Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Sport as a tool for Development fase 2 Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): DGI Midtjylland Youth Opportunity Partnership Program - YOPP Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.) Projektstart-dato: Projektslut-dato: Antal måneder: Kontaktperson for projektet: Navn: Bjarne Petersen adresse: Ansøgt beløb fra Projektpuljen: kr. Forbrug pr. projektår: kr. (Samlet beløb delt med antal projektår) Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [ ] Nej [x ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ ] A. Et nyt projekt [ x ] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Projektpuljen eller andre) Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Projektet er fase 2 i Sport as a tool for Development som startede i Projektet er styrket gennem indgåelse af nyt partnerskab med paraplyorganisationen YOPP, som har været meget involveret i fase 1. Målet er at fortsætte og konsolidere målsætningen fra fase 1 om at opbygge, udvikle og sikre en bæredygtig idræts- og foreningskultur i Tolon-Kumbungu og Savelugu distriktet i det nordlige Ghana med henblik på at styrke ungdommens indflydelse i samfundet og derved styrke civilsamfundet generelt. Fase 2 vil blive udvidet og inkludere 2 nye (nu 9 i alt) communities. Kapacitetsopbygningen udvides med en række konkrete undervisnings- og workshops tilbud mhp. at nå målsætningen, ligesom målgruppen udvides til også at omfatte børn. Et nyt tiltag er endvidere at inkludere lærere fra de lokale skoler i projektet. Endvidere vil YOPP i projektperioden løbende blive kapacitetsopbygget mhp. at kunne varetage sine opgaver som partner og velfungerende paraplyorganisation. Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 0

2 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation DGI blev stiftet i 1992 ved en sammenslutning af de to store folkelige idrætsorganisationer, DDG&U og DDGS&I, og står i dag som en organisation med over hundrede år erfaring i at organisere folkelig idræt i Danmark. DGI har ca lokale foreninger som medlemmer med over 1,4 mill. medlemmer organiseret i 16 landsdelsforeninger. DGI Midtjylland er en af DGI s 16 landsdelsforeninger. DGI Midtjylland blev stiftet i 2006 og organiserer den folkelige idræt i Herning, Viborg, Ikast-Brande og Silkeborg kommuner. Der er organiseret ca. 400 lokale foreninger med ca medlemmer i DGI Midtjylland. DGI Midtjyllands kontor er placeret i Silkeborg. DGI Midtjylland har ansat personale til at koordinere aktiviteterne indenfor 11 større idrætter og sammen med andre landsdelsforeninger yderligere en række idrætter. Endvidere har DGI Midtjylland en række eksternt finansierede projekter med fokus på bl.a. at gøre breddeidrættens foreninger endnu bredere og parate til at modtage såvel fremmede kulturer og unge med sociale problemer, samt på at udvikle de offentlige idrætstilbud gennem f.eks. idræts SFO er. DGI har stor fokus på frivillighed, og der er udvalg for frivillige i alle idrætter. DGI lægger vægt på at idræt er for alle, og at det er fællesskabet, sundheden, udfordringen og glæden ved idrætten, der står i centrum. Det frivillige engagement er fundamentet for at det kan lade sig gøre, og DGI arbejder hele tiden for at udbygge de frivilliges kompetencer til at møde denne udfordring. Uddannelsen af de frivillige gennem kurser og arrangementer er højt prioriteret i DGI. DGI Midtjylland har oprettet et Internationalt Udvalg, hvor der sidder 5 medlemmer, der varetager samarbejdet og forpligtelserne med at monitorere og støtte ST4D foruden en ansat med normeret 3 timer til det internationale arbejde. Den ansatte har erfaring fra ulandsarbejde i Mellemamerika. I udvalget er der stor erfaring med internationalt arbejde. Et medlem er herboende ghaneser, som har arbejdet med Ghana Venskabsgruppernes programmer og været ansat af Dansk Blindesamfund som udsendt til Ghana. En anden har været medlem af Ghana Venskabsgrupperne i 10 år, og der engageret i udvalgsarbejde vedr. School for Life (undervisning og nu vedr. unges udvikling. Endvidere er der tre unge med i IC som har deltaget i sommerseminaret. A.3 Den lokale organisation Youth Opportunity Partnership Programme (YOPP) blev etableret I Organisationen blev registreret så unge kunne samles, udveksle holdninger og ideer, arbejde for udvikling og forandringer og skabe job muligheder for unge. Der er i øjeblikket 7 registrerede medlemsorganisationer local youth associations (LYA s) - og antallet vil i fase to stige med yderligere to landsbyer. Alle LYA s arbejder frem imod at få udarbejdet vedtægter og tiltrække et større medlemsantal. I fase 1 er medlemsantallet steget gennem hele fasen og denne udvikling ser ud til at fortsætte, når kvaliteten af aktiviteterne øges og der inkluderes børn i projektet. Alle LYA s tager nu medlemskontingent og medlemskort bliver udstedt. Samtidig har alle LYA s oprettet en bankkonto til de midler som kommer ind. Som det kan ses i fact-sheet, som er vedhæftet ansøgningen har YOPP en ambitiøs målsætning og mange planer for aktiviteter. Ser man på YOPP s historie er den opstået i Dalun, startet op af folk fra Dalun Youth Association (DYA). Derfor har målsætninger og aktiviteter taget afsæt i DYA s aktiviteter og erfaringer. Alle de aktiviteter, som bliver beskrevet i factsheet et finder sted i DYA, og der bliver lagt arbejde i at viderebringe erfaringer til de andre LYA s. I samarbejde med Silkeborg Højskole og Rotary i Hedensted og Tørring Uldum har DYA udviklet små landbrugsprogrammer, som YOPP søger at viderebringe til landsbyerne. De har støttet DYA med økonomiske ressourcer, vandpumper og en traktor. Dalun Youth Association er rollemodel for hele organisationen og for unge hele Northern Region. Det en motiverende faktor for de unge kan se, at det kan lade sig gøre at skabe stærke ungdomsorganisationer, som bliver hørt og set. Pga. DYA s og ST4D s (Sport as a Tool for Development) resultater bliver YOPP nu kontaktet af landsbyer og organisationer i hele NordGhana, som gerne vil lave sportsorganisationer. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 1

3 Under hver landsby er der tilknyttet local subcommunities (LSC s) Antallet varierer fra landsby til landsby fra Udviklingen har overhalet projektet på den måde, at alle landsbyer har forsøgt at involvere LSC s i sportsaktiviteterne og interessen har været meget stor. Derfor er det besluttet at inkludere LSC s i fase 2. på den måde, at LYA s i samarbejde med YOPPhar ansvaret for graden af involvering... Et antal på 6 LSC s kan deltage på en demand driven approach altså de mest engagerede får mulighed for at deltage aktivt. LYA s Medlemstal LSC s LSC s som er aktive i sport Dalun Youth Association Kumbungu Youth Association none Kasulyili Youth Association Zangbalung Youth Association Tibung Youth Association Voggu Youth Association Gbullung Youth Association TOTAL Hver af de 7 LYAs har en formel uafhængig ledelsesstruktur, som bestemmer, hvordan bestyrelsesmedlemmer træffer beslutninger på lokalt niveau. YOPP har en ordinær generalforsamling (Annual Delegates Congress- ADC) som afholdes en gang om året. Generalforsamlingen er den højest besluttende myndighed. I følge forfatningen, er fem bestyrelsesmedlemmer direkte valgt, mens fire bestyrelsesmedlemmer udpeget af den valgte bestyrelse. To ud af de fire er valgt ud fra teknisk ekspertise, og de resterende to er kvinder. Den sidste ordning er en positiv indsats for at sikre balance mellem kønnene. I løbet af fase 1 har YOPP udviklet sig fra at være en skyggeorganisation, der mest var ord på et stykke papir til at være en aktiv og visionær organisation, der er i løbende udvikling. YOPP har under den sidste del af fase 1 været aktiv i beslutningerne angående projektet og deltaget i bestyrelsesmøder med DYA for på den måde at mindske overgangen som ny partner. Vedlagte Evaluerings Rapport anbefaler YOPP at overtage implementeringen af programmet og blive ny partner til DGI. Formanden for YOPP bestyrelsen har i mange år arbejdet professionelt indenfor udviklingsarbejde under UNDP (United Nation Development Programme) og har gode faglige kvalifikationer og erfaringer i forhold til organisationsarbejde. Kapacitetsopbygning af YOPP har stadig høj prioritet for DGI og er en forudsætning for at få en kompetent partner. YOPP bestyrelsen har i oktober måned monitoreret alle LYA s og lavet en grundig rapport om styrker og svagheder i de enkelte foreninger. Da internationalt udvalg monitorerede projektet i oktober 2011 stod det meget klart, at både YOPP bestyrelsen og YOPP sekretariatet var meget bevidste om, hvilke tiltag der skulle i gang i starten af fase 2. Bortset fra ST4D og partnerskabet med DGI har YOPP indledt et samarbejde med Silkeborg High School Ghana Team, hvilket i foråret resulterede i et længerevarende besøg af en stor gruppe unge. YOPP er efterhånden blevet kendt i området gennem arbejdet med ST4D. I øjeblikket er YOPP i kontakt med den danske ambassade omkring deres fortalervirksomhedsprojekt (BUSAC) Business Advocacy Challenge Fund (Danida er en del af projektet) som kan hjælpe fattige lokale landmænd med støtte til fortalervirksomhed og derigennem få bedre forudsætninger for landbruget. (http://www.busac.org/mainsite/abtbusac/index.php) Ministry of Food and Agriculture er en vigtig partner for YOPP. Dalun Youth Association har fået stor økonomisk støtte fra Rotary International i Danmark og har haft mulighed for at udvikle Dry season farming. Erfaringerne herfra bliver brugt til at hjælpe andre landsbyer i organisationen. YOPP og Dalun Youth Association samarbejder med det tidligere Danidastøttede Ghanaian Danish Comminity Programme (GDCP) nu kaldes for Dalun Simli Center (DSC) og ungdomsorganisationen Youth Empowerment for Life (YEfL) som er partner til Ghana Venskabsgrupperne i Danmark. DYA er et af YEfL s ungdoms centre.. Aktiviteter som YOPP har deltaget i: Mobilisering af børn og unge lokalt gennem LYA. 1 Kumbungu is a big community and therefore focuses on organising the town before engaging LSCs PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 2

4 Facilitering af dialogmøder mellem politikere og landsbyfolk. Mange landsbyer har nu fået smag for at kontakte politikere omkring landsby udvikling. Radioprogrammer der vedrører udvikling i den lokale Simli Radio i Dalun. Støtter LYAs i at arrangere generalforsamlinger. Alle medlemsforeninger er forpligtet til at holde general forsamling. Til disse forsamling er høvdinge, politikere og andre beslutningstagere inviteret. Alliance med andre ungdoms organisationer i regionen. YOPP deltager aktivt i netværk såsom Regional Youth Platform, Northern Network for Development og Northern Development Forum. Her får YOPP mulighed for at udbrede kendskabet til YOPP, men får samtidig informationer om udviklingstendenser på nationalt og globalt plan. YOPP har været initiativtager til et nyt netværk med tre andre organisationer: Youth Empowerment for Life, Right to Play og RAINs. Som indledende aktivitet blev der i efteråret 2011 afholdt en fælles workshop omkring målsætning og visioner. Netværket, kan medvirke til at styrke den organisatoriske læring. Formålet er kapacitetsopbygning, udveksling af ideer og opbygning af en fælles stærk stemme. Små bønder har fået støtte til at give unge muligheder for at udvikle deres landbrug. I samarbejde med Silkeborg Højskole og Rotary i Hedensted og Tørring Uldum har DYA udviklet små landbrugsprogrammer, som replikeres i alle YOPP medlemsforeninger. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver DYA og DGI startede deres samarbejde i Der var fra starten en tæt relation til DYA idet et medlem af Internationalt Udvalg (IC) stammer fra området og er medinitiativtager til opbygningen af DYA og YOPP. DGI startede med at samle sportsmateriale til DYA og i 2009 mødtes repræsentanter fra IC og DYA i Ghana for at lægge rammerne for et tættere partnerskabssamarbejde og samtidig søge penge gennem projektrådgivningens minipulje. Ansøgningen på kr. blev bevilget og fase 1 startede den 1. april I partnerskabet kan DGI især bidrage med deres store erfaring omkring foreninger, arbejde med børn og unge, uddannelse af idrætsledere og trænere, foreningen som aktiv medspiller i lokalsamfundet, idrættens muligheder i samfundslivet samt det brede syn på idræt - at denne er for alle og mere er en samværsform med leg og bevægelse end konkurrence. DGI har en mangeårig erfaring med internationalt arbejde, hvor især kulturmødet og forståelse og indsigt i andre kulturer bliver højt prioritet. DGI Midtjylland har valgt at kæde partnerskabet sammen med en international idrætslederuddannelse for unge danskere, som foregår over nogle weekender i Danmark og slutter med sommerseminaret i Ghana (med selvbetalt rejse). De mange danskeres involvering i projektet (hhv. 17 og 20 unge har deltaget) har givet dette megen bevågenhed med mange artikler i de lokale medier og i DGI s landsdækkende blad, Udspil, ligesom personlige relationer og venskaber er etableret. En del af dem har involveret sig i det videre arbejde som medlemmer af IU, 4 er vendt tilbage og deltaget i implementeringen af projektet, hundredevis af materialer, f.eks. bolde er blevet indsamlet og bliver nu brugt i projektet.oplysningsarbejde har været en af de forpligtelser de unge danskere havde både før og efter besøget i Ghana. Det har resulteret i mange artikler i lokale dagblade, lokalt TV og i DGI s blad Udspil. Derudover er der på DGI s hjemmeside en række artikler fra de to års arbejde.iu har iværksat undersøgelse af organisationer, hvor der kan søges penge. En ansøgning er sendt, men ingen resultat endnu. Pengene skal bruges til at etablere mødesteder i de enkelte landsbyer. Der er en aftale medyopp, at det er en fælles udfordring, hvor begge parter søger penge til det vigtige formål. Et IC medlem har i flere perioder været i Ghana i projektperioden Sidst som lærer for Silkeborg Højskole i 2011, hvor deres Ghanahold samarbejdede med YOPP Under sit besøg monitorerede han YOPP aktiviteterne i programmet. I øjeblikket er IU medlemmet i jobpraktik i ST4D. Advocacy, Monitoring og Evaluering, fundraising og dokumentation en del af hans opgavebeskrivelse i programmet. Det tætte samarbejde mellem partnerne styrker motivationen og forståelsen og har bevirket at et personligt venskab er opstået mellem de to partnere. Ghaneserne er bevidste om, at ideerne skal komme fra Ghana og ikke kun fra Danmark. Kampen for at få en stemme i samfundet, er en reel kamp og projektets gode resultater og succes (se B.2) kan forklares gennem 100% ejerskab til projektet, som netop er skabt gennem det tætte ligeværdige samarbejde. Det blev tydeligt under monitoreringsbesøget i oktober, at både YOPP og YS var et langt skridt foran i planlægningen af projektet. De fleste af de aktiviteter, som skal sættes i gang med fase to er allerede i fuld gang: Børnene er blevet inkluderet i alle LYA s, de er startet med at integrere lærerne i foreningerne og støtte skolerne. Samarbejdet med LSC har været i fuld gang længe osv. Projektet mangler nu bare den formelle godkendelse. så de kan iværksætte den nødvendige kapacitetsopbygning og følge den linje, som partnerne sammen har lagt. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 3

5 B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Ghana ligger i Vestafrika med et indbygger tal på ca. 25 millioner indbyggere. Der er stort forskel mellem nord og syd ift. Udvikling adgang til skoler, drikkevand, sundheds service osv.. Mange i befolkningen er småbønder, som er meget afhængige af regnevand og klima. Nordghana er et af de ti politisk- og administrative regioner, som Ghana er inddelt i. Tolon Kumbungu er ud af 12 distrikter i regionen. Regionen og distriktet er beregnet som et af de fattigste i Ghana. Der har i de senere år sket en deling af mange af distrikterne. Tolon-Kumbungu er for nylig delt i to. YOPP vil fortsætte arbejdet i begge distrikter (Tolon og Kumbungu) og Savelugu, som er et nyt diskrikt. YOPP har fået en meget relevant position og er optimistisk omkring etablering af Distrikt ungdomsråd i enten Kumbungu eller Dalun. De 3 unge LYA formænd som er valgt ind i District Assembly (DA), kan være med til at fremme sagen. YOPP har rigtig god relation til DA og har f.eks fået støtte i form af transport og en fodboldbane i Kasulyili Nordghana ligger i savanneområde med en regntid der varer 4-5 måneder årligt. Der er en regntid og en tørtid. Det vil sige, at dyrkning af jord er meget begrænset, da man er meget afhængig af regnevand. Når man har høstet afgrøderne i slutning af oktober, bliver man ledig indtil regntid igen i begyndelsen af maj. Det betyder at man sidder og venter på regnen i et halvt år. De hårde klimaforhold påvirker beskæftigelse og velfærd for unge. Mange børn kommer ikke i skole i området. Antallet har nærmet sig 50% i Nordghana. Pigerne er de mest udsatte, da deres arbejde i hjemmet bliver prioriteret frem for skole. Der er utroligt mange arbejdsopgaver for pigerne i hjemmet. Mange piger bliver gravide og dropper ud af skolerne. Pigerne har også begrænset deltagelse i sports aktiviteter, da deres roller ikke tillader at deltage på lige fod med drengene. Der er ikke meget arbejde at få for de unge i landsbyen. De få der har en uddannelse kan være heldige at få et job i en større by, men ikke engang uddannelse er garanti for at få et job. De unge bliver som deres forældre landbrugere, som er et vigtigt erhverv i regionen, men ikke særligt anerkendt blandt de unge. Det er hårdt arbejde uden særlige fremtidsudsigter. I tørtiden, hvor landbruget ligger stille, er der for mændenes vedkommende kun lidt at tage sig til. Arbejdet er så køns adskilt, at mændene ikke hjælper kvinderne i deres arbejde. Nogle unge vælger at stikke af til storbyen, hvor de oftest kommer til at leve i fattigdom. Generelt bliver de unge ikke taget alvorligt. Deres mening bliver ikke hørt. Der er ikke tradition for at høre må de unges mening og i skoler og uddannelser er elevernes mening ikke relevant. Der er en kendsgerning, at amerikanisering og nem adgang til fjernsyn har været med til at underminere den lokale kultur. Mange unge har ikke kendskab til deres kulturarv og mister dermed identitet. Med vedtagelsen af den nationale ungdomspolitik i august 2010, er spørgsmål vedrørende unges udvikling blevet afgørende for GOG. Regering har oprettet ungdomsråd på tværs af alle distrikter i Ghana. Det NYC (National Youth Counsil) og Sportsråd i Ghana har begge ambitioner om at udvikle ungdomsråd i distrikterne og lokale idrætsforeninger med administrative centre på landsplan. I denne henseende har YOPP indledt processen med at arbejde med de regionale og distrikts ungdom og sportsråd, som en måde at supplere hinandens arbejde. I Tolon/Kumbungu distriktet er der overhovedet ikke nogen form for national ungdomspolitisk repræsentation. YOPP er en af de få og stærkeste ungdomsorganisationer, der kan holde politikere ansvarlige med hensyn til implementering af ungdomsrelaterede udviklingspolitikker. Nationale Kommission for Civic Education (NCCE) har ansvar for at oplyse befolkning om deres rettigheder og pligter. YOPP vil samarbejde med dem for at nå det overordnede mål. Nordghana lider af kolossal lærermangel, mangel på kvalitet i undervisningen, store klassekvotienter og manglende lærerengagement. Kun få af lærerne bor fast i landsbyen og er dermed meget fraværende i undervisningen. B.2 Hvordan er projektet blevet forberedt? I løbet af fase et er ST4D blevet monitoreret af YS, YOPP/DYA og IC og i juli 2011 af en ekstern konsulent fra Ghana, hvis rapport er vedhæftet ansøgningen. De fleste iagttagelser fra monitoreringsbesøgene har været positive og store resultater er nået. Resultater fra fase 1: Allerede efter et halvt år fandt vi imponerende resultater, som vi overhovedet ikke havde forventet. Mange af resultaterne kom i helt andre retninger, som ikke havde noget med sport og unge at gøre. Derfor bliver resultaterne her delt op i tilsigtede og utilsigtede resultater: Tilsigtede resultater: PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 4

6 1. Pigerne deltager i langt højre grad i sporten. Der er dannet pigehold, og LYA gør et opsøgende arbejde i familierne for at få pigerne med. 2. De unges indflydelse er voksende. I nogle landsbyer er der eksempler på, at de unge er blevet spurgt til råds af de ældre unge formænd som er medlemmer af LYA s er kommet i DA s lokalbestyrelse. De er blevet valgt af landsbyen. 4. I alle de landsbyer som IC (?) har besøgt under monitoreringsbesøg, er det første, de siger, at der er skabt enhed i landsbyen. Og de unge er begyndt at mødes. Sådan har det ikke været før. 5. Der bliver dyrket meget mere idræt end før. 6. Lokale sports festivaler har vist sig at have et meget stort potentiale til at samle alm. mennesker, politikere, opinionsleders og medier og bruge den lejlighed til at lave fortalervirksomhed, 7. Landsbyens syn på idræt er ændret i positiv retning. 8. Der bliver nu dyrket ghanesiske og danske lege, volleyball, basketball og fodbold. LYA har nu et bredere syn på idræt. 9. LYA s i alle landsbyerne er dannet og udvikler sig hele tiden. Utilsigtede resultater: 1. Lærerne i landsbyerne bliver i højere grad i landsbyerne i stedet for at tage tilbage til deres hjemby. De tager del i sportsaktiviteterne i landsbyen. Det betyder, at de kommer i skole hver dag og børnene får større engagement og glæde i skolen. 2. Børns deltagelse i sporten er steget markant. 3. Fred mellem rivaliserende grupper. Det er sket i en landsby, Voggu, hvor to grupper igennem mange år ikke har kunnet forliges. Der er tidligere forsøgt mægling mellem parterne, men uden resultat. Til et monitoreringsbesøg blev det fortalt, at sporten havde forliget parterne. 4. Landsbyer og NGO er fra hele Nordghana kontakter jævnligt YOPP for at få råd og vejledning til at implementere sport. 5. Kvinder forespørger om projektet kan sørge for, at der bliver iværksat undervisning for voksne kvinder. 6. Der er i nogle landsbyer en tro på, at LYA i fremtiden vil være med til at udvikle landsbyen. På baggrund af resultaterne fra fase 1 har vi valgt at videreudvikle projektet i fase 2 med følgende initiativer: 1. Inkludere lærerne og skolerne i programmet således, at LYA s støtter idrætten i skolerne og lærerne støtter foreningerne med deres medlemskab og aktive deltagelse. (nærmere beskrivelse i strategien) 2. Børn (6 14 år) inkluderes i foreningerne. Der oprettes sportshold for drenge og piger i forskellige sportsgrene. Børnene bliver nye medlemmer af LYA s. 3. Uddannelse af sports ledere for børn, unge og piger (korte kurser) og Sports Manager Education som er en mere omfattende lederuddannelse. (se strategien) 4. Der sættes fokus på kapacitetsopbygning på LYA og YOPP niveau.. 5. Inkludering af 2 nye LYA s. 6. Der forberedes en replikeringsstrategi for programmet. 7. Der udvikles en advocacy strategi for organisationen og de enkelte LYA s 8. Der udarbejdes fornyede vedtægter for alle LYA s 9. Inkludering af underlandsbyer (LSC) Både i Ghana og i Danmark er der afholdt forberedende møder, hvor der var repræsentation fra både YOPP og DGI. Selve skriveprocessen har foregået både i DK og Ghana. For at kapacitetsopbygge YOPP blev der i foråret ansøgt om en partnerskabsaftale gennem projektrådgivningen, som blev afvist. I ansøgningen for fase 2 er dele heraf medtaget, så vi både får udvikling af projektet og kapacitetsopbygning af YOPP. Alle ansøgninger er blevet lavet med rådgivning fra projektrådgivningen.. B.3 Problemanalyse PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 5

7 Unges politiske deltagelse Ghanesiske unge er blevet afholdt fra at deltage aktivt i udviklingsarbejde både lokalt og på distriktsplan pga. den ghanesiske patriarkalske tradition og minimale politiske muligheder. Det har haft betydning for den enkelte i forhold til at lære, hvordan man påvirker beslutninger gennem demokratiske processer. Ghana har et demokratisk styre, men deltagelse i det politiske system er forbeholdt en veluddannet elite. Der er stort gab mellem de politisk aktive, og de folk, der bor i landsbyerne. I landsbyen har der ikke været tradition for at høre på de unge. Det patriarkalske samfund fungerer på den måde, at det er de ældste mænd, der bestemmer og de ældste mænd, der altid har ret. Børn og unge bliver ikke hørt, og de udtaler sig normalt ikke. Det at give udtryk for sin mening er ikke nogen naturlig selvfølge. I skolerne og uddannelserne er det lærerne, der taler, og man beder aldrig om at høre, hvad børnene og de unge mener om noget som helst. Den ghanesiske regering har identificeret unges udvikling som det centrale i den nationale ungdomspolitik, som er blevet lanceret og vedtaget af parlamentet. Regeringen i Ghana har oprettet National Youth Employment Programme (NYEP) under ministeriet for sport og ungdom. NYEP er etableret som en måde at løse den massive ungdomsarbejdsløshed i Ghana. Den nationale ungdomspolitik (National Youth Policy - NYP) erkender, at beskæftigelse af unge, unges udvikling gennem landbrugsudvikling, unges udvikling gennem sport og fritid, ungdomsnetværk og partnerskaber, som nogle vigtigt prioriterede områder for at sikre bæredygtig ungdomsudvikling. Antallet af ledige unge mellem år er ca. 33% af den samlede befolkningsandel. Arbejdsløshed blandt unge i landsbyerne er meget høj. Den eneste beskæftigelse er landbruget som møder mange udfordringer, så som redskaber (traktorer, manglende mulighed for at låne penge og tårnhøje renter fra bankerne, samt manglende markeder til at sælge høsten). Alle disse har gjort, at mange unge ser ikke landbruget som profitabelt forretning. Skolegang og uddannelse: Der er mange grunde til at kvaliteten af undervisningen i de afsidesliggende landsbyer er meget dårlig. De vigtigste er manglen på lærere, manglende ressourcer, høje klassekvotienter (40 80 elever), lærere der bliver væk fra undervisningen og lærere der ikke vil bo i de afsidesliggende landsbyer. Resultaterne bliver, at børnene ikke lærer noget i skolen og ikke kan tage deres uddannelse og forældrene begynder at tage børnene ud af skolen, fordi de har brug for deres arbejdskraft i hjemmet. Organisationer har forgæves forsøgt at få lærerne til at blive i landsbyerne ved at bygge lærerboliger,, men det er ikke nok. Der er kolossal lærermangel i Ghana og efterspørgslen er stor. Lærerne vil helst bo i de større byer, hvor de er uddannet og har relationer, men de bliver uden medindflydelse udstationeret ofte til afsidesliggende landsbyer, hvor de er alene og ingen kender, hvilket er demotiverende. Resultatet er, at lærerne bliver væk fra arbejde i flere dage om ugen. Da undervisningskvaliteten er meget lav i skolerne, er der en stigende tendens til, at forældrene trækker deres børn ud af skolen, fordi de har brug for dem til arbejdet i hjemmet eller i marken. Piger: Pigerne er tæt bundet til hjemmets forpligtelser. De arbejder hårdt fra de er ganske små og har generelt ikke mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Der er de seneste år sket en mærkbar positiv udvikling, men udfordringen er stadig meget stor. Pigerne antal i skolerne og i aktiviteter uden for hjemmet er stadig lavt. De bliver tidligt gift og bliver ofte gravide i utide, hvis der ikke tages hånd om dem. Mange piger opfostres hos nære slægtninge og lever under meget hårde vilkår. Nogle unge vælger at drage mod storbyen for at søge lykken der, men havner for det meste i dyb fattigdom, udnyttelse eller prostitution. Piger er af gode grunde meget tavse og ytrer sig kun sjældent i forsamlinger. Arbejde og lediggang: Den nye ungdomspolitik betyder, at de unges situation er på den politiske dagsorden, men her og nu betyder det dog ikke så meget for de unge i de afsidesliggende landsbyer, hvor jobmulighederne er utroligt ringe, og hvor ledigheden er et kæmpe problem for alle. De fleste unge er landmænd, derudover er der næsten ingen jobmuligheder. Det betyder at de unges drøm om en anden fremtid end deres forældres er forholdsvis ringe Sport: ST4D har skabt nyt engagement og deltagelse til sportsaktiviteterne i de lokale LYA s. Fodbold er stadig det foretrukne holdspil, men nye sportsgrene som volleyball, basketball og lokale ghanesiske og danske lege har styrket lysten og motivationen til at deltage. Generelt har sporten en ganske lille plads i landsbyerne, ofte fordi faciliteterne er meget ringe, og holdningen til sport har været, at det er unyttigt og spild af tid. For drengene har fodbold dog været accepteret, men for pigerne har det været svært at få deres forældre til at forstå, at sport indebærer en positiv udvikling. Førhen var det almindeligt, at kun drengene og mændene spillede fodbold og kun fodbold, men nu efter projektet er kommet er pigerne kommet på banen, og der spilles flere forskellige spil. Lukkede samfund: Projektområdet består af små lukkede samfund, hvor der ikke er tradition og brug for at åbne sig mod hinanden. Normalt er landsbyerne i god kontakt med deres underlandsbyer (LSC), som de føler forpligtelse overfor. Sporten lukker de lukkede samfund op mod hinanden. For at der kan ske udvikling, er der brug for at PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 6

8 landsbyerne står sammen og støtter hinanden. Der har i løbet af fase et været mange turneringer på tværs af landsbyerne og fornhyligt er der skabt et nyt marked i Dalun, hvor målgruppen også er landsbyerne i projektet. Stammekultur: Kulturen i Nordghana er præget af mange stammetraditioner og tilhørende konflikter. Tolon Kumbungu og Savelugu er hovedsageligt Dagumbaområde. Dagombaerne er delt i to rivaliserende kongefamilier, som i 2003 var i en markaber og blodig konflikt omkring høvdingemagten i området. Konflikten er ikke løst endnu og har præget området siden. Andanier og Abuduer bor side om side i de fleste landsbyer, og konflikten har stor indflydelse på samvær og det sociale liv.de unge i området er meget bevidste om, at sporten er en fredsskabende aktivitet, som kan være med til at bløde op om konflikten. Stakeholders: Følgende er relevante stakeholders for projektet: Høvdingene, landsbyledere og forældre. Høvdingene og landsbylederne har utrolig stor lokal indflydelse, hvilket er begrundelsen for at samarbejde med dem er vigtig. I flere landsbyer er der opbygget et tæt og godt samarbejde. NGO er er en anden kategori af stakeholders. Der er allerede indledt et samarbejde med nogle af dem: Right to Play: Er en verdensomspændende idrætsorganisation, der bl.a kan støtte og kapacitetsopbygge idrætsorganisationer. Organisationen har lige ændret sin strategi, så de nu også arbejder med CBO s og ikke kun skoler, som før. RAINS: RAINS arbejder for at forbedre livet for sårbare grupper specielt kvinder og piger og handicapped ved at styrke locale strukturer. Youth Empowerment for Life (YEfL): YEfL er støttet af Danida og understøtter empowerment og beskæftigelse af unge I NordGhana. YEfL har 10 ungdomscentre hvor et af centrene er DYA. Ghana Education Service (GES): Den ghanesiske undervisningssektor. GES har afdelinger i alle Ghanas distrikter. De vil være en vigtig stakeholder, når projektet starter samarbejde med skolerne. District Assembly (DA): Kan sammenlignes med den danske Kommune, er ansvarlig for distriktets udvikling. Lokalbefolkningen kan vælges til distriktsrådet og dermed få indflydelse. Samarbejdet med DA s er rigtig vigtigt for af opnå resultater. C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Primær YOPP Bestyrelse, YOPP Secretariat, YOPP Network Group (YNG LYA målgruppe 1 bestyrelserne 85 personer Primær målgruppe 2 Primær målgruppe 3 Secondary target group Lærere og trænere Børn og unge mellem 6 og 14 år (børn) og 15 og 35 år ( unge ), der deltager aktivt i LYA s aktiviteter og er potentielle medlemmer. LYA s aktiviteter henvender sig til alle børn og unge i landsbyen, som derfor potentielle deltagere. Derfor ser vi dem som målgruppe. Da den er så stor er den meget svær at sætte et præcist tal på. Skolebørn er en del af denne målgruppe. Antallet af LSC er 38 Børn og unge fra LSC deltager i LYA aktiviteter og er derfor en målgruppe. Gruppen af piger og unge kvinder vil som følge af strategisk indsatsområde blive ved med at stige gennem fase to. Det varierer fra landsby til landsby, hvor mange piger der deltager i aktiviteterne ud af det totale antal. Fra rapport ved vi, at det varierer fra 15 to 40 procent. (Antallet er medregnet i målgruppe 2) Høvdingen, de ældre og landsbyledere fra alle landsbyer. Denne gruppe følger med i de unges aktiviteter. Landsbybeboere som deltager I de lokale sportsfestivaler og børnenes forældre som også er repræsenteret i PTA s District Assemblys, NGO er på regionalt og nationalt plan. 100 personer 3200 personer 7500 personer 1700 personer PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 7

9 C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier (indikatorer) Overall objective: Børn og unge i Tolon-Kumbungu og Savelugu distriktetene har fået kapacitet og en stemme til at deltage aktivt i udviklingen af landsbyerne, så deres liv kvalitativt er blevet forbedret. Immediate Objectives: Objective 1 Børn og unge har gennem aktiv deltagelse i LYA s aktiviteter med sport som samlende hovedaktivitet fået styrket deres sociale liv og ansvar overfor landsbyens fællesskab og udvikling. Objective 2 LYA s er det foretrukne samlingspunkt for landsbyens børn og unge med sport og aktiviteter, der fremmer medlemmernes bevidsthed og demokratiske medleven til at udvikle det lokale samfund. Objective 3 YOPP er en bæredygtig og stærk paraplyorganisation, som har kapacitet til at opbygge sine medlemsorganisationer, skaffe økonomiske midler, lave fortalervirksomhed og påvirke lokalsamfundet og det øvrige samfunds syn på ungdommen. Indikatorer Objective 1 Børn og unge har gennem aktiv deltagelse i LYA s aktiviteter med sport som samlende hovedaktivitet fået styrket deres sociale liv og ansvar overfor landsbyens fællesskab og udvikling. Mindst tre hold for børn (6 14 år) er blevet etableret i hver LYA, Heraf et hold kun for piger. Der er opretttet mindst to kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter med minimum 10 unge i hver. (Der er her tænkt på de aktiviteter der er beskrevet i strategien under overskriften andre aktiviteter Mindst 2 lærere i hver landsby har valgt at blive boende i landsbyen og melde sig ind i den lokale LYA. Objective 2 LYA s er det foretrukne samlingspunkt for landsbyens børn og unge med sport og aktiviteter, der fremmer medlemmernes bevidsthed og demokratiske medleven til at udvikle det lokale samfund. Objective 3. YOPP er en bæredygtig og stærk paraplyorganisation, som har kapacitet til at opbygge sine medlemsorganisationer, skaffe økonomiske midler, lave fortalervirksomhed og påvirke lokalsamfundet og det øvrige samfunds syn på ungdommen. Gennem lokale advocacy aktiviteter har hver LYA opnået mindst et resultat til gavn for lokalsamfundets udvikling. Der er i flere sportsgrene oprettet hold med trænere for børn, unge og piger og mindst to hold i kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter (se andre aktiviteter i strategien). Hver LYA har planlagt og udført en årlig fortalervirksomhedskampagne til fordel for lokale behov. Kampagnen har givet mindst ét konkret resultat. YOPP har via fundraising ansøgt og skaffet penge til den fælles sportsfestival og mindst én af de lokale LYA s har skaffet penge til en af de lokale sportsfestivaler. YOPP s nyudviklede M&E- system har bevirket, at alle LYA s i år to laver skriftlige kvartalsrapporter til YOPP sekretariatet, som indeholder dokumentation over opnåede resultater. C.3 Resultater (outputs) og projektaktiviteter YOPP har alene og/eller forbindelse med netværksarbejde taget mindst 3 konkrete advocacy initiativer til oprettelse af ungdomsråd i distrikterne. Landsbyens ændrede syn på ungdommen har resulteret i, at pigernes deltagelse er steget, så der i hver landsby er 2 pigehold i en eller flere sportsgrene. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 8

10 Aktiviteter i fase 2 Objective 1 Børn og unge har gennem aktiv deltagelse i LYA s aktiviteter med sport som samlende hovedaktivitet fået styrket deres sociale liv og ansvar overfor landsbyens fællesskab og udvikling. Forventede resultater unge fra de lokale LYA s har gennem SME fået en sportslederuddannelse, som giver redskaber og kvalifikationer i forhold til trænergerningen i LYA s. De uddannede unge er blevet rollemodel for andre unge. De har opnået at få redskaber i samarbejde, metoder og coaching unge mennesker fra Ghana og Danmark har lært nye sportsgrene og er blevet kapacitetsopbygget i ledelsesmæssige færdigheder, udvikling af sportsprogrammer på tværs af kulturer, kulturel udveksling, forståelse for foreningernes og idrættens muligheder for demokratisk medleven osv. 1.3 Der er uddannet trænere i udvalgte sportsgrene og i at gennemføre aktiviteter med børn lærere fra hver landsby har deltaget i lærerworkshoppen og har fået forståelse af at samarbejde mellem skole og LYA s kan være med til at skabe udvikling i skole og samfund. 1.5 Nye lærere i landsbyen og idrætslærere på skolen har haft besøg af repræsentanter fra LYA, som har fortalt om ST4D og sportens betydning for skolen og landsbyens udvikling unge har deltaget både i den lokale og den fælles festival, hvor de har oplevet landsbyfællesskab og glæde gennem sport. Medlemmer af LYA s har fremført emner overfor landsbybeboerne og politikerne, som de har formuleret på medlemsmøder. 1.7 Forældre til piger er blevet besøgt af LYA medlemmer og har efterfølgende givet deres døtre tilladelse til at deltage i sporten og blive medlemmer af organisationen. Aktiviteter Sports Manager Education (SME) bliver organiseret årligt for 2 unge i hver LYA. Uddannelsen strækker sig over 3 weekender. Unge fra andre landbyer kan deltage mod betaling Sommerseminar med sport som overordnet tema arrangeres for 20 Danske og 20 Ghanesiske unge. De ghanesiske unge som deltager er medlemmer af en lokal LYA Børnetræner workshops: 2 deltagere fra hver LYA - afholdes årligt Pigetræner workshop 2 deltagere fra hver LYA afholdes to gange årligt Sports træner workshop: 2 deltagere fra hver LYA afholdes to gange årlig En lærer workshop som sætter fokus på at styrke skolernes rolle i ST4D og lærernes rolle i relation til sporten Nye lærere bydes velkommen til landsbyen med et besøg af en gruppe LYA medlemmer, som fortæller om ST4D Idrætslærere bliver ligeledes kontaktet og informeret om foreningen En årlig 3 dages fælles Sports Festival arrangeret for alle 9LYA s. Afholdes i Dalun med ekstern finansiering En årlig local Sports Festival arrangeres lokalt i alle LYA s Underlandsbyerne deltager i festivalen Forældre til piger besøges af repræsentanter fra LYA med henblik på at få pigerne til at deltage i sporten og få nye medlemmer. Objective 2 LYA s er det foretrukne samlingspunkt for landsbyens børn og unge med sport og 2.1 Lokale medlemmer af LYA s har deltaget i de sportsgrene som udbydes lokalt og blevet dygtigere til de enkelte sportsgrene 2.2 Til medlemsmøderne har børnene og de unge deltaget i forskellige aktivtieter, som har været Basketball, Volleyball og fodbold dyrkes ugenligt, som holdsport i alle lokale LYAs Medlemsmøder for unge (15 35år) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 9

11 aktiviteter, der fremmer medlemmernes bevidsthed og demokratiske medleven til at udvikle det lokale samfund. med til at udvikle deres bevidsthed om deres rolle i samfundet og muligheder for påvirkning og ændring af lokalsamfundet. Aktiviteterne har været målrettet den konkrete aldersgruppe. 2.3 De unge er blevet bevidste om og har fået praktisk kendskab til deres lokale kultur og de har været med til at se udviklingsmuligheder i dele af landbruget. 2.4 De 2 unge deltagere har fået erfaringer og viden om dansk organisationskultur, som de kan bruge og videreformidle i deres lokale LYA s. 2.5 YOPP s lokale foreninger er blevet kapacitetsopbygget gennem en række lokale workshops, så de nu har: Foreningsvedtægter der er i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer. En lokal advocacy strategi og handleplan. Viden om fundraising, bæredygtighed og redskaber til at søge midler til foreningens aktiviteter Alle workshops ene er afholdt efter en større workshop på YOPP niveau. 2.6 Forældrenes har fået et mere nuanceret syn på unge og sport. Og specielt deres holdning til pigers aktive deltagelse i sport og aktiviteter er ændret. Medlemsmøder for børn (6 15 år) Mulige emner på medlemsmøderne kunne være: kampagne for ren landsby, sundhed (aids, guinea worm etc.), træplantning, migration, hekseudstødelse, stamme og religiøse modsætninger, bevarelse af lokal kultur og identitet Kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter udbydes: Eksempler: Cultural Dance and drumming Dry Season Farming Teater og Film Learning visit i Danmark to unge LYA medlemmer deltager Constitutional og strategisk udviklings workshop Her bliver udarbejdet foreningsvedtægter, som er i overensstemmelse med gældende love om foreningsdannelse og sikrer ensartethed i alle LYA s Advocacy workshop Der ud arbejdes en lokal advocacy strategi og handleplan Fundraising Workshop () Deltagerne får indsigt i fundraising og lærer at skrive ansøgninger. 9 LYA s deltager med deres bestyrelse Et årligt møde mellem LYA s og PTA s Med støtte fra YSPå mødet fortælles om ST4D s målsætning og projektets betydning for de unge 3.1 YOPP bestyrelse, LYA formænd og YS er blevet kapacitetsopbygget ledelsesmæssige temaer, som relevant for programmet og kan nu varetage kvalificeret ledelse 3.2 Gennem erfaringsdeling og kapacitetsopbygning er YNG medlemmerne blevet kvalificeret til at varetage forskellige organisationsmæssige opgaver og erfaringsdele med de lokale LYA s med henblik på stærkere lokale organisationer Ledelses workshop for LYA formænd, YS og YOPP bestyrelse. Der undervises i følgende temaer: Konflikthåndtering, Ledelsesstrategier, God regeringsførelse og Erfaringsudveksling Der holdes et årligt møde YNG møder (YOPP network group) Formænd og et bestyrelesmedlem fra hver LYA og 5 YOPP bestyrelses-medlemmer deltager Holdes kvartalsvis PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 10

12 T Objective 3 YOPP er en bæredygtig og stærk paraplyorganisation, som har kapacitet til at opbygge sine medlemsorganisationer, skaffe økonomiske midler, lave fortalervirksomhed og påvirke lokalsamfundet og det øvrige samfunds syn på ungdommen medlemmer af YOPP s lokale LYA s har deltaget i den årlige generalforsamling og på demokratisk vis stemt valgt YOPP s bestyrelse. Alt er nedskrevet i forvejen i YOPP s vedtægter. 3.4 YOPP har udviklet stærkere ledelsesmæssig og strategisk kapacitet med og er begyndt at fundraise og lave stærk fortalervirksomhed YS s kapacitet bliver kapacitetsopbygget med eksterne og/eller interne kurser. YS er blevet mere strategiske og bevidste i deres implementering af projektet. 3.6 Der er udviklet en replikerings strategi og tilhørende materiale for YOPP, som skal være med til at udvikle ST4D i en bæredygtig retning. 3.7 Kvartalsmøder i YOPP har opbygget et godt samarbejde og tager kvalitative beslutninger som er i overensstemmelse med projektets målsætninger Delegates Congress (afholdes årligt) YOPP s generalforsamling, hvor der aflægges beretninger og den nye bestyrelse vælges. Generalforsamlingen er YOPP s højeste myndighed Constitutional og strategisk udviklings workshop YOPP vedtægterne bliver diskuteret og fornyet forslag til afstemning ved Delegates Congress. Og gennem en fælles proces undervises der i hvad demokrati betyder for en organisation En dag årligt Advocacy strategy workshop Der udvikles en fælles YOPP advocacy politik og strategi. Workshoppen finder sted over 2 dage Fundraising workshop YNG får redskaber til at fundraise og får viden om, hvor man kan fundraise. En dag årligt Alle tre workshops finder sted i YNG netværket Kapacitetsopbygning af YOPP sekretariatet. YS får uddannelse i professional styring af programmet Replikerings strategi workshop Der udvikles en konkret strategy for replikering af ST4D. Replikering er tænkt som en bæredygtighedsstrategi og grundlag for fase 3 Deltagere: YOPP bestyrelse og YS YOPP bestyrelsesmøder finder sted hvert kvartal. C.4 Strategi: Hvordan hænger projektet sammen? Den vigtigste prioritering i projektet er dannelsen af lokale ungdomsforeninger (LYA s) som forudsætning for at opnå målsætningen om at styrke børn og unges sociale liv og ansvar overfor landsbyens fællesskab og udvikling og fremme deres demokratiske medindflydelse. Dette er i høj grad inspireret af partnerskabet med DGI og de erfaringer, som DGI har. Foreningen giver børn og unge muligheden for at være sammen, at udveksle erfaringer, at lære at tage ansvar for andre. Ved at gøre LYAs til et meningsfyldt midtpunkt for de unges aktiviteter i lokalsamfundet, vil dette kunne give de unge et tilhørsforhold, håb for fremtiden og få stor betydning for de unges indflydelse i landsbyen. For at opnå dette arbejdes der strategisk på 4 niveauer: organisering af de unge, kapacitetsopbygning af de lokale organisationer (LYA s), kapacitetsopbygning af paraplyorganisationen hen imod bæredygtighed (YOPP) og advocacy. Børn og unge (objective 1) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 11

13 Sport er alment kendt for at være en ufarlig måde at mødes uanset politisk, religiøs og etnisk baggrund og omkring fællesskab og leg. Sporten er samtidig opdragende i forhold til at have et samvær med regler, respekt og fairness. Sportens popularitet og væsen gør, at den kan skabe fælles identitet både for foreningen og for lokalsamfundet. Sport er meget populær blandt de unge i Ghana. I en nordghanesisk landsbykontekst, hvor tilbuddene om aktiviteter er få og ledigheden høj, er sporten ekstra ideel som samlende faktor for LYA s. Sport har i fase 1 bevist at være den faktor med dets mange forskellige aktivitetsmuligheder, der kan være med til at samle mange unge mennesker både i form af hold og til events, hvor landsbyen og dets underlandsbyer mødes. I fase 2 vil der blive sat fokus på bæredygtigheden i aktiviteterne således at disse bliver regelmæssige (f.eks. ugentlige) og at alle hold får uddannede trænere/ledere tilknyttet. Der vil endvidere blive sat fokus på inddragelse og tilbud til børn, herunder skolebørn og lærere. Kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter: Sporten er ideel som samlende faktor, men den følges op af kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter, når den skal tage fat om de unges situation og problemer. Disse aktiviteter vil blive prioriteret højt og udbudt som tilbud i fase to. Flg. aktiviteter er eksempler da tilbudene vil variere lokalt: cultural dance, dry season farming, teater og film, musik og trommespil. På månedlige medlemsmøder tages emner op med relevans for børn og unge, så de unge involveres og tager stilling, herunder planlægger emner til den årlige festival. Mulige emner kunne være kampagne for ren landsby, højere kvalitet i undervisningen i skolerne, sundhed (aids, guinea worm etc.), træplantning, migration, hekseudstødelse, stamme og religiøse modsætninger, bevarelse af lokal kultur og identitet. Emner og aktiviteter for børn vil tage udgangspunkt i alder og der vil være særlige pigemøder, hvor pigerelevante emner kan drøftes i et trygt miljø. Børn: I fase 1 var målgruppen kun unge, men i fase 2 udviders målguppen med børn i alderen 6-14 år. Børnene deltog næsten fra starten i projektets sportsaktiviteter som indirekte målgruppe. Deres deltagelse skal ses som en styrkelse af foreningernes udvikling på længere sigt. Ved at inddrage børnene (også i skolerne) får foreningerne en større medlemsgruppe, som senere har styrket forudsætninger til at indgå i organisationsarbejdet. De unge ledere bliver børnenesrollemodeller, som har betydning i relation til engagement, påvirkning og udvikling Medlemsregistrering er vigtig for foreningernes bæredygtighed. Hvis foreningens organisation er hovedet, så er medlemmerne kroppen. I fase 1 er alle LYA s gået i gang med at registrere medlemmerne og kontingent er indført i de fleste LYA s. I fase 2 vil denne indsats være højt prioriteret. I løbet af fase 2 vil der være en harmonisering af medlemsregistrering i YOPP. Børn og unge i Local Subcommunities (LSC) inddrages: Under projektets landsbyer er der en række mindre landsbyer (se skema under A3). Disse er af meget forskellig størrelse og antal og engagement. Det har været et utilsigtet resultat i fase 1, at disse LSC er blevet en del af ST4D, men samtidig et udtryk for succesen og opbakningen. LSC s har især været inddraget i de lokale festivaler. Det har været et lokalt ønske at inddrage LSC s børn og unge i projektet. Det vil være op til de enkelte LYA s at vurdere i hvor høj grad inkluderingen skal være. De forventes dog som minimum inddraget i de lokale festivaler, men mange steder deltager de allerede i de daglige sportsaktiviteter. Der sættes ikke særskilte midler af til LSC i fase 2, og inkluderingen forventes løst lokalt som en bæredygtig aktivitet, hvor der ikke er midler til stede. Piger: En øget pigedeltagelse i fase 1 har resulteret i mere fokus på pigedeltagelse i fase 2. Der vil blive stræbt imod større balance i kønsdeltagelse i alle aktiviteter. Ved bl.a. at besøge pigernes forældrene privat, har LYA s motiveret forældrene til at give deres piger lov til at deltage i sport og aktiviteter. I fase to vil denne aktivitet fortsætte mere strategisk. Piger, som deltager i sporten, bliver rollemodeller for andre piger. Der vil blive uddannet pigetrænere og der vil blive oprettet særlige pigehold i alle landsbyer. Gennem pigemøder i de enkelte LYA s skabes en større fælles bevidsthed om pigers rolle generelt. Ved at oplyse og påvirke pigernes forældre gennem lokale PTA s (Parents and Teachers Association) vil vi opnå større pige deltagelse i sporten. Jf. afsnittet om skolerne nedenfor. Skole og Lærer inddragelse: Erfaringen fra fase 1 viser, at projektet med følgende ungdomsaktiviteter motiverer unge lærere til at blive og bo i landsbyerne. LYA s vil derfor indlede et samarbejde med skolerne og lærerne. Dette samarbejde indledes med en workshop for lærere, hvor lærerne får bevidsthed om sportens muligheder i relation til skoleudvikling, organisationsarbejde og lokal udvikling generelt. For at afstemme forventninger, laves en samarbejdsaftale med alle deltagende skoler. LYA vil støtte skolerne i undervisningen med support i form af tilstedeværelse i idrætsundervisningen, så kvaliteten bliver højnet. Nye lege og sportsgrene vil blive introduceret i skolerne, og lærerne vil blive tilbudt støtte fra LYA. Samtidig vil man gøre en indsats for at få lærerne som foreningsmedlemmer, hvor de kan bruge deres viden og kompetencer. Unge lærere er vigtige rollemodeller for børn og unge. De fleste lærere er veluddannede og har organisatoriske kompetencer. Hvor mange skoler, der bliver tale om at støtte, bliver op til de ressourcer, der er i de enkelte LYA s. Nye lærere vil blive budt velkommen til landsbyen med et besøg fra foreningen. Skolernes forældrekomiteer (PTA s) på de enkelte skoler er vigtige steder at informere og påvirke forældrene omkring sports rolle i forhold til både ungdommen og lokalsamfundet. LYA medlemmer vil årligt deltage i møderne og få ST4D på dagsordenen. Det er gennem forældrene man kan nå børnene og specielt kan holdningen til pigernes deltagelse i sport og andre aktiviteter ændres gennem dette tiltag. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 12

14 De lokale foreninger LYA s (objective 2) Dalun Youth Association (DYA) er rollemodel. Det er lykkedes DYA at blive de unges foretrukne samlingspunkt. I kraft af nogle ressourcestærke unge har det vist sig muligt at samle byens unge i en LYA ved hjælp af sport og andre aktiviteter, bl.a. dry season farming, sundhedskampagner, musik, teater og spille- og filmaftener. Med fundraising midler har de fået bygget et ungdomshus som samlingssted. DYA er en anerkendt ressource for landsbyen og bliver taget med på råd, når høvdingen og de ældste træffer beslutninger. DYA er selvbevidst og tager selvstændige advocacy initiativer til forbedring af landsbyens interesser, f.eks. gadelys, forbedring af vej mv. LYA s kapacitet opbygges dels gennem erfaringsdannelse og tilhørende supervision fra YOPP sekretariatet og en række kurser, workshops og erfaringsdeling i YNG (beskrevet nedenfor). Der vil bl.a. blive taget udgangspunkt i DYA s erfaringer. Netop learning by doing er et vigtigt princip i kapacitetsopbygningen, specielt når den kombineres med supervision. Projektkoordinatoren og sportskoordinatoren fra YS vil i samarbejde støtte op om og facilitere en stor del den lokale kapacitetsopbygning (se aktivitetsplanen, obj.2). Kurser og workshops kapacitetsopbygger organisationen og de enkelte ledere og trænere til at skabe stærke lokale foreninger, som kan tilbyde sport og aktiviteter som tiltrækker børn og unge. LYA s bliver deres foretrukne samlingspunkt. Workshops i de lokale LYA s holdes efter tilsvarende YOPP workshops i YNG netværket. Gennem uddannelsen får de unge bevidsthed om deres egne roller og muligheder i relation til udvikling af organisationen og lokalsamfundet. Kapacitetsopbygning af LYA formændene er strategisk i forhold til opbygning af stærke organisationer. De er nøglepersoner i fase 2, hvor de deltager i det meste af kapacitetsopbygningsprogrammet og de er faste medlemmer af YNG netværket. Vidensdeling og erfaringsdeling er et væsentligt ansvar, som LYA formændene påtager sig i forhold til deres lokale LYA. Der vil der være en særlig satsning mhp. at uddanne nøgletrænere i hver LYA gennem Sports Manager Education. Disse vil blive udpeget af LYA s bestyrelse med det kriterium, at de har et pædagogisk og organisatorisk potentiale til at stå for implementering af aktiviteter og supervisering af lokale trænere. Der uddannes i alt 2 SME-trænere fra hver LYA pr. år og der tilstræbes at både mænd og kvinder deltager. Uddannelsen foregår over tre weekender og har både teori og p YNG YOPP Network Group (tidligere PNG): YNG er det netværk, som binder alle LYA s sammen i et fællesskab omkring kapacitetsopbygning, erfaringsudveksling og udvikling af projektet. Nogle workshops som er beskrevet i aktivitetsplanen afholdes i netværket. Medlemmerne af netværket er LYA formænd, et bestyrelsesudpeget LYA medlem, YOPP s bestyrelse og YS. Det er YNG medlemmernes ansvar at formidle viden fra netværket tilbage til deres organisationer. YNG s indhold: Kapacitetsopbygning: advocacy, fundraising, økonomistyring osv. Erfaringsudveksling, udvikling og innovation og problemløsning. Forum hvor YOPP s bestyrelse og sekretariat kan formidle projektets målsætninger, udfordringer og udvikling. Strategiudvikling for politisk handling: (f.eks. hvordan man strategisk bruger de 3 unge indvalgt i DA) Aktivitetspulje: Hver LYA får bevilget et beløb årligt til aktiviteter, sportsmaterialer, førstehjælpskasse og administration. Sportsmaterialer er dyre i Ghana, og der er kun bevilget penge til at købe de nødvendigste bolde. Beløbet suppleres med støttebeløb/materialer indsamlet i Danmark. Der laves af YS guidelines for brug af puljen, som er i overensstemmelse med projektets målsætning. Et vigtigt mål med puljen er finansiel kapacitetsopbygning af LYA (budgetlægning, administration og rapportering). Til organisationsworkshoppen bliver der bl.a. undervist i økonomistyring og rapportering, så der er tale om at arbejde i både teori og praksis. Fundraising workshops ene vil give LYA s redskaber til selv at tage initiativ til at kunne rejse midler til sine aktiviteter og materialer. Lokale festivaler: De lokale festivaler kan sammenlignes med en byfest, hvor LYA s arrangerer en række sportsaktiviteter for landsbyen og de tilknyttede LSC s. Festivalerne er prestigefulde og har meget stor opbakning fra hele landsbyen og underlandsbyerne. Sportsfestivalen har vist sig at være ideel til at vise, at ungdommen har kapacitet til at organisere, tage ansvar overfor fællesskabet, få sat landsbyen på landkortet gennem de lokale mediers tilstedeværelse og få politikere og meningsdannere til at deltage. Festivalerne bruges udover at være en fest for byen til at advokere for egne og fællesskabets interesser, f.eks. vejens beskaffenhed, vandforsyning etc. Replikeringsstrategi og inddragelse af nye LYA s: Replikeringsstrategien er en del af udfasnings- og bæredygtighedstanken, men også et grundlag for en fase 3. Grundtanken er at udarbejde en strategi og et materiale, som PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 13

15 danner grundlag for at opbygge en ST4D model et nyt sted. YOPP har kapacitet til at kapacitetsopbygge og supervisere implementeringen af nye organisationer. Som en del af strategien inddrages to nye LYA s i fase 2. Der er brug for af få erfaringer i at oprette nye LYA s som skal bruges i udviklingen af replikeringsstrategien. Tanken om replikering er opstået efter utrolig mange henvendelser, som er interesseret i at kopiere ST4D s sportsmodel. Den ene af de to LYA s oprettes i Savelugu, som er et nyt distrikt for programmet, hvilket betyder, at der skal indledes et samarbejde med et nyt distrikt Paraplyorganisationen YOPP (objective 3) YOPP kapacitetsopbygges til at være en stærk og initiativrig paraplyorganisation, som er politisk medspiller omkring ungdomspolitikkens udvikling i distrikterne og som aktivt bruger sin advocacystrategi til at opnå organisationens og programmets mål. Derudover opbygger YOPP stærke lokale organisationer, som tilbyder sport og aktiviteter i lokalsamfundet, som skaber opmærksomhed og dermed ændringer i samfundet. Den øgede kapacitet bruges innovativt til hele tiden at udvikle foreningslivet og i netværk med andre organisationer lægges strategier for øget indflydelse til ungdomen. Fundraising bliver en integreret del af foreningsarbejdet hvor midlerne kan være med til at skabe bedre materielle forhold og flere aktiviteter for medlemmerne. Målet er en bæredygtig organisation, som selv financierer sine aktiviteter. YOPP sekretariat: For at nå dette har vi valgt at gøre projektets sekretariat (PMU) til YOPP s sekretariat (YS), der skal arbejde for paraplyorganisationens samlede interesser, herunder projektet. YS får ansvaret for, at projektets aktiviteter på YOPP og LYA niveau bliver implementeret, og derfor udvides staben fra 3 til 4 ansatte (se afsnit D). Kapacitetsopbygning af YS medarbejderne var ikke på budgettet i fase 1, men vil være en del af fase 2. Jf. aktivitetsplan vil der i YOPP regi være kapacitetsopbyggende workshops, som målrettes både LYA s og YOPP med nogenlunde de samme temaer. Ideen er at gennemføre workshops ene først på YOPP niveau med YNG netværket og derefter lokalt i de enkelte LYA s YOPP bestyrelsen: Kapacitetsopbygning af YOPP s bestyrelse er vigtig for at sikre, at de nødvendige forudsætninger og baggrund for politiske beslutninger er til stede. Bestyrelsen har derfor i starten af fase 2 et tæt samarbejde med DYA, som var partner i fase 1. Kapacitetsopbygningen af YOPP sker gennem deltagelse i forskellige workshops i YNGnetværket. Det er vigtigt at YOPP hele tiden og i netværk med andre organisationer søger at fremme sin indflydelse specielt i forhold til DA s omkring udviklingen af distrikternes ungdomspolitik. Fælles turneringer og stævner: Mhp. at skabe åbenhed og fællesskab på tværs af landsbyerne vil YOPP s sportskoordinator i samarbejde med LYA s lave turneringer og åbne stævner. Fælles festival: YOPP arrangerer en fælles sportsfestival for alle 9 LYA s. I fase 1 var denne festival med i projektbudgettet, men man valgte i løbet af fasen at flytte midlerne fra at være en fælles til at være en række lokale festivaler. I fase 2 bliver den fælles festival financeret igennem external funding fra firmaer, lokale myndigheder og andre NGO er. Den fælles sportsfestival er arrangeret for alle 9 LYA s. Her kommer rigtigt mange mennesker og Advocacy tiltag er meget vigtige. Sidste år var festivalen på nationalt TV. Advocacy: Der bliver fra starten af fase 2 sat fokus på advocacy, hvor der skal udarbejdes en advocacy politik og strategi for alle de locale LYA s og for YOPP som organisation. På YOPP plan i YNG netværket holdes en indledende workshop over 2 dage med extern facilitator, som giver de grundlæggende forudsætninger for at udarbejde YOPP strategien, derefter arbejdes der videre i de lokale LYA s hvor alle bestyrelsesmedlemmer deltager, og hvor processen faciliteres af PC. En del af strategien er en handleplan, som konkret pinder ud, hvad, hvordan og hvornår. Et af hovedtemaerne i YOPP s strategi er at kæmpe for ungdomspolitikkens implementering i disktrikterne og dermed ungdomsråd i alle distrikter. De lokale advocacy temaer vil komme til at gå på mere jordnære ønsker for organisationen og landsbyen. I gennem fase 1 har de enkelte LYA s brugt sportsfestivalerne som platform for advocacy aktiviteter med helt konkrete mål. Navnlig Dalun, som rollemodel har fået gennemført en hel række resultater af sine advocacy tiltag: lærerbygninger, vejbelysning, restaurering af nurse building osv. De har også flere gange tiltrukket lokalt fjernsyn og en enkelt gang national TV, som kom til den fælles sportsfestival. Alle kender begrebet og har ideer til hvad man gør. No road no vote sagde Dalun i fjernsynet i efteråret. De har kæmpet for en asfalteret vej i mange år. Og valget nærmer sig DGI involvering DGI har over 100 års erfaring i at organisere foreninger på frivillig basis. Foreninger som spiller en stor rolle i lokalsamfundet, og hvis udfordringer på mange måder har været at sammenligne med LYA s udfordringer. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 14

16 Projektet er i sin helhed meget inspireret af DGI s erfaringer i forhold til at gøre foreningen til en bærende medspiller i lokalsamfundet, i at lave uddannelsesvirksomhed i forhold til sine medlemsforeninger og som paraplyorganisation at være med til at udvikle politikker på alle plan. Disse erfaringer er i samarbejde med den ghanesiske partner blevet tilpasset en nordghanesisk virkelighed. DGI vil i fase 2 deltage i flg. aktiviteter: Sommerseminaret: I fase 1 deltog hhv. 20 og 17 unge ledere/trænere i sommerseminaret, alle aktive trænere i deres lokale forening og deltagere i DGI s internationale idrætslederuddannelse. Deres forening eller de selv betaler for rejsen til Ghana. I fase 2 er der budgetteret med 15 danske deltagere og 2 fra hver LYA. LYA deltagerne er de samme som deltager i SME, altså udvalgt blandt de mest dedikerede i LYA. I løbet af seminarugen bliver de danske deltagere tilknyttet en landsby, og sammen laves et idrætsprogram med danske og ghanesiske lege og aktiviteter til implementering i landsbyerne. I fase 1 er det lykkedes at overføre DGI s idrætssyn om at idræt er for alle og at idræt ikke kun er fodbold, volleyball og basketball, men også leg og bevægelse. Der er således i dag legehold i næsten alle landsbyer, og dermed en vigtig tilgang til især de yngste i målgruppen. Der vil blive diskuteret projektets temaer vedr. idræt og demokrati, forenings rolle i lokalsamfundet, pigernes deltagelse, personlig udvikling gennem idræt, unge som en ressource i udvikling etc. Der vil deltage en projektbetalt DGI leder som udover at følge de unge skal facilitere temaerne og supervisere i forhold til grupperne. Udover de budgetterede vil der minimum være en ekstra lærer med til sommerseminaret. Begge vil være erfarne DGI ledere eller ansatte, der vil kunne videreformidle DGI s erfaringer og værdier vedr. forenings- og idrætsliv. Sports Manager Education (SME): Sportslederuddannelsen er i høj grad inspireret af DGI s lederuddannelser for unge i Danmark. Hovedtanken med at indføre den i projektet er hovedsageligt at få dygtige unge som er rolle modeller til at træne børn og unge i sport, men også til at supervisere de unge, som kun har et kort kursus bag sig, inden de starter som trænere. Denne vekslen mellem praksis og supervision er vigtig for at styrke kapaciteten som træner. SME består af en lang række vigtige ledelseselementer: coaching, kommunikation, samarbejde, praktiske lege og øvelser, metodelære, organisations teori osv. I fase 1 blev uddannelsen introduceret og faciliteret af en frivillig pige fra DGI og I fase 2 vil der igen blive tilknyttet en DGI supervisor til uddannelsesforløbet. Den danske DGI vejleder vil i samarbejde med den Ghanesiske facilitator planlægge forløbet og gennemføre det første modul samme. De sidste to moduler i uddannelsen varetager ghaneseren alene med støtte fra danskeren via telefon og mail. Forløbet evalueres skriftligt. Learning visit in Denmark: Målet med at invitere to aktive unge fra ST4D er at få inspiration fra DGI s erfaringer. I fase 1 deltog 2 unge mænd og 1 ung kvinde i besøget. De besøgte en række foreninger, især gennem unge der havde deltaget i summerseminar. Udover at tage vigtige erfaringer med til projektet i Ghana, havde besøget stor informationsværdi internt i DGI gennem møder med ledelse og medarbejdere, eksternt i form af artikler i DGI s blad og lokale medier. Det er vigtigt for projektet og for partnerskabet, at der ikke kun kommer besøg fra Danmark til Ghana, men også omvendt. Ligesom i i fase 1 bliver besøget af 5 ugers varighed. Under opholdet bliver ghanesernes base på en af DGI s medlemsforeninger, Silkeborg Højskole, hvor de følger undervisningen på skolens internationale hold. Deltagerne til besøget i DK vælges ud fra kapacitet i de enkelte LYA s. Det er et krav at erfaringer fra besøget i DK formidles i YNG. LYA s indstiller kandidater. YS anbefaler og YOPP bestyrelsen tager beslutningen. C.5 Udfasning og bæredygtighed YOPP og DGI har sammen lavet en udfasningsstrategi som forbereder YOPP på, at fase to måske er den sidste fase. Det betyder, at der skal lægges en linje, der styrker alle dele af YOPP, så de kan fortsætte uden støtte fra Danida. Hovedtanken er at arbejde frem imod bæredygtighed i så mange dele af organisationen som muligt. For at sikre en stærk bæredygtig organisation må følgende sikres: - All parter i projektet skal gøres klart, at en fase tre ikke er nogen garanti. - Aktiviteter, der ikke koster penge vil blive udarbejdet og implementeret. - Registrerede medlemmer betaler et medlemsbidrag og bliver ejere af organisationen. - Organisationen vil gøre samarbejde med District Assembly, da det er vigtigt for udvikling af ungdomsarbejdet på det politiske plan, men også søge penge gennem DA s. - Samarbejde med National Youth Council og CSO s er vigtigt for bæredygtighedstanken. - Der skal opbygges en fundraisings politik, som skal lære YOPP strategisk at søge penge til deres aktiviteter. - Kapacitetsopbygning af YOPP og de lokale LYA s er afgørende for bæredygtighed, da kun stærke enheder kan overleve uden midler udefra. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 15

17 - Opbygningen af et Volunteer Programme, hvor danske betalende unge kan købe et ophold i projektet, ser vi som et potentiale, der kan udvikles og være med til at støtte foreningen på sigt. - Netværkssamarbejde med andre NGO er bliver videreudviklet i løbet af fase 2. De indledende møder, som tidligere beskrevet, er afholdt. (YOPP, YEfL, RAINS and RIGHT to PLAY) - Mange landsbyer og organisationer har kontaktet YOPP for hjælp til at implementere sport. Det har vist, at der er et stort behov for ungdoms og sportsorganisationer i NordGhana. En replikeringsstrategi er en af måderne hvorpå YOPP i fremtiden vil tjene penge til organisationen og derigennem videreføre aktiviteter. - Inkludering af underlandsbyer er en øvelse i bæredygtigt arbejde, idet der i fasen ikke er afsat midler til denne aktivitet. - Et stærkt partnerskab mellem DGI og YOPP søges videreført, så YOPP ikke står alene med udfordringer om at fortsætte uden midler. DGI og Internationalt udvalg er indstillede på at støtte YOPP så meget som muligt i fremtiden. Allerede her ved ansøgningen til fase to påtænkes der en fase 3, som skal have hovedvægt på advocacy og replikering. Der oprettes et ressourcecenter, med al den erfaring og kompetence, der er opbygget igennem de første to faser. ST4D replikeres af NGO er og organisationer, der vil støtte implementering af sport i nye områder af Ghana. Replikeringsstrategien forberedes i løbet af fase tre. C.6 Forudsætninger og risici Forudsætninger: At de unge er villige til at deltage i projektaktiviteterne og blive uddannet Et engageret partnerskab mellem Ghana og i Danmark God kommunikation mellem Danmark og Ghana Kompetente ghanesiske undervisere Realistisk økonomi til netværk, oplæg, transport og styregruppe. Støtte fra de lokale samfund, høvdinge og andre aktører Risici: Dårlig infrastruktur og kommunikation. Infrastrukturen er dårlig og transport til aktiviteterne kan være et problem. Mangel på interesse og økonomi fra danske unges side for at deltage i aktiviteterne. Mangel på støtte fra landsbysamfundet, høvdingen og de ældre. Usund konkurrence og udvikling af parallelle strukturer fra andre NGO er og statsinstitutioner kan ændre fokus i projektet. Hvis donoren trækker sin funding tilbage, vil projektet have svært ved at fortsætte sine aktiviteter medmindre der er en deadline, så forholdsregler kan tages Høvdinge konflikter blusser op lige pludseligt. Tradition og kultur afholder pigerne fra at deltage. D. PROJEKTORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Rollefordeling for gennemførelsen af projektet Der vil blive lavet en ny samarbejdsaftale (MOU), hvor roller og ansvarsområder er skrevet klart ud. YOPP vil være den implementerende enhed. Kontakter til konsulenter og ressourcepersoner I Ghana vil blive foretaget af YOPP. DGI og YOPP vil sammen finde en lokal konsulent og ressourcepersoner til at foretage den endelige evaluering af projektet. YOPP vil ligeledes rapportere om fremskridt og udfordringer til DGI (MER strategi er under udarbejdelse). YOPP har på demokratisk vis valgt bestyrelsen, hvis ansvarsområde er formulering af politikker og at sikre at politikkerne bliver implementeret af de ansatte i YOPP sekretariatet, som også har hovedansvaret for implementeringen af projektets aktiviteter. Monitorering vil blive foretaget af YOPP sekretariatet. YOPP Network Group (YNG) har repræsentanter fra alle LYA s. Deres rolle skifter i fase to til at være baseret på erfaringsudveksling, innovation problemløsning og organisatorisk kapacitetsopbygning. YNG medlemmerne vil også repræsentere LSC s i netværket. YOPP s sekretariat: Der vil være fire ansatte, som har flg. opgaver - Projekt koordinator: leder af sekretariatet. Koordinerer de ansattes opgaver og aktiviteter. Ansvarlig for implementering af projektets aktiviteter.. Hovedansvarlig i forhold til de organisatoriske kurser og workshops. Ansvarlig for rapportering i forhold til DGI i hht. MOU. - Sports koordinator: Koordinering, supervisering og implementering af sports aktiviteter lokalt og på tværs af landsbyerne. Hovednsvarlig for sports kurser og workshops PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 16

18 - Økonomiansvarlig: Bogholder i forhold til projektets økonomi, bank og revisor, løbende rapportering til DGI, implementering og supervision i forhold til LYA s økonomi i hht. MOU. - Sekretær: Varetager den interne kommunikation, kan reagere hurtigt på mails og holde styr på organisationens kommunikation, holder styr på dokumenter, skriver referater og holder kontakt med LYA s. Sekretæren tager sig af den øgede arbejdsbyrde i sekretariatet, da flere aktiviteter er lagt ud til de øvrige medarbejdere samt en udvidelse på to distrikter. Det er vigtigt at have en medarbejder, der er på stedet, da YOPP s opgaver er meget fieldbaserede. Sekretæren vil kunne tage imod uanmeldte besøgende organisationer udefra. Sekretariatets fælles arbejdsopgaver er at garantere implementeringen af alle aktiviteter, facilitere eller skaffe facilitatorer til kurser og workshops, afholdelse af YNG møder, supervisere de lokale LYA s bestyrelser og trænere, sikre god kommunikation og rapportering med DGI i hht. MOU, daglig kommunikation fungerer, rapportskrivning foretages etc., støtte YOPP som organisation i opgaven med at udvikle sig til en stærk paraplyorganisation, økonomisk styring af projektets midler. DGI vil være ansvarlig i forhold til PR for gennemførelsen af projektet og for rapportering. DGI spiller en vigtig rolle i forhold til projektudvikling og sparring, og varetager den danske administration. D.2 Monitorering og evaluering i projektgennemførelsen Monitorering og evaluering af projektet vil foregå både internt og eksternt. Der vil i starten af fase to blive lavet en monitorerings og evaluerings (MER) strategi. Planen vil blive implementeret i løbet af fase to. Planen vil tage højde for, at der fokuseres på resultater og og ikke kun alle succes historierne. Principperne i Result Based Monitoring vil blive brugt som inspiration.. Der bliver i MER strategien lavet en fast plan for rapporteringens indhold og frekvens. Der skal rapporteres kvartalsvis fra YOPP til DGI hvor rapporteringen skal ske i forhold til mål og indikatorer og aktiviteter. Derudover forventes der kvartalsvise arbejdsplaner forud for arbejdet. Den interne rapportering skal strategisk opbygges. Den har i fase 1 været mest mundtlig, men i fase to vil der være krav om skriftlig rapportering fra LYA s til YOPP. Monitoreringen vil blive foretaget af YOPP s sekretariat og DGI. YOPP s bestyrese besøger hvert år alle landsbyerne, men har ingen monitoreringsforpligtelse. DGI internationale udvalg vil lave et årligt besøg med 2 personer som sammen med YOPP og YS monitorerer projektet. Monitoreringsbesøgene kombineres med andre projektaktiviteter, hvor man møder stakeholders, samarbejdspartnere og får direkte kontakt med projektets målgruppe. Slutevalueringen vil blive lavet af en ekstern konsulent ved slutningen af projektet. Denne vil blive ansat på baggrund af anbefalinger fra samarbejdspartnere. Evalueringen vil ske i tæt samarbejde med DGI og YOPP. E. OPLYSNING E.1 Planlægges projektrelateret oplysningsarbejde i Danmark? Projektet har haft stor bevågenhed i pressen under fase 1. DGI Midtjylland har brugt organisationens eget landsdækkende magasin Udspil, der kommer ud til alle DGI s foreningers bestyrelser og trænere, til at oplyse om projektet. I forbindelse med sommerseminaret 2011 blev der lavet en legebog med aktivitetslege fra Danmark og Ghana. Denne bog vil blive brugt i det fortsatte interne arbejde i ST4D, men vil også blive brugt som oplysningen og udbredelse af ST4D modellen. Bogen kan nu købes af interesserede og det er et mål at udbrede denne i fase 2. Facebook siden Sport as a tool for development er løbende og vil fortsat blive brugt som informationsmedie. I forbindelse med sommerseminaret 2011 blev der lavet en legebog med aktivitetslege fra Danmark og Ghana. Denne bog vil blive brugt i det fortsatte interne arbejde i ST4D, men vil også blive brugt som oplysningen og udbredelse af ST4D modellen. Bogen kan nu købes af interesserede og det er et mål at udbrede denne i fase 2. På samme måde vil YOPP og YS orientere om projektet i de lokale og nationale medier. Gennem den lokale radiostation, Simli Radio, orienteres der løbende om projektet og dets aktiviteter. I forbindelse med lokale og fælles festivaler inviteres lokale, regionale og nationale medier. I fase et kom national TV til Dalun under den store fælles sportsfestival. Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning til skemaet, som findes på de følgende sider. Den samlede ansøgningstekst (afsnit A til E) må maksimalt fylde 16 sider. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 17

19 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal angives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at klikke på alle tre faner, så I får udfyldt alle tre regneark. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre) Heraf er bidrag fra Projektpuljen Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs Hvis relevant: Angiv omfang af Projektspecifik konsulent bistand (regneark 3 i budgetformat) se også budgetvejledningen valuta d.kr d.kr GHC 3,8 d.kr Hovedbudgetlinjer: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Projektpuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) 9. Budgetmargin (min 6% og maks. 10% af 1-8) Projektudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 18

20 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. Organisational Fact-Sheet (for den lokale organisation) C. Budgetformat Bilag B udfyldes og underskrives af den lokale partner. Det må gerne fremsendes i en kopieret/scannet version. Følgende bilag angående den danske organisation skal indsendes pr. post: D. Organisationens vedtægter E. Seneste årsberetning F. Senest reviderede årsregnskab SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 ST4D evaluation report YOPP stratetic document 3 Forkortelsesliste 4 Organogram Bemærk: Alle bilag skal fremsendes i hard copy i 3 eksemplarer (Bemærk: Ingen blade, bøger, avisudklip eller ringbind men kopi af relevante uddrag af disse). PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 19

Sports as the tool for development. DGI Midtjylland. Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: 590 Projektstart-dato: Antal måneder: 21 1.4.

Sports as the tool for development. DGI Midtjylland. Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: 590 Projektstart-dato: Antal måneder: 21 1.4. J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Sports as the tool for development

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Faxe Kommune, v/ projektmedarbejder Center

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed 2014-19 1. Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Aabenraa Kommune, v/ Projektmedarbejder

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Bliv. værtsfamilie. for YFU

Bliv. værtsfamilie. for YFU Bliv værtsfamilie for YFU I Youth For Understanding arbejder vi for at fremme international kulturforståelse. Vi er en non-profit organisation uden religiøs, politisk eller økonomisk tilknytning. I over

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere