Ugefokus ECB stjal rampelyset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus ECB stjal rampelyset"

Transkript

1 Investment Research 3. maj 2013 Ugefokus ECB stjal rampelyset Fokus i de kommende to uger Det vigtigste økonomiske nøgletal i euroområdet i de kommende to uger er BNP for 1. kvartal Ifølge vores estimat er den økonomiske vækst faldet 0,2 % k/k. I Kina offentliggøres de fleste nøgletal for april i løbet af de næste to uger. Generelt venter vi en bedring efter meget svage tal i marts. Det bør medføre en vis lettelse på markedet. De japanske tal ventes at bekræfte en forholdsvis stærk økonomisk bedring i Japan. Norges Bank ventes at holde renten uændret på mødet den 8. maj. Der er dog mulighed for en rentenedsættelse efter den seneste moderate lønaftale og den overraskende lave inflation i marts. I Sverige har Riksbankens nedjustering af rentebanen på grund af lav inflation igen sat fokus på inflationsudviklingen. Efter vores vurdering kan det næste inflationstal den 14. maj vise yderligere fald. Ugen der gik ECB sænkede refi-renten med 25bp til 0,5 % og holdt indlånsrenten uændret på 0,0 %. Døren blev åbnet for lavere eller endda negative renter. Rentenedsættelsen kom efter et fald i inflationen i euroområdet til 1,2 % i april fra 1,7 % i marts. De kinesiske PMI-indeks tydede på, at Kina har tabt pusten yderligere. Indhold Fokus i de kommende to uger... 2 Ugen der gik... 5 Ugen der gik i Skandinavien... 7 EMEA update... 8 Læs mere... 9 Renter: Negativ indlånsrente på bordet igen Valuta: Signaler og støj mest støj Råvarer: OPECs overudbud Kredit: En bid af æblet Finansielle udsigter Makroprognose Finansprognose Kalender uge Kalender uge Finansprognose Hovedindikatorer Læs mere på 17 Kilde: Danske Bank 03-maj 3M 12M 10yr EUR swap 1,47 1,75 2,20 EUR/USD maj 6M 12-24M S&P ,59 0 to +5% 10%-15% Referatet fra Riksbankens seneste rentemøde viste, at husholdningernes gæld stadig står højt på dagsordenen hos Sveriges centralbank. De vigtigste norske indikatorer tyder på, at den økonomiske afmatning i 4. kvartal 2012 er et overstået kapitel. Lav inflation i Sverige.. og vækst over trend i Norge Kilde: Reuters Ecowin Kilde: Reuters Ecowin Redaktører Allan von Mehren Steen Bocian

2 Fokus i de kommende to uger Globalt I USA er næste uges kalender relativt tynd ingen væsentlige nøgletal og kun få Fedtaler, hvoraf den vigtigste er Bernankes på Chicago Feds Conference på fredag. Næste uge igen byder på langt flere nøgletal, og især detailsalget bliver interessant. Det skuffende marts-tal afspejlede formentlig de amerikanske forbrugeres reaktion på skattestigningerne, og vi forventer, at dette også påvirker april, hvor tallene derfor vil ligge relativt lavt. Vi forventer et fald i det samlede tal som følge af faldende benzinpriser og et svagt bilsalg, men en beskeden stigning i detailsalget ekskl. biler og benzin. I den samme uge kommer der tal for inflationen, boligmarkedet, forbrugertilliden fra University of Michigan og de første regionale PMI-tal for maj, som kan vise sig interessante, da de vil give et vist fingerpeg om udviklingen i fremstillingssektoren i maj. Det vigtigste nøgletal i euroområdet i de kommende to uger er BNP-væksten i 1. kvartal. Vi forventer, at euroområdets økonomi skrumpede 0,2 % k/k i 1. kvartal 2013, da de bløde indikatorer har været svagere end forventet i 1. kvartal, mens svækkelsen er mindre udtalt i de seneste hårde nøgletal. Afmatningen vil formentlig afspejle nulvækst i Tyskland og fortsat opbremsning i Frankrig og Italien. Det foreløbige BNP for Spanien i 1. kvartal er allerede offentliggjort og viste et fald på 0,5 % k/k. Inden offentliggørelsen af BNP-tallene vil detailsalget og industriproduktionen for marts i euroområdet give yderligere fingerpeg om den økonomiske situation i 1. kvartal. Vi får flere oplysninger om 2. kvartal, når de bløde indikatorer offentliggøres. Det tyske forventningsindeks ZEW faldt i april, men vi forventer en stigning i maj som følge af større optimisme. I Storbritannien forventer vi ingen ændringer i Bank of Englands kurs på mødet den 9. maj. De seneste tal for den økonomiske vækst overraskede positivt, og vi forventer ingen yderligere lempelse af pengepolitikken på kort sigt. Eftersom funding-planen til støtte for bankernes udlån (FLS) blev udvidet i sidste uge, forventer vi ingen ændringer i kursen på denne side af Mark Carneys tiltræden i juli. Inflationsrapporten, som offentliggøres den 15. maj, vil bringe nyt om centralbankens overvejelser og prognoser. I Kina offentliggøres de fleste hårde nøgletal for april i de kommende to uger. Generelt forventer vi stigende tal efter de generelt meget svage marts-tal, hvilket vil lette situationen lidt på markedet, da det vil betyde, at der var tale om overdrevet svage tal i marts. Men de vil ikke ændre på det samlede billede af, at fremgangen i Kina har mistet lidt fremdrift. Volatiliteten i marts- og april-tallene skyldes efter vores vurdering især forskelle i antal arbejdsdage (to mere i april 2013 end i april 2012 samt to færre i marts 2013). Vendingen i april har vist sig i de daglige tal for industriproduktionen, som tyder på, at elproduktionen i april steg til ca. 8 % å/å fra bare 2 % å/å i marts. Det peger mod en vækst i industriproduktionen til 9,9 % å/å i april (måske endnu mere) fra kun 8,9 % å/å i marts. Detailsalget og anlægsinvesteringerne ventes også at vise moderat bedring i marts. Endelig ventes forbrugerprisinflationen at stige en smule til 2,3 % å/å i april fra 2,1 % å/å, men den ligger stadig langt under regeringens mål på 3,5 % for Producentprisinflationen ventes at være faldet kraftigere i april på baggrund af lavere råvarepriser, hvilket indikerer, at der ikke er udsigt til inflationspres. Svækkelsen i detailsalget ventes at fortsætte T o t a lt d e t a ils a lg % m / m % m / m D e t a il s a lg, e k s k l. b ile r & b e n z in Kilde: Reuters EcoWin Model baseret på bløde nøgletal tyder på afmatning Kilde: Reuters EcoWin I Japan steg BNP-væksten markant i 1. kvartal 15 % k / k a n n B N P In d u s t r ip r o d u k t io n % k / k a n n. P r o g n o s e P rognose baseret på produktionsplaner Kilde: Reuters Ecowin Danske Bank Markets I Japan er det vigtigste nøgletal i de kommende to uger BNP for 1. kvartal, som ventes at bekræfte, at japansk økonomi nu er i relativt kraftig fremgang. Vi forventer en stigning i den økonomiske vækst i 1. kvartal 2013 til 2,6 % å/å annualiseret mod 0,2 % k/k annualiseret i 4. kvartal 2012, og at væksten kan nå op over 3 % k/k annualiseret i 2. kvartal 2013, hvis ikke den globale vækst bremser alt for meget op. Det er interessant, at fremgangen i Japan i høj grad har været drevet af stærk indenlandsk efterspørgsel (især privatforbrug og boliginvesteringer), men eksporten 2 3. maj 2013

3 steg dog også i begyndelsen af Indtil videre er der således ingen tegn på, at Japan stjæler vækst fra den øvrige globale økonomi som følge af yennens svækkelse. Tværtimod oversteg importvæksten i 1. kvartal eksportvæksten, og nettoeksporten gav reelt et lille negativt bidrag til den økonomiske vækst i 1. kvartal. Skandinavien Næste uge byder på flere interessante nøgletal for dansk økonomi. Forbrugerprisindekset venter vi steg med 0.2% m/m i marts, hvilket svarer til en stigning på 1.1% å/å. Det er en smule højere end i marts, hvor den var 0.9% å/å. Vi får også nyt om udenrigshandlen og betalingsbalancen i marts. Vi venter, at tallene vil vise, at eksporten var under pres i marts måned fra den økonomiske afmatning i euroområdet vores største eksportmarked. Den tendens vil formentlig også vise sig i tal for den stærkt afhængige industriproduktion i marts. Derudover får vi tal for beskæftigelsen i 1. kvartal. I Sverige er de kommende to uger fyldt med interessante nøgletal. Nogle er givet mere interessante end andre, især i lyset af Riksbankens overraskende skridt på det seneste rentemøde. Inflationen (offentliggøres tirsdag den 14. maj kl. 9.30) har tydeligvis fået større fokus igen, og i betragtning af udviklingen i den globale økonomi, den styrkede svenske krone og et svagt detailsalg er der en klar risiko for, at inflationsmålet ikke nås. Det har vi muligvis ikke taget tilstrækkelig højde for. Kort sagt forventer vi, at den samlede inflation og den underliggende inflationen er henholdsvis 0,7 % å/å og -0,2 % å/å, dvs. et nøk under Riksbankens forventning, og der er risiko for endnu lavere tal. Den 21. maj (kl. 9.30) offentliggøres arbejdsmarkedsrapporten for april. I rapporten for marts overraskede det os, at der både var højere ledighed og højere beskæftigelse. Vi forventer, at beskæftigelsen igen steg en lille smule, og vi håber virkelig, at ledigheden (sæsonjusteret) i det mindste holder sig på 8,4 %. Torsdag i samme uge (kl. 9.30) offentliggør Konjunkturinstituttet erhvervs- og forbrugertilliden, og her frygter vi igen en lille tilbagegang. Vi venter ingen renteændring på mødet i Norges Bank den 8. maj. Da den indgåede lønaftale var mere moderat end ventet, og inflationstallene for marts var overraskende svage, er spekulationerne om en rentenedsættelse taget til. Vi er enige i, at disse faktorer isoleret set trækker i retning af lavere renter. På den anden side er valutakursen betydeligt svagere, end Norges Bank antog i marts, hvilket isoleret set trækker i retning af højere renter. Bruger man Norges Banks egen renteformel ses det, at effekten fra valutakursen er stærkere, især på kort sigt. Af andre faktorer af betydning ser vi, at udlandets renteforventninger endnu en gang er faldet. Men samtidig ser det ud til, at væksten i norsk økonomi igen er over trendniveau, og der er ikke meget, som tyder på, at boligpriserne og husholdningernes gældsvækst berettiger til lavere renter. Vi forventer derfor en uændret rente og en forholdsvis afbalanceret tone i pressemeddelelsen. På basis af den nuværende prisfastsættelse i markedet kan det betyde højere korte renter og en stærkere kronekurs efter rentemødet. Ugen byder desuden på inflationstal for april, og efter de svage marts-tal vil endnu et svagt tal virkelig give Norges Bank hovedbrud. Spørgsmålet er formentlig, om Norges Bank får adgang til april-tallene på forhånd. Ugen efter offentliggøres der BNP-tal for 1. kvartal. Som nævnt har norsk økonomi rettet sig efter en svag afslutning på sidste år, og vi forventer, at fastlandsvæksten var 1,0 % k/k, dvs. højere end trendniveauet (ca. 0,75 %). Meget lav inflation % å / å % å / å In f la t io n Kilde: Danmarks Statistik Riksbanken er tilbage ved begyndelsen Kilde: Macrobond. Danske Banks beregninger Vækst over trendniveau Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets 3 3. maj 2013

4 Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Man 06-maj 11:00 EUR Detailsalg m/m å/å mar -0.4% -0.1% -2.2% -0.3% -1.4% Ons 08-maj 12:00 DEM Industriproduktion m/m å/å mar -0.2% -0.1% -4.0% 0.5% -1.8% Tors 09-maj 3:30 CNY Inflation å/å apr 2.3% 2.3% 2.1% Kilde: Bloomberg og Danske Bank Markets 3:30 CNY PPI å/å apr -2.3% -1.9% 13:00 GBP BoE annoncerer rentesats 0.50% 0.50% 0.50% Fre 10-maj 14:30 USD Fed's formand Bernanke (stemmebr., neutral) taler Scandi fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Tir 07-maj 9:00 DKK Industriens produktion m/m mar 1.5% 1.5% -4.8% Ons 08-maj 9:00 DKK Betalingsbalance mia. DKK mar :00 DKK Eksport (s.k.) m/m mar -3.9% 14:00 NOK Norges Banks pengepolitiske møde % 1.5% 1.5% 1.5% Fre 10-maj 10:00 NOK Forbrugerpriser m/m å/å apr 0.3% 1.4% 10:00 NOK Kerneinflation(KPIJAE) m/m å/å apr 0.3% 1.1% 0.3% 1.1% 0.2% 0.9% Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Man 13-maj 7:30 CNY Industriproduktion å/å apr 9.9% 9.4% 8.9% 7:30 CNY Faste investeringer å/å apr 21.0% 21.0% 20.9% 7:30 CNY Detailomsætning værdi å/å apr 12.8% 12.8% 12.6% 14:30 USD Detailsalg m/m apr -0.3% -0.4% 14:30 USD Detailsalg ekskl. Biler og benzin m/m apr 0.4% -0.1% Tir 14-maj 11:00 EUR Industriproduktion m/m å/å mar -0.3% 0.4% -3.1% 11:00 DEM ZEW erhvervstillid Indeks maj Ons 15-maj 11:00 EUR BNP, foreløbi k/k å/å 1. kvartal -0.2% -0.6% -0.9% 11:30 GBP BoE inflationsrapport 14:30 USD Empire fremstillings PMI m/m maj 3.05 Tors 16-maj 1:50 JPY GDP, foreløbig k/k ann. 1. kvartal 0.6% 2.6% 0.7% 2.8% 0.0% 0.2% 14:30 USD CPI m/m å/å apr -0.3% 1.2% -0.2% 1.5% 14:30 USD Påbegyndt privat boligbyggeri 1000 (m/m) apr 1036 (7.0%) 14:30 USD Udstedelse af byggetilladelser 1000 (m/m) apr 907 (-3.4%) 16:00 USD Philly Fed Fremstillings PMI Indeks maj 1.3 Fre 17-maj 15:55 USD Tillidsindikator (Uni. of Michigan), foreløbig Indeks maj 76.4 Scandi fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Tir 14-maj 9:30 SEK Forbrugerpriser m/m å/å apr 0.4% 0.0% Tors 16-maj 10:00 NOK BNP (fastland) k/k å/å 1. kvartal 0.9% 0.3% 4 3. maj 2013

5 Ugen der gik USA: Afmatning fortsætter, men bedring i vente Selv om ISM-indekset for fremstillingssektoren oversteg forventningerne en smule med et fald til 50,7 fra 51,3, var det generelt svagt. Det tyder på, at afmatningen i amerikansk økonomi ikke er overstået endnu. Underkomponenterne var noget blandede med en lille stigning i de nye ordrer og produktionen og et kraftigt fald i beskæftigelsen. ISM faldt igen Den største overraskelse fra rentemødet var, at der næsten ikke blev ændret i meddelelsen trods svækkelsen i nøgletallene i de seneste par måneder. Centralbanken fastholdt stort set retorikken med hensyn til væksten og inflationen og nævnte igen fremgangen på arbejdsmarkedet. Den største ændring i meddelelsen var, at der blev åbnet for muligheden af enten at øge eller mindske tempoet i de kvantitative lempelser, hvis udsigterne for inflationen eller situationen på arbejdsmarkedet ændrer sig. Det tyder på, at centralbanken fastholder sin tro på de positive udsigter for landets økonomi, men at den samtidig er parat til at ændre kurs, hvis forholdene kræver det. De ugentlige ledighedstal var langt bedre end ventet med et fald i antallet af førstegangsledige til , hvilket er det laveste i fem år. Det giver et lille håb om fremgang i arbejdsmarkedsrapporten for maj, men det er endnu for tidligt på måneden til at konkludere noget om, hvad det kommer til at betyde. De lave ledighedstal og det forhold, at de fremadskuende dele af ISM-indekset var relativt positive, bestyrker os i vores vurdering af, at afmatningen i amerikansk økonomi vil være forholdsvis kortvarig. Svage tal fik Draghi til at ændre mening ECB s Styrelsesråd besluttede med stor enighed at nedsætte refirenten med 25bp til 0,5 %, mens indlånsrenten blev fastholdt på 0,0 %. Døren var åben for lavere eller negative renter, da Draghi udtalte, at vi er klar til at handle om nødvendigt, og da styrelsesrådet ikke udelukker negative renter. Alligevel opstod der noget forvirring omkring ECB s rentespor, fordi ECB s direktionsmedlem Ewald Nowotny sagde, at der ikke foreligger en konkret plan for negative indlånsrenter, og at markederne overfortolker signaler vedrørende indlånsrenten. Senere ændrede han dog mening og sagde, at ECB er åben over for negative indskudsrenter og bekræftede dermed, at negative renter er på bordet. Selv om Draghi har indikeret, at der er lidt større råderum, er det vores vurdering, at det er slut med rentenedsættelser, hvis ikke de økonomiske udsigter forværres. Vi forventer således, at renterne holdes uændret indtil midten af 2015 (måske længere). See Flash Comment - ECB meeting: Draghi changes his mind on negative rates. Nedsættelsen af refirenten kom oven på et fald i det harmoniserede forbrugerprisindeks for eurozonen (HICP) til 1,2 % å/å i april fra 1,7 % i marts, en stigning i ledigheden til 12,1 % i marts fra 12,0 % i januar og februar samt et næsten uændret PMI-indeks for fremstillingssektoren for april på recessionsniveau (fra 46,8 i marts til 46,7 i april). PMIindekset for fremstillingssektoren i euroområdet steg fra lave niveauer i Italien (fra 44,5 til 45,5), i Spanien (fra 44,2 til 44,7) og i Frankrig (fra 44,0 til 44.4), mens det noget højere tyske PMI-indeks faldt (49,0 til 48.1). Kilde: Macrobond Financial NFIB-indekset for tilliden blandt mindre virksomheder 1000 T u s in d T u s in d ( in v e r t e r e t ) < < Æ n d rin g i b e s k æ ftig e ls e n, m / m > > A r b.lø s. u n d e r s t ø t t e ls e a n s ø g e r e, 4 u M A Kilde: Reuters EcoWin Svage PMI-indeks for eurozonen Kilde: Reuters EcoWin maj 2013

6 Kina: Fremgang ser ud til at miste fremdrift I Kina tyder PMI-indeksene for fremstillingssektoren på, at fremgangen er begyndt at miste fremdrift, dog ikke i alvorlig grad, se Flash Comment - China: Recovery losing momentum, but not yet dramatic. Indekset fra NBS, som er Kinas officielle PMI-indeks for fremstilling, faldt en smule i april til 50,6 fra 50,9 i marts, mens de endelige tal i indekset fra HSBC faldt til 50,4 i april fra 51,6 i marts. Underkomponenterne i de to indeks lå stort set ens. Det var især eksporten, der viste tilbagegang, da eksportordrerne i begge indeks faldt til under 50. Nye ordrer faldt også, men mindre end eksportordrerne, og holdt sig over 50 i begge indeks. På den positive side fastholdt ordre-/lagerbalancen et robust niveau, og et kraftigt fald i priskomponenterne tyder på, at der ikke er udsigt til inflationspres. Det er vores vurdering, at Kinas økonomi nu bevæger sig på et uændret niveau og ikke er på vej ind i en ny opbremsningsfase. Vi har dog alligevel nedjusteret vores prognose for den økonomiske vækst i 2. halvår til 8,0 % k/k annualiseret, ligesom vi har nedjusteret prognosen for BNP-væksten for hele 2013 til 8,0 % fra 8,2 %. En renteforhøjelse i 2013 er nu helt ude af billedet, men indtil videre mener den kinesiske regering tilsyneladende ikke, at der er behov for at stimulere økonomien yderligere. Det afspejles til dels på valutamarkedet, hvor man har tilladt yuannen at blive styrket kraftigere over for dollaren i de seneste uger. Japan: Lysglimt Kina tillader kraftigere styrkelse af yuannen J a n J u l O c t J a n 11 U S D / C N Y v a lu t a k u r s P B o C r e fe r e n c e - k u r s D a g lig e u d s c in g s b å n d A p r J u l O c t J a n 12 S p o t Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank A p r Som ventet annoncerede den japanske centralbank ingen nye lempelser i forbindelse med rentemødet den 29. april, efter at den på det forrige møde tidligere på måneden havde annonceret kraftig lempelse. En interessant ting er, at centralbanken udsendte en revideret makroøkonomisk prognose fra direktionsmedlemmerne. Det er desuden interessant, at inflationsprognosen (fraregnet effekten af forhøjelsen af forbrugsafgifter) for finansåret 2014 blev opjusteret til 1,4 % å/å fra 0,9 % å/å i den første prognose for finansåret 2014, og at det første estimat for finansåret 2015 lyder på en inflationsstigning til 1,9 % å/å. Det er i det store hele i overensstemmelse med centralbankdirektør Kurodas udtalelse om, at centralbanken har til hensigt at nå inflationsmålet på 2 % inden for to år. Selv om de fleste økonomer er skeptiske med hensyn til centralbankens prognose, viser den ikke desto mindre, at centralbanken har meget stort fokus på inflationsmålet på 2 %. Sidste uges nøgletal var blandede, men peger trods alt mod en relativt stærk bedring. Industriproduktionen steg i marts for fjerde måned i træk, og PMI-indekset for fremstillingssektoren fra JMMA/Markit fortsatte også op med en stigning til 51,1 i april fra 50,4 i marts, og med en stigning i nye ordrer til 53,6 (se figur). Nøgletal tyder stadig på relativt kraftig bedring i Japan Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank 6 3. maj 2013

7 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Nationalbanken sænker renten Nationalbanken nedsatte i denne uge udlånsrenten med 0,10 procentpoint til 0,20 %. Udlånsrenten er dermed tilbage på et historisk lavt niveau. Rentenedsættelsen fulgte i kølvandet på rentenedsættelsen fra den Europæiske Centralbank (ECB) denne uge. Det er naturligvis en stor nyhed for dansk økonomi, at renten nu er faldet på ny, men endnu vigtigere kan det måske vise sig at være, at ECB efter sin rentebeslutning åbnede op for muligheden for en nedsættelse af indlånsrenten. Skulle ECB finde på at sænke indlånsrenten, vil Nationalbanken efter vores vurdering følge med og sænke renten på indskudsbeviser tilsvarende. Det er vigtigt, fordi det netop er renten på indskudsbeviser, som er afgørende for markedsrenterne og de fleste danske boligrenter. Det er således ikke utænkeligt, at de danske renter kan falde yderligere fra det i forvejen historisk lave niveau. Udlånsrenten tilbage på rekord lavt niveau J a n % % M a y S e p J a n 11 Kilde: Danmarks Nationalbank U d lå n s r e n t e n M a y S e p J a n Sverige Brændt barn skyr ilden Hvad angår Sverige er vi stadig i chok efter Riksbankens reviderede prognoser for et par uger siden. Det bliver ikke bedre af, at Riksbanken offentliggjorde referatet af sit rentemøde i sidste uge. Som vi havde på fornemmelsen, er der stadig stort fokus på husholdningernes gældsætning, og i den reviderede inflationsmodel er gennemslaget fra lønningerne på inflationen den primære (eneste) årsag til nedjusteringen af rentebanen. Efterfølgende har nøgletallene fortsat peget i samme retning, som vi har set i de seneste omtrent seks måneder, altså mod en lille, men volatil, bedring. På linje med de internationale tal faldt erhvervstilliden og PMI i Sverige i april, selvom der stadig er tendens til fremgang (dog under gennemsnittet). Beskæftigelsen steg, men detailsalget faldt, da vejret påvirkede salget af tøj og sko. Det svenske finansielle marked har tilsyneladende været farvet af dette og af den internationale udvikling, som generelt er lidt dårligere end den indenlandske udvikling, og det tyder på lavere renter og mærkeligt nok en svagere svensk krone. Svært at spå om fremtiden Kilde: Macrobond. Danske Banks beregninger Norge Væksten over trend igen Det strømmer ind med nøgletal, som bekræfter vores tro på, at svækkelsen i norsk økonomi i slutningen af 2012 var af midlertidig karakter og ikke udtryk for en konjunkturvending. Detailsalget for marts tyder på, at privatforbruget steg mere end 1 % i 1. kvartal, og sammen med stærk vækst i industrien og boligbyggeriet vil det bidrage til vækst i fastlands-bnp på ca. 1 % k/k i 1. kvartal. Desuden viste AKU-tallene et lille fald i ledigheden efter en kraftig stigning omkring årsskiftet. Det vigtigste var dog, at beskæftigelsen steg med 7000 personer m/m efter flere måneder i træk med uændret eller svagt faldende ledighed. Øget efterspørgsel efter arbejdskraft er et signal om, at norske arbejdsgivere fortsat ønsker at ekspandere. At væksten igen er over trend betyder, at dette ikke vil være et argument for ændring af hverken renten eller rentebanen på møderne i maj og juni. Vi venter fortsat, at renten vil være uændret frem til begyndelsen af næste år, medmindre valutakursen forbliver på de aktuelle niveauer eller bliver svagere. Sker der, vil renten blive sat op mod slutningen af året. Beskæftigelsen stiger igen 2,6 0 m ill. 2,5 8 < < S y s s e ls e t t in g 2,5 6 2,5 4 2,5 2 2,5 0 2, Kilde: Reuters EcoWin 2,6 0 2,5 8 2,5 6 2,5 4 2,5 2 2,5 0 2, maj 2013

8 EMEA update Ny rentesænkning på vej fra den polske centralbank Den polske centralbanks (NBP) pengepolitiske komite afholder rentemøde i næste uge. I modsætning til konsensusforventningen om, at NBP vil holde sin ledende rente uændret, forventer vi en rentesænkning på 25bp til 3,0 %. Selvom NBP har fastholdt en overraskende strammende tone igennem det sidste års tid, vurderer vi, at størstedelen af medlemmerne af den pengepolitiske komité nu har indset, at der ikke er noget reelt inflationspres i Polen. Faktisk kan kombinationen af en kraftigt aftagende vækst og lavere råvarepriser meget vel betyde, at Polens samlede inflation falder til tæt på nul inden for den næste måned. Vores seneste opdatering om polsk økonomi, som vi har offentliggjort i dag, tyder også på nedadgående risici for vækst og inflation i Polen. Læs mere herom i vores nye prognose nedenfor samt i publikationen Macro Monitor Poland. Vi har derfor svært ved at argumentere imod omfattende pengepolitiske lempelser i Polen. Når det er sagt, er vi tidligere blevet negativt overrasket over NBP's manglende vilje til at modvirke markant aftagende vækst og faldende inflation. Selvom størstedelen af analytikerne forventer uændrede renter i Polen i næste uge, har markedet allerede indpriset langt lavere renter i de kommende måneder. Derfor vil en rentesænkning på 25bp næppe rykke meget på markedet, men hvis vi tager fejl, og NBP holder renten uændret, vil det givetvis føre til højere polske korte og lange renter og være med til at styrke den polske zloty. Makroøkonomisk prognose GDP (% y/y) GDP deflator (% y/y) Private consumption (% y/y) Fixed investments (% y/y) Unemployment (%) Current account (% of GDP) Gross wages (% y/y) Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets Chefanalytiker Lars Christensen maj 2013

9 Læs mere Seneste analyser fra Markets Research 2/5 Flash Comment Denmark: Lending rate back at historial low Danmarks Nationalbank nedsatte torsdag udlånsrenten med 10bp til 0,20 %. Rentenedsættelsen fulgte efter ECB s rentenedsættelse på 25bp tidligere på dagen. 2/5 Flash Comment - ECB meeting: Draghi changes his mind on negative rates ECB nedsatte refi-renten med 25bp til 0,5 % og holdt indlånsrenten uændret på 0,0%. Der var bred enighed i styrelsesrådet om rentenedsættelsen og om kun at nedsætte refi-renten og ikke indlånsrenten. 1/5 Flash Comment: FOMC meeting - surprisingly few changes but bias softer Fed-meddelelsen overraskede lidt, idet tonen omkring vækst og beskæftigelse var stort set uændret på trods af den seneste tids svage nøgletal. 1/5 Flash Comment - China: Recovery losing momentum, but not yet dramatic Kinas NBS PMI for fremstillingssektoren faldt lidt i april til 50,6 fra 50,9 i marts og var dermed på linje med øvrige data, der på det seneste har indikeret, at væksten i Kina har tabt momentum. 25/ 4/13 Flash Comment: Who is Enrico Letta - Italy's next premier? Den nye viceformand for Italiens centrumvenstre Demokratiske Parti, Enrico Letta, ser ud til at blive Italiens nye premierminister. 22/ 4/13 Research Euroland: Fact Book Greece Denne Fact Book om Grækenland giver et kort overblik over de væsentligste aspekter af græsk økonomi. 19/ 4/13 Monitor - Japanese investor flows Data offentliggjort i denne uge viste, at japanske investorer fortsat var nettosælgere af udenlandske obligationer i sidste uge, men de seneste detaljerede data peger på, at japanske investorer fortsat var nettokøbere af obligationer fra euroområdet maj 2013

10 Renter: Negativ indlånsrente på bordet igen Mulighed for lavere EONIA-renter, hvis ikke nøgletallene bedres ECB besluttede på torsdagens møde, at nedsætte refi-renten med 25bp til 0,50 %. Rentekorridoren er dermed blevet indsnævret med 25bp, idet ECB s såkaldte skæringsrente blev nedsat med 50bp til 1,00 %. Samtidig forlænges de ekstraordinære lån til bankerne, de såkaldte LTRO-likviditetstildelinger. Rentebeslutningen var nogenlunde som ventet, men der var interessant nyt på pressekonferencen efter mødet: EONIA-forwardkurve 1. ECB ser fortsat en risiko for en økonomisk nedtur 2. Vi kan få flere pengepolitiske lempelser 3. Der er stadig mulighed for en negativ indlånsrente. Set i et markedsperspektiv er nyheden om, at ECB ikke udelukker en negativ indlånsrente, særdeles interessant. Når man også tager i betragtning, at ECB klart hælder mod flere pengepolitiske lempelser og stadig ser en risiko for en økonomisk nedtur, så tyder det på, at markedet har undervurderet muligheden for en nedsættelse af ECB s indlånsrente forud for mødet. Renterne faldt oven på mødet, og EONIA-kurven (europengemarkedsrenterne) inverterede en anelse i de korte løbetider ud til et år. Renten på 10-årige tyske statsobligationer faldt til 1,152 % og var dermed tæt på at sætte bundrekord. Som Mario Draghi også fremhævede i spørgerunden, så har ECB visse forbehold, der ikke gør det særligt attraktivt at nedsætte indlånsrenten til under nul. Der er dermed ikke umiddelbart udsigt til, at markederne vil begynde at indprise en høj sandsynlighed for en negativ indlånsrente, medmindre vi ser mere konsistent kommunikation fra ECBmedlemmerne om, at dette er en mulighed. ECB s Nowotny og Noyer indikerede imidlertid her til morgen, at der ikke umiddelbart er lagt op til en negativ ECB-rente. Alt i alt ser det derfor ud til, at der nok er en chance for, at pengemarkedsrenterne og de tyske statsobligationsrenter kan falde yderligere, men at der skal flere meldinger fra ECB til, for at det sker. Det er imidlertid et muligt scenarie, hvis inflationen fortsætter ned, eller de økonomiske nøgletal ikke bedres og altså især hvis ECB begynder at kommunikere mere konsistent om udsigten til en negativ rente.... men både forventninger og positionering er kørt langt På den anden side er der i øjeblikket meget lave forventninger til et opsving i euroområdet. De økonomiske nøgletal har overrasket negativt de seneste par måneder, og PMI-tallene peger fortsat på recession. Der skal derfor ikke meget til for at overraske positivt. Samtidig fortsætter bankerne med afdrage på de ekstraordinære lån fra ECB (LTROmidlerne). Selv om tempoet er gået lidt ned den seneste uge, og en nedsættelse af refirenten mindsker incitamentet til at afdrage på lånene, så venter vi, at overskudslikviditeten fortsætter med at falde, i takt med at pengemarkedet bliver mindre fragmenteret. Mens vi har sympati for forventningen om, at ECB holder renten lav i en lang periode, og ser plads til lavere korte eurorenter, så indpriser rentemarkedet stort set ikke nogen sandsynlighed for, at overskudslikviditeten i europengemarkedet drænes til det kritiske niveau på mia. euro ved indgangen til Positionerne i markedet afspejler en fast tro på, at ECB holder renten lav i lang tid, og markedet venter heller ikke, at den kommende måned vil byde på lige så positive nøgletal for obligationsmarkedet, som vi har set den seneste måned. Det virker dermed ikke umiddelbart attraktivt at positionere sig for yderligere rentefald lige nu. På den anden side skal der en katalysator til, hvis vi skal have en korrektion i obligationsmarkedet, og det er i øjeblikket svært at se, hvad der skulle kunne fungere som katalysator. Kilde: Danske Bank Markets Bankerne fortsætter med at afdrage på de 3-årige lån fra ECB Jan 13 EUR bn Apr 13 Jul 13 Kilde: Danske Bank Markets Nøgletallene i euroområdet skuffer Kilde: MacroBond Financial Senioranalytiker Peter Possing Andersen Level consisten with zero excess given current level of autonumous factors Oct 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Outstanding amount of 3YLTRO Sep 14 Nov 14 Feb maj 2013

11 Valuta: Signaler og støj mest støj Hvis der overhovedet er en lektie fra denne seneste uge, er det følgende: (1) USA og Europa er blevet lidt mere fleksible i deres pengepolitik, end vi havde forudset, og (2) det globale nedadgående inflationspres er større, end vi troede. Punkt 1 blev tydeligt, da den amerikanske centralbank lagde vægt på, at de månedlige opkøb kan skaleres både op og ned, og da ECB-chef Mario Draghi ikke ville udelukke en negativ indlånsrente som et muligt pengepolitisk instrument. Punkt 2 viste sig, da den amerikanske PCE-deflator faldt til 1,0 %, og euroområdets inflationstal faldt til 1,2 % å/å. Dette giver støtte til obligationsmarkedet og har været med til at afbryde yennens fald over for andre valutaer (det forhindrede USD/JPY i at komme over 100), samt øgede EUR halerisici. Men selvom en negativ indskudsrente helt sikkert er en vigtig halerisiko, har optionsmarkedet endnu ikke indpriset markant større negative risici for euroen, og medlemmer af ECB's styrelsesråd har da også været på banen efter gårsdagens rentemøde for at nedspille muligheden for, at ECB rent faktisk går den vej. Afkast over for EUR, 1 uge CHF SEK NOK NZD CAD GBP USD JPY AUD -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% Der er signaler, og der er støj, og efter vores mening har der i denne uge mest været støj omkring et signal, der fortsat styres af (1) faldende obligationsrenter i Europas periferilande, (2) fortsat støtte til risikoaktiver, men også (3) svækkede globale økonomiske nøgletal. Sammenlagt har det givet moderat støtte til EUR/USD, som fortsat handler over 1,30. Og mens de negative halerisici utvivlsomt er taget til, ser vi fortsat stærke argumenter for, at det vil fortsætte, og at EUR/USD vil handle sidelæns i den lave ende 1,30 erne (vores forventning på 3 måneders sigt er 1,33). I FX Market Update så vi på, hvordan de forskellige eurokryds tilpassede sig april måneds kraftigt fald i periferilande obligationsrenter, hvor bl.a. Spaniens 10-årige statsrente siden 27. marts er indsnævret med 100bp mod Tyskland. Da dette er en af de væsentligste faktorer på valutamarkedet er det en gentagelse værd. Euro spotafkast siden 27. marts i forhold til modelforventninger % Realiseret spotafkast Forventet spotafkast (alt andet lige) JPY USD CAD NZD AUD GBP CHF NOK SEK Kilde: Danske Bank Markets Ovenstående tabel viser, hvor meget G10-valutaerne er faldet over for euro, siden spændene i periferilandene toppede den 27. marts, og hvor meget vores kortsigtede model ville have forudset, de burde have tabt i lyset af de faldende periferirenter (forudsat, at alle andre inputfaktorer holdes konstante). Som man kunne forvente, har yennen haft det største 'spot'-tab. Og hvad betyder det så? Det viser, hvor følsomme JPY, USD og CAD er over for bevægelser i periferilandes obligationsrenter, samt at fortsatte rentefald kan være med til at bløde op for det negative pres på EUR/JPY, EUR/USD og EUR/CAD, som skabes af øget spekulation om en negativ europæisk indlånsrente. Senioranalytiker Kasper Kirkegaard maj 2013

12 Råvarer: OPECs overudbud Dette var endnu en uge med faldende råvarepriser, med undtagelse af korn. Oliepriserne har vist store udsving på det seneste. Først på ugen steg prisen til USD 104 pr. tønde, men en kraftig stigning i de amerikanske olielagre og en rapporteret stigning i OPECs råvarelagre i april trak derefter (kortvarigt) Brent ned under USD 100 grænsen igen. Basismetallerne har været igennem stort set samme tur på grund af skuffende PMI-tal fra USA, Kina og euroområdet. Kornpriserne har fundet støtte i bl.a. den forsinkede majsudplantning og dårlige forhold for vinterhvedehøsten. Som vi anfører i Commodities Update, 19 April, er vi nu mindre overbeviste om, at der vil ske en bred vending i råvarer i 2. kvartal, og en eventuel stigning vil sandsynligvis ske på energiområdet. For oliepriserne kommer meget til at afhænge af den geopolitiske situation og OPECs reaktion efter de seneste pristiltag. OPECs (Saudi-Arabiens) reaktion helt central for olieprisen Ifølge de foreløbige olieudskibningstal hævede OPEC-12 landene og særligt Saudi- Arabien deres produktion i april efter at have sænket den kraftigt over de foregående seks måneder. Produktionsstigningen er sket, selv om der har været store fald i olieprisen i både marts og april fra toppen på USD 120 pr. tønde medio februar, og samtidig med at de økonomiske nøgletal er svækket i flere vigtige regioner. Selv om vi har påpeget, at OPEC ville ende med at producere for meget for året som helhed set i lyset af den kraftige stigning i produktionen, ikke mindst fra Nordamerika, og dermed skabe et globalt overudbud for 2013, var timingen af den øgede produktion noget overraskende i lyset af den seneste tids olieprisfald. For at kunne måle OPECs reaktion, har vi regnet på, hvad man kunne kalde en reaktionsfunktion for oliekartellet. Dermed får vi et estimat på, hvilket niveau OPEC-12 produktionen burde ligge på givet olieprisniveauet (Brent) og opnår et mål for oliemarkedets udbuds-/efterspørgselsforhold. Til sidstnævnte anvender vi de amerikanske råolielagre udtrykt ved antal dages forbrug på baggrund af det amerikanske energiministeriums ugentlige tal. Mens sidstnævnte tal tydeligvis ikke giver et perfekt billede af de global udbuds-/efterspørgselsforhold, bliver dette dog opvejet af tallets aktualitet. Vi bemærker, at modellen indikerer, at OPEC var lidt længe om at reagere i efteråret 2012, da den globale efterspørgsel ikke fulgte med på trods af at kvoterne blev skåret pænt ned, og det i første omgang blev nogenlunde overholdt. Nu indikerer modellen, at OPECs produktion fortsat er for høj. Det model-implicitte produktionsniveau er faldet en smule på det seneste som følge af prisfaldet og den usædvanligt høje (sæsonbestemte) lageropbygning målt ved antal dages forbrug i USA. Dette indikerer, at OPEC bør nedbringe sin produktion, da de er på vej til at skabe et overudbud på markedet i år. Meget vil dog afhænge af Saudi-Arabien. Landet har igennem længere tid været markedets svingproducent, eller måske nærmere oliemarkedets centralbank, og har forsynet verdens forbrugere med den råolie, der har været behov for under den økonomiske vending efter finanskrisen. I realiteten har de ført en politik, der svarer til kvantitative lempelser på oliemarkedet, da det arabiske forår og krigen mod Gaffadis regime satte Libyens produktion i stå. Bloomberg anslår, at Saudi-Arabien har uudnyttet kapacitet på ca. 3,3 mb/d. Landet har brug for en oliepris på omkring USD 85 pr. tønde for at balancere sit statsbudget. Selvom Saudi-Arabiens olieminister, Ali al-naimi, synes at sigte mod en pris på USD 100 pr. tønde lige nu, er vi ikke overbeviste om, at landet fortsat vil sænke sin produktion for at tilpasse sig øget produktion andre steder (Irak, USA). Stigningen i OPECs produktion i april kan være det første tegn på, at kartellet (dvs. Saudi-Arabien) nu har mindre fokus på en stabilisering af olieprisen på et vist niveau. I lyset af den manglende enighed blandt medlemmerne om hvordan kartellets skal reagere på ændringerne i produktionen, kan OPEC komme til igen i år at skabe et overudbud på markedet, hvilket vi tror i sidste ende vil tynge priserne.. Ugentlige ændringer LIFFE hvede Guld Kobber Aluminium API2 kul ICE Brent Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets OPEC's reaktionspunkter Kilde: Macrobond og Danske Bank OPEC-12 - produktion, kapacitet, kvoter Kilde: Macrobond og Danske Bank OPECs reaktionsfunktion Kilde: Macrobond og Danske Bank Senioranalytiker Christin Tuxen Seneste fem dage, % maj 2013

13 Kredit: En bid af æblet Markedskommentar Denne uge bød på den største udstedelse af kreditobligationer nogensinde, da Apple (rating AA+ ) gik på markedet og mere eller mindre oprettede en komplet benchmarkkreditkurve på en enkelt dag, idet selskabet udstedte obligationer med løbetider på 3, 5, 10 og 30 år. Apple solgte obligationer for et samlet beløb på USD 17 mia. (provenuet herfra bliver generelt kanaliseret direkte videre til aktionærerne), og ifølge Financial Times tiltrak salget investorbud på i alt USD 52 mia. Som følge af den store interesse kunne Apple udstede papirerne med moderate spænd, og den 5-årige obligation blev prissat 40bp højere end de 5-årige statsobligationer. Apple udnytter dermed sin stærke finansielle stilling og de yderst gunstige forhold, der i øjeblikket hersker på kreditmarkedet, hvor såvel spændene som renterne er lave. Apples obligationssalg afspejler den positive stemning, der hersker på kreditmarkedet, hvor afkasthungrende investorer fortsat sender spændene ned. Det sker til trods for ganske svage makroøkonomiske tal for Europa, og en grad af forsigtighed bør derfor udvises, da et svagt økonomisk fundament vil få indvirkning på selskaberne. Indtil videre er der imidlertid stærk teknisk støtte at hente, idet udbuddet på det primære marked simpelthen ikke er stort nok til at matche den likviditet, der frigøres fra kuponudbetalinger, indfrielser og nye midler. Rentespændene på Credit Default Swaps (CDS), der er et udtryk for prisen for at forsikre sig mod en konkurs, er også kørt ind og har rundet 100bp for itraxx Europe, mens højrenteindekset nærmer sig 400bp. Rente på toneangivende kreditobligationer (5-årige) EUR investment grade-spænd itraxx Europe, 5-årig CDS 250 bp Nov/09 May/10 Nov/10 May/11 Nov/11 May/12 Nov/12 Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets itraxx Crossover, 5-årig CDS 1,200 bp 1, Nov/09 May/10 Nov/10 May/11 Nov/11 May/12 Nov/12 Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Kilde: Macrobond og Danske Bank Vi mener, at spændene kun vil køre marginalt længere ind, men de stærke tekniske faktorer er svære at komme uden om, og på den korte bane er det svært at forestille sig væsentligt dårligere vilkår på kreditmarkedet. Senere hen vil vi givetvis se et skifte fra kredit over i aktier givet de asymmetriske afkastrisici for kredit på lidt længere sigt. I Norden kom der nogle få mindre ny obligationer til markedet. Sanitec og Scania kom begge med udstedelser lavere end benchmark størrelse. Chefanalytiker Henrik Arnt maj 2013

14 Finansielle udsigter Aktier En midlertidig afmatning i USA kan betyde, at aktiemarkedet vil være volatilt på helt kort sigt, men vi venter generelt, at positive overraskelser i virksomhedernes indtjening vil understøtte markedet, da den relative værdiansættelse og værdiansættelsen af cykliske aktier vil løfte aktiekurserne i år. Vores mål for S&P 500-indekset er 1700 (10 % over det aktuelle niveau) med 12- måneders EPS på 120 dollar (konsensus: 114 dollar) og P/E på 14,2x. Vi venter også en stigning på omkring 10 % i MSCI Nordic-indekset (lokal valuta) med et kursmål på 6080, 12-måneders EPS på 420 euro (Thomson Reuters I/B/E/S-konsensus: EPS på 401 euro) og P/E på 14,5x. Vi anbefaler følgende sektorer: Industri, Cyklisk Forbrug, Finans og IT. Aktier og 10-årig rente i USA Kilde: Macrobond Renter Vi venter fortsat rigelig likviditet i systemet, og ECB lemper formentlig pengepolitikken yderligere. Givet de skuffende makronøgletal vil eurorenterne sandsynligvis forblive på det nuværende lave niveau i en længere periode. Der er plads til lavere dollarrenter på kort sigt, men vi venter ikke, at renterne i USA vil sætte ny bundrekord. Vi overvægter Skandinavien mod euroområdet. Vi anbefaler at købe 5-årige obligationer fra euroens periferi. Kredit Investorerne jagter nu igen totalafkast, og det har været godt for de højvolatile kreditobligationsmarkeder, hvor kreditspændet er kørt pænt ind. Kreditobligationer nyder som helhed stadig godt af, at de udgør en relativt sikker havn og giver et bedre afkast end statsobligationer. Kreditspænd Begivenhederne på Cypern illustrerer ganske godt den nye usikkerhed omkring senior usikrede obligationer udstedt af banker, og vi har derfor et forsigtigt syn på dette segment i øjeblikket især i periferien. Vi ser ikke potentiale til et større fald i kreditspændene i forhold til det aktuelle niveau især når det gælder selskaber med en høj kreditvurdering. Det betyder, at investorerne på kreditmarkedet overvejende må forvente, at deres afkast skal bestå af renter frem for kursgevinster. Valuta Euroen er blevet styrket på det seneste, da rentespændene i periferien er kørt betydeligt ind, og den amerikanske centralbank har luftet en mulighed for flere obligationsopkøb. Desuden ser der stadig ikke ud til at være de store chancer for, at ECB nedsætter indlånsrenten til under nul selv efter Draghis seneste kommentarer. Det britiske pund ser stadig sårbart ud, selv om referatet af det seneste møde i Bank of England viste, at ingen af de nye ledelsesmedlemmer sluttede op om den nuværende centralbankchef Mervyn Kings udmelding om, at der er behov for flere kvantitative pengepolitiske lempelser, og BoE ikke foretog ændringer i obligationsopkøbsprogrammet på mødet i april. Samtidig bekræfter de seneste nationalregnskabstal, at Storbritannien undgik at falde tilbage i recession i 1. kvartal 2013, hvor den økonomiske vækst steg til 0,3 % k/k. Finanslovsforslaget, der blev offentliggjort den 20. marts, indeholdt en revision af det pengepolitiske mandat til BoE, der ser ud til at Kilde: Macrobond EUR/USD og USD/JPY Kilde: Macrobond maj 2013

15 give plads til, at den kommende centralbankchef Mark Carney kan føre en langt mere aggressiv pengepolitik, selv om man fortsat vil styre efter et inflationsmål. Kombinationen af høj inflation, lav vækst, finanspolitiske stramninger og pengepolitiske lempelser er ikke godt for pundet. Vi venter fortsat en svækkelse af pundet i Vi ser stadig meget negativt på den japanske yen. Den japanske centralbank har nu indført et mål for udviklingen i den såkaldte pengebase. Det betyder en langt mere aggressiv pengepolitik, end vi og de fleste andre analytikere havde ventet. Vi forventer fortsat en betydelig svækkelse af den japanske valuta i de kommende 6-12 måneder. Den danske krone ligger nu igen lidt stærkere end centralpariteten mod euroen på 7,46, idet udenlandske investorer øjensynligt aktivt har opkøbt realkreditobligationer. Vi venter stadig en langsom bevægelse mod 7,46 i Der er fortsat udsigt til en gradvis styrkelse af både den norske og den svenske krone mod de fire hovedvalutaer. Risikoen for en fortsat svækkelse af NOK og SEK på kort sigt er imidlertid steget, da udmeldingerne både fra Norges Bank og den svenske Riksbank på det seneste har peget mere i retning af lempeligere pengepolitik end ventet. Råvarer Vi har set et massivt fald i råvarepriserne anført af guld, og prisen på olie og basismetaller er faldet betydeligt. Udsigterne for cykliske råvarer tegner nu mindre lyse end tidligere, da opsvinget i Kina ser ud til at have tabt momentum, samtidig med at der nu er en bedring i udbudsudsigterne for en række nøgleprodukter. Vi venter fortsat, at olie og basismetaller vil få (begrænset) støtte fra en svagere dollar i 2. kvartal. Det gælder ikke mindst olie set i forhold til det aktuelle prisniveau, da den geopolitiske situation formentlig vil skabe ny nervøsitet. Vi venter imidlertid fortsat lavere priser i 2. halvår. Råvarepriser Kilde: Macrobond maj 2013

16 Makroprognose Makroprognose, Skandinavien år BNP 1 forb. 1 Privat- Off. forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 Off. budget 4 Off. gæld 4 Betal. bal 4 Danmark ,5 0,6 0,2 2,2-0,4 0,9 2,5 2,4 6,1-4,0 45,8 5, ,4 0,4 1,2 0,3 0,0 0,1 0,0 1,3 6,0-1,4 40,7 4, ,5 1,1 0,2-0,5 0,0 3,2 1,6 1,9 6,0-0,3 38,9 4,7 Sverige ,8 1,5 0,8 3,4-1,1 0,7-0,1 0,9 8,0-0,6 37,7 7, ,7 2,4 0,8 2,5 0,2 1,5 2,5 0,3 8,0-1,0 37,6 6, ,0 2,6 0,6 7,7 0,0 4,9 7,6 1,7 7,8-0,8 37,5 6,1 Norge ,5 2,9 2,1 8,1 2,2 3,3 0,8 3, ,8 3,0 1,6 5,5-1,6 4,2 1,6 3, ,5 3,6 2,0 4,6 0,0 1,4 3,8 2,0 3,0 0,0 0,0 - Makroprognose, Euroland år BNP 1 forb. 1 Privat- Off. forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 Off. budget 4 Off. gæld 4 Betal. bal 4 Euroland ,5-1,2-0,1-3,9-0,7 2,9-0,9 2,5 11,4-3,5 93,1 1, ,4-0,7-0,4-4,5-0,1 2,0-0,2 1,7 12,1-3,1 95,5 2, ,2 0,1-0,2 1,0 0,1 4,4 2,8 1,6 12,2-2,9 95,8 2,5 Tyskland ,9 0,6 1,4-4,9 0,0 4,3 2,2 2,0 6,9 0,1 82,4 6, ,5 0,5 0,8-1,2 0,0 2,6 2,5 1,8 6,7-0,2 81,1 6, ,3 1,4 0,9 4,9 0,0 4,8 4,5 2,0 6,5 0,0 79,0 5,6 Frankrig ,0 0,0 1,4 0,0 1,4 2,3-0,3 2,1 10,2-4,7 90,8-1, ,1 0,2 0,6-1,0-0,4 1,8 1,1 1,7 10,4-4,0 92,8-1, ,8 1,1 0,0 1,4 0,0 4,4 4,3 1,5 10,6-4,2 94,2-1,8 Italien ,2-4,2-1,0-9,2-0,4 1,9-7,4 3,0 10,6-2,4 124,2-0, ,5-1,9-0,5-4,7 0,0 3,0 1,6 2,0 11,8-2,4 128,6 0, ,0 1,1-0,4 2,0 0,0 4,0 4,1 1,7 11,5-2,3 128,1 0,8 Spanien ,4-2,2-3,7-8,7 0,5 3,1-5,0 1,9 24,9-6,7 88,4-1, ,4-2,8-3,6-7,8 0,0 5,8-0,8 1,7 26,4-5,5 96,0 1, ,6-0,7-2,0-2,0 0,0 4,8 3,5 1,0 26,8-5,2 102,0 2,5 Finland ,2 1,6 0,8-2,9 - -1,4-3,7 2,8 7,7-1,9 53,0-1, ,3 0,8 0,5-2,0-1,2 0,8 2,0 8,3-1,5 56,0-1, ,0 1,2 0,2 3,0-4,0 2,5 2,0 8,0-1,0 57,0-0,7 Makroprognose, Global år BNP 1 Privatforb. 1 Off. forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport Infla- 1 Import 1 tion 1 Ledighed 3 Off. budget 4 Off. gæld 4 Betal. bal 4 USA ,2 1,9-1,7 8,7 0,1 3,4 2,4 2,1 8,1-7,0 100,0-3, ,9 2,1-2,4 6,7 0,1 3,1 2,8 2,3 7,6-5,3 101,8-3, ,7 2,4-0,9 9,3 0,1 7,4 7,4 1,6 6,8-3,7 100,9-3,2 Japan ,0 2,3 2,7 4,2 0,0-0,2 5,3-0,1 4,4-7,9 229,7 1, ,6 1,0 1,6 4,1 0,0-1,7 0,7 0,2 4,2 9,3 238,6 1, ,1 0,1 1,0 0,7 0,0 7,6 3,2 2,1 4,1-8,4 245,0 2,0 Kina , ,7 4,3-1,3 22,2 2, , ,7 4,3-1,9 19,6 2, , ,1 4,1-1,7 17,2 3,4 UK ,0 0,8 2,7-0,4-0,3-0,1 2,3 2,8 8,0-5,2 90,5-3, ,6 0,6 0,3 1,5-0,1 2,0 1,7 2,7 8,1-6,2 93,5-2, ,4 0,9-0,5 4,8 0,0 4,5 3,4 2,6 8,2-5,2 96,2-2,9 Kilde: OECD og Danske Bank. 1) % å/å. 2)%-bidrag til BNP-vækst. 3) % af arbejdsstyrken. 4) % af BNP maj 2013

17 Finansprognose Penge-, obligations- og valutamarkedet Kilde: Danske Bank Valuta over for USD Valuta over for DKK USD 03-maj 0,25 0,27 0,34 1,82 131,1-568,8 +3m 0,25 0,30 0,45 2, m 0,25 0,35 0,55 2, m 0,25 0,40 0,70 2, EUR 03-maj 0,50 0,21 0,35 1,47-131,1 745,4 +3m 0,50 0,20 0,50 1, ,0 +6m 0,50 0,20 0,60 1, ,0 +12m 0,50 0,30 0,70 2, ,0 JPY 03-maj 0,10 0,16 0,26 0,69 128,8 98,2 5,79 +3m 0,10 0,20 0,25 0, ,49 +6m 0,10 0,20 0,25 0, ,49 +12m 0,10 0,20 0,25 1, ,33 GBP 03-maj 0,50 0,51 0,57 1,79 84,3 155,4 884,0 +3m 0,50 0,50 0,65 2,00 88, m 0,50 0,50 0,75 2,20 90, m 0,50 0,50 0,80 2,50 88, CHF 03-maj 0,00 0,02 0,07 1,01 122,4 93,4 609,1 +3m 0,00 0,05 0,15 1, m 0,00 0,05 0,15 1, m 0,00 0,05 0,20 1, DKK 03-maj 0,20 0,25 0,50 1,61 745,4 568,8 - +3m 0,20 0,25 0,65 1, m 0,30 0,30 0,75 2, m 0,40 0,40 0,90 2, SEK 03-maj 1,00 1,23 1,20 2,06 853,3 651,1 87,4 +3m 1,00 1,30 1,60 2, ,0 +6m 1,00 1,35 1,70 2, ,1 +12m 1,25 1,40 1,95 2, ,1 NOK 03-maj 1,50 1,79 1,83 2,91 759,7 579,7 98,1 +3m 1,50 1,82 2,00 3, ,8 +6m 1,50 1,85 2,10 3, ,5 +12m 1,75 2,05 2,20 3, ,2 Aktiemarkedet Risiko profil Pris trend Pris trend Regioner 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Anbefaling USA Virksomhedernes indtjening overrasker Medium 0 to +5% 10%-15% Underweight/Neutral Emerging markets (USD) Usikkerhed har ramt Asien Medium 0 to +5% 10%-15% Neutral Europa (ekskl. Nordiske) (EUR) Svag økonomi, attraktiv værdiansættelse Medium 0 to +5% 10%-15% Neutral Nordiske Stærk cyklisk profil Medium 0 to +5% 10%-15% Overweight Råvarer Ledende rente 3 måneders rente 2-års swap rente 10-års swap rente Valuta over for EUR Gennemsnit 03-maj K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K NYMEX WTI ICE Brent Kobber Zink Nikkel Aluminium Guld Matif Mill Hvede CBOT Hvede CBOT Majs CBOT Sojabønner maj 2013

18 Kalender uge 19 Mandag den 6. maj EUR ECBs Mersch taler i Luxembourg 3:30 AUD Detailsalg m/m mar 0.1% 1.3% 8:30 SEK PMI service Indeks apr :00 DKK Konkurser (s.k.) Antal apr 498 9:00 DKK Tvangsauktioner (s.k.) Antal apr 416 9:00 DKK Fyringsvarsler Personer apr 497 9:15 ESP PMI service Indeks apr :30 SEK Serviceproduktionen m/m å/å mar -0.9% 0.0% 0.9% 2.1% 9:45 ITL PMI service Indeks apr :50 FRF PMI service, endelig Indeks apr :55 DEM PMI service, endelig Indeks apr :00 EUR PMI service, endelig Indeks apr :00 EUR PMI samlet, endelig Indeks apr :30 EUR Sentix investortillid Nettotal maj :00 EUR Detailsalg m/m å/å mar -0.4% -0.1% -2.2% -0.3% -1.4% 15:00 EUR ECB Præsident Draghi taler på universitet i Rom Tirsdag den 7. maj EUR EUs Rehn, Eurogruppens Dijsselbloem & ECBs Mersch taler i Bruxelles - EUR Eurogruppens Dijsselbloem vidner i EU parlamentet - OTH Earnings: Commerzbank, Carlsberg, Credit Agricole, Societe Generale, Walt Disney, HSBC 3:30 AUD Handelsbalance mio. AUD mar :30 AUD Reserve Bank of Australia (rente beslutning) % 2.75% 3.00% 3.00% 7:45 CHF Ledighed, s.k. % apr 3.1% 3.1% 8:45 FRF Industriproduktion m/m å/å mar -0.2% -1.3% 0.7% -2.5% 9:00 DKK Industriens produktion m/m mar 1.5% 1.5% -4.8% 9:30 SEK Industriproduktionen s.k. m/m å/å mar 0.6% -0.5% 0.5% -0.9% 9:30 SEK Ordreindgang i industrien m/m å/å mar -0.3% 2.5% 3.5% 2.1% 11:15 EUR ECB offentliggør likviditetstildeling på 7-dags (MRO) 11:15 EUR ECB offentliggør likviditetstildeling på 1-måneds (LTRO) 12:00 DEM Fabriksordrer m/m å/å mar -0.7% -0.5% -2.9% 2.3% 0.0% 19:00 EUR ECBs Asmussen taler om bankunion 21:00 USD Forbrugerkredit mia. USD maj Onsdag den 8. maj CNY Handelsbalance mia. USD apr CNY Eksport å/å apr 10.0% 10.0% - CNY Import å/å apr 13.2% 14.1% - EUR ECBs Asmussen & EUs Rehn vidner i EU parlamentet - OTH Earnings: Toyota, Vestas 9:00 DKK Betalingsbalance mia. DKK mar :00 DKK Eksport (s.k.) m/m mar -3.9% 9:15 CHF CPI m/m å/å apr 0.1% -0.6% 0.2% -0.6% 9:30 SEK Offentlig saldo mia. SEK apr :00 NOK Industriproduktion m/m å/å mar -1.9% -10.7% 10:00 NOK Industriproduktion, fremstilling m/m å/å mar -0.5% 0.9% 4.2% 11:00 EUR ECB offentliggør likviditetstildeling på 6-dags (USD) 12:00 DEM Industriproduktion m/m å/å mar -0.2% -0.1% -4.0% 0.5% -1.8% 13:00 USD MBA ansøgninger om boliglån 14:00 NOK Norges Banks pengepolitiske møde % 1.5% 1.5% 1.5% 14:30 USD Fed's Stien (stemmebr., due) taler 17:00 EUR ECBs Asmussen taler om inflation i Berlin Kilde: Danske Bank maj 2013

19 Kalender - fortsat Torsdag den 9. maj OTH Earnings: Sony 3:30 CNY Inflation å/å apr 2.3% 2.3% 2.1% 3:30 CNY PPI å/å apr -2.3% -1.9% 3:30 AUD Ændring i beskæftigelse 1000 apr :00 JPY Ledende økonomisk indeks, foreløbig Indeks mar :00 EUR ECB's månedsrapport maj 10:30 GBP Industriproduktion m/m å/å mar 0.2% -1.6% 1.0% -2.2% 10:30 GBP Produktion i fremstilling m/m å/å mar 0.3% -2.0% 0.8% -1.4% 13:00 GBP BoE annoncerer rentesats 0.50% 0.50% 0.50% 13:00 GBP BoE annoncerer mål for opkøbsprogram mia. GBP :00 USD Fed's Lacker (ikke stemmebr., høg) taler 14:30 USD Ansøgere til arb.løs.understøttelse :15 USD Fed's Plosser (ikke stemmebr., høg) taler Fredag den 10. maj OTH G8 møde med finansministre og centralbankdirektører - OTH Earnings: UniCredit 1:50 JPY Betalingsbalance, s.k. JPY mia mar :50 JPY Bankernes udlån å/å apr 7:00 JPY Eco Watchers survey: current (outlook) Indeks apr 57.3 (57.5) 8:00 DEM Betalingsbalance mia. EUR mar :00 DKK Forbrugerpriser m/m å/å apr 0.2% 1.1% 0.2% 1.1% 0.2% 0.9% 10:00 ITL Industriproduktion m/m å/å mar % 10:00 NOK Forbrugerpriser m/m å/å apr 0.3% 1.4% 10:00 NOK Kerneinflation(KPIJAE) m/m å/å apr 0.3% 1.1% 0.3% 1.1% 0.2% 0.9% 10:00 NOK Producentpriser m/m å/å apr -3.4% 0.9% 10:30 GBP Handelsbalance mia. GBP mar :00 EUR ECB annoncerer tilbagebetalinger af 3 års LTRO 14:25 USD Fed's Evans (stemmebr., due) taler 14:30 USD Fed's formand Bernanke (stemmebr., neutral) taler 14:30 CAD Nettoændring i beskæftigelse 1000 apr :00 USD Fed's George (stemembr., høg) taler 20:00 USD Offentligt budget Mia. USD apr 103 I løbet af ugen Man GBP Halifax huspriser m/m 3Ms/ÅoÅ apr 0.2% 1.6% 0.2% 1.1% Fre CNY Nye lån i yuan mia. CNY apr Fre CNY Pengemængde M2 å/å apr 15.5% 15.7% Kilde: Danske Bank maj 2013

20 Kalender uge 20 Mandag den 13. maj :50 JPY Pengemængde M2+CD å/å apr 3.0% 7:30 CNY Industriproduktion å/å apr 9.9% 9.4% 8.9% 7:30 CNY Faste investeringer å/å apr 21.0% 21.0% 20.9% 7:30 CNY Detailomsætning værdi å/å apr 12.8% 12.8% 12.6% 9:15 CHF Detailsalg, realt å/å mar 2.4% 14:30 USD Detailsalg m/m apr -0.3% -0.4% 14:30 USD Detailsalg ekskl. biler m/m apr -0.2% -0.4% 14:30 USD Detailsalg ekskl. Biler og benzin m/m apr 0.4% -0.1% 17:00 EUR Eurogruppemøde Tirsdag den 14. maj OTH Earnings: Intesa Sanpaolo 0:45 NZD Detailsalg ekskl. inflation k/k 1. kvartal 0.7% 2.1% 1:01 GBP RICS husprisindeks Indeks apr -1% 1:50 JPY Producentpriser m/m å/å apr 0.1% -0.5% 8:00 USD Fed's Plosser (ikke stemmebr., høg) taler 8:00 DEM HICP, endelig m/m å/å apr -0.5% 1.1% 9:00 DKK Salg af nye biler, s.k. (Husholdninger) Antal apr :00 EUR ECOFIN møde 9:00 ESP HICP m/m å/å apr 1.9% 1.5% 9:30 SEK Forbrugerpriser m/m å/å apr 0.4% 0.0% 9:30 SEK Underliggende inflation CPIF m/m å/å apr 0.5% 0.9% 10:00 ITL HICP, endelig å/å apr 1.3% 11:00 EUR Industriproduktion m/m å/å mar -0.3% 0.4% -3.1% 11:00 DEM ZEW erhvervstillid Indeks maj :00 DEM ZEW nuværende situation Indeks maj :15 EUR ECB offentliggør likviditetstildeling på 7-dags (MRO) 13:30 USD NFIB optimisme bl. Små virksomheder Indeks apr :30 USD Importpriser m/m å/å apr -0.5% -2.7% Onsdag den 15. maj OTH Earnings: ThyssenKrupp, Samsung, Cisco Systems, Allianz, Macy's 1:50 JPY Tertiært industriindeks m/m mar 1.1% 7:00 JPY Forbrugertillid Indeks apr :30 FRF BNP, foreløbig k/k å/å 1. kvartal -0.3% -0.3% 8:00 DEM BNP, foreløbig k/k å/å 1. kvartal 0.0% -0.6% 0.4% 8:00 SEK PES ledighed % apr 4.5% 8:45 FRF HICP m/m å/å apr 0.8% 1.1% 9:00 DKK Engrospriser m/m å/å apr -0.6% -0.4% 9:15 CHF Producent- og importpriser m/m å/å apr 0.0% -0.3% 9:30 SEK Kapacitetsudnyttelse, industri % 1. kvartal 84.5% 10:00 NOK Handelsbalance mia. NOK apr :30 GBP Ændring i ans. til arb.løs. Understøttelse apr :30 GBP Lønninger, gns. 3Ms/ÅoÅ mar 0.8% 10:30 GBP ILO Arbejdsløshedsprocent % mar 7.9% 11:00 EUR BNP, foreløbi k/k å/å 1. kvartal -0.2% -0.6% -0.9% 11:00 EUR ECB offentliggør likviditetstildeling på 7-dags (USD) 11:30 GBP BoE inflationsrapport 13:00 USD MBA ansøgninger om boliglån 14:30 USD Empire fremstillings PMI m/m maj :30 USD PPI m/m å/å apr -0.6% 1.1% 14:30 USD PPI ekskl. fødevarer og energi m/m å/å apr 0.2% 1.7% 15:00 USD TICS internationalt kapitalflow, Net inflow Mia. USD mar :15 USD Industriproduktion m/m apr 0.4% 15:15 USD Kapacitetsudnyttelse apr 78.5% 16:00 USD NAHB boligmarkedsindeks Indeks maj 42 17:30 EUR EUs Van Rompuy taler til konference i Bruxelles Kilde: Danske Bank maj 2013

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Ugefokus ECB gravere dybere i værktøjskassen

Ugefokus ECB gravere dybere i værktøjskassen Investment Research 5. april 2013 Ugefokus ECB gravere dybere i værktøjskassen Fokus i den kommende uge De amerikanske forbrugere er tilbage i fokus. Vi venter, at der fortsat har været pæn fart på detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Ugefokus Japan lemper pengepolitikken og det virker!

Ugefokus Japan lemper pengepolitikken og det virker! Investment Research 17. maj 213 Ugefokus Japan lemper pengepolitikken og det virker! Fokus i den kommende uge Den amerikanske centralbank i fokus referat af FOMC-mødet og flere taler Foreløbige PMI-tal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Ugefokus Skrøbeligt opsving får centralbanker til at bløde op på tonen

Ugefokus Skrøbeligt opsving får centralbanker til at bløde op på tonen Investment Research 19. april 2013 Ugefokus Skrøbeligt opsving får centralbanker til at bløde op på tonen Fokus i den kommende uge Den amerikanske centralbank vil formentlig bløde lidt op på tonen på mødet

Læs mere