Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO"

Transkript

1 Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

2 Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt Tilbagebetales hvis påkrævet Renter... 7 Artikel 9: Sikkerhedsstillelsesret, brug og udlån... 7 Artikel 10: Varighed & Ophør... 7 finansmarkedet [Autoriteit Financiële Markten]. 2/7

3 Betingelser for Shorthandel For dens serviceydelser i forhold til udækkede salg af værdipapirer, DEGIRO anvender tillægget til Investerings Service Aftale Tilføjelsen om Shorthandel. Tilføjelsen om Shorthandel består af Tilgangsformular om Shorthandel og Vilkår og betingelser for Shorthandel. Tilføjelsen om Shorthandel udgør et stort hele sammen med Investerings Service Aftalen. Artikel 1. Definitioner Udtrykkene skrevet med stort begyndelsesbogstav i Tilføjelsen om Shorthandel har den betydning angivet i Tilgangsformularen for Shorthandel og Vilkår og Betingelser for Investerings Services. I tilføjelse til dette, gør de følgende definitioner i Tilføjelsen om Shorthandel sig gældende: "Kort tids salg transaktion": en salgs transaktion i Værdipapirer udført af eller på vegne af en kunde, såvidt som Værdipapirer af den art og størrelse angår og med samme opbevaring er ikke administreret i det samme øjeblik i den Pengeløse Balance. Artikel 2. Kontraktforhold 2.1 Accept Før Kunden er berettiget til at udføre Korttids Salgs Transaktioner via DEGIRO og til at have adgang til en Gældssposition i Værdipapirer i den Pengeløse Balance, må Kunden først godkendes til denne service af DEGIRO's interne klient godkendelses procedurer. Godkendelse af Kunden kan ske før eller efter underskriving af Godkendelse For Shorthandel. DEGIRO kan udstede yderligere betingelser for Kunden. 2.2 Yderligere Information Investerings Services Tilføjelsen Shorthandel skal læses, især hvad angår de dele af den Yderligere Information Investerings Service der vedrører services fra DEGIRO med hensyn til Shorthandel. 2.3 Tilpasning Som aftalt i Investerings Service Aftalen, kan DEGIRO justere aftalen til enhver tid. DEGIRO vil informere Kunden om ændringer i materialet. Kunden kan altid læse og hente den nyeste version af Betingelser for Shorthandel ned fra hjemmesiden. Artikel 3. Short handel 3.1 Short handel Ved at udføre short handler, kan Kunden sælge Værdipapirer som Kunden ikke ejer. Med en short handel låner Kunden de pågældende Værdipapirerne mod betaling. Kunden skal i rette tid returnere de lånte Værdipapirer til DEGIRO. For at gøre dette må Kunden via DEGIRO udføre en købstransaktion for de pågældende Værdipapirer. Hvis prisen er faldet, har Kunden skaffet sig et overskud. Hvis prisen er steget, har Kunden lidt et tab. finansmarkedet [Autoriteit Financiële Markten]. 3/7

4 Artikel 4. Execution only 4.1 Execution only Kunden bekræfter og accepterer, at DEGIRO foretager deres services baseret på execution only og at DEGIRO derfor ikke rådgiver Kunden. Kundens Ordrer er automatisk behandlet af DEGIROs systemer og kun kontrolleret i forhold til Begrænsninger og betingelser aftalt mellem parterne. Kundens ordrer og positioner vurderes ikke af DEGIRO i forhold til Kundens kapital, investeringsportefølje eller investeringsmål. Det er kun Kunden der er ansvarlig for Ordrene og positioner der er valgt af Kunden. 4.2 Risici ved short handel Investering med lånte værdipapirer er ikke uden risiko. Når alt kommer til alt investerer Kunden med sin finansielle indflydelse. Kunden skal på et tidspunkt returnere de lånte værdipapirer til DEGIRO. Fordi der teoretisk ikke er nogen øvre grænse for prisen på en aktie, er der derfor heller ingen grænse, rent teoretisk, på de potentielle finansielle tab for Kunden. Kunden bekræfter, at han er fuldstændig klar over risikoen forbundet med short handel i værdipapirer og at han altid vil sikre sig, at han evner at bære tabet. Det er derfor klogt (afhængig af ens personlige risici profil) at gøre brug af short handel med forsigtighed. 4.3 Viden og information Kunden erklærer, at han har kendskab og forståelse for short handel og er bekendt med den risiko der er forbundet med dette. Kunden bekræfter at have læst kapitlet "Short handel" som findes i Investerings Services dokumentet, der findes i Yderligere Information Investerings Services, og at han forstår dette kapitel. Kunden bekræfter og accepterer, at DEGIRO tilbyder deres services baseret på execution only og ikke rådgiver Kunden. 4.4 Varetagelsespligt Kunden bekræfter overfor DEGIRO at han vil gøre brug af DEGIROs services med fornuft og at han vil passe på, ikke at lave transaktioner eller holde positioner, som overstiger hans finansielle kapacitet eller som ikke passer til Kundens investeringsmål eller hans portefølje. Kunden bekræfter, at han ikke vil foretage transaktioner i finansielle produkter som han ikke har tilstrækkelig viden eller indsigt i. Kunden skal holde nøje øje med hans positioner i short handel og hvis nødvendigt gribe ind, ved at lukke positioner eller forhøje sikkerhedsstillelsen for at undgå margin grænser bliver brudt. Artikel 5. Ordrer 5.1 Ordrer Kunden kan udføre short handler gennem DEGIRO. Det er ikke muligt at short handle med alle finansielle værdipapirer eller på alle børser. En Ordre, fra kunden, på en short handel på et specifikt aktiv bliver af DEGIO betragtet som en anmodning fra kunden om at låne det specifikke aktiv til at udføre en short handle med. DEGIRO er ikke forpligtet til at gennemføre (udlåne specifikke aktiv) en Ordre på en short handel for kunden. finansmarkedet [Autoriteit Financiële Markten]. 4/7

5 5.2 DEGIROs Leveringsforpligtelser Når kunden foretager en Short handel med et aktiv gennem DEGIRO, bliver DEGIRO forpligtiget til at levere aktivet til den relateret til børs eller OTC køberen. DEGIRO vil kun udføre en Short ordre for en Kunde, når DEGIRO er sikker på at kunne imødekomme leveringsbetingelserne; feks. at DEGIRO er i stand til at låne aktivet fra en tredjepart. 5.3 Love og reguleringer Supervisorer fra det finansielle marked, som DEGIRO opererer i, vil fra tid til anden sætte begrænsninger på udførelse af Short handel. Kunden vil altid blive informeret om disse begrænsninger og overholde disse begrænsninger. 5.4 Begrænsninger DEGIRO har altid ret til at begrænse eller afskaffe muligheden for at udføre Short handel. DEGIRO kan indføre midlertidige eller permanente begrænsninger til de typer Short handler der tillades. DEGIRO vil gøre det nødvendige for at informere Kunden i rette tid om sådanne begrænsninger. 5.5 Grænser DEGIRO vil kun udføre en ordre fra Kunden når Kunden opfylder de begrænsninger og betingelser der er aftalt mellem parterne efter at Ordren er udført. Artikel 6. Positioner 6.1 Overskud Bemærk: Hvis der bliver udbetalt afkast på værdipapir hvori Kunden har en Short position, såsom dividende eller renter, vil Kunden være forpligtiget til at betale bruttobeløbet (før skat) til DEGIRO. 6.2 Kompensering Kunden er påkrævet at betale et kompensationsgebyr til DEGIRO ved lån af værdipapirer. Kompensationen kan afhænge af beløbet som DEGIRO er forpligtiget til at betale tredjepart, fra hvor DEGIRO låner værdipapirerne. Kunden kan til enhver tid tjekke satserne i takstlisten under Yderligere Information på Investerings Service på hjemmesiden. 6.3 Købstransaktion Når Kunden udfører en købstransaktion af Værdipapirer, som Kunden også har Short positioner på og værdipapiret bliver opbevaret hos samme tredjepart, hvor DEGIRO lånte værdipapiret fra, vil det automatisk blive brugt til at afklare gældssituationen vedrørende Værdipapirerne der er lånt af Kunden gennem DEGIRO. 6.4 Anmodning om returnering finansmarkedet [Autoriteit Financiële Markten]. 5/7

6 DEGIRO har til enhver tid ret til at kræve, at Kunden skal lukke sin Short position ved at købe eller ved overføre de respektive Værdipapirer til samme opbevaringssted (tredjepart) som de lånte Værdipapirer ligger. Hvis Kunden ikke retter sig efter denne anmodning fra DEGIRO indenfor tidsfristen fastsat af DEGIRO, er DEGIRO berettiget til at købe de pågældende Værdipapirer på vegne af Kunden. DEGIRO vil informere Kunden om dette i tilstrækkelig tid forinden. Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier 7.1. Grænseværdier Værdipapirer kan have store udsving i værdi. Kunden forpligter sig til at huske dette. Kunden forpligter sig til, at det er hans ansvar, at sikre, at Kundes grænseværdierne ikke overstiges. Grænseværdierne og den måde de er beregnet på, er tilgængelige for Kunden i dokument Nettoværdi, risici, kreditfacilitet og shorthandel under Yderligere Information Investerings Services. Kunden bør påtage sig dette ansvar med stor omhyggelighed. Kunden må ikke udføre nogen handler, hvor det sandsynligt kan medføre at grænseværdierne bliver brudt. Kunden forpligter sig til løbende at overvåge værdien af værdipapirerne i henhold til grænseværdierne og gribe ind i rette tid, ved at lukke positioner eller forhøje Sikkerhedsstillelsen, for at undgå overskridelse af grænseværdierne Forsyne med yderligere egenkapital Investeringer der er baseret på lånte Værdipapirer kan skabe store bevægelser i værdi i forhold til Kundens kapital. Som et resultat af værdibevægelser kan grænseværdierne der er fastsat i Investerings Service Aftalen blive brudt meget hurtigere. Kunden indvilger sig til at overføre yderligere kapital efter den første anmodning fra DEGIRO og forpligter sig på, at have tilstrækkelige finansielle ressourcer til de påkrævede overførelser Indgriben af DEGIRO DEGIRO vil gerne understrege over for Kunden, at DEGIRO ved tilfælde af grænseværdi der er brudt kan gribe inde som nævnt i Investerings Service Aftalen og yderligere uddybet i Yderligere Information Investerings Services. Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt 8.1 Tilbagebetales hvis påkrævet Alle positioner i Debit Securities tilbagebetales hvis påkrævet af DEGIRO, såfremt en af følgende situationer opstår: når, Kunden erklæres konkurs, er under betalingsstandsning eller er i et forløb for hvilket som helst form for Gælds omlægnings; når Kunden afgår ved døden; når Kunden ikke længere er bemyndiget i forhold til hans/hendes aktiver; når en betydelig del af Kundens aktiver er krævet; når Kunden bryder finansielle forpligtelser i henhold til Kundeaftalen. finansmarkedet [Autoriteit Financiële Markten]. 6/7

7 8.2 Renter Hvis Debit Securities grænseværdier bliver overskredet, vil disse dele af Debit Securities udløse standard satser som beskrevet i priseliste dokumentet under Yderlige Information Investerings Services. Artikel 9: Sikkerhedsstillelsesret, brug og udlån Hvis Custody Profilen på Kundens Personlige Side er anvendt, Kunden giver hermed udtrykkeligt samtykke til, at DEGIRO må opbevare aktiver, til en værdi der står i et rimeligt forhold til Kundens samlede brug af debetpositioner, hos prime børsmæglere og kontoførere, hvorpå Artikel 4.5 og 9 hos Vilkår og Betingelser Investerings Services (brug af Aktier af en tredjepart og Lån) er anvendelige. På andre Profiler Artikel 4.5 og 9 hos Vilkår og Betingelser Investerings Services er altid anvendelige. Artikel 10: Varighed & Ophør Tilføjelsen Shorthandel skal indgås mellem de berørte parter for en ubestemt tidsperiode. Tilføjelsen Sikkerheds Virkninger kan bringes til ophør på et hvilket som helst tidspunkt af de implicerede parter, med et varsel på en kalender måned. Tilføjelsen Shorthandel vil automatisk udløbe ved afslutningen af investeringsaftalen. finansmarkedet [Autoriteit Financiële Markten]. 7/7

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik

Yderligere information investeringsservice. Ordrer- og ordreudførelsespolitik Yderligere information investeringsservice Ordrer- og ordreudførelsespolitik Indledning I Yderligere Informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler,

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Corporate actions

Yderligere information investeringsservice. Corporate actions Yderligere information investeringsservice Corporate actions Indledning I Yderligere informationer om Investeringsservice giver DEGIRO den detaljerede fortolkning af de kontraktuelle aftaler, som DEGIRO

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Generelle Vilkår. Afregning: Betaling fra Rekvirenten til en Forhandler for Korttransaktioner i overensstemmelse med denne Aftale.

Generelle Vilkår. Afregning: Betaling fra Rekvirenten til en Forhandler for Korttransaktioner i overensstemmelse med denne Aftale. Generelle Vilkår Disse vilkår regnes for at være en aftale i islandsk lov nr. 120/2011 om betalingstjenester, kapitel III s forstand, og derfor gælder bestemmelserne i det kapitel ikke om disse vilkår.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere