OKTOBER Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller"

Transkript

1 # 02 OKTOBER 2014 Blå motorveje frem for sorte Tre søfolk i land Vild med Lindøs portalkran Indvielse af testcenter for vindmøller

2 LOOKOUT # 02 OKTOBER 2014 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense Havn Noatunvej Odense C Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo /04 /08 INFRASTRUKTUR TIL VANDS PÅ DAGSORDENEN ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Adm. direktør Carsten Aa REDAKTION Chef for salg, udlejning & kommunikation Susanne Willers Administrativ koordinator Charlotte Wittenberg TRYK OAB-Tryk a/s 5250 Odense SV OPLAG danske 600 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde UPDATE Udkommer 4 gange om året FORSIDEFOTO Med millimeterpræcision hejser portalkranen en marinekran ned over fundamentet, som indeholder meget følsom elektronik. Løftet udføres for Technip. Foto: Nils Lund Pedersen /10 /16 /18 INDHOLD Infrastruktur må ikke blive en barrier for vækst /04 Tre søfolk i land ved Odins Bro /08 Technip er vild med Lindøs portalkran /10 Brug for et løft? /14 Her begynder julen i september /16 Stor fest hos LORC ved indvielse af testcenter /18 Du sidder nu med seneste udgave af LINDØ port of ODENSEs magasin, som har fået nyt navn. Tidligere hed magasinet LINDØ UPDATE, men med den nye og samlede enhed bestående af Odense Havn og Lindø Industripark, har vi valgt et navn, der sigter mere udad end indad. Ud over orienteringen om aktiviteter og aktører på havnene i Odense og på Lindø vil magasinet også være et indspark i den brede debat omkring Det Blå Danmark en udkigspost med afsæt i områderne omkring Odense og Lindø. Så hvad er mere nærliggende end at anvende det maritime udtryk for en udkigspost; en LOOKOUT. Spejderen på broen, som orienterer om nyt i sigte. I dette nummer stiller vi skarpt på infrastruktur altså sammenhængen mellem infrastruktur til lands og til vands. Det er min klare holdning, at vi i et land, hvor trafik over land hænger uundgåeligt sammen med trafik over vand, bør skabe sammenhæng i den nationale strategi for infrastrukturudvikling. Udvikling og vedligehold af sejlløb bør, på lige fod med bl.a. motorveje, indgå i den fælles bevidsthed, således at det ikke er logistiske udgifter, der afgør, hvorvidt en ladningsejer, et rederi eller anden maritim- og offshoreindustri vælger den ene lokation frem for den anden. Vi skal i de danske havne konkurrere på samme vilkår som man gør i øvrige industriområder; via virksomhedernes evne til at udvikle egen forretning og kundeportefølge, mens politikere målrettet understøtter kommercielle centre via infrastrukturudvikling. Vi håber, at vores artikel omkring dette emne vil afstedkomme stof til eftertanke og at den sejlløbs-case, vi p.t. arbejder på, vil være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, når den hen på året lander på Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens bord. Lad dig også underholde og inspirere af de øvrige artikler i dette nummer, bl.a. artikler om Technip og Fyns Kran Udstyr, portræt af fotograferne Skovdal & Skovdal, fotoreportage fra indvielsen af LORC nacelle testcenter og ikke mindst sætter vi ansigter på de havneassistenter, som dagligt sørger for, at Odins Bro den nye forbindelse over Odense Kanal sikrer, at både logistikken til lands og til vands fungerer i bedste forening. Rigtig god læselyst, Adm. direktør Carsten Aa Det er min klare holdning, at vi i et land, hvor trafik over land hænger uundgåeligt sammen med trafik over vand, bør skabe sammenhæng i den nationale strategi for infrastrukturudvikling 2 LOOKOUT / OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 / LOOKOUT 3

3 Landevejen og søvejen i samspil hos LINDØ port of ODENSE INFRASTRUKTUREN MÅ IKKE BLIVE EN BARRIERE FOR VÆKST Tekst: Finn Bruun / Foto: Kennett Krebs De danske havne spiller i dag en stadig vigtigere rolle i samfundet. De er på én gang centrum for transport både til lands og til vands og en helt uundværlig del af erhvervsudviklingen og væksten.

4 Infrastrukturen og adgangsvejene er afgørende for, hvor effektivt en havn kan løse sin samlede opgave. Et fint motorvejsnet er kun en fordel, hvis man kan komme helt frem med godset. Et sejlløb er kun attraktivt, hvis det til enhver tid matcher de krav, der stilles af aktørerne inden for søtransport. For Odense Havn, som i dag også omfatter Lindø Industripark i fællesskab kaldet LINDØ port of ODENSE - er placeringen midt i landet en naturlig magnet for godstrafik, skibstrafik og maritim industri, herunder nye offshore opgaver og skibsreparation innovation, software og hardware spiller sammen og åbner for et vækstplus til gavn for hele nationen. Derfor er LINDØ port of ODENSE optaget af at skabe de rigtige rammer for brugen og videreudviklingen af både havn og erhverv. Og her stikker især én udfordring i øjnene. Sejlløbet eller måske mere korrekt søvejen er enhver havns livsnerve og udfordring! I takt med et øget aktivitetsniveau får den søværts adgangsvej til havnen stadig større betydning. Sejlløbet er både havnens og industriparkens livsnerve - og beliggenheden inde i Odense Fjord giver LINDØ port of ODENSE en stor opgave, som i takt med, at aktiviteterne ud og ind af sejlløbet stiger, får stadig større betydning. Det handler om både udgifterne til den daglige drift og vedligeholdelse og i høj grad også om den udvidelse af sejlløbet, som er nødvendig for også på længere sigt at fastholde og styrke aktiviteterne i Danmarks fjerdestørste havn af både national og international betydning. Det er ikke blot importen og eksporten af varer til og fra Danmark, der tages fat om. Store nationale og Internationale kunder, som i dag ikke blot eksporterer via havnen, men også har en stor produktion i industriparken, er også en vigtig del af udviklingen. Odense skal på vandsiden så at sige opgradere en landevej til en motorvej, så den stigende transport glider effektivt også på søsiden. Det er ekstremt omkostningskrævende og derfor også en sag, som bør betragtes som en statslig forpligtelse på linje med motorvejsprojekter i land. Så for LINDØ port of ODENSE er udfordringen, at selv om placering, kapacitet, kompetencer, vækst og ikke mindst jobskabelse lige nu er positiv, vil de store omkostninger til drift, vedligeholdelse og ikke mindst udvidelse af sejlløbet på sigt påvirke LINDØ port of ODENSEs fremtidige vækst- og jobskabende investeringsevne negativt. Derfor er det også en ligestilling LINDØ port of ODENSE går efter: Ligelige vilkår mellem statslige bidrag til motorveje og til søveje, så den stigende betydning havnene har fået herhjemme som både vækstskabere, erhvervsudviklere og transportknudepunkter også afspejles i tankegangen blandt politikerne. Direktør for Danske Havne, Gitte Lillelund Bech sammen med adm. direktør Carsten Aa i Lindø Industripark den 16. september. Havnekunder og industrikunder vælger typisk den leverandør, som alt taget i betragtning er bedst og billigst, og her vejer infrastrukturen tungt. Det gælder i Odense, og det gælder i hele landet. Politikerne diskuterer i øjeblikket havnepakke og bedre adgangsveje til forskellige havne. Hvem skal have del i de kr. 112 mio., der i dag er til rådighed i puljen. Men for Danmark er en sammenhængende infrastruktur både et spørgsmål om landevejen og søvejen. Bør man ikke anskue søsiden som en national opgave på lige fod med f.eks. motorvejene? Blå motorveje frem for sorte Direktør i organisationen Danske Havne Gitte Lillelund Bech har netop besøgt Odense Havn og ser udviklingen her som et eksempel til efterfølgelse: - Jeg fik et klart indtryk af, hvordan Odense Havn formår at skabe en kobling mellem havneudvikling og erhvervsudvikling. Aktiviteterne i Lindø Industripark og det, at havnen ejer industriparken er et rigtigt godt eksempel på denne kobling, og jeg håber, at andre havne vil lære af Odenses eksempel. Lindø Det spørgsmål stiller man i LINDØ port of ODENSE, og det har Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen fået stillet på en konference i Lindø Industripark tidligere på året. Kan samfundet have gevinst af at støtte op om udviklingen af den samlede infrastruktur til havnene i betragtning af, hvor vigtig en national opgave havnene har? Det skal en case fra Odense nu belyse for ministeren. - Et af mine mål er, at vore landspolitikere i diskussionen om motorveje ikke kun tænker på sorte motorveje men i høj grad også på blå motorveje. Bag hele tanken om de blå motorveje ligger jo, at her er der ikke trængsel, men derimod mindre forurening, siger Gitte Lillelund Bech og tilføjer: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen til konference i Lindø Industripark 16. juni om Det Blå Fyn Det blev på konferencen aftalt at sende en case til Erhvervsog vækstministeren i løbet af efteråret om nødvendigheden af statslig finansiering af udvidelse af sejlløbet. Sejlløbet i Odense Fjord. Det Blå Danmark inklusiv havnene kan være med til at trække aktivitet og udvikling i gang som led i vækststrategien, især hvis man fjerner barrierer som f.eks. omkostningsmæssige bump i infrastrukturen og går efter at få de objektivt bedste løsninger for fremgangen: Det skal ikke være et banalt stykke infrastruktur som et sejlløb, der er afgørende for kundernes valg. Derfor bør de bagvedliggende driftsomkostninger også være ens landet over. u - Derfor mener jeg klart, at fremtidens godstransport skal foregå på sø og ikke på land. Vi skal sørge for, at havnene har nogle rammebetingelser, så de kan konkurrere med landtransport, og det bliver naturligt at vælge søtransport. - Det vil jeg bruge tid på at overbevise landspolitikerne om, så de i højere grad tænker blå motorveje end sorte motorveje, siger Gitte Lillelund Bech. 6 LOOKOUT / OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 / LOOKOUT 7

5 Tekst: Anders C. Østerby / Foto: Nils Lund Pedersen TRE SØFOLK I LAND VED ODINS BRO Tre navigatører passer den nye Odins Bro, Odenses nye færdselsåre. Opgaven er at genere skibs- og biltrafikken mindst muligt, og det er en fordel, at de tre alle har sejlet verdenshavene tyndt. En mindre lystsejler dukker op rundt om hjørnet, da fotosessionen nede på terrassen neden for Odins Bro er ved at være slut. Klokken er 14.30, så der er en halv time til spærretiden sætter ind, og kanalen er lukket for skibe de næste to timer. Nå, så må vi hellere gå op og åbne, siger Kristine Bjørnshauge Hasselgreen, den ene af de tre brovagter, som blev ansat i foråret for at passe Nordeuropas største svingbro - og Odenses nye vigtige færdselsåre. Lystsejleren kredser en enkelt gang rundt i kanalen, inden hydraulikken sætter i gang, og de to brofag ganske lydefrit svinger ind over land. Da broen ligger helt parallelt med bredden, får lystsejleren klarsignal og kan sejle igennem. Broen sætter i gang igen, og snart er de to dele føjet sammen igen, og rækken af ventende person- og lastbiler kan køre over. Godt syv minutter tager det, fra bommene på broen går ned, til de går op igen. Vigtig erfaring med skibe De tre brovagter er alle uddannet navigatører og har sejlet på verdenshavene som styrmænd på blandt andet Mærsks containerskibe. Kim Krouns sidste tur, inden han gik i land, gik for eksempel til Singapore, Australien og New Zealand, fortæller han, da vi er samlet i brovagten ved Odins Bro. Han fortæller også den klassiske historie om, at han valgte livet på land, da barn nr. to meldte sin ankomst. Langfart er fedt, men når børnene bliver for store for hurtigt, er det på tide at gå i land, siger han. Han kan godt savne livet på søen nogle gange, når han over VHF-radioen har kontakt med lodser og kaptajner, men kun indtil han sætter sig op på sin cykel og er på vej hjem til familien i stedet for at være af sted otte uger ad gangen. I jobbet som brovagt er styrmandserfaringen altafgørende. Det giver en forståelse for arbejdet på et skib. Jeg kalder for eksempel ikke op, når skibet er midt i et sving. Vi har forståelse for lodsens arbejde, andre ville måske bare snakke løs i stedet for at spørge, om det er et godt tidspunkt. Og hvis der er black out eller andre problemer på skibet, ved jeg godt, at det tager længere tid end to minutter at starte alting op igen, forklarer Jesper Hvidberg Clausen. De tre brovagter på Odense Havns kommandobro ved siden af Odins Bro. Og så skal brovagterne kunne kommunikere med sømænd fra hele verden, tilføjer Kristine Bjørnshauge Hasselgreen. Vi skal snakke med indere, japanere og filippinere, som måske har lært engelsk på skibet. Det er sømandsengelsk med maritime udtryk og korte og kontante beskeder, som skal til. Sikkerhed frem for alt Samarbejdet med lodserne er vigtigt, så brovagterne kan time åbningen af broen så præcist som muligt, så den er åben så kort tid som muligt. Både skibstrafikken og de mange bilister, der allerede bruger broen, skal tilgodeses. Et skib må ikke komme nærmere end 150 meter fra broen, og hvis den endnu ikke er åben, må det standse. På en af Kim Krouns vagter gik broen i stå, så det kun var det ene brofag, der åbnede. Det ca. 80 meter lange erhvervsskib kunne dog sagtens nå at standse. Der gik en time, før han kunne sejle igennem. Vi fik broen åbnet, og så reparerede vi bagefter den fejl, der havde fået broen til at stoppe. I yderste konsekvens må de smide ankeret, men han lagde ikke engang til, fortæller Kim Kroun. Det er sikkerheden frem for alt, og brovagterne er enige om, at lidt ekstra ventetid for bilisterne er at foretrække frem for en kollision som den, der skete på Limfjordsbroen for et par år siden. De tre søfolk har fokus på sikkerheden for at undgå, at noget lignende sker i Odense. u Brovagterne er på vagt mellem kl. 5 og 22. Derudover kan skibene ringe til en vagttelefon, hvis de gerne vil igennem kanalen på ydertidspunkter. Broen er lukket for skibstrafik i myldretiden kl. 7-9 og Det er kun en begrænset del af tiden, der bruges på at være brovagt. Det meste af arbejdsdagen går med at være havneassistenter, hvor brovagterne disponerer, servicerer og fakturerer de skibe, der anløber Odense Havn. Broen åbnes overraskende få gange i døgnet. Statistik viser, at der i juli måned var fem åbninger pr. døgn med i alt 345 gennemsejlinger, i august tre åbninger pr. døgn med i alt 125 gennemsejlinger. 8 LOOK OUT / SEPTEMBER 2014 OKTOBER 2014 / LOOKOUT 9

6 Tekst: Anders C. Østerby / Foto: Nils Lund Pedersen TECHNIP ER VILD MED LINDØS PORTALKRAN Det franske firma Technip valgte Lindø Industripark til højt specialiserede løft af en marinekran, som portalkranen kan håndtere bedre end de fleste andre. Technip fremhæver også samarbejdet med Fayard og industriparkens transportafdeling

7 Lindø Industripark har i sommer lagt areal til en noget speciel opgave. Det franske firma Technip, som arbejder for Statoil, står for at bygge en ny type marinekran, der skal monteres på offshore service-fartøjet North Sea Giant. Industriparkens transportafdeling har haft en nøglerolle. Technip har fået fragtet delene til den nye kran ind fra Oulo i Finland, og den afsluttende montering og prøvning af den 400 tons tunge marinekran vil finde sted på Lindø Industripark. Efter den var ankommet, skulle den løftes op fra et specielt transportfartøj, og den opgave kan industriparkens 1000 tons portalkran løse bedre end de fleste. Derfor er valget til opgaven faldet på Lindø Industripark, fortæller Leon Brady, subsea engineer hos Technip. Han og hans kollega chief engineer Tony Rutherford fortæller, at Technip i januar stiftede bekendtskab med industriparkens kompetencer, da reparationsværftet Fayard stod for at ombygge og opgradere fartøjet North Sea Giant, der skal bære den 400 tons tunge marinekran på skibets side. Deres samarbejde var upåklageligt, og de så dengang portalkranen i aktion og valgte at henlægge også den krævende sidste del af operationen til Lindø. deres kontor, der har udsigt til pladsen, hvor løftet skal foregå få dage senere. North Sea Giant skal sejle til Nordsøen, hvor Technips mandskab skal sænke det store udstyr til gasbehandling og kompression ned på havbunden. Normalt finder gasbehandling og kompression sted på en platform, men ved at gøre dette under havet, slipper platformen for en lang række krav. De potentielle besparelser er betydelige, når man taler om feltets levetid, siger Leon Brady. Ingen steder i verden har man nogensinde gjort noget som dette, tilføjer han. Millimeterpræcise undervandsoperationer Den nye kran skal være meget præcis, når den sænker materiellet ned i 300 meters dybde. Det stiller store krav, især når den forventes at fuldføre disse operationer med bølger på op til 8 meter. Men også portalkranen i Lindø Industripark skal være præcis. Millimeterpræcis faktisk. Den første del af løftet går ud på, at marinekranen skal løftes op på kajen og sænkes ned over fundamentet, der indeholder en del meget følsom elektronik. Fraviger man med bare en enkelt millimeter, kan der ske uoprettelig skade. Så planlægningen af løftet er af lige så stor betydning som selve løftet, og den opgave er mandskabet i industriparken ansvarlig for. Da jeg møder op lidt før kl. 17, har Leon Brady og hans hold på ca. 30 mand arbejdet på forberedelserne i de sidste 4 måneder. Og de er endnu ikke færdige. Intet overlades til tilfældighederne. Selve løftet er berammet til at vare 22 timer. Der er ikke noget, der må gå galt. Det er en unik enhed, siger Fatima Zohra Kiboub, som er kommet til under interviewet. Hun er chef for kvalitet, sikkerhed og miljø på Technip projektet. Den anden del af operationen går ud på at løfte den 400 tons tunge marinekran ombord på North Sea Giant, og det er fastlagt til november. Indtil videre ytrer alle tre repræsentanter fra Technip stor tilfredshed med deres danske samarbejdspartnere og vil ikke udelukke andre kommende projekter på Lindø. Nu har vi arbejdet med Lindø Industripark to gange, og vi er imponerede af dem, siger Tony Rutherford, mens Fatima Zohra Kiboub sætter det på spidsen: Vi kan lide at arbejde med dem, og vi elsker kranen. u Marinekranen på vej ned over fundamentet med millimeter præcision for ikke at ødelægge elektronikken. Komplekst løft Oprindeligt var det meningen, at opgaven skulle foregå i Norge, men det ville tage for lang tid. Og da forholdet til Fayard var godt, og portalkranen var i stand til at løfte marinekranen, så lå valget lige for. Det er ikke et helt simpelt løft. Det er meget komplekst. Men portalkranen kan løse det, for den er meget fleksibel og har en stor kapacitet til løft. Vi er meget glade, hvad angår løft, slår Leon Brady fast og fortsætter: Faciliteterne er glimrende. Man kan få ting fabrikeret her, der er masser af plads, og priserne for portalkranen er konkurrencedygtige. Det er bonusser i forhold til brug af kranen. Mere effektiv produktion Han og Tony forklarer den driftsmæssige rolle, marinekranen vil få på North Sea Giant og viser tegninger på skærmen på Chief engineer Tony Rutherford overvåger rejsningen af marinekranen på Lindø. 12 LOOKOUT / OKTOBER Der tages ingen chancer med marinekranen. Marinekranen løftes af Lindøs portalkran.

8 Tekst: Anders C. Østerby / Foto: Nils Lund Pedersen BRUG FOR ET LØFT? Hvis man kigger rundt på havnen, er der kraner overalt. Og det er vores niche. Sådan siger Anders Helbo, salgschef for Fyns Kran Udstyr, da han viser rundt på området i Lindø Industripark og peger ud, hvor han og kollegerne har leveret udstyr. Som for eksempel de softslings (løftestropper) til kranen, som det franske firma Technip har brugt til at løfte deres udstyr fra en pram over på kajen. Anders Helbo lægger ikke skjul på, at Lindø Industripark er et godt sted at være for kranvirksomheden. Den flyttede ind i industriparken i januar, foreløbig blot i et kontor, og har allerede nået målet om at omsætte for mere end kr. 1 mio. gennem ordrer, som er kommet i hus på grund af tilstedeværelsen på Lindø. Næste skridt er allerede taget, for Fyns Kran Udstyr overtager 1. oktober nøglerne til en ca. 400 kvadratmeter stor hal, hvor der skal etableres nyt riggerværksted. Ifølge Anders Helbo betyder klyngeeffekten - det at der er mange virksomheder inden for samme område - meget for omsætningen. Fyns Kran Udstyr leverer alt i udstyr, service og reparation til kraner. Virksomheden flyttede ind i Lindø Industripark i januar i år, og det har boostet omsætningen - et resultat af klyngeeffekten, for man holder gerne ordrerne inden for portene. Mentaliteten er, at man gerne vil ordne tingene inden for murene. Der er et fællesskab, der gør, at kan man ordne det her, så holder vi det her - og på Fyn. Det vil vi gerne bidrage til, for vi er en fynsk virksomhed, siger Anders Helbo. Vigtigt at være tæt på Han viser os den nye hal, hvor værkstedet efter planen skal åbne 1. februar næste år. Den ligger i det, han kalder hovedgaden, et stenkast fra Fayards hovedsæde. Det ikke kan undervurderes, hvor vigtigt det er at være tæt på, mener Anders Helbo. Folk kommer jo forbi på deres cykler og deres Longjohns og forventer, at tingene sker nu. Så er det et stort minus at være en time væk, siger han med henvisning til, at firmaets hovedsæde ligger i Bellinge på den anden side af Odense. Anders Helbo får øje på en mindre lastbil med en lille kran bagpå. Det der er sådan set vores kerneforretning, siger han og forklarer, at Fyns Kran Udstyr kan blive involveret i alt, der kræver løft. Det kan være ting, der vejer 600 tons, og i dagen efter kan vi stå med potteplanter. Kranvirksomheden leverer blandt andet stålwirer til mobilkraner, wireslæng, løfteåg til store kraner og andet løftegrej til store virksomheder som A.P. Møller - Mærsk, til industrien og til byggepladser. Fyns Kran Udstyr har også leveret en del grej til Lindø Industripark, siden man flyttede ind i januar. Lindø Industripark skal også stå for service af en del af kranerne i hallerne, og vi har haft en del kranservice og reparationer for dem. u Bruger netværket på Lindø Fyns Kran Udstyr har også allerede haft en del samarbejde med andre lejere i industriparken, fortæller Anders Helbo. For eksempel med Bladt Industries, til hvem man leverede en særlig hydraulikløsning til montering af transition pieces på monopæle i en havvindmøllepark. Den hydraulik, der skulle bruges, blev leveret gennem vores leverandør, og vi leverede rådgivning og servicering, fortæller Anders Helbo. En anden stor opgave var, da Fyns Kran Udstyr blev involveret i reparationen af Mærsk Gallant. Der skulle monteres kraner både på selve riggen og inden i containere, hvor blandt andet hydraulikpumper skulle kunne læsses og lastes nemt og effektivt. Det har vi aldrig prøvet før, så vi fik assistance fra Specialcontainer, som også holder til herude. Det var første gang, vi konkret brugte netværket herude, siger Anders Helbo, som har skullet vænne sig til, at hans firma ikke nødvendigvis skal kunne løse alt selv. Og opgaverne kan komme flere til gavn, hvis man tager flere ind til at løse dem. Vi har fundet ud af, at det er okay at spørge andre til råds, og det er vi blevet bedre til. Og der er klyngenetværket på Lindø utrolig vigtigt. LOOK OUT / SEPTEMBER 2014 OKTOBER 2014 / LOOKOUT 15

9 Tekst: Anders C. Østerby / Foto: Nils Lund Pedersen HER BEGYNDER JULEN I SEPTEMBER Danmarks eneste landsdækkende reklamefotografvirksomhed har 1600 kvadratm eter studieplads på Odense Havn. Og alle meter er i brug til julekatalog, madlavning, store møbler og filmoptagelser. På et bord i et hjørne af den store sal står en eksklusivt udseende foodprocessor. For an den står en delikat tærte med stjerner af dej på toppen, og bagved bordet står et juletræ. En stylist og en fotograf kigger på skærmen på den opslåede Mac-computer, som billederne tikker ind på, nærmest i det øjeblik fotografen trykker på udløseren. De justerer setup et og fortsætter. Fotovirksomheden Skovdal & Skovdal er denne dag i starten af september i fuld gang med at fotografere til Inspirations julekatalog. I alt 100 billeder skal der tages af alt inden for boligindretning og køkkenudstyr. I den anden ende af lokalet er et andet hold i gang med at sætte rekvisitter ind i en reol, så de får det rigtige visuelle udtryk. Plads til New York og Paris Direktør Jakob Skovdal og hustruen Inge, som er medejer og kreativ chef, viser rundt i de store lokaler og understreger, at den megen plads er vigtig for at kunne løfte de mange forskelligartede opgaver, fotograferne og stylisterne har. Vi kan for eksempel omdanne rummet her til en New Yorker-lejlighed eller en parisisk lejlighed, siger Inge Skovdal om det første store rum, inden hun viser det næste, hvor lysudstyr fylder godt op. Her tages mange af møbelbillederne, fra kunder som Tempur og Flexa. Længere nede er en mand fra netop Flexa ved at samle møbler, som skal fotograferes senere på ugen. Forskellen fra andre fotografer er, at vi har mulighed for at tage store ting ind, og at vi kan administrere det. Det kræver meget planlægning og logistik, siger Jakov Skovdal. Skovdal & Skovdals to primære områder er mad og living, det vil sige møbler og hustilbehør. Udover julekataloget fra Inspiration kan det være opgaver for Bog & Idé, som har en hel lille afdeling for sig. Her ligger blandt andet en ny biografi om Richard Møller Nielsen, som endnu ikke er udkommet, men som Skovdal & Skovdal skal fotografere til bogkædens katalog og hjemmeside. Laver selv maden I et hjørne på 1. sal ligger en masse rekvisitter med temaet nytår, som er nyttige at have ved hånden, når den tid nærmer sig. I det hele taget er de mange kvadratmeter godt fyldt ud. Der må ikke være tomt. Der skal være flow, siger Jakob Skovdal, da han viser førstesalen frem. Her ses de gamle lastebomme fra dengang, den nu fredede bygning var lager for sække med kaffe, tobak og korn. Der er også et stort køkken, hvor blandt andre Inge Skovdal selv tilbereder den mad, der skal fotograferes. Der ligger blandt andet lidt dejrester og en stjerne, som er blevet til overs fra den tærte, som nedenunder er ved at blive foreviget til julekataloget. Vi tilbereder og styler selv alt, siger Jakob Skovdal varenumre i Coops butikker har fotos, som Skovdal & Skovdal har taget. Så når du næste gang står med en dåse flåede tomater i Kvickly, er billedet af tomaterne sandsynligvis taget i køkkenet på Havnegade 25. Udstoppet kattepote Kogebøger er i øvrigt lidt af et speciale, som endevæggen med et bredt udsnit af produktionen vidner om. Skovdalfotograferne har blandt andet taget billeder til flere af Claus Meyers kogebøger, og firmaet har også udgivet kogebøger på sit eget forlag Madworks, med Inge Skovdal som forfatter. En anden reol bugner af bestik, service, kopper og kander i alle stile og farver, sådan så kun- den kan få fotograferet sin ret på lige netop den tallerken fra eksempelvis Royal Copenhagen, han ønsker. Skovdal & Skovdal opfylder næsten alle ønsker, og hvis ikke de allerede har den ønskede rekvisit, forsøger de at skaffe den. Jakob Skovdal fortæller om en kunde, som gerne ville have et foto af en kattepote på en computermus, men det er vanskeligt at få en kat til at stille sig med poten på musen. Så han ringede til en konservator, og inden for få dage kom der med posten en udstoppet kattepote. Den kom i en helt almindelig konvolut. Det var et brev, der var lidt specielt at åbne, griner han. u Skovdal & Skovdal har afdeling i Odense, Aarhus og Købenavn, med i alt knap 20 ansatte. I 2006 købte Skovdal & Skovdal bygningen af Odense Havn, mens man lejer grunden. Der er 1000 m 2 i stuen og 600 m 2 på 1. sal. 16 LOOKOUT / OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 / LOOKOUT 17

10 LORCs bestyrelsesformand Anders Eldrup var vært ved åbningen af LORC Nacelle Testing center. Testbænken kan teste fremtidens havvindmøller på op til 10 MW. Flere års opbygning af LORC Testcenter for vindmøllehuse naceller nåede 11. september et højdepunkt, da den officielle åbning af testcentret tiltrak såvel lokale borgere som toppen af dansk politik og erhvervsliv. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla frigav LORC s testbænk ved at afkoble nødstopsystemet, hvorefter LORC tændte testbænken i såkaldt torque-mode til demonstration for gæsterne til indvielsen d. 11. september. Lindø har altid været hjemsted for store visioner, lød det fra Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla ernes supertankere og 80 ernes containerskibe og i nyere tid EMMA MÆRSK, der lagde fra kaj i Dok tre som i 1969 var Europas største tørdok. Og vartegnet for Lindø, portalkranen. LORC tester som det eneste testcenter i verden hele vindmøllehuset inklusiv navet, hvor vingerne normalt er monteret. Tekst: Tea Hviid / Foto: Kennett Krebs STOR FEST HOS LORC VED INDVIELSE AF TESTCENTER 55 år efter at A.P. Møller indviede Odense Staalskibsværft var det den 11. september 2014 hans barnebarn, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der startede vindmølle testbænken hos LORC. Dermed markerede hun sammen med over 300 gæster endnu en milepæl i industriparkens historie. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der for fem år siden tog initiativet til LORC, tog tråden op: LORC s nye nacelle testcenter er intet mindre end en verdensrekord i bedste Lindø-stil. LORC kan teste naceller på op til 10 MW, og intet andet sted i verden kan man lave så realistiske og avancerede test af vindmøller i et indendørs, kontrolleret miljø. Over 300 mennesker var samlet, da også Erhvervsog vækstminister Henrik Sass Larsen talte i anledning af indvielsen af vindmølletestcentret, ligesom Vestas tekniske chef Anders Vedel talte ved festen, der foregik i LORC s testhal i selskab med den store testbænk, hvor en Vestas nacelle er installeret. Anders Eldrup, der er formand for LORC s bestyrelse, var vært ved festen. LORC Testcenter fortsætter nu opbygningen af endnu en testbænk til hele vindmøllehuse, ligesom design og indretning af et nyt center for fundamenter og store komponenter ligger på tegnebrættet. u Læs mere på LORC s bestyrelse sad på forreste række under indvielsen af nacelle testcentret. 18 LOOKOUT / OKTOBER 2014 Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen tog for fem år siden initiativ til LORC.

11 NÆSTE NUMMER AF LOOKOUT UDKOMMER TIL DECEMBER Lindø Industripark en tåget sommermorgen

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Totalleverandør af elektronik og el-installationer

Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Totalleverandør af elektronik og el-installationer Maritimt el Hanstholm Elektronik a/s - er totalleverandør af elektronik og el-installationer på det maritime område. Mere end 35 år i branchen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Indretningen er salonens image

Indretningen er salonens image Indretningen er salonens image Stil og image er alfa og omega. Det mener Joan Faust, der har drevet Salon Faust igennem 22 år. Hver 4-5 år har hun derfor nyindrettet sin salon. For vil man bevare et eksklusivt

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark.

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. MSSM 2012 Maritim Sikkerhed Sundhed og Miljø. Session nr. 7, sal

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

BROERNE OVER LILLEBÆLT

BROERNE OVER LILLEBÆLT Indhold DEN FØRSTE BRO - den gamle Lillebæltsbro 5 Udfordring af dimensioner... 6 Indvielse... 6 Den gamle Lillebæltsbro i dag... 7 Bridgewalking på konstruktionen af den gamle Lillebæltsbro 9 DEN ANDEN

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 30 juni 2016 Nr. 6-30. juni 2016. Nr. 6 ET JOB I OPLYSNINGENS TJENESTE har været på besøg på Københavns Rådhus og talt med to seniorjobbere om deres job i Rådhusoplysningen i stuen på det berømte og prægtige

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Åboulevarden Aarhus C

Åboulevarden Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 15-17 8000 Aarhus C Lyse lejemål med masser af plads God beliggenhed - direkte ved åen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

fs10 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS MATEMATIK 10.-klasseprøven December 2011

fs10 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS MATEMATIK 10.-klasseprøven December 2011 fs10 10.-klasseprøven MATEMATIK December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS 1 Skibsfart i Danmark Ifølge

Læs mere

DECEMBER 2014. Samarbejde er vejen frem for danske havne. 160 tons ben til reparation. CO2-venlige bunker af skrot. Udvikling er fundamentet

DECEMBER 2014. Samarbejde er vejen frem for danske havne. 160 tons ben til reparation. CO2-venlige bunker af skrot. Udvikling er fundamentet # 03 DECEMBER 2014 Samarbejde er vejen frem for danske havne 160 tons ben til reparation CO2-venlige bunker af skrot Udvikling er fundamentet LOOKOUT # 03 DECEMBER 2014 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense

Læs mere

Enkelt og funktionelt og med plads til den røde værktøjskasse

Enkelt og funktionelt og med plads til den røde værktøjskasse Stuen er lys, og indrettet enkelt og funktionelt. Langbordet har Adam tegnet og fået lavet. Understellet er lavet af en smed, og pladen er derefter tilpasset. Foldedørene ved altanen kan åbnes helt op,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Fremtidens intelligente havn Delmøde H. Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S

Fremtidens intelligente havn Delmøde H. Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S Fremtidens intelligente havn Delmøde H Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S Planlægning vs. marked Forretning vs. Infrastruktur Intelligent vs. Ikke intelligent 10 punkts Fokusplan Transportcenterkonceptet

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER DAMPFÆRGEVEJ 3, 3. SAL, 2100 KØBENHAVN Ø FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 397 ny-renoverede kvadratmeter i byens nye pakhuskvarter helt tæt ved Langelinie For mange er Dampfærgevej et spændende

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C

Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 15, 8000 Aarhus C Lyst lejemål med masser af plads God beliggenhed - direkte ved åen Adgang

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Åboulevarden Aarhus C

Åboulevarden Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 70 8000 Aarhus C Lyst lejemål med masser af muligheder God beliggenhed - direkte ved åen

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Philips' LED-belysning understreger stilen i Coops nye flagskib

Philips' LED-belysning understreger stilen i Coops nye flagskib LED-belysning Mad Cooperativet Case Study Philips' LED-belysning understreger stilen i Coops nye flagskib Der er en historie bag Københavner-armaturet. Vi har dem i gadebilledet, så det var vigtigt at

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Februar 2016 Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Velkommen til Årsmødet 2014

Velkommen til Årsmødet 2014 Odense Congress Center, torsdag d. 23. & fredag d. 24. oktober 2014 Velkommen til Årsmødet 2014 Bringing innovation to market & Cost reduction through innovation Safety Briefing Odense Congress Center,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

d. 30-31. august Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6

d. 30-31. august Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6 Index Ansøgning Side 3 Indledning: Side 3 Invitation fra ART-EPI Side 4 Økonomi /budget Side 5 Opstarts møde / ide møde Side 6 Mail sendt fra Per med mulige aktiviteter Side 7 Foreløbigt program d. 30.

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Åboulevarden 17. st, 8000 Aarhus C

Åboulevarden 17. st, 8000 Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 17. st, 8000 Aarhus C Funktionelt butikslejemål pt. frisørsalon God beliggenhed - direkte

Læs mere

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Tina er salgschef i kursusvirksomheden LearningLink i Viborg og har selv haft deltagere med ude på Camp Lynderup. Interviewet blev afholdt

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

PS / Stikords referat fra 3. møde på Kulturværftet i Helsingør, torsdag den 9. oktober 2014 ml. 09 13, skal flettes med HS stikord.

PS / Stikords referat fra 3. møde på Kulturværftet i Helsingør, torsdag den 9. oktober 2014 ml. 09 13, skal flettes med HS stikord. PS / Stikords referat fra 3. møde på Kulturværftet i Helsingør, torsdag den 9. oktober 2014 ml. 09 13, skal flettes med HS stikord. Maritime Cluster Copenhagen North / Maritim Klynge Nordsjælland Deltagere:

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere