares-eft er var det gennemsnitligt udlånte beløb under 10% 6 i året, der sluttede 31. marts For individuelle fonde er denne information tilgængelig på ishares hjemmeside. 6 Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. BlackRocks risikostyringskompetence, egenudviklede teknologi og stringente styringsprocesser gør os til noget særligt Gennemsigtighed i værdipapirudlånspraksis Vi opfordrer alle investorer til at spørge deres ETFleverandører om værdipapirudlånspraksis og at søge information om de honorarer, forvalterne modtager eller betaler til tredjepartsudlånere. For hver ishares ETF, der er aktiv inden for værdipapirudlån, offentliggør BlackRock indtægter fra værdipapirudlån i fondens årsrapport samt viser særskilte poster der detaljerer BlackRock s andel af de indtægter, der anvendes til at administrere programmet. Følgende offentliggøres regelmæssigt på vores EMEA ishares-hjemmeside: ``Indtægter genereret af ETF er fra værdipapirudlån ``Modparter, der lånte værdipapirer af ishares-etf er i det foregående kvartal ``Procentdel af aktiverne i en ETF, der blev udlånt, og det gennemsnitlige niveau for over-sikkerhedsstillelse ``Sikkerhed modtaget på dagligt basis og rammerne for sikkerheden. BlackRocks tilgang til værdipapirudlån Vi håndterer vores værdipapirudlånsaktiviteter på vores egenudviklede platforme i stedet for at outsource denne vigtige funktion til en tredjepart. Til det formål har vi opbygget vores egen infrastruktur til værdipapirudlån, således at vores udlånsaktivitet udføres i vores kunders interesser og på baggrund af en forsvarlig risikostyring. ``Omhyggelig risikostyring. BlackRock er ansat til at styre risici for nogle af de største selskaber og regeringer i verden. Vores tilgang til værdipapirudlån er ikke anderledes. Vores fremgangsmåde er konservativ med en så lav risiko som mulig, hvor vi anvender vores egenudviklede risiko- og kapitalforvaltningsplatform, Aladdin, til at integrere kompetencerne i vores dedikerede analyse-, handels- og riskostyringsteams. Alle investerings- og handelsteams på tværs af aktivklasser og over hele verden arbejder på Aladdin for at udnytte mulighederne for vores kunder i et stærkt risikostyret miljø. Denne synergi blandt professionelle værdipapirudlånsmedarbejdere og portefølje- og riskostyringsteams gør os i stand til at reducere den operationelle risiko ved værdipapirudlån på en måde som tredjepartsdepotbanker eller -udlånsagenter ikke kan. ``Egenudviklet teknologi. Vores dedikerede team arbejder med skræddersyede rapporterings-, driftsog handelssystemer for at sikre gennemsigtighed og operationel effektivitet. [4]

5 Vores centrale handelssystem (Prism) gør vores dealere i stand til at skabe værdi for vores kunder i hurtigtudviklende markeder ved at inkorporere egenudviklet handelsanalyse og udbuds- og efterspørgselsdata for værdipapirudlån på en hurtig, konsekvent og skalerbar måde. Udnyttelse af rentetilpasningsmuligheder er et vigtigt element for at klare sig bedre end konkurrenterne; med titusindvis af udestående lån på ethvert tidspunkt sikrer Prism, at dealerne koncentrerer sig om de vigtigste muligheder. Vores egenudviklede sikkerheds- og lånebehandlingsapplikation, Global Loan Manager (GLM), leverer en ukompliceret, undtagelsesbaseret proces til styring af lån. Selvom låntagermisligholdelse er sjælden, er GLM designet til systematisk at styre misligholdelsesprocessen og begrænse investorernes risici. ``Grundig vurdering af låntagere. Vi vælger låntagere med høj kreditværdighed på baggrund af konservative kreditstandarder defineret af vores risikoteam, der arbejder uafhængigt af vores værdipapirudlånsforretning. Vi overvåger konstant låntageres finansielle udvikling og sætter individuelle lånegrænser for hver enkelt låntager for at minimere risikoen for misligholdelse. Vi overvåger al handelsaktivitet i forhold til disse grænser og forhindrer systematisk nye handler, når grænserne nås. Vi forbeholder os også ret til at tilbagekalde et værdipapir eller til enhver tid at kræve, at en låntager stiller ekstra sikkerhed. ` ` Standarder for sikkerhedsstillelse. For vores Europabaserede ETF er er aktier og statsobligationer de mest almindelige former for sikkerhed. Vi kræver, at låntagere stiller yderligere sikkerhed på mindst 102,5% a lånets værdi og beholder sikkerheden, indtil låntager har returneret den lånte aktie eller obligation. Sikkerheden opbevares som kundeaktiver adskilt fra låntagers eller BlackRocks balance. Konklusion Som verdens største kapitalforvalter prioriterer BlackRock at agere til sine kunders største fordel. Værdipapirudlån vil med en relativt lav risiko, repræsentere en yderligere mulighed for, at investorer kan udnytte det fulde potentiale af deres portefølje. Selvom værdipapirudlån ikke er uden risiko, kan det være en direkte fordel for investorerne i en fond. Efter tre årtiers erfaring med værdipapirudlån på vegne af investorer, har BlackRock koncentreret sig om at levere konkurrencedygtige afkast og skabe balance mellem afkast, risiko og omkostninger. [5]

6 Lovgivningsmæssige oplysninger BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og lovreguleret af Financial Conduct Authority ( FCA ), og hvis registrerede kontor findes på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0) , har udstedt dette dokumentfor professionelle klienter i Danmark og ingen andre personer bør sætte deres lid til oplysningerne indeholdt heri. For at beskytte dig bliver opkald sædvanligvis optaget. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc og ishares VIIplc (under ét Selskaberne ) er såkaldte open-ended investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator. Til investorer i Danmark Dette dokument er udelukkende rettet mod professionelle investorer i Danmark, og afdelingerne er godkendt af Finanstilsynet. Beslutninger om investeringer skal udelukkende være baseret på information indeholdt i virksomhedens prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale investorinformationsdokument og virksomhedens prospekt. Al dokumentation udleveres uden beregning på den betalende repræsentants kontorer in Danmark, BlackRock Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock Investment Management (UK) Limited Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Dette dokument er strengt fortroligt og må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited. Risikoadvarsel ishares er muligvis ikke egnede til alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke for aktiernes eller fondenes afkast. Prisen for investeringer (der kan handles på begrænsede markeder) kan gå op og ned, og investoren får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Udbyttebetalingen er ikke fast og kan variere. Historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Værdien af investeringen, der involverer eksponering til udenlansk valuta, kan påvirkes af udsvingninger i valutakurser. Vi minder om, at niveauerne for, grundlaget for og udløsning af, beskatning kan ændres. BlackRock har ikke overvejet hvorvidt dette investeringsprodukt passer dine individuelle behov og risikotolerance. De viste data giver opsummerende information. Investeringer bør laves på baggrund af det relevante Prospekt som er tilgængeligt hos BlackRock Advisors (UK) Limited. I forbindelse med de omtalte produkter er dette dokument kun tiltænkt at give information og udgør derfor ikke investeringsrådgivning, salgstilbud, eller en henvendelse om et tilbud om at købe de omtalte værdipapirer. Dette dokument må ikke omdeles uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited. Ansvarsfraskrivelse vedrørende indeks Barclays Capital Inc. og Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index og Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index er varemærker tilhørende Barclays Bank PLC og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber. ishares er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaber.de underliggende indekser vedligeholdes af Barclays Capital. Barclays Capital er ikke associeret med fondene, BFA, State Street, distributøren eller nogen af disses respektive datterselskaber. BFA har indgået en licensaftale med indeksudbyderen om at bruge de underliggende indekser. BFA eller dets datterselskaber underlicenserer rettigheder til de underliggende indekser til selskabet omkostningsfritt. FTSE er et varemærke, der ejes af the London Stock Exchange plc og the Financial Times Limited ( FT ) i fællesskab og bruges af FTSE International Limited ( FTSE ) under licens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index-indekset beregnes af eller på vegne af FTSE International Limited ( FTSE ). Ingen af børserne, FT eller FTSE sponsorerer, støtter eller markedsfører ishares China Large Cap UCITS ETF og ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) eller er på nogen made tilknyttet fondene eller accepterer nogen ansvar med hensyn til deres udstedelse, drift og handel. Alle copyright- og databaserettigheder til indeksværdierne og listen over bestanddele ejes af FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået fuld licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af disse produkter. ishares-fonde sponsoreres, støttes eller fremmes ikke af MSCI, og MSCI påtager sig intet ansvar med hensyn til enhver sådan fond eller ethvert indeks, som sådanne fonde er baseret på. Prospekterne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det begrænsede forhold, som MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle relaterede fonde. Standard & Poor s, S&P, er registrerede varemærker, og S&P 500 er et varemærke tilhørende Standard & Poor s Financial Services LLC og anvendes på licensbasis til visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. ishares er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc)sponsoreres, støttes, sælges eller markedsføres ikke af S&P, og S&P giver ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i dette produkt. IP-rettighederne (herunder registrerede varemærker) til EURO STOXX 50, EURO STOXX Mid og EURO STOXX Small tilhører STOXX Limited, Zürich, Schweiz og/eller dennes licensgivere ( licensgivere ) og anvendes på licensbasis. ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc), ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF og ishares EURO STOXX Small UCITS ETF sponseres, tegnes, sælges eller markedsføres ikke af STOXX og dennes licensgivere, og ingen af disse påtager sig ansvar i den henseende. ishares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder BlackRock Advisors (UK) Limited. Registreret selskab nr Alle rettigheder forbeholdes. Opkald kan blive overvåget og optaget BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD samt BUILT FOR THESE TIMES er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. (Splash/215441/Aug13) KONTAKT OS Ring til os på: IS-SLUTPOP-I-JUL14-DK e-IS

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE

VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Kun for investorer i Danmark VÆRDIPAPIRUDLÅN UDNYTTELSE AF PORTEFØLJEPOTENTIALE Introduktion Værdipapirudlån er en veletableret praksis, hvor ETF er foretager kortsigtede lån af aktier eller obligationer

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER Vejledning til rådgivere om ETF er 2 Vejledning til rådgivere om ETF er Børshandlede fonde (ETF er) revolutionerer investorernes og rådgivernes porteføljeforvaltning.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Equity Market Outlook June 2012

Equity Market Outlook June 2012 Equity Market Outlook June 2012 Arvid Jakobsen June 6 th, 2012 Overview 2 Overview GDP growth 2011 2012 2013 Pct. US Euro area US Euro area US Euro area Consensus 2.3-0.4 2.5 1.0 1.7 1.5 Maj Invest 2.0

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere