Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins"

Transkript

1 Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik mai 2007

2 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og arbejdskonflikter Lovbestemt ret til stiftelse af fagforeninger Fagforenings arbejdsområde kommune hele landet Mandat til forhandling og afsluttelse af tariffavtaler hos hver enkelt fagforening

3 Arbejdsgiversiden Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins (SA) Otte medlemsforeninger Brancheforeninger Medlemsvirksomheder Indmeldelse i en af medlemsforeningene medfører automatiskt medlemsskab i SA

4 Fagforeninger Fagforeningernes landsorganisation ASI Seks medlemsforbund Distrikts og brancheforbund Søofficerenes forbund står udenfor ASI Antal medlemsfagforeninger er nu 79 I 1996 var de 236

5 Arbejdsmarkedet Omkring 85 % af arbejdstagerne er medlemmer af fagforeninger Arbejdsstyrken er Arbejdsdeltagelse 83 % af årige 65,8 % af årige 7 % udenlandsk arbejdskraft

6 Tariffavtaler Mandat til afslutning af tariffavtaler: På arbejdsgiversiden SA har medlemsvirksomhedernes mandat til forhandling og afslutning af tariffavtaler. På arbejdstagersiden Mandaten er hos hver enkelt fagforening.

7 Minimum løn Ifølge lov nr. 55 fra 1980 er lønsats i tariffavtale minimum løn for vedkommende fagområde. Gælder også for: uorganiserede arbejdstagere uorganiserede arbejdsgivere udenlandske arbejdstagere som arbejder på udenlandske virksomheders vegne i Island. Ulovligt at aftale ringere vilkår.

8 Arbejdstid Ordinær arbejdstid er 40 timer om ugen Kaffepauser inklusive Effektiv arbejdsuge 37 timer 5 minutter Daglig arbejdstid er 8 timer Effektiv arbejdstid 7 timer 25 minutter Arbejdstidens tilrettelæggelse bestemmes i ansættelsesaftalen timers arbejdsdag er almindelig arbejdstid i forskellige brancher.

9 Fleksibilitet Islandskt arbejdsmarked er meget fleksibelt i sammenligning med de fleste Europæiske lande. Islands særpræg er blandt andet: Lav arbejdsløshed Arbejdsløsheden er 1,3 % 1,5-3,9 % i de sidste 10 år Ældres arbejdsdeltagelse 65,8 % af årige

10 Fleksibilitet Skaber mulighed til at reagere på driftmæssige ændringer ved at: Rationalisere Reducere lønomkostninger Reducere personale Ændre arbejdstiden Ændre arbejdsområde Ændre arbejdsplads

11 Fleksibilitet Arbejdsgiveren er berettiget til: Fri ansættelse af arbejdstagere. Tidsbegrænset ansættelse. Opgavebegrænset ansættelse. Ændring af arbejdsvilkår uden opsigelse af arbejdstager. Opsigelse af arbejdstager uden pligt til at opgive grund for opsigelsen. Grundregelen er at ansættelsesaftaler er til ubegrænset tid.

12 Ansættelsesforholdets ophør Ansættelsesforholdets afslutning: Opsigelse Afskedigelse uden forudgående varsel Opsigelsesfrist i henhold til tariffavtale. En uge til 3 måneder

13 Opsigelse Arbejdsgiveren er ikke pligtig til at give forklaring på opsigelsen. Undtagelser bl.a. ifølge ligestillingsloven, lov om barsels- og forældreorlov, lov om virksomhedsoverdragelse og lov om gruppeopsigelser. SA anbefaler personlig samtale med medarbejderen før den skriftlige opsigelse finder sted. Under samtalen ville grunden til opsigelse være drøftet.

14 Opsigelsesfristen Opsigelsesfrist Gensidig frist for arbejdsgiver og arbejder Indtil 3 måneder ifølge tariffavtaler Ældre mearbejdere med uafbrudt beskæftigelse i virksomheden for 10 år eller mere erhverver forlænget opsigelsesfrist. 55 år = 4 måneder 60 år = 5 måneder 63 år = 6 måneder

15 Opsigelsens udførelse Formkrav: Skriftlig opsigelse. Mundtlig opsigelse: Domstolene har anerkendt mundtlig opsigelse gyldig hvis den kan bevises. Arbejdsgiveren har bevisbyrden. Opsigelsen skal være klar og utvetydig.

16 Skriftlig meddelelse Skriftlig meddelelse om opsigelse må være modtaget af arbejdstageren eller postlagt så tidligt at brevet eller meddelelse fra posten om anbefalet brev er blevet afleveret til arbejdstagerens hjem inden udløbet af en måned. Ellers forelænges opsigelsesfristen om en måned.

17 Ændring af arbejdsvilkår Ændring af arbejdsvilkår kan først gennemføres efter udløbet af personlig opsigelsesfrist. Opsigelse af arbejdsvilkår indebærer tilbud om ny og ændret arbejdsaftale. Arbejdstageren har valg om at fortsætte arbejde på nye vilkår eller holde op.

18 Bortvisning Opsigelse uden forudgående varsel med øjeblikkelig virkning. Medarbejderen holder op med det samme og løn betales kun til dato. Arbejdsgiveren har bevisbyrden for: At arbejdstageren har fortabt ret til opsigelsesfrist på grund af væsentlig misligholdelse af arbejdsforpligtelser. Eller at der har været udstedt skriftlig slutadvarsel.

19 Ulovlig opsigelse Arbejdsgiverens erstatningspligt Arbejdstageren har ret til erstatning i henhold til lov eller aftalt opsigelsesret. Løn for erhvervet opsigelsesret. Særlige regler vedrørende opsigelse af gravide kvinder, fagforeningers tillidsmænd etc. Arbejdstagerens erstatningspligt Hvis arbejdstageren fratræder uden at respektere aftalt opsigelsesfrist. Halvdelen af hvad arbejdsgiveren skal betale i omvendt situation.

20 Sygefravær Basert på oplysninger fra omkring 100 virksomheder i forskellige brancher på det private arbejdsmarked var gennemsnitligt sygefravær: 4,8 % ,2 % ,7 % ,3 % 2005

21 Sygeløn Arbejdsgiver betaler 1 % af lønsummen til fagforeningers sygekasse Sygeløn til arbejdstageren i op til 4 måneder Ekstra 3 måneder ved arbejdsulykker Efter endt arbejdsgiverperiode har arbejdstageren ret til dagpenge fra Fagforeningens sygekasse Statens folkeforsikring.

22 Sygelønsret Sygelønsret er samlet ret for hver 12 måneders periode uden hensyn til sygdoms art. Ved beregning af sygeløn fratrækkes arbejdstagerens sygefraværsdage inden for de sidste 12 måneder.

23 Øvrige betingelser Indtjening af ret til sygeløn I henhold til tariffavtale. Meddelelse forsømmelse kan medføre tab af ret til sygeløn Lægeattest Bevisbyrden for uarbejdsdygtigheden er arbejdstagerens. Arbejdsgiveren betaler omkostinger hvis fremvisning af lægeattest er krævet.

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013

ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 ABAF-NYT, nr. 22/2013, 13. juni 2013 Husk at kontrollere dine ansattes kørekort Det er forbudt at overlade føringen af en bil til personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort til køretøjet.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere