VIRTUALLY INVISIBLE 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRTUALLY INVISIBLE 300"

Transkript

1 VIRTUALLY INVISIBLE 300 WIRELESS SURROUND SPEAKERS OWNER S GUIDE BRUGERVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING GUÍA DEL USUARIO KÄYTTÖOHJE NOTICE D UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BRUKERVEILEDNING PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MANUAL DO PROPRIETÁRIO BRUKSANVISNING

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret. 10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Dette symbol betyder, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne vejledning. Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet. Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet. Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet. Brug IKKE en strømomformer med dette produkt. Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både. Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med dette system, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen. Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. 仅适用于 2000m 以下地区安全使用 Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter. På grund af ventilationsbehovet fraråder Bose at placere produktet på et indelukket sted, såsom i en vægs hulrum eller i et lukket skab. Produktets mærkat er placeret i bunden af produktet. 2 - DANSK

3 OPLYSNINGER OM REGLER Denne enhed overholder del 15 af FCC Rules og Industry Canada s licensfritagede RSS-standarder. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem Radiator-højttaleren og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer. W52 kun til indendørs brug Modtagerkategori = 2 Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: 6 er 2006 eller Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. DANSK - 3

4 INDHOLD Sådan kommer du i gang Bygning af dit underholdningssystem... 5 Udpakning... 5 Retningslinjer for placering... 6 Montering af højttalere... 7 Opsætning af højttalerne Tilslutning af adaptere... 8 Identifikation af omskifterindstillinger på trådløse modtagere... 9 Tilslutning af højttalerne... 9 Tilslutning af strøm Afslutning af opsætning Parring med en SoundTouch 300 soundbar Kontrol af lyden Kør ADAPTiQ -lydkalibrering Kørsel af ADAPTiQ -lydkalibrering Sådan får du systemoplysninger Systemstatusindikatorer Pleje og vedligeholdelse Rengøring Kundeservice Information om den begrænsede garanti Tekniske oplysninger SERVICE-stik Fejlfinding Almindelige løsninger Kan ikke fuldføre ADAPTiQ -lydkalibrering DANSK

5 Bygning af dit underholdningssystem De bagerste Virtually Invisible 300 højttalere er en del af et modulært hjemmebiografsystem, og de er kompatible med SoundTouch 300 soundbaren og det trådløse Acoustimass 300 basmodul (medfølger ikke). Du kan altid trådløst parre basmodulet og surroundhøjttalerne for at få en endnu fyldigere og mere intens lyd. For at købe disse systemer skal du kontakte din lokale Bose -forhandler eller besøge Udpakning SÅDAN KOMMER DU I GANG Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med: Virtually Invisible 300 højttaler (2) Trådløs modtager (2) AC2-adapter (2) Netkabel (2) To-bens højttalerkabel (2) Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region. Hvis en hvilken som helst del er beskadiget, må du ikke anvende den. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen. DANSK - 5

6 Sådan KOMMER du i gang Retningslinjer for placering For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra trådløse modtagere i en afstand på mellem 30 til 90 centimeter. Placer højttalerne og trådløse modtagere udenfor og væk fra metalskabe, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder. Komponent Baghøjttalere Trådløse modtagere Anbefaling til placering Placer højttalerne på gummibunden og en stabil og plan overflade. Placer højttalerne i ørehøjde eller højere oppe bagerst i rummet. Hvis du placerer højttalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved reolens forreste kant. For en lyd, der rettes direkte mod lytteren, skal højttalerne vende mod lytteren. For en lyd, der reflekteres fra væggene for at fylde rummet, skal højttalerne vende mod den bageste væg eller en sidevæg. Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til R (højre). Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til L (venstre). Stå over for tv et, og placer højttaleren og den trådløse modtager R i højre side af rummet. Stå over for tv et, og placer højttaleren og den trådløse modtager L i venstre side af rummet. Sørg for, at der findes en stikkontakt tæt på den trådløse modtager. 6 - DANSK

7 Montering af højttalere Sådan KOMMER du i gang Du kan montere højttalerne på vægbeslag, gulvstativer eller bordstativer. For at købe dette tilbehør skal du kontakte din lokale Bose -forhandler eller besøge FORSIGTIG: Brug kun Bose-hardware til at montere højttalerne Brug af uautoriserede beslag kan ødelægge dit Bose-system og dets komponenter. DANSK - 7

8 OPSÆTNING AF HØJTTALERNE Tilslutning af adaptere 1. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til venstre (mod uret) for at løsne ledningerne i terminalerne. 2. Sæt den røde afisolerede ende af det to-benede kabel mærket + i den røde + terminal. 3. Sæt den sorte, afisolerede ende af det to-benede kabel i den søivfarvede terminal. Bemærk: Sørg for kun at isætte de afinsolerede og fortinnede dele af hver blotlagt ledning, så du undgår at fastspænde ledningsisoleringen. 4. Ved hjælp af en skruetrækker skal du dreje skruerne til højre (med uret) for at løsne ledningerne i terminalerne. 5. Gentag trin 1 4 for at tilslutte den anden adapter. 8 - DANSK

9 Opsætning af højttalerne Identifikation af omskifterindstillinger på trådløse modtagere Dine højttalere kan sluttes til trådløse modtagere, så de kan kommunikere med SoundTouch 300 soundbaren. Modtagerne er fra starten forudindstillet til en venstre og højre kanal. Du kan bruge omskifteren foran på modtageren til at tilpasse kanalindstillingerne. 1. Bekræft, at kontakten til den anden trådløse modtager er indstillet til R (højre). 2. Bekræft, at kontakten til en trådløs modtager er indstillet til L (venstre). Bemærk: Sørg for, at den ene trådløse modtager altid er indstillet til L (venstre), og den anden er indstillet til R (højre). Tilslutning af højttalerne 1. Sæt adapteren ind bag på højttaleren. 2. Sæt den anden ende af det to-benede kabel i din trådløse modtager. Du hører eller føler et klik. 3. Gentag trin 1 og 2 for at tilslutte den anden højttaler. DANSK - 9

10 Opsætning af højttalerne Tilslutning af strøm 1. Placer højttalerne i henhold til Retningslinjer for placering på side 6 2. Slut en ende af netledningen til din trådløse modtager. 3. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt. 4. Gentag trin 1 og 3 for at indstille den anden højttaler DANSK

11 Parring med en SoundTouch 300 soundbar AFSLUTNING AF OPSÆTNING For trådløst at parre de bagerste højttalerne med en SoundTouch 300 soundbar skal du placere soundbaren i parringstilstand ved hjælp af fjernbetjeningen. 1. På SoundTouch 300-fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch -knappen. 2. Tryk på og hold nede, indtil tilslutningsindikatoren på soundbaren blinker hvidt. 1 2 Når de er parret, udsender højttalerne en tone. LED-indikatoren bag på den trådløse modtager og -indikatoren på soundbaren lyser hvidt. Bemærk: Se Fejlfinding på side 17, hvis højttalerne ikke kan parres med soundbaren. DANSK - 11

12 Afslutning af opsætning Kontrol af lyden 1. Tænd dit tv. 2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde: Tænd for denne kilde. Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tvindgang. Hvis du ikke har programmeret SoundTouch 300-fjernbetjeningen, kan det være nødvendigt at bruge en anden fjernbetjening. 3. Tænd for SoundTouch 300 soundbaren. Der kommer ingen lyd fra dine bagerste højttalere. Bemærk: Se Fejlfinding på side 17, hvis du ikke hører lyd fra de bagerste højttalere. Se brugervejledningen til SoundTouch 300, hvis du ikke hører lyd fra soundbaren. Kør ADAPTiQ -lydkalibrering Når du har sluttet de bagerste højttalere til SoundTouch 300, skal du køre ADAPTiQ lydkalibrering for at få den bedste akustiske præstation. ADAPTiQ tilpasser lyden af systemet til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lydmålinger. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter. Under en ADAPTiQ-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTiQ-headsettet (følger med SoundTouch 300 soundbaren) lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lydkvalitet. Hvis du ikke længere har ADAPTiQ-headsettet, skal du kontakte Bose kundeservice for at få et andet headset. Se adresselisten i kassen. Bemærk: Hvis du også parrer det trådløse Acoustimass 300 basmodul med soundbaren, skal bassen parres, før du kører ADAPTiQ-lydkalibrering. Se lynstartvejledningen eller brugervejledningen til Acoustimass 300. Kørsel af ADAPTiQ -lydkalibrering 1. Sæt ADAPTiQ -headsettet (følger med SoundTouch 300) på dit hoved DANSK

13 Afslutning af opsætning 2. Sæt kablet til ADAPTiQ -headsettet i ADAPTiQ-stikket bag på soundbaren. 3. På SoundTouch 300-fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch -knappen. 4. Tryk og hold nede på, indtil TV-indikatoren og Bluetooth -indikatoren på soundbaren lyser grønt. 3 4 ADAPTiQ-processen starter. Bemærk: Hvis du ikke hører dit sprog, skal du trykke på og på fjernbetjeningens navigationsfelt. Tryk og hold nede på i 10 sekunder for at nulstille sproget. 5. Følg talemeddelelserne, indtil ADAPTiQ-processen er fuldført. Se side 19, hvis du hører en fejlmeddelelse, og du ikke er i stand til at fuldføre ADAPTiQ-lydkalibreringen. 6. Fjern ADAPTiQ-headsettet fra soundbaren, og gem det et sikkert sted. Hvis du parrer basmodulet (tilbehør), skal du flytte eller montere soundbaren eller flytte alle møbler, og køre ADAPTiQ-lydkalibreringen igen for at sikre optimal lydkvalitet. DANSK - 13

14 SÅDAN FÅR DU SYSTEMOPLYSNINGER Systemstatusindikatorer Foran på den trådløse modtager findes en LED-indikator, der viser systemets status. LED-indikatoren lyser i henhold til systemets status. LED-indikator Indikatoraktivitet Blinker gult Lyser hvidt Lyser gult konstant (svagt) Blinker hvidt Blinker rødt Systemtilstand Klar til at parre Tilsluttet soundbar Frakoblet soundbar Downloader softwareopdatering til systemet Firmwarefejl - kontakt Bose kundeservice 14 - DANSK

15 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Rengør ydersiden af de bagerste højttalere med en blød, tør klud. Brug ikke spray i nærheden af højttalerne. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. Undgå at spilde væske eller tabe objekter i nogen af åbningerne. Kundeservice Yderligere hjælp til at bruge de bagerste højttalere: Besøg global.bose.com/support/vi300 Kontakt Bose kundeservice. Se adresselisten i kassen. Information om den begrænsede garanti Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på garantikortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på garantikortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på eller for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand. Tekniske oplysninger Indgangsstrømdata: V 50/60 Hz 30 W DANSK - 15

16 Sådan FÅR du SYSTEMOPLYSNINGER SERVICE-stik SERVICE-stikket er kun beregnet til service. Sæt ikke nogle kabler i dette stik DANSK

17 Gør en af følgende ting, hvis du har problemer med de bagerste højttalere: Fjern netledningerne til de trådløse modtagere, vent 15 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Fastgør alle kabler. Tjek indikatorerne for systemstatus (se side 14). Flyt højttalerne og de trådløse modtagere væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv er, mikrobølgeovne, etc.). Placer trådløse modtagere og de bagerste højttalere i henhold til retningslinjerne for placering (se side 6). Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem. Almindelige løsninger FEJLFINDING Følgende tabel viser en liste med symptomer og mulige løsninger til almindelige problemer. Symptom Ingen strøm Trådløse modtagere parres ikke med soundbaren Løsning Sørg for, at systemet er tændt ved at tjekke statusindikatoren (se side 14). Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, vent 15 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Gentag parringsprocessen (se side 11). Brug SoundTouch 300-fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren. Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, vent 15 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Gentag parringsprocessen (se side 11) Nulstil soundbaren (se brugervejledningen til SoundTouch 300). DANSK - 17

18 Fejlfinding Symptom Ingen Periodisk, dårlig eller forvrænget lyd Ingen surround sound Løsning Slå systemets lyd fra. Forøg lydstyrken. Kontrollér, at der kommer lyd fra SoundTouch 300 soundbaren (se brugervejledningen til SoundTouch 300). Hvis kilden er sluttet til dit tv, skal du vælge den korrekte tv-indgang (se brugervejledningen til SoundTouch 300). Fjern netledningerne til de trådløse modtagere og soundbaren, vent 15 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. Gentag parringsprocessen (se side 11) Kontrollér, at en trådløs modtager er indstillet til den L (venstre) kanal og den anden til den R (højre) kanal. Sørg for, at de positive og negative højttalerkabler er sat sikkert fast i adapteren. Sæt adapterne i højttalerne. Test forskellige kilder, hvis det er relevant. Hvis du ikke allerede har fuldført ADAPTiQ -lydkalibreringen, skal du køre den nu (se side 12). Sørg for, at de positive og negative højttalerkabler er sat sikkert fast i adapteren. Sæt adapterne i højttalerne. Hvis højttalerne placeres i et skab eller på en hylde, skal du placere dem så tæt som muligt på den forreste kant af hylden for at få en optimal akustisk præstation. Sørg for, at dit tv surround sound (se tv ets brugervejledning). Kontrollér, at en trådløs modtager er indstillet til den L (venstre) kanal og den anden til den R (højre) kanal. Sørg for, at de positive og negative højttalerkabler er sat sikkert fast i adapteren. Sæt adapterne i højttalerne DANSK

19 Fejlfinding Kan ikke fuldføre ADAPTiQ -lydkalibrering Lyt til talemeddelelserne til følgende fejlmeddelelser: Fejlmeddelelse Problem Gør følgende 1 Mikrofonen på ADAPTiQ -headsettet registrerer ikke lyd. 2 For meget støj i rummet. 3 ADAPTiQ-headsettet er for tæt på højttalerne. 4 Lyttepositionerne ligner hinanden for meget. 5 ADAPTiQ-headsettet kan ikke udføre målinger under flytningen. Fastgør alle højttalerkabler. Kontrollér, at mikrofonåbningen øverst på ADAPTiQ-headsettet ikke er blokeret. Dit ADAPTiQ-headset kan være ødelagt. Kontakt Bose kundeservice for at få reservedele. Se adresselisten i kassen. Kør ADAPTiQ-lydkalibrering igen, når der er stille i rummet. Flyt ADAPTiQ-headsettet længere væk fra højttalerne. Flyt meter væk fra dine tidligere lytteområder. Hold dit hoved i ro. Når du har rettet dit problem, skal du vende tilbage til ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 12). Hvis du hører en anden fejlmeddelelse, skal du kontakte Bose kundeservice for at få flere instruktioner. Se adresselisten i kassen. DANSK - 19

20 2016 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Læs mere

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

SOUNDTOUCH SA-5 AMPLIFIER

SOUNDTOUCH SA-5 AMPLIFIER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

LIFESTYLE 600 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING

LIFESTYLE 600 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING LIFESTYLE 600 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner.

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SUB100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing. COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Brugervejledning Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Deutsch Dansk SIKKERHEDSINFORMATION Læs

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere