Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 20. august kl. 15:00 Silkeborg Bibliotek, Hostrupsgade 41 A Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 119. Godkendelse af dagsorden Regnskab 2008 for Silkeborg Højskoles Svømmehal Budget 2010 for svømmehal ved Silkeborg Højskole Salten Borgerhus søger om ændring af pantsætningsforbud Gudenåcamping Brædstrup fremsender henvendelse vedrørende navneforveksling. med Gudenårnes Camping Silkeborg Beslutning om deltagelse i Silkeborg Kommunes rengøringsudbud og valg af kvalitetsstandard for rengøring Ansøgning om tilskud til deltagelse i et internationalt EU støttet kulturprojekt i Olkusz i Polen Ansøgning om tilskud på kr. til planlægning og afvikling af korworkshoppen "Silkeborg synger i Kor" Ansøgning om tilskud til projektet "Badet i lys"- udstilling og værksteder i Skovvilla på KunstCentret Silkeborg Bad i forbindelse med KK Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvariums årsrapport for Udtalelser til budgetforslag Drøftelse af erfaringsopsamling for Kulturuge Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for bevilling 34 Kultur- og Fritid Godkendelse af ændrede åbningstider for kiosken i Indelukket Til orientering Underskrifter

3 119. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/206 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Side 227

4 120. Regnskab 2008 for Silkeborg Højskoles Svømmehal Sagsnr.: 09/37327 Sagsansvarlig: dr00336 Sagsbehandler: IH Sagens formål Regnskab 2008 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet kan opgøres således, idet budget 2008 er anført til sammenligning. (1.000 kr.) Budget 2008 Regnskab 2008 Indtægter: Entreindtægter Kommunens køb til offentlig åbning Skoler, klubber og foreninger Højskolens benyttelse Drift af solarium 10 5 Kommunalt driftstilskud, ordinært Kommunens driftstilskud, ekstraordinært Overskud fra kiosk Lejeindtægter 7 Indtægter i alt Udgifter: Lønninger til halpersonale Lønninger til opsyn v/indgang Kurser for personale Personalebeklædning 20 Vedligeholdelse af ejendom og anlæg Ejd. skat og forsikringer Kontingent Varme El Vand Rengøring Salt, klor, svampe m.v Administration Køb og vedligeholdelse af inventar Renteudgift Øvrige omkostninger 11 Afskrivninger 235 Udgifter i alt Resultat drift Side 228

5 Overført underskud fra Underskud herefter, som overføres til Timelejen har i 2008 udgjort 875 kr. Udlejning af timer: (1.000 kr.) Budget 2008 Regnskab 2008 Offentlig åbning Skole, klubber og foreninger Fond til imødegåelse af større reparationsudgifter: Saldo 1. januar Renteindtægter og kursgevinster/-tab 303 obligationer Saldo pr. 31. december Det statsautoriserede revisionsselskab H. Martinsen har revideret regnskabet, som er vedlagt sagen. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiske forhold Silkeborg Kommunes tilskud til svømmehallen i 2008 kan opgøres således (1.000kr.): Køb af timer til offentlig åbning Ordinært driftstilskud 723 Ekstraordinært driftstilskud til nedbringelse af oparbejdet underskud 330 I alt Budgetmæssig virkning, idet 11 % refunderes via momsudligningsordningen Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Side 229

6 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 230

7 121. Budget 2010 for svømmehal ved Silkeborg Højskole Sagsnr.: 09/37332 Sagsansvarlig: dr00336 Sagsbehandler: IH Sagens formål Godkendelse af budget Sagsbeskrivelse Budget 2010 kan opgøres således, idet budget 2009 er opført til sammenligning: (1.000 kr.) Budget 2009 korrigeret Budgetforslag 2010 Indtægter: Årligt driftstilskud fra Silkeborg Kommune Ekstraordinært driftstilskud Silkeborg Kommunes køb af timer til offentlig åbning (1.615 timer) Entré indtægt Skoler, klubber og foreninger (1.545 timer) Højskolens benyttelse (175 timer) Drift af solarium 10 5 Overskud af kiosk Indtægter i alt Udgifter: Lønninger halpersonale Lønninger til tilsyn v/indgang Kurser for personale Vedligeholdelse af bygninger Ejendomsskat/forsikringer Forsikring og kontingenter Varme El Vand Rengøring Salt, klor, svampe m.v Administration Køb og vedligeholdelse af inventar Renteudgift Afskrivninger Udgifter i alt Overskud/underskud Side 231

8 Overført resultat fra 2008/ Resultat efter overførsel Der er regnet med en forventet timeleje på 910 kr. Timelejen følger lejen for Svømmecenter Nordvest og Them Svømmehal. Den endelige timeleje fastsættes i forbindelse med vedtagelse af Silkeborg kommunes budget i oktober Efter anmodning fra Silkeborg Kommune har Silkeborg Højskoles Svømmehal fremsendt et tilrettet budget, da der i det oprindeligt tilsendte budget var indregnet en timeleje på 925 kr. I den forbindelse oplyser Silkeborg Højskoles Svømmehal: Ændringen bevirker, at der nu er et budgetteret underskud på kr. svarende til ændring i timelejeprisen fra oprindelig 925 kr. desuden oplyses at ændringen alene er accepteret under forudsætning af, at timelejeprisen for 2011 atter vender tilbage til normal niveau, således forventes det, at timelejeprisen for 2011 kommer til at ligge på omkring 960 kr. alt efter den aktuelle inflationsstigning for Økonomiske forhold Silkeborg Kommunes tilskud kan opgøres således: Ordinært driftstilskud 2009: kr. + 3,4% Ekstraordinært driftstilskud* Køb af timer til offentlig åbning á 910 kr. I alt kr kr kr kr. Budgetmæssig virkning, idet 11% refunderes via momsudligningsordningen kr. som kan afholdes indenfor udvalgets tildelte ramme i 2010 Der er i Kultur- og Fritidsudvalget tidligere blevet besluttet at yde ekstra ordinært driftstilskud således: 2007: kr. ) Besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 2008: kr. ) den 20. september : kr. ) Besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 2010: kr. ) den 15. maj 2008 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at budget 2010 godkendes. Side 232

9 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt på betingelse af at niveau på timeleje i fremtiden er som de øvrige svømmehaller. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 233

10 122. Salten Borgerhus søger om ændring af pantsætningsforbud Sagsnr.: 09/50599 Sagsansvarlig: dr00336 Sagsbehandler: IH Sagens formål Salten Borgerhus søger om ændring af pantsætningsforbud. Sagsbeskrivelse Salten Borgerhus har optaget et lån til forbedringer af huset på kr i Danske Bank, Them Afdeling. I den forbindelse skal banken have tinglyst et ejerpantebrev på kr Silkeborg kommune har lavet en deklaration på et pantsætningsforbud af ejendommen Salten Borgerhus, Frisholmvej 3A, 8653 Them, matr.nr. 5 BQ, Salten By, Them, som indebærer, at ejendommen ikke kan pantsættes eller sælges uden samtykke fra Silkeborg kommune. Det er derfor ikke muligt for banken at få tinglyst ejerpantebrevet. Salten Borgerhus ønsker derfor, at Silkeborg kommune laver en erklæring til banken, hvori der respekteres en pantsætning af ejerpantebrevet på kr Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at deklarationen respekterer, at der tinglyses et ejerpantebrev på kr i ejendommen Frisholmvej 3A, 8653 Them, matr.nr. 5 BQ, Salten By, Them. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 234

11 123. Gudenåcamping Brædstrup fremsender henvendelse vedrørende navneforveksling med Gudenåens Camping Silkeborg Sagsnr.: 09/41534 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Gudenåcamping Brædstrup fremsender henvendelse vedrørende navneforveksling med Gudenåens Camping Silkeborg. Sagsbeskrivelse Gudenåcamping Brædstrup har rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsafdelingen vedrørende navneforveksling med Gudenåens Camping Silkeborg. Af henvendelsen fremgår bl.a.: I 15 år, siden 1995 har vores campingplads benyttet navnet Gudenåcamping Brædstrup. På tidspunktet hvor vi valgte navnet hed campingpladsen i Silkeborg Indelukkets Camping. I 2004 blev navnet Gudenåens Camping Silkeborg så valgt i stedet. Vi er vidende om at egenavne ikke er beskyttet, så det er et lovligt navneskift, der skete. Dette har i alle årene givet anledning til megen misforståelse for gæster til campingpladsen ved Brædstrup. Gæster er ankommet til os, selv om de skulle have været i Silkeborg, har bestilt hytter her, selv om det skulle have været i Silkeborg, og adskillige telefonsamtaler har handlet om, om det nu er den rigtige plads, som gæsterne har ringet op. Antagelig sker der noget tilsvarende i Silkeborg. Vi er kørt hjem fra familiefest (50 km) fordi der stod gæster ved vores information, der påstod at de havde en reservation. Vi vidste, at det måtte være til Silkeborg, men valgte alligevel at køre hjem og få gæsterne sendt til Silkeborg. Vi har også fået mælk leveret, der skulle have været i Silkeborg. Arbejdstøj vi havde bestilt blev væk i posten, indtil leverandøren fandt ud af, at det lå i Silkeborg, hvor campingpladsen var kunde hos samme leverandør. Med andre ord, er det i hvert fald mange irriterende situationer, vi oplever på grund af navneligheden. E.mail adresser: her er også rige muligheder for at skabe forvirring, hvem er hvem?" Side 235

12 Lejrchef Jens Erik Justesen udtaler bl.a.: Som det ganske rigtigt nævnes i henvendelsen fra Gudenåcamping Brædstrup (GCB), ændredes navnet på Indelukkets Camping i år 2004 til Gudenåens Camping Silkeborg. Ændringen skete efter moden overvejelse i samarbejde med forvaltningen. Navnet ændredes for at vore potentielle gæster, bedre skulle kunne identificere campingpladsens beliggenhed ved Gudenåen og i Silkeborg. Filosofien var (er) at Indelukket godt nok er kendt... i Silkeborg, men ingen udenfor Silkeborg ved hvad eller hvor Indelukket er. Jeg kan forstå hvis der er en vis frustration i Brædstrup, og kender da også til den nævnte problematik fra Brædstrup, men vil gerne pointere at vi her på stedet ikke oplever samme problemer. Jeg har selvfølgelig også forhørt mig hos mit personale, ikke en har oplevet problematikken. Der er her på stedet en del forvekslinger mellem Gudenåens Camping Silkeborg og andre af Silkeborgs campingpladser, men mener nu kun det er naturligt da pladserne ligger rimeligt tæt, og disse problemer løses som en ganske naturlig ting pladserne imellem. Jeg vil gerne diskutere hvordan der i fremtiden kan undgås forvekslinger. I vores markedsføring gør vi meget ud af at fremhæve Silkeborg, det være sig på brevpapir og i campingkataloger. Ved telefonopkald præsenterer vi os altid som Gudenåens Camping Silkeborg, og ved alle hytte udlejninger udsendes der bekræftelse, hvor campingpladsens navn og adresse tydeligt fremgår. Jeg vil slutteligt summere, at jeg ikke oplever navneligheden som et problem overhovedet. Vi har typisk besøg af ambulance et par gange om året, hvilket heller ikke har givet anledning til misforståelser. Men er der usikkerhed omkring dette, er jeg sikker på at det kan klares med en henvendelse til de respektive tjenester. Oplevede jeg problemer, skulle der da selvfølgelig ske noget, jeg er ikke på nogen måde interesseret i at genere hverken Gudenåcamping Brædstrup, deres eller vores gæster. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse, at Kultur- og Fritidsudvalget godkendte navneændringen i 2004 til Gudenåens Camping Silkeborg med baggrund i en bedre identifikation af campingpladsens beliggenhed. Der har ikke tidligere været fremført klager hverken fra brugere, leverandører eller andre. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at navnet Gudenåens Camping Silkeborg fastholdes, og at sker en dialog mellem de to campingpladsers lejrchefer for at tydeliggøre campingpladsernes beliggenhed. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 236

13 124. Beslutning om deltagelse i Silkeborg Kommunes rengøringsudbud og valg af kvalitetsstandard for rengøring Sagsnr.: 08/55255 Sagsansvarlig: dr15141 Sagsbehandler: bju Sagens formål Beslutning om deltagelse i Silkeborg Kommunes udbud af rengøring samt valg af kvalitetsstandard for rengøring. Sagsbeskrivelse Den 17. november 2008 besluttede Økonomiudvalget at koordinere et udbud af Silkeborg Kommunes rengøring. De relevante politiske udvalg har herefter besluttet, at følgende områder skal indgå i udbuddet: Skoler og daginstitutioner Administrationsbygninger Biblioteker og øvrige institutioner under Kultur- og Fritidsudvalget, ekskl. haller (beslutningsprotokol den 5. marts 2009, sagsnr. 08/55255) På Socialudvalgets område inddrages de dele af udvalgets område, der i dag har ekstern rengøring. Den 27. april 2009 besluttede Økonomiudvalget, at udbuddet skal ske efter model 2 (se vedlagte bilag), som indebærer, at institutionerne inden udbuddet får mulighed for at tilkendegive, om de selv vil varetage (overtage ansvaret for) rengøringen. I givet fald får institutionen tildelt et beløb svarende til rengøringsomkostningen, hvis institutionen var en del af udbuddet. Institutionen vil først kende den økonomiske ramme, efter at udbuddet er gennemført. Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte og tage stilling til model 2, herunder hvilke institutioner, som ikke skal indgå i Silkeborg Kommunes rengøringsudbud. Vedlagt er notat, som skitserer forhold, som udvalgene og institutionerne bør være opmærksomme på i forbindelse med en beslutning om evt. ikke at deltage i Silkeborg Kommunes samlede rengøringsudbud. Kultur- og Fritidsudvalget skal endvidere beslutte, hvilken kvalitetsstandard for rengøring, der ønskes på udvalgets område. Kvalitetsstandarden skal beskrives ifm. prækvalifikationen og i udbudsmaterialet. Kvalitetsstandard I 2008 blev rengøringen af Silkeborg Kommunes bygninger opmålt af Rengøringssektionen. Opmålingen blev foretaget efter såkaldt programmeret rengøring, som ved hjælp af programkoder beskriver rengøringsfrekvens og kvalitet. Systemet er et anerkendt og gennemprøvet system til opmåling og beskrivelse af rengøring. En programkode beskriver frekvensen af gulvrengøring og inventarrengøring. Eksempelvis beskriver programkoden 521, at der foretages rengøring 5 dage ugentligt, der foretages grundig gulv-rengøring 2 dage og grundig inventarrengøring 1 dag. Side 237

14 Borgerinddragelse Inddragelse af brugerbestyrelser skal overvejes. Økonomiske forhold Den økonomiske ramme kendes først efter, at udbuddet er gennemført. Udbuddet sker efter model 2, som indebærer, at de institutioner, som står uden for udbuddet, får tildelt et beløb svarende til rengøringsomkostningen, hvis institutionen var en del af udbuddet. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller: at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og tager stilling til model 2, herunder hvilke institutioner, som ikke skal indgå i Silkeborg Kommunes rengøringsudbud. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilken kvalitetsstandard for rengøring der skal være gældende for Kultur- og Fritidsudvalgets område og således skal indgå i kravspecifikationerne i udbudsmaterialet. Bilag - Åben Særlige opmærksomhedspunkter ifm. rengøringsudbuddet (187497/09) - Åben Udbud af rengøringen - fire modeller (77668/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Institutionerne forespørges om de vil stå for rengøringen. Rengøringsstandarden defineres som den standard, der er i dag på institutionerne. Side 238

15 125. Ansøgning om tilskud til deltagelse i et internationalt EU støttet kulturprojekt i Olkusz i Polen Sagsnr.: 09/42381 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål To kunstnere søger om tilskud til rejseomkostninger og materialeudgifter i forbindelse med deltagelse i Plein Air International Painting Meeting Silver Town Olkusz Sagsbeskrivelse Billedkunstner Jens Kynde og Steen A. Hovmand søger ved brev af 20. juni 2009 om tilskud til deltagelse i kulturprojektet Plein Air International Painting Meeting i Polen 21. juli 31. juli Det anføres bl.a. i ansøgningen Projektet er kommet i stand gennem Kulturspinderiet, hvor daglig leder Jette Falster har henvendt sig og opfordret os til at deltage, hvilket vi har sagt ja til. Kunstprojektet foregår over 10 dage, hvor tiden skal bruges til at arbejde og inspirere hinanden i et kreativt internationalt miljø med 25 engagerede kunstnere fra hele Europa. Senere i december måned 2009 skal værkerne fra symposiet udstilles i Olkusz. Vi tænker her, at når vi læser Silkeborg kommunes Kulturpolitiske Handleplan under Internationalt udsyn, hvor der f.eks. står, citat: at bringe Silkeborg ud i verden og verden til Silkeborg og at støtte initiativer, der åbner mulighed for at sende kunstnere til udlandet og invitere kunstnere hertil, som står skrevet under handleplanen 2009, er der her en oplagt mulighed for kommunen at vise at man vil det der står i handleplanen. Her er samtidig en gylden mulighed for os som kunstnere til at møde kollegaer som vi senere kan invitere til Silkeborg og lave udstilling med, til glæde for kommunens borgere. Kulturspinderiets leder oplyser Kulturspinderiet har i samråd med Billedkunstsamrådet, Silkeborg udpeget 2 kunstnere, der skal deltage i dette års Plein AIR Internationale Painting Meeting i Olkusz v. Krakow, Polen. Det er efter henvendelse fra Janus Kahl, Nordic House, Polen at samarbejdet er kommet i stand. Der har tidligere været udveksling af udstillende kunstnere via dette samarbejde. Kunstnerne har hjemvendt fra Polen fremsendt endelig opgørelse over udgifterne: Rejseomkostninger fly og tog Materialeudgifter I alt 3.070,00 kr. 476,10 kr ,10 kr. Side 239

16 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at der bevilges et tilskud på 3.546,10 kr. til deltagelse i projektet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 240

17 126. Ansøgning om tilskud på kr. til planlægning og afvikling af kor-workshoppen "Silkeborg synger i Kor" Sagsnr.: 09/42316 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Silkeborg Synger i Kor søger om et tilskud på kr. til planlægning og afvikling af kor-workshoppen Silkeborg Synger i Kor. Sagsbeskrivelse Foreningen Foreningen Silkeborg Synger i Kor er nyetableret med stiftende generalforsamling den 26. maj Foreningens formål er: at planlægge og afvikle en årlig tilbagevendende kor-workshop i Silkeborg Kommune at fremme korsang i Silkeborg Kommune samt skabe opmærksomhed om foreningens aktiviteter Som medlemmer af foreningen kan optages alle etablerede kor, kor-ensembler, vokalgrupper m.v. med hjemsted i Silkeborg Kommune. Medlemskab er kontingentfrit. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5-9 personer fra de registrerede medlemmer. Det er endvidere foreningens ambition, at skabe og vedligeholde en database over alle kor, sangforeninger, vokalgrupper m.v. i Silkeborg Kommune. Foreningen har pr. 1. juli 2009 registreret 31medlemmer. Foreningen forventer i september at have færdigudviklet hjemmesiden: silkeborgsyngerikor.dk hvor medlemslisten bl.a. gøres tilgængelig. Silkeborg Synger i Kor søndag den 8. november 2009 Foreningen arrangerer en stor kor-workshop for korsangere og alle andre sangglade borgere i Silkeborg den 8. november Formålet er at sangglade mennesker skal opleve suset ved at synge i kor, samt at sætte fokus på flerstemmig korsang og den glæde der er at finde i korfællesskabet. Inspirationen til arrangementet Silkeborg Synger i Kor er hentet fra et arrangement i efteråret 2008 med samme navn, som blev afholdt i anledning af Sangens år. Arrangementet blev en succes og nød stor bevågenhed i medierne. Efterfølgende har Kunstrådet blandt 43 ansøgninger, valgt 10 initiativer som modtager kr. fra Sangens År-puljen til at føre idéen videre, - heriblandt Silkeborg Synger i Kor. Side 241

18 Dagen starter med fællesmøde og korpræsentation. Alle, der møder op, bliver plantet i et kor efter eget valg og deltager så i indøvningen af et par - eller tre - lettere korværker. Workshoppen afrundes med en stor fælles koncert i Jysk Musik- og Teaterhus samme aften, hvor det indøvede opføres, dels af de enkelte kor og deres kor-spirer, dels af det store fælleskor, der opstår, når alle går på scenen sammen. Budget Udgifter: PR/markedsføring Annoncer, radiospots, plakater, programmer Jysk Musik- og Teaterhus Flygelstemning og teknikertimer Lønninger Kordirigenter, gæstedirigenter, akkompagnatør Nodehæfter Blomster og vingave Bespisning, 400 deltagere Morgenmad og frokost (sandwich) Administration Udgifter i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Indtægter: Kunstrådet (fra sangens år -puljen) Nordea-Fonden Kultur- og Fritidsudvalget Håndværkerforeningen DAKU Rotary Andre Ydelsessponsorater Indtægter i alt Indstilling kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til PR/markedsføring Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 242

19 127. Ansøgning om tilskud til projektet "Badet i lys"- udstilling og værksteder i Skovvilla på KunstCentret Silkeborg Bad i forbindelse med KK Sagsnr.: 09/40965 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Kristendoms- og Kulturuger i Silkeborg Kommune søger om et tilskud til projektet Badet i lys udstilling og værksteder i Skovvilla på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden Sagsbeskrivelse I uge 44 og 45 arrangerer KK44 en udstilling i Skovvillaen på KunstCentret Silkeborg Bad. Udstillingen kommer til at hedder BADET I LYS, og den grundlæggende ide bag udstillingen er at vise, at lys er en mangfoldig og rig størrelse, som vi behøver mange forskellige sprog for at kunne beskrive dækkende. Hvert af skovvillaens mange rum vil derfor præsentere lyset fra en bestemt vinkel, således at man på turen rundt i villaen vil opleve vidt forskellige tolkninger af begrebet og fænomenet lys. Foruden udstillingen vil projektet også indeholde en række workshops og foredrag. KK har temaet: For himlens skyld. Tro, håb og viden. Der arbejdes med lys ud fra en fysisk, en billedkunstnerisk og en teologisk synsvinkel. Foreningen har fået stillet hele Skovvilla på Silkeborg Bad til rådighed fra midten af uge 44 til slutningen af uge 45. Her bliver der nu 2 lysværksteder, hvor der eksperimenteres med det fysiske lys, flere udstillinger og en række workshops og foredrag. Projektet har fået titlen BADET I LYS, og der arbejdes på at skabe et lysbrusebad. Lysbrusebadet er for både børn og voksne, ligesom flere af de andre elementer i udstillingen. Idéen er, at der skal være noget for hele familien. Til de mindste planlægges et himmelrum med puder som skyer, hvor man rigtig kan tumle sig. De større børn kan lege med skyggespil og eksperimentere i værkstederne. Lyset som symbol i maleri, digtning og teologi tematiseres i værksteder for unge og voksne. Budget for projektet Badet i lys Lys-lyd rum Glas-mosaik Sort-rum Digt-workshop Lys som religiøst symbol Pude-tumle-sanse rum Newtonrum Goetherum + workshop Fotorum? Konkurrence + Workshop Billedkunstrum +workshop kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 243

20 Lys i kunsthistorien 0 Skyggespil workshop kr. Tag bad i lys kr. Foredrag-Michael Wivel kr. Foredrag-Bjørn Nørgaard kr. Udgifter i alt kr. På KK44-ugens samlede budget er der afsat kr. til gennemførelse af projektet. Der mangler således at blive finansieret kr. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2009 bevilget et tilskud på kr. til gennemførelse af KK Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at det tidligere bevilgede tilskud på kr. til KK44-ugen forhøjes med et yderligere tilskud på kr. til gennemførelse af projektet Badet i lys Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 244

21 128. Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvariums årsrapport for 2008 Sagsnr.: 09/41708 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvarium fremsender årsrapport for 2008 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet for 2008 udviser et overskud på kr. kr. AQUA Ferskvands Akvarium har et naturligt og tæt forretningsmæssigt samarbejde med Den Selvejende Institution Ferskvandscentret, som er et nationalt center for vandmiljø. Samhandelen (leje- og serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår, eller hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, som tilstræbes at ligge så tæt på markedsmæssige vilkår som muligt. Bestyrelsen anfører bl.a. i årsberetningen Den danske turistbranche er i disse år præget af stadigt færre udenlandske gæster. Det er slået igennem i form af færre overnatninger i overnatningssektoren og færre gæster i attraktionsbranchen. Afmatninger slog også igennem i Aqua, som med gæster næsten nåede det budgetterede gæstetal på i 2009, men det var samtidigt et fald i forhold til året før, hvor gæster besøgte akvariet. Glædeligt var det, at AQUA i april kunne byde velkommen til gæst nr. 2 mio. siden åbningen i Året var præget af mange nye aktiviteter både på formidlingsområdet og udstillingsområdet kr. Resultatopgørelse 2007 Resultatopgørelse 2008 Indtægter Silkeborg Kommune Undervisningsministeriet Entréindtægter m.v Omsætning fra shop, café og ishus Sponsorbidrag og annonceindtægter Salg af løntimer Momsgevinst ved indkøbsforening Salg af bog og udstyr Indtægter i alt Side 245

22 Udgifter Vareforbrug shop, café og ishus Personaleomkostninger Drift, rengøring og vedligeholdelse af anlæg 6 27 Administrationsomkostninger Afskrivninger Momsgevinst ved indkøbsforening Udgifter i alt Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Balance pr (1.000 kr. Aktiver Materielle anlægsaktiver 512 Værdipapirer 198 Varebeholdning 363 Tilgodehavender 670 Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Gæld Fondskapital 200 Rådighedskapital Egenkapital ialt Passiver i alt BDO ScanRevision har revideret årsregnskabet og udarbejdet revisionsprotokollat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at årsregnskabet godkendes Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 246

23 129. Udtalelser til budgetforslag 2010 Sagsnr.: 08/67226 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: dc Sagens formål Modtagne udtalelser til budgetforslag 2010 for bevilling 34 Kultur- og Fritid til udvalgets orientering. Sagsbeskrivelse Der er modtaget 2 udtalelser til det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har fremsendt til økonomiudvalget for Silkeborg Bibliotekerne. Der er indarbejdet en reduktion på kr. Arne Rasmussen, Søndergade 57, Kjellerup vedr. Kjellerup Svømmebads offentlige åbning. I budgetforslaget er foreslået, at offentlig svømning udgår. Forventet besparelser kr. Kultur- og Fritidsafdelingen gør endvidere opmærksom på læserbreve i Midtjyllands Avis samt henvendelse i dialogmødet ved Byrådsmødet den 22. juni 2009 fra Kragelund Svømmebad. I budgetforslaget er tilskud i form af el, varme og vand bortfaldet. Udgift kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udtalelserne tages til efterretning og indgår i de fortsatte budgetforhandlinger. Bilag - Åben - Åben Henvendelse fra Arne Rasmussen vedr. offentlig svømning i Kjellerup Svømmebad (214468/09) Udtalelse fra Per Hansen vedr. offentlig svømning i Kjellerup (218828/09) - Åben Ændret udtalelse fra Biblioteket til budget 2010 (243896/09) Side 247

24 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 248

25 130. Drøftelse af erfaringsopsamling for Kulturuge 2009 Sagsnr.: 09/15092 Sagsansvarlig: dr15486 Sagsbehandler: MT Sagens formål Drøftelse af erfaringsopsamlingen for Kulturuge Sagsbeskrivelse Sagen kort Kulturuge 2009 foregik fra lørdag den 16. til søndag den 24. maj med 133 begivenheder arrangeret af 31 hovedarrangører samt et ukendt antal medarrangører. Kulturugen var vellykket og har fået fin kritik. Dette var den anden kulturuge, den første blev afholdt i februar På baggrund af to afviklede kulturuger og en grundig erfaringsopsamling, kan Kulturuge 2009 drøftes. Status på Kulturuge 2009 Kulturuge 2009 gav mange hovedarrangører, medarrangører og borgere gode oplevelser, skønt endnu flere borgere og turister kunne have haft glæde heraf. Kulturugens formål med at skabe synergi og en samlende ramme for små og store aktører fra Silkeborg kommune lykkedes. Temaet var mangfoldighed. Mangfoldigheden kom til syne dels i det brede udbud af begivenheder fra kultur til friluftsliv, dels i arrangørernes sammensætning fra små aktører til institutioner og foreninger og desuden via deltagerne, der skønnes at repræsentere borgerne nogenlunde bredt. Kulturuge 2009 var på alle måder mangfoldig, vellykket og forfriskende. Inden for rammerne lykkedes det i fællesskab at give både netværk og borgere mange oplevelser, skabe nye relationer og inspirere hinanden til kreativitet. I juni blev en erfaringsopsamling foretaget blandt arrangørerne. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at erfaringsopsamlingen for Kulturuge 2009 drøftes. Bilag - Åben Erfaringsopsamling for Kulturuge (239143/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Drøftet. Side 249

26 131. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for bevilling 34 Kultur- og Fritid Sagsnr.: 09/26308 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: dc Sagens formål Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. juli 2009 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Sagsbeskrivelse På baggrund af budgetopfølgningen er forventningerne til bevillingsmålenes opfyldelse følgende (en detaljeret opfølgning findes i bilag 1): Forventninger til gennemførelsen af de opstillede bevillingsmål: Alle bevillingsmål for 2009 forventes opfyldt i overensstemmelse med bevillingsaftalen for bevilling 34, Kultur og Fritid. På baggrund af budgetopfølgningen er forventningerne til årets resultat følgende (en detaljeret opfølgning findes i bilag 1): Forventninger til forventet regnskab: Drift kr. A B C D E Korrigeret budget 2009 Forbrug pr Forventet regnskab 2009 (pr ) Forventet afvigelse C-A (pr )* Forventet afvigelse ved sidste budgetopfølgning* Decentrale udgifter Centrale udgifter Bevilling 34 i alt *) + angiver et merforbrug, - angiver et mindreforbrug Bemærkninger: Pleje af parker, legepladser, søbade samt idrætsanlæg har i 2008 været i udbud. Den laveste udbudspris efter nedjustering af plejestandarden oversteg de samlede budgetterede midler med ca. 3,3 mio. kr. årligt. Plejen i 2009 er aftalt til et minimum, men forventes alligevel at medføre en merudgift på ca. 1,4 mio. kr. En del af merudgiften er modsvaret ved tilskud og køb af timer i ArenaMidt i Kjellerup kr kr. Budgetteret tilskud kommer ikke til udbetaling i 2009, idet byggeriet er forsinket. Forventet merudgift pr. 31. marts 2009 ca. 0,7 mio. kr. For at plejen kunne overdrages til tilbudsgiver, har det været nødvendigt at færdiggøre beskæring af buskads omkring nogle idrætsanlæg, hvilket har medført en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Disse udgifter er ikke indeholdt i udbudsprisen. Side 250

27 Forventet merudgift i 2009 herefter på ca. 1,3 mio. kr. Korrigerende handlinger: Kultur- og Fritidsudvalgets budget kan fordeles procentvis således: kr. I % Bevilgede tilskud til selvejende institutioner, aftenskoler, foreninger m.fl. Udgifter til parker, legepladser og idrætsanlæg Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering Øvrige områder, inkl. Kulturspinderiet og Mosaikken. Der er disponeret over næsten alle midler I alt bevilling 34 Kultur og Fritid På nuværende tidspunkt er der disponeret over/udbetalt en meget stor del af udvalgets budget. Samtidig lyder tilbagemeldingerne fra de decentrale institutioner på, at det er minimalt hvad der forventes overført til Samlet overførsel fra 2008 til decentrale institutioner var på kr., som forventes anvendt i Det bemærkes dog, at Varmtvandsbadeanstalten har sparet ca kr. op til renovering af karrum. Det foreslås, at renoveringen stilles i bero, indtil den fremtidige drift er afklaret, jf. beslutning om ændring af drift i udvalgets budgetforslag for Det er på baggrund af udvalgets budgetmæssige sammensætning derfor meget vanskeligt på nuværende tidspunkt, at finde korrigerende handlinger for at imødegå de forventede merudgifter. Eventuelle reduktioner/korrigerende handlinger kræver politisk beslutning. Resten af året, vil der blive anvendt et absolut minimum på ekstra opgaver (bestillerpulje) til pleje af parker, legepladser og idrætsanlæg, med håb om, at kunne reducere merforbruget. Indstilling Fritids- og Kulturchefen indstiller At status på bevillingsmål tages til efterretning At renovering af karrum på Varmtvandsbadeanstalten stilles i bero At budgetopfølgningen fremsendes til udvalgets drøftelse og stillingtagen Bilag - Åben Detaljeret budgetopfølgning, bevilling 34 (250219/09) Side 251

28 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 252

29 132. Godkendelse af ændrede åbningstider for kiosken i Indelukket Sagsnr.: 06/9984 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af ændrede åbningstider for kiosken i Indelukket. Sagsbeskrivelse Polar Is søger om godkendelse af ændrede åbningstider i kiosken i Indelukket. Åbningstiderne ønskes ændret til Åbningstiderne er fra 1. september 2009, således at de fremover minimum er følgende: 1. april til 30. september fra kl , dog må der i april og september lukkes kl I den nuværende aftale må der i april og september lukkes kl Den ændre åbningstid skyldes, at der i de to ydermåneder kun er få brugere i området efter kl. 17 og at omkostningerne ved at holde åbent i den sidste time er forholdsvis store. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse, at åbningstiderne er fastsat i en allonge til lejeaftalen med Polar Is godkendt af Fritids- og Kulturudvalget den 13. december Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at åbningstiden for månederne april og september ændres med virkning fra 1. september 2009, således at der må lukkes kl. 17. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 253

30 133. Til orientering Sagsnr.: 09/208 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Sagsbeskrivelse Bl.a. orientering om tilskud til afvikling af gadeløb i Kjellerup 27. juli Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der blev orienteret om: Start på arbejdet med nye retningslinier for tilskud til kunst- og kulturarrangementer. Tagproblemer i Themhallerne og hallen i Bryrup. Reetablering af Ellingbanen. Slotsholmen. Renovering af legepladser. Afvikling af kommunale solarier. Mulighed for ansøgning til Kulturministeriet om at blive "Breddeidrætskommune". Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 254

31 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 255