Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner"

Transkript

1 Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder følgende punkt: 3. Særlige problemstillinger, der knytter sig til enlige forældre, forældre, der ikke bor sammen med deres børn samt homoseksuelle forældre Der knytter sig særlige problemstillinger til afholdelse af orlov i relation til enlige forældre, forældre, der ikke bor sammen med deres børn, samt homoseksuelle forældre. Derfor skal udvalget: Analysere og komme med konkrete input til, hvordan regler om øremærkning af en del af retten til barseldagpenge i forældreorlovsperioden kan imødekomme de særlige hensyn i denne gruppe af forældre I det følgende gives en række betragtninger vedr. homoseksuelle forældre mv. Baggrund Regnbuefamilier en mangfoldighed af familieformer Der findes mange former for regnbuefamilier, dvs. børnefamilier hvor mindst den ene af forældrene er en LGBT-person, fx. Et lesbisk par der benytter anonym sæddonation En bøsse, der får barn med en lesbisk, som evt. har en partner En bøsse, der får barn med en enlig heteroseksuel kvinde. En lesbisk i et parforhold, der får barn med en bøsse i et parforhold. Et bøssepar, der får et barn med en kvinde, og hvor medfaderen stedbarnsadopterer NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations

2 Dette er blot nogle af de familietyper, vi ser i dag. Bemærk, at ordbrugen i punktlisten er problematisk og her kun er givet indledningsvis for genkendelighed. I mange af familierne vil barnet have mere end to sociale forældre. Lovgivning 1989 Registreret partnerskab Som det første land i verden indfører Danmark det registrerede partnerskab. Børneområdet er dog undtaget. En medforælder (partner der er social men ikke biologisk forælder) har således ikke adgang til barsel Adgang til stedbarnsadoption i registreret partnerskab Som det første land i verden indfører Danmark muligheden for, at et barn kan have to juridiske forældre af samme køn. Dette gennemføres ikke i børneloven, men ved at give adgang til stedbarnsadoption i et registreret partnerskab Adoption fra fødslen Efter års debat gennemføres en lovændring, så en medmor til et barn, der er undfanget ved kunstig befrugtning under anvendelse af anonym donorsæd, kan stedbarnsadoptere fra fødslen Heteropar får adgang til anvendelse af kendt donor Par bestående af en mand og en kvinde får mulighed for at anvende en bekendt som donor, uden denne idømmes faderskab. Par af samme køn undtages idet der i samme samling gennemføres kønsneutralt ægteskab, og der skal efterfølgende arbejdes med revision af retsvirkningerne Lovforslag i høring: Regnbuefamilier under børneloven I forlængelse af indførelsen af kønsneutralt ægteskab har regeringen sendt et lovforslag i høring, som bringer nogle af regnbuefamilierne ind under børneloven 1 : Et kvindeligt par, der benytter anonym sæddonation bliver omfattet af børneloven, hvorved medmor automatisk anerkendes som forælder og uanset om parret er gift eller ej. Et kvindeligt par, der benytter en bekendt som sæddonor kan aftale med denne, at moderens partner skal være juridisk forælder, og dette vil blive anerkendt, igen uden stedbarnsadoption. En mand, der får et barn med en kvinde, som har en kvindelig partner, kan aftale med disse, at han skal være juridisk forælder. 1 https://bdkv2.borger.dk/lovgivning/hoeringsportalen/sider/fakta.aspx?hpid= Se også LGBT

3 Arbejdsmarkedet 1999 Forælderskab giver orlov Introduktionen af forælderskab til par af samme køn resulterede med det samme i adgang til orlov. Dog, da forælderskabet opnås ved stedbarnsadoption, følger en række regler med, herunder reglen om, at adoption ikke må finde sted før tidligst tre måneder efter fødslen. Dermed kunne en medmor i praksis ikke nå at afholde fædreorlov, som skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Par af samme køn fik således kun 50 ugers orlov. Begyndelsen af 00-erne Ukompenseret fædreorlov I begyndelsen af 00-erne begyndte enkelte større virksomheder IBM og TDC at lave private politikker om, at medmødre skulle have, hvad der svarer til fædreorlov, på trods af, at virksomhederne ikke ville kunne kompenseres for det. Andre, som IKEA, NOVO og ementor, fulgte efter BM fortolker adgang til udvidet fædreorlov til medmødre På forespørgsel af KTO udtaler Beskæftigelsesministeriet 2, at bestemmelsen om udvidet fædreorlov i KTO s aftale er strid med ligebehandlingsloven (køn) og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (seksuel orientering), idet den alene omhandler mandlige ansatte. Dermed være sagt, at medmødre skal have adgang til overenskomsters udvidede fædreorlov men først når der er gennemført en stedbarnsadoption Medmødres fædreorlov i overenskomst I september 2006 indgår IBM og HK/Privat den første overenskomst, hvor medmødre får adgang til orlov på lige fod med fædre Medmødres fædreorlov i OK08 Registrerede partnere ansatte i staten kan få fædreorlov 3 : Fra 1. april 2008 indføres som noget nyt og særegent for staten en ret for partnere i registrerede partnerskaber til at holde to ugers orlov med løn umiddelbart efter fødslen af den anden partners barn ( fædreorlov ). Det er en forudsætning for retten til orlov med løn, at de pågældende ud over at være registrerede partnere har levet sammen i mindst 2½ år forud for fødslen. I begge de nævnte overenskomster, gøres der op med princippet om at medmoderen skal være juridisk forælder til barnet for at kunne får orlov ifm. fødslen. 2 til- kto- om- udvidet- faedreorlov/ 3 (p. 14)

4 Diskussion Sprogbrug Seksuel orientering De mange familieformer blandt regnbuefamilier betyder, at det ikke er hensigtsmæssigt at referere til seksuel orientering i familieretten, således som det sker i mandatet for Udvalget om øremærket barsel. Faktuelt handler det om mænd og kvinder, der får børn med hinanden, og hvor den ene eller evt. begge er LGBT-personer, og hvor den ene eller begge kan have en partner af det ene eller det andet køn. Bestemmelser for par af samme køn vil være møntet ikke blot på homoseksuelle, men også biseksuelle. Det vil derfor være rigtigst at tale om par af samme køn og en kvinde og hendes kvindelige partner eller en mand og hans mandlige partner. Dermed undgår man at henvise til seksuel orientering og adresserer præcist det, der har lovgivningsmæssig betydning, nemlig forældrenes køn. Genetisk, biologisk, socialt og juridisk forælderskab Forskrifterne taler i almindelighed alene om forældre, sikkert med en historisk oprindelse i en (pragmatisk) formodning om at de genetiske, biologiske og sociale forældre er er de samme to personer, faderen og moderen. Den store udbredelse af kunstig befrugtning, adoption og sammenbragte familier synliggør den faktiske mangfoldighed. Blandt regnbuefamilier er dette særligt tydeligt. En kvinde og hendes kvindelige partner kan få et barn ved anonym sæddonation; en kvinde og en mand, der ikke er partnere, kan få børn med hinanden. I det sidste tilfælde er det vidt forskelligt, hvem der er sociale forældre. Det kan være manden og kvinden, kvinden og hendes eventuelle kvindelige partner, manden og hans eventuelle mandlige partner, eller manden og kvinden og deres eventuelle partnere. Barnet vil således ofte have tre eller fire sociale forældre. I det aktuelle lovforslag nævnt ovenfor, indføres begrebet medmor i lovgivningen, således der nu er tre typer juridisk forælderskab: Moderskab, faderskab og medmoderskab. Det skal bemærkes, at forholdet mellem det genetiske, det biologiske og det juridiske forælderskab bliver yderligere kompliceret, når en forælder er en transperson. Fx. kan en mand-til-kvinde transseksuel få deponeret sæd forud for en kønskorrigerende behandling, en behandling som kan lede til et juridisk kønsskifte. Således er der intet i vejen for, at en person, der juridisk er en kvinde, kan blive biologisk far til sit barn. Familierelationer Lovgivningen opererer alene med to juridiske forældre. LGBT Danmark har foreslået 4, at det skulle være muligt at have mere end to juridiske forældre: Når barnet i praksis oplever 4 inkluderende- familieret/

5 at have tre eller fire forældre, bør staten ikke gå ind og rangordne disse. Der er ikke p.t. politisk opbakning til dette. Men der er allerede skabt en række forskellige tiltag til at håndtere forældre uden juridisk forælderskab: De ovenfor nævnte overenskomster gav orlov til medmødre uden juridisk forælderskab. Det aktuelle lovforslag nævnt ovenfor indfører en aftale mellem tre parter - en mand, en kvinde og kvindens kvindelige partner om, hvem af manden eller partneren, der skal være juridisk forælder. Dette er en nyskabelse, idet man anerkender, at der ér tre parter, og at de selv skal kunne bestemme, hvem der skal være juridiske forældre. Men samtidig fastholder man, at den ene part, som måske er social forælder, ikke anerkendes juridisk. Landsforeningen er bekendt med, at der har været afgørelser efter forældreansvarslovens 20, hvor en social medmor, der ikke har stedbarnsadopteret, har fået samværsret efter opbrud i familien. Det er således ikke ukendt at man laver regler, der vedrører sociale forældre, som ikke er juridiske forældre. I Sverige er der en ret omfattende inklusion af forældre: Ikke kun juridiske forældre kan få orlov (föräldraledighet), men også forældremyndighedsindehavere som ikke er juridiske forældre, og gifte eller samboende partnere til juridiske forældre eller forældremyndighedsindehavere. Der er ingen forskel på gifte og ugifte forældrepar. For at få adgang til ligestillingsbonussen (jämtställingsbonusen, ekstra orlov ved jævnbyrdig fordeling af orloven mellem forældrene) skal begge parter dog have forældremyndighed. Det må anses for at være til barnets bedste, at en social forælder, der drager omsorg for barnet, også har mulighed for at få del i orloven. Konkrete anbefalinger Undgå at tale om seksuel orientering. Anvend inkluderende sprogbrug. Anvend ikke fædreorlov alene men i kombination med medmoderorlov, eller anvend et fælles ord som fx. partnerorlov, eller evt. blot barselsorlov som generelt begreb for orlov ifm. fødsel. Gør det muligt for sociale forældre at få del i orloven, fx. en gift eller samlevende partner til en forælder eller forældremyndighedsindehaver.

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012 Partiledere Social- og integrationsminister Helle Thorning-Schmidt Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen Karen Hækkerup Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Læs mere

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen LGBT Ligestilling på arbejdspladsen Informations- og værktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen Indhold Forord

Læs mere

Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000. ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen

Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000. ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000 ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen Hvorledes findes balancen mellem på den ene side far/barn-forholdets

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Rapport om øremærket barsel

Rapport om øremærket barsel Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster i forbindelse med barselsorlov... 15 Kapitel 3: Faktisk brug af barsel i Danmark...

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

BERETNING 2013. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

BERETNING 2013. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner BERETNING 2013 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 1 Forord Ved forperson Vivi Jelstrup Også i år har vi opnået en politisk landvinding, nemlig muligheden for at regnbuefamilier

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer:

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer: NOTAT 27. marts 2014 J.nr.: 1303669 Dok. nr.: 1423787 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446 Personnavne Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget Betænkning nr. 1446 2004 Indholdsfortegnelse Kapitel l Indledning... 7 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium... 7 1.2. Udvalgets sammensætning...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Pædagogisk materiale om regnbuebørn til daginstitutioner og 0. klasse

Pædagogisk materiale om regnbuebørn til daginstitutioner og 0. klasse Pædagogisk materiale om regnbuebørn til daginstitutioner og 0. klasse Sådan kan Niller Pilfinger-bøgerne, om en dreng med to mødre, bruges som pædagogisk redskab for børn fra to til seks år. Af Stine Josefine

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født Kunstig befrugtning Af Torben Riis Kunstig befrugtning er et hastigt ekspanderende»marked«inden for sundhedssektoren. I 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født efter at være undfanget ved en eller

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere