Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 20. august kl. 15:00 Silkeborg Bibliotek, Hostrupsgade 41 A Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 119. Godkendelse af dagsorden Regnskab 2008 for Silkeborg Højskoles Svømmehal Budget 2010 for svømmehal ved Silkeborg Højskole Salten Borgerhus søger om ændring af pantsætningsforbud Gudenåcamping Brædstrup fremsender henvendelse vedrørende navneforveksling. med Gudenårnes Camping Silkeborg Beslutning om deltagelse i Silkeborg Kommunes rengøringsudbud og valg af kvalitetsstandard for rengøring Ansøgning om tilskud til deltagelse i et internationalt EU støttet kulturprojekt i Olkusz i Polen Ansøgning om tilskud på kr. til planlægning og afvikling af korworkshoppen "Silkeborg synger i Kor" Ansøgning om tilskud til projektet "Badet i lys"- udstilling og værksteder i Skovvilla på KunstCentret Silkeborg Bad i forbindelse med KK Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvariums årsrapport for Udtalelser til budgetforslag Drøftelse af erfaringsopsamling for Kulturuge Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for bevilling 34 Kultur- og Fritid Godkendelse af ændrede åbningstider for kiosken i Indelukket Til orientering Underskrifter

3 119. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/206 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Side 227

4 120. Regnskab 2008 for Silkeborg Højskoles Svømmehal Sagsnr.: 09/37327 Sagsansvarlig: dr00336 Sagsbehandler: IH Sagens formål Regnskab 2008 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet kan opgøres således, idet budget 2008 er anført til sammenligning. (1.000 kr.) Budget 2008 Regnskab 2008 Indtægter: Entreindtægter Kommunens køb til offentlig åbning Skoler, klubber og foreninger Højskolens benyttelse Drift af solarium 10 5 Kommunalt driftstilskud, ordinært Kommunens driftstilskud, ekstraordinært Overskud fra kiosk Lejeindtægter 7 Indtægter i alt Udgifter: Lønninger til halpersonale Lønninger til opsyn v/indgang Kurser for personale Personalebeklædning 20 Vedligeholdelse af ejendom og anlæg Ejd. skat og forsikringer Kontingent Varme El Vand Rengøring Salt, klor, svampe m.v Administration Køb og vedligeholdelse af inventar Renteudgift Øvrige omkostninger 11 Afskrivninger 235 Udgifter i alt Resultat drift Side 228

5 Overført underskud fra Underskud herefter, som overføres til Timelejen har i 2008 udgjort 875 kr. Udlejning af timer: (1.000 kr.) Budget 2008 Regnskab 2008 Offentlig åbning Skole, klubber og foreninger Fond til imødegåelse af større reparationsudgifter: Saldo 1. januar Renteindtægter og kursgevinster/-tab 303 obligationer Saldo pr. 31. december Det statsautoriserede revisionsselskab H. Martinsen har revideret regnskabet, som er vedlagt sagen. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiske forhold Silkeborg Kommunes tilskud til svømmehallen i 2008 kan opgøres således (1.000kr.): Køb af timer til offentlig åbning Ordinært driftstilskud 723 Ekstraordinært driftstilskud til nedbringelse af oparbejdet underskud 330 I alt Budgetmæssig virkning, idet 11 % refunderes via momsudligningsordningen Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Side 229

6 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 230

7 121. Budget 2010 for svømmehal ved Silkeborg Højskole Sagsnr.: 09/37332 Sagsansvarlig: dr00336 Sagsbehandler: IH Sagens formål Godkendelse af budget Sagsbeskrivelse Budget 2010 kan opgøres således, idet budget 2009 er opført til sammenligning: (1.000 kr.) Budget 2009 korrigeret Budgetforslag 2010 Indtægter: Årligt driftstilskud fra Silkeborg Kommune Ekstraordinært driftstilskud Silkeborg Kommunes køb af timer til offentlig åbning (1.615 timer) Entré indtægt Skoler, klubber og foreninger (1.545 timer) Højskolens benyttelse (175 timer) Drift af solarium 10 5 Overskud af kiosk Indtægter i alt Udgifter: Lønninger halpersonale Lønninger til tilsyn v/indgang Kurser for personale Vedligeholdelse af bygninger Ejendomsskat/forsikringer Forsikring og kontingenter Varme El Vand Rengøring Salt, klor, svampe m.v Administration Køb og vedligeholdelse af inventar Renteudgift Afskrivninger Udgifter i alt Overskud/underskud Side 231

8 Overført resultat fra 2008/ Resultat efter overførsel Der er regnet med en forventet timeleje på 910 kr. Timelejen følger lejen for Svømmecenter Nordvest og Them Svømmehal. Den endelige timeleje fastsættes i forbindelse med vedtagelse af Silkeborg kommunes budget i oktober Efter anmodning fra Silkeborg Kommune har Silkeborg Højskoles Svømmehal fremsendt et tilrettet budget, da der i det oprindeligt tilsendte budget var indregnet en timeleje på 925 kr. I den forbindelse oplyser Silkeborg Højskoles Svømmehal: Ændringen bevirker, at der nu er et budgetteret underskud på kr. svarende til ændring i timelejeprisen fra oprindelig 925 kr. desuden oplyses at ændringen alene er accepteret under forudsætning af, at timelejeprisen for 2011 atter vender tilbage til normal niveau, således forventes det, at timelejeprisen for 2011 kommer til at ligge på omkring 960 kr. alt efter den aktuelle inflationsstigning for Økonomiske forhold Silkeborg Kommunes tilskud kan opgøres således: Ordinært driftstilskud 2009: kr. + 3,4% Ekstraordinært driftstilskud* Køb af timer til offentlig åbning á 910 kr. I alt kr kr kr kr. Budgetmæssig virkning, idet 11% refunderes via momsudligningsordningen kr. som kan afholdes indenfor udvalgets tildelte ramme i 2010 Der er i Kultur- og Fritidsudvalget tidligere blevet besluttet at yde ekstra ordinært driftstilskud således: 2007: kr. ) Besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 2008: kr. ) den 20. september : kr. ) Besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 2010: kr. ) den 15. maj 2008 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at budget 2010 godkendes. Side 232

9 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt på betingelse af at niveau på timeleje i fremtiden er som de øvrige svømmehaller. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 233

10 122. Salten Borgerhus søger om ændring af pantsætningsforbud Sagsnr.: 09/50599 Sagsansvarlig: dr00336 Sagsbehandler: IH Sagens formål Salten Borgerhus søger om ændring af pantsætningsforbud. Sagsbeskrivelse Salten Borgerhus har optaget et lån til forbedringer af huset på kr i Danske Bank, Them Afdeling. I den forbindelse skal banken have tinglyst et ejerpantebrev på kr Silkeborg kommune har lavet en deklaration på et pantsætningsforbud af ejendommen Salten Borgerhus, Frisholmvej 3A, 8653 Them, matr.nr. 5 BQ, Salten By, Them, som indebærer, at ejendommen ikke kan pantsættes eller sælges uden samtykke fra Silkeborg kommune. Det er derfor ikke muligt for banken at få tinglyst ejerpantebrevet. Salten Borgerhus ønsker derfor, at Silkeborg kommune laver en erklæring til banken, hvori der respekteres en pantsætning af ejerpantebrevet på kr Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at deklarationen respekterer, at der tinglyses et ejerpantebrev på kr i ejendommen Frisholmvej 3A, 8653 Them, matr.nr. 5 BQ, Salten By, Them. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 234

11 123. Gudenåcamping Brædstrup fremsender henvendelse vedrørende navneforveksling med Gudenåens Camping Silkeborg Sagsnr.: 09/41534 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Gudenåcamping Brædstrup fremsender henvendelse vedrørende navneforveksling med Gudenåens Camping Silkeborg. Sagsbeskrivelse Gudenåcamping Brædstrup har rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsafdelingen vedrørende navneforveksling med Gudenåens Camping Silkeborg. Af henvendelsen fremgår bl.a.: I 15 år, siden 1995 har vores campingplads benyttet navnet Gudenåcamping Brædstrup. På tidspunktet hvor vi valgte navnet hed campingpladsen i Silkeborg Indelukkets Camping. I 2004 blev navnet Gudenåens Camping Silkeborg så valgt i stedet. Vi er vidende om at egenavne ikke er beskyttet, så det er et lovligt navneskift, der skete. Dette har i alle årene givet anledning til megen misforståelse for gæster til campingpladsen ved Brædstrup. Gæster er ankommet til os, selv om de skulle have været i Silkeborg, har bestilt hytter her, selv om det skulle have været i Silkeborg, og adskillige telefonsamtaler har handlet om, om det nu er den rigtige plads, som gæsterne har ringet op. Antagelig sker der noget tilsvarende i Silkeborg. Vi er kørt hjem fra familiefest (50 km) fordi der stod gæster ved vores information, der påstod at de havde en reservation. Vi vidste, at det måtte være til Silkeborg, men valgte alligevel at køre hjem og få gæsterne sendt til Silkeborg. Vi har også fået mælk leveret, der skulle have været i Silkeborg. Arbejdstøj vi havde bestilt blev væk i posten, indtil leverandøren fandt ud af, at det lå i Silkeborg, hvor campingpladsen var kunde hos samme leverandør. Med andre ord, er det i hvert fald mange irriterende situationer, vi oplever på grund af navneligheden. E.mail adresser: her er også rige muligheder for at skabe forvirring, hvem er hvem?" Side 235

12 Lejrchef Jens Erik Justesen udtaler bl.a.: Som det ganske rigtigt nævnes i henvendelsen fra Gudenåcamping Brædstrup (GCB), ændredes navnet på Indelukkets Camping i år 2004 til Gudenåens Camping Silkeborg. Ændringen skete efter moden overvejelse i samarbejde med forvaltningen. Navnet ændredes for at vore potentielle gæster, bedre skulle kunne identificere campingpladsens beliggenhed ved Gudenåen og i Silkeborg. Filosofien var (er) at Indelukket godt nok er kendt... i Silkeborg, men ingen udenfor Silkeborg ved hvad eller hvor Indelukket er. Jeg kan forstå hvis der er en vis frustration i Brædstrup, og kender da også til den nævnte problematik fra Brædstrup, men vil gerne pointere at vi her på stedet ikke oplever samme problemer. Jeg har selvfølgelig også forhørt mig hos mit personale, ikke en har oplevet problematikken. Der er her på stedet en del forvekslinger mellem Gudenåens Camping Silkeborg og andre af Silkeborgs campingpladser, men mener nu kun det er naturligt da pladserne ligger rimeligt tæt, og disse problemer løses som en ganske naturlig ting pladserne imellem. Jeg vil gerne diskutere hvordan der i fremtiden kan undgås forvekslinger. I vores markedsføring gør vi meget ud af at fremhæve Silkeborg, det være sig på brevpapir og i campingkataloger. Ved telefonopkald præsenterer vi os altid som Gudenåens Camping Silkeborg, og ved alle hytte udlejninger udsendes der bekræftelse, hvor campingpladsens navn og adresse tydeligt fremgår. Jeg vil slutteligt summere, at jeg ikke oplever navneligheden som et problem overhovedet. Vi har typisk besøg af ambulance et par gange om året, hvilket heller ikke har givet anledning til misforståelser. Men er der usikkerhed omkring dette, er jeg sikker på at det kan klares med en henvendelse til de respektive tjenester. Oplevede jeg problemer, skulle der da selvfølgelig ske noget, jeg er ikke på nogen måde interesseret i at genere hverken Gudenåcamping Brædstrup, deres eller vores gæster. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse, at Kultur- og Fritidsudvalget godkendte navneændringen i 2004 til Gudenåens Camping Silkeborg med baggrund i en bedre identifikation af campingpladsens beliggenhed. Der har ikke tidligere været fremført klager hverken fra brugere, leverandører eller andre. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at navnet Gudenåens Camping Silkeborg fastholdes, og at sker en dialog mellem de to campingpladsers lejrchefer for at tydeliggøre campingpladsernes beliggenhed. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 236

13 124. Beslutning om deltagelse i Silkeborg Kommunes rengøringsudbud og valg af kvalitetsstandard for rengøring Sagsnr.: 08/55255 Sagsansvarlig: dr15141 Sagsbehandler: bju Sagens formål Beslutning om deltagelse i Silkeborg Kommunes udbud af rengøring samt valg af kvalitetsstandard for rengøring. Sagsbeskrivelse Den 17. november 2008 besluttede Økonomiudvalget at koordinere et udbud af Silkeborg Kommunes rengøring. De relevante politiske udvalg har herefter besluttet, at følgende områder skal indgå i udbuddet: Skoler og daginstitutioner Administrationsbygninger Biblioteker og øvrige institutioner under Kultur- og Fritidsudvalget, ekskl. haller (beslutningsprotokol den 5. marts 2009, sagsnr. 08/55255) På Socialudvalgets område inddrages de dele af udvalgets område, der i dag har ekstern rengøring. Den 27. april 2009 besluttede Økonomiudvalget, at udbuddet skal ske efter model 2 (se vedlagte bilag), som indebærer, at institutionerne inden udbuddet får mulighed for at tilkendegive, om de selv vil varetage (overtage ansvaret for) rengøringen. I givet fald får institutionen tildelt et beløb svarende til rengøringsomkostningen, hvis institutionen var en del af udbuddet. Institutionen vil først kende den økonomiske ramme, efter at udbuddet er gennemført. Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte og tage stilling til model 2, herunder hvilke institutioner, som ikke skal indgå i Silkeborg Kommunes rengøringsudbud. Vedlagt er notat, som skitserer forhold, som udvalgene og institutionerne bør være opmærksomme på i forbindelse med en beslutning om evt. ikke at deltage i Silkeborg Kommunes samlede rengøringsudbud. Kultur- og Fritidsudvalget skal endvidere beslutte, hvilken kvalitetsstandard for rengøring, der ønskes på udvalgets område. Kvalitetsstandarden skal beskrives ifm. prækvalifikationen og i udbudsmaterialet. Kvalitetsstandard I 2008 blev rengøringen af Silkeborg Kommunes bygninger opmålt af Rengøringssektionen. Opmålingen blev foretaget efter såkaldt programmeret rengøring, som ved hjælp af programkoder beskriver rengøringsfrekvens og kvalitet. Systemet er et anerkendt og gennemprøvet system til opmåling og beskrivelse af rengøring. En programkode beskriver frekvensen af gulvrengøring og inventarrengøring. Eksempelvis beskriver programkoden 521, at der foretages rengøring 5 dage ugentligt, der foretages grundig gulv-rengøring 2 dage og grundig inventarrengøring 1 dag. Side 237

14 Borgerinddragelse Inddragelse af brugerbestyrelser skal overvejes. Økonomiske forhold Den økonomiske ramme kendes først efter, at udbuddet er gennemført. Udbuddet sker efter model 2, som indebærer, at de institutioner, som står uden for udbuddet, får tildelt et beløb svarende til rengøringsomkostningen, hvis institutionen var en del af udbuddet. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller: at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og tager stilling til model 2, herunder hvilke institutioner, som ikke skal indgå i Silkeborg Kommunes rengøringsudbud. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilken kvalitetsstandard for rengøring der skal være gældende for Kultur- og Fritidsudvalgets område og således skal indgå i kravspecifikationerne i udbudsmaterialet. Bilag - Åben Særlige opmærksomhedspunkter ifm. rengøringsudbuddet (187497/09) - Åben Udbud af rengøringen - fire modeller (77668/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Institutionerne forespørges om de vil stå for rengøringen. Rengøringsstandarden defineres som den standard, der er i dag på institutionerne. Side 238

15 125. Ansøgning om tilskud til deltagelse i et internationalt EU støttet kulturprojekt i Olkusz i Polen Sagsnr.: 09/42381 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål To kunstnere søger om tilskud til rejseomkostninger og materialeudgifter i forbindelse med deltagelse i Plein Air International Painting Meeting Silver Town Olkusz Sagsbeskrivelse Billedkunstner Jens Kynde og Steen A. Hovmand søger ved brev af 20. juni 2009 om tilskud til deltagelse i kulturprojektet Plein Air International Painting Meeting i Polen 21. juli 31. juli Det anføres bl.a. i ansøgningen Projektet er kommet i stand gennem Kulturspinderiet, hvor daglig leder Jette Falster har henvendt sig og opfordret os til at deltage, hvilket vi har sagt ja til. Kunstprojektet foregår over 10 dage, hvor tiden skal bruges til at arbejde og inspirere hinanden i et kreativt internationalt miljø med 25 engagerede kunstnere fra hele Europa. Senere i december måned 2009 skal værkerne fra symposiet udstilles i Olkusz. Vi tænker her, at når vi læser Silkeborg kommunes Kulturpolitiske Handleplan under Internationalt udsyn, hvor der f.eks. står, citat: at bringe Silkeborg ud i verden og verden til Silkeborg og at støtte initiativer, der åbner mulighed for at sende kunstnere til udlandet og invitere kunstnere hertil, som står skrevet under handleplanen 2009, er der her en oplagt mulighed for kommunen at vise at man vil det der står i handleplanen. Her er samtidig en gylden mulighed for os som kunstnere til at møde kollegaer som vi senere kan invitere til Silkeborg og lave udstilling med, til glæde for kommunens borgere. Kulturspinderiets leder oplyser Kulturspinderiet har i samråd med Billedkunstsamrådet, Silkeborg udpeget 2 kunstnere, der skal deltage i dette års Plein AIR Internationale Painting Meeting i Olkusz v. Krakow, Polen. Det er efter henvendelse fra Janus Kahl, Nordic House, Polen at samarbejdet er kommet i stand. Der har tidligere været udveksling af udstillende kunstnere via dette samarbejde. Kunstnerne har hjemvendt fra Polen fremsendt endelig opgørelse over udgifterne: Rejseomkostninger fly og tog Materialeudgifter I alt 3.070,00 kr. 476,10 kr ,10 kr. Side 239

16 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at der bevilges et tilskud på 3.546,10 kr. til deltagelse i projektet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 240

17 126. Ansøgning om tilskud på kr. til planlægning og afvikling af kor-workshoppen "Silkeborg synger i Kor" Sagsnr.: 09/42316 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Silkeborg Synger i Kor søger om et tilskud på kr. til planlægning og afvikling af kor-workshoppen Silkeborg Synger i Kor. Sagsbeskrivelse Foreningen Foreningen Silkeborg Synger i Kor er nyetableret med stiftende generalforsamling den 26. maj Foreningens formål er: at planlægge og afvikle en årlig tilbagevendende kor-workshop i Silkeborg Kommune at fremme korsang i Silkeborg Kommune samt skabe opmærksomhed om foreningens aktiviteter Som medlemmer af foreningen kan optages alle etablerede kor, kor-ensembler, vokalgrupper m.v. med hjemsted i Silkeborg Kommune. Medlemskab er kontingentfrit. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5-9 personer fra de registrerede medlemmer. Det er endvidere foreningens ambition, at skabe og vedligeholde en database over alle kor, sangforeninger, vokalgrupper m.v. i Silkeborg Kommune. Foreningen har pr. 1. juli 2009 registreret 31medlemmer. Foreningen forventer i september at have færdigudviklet hjemmesiden: silkeborgsyngerikor.dk hvor medlemslisten bl.a. gøres tilgængelig. Silkeborg Synger i Kor søndag den 8. november 2009 Foreningen arrangerer en stor kor-workshop for korsangere og alle andre sangglade borgere i Silkeborg den 8. november Formålet er at sangglade mennesker skal opleve suset ved at synge i kor, samt at sætte fokus på flerstemmig korsang og den glæde der er at finde i korfællesskabet. Inspirationen til arrangementet Silkeborg Synger i Kor er hentet fra et arrangement i efteråret 2008 med samme navn, som blev afholdt i anledning af Sangens år. Arrangementet blev en succes og nød stor bevågenhed i medierne. Efterfølgende har Kunstrådet blandt 43 ansøgninger, valgt 10 initiativer som modtager kr. fra Sangens År-puljen til at føre idéen videre, - heriblandt Silkeborg Synger i Kor. Side 241

18 Dagen starter med fællesmøde og korpræsentation. Alle, der møder op, bliver plantet i et kor efter eget valg og deltager så i indøvningen af et par - eller tre - lettere korværker. Workshoppen afrundes med en stor fælles koncert i Jysk Musik- og Teaterhus samme aften, hvor det indøvede opføres, dels af de enkelte kor og deres kor-spirer, dels af det store fælleskor, der opstår, når alle går på scenen sammen. Budget Udgifter: PR/markedsføring Annoncer, radiospots, plakater, programmer Jysk Musik- og Teaterhus Flygelstemning og teknikertimer Lønninger Kordirigenter, gæstedirigenter, akkompagnatør Nodehæfter Blomster og vingave Bespisning, 400 deltagere Morgenmad og frokost (sandwich) Administration Udgifter i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Indtægter: Kunstrådet (fra sangens år -puljen) Nordea-Fonden Kultur- og Fritidsudvalget Håndværkerforeningen DAKU Rotary Andre Ydelsessponsorater Indtægter i alt Indstilling kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til PR/markedsføring Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 242

19 127. Ansøgning om tilskud til projektet "Badet i lys"- udstilling og værksteder i Skovvilla på KunstCentret Silkeborg Bad i forbindelse med KK Sagsnr.: 09/40965 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Foreningen Kristendoms- og Kulturuger i Silkeborg Kommune søger om et tilskud til projektet Badet i lys udstilling og værksteder i Skovvilla på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden Sagsbeskrivelse I uge 44 og 45 arrangerer KK44 en udstilling i Skovvillaen på KunstCentret Silkeborg Bad. Udstillingen kommer til at hedder BADET I LYS, og den grundlæggende ide bag udstillingen er at vise, at lys er en mangfoldig og rig størrelse, som vi behøver mange forskellige sprog for at kunne beskrive dækkende. Hvert af skovvillaens mange rum vil derfor præsentere lyset fra en bestemt vinkel, således at man på turen rundt i villaen vil opleve vidt forskellige tolkninger af begrebet og fænomenet lys. Foruden udstillingen vil projektet også indeholde en række workshops og foredrag. KK har temaet: For himlens skyld. Tro, håb og viden. Der arbejdes med lys ud fra en fysisk, en billedkunstnerisk og en teologisk synsvinkel. Foreningen har fået stillet hele Skovvilla på Silkeborg Bad til rådighed fra midten af uge 44 til slutningen af uge 45. Her bliver der nu 2 lysværksteder, hvor der eksperimenteres med det fysiske lys, flere udstillinger og en række workshops og foredrag. Projektet har fået titlen BADET I LYS, og der arbejdes på at skabe et lysbrusebad. Lysbrusebadet er for både børn og voksne, ligesom flere af de andre elementer i udstillingen. Idéen er, at der skal være noget for hele familien. Til de mindste planlægges et himmelrum med puder som skyer, hvor man rigtig kan tumle sig. De større børn kan lege med skyggespil og eksperimentere i værkstederne. Lyset som symbol i maleri, digtning og teologi tematiseres i værksteder for unge og voksne. Budget for projektet Badet i lys Lys-lyd rum Glas-mosaik Sort-rum Digt-workshop Lys som religiøst symbol Pude-tumle-sanse rum Newtonrum Goetherum + workshop Fotorum? Konkurrence + Workshop Billedkunstrum +workshop kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 243

20 Lys i kunsthistorien 0 Skyggespil workshop kr. Tag bad i lys kr. Foredrag-Michael Wivel kr. Foredrag-Bjørn Nørgaard kr. Udgifter i alt kr. På KK44-ugens samlede budget er der afsat kr. til gennemførelse af projektet. Der mangler således at blive finansieret kr. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2009 bevilget et tilskud på kr. til gennemførelse af KK Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at det tidligere bevilgede tilskud på kr. til KK44-ugen forhøjes med et yderligere tilskud på kr. til gennemførelse af projektet Badet i lys Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 244

21 128. Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvariums årsrapport for 2008 Sagsnr.: 09/41708 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Den selvejende institution Aqua Ferskvands Akvarium fremsender årsrapport for 2008 til godkendelse. Sagsbeskrivelse Regnskabet for 2008 udviser et overskud på kr. kr. AQUA Ferskvands Akvarium har et naturligt og tæt forretningsmæssigt samarbejde med Den Selvejende Institution Ferskvandscentret, som er et nationalt center for vandmiljø. Samhandelen (leje- og serviceydelser) udføres på markedsmæssige vilkår, eller hvor dette ikke er muligt, med udgangspunkt i regnskabsmæssige kvalificerede skøn, som tilstræbes at ligge så tæt på markedsmæssige vilkår som muligt. Bestyrelsen anfører bl.a. i årsberetningen Den danske turistbranche er i disse år præget af stadigt færre udenlandske gæster. Det er slået igennem i form af færre overnatninger i overnatningssektoren og færre gæster i attraktionsbranchen. Afmatninger slog også igennem i Aqua, som med gæster næsten nåede det budgetterede gæstetal på i 2009, men det var samtidigt et fald i forhold til året før, hvor gæster besøgte akvariet. Glædeligt var det, at AQUA i april kunne byde velkommen til gæst nr. 2 mio. siden åbningen i Året var præget af mange nye aktiviteter både på formidlingsområdet og udstillingsområdet kr. Resultatopgørelse 2007 Resultatopgørelse 2008 Indtægter Silkeborg Kommune Undervisningsministeriet Entréindtægter m.v Omsætning fra shop, café og ishus Sponsorbidrag og annonceindtægter Salg af løntimer Momsgevinst ved indkøbsforening Salg af bog og udstyr Indtægter i alt Side 245

22 Udgifter Vareforbrug shop, café og ishus Personaleomkostninger Drift, rengøring og vedligeholdelse af anlæg 6 27 Administrationsomkostninger Afskrivninger Momsgevinst ved indkøbsforening Udgifter i alt Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Balance pr (1.000 kr. Aktiver Materielle anlægsaktiver 512 Værdipapirer 198 Varebeholdning 363 Tilgodehavender 670 Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Gæld Fondskapital 200 Rådighedskapital Egenkapital ialt Passiver i alt BDO ScanRevision har revideret årsregnskabet og udarbejdet revisionsprotokollat. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at årsregnskabet godkendes Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 246

23 129. Udtalelser til budgetforslag 2010 Sagsnr.: 08/67226 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: dc Sagens formål Modtagne udtalelser til budgetforslag 2010 for bevilling 34 Kultur- og Fritid til udvalgets orientering. Sagsbeskrivelse Der er modtaget 2 udtalelser til det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget har fremsendt til økonomiudvalget for Silkeborg Bibliotekerne. Der er indarbejdet en reduktion på kr. Arne Rasmussen, Søndergade 57, Kjellerup vedr. Kjellerup Svømmebads offentlige åbning. I budgetforslaget er foreslået, at offentlig svømning udgår. Forventet besparelser kr. Kultur- og Fritidsafdelingen gør endvidere opmærksom på læserbreve i Midtjyllands Avis samt henvendelse i dialogmødet ved Byrådsmødet den 22. juni 2009 fra Kragelund Svømmebad. I budgetforslaget er tilskud i form af el, varme og vand bortfaldet. Udgift kr. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at udtalelserne tages til efterretning og indgår i de fortsatte budgetforhandlinger. Bilag - Åben - Åben Henvendelse fra Arne Rasmussen vedr. offentlig svømning i Kjellerup Svømmebad (214468/09) Udtalelse fra Per Hansen vedr. offentlig svømning i Kjellerup (218828/09) - Åben Ændret udtalelse fra Biblioteket til budget 2010 (243896/09) Side 247

24 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 248

25 130. Drøftelse af erfaringsopsamling for Kulturuge 2009 Sagsnr.: 09/15092 Sagsansvarlig: dr15486 Sagsbehandler: MT Sagens formål Drøftelse af erfaringsopsamlingen for Kulturuge Sagsbeskrivelse Sagen kort Kulturuge 2009 foregik fra lørdag den 16. til søndag den 24. maj med 133 begivenheder arrangeret af 31 hovedarrangører samt et ukendt antal medarrangører. Kulturugen var vellykket og har fået fin kritik. Dette var den anden kulturuge, den første blev afholdt i februar På baggrund af to afviklede kulturuger og en grundig erfaringsopsamling, kan Kulturuge 2009 drøftes. Status på Kulturuge 2009 Kulturuge 2009 gav mange hovedarrangører, medarrangører og borgere gode oplevelser, skønt endnu flere borgere og turister kunne have haft glæde heraf. Kulturugens formål med at skabe synergi og en samlende ramme for små og store aktører fra Silkeborg kommune lykkedes. Temaet var mangfoldighed. Mangfoldigheden kom til syne dels i det brede udbud af begivenheder fra kultur til friluftsliv, dels i arrangørernes sammensætning fra små aktører til institutioner og foreninger og desuden via deltagerne, der skønnes at repræsentere borgerne nogenlunde bredt. Kulturuge 2009 var på alle måder mangfoldig, vellykket og forfriskende. Inden for rammerne lykkedes det i fællesskab at give både netværk og borgere mange oplevelser, skabe nye relationer og inspirere hinanden til kreativitet. I juni blev en erfaringsopsamling foretaget blandt arrangørerne. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at erfaringsopsamlingen for Kulturuge 2009 drøftes. Bilag - Åben Erfaringsopsamling for Kulturuge (239143/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Drøftet. Side 249

26 131. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for bevilling 34 Kultur- og Fritid Sagsnr.: 09/26308 Sagsansvarlig: dr10746 Sagsbehandler: dc Sagens formål Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. juli 2009 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Sagsbeskrivelse På baggrund af budgetopfølgningen er forventningerne til bevillingsmålenes opfyldelse følgende (en detaljeret opfølgning findes i bilag 1): Forventninger til gennemførelsen af de opstillede bevillingsmål: Alle bevillingsmål for 2009 forventes opfyldt i overensstemmelse med bevillingsaftalen for bevilling 34, Kultur og Fritid. På baggrund af budgetopfølgningen er forventningerne til årets resultat følgende (en detaljeret opfølgning findes i bilag 1): Forventninger til forventet regnskab: Drift kr. A B C D E Korrigeret budget 2009 Forbrug pr Forventet regnskab 2009 (pr ) Forventet afvigelse C-A (pr )* Forventet afvigelse ved sidste budgetopfølgning* Decentrale udgifter Centrale udgifter Bevilling 34 i alt *) + angiver et merforbrug, - angiver et mindreforbrug Bemærkninger: Pleje af parker, legepladser, søbade samt idrætsanlæg har i 2008 været i udbud. Den laveste udbudspris efter nedjustering af plejestandarden oversteg de samlede budgetterede midler med ca. 3,3 mio. kr. årligt. Plejen i 2009 er aftalt til et minimum, men forventes alligevel at medføre en merudgift på ca. 1,4 mio. kr. En del af merudgiften er modsvaret ved tilskud og køb af timer i ArenaMidt i Kjellerup kr kr. Budgetteret tilskud kommer ikke til udbetaling i 2009, idet byggeriet er forsinket. Forventet merudgift pr. 31. marts 2009 ca. 0,7 mio. kr. For at plejen kunne overdrages til tilbudsgiver, har det været nødvendigt at færdiggøre beskæring af buskads omkring nogle idrætsanlæg, hvilket har medført en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Disse udgifter er ikke indeholdt i udbudsprisen. Side 250

27 Forventet merudgift i 2009 herefter på ca. 1,3 mio. kr. Korrigerende handlinger: Kultur- og Fritidsudvalgets budget kan fordeles procentvis således: kr. I % Bevilgede tilskud til selvejende institutioner, aftenskoler, foreninger m.fl. Udgifter til parker, legepladser og idrætsanlæg Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering Øvrige områder, inkl. Kulturspinderiet og Mosaikken. Der er disponeret over næsten alle midler I alt bevilling 34 Kultur og Fritid På nuværende tidspunkt er der disponeret over/udbetalt en meget stor del af udvalgets budget. Samtidig lyder tilbagemeldingerne fra de decentrale institutioner på, at det er minimalt hvad der forventes overført til Samlet overførsel fra 2008 til decentrale institutioner var på kr., som forventes anvendt i Det bemærkes dog, at Varmtvandsbadeanstalten har sparet ca kr. op til renovering af karrum. Det foreslås, at renoveringen stilles i bero, indtil den fremtidige drift er afklaret, jf. beslutning om ændring af drift i udvalgets budgetforslag for Det er på baggrund af udvalgets budgetmæssige sammensætning derfor meget vanskeligt på nuværende tidspunkt, at finde korrigerende handlinger for at imødegå de forventede merudgifter. Eventuelle reduktioner/korrigerende handlinger kræver politisk beslutning. Resten af året, vil der blive anvendt et absolut minimum på ekstra opgaver (bestillerpulje) til pleje af parker, legepladser og idrætsanlæg, med håb om, at kunne reducere merforbruget. Indstilling Fritids- og Kulturchefen indstiller At status på bevillingsmål tages til efterretning At renovering af karrum på Varmtvandsbadeanstalten stilles i bero At budgetopfølgningen fremsendes til udvalgets drøftelse og stillingtagen Bilag - Åben Detaljeret budgetopfølgning, bevilling 34 (250219/09) Side 251

28 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 252

29 132. Godkendelse af ændrede åbningstider for kiosken i Indelukket Sagsnr.: 06/9984 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af ændrede åbningstider for kiosken i Indelukket. Sagsbeskrivelse Polar Is søger om godkendelse af ændrede åbningstider i kiosken i Indelukket. Åbningstiderne ønskes ændret til Åbningstiderne er fra 1. september 2009, således at de fremover minimum er følgende: 1. april til 30. september fra kl , dog må der i april og september lukkes kl I den nuværende aftale må der i april og september lukkes kl Den ændre åbningstid skyldes, at der i de to ydermåneder kun er få brugere i området efter kl. 17 og at omkostningerne ved at holde åbent i den sidste time er forholdsvis store. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse, at åbningstiderne er fastsat i en allonge til lejeaftalen med Polar Is godkendt af Fritids- og Kulturudvalget den 13. december Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at åbningstiden for månederne april og september ændres med virkning fra 1. september 2009, således at der må lukkes kl. 17. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 253

30 133. Til orientering Sagsnr.: 09/208 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Sagsbeskrivelse Bl.a. orientering om tilskud til afvikling af gadeløb i Kjellerup 27. juli Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der blev orienteret om: Start på arbejdet med nye retningslinier for tilskud til kunst- og kulturarrangementer. Tagproblemer i Themhallerne og hallen i Bryrup. Reetablering af Ellingbanen. Slotsholmen. Renovering af legepladser. Afvikling af kommunale solarier. Mulighed for ansøgning til Kulturministeriet om at blive "Breddeidrætskommune". Ej til stede: Kurt Brunk Hansen og Svend Thue Damgaard Side 254

31 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 255

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 138.916. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 2.042.513. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31.

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31. Sportscar Events Almennyttige Fond c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr. 34 37 51 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

H.B.K. Fitness og Motionscenter

H.B.K. Fitness og Motionscenter Side 1 af 13 H.B.K. Fitness og Motionscenter CVRnr. 35726799 Årsrapport 1. juni 31. december 2014 1. regnskabsår. Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 28. juli 2015

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Den Selvejende Instiution Vesthallen Kohavevej 10, Hyllinge 4700 Næstved Kontaktperson Anders

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr. 17 43 54 93 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. dirigent Holstebro Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fladså Hallen Mogenstrup Parkvej 10 B 4700 Næstved Kontaktperson Halinspektør Leo Steen Larsen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 65.917. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR. 28 63 71 36 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære generalforsamling den 17 /3 2016. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 Febr. 2017 Horreby Vandværks driftsregnskab og balance for året 2016 samt budget 2017 ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Andelsselskabet Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby,

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Jebjerg Vandværk A.M.B.A.

Jebjerg Vandværk A.M.B.A. Jebjerg Vandværk A.M.B.A. BERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-31/12 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Jebjerg Vandværk A.M.B.A. s ordinære generalforsamling Jebjerg, den / 2017 --------------------------

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere