EMDRUP GRUNDEJERFORENING INDHOLD. Referat fra generalforsamlingen. Emdrupvej og Center for Trafik. Min barndom på Bispebjerg Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMDRUP GRUNDEJERFORENING INDHOLD. www.emgf.dk. Referat fra generalforsamlingen. Emdrupvej og Center for Trafik. Min barndom på Bispebjerg Hospital"

Transkript

1 EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 187 November 2013 INDHOLD SIDE 2 Bestyrelsen mener (leder) SIDE 2 Nyt klubhus i Nordmosen SIDE 3 Fartvisere på Frederiksborgvej SIDE 3 Ejendomsvurdering SIDE 4 Imbris prisen 2013 Emdrupblad november 13.indd 1 ÅRGANG 73 SIDE 5 Referat fra generalforsamlingen SIDE 9 Emdrupvej og Center for Trafik SIDE 6 Energicheck SIDE SIDE 7 Emdrup Kirkes ombygning Min barndom på Bispebjerg Hospital SIDE 7 Ved Vigen 16 SIDE 13 Ny bydelsplan SIDE 7 Nyt Bispebjerg Lokaludvalg SIDE 14 Kanal Nordvest SIDE 8 Vejlaugsmøde SIDE 9 Ny supercykelsti til Farum SIDE 13 Sediment i Nordkanalen SIDE 13 Besøg i Dansekapellet :28:28

2 Medlemsblad for Emdrup Grundejerforening Blad nr. 187 november 2013 årgang 73 Nyt klubhus I Nordmosen I Nordmosen ved Grønnemose Alle mod vest er der opført et nyt klubhus på 95 m2. Huset blev indviet den 1. juli Den fredning af Utterslev Mose, som blev gennemført for nu mere end 10 år siden tog højde for, at der kunne opføres et klubhus i Nordmosen. Det blev samtidigt betinget, at det eksisterende omklædningshus ved Mosehuset blev fjernet. Foreningens blad udkommer 2 gange om året og omdeles til foreningens ca. 700 medlemmer samt ca. 100 andre private og officielle interessegrupper. Indmeldelse kan ske hos et af bestyrelsesmedlemmerne eller på foreningens hjemmeside. Kontingentet er 60 kr. for kollektive (vejforeningsmedlemmer) og 65 kr. for individuelle medlemmer. Foreningens bankkonto nr Foreningens hjemmeside: Sats: A. Heick Tryk: Toptryk, Sønderborg Oplag: 750 Foreningens bestyrelse Formand: Lennart Frandsen Rørmosevej 17, 2400 NV. Tlf Næstformand: Niels-Erik Hansen Dalmosevej 1, 2400 NV. Tlf Kasserer: Knud Kjærgaard Christensen Højmosevej 28, 2400 NV. Det nye klubhus i Nordmosen Det er foldboldklubben B 1960, der har fået et nyt og moderne klubhus. Det er et sortmalet træhus med grønt tag, og der er lagt vægt på, at det skal passe ind i naturområdet, hvor det ligger. Der vil blive plantet en skærmende beplantning ved klubhuset. B 1960 har omkring 100 medlemmer, og 1. holdet spiller i serie 2 og ligger for tiden i spidsen for serien. Klubben har længe haft et ønske om et klubhus, som ikke blot er et omklædningsrum, men også kan bruges til sociale aktiviteter. Omklædningsrummet ved Mosehuset er nu blevet fjernet. Det er vist til glæde for naboerne, hvor nogle har været meget aktive med at klage over gener. Under alle omstændigheder er det en forskønnelse af dette område, at det ikke særlige pæne omklædningsrum er fjernet. Sekretær: Jørgen Bendiksen Pragtstjernevej NV Tlf Sekretær: Birgitte Mølgaard-Nielsen Horserødvej 6, 2100 Ø Tlf Redaktion: Jens Steenstrup Firkløvervej 1, 2400 NV Tlf Suppleanter: Hanne Nording Bispebjerg Parkallé 21, 2400 NV Tlf Mogens Frederiksen Nøkkerosevej 31, 2400 NV Tlf side 2 Emdrupblad november 13.indd :28:30

3 Fartvisere på Frederiksborgvej Vi har længe gjort opmærksom på alt for høje hastigheder på Frederiksborgvej, specielt strækningen fra Søborg Hovedgade til Emdrup Torv og modsat har været plaget af meget høje hastighedsoverskridelser. Nu er der blevet opstillet faste fartvisere i begge sider af vejen. Hensigten har bl.a. været at begrænse hastigheden omkring Holbergskolen og derfor er der yderligere opsat 40 km s skilte før skolen. Den nye fartviser på Frederiksborgej Hvordan virker fartviserne? Ideen med fartviserne er at konfrontere bilisterne med deres egen hastighed, og derved gøre dem bevidste om at de kører for hurtigt. Målet er at få bilisterne til at sænke farten før, under og efter fartviseren. Fartviserne angiver trafikantens aktuelle hastighed Din fart... km/t, og blinker hvis den målte hastighed er højere end den tilladte hastighed. Fartviserne måler bilernes hastighed med en radar og lagrer alle målinger, så det er muligt efterfølgende at danne sig et indtryk af hastighedsniveauet. Fartviserne har to temaer og viser i skoletiden en fast lav hastighed på 40 km/t. og derefter din fart km/t. Erfaringerne viser at fartviserne har en forebyggende effekt på hastighedsoverskridelser. Selv små fald i hastigheden kan have stor betydning for alvorligheden i en trafikulykke. Det er især de højeste hastigheder som bliver reduceret. Ejendomsvurdering For en halv snes år siden klagede Emdrup Grundejerforening over ejendomsvurderingerne, som vi fandt misvisende, ikke mindst i forhold til tilsvarende i Gentofte Kommune. Vi kunne se de samme problemer andre steder i Københavns Kommune op mod andre kommuner. Landsskatteretten fandt imidlertid ikke grundlag for klagen over vurderingerne her, så vi tabte sagen. Vi har fået medhold i nogle sager vedr. manglende nedslag for støj for ejendomme liggende ud til Tuborgvej. Rigsrevisionen har nu fremkommet med en meget stor utilfredshed med ejendomsvurderingernes kvalitet. Det er tilsyneladende mest billige ejendomme, der er blevet vurderet for højt. Diskussionen har ikke været lige så kraftig over grundværdierne. Ejendomsværdiskatten er fastfrosset, og den har ikke så stor betydning i vores område som grundskylden, der imidlertid ikke er fastfrosset, idet den årlige stigning dog er begrænset til 7 pct. Der er to store problemer ved ejendomsvurderingerne. Det første er, at vurderingerne er teoretiske og foretages via modelberegninger, dels vedr. ejendomsværdi, dels vedr. grundværdi. På grundlag af prisudviklingen beregnes en prisfaktor. Ejendomsvurderingen er baseret på omkostningssiden, ved at en ejendoms værdi beregnes på grundlag af ejendommens antal m2, alder og installationsforhold og den nævnte prisfaktor. Det mest vanskelige er fastsættelse af grundværdi, idet der i de fleste byer er så få grundsalg vurderingerne kan baseres på. Skat ændrede ved vurderingerne i 2011 beregningsmodellen, således at en langt større andel af ejendomsværdierne henførtes til grundværdierne. Dette fik mere begrænset betydning i København, hvor grundværdierne i forvejen var ret så højt vurderede. Den nævnte begrænsning i stigning i grundskyld har betydning for de fleste bykommuner. De gælder også København, hvor vi på grundlag af de nuværende grundværdier må regne med, at grundskylden vil stige med 7 pct. i de næste 3-4 år. I andre kommuner og ifølge dagspressen ikke mindst på Frederiksberg må der med de nuværende vurderinger påregnes stigninger mange år ud i frem, da grundværdierne i udgangspunktet har været relativt lavt vurderede. Det gælder her som alle andre steder, at er der betydelige fordele eller byrder ved et eller andet, så bør grundlaget herfor være nøjagtigt. Det nuværende ejendomsvurderingssystem opfylder ikke dette simple krav, og derfor vil det også blive skrottet. Skatteministeren og regeringen har besluttet, at der skal nedsættes et uafhængigt (af Skatteministeriet) ekspertudvalg, der skal fremkomme med en ny model for ejendoms- og grundvurderinger. Principperne herfor skal være klar i maj 2014 og selve systemet skal kunne anvendes ved ejendomsvurderingerne i Det bliver spændende at se. Det vil dog nok være for optimistisk at tro, at det samlet vil føre til væsentlige ændringer af omfanget af ejendomsskatter, også jfr. fx. de økonomiske vismænd der har anbefalet, at der lægges mere vægt på ejendomsbeskatning og at det var en fejl at fastfryse ejendomsværdiskatten. side 3 Emdrupblad november 13.indd :28:32

4 IMBRIS-prisen 2013 I tilslutning til årets generalforsamling blev Emdrup Grundejerforenings forskønnelsespris Imbris-prisen som traditionen byder, også uddelt. Prisen gives for en ekstraordinær flot renovering eller istandsættelse, et flot nyt haveanlæg eller et andet tiltag, der bidrager til at løfte en ejendom eller et delområde. Flere emner var som så ofte før i spil, men Imbris-udvalget fandt, at en særlig ejendom til fulde levede op til bestemmelserne. Jørgen Bendiksen fra Imbris-udvalget motiverede årets pristildeling således: Lidt nede ad bjerget på en stærkt kuperet grund ligger der en række fine villaer. En af dem var til salg i Det var lidt af et håndværkertilbud i den forstand, at der skulle meget til, før en ung og moderne familie kunne finde sig til rette der. Ejendommen var fra 1919, og både ude og inde var der behov for større ændringer. Familien havde set på andre ejendomme i nabolaget, men ingen besad samme charme og samme muligheder. Både tag, facader, vinduer og have og ikke mindst interiør har fået den store omgang. Tegltaget er delvist omlagt, og der er repareret for rådskader i skotrender og tagkonstruktion, ligesom der er repareret undertag. Der er udskiftet tagrender og tagnedløb fra plast til zink. Der er selvfølgelig i den forbindelse foretaget en efterisolering af tag og hulmur. Vinduer og døre er enten udskiftet til nye moderne vinduer og døre med høj energieffektivitet og ført tilbage til at være i fuld overensstemmelse med husets oprindelige ånd og arkitektur. Andre oprindelige vinduer er bibeholdt og derfor renoveret. En gammel sidebygning er fjernet, og garagen er istandsat. Facaderne, der var pudsede med strukturpuds, er sandblæste og ompudsede, og efter et års tid som man foreskriver a f hensyn til holdbarheden efterfølgende malerbehandlet, og her har familien har selv malet inde og ude. En stor opgave for enhver og ikke mindst en børnefamilie. Der er udført en ny terrasse udført af ædelt træ, tilpasset det skrånende terræn, noget af en udfordring, som dog er forbilledligt løst med en fagkyndig nabos hjælp. I haven er der udført en omfattende oprydning, beskæring og omlægning, hvor spændende vækster er dukket frem, og der er lagt ny rullegræs. Der mangler en ny morgensolsterrasse, som er på programmet for den kommende sæson. Familien flyttede ind uden et færdigt køkken, men fik tilbud om at kunne bo i naboens hus Imbris-prisen 2013 Henriksvej 7 de var nemlig på ferie. Der var også tilsagn fra genboen om opmagasinering af diverse bohave. En mere fantastisk velkomst til området kunne man ikke håbe på, og kvarteret og dets beboere er derfor stærkt værdsatte. Det er lykkedes på en helt usædvanlig måde at gennemføre en gennemgribende istandsættelse og renovering af både ejendom og haveanlæg. Renoveringen fremstår så usædvanlig vellykket og med stor respekt for den oprindelige arkitektur og er udført i rigtig gode materialer, at det for Emdrup Grundejerforening er en fornøjelse at kunne tildele årets Imbris til Stine og Morten på Henriksvej 7. Grundejerforeningen ønskede derfor til lykke med resultatet af den store indsats. Morten modtog og takkede for prisen på parrets vegne og fortalte efterfølgende, at jo mere de kom til bunds i det gamle hus, jo større blev den kommende indsats. De havde selv døbt projektet fra skrot til slot, men de er meget glade for huset og ikke mindst deres naboer, og mon ikke de sidste detaljer kommer på plads. side 4 Emdrupblad november 13.indd :28:34

5 Referat Ordinær generalforsamling i Emdrup Grundejerforening, i Håndværkerhavens festsal mandag d. 18. marts Lennart Frandsen bød velkommen og beklagede, at aftenens underholdende indslag, dansere fra Dansekapellet, desværre ikke kunne komme pga. sygdom hos lederen. 1. Valg af dirigent Formanden Lennart Frandsen forslog Torben Hammer, og han modtog valget. Ingen protester mod den for sent uddelte indkaldelse til generalforsamlingen i et enkelt område. 2. Formandens beretning Interne foreningsforhold Foreningen har i øjeblikket ca. 700 medlemmer. Der har ikke været iværksat en egentlig hvervekampagne. Bestyrelsen præsenteredes. Der er i 2012 afholdt 8 møder, som forløber i en god samarbejdsånd. Lennart Frandsen takkede bestyrelsesmedlemmerne for årets arbejde. Dagsorden til bestyrelsesmøderne kan ses på hjemmesiden. Den nye hjemmeside gik i luften i april 2012, og udbygges stadig. Bestyrelsen lægger nyheder ud regelmæssigt. Der har i den forløbne tid været ca besøg på hjemmesiden. Sigtet med den nye hjemmeside er at puste nyt liv i den gamle forening og bringe den ind i det 21. århundrede. Indhold af hjemmesiden: nyheder, som man også kan abonnere på, kommunikation medlemmerne imellem, kommunikation med bestyrelsen, særlig facilitet for vejlaugene, links til en lang række offentlige myndigheder, oplysninger om foreningen og oplysninger om vejlaug. Medlemmerne har taget godt imod den nye hjemmeside. Emdrupvej/Frederiksborgvej Resultatet af foreningens arbejde med at forbedre trafikforholdene kan nu ved selvsyn ses på Emdrupvej og i øvrigt læses i beskrivelserne på hjemmesiden og i bydelsavisen. Der er nogle ting i projektet, som Emgf. efterfølgende har påpeget overfor Københavns Kommune; der er planlagt en åstedsforretning. Det vil finde sted i løbet af juni måned Vejlaugskoordineringsmøde Der afholdes igen i år et vejlaugskoordineringsmøde. Det afholdes i maj måned 2013 i Emdrup Kirke. Der sendes indkaldelse til vejlaugene. (mødet blev afholdt den 27.maj 2013). Dansekapellet Dansekapellet har holdt 1 års fødselsdag d. 15. marts Der er afholdt mange fine arrangementer på stedet. Emgf. vil gerne være vært ved en omvisning incl. danseforestilling i løbet af 2013 hvis der er interesse for det. Arrangementet vil blive annonceret på hjemmesiden. Blade. Der er siden sidste generalforsamling udkommet 2 blade. For bladene skylder vi stor tak til Alex Heick fra Bispebjerg Lokaludvalg og Jens Steenstrup fra Emgf. der begge har stor andel i opsætning og trykning. Bladet løber rundt økonomisk. Sammen med det sidste blad udsendte vi Forureningsrapport om Utterslev Mose, og eksemplarerne til Emgf.s. medlemmer er betalt af Bispebjerg Lokaludvalg. Indbetaling af kontingent går helt uden problemer. Der er stadig et mindre lager af bogen, Emdrup et åndehul i storbyen. De kan nu gives til nytilflyttere til området, eller de kan købes for 100 kr. hos bestyrelsen. Imbris. Den særlige fond er ophævet, jf. generalforsamlingsbeslutninger i 2011 og En lokal ejendomsmægler vil give et beløb på kr. om året, bl.a. til arbejdet med Imbris. Naboklager: der har været en enkelt naboklage i årets løb. Bispebjerg Lokaludvalg. Lennart Frandsen er medlem af udvalget. Bydelsavisen skulle nu blive uddelt til alle i foreningens område. Der er stor mødeaktivitet i Lokaludvalget 3-4 møder om måneden. Bydelsplan temaer: Lersøparken, skybrudsindsats, Bispebjerg som gennemfartsbydel og Utterslev Mose. Læs om det i Bydelsavisen. En ny bydelsplan vil blive udleveret til medlemmerne senere. Der har igen været rejst spørgsmål om ændring af postnummer 2400 i en del af Emgf.s. område. Ved sidste års generalforsamling var der folk, der ville undersøge, om det er muligt at ændre postnummer, men der er ikke sket noget. Et initiativ kræver, at der er stor opbakning i lokalområdet. Vejtræer Københavns Kommune havde en plan om at plante træer i kommunen. Den plan er desværre skrottet, hvilket betyder, at der ikke plantes vejtræer på Grønnemose Alle og Emdrupvej i denne omgang. Året der kommer I året der kommer, vil Emgf.s. bestyrelse forsat arbejde med at få hjemmesiden til at fungere endnu bedre, specielt med nyheder. Medlemmer må MEGET gerne bidrage. Desuden vil vi arbejde med Emdrupvej Frederiksborgvej projektet, med Emdrup Torv, med omvisning i Dansekapellet, med lokaludvalgsarbejde, med klimatilpasning (som bl.a. vejlauget Ny Ryvang arbejder meget med; se herom på vores hjemmeside), og med broarbejde på Emdrupvej. Desuden med de gener som byggeriet på Bispebjerg Hospital vil medføre af trafikale problemer, med den nye privatvejslov (hvis gennemkørende trafik udgør mere end 50 % af trafikken), med et projekt om at få fremstillet en lille bog om Imbrismodtagerne gennem årene (referatet fortsættes på side 6) side 5 Emdrupblad november 13.indd :28:35

6 (referat fortat fra side 5) og med Københavns Kommunes plan om at nedlægge 3,5 km hække i kommunen. SPØRGSMÅL til beretningen fra de tilstedeværende medlemmer Emdrup Torv. Torvet er grimt og kedeligt, og det kunne gøre godt med en forskønnelsesproces, - med springvand eller lign. Dertil sagde formanden at der desværre lige nu er slagsmål om almindelig vedligeholdelse af torvet. Der er problemer med bilister, der kører for hurtigt og i nogle tilfælde ulovligt over torvet, og de mange busser giver også problemer. Men vi fortsætter med at prøve at opnå forbedringer. Forsamlingens bemærkninger til beretningen: bevar dog hækkene i kommunen, de er fine at se på, og kan skabe arbejde til arbejdsløse. Og der takkes for fine blade. 3. REGNSKAB og BUDGET Fremlagt af kassereren og godkendt (kan ses på hjemmesiden). Foreningen har pt. en formue på ,63 kr. Kontingent fastholdes på 65,- kr. årligt/ 60 kr. for kollektivmedlemmer. 4. VALG TIL BESTYRELSEN Både formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter var villige til genvalg (se alt på hjemmesiden). Revisor og revisorsuppleant var villige til genvalg og alle blev genvalgt. Kommentarer fra forsamlingen: Det er jo ikke i sig selv et formål at bygge en stor formue op og der foreslås at der udskrives en konkurrence om hvad nogle af pengene kan bruges til. 5. INDKOMNE FORSLAG - Der var ikke indkommet forslag. Ej heller noget til eventuelt. Formanden, Lennart Frandsen, takkede for en velafviklet generalforsamling. side 6 Generalforsamling 2014 Generalforsamling er fastsat til den 18. marts. Generalforsamlingen bliver afholdt i håndværkerforeningens festlokaler, Håndværkerhaven 49. Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes i begyndelsen af marts måned. Ved at tilmelde sig vores nyhedsbrev er man sikker på at blive orienteret om arrangementer og nyheder i foreningen. Du finder tilmeldingen på forsiden af hjemmesiden. Efter generalforsamlingen i 2014 skal vi have uddelt forskønnelsesprisen Imbris. Vi vil meget gerne have forslag til nomineringer fra medlemmerne. Imbrisudvalget kan præmiere Et godt og smukt nybyggeri, der passer godt ind på stedet. En ombygning, der smukt tilpasses ejendommens oprindelige karakter og/ eller bybilledet i sin helhed Særlig smuk vedligeholdelse, der respekterer ejendommen Et smukt haveanlæg, der fremhæver ejendommen i sin helhed og giver et harmonisk helhedsbillede. Vel mødt til generalforsamlingen! Energitjek & stigende energipriser I april måned 2013 kunne morgenpendlere se at der i svinget på Frederiksborgvej blev opstillet nogle informations telte af Energitjenesten. Årsagen var at Energitjenesten og Bispebjerg Lokaludvalg havde valgt vort område til nogle Energitjek af villaer i Bispebjerg. Emdrup Grundejerforening blev inddraget i dette tilbud, som blev arrangeret med kort varsel. Alle som var registeret på vor nyhedsmails fik også invitationen. Der stod i invitationen at der var to former for Energitjek. Et fuldt Energitjek af en villa eller et lille Energitjek som reelt bestod af uddybning af et bestemt anlæg og forslag til forbedring. Energitjenestens tilbud var gratis i denne omgang. Ellers koster et fuldt Energitjek normalt kr eller mere, afhængig af opgaven er vi blevet oplyst. Et sådant tilbud var svært at sige nej til, så dette var der en del der sagte ja til at deltage i. Især i betragtning af, at der blev stillet 20 % besparelse i udsigt på energien i boligen. Arrangementet viste sig at være en del af uddannelsen af energikonsulenter i Energitjenesten og derfor var der en del nye konsulenter med ved de gennemgange der blev foretaget af boligerne. Arrangementet led under en for hastig planlægning og der gik for megen tid med transport. Med de mange nye konsulenter var der heller ikke enighed eller klare informationer om mulige tiltag. Besøgene var for korte og for de deltagere vi har kendskab til blev de 20 % ikke opnået. Nogle af anbefalingerne fra Energitjenesten viste sig at være i modstrid med de anbefalinger som kommer fra leverandørerne af varme, el, gas og vand. Et fælles fodslag fra de forskellige aktører på dette område er med al tydelighed ønskelig på dette område. Energitjenesten er blot én organisation af mange som vil rådgive boligejere om besparelser på forbrug i boligerne. Udbuddet er stort og belært af vore observationer skal man være opmærksom på om den rådgivning man får, kan konverteres til noget brugbart for at opnå besparelse både forbrugsmæssigt og ikke mindst økonomisk. Med de stigende energipriser og især afgifter på energi er der god grund til at overveje om alle installationer er optimale, og om der kan opnås besparelser både på kort og langt sigt. Informationer om Energitjenesten kan findes på deres hjemmeside. Emdrupblad november 13.indd :28:35

7 Ved Vigen 16 Testamenteret til kirkefondet EMDRUP KIRKE Ombygning Tag og køkken til Emdrup kirke Siden maj måned har der været masser af håndværkere forbi Emdrup Kirke; først for at opsætte et nyt køkken og siden for at udskifte taget, som endnu er i gang. Emdrup Kirke blev bygget i 1960, og i flere år har det været tydeligt for menighedsrådet, at et nyt tag trængte sig på. Vi har haft god tid til at forberede udskiftningen og opstille nogle klare mål for resultatet. Vi ønskede bl.a. at bevare en tagbelægning af naturskiffer, og nok så væsentligt ønskede vi at få solceller på taget på den side, der vender ud mod mosen, da det ville kunne dække ca. 2/3 af vores af elforbrug med de klare medfølgende økonomiske og miljømæssige fordele. Solceller i taget Selv om vi ønskede at tage højde for æstetikken i forhold til samspillet mellem farven på naturskifferen og solcellerne, og at solcellerne skulle indbygges i taget og ikke bare placeres ovenpå, fik vi ikke uden videre grønt lys for udskiftningen, idet både Københavns Stift og Københavns Kommune havde betænkeligheder. Det var muligvis en for skræmmende tanke, at en kirke kunne have et tag med solceller. Modstanden mod taget blev dog overvundet, og menighedsrådet er stolte af, at kunne præsentere det færdige resultat her i november, hvor vi formodentlig bliver Danmarks første kirke, der har solceller. Udskiftningen af taget fik vi penge til primært fra provstiet, helt anderledes med køkkenet. Her skaffede vi pengene over flere år ved øremærkning af overskud, dagligt mådehold og omdisponering samt et mindre bidrag fra provstiet. Målet med det nye køkken var, at det skulle dække de daglige behov samt muligheden for madlavning ved større arrangementer, som forekommer løbende. Køkkenet er efter ombygningen på ingen måde prangende, men vi har fået industriovn - komfur og opvaskemaskine samt en bedre funktionalitet, hvilket vi sætter stor pris på. Det vil også frigøre ressourcer fremadrettet, da det er blevet markant nemmere for vores kirketjener at lave mad til 75 personer ved de månedlige pastagudstjeneste m.v.. Nu venter der dog en større oplæring af de personer, der anvender køkkenet oftest det kræver lidt tid at lære at bruge ovnen optimalt, så der både kan koges ris, pasta og kartofler i den. Selv om udskiftningen af taget og køkkenet måske lyder som småting, vil jeg minde om, at det hovedsagligt er frivillige, der har stået for projektering, byggemøder, styring af økonomi osv. Det har faktisk været ret så omfattende i tidsforbrug. Alle er velkomne til at lægge et smut indenom kirken og se køkkenet eller taget. Henrik List Nissen Menighedsrådsformand Ved Vigen 16 Som en del har bemærket, har der samtidigt med, at der har været byggearbejder på Emdrup Kirke, været byggearbejder på huset lige over for Ved Vigen 16. Rygterne er gået om, at der var en sammenhæng mellem byggearbejderne, fordi de tidligere og nu afdøde ejere af Ved Vigen 16 havde testamenteret huset til Emdrup Kirke. Det er imidlertid ikke tilfældet. De tidligere ejere har testamenteret huset til Kirkefondet, der nu har fået huset sat i stand, og det skal nu udlejes. Nyt Bispebjerg Lokaludvalg Det siddende Bispebjerg Lokaludvalg har nu fungeret i mere end 3 ½ år, og der skal vælges/udpeges et nyt i begyndelsen af Lokaludvalgets funktionsperiode svarer nemlig til Borgerrepræsentationens funktionsperiode, hvor der jo var valg den 19. november Repræsentanterne for de politiske partier udpeges af Borgerrepræsentationen. Repræsentanterne for de lokale netværk vælges på et repræsentantskabsmøde den 26. februar side 7 Emdrupblad november 13.indd :28:37

8 Vejlaugsmøde Referat af koordinerende fællesmøde for vejlaug i Emdrup Grundejerforening mandag d. 27. maj 2013 i Emdrup Kirke Der var tale om et velbesøgt møde vejlaug var repræsenteret. Lennart Frandsen opridsede et par emner, til diskussion: Vejbelægning, DONG skraldespande, samt trafikken på Emdrup Torv. Vejbelægning Vejlaugene har gode og mindre gode erfaringer med asfaltfirmaer. Nogle firmaer er gode til store opgaver, andre til mindre og små opgaver. Firmaer som Arkil, Abcol og NCC blev nævnt. Det blev drøftet, at indhente tilbud fra firmaer til fælles opgaver i vejlaugene, naturligvis efter ønske fra de enkelte vejlaug, og dermed opnå rabat på arbejdet. Det endte dog med, at man blev enige om en form for vidensdeling, d.v.s. at vejlaugene i løbet at det næste års tid lægger erfaringer, faktura og tilfredshed på hjemmesiden, Vejlaugsforum. Så kan vi måske næste år komme nærmere en fælles løsning. Når erfaringerne ligger på hjemmesiden, kan vejlaug også ved selvsyn se på de reparerede veje, og vurdere om man synes, det er noget, man kan bruge i eget vejlaug. Send meget gerne oplysningerne til: Knud Kjærgaard Christensen, knud.kjaergaard. Knud sørger for, at oplysningerne kommer på hjemmesiden. En formand spurgte til erfaringer med finansiering af større vejprojekter. Et vejlaug havde dårlig erfaring med optagelse af lån med variabel rente, og som nu er rigtig dyrt. Der er en vis enighed om, at det bedste nok vil være at sætte vejlaugskontingentet så højt, at man sparer sammen til store opgaver. Dong Et medlem spurgte, om man laver en slags aftale/forsikring med DONG, når de lægger ledninger i jorden. Der har været dårlige erfaringer med Københavns Kommunes nedlæggelse af fjernevarmerør. Der har efter det, været en del skader på kloak og vej forskellige steder. Der blev spurgt, om DONG måske kunne lægge tomme rør til fibernet, når der alligevel rørlægges til strømledninger. Det har et medlem fået at vide umiddelbart Emdrupvej Generelt er der tilfredshed med projektet, men der er lavet nogle ulogiske løsninger her og der, med parkeringsstriber eller mangel på samme, revner i den nye asfalt hist og her, og at den røde stribe midt i vejen smuldrer nogle steder. Dette vil Emdrup Grundejerforening bringe videre til Københavns Kommune ved en aftalt åstedsforretning. Et medlem ønsker sig en ekstra fodgængerovergang på Emdrupvej, f.eks. ved Netto. Det vil vi gerne spørge om, men politiet har tidligere sagt, at fodgængerovergange giver falsk tryghed. De allerede eksisterende overgange har fået en make over i forbindelse med renoveringen af Emdrupvej. Lennart Frandsen anførte, at ensretning på Emdrup Torv i modsat retning af den nuværende vil reducere problemerne med hurtige bilister, der skærer over torside 8 ikke kan lader sig gøre det er tilsyneladende TDC, der bestemmer, og DONG vil ikke gøre noget uden udtrykkelig pres fra TDC. vet. Men den store andelsboligforening, der ligger ud til torvet, skal være med til at synes om ideen. Der foreslås også pullerter som løsning. Andre tiltag Der er lavet enkelte tiltag i Sikker Skolevej ved Holbergskolen. Et medlem efterlyser erfaringer med at få tilladelse til vejbump/hastighedsdæmpning. Ansøgninger har en tung vej gennem Københavns Kommune. Der var ikke stor erfaring om vejbump hos de fremmødte. Emdrup Villabys grundejerforening har fået udarbejdet en lille pjece. Den bliver lagt på Emgf.s hjemmeside. Til slut opfordrede Lennart Frandsen til at gå en tur på Bispebjerg Hospitals område og nyde de fine bygninger og dejlige haveanlæg. han opfordrede også til at holde øje med forestillinger i Dansekapellet og til at se på Emdrup Grundejerforenings hjemmeside. Bl. a. er der en ny forening, Mosens Venner. Og HUSK, at du altid kan tilmelde dig Egmf s nyhedsbrev på websiden. Emdrupblad november 13.indd :28:37

9 Ny cykelsupersti... til farum på 21 km Cykelsuperstien fra Bellahøj til Farum åbnede den 20. april Når hele ruten er færdig i 2015 vil den føre helt frem til Kongens Nytorv. Hvis du ikke allerede har kørt turen er det absolut et forsøg værd. Turen har kun et lyskryds, og der er udsigt til skov og grønne områder langs hele ruten. Cykelsuperstien Farumruten C95 forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune og er 21 km lang. Der er bred cykelsti hele vejen med få stop, og nu får ruten også markant bedre belysning, luftpumper for hver to km, tydelig markering af ruten og bedre snerydning omvinteren. Der er et pilotprojekt i gang med LEDbelysning fra solceller, og det meste af cykelsuperstien i Furesø Kommune er nu oplyst med solcelleenergi. Den energivenlige belysning giver en besparelse på flere millioner kroner i forhold til normal belysning, og gør det derudover mere trygt at cykle på stien. I krydset ved Utterslevvej/Hareskovvej bliver cykelstien rykket frem, og der bliver lavet nedtællingsanlæg. Ved Frederikssundvej/ Hareskovvej bliver der lavet en fremrykket busperron og afstribningen bliver forbedret. På Gothersgade bliver der lavet modstrømscykelsti, og den eksisterende cykelsti bliver udvidet. Når hele den 21 kilometer lange rute forventes færdig i 2015, får cyklisterne glæde af, at den godt to kilometer lange strækning fra Nørrebros Runddel til Nørrebro Station også har fået bredere cykelstier og øer til busstoppesteder som resten af Nørrebrogade. Endelig får asfalten på cykelstien langs Frederikssundsvej også et løft. Farum Ruten Emdrupvej og Center for Trafik Emdrupvej projektet der bestod i ny overfladebelægning med rødt midterfelt, midterheller og nye parkeringsarealer mm. stod færdigt i sommeren I løbet af efteråret gennemgik vi vejen fra Frederiksborgvej til Lyngbyvej for at opsamle de mangler og uhensigtsmæssige forhold der var opstået under renoveringen. Center for Trafik blev efterfølgende orienteret samtidig med at vi bad om et vejsyn på stedet. Bispebjerg Lokaludvalg og Emdrup Grundejerforeningen modtog herefter et svar på de indvendinger vi havde og enkelte forhold blev udbedret. Det har vi tidligere skrevet om i bladet og på hjemmesiden. Siden er der ikke rigtig sket noget og vi mener der fortsat er et stort behov for at der tages forskellige initiativer på og ved Emdrupvej. Derfor har vi, Lokaludvalget og Grundejerforeningen, på ny skrevet til Center for Trafik og rykket for de uhensigtsmæssige forhold og bedt om et vejsyn på stedet. Krydset Frederiksborgvej/Emdrupvej De vigtigste forhold er: At der udføres opkørsler mellem vej og cykelsti ved sidevejene. Det samme er gældende ved opkørsler til cykelstien overfor sidevejene. For cyklisterne er det en ubehagelig oplevelse med den varierende kantstenshøjde. Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Att.: Claus Rosenkilde Islands Brygge 37, 2. Postboks København V Vedr. Emdrupvej Lokaludvalget og grundejerforeningen sender hermed kopi af: Lokaludvalgets brev af 24. februar 2012 med 5 stk. bilag til Teknik og Miljøforvaltningen, Udskrift af mailkorrespondance med mail af - 7. december 2012 og - 7. december december juli 2013 og - 3. juli 2013 Der er fortsat et stort behov for at der tages forskellige initiativer på og ved Emdrupvej. Det sker bedst ved, at der med Københavns Kommune foretages et vejsyn på stedet sammen med repræsentanter for Lokaludvalget og Emdrup Grundejerforening og eventuelt også bestyrelsen for A/B Emdruphave ved formand Ulla Lundsmark, Pragtstjernevej 29, 2. th., 2400 København NV. Formanden for boligforeningen modtager en kopi af dette. Det mest påtrængende er at få sikret, at det kan blive trygt at færdes på Emdrup Torv. Også en højresvingsbane på Frederiksborgvej er påtrængende. De øvrige mangler/ønsker er det mest hensigtsmæssigt bliver taget op under det vejsyn, som vi anmoder om. Med venlig hilsen Alex Heick Formand Bispebjerg Lokaludvalg Lennart Frandsen formand Emdrup Grundejerforening BIBLIOTEKET Rentemestervej København NV Lokaludvalgets og Emdrup Grundejerforenings henvendelse til Tenik- og Miljøforvaltningens Center for Trafik At gennemkørslen på Emdrup Torv bliver ændret så den ikke kan udgøre en farlig smutvej fra Frederiksborgvej til Emdrupvej. At der bliver afmærket en højresvingsbane i krydset Frederiksborgvej/Emdrupvej. Pt. er der én venstresvingsbane og to baner ligeud før krydset hvorimod der efter krydset kun er én bane mod Søborg. Det giver ofte nogle farlige situationer. Vi afventer herefter en forhåbentlig positiv reaktion fra Københavns Kommune, så vi lige kan få de sidste løse ender på plads. side 1 / side 9 Emdrupblad november 13.indd :28:38

10 Hovedbygningen ved Bispebjerg Hospital Min barndom På Bispebjerg Hospital I anledning af 100 året for opførelsen af Bispebjerg Hospital er der udgivet en flot bog som i mosaikker fortæller om hospitalets lange liv. Henrik Køster fortæller her om sin oplevelsesrige barndom på hospitalet. I skyggen af Anden Verdenskrig, sommeren 1941, da jeg var tre år, flyttede familien mor, far, min to år ældre bror Niels og jeg - ind i en tjenestebolig på Bispebjerg Hospital. Min far Karl Henrik Køster havde fået en stilling som 2. reservelæge på afd. A, som var en kirurgisk afdeling. En af grundene til at vi boede på hospitalet i hele fars karriereforløb var, at mange af de kirurgiske patienter var så dårlige, at de behøvede hurtigt tilsyn i alle døgnets timer. Vores lejlighed lå i den vestre opgang i hovedbygningen ud mod hospitalsterrænet. Det var en lys og rummelig fireværelseslejlighed med en meget stor forstue. Min bror og jeg fik et børneværelse, der vendte ud til forstuen. En sådan luksus havde vi ikke, hvor vi kom fra. Hospitalet var min legeplads Hospitalet og det enorme terræn blev hurtigt mit domæne. Mange af lægerne boede på hospitalet med deres familier enten i hovedbygningen eller på Charlotte Muncksvej, hvor en del sygeplejeboliger også lå. Jeg husker, at min mor talte op til omkring 40 børn, så der var nok at lege med. Vi børn gravede jordhuler bag tennisbanerne mod hækken til kolonihaverne og Tagensvej. Vi sejlede også med små skibe i borgmestersøen, der hed sådan, fordi en lille sø omgivet af tilhugne granitkvadre indgik i et anlæg med en mindesten for borgmester Jensen, der var hospitalsborgmester, da hospitalet blev indviet i I anlæggets baggrund fandtes et kæmpehøjslignende stenarrangement. Hele side 10 dette anlæg var placeret mellem pavillon 5 og 6 for enden af de brede trapper. Neden under kæmpehøjen var der en vandhane. Når man skruede op for den, rislede vandet igennem to vandfald ned i søen. Det skete kun ved særlige festlige lejligheder. Da vi børn syntes, at hver dag var en fest, løb vandet lidt for tit. For at spare på vandet havde folk fra maskinhuset taget håndtaget af. Vi fandt dog hurtigt et nyt håndtag i skramlebunken, der var maskinværkstedets affaldsbunke. Den indeholdt en guldgrube af ting. Mor spurgte mig engang: Hvorfor skal du altid have det halve af skramlebunken stående ude på bagtrappen? Der var også Andesøen, der lå bag afd. E ved vandtårnet. Det var forbudt område, da søen var bundløs, og af- og tilløb gjorde, at den ikke rigtig frøs til om vinteren. Besøg på patologisk I den ende af terrænet lå patologisk institut og kapellet. På patologisk institut herskede professor Vimtrup og hans sekretærer. Hvis døren til dissektionssalen ikke var lukket, kunne vi se de døde ligge på bordene. Prof. Vimtrup viste gerne os børn, hvad han lavede. Vi så, hvordan et præparat var støbt ind i paraffin og dernæst anbragt i mikrotomen og meget tynde skiver blev skåret af. De blev anbragt i en petriskål med varmt vand og så lagt på et præparatglas. Vi fik så lov til at kigge i mikroskopet uden at forstå andet end, at det var en forunderlig verden. Hvis vi ville kigge på de døde var det muligt om søndagen, når der ikke var nogen på instituttet. Der gik en installationstunnel fra maskinhuset ud under hele gartneriet dertil. Den fandt vi under en opdagelsestur under maskinhuset. Jeg kan ikke huske, at vi blev opdaget. Gartneriet Gartneriet optog et stort område af hospitalets terræn. Her blev der dyrket grøntsager til hospitalets køkken, indtil der blev bygget nye bygninger på arealet. Overgartner Frederiksen, havde en meget tyk mave, som næsten rørte styret, når han cyklede rundt på terrænet for at inspicere gartnerne, der slog græs og ordnede de mange bede med årstidensblomster. Gartneriet var også en del af vort domæne, specielt om søndagen. Der var blandt andet en lille havetraktor, som vi fik gang i. På et tidspunkt blev en del af arealet brugt til oplagsplads for barakker, der var stablet op i mange meters højde. Vi sprang fra bunke til bunke og legede tagfat. Utroligt at vi stadig er i live. Maskinhuset Under krigen blev der fyret med kul, koks og tørv, og jeg husker det som helvedes forgård med de store jernlåger til fyrene under kedlerne. En del mænd dels fyrede og dels ragede slaggerne ud fra fyrstederne og ned i jernbøre. Derefter blev de kørt udenfor og de glødende slagger blev hældt af og oversprøjtet med vand. En gang imellem fik vi børn lov til at holde slangen. På bagsiden af maskinhuset stod der en stor skorsten, som dels havde aftræk fra kedlerne og dels fra et forbrændingsfyr til affald fra afdelingerne og operationsgangene. Der var mange spændende ting imellem. Samme sted blev der hver dag samlet madrester fra hospitalskøkkenet og afdelingerne. Det blev brugt til svinefoder på Sct. Hans, der, fik jeg senere at vide, havde en ret så stor svineproduktion. Disse åbne tønder blev afhentet af en lastbil med et førerhus, hvor der kunne sidde fire personer ved siden af hinanden. De tre af dem var patienter fra Sct. Hans i patienttøj. De skulle løfte tønderne op på ladet af bilen, så de medbragte et stort trappetrin, så der var en slags mellemstation, som de kunne stille på jorden ved siden af bilen og hvile tønderne af på undervejs. Så råbte de løft eller halløj hver gang, der skulle løftes et trin op. I maskinhuset var der også et snedkerværksted. Snedkerne var mine specielle venner. Skibe, biler, sværd og forsider til dukketeatre blev fremstillet med lidt hjælp fra dem. I maskinhusets forhal stod en ismaskine med et kæmpestort svinghjul og en nødgenerator, der blev drevet af damp. Det var en stor oplevelse at se generatoren blive prøvekørt et par gange om året. Ved siden af lå vaskeriet med enorme vaskemaskiner, centrifuger og dampruller og en masse damer, der gerne ville snakke. Kræftmærkesalg Da jeg blev lidt ældre, og legen ikke længere var tilstrækkeligt til at fylde min tid ud, begyndte jeg at sælge det årlige kræftmærke på hospitalet. Jeg fik portnerne til at sige, at de andre kræftmærkesælgere skulle blive udenfor porten, så i et par år var jeg den, der solgte flest mærker. På det tidspunkt var der stadig kafferationering. Det skete, når jeg spurgte en ældre patient om de ville købe et kræftmærke, at jeg enten talte utydeligt eller patienten var lidt tunghør, så var spørgsmålet. Et kaffemærke? og så måtte jeg, 7-8 år gammel, prøve at fortælle, hvad pengene gik til. Tjenesteboligerne Under krigen var der i det daglige lukket for det varme vand til funktionærboligerne for at spare. Kandidaternes vagtværelser lå udenfor vor lejlighed. Til disse Emdrupblad november 13.indd :28:39

11 Mini kopi af Gefion springvandet for enden af midteraksen værelser på både 1. og 2.sal hørte et fælles toilet og bad. Der var rigeligt med varm vand. Nogle af kandidatværelserne var beboet af ægtepar, som havde svært ved at finde en bolig. De havde det trangt, men havde muligheden at spise på kandidatgangens spisestue. Her herskede frk. Sørensen, som var elsket af alle læger, der havde vagt. Når hun gik, efterlod hun rigeligt med brød, smør og pålæg og øl og sodavand. Der var også en dagligstue, der var flittigt benyttet. I rummet ved siden af stod et bordtennisbord og der hang en cigaretautomat, hvorpå der stod Hurwitz og Kattentid, der altid var tom. Jeg lærte først sent at forstå, at det var et tobaksfirma, der ingen cigaretter havde på grund af rationeringen. Måltiderne Maden kom fra hospitalskøkkenet, og her styrede økonoma frk. Beltoft den daglige produktion af mad under krigen til ca personer. Funktionærer, der boede på hospitalet, kunne få leveret maden fra køkkenet i nogle madspande, der var sat sammen af fem skåle, som passede oveni hinanden. Skålene havde nogle ører, hvorigennem man kunne trække en læderrem, der blev hægtet på et par kroge på den nederste skål, så man kunne bære det hele ved hjælp af remmen. Om søndagen var der som regel også dessert. Det kunne være æblekage, rødgrød eller karamelrand. Det krævede, at der var leveret en skål til køkkenet dagen i forvejen. Familiens daglige fornødenheder kunne hentes i økonomien, der var ligesom en gammeldags købmandsbutik med skuffer til sukker og mel og løvetand, som var kaffeerstatning. Skufferne var forsynet med et emaljeskilt. Der kunne også fås øl og sodavand, dog kun citronvand, der ikke var så populært som appelsinvand. Mælk blev transporteret hjem i en dertil medbragt spand, efter at den var øst op fra en mælkejunge, som mælken blev bragt til hospitalet i, og som kunne rumme 50 liter. Det hele blev noteret hjemmefra i en kontrabog, der således også virkede som huskeseddel. Bogen blev byttet hver måned og gjort op på lønningskontoret. Jeg kan huske, at det ofte løb op i 50.- kr. I kælderen under køkkenet blev der ordnet grøntsager blandt andet fra hospitalets eget gartneri, og man kunne altid redde sig en gulerod hos damerne der. Engang var jeg sammen med min mor i hospitalskøkkenet. Hun skulle tale med frk. Beltoft, som kunne lave karamelrand uden øjne til mange hundrede mennesker. Min mor bad om opskriften, og jeg kan huske, at den startede med 90 æg. Så kan De selv dividere, sagde frk. Beltoft. Renlighed Hver fredag var der dampbad i bade- og massagebygningen for de funktionærer, der ønskede det. Her mødte vi alle vennerne fra maskin- og snedkerværkstedet og malerne, som boede i kælderen. Badeafdelingen var rigt udstyret med underholdning for os børn. Vi kunne gå i skeletbad, hvor vandet kom fra alle sider, dampbad på 52 graders fugtig varme eller en svedekasse med en masse varmepærer og spejle, og hvor man bare havde hovedet oppe over kassen. Så var der et badekar med koldt vand hvem kunne blive der i længst tid? Der var megen snak i kabinerne her efter arbejdstid og en del klirren med flasker. Bademesteren var specialist i at beskære folks kraftige tånegle med en kniv. Vi børn så gysende til. Midt i det store baderum var der et marmorbord med indlagt varme og en masse håndklæder. Vi kunne bruge lige så mange som vi ville. Jo det var en svir. Hjemme måtte man kun bruge ét ad gangen. Når håndklædet var brugt, smed vi det ind i et hul i væggen, hvor det faldt med i en vaskerivogn i kælderen. Drengeklubben og portner Nielsen Bispebjerg Hospitals Drenge Klub Portnerne og portørerne var også mine venner. Portner Rudolf Nielsen var den bedste. Han havde en hund, der hed Tito. Rudolf Nielsen var alle børnenes ven. Han blev enstemmigt valgt som formand for BBHDK Bispebjerg Hospitals Drenge Klub, der blev stiftet den 30. oktober Drengeklubben udgav et klubblad, der startede i november 1948 og fortsatte med varierende pauser i et par år. Det var store ting, der blev offentliggjort under medrivende overskrifter som: Et besøg på Christiansborg, En tur i Det ny Teater til Jul i Købmandsgården, En spændende tur til Kullen, Jens Foged på spejdertur til Rold skov og Silkehalens begravelse. Annoncer manglede der heller ikke: Hos Larsen, vor bager i Tagensbo Der køber vi kager, kan I tro Schramms narkose operationsgang A kan rose. (Schramms Narkose hedder nu Dameca) Alle, der kom til hospitalets port, blev afæsket en redegørelse for, hvad de ville. Det var så portnerens opgave at vurdere besøget og eventuelt vise vej til pavillonen eller skadestuen eller kontoret, der begge sidstnævnte lå med indgang fra porten. Især under krigen var det vigtigt at vide, hvem der passerede, så de rigtige mennesker kunne få at vide, hvis en person havde fået et skudsår. Så var det lidt mindre dramatisk, når vi børn faldt med cyklen eller på anden måde fik skrammer, der skulle behandles. Vi gik bare ind på skadestuen og blev for bundet, trøstet og forsynet med englevand. Det var saftevand, der blev lavet på apoteket til hele hospitalet og som smagte rasende godt. Apoteket Apoteket lavede også deres egne sodapastiller. Dem spiste vi som bolsjer. Apoteket var et spændende sted at komme. Apoteker Bjerregaard-Pedersen var en hyggelig og rar mand. Vi så hvordan, de selv lavede piller, rørte salve i store kobberkar med en solid træstang, der, for at gøre arbejdet nemmere, blev fastholdt af en ring i loftet. Når salven var færdigrørt, skulle den fyldes på tuber, som jeg hjalp med at sætte etiketter på. Jeg hjalp også med at pakke morfin i små æsker. Det er nok det tætteste, jeg har været på at blive morfinist. Da infusionsflaskerne kom, blev de forsynet med en gummiprop med et åbent skruelåg. Der skulle også sættes en sølvpapirshætte på til sidst. Manden, der skulle ordne denne operation fandt ud af bruge persiennesnoren til at stramme rundt om hætten, så den sad pænt på. Besøgstid I modsætning til i dag, hvor besøgstiden strækker sig over det meste af dagen, var der faste besøgstider, da jeg boede på hospitalet. De besøgende samlede sig foran porten, og på slaget 12 og 18 blev porten åbnet, og et par hundrede mennesker strømmede ind. Foran hospitalets indkørsel var der en iskiosk med Kaddara side 11 Emdrupblad november 13.indd :28:40

12 Is, en aviskiosk og ofte en blomstersælger. Nogle gange kom der en blind mand, der spillede på banjo og som havde sin kasket liggende foran, så folk kunne smide penge i den. En dag hentede jeg min lille trebenede skammel og satte mig ved siden af ham med min hue foran. Der kom vist nok nogle mønter i. Rygterne var nået til min mor, som i huj og hast sendte vores unge pige ned for at bringe mig hjem til en nærmere forklaring. side 12 En af de 100 år gamle pavilloner Tunnelerne Tunnellerne var en mageløs legeplads. Der stod kørestole overalt, som selvfølgelig indgik i vores lege. Man kunne få en ganske overordentlig god fart på, når man kørte ned ad bakkerne. Hvis farten var ved at tage magten fra en, kunne man trække i udløseren til benstøtten, der var konstrueret som en træskuffe. Den faldt så med et mægtigt rabalder ned på flisegulvet og bremsede køretøjets vilde ridt. Hvis man undervejs ramte en af de mange spytbakker, der stod overalt dengang, blev der ekstra meget larm. Nogle gange væltede hele ekvipagen og så måtte skadestuen holde for. Atter en gang skulle der udtænkes en plausibel forklaring til mine forældre. Jul på hospitalet Julen var noget særligt. Først skulle vi over i gården ved pavillon 5 og vælge et juletræ, der helst skulle gå til loftet. Snedker- og maleværkstedet havde lavet nogle fine, grønne juletræsfødder. De udvalgte træer blev bragt ud til de forskellige lejligheder. Juleaften skulle lægekoner der var så vidt jeg husker ingen lægemænd - og ditto børn mødes på afdelingen til juletræsfest. Ved den lejlighed var der højt til loftet på slik- og sodavandskontoen. Da afd. A bestod af pavillon 1 og pavillon 3 stuen blev der danset meget omkring juletræet, da det var vigtigt for hospitalets omdømme, at ikke blot lægerne, men også familierne, blev vist frem ved denne lejlighed. Der kunne være op til 130 patienter plus pårørende sådan en aften. Så der var trængsel. Når afdelingsjulen var overstået gik vi over til hjemmejulen. Julegåsen havde vi, et stykke tid i forvejen, fået fra hospitalskøkkenet med brune og hvide kartofler og syltetøj og tillige en dejlig ris a la mande. Far skar gåsen for. Han var jo kirurg. Og så skulle der lige vaskes op før dansen omkring det hjemlige juletræ kunne trædes behørigt. Det krævede en helt urimelig tålmodighed, syntes vi. Efter nytår blev juletræet plyndret, og vi børn fik besked på at bære det ned i gården, så skraldemændene kunne hente det. Efter turen ned ad trappen lå alle nålene tilbage. Vi fandt ud af, at det var meget nemmere at hive det ud over gelænderet på altanen, og så lå alle nålene smukt rundt om træet nede i gården. En gang hev vi træet ud over gelænderet, og lidt efter hørte vi et: Hov hov. Vi kiggede ud og nede i gården stod hospitalsinspektør N.F.S. Kristensen og gav lidt ondt af sig. Han var en tålmodig, besindig og forstandig mand med en god grundtvigiansk opdragelse. Han bar hospitalet igennem krigen på bedste vis. Modstandskampen og hospitalet En gruppe læger, heriblandt min far, dannede i 1943/44 en gruppe, der hjalp ca jøder til Sverige ad mange forskellige kanaler. Men efterhånden blev min fars navn for kendt, og tyskerne ville meget gerne have fat i ham. Det resulterede i en razzia i december Min far, der ikke vidste noget om det, var ude i byen og kunne ikke få fat i en taxa, da han skulle hjem. Så han tog sporvognen, hvilket lykkeligvis forsinkede ham. Da han nåede hovedporten, hørte han skyderi fra vores lejlighed og så en person falde ud af et vindue. Det var stud. med. Cato Bakmann, der også var med i gruppen og som desværre blev dræbt ved denne lejlighed. Min far vendte om og gik over på Tagensvej til min mors kusine, der boede der. Han ringede hjem og fik fortalt min mor, at han var i sikkerhed. Min mor blev taget med til Vestre Fængsel og senere Horserød som gidsel. Min farbror, der også var i lejligheden, blev sendt til Frøslev og senere Neuengamme, men kom hjem med Bernadotte-busserne. De andre lægefamilier trådte til og fik fat i min farmor, der sammen med vores unge pige Aase passede hus og børn i de måneder mor var væk. Far kunne jo af gode grunde heller ikke være hjemme. Det lykkedes ham at komme med en af ruterne fra Tuborg Havn til Sverige sammen med Allan Gammeltoft, der også var læge og ligeledes var blevet lidt varm. Far kom senere til England, hvor han gik ind i lægekorpset, krydsede Rhinen på min fødselsdag 24. marts 1945 og var med i 21. Army-Group sammen med Montgomery, da den engelske hær indtog Bergen - Belsen. Min farmor var finne og uddannet sygeplejerske og deltog i den finsk-russiske vinterkrig, så hun vidste godt, hvad det drejede sig om. Min mor blev løsladt, da man fra modstandsbevægelsen lod sive til tyskerne, at far var i sikkerhed i Sverige. I disse år kom der hver måned løn på min fars konto. Der var højt til loftet hos hospitalsinspektør N.F.S. Kristensen fra Blære i Nordjylland. I de sidste hektiske dage før befrielsen så vi mange hipo er, gestapo er og frihedskæmpere, uden at vi dog overværede nogen skudvekslinger mellem dem på hospitalet. Min bror og jeg fik syet frihedskæmperarmbind og Royal-Air-Force huer, som vi bar med stolthed. Nu ventede vi bare på, at far kom hjem. Han kom til Itzehoe i Holsten og mødte min mor i Snoghøj, hvilket resulterede i min søster Anne 9 måneder efter i marts Jeg besøgte også far i en teltlejr ved Snoghøj Højskole, hvor far var på besøg under opholdet i Itzehoe. Jeg kan huske, at der var ægte tæpper i alle teltene. Det var lut krigsbytte - fra Belsen-koncentrationslejren. Far lærte aldrig at elske tyskerne efter indtagelsen af Belsen. I mange år havde vi ikke desto mindre en badevægt, der stammede fra Belsen. Noget ironisk, må man sige. Man behøvede vist ikke en vægt for at tabe sig der. Under opholdet ved Belsen, hvor min far var chef for et lazaret, ville en SS-mand flygte i en bil. Den bil en Mercedes 170V købte min far senere gennem Kommisariatet for konfiskeret tysk og japansk ejendom. Her sad for øvrigt min kommende svigerfar. Men han blev først min svigerfar i Far blev demobbed - hjemsendt - i 1946, og vi flyttede til en lejlighed på 1. sal i østre tårn og til sidst stuelejligheden i samme tårn. I 1957 lod jeg mig indrullere i Kystbefæstningen, hvor jeg var i to og et halvt år, og herefter slutter min egentlige barndom på BBH. Ingen børn i dag ville kunne få en tilsvarende oplevelsesrig barndom, som jeg fik som lægesøn på Bispebjerg Hospital. Jeg har lovet mine børn og børnebørn at lave en Bispebjerg Hospitalsdag-dag, hvor vi går en tur rundt på terrænet, og jeg fortæller alle min røverhistorier on location. Rygtet om denne tur har spredt sig blandt venner og bekendte, og nu vil de alle sammen med. Inden vi får set os om, tror jeg at vi, som min fader ville have kaldt det, bliver et mindre pænt selskab. Men det passer vel meget godt til de noder og unoder, som jeg var med til gennem hele min barndom på Bispebjerg Hospital. Emdrupblad november 13.indd :28:41

13 En ny Bydelsplan (2013) Medlemmerne modtog i 2011 hver et eksemplar af Bydelsplanen for Bispebjerg (2010). Allerede nu foreligger der (udkast til) en ny Bydelsplan for Bispebjerg (2013). Også denne bydelsplan er udarbejdet af Bispebjerg Lokaludvalg. Der bliver ikke uddelt nogen bydelsplan denne gang. Er man interesseret i planen, vil man kunne hente et eksemplar hos Bispebjerg Lokaludvalg, Rentemestervej 76, 2400 København NV (tlf ), når den endelige plan foreligger. Bydelsplanen for 2013 er noget anderledes end den fra Den rummer ligesom planen for 2010 nogle fysiske projektforslag om cykelstier, parker og vådområder. Men tyngdepunktet i bydelsplanen er dog forskellige initiativer for at hjælpe bydelens svageste områder. Ikke alt i bydelsplanen har speciel interesse for os, som bor i åndehullet i storbyen Emdrup. Men vi bør have interesse også for vores bydel som en helhed. Nedenfor er gengivet en del af en vision for bydelen fra planen. Som nævnt vil den endelige udgave af bydelsplanen kunne ses senere. Der vil komme oplysning om det på foreningens hjemmeside VISION Bispebjerg Bydel har borgere og fem forskellige lokalområder med hver deres identitet og kvaliteter: Ryparken, Utterslev, Emdrup, Bispebjergkvarteret og Nordvestkvarteret. Det er Lokaludvalgets ønske, at de enkelte lokalområder bevarer og udvikler deres særlige kvaliteter og identitet, så Bispebjerg kan opretholde sin mangfoldighed, sociale rummelighed og tendens til overraskende udviklinger. Det er dog også Lokaludvalgets ønske, at der laves nogle politiske indsatser i bydelen, som kan udvikle livet for Bispebjergs borgere på tværs af bydelens lokalområder. Det er visionen, at der i de kommende år sker udvikling på seks områder: 1. Profilen som teknisk og erhvervsrettet studiebydel skal styrkes 2. Vækst og beskæftigelse skal styrkes ved at etablere nye erhvervsklynger og socioøkonomiske virksomheder 3. Den lokale oplevelse af sammenhold og tryghed skal styrkes gennem bedre og bevidst social inklusion 4. Fremsynethed, tryghed og forebyggelse skal præge udviklingen i bydelens udsatte boligområder 5. De eksisterende grønne områder skal opgraderes og lokalafledning af regnvand sammentænkes med de blå områder 6. Den infrastrukturelle sammenhæng i bydelen skal forbedres for bløde trafikanter og brugere af den offentlige transport 1.2 Tendenser og lokale projekter Bispebjerg en studiebydel Bispebjerg har mange uddannelsesinstitutioner, især inden for håndværk, service, kreative fag, pædagogik, læring og kommunikation. Lokaludvalget oplever interesse fra uddannelsesinstitutionerne i at samarbejde, dels om bydelens udvikling, dels om at sikre, at flere lokale unge gennemfører ungdomsuddannelser. Dette samarbejde skal plejes og videreudvikles, og flugter fuldt ud med visioner i Ungekommissionens anbefalinger. Ungebydelsplanen for Bispebjerg, ungehuset på Smedetoften og bydelens børne- og ungenetværk. Sund vækst og ulighed i sundhed Byggeriet af regionens supersygehus Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg går i gang om nogle år og vil påvirke bydelen i mange år. I 2025 skal hospitalet fungere som et sundhedskvarter i bydelen. Københavns Kommune har samtidig luftet ideen om, at Bispebjerg kunne fungere som eksempel på en københavnsk bydel, der har fokus på sund vækst. Det har været foreslået, at Bispebjerg i den forbindelse skulle have et velfærdskvarter, hvor velfærdsteknologiske løsninger illustreres i daglige omgivelser, og hvor der satses på at udvikle nye eksport- og jobmuligheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Det er interessante udviklinger i en bydel, hvor borgeres sundhed ligger i bund sammenlignet med andre københavnske bydele og med danskere generelt. Udsat byområde og områdefornyelse Bispebjergs Nordvestkvarter har de seneste 20 år været genstand for kvarterløft og områdefornyelsen Området blev i 2011 udpeget til udsat byområde, og Københavns Kommune formulerede i 2012 en udviklingsplan for, hvordan området løftes op til at være på gennemsnitsniveau med resten af København i år Boligselskaber driver tre boligsociale helhedsplaner i området, som koordineres i Boligsocialt Forum for Bispebjerg, og Fuglekvarteret er centrum for områdefornyelse frem til år Bydelsplanen supplerer på flere punkter udviklingsplanen for Bispebjerg/Nordvest, mens områdefornyelsen i Fuglekvarteret på nogle stræk kan ses som lokale konkretiseringer af visioner og temaer i bydelsplanen. Med denne bydelsplan ønsker Lokaludvalget, at der tillige sættes forebyggende ind i boligområder, som er i risiko for at blive kategoriseret som udsatte i bydelen. Kreative zoner og socioøkonomi Der er tre kreative zoner i Bispebjergs side 13 Emdrupblad november 13.indd :28:42

14 Nordvestkvarter. Zonerne bliver langsomt fyldt op med små virksomheder men tilstedeværelsen af de kreative virksomheder og kræfter smitter endnu ikke nævneværdigt af på livet i Bispebjerg. Bydelsplanen rummer bud på, hvordan det kan ske. De socioøkonomiske virksomheder bliver forhåbentlig også styrket i bydelen de kommende år med støtte fra områdefornyelsen i Fuglekvarteret. Denne bydelsplan bygger således videre på den første bydelsplans ønske om at skubbe liv i de kreative zoner i Bispebjerg, og at udvikle Rentemestervej som kreativ, grøn sivegade. Kulturinstitutioner men intet byliv Bispebjerg har med det nye BIBLIOTE- KET fået en kraftfuld kulturinstitution. Samtidig har Bispebjerg seks andre små kulturhuse med hver deres særlige profil; børnekulturhuset Sokkelundlille, Lygten Station, Bispebjerg Bakke, Karens Hus, Dansekapellet og Tomsgårdsvej 35. Dertil kommer brugerdrevne kulturhuse som Bolsjefabrikken og Ungdomshuset. De mange kulturhuse til trods oplever borgere, at der er et beskedent byliv i Bispebjerg, hvilket også Københavns Bylivsregnskab viser. Grønne områder spreder sig i det små Bispebjerg er en grøn bydel med store rekreative områder. Der er flere steder i bydelen fokus på urban farming på små grønne områder tæt ved etageejendomme. Haven NV-Autopark på Provstevej er et eksempel herpå. Også Områdefornyelse i Fuglekvarteret sætter fokus på grønne byrum, grønne tage og grønne fællesskaber, og Beboerprojekt Puls arbejder med temaet under titlen Spis din Afdeling Skybrud og oversvømmelser Skybrud og oversvømmelser har sat vandhåndtering på dagsorden, også i Bispebjerg. Fra kommunal side arbejdes der med etablering af rørledning fra Emdrup sø og ud til Øresund. Mose, åen søer og vådområder i Utterslev Mose og Lersøparken kan også tænkes ind i denne overordnede håndtering af regnvandet. Mange boligforeningen som er udsat for vand i kældrene under skybrud, er også i gang med etablering af LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand), herunder Bispeparken, Ryparken og mindre foreninger i Nordvestkvarteret. Den endelige bydelsplan vil når den foreligger kunne hentes på lokaludvalgets hjemmeside, side 14 Bispebjerg Lokal-TV Bydelens lokale TV station, - lidt endnu Af Alex Heick Bispebjerg lokal-tv bliver tvunget til at lukke ved årets udgang. Politikerne i Folketinget har vedtaget, at antallet af sendetilladelser for lokal-tv stationer i Københavnsområdet skal reduceres fra ca. 70 idag til 11. Det indebærer en risiko for, at bydelen mister sin lokal-tv station, fordi Bispebjerg Bydel nu er for lille til at have sin egen TV-station. Der er dog indgået aftale med Nørrebro lokal-tv om et samarbejde, som skal ende med, at der ansøges om sendetilladelse for et lokalområde svarende til Nørrebro, Bispebjerg og opland (ca indbyggere). Den nye station vil, hvis den får sendetilladelse, komme til at bruge sendenavnet Kanal Nordvest. Den vil fortsat have studie i Biblioteket på Rentemestervej, hvor sendefaciliteterne findes. Desuden vil den nye station have redigeringsstudie i Verdenskulturcentret på Nørre Allé. Efter årsskiftet De nye sendetilladelser forventes at træde i kraft 1. april, mens de gamle udløber 1. januar. I mellemtiden er det udmeldt, at der vil være sort skærm på Kanal Hovedstaden fra januar til april. Dette er en beklagelig disposition fra myndighedernes side,- sandt at sige savner det enhver mening. Den vil ikke være let at kickstarte en TV kanal, hvis man i mellemtiden er røget ud af kabelselskaberne på grund af sort skærm. Også for de, som modtager TV fra antenne, sker der ændringer efter 1. april, idet Kanal Hovedstaden til den tid skifter fra kanal 41 til kanal 99, - hvilket er den absolutte dumpeplads. Det er umuligt at zappe så langt uden at forstuve fingeren. De nye stationer efter 1. april Herefter kan det formentlig kun gå fremad. De 11 stationer vil få en meget bedre økonomi, men der vil også blive stillet krav om nye programmer,- og det i en meget bedre kvalitet end man desværre ofte ser på Lokal-TV kanalerne,- men selvsagt ikke på Bispebjerg Lokal-TV, der altid prøver at levere nogle underholdende programmer. TV-NU sender landsdækkende på lokal- TV kanalerne i Danmark, og produceres af personkredsen omkring Bispebjerg Lokal-TV. Her bringes programmer af mere landsdækkende interesse. Også TV-NU stopper 31. december. Stigende seertal ifølge Gallup Nu gik det ellers lige så godt. Bispebjerg Lokal-TV er i de seneste to kvartaler blevet topscorer på Kanal Hovedstaden i Galluptal i gennemsnit ser mindst et minut af Bispebjerg lokal-tv hver uge. Ca ser mindst et minut af TV-NU hver uge. Dette sidste er en seerrekord på lokal-tv kanalerne, som ikke er slået i de sidste 15 år. Det er især sendetiden fredag kl , der er topscorer. Sendetider for Bispebjerg og TV-NU indtil 31. december Stationerne sender på Kanal Hovedstaden (kanal 41) og på Bispebjerg Lokal-TV Mandag kl Tirsdag kl Fredag kl Lørdag kl TV-NU sender landsdækkende Fredag kl Søndag kl Man kan også finde Bispebjerg Lokal-TV på nettet. Her sendes program hele døgnet på Gamle indslag kan findes i arkivet på denne webside, hvor de ligger i nogle måneder. Man er velkommen til gratis at kopiere udsendelser herfra til eget brug. Udsendelser er reklamefri. Hvis man i sin boligforening ønsker en infokanal, der kører hele døgnet, er man velkommen til at anvende signalet fra og blande det med egne info-skilte. Det er gratis. En gave værsgo. Pusler du med TV på hobbybasis, og vil være med, så kontakt redaktionen på og få en snak om, hvordan du kan være med. Du kan også møde op til åbent redaktionsmøde alle mandage kl Emdrupblad november 13.indd :28:42

15 NORDKANALEN Fjernelse af sediment Nordkanalen er en kanal, som tidligere var en slags blindtarm, men som nu er den vandvej, hvorfra vandet fra Utterslev Mose løber videre til Emdrup Sø og herfra videre blandt andet til de indre søer. Svært forurenet Kanalen er i et halvt århundrede blevet forurenet især af Gentofte og i mindre grad af Gladsaxe Kommune, hvorfra man i denne tid arbejder på at begrænse kloakoverløbene. I årtier var den et almindeligt kloakudløb, og i de senere årtier har den været kloakoverløb. Forskellen ligger i, at et overløb kun fører egentligt kloakvand, når det har regnet meget. I 2013 og 2014 har Gentofte og Gladsaxe Kommune dog arbejdet på at begrænse kloakoverløbene væsentligt, hvilket blandt andet har kunnet ses i form af opgravninger langs Søborghus Rende. Besøg i dansekapellet Vores arrangement med Danskapellet ved generalforsamlingen i marts måtte desværre aflyses pga. sygdom. Men det har ikke fået os til at opgive et besøg i Dansekapellet. Vi arbejdet på at kunne tilbyde et besøg i dansehuset for foreningens medlemmer og forhåbentligt koble det sammen med en oplevelse af den moderne dans der udfolder sig i det gamle kapel. Arrangementet vil blive annonceret på vores hjemmeside, Ved at tilmelde sig vores nyhedsbrev er man sikker på at få beskeden om arrangementet. Du finder tilmeldingen på forsiden af hjemmesiden. Dansekapellet har en bred vifte af undervisningstilbud til børn og unge især men også til voksne. Siden grundlæggelsen har Uppercut Danseteater haft børne- og ungdomsforestillinger samt danseworkshops for børn og unge som sit varemærke. Som et af de første moderne kompagnier i Danmark modtog det offentlig støtte fra Statens Kunstråd. I årene siden er kompagniets forestillinger set af mere end børn og unge i Danmark og i udlandet. Dans i Nordvest tilbyder undervisning til børn, unge og voksne i koreografi og i en bred vifte af stilarter: bl.a. moderne dans, ballet, hip hop, breakdance, streetdance, jazz, zumba og capoeira. Derudover introduceres kvarterets børn for dans via undervisningsworkshops i skoletiden på lokale skoler i Nordvest. Dermed får børn og unge mulighed for at danse både i skolen og i fritiden. Det påbegyndte gravearbejde Selve Kanalen ejes af Københavns Kommune, som det påhviler at oprense kanalen, hvilket vil ske fra november måned i år. I den kommunale verden er det nemlig ikke forureneren, der betaler, men ejeren. I første omgang istandsættes den vestlige del frem til knækket ved Søborghus Park. Sedimentet Det sediment, som skal fjernes, hidrører fra mange års intens forurening. Når det er muligt nu at fjerne det, skyldes det, at der er blevet givet tilladelse til, at sedimentet kan anbringes i Københavns Kommunes nye Nordhavnsdepot. Man ønsker dog først at afprøve deponering af en mindre mængde søsediment, hvilket Nordkanalens bundslam må siges at være. Eventuel fjernelse af bundslam i selve Utterslev Mose ville være en utroligt meget større opgave. Der vil blive fjernet sediment ned til lerlaget, men der vil ikke blive rørt ved brinkerne på kanalen. Denne vedligeholdelse er helt i overensstemmelse med den gamle det gamle vandløbregulativ for vedligeholdelse af Utterslev Mose og Nordkanalen fra 1996, og kommunen betragter det som en vedligeholdelsessag. Arbejdet startede i uge 45, og denne første fase vil vare 2-3 måneder. Arbejdet udføres af Kalvebod Miljøcenter. Kanalen vil blive tømt stykke for stykke, hvorefter sedimentet graves op og køres væk uden at spilde på brinkerne. Den anslåede sedimentmængde bare i denne lille kanal skønnes at være på 4400 kubikmeter plus vand. Sedimentet er forurenet med fosfor, olieprodukter og tungmetaller samt store mængder almindeligt organisk materiale. Gladsaxe og Gentofte er ikke helt ophørt med at udlede kloakvand til kanalen, men aktuelle oprensning er alligevel fremskyndet for at vurdere denne løsningsmulighed og i tiltro til, at Gladsaxe og Gentoftes planer om ophørt med kloakvandsudledning snart realiseres. side 15 Emdrupblad november 13.indd :28:45

16 Markedsa nd villaer: 23 el %* andel s d e k r a M 63%* : e s u h e k ræk Mogens Brask A/S sælger flest rækkehuse og villaer i dit område* Det er vi naturligvis ydmyge og taknemmelige for. Med de mange salg følger en masse kunder som er gået forgæves og hvor boligerne som de har beset ikke har matchet deres ønsker. Vi har derfor et meget stærkt kartotek med ventende købere. Såfremt du går i salgstanker, har du således mulighed for at få et hurtigt og ukompliceret salg! Vil du forberede et salg indenfor en kortere årrække og ønsker rådgivning om hvilke forbedringer som kan betale sig, står vi også til din disposition. Kontakt derfor allerede i dag home Nordvest/Emdrup for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Vi sælger din bolig med engagement og begejstring. *jfr. boligsiden.dk den /find mægler/boliger i området/2400 NV/villaer og rækkehuse, solgt de seneste 12 måneder NORDVEST / EMDRUP v/ Mogens Brask A/S Statsaut. ejendomsmægler & valuar Frederiksborgvej 13, 2400 København NV facebook.com/homenordvest Tlf home.dk Emdrupblad november 13.indd 16 Annonce_A4_markedsandele.indd 1 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen :28:45 11/8/13 10:27 AM

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere