Individuel Formuepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuel Formuepleje"

Transkript

1 Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1

2 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi. Aftalen kan bruges til frie midler, pensionsmidler, og selskabsmidler. I aftalen registreres din risikoprofil og dine ønsker til værdipapir depotets sammensætning. Investeringsafdelingen i Danske Andelskassers Bank A/S plejer herefter dine investeringer ud fra denne strategi. Du giver altså Danske Andelskassers Bank A/S fuldmagt til at handle på dit depot. Andelskassen sørger således for at rebalancere beholdningen i takt med kursudviklingen i henhold til den aftalte strategi, eller sørger for, der bliver investeret, hvis der bliver indskudt flere midler på aftalekontoen. Investeringerne foretages som hovedregel i skandinaviske aktier, aktie- og obligationsbaserede investeringsforeninger og garantiprodukter. Du vil med jævne mellemrum modtage opgørelser, der gør dig i stand til at følge med i afkastet på beholdningen. Du betaler et porteføljegebyr, beregnet ud fra aftalens størrelse til gengæld betaler du en lav kurtage, når der handles. Fundamentet for at indgå i en Individuel Formuepleje aftale er en nærmere fastlagt investeringsprofil. Investeringsprofilen afdækker nogle vigtige forhold, for at Andelskassen kan yde en professionel rådgivning til dig som kunde. Finanstilsynets risikomærkning af investeringsprodukter Andelskassen har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over inddelingen af investeringsprodukter. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf. I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer. Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser. For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er garantiobligationer. Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på at: Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsyn-ligheden for, at dette indtræffer. Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen. Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering. Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt por-tefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje. Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne. Samlet oversigt over hvilke type investeringer vi samlet set udbyder, kan se på vores hjemmeside andelskassen.dk. Individuel Formuepleje 2

3 Fordele Individuel Formuepleje er forbundet med mange fordele for dig som investor: Ulempe Der er også et par ulemper for dig: Det er gebyrfrit at oprette en aftale om Individuel Formuepleje i Andelskassen Du slipper for dagligt at skulle holde øje med dine investeringer Investeringen foretages i enten en kombination af investeringsforeninger og individuelle aktier eller udelukkende individuelle aktier, alt efter dine ønsker og behov. Den overordnede fordeling er udvalgt med det formål at levere det bedste afkast i forhold til risiko Når strategien i dine investeringer skal ændres gøres dette automatisk af Andelskassen Du slipper for at holde øje med udbytteprocenter og geninvesteringer Med en aftale om Individuel Formuepleje har du, ud over at bestemme den overordnede fordeling mellem aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer, ikke selv indflydelse på dine investeringer. Det er derfor ikke muligt at have præferenceaktier eller lave andre former for afvigelser i forhold til den investeringsfordeling, som Andelskassen angiver. Vi ønsker at kunne stå inde for aftalen, og derfor er det vigtigt for os at sikre, at du får en fornuftig investeringsfordeling. Derfor kan man heller ikke tilknytte faste betalinger eller lignende til afkastkontoen, hvorfor depot og afkastkonto skal betragtes som et lukket kredsløb. Aftalen kan selvfølgelig opsiges med et varsel på mindst 5 arbejdsdage. Andelskassen vil med en fast rapporteringsfrekvens holde dig orienteret om aftalens afkast samt når der handles Du kan følge med i afkastet via din webbank Individuel Formuepleje 3

4 Kombinations porteføljer Ønsker man en investering med en kombination af aktier, samt aktie- og obligationsbaserede investforeningsbeviser, anbefaler vi et af nedenstående investeringsforslag. Tabellerne viser, hvor meget en investering med disse fordelinger ville have tjent over henholdsvis de sidste 1, 3 og 5 år. LAV-risiko Fordeling Historiske afkast, hele år Påkrævet formue: ,00 kr. Anbefalingslisten UDVALG 25,0% 14,6% 58,3% 35,7% Kurtage: Sparinvest Value Aktier 5,0% 5,1% 47,2% 53,0% Aktier i alt 30,0% 13,0% 56,5% 38,5% Anbefalingslisten UDVALG 25% Sparinvest Value Aktier 5% Sparinvest Korte Obligationer 30% Sparinvest Lange Obligationer 30% Sparinvest Investment Grade Value Bonds 10% Sparinvest Korte Obligationer 30,0% 2,0% 6,1% 16,2% Sparinvest Lange Obligationer 30,0% 8,8% 13,4% 32,8% Sparinvest Investment Grade Value Bonds 10,0% 5,2% 22,0% 38,1% Obligationer i alt 70,0% 5,3% 11,5% 26,4% I alt 100,0% 7,6% 25,0% 30,1% Fordeling og historiske afkast er opgjort pr MELLEM-risiko Fordeling Historiske afkast, hele år Påkrævet formue: ,00 kr. Anbefalingslisten UDVALG 30,0% 14,6% 58,3% 35,7% Kurtage: Sparinvest Value Aktier 20,0% 5,1% 47,2% 53,0% Aktier i alt 50,0% 10,8% 53,9% 42,6% Sparinvest Korte Obligationer 15,0% 2,0% 6,1% 16,2% Sparinvest Lange Obligationer 20,0% 8,8% 13,4% 32,8% Bankinvest Højrentelande Lokalvaluta 7,5% 6,6% 2,1% 20,0% Sparinvest Investment Grade Value Bonds 7,5% 5,2% 22,0% 38,1% Obligationer i alt 50,0% -5,9% 10,8% 26,7% Anbefalingslisten UDVALG 30% Sparinvest Value Aktier 20% Sparinvest Korte Obligationer 15% Sparinvest Lange Obligationer 20% Bankinvest Højrentelande Lokalvaluta 7,5% Sparinvest Investment Grade Value Bonds 7,5% I alt 100,0% 8,3% 32,3% 34,6% Fordeling og historiske afkast er opgjort pr HØJ-risiko Fordeling Historiske afkast, hele år Påkrævet formue: ,00 kr. Anbefalingslisten UDVALG 40,0% 14,6% 58,3% 35,7% Kurtage: Sparinvest Value Aktier 30,0% 5,1% 47,2% 53,0% Aktier i alt 70,0% 10,6% 53,6% 43,1% Anbefalingslisten UDVALG 40% Sparinvest Value Aktier 30% Sparinvest Lange Obligationer 15% Bankinvest Højrentelande Lokalvaluta 7,5% Sparinvest Investment Grade Value Bonds 7,5% Sparinvest Lange Obligationer 15,0% 8,8% 13,4% 32,8% Bankinvest Højrentelande Lokalvaluta 7,5% 6,6% 2,1% 20,0% Sparinvest Investment Grade Value Bonds 7,5% 5,2% 22,0% 38,1% Obligationer i alt 30,0% 7,3% 12,7% 30,9% I alt 100,0% 9,6% 41,3% 39,4% Fordeling og historiske afkast er opgjort pr De historiske afkast for Sparinvest Investment Grade Value Bonds er dannet på baggrund af et benchmark, idet afdelingen blev børsnoteret den 18. oktober Individuel Formuepleje 4

5 Anbefalingslisten Ønsker man at afspejle Danske Andelskassers Bank A/S anbefalingsliste, dvs. lave en investering med en kombination af danske og skandinaviske aktier, kan man vælge denne som investeringsstrategi.* Tabellen viser, hvor meget en investering i anbefalings listens fordeling ville have tjent over henholdsvis de sidste 1, 3 og 5 år: Anbefalingslisten Fordeling Historiske afkast, hele år Påkrævet formue: ,00 kr. Anbefalingslisten 100,0% 34,9% 11,6% 113,9% Kurtage: I alt 100,0% 34,9% 11,6% 113,9% Fordeling og historiske afkast er opgjort pr Pr. 31. december 2014 udgør anbefalingslisten følgende selskaber: Nordea - 9,09 % FLS - 9,09 % Danske Bank - 6,06 % Vestas - 9,09 % Bavarian Nordic - 5,0 % Novo Nordisk - 9,09 % A.P. Møller Mærsk - 10,00 % Novozymes - 6,06 % Volvo - 9,09 % Matas - 9,09 % Carlsberg - 9,09 % DSV - 6,06 % * Når Danske Andelskassers Bank A/S justerer på Anbefalingslisten, ved f.eks. at lave udskiftninger i denne, foretages de samme justeringer automatisk også i din portefølje. Individuel Formuepleje 5

6 Aktie Modelporteføljer Ønsker man en investering med en kombination af langsigtede individuelle aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser kombineret med kortsigtede aktieanbefalinger (Stockpicking), kan der vælges mellem nedenstående fordelinger. Tabellens fordelinger viser, hvor meget en investering med de anbefalede fordelinger ville have tjent over henholdsvis de sidste 1, 3 og 5 år. Valget af modelportefølje er her betinget af, hvilket formueinterval der er aktuelt for ens depot. Aktie Modelportefølje 1 - kr ,00 og ,00 Individuel Aktie Modelportefølje 1 Fordeling Historiske afkast, hele år Anbefalingslisten UDVALG 55,0% 14,6% 58,3% 35,7% Sparinvest Value Aktier 25,0% 5,1% 47,2% 53,0% Stockpicking 20,0% 30,0% 56,6% 84,7% Anbefalingslisten UDVALG 55% Sparinvest Value Aktier 25% Stockpicking A 20% I alt 100,0% 15,3% 55,2% 49,8% Kurtage: Fordeling og historiske afkast er opgjort pr Aktie Modelportefølje 2 - kr ,00 og ,00 Individuel Aktie Modelportefølje 2 Fordeling Historiske afkast, hele år Anbefalingslisten 55,0% 34,9% 11,6% 113,9% Sparinvest Value Aktier 25,0% 5,1% 47,2% 53,0% Stockpicking 20,0% 30,0% 56,6% 84,7% Anbefalingslisten 55% Sparinvest Value Aktier 25% Stockpicking B 20% I alt 100,0% 26,5% 29,5% 92,8% Kurtage: Fordeling og historiske afkast er opgjort pr Individuel Formuepleje 6

7 Aktie Modelportefølje 3 - kr ,00 Individuel Aktie Modelportefølje 3 Fordeling Historiske afkast, hele år Anbefalingslisten 60,0% 34,9% 11,6% 113,9% Sparinvest Value Aktier 25,0% 5,1% 47,2% 53,0% Stockpicking 15,0% 30,0% 56,6% 84,7% Anbefalingslisten 60% Sparinvest Value Aktier 25% Stockpicking 15% I alt 100,0% 26,7% 27,2% 94,3% Kurtage: Fordeling og historiske afkast er opgjort pr Aktie Modelportefølje 4 - kr ,00 / Anbefales ikke til pensionsmidler pga. gældende pensionsregler Individuel Aktie Modelportefølje 4 Fordeling Historiske afkast, hele år Anbefalingslisten 50,0% 34,9% 11,6% 113,9% Sparinvest Value Aktier 15,0% 5,1% 47,2% 53,0% Stockpicking 35,0% 30,0% 56,6% 84,7% Anbefalingslisten 50% Sparinvest Value Aktier 15% Stockpicking B 35% I alt 100,0% 28,7% 32,7% 94,5% Kurtage: Fordeling og historiske afkast er opgjort pr Individuel Formuepleje 7

8 Danske Andelskassers Bank A/S Januar 2015 Dette materiale henvender sig til Danske Andelskassers Banks kunder og må ikke uden Danske Andelskassers Banks udtrykkelige samtyk ke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Danske Andelskassers Bank fi nder troværdige. Danske Andelskassers Bank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller be regningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Anbefalinger i materialet er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Danske Andelskassers Bank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med disposi tioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i materialet. Banken eller dens ansatte kan besidde fi nansielle instrumenter omhandlet i materialet. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Individuel Formuepleje 8

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere