Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus"

Transkript

1 Åben beslutningsprotokol 26. marts kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

2 Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl Besøg af repræsentanter fra Initiativgruppen til bevarelse af akutfunktionen på Regionshospital Silkeborg Godkendelse af størrelsen på 2 legatportioner fra "Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat" i Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget Drøftelse med HovedMED af målsætninger, der skal indgå i oplæg til Målaftale Gensidig orientering Lukket - Godkendelse af standardkontrakt for bortforpagtning samt godkendelse af forlængelse af nuværende kontrakter Underskrifter

3 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl Sagsnr.: 07/3407 Sagsansvarlig: HAI Fraværende: Sagens formål Besigtigelse af Kjellerup Sygehus med henblik på drøftelse af fremtidige anvendelsesmuligheder. Sagsbeskrivelse Der henvises til vedlagte rapport Indstilling Ejendomschefen indstiller: at sagen drøftes Bilag - Åben Rapport vedr. Kjellerup Sygehus Beslutning Økonomiudvalget den Besigtigelse gennemført, sagen genoptages. Side 282

4 119. Besøg af repræsentanter fra Initiativgruppen til bevarelse af akutfunktionen på Regionshospital Silkeborg Sagsnr.: 07/7679 Sagsansvarlig: YJP Fraværende: Sagens formål Der afholdes fællesmøde med repræsentanter fra Initiativgruppen til bevarelse af akutfunktionen på Regionshospital Silkeborg med henblik på en drøftelse af forskellige initiativer til bevarelse af Regionshospital Silkeborg og konsekvenser ved lukning af hospitales akutfunktion. Sagsbeskrivelse Sundhedsstyrelsen har sendt rapporten "Gennemgang af akutberedskabet" i høring indtil 1. marts Rapporten indeholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om det fremtidige akutberedskab. Dette kan betyde, at akutberedskabet på Regionshospitalet Silkeborg nedlægges. Initiativgruppen, der arbejder for bevarelse af akutfunktionen på Regionshospital Silkeborg, har i et åbent brev til Silkeborg Byråd opfordret kommunen til at tage affære i sagen. Til orientering vedlægges notat om akutområdet. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Initiativgruppens forskellige initiativer til bevarelse af Regionshospital Silkeborg og konsekvenser ved lukning af hospitalets akutfunktion drøftes. Bilag - Åben Notat vedr. akutområdet Beslutning Økonomiudvalget den Freddie Førster, Jørgen Thyde, Rene Kristensen, Orla Madsen, Jens Svenningsen og Bente Nielsen deltog i mødet, som repræsentanter for sygehusinitiativet Side 283

5 Bente Nielsen orienterede om Sundhedsstyrelsens oplæg. Rune Kristensen orienterede om forskellige initiativer til påvirkning af den politiske proces. Hans Jørgen Hørning orienterede om initiativer med en fælles kronik. Forskellige initiativer blev drøftet. Aftalt at holde tæt kontakt i det videre forløb. Side 284

6 120. Godkendelse af størrelsen på 2 legatportioner fra "Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat" i 2007 Sagsnr.: 07/9699 Sagsansvarlig: bjbj Fraværende: Hanne Bæk Olsen Sagens formål Godkendelse af størrelsen på 2 legatportioner fra "Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat i Sagsbeskrivelse Der foregår uddeling hvert år i juni måned med 2 lige store portioner til unge under 25 år, der er udlært inden for en af lærlingelovens to faggrupper, hvor 1 portion tildeles inden for butiks-, handels- og kontorvirksomhed og 1 portion inden for håndværk og industri m.v. De indkomne ansøgninger forelægges henholdsvis bestyrelsen for Silkeborg City & Handelsstandsforening og bestyrelsen for Silkeborg Håndværkerforening, der hver for sig afgiver indstilling til legatbestyrelsen. Økonomiske forhold Ifølge legatregnskabet for 2006 er årets renteindtægt på kr. Til bevarelse af legatets realværdi er der foretaget henlæggelse af 25%, ifølge legatfundatsens 3. Det disponible beløb til uddeling udgør herefter, jf. 4 og 5 i fundatsen: Overskud tidligere år kr. Renteindtægt m.v kr. 25% henlæggelse kr. Gebyrer og udbytteskat kr kr. Disponibelt beløb jf. regnskab kr. Til orientering kan det oplyses, at der ved udgangen af regnskabsåret 2006 henstår kr., som er tildelt i 2005 og 2006, men endnu ikke udbetalt. Legatportionerne er i perioden fra uddelt med beløb fra kr. til kr. Fra 1998 er legaterne uddelt med 2 x kr. I 2002 blev 2 legatportioner á kr. ikke uddelt, men hensat til 2003, hvor der uddeltes 4 legatportioner á kr. I 2004 og 2005 uddeltes der 2 legatportioner á kr. I 2006 blev der udbetalt 2 legatportioner á kr. Side 285

7 Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at der uddeles 2 legatportioner á kr. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 286

8 121. Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget Sagsnr.: 07/12140 Sagsansvarlig: BCSJ Fraværende: Hanne Bæk Olsen Sagens formål Godkendelse af forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget. Sagsbeskrivelse Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Direktionen godkendte den 8. februar 2007 en standard for de stående udvalgs forretningsorden, og denne er efterfølgende sendt til de stående udvalg. Forslaget til forretningsorden for Økonomiudvalget er udarbejdet på grundlag af denne standard, dog er der i 1 og 4 ændringer som følge af, at der ikke gælder helt de samme regler for Økonomiudvalget som for de stående udvalg. I 1 skal der ikke vælges formand, da borgmesteren ifølge styrelsesloven er formand for Økonomiudvalget. I 4 er tilføjet lovens bestemmelse om, at Økonomiudvalget kan tillade andre byrådsmedlemmer at overvære udvalgets behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller at forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget godkendes Bilag - Åben Forslag til forretningsorden Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 287

9 Side 288 Økonomiudvalget

10 122. Drøftelse med HovedMED af målsætninger, der skal indgå i oplæg til Målaftale Sagsnr.: 07/10899 Sagsansvarlig: XLH Fraværende: Sagens formål Økonomiudvalget og HovedMED drøfter de målsætninger der skal danne grundlag for oplæg til Målaftale (forudsætningsnotat). Oplægget til Målaftale danner grundlag for fagudvalgenes videre arbejde med bevillingsaftaler og budgetforudsætninger. Sagsbeskrivelse I henhold til styringsmodellen afholdes i marts måned 2007 et Målseminar, hvor Byrådet drøfter de strategiske udfordringer, som kommunen står overfor de næste år. Resultatet af seminaret er derfor, at Byrådet har et fælles billede af, hvad udfordringerne er, og at der er drøftet en retning for, hvordan udfordringen skal håndteres. Dette udtrykkes som politiske mål, der senere indgår i oplægget til målaftalen (Forudsætningsnotatet) sammen med de økonomiske rammer. Der er, som grundlag for Byrådets drøftelser på Målseminar, den 21. marts 2007 udsendt strategioplæg "Silkeborg kommune - marts 2007" og "Den fælles platform, Silkeborg Kommune anno 2007". Disse oplæg er ligeledes sendt til HovedMED s orientering. Indstilling Økonomichefen indstiller at: Økonomiudvalget og HovedMED drøfter de målsætninger der skal danne grundlag for oplæg til Målaftale (forudsætningsnotat) Beslutning Økonomiudvalget den Imødekommelse af efterspørgselsstigningen på dagpasnings- og skoleområdet prioriteres. Endvidere blev nævnt initiativer til fastholdelse og rekrutering, herunder løn og kompetenceudvikling, samt samling af de centrale administrative funktioner. Side 289

11 123. Gensidig orientering Sagsnr.: 07/13869 Sagsansvarlig: bbi Fraværende: Hanne Bæk Olsen Beslutning Økonomiudvalget den Orientering om lejesituationen på Silkeborg Sportscenter. Side 290

12 124. Lukket - Godkendelse af standardkontrakt for bortforpagtning samt godkendelse af forlængelse af nuværende kontrakter Sagsnr.: 07/9730 Sagsansvarlig: HAB Fraværende: Hanne Bæk Olsen Side 291

13 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Torben Hansen Hanne Bæk Olsen Deltog ikke i behandlingen af punkt 120, 121, 123 og 124 Jørgen S. Rask Ella Porskær Erling Prang Lars Faarup Protokol Ført af: Jann Hansen Side 292

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 25. juni 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 162. Dialogmøde med borgerne... 417 163. Godkendelse af dagsorden... 418 164. Godkendelse af forslag

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. april 2007 - kl. 14:15 Fuglemosen, Fuglemosevej 5 Afbud: Lars Munksø, Jørn Rye Rasmussen Indholdsfortegnelse Side 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup... 254 128.

Læs mere

Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 54. Godkendelse af dagsorden 112 55. Orientering om status på samarbejdsaftaler

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden... 936 401. Endelig behandling af lokalplan

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere