Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014"

Transkript

1 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014

2 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale Vækstprogram et forretningsudviklingsforløb for socialøkonomiske virksomheder. For hvert af de enkelte værktøjer har vi kort beskrevet formålet med værktøjet, processen for bruag af værktøjet, samt hvordan man kan bruge indsigten fra analysen til videre udviklingsarbejde. Formålet er at inspirere arbejdet i andre udviklingsforløb for socialøkonomiske virksomheder. De præsenterede analyseværktøjer er: I tillæg til denne værktøjskasse har Det Sociale Vækstprogram benyttet Væksthjul til Socialt Iværksætteri til 360-analyser af virksomhederne. Udviklingsstadie og organisationstilstand SWOT/TOWS analyse Interessentanalyse Måling af social forandring Situation, prioritering og fokus ( de 6 fokusområder ) Handlingsplan Value proposition Hypotesemodeller Forretningsmodel ( Social Business Model Canvas ) Forretningsområder og indtægtskilder Likviditetsbudget Driftsbudget Bestyrelses-review, sammensætning og kommunikation Idet værktøjskassen som nævnt alene er til inspiration, vil man med fordel kunne gå dybere ned i de enkelte værktøjer. Vi har derfor angivet kilder til yderligere information, hvor det er relevant. God læselyst. 2 Det Sociale Vækstprogram

3 Udviklingsstadie og organisationstilstand Formål Vurdering af virksomhedens udviklingsstadie og i hvilken tilstand virksomhedens organisation befinder sig i. Illustrere virksomhedens udviklingsproces. Virksomhedens udviklingsstadie Proces Vurderingen baseres på en 360-graders vurdering af virksomhedernes forretningskoncept, kunderelationer, virksomhedsdrift og organisation. Dette omfatter ledernes personlige profiler med hensyn til at drive og lede en virksomhed med medarbejdere der både rummer ordinært ansatte og udsatte ledige fra målgruppen. Overlevelse Optimering Virksomhedens organisatoriske tilstand Skalering Stadie Overlevelse: spinkel økonomi, forretningsgrundlaget er udfordret. Optimering: klar forretningsmodel, hvor drift og eksekvering skal optimeres. Skalering: veldrevet vækstorienteret virksomhed, evt. med potentiale for flere forretningsben, spin-off mv. Kritisk Neutral Vækstklar Tilstand Kritisk: stærkt presset organisation, og ledelse, behov for organisatoriske ændringer mv. Kilde: Den Social Kapitalfond Management Neutral: virksomheden kører, men stagnerer på nogle områder eller har langsom udvikling. Vækstklar: organisationen og ledelse er på plads, velfungerende, og de rette kompetencer er tilstede mv. Det Sociale Vækstprogram 3

4 SWOT- og TOWS-modellen I = strengths, weaknesses, opportunities, threats. Formål Identificere strategiske handlingsmuligheder og udviklingsområder. Skabe et simpelt overblik over en virksomheds styrker og konkurrencesituation gennem fokus på interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler. Proces Brug skabelonen på næste side. Brainstorm på de 4 områder: styrker, svagheder, muligheder og trusler. Få gerne input fra en bredere skare af interessenter såsom bestyrelse, kunder, partnere, mv. Brug fakta-baserede tal hvor muligt Vurdér de sociale muligheder og markeds-/økonomiske-/ og forretningsmæssige muligheder. Vurdér de enkelte faktorers betydning. Næste skridt Analysér hvordan: styrkerne skal udnyttes. svaghederne skal reduceres. mulighederne kan være objekt for investering el. lign. trusler identificeres og minimeres. Identificer 4-5 vigtige strategiske muligheder som must win battles. Prioriter de vigtige must win battles. Opstil en plan for de prioriterede must win battles. 4 Det Sociale Vækstprogram

5 SWOT- og TOWS-modellen II Markedsanalyse 1. Finansiel performance ift. industrien 2. Forretnings udvikling 3. Organisatorisk udvikling 4. Kernekompetencer 5. Værdi / omkostninger 6. Game Board 7. (Social) Business Mode Canvas SWOT & TOWS Styrker Svagheder } Nøgleudfordringer Markedsanalyse Muligheder Strategiske muligheder/must Win Battles 1. Markedsudvikling 2. Markedsstruktur 3. Konkurrence 4. Barrierer 5. Tendenser 6. Nøglestrategier 7. Kompetencer 8. PESTLE Trusler Offensivt Justeringer Defensivt Overlevelse Implementeringsplan Kilde: Heinz Weihrich, The TOWS Matrix A Tool for Situational Analysis _ Long Range Planning, Vol. 15, No. 2 (April, 1982), pp Kilde: Heinz Weihrich, The TOWS Matrix A Tool for Situational Analysis. Long Range Planning, Vol. 15, No. 2 (April, 1982), pp Det Sociale Vækstprogram 5

6 Interessentanalyse Formål Generere viden om, samt overblik over relevante aktører/interessenter. Forstå disse aktørers/interessenters adfærd, intentioner, relationer, interesser og deres indflydelse på virksomheden. Identificere potentielle interessekonflikter, der kan have en afgørende rolle for jeres virksomheds målsætning, omsætning og fremtid. Proces Brug skabelonen på næste side. Brainstorm om: Hvem virksomhedens interessenter er Hvad er disses interesser? Hvilken påvirkning har de på virksomheden Hvilke holdninger vi skal forholde os til? Hvad har vi brug for fra interessenterne? Hvilken interessent-strategi skal virksomheden have? Hvem er ansvarlig i virksomheden? Analysen gennemgås løbende og opdateres med ny viden. Næste skridt Analyser: vigtige interessenter - prioritér, potentielle interesse konflikter og koalitioner, sammenhænge mellem forskellige interessenter. Opstil en plan for de prioriterede interessenter samt hvilken interessent-strategi, virksomheden skal benytte (orienteres, informeres, høres eller involveres). 6 Det Sociale Vækstprogram

7 Interessentanalyse Definer hvilke interessenter virksomheden har, deres påvirkning på virksomheden og hvordan virksomheden skal styre interessenterne bedst muligt. Interessenter Interesse i virksomheden? Påvirkning på virksomheden? Hvad har vi brug for fra interessenterne? Holdninger vi skal forholde os til? (risikostyring) Hvilken interessentstrategi skal vi have? Hvem er ansvarlig i interessent-virksomheden? Hvordan skal vi håndtere interessenterne? Kilde: Den Sociale Kapitalfond Management Det Sociale Vækstprogram 7

8 Måling af social forandring: Impact map Formål Kortlægge den sociale forandring, virksomheden medvirker til at skabe for udvalgte målgrupper samt Analysere og øge bevidsthed om virksomhedens sociale model og de vigtigste interessenter og elementer heri og Danne grundlag for løbende måling af social forandring samt evt. fremtidig vurdering af social return on investment (SROI). Proces Brug impact map på næste side Kortlæg og beskriv virksomhedens målgruppe og interessenter herunder gennemførsel af interessentanalyse. Vælg perspektiver, målgruppe og interessentgrupper som fokus for analysen og kortlæg hvilke input, de bidrager med, samt de konkrete output heraf. Analyser de afledte effekter og resultater outcomes. Overvej andre modificerende faktorer, der kan have påvirket resultaterne samt deres påvirkningskraft. Vurder på denne baggrund den skabte forandring impact. Udvælg de bedst mulige nøgleindikatorer til løbende at måle den sociale forandring. Næste skridt Analysér hvordan den sociale forandring kan styrkes, herunder bl.a. ved øget bevidsthed om virksomhedens impact map. Vurder løbende om der er væsentlige oversete elementer og om valget af nøgleindikatorer kan forbedres. Overvej om brug af modeller til monetarisering og opgørelse af SROI, f.eks. ift. samfundsøkonomisk værdiskabelse, vil være nyttig for virksomheden. 8 Det Sociale Vækstprogram

9 Måling af social forandring: Impact map Målgruppe Interessenter Input Output Outcomes Modificering Forandring (impact) Nøgleindikator Eksempler: Eksempler: Eksempler: Eksempler: Eksempler: Eksempler: Eksempler: Eksempler: Mennesker med synshandicap Mennesker med ASF Mennesker med psykisk sårbarhed Pårørende Kommuner Tid og kompetencer Mistet alternativ indtægt (ofte kontanthjælp eller førtidspension) Ordinær eller støttet beskæftigelse Kolleger Kompeten Øget indkomst Øgede kompetencer Øget employability Øget social kapital Nogle kunne have fundet arbejde andetsteds Forhold uden for virksomheden har hjulpet udvikling på vej Øget økonomisk selvstændighed Øget samfundsdeltagelse Øget livskvalitet Ordinære job Fleksjob Beskæftigelse i løntilskud Indkomst Fritidsaktiviteter Kilder: Den Sociale Kapitalfond Management; Office of the Third Sector Det Sociale Vækstprogram 9

10 Situation, prioritering og fokus Formål Skabe en analyse og prioritering af de 6 driftsområder, som en virksomhed hele tiden har i spil. Skabe et fokus for ledelsesteamet og virksomheden. Proces Brug skabelonen på næste side Angiv vigtigheden for virksomhed lige nu, inden for de 6 driftsområder: Strategi, Organisation, Økonomi, Salg & markedsføring, Produktion og Lovgivningsmæssige rammer. (0 = ikke vigtigt, 5 = meget vigtigt). Scor virksomhedens performance lige nu inden for de 6 dimensioner (0 = performér dårligt, 5 = performer meget godt). Forklar scoren for hvert af de 6 driftsområder med ord: Virksomhedens styrker er..., Virksomhedens svagheder er Vurder forholdet imellem vigtigheden og performance lige nu og se hvor det er vigtigst at gøre en indsats lige nu. Til sidst prioriter 2-3 af de 6 driftsområder virksomheden bør fokusere på lige nu. Næste skridt Udarbejde en 100-dags-plan for de prioriterede 2-3 driftsområder. Fastsæt konkrete mål inden for hver prioriteret driftsområde for de næste 100 dage / ½ år / 1 år. 10 Det Sociale Vækstprogram

11 6 driftsområder Dimension Eksempler på indhold Strategi Mission og værdier Forandringsteori Langsigtet ambition Økonomi Driftsøkonomi Finansiering Resultatstyring Organisation Bestyrelse og good governance Organisationsstruktur HR og kompetencer Produktion Produktudvikling Indkøb Fremstilling/levering af produkter/ydelser Value Proposition, Branding og Marketing Prissætning Salg Kilde: Inspireret af McKinsey & Company Salg og markedsføring Lovgivningsmæssige rammer Risici og muligheder på det kommunale marked Tilbuds- og leverancebetingelser Afrapporteringskrav Det Sociale Vækstprogram 11

12 Situation, prioritering og fokus 1. Score hver af de 6 driftsområder/ dimensioner: Lovgivningsmæssige rammer Score vigtigheden for virksomhed lige nu (0=ikke vigtigt, 5 = meget vigtigt) Score performance indenfor området lige nu (0= performer dårligt, 5 = performer meget godt) Produktion Salg og markedsføring 3. Prioritér virksomhedens 2-3 fokus områder for tiden: Forklar scoren: Virksomhedens styrker.. Økonomi Strategi Virksomhedens svagheder.. Organisation Kilde: Den Sociale Kapitalfond Management 12 Det Sociale Vækstprogram

13 Handlingsplan 100 dage Formål Prioritere og skabe fokus de vigtigste målsætninger inden for de næste 100 dage Identificere hvem der er ansvarlige for de enkelte aktiviteter. Proces Brug skabelonen på næste side. Lav en plan for hvert af de 6 driftsområder af virksomhedsdrift: Strategi, Organisation, Økonomi, Salg & markedsføring, Produktion og Lovgivningsmæssige rammer. Definer hvilke opgaver der skal laves vær konkret i definitionen af opgaven, samt dens indhold og resultat. Beslut hvem der er ansvarlig for de enkelte opgaver. Beslut hvornår opgaverne skal udføres og afsluttes. Næste skridt Brug planen til intern kommunikation i virksomheden, så alle ved, hvad de skal fokusere på. Aftal ugentlige statusmøder, hvor I følger op på planen, ser på fremdrift og løser udfordringer. Det Sociale Vækstprogram 13

14 Handlingsplan 100 dage Definer udestående opgaver, de ansvarlige og hvornår aktiviteterne skal udføres og afsluttes Driftsområder Måned 1 Måned 2 Måned 3 Strategi Økonomi Organisation Produktion Salg og markedsføring Lovgivningsmæssige rammer Kilde: Den Sociale Kapitalfond Management 14 Det Sociale Vækstprogram

15 Value proposition Formål Value proposition (værdifaktoren) er en redegørelse af hvad der gør en virksomhed unik og hvorfor kunder skal købe virksomhedens produkt(er) samt hvilken værdi virksomheden levere til kunderne. Proces Brug skabelonen på næste side. Tag udgangspunkt i kunden ( Vi hjælper kunderne med. ) Lav et antal udviklingssessioner med en gruppe interne og eksterne interessenter. Indhent virksomhedsanalyser input fra eksisterende kunder og (evt. input fra SWOT-analysen). Noter stikord og hele sætninger, der forklarer, hvad virksomheden bygger på og hvad, der gør virksomheden unik i hvert af felterne i figuren på næste side. Sammenfat en kort beskrivelse af den værdi virksomheden leverer til kunden (evt. per kundesegment). Næste skridt Udvikl value proposition per kundesegment. Indbyg value proposition i alt det virksomheden gør, samt i den interne og eksterne kommunikation. Indbyg value proposition i produkter, website, produktudvikling, marketing, branding, mv. Det Sociale Vækstprogram 15

16 Value Proposition = den værdi en virksomhed giver køberen Værdisæt Social model Value Proposition: Forretningsmodel Målgruppe Kilde: Den Sociale Kapitalfond Management 16 Det Sociale Vækstprogram

17 Hypotesemodeller Formål Hurtigt at kunne udvikle konkrete ideer og hypoteser Teste dem over for kunder og partnere At omsætte feedbacken til løsninger og nye ideer, som igen fører til nye justeringer i produkter, ydelser og forretningen. At forkorte tiden fra idé til input og feedback til selve implementering. At få markedsinput hurtigere ved at teste hypoteser af selvom de ikke er færdiudviklede og dermed minimere udviklingsomkostningerne. Proces Brug skabelonen på næste side. Opstil 4-5 hypoteser for, hvordan I kan forbedre virksomhedens: indtjening, produkter, produktion, konkurrence situation, partnerskaber, ydelser, etc. Beskriv med 3-4 konkrete aktiviteter hvordan I vil teste de enkelte hypoteser. Næste skridt Lav en konkret plan for test af hver af de 4-5 hypoteser I har valgt. Beslut hvem der er ansvarlig for de enkelte aktiviteter og hvornår aktiviteterne skal udføres og afsluttes. Test hypoteserne af på markedet og få feedback, juster og test igen. Det Sociale Vækstprogram 17

18 Hypotesemodeller 1. Opstil 4-5 hypoteser for hvordan I kan forbedre virksomhedens: indtjening, produkter, produktions, konkurrence situation, partnerskaber, ydelser, etc. 2. Beskriv med 3-4 konkrete aktiviteter, hvordan I vil teste de enkelte hypoteser. Nr. Hypotese/idé? ( Vi kan ) Hvordan vi I teste hypotesen/idéen? ( Ved at. ) 1. (f.eks. øge omsætningen på vores webshops med 15%) (f.eks. Opbygge forhandlerloyalitet igennem særlige rabatter, Tilbyde gratis fragt i udvalgte perioder, Køre særlige kampagne tilbud: early birds, 1-for-2, konkurrencer, etc.) Kilde: Ries, Eric: The Lean StartUp: How Today s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Business, New York, Det Sociale Vækstprogram

19 Forretningsmodel Formål Give mulighed for at få et klart analytisk billede af virksomhedens forretningsmodel samt dets resultater. Give en klar forståelse af hvordan virksomheden skaber en konkurrencefordel på markedet. Proces Brug skabelonen på næste side. Start med at udfylde Kunder hvem er kunderne? Derefter arbejd jer igennem modellen til højre og besvar de tilknyttede spørgsmål. Næste skridt Analysér mulighederne i virksomhedens forretningsmodel. Analysér indtægtskilder og muligheder. Udarbejd en konkret forretningsplan. Se mere her: 1. Værdifaktorer: (Value proposition). Den værdi virksomhedens produkter og services giver for kunden. 2. Kunder: For at opbygge en effektiv forretningsmodel skal det identificeres, hvem kunderne er. 3. Partnere: Hvilke partnere og leverandører er tilknyttet virksomheden? 4. Aktiviteter: Beskriver de mest vigtige nøgleaktiviteter man skal udføre for at skabe værdi for kunderne. 5. Ressources: De ressourcer, der er nødvendige for at skabe værdi for kunden. 6. Kunde relationer: For at sikre overlevelse og succes, skal man identificere den type forhold, man ønsker at skabe med kunderne. 7. Vejen til kunderne: Angiver distributions- og kommunikationskanaler, der skal til for at nå kunderne. 8. Indtægter: Hvilken type indtægtskilder er mulige? 9. Omkostninger: Hvilke omkostninger er der? Det Sociale Vækstprogram 19

20 20 Det Sociale Vækstprogram 20 Det Sociale Væksprogram

21 Forretningsområder og indtægtskilder Formål Danne overblik over virksomhedens indtægtskilder Overblikket kan give inspiration til hvordan virksomheden kan øge omsætningen, samt holde fokus på de rette prioriteter. Næste skridt Udarbejd en konkret forretningsplan for de næste 1-2 år. Arbejd på at opbygge og levere ift. de enkelte indtægtskilder. Proces Brug skabelonen på næste side. Identificer virksomhedens indkomstkilder og den nuværende indkomst (kr. og %). Identificer nye indkomstkilder (få evt. input fra SWOT-analysen). Fastsæt mål for indkomst næste år (kr. og %). Vurdér omkostninger ved de enkelte produkter og services (omkostninger ift. omsætningsmuligheder). Ved hvert forrretingsområdet beskrives hvordan, virksomheden kan opnå denne form for indkomst. Det Sociale Vækstprogram 21

22 Type Forretningsområder Potentielle indkomstkilder Forventet andel af omsætning (pct.) Hvordan denne form for indkomst opnås Produkt.. Salg af produkter Produkt.. Produkt.. Forløb. Forløb. Kommerciel Salg af ydelser og services Forløb. Konsulentopgaver Driftsopgaver Foredrag Medlemskontingent Private medlemskontingenter Firma-medlemskontingenter Events Deltagelsesgebyrer Event sponsorater Ikke-kommerciel Sponsorat Tilskud Donationer Firma-sponsorater Private sponsorater Offentlige EU Fonde Private donationer Firma donationer Kilde: Den Sociale Kapitalfond Management 22 Det Sociale Vækstprogram

23 Likviditetsbudget Likviditetsbudgettet er et af de vigtigste redskaber for sociale såvel som almindelige virksomheder og iværksættere. Formål At give et overblik over de indbetalinger og udbetalinger virksomheden planlægger at generere - måned for måned (måske uge for uge). At give virksomheden mulighed for at vurdere, om likviditeten er forsvarligt sikret. Løbende at kunne følge op på de realiserede tal i forhold til det fastsatte likviditetsbudget. Næste skridt Fastsæt en løbende opfølgningsprocedure for budgettet i forhold til realiserede tal og foretag løbende korrigerende handlinger. Informér altid din bank i god tid i tilfælde af større ændringer i din likviditet. Proces Brug skabelonen på næste side. Udfyld arket med de enkelte indbetalingsposter og udbetalingsposter per måned for det næste år. Varesalg eller andre indbetalinger evt. lån eller donation Udgifter: f.eks. materialer eller varer(kreditorer). Udgifter: f.eks. funktionærløn, lokaler, IT, rengøring, rejser, telefon mv. Vær opmærksom på evt. større investeringer. Bemærk Dette er et simpelt likviditetsbudget. Der kan være en del større likvide påvirkninger fra balancen, eksempelvis hvis kunderne får ændret betalingsbetingelser eller lagerbeholdningen stiger. Et likviditetsbudget kræver specifikke budgetforudsætninger og er derfor vanskeligt at udarbejde. Søg evt. professionel hjælp til udarbejdelse af konkret likviditetsbudget. Det Sociale Vækstprogram 23

24 LIKVIDITETSBUDGET For tiden / 201x til / 201x Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 12 mdr. i alt Indbetalinger - incl. moms Kontant varesalg Varesalg på kredit Renter Andre indbetalinger Indbetalinger i alt Udbetalinger - inkl. moms Kreditor Moms at betale Hævet privat Andet: Faste omkostninger Udbetaling af funktionærløn Lokaleleje El, vand og varme Reperation og vedligehold af lokaler Rengøring Drift af bil/kørselsgodtgørelse Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Fastnet telefon Mobiltelefon Internet forbindelse (Stofa, TDC mv.) Website-abonnement/hosting og opdatering Markedsføring / annoncer / reklame Mødeudgifter Faglitteratur Forsikringer Kontigenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Leasing-afgifter Småanskaffelser under kr. ex. Moms (2014) Vedligeholdelse af driftsmidler Revisor og andre rådgivere Renter af kassekredit Låneomkostninger Afdrag på løn Skat Andet: Udbetalinger i alt Ændringer Kontanter i kassen Likvider i bank/giro Disponibel kassekredit Minus likvide midler primo Kassekredit ultimo Det Sociale Vækstprogram

25 Driftsbudget Formål At give et overblik over de indtægter og udgifter virksomheden planlægger at generere - måned for måned. At give virksomheden mulighed for at vurdere, om økonomien er forsvarligt sikret dvs. om der er et fornuftigt forhold imellem udgifterne og indtægterne. Løbende at kunne følge op på de realiserede tal i forhold til det fastsatte driftsbudget, og se om de økonomiske forudsætninger, som virksomheden lagde i begyndelsen af året, holder i virkeligheden. Gør de ikke det, skal virksomheden aktivt foretage korrigerende handlinger for at få styr på økonomien. Næste skridt Fastsæt en månedlig og kvartalsvis opfølningsprocedure på driftsbudgettet i forhold til de realiserede tal og foretag løbende korrigerende handlinger. Lav likviditetsbudget måned for måned, som viser om virksomheden har penge i kassen/banken til at betale de løbende udgifter. Proces Brug skabelonen på næste side. Udfyld arket med de enkelte omsætningsposter og omkostningsposter per måned for det næste år (få f.eks. input fra værktøjet Forretningsområder og indtægtskilder ): Ikke kommerciel omsætning: f.eks. fra fonde, sponsorer og projekter. Kommerciel omsætning: f.eks. salg af varer og ydelser, samt ydelser til kommunerne. Variable omkostninger: f.eks. materialer, lønomkostninger og transport dvs. de omkostninger der er direkte relateret til øget salg af produkt produkt Faste omkostninger: f.eks. funktionærløn, lokaler, IT - de omkostninger der ikke umiddelbart vil stige eller falde sammen med salget af produkter og ydelser. Renter og afskrivninger: f.eks. renterne af lån og årlige værdiforringelse for større investeringer. Nettooverskud (DB faste omk., renter og afskr.): Glæden og udfordringen ved at have egen socialøkonomiske virksomhed skal gerne bakkes op af, at der også kommer et fornuftigt overskud i virksomheden. Og ikke et overskud, der kun lige dækker omkostningerne. Se også / ivaekst.dk Det Sociale Vækstprogram 25

26 DRIFTSBUDGET For tiden / 201x til / 201x Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 12 mdr. i alt Ikke kommerciel omsætning Sponsoraftaler / tilskud / donationer Projekter Andet Indtægter i alt Kommerciel omsætning Salg af varer / ydelse Salg af varer / ydelse Salg af ydelser til kommuner / stat / region Omsætning i alt Variable omkostninger Materialer Lønomkostninger Transportomkostninger Andet Variable omkostninger i alt Dækningsbidrag (DB): (Omkost. - varia. omkost.) Faste omkostninger Funktionærløn incl. ATP og sociale omkostninger Lokaleleje El, vand og varme Reperation og vedligehold af lokaler Rengøring Drift af bil/kørselsgodtgørelse Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Fastnet-telefon Mobiltelefon Internet forbindelse (Stofa, TDC mv.) Website-abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Mødeudgifter Faglitteratur Forsikringer Kontigenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Leasing-afgifter Småanskaffelser under kr. ex. Moms (2013) Vedligeholdelse af driftsmidler Revisor Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Faste omkostninger i alt Resultat før renter og afskrev. (DB faste omkost.) Renter Renter af banklån Renter af kassekredit Andre renter Renter i alt Afskrivninger Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt Faste omkostninger - renter og afskrivninger i alt Det Sociale Vækstprogram Nettooverskud (DB faste omk., renter og afskriv.)

27 Bestyrelsesreview, -sammensætning og -kommunikation Formål At vurdere bestyrelsens kompetencer, sammensætning og arbejdsform og vurdere om man får nok værdi ud af sin nuværende bestyrelse. At skabe grobund for et optimalt samarbejde, så man får den bedste nytte at bestyrelsen. Karakteristik ved en bestyrelse: Overvågningsfunktion (holde øje med trends i den sociale- og samfundsmæssige udvikling). Udviklingsfunktion (sikre fokus og videreudvikling af vision, strategi mv.). Organisationsfunktion (sikre en bæredygtig organisationsstruktur, effektiv daglig ledelse og diverse politikker). Beslutningsfunktion (sikre at overordnede nøglebeslutninger tages), Kontrolfunktion (sikre godkendelse af budgetter og regnskaber, sikre at lovgivningen overholdes og følges). Interaktionsfunktion (udvikle relationer og netværk i omgivelserne, som kan bidrage til en positiv udvikling). Proces Fastsæt den overordnet dagsorden, bestyrelsen skal beskæftige sig med. Vurder hvilke typer af personer, som det er mest relevant at have i forhold til denne dagsorden. Giv en score fra 0-5 for at prioritere de enkelte typer af person (0 = lav relevans, 5= høj relevans). Sæt navn på konkrete personer, som kunne være kandidater, og som skal kontaktes. Definer de hovedopgaver bestyrelsen skal varetage, mødefrekvens (årshjul), og beslutningskompetencer. For at få yderligere konkret sparring i det daglige kan det være hensigtsmæssigt også at nedsætte et advisory board med de forskellige nødvendige spidskompetencer (advisory boardet kan indkaldes mere ad-hoc og er har en mere praktisk rolle end bestyrelsen). Næste skridt Lav et udkast til forretningsorden for bestyrelsens arbejde (opgaver bestyrelsen skal varetage, mødefrekvens, struktur for rapportering og beslutningstagning, og hvordan bestyrelsens løbende skal suppleres og tilpasses. Det Sociale Vækstprogram 27

28 Den Sociale Kapitalfond Management Vester Voldgade 108, 1.th København V Det Sociale Vækstprogram

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

Viby - Sjælland Fysioterapi

Viby - Sjælland Fysioterapi Viby - Sjælland Fysioterapi Viby Sjælland Toftehøjvej 20 4130 Viby Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Viby Fysioterapi

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

MURERIET- forretningsplanen

MURERIET- forretningsplanen MURERIET- forretningsplanen www.ffe-ye.dk MURERIET - FORRETNINGSPLANEN - er et materiale, der er udviklet til undervisning i iværksætteri inden for byggeri og anlæg på erhvervsuddannelserne. Det er lavet

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Program: KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed Præsentation af den Sociale Kapital Fond KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Hvilke særlige vejledningsbehov

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra hvad de producerer? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Sammenfatning. Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014

Sammenfatning. Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Sammenfatning Resultater og erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 September 2014 Introduktion Det Sociale Vækstprogram er et udvælgelses- og udviklingsforløb for socialøkonomiske virksomheder,

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning?

Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning? Vil du tage socialt ansvar? - og har din virksomhed brug for kapital og kompetent rådgivning? Vi er Danmarks eneste investeringsfond, der målrettet samarbejder med virksomheder og iværksættere, som skaber

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Temadag om socialøkonomi. BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen

Temadag om socialøkonomi. BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen Temadag om socialøkonomi BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen Hvorfor er vi her? Den Sociale Kapitalfond Management ApS 23/01/15 1 Den Sociale Kapitalfond Management ApS 23/01/15 2 Den Sociale Kapitalfond

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Social inklusion i et vækstperspek2v. Konference om EU s socialfond 9. maj 2015 Lars Jannick Johansen

Social inklusion i et vækstperspek2v. Konference om EU s socialfond 9. maj 2015 Lars Jannick Johansen Social inklusion i et vækstperspek2v Konference om EU s socialfond 9. maj 2015 Lars Jannick Johansen På dagsordenen Hvad er Den Sociale Kapitalfond Hvad kendetegner sociale og socialøkonomiske virksomheder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Strategi for Livet - Inspirationsaften

Strategi for Livet - Inspirationsaften Strategi for Livet - Inspirationsaften Agri Nord 16. december 2014 Specialkonsulent Ivan Damgaard Spidskompetencer Specialkonsulent Ivan Damgaard Telefon 0045-8740 5036 Mobil 0045-2916 3134 Mail: ivd@vfl.dk

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere