Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Sport as a tool for Development fase 2 Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): DGI Midtjylland Youth Opportunity Partnership Program - YOPP Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.) Projektstart-dato: Projektslut-dato: Antal måneder: Kontaktperson for projektet: Navn: Bjarne Petersen adresse: Ansøgt beløb fra Projektpuljen: kr. Forbrug pr. projektår: kr. (Samlet beløb delt med antal projektår) Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [ ] Nej [x ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ ] A. Et nyt projekt [ x ] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Projektpuljen eller andre) Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Projektet er fase 2 i Sport as a tool for Development som startede i Projektet er styrket gennem indgåelse af nyt partnerskab med paraplyorganisationen YOPP, som har været meget involveret i fase 1. Målet er at fortsætte og konsolidere målsætningen fra fase 1 om at opbygge, udvikle og sikre en bæredygtig idræts- og foreningskultur i Tolon-Kumbungu og Savelugu distriktet i det nordlige Ghana med henblik på at styrke ungdommens indflydelse i samfundet og derved styrke civilsamfundet generelt. Fase 2 vil blive udvidet og inkludere 2 nye (nu 9 i alt) communities. Kapacitetsopbygningen udvides med en række konkrete undervisnings- og workshops tilbud mhp. at nå målsætningen, ligesom målgruppen udvides til også at omfatte børn. Et nyt tiltag er endvidere at inkludere lærere fra de lokale skoler i projektet. Endvidere vil YOPP i projektperioden løbende blive kapacitetsopbygget mhp. at kunne varetage sine opgaver som partner og velfungerende paraplyorganisation. Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 0

2 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation DGI blev stiftet i 1992 ved en sammenslutning af de to store folkelige idrætsorganisationer, DDG&U og DDGS&I, og står i dag som en organisation med over hundrede år erfaring i at organisere folkelig idræt i Danmark. DGI har ca lokale foreninger som medlemmer med over 1,4 mill. medlemmer organiseret i 16 landsdelsforeninger. DGI Midtjylland er en af DGI s 16 landsdelsforeninger. DGI Midtjylland blev stiftet i 2006 og organiserer den folkelige idræt i Herning, Viborg, Ikast-Brande og Silkeborg kommuner. Der er organiseret ca. 400 lokale foreninger med ca medlemmer i DGI Midtjylland. DGI Midtjyllands kontor er placeret i Silkeborg. DGI Midtjylland har ansat personale til at koordinere aktiviteterne indenfor 11 større idrætter og sammen med andre landsdelsforeninger yderligere en række idrætter. Endvidere har DGI Midtjylland en række eksternt finansierede projekter med fokus på bl.a. at gøre breddeidrættens foreninger endnu bredere og parate til at modtage såvel fremmede kulturer og unge med sociale problemer, samt på at udvikle de offentlige idrætstilbud gennem f.eks. idræts SFO er. DGI har stor fokus på frivillighed, og der er udvalg for frivillige i alle idrætter. DGI lægger vægt på at idræt er for alle, og at det er fællesskabet, sundheden, udfordringen og glæden ved idrætten, der står i centrum. Det frivillige engagement er fundamentet for at det kan lade sig gøre, og DGI arbejder hele tiden for at udbygge de frivilliges kompetencer til at møde denne udfordring. Uddannelsen af de frivillige gennem kurser og arrangementer er højt prioriteret i DGI. DGI Midtjylland har oprettet et Internationalt Udvalg, hvor der sidder 5 medlemmer, der varetager samarbejdet og forpligtelserne med at monitorere og støtte ST4D foruden en ansat med normeret 3 timer til det internationale arbejde. Den ansatte har erfaring fra ulandsarbejde i Mellemamerika. I udvalget er der stor erfaring med internationalt arbejde. Et medlem er herboende ghaneser, som har arbejdet med Ghana Venskabsgruppernes programmer og været ansat af Dansk Blindesamfund som udsendt til Ghana. En anden har været medlem af Ghana Venskabsgrupperne i 10 år, og der engageret i udvalgsarbejde vedr. School for Life (undervisning og nu vedr. unges udvikling. Endvidere er der tre unge med i IC som har deltaget i sommerseminaret. A.3 Den lokale organisation Youth Opportunity Partnership Programme (YOPP) blev etableret I Organisationen blev registreret så unge kunne samles, udveksle holdninger og ideer, arbejde for udvikling og forandringer og skabe job muligheder for unge. Der er i øjeblikket 7 registrerede medlemsorganisationer local youth associations (LYA s) - og antallet vil i fase to stige med yderligere to landsbyer. Alle LYA s arbejder frem imod at få udarbejdet vedtægter og tiltrække et større medlemsantal. I fase 1 er medlemsantallet steget gennem hele fasen og denne udvikling ser ud til at fortsætte, når kvaliteten af aktiviteterne øges og der inkluderes børn i projektet. Alle LYA s tager nu medlemskontingent og medlemskort bliver udstedt. Samtidig har alle LYA s oprettet en bankkonto til de midler som kommer ind. Som det kan ses i fact-sheet, som er vedhæftet ansøgningen har YOPP en ambitiøs målsætning og mange planer for aktiviteter. Ser man på YOPP s historie er den opstået i Dalun, startet op af folk fra Dalun Youth Association (DYA). Derfor har målsætninger og aktiviteter taget afsæt i DYA s aktiviteter og erfaringer. Alle de aktiviteter, som bliver beskrevet i factsheet et finder sted i DYA, og der bliver lagt arbejde i at viderebringe erfaringer til de andre LYA s. I samarbejde med Silkeborg Højskole og Rotary i Hedensted og Tørring Uldum har DYA udviklet små landbrugsprogrammer, som YOPP søger at viderebringe til landsbyerne. De har støttet DYA med økonomiske ressourcer, vandpumper og en traktor. Dalun Youth Association er rollemodel for hele organisationen og for unge hele Northern Region. Det en motiverende faktor for de unge kan se, at det kan lade sig gøre at skabe stærke ungdomsorganisationer, som bliver hørt og set. Pga. DYA s og ST4D s (Sport as a Tool for Development) resultater bliver YOPP nu kontaktet af landsbyer og organisationer i hele NordGhana, som gerne vil lave sportsorganisationer. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 1

3 Under hver landsby er der tilknyttet local subcommunities (LSC s) Antallet varierer fra landsby til landsby fra Udviklingen har overhalet projektet på den måde, at alle landsbyer har forsøgt at involvere LSC s i sportsaktiviteterne og interessen har været meget stor. Derfor er det besluttet at inkludere LSC s i fase 2. på den måde, at LYA s i samarbejde med YOPPhar ansvaret for graden af involvering... Et antal på 6 LSC s kan deltage på en demand driven approach altså de mest engagerede får mulighed for at deltage aktivt. LYA s Medlemstal LSC s LSC s som er aktive i sport Dalun Youth Association Kumbungu Youth Association none Kasulyili Youth Association Zangbalung Youth Association Tibung Youth Association Voggu Youth Association Gbullung Youth Association TOTAL Hver af de 7 LYAs har en formel uafhængig ledelsesstruktur, som bestemmer, hvordan bestyrelsesmedlemmer træffer beslutninger på lokalt niveau. YOPP har en ordinær generalforsamling (Annual Delegates Congress- ADC) som afholdes en gang om året. Generalforsamlingen er den højest besluttende myndighed. I følge forfatningen, er fem bestyrelsesmedlemmer direkte valgt, mens fire bestyrelsesmedlemmer udpeget af den valgte bestyrelse. To ud af de fire er valgt ud fra teknisk ekspertise, og de resterende to er kvinder. Den sidste ordning er en positiv indsats for at sikre balance mellem kønnene. I løbet af fase 1 har YOPP udviklet sig fra at være en skyggeorganisation, der mest var ord på et stykke papir til at være en aktiv og visionær organisation, der er i løbende udvikling. YOPP har under den sidste del af fase 1 været aktiv i beslutningerne angående projektet og deltaget i bestyrelsesmøder med DYA for på den måde at mindske overgangen som ny partner. Vedlagte Evaluerings Rapport anbefaler YOPP at overtage implementeringen af programmet og blive ny partner til DGI. Formanden for YOPP bestyrelsen har i mange år arbejdet professionelt indenfor udviklingsarbejde under UNDP (United Nation Development Programme) og har gode faglige kvalifikationer og erfaringer i forhold til organisationsarbejde. Kapacitetsopbygning af YOPP har stadig høj prioritet for DGI og er en forudsætning for at få en kompetent partner. YOPP bestyrelsen har i oktober måned monitoreret alle LYA s og lavet en grundig rapport om styrker og svagheder i de enkelte foreninger. Da internationalt udvalg monitorerede projektet i oktober 2011 stod det meget klart, at både YOPP bestyrelsen og YOPP sekretariatet var meget bevidste om, hvilke tiltag der skulle i gang i starten af fase 2. Bortset fra ST4D og partnerskabet med DGI har YOPP indledt et samarbejde med Silkeborg High School Ghana Team, hvilket i foråret resulterede i et længerevarende besøg af en stor gruppe unge. YOPP er efterhånden blevet kendt i området gennem arbejdet med ST4D. I øjeblikket er YOPP i kontakt med den danske ambassade omkring deres fortalervirksomhedsprojekt (BUSAC) Business Advocacy Challenge Fund (Danida er en del af projektet) som kan hjælpe fattige lokale landmænd med støtte til fortalervirksomhed og derigennem få bedre forudsætninger for landbruget. (http://www.busac.org/mainsite/abtbusac/index.php) Ministry of Food and Agriculture er en vigtig partner for YOPP. Dalun Youth Association har fået stor økonomisk støtte fra Rotary International i Danmark og har haft mulighed for at udvikle Dry season farming. Erfaringerne herfra bliver brugt til at hjælpe andre landsbyer i organisationen. YOPP og Dalun Youth Association samarbejder med det tidligere Danidastøttede Ghanaian Danish Comminity Programme (GDCP) nu kaldes for Dalun Simli Center (DSC) og ungdomsorganisationen Youth Empowerment for Life (YEfL) som er partner til Ghana Venskabsgrupperne i Danmark. DYA er et af YEfL s ungdoms centre.. Aktiviteter som YOPP har deltaget i: Mobilisering af børn og unge lokalt gennem LYA. 1 Kumbungu is a big community and therefore focuses on organising the town before engaging LSCs PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 2

4 Facilitering af dialogmøder mellem politikere og landsbyfolk. Mange landsbyer har nu fået smag for at kontakte politikere omkring landsby udvikling. Radioprogrammer der vedrører udvikling i den lokale Simli Radio i Dalun. Støtter LYAs i at arrangere generalforsamlinger. Alle medlemsforeninger er forpligtet til at holde general forsamling. Til disse forsamling er høvdinge, politikere og andre beslutningstagere inviteret. Alliance med andre ungdoms organisationer i regionen. YOPP deltager aktivt i netværk såsom Regional Youth Platform, Northern Network for Development og Northern Development Forum. Her får YOPP mulighed for at udbrede kendskabet til YOPP, men får samtidig informationer om udviklingstendenser på nationalt og globalt plan. YOPP har været initiativtager til et nyt netværk med tre andre organisationer: Youth Empowerment for Life, Right to Play og RAINs. Som indledende aktivitet blev der i efteråret 2011 afholdt en fælles workshop omkring målsætning og visioner. Netværket, kan medvirke til at styrke den organisatoriske læring. Formålet er kapacitetsopbygning, udveksling af ideer og opbygning af en fælles stærk stemme. Små bønder har fået støtte til at give unge muligheder for at udvikle deres landbrug. I samarbejde med Silkeborg Højskole og Rotary i Hedensted og Tørring Uldum har DYA udviklet små landbrugsprogrammer, som replikeres i alle YOPP medlemsforeninger. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver DYA og DGI startede deres samarbejde i Der var fra starten en tæt relation til DYA idet et medlem af Internationalt Udvalg (IC) stammer fra området og er medinitiativtager til opbygningen af DYA og YOPP. DGI startede med at samle sportsmateriale til DYA og i 2009 mødtes repræsentanter fra IC og DYA i Ghana for at lægge rammerne for et tættere partnerskabssamarbejde og samtidig søge penge gennem projektrådgivningens minipulje. Ansøgningen på kr. blev bevilget og fase 1 startede den 1. april I partnerskabet kan DGI især bidrage med deres store erfaring omkring foreninger, arbejde med børn og unge, uddannelse af idrætsledere og trænere, foreningen som aktiv medspiller i lokalsamfundet, idrættens muligheder i samfundslivet samt det brede syn på idræt - at denne er for alle og mere er en samværsform med leg og bevægelse end konkurrence. DGI har en mangeårig erfaring med internationalt arbejde, hvor især kulturmødet og forståelse og indsigt i andre kulturer bliver højt prioritet. DGI Midtjylland har valgt at kæde partnerskabet sammen med en international idrætslederuddannelse for unge danskere, som foregår over nogle weekender i Danmark og slutter med sommerseminaret i Ghana (med selvbetalt rejse). De mange danskeres involvering i projektet (hhv. 17 og 20 unge har deltaget) har givet dette megen bevågenhed med mange artikler i de lokale medier og i DGI s landsdækkende blad, Udspil, ligesom personlige relationer og venskaber er etableret. En del af dem har involveret sig i det videre arbejde som medlemmer af IU, 4 er vendt tilbage og deltaget i implementeringen af projektet, hundredevis af materialer, f.eks. bolde er blevet indsamlet og bliver nu brugt i projektet.oplysningsarbejde har været en af de forpligtelser de unge danskere havde både før og efter besøget i Ghana. Det har resulteret i mange artikler i lokale dagblade, lokalt TV og i DGI s blad Udspil. Derudover er der på DGI s hjemmeside en række artikler fra de to års arbejde.iu har iværksat undersøgelse af organisationer, hvor der kan søges penge. En ansøgning er sendt, men ingen resultat endnu. Pengene skal bruges til at etablere mødesteder i de enkelte landsbyer. Der er en aftale medyopp, at det er en fælles udfordring, hvor begge parter søger penge til det vigtige formål. Et IC medlem har i flere perioder været i Ghana i projektperioden Sidst som lærer for Silkeborg Højskole i 2011, hvor deres Ghanahold samarbejdede med YOPP Under sit besøg monitorerede han YOPP aktiviteterne i programmet. I øjeblikket er IU medlemmet i jobpraktik i ST4D. Advocacy, Monitoring og Evaluering, fundraising og dokumentation en del af hans opgavebeskrivelse i programmet. Det tætte samarbejde mellem partnerne styrker motivationen og forståelsen og har bevirket at et personligt venskab er opstået mellem de to partnere. Ghaneserne er bevidste om, at ideerne skal komme fra Ghana og ikke kun fra Danmark. Kampen for at få en stemme i samfundet, er en reel kamp og projektets gode resultater og succes (se B.2) kan forklares gennem 100% ejerskab til projektet, som netop er skabt gennem det tætte ligeværdige samarbejde. Det blev tydeligt under monitoreringsbesøget i oktober, at både YOPP og YS var et langt skridt foran i planlægningen af projektet. De fleste af de aktiviteter, som skal sættes i gang med fase to er allerede i fuld gang: Børnene er blevet inkluderet i alle LYA s, de er startet med at integrere lærerne i foreningerne og støtte skolerne. Samarbejdet med LSC har været i fuld gang længe osv. Projektet mangler nu bare den formelle godkendelse. så de kan iværksætte den nødvendige kapacitetsopbygning og følge den linje, som partnerne sammen har lagt. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 3

5 B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Ghana ligger i Vestafrika med et indbygger tal på ca. 25 millioner indbyggere. Der er stort forskel mellem nord og syd ift. Udvikling adgang til skoler, drikkevand, sundheds service osv.. Mange i befolkningen er småbønder, som er meget afhængige af regnevand og klima. Nordghana er et af de ti politisk- og administrative regioner, som Ghana er inddelt i. Tolon Kumbungu er ud af 12 distrikter i regionen. Regionen og distriktet er beregnet som et af de fattigste i Ghana. Der har i de senere år sket en deling af mange af distrikterne. Tolon-Kumbungu er for nylig delt i to. YOPP vil fortsætte arbejdet i begge distrikter (Tolon og Kumbungu) og Savelugu, som er et nyt diskrikt. YOPP har fået en meget relevant position og er optimistisk omkring etablering af Distrikt ungdomsråd i enten Kumbungu eller Dalun. De 3 unge LYA formænd som er valgt ind i District Assembly (DA), kan være med til at fremme sagen. YOPP har rigtig god relation til DA og har f.eks fået støtte i form af transport og en fodboldbane i Kasulyili Nordghana ligger i savanneområde med en regntid der varer 4-5 måneder årligt. Der er en regntid og en tørtid. Det vil sige, at dyrkning af jord er meget begrænset, da man er meget afhængig af regnevand. Når man har høstet afgrøderne i slutning af oktober, bliver man ledig indtil regntid igen i begyndelsen af maj. Det betyder at man sidder og venter på regnen i et halvt år. De hårde klimaforhold påvirker beskæftigelse og velfærd for unge. Mange børn kommer ikke i skole i området. Antallet har nærmet sig 50% i Nordghana. Pigerne er de mest udsatte, da deres arbejde i hjemmet bliver prioriteret frem for skole. Der er utroligt mange arbejdsopgaver for pigerne i hjemmet. Mange piger bliver gravide og dropper ud af skolerne. Pigerne har også begrænset deltagelse i sports aktiviteter, da deres roller ikke tillader at deltage på lige fod med drengene. Der er ikke meget arbejde at få for de unge i landsbyen. De få der har en uddannelse kan være heldige at få et job i en større by, men ikke engang uddannelse er garanti for at få et job. De unge bliver som deres forældre landbrugere, som er et vigtigt erhverv i regionen, men ikke særligt anerkendt blandt de unge. Det er hårdt arbejde uden særlige fremtidsudsigter. I tørtiden, hvor landbruget ligger stille, er der for mændenes vedkommende kun lidt at tage sig til. Arbejdet er så køns adskilt, at mændene ikke hjælper kvinderne i deres arbejde. Nogle unge vælger at stikke af til storbyen, hvor de oftest kommer til at leve i fattigdom. Generelt bliver de unge ikke taget alvorligt. Deres mening bliver ikke hørt. Der er ikke tradition for at høre må de unges mening og i skoler og uddannelser er elevernes mening ikke relevant. Der er en kendsgerning, at amerikanisering og nem adgang til fjernsyn har været med til at underminere den lokale kultur. Mange unge har ikke kendskab til deres kulturarv og mister dermed identitet. Med vedtagelsen af den nationale ungdomspolitik i august 2010, er spørgsmål vedrørende unges udvikling blevet afgørende for GOG. Regering har oprettet ungdomsråd på tværs af alle distrikter i Ghana. Det NYC (National Youth Counsil) og Sportsråd i Ghana har begge ambitioner om at udvikle ungdomsråd i distrikterne og lokale idrætsforeninger med administrative centre på landsplan. I denne henseende har YOPP indledt processen med at arbejde med de regionale og distrikts ungdom og sportsråd, som en måde at supplere hinandens arbejde. I Tolon/Kumbungu distriktet er der overhovedet ikke nogen form for national ungdomspolitisk repræsentation. YOPP er en af de få og stærkeste ungdomsorganisationer, der kan holde politikere ansvarlige med hensyn til implementering af ungdomsrelaterede udviklingspolitikker. Nationale Kommission for Civic Education (NCCE) har ansvar for at oplyse befolkning om deres rettigheder og pligter. YOPP vil samarbejde med dem for at nå det overordnede mål. Nordghana lider af kolossal lærermangel, mangel på kvalitet i undervisningen, store klassekvotienter og manglende lærerengagement. Kun få af lærerne bor fast i landsbyen og er dermed meget fraværende i undervisningen. B.2 Hvordan er projektet blevet forberedt? I løbet af fase et er ST4D blevet monitoreret af YS, YOPP/DYA og IC og i juli 2011 af en ekstern konsulent fra Ghana, hvis rapport er vedhæftet ansøgningen. De fleste iagttagelser fra monitoreringsbesøgene har været positive og store resultater er nået. Resultater fra fase 1: Allerede efter et halvt år fandt vi imponerende resultater, som vi overhovedet ikke havde forventet. Mange af resultaterne kom i helt andre retninger, som ikke havde noget med sport og unge at gøre. Derfor bliver resultaterne her delt op i tilsigtede og utilsigtede resultater: Tilsigtede resultater: PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 4

6 1. Pigerne deltager i langt højre grad i sporten. Der er dannet pigehold, og LYA gør et opsøgende arbejde i familierne for at få pigerne med. 2. De unges indflydelse er voksende. I nogle landsbyer er der eksempler på, at de unge er blevet spurgt til råds af de ældre unge formænd som er medlemmer af LYA s er kommet i DA s lokalbestyrelse. De er blevet valgt af landsbyen. 4. I alle de landsbyer som IC (?) har besøgt under monitoreringsbesøg, er det første, de siger, at der er skabt enhed i landsbyen. Og de unge er begyndt at mødes. Sådan har det ikke været før. 5. Der bliver dyrket meget mere idræt end før. 6. Lokale sports festivaler har vist sig at have et meget stort potentiale til at samle alm. mennesker, politikere, opinionsleders og medier og bruge den lejlighed til at lave fortalervirksomhed, 7. Landsbyens syn på idræt er ændret i positiv retning. 8. Der bliver nu dyrket ghanesiske og danske lege, volleyball, basketball og fodbold. LYA har nu et bredere syn på idræt. 9. LYA s i alle landsbyerne er dannet og udvikler sig hele tiden. Utilsigtede resultater: 1. Lærerne i landsbyerne bliver i højere grad i landsbyerne i stedet for at tage tilbage til deres hjemby. De tager del i sportsaktiviteterne i landsbyen. Det betyder, at de kommer i skole hver dag og børnene får større engagement og glæde i skolen. 2. Børns deltagelse i sporten er steget markant. 3. Fred mellem rivaliserende grupper. Det er sket i en landsby, Voggu, hvor to grupper igennem mange år ikke har kunnet forliges. Der er tidligere forsøgt mægling mellem parterne, men uden resultat. Til et monitoreringsbesøg blev det fortalt, at sporten havde forliget parterne. 4. Landsbyer og NGO er fra hele Nordghana kontakter jævnligt YOPP for at få råd og vejledning til at implementere sport. 5. Kvinder forespørger om projektet kan sørge for, at der bliver iværksat undervisning for voksne kvinder. 6. Der er i nogle landsbyer en tro på, at LYA i fremtiden vil være med til at udvikle landsbyen. På baggrund af resultaterne fra fase 1 har vi valgt at videreudvikle projektet i fase 2 med følgende initiativer: 1. Inkludere lærerne og skolerne i programmet således, at LYA s støtter idrætten i skolerne og lærerne støtter foreningerne med deres medlemskab og aktive deltagelse. (nærmere beskrivelse i strategien) 2. Børn (6 14 år) inkluderes i foreningerne. Der oprettes sportshold for drenge og piger i forskellige sportsgrene. Børnene bliver nye medlemmer af LYA s. 3. Uddannelse af sports ledere for børn, unge og piger (korte kurser) og Sports Manager Education som er en mere omfattende lederuddannelse. (se strategien) 4. Der sættes fokus på kapacitetsopbygning på LYA og YOPP niveau.. 5. Inkludering af 2 nye LYA s. 6. Der forberedes en replikeringsstrategi for programmet. 7. Der udvikles en advocacy strategi for organisationen og de enkelte LYA s 8. Der udarbejdes fornyede vedtægter for alle LYA s 9. Inkludering af underlandsbyer (LSC) Både i Ghana og i Danmark er der afholdt forberedende møder, hvor der var repræsentation fra både YOPP og DGI. Selve skriveprocessen har foregået både i DK og Ghana. For at kapacitetsopbygge YOPP blev der i foråret ansøgt om en partnerskabsaftale gennem projektrådgivningen, som blev afvist. I ansøgningen for fase 2 er dele heraf medtaget, så vi både får udvikling af projektet og kapacitetsopbygning af YOPP. Alle ansøgninger er blevet lavet med rådgivning fra projektrådgivningen.. B.3 Problemanalyse PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 5

7 Unges politiske deltagelse Ghanesiske unge er blevet afholdt fra at deltage aktivt i udviklingsarbejde både lokalt og på distriktsplan pga. den ghanesiske patriarkalske tradition og minimale politiske muligheder. Det har haft betydning for den enkelte i forhold til at lære, hvordan man påvirker beslutninger gennem demokratiske processer. Ghana har et demokratisk styre, men deltagelse i det politiske system er forbeholdt en veluddannet elite. Der er stort gab mellem de politisk aktive, og de folk, der bor i landsbyerne. I landsbyen har der ikke været tradition for at høre på de unge. Det patriarkalske samfund fungerer på den måde, at det er de ældste mænd, der bestemmer og de ældste mænd, der altid har ret. Børn og unge bliver ikke hørt, og de udtaler sig normalt ikke. Det at give udtryk for sin mening er ikke nogen naturlig selvfølge. I skolerne og uddannelserne er det lærerne, der taler, og man beder aldrig om at høre, hvad børnene og de unge mener om noget som helst. Den ghanesiske regering har identificeret unges udvikling som det centrale i den nationale ungdomspolitik, som er blevet lanceret og vedtaget af parlamentet. Regeringen i Ghana har oprettet National Youth Employment Programme (NYEP) under ministeriet for sport og ungdom. NYEP er etableret som en måde at løse den massive ungdomsarbejdsløshed i Ghana. Den nationale ungdomspolitik (National Youth Policy - NYP) erkender, at beskæftigelse af unge, unges udvikling gennem landbrugsudvikling, unges udvikling gennem sport og fritid, ungdomsnetværk og partnerskaber, som nogle vigtigt prioriterede områder for at sikre bæredygtig ungdomsudvikling. Antallet af ledige unge mellem år er ca. 33% af den samlede befolkningsandel. Arbejdsløshed blandt unge i landsbyerne er meget høj. Den eneste beskæftigelse er landbruget som møder mange udfordringer, så som redskaber (traktorer, manglende mulighed for at låne penge og tårnhøje renter fra bankerne, samt manglende markeder til at sælge høsten). Alle disse har gjort, at mange unge ser ikke landbruget som profitabelt forretning. Skolegang og uddannelse: Der er mange grunde til at kvaliteten af undervisningen i de afsidesliggende landsbyer er meget dårlig. De vigtigste er manglen på lærere, manglende ressourcer, høje klassekvotienter (40 80 elever), lærere der bliver væk fra undervisningen og lærere der ikke vil bo i de afsidesliggende landsbyer. Resultaterne bliver, at børnene ikke lærer noget i skolen og ikke kan tage deres uddannelse og forældrene begynder at tage børnene ud af skolen, fordi de har brug for deres arbejdskraft i hjemmet. Organisationer har forgæves forsøgt at få lærerne til at blive i landsbyerne ved at bygge lærerboliger,, men det er ikke nok. Der er kolossal lærermangel i Ghana og efterspørgslen er stor. Lærerne vil helst bo i de større byer, hvor de er uddannet og har relationer, men de bliver uden medindflydelse udstationeret ofte til afsidesliggende landsbyer, hvor de er alene og ingen kender, hvilket er demotiverende. Resultatet er, at lærerne bliver væk fra arbejde i flere dage om ugen. Da undervisningskvaliteten er meget lav i skolerne, er der en stigende tendens til, at forældrene trækker deres børn ud af skolen, fordi de har brug for dem til arbejdet i hjemmet eller i marken. Piger: Pigerne er tæt bundet til hjemmets forpligtelser. De arbejder hårdt fra de er ganske små og har generelt ikke mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Der er de seneste år sket en mærkbar positiv udvikling, men udfordringen er stadig meget stor. Pigerne antal i skolerne og i aktiviteter uden for hjemmet er stadig lavt. De bliver tidligt gift og bliver ofte gravide i utide, hvis der ikke tages hånd om dem. Mange piger opfostres hos nære slægtninge og lever under meget hårde vilkår. Nogle unge vælger at drage mod storbyen for at søge lykken der, men havner for det meste i dyb fattigdom, udnyttelse eller prostitution. Piger er af gode grunde meget tavse og ytrer sig kun sjældent i forsamlinger. Arbejde og lediggang: Den nye ungdomspolitik betyder, at de unges situation er på den politiske dagsorden, men her og nu betyder det dog ikke så meget for de unge i de afsidesliggende landsbyer, hvor jobmulighederne er utroligt ringe, og hvor ledigheden er et kæmpe problem for alle. De fleste unge er landmænd, derudover er der næsten ingen jobmuligheder. Det betyder at de unges drøm om en anden fremtid end deres forældres er forholdsvis ringe Sport: ST4D har skabt nyt engagement og deltagelse til sportsaktiviteterne i de lokale LYA s. Fodbold er stadig det foretrukne holdspil, men nye sportsgrene som volleyball, basketball og lokale ghanesiske og danske lege har styrket lysten og motivationen til at deltage. Generelt har sporten en ganske lille plads i landsbyerne, ofte fordi faciliteterne er meget ringe, og holdningen til sport har været, at det er unyttigt og spild af tid. For drengene har fodbold dog været accepteret, men for pigerne har det været svært at få deres forældre til at forstå, at sport indebærer en positiv udvikling. Førhen var det almindeligt, at kun drengene og mændene spillede fodbold og kun fodbold, men nu efter projektet er kommet er pigerne kommet på banen, og der spilles flere forskellige spil. Lukkede samfund: Projektområdet består af små lukkede samfund, hvor der ikke er tradition og brug for at åbne sig mod hinanden. Normalt er landsbyerne i god kontakt med deres underlandsbyer (LSC), som de føler forpligtelse overfor. Sporten lukker de lukkede samfund op mod hinanden. For at der kan ske udvikling, er der brug for at PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 6

8 landsbyerne står sammen og støtter hinanden. Der har i løbet af fase et været mange turneringer på tværs af landsbyerne og fornhyligt er der skabt et nyt marked i Dalun, hvor målgruppen også er landsbyerne i projektet. Stammekultur: Kulturen i Nordghana er præget af mange stammetraditioner og tilhørende konflikter. Tolon Kumbungu og Savelugu er hovedsageligt Dagumbaområde. Dagombaerne er delt i to rivaliserende kongefamilier, som i 2003 var i en markaber og blodig konflikt omkring høvdingemagten i området. Konflikten er ikke løst endnu og har præget området siden. Andanier og Abuduer bor side om side i de fleste landsbyer, og konflikten har stor indflydelse på samvær og det sociale liv.de unge i området er meget bevidste om, at sporten er en fredsskabende aktivitet, som kan være med til at bløde op om konflikten. Stakeholders: Følgende er relevante stakeholders for projektet: Høvdingene, landsbyledere og forældre. Høvdingene og landsbylederne har utrolig stor lokal indflydelse, hvilket er begrundelsen for at samarbejde med dem er vigtig. I flere landsbyer er der opbygget et tæt og godt samarbejde. NGO er er en anden kategori af stakeholders. Der er allerede indledt et samarbejde med nogle af dem: Right to Play: Er en verdensomspændende idrætsorganisation, der bl.a kan støtte og kapacitetsopbygge idrætsorganisationer. Organisationen har lige ændret sin strategi, så de nu også arbejder med CBO s og ikke kun skoler, som før. RAINS: RAINS arbejder for at forbedre livet for sårbare grupper specielt kvinder og piger og handicapped ved at styrke locale strukturer. Youth Empowerment for Life (YEfL): YEfL er støttet af Danida og understøtter empowerment og beskæftigelse af unge I NordGhana. YEfL har 10 ungdomscentre hvor et af centrene er DYA. Ghana Education Service (GES): Den ghanesiske undervisningssektor. GES har afdelinger i alle Ghanas distrikter. De vil være en vigtig stakeholder, når projektet starter samarbejde med skolerne. District Assembly (DA): Kan sammenlignes med den danske Kommune, er ansvarlig for distriktets udvikling. Lokalbefolkningen kan vælges til distriktsrådet og dermed få indflydelse. Samarbejdet med DA s er rigtig vigtigt for af opnå resultater. C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Primær YOPP Bestyrelse, YOPP Secretariat, YOPP Network Group (YNG LYA målgruppe 1 bestyrelserne 85 personer Primær målgruppe 2 Primær målgruppe 3 Secondary target group Lærere og trænere Børn og unge mellem 6 og 14 år (børn) og 15 og 35 år ( unge ), der deltager aktivt i LYA s aktiviteter og er potentielle medlemmer. LYA s aktiviteter henvender sig til alle børn og unge i landsbyen, som derfor potentielle deltagere. Derfor ser vi dem som målgruppe. Da den er så stor er den meget svær at sætte et præcist tal på. Skolebørn er en del af denne målgruppe. Antallet af LSC er 38 Børn og unge fra LSC deltager i LYA aktiviteter og er derfor en målgruppe. Gruppen af piger og unge kvinder vil som følge af strategisk indsatsområde blive ved med at stige gennem fase to. Det varierer fra landsby til landsby, hvor mange piger der deltager i aktiviteterne ud af det totale antal. Fra rapport ved vi, at det varierer fra 15 to 40 procent. (Antallet er medregnet i målgruppe 2) Høvdingen, de ældre og landsbyledere fra alle landsbyer. Denne gruppe følger med i de unges aktiviteter. Landsbybeboere som deltager I de lokale sportsfestivaler og børnenes forældre som også er repræsenteret i PTA s District Assemblys, NGO er på regionalt og nationalt plan. 100 personer 3200 personer 7500 personer 1700 personer PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 7

9 C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier (indikatorer) Overall objective: Børn og unge i Tolon-Kumbungu og Savelugu distriktetene har fået kapacitet og en stemme til at deltage aktivt i udviklingen af landsbyerne, så deres liv kvalitativt er blevet forbedret. Immediate Objectives: Objective 1 Børn og unge har gennem aktiv deltagelse i LYA s aktiviteter med sport som samlende hovedaktivitet fået styrket deres sociale liv og ansvar overfor landsbyens fællesskab og udvikling. Objective 2 LYA s er det foretrukne samlingspunkt for landsbyens børn og unge med sport og aktiviteter, der fremmer medlemmernes bevidsthed og demokratiske medleven til at udvikle det lokale samfund. Objective 3 YOPP er en bæredygtig og stærk paraplyorganisation, som har kapacitet til at opbygge sine medlemsorganisationer, skaffe økonomiske midler, lave fortalervirksomhed og påvirke lokalsamfundet og det øvrige samfunds syn på ungdommen. Indikatorer Objective 1 Børn og unge har gennem aktiv deltagelse i LYA s aktiviteter med sport som samlende hovedaktivitet fået styrket deres sociale liv og ansvar overfor landsbyens fællesskab og udvikling. Mindst tre hold for børn (6 14 år) er blevet etableret i hver LYA, Heraf et hold kun for piger. Der er opretttet mindst to kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter med minimum 10 unge i hver. (Der er her tænkt på de aktiviteter der er beskrevet i strategien under overskriften andre aktiviteter Mindst 2 lærere i hver landsby har valgt at blive boende i landsbyen og melde sig ind i den lokale LYA. Objective 2 LYA s er det foretrukne samlingspunkt for landsbyens børn og unge med sport og aktiviteter, der fremmer medlemmernes bevidsthed og demokratiske medleven til at udvikle det lokale samfund. Objective 3. YOPP er en bæredygtig og stærk paraplyorganisation, som har kapacitet til at opbygge sine medlemsorganisationer, skaffe økonomiske midler, lave fortalervirksomhed og påvirke lokalsamfundet og det øvrige samfunds syn på ungdommen. Gennem lokale advocacy aktiviteter har hver LYA opnået mindst et resultat til gavn for lokalsamfundets udvikling. Der er i flere sportsgrene oprettet hold med trænere for børn, unge og piger og mindst to hold i kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter (se andre aktiviteter i strategien). Hver LYA har planlagt og udført en årlig fortalervirksomhedskampagne til fordel for lokale behov. Kampagnen har givet mindst ét konkret resultat. YOPP har via fundraising ansøgt og skaffet penge til den fælles sportsfestival og mindst én af de lokale LYA s har skaffet penge til en af de lokale sportsfestivaler. YOPP s nyudviklede M&E- system har bevirket, at alle LYA s i år to laver skriftlige kvartalsrapporter til YOPP sekretariatet, som indeholder dokumentation over opnåede resultater. C.3 Resultater (outputs) og projektaktiviteter YOPP har alene og/eller forbindelse med netværksarbejde taget mindst 3 konkrete advocacy initiativer til oprettelse af ungdomsråd i distrikterne. Landsbyens ændrede syn på ungdommen har resulteret i, at pigernes deltagelse er steget, så der i hver landsby er 2 pigehold i en eller flere sportsgrene. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 8

10 Aktiviteter i fase 2 Objective 1 Børn og unge har gennem aktiv deltagelse i LYA s aktiviteter med sport som samlende hovedaktivitet fået styrket deres sociale liv og ansvar overfor landsbyens fællesskab og udvikling. Forventede resultater unge fra de lokale LYA s har gennem SME fået en sportslederuddannelse, som giver redskaber og kvalifikationer i forhold til trænergerningen i LYA s. De uddannede unge er blevet rollemodel for andre unge. De har opnået at få redskaber i samarbejde, metoder og coaching unge mennesker fra Ghana og Danmark har lært nye sportsgrene og er blevet kapacitetsopbygget i ledelsesmæssige færdigheder, udvikling af sportsprogrammer på tværs af kulturer, kulturel udveksling, forståelse for foreningernes og idrættens muligheder for demokratisk medleven osv. 1.3 Der er uddannet trænere i udvalgte sportsgrene og i at gennemføre aktiviteter med børn lærere fra hver landsby har deltaget i lærerworkshoppen og har fået forståelse af at samarbejde mellem skole og LYA s kan være med til at skabe udvikling i skole og samfund. 1.5 Nye lærere i landsbyen og idrætslærere på skolen har haft besøg af repræsentanter fra LYA, som har fortalt om ST4D og sportens betydning for skolen og landsbyens udvikling unge har deltaget både i den lokale og den fælles festival, hvor de har oplevet landsbyfællesskab og glæde gennem sport. Medlemmer af LYA s har fremført emner overfor landsbybeboerne og politikerne, som de har formuleret på medlemsmøder. 1.7 Forældre til piger er blevet besøgt af LYA medlemmer og har efterfølgende givet deres døtre tilladelse til at deltage i sporten og blive medlemmer af organisationen. Aktiviteter Sports Manager Education (SME) bliver organiseret årligt for 2 unge i hver LYA. Uddannelsen strækker sig over 3 weekender. Unge fra andre landbyer kan deltage mod betaling Sommerseminar med sport som overordnet tema arrangeres for 20 Danske og 20 Ghanesiske unge. De ghanesiske unge som deltager er medlemmer af en lokal LYA Børnetræner workshops: 2 deltagere fra hver LYA - afholdes årligt Pigetræner workshop 2 deltagere fra hver LYA afholdes to gange årligt Sports træner workshop: 2 deltagere fra hver LYA afholdes to gange årlig En lærer workshop som sætter fokus på at styrke skolernes rolle i ST4D og lærernes rolle i relation til sporten Nye lærere bydes velkommen til landsbyen med et besøg af en gruppe LYA medlemmer, som fortæller om ST4D Idrætslærere bliver ligeledes kontaktet og informeret om foreningen En årlig 3 dages fælles Sports Festival arrangeret for alle 9LYA s. Afholdes i Dalun med ekstern finansiering En årlig local Sports Festival arrangeres lokalt i alle LYA s Underlandsbyerne deltager i festivalen Forældre til piger besøges af repræsentanter fra LYA med henblik på at få pigerne til at deltage i sporten og få nye medlemmer. Objective 2 LYA s er det foretrukne samlingspunkt for landsbyens børn og unge med sport og 2.1 Lokale medlemmer af LYA s har deltaget i de sportsgrene som udbydes lokalt og blevet dygtigere til de enkelte sportsgrene 2.2 Til medlemsmøderne har børnene og de unge deltaget i forskellige aktivtieter, som har været Basketball, Volleyball og fodbold dyrkes ugenligt, som holdsport i alle lokale LYAs Medlemsmøder for unge (15 35år) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 9

11 aktiviteter, der fremmer medlemmernes bevidsthed og demokratiske medleven til at udvikle det lokale samfund. med til at udvikle deres bevidsthed om deres rolle i samfundet og muligheder for påvirkning og ændring af lokalsamfundet. Aktiviteterne har været målrettet den konkrete aldersgruppe. 2.3 De unge er blevet bevidste om og har fået praktisk kendskab til deres lokale kultur og de har været med til at se udviklingsmuligheder i dele af landbruget. 2.4 De 2 unge deltagere har fået erfaringer og viden om dansk organisationskultur, som de kan bruge og videreformidle i deres lokale LYA s. 2.5 YOPP s lokale foreninger er blevet kapacitetsopbygget gennem en række lokale workshops, så de nu har: Foreningsvedtægter der er i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer. En lokal advocacy strategi og handleplan. Viden om fundraising, bæredygtighed og redskaber til at søge midler til foreningens aktiviteter Alle workshops ene er afholdt efter en større workshop på YOPP niveau. 2.6 Forældrenes har fået et mere nuanceret syn på unge og sport. Og specielt deres holdning til pigers aktive deltagelse i sport og aktiviteter er ændret. Medlemsmøder for børn (6 15 år) Mulige emner på medlemsmøderne kunne være: kampagne for ren landsby, sundhed (aids, guinea worm etc.), træplantning, migration, hekseudstødelse, stamme og religiøse modsætninger, bevarelse af lokal kultur og identitet Kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter udbydes: Eksempler: Cultural Dance and drumming Dry Season Farming Teater og Film Learning visit i Danmark to unge LYA medlemmer deltager Constitutional og strategisk udviklings workshop Her bliver udarbejdet foreningsvedtægter, som er i overensstemmelse med gældende love om foreningsdannelse og sikrer ensartethed i alle LYA s Advocacy workshop Der ud arbejdes en lokal advocacy strategi og handleplan Fundraising Workshop () Deltagerne får indsigt i fundraising og lærer at skrive ansøgninger. 9 LYA s deltager med deres bestyrelse Et årligt møde mellem LYA s og PTA s Med støtte fra YSPå mødet fortælles om ST4D s målsætning og projektets betydning for de unge 3.1 YOPP bestyrelse, LYA formænd og YS er blevet kapacitetsopbygget ledelsesmæssige temaer, som relevant for programmet og kan nu varetage kvalificeret ledelse 3.2 Gennem erfaringsdeling og kapacitetsopbygning er YNG medlemmerne blevet kvalificeret til at varetage forskellige organisationsmæssige opgaver og erfaringsdele med de lokale LYA s med henblik på stærkere lokale organisationer Ledelses workshop for LYA formænd, YS og YOPP bestyrelse. Der undervises i følgende temaer: Konflikthåndtering, Ledelsesstrategier, God regeringsførelse og Erfaringsudveksling Der holdes et årligt møde YNG møder (YOPP network group) Formænd og et bestyrelesmedlem fra hver LYA og 5 YOPP bestyrelses-medlemmer deltager Holdes kvartalsvis PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 10

12 T Objective 3 YOPP er en bæredygtig og stærk paraplyorganisation, som har kapacitet til at opbygge sine medlemsorganisationer, skaffe økonomiske midler, lave fortalervirksomhed og påvirke lokalsamfundet og det øvrige samfunds syn på ungdommen medlemmer af YOPP s lokale LYA s har deltaget i den årlige generalforsamling og på demokratisk vis stemt valgt YOPP s bestyrelse. Alt er nedskrevet i forvejen i YOPP s vedtægter. 3.4 YOPP har udviklet stærkere ledelsesmæssig og strategisk kapacitet med og er begyndt at fundraise og lave stærk fortalervirksomhed YS s kapacitet bliver kapacitetsopbygget med eksterne og/eller interne kurser. YS er blevet mere strategiske og bevidste i deres implementering af projektet. 3.6 Der er udviklet en replikerings strategi og tilhørende materiale for YOPP, som skal være med til at udvikle ST4D i en bæredygtig retning. 3.7 Kvartalsmøder i YOPP har opbygget et godt samarbejde og tager kvalitative beslutninger som er i overensstemmelse med projektets målsætninger Delegates Congress (afholdes årligt) YOPP s generalforsamling, hvor der aflægges beretninger og den nye bestyrelse vælges. Generalforsamlingen er YOPP s højeste myndighed Constitutional og strategisk udviklings workshop YOPP vedtægterne bliver diskuteret og fornyet forslag til afstemning ved Delegates Congress. Og gennem en fælles proces undervises der i hvad demokrati betyder for en organisation En dag årligt Advocacy strategy workshop Der udvikles en fælles YOPP advocacy politik og strategi. Workshoppen finder sted over 2 dage Fundraising workshop YNG får redskaber til at fundraise og får viden om, hvor man kan fundraise. En dag årligt Alle tre workshops finder sted i YNG netværket Kapacitetsopbygning af YOPP sekretariatet. YS får uddannelse i professional styring af programmet Replikerings strategi workshop Der udvikles en konkret strategy for replikering af ST4D. Replikering er tænkt som en bæredygtighedsstrategi og grundlag for fase 3 Deltagere: YOPP bestyrelse og YS YOPP bestyrelsesmøder finder sted hvert kvartal. C.4 Strategi: Hvordan hænger projektet sammen? Den vigtigste prioritering i projektet er dannelsen af lokale ungdomsforeninger (LYA s) som forudsætning for at opnå målsætningen om at styrke børn og unges sociale liv og ansvar overfor landsbyens fællesskab og udvikling og fremme deres demokratiske medindflydelse. Dette er i høj grad inspireret af partnerskabet med DGI og de erfaringer, som DGI har. Foreningen giver børn og unge muligheden for at være sammen, at udveksle erfaringer, at lære at tage ansvar for andre. Ved at gøre LYAs til et meningsfyldt midtpunkt for de unges aktiviteter i lokalsamfundet, vil dette kunne give de unge et tilhørsforhold, håb for fremtiden og få stor betydning for de unges indflydelse i landsbyen. For at opnå dette arbejdes der strategisk på 4 niveauer: organisering af de unge, kapacitetsopbygning af de lokale organisationer (LYA s), kapacitetsopbygning af paraplyorganisationen hen imod bæredygtighed (YOPP) og advocacy. Børn og unge (objective 1) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 11

13 Sport er alment kendt for at være en ufarlig måde at mødes uanset politisk, religiøs og etnisk baggrund og omkring fællesskab og leg. Sporten er samtidig opdragende i forhold til at have et samvær med regler, respekt og fairness. Sportens popularitet og væsen gør, at den kan skabe fælles identitet både for foreningen og for lokalsamfundet. Sport er meget populær blandt de unge i Ghana. I en nordghanesisk landsbykontekst, hvor tilbuddene om aktiviteter er få og ledigheden høj, er sporten ekstra ideel som samlende faktor for LYA s. Sport har i fase 1 bevist at være den faktor med dets mange forskellige aktivitetsmuligheder, der kan være med til at samle mange unge mennesker både i form af hold og til events, hvor landsbyen og dets underlandsbyer mødes. I fase 2 vil der blive sat fokus på bæredygtigheden i aktiviteterne således at disse bliver regelmæssige (f.eks. ugentlige) og at alle hold får uddannede trænere/ledere tilknyttet. Der vil endvidere blive sat fokus på inddragelse og tilbud til børn, herunder skolebørn og lærere. Kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter: Sporten er ideel som samlende faktor, men den følges op af kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter, når den skal tage fat om de unges situation og problemer. Disse aktiviteter vil blive prioriteret højt og udbudt som tilbud i fase to. Flg. aktiviteter er eksempler da tilbudene vil variere lokalt: cultural dance, dry season farming, teater og film, musik og trommespil. På månedlige medlemsmøder tages emner op med relevans for børn og unge, så de unge involveres og tager stilling, herunder planlægger emner til den årlige festival. Mulige emner kunne være kampagne for ren landsby, højere kvalitet i undervisningen i skolerne, sundhed (aids, guinea worm etc.), træplantning, migration, hekseudstødelse, stamme og religiøse modsætninger, bevarelse af lokal kultur og identitet. Emner og aktiviteter for børn vil tage udgangspunkt i alder og der vil være særlige pigemøder, hvor pigerelevante emner kan drøftes i et trygt miljø. Børn: I fase 1 var målgruppen kun unge, men i fase 2 udviders målguppen med børn i alderen 6-14 år. Børnene deltog næsten fra starten i projektets sportsaktiviteter som indirekte målgruppe. Deres deltagelse skal ses som en styrkelse af foreningernes udvikling på længere sigt. Ved at inddrage børnene (også i skolerne) får foreningerne en større medlemsgruppe, som senere har styrket forudsætninger til at indgå i organisationsarbejdet. De unge ledere bliver børnenesrollemodeller, som har betydning i relation til engagement, påvirkning og udvikling Medlemsregistrering er vigtig for foreningernes bæredygtighed. Hvis foreningens organisation er hovedet, så er medlemmerne kroppen. I fase 1 er alle LYA s gået i gang med at registrere medlemmerne og kontingent er indført i de fleste LYA s. I fase 2 vil denne indsats være højt prioriteret. I løbet af fase 2 vil der være en harmonisering af medlemsregistrering i YOPP. Børn og unge i Local Subcommunities (LSC) inddrages: Under projektets landsbyer er der en række mindre landsbyer (se skema under A3). Disse er af meget forskellig størrelse og antal og engagement. Det har været et utilsigtet resultat i fase 1, at disse LSC er blevet en del af ST4D, men samtidig et udtryk for succesen og opbakningen. LSC s har især været inddraget i de lokale festivaler. Det har været et lokalt ønske at inddrage LSC s børn og unge i projektet. Det vil være op til de enkelte LYA s at vurdere i hvor høj grad inkluderingen skal være. De forventes dog som minimum inddraget i de lokale festivaler, men mange steder deltager de allerede i de daglige sportsaktiviteter. Der sættes ikke særskilte midler af til LSC i fase 2, og inkluderingen forventes løst lokalt som en bæredygtig aktivitet, hvor der ikke er midler til stede. Piger: En øget pigedeltagelse i fase 1 har resulteret i mere fokus på pigedeltagelse i fase 2. Der vil blive stræbt imod større balance i kønsdeltagelse i alle aktiviteter. Ved bl.a. at besøge pigernes forældrene privat, har LYA s motiveret forældrene til at give deres piger lov til at deltage i sport og aktiviteter. I fase to vil denne aktivitet fortsætte mere strategisk. Piger, som deltager i sporten, bliver rollemodeller for andre piger. Der vil blive uddannet pigetrænere og der vil blive oprettet særlige pigehold i alle landsbyer. Gennem pigemøder i de enkelte LYA s skabes en større fælles bevidsthed om pigers rolle generelt. Ved at oplyse og påvirke pigernes forældre gennem lokale PTA s (Parents and Teachers Association) vil vi opnå større pige deltagelse i sporten. Jf. afsnittet om skolerne nedenfor. Skole og Lærer inddragelse: Erfaringen fra fase 1 viser, at projektet med følgende ungdomsaktiviteter motiverer unge lærere til at blive og bo i landsbyerne. LYA s vil derfor indlede et samarbejde med skolerne og lærerne. Dette samarbejde indledes med en workshop for lærere, hvor lærerne får bevidsthed om sportens muligheder i relation til skoleudvikling, organisationsarbejde og lokal udvikling generelt. For at afstemme forventninger, laves en samarbejdsaftale med alle deltagende skoler. LYA vil støtte skolerne i undervisningen med support i form af tilstedeværelse i idrætsundervisningen, så kvaliteten bliver højnet. Nye lege og sportsgrene vil blive introduceret i skolerne, og lærerne vil blive tilbudt støtte fra LYA. Samtidig vil man gøre en indsats for at få lærerne som foreningsmedlemmer, hvor de kan bruge deres viden og kompetencer. Unge lærere er vigtige rollemodeller for børn og unge. De fleste lærere er veluddannede og har organisatoriske kompetencer. Hvor mange skoler, der bliver tale om at støtte, bliver op til de ressourcer, der er i de enkelte LYA s. Nye lærere vil blive budt velkommen til landsbyen med et besøg fra foreningen. Skolernes forældrekomiteer (PTA s) på de enkelte skoler er vigtige steder at informere og påvirke forældrene omkring sports rolle i forhold til både ungdommen og lokalsamfundet. LYA medlemmer vil årligt deltage i møderne og få ST4D på dagsordenen. Det er gennem forældrene man kan nå børnene og specielt kan holdningen til pigernes deltagelse i sport og andre aktiviteter ændres gennem dette tiltag. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under 1 mio. kr.) 12