Henvisningshotellet REFHOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvisningshotellet REFHOST"

Transkript

1 En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST Nu også til fysioterapeuter og psykologer MC-S215 / JANUAR 2009

2 2 Indhold INDHOLD Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST Sådan gør du: Praktiserende læger Sådan gør du: Fysioterapeuter og psykologer Henvisningernes gyldighed Billeder med REFHOST Tjekliste inden start Spørgsmål, der går igen Sådan får du digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR Fysioterapeuter og psykologer Lokationsnumre til REFHOST Informationsmøder om Henvisningshotellet Kontaktpersoner til REFHOST Henvisningshotellet Hotline REFHOST Udgivet i januar 2009 af MedCom i samarbejde med Danske Regioner Dansk Psykolog Forening Danske Fysioterapeuter Datagruppen Multimed Tilrettelægning og redigering: arki tekst kommunikation Layout og tegninger: Christen Tofte Grafisk Tegnestue Tryk: One2one ISBN-nr.:

3 Henvisningshotellet en introduktion 3 I forbindelse med fornyelsen af de seneste overenskomster for praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer, aftalte parterne, at der skulle oprettes et såkaldt henvisningshotel, også kaldet REFHOST [refhoust]. Grundidéen er, at de praktiserende lægers henvisninger til speciallægehjælp, fysioterapibehandling og psykologhjælp kan sendes elektronisk til REFHOST. Patienterne har efterfølgende frit valg mellem de relevante behandlere. Henvisningen opbevares på REFHOST, indtil patienten har valgt en behandler, som derefter henter den via sit ITsystem eller internettet. Efter aftale mellem læge og patient er der også mulighed for at sende en elektronisk henvisning direkte til en bestemt speciallæge, fysioterapeut eller psykolog. I de tilfælde vil en kopi af henvisningen blive opbevaret på REFHOST. Hvis patienten siden beslutter at benytte en anden behandler, end den henvisningen i første omgang blev sendt til, vil den nye behandler kunne hente henvisningen på REF- HOST. Alle almen lægepraksis har i dag elektroniske journalsystemer, der kan sende elektroniske henvisninger til fysioterapeuter og psykologer. På Med- Coms hjemmeside findes en oversigt over, hvilke lægesystemer der er godkendt til at sende disse henvisninger. Webadressen er: wm april 2009 Fysioterapeuter og psykologer er tilkoblet REFHOST fra 1. april Fra denne dato skal alle henvisninger til disse behandlere også sendes elektronisk og kan sendes direkte til REFHOST. INTRODUKTION REFHOST har været i brug til henvisninger fra praktiserende læger til speciallæger siden den 9. juni Henvisningshotellet vil være klar til henvisninger til fysioterapi og psykologbehandling fra den 1. april REFHOST driftsafvikles af Datagruppen Multimed, Vejle,

4 4 Sådan fungerer REFHOST INTRODUKTION Arbejdsgangen hos den praktiserende læge er den samme, uanset om henvisningen retter sig mod speciallæger, fysioterapeuter eller psykologer. Lægen skal blot anvende den type henvisning, der retter sig mod den relevante behandlergruppe. Henvisningen sendes Den praktiserende læge udarbejder en henvisning i sit journalsystem, vælger, hvilken behandlergruppe patienten skal henvises til, og sender henvisningen som EDIFACT på helt sædvanlig måde. Alternativt kan den praktiserende læge i samråd med patienten vælge den fysioterapeut eller psykolog, der skal have henvisningen, og sende den direkte til denne som EDIFACT. En kopi af henvisningen opbevares samtidig på REFHOST, så den kan anvendes af andre behandlere, hvis patienten alligevel ønsker at benytte en anden for eksempel på grund af lang ventetid, ferie mv. Henvisningen på hotel Henvisningen havner under alle omstændigheder på REFHOST, som returnerer en positiv kvittering, der fortæller, at henvisningen er modtaget. Hvis henvisningen er fejlbehæftet eller ikke har korrekt lokationsnummer på modtageren, sendes en negativ kvittering til den praktiserende læge. Henvisningen hentes Patienten henvender sig herefter til behandleren pr. telefon, eller personligt og bestiller en tid til konsultation. Via internetadressen: logger fysioterapeuten/psykologen sig på REFHOST. Hvis fysioterapeutens/psykologens IT-system har integreret REFHOSTkald (se side 9), skal han benytte dette og sin digitale signatur. Derved bliver patientens henvisning automatisk fundet frem, hvorefter den kan hentes ind i fysioterapeutens/psykologens system som EDI- FACT. Alternativt kan den printes, og fysioterapeuten/psykologen kan også vælge at gøre begge dele. Har fysioterapeuten/psykologen ikke et IT-system med integreret REFHOST-kald, kan denne få adgang til henvisningen ved brug af login med digital signatur og efterfølgende indtastning af patientens CPR-nummer. Det er gratis Brugen af REFHOST, herunder forsendelse og modtagelse af EDIFACT-henvisninger, er gratis for læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Driften betales af regionerne. Fysioterapeuter/psykologer kan kun se henvisninger inden for deres felt og har kun adgang til den aktuelle patients henvisninger til henholdsvis fysioterapeut eller psykolog. Fysioterapeuten/psykologen har ikke adgang til patientens henvisninger i andre specialer.

5 5 REFHOST opbevarer henvisningen i gyldighedsperioden. En henvisning inden for fysioterapi/psykologbehandling kan hentes én eller flere gange af forskellige fysioterapeuter/psykologer. En henvisnings historie er altid synlig i form af opslaget på en bestemt patients henvisning. Informationsmøder I foråret 2009 holder de enkelte regioner en række informationsmøder med introduktion til REFHOSThenvisningshotellet, herunder bestilling, installation og brugen af digital signatur. Indkaldelse sendes direkte til fysioterapeuter, psykologer og praktiserende læger. Se nærmere side 22. INTRODUKTION Positive og negative kvitteringer Hvis den praktiserende læge ønsker det, kan REFHOST sende en korrespondancemeddelelse som kvittering for, at henvisningen er taget i brug dvs. i det øjeblik, patienten har bestilt tid. Hvis overførslen af henvisningen fra henviser til REF- HOST ikke bliver gennemført, som den skal, modtager den henvisende læge en negativ kvittering. I de tilfælde, hvor REFHOST modtager en negativ kvittering fra behandlerens IT-system, vil problemet blive håndteret af REFHOST Hotline. Hvis henvisningen ikke hentes Når gyldighedsperioden for en henvisning udløber, kan REFHOST automatisk informere den henvisende læge om, at henvisningen ikke er hentet. Det sker ved hjælp af en almindelig korrespondancemeddelelse med en standardbesked. Det er valgfrit for den henvisende læge, om han eller hun vil benytte denne funktion, og lægen kan selv vælge at slå funktionen til eller fra. Patient Praktiserende læge Fysio. 1.Henvisning 6.Hentes 3.Tidsbestilling Psykolog VANS Speciallæge Patient 2.Opbevaring 5.Findes frem 4.www.refhost.dk Fig.1. Systemets indbyggede mulighed for at sende kvitteringer er udeladt på tegningen for overskuelighedens skyld. REFHOST

6 6 Sådan gør du: Praktiserende læger PRAKTISERENDE LÆGER Fig.2 Henvisningen udarbejdes En henvisning udarbejdes ved at vælge den pågældende skabelon i dit lægesystem og udfylde den. Du lægger henvisningen ud til godkendelse, og den kan derefter sendes som EDIFACT. Henvisningen sendes Du kan sende henvisningen til fysioterapi/psykolog-behandling uden at vælge en bestemt behandler. Her vælger du den pågældende behandlergruppes REFHOST-lokationsnummer. (Se listen side 20 21). Disse lokationsnumre vil normalt være med i lægesystemernes opdatering i april Denne fremgangsmåde anvendes også ved henvisning til vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi. Du kan også sende direkte til fysioterapeuten/psykologen ved at vælge dennes EDI-lokationsnummer ud fra oversigten i dit eget journalsystem. Information til patienten Du bør informere patienten om, at der er sendt en elektronisk henvisning til henvisningshotellet, og at patienten selv skal kontakte den fysioterapeut/psykolog, som han eller hun ønsker. Patienterne kan finde informationer om fysioterapeuterne/psykologerne i telefonbøgerne, på under vejviser (fig.2) samt på: og Du kan også aftale med patienten, at du sender henvisningen direkte til en bestemt fysioterapeut/psykolog. Husk at informere om frit valg. Modtag en kvittering Er dit system sat op til at anmode om kvitteringer, vil du modtage en positiv kvittering fra REFHOST, så snart henvisningen er modtaget oftest i løbet af få minutter. Er der en teknisk fejl i henvisningen, modtager du en negativ kvittering. Dette betyder, at henvisningen ikke er modtaget. Henvisning tages adviseringsmuligheder Når du sender den første henvisning, bliver du adviseret om denne mulighed via en korrespondancemeddelelse, så du kan til- og fravælge klinikkens adviseringsmuligheder (fig.3). Skulle meddelelsen blive overset eller glemt, kan du henvende dig til REFHOST Hotline (se bagsiden) og få brugernavn og kodeord sendt til din adresse igen.

7 7 Ibrugtagning REFHOST kan sende et korrespondancebrev til dig om, at patientens henvisning er taget i brug af en fysioterapeut/psykolog (fig.4). Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REFHOST. Statusmeddelelse Har patienten ikke anvendt sin henvisning dvs. bestilt tid inden for 30 dage for psykologer, 45 dage for speciallæger og 60 dage for fysioterapeuter, kan du hvis du ønsker det modtage et korrespondancebrev fra REFHOST med besked om dette (fig.5). Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REF- HOST. Henvisningen udløber Henvisninger til fysioterapeuter, psykologer og speciallæger har forskellige gyldighedsperioder. Se de enkelte specialers gyldighedsperioder på side 14. Har patienten ikke anvendt henvisningen inden udløbet af denne periode, kan du hvis du ønsker det modtage et korrespondancebrev fra REFHOST (fig.6). Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REFHOST. Fig.3 Fig.4 Fig.5 PRAKTISERENDE LÆGER Henvisning til fysioterapeuter og psykologer, fra 2009 Når REFHOST har været i drift i 9 måneder, dvs. fra 1. april 2009, skal henvisninger til fysioterapeuter og psykologer ligeledes sendes via REFHOST. Det sker på samme måde som for speciallægernes vedkommende. Du vil få besked herom fra din regions praksisafdeling. Fig.6

8 8 PRAKTISERENDE LÆGER Du kan få hjælp tre steder: Kontaktperson I hver region er der en kontaktperson normalt datakonsulenten som man kan spørge til råds om anvendelsen af REF- HOST. På bagsiden finder du en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnumre og mailadresser. Serviceside REFHOST har en serviceside på nettet. Når du er på klikker du på REFHOST-ikonet i øverste venstre hjørne af hjemmesiden. Du kan også gå direkte dertil ved at taste: Hotline REFHOST Hotline kan besvare tekniske spørgsmål. Telefon: Mandag torsdag: Fredag: Også værd at vide Lægepraksis med dispensation for brug af elektronisk lægesystem Har din lægepraksis dispensation for brug af elektronisk lægesystem, skal du fortsat anvende en papirhenvisning. Fysioterapeuter/psykologer, der ikke har edb/lokationsnummer Hvis fysioterapeuten/psykologen ikke har et edb/lokationsnummer, skal henvisningen alligevel sendes elektronisk, men altid til REFHOST. Fysioterapeuten/psykologen kan så få adgang til henvisningen via en almindelig internetforbindelse. Fysioterapeuter uden overenskomst Ovenstående gælder også for fysioterapeuter uden overenskomst. Pris for brug af REFHOST Det koster dig ikke noget at sende henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter og psykologer via REF- HOST. EDIFACT-afgiften betales af regionerne. Sygehusbehandling og røntgenundersøgelser Henvisninger til sygehusbehandling og røntgenundersøgelser skal ikke sendes til REFHOST, men direkte som EDI til det sygehus/den region, hvor behandlingen skal ske. Ridefysioterapi Henvisninger til ridefysioterapi sendes helt tilsvarende som henvisning til fysioterapi. Ridefysioterapeuter er også omfattet af ordningen med REFHOST. Oplysninger om ridefysioterapeuter, der har lokationsnummer fås fra din leverandør, i Partnerskabstabellen eller på Fodterapi Henvisninger til fodterapi kan ikke sendes via henvisningshotellet. Flere fodterapeuter kan dog modtage elektroniske henvisninger på almindelig EDI.

9 Sådan gør du: Fysioterapeuter og psykologer 9 Det har du brug for For at kunne modtage elektroniske henvisninger fra REFHOST, som integreres direkte med dit journalsystem, skal du have et IT-system, der er godkendt af MedCom. Du kan se en oversigt over godkendte fysioterapisystemer på: Og over godkendte psykologsystemer på: Du skal have en digital signatur med tilknyttet CPR-nummer installeret på din computer. Læs på side om, hvordan du anskaffer og installerer signaturen, og hvor du eventuelt kan hente hjælp til dette. Fig.7 Dine medarbejdere skal have adgang til REFHOST Alle fysioterapeut-/psykologklinikker er fra driftsstart oprettet i REF- HOST, og deres indehavere får med almindelig post tilsendt brev med brugernavn og adgangskode til REFHOSTs administrationsmodul, backend. Her skal klinikkens ejer, administratoren, tildele eller ophæve andet klinikpersonales adgang til REFHOST. FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER Flere fysioterapeut-/psykologsystemer har implementeret et Integreret REFHOST-kald på patientens stamkort. Så har du via IT-systemet direkte adgang til REFHOST, som automatisk henter henvisningen frem ved hjælp af patientens CPRnummer. Du kan også vælge at få installeret et såkaldt Mini REFHOST-kald på computeren. Derefter skal du kun indtaste adgangskoden til digital signatur for at få adgang til REF- HOST. Et Mini REFHOST-kald fås fra REFHOST Hotline. Adgangen til REFHOSTs backend fås på adressen: backend.refhost.dk (uden www). Under menupunktet Brugere listes klinikkens aktuelle brugere med mulighed for vedligeholdelse af til- og afgang af klinikkens personale. Behandlere uden elektronisk journalsystem Har du ikke et praksissystem med lokationsnummer, fordi du ikke er omfattet af kravet om IT-anskaffelse eller har dispensation for anskaffelsen, kan du alligevel bruge REFHOST, hvis du har en PC med internetadgang, en printer og en

10 10 FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER Fig.8 digital signatur. Hvis du placerer et Mini REFHOST-kald på computerens skrivebord, bliver det lettere at anvende REFHOST. Minikaldet kan du få fra REFHOST Hotline. Din adgang til henvisninger på REFHOST Patienten kontakter dig og fortæller, at der er sendt en henvisning fra den praktiserende læge. Du har tre måder at hente henvisningen på: Fig.9 A: Du slår patienten op i dit eget IT-system og kalder internetadressen ved hjælp af dit systems integrerede REFHOSTkald og digital signatur. Patientens henvisning hvis den findes inden for fysioterapi/psykologi er nu fundet frem og vises i oversigten (fig.10). Er patienten ikke oprettet i dit eget IT-system, kan det integrerede REF- HOST-kald også anvendes, men CPR-nummeret skal så indtastes i REFHOST for at kunne foretage en søgning på patientens henvisning (fig.9). Fig.10 B: Har du ikke et IT-system med integreret REFHOST-kald, kan du ved hjælp af Mini REFHOST-kald og digital signatur med efterfølgende indtastning af patientens CPR-nummer også få adgang til patientens henvisning (fig ). (Mini REF- HOST-kald fås ved henvendelse til REFHOST Hotline). Fig.11 C: Du slår op på REFHOST på internet-adressen: og logger ind med brug af digital signatur (fig.8), indtaster patientens

11 11 CPR-nummer (fig.9), og oversigt over patientens henvisninger vises (fig.10). Håndtering af henvisningen Tryk: Prævisiter for at læse henvisningen. Kommandoen Prævisiter bruges for eventuelt at gennemse henvisningen eller få en udskrift, inden du booker en tid. Eventuelle billeder vedhæftet til henvisningen kan også vises på REFHOST (fig.11). Tryk: Hent for at modtage henvisningen som EDIFACT. Som supplement kan du samtidig udprinte henvisningen på din printer. Det sidste er altid nødvendigt, hvis du ikke kan modtage EDIFACT-meddelelser. Henvisningen er nu modtaget, og det er markeret, hvem der har hentet den (fig.12). Tryk: Historik for at se henvisningens historie. Her kan man se, om henvisningen har været taget eller blot prævisiteret af anden behandler, været sendt direkte, om den har været genfremsendt eller genudskrevet til dig, for eksempel på grund af tekniske problemer (fig.12). Når henvisningen sendes direkte til dig Hvis den praktiserende læge sender en EDI-henvisning direkte til dig, læser du den ind på helt sædvanlig måde sammen med øvrige EDIdokumenter og meddeler patienten et bookingtidspunkt, eller anvender aftalt procedure. Henvisningen findes også på hotellet i kopi, så patienten kan evt. Fig.12 henvende sig til anden behandler, hvis vedkommende ønsker det. Besked til den henvisende læge Den henvisende læge kan automatisk modtage en positiv kvittering, når henvisningen er modtaget i henvisningshotellet. Hvis den henvisende læge ønsker det, får han eller hun automatisk besked om, at henvisningen er taget i brug (fig.13 side 12). Er der fejl i forbindelse med modtagelsen af en henvisning fra REF- HOST, sender REFHOST automatisk en negativ kvittering til REFHOST Hotline, som derefter tager hånd om problemet. Afregning til praksisenheden (sygesikringen) Ved ibrugtagning af en elektronisk henvisning vil alle IT-systemer automatisk markere i afregningen, at der foreligger en elektronisk henvisning. Der skal altså ikke rutinemæssigt indsendes noget bilag i form af henvisningsdokumentation. I de få tilfælde, hvor henvisningen ikke kan modtages som FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER

12 12 FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER Fig.13 EDIFACT, men kun udprintes, skal de aftalte procedurer dog følges. Patienten fortryder Fortryder patienten valget af behandler, kan han eller hun aflyse aftalen og vælge en anden behandler. Henvisningen gemmes på REFHOST i lige så lang tid, som det er aftalt i overenskomsten for det pågældende speciale. Historikken dokumenterer henvisningens forløb, ligesom loggen dokumenterer brugernes adfærd. Fig.14 Den behandler, der mister henvisningen, får automatisk besked via en EDI-korrespondancemeddelelse om, at patienten har valgt en anden behandler (fig.14). Patienten møder ikke op Hvis patienten ikke møder op, håndteres det på samme måde som ved almindelige papirhenvisninger. Fig.15 Statusmeddelelse Har patienten ikke anvendt henvisningen inden for en bestemt frist jf. side 7, Statusmeddelelse, kan der sendes et korrespondancebrev fra REFHOST til den henvisende læge med besked om dette (fig.15). Denne funktion kan den henvisende læge selv til- og fravælge på REFHOST. Fig.16 Sletning af en henvisning Har henvisningen ikke været taget i brug ved udløbet af gyldighedsperioden slettes den fra REFHOST.

13 13 Den henvisende læge kan adviseres om dette med en automatisk korrespondancemeddelelse fra REFHOST (fig. 16). Adviseringen sker dog ikke, hvis henvisningen er blevet sendt direkte til en behandler. Om gyldighedsperiode, se side 14. Øvelse i at bruge REFHOST MedCom har lagt en fiktiv henvisning på en testperson: : Nancy Ann Berggren på REFHOST, som man kan hente til øveformål. Anskaffelse og installation af digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR Har du ikke allerede en digital medarbejdersignatur installeret på din computer, skal du bestille den hos DanID. Det skal være en såkaldt LRA med CPR. Se vejledningen side Fysioterapeuter skal selv betale for oprettelsen af digital medarbejdersignatur med LRA. Det koster normalt 750 kr. plus et kvartalsabonnement på pt. 27 kr. Der betales kun for administratoren i klinikken og ikke yderligere for dennes medarbejdere. Hjælp til REFHOST REFHOST-leverandøren har etableret en Hotlineservice, der kan bistå med hjælp vedrørende tekniske problemer og den driftsafvikling, der vedrører REF- HOST. Hotline, telefon: REFHOST Hotline kan besvare tekniske spørgsmål. Hotlinen kan kontaktes på telefon mandag torsdag kl og fredag kl Hotline, mail: Har du problemer med selve IT-systemet, kontakter du leverandøren af IT-systemet. Ved problemer og spørgsmål vedrørende digital signatur skal du henvende dig til DanID eller regionens REFHOST-kontaktperson. Se bagsiden. Kontaktperson I hver region er der en kontaktperson normalt datakonsulenten som man kan spørge til råds om anvendelsen af REFHOST. På bagsiden finder du en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnumre og mailadresser. De psykologer, der tiltræder overenskomsten 1. januar 2009 og fremefter, afholder selv udgiften, som faktureres direkte fra DanID. De anførte beløb er eksklusiv moms. FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER Psykologerne har truffet aftale om at få dækket halvdelen af udgiften på 750 kr. til anskaffelse, men skal selv betale kvartalsabonnementet. I praksis betaler Danske Regioner hele beløbet til anskaffelse og efterfølgende afregnes differencen med Dansk Psykolog Forening.

14 14 Henvisningernes gyldighed GYLDIGHED / BILLEDER Der er forskellige gyldighedsperioder for henvisninger til de forskellige typer behandlere. Til fysioterapeut: For den første henvisning skal tidsbestilling ske senest 2 måneder efter udstedelse af henvisning. Herefter er henvisningen gyldig i 12 måneder fra første behandlingsdato. Eventuelle efterfølgende henvisninger gælder i 12 måneder. REFHOST kan sende meddelelse til henvisende læge, hvis den ikke er taget i brug efter 60 dage. Til psykolog: Tidsbestilling senest 1 måned efter udstedelse hos lægen. Gyldig til 12 konsultationer. REFHOST kan sende meddelelse til henvisende læge, hvis den ikke er taget i brug efter 30 dage. Til speciallæge: Tidsbestilling inden for 6 måneder. Gyldig til behandling i 6 måneder. REFHOST kan sende meddelelse til henvisende læge, hvis den ikke er taget i brug efter 45 dage. Gyldighedsperioder Seneste tidsbestilling efter henvisning Henvisningens gyldighed Meddelelse, hvis henvisningen ikke er taget i brug Fysioterapeut 2 måneder 12 måneder Efter 60 dage Psykolog 1 måned 12 konsultationer Efter 30 dage Speciallæge 6 måneder 6 måneder Efter 45 dage Billeder med REFHOST REFHOST anvendes nu af alle speciallæger. I november 2008 blev der sendt mere end henvisninger. En del hudlæger anvender nu teledermatologi, hvor der kan sendes billeder af hudlidelsen sammen med henvisningen. Denne teknik kan også anvendes på andre områder, hvor den praktiserende læge ønsker at supplere henvisningen med et billede. Det koster ikke ekstra at vedlægge billeder ved hjælp af MEDBIN-formatet.

15 Tjekliste inden start 15 Almen læger Du installerer lokationsnumrene på de enkelte specialer til henvisningshotellet. Se listen på side Listen kan evt. være lagt ind i dit lægesystem af lægesystem-leverandøren sammen med april 2008-opdateringen. Tjek om dit lægesystem er godkendt til at kunne sende EDIhenvisninger, også til fysioterapeuter og psykologer (se her wm110072). Speciallæger Fysioterapeuter Psykologer Du skal have et edb-system, der er godkendt af MedCom. Godkendte fysioterapeutsystemer på: wm Godkendte psykologsystemer på: wm Du skal have internetadgang. Du skal have installeret digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR (se side18 19). DanID-support på telefon eller https://danid.dk/export/sites/ dk.danid.oc/da/erhverv/bestil_digital_signatur/bestil_medarbejdersignatur.html eller kontaktpersonerne i regionen (se bagsiden) kan eventuelt hjælpe dig. TJEKLISTE Kontroller, at dine oplysninger på Partnerskabstabellen er korrekte. Du kan få en oversigt med oplysninger fra din regionale kontaktperson eller på MedComs hjemmeside: wm Tilmeld dine medarbejdere i REFHOST backend (se side 9). Instruer dit personale i brugen af REFHOST.

16 16 Spørgsmål, der går igen SPØRGSMÅL Patienten henvender sig ikke til fysioterapeuten/ psykologen Egen læge kan adviseres om, at patienten ikke har anvendt henvisningen. Se under punktet: Statusmeddelelse på side 12 og Henvisningernes gyldighed på side 14. Patienten har valgt en bestemt fysioterapeut/ psykolog, men ønsker en anden Den fysioterapeut/psykolog, der mister patienten måske på grund af lang ventetid får en advis om patientens fravalg. Se under punktet: Patienten fortryder, side 12. Patienten fortryder sit valg Patienten kan henvende sig til anden fysioterapeut/psykolog og evt. opnå kortere ventetid. Se under punktet: Patienten fortryder side 12. Fysioterapeuten/psykologen har ikke EDI/EDB Henvisningen sendes altid direkte til REFHOST, hvis behandleren ikke har EDI. Mindstekravet, for at behandlere kan anvende REFHOST, er, at de har adgang til internettet til visning og udskrift af henvisninger samt har en digital signatur. Fysioterapeuter uden overenskomst Her anvendes også REFHOST. Send blot henvisning til fysioterapi, så kan de respektive fysioterapeuter hente henvisningen, når patienten kontakter dem. Der kan også sendes direkte til fysioterapeuter, hvis de har lokationsnummer. Det er gratis for disse fysioterapeuter at anvende REFHOST. Ridefysioterapeuter Henvisningen er ikke på hotellet Henvisningen kan være sendt under en forkert behandlergruppe og er derfor ikke synlig for den pågældende fysioterapeut/psykolog. Dette kan Hotline korrigere. Se under punktet Hjælp til REF- HOST, side 13. Henvisningen er udløbet REFHOST kan give advis til henvisende læge om ubenyttede, slettede henvisninger. Se side 7. REFHOST kan også anvendes af ridefysioterapeuter. Min digitale signatur virker ikke REFHOST Hotline kan kontaktes, så du kan få midlertidig adgang til dit speciales henvisninger ved hjælp af password og kodeord. Den mulighed kan kun benyttes i nødstilfælde og er tidsbegrænset. Fornyelse af eventuelt udløbet digital signatur sker i løbet af få dage ved at kontakte DanID.

17 17 Jeg har dispensation for brug af edb Er du henvisende læge og har dispensation for brug af edb, anvender du papirhenvisning som hidtil. Speciallæger, fysioterapeuter og psykologer kan anvende internettet: https://www.refhost.dk på en almindelig PC og bede om udprintning af henvisningen. Mit IT-system er nede, hvad gør jeg? Selv om dit eget IT-system er nede, kan REFHOST kontaktes ved simpel login direkte på adressen: Det forudsætter selvfølgelig, at man stadig har internet-adgang eller kan skaffe sig det i nærheden af ens arbejdsplads, samt har digital signatur. Edb-linierne/internettet er nede REFHOST kan kun kontaktes via internettet enhver linie kan anvendes f.eks. almindelige bredbåndslinier, GPRS eller 3 g. Driftperioder/planlagt lukning af REFHOST REFHOSTs servicetidspunkter vil blive annonceret mindst otte dage i forvejen på servicesitet og vil normalt ligge mellem på hverdage eller på lørdage eller søndage. Kan andre se min henvisning? Kun fysioterapeuter/psykologer kan se henvisningen. Alle opslag på en henvisning bliver logget. Patienten har ikke et dansk personnummer Har patienten et ikke gyldigt CPReller et erstatnings-cpr-nummer, skal henvisningen sendes direkte til en behandler inden for den pågældende behandlergruppe. Kan henvisninger med billeder sendes til REFHOST? Ja, REFHOST kan modtage henvisninger med vedhæftede billeder i MEDBIN-standarden. Medsendte billeder kan vises direkte i Vis funktionen i REFHOST. Kan mine medarbejdere hente henvisninger? Ja, medarbejdere, der har digital signatur og er oprettet i REFHOST, kan hente henvisninger til fysioterapeutens/psykologens klinik. Se side 9. SPØRGSMÅL

18 18 Sådan får du digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR DIGITAL SIGNATUR Fig.17 Fysioterapeuter og psykologer Den signatur, du skal bruge, er den såkaldte digital signatur medarbejdersignatur i den version, der hedder LRA med CPR. For at lette bestillingen af digital signatur har vi lavet et direkte link fra REFHOST til DanID s bestillingsside. Vær opmærksom på, at det tager nogle dage at få signaturen med tilhørende brev med installationskode. OBS: REFHOST Hotline kan ikke bistå dig med hjælp ved installationen af digital signatur. Der er to trin i bestilling og administration af digital signatur: LRA med CPR: Første trin: Administrator og andet trin: Medarbejder. Første trin: Administrator Bestilling af digital signatur til administrator i praksis Enhver fysioterapeut/psykologpraksis skal have en administrator, som bestiller sin administrator-signatur. Du skal bruge: Praksis CVR-nr. (SE-nr.) og dit CPR-nr. + printer. Gå ind på og klik på bestil digital signatur (fig.17). Til slut skal du udfylde aftaleblanketten, som skal udskrives og underskrives og sendes til DanID med fax. Herefter modtager du inden for et par dage to s og et brev med en installationskode. NB! Under bestillingen skal du udskrive en formular, der skal underskrives og sendes retur (kan sendes pr. fax) til DanID. Installering af digital signatur på PC Du skal bruge: Mail og brev fra DanID. Åbn den , der indeholder et link til en hjemmeside (eksempelvis: https://ds.danid. dk/xxxx.xxxxxx). Klik på linket. Du bliver sikkert bedt om at installere et Java-program undervejs det accepterer du ellers kan du ikke komme videre. Indtast installationskoden fra pinkode-brevet. I forbindelse med installationen skal du lave en adgangskode. Krav til kode er: Minimum otte karakterer, minimum et STORT bogstav, et lille bogstav og et tal. Koden skal gentages. Husk, du skal aktivere den digitale signatur inden 30 dage fra modtagelsen af brevet fra DanID med installationskoden.

19 19 Andet trin: Medarbejdere i praksis fysioterapeuter, psykologer og andre Administratoren kan udstede signaturer til medarbejdere/ kolleger og tildele rettigheder afhængig af, om medarbejderen er en fysioterapeut/psykolog eller andet klinikpersonale. Når en medarbejder er blevet oprettet, modtager denne en mail fra DanID og senere med almindelig post et pinkodebrev med password, hvorefter installationen kan gennemføres som beskrevet i mailen. A: Bestilling af digital signatur til medarbejdere Bestillingen skal foretages af administrator. Du skal bruge: Medarbejderens CPR-nr. Klik på linket: https://danid.dk/da/erhverv/lra/ Log på med din digitale signatur. Vælg Opret bruger og udfyld felterne markeret med * (som mailadresse er det hensigtsmæssigt at anvende klinikadresse). Klik på Opret bruger. B: Installering af digital signatur på PC Installering af medarbejdersignatur kan foretages af medarbejder. Åbn den , der indeholder et link til en hjemmeside (eksempelvis: https://ds.danid. dk/xxxx.xxxxxx). Klik på linket. Indtast installationskoden fra brevet. I forbindelse med installationen skal du lave en adgangskode. Krav til kode er: Minimum otte karakterer, minimum et STORT bogstav, et lille bogstav og et tal. Koden skal gentages. Pris Fysioterapeuter skal selv betale for oprettelsen af digital medarbejdersignatur med LRA. Det koster normalt 750 kr. plus et kvartalsabonnement på pt. 27 kr. Der betales kun for administratoren i klinikken og ikke yderligere for dennes medarbejdere. Psykologerne har truffet aftale om at få dækket halvdelen af udgiften på 750 kr. til anskaffelse, men skal selv betale kvartalsabonnementet. I praksis får psykologen ingen regning. Danske Regioner betaler hele beløbet til anskaffelse og efterfølgende afregnes differencen med Dansk Psykolog Forening. De anførte priser er eksklusiv moms. De psykologer, der tiltræder overenskomsten 1. januar 2009 og derefter, skal selv afholde udgiften. Den faktureres direkte fra DanID. DIGITAL SIGNATUR Du skal bruge: Mail og brev fra DanID.

20 20 Lokationsnumre til REFHOST LOKATIONSNUMRE Lokationsnr. Speciale Modtager REFHOST Dermato-Venerologi Henvisningshotellet REFHOST Øjenlæger Henvisningshotellet REFHOST Ørelæger Henvisningshotellet REFHOST Gynækologer Henvisningshotellet REFHOST Psykiatere Henvisningshotellet REFHOST Kirurgi Henvisningshotellet REFHOST Ortopædisk kirurgi Henvisningshotellet REFHOST Plastikkirurgi Henvisningshotellet REFHOST Pædiatri Henvisningshotellet REFHOST Børne- og Ungdomspsykiatri Henvisningshotellet REFHOST Intern Medicin Henvisningshotellet REFHOST Tropesygdomme Henvisningshotellet REFHOST Reumatologi/ Fysiurgi Henvisningshotellet REFHOST Neuromedicin Henvisningshotellet REFHOST Klinisk Kemi Henvisningshotellet REFHOST Diagnostisk Radiologi Henvisningshotellet REFHOST Patologi Henvisningshotellet REFHOST Anæstesiologi Henvisningshotellet REFHOST Psykologi Henvisningshotellet REFHOST Fysioterapi Henvisningshotellet REFHOST Fodterapi Henvisningshotellet REFHOST Kiropraktor Henvisningshotellet REFHOST Tandlæger Henvisningshotellet Meddelelser fra REFHOST REFHOST Henvisningshotellet Henvisningshotellet

21 21 Adresse Postnr. Telefon LOKATIONSNUMRE

22 22 Informationsmøder om Henvisningshotellet INFORMATIONSMØDER Tirsdag 24. februar 2009 Region Hovedstaden Fysioterapeuter kl Psykologer kl Gentofte Hospital Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup Opg. 10, Auditoriebygningen, Store Auditorium Onsdag 25. februar 2009 Region Syddanmark Fysioterapeuter kl og Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Tirsdag 3. marts 2009 Region Hovedstaden Fysioterapeuter kl Psykologer kl Bispebjerg Hospital Tuborgvej 235, 2400 København NV Sygeplejeskolens Auditorium, indgang 50 Onsdag 4. marts 2009 Region Midtjylland Fysioterapeuter kl Psykologer kl Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N Auditorium A (Blok 5) Torsdag 5. marts 2009 Region Sjælland Psykologer kl Fysioterapeuter kl Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mandag 9. marts 2009 Region Sjælland Fysioterapeuter kl og Hotel Falster Skovalleen, 4800 Nykøbing F Tirsdag 10. marts 2009 Region Hovedstaden Fysioterapeuter kl og Regionsgården Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Mødelokalerne H2 + H3 Onsdag 11. marts 2009 Region Syddanmark Fysioterapeuter kl Psykologer kl Hotel Scandic Kokholm 2, 6000 Kolding Torsdag 12. marts 2009 Region Nordjylland Fysioterapeuter kl og Scandic Aalborg Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

23 23 Mandag 16. marts 2009 Region Nordjylland Fysioterapeuter kl Psykologer kl Scandic Aalborg Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø Tirsdag 17. marts 2009 INFORMATIONSMØDER Region Midtjylland Fysioterapeuter kl og Regionshospitalet Horsens Sundvej 32, 8700 Horsens Den Blå Cafe, Indgang C Onsdag 18. marts 2009 Region Midtjylland Fysioterapeuter kl Psykologer kl Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12, 7500 Holstebro Foredragssalene 1 og 2, Indgang U Torsdag 19. marts 2008 Region Syddanmark Fysioterapeuter kl Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, 6200 Aabenraa NB! Kan du ikke deltage i møderne i din egen region, er du velkommen til at deltage i et af de andre regioners møder. Kliniksekretærer og andet klinikpersonale kan også deltage i møderne.

24 Rugårdsvej 15, 2.sal 5000 Odense C Telefon Fax Kontaktpersoner til REFHOST Henvisningshotellet Region Sjælland Anfinn Leivsson Hansen Datakonsulent Syd Mobil: Telefon: regionsjaelland.dk Victoria Tepper Konsulent, Psykologer Telefon: regionsjaelland.dk Rikke Maja Kromann Konsulent, Fysioterapeuter Telefon: regionsjaelland.dk Lone Zinkernagel Datakonsulent Nord Mobil: regionsjaelland.dk Region Midtjylland IT-konsulenter Bente Wengler Mobil: stab.rm.dk Dorte Maslak Mobil: stab.rm.dk Hanne Damgaard Mobil: stab.rm.dk Region Syddanmark Hanne Jeppesen Fuldmægtig, Praksisafdelingen Telefon: regionsyddanmark.dk Bo Christensen Datakonsulent Mobil: regionsyddanmark.dk Region Nordjylland Claus Bendtsen Informationsmedarbejder, Praksissektoren Mobil: Telefon: rn.dk Lars Ole Larsen Datakonsulent Telefon: rn.dk Region Hovedstaden Lisbeth Wegner Fuldmægtig, Koncern Praksis Telefon: Lis Vælum Fuldmægtig, Koncern Praksis Telefon: regionh.dk MedCom Ib Johansen Gitte Henriksen Karin Demkjær Konsulenter Telefon: ( ) Mobil: se REFHOST/ Henvisningshotellet Hotline REFHOST Telefon: Man tors: Fredag: Internet: Hotline Digital Signatur (DanID) Telefon: Hverdage: Weekend: https://danid.dk/export/ sites/dk.danid.oc/da/ erhverv/support/

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet)

Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet) Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet) Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet)...1 Det har du brug for...2 Oprette medarbejdere

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter Henvisningshotellet REFHOST MC-S226 / APRIL 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / 2. UDGAVE OKTOBER 2013 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh. Temamøde for kiropraktorer den 9. maj 2011 Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.dk Datakonsulent Datakonsulenterne i Region Hovedstaden Finn

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Dato: 27.05.09 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 20. maj 2009 Sted: Deltagere: MedCom Bo Christensen, Region Syddanmark Rikke Maja Kromann, Region Sjælland Anfinn Leivsson

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

EDI løsninger. - nu også til tandlæger

EDI løsninger. - nu også til tandlæger EDI løsninger - nu også til tandlæger Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vejledning til EDI portalen... 4 Kald fra Dental Suite forside af EDI portal... 11 Kald fra Al Dente... 12 Kald fra PC tandlægesystem,

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Quick guide EG Clinea Patientportalen

Quick guide EG Clinea Patientportalen Quick guide EG Clinea Patientportalen side af 8 EG Clinea Patientportalen hvordan åbner jeg den?. Åbn EG Clinea Patientportalen fra din læges hjemmeside. Klik på Receptfornyelse, Tidsbestilling eller E-Konsultation

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Dato: 18. februar 2016 Tidsbestilling, receptfornyelse og E-konsultation via hjemmesiden. Hjemmesiden består af to dele, dels layoutet og informationer, og dels en

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale forebyggelsestilbud Ib johansen, 5 juni 2011

REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale forebyggelsestilbud Ib johansen, 5 juni 2011 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 6543 2030 Direkte 6543 2011 Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 08.06.11 Vor ref. IJO REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Referat fra REFHOST-styregruppemøde

Referat fra REFHOST-styregruppemøde Referat fra REFHOST-styregruppemøde Dato: 10.06.14 Vor ref.: IJO Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Sted: Deltagere: MedCom Tove Lehrmann, Region Syddanmark Jens Nørby Winther, FAPS Anne Mette Marker, Dansk

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Hjælp til WebPatient i WebReq

Hjælp til WebPatient i WebReq Hjælp til WebPatient i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Bestilling... 3 2.1 Funktionen oplysninger... 4 3. Vejledninger... 5 4. WebPatient Arkiv... 6 1 1. Forord Webpatient er et

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Brugeroprettelse... 3 Region Syddanmark:... 3 Region Midtjylland:... 3 Region Hovedstaden og Region Nordjylland:... 3 Fornyelse af log in... 3 Ændring

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

LDD.DK EXTRANET. Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode. LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER Hejrevang 11 3450 Allerød

LDD.DK EXTRANET. Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode. LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER Hejrevang 11 3450 Allerød LDD.DK EXTRANET Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE NR. Indholdfortegnelse... 2 Forord... 3 Krav til pc og bruger for at kunne oprette forbindelse... 4 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med Nets Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Ændringer i denne version... 3 Introduktion... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

kommunalt e-arkiv vejledning

kommunalt e-arkiv vejledning kommunalt e-arkiv Vejledning Indhold Indledning 3 Brugeradgang til e-arkiv via Kommunal Sygesikring 4 Oprettelse af ny bruger til e-arkiv 5 Lister i e-arkiv 7 Indledning Den 1. august 2008 flyttes myndigheds-

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s.

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s. VEJLEDNING til praktiserende dermatologer Ny Sentinel NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - nyt i Sentinel s. 1 2. Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. 2 3. Rapporter til NMSC-databasen

Læs mere

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2 Adgang til NIV Nyt system til indberetning af forventede ventetider Version 1.2 Kolofon Adgang til NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra status- og informationsmøde om tilbagesvarsprojektet Tidspunkt:

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Introduktion til WebPatient for datakonsulent

Introduktion til WebPatient for datakonsulent Øvelser: Introduktion til WebPatient for datakonsulent 1) (Praksis) Bestil hjemmemonitoreringsskema til udfyldelse af patient i eget hjem. Når praksis bestiller hjemmemonitering via WebPatient, notificeres

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere