TFD-2214 LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案. Brugervejledning. 22" TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TFD-2214 LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案. Brugervejledning. 22" TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning"

Transkript

1 LTV-216CB11 V26 方案欧规有图文 DVD MTK 1389L 方案 TFD-2214 Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22" TFT LCD Kombineret TV+DVD Betjeningsvejledning PAL/SECAM B/G, D/K, I AC V 50/60Hz SCART IN, PC IN TEKST-TV AFSPILNING I NTSC INDBYGGET DVD UNDERSTØTTEDE FORMATER: SVCD, VCD, WMA, HDCD, KODAK PICTURE CD, DVD,

2 TABLE OF CONTENTS Indholdsfortegnelse... 1 Specifikationer... 2 Placering... 3 Advarsler og anvisninger Kom godt i gang... 6 Knapper og kontroller (TV)... 6 Knapper og kontroller (DVD)... 7 TV'ets bagpanel... 7 Fjernbetjeningen Tekst-TV Fjernbetjening (DVD) Menuen [column 2] Grundopsætning (DVD) Fejlfinding Årsager til interferens

3 OPEN/CLOSE -/-- REPEAT MUTE PROG- VOL- ASPECT PROG+ MENU Q. VIEW REVEAL SIZE STOP INDEX DVD MENU DVD SETUP TEXT ENTER POWER P.P SWAP SOURCE VOL+ MIX ANGLE SLOW TITLE ZOOM PROGRAM SUBTITLE GOTO S.M SUB.PAGE AUDIO DISPLAY SPECIFICATIONS SPECIFIKATIONER Modtagesystemer: B/G, D/K, I, L/L' (valgfrit) Farvesystemer: PAL, SECAM (valgfrit) LCD Panel: 548,6 mm (22") diagonalt Ekstern antenne: 75 Ohm coaxialt kabel Ind- og udgange: HDMI, YPbPr, AV, VGA-indgang, SCART IN, Øretelefoner Højttalere: 8 Ohm Audio udgangseffekt: 3W x 2 Strømforbrug: 50W Standby strømforbrug: <1W Strømkrav: Vekselstrøm V 50/60Hz Ydre mål: B534,6 x D200 x H411,3 (mm) Nettovægt: 4,00 kg Bemærk: Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes. FJERNBETJENING Modtagesystem: Infrarød Strømkrav: Jævnstrøm 3V 2

4 PLACERING Tak fordi du valgte at købe dette produkt - vor TV receiver med yderst naturtro farvegengivelse. Læs betjeningsvejledningen grundigt, inden du tager apparatet i brug, således at du fra starten kan få fuldt udbytte af dit nye apparat, og gem betjeningsvejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. PLACERING Placér TV'et på en sådan måde i rummet, at direkte sollys ikke rammer skærmen. Totalt mørke og reflektioner på billedskærmen kan være hårde for øjnene. Blød, indirekte belysning er bedst, når man skal se TV. Sørg for tilstrækkeligt frirum omkring TV'et, således at nødvendig ventilation kan finde sted. Undlad at placere TV'et på et sted, hvor der er varmt, så du undgår skade på kabinettet eller komponenter, der svigter. Dette TV skal tilsluttes lysnettet gennem den medfølgende AC-DC jævnstrømsadapter. Strømkravet er angivet på det label, der sidder på TV'ets bagpanel. Anvend udelukkende den jævnstrømsadapter, der følger med TV'et, og undlad at slutte TV'et direkte til lysnettet. Jævnstrømsadapteren trækker vekselstrøm fra lysnettet (strømkravet finder du på adapterens label) og omdanner den til jævnstrøm. Forbind adapteren til stikket mærket DC 12V på TV'ets bagpanel. Forbind dernæst AC-DC adapteren til lysnettet gennem en stikkontakt med en strømstyrke på V. Placér ikke TV'et nær en varmekilde så som en radiator, et ventilationssystem, i direkte sollys eller på indelukkede steder, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted. TV'ets ventilationsåbninger bør aldrig være tildækkede, mens TV'et er tændt. ADVARSEL Eksperimentér ikke med nogle af apparatets komponenter inde i kabinettet og undlad at justere på nogle af de justerbare kontroller, der ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. TV'ets LCD panel er fremstillet af glas. Det kan derfor gå i stykker, hvis du taber apparatet eller støder ind i det. Pas på ikke at skære dig på glassplinterne, hvis du skulle komme til at ødelægge LCD panelet. Tag stikket til adapteren ud af stikkontakten, inden du rengør TV'et for støv og snavs. Tør TV'et af med en blød, tør klud. I tordenvejr bør du altid tage stikket til adapteren samt antennestikket ud, således at du beskytter dit TV mod skade forårsaget af lynnedslag. Alle TV-modtagere er højspændningsapparater. Alt "indvendigt arbejde" på apparatet bør overlades til kvalificeret servicepersonale. Hvis du oplever, at TV'et ikke opfører sig på sædvanlig vis, kan de skyldes fejlbetjening. Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten, vent lidt og tænd så TV'et igen. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet ADVARSEL: NEDSÆT RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE BEHOLDERE SOM F.EKS. VASER OVEN PÅ APPARATET. 3

5 ADVARSLER OG ANVISNINGER Forsigtig Tab eller skub ikke fremmedlegemer ind i TV'et gennem sprækker og åbninger. Undlad at spilde væske på TV'et. Forsigtig Lad ikke fremmedlegemer af nogen art få adgang til TV'ets indre gennem ventilationsåbningerne. Hvis der kommer metal eller brændbare genstande ind i apparatet, kan det medføre fare for brand eller elektrisk stød. Forsigtig Undlad at placere noget oven på TV'et, da dette kan beskadige skærmens overflade. Forsigtig Lad ikke netledningen være fastklemt under TV'et. Forsigtig Kast aldrig noget imod TV'et. Skærmens glas kan eksplodere, hvis det rammes, hvilket kan medføre alvorlige skader. Forsigtig Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it should fall. Undlad at placere TV'et på et ustabilt rullebord, stander, hylde eller bord. Hvis TV'et falder ned, kan det forårsage alvorlige skader, lige som TV'et kan gå i stykker. 4 Forsigtig Forsigtig Hvis du ikke skal bruge TV'et i længere tid, bør du tage stikket til netledningen ud af stikkontakten.

6 WARNINGS AND CAUTIONS Forsigtig Undlad at blokere ventilationsåbningerne på TV'ets bagpanel. Tilstrækkelig ventilation er nødvendig for at forhindre, at apparatets elektriske komponenter svigter. Advarsel Undlad at udsætte TV'et for direkte sollys og andre varmekilder. Placér ikke TV'et direkte oven på andre enheder, der afgiver varme, f.eks. video-afspillere eller forstærkere. Placér ikke åben ild som f.eks. tændte stearinlys oven på TV'et. Udsæt ikke LCD skærmen for solen, da dette kan beskadige skærmens overflade. Advarsel Vær omhyggelig med ikke at tilslutte for mange elektriske enheder til samme stikkontakt, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Advarsel Advarsel Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette TV for regn eller fugt. Minimumsafstand Dette TV anvender en høj strømstyrke. Undlad at fjerne apparatets bagklædning. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Forsigtig Hvis TV'et skal indbygges i et skab eller lignende, skal du være opmærksom på at overholde mindsteafstanden, så der er tilstrækkeligt med frirum rundt om apparatet. Hvis der ophober sig varme, kan det nedsætte TV'ets levetid, ligesom en sådan placering kan medføre farlige situationer. Advarsel For din egen sikkerheds skyld bør du aldrig berøre nogen del af TV'et, netledningen eller antennen i tordenvejr. 5

7 简介 KOM GODT I GANG Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Kræver 2 stk. batterier str. AAA (medfølger). Fremgangsmåde 1. Vend fjernbetjeningen med bunden i vejret. Fjern dækslet til batterirummet ved at trykke ned på markeringen og skubbe dækslet i pilens retning. 2. Læg batterierne i fjernbetjeningen i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+) og (-). 3. Sæt dækslet tilbage på batterirummet og skub det ind, til det klikker på plads. Bemærk: Hvis batterierne vender forkert i fjernbetjeningen, kan det medføre batterilækage og korrosion, der vil beskadige fjernbetjeningen. Forholdsregler Erstat altid begge batterier samtidig. Bland aldrig forskellige batterityper (f.eks. kul-zink og alkaliske). Forsøg aldrig at genoplade, opvarme, kortslutte, adskille eller brænde batterier. 4. Hvis du får stød, når du berører apparatet, og hvis apparatet ikke fungerer optimalt, skal du blot tage stikket til netledningen ud af kontakten, vente nogle få minutter og sætte stikket i igen. Apparatet skulle herefter fungere korrekt igen. Korrosion, oxidation, batterilækage og andre gradvist opståede defekter vil medføre, at garantien ikke dækker. KNAPPER OG KONTROLLER (TV) Front View of LCD Set V- V+ P- P+ MENU SOURCE STANDBY 1 1. LED indikator 2. Infrarød sensor til fjernbetjening 3. Knappen Standby 4. Knappen Source (signalkilde) 5. Knappen MENU 6. Knappen P+ (program op) 7. Knappen P- (program ned) 8. Knappen V+ (lydstyrke op) 9. Knappen V- (lydstyrke ned) BEMÆRK: Hvis du har valgt visning af TV, og intet indgangssignal modtages, og du ikke betjener TV'et i 5 minutter, vil TV'et automatisk skifte til standby. Hvis du har valgt andre funktioner end visning af TV, skifter TV'et ikke automatisk til standby, i så fald skal du selv slukke apparatet. Hvis du ikke skal bruge TV'et i længere tid, bør du stille TV'et på standby, slukke på stikkontakten og tage stikket ud. Sådan tænder du TV'et: Placér TV'et hvor det skal stå, sæt stikket til AC-DC adapteren i terminalen markeret DC 12V på TV'ets bagpanel og sæt stikket til netledningen i en stikkontakt. Tænd på kontakten, hvorefter LED indikatoren på TV'et begynder at lyse rødt/grønt som indikation af, at TV'et enten står standby eller er tændt. Hvis TV'et står standby, skal du trykke på knappen Standby, hvorefter indikatoren skifter til grønt. Det tager nogle få sekunder, før billedet vises på skærmen. Sådan slukker du TV'et: Tryk på knappen Standby for at stille TV'et på standby. Sluk på stikkontakten og tag stikket ud. 6

8 KNAPPER OG KONTROLLER (DVD) DVD slot 2. Afspil / Pause 3. Stop 4. Udløser til DVD slot Placér din CD/DVD med labelsiden vendt bort fra dig selv. 1 Når du skubber en disk halvt ind i afspillerens DVD slot, trækker afspilleren automatisk disken helt ind. Samtidig skifter apparatet automatisk til signalkilde DVD. Bemærk: 1. Undlad at sætte tape eller labels fast på disken (hverken på labelsiden eller på datasiden af disken). 2. Anvend aldrig CD'er, der ikke er standardmæssigt udformede (f.eks. hjerteformede eller ottekantede diske), da sådanne diske kan føre til funktionssvigt i afspilleren. 3. Visse funktioner på DVD'er og Video CD'er kan være medtaget eller udeladt fra producentens side, når der er tale om kommercielt fremstillede diske. Denne afspiller afspiller DVD'er og Video CD'er på den måde, de er programmeret fra fabrikkens side. Det betyder, at visse afspilningsfunktioner kan være udeladt og andre tilføjet på en given disk. TV'ets BAGPANEL TIL DC IN 12V TIL STIKKONTAKT R L VIDEO ANT. PC-A IN VGA HDMI DC-12V SCART Pr Pb Y BEMÆRK: Forholdsregler ved tilslutning af andet udstyr Når du tilslutter eksternt udstyr til dette TV, skal du kigge i betjeningsvejledningen til det udstyr, du vil tilslutte. Sluk for strømmen til alle enheder og til dette TV, inden du foretager tilslutningen. Vær altid opmærksom på, at få kablerne forbundet korrekt til de forskellige ind- og udgangsterminaler.være udeladt og andre tilføjet på en given disk. 7

9 FJERNBETJENINGEN OPEN/CLOSE POWER Knappen POWER ON/STANDBY Tryk på knappen, når du vil tænde TV'et fra standby eller slukke det til standby. Knappen MUTE P.P Tryk på knappen, hvis du midlertidigt vil slå lyden fra, og tryk igen for at slå lyden til. Knappen P.P Tryk på denne knap, hvis du vil vælge en af TV'ets billedindstillinger: NORMAL/ SOFT/ DYNAMIC/ CUSTOM (brugerdef.) Knappen DISPLAY -/-- Q. VIEW SWAP Tryk på denne knap, hvis du vil kalde displayet frem på skærmen. REPEAT Knappen SLEEP (auto-sluk) Tryk på denne knap, hvis du vil indstille auto-sluk. Du kan vælge mellem nedenfor viste perioder (minutter): MUTE SOURCE OFF PROG+ Når det valgte antal minutter er gået, går TV'et automatisk på standby. PROG- VOL- ASPECT MENU VOL+ Knappen SOURCE (signalkilde) Tryk på knappen "SOURCE", hvorefter den aktuelle indstilling vises i øverste højre hjørne af skærmen. Tryk på knappen "PROG+/-" for at vælge den ønskede AV kilde og tryk dernæst på knappen "VOL+/-" for at aktivere funktionen AV. REVEAL SIZE STOP MIX INDEX TEXT SUB.PAGE ANGLE SLOW TITLE ZOOM DVD MENU PROGRAM SUBTITLE TV AV DVD YPBPR SCART VGA HDMI AUDIO ENTER NUMERISKE knapper (0-9) DVD SETUP GOTO DISPLAY På dette TV kan du vælge mellem kanalnumre fra 0 til 254. Tryk på denne knap for at vælge, om du vil indtaste et en-, to- eller tre-cifret kanalnummer. 8

10 FJERNBETJENINGEN OPEN/CLOSE POWER Knappen MENU Tryk på denne knap, når du vil kalde OSD menuen frem på skærmen for at foretage dine indstillinger. P.P Knappen PROG +/- Tryk på knappen PROG +, når du vil skifte til en kanal, der har et højere nummer, eller PROG -, når du vil skifte til en kanal med et lavere programnummer. -/-- Q. VIEW SWAP Knappen VOL +/- Tryk på knappen VOL + eller VOL -, når du vil skrue op eller ned for lyden. Knappen Q.VIEW (tilbage) Tryk på denne knap, hvis du vil gå tilbage til den sidst sete kanal. REPEAT MUTE VOL- PROG+ MENU SOURCE VOL+ Knappen SWAP (byt) Du kan ændre rækkefølgen på TV-kanalerne. Tryk på knappen Swap for at kalde menuen Swap frem på skærmen, som vist på tegningen herunder. Du kan nu flytte rundt på kanalerne. Hvis du f.eks. vil bytte om på kanalerne 1 og 7, skal du trykke på knappen "SWAP", trykke på knappen "PROG+/-", vælge rækken Channel 1, trykke på knappen "VOL+/-" og indstille kanalnummeret til "1". På samme møde indstilles Channel 2 til "7". Flyt til sidst cursor til punktet "Channel Swap" og tryk på knappen "VOL+/-" for at gennemføre ombytningen. ASPECT PROG- REVEAL SIZE STOP MIX INDEX TEXT SUB.PAGE ANGLE SLOW TITLE ZOOM DVD MENU PROGRAM SUBTITLE DVD SETUP ENTER GOTO AUDIO DISPLAY Knappen ASPECT (aspektrate) Tryk på denne knap for at vælge aspektrate: 16:9, 4:3, ZOOM eller PANORAMA. Knappen I/II Tryk på denne knap for at ændre indstilling for stereolyd: MONO, NICAM eller A2. 9

11 KNAPPER TIL TEKST-TV (ikke alle modeller) Gælder kun modeller, der tilbyder funktionen TEKST-TV. OPEN/CLOSE POWER Knappen TEXT (Tekst-TV) Tryk på denne knap, når du vil åbne eller lukke for Tekst-TV. P.P Knappen INDEX Tryk på denne knap, hvis du vil kalde index-siden frem på skærmen. Knappen REVEAL (vis) Tryk på denne knap, hvis du vil vise de skjulte oplysninger, der er gemt på visse Tekst-TV sider (f.eks. svaret på en gåde eller en quiz). Tryk på knappen igen for at skjule oplysningerne. -/-- REPEAT Q. VIEW SWAP Knappen MIX Tryk på denne knap, hvis du vil aktivere funktionen Mix. (Hvis du vil anvende SUBTITLE (undertekster) eller siden NEWSFLASH (nyhedsflash), skal du vælge funktionen mix). Tryk på samme knap igen, når du vil afslutte. MUTE VOL- PROG+ MENU SOURCE VOL+ Knappen SIZE (størrelse) Tryk på denne knap, hvis du vil ændre størrelsen på det, der vises på Tekst-TV siden. Du kan vælge blandt følgende muligheder: - Øverste halvdel af siden forstørret - Nederste halvdel af siden forstørret - Normal visning ASPECT PROG- REVEAL SIZE STOP INDEX TEXT MIX SUB.PAGE Knappen STOP Tryk på denne knap, hvis du vil fryse visningen af den aktuelle Tekst-TV side på skærmen. Tryk på knappen igen, når du vil gå videre i visningen af Tekst-TV. Knappen SUB.PAGE (underside) Tryk på denne knap, hvis du vil gå til undersiderne. ANGLE SLOW TITLE ZOOM DVD MENU PROGRAM SUBTITLE Knapper UDEN TEKST Har ingen funktion! AUDIO ENTER DVD SETUP GOTO DISPLAY 10

12 FJERNBETJENINGEN (DVD) OPEN/CLOSE POWER DVD modus: POWER Tryk på knappen, når du vil tænde eller slukke TV'et. P.P Knappen OPEN/CLOSE Tryk på knappen OPEN/CLOSE, når du vil lægge en disk i afspilleren eller tage den ud. Hold disken i kanten og midterhullet uden at berøre datasiden og labelsiden. Labelsiden skal vende væk fra dig. Skub omhyggeligt disken ind i afspilleren og lad afspilleren trække disken helt ind. Hvis det er en interaktiv DVD med afspilningskontrol, vises en menu herefter på TV-skærmen. -/-- Q. VIEW SWAP Knappen DVD MENU Ved afspilning af visse DVD'er skal du trykke på denne knap, hvis du vil gå tilbage til diskens rodmenu. REPEAT MUTE SOURCE Knappen PROGRAM Føjer en skæring til programlisten. Tryk på knappen PROGRAM, hvorefter "PROGRAM" vises på TV-skærmen. Du kan nu trykke på knappen " > " og "ENTER" for at markere punktet "START" og begynde afspilningen af det oprettede program. VOL- PROG+ MENU VOL+ Knappen SUBTITLE (undertekster) Når du trykker på denne knap, kan du skifte mellem de forskellige tilgængelige sprog til undertekster og ændre underteksterne til et andet sprog end det, der er valgt i afspillerens grundindstillinger - såfremt det ønskede sprog findes på den aktuelle disk. ASPECT PROG- Knappen DVD SETUP Tryk på denne knap, hvis du vil åbne eller lukke menuen opsætning. REVEAL SIZE STOP MIX INDEX TEXT SUB.PAGE ANGLE SLOW TITLE ZOOM DVD MENU PROGRAM SUBTITLE AUDIO ENTER DVD SETUP GOTO DISPLAY Knappen AUDIO (lyd) Når du trykker på denne knap, kan du skifte mellem de forskellige sprog til lydspor, der er tilgængelige på disken. Knappen GOTO (gå til) Tryk på denne knap, hvis du vil gå til et nærmere bestemt punkt på disken. Afspilleren har 3 forskellige søgemuligheder. Når søgeboksen vises på skærmen, kan du indtaste det ønskede punkt ved hjælp af de numeriske knapper og dernæst trykke på knappen PLAY for at begynde afspilningen af disken fra det valgte punkt. Indtastningen med de numeriske knapper vil være ugyldig, hvis du vælger et nummer, der er højere end antallet af skæringer på disken. Knappen DISPLAY Kalder afspillerens OSD display frem på skærmen. Knappen PREV/NEXT ( / ) Tryk på knappen hvis du vil springe til foregående eller næste kapitel på disken (DVD). Knappen FR/FF ( / ) Tryk på disse knapper, hvis du vil gå hurtigt frem eller tilbage ved 5 forskellige hastigheder. Tryk på knappen "PLAY", når du vil vende tilbage til normal afspilning. 11

13 FJERNBETJENINGEN (DVD) OPEN/CLOSE POWER P.P DVD modus: Knappen REPEAT (gentag) Hvis du trykker på denne knap, gentages afspilningen af en titel (DVD) eller alle skæringer (CD), når meddelelsen "ALL" vises på TV-skærmen. Når "Repeat chapter" vises på skærmen, gentages et kapitel (DVD) eller en enkelt skæring (CD). Når "Repeat off" vises på skærmen, er gentagefunktionen slået fra. Knappen PLAY/PAUSE Tryk på denne knap for at begynde afspilningen. Tryk på knappen igen, hvis du vil holde pause i afspilningen. Q. -/-- VIEW REPEAT MUTE PROG+ VOL- MENU ASPECT PROG- REVEAL SIZE STOP INDEX TEXT SWAP SOURCE VOL+ MIX SUB.PAGE ANGLE SLOW TITLE ZOOM DVD MENU PROGRAM SUBTITLE AUDIO Knappen STOP Når du trykker én gang på denne knap, afbrydes afspilningen, og afspilleren husker det sted på disken, hvor den var kommet til (funktionen resume, fortsæt). Hvis du trykker på knappen "PLAY" på dette tidspunkt, vil afspilleren fortsætte afspilningen fra samme sted på disken. Hvis du i stedet trykker på knappen STOP for anden gang, afbrydes afspilningen helt, og funktionen resume vil ikke længere være aktiv. Knappen TITLE (titel) DVD: Tryk på knappen TITLE, hvorefter DVD menuen eller oversigten over titlerne på disken vil blive vist på skærmen. Herefter kan du trykke på pileknapperne " " og knappen ENTER for at vælge programpunkter ud til afspilning. VCD: Tryk på knappen TITLE for at slå PBC afspilningskontrol til eller fra. Knappen ZOOM 1. Tryk på knappen ZOOM under afspilning eller still billede, hvis du vil aktivere funktionen Zoom. Den firkantede ramme vises kortvarigt i nederste højre hjørne af skærmen. 2. For hver gang, du trykker på knappen ZOOM, ændres visningen på skærmen i nedenfor nævnte rækkefølge: 2x normal 3x normal 4x normal 1/2x normal 1/3x normal 1/4x normal normal størrelse 3. Tryk på pileknapperne, hvis du vil bevæge dig rundt i billedet og ændre det udsnit, der vises på skærmen. 4. Når du vil vende tilbage til normal afspilning, skal du trykke på knappen ZOOM, indtil skærmen viser 1x. Bemærk: Funktionen Zoom kan muligvis ikke anvendes med alle DVD'er. N DVD SETUP ENTER GOTO DISPLAY Knappen ANGLE (vinkel) Hvis disken i afspilleren indeholder optagelser fra flere forskellige vinkler, kan du ændre kameravinklen under afspilningen. Tryk gentagne gange på knappen ANGLE under afspilningen, indtil du finder den vinkel, du vil se. Bemærk, at nummeret på den aktuelle vinkel vises på skærmen. N Bemærk: Indikatoren for vinkel blinker på skærmen under afspilning af scener optaget fra flere vinkler som angivelse af, at det er muligt at skifte vinkel. Knappen SLOW (slow motion) Tryk på denne knap under afspilning, hvis du vil aktivere funktionen slow motion. For hver gang, du trykker på knappen, skifter afspilningshastigheden som følger:1/2x - 1/4x - 1/8x - 1/16x normal afspilningshastighed. 12

14 EN GENNEMGANG AF MENUEN På dette TV kan du foretage alle nødvendige indstillinger gennem menuerne ved hjælp af knapperne "MENU", "VOL+/-" og "PROG+/-". Tryk på knappen "MENU" for at kalde menuen frem på skærmen. Tryk på knappen "PROG+/-" for at skifte fra den ene menu til den anden og tryk dernæst på knappen "VOL+/-" for at vælge det punkt i menuen, som du vil indstille. Tryk på knappen "PROG+/-" for at markere punktet og tryk på knappen "VOL+/-" for at ændre værdien eller indstillingen for det valgte punkt. Tryk på knappen "MENU" igen, når du vil lukke menuen. MENUEN PICTURE (billed) Her kan du indstille Contrast (kontrast), Brightness (lysstyrke), Hue (farvetone, kun NTSC), Saturation (farvemætning) og Sharpness (billedskarphed). SCALE (på fjernbetjeningen kaldes funktionen ASPECT, aspektrate): 16:9, 4:3, AUTO. PICTURE MODE (indstilling for billed): NORMAL, SOFT, VIVID og USER (brugerdefineret). MENUEN TV (kun i TV modus) AUTO TUNE (automatisk kanalsøgning): Tryk på knappen "VOL+/-" for at begynde den automatiske kanalsøgning, og tryk på knappen MENU, hvis du vil afbryde den automatiske søgning. MANUAL TUNE (manuel søgning): Åbner undermenuen manuel kanalsøgning. SOUND SYS. (lydsystem): B/G, D/K, I, L, L' (valgfrit) SKIP (spring over): Hvis dette punkt indstilles til ON, springes den aktuelle kanal over, når du bladrer gennem kanalerne. FINE TUNE (finindstilling): Kanalens frekvensdata kan finindstilles opad eller nedad ved at trykke på knapperne "VOL+/-". CHANNEL SWAP: I denne undermenu kan du vælge to kanaler og bytte om på deres placering. MENUEN SOUND (lyd) Her kan du foretage indstillinger for følgende punkter: VOLUME, BASS, TREBLE (diskant), BALANCE og SOUND MODE (valgmuligheder: NORMAL/ NEWS/ MOVIE/ USER (brugerdefineret). 13

15 EN GENNEMGANG AF MENUEN Function Language Blue Back TTX Language Color Temp. Reset English On WEST Normal Move Select Exit MENUEN FUNCTION (funktioner) LANGUAGE (sprog): Her vælger du sprog til OSD displayet. TXT LANGUAGE: Her vælger du tegnsæt til visning af Tekst-TV. Du kan vælge mellem AUTO, WEST, EAST, RUSSIAN, ARABIC og FARSI. BLUE BACK (blå skærm): Du kan indstille den blå baggrundsskærm til ON eller OFF. COLOUR TEMP: Her kan du vælge farvetemperatur; NORMAL, WARM, COOL eller USER (brugerdef.). RESET (nulstil): Vælg dette punkt, hvis du vil gendanne alle apparatets standardindstillinger. PC H-Position V-Position Clock Phase Auto ad just Move Select Exit MENUEN PC (kun i PC modus) H-POSITION/ V-POSITION (vandret og lodret position): Tryk på knappen VOL+/-, hvis du vil justere billedets vandrette og lodrette placering på skærmen. CLOCK (clockfrekvens): Tryk på knappen VOL+/-, hvis du vil minimere forekomsten af lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. PHASE (fase): Her kan du om nødvendigt justere billedets pixelfase, således at der ikke opstår billedforstyrrelser. AUTO ADJUST (automatisk justering): Vælg dette punkt, hvis du vil lade apparatet selv justere skærmen. Det tager nogle få sekunder, og mens justeringen foregår, vil skærmen være sort. BEMÆRK: Hvis TV'et er koldt, kan der forekomme en anelse "flimren", når du tænder det. Dette er normalt og er ikke tegn på, at der er noget i vejen med TV'et. Hvis det er muligt, bør du anvende VESA video-modus for at opnå den bedst mulige billedekvalitet på din LCD skærm. Ved andre opløsninger kan skalerede eller behandlede billeder muligvis ikke vises korrekt på skærmen. Der kan forekomme enkelte pixelfejl på skærmen i form af røde, grønne eller blå prikker. Dette har dog ingen indflydelse på skærmens funktionsevne. Undlad at presse med fingrene mod LCD skærmen i længere tid ad gangen, da dette kan beskadige din skærm. 14

16 GRUNDOPSÆTNING (DVD) SÅDAN GENNEMFØRER DU GRUNDOPSÆTNINGEN Tryk på knappen SETUP for at åbne menuen opsætning. Tryk på pileknapperne " " for at vælge det punkt, du vil indstille. Når du har foretaget de ønskede indstillinger, skal du trykke på knappen SETUP igen for at vende tilbage til visning af TV. Du kan foretage indstillinger i følgende undermenuer: GENERAL : går til siden med GENERELLE indstillinger. AUDIO : går til siden med indstillinger for Audio. DOLBY : går til siden OPSÆTNING AF DOLBY DIGITAL. PREFERENCE : går til siden med indstillinger for PRÆFERENCER. PASSWORD : går til siden med opsætning af KODE. -- Analog Audio Setup Page -- Downmix Stereo Go To Speaker Setup Page SIDEN AUDIO SETUP Dolby LT/RT Stereo Her foretages indstillinger for højttalere. DOWNMIX Stereo LT/RT: Audio i 2 kanaler, hovedkanal med surround. STEREO: Audio i 2 kanaler, højre hovedkanal med højre surround, venstre hovedkanal med venstre surround. -- General Setup Page -- TV Display Ps Angle Mark On Osd Lang Eng Closed Captions On Screen Saver On SIDEN GENERAL SETUP (generelt) On Off Go To General Setup Page Dolby On Off On Off English French German Italian Spanish Portuguese 4:3 PanScan 4:3 LetterBox 16:9 Følgende menupunkter kan ændres: TV DISPLAY (aspektrate): Her vælger du aspektraten for det billede, der skal vises på skærmen. 4:3 Pan&Scan: 4:3 Pan & scan. 4:3 LetterBox: 4:3 Letterbox. 16:9: 16:9 bredformat. ANGLE MARK (vinkelmærke): Her vælger du, om vinkelmærke skal være slået til eller fra (såfremt disken indeholder vinkler). CLOSED CAPTIONS: Faste undertekster er data, der er gemt i videosignalerne på visse diske. Før du vælger denne indstilling, skal du sikre dig, at disken rent faktisk tilbyder denne funktion, og at dit TV understøtter funktionen. SCREEN SAVER: Slår funktionen screen saver til eller fra. -- Dolby Digital Setup -- Dual Mono Dynamic Go To Dolby Digital Setup SIDEN DOLBY DIGITAL SETUP Dolby FULL 3/4 1/2 1/4 OFF Stereo L-Mono R-Mono Mix-Mono Følgende menupunkter kan ændres: DUAL MONO: Gengivelsesmåde, anvendes kun, når inputtet består af to af hinanden uafhængige lydkanaler (1/1 modus). Valgmulighederne er følgende: STEREO: Gengiver begge kanaler som de er. L-MONO: Gengiver udelukkende venstre kanal. R-MONO: Gengiver udelukkende højre kanal. Standardindstillingen er STEREO. DYNAMIC: Komprimering af dynamisk område. 15

17 GRUNDOPSÆTNING (DVD) SIDEN PREFERENCE SETUP (præferencer) [drawing] Dolby -- Preference Page -- Audio Subtitle Disc Menu Parental Default Eng Eng Eng Reset Go To Preference Page 1 Kid 2 G 3 Pg 4 Pg 13 5 Pgr 6 R 7 Nc17 8 Adult English French Spanish Chinese Japanese Korean Russian English French Spanish Chinese Japanese Korean Russian English French Spanish Chinese Japanese Korean Russian Følgende menupunkter kan ændres: AUDIO: Vælger sprog til lydsporet (såfremt sproget findes på disken). SUBTITLE: Vælger sprog til underteksterne (såfremt sproget findes på disken). DISC MENU: Vælger sprog til diskmenuen (såfremt sproget findes på disken). PARENTAL [børnesikring, gælder kun DVD]: Under dette punkt kan du slå afspilning af visse DVD'er fra, hvis du mener, at disse er uegnede for dine børn. Nogle DVD'er indeholder en ratingkode. Hvis diskens rating er højere end den, du har valgt under dette punkt, vil disken ikke kunne afspilles. Når du har valgt en indstilling under punktet PARENTAL, vil skærmen skifte til siden PASSWORD, hvor der efterfølgende skal indtastes en kode. Fra fabrikken er TV'et som standard udstyret med koden DEFAULT: Gendanner standardindstillingerne. SIDEN PASSWORD SETUP (kode) [drawing] Dolby - - Password Setup Page - - PASSWORD MODE PASSWORD ON ON OFF Go To Password Setup Page PASSWORD MODE: Her vælger du, om kode skal være slået til eller fra. Hvis du slår kode fra, vil børnesikringen ikke tjekke diskens evt. ratingkode. PASSWORD: Går til undermenuen Password Change. Dolby OLD PASSWORD NEW PASSWORD CONFIRM PWD OK OLD PASSWORD: Her indtastes den GAMLE kode (standardkoden er 1369), hvorefter cursor automatisk springer til punktet NEW PASSWORD. NEW PASSWORD: Her indtastes den NYE kode. Indtast en firecifret kode ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen, hvorefter cursor automatisk springer til punktet CONFIRM PASSWORD. CONFIRM PASSWORD: Her skal du bekræfte den NYE kode ved at indtaste den igen. Hvis koden ikke er korrekt, vil cursor forblive i feltet. Når du har indtastet den korrekte nye kode igen, springer cursor automatisk til punktet OK. OK: Når cursor står på dette punkt, skal du trykke på knappen ENTER for at bekræfte indstillingen. N Bemærk: Hvis koden er blevet ændret, vil den nye kode også gælde for børnesikringen. Standardkoden (1369) kan altid anvendes, uanset om du har indsat en ny kode. 16

18 TIPS TIL FEJLFINDING Kig i listen herunder efter en mulig løsning på problemet, inden du sender apparatet til service. Intet billede: Prøv en anden kanal, måske ligger problemet hos den aktuelle kanal. Finjustér kanalen. Kontrollér, at apparatet er indstillet til visning af TV. Kontrollér, at der er tændt for LCD skærmen. Kontrollér, om udstyret er forbundet korrekt. Ingen lyd eller forvrænget lyd: Kontrollér, at apparatet er indstillet til visning af TV, og at du har valgt de korrekte indstillinger for lyd. Finjustér kanalen. Problemet kan skyldes interferens fra et andet elektrisk apparat i nærheden. Drej antennen (hvis det er en indendørs antenne). Kontrollér, om udstyret er forbundet korrekt. Fjernbetjeningen virker ikke: Kontrollér, om batterierne er lagt korrekt i fjernbetjeningen (korrekt polaritet). Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde sensor på TV'et, når du betjener det. Fjern evt. genstande, der blokerer signalet mellem fjernbetjening og infrarød sensor på TV'et. Undlad at anvende fjernbetjeningen fra en afstand af over 8 meter fra den infrarøde sensor på TV'et. Tips til fejlfinding (PC modus): Meddelelsen "NO SIGNAL" vises på skærmen Kontrollér, om kablerne er forbundet korrekt. Kontrollér, at der er tændt for PC'en og evt. andet tilsluttet udstyr. Kontrollér, om PC'en skulle være i dvaletilstand. Kontrollér, at TV'et er indstillet til PC modus. Meddelelsen "UNSUPPORTED" vises på skærmen Kontrollér, om den valgte indstilling er kompatibel med skærmens specifikationer. Kontrollér, om kablerne er forbundet korrekt. LED indikatoren lyser, men der er intet billede Kontrollér indstillingerne for skærmen: Kontrast, lysstyrke. Kontrollér, om kablerne er forbundet korrekt. Enkelte usædvanlige prikker ses på skærmen: Der kan forekomme enkelte pixelfejl på skærmen. Disse vises som røde, grønne eller blå prikker. Dette har dog ingen indflydelse på skærmens funktionsevne. 17

19 ÅRSAGER TIL INTERFERENS Dit nye TV er udstyret med den nyeste teknologi til reduktion af interferens. Lokal indstråling kan dog forårsage forstyrrelser, der synligt påvirker billedet på skærmen. En korrekt opsætning og gode antenneforhold er din bedste sikkerhed mod sådanne forstyrrelser. RF INTERFERENS Et bølgemønster, der bevæger sig hen over skærmen, skyldes ofte en kortbølgeradio i nærheden, der sender eller modtager. DIATERMI Et sildebensmønster og delvist billedudfald kan være forårsaget af, at der anvendes diatermi-udstyr i en lægepraksis eller et hospital i nærheden. SNE Svage TV-signaler fra en kanal, hvis sender befinder sig langt væk, kan medføre et ustabilt billede med sne på skærmen. Problemet kan evt. løses med en antenne eller en antenneforstærker. SKYGGER Skygger på skærmen kan være forårsaget af, at TV-signalerne reflekteres tilbage fra omkringliggende bygninger, bakker, et fly eller lignende. Problemet minimeres, hvis antennen er placeret og indstillet korrekt. STARTENDE BILER Biler og elektriske motorer i nærheden kan forårsage små streger i billedet eller medføre, at billedet ruller på skærmen. 18

20 Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

21

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT " (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening.

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT  (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening. 31 32 ADVARSLER Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vigtige Forholdsregler

Vigtige Forholdsregler 1 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke apparatet

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. DFT-2616MK2 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C

22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C V- V+ P- P+ MENU SOURCE STANDBY Brugervejledning LDD-2260MC Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22 TFT LED MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C

22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C Brugervejledning TFD-2214MC Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye TV i brug og gem vejledningen til senere brug. 22 TFT LCD MPEG4/MPEG2 Kombineret TV+DVD med DVB-T+DVB-C Betjeningsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

24 LED TV med DVB. Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV med DVB. Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV med DVB Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold OBS 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Apparatet og medfølgende tilbehør 4 Oversigt over TV'et 4 Introduktion 5-8 1. Frontpanelet 5 2.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

FUNKTIONER OG KNAPPER DFT " (12,7 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening.

FUNKTIONER OG KNAPPER DFT  (12,7 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening. 1 2 ADVARSLER Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold Caution 2 Sikkerhedsoplysninger 3 Introduktion 4-7 Frontpanelet 4 Bagpanelet 5 Fjernbetjeningen 6-7 Grundlæggende

Læs mere

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning 22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201 Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tak fordi du valgte at købe denne TFT-LCD TV/Monitor. Vi anbefaler, at du læser sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedr. betjening

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Indhold. Generelle oplysninger Ordliste Håndtering af diske Fejlfinding Features Specifikationer... 40

Indhold. Generelle oplysninger Ordliste Håndtering af diske Fejlfinding Features Specifikationer... 40 2 Indhold TV-DVD Advarsler... 5 Sikkerhedsoplysninger... 6 El-sikkerhed... 6 Din personlige sikkerhed... 6 Indholdet i pakken... 7 Sådan tilslutter du dit TV... 8 Kom godt i gang... 9 Fjernbetjeningen...

Læs mere