Ugefokus ECB stjal rampelyset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus ECB stjal rampelyset"

Transkript

1 Investment Research 3. maj 2013 Ugefokus ECB stjal rampelyset Fokus i de kommende to uger Det vigtigste økonomiske nøgletal i euroområdet i de kommende to uger er BNP for 1. kvartal Ifølge vores estimat er den økonomiske vækst faldet 0,2 % k/k. I Kina offentliggøres de fleste nøgletal for april i løbet af de næste to uger. Generelt venter vi en bedring efter meget svage tal i marts. Det bør medføre en vis lettelse på markedet. De japanske tal ventes at bekræfte en forholdsvis stærk økonomisk bedring i Japan. Norges Bank ventes at holde renten uændret på mødet den 8. maj. Der er dog mulighed for en rentenedsættelse efter den seneste moderate lønaftale og den overraskende lave inflation i marts. I Sverige har Riksbankens nedjustering af rentebanen på grund af lav inflation igen sat fokus på inflationsudviklingen. Efter vores vurdering kan det næste inflationstal den 14. maj vise yderligere fald. Ugen der gik ECB sænkede refi-renten med 25bp til 0,5 % og holdt indlånsrenten uændret på 0,0 %. Døren blev åbnet for lavere eller endda negative renter. Rentenedsættelsen kom efter et fald i inflationen i euroområdet til 1,2 % i april fra 1,7 % i marts. De kinesiske PMI-indeks tydede på, at Kina har tabt pusten yderligere. Indhold Fokus i de kommende to uger... 2 Ugen der gik... 5 Ugen der gik i Skandinavien... 7 EMEA update... 8 Læs mere... 9 Renter: Negativ indlånsrente på bordet igen Valuta: Signaler og støj mest støj Råvarer: OPECs overudbud Kredit: En bid af æblet Finansielle udsigter Makroprognose Finansprognose Kalender uge Kalender uge Finansprognose Hovedindikatorer Læs mere på 17 Kilde: Danske Bank 03-maj 3M 12M 10yr EUR swap 1,47 1,75 2,20 EUR/USD maj 6M 12-24M S&P ,59 0 to +5% 10%-15% Referatet fra Riksbankens seneste rentemøde viste, at husholdningernes gæld stadig står højt på dagsordenen hos Sveriges centralbank. De vigtigste norske indikatorer tyder på, at den økonomiske afmatning i 4. kvartal 2012 er et overstået kapitel. Lav inflation i Sverige.. og vækst over trend i Norge Kilde: Reuters Ecowin Kilde: Reuters Ecowin Redaktører Allan von Mehren Steen Bocian

2 Fokus i de kommende to uger Globalt I USA er næste uges kalender relativt tynd ingen væsentlige nøgletal og kun få Fedtaler, hvoraf den vigtigste er Bernankes på Chicago Feds Conference på fredag. Næste uge igen byder på langt flere nøgletal, og især detailsalget bliver interessant. Det skuffende marts-tal afspejlede formentlig de amerikanske forbrugeres reaktion på skattestigningerne, og vi forventer, at dette også påvirker april, hvor tallene derfor vil ligge relativt lavt. Vi forventer et fald i det samlede tal som følge af faldende benzinpriser og et svagt bilsalg, men en beskeden stigning i detailsalget ekskl. biler og benzin. I den samme uge kommer der tal for inflationen, boligmarkedet, forbrugertilliden fra University of Michigan og de første regionale PMI-tal for maj, som kan vise sig interessante, da de vil give et vist fingerpeg om udviklingen i fremstillingssektoren i maj. Det vigtigste nøgletal i euroområdet i de kommende to uger er BNP-væksten i 1. kvartal. Vi forventer, at euroområdets økonomi skrumpede 0,2 % k/k i 1. kvartal 2013, da de bløde indikatorer har været svagere end forventet i 1. kvartal, mens svækkelsen er mindre udtalt i de seneste hårde nøgletal. Afmatningen vil formentlig afspejle nulvækst i Tyskland og fortsat opbremsning i Frankrig og Italien. Det foreløbige BNP for Spanien i 1. kvartal er allerede offentliggjort og viste et fald på 0,5 % k/k. Inden offentliggørelsen af BNP-tallene vil detailsalget og industriproduktionen for marts i euroområdet give yderligere fingerpeg om den økonomiske situation i 1. kvartal. Vi får flere oplysninger om 2. kvartal, når de bløde indikatorer offentliggøres. Det tyske forventningsindeks ZEW faldt i april, men vi forventer en stigning i maj som følge af større optimisme. I Storbritannien forventer vi ingen ændringer i Bank of Englands kurs på mødet den 9. maj. De seneste tal for den økonomiske vækst overraskede positivt, og vi forventer ingen yderligere lempelse af pengepolitikken på kort sigt. Eftersom funding-planen til støtte for bankernes udlån (FLS) blev udvidet i sidste uge, forventer vi ingen ændringer i kursen på denne side af Mark Carneys tiltræden i juli. Inflationsrapporten, som offentliggøres den 15. maj, vil bringe nyt om centralbankens overvejelser og prognoser. I Kina offentliggøres de fleste hårde nøgletal for april i de kommende to uger. Generelt forventer vi stigende tal efter de generelt meget svage marts-tal, hvilket vil lette situationen lidt på markedet, da det vil betyde, at der var tale om overdrevet svage tal i marts. Men de vil ikke ændre på det samlede billede af, at fremgangen i Kina har mistet lidt fremdrift. Volatiliteten i marts- og april-tallene skyldes efter vores vurdering især forskelle i antal arbejdsdage (to mere i april 2013 end i april 2012 samt to færre i marts 2013). Vendingen i april har vist sig i de daglige tal for industriproduktionen, som tyder på, at elproduktionen i april steg til ca. 8 % å/å fra bare 2 % å/å i marts. Det peger mod en vækst i industriproduktionen til 9,9 % å/å i april (måske endnu mere) fra kun 8,9 % å/å i marts. Detailsalget og anlægsinvesteringerne ventes også at vise moderat bedring i marts. Endelig ventes forbrugerprisinflationen at stige en smule til 2,3 % å/å i april fra 2,1 % å/å, men den ligger stadig langt under regeringens mål på 3,5 % for Producentprisinflationen ventes at være faldet kraftigere i april på baggrund af lavere råvarepriser, hvilket indikerer, at der ikke er udsigt til inflationspres. Svækkelsen i detailsalget ventes at fortsætte T o t a lt d e t a ils a lg % m / m % m / m D e t a il s a lg, e k s k l. b ile r & b e n z in Kilde: Reuters EcoWin Model baseret på bløde nøgletal tyder på afmatning Kilde: Reuters EcoWin I Japan steg BNP-væksten markant i 1. kvartal 15 % k / k a n n B N P In d u s t r ip r o d u k t io n % k / k a n n. P r o g n o s e P rognose baseret på produktionsplaner Kilde: Reuters Ecowin Danske Bank Markets I Japan er det vigtigste nøgletal i de kommende to uger BNP for 1. kvartal, som ventes at bekræfte, at japansk økonomi nu er i relativt kraftig fremgang. Vi forventer en stigning i den økonomiske vækst i 1. kvartal 2013 til 2,6 % å/å annualiseret mod 0,2 % k/k annualiseret i 4. kvartal 2012, og at væksten kan nå op over 3 % k/k annualiseret i 2. kvartal 2013, hvis ikke den globale vækst bremser alt for meget op. Det er interessant, at fremgangen i Japan i høj grad har været drevet af stærk indenlandsk efterspørgsel (især privatforbrug og boliginvesteringer), men eksporten 2 3. maj 2013

3 steg dog også i begyndelsen af Indtil videre er der således ingen tegn på, at Japan stjæler vækst fra den øvrige globale økonomi som følge af yennens svækkelse. Tværtimod oversteg importvæksten i 1. kvartal eksportvæksten, og nettoeksporten gav reelt et lille negativt bidrag til den økonomiske vækst i 1. kvartal. Skandinavien Næste uge byder på flere interessante nøgletal for dansk økonomi. Forbrugerprisindekset venter vi steg med 0.2% m/m i marts, hvilket svarer til en stigning på 1.1% å/å. Det er en smule højere end i marts, hvor den var 0.9% å/å. Vi får også nyt om udenrigshandlen og betalingsbalancen i marts. Vi venter, at tallene vil vise, at eksporten var under pres i marts måned fra den økonomiske afmatning i euroområdet vores største eksportmarked. Den tendens vil formentlig også vise sig i tal for den stærkt afhængige industriproduktion i marts. Derudover får vi tal for beskæftigelsen i 1. kvartal. I Sverige er de kommende to uger fyldt med interessante nøgletal. Nogle er givet mere interessante end andre, især i lyset af Riksbankens overraskende skridt på det seneste rentemøde. Inflationen (offentliggøres tirsdag den 14. maj kl. 9.30) har tydeligvis fået større fokus igen, og i betragtning af udviklingen i den globale økonomi, den styrkede svenske krone og et svagt detailsalg er der en klar risiko for, at inflationsmålet ikke nås. Det har vi muligvis ikke taget tilstrækkelig højde for. Kort sagt forventer vi, at den samlede inflation og den underliggende inflationen er henholdsvis 0,7 % å/å og -0,2 % å/å, dvs. et nøk under Riksbankens forventning, og der er risiko for endnu lavere tal. Den 21. maj (kl. 9.30) offentliggøres arbejdsmarkedsrapporten for april. I rapporten for marts overraskede det os, at der både var højere ledighed og højere beskæftigelse. Vi forventer, at beskæftigelsen igen steg en lille smule, og vi håber virkelig, at ledigheden (sæsonjusteret) i det mindste holder sig på 8,4 %. Torsdag i samme uge (kl. 9.30) offentliggør Konjunkturinstituttet erhvervs- og forbrugertilliden, og her frygter vi igen en lille tilbagegang. Vi venter ingen renteændring på mødet i Norges Bank den 8. maj. Da den indgåede lønaftale var mere moderat end ventet, og inflationstallene for marts var overraskende svage, er spekulationerne om en rentenedsættelse taget til. Vi er enige i, at disse faktorer isoleret set trækker i retning af lavere renter. På den anden side er valutakursen betydeligt svagere, end Norges Bank antog i marts, hvilket isoleret set trækker i retning af højere renter. Bruger man Norges Banks egen renteformel ses det, at effekten fra valutakursen er stærkere, især på kort sigt. Af andre faktorer af betydning ser vi, at udlandets renteforventninger endnu en gang er faldet. Men samtidig ser det ud til, at væksten i norsk økonomi igen er over trendniveau, og der er ikke meget, som tyder på, at boligpriserne og husholdningernes gældsvækst berettiger til lavere renter. Vi forventer derfor en uændret rente og en forholdsvis afbalanceret tone i pressemeddelelsen. På basis af den nuværende prisfastsættelse i markedet kan det betyde højere korte renter og en stærkere kronekurs efter rentemødet. Ugen byder desuden på inflationstal for april, og efter de svage marts-tal vil endnu et svagt tal virkelig give Norges Bank hovedbrud. Spørgsmålet er formentlig, om Norges Bank får adgang til april-tallene på forhånd. Ugen efter offentliggøres der BNP-tal for 1. kvartal. Som nævnt har norsk økonomi rettet sig efter en svag afslutning på sidste år, og vi forventer, at fastlandsvæksten var 1,0 % k/k, dvs. højere end trendniveauet (ca. 0,75 %). Meget lav inflation % å / å % å / å In f la t io n Kilde: Danmarks Statistik Riksbanken er tilbage ved begyndelsen Kilde: Macrobond. Danske Banks beregninger Vækst over trendniveau Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets 3 3. maj 2013

4 Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Man 06-maj 11:00 EUR Detailsalg m/m å/å mar -0.4% -0.1% -2.2% -0.3% -1.4% Ons 08-maj 12:00 DEM Industriproduktion m/m å/å mar -0.2% -0.1% -4.0% 0.5% -1.8% Tors 09-maj 3:30 CNY Inflation å/å apr 2.3% 2.3% 2.1% Kilde: Bloomberg og Danske Bank Markets 3:30 CNY PPI å/å apr -2.3% -1.9% 13:00 GBP BoE annoncerer rentesats 0.50% 0.50% 0.50% Fre 10-maj 14:30 USD Fed's formand Bernanke (stemmebr., neutral) taler Scandi fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Tir 07-maj 9:00 DKK Industriens produktion m/m mar 1.5% 1.5% -4.8% Ons 08-maj 9:00 DKK Betalingsbalance mia. DKK mar :00 DKK Eksport (s.k.) m/m mar -3.9% 14:00 NOK Norges Banks pengepolitiske møde % 1.5% 1.5% 1.5% Fre 10-maj 10:00 NOK Forbrugerpriser m/m å/å apr 0.3% 1.4% 10:00 NOK Kerneinflation(KPIJAE) m/m å/å apr 0.3% 1.1% 0.3% 1.1% 0.2% 0.9% Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Man 13-maj 7:30 CNY Industriproduktion å/å apr 9.9% 9.4% 8.9% 7:30 CNY Faste investeringer å/å apr 21.0% 21.0% 20.9% 7:30 CNY Detailomsætning værdi å/å apr 12.8% 12.8% 12.6% 14:30 USD Detailsalg m/m apr -0.3% -0.4% 14:30 USD Detailsalg ekskl. Biler og benzin m/m apr 0.4% -0.1% Tir 14-maj 11:00 EUR Industriproduktion m/m å/å mar -0.3% 0.4% -3.1% 11:00 DEM ZEW erhvervstillid Indeks maj Ons 15-maj 11:00 EUR BNP, foreløbi k/k å/å 1. kvartal -0.2% -0.6% -0.9% 11:30 GBP BoE inflationsrapport 14:30 USD Empire fremstillings PMI m/m maj 3.05 Tors 16-maj 1:50 JPY GDP, foreløbig k/k ann. 1. kvartal 0.6% 2.6% 0.7% 2.8% 0.0% 0.2% 14:30 USD CPI m/m å/å apr -0.3% 1.2% -0.2% 1.5% 14:30 USD Påbegyndt privat boligbyggeri 1000 (m/m) apr 1036 (7.0%) 14:30 USD Udstedelse af byggetilladelser 1000 (m/m) apr 907 (-3.4%) 16:00 USD Philly Fed Fremstillings PMI Indeks maj 1.3 Fre 17-maj 15:55 USD Tillidsindikator (Uni. of Michigan), foreløbig Indeks maj 76.4 Scandi fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Tir 14-maj 9:30 SEK Forbrugerpriser m/m å/å apr 0.4% 0.0% Tors 16-maj 10:00 NOK BNP (fastland) k/k å/å 1. kvartal 0.9% 0.3% 4 3. maj 2013

5 Ugen der gik USA: Afmatning fortsætter, men bedring i vente Selv om ISM-indekset for fremstillingssektoren oversteg forventningerne en smule med et fald til 50,7 fra 51,3, var det generelt svagt. Det tyder på, at afmatningen i amerikansk økonomi ikke er overstået endnu. Underkomponenterne var noget blandede med en lille stigning i de nye ordrer og produktionen og et kraftigt fald i beskæftigelsen. ISM faldt igen Den største overraskelse fra rentemødet var, at der næsten ikke blev ændret i meddelelsen trods svækkelsen i nøgletallene i de seneste par måneder. Centralbanken fastholdt stort set retorikken med hensyn til væksten og inflationen og nævnte igen fremgangen på arbejdsmarkedet. Den største ændring i meddelelsen var, at der blev åbnet for muligheden af enten at øge eller mindske tempoet i de kvantitative lempelser, hvis udsigterne for inflationen eller situationen på arbejdsmarkedet ændrer sig. Det tyder på, at centralbanken fastholder sin tro på de positive udsigter for landets økonomi, men at den samtidig er parat til at ændre kurs, hvis forholdene kræver det. De ugentlige ledighedstal var langt bedre end ventet med et fald i antallet af førstegangsledige til , hvilket er det laveste i fem år. Det giver et lille håb om fremgang i arbejdsmarkedsrapporten for maj, men det er endnu for tidligt på måneden til at konkludere noget om, hvad det kommer til at betyde. De lave ledighedstal og det forhold, at de fremadskuende dele af ISM-indekset var relativt positive, bestyrker os i vores vurdering af, at afmatningen i amerikansk økonomi vil være forholdsvis kortvarig. Svage tal fik Draghi til at ændre mening ECB s Styrelsesråd besluttede med stor enighed at nedsætte refirenten med 25bp til 0,5 %, mens indlånsrenten blev fastholdt på 0,0 %. Døren var åben for lavere eller negative renter, da Draghi udtalte, at vi er klar til at handle om nødvendigt, og da styrelsesrådet ikke udelukker negative renter. Alligevel opstod der noget forvirring omkring ECB s rentespor, fordi ECB s direktionsmedlem Ewald Nowotny sagde, at der ikke foreligger en konkret plan for negative indlånsrenter, og at markederne overfortolker signaler vedrørende indlånsrenten. Senere ændrede han dog mening og sagde, at ECB er åben over for negative indskudsrenter og bekræftede dermed, at negative renter er på bordet. Selv om Draghi har indikeret, at der er lidt større råderum, er det vores vurdering, at det er slut med rentenedsættelser, hvis ikke de økonomiske udsigter forværres. Vi forventer således, at renterne holdes uændret indtil midten af 2015 (måske længere). See Flash Comment - ECB meeting: Draghi changes his mind on negative rates. Nedsættelsen af refirenten kom oven på et fald i det harmoniserede forbrugerprisindeks for eurozonen (HICP) til 1,2 % å/å i april fra 1,7 % i marts, en stigning i ledigheden til 12,1 % i marts fra 12,0 % i januar og februar samt et næsten uændret PMI-indeks for fremstillingssektoren for april på recessionsniveau (fra 46,8 i marts til 46,7 i april). PMIindekset for fremstillingssektoren i euroområdet steg fra lave niveauer i Italien (fra 44,5 til 45,5), i Spanien (fra 44,2 til 44,7) og i Frankrig (fra 44,0 til 44.4), mens det noget højere tyske PMI-indeks faldt (49,0 til 48.1). Kilde: Macrobond Financial NFIB-indekset for tilliden blandt mindre virksomheder 1000 T u s in d T u s in d ( in v e r t e r e t ) < < Æ n d rin g i b e s k æ ftig e ls e n, m / m > > A r b.lø s. u n d e r s t ø t t e ls e a n s ø g e r e, 4 u M A Kilde: Reuters EcoWin Svage PMI-indeks for eurozonen Kilde: Reuters EcoWin maj 2013

6 Kina: Fremgang ser ud til at miste fremdrift I Kina tyder PMI-indeksene for fremstillingssektoren på, at fremgangen er begyndt at miste fremdrift, dog ikke i alvorlig grad, se Flash Comment - China: Recovery losing momentum, but not yet dramatic. Indekset fra NBS, som er Kinas officielle PMI-indeks for fremstilling, faldt en smule i april til 50,6 fra 50,9 i marts, mens de endelige tal i indekset fra HSBC faldt til 50,4 i april fra 51,6 i marts. Underkomponenterne i de to indeks lå stort set ens. Det var især eksporten, der viste tilbagegang, da eksportordrerne i begge indeks faldt til under 50. Nye ordrer faldt også, men mindre end eksportordrerne, og holdt sig over 50 i begge indeks. På den positive side fastholdt ordre-/lagerbalancen et robust niveau, og et kraftigt fald i priskomponenterne tyder på, at der ikke er udsigt til inflationspres. Det er vores vurdering, at Kinas økonomi nu bevæger sig på et uændret niveau og ikke er på vej ind i en ny opbremsningsfase. Vi har dog alligevel nedjusteret vores prognose for den økonomiske vækst i 2. halvår til 8,0 % k/k annualiseret, ligesom vi har nedjusteret prognosen for BNP-væksten for hele 2013 til 8,0 % fra 8,2 %. En renteforhøjelse i 2013 er nu helt ude af billedet, men indtil videre mener den kinesiske regering tilsyneladende ikke, at der er behov for at stimulere økonomien yderligere. Det afspejles til dels på valutamarkedet, hvor man har tilladt yuannen at blive styrket kraftigere over for dollaren i de seneste uger. Japan: Lysglimt Kina tillader kraftigere styrkelse af yuannen J a n J u l O c t J a n 11 U S D / C N Y v a lu t a k u r s P B o C r e fe r e n c e - k u r s D a g lig e u d s c in g s b å n d A p r J u l O c t J a n 12 S p o t Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank A p r Som ventet annoncerede den japanske centralbank ingen nye lempelser i forbindelse med rentemødet den 29. april, efter at den på det forrige møde tidligere på måneden havde annonceret kraftig lempelse. En interessant ting er, at centralbanken udsendte en revideret makroøkonomisk prognose fra direktionsmedlemmerne. Det er desuden interessant, at inflationsprognosen (fraregnet effekten af forhøjelsen af forbrugsafgifter) for finansåret 2014 blev opjusteret til 1,4 % å/å fra 0,9 % å/å i den første prognose for finansåret 2014, og at det første estimat for finansåret 2015 lyder på en inflationsstigning til 1,9 % å/å. Det er i det store hele i overensstemmelse med centralbankdirektør Kurodas udtalelse om, at centralbanken har til hensigt at nå inflationsmålet på 2 % inden for to år. Selv om de fleste økonomer er skeptiske med hensyn til centralbankens prognose, viser den ikke desto mindre, at centralbanken har meget stort fokus på inflationsmålet på 2 %. Sidste uges nøgletal var blandede, men peger trods alt mod en relativt stærk bedring. Industriproduktionen steg i marts for fjerde måned i træk, og PMI-indekset for fremstillingssektoren fra JMMA/Markit fortsatte også op med en stigning til 51,1 i april fra 50,4 i marts, og med en stigning i nye ordrer til 53,6 (se figur). Nøgletal tyder stadig på relativt kraftig bedring i Japan Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank 6 3. maj 2013

7 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Nationalbanken sænker renten Nationalbanken nedsatte i denne uge udlånsrenten med 0,10 procentpoint til 0,20 %. Udlånsrenten er dermed tilbage på et historisk lavt niveau. Rentenedsættelsen fulgte i kølvandet på rentenedsættelsen fra den Europæiske Centralbank (ECB) denne uge. Det er naturligvis en stor nyhed for dansk økonomi, at renten nu er faldet på ny, men endnu vigtigere kan det måske vise sig at være, at ECB efter sin rentebeslutning åbnede op for muligheden for en nedsættelse af indlånsrenten. Skulle ECB finde på at sænke indlånsrenten, vil Nationalbanken efter vores vurdering følge med og sænke renten på indskudsbeviser tilsvarende. Det er vigtigt, fordi det netop er renten på indskudsbeviser, som er afgørende for markedsrenterne og de fleste danske boligrenter. Det er således ikke utænkeligt, at de danske renter kan falde yderligere fra det i forvejen historisk lave niveau. Udlånsrenten tilbage på rekord lavt niveau J a n % % M a y S e p J a n 11 Kilde: Danmarks Nationalbank U d lå n s r e n t e n M a y S e p J a n Sverige Brændt barn skyr ilden Hvad angår Sverige er vi stadig i chok efter Riksbankens reviderede prognoser for et par uger siden. Det bliver ikke bedre af, at Riksbanken offentliggjorde referatet af sit rentemøde i sidste uge. Som vi havde på fornemmelsen, er der stadig stort fokus på husholdningernes gældsætning, og i den reviderede inflationsmodel er gennemslaget fra lønningerne på inflationen den primære (eneste) årsag til nedjusteringen af rentebanen. Efterfølgende har nøgletallene fortsat peget i samme retning, som vi har set i de seneste omtrent seks måneder, altså mod en lille, men volatil, bedring. På linje med de internationale tal faldt erhvervstilliden og PMI i Sverige i april, selvom der stadig er tendens til fremgang (dog under gennemsnittet). Beskæftigelsen steg, men detailsalget faldt, da vejret påvirkede salget af tøj og sko. Det svenske finansielle marked har tilsyneladende været farvet af dette og af den internationale udvikling, som generelt er lidt dårligere end den indenlandske udvikling, og det tyder på lavere renter og mærkeligt nok en svagere svensk krone. Svært at spå om fremtiden Kilde: Macrobond. Danske Banks beregninger Norge Væksten over trend igen Det strømmer ind med nøgletal, som bekræfter vores tro på, at svækkelsen i norsk økonomi i slutningen af 2012 var af midlertidig karakter og ikke udtryk for en konjunkturvending. Detailsalget for marts tyder på, at privatforbruget steg mere end 1 % i 1. kvartal, og sammen med stærk vækst i industrien og boligbyggeriet vil det bidrage til vækst i fastlands-bnp på ca. 1 % k/k i 1. kvartal. Desuden viste AKU-tallene et lille fald i ledigheden efter en kraftig stigning omkring årsskiftet. Det vigtigste var dog, at beskæftigelsen steg med 7000 personer m/m efter flere måneder i træk med uændret eller svagt faldende ledighed. Øget efterspørgsel efter arbejdskraft er et signal om, at norske arbejdsgivere fortsat ønsker at ekspandere. At væksten igen er over trend betyder, at dette ikke vil være et argument for ændring af hverken renten eller rentebanen på møderne i maj og juni. Vi venter fortsat, at renten vil være uændret frem til begyndelsen af næste år, medmindre valutakursen forbliver på de aktuelle niveauer eller bliver svagere. Sker der, vil renten blive sat op mod slutningen af året. Beskæftigelsen stiger igen 2,6 0 m ill. 2,5 8 < < S y s s e ls e t t in g 2,5 6 2,5 4 2,5 2 2,5 0 2, Kilde: Reuters EcoWin 2,6 0 2,5 8 2,5 6 2,5 4 2,5 2 2,5 0 2, maj 2013

8 EMEA update Ny rentesænkning på vej fra den polske centralbank Den polske centralbanks (NBP) pengepolitiske komite afholder rentemøde i næste uge. I modsætning til konsensusforventningen om, at NBP vil holde sin ledende rente uændret, forventer vi en rentesænkning på 25bp til 3,0 %. Selvom NBP har fastholdt en overraskende strammende tone igennem det sidste års tid, vurderer vi, at størstedelen af medlemmerne af den pengepolitiske komité nu har indset, at der ikke er noget reelt inflationspres i Polen. Faktisk kan kombinationen af en kraftigt aftagende vækst og lavere råvarepriser meget vel betyde, at Polens samlede inflation falder til tæt på nul inden for den næste måned. Vores seneste opdatering om polsk økonomi, som vi har offentliggjort i dag, tyder også på nedadgående risici for vækst og inflation i Polen. Læs mere herom i vores nye prognose nedenfor samt i publikationen Macro Monitor Poland. Vi har derfor svært ved at argumentere imod omfattende pengepolitiske lempelser i Polen. Når det er sagt, er vi tidligere blevet negativt overrasket over NBP's manglende vilje til at modvirke markant aftagende vækst og faldende inflation. Selvom størstedelen af analytikerne forventer uændrede renter i Polen i næste uge, har markedet allerede indpriset langt lavere renter i de kommende måneder. Derfor vil en rentesænkning på 25bp næppe rykke meget på markedet, men hvis vi tager fejl, og NBP holder renten uændret, vil det givetvis føre til højere polske korte og lange renter og være med til at styrke den polske zloty. Makroøkonomisk prognose GDP (% y/y) GDP deflator (% y/y) Private consumption (% y/y) Fixed investments (% y/y) Unemployment (%) Current account (% of GDP) Gross wages (% y/y) Kilde: Reuters EcoWin, Danske Bank Markets Chefanalytiker Lars Christensen maj 2013

9 Læs mere Seneste analyser fra Markets Research 2/5 Flash Comment Denmark: Lending rate back at historial low Danmarks Nationalbank nedsatte torsdag udlånsrenten med 10bp til 0,20 %. Rentenedsættelsen fulgte efter ECB s rentenedsættelse på 25bp tidligere på dagen. 2/5 Flash Comment - ECB meeting: Draghi changes his mind on negative rates ECB nedsatte refi-renten med 25bp til 0,5 % og holdt indlånsrenten uændret på 0,0%. Der var bred enighed i styrelsesrådet om rentenedsættelsen og om kun at nedsætte refi-renten og ikke indlånsrenten. 1/5 Flash Comment: FOMC meeting - surprisingly few changes but bias softer Fed-meddelelsen overraskede lidt, idet tonen omkring vækst og beskæftigelse var stort set uændret på trods af den seneste tids svage nøgletal. 1/5 Flash Comment - China: Recovery losing momentum, but not yet dramatic Kinas NBS PMI for fremstillingssektoren faldt lidt i april til 50,6 fra 50,9 i marts og var dermed på linje med øvrige data, der på det seneste har indikeret, at væksten i Kina har tabt momentum. 25/ 4/13 Flash Comment: Who is Enrico Letta - Italy's next premier? Den nye viceformand for Italiens centrumvenstre Demokratiske Parti, Enrico Letta, ser ud til at blive Italiens nye premierminister. 22/ 4/13 Research Euroland: Fact Book Greece Denne Fact Book om Grækenland giver et kort overblik over de væsentligste aspekter af græsk økonomi. 19/ 4/13 Monitor - Japanese investor flows Data offentliggjort i denne uge viste, at japanske investorer fortsat var nettosælgere af udenlandske obligationer i sidste uge, men de seneste detaljerede data peger på, at japanske investorer fortsat var nettokøbere af obligationer fra euroområdet maj 2013

10 Renter: Negativ indlånsrente på bordet igen Mulighed for lavere EONIA-renter, hvis ikke nøgletallene bedres ECB besluttede på torsdagens møde, at nedsætte refi-renten med 25bp til 0,50 %. Rentekorridoren er dermed blevet indsnævret med 25bp, idet ECB s såkaldte skæringsrente blev nedsat med 50bp til 1,00 %. Samtidig forlænges de ekstraordinære lån til bankerne, de såkaldte LTRO-likviditetstildelinger. Rentebeslutningen var nogenlunde som ventet, men der var interessant nyt på pressekonferencen efter mødet: EONIA-forwardkurve 1. ECB ser fortsat en risiko for en økonomisk nedtur 2. Vi kan få flere pengepolitiske lempelser 3. Der er stadig mulighed for en negativ indlånsrente. Set i et markedsperspektiv er nyheden om, at ECB ikke udelukker en negativ indlånsrente, særdeles interessant. Når man også tager i betragtning, at ECB klart hælder mod flere pengepolitiske lempelser og stadig ser en risiko for en økonomisk nedtur, så tyder det på, at markedet har undervurderet muligheden for en nedsættelse af ECB s indlånsrente forud for mødet. Renterne faldt oven på mødet, og EONIA-kurven (europengemarkedsrenterne) inverterede en anelse i de korte løbetider ud til et år. Renten på 10-årige tyske statsobligationer faldt til 1,152 % og var dermed tæt på at sætte bundrekord. Som Mario Draghi også fremhævede i spørgerunden, så har ECB visse forbehold, der ikke gør det særligt attraktivt at nedsætte indlånsrenten til under nul. Der er dermed ikke umiddelbart udsigt til, at markederne vil begynde at indprise en høj sandsynlighed for en negativ indlånsrente, medmindre vi ser mere konsistent kommunikation fra ECBmedlemmerne om, at dette er en mulighed. ECB s Nowotny og Noyer indikerede imidlertid her til morgen, at der ikke umiddelbart er lagt op til en negativ ECB-rente. Alt i alt ser det derfor ud til, at der nok er en chance for, at pengemarkedsrenterne og de tyske statsobligationsrenter kan falde yderligere, men at der skal flere meldinger fra ECB til, for at det sker. Det er imidlertid et muligt scenarie, hvis inflationen fortsætter ned, eller de økonomiske nøgletal ikke bedres og altså især hvis ECB begynder at kommunikere mere konsistent om udsigten til en negativ rente.... men både forventninger og positionering er kørt langt På den anden side er der i øjeblikket meget lave forventninger til et opsving i euroområdet. De økonomiske nøgletal har overrasket negativt de seneste par måneder, og PMI-tallene peger fortsat på recession. Der skal derfor ikke meget til for at overraske positivt. Samtidig fortsætter bankerne med afdrage på de ekstraordinære lån fra ECB (LTROmidlerne). Selv om tempoet er gået lidt ned den seneste uge, og en nedsættelse af refirenten mindsker incitamentet til at afdrage på lånene, så venter vi, at overskudslikviditeten fortsætter med at falde, i takt med at pengemarkedet bliver mindre fragmenteret. Mens vi har sympati for forventningen om, at ECB holder renten lav i en lang periode, og ser plads til lavere korte eurorenter, så indpriser rentemarkedet stort set ikke nogen sandsynlighed for, at overskudslikviditeten i europengemarkedet drænes til det kritiske niveau på mia. euro ved indgangen til Positionerne i markedet afspejler en fast tro på, at ECB holder renten lav i lang tid, og markedet venter heller ikke, at den kommende måned vil byde på lige så positive nøgletal for obligationsmarkedet, som vi har set den seneste måned. Det virker dermed ikke umiddelbart attraktivt at positionere sig for yderligere rentefald lige nu. På den anden side skal der en katalysator til, hvis vi skal have en korrektion i obligationsmarkedet, og det er i øjeblikket svært at se, hvad der skulle kunne fungere som katalysator. Kilde: Danske Bank Markets Bankerne fortsætter med at afdrage på de 3-årige lån fra ECB Jan 13 EUR bn Apr 13 Jul 13 Kilde: Danske Bank Markets Nøgletallene i euroområdet skuffer Kilde: MacroBond Financial Senioranalytiker Peter Possing Andersen Level consisten with zero excess given current level of autonumous factors Oct 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Outstanding amount of 3YLTRO Sep 14 Nov 14 Feb maj 2013

11 Valuta: Signaler og støj mest støj Hvis der overhovedet er en lektie fra denne seneste uge, er det følgende: (1) USA og Europa er blevet lidt mere fleksible i deres pengepolitik, end vi havde forudset, og (2) det globale nedadgående inflationspres er større, end vi troede. Punkt 1 blev tydeligt, da den amerikanske centralbank lagde vægt på, at de månedlige opkøb kan skaleres både op og ned, og da ECB-chef Mario Draghi ikke ville udelukke en negativ indlånsrente som et muligt pengepolitisk instrument. Punkt 2 viste sig, da den amerikanske PCE-deflator faldt til 1,0 %, og euroområdets inflationstal faldt til 1,2 % å/å. Dette giver støtte til obligationsmarkedet og har været med til at afbryde yennens fald over for andre valutaer (det forhindrede USD/JPY i at komme over 100), samt øgede EUR halerisici. Men selvom en negativ indskudsrente helt sikkert er en vigtig halerisiko, har optionsmarkedet endnu ikke indpriset markant større negative risici for euroen, og medlemmer af ECB's styrelsesråd har da også været på banen efter gårsdagens rentemøde for at nedspille muligheden for, at ECB rent faktisk går den vej. Afkast over for EUR, 1 uge CHF SEK NOK NZD CAD GBP USD JPY AUD -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% Der er signaler, og der er støj, og efter vores mening har der i denne uge mest været støj omkring et signal, der fortsat styres af (1) faldende obligationsrenter i Europas periferilande, (2) fortsat støtte til risikoaktiver, men også (3) svækkede globale økonomiske nøgletal. Sammenlagt har det givet moderat støtte til EUR/USD, som fortsat handler over 1,30. Og mens de negative halerisici utvivlsomt er taget til, ser vi fortsat stærke argumenter for, at det vil fortsætte, og at EUR/USD vil handle sidelæns i den lave ende 1,30 erne (vores forventning på 3 måneders sigt er 1,33). I FX Market Update så vi på, hvordan de forskellige eurokryds tilpassede sig april måneds kraftigt fald i periferilande obligationsrenter, hvor bl.a. Spaniens 10-årige statsrente siden 27. marts er indsnævret med 100bp mod Tyskland. Da dette er en af de væsentligste faktorer på valutamarkedet er det en gentagelse værd. Euro spotafkast siden 27. marts i forhold til modelforventninger % Realiseret spotafkast Forventet spotafkast (alt andet lige) JPY USD CAD NZD AUD GBP CHF NOK SEK Kilde: Danske Bank Markets Ovenstående tabel viser, hvor meget G10-valutaerne er faldet over for euro, siden spændene i periferilandene toppede den 27. marts, og hvor meget vores kortsigtede model ville have forudset, de burde have tabt i lyset af de faldende periferirenter (forudsat, at alle andre inputfaktorer holdes konstante). Som man kunne forvente, har yennen haft det største 'spot'-tab. Og hvad betyder det så? Det viser, hvor følsomme JPY, USD og CAD er over for bevægelser i periferilandes obligationsrenter, samt at fortsatte rentefald kan være med til at bløde op for det negative pres på EUR/JPY, EUR/USD og EUR/CAD, som skabes af øget spekulation om en negativ europæisk indlånsrente. Senioranalytiker Kasper Kirkegaard maj 2013

12 Råvarer: OPECs overudbud Dette var endnu en uge med faldende råvarepriser, med undtagelse af korn. Oliepriserne har vist store udsving på det seneste. Først på ugen steg prisen til USD 104 pr. tønde, men en kraftig stigning i de amerikanske olielagre og en rapporteret stigning i OPECs råvarelagre i april trak derefter (kortvarigt) Brent ned under USD 100 grænsen igen. Basismetallerne har været igennem stort set samme tur på grund af skuffende PMI-tal fra USA, Kina og euroområdet. Kornpriserne har fundet støtte i bl.a. den forsinkede majsudplantning og dårlige forhold for vinterhvedehøsten. Som vi anfører i Commodities Update, 19 April, er vi nu mindre overbeviste om, at der vil ske en bred vending i råvarer i 2. kvartal, og en eventuel stigning vil sandsynligvis ske på energiområdet. For oliepriserne kommer meget til at afhænge af den geopolitiske situation og OPECs reaktion efter de seneste pristiltag. OPECs (Saudi-Arabiens) reaktion helt central for olieprisen Ifølge de foreløbige olieudskibningstal hævede OPEC-12 landene og særligt Saudi- Arabien deres produktion i april efter at have sænket den kraftigt over de foregående seks måneder. Produktionsstigningen er sket, selv om der har været store fald i olieprisen i både marts og april fra toppen på USD 120 pr. tønde medio februar, og samtidig med at de økonomiske nøgletal er svækket i flere vigtige regioner. Selv om vi har påpeget, at OPEC ville ende med at producere for meget for året som helhed set i lyset af den kraftige stigning i produktionen, ikke mindst fra Nordamerika, og dermed skabe et globalt overudbud for 2013, var timingen af den øgede produktion noget overraskende i lyset af den seneste tids olieprisfald. For at kunne måle OPECs reaktion, har vi regnet på, hvad man kunne kalde en reaktionsfunktion for oliekartellet. Dermed får vi et estimat på, hvilket niveau OPEC-12 produktionen burde ligge på givet olieprisniveauet (Brent) og opnår et mål for oliemarkedets udbuds-/efterspørgselsforhold. Til sidstnævnte anvender vi de amerikanske råolielagre udtrykt ved antal dages forbrug på baggrund af det amerikanske energiministeriums ugentlige tal. Mens sidstnævnte tal tydeligvis ikke giver et perfekt billede af de global udbuds-/efterspørgselsforhold, bliver dette dog opvejet af tallets aktualitet. Vi bemærker, at modellen indikerer, at OPEC var lidt længe om at reagere i efteråret 2012, da den globale efterspørgsel ikke fulgte med på trods af at kvoterne blev skåret pænt ned, og det i første omgang blev nogenlunde overholdt. Nu indikerer modellen, at OPECs produktion fortsat er for høj. Det model-implicitte produktionsniveau er faldet en smule på det seneste som følge af prisfaldet og den usædvanligt høje (sæsonbestemte) lageropbygning målt ved antal dages forbrug i USA. Dette indikerer, at OPEC bør nedbringe sin produktion, da de er på vej til at skabe et overudbud på markedet i år. Meget vil dog afhænge af Saudi-Arabien. Landet har igennem længere tid været markedets svingproducent, eller måske nærmere oliemarkedets centralbank, og har forsynet verdens forbrugere med den råolie, der har været behov for under den økonomiske vending efter finanskrisen. I realiteten har de ført en politik, der svarer til kvantitative lempelser på oliemarkedet, da det arabiske forår og krigen mod Gaffadis regime satte Libyens produktion i stå. Bloomberg anslår, at Saudi-Arabien har uudnyttet kapacitet på ca. 3,3 mb/d. Landet har brug for en oliepris på omkring USD 85 pr. tønde for at balancere sit statsbudget. Selvom Saudi-Arabiens olieminister, Ali al-naimi, synes at sigte mod en pris på USD 100 pr. tønde lige nu, er vi ikke overbeviste om, at landet fortsat vil sænke sin produktion for at tilpasse sig øget produktion andre steder (Irak, USA). Stigningen i OPECs produktion i april kan være det første tegn på, at kartellet (dvs. Saudi-Arabien) nu har mindre fokus på en stabilisering af olieprisen på et vist niveau. I lyset af den manglende enighed blandt medlemmerne om hvordan kartellets skal reagere på ændringerne i produktionen, kan OPEC komme til igen i år at skabe et overudbud på markedet, hvilket vi tror i sidste ende vil tynge priserne.. Ugentlige ændringer LIFFE hvede Guld Kobber Aluminium API2 kul ICE Brent Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets OPEC's reaktionspunkter Kilde: Macrobond og Danske Bank OPEC-12 - produktion, kapacitet, kvoter Kilde: Macrobond og Danske Bank OPECs reaktionsfunktion Kilde: Macrobond og Danske Bank Senioranalytiker Christin Tuxen Seneste fem dage, % maj 2013

13 Kredit: En bid af æblet Markedskommentar Denne uge bød på den største udstedelse af kreditobligationer nogensinde, da Apple (rating AA+ ) gik på markedet og mere eller mindre oprettede en komplet benchmarkkreditkurve på en enkelt dag, idet selskabet udstedte obligationer med løbetider på 3, 5, 10 og 30 år. Apple solgte obligationer for et samlet beløb på USD 17 mia. (provenuet herfra bliver generelt kanaliseret direkte videre til aktionærerne), og ifølge Financial Times tiltrak salget investorbud på i alt USD 52 mia. Som følge af den store interesse kunne Apple udstede papirerne med moderate spænd, og den 5-årige obligation blev prissat 40bp højere end de 5-årige statsobligationer. Apple udnytter dermed sin stærke finansielle stilling og de yderst gunstige forhold, der i øjeblikket hersker på kreditmarkedet, hvor såvel spændene som renterne er lave. Apples obligationssalg afspejler den positive stemning, der hersker på kreditmarkedet, hvor afkasthungrende investorer fortsat sender spændene ned. Det sker til trods for ganske svage makroøkonomiske tal for Europa, og en grad af forsigtighed bør derfor udvises, da et svagt økonomisk fundament vil få indvirkning på selskaberne. Indtil videre er der imidlertid stærk teknisk støtte at hente, idet udbuddet på det primære marked simpelthen ikke er stort nok til at matche den likviditet, der frigøres fra kuponudbetalinger, indfrielser og nye midler. Rentespændene på Credit Default Swaps (CDS), der er et udtryk for prisen for at forsikre sig mod en konkurs, er også kørt ind og har rundet 100bp for itraxx Europe, mens højrenteindekset nærmer sig 400bp. Rente på toneangivende kreditobligationer (5-årige) EUR investment grade-spænd itraxx Europe, 5-årig CDS 250 bp Nov/09 May/10 Nov/10 May/11 Nov/11 May/12 Nov/12 Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets itraxx Crossover, 5-årig CDS 1,200 bp 1, Nov/09 May/10 Nov/10 May/11 Nov/11 May/12 Nov/12 Kilde: Bloomberg, Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Kilde: Macrobond og Danske Bank Vi mener, at spændene kun vil køre marginalt længere ind, men de stærke tekniske faktorer er svære at komme uden om, og på den korte bane er det svært at forestille sig væsentligt dårligere vilkår på kreditmarkedet. Senere hen vil vi givetvis se et skifte fra kredit over i aktier givet de asymmetriske afkastrisici for kredit på lidt længere sigt. I Norden kom der nogle få mindre ny obligationer til markedet. Sanitec og Scania kom begge med udstedelser lavere end benchmark størrelse. Chefanalytiker Henrik Arnt maj 2013

14 Finansielle udsigter Aktier En midlertidig afmatning i USA kan betyde, at aktiemarkedet vil være volatilt på helt kort sigt, men vi venter generelt, at positive overraskelser i virksomhedernes indtjening vil understøtte markedet, da den relative værdiansættelse og værdiansættelsen af cykliske aktier vil løfte aktiekurserne i år. Vores mål for S&P 500-indekset er 1700 (10 % over det aktuelle niveau) med 12- måneders EPS på 120 dollar (konsensus: 114 dollar) og P/E på 14,2x. Vi venter også en stigning på omkring 10 % i MSCI Nordic-indekset (lokal valuta) med et kursmål på 6080, 12-måneders EPS på 420 euro (Thomson Reuters I/B/E/S-konsensus: EPS på 401 euro) og P/E på 14,5x. Vi anbefaler følgende sektorer: Industri, Cyklisk Forbrug, Finans og IT. Aktier og 10-årig rente i USA Kilde: Macrobond Renter Vi venter fortsat rigelig likviditet i systemet, og ECB lemper formentlig pengepolitikken yderligere. Givet de skuffende makronøgletal vil eurorenterne sandsynligvis forblive på det nuværende lave niveau i en længere periode. Der er plads til lavere dollarrenter på kort sigt, men vi venter ikke, at renterne i USA vil sætte ny bundrekord. Vi overvægter Skandinavien mod euroområdet. Vi anbefaler at købe 5-årige obligationer fra euroens periferi. Kredit Investorerne jagter nu igen totalafkast, og det har været godt for de højvolatile kreditobligationsmarkeder, hvor kreditspændet er kørt pænt ind. Kreditobligationer nyder som helhed stadig godt af, at de udgør en relativt sikker havn og giver et bedre afkast end statsobligationer. Kreditspænd Begivenhederne på Cypern illustrerer ganske godt den nye usikkerhed omkring senior usikrede obligationer udstedt af banker, og vi har derfor et forsigtigt syn på dette segment i øjeblikket især i periferien. Vi ser ikke potentiale til et større fald i kreditspændene i forhold til det aktuelle niveau især når det gælder selskaber med en høj kreditvurdering. Det betyder, at investorerne på kreditmarkedet overvejende må forvente, at deres afkast skal bestå af renter frem for kursgevinster. Valuta Euroen er blevet styrket på det seneste, da rentespændene i periferien er kørt betydeligt ind, og den amerikanske centralbank har luftet en mulighed for flere obligationsopkøb. Desuden ser der stadig ikke ud til at være de store chancer for, at ECB nedsætter indlånsrenten til under nul selv efter Draghis seneste kommentarer. Det britiske pund ser stadig sårbart ud, selv om referatet af det seneste møde i Bank of England viste, at ingen af de nye ledelsesmedlemmer sluttede op om den nuværende centralbankchef Mervyn Kings udmelding om, at der er behov for flere kvantitative pengepolitiske lempelser, og BoE ikke foretog ændringer i obligationsopkøbsprogrammet på mødet i april. Samtidig bekræfter de seneste nationalregnskabstal, at Storbritannien undgik at falde tilbage i recession i 1. kvartal 2013, hvor den økonomiske vækst steg til 0,3 % k/k. Finanslovsforslaget, der blev offentliggjort den 20. marts, indeholdt en revision af det pengepolitiske mandat til BoE, der ser ud til at Kilde: Macrobond EUR/USD og USD/JPY Kilde: Macrobond maj 2013

15 give plads til, at den kommende centralbankchef Mark Carney kan føre en langt mere aggressiv pengepolitik, selv om man fortsat vil styre efter et inflationsmål. Kombinationen af høj inflation, lav vækst, finanspolitiske stramninger og pengepolitiske lempelser er ikke godt for pundet. Vi venter fortsat en svækkelse af pundet i Vi ser stadig meget negativt på den japanske yen. Den japanske centralbank har nu indført et mål for udviklingen i den såkaldte pengebase. Det betyder en langt mere aggressiv pengepolitik, end vi og de fleste andre analytikere havde ventet. Vi forventer fortsat en betydelig svækkelse af den japanske valuta i de kommende 6-12 måneder. Den danske krone ligger nu igen lidt stærkere end centralpariteten mod euroen på 7,46, idet udenlandske investorer øjensynligt aktivt har opkøbt realkreditobligationer. Vi venter stadig en langsom bevægelse mod 7,46 i Der er fortsat udsigt til en gradvis styrkelse af både den norske og den svenske krone mod de fire hovedvalutaer. Risikoen for en fortsat svækkelse af NOK og SEK på kort sigt er imidlertid steget, da udmeldingerne både fra Norges Bank og den svenske Riksbank på det seneste har peget mere i retning af lempeligere pengepolitik end ventet. Råvarer Vi har set et massivt fald i råvarepriserne anført af guld, og prisen på olie og basismetaller er faldet betydeligt. Udsigterne for cykliske råvarer tegner nu mindre lyse end tidligere, da opsvinget i Kina ser ud til at have tabt momentum, samtidig med at der nu er en bedring i udbudsudsigterne for en række nøgleprodukter. Vi venter fortsat, at olie og basismetaller vil få (begrænset) støtte fra en svagere dollar i 2. kvartal. Det gælder ikke mindst olie set i forhold til det aktuelle prisniveau, da den geopolitiske situation formentlig vil skabe ny nervøsitet. Vi venter imidlertid fortsat lavere priser i 2. halvår. Råvarepriser Kilde: Macrobond maj 2013

16 Makroprognose Makroprognose, Skandinavien år BNP 1 forb. 1 Privat- Off. forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 Off. budget 4 Off. gæld 4 Betal. bal 4 Danmark ,5 0,6 0,2 2,2-0,4 0,9 2,5 2,4 6,1-4,0 45,8 5, ,4 0,4 1,2 0,3 0,0 0,1 0,0 1,3 6,0-1,4 40,7 4, ,5 1,1 0,2-0,5 0,0 3,2 1,6 1,9 6,0-0,3 38,9 4,7 Sverige ,8 1,5 0,8 3,4-1,1 0,7-0,1 0,9 8,0-0,6 37,7 7, ,7 2,4 0,8 2,5 0,2 1,5 2,5 0,3 8,0-1,0 37,6 6, ,0 2,6 0,6 7,7 0,0 4,9 7,6 1,7 7,8-0,8 37,5 6,1 Norge ,5 2,9 2,1 8,1 2,2 3,3 0,8 3, ,8 3,0 1,6 5,5-1,6 4,2 1,6 3, ,5 3,6 2,0 4,6 0,0 1,4 3,8 2,0 3,0 0,0 0,0 - Makroprognose, Euroland år BNP 1 forb. 1 Privat- Off. forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 Off. budget 4 Off. gæld 4 Betal. bal 4 Euroland ,5-1,2-0,1-3,9-0,7 2,9-0,9 2,5 11,4-3,5 93,1 1, ,4-0,7-0,4-4,5-0,1 2,0-0,2 1,7 12,1-3,1 95,5 2, ,2 0,1-0,2 1,0 0,1 4,4 2,8 1,6 12,2-2,9 95,8 2,5 Tyskland ,9 0,6 1,4-4,9 0,0 4,3 2,2 2,0 6,9 0,1 82,4 6, ,5 0,5 0,8-1,2 0,0 2,6 2,5 1,8 6,7-0,2 81,1 6, ,3 1,4 0,9 4,9 0,0 4,8 4,5 2,0 6,5 0,0 79,0 5,6 Frankrig ,0 0,0 1,4 0,0 1,4 2,3-0,3 2,1 10,2-4,7 90,8-1, ,1 0,2 0,6-1,0-0,4 1,8 1,1 1,7 10,4-4,0 92,8-1, ,8 1,1 0,0 1,4 0,0 4,4 4,3 1,5 10,6-4,2 94,2-1,8 Italien ,2-4,2-1,0-9,2-0,4 1,9-7,4 3,0 10,6-2,4 124,2-0, ,5-1,9-0,5-4,7 0,0 3,0 1,6 2,0 11,8-2,4 128,6 0, ,0 1,1-0,4 2,0 0,0 4,0 4,1 1,7 11,5-2,3 128,1 0,8 Spanien ,4-2,2-3,7-8,7 0,5 3,1-5,0 1,9 24,9-6,7 88,4-1, ,4-2,8-3,6-7,8 0,0 5,8-0,8 1,7 26,4-5,5 96,0 1, ,6-0,7-2,0-2,0 0,0 4,8 3,5 1,0 26,8-5,2 102,0 2,5 Finland ,2 1,6 0,8-2,9 - -1,4-3,7 2,8 7,7-1,9 53,0-1, ,3 0,8 0,5-2,0-1,2 0,8 2,0 8,3-1,5 56,0-1, ,0 1,2 0,2 3,0-4,0 2,5 2,0 8,0-1,0 57,0-0,7 Makroprognose, Global år BNP 1 Privatforb. 1 Off. forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport Infla- 1 Import 1 tion 1 Ledighed 3 Off. budget 4 Off. gæld 4 Betal. bal 4 USA ,2 1,9-1,7 8,7 0,1 3,4 2,4 2,1 8,1-7,0 100,0-3, ,9 2,1-2,4 6,7 0,1 3,1 2,8 2,3 7,6-5,3 101,8-3, ,7 2,4-0,9 9,3 0,1 7,4 7,4 1,6 6,8-3,7 100,9-3,2 Japan ,0 2,3 2,7 4,2 0,0-0,2 5,3-0,1 4,4-7,9 229,7 1, ,6 1,0 1,6 4,1 0,0-1,7 0,7 0,2 4,2 9,3 238,6 1, ,1 0,1 1,0 0,7 0,0 7,6 3,2 2,1 4,1-8,4 245,0 2,0 Kina , ,7 4,3-1,3 22,2 2, , ,7 4,3-1,9 19,6 2, , ,1 4,1-1,7 17,2 3,4 UK ,0 0,8 2,7-0,4-0,3-0,1 2,3 2,8 8,0-5,2 90,5-3, ,6 0,6 0,3 1,5-0,1 2,0 1,7 2,7 8,1-6,2 93,5-2, ,4 0,9-0,5 4,8 0,0 4,5 3,4 2,6 8,2-5,2 96,2-2,9 Kilde: OECD og Danske Bank. 1) % å/å. 2)%-bidrag til BNP-vækst. 3) % af arbejdsstyrken. 4) % af BNP maj 2013

17 Finansprognose Penge-, obligations- og valutamarkedet Kilde: Danske Bank Valuta over for USD Valuta over for DKK USD 03-maj 0,25 0,27 0,34 1,82 131,1-568,8 +3m 0,25 0,30 0,45 2, m 0,25 0,35 0,55 2, m 0,25 0,40 0,70 2, EUR 03-maj 0,50 0,21 0,35 1,47-131,1 745,4 +3m 0,50 0,20 0,50 1, ,0 +6m 0,50 0,20 0,60 1, ,0 +12m 0,50 0,30 0,70 2, ,0 JPY 03-maj 0,10 0,16 0,26 0,69 128,8 98,2 5,79 +3m 0,10 0,20 0,25 0, ,49 +6m 0,10 0,20 0,25 0, ,49 +12m 0,10 0,20 0,25 1, ,33 GBP 03-maj 0,50 0,51 0,57 1,79 84,3 155,4 884,0 +3m 0,50 0,50 0,65 2,00 88, m 0,50 0,50 0,75 2,20 90, m 0,50 0,50 0,80 2,50 88, CHF 03-maj 0,00 0,02 0,07 1,01 122,4 93,4 609,1 +3m 0,00 0,05 0,15 1, m 0,00 0,05 0,15 1, m 0,00 0,05 0,20 1, DKK 03-maj 0,20 0,25 0,50 1,61 745,4 568,8 - +3m 0,20 0,25 0,65 1, m 0,30 0,30 0,75 2, m 0,40 0,40 0,90 2, SEK 03-maj 1,00 1,23 1,20 2,06 853,3 651,1 87,4 +3m 1,00 1,30 1,60 2, ,0 +6m 1,00 1,35 1,70 2, ,1 +12m 1,25 1,40 1,95 2, ,1 NOK 03-maj 1,50 1,79 1,83 2,91 759,7 579,7 98,1 +3m 1,50 1,82 2,00 3, ,8 +6m 1,50 1,85 2,10 3, ,5 +12m 1,75 2,05 2,20 3, ,2 Aktiemarkedet Risiko profil Pris trend Pris trend Regioner 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Anbefaling USA Virksomhedernes indtjening overrasker Medium 0 to +5% 10%-15% Underweight/Neutral Emerging markets (USD) Usikkerhed har ramt Asien Medium 0 to +5% 10%-15% Neutral Europa (ekskl. Nordiske) (EUR) Svag økonomi, attraktiv værdiansættelse Medium 0 to +5% 10%-15% Neutral Nordiske Stærk cyklisk profil Medium 0 to +5% 10%-15% Overweight Råvarer Ledende rente 3 måneders rente 2-års swap rente 10-års swap rente Valuta over for EUR Gennemsnit 03-maj K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K NYMEX WTI ICE Brent Kobber Zink Nikkel Aluminium Guld Matif Mill Hvede CBOT Hvede CBOT Majs CBOT Sojabønner maj 2013

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 205 Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Fokus i den kommende uge Ugens vigtigste nøgletal er jobrapporten i USA.

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Februar 2014 Markedsguiden Finansielle rådgivningsbudskaber fra Danske Bank Markets

Februar 2014 Markedsguiden Finansielle rådgivningsbudskaber fra Danske Bank Markets Markets Investment Research Februar 2014 Markedsguiden Finansielle rådgivningsbudskaber fra Danske Bank Markets Markedsoverblik Den amerikanske økonomi viser midlertidige svaghedstegn oven på en hård vinter,

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere