Teglfliser med letklinkertilslag som facadebeklædning Materialemæssige undersøgelser og ophængningsprincipper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teglfliser med letklinkertilslag som facadebeklædning Materialemæssige undersøgelser og ophængningsprincipper"

Transkript

1 Afgangsprojekt ved BYG.DTU By og Byg. Ing Efterår 2006 Teglfliser med letklinkertilslag som facadebeklædning Materialemæssige undersøgelser og ophængningsprincipper Bilagsrapport Nanna Dahl Pedersen Michelle Herreholm s s032475

2 Bilagsliste 1 Mødereferater 2 Teglmasser 3 Overfladestruktur 4 Produktionsapparaturer 5 Resultater fra sigteanalyse 6 Data vedr. fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag 7 Teglfliser efter brænding 8 Bestemmelse af tilslagsmaterialets kornstørrelsesfordeling Forsøgsoplysninger 9 Bestemmelse af tilslagsmaterialets kornstørrelsesfordeling - Vejledning til eksperiment 10 Bestemmelse af tilslagsmaterialets kornstørrelsesfordeling - Forsøgsresultater, data 11 Artikeltegninger 12 Fotoregistrering 13 Artikel over forforsøg 14 Oversigt teglflise prøvelegemer 15 Bestemmelse af densitet og porøsitet Forsøgsoplysninger 16 Bestemmelse af densitet og porøsitet - Vejledning til eksperiment 17 Bestemmelse af densitet og porøsitet - Forsøgsopstilling og apparaturer 18 Bestemmelse af densitet og porøsitet - Forsøgsresultater, data 19 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning Forsøgsoplysninger 20 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning Apparaturer 21 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning - Vejledning til eksperiment 22 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning Forsøgsresultater, data 23 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning - Illustration af kapillarsugningsforsøg 24 Bestemmelse af udtørringsforløb Forsøgsoplysninger 25 Bestemmelse af udtørringsforløb Forsøgsapparaturer 26 Bestemmelse af udtørringsforløb Forsøgsresultater 27 Bestemmelse af udtørringsforløb Forsøgsresultater - udtørringsgrafer 28 Bestemmelse af udtørringsforløb - Relativ fugtighed og temperatur 29 Bestemmelse af bøjetrækstyrken Forsøgsoplysninger 30 Bestemmelse af bøjetrækstyrken Apparaturer 31 Bestemmelse af bøjetrækstyrken - Afvigelser fra ASTM C Bestemmelse af bøjetrækstyrken - Bestemmelse af lasthastighed 33 Bestemmelse af bøjetrækstyrken - Vejledning til eksperiment 34 Bestemmelse af bøjetrækstyrken - Forsøgsresultater, data 35 Bestemmelse af bøjetrækstyrken Lastgrafer 36 Bestemmelse af bøjetrækstyrken Fotodokumentation af brud 37 Bestemmelse af trykstyrke Forsøgsoplysninger 38 Bestemmelse af trykstyrke - Vejledning til eksperiment 39 Bestemmelse af trykstyrke Bestemmelse af lasthastighed 40 Bestemmelse af trykstyrke Apparaturer 41 Bestemmelse af trykstyrke - Afvigelser fra DS/EN Bestemmelse af trykstyrke Forsøgsresultater, data 43 Bestemmelse af trykstyrke Lastgrafer 44 Bestemmelse af trykstyrke Fotodokumentation af brud 45 Bestemmelse af frostbestandighed Forsøgsoplysninger 46 Bestemmelse af frostbestandighed Forsøgsdata 47 Bestemmelse af frostbestandighed - Afvigelser fra pren Bestemmelse af frostbestandighed - Fotodokumentation af frostskader 49 Bestemmelse af frostbestandighed Forsøgsresultater 50 U-værdi beregninger for let og tung ydervægskonstruktion

3 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat 1 1. sep Dato Eksamensprojekt Studerende 31. aug. 2006, kl Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Kurt Kielsgaard Hansen KKH Björn Johannesson BJO Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Endelig fastlæggelse af eksamensprojekt Referat ND og MH Evaluerede kort over sidste mødes input fra Søren Bøgh, den 24. aug. 06. Havde stor interesse i et eventuelt samarbejde med Danmarks Designskolen vedr. de nye teglfliser, som i øjeblikket er under udvikling. Drøftede mulige indgangsvinkler til et eksamensprojekt med de nyudviklede teglfliser. Hvilke laboratorieforsøg der ville være relevante og hvorledes den designmæssige del af opgaven kunne integreres. Følgende punkter blev fremlagt: Teglflisernes fremstillingsmetode i forhold til almindelige tegl. Materialets egenskaber skal undersøges indenfor følgende områder: Materialets, styrke som funktion af dimensionerne, porøsitet, faststofdensitet og kapillarsugningsevne. Materialets udholdenhed over for frost (med og uden salt) Materialeoverfladens modtagelighed, eventuelt med imprægnering. 1/36

4 Mødereferater Bilag 1 Hvorledes teglfliserne egner sig, til at blive anvendt som skærmværn ved motorvejene. Ophængningsmetoder. Teglflisernes designmæssige fremtræden i et byggeri. LBJ KKH Fremlagde et forslag til projektets designdel, som kunne omhandle en fuld udnyttelse af materialets egenskaber til det optimale. Eksamensprojektets designdel diskuteres nærmere ved næste møde når emnet endeligt kan fastlægges. Foreslår at der foretages et prøveforsøg i næste uge, for at undgå unødvendige fejl ved de endelige laboratorieforsøgende. Der skulle foretages prøveforsøg indenfor kapillarsugning, porøsitet og densitet. Tirsdag den 5. sep. og onsdag den 6. sep. afsættes til prøveforsøgene. Uddelegerede opgaver ND og MH KKH ND og MH KKH Tager efter mødet kontakt til Søren Bøgh, for at drøfte muligheden for et samarbejde med Danmarks Designskolen omkring teglfliserne. I den forbindelse skal der stilles sikkerhed for en disponering af minimum 10 teglfliser til eksamensprojektet, som skal anvendes til forsøg og lignende. Hvis der er mulighed for et samarbejde aftales der et møde snarest med Designskolen og eventuelt en repræsentant for Rockwool. Fremsender øvelsesvejledning, som skal anvendes ved prøveforsøget. Fremsender et skema for hvilke dage eksamensprojektets involverede er beskæftiget med andet og derfor ikke er til rådighed for projektet. Finder projektets sagsnummer. Nye mødedatoer mm. 5. sep. 06 prøveforsøg Kl lokale sep. 06 prøveforsøg Kl lokale 037 Fremtidige vejledermøder vil blive afholdt hver fredag kl i KKH s kontor. 2/36

5 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat 2 7. sep Dato Location Eksamensprojekt Studerende 7. sep. 2006, kl Danmarks Designskole, Strandboulevarden 47, 2100 Ø Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Peter Mackeprang PM Snorre Læssøe Stephensen SLS Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Introduktion til eventuelt samarbejde mellem DTU og Designskolen. Referat PM og SLS Gav en kort introduktion til de keramiske teglfliser og deres egenskaber, bl.a. via power point show og materialeprøver. Teglflisernes tekniske egenskaber: Svind ca. 0,5 %. Det minimale svind medfører stor formstabilitet og meget få indre spændinger. Dette ligger til grund for at fliserne kan produceres i større format end normalt. Stor vandabsorption ønsker at bibeholde tegls gode fugttransporterende egenskab til både at optage og afgive vand. Stor reduktion af egenvægten Til fremstilling af de nyudviklede teglfliser anvendes samme type ler, som bruges til fremstilling af almindelige tegl, ligeledes produktionsanlæggene til almindelige tegl anvendes til at producere de nye teglfliser. Således fremmes producenternes interesser for fliserne. 3/36

6 Mødereferater Bilag 1 Teglfliserne fremstilles ud fra teknikken med tørpresning, der anvendes ved fremstilling af tyndfliser. Det er denne metode, som ligger til grund for det lille svind. Presningen giver mulighed for at lave relieffer og strukturer i fliserne. I Danmark er der indtil videre inden producenter, som anvender denne teknik. Designskolen producerer derfor på givent tidspunkt fliserne selv. I øjeblikket producerer de teglfliser i formaterne 32x32 og 45x45, samt rektangulære formater til støjværn. Fremstilling af de rektangulære teglfliser foregår ved hjælp af stampning, hvilket skyldes, at Designskolen ikke besidder de maskiner og lign. der skal til for at fremstille det pågældende format. Øvrige formater fremstilles ved hjælp af en traditionel pressemaskine, uden måler for trykstyrken de ved ikke hvor stort pres stenene udsættes for! De to forskellige presse metoder giver udslag i en grov og finere overfladestruktur. Teglfliserne fremstilles med forskellige relieffer, farver og glaseringer. Reliefferne forberedes i formen og kommer derved til udtryk under presningen. Farvemønstrer påføres ved sprøjtepistol og kan derfor også gøres ved industriel produktion. SLS PM og SLS Fortæller om en nyopfunden glasering. Fordelen ved den nye glasering er at den brændes ned i stenen og derfor ikke skaller af ved bl.a. frost. Samtidig tillader glaseringen fugttransport. Følgende undersøgelser er foretaget: Vandoptagelse Frostfastforsøg Støjabsorption Glasurtransparensen Følgende undersøgelser er ikke foretaget men ønskes: Materialets trykstyrke (afhænger af tryk ved presning) Emner til vores projekt blev diskuteret: Undersøgelse af vandabsorption i en bestemt konstruktion Produktion af teglflise ved presning på laboratoriepresse (ca. 10 t) og bestemmelse af trykstyrke. Hvis vi har mulighed? (SLS kan levere alt materiale og vil stå for brænding). Konkret bygning til designprojekt ophængning. Fliser kan godt stå til vores disposition. 4/36

7 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver ND og MH Nye mødedatoer mm. Nærmere fastlæggelse af projektet og fliseforbrug. Undersøgelse af pressemuligheder på DTU. Ingen fastlagt dato. 5/36

8 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat sep Dato Location Eksamensprojekt Studerende 8. sep. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Kurt Kielsgaard Hansen KKH Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Ugentligt vejledermøde Referat ND og MH Gennemgang af mødet med Peter Mackeprang og Snorre Stephensen torsdag. Præcisering af svindet for teglfliserne. Peter Mackeprang oplyste til mødet 7. sep. at svindet på teglfliserne var nede på 0,5 %. Dette svind skal forstås som det svind i formbarheden, der forekommer ved brænding brændingssvindet. Statusrapport vedr. teglfliserne udarbejdet af Snorre Stephensen ønskes tilsendt snarest. KKH Det blev diskuteret om hvorvidt vi ville kunne foretage presning af teglfliserne i forsøgshallen på DTU. Det endelige svar ligger hos Jørgen Bjørnbak-Hansen, som er laboratorieingeniør i forsøgshallerne bygning 119. Der skal udarbejdes note med tegninger af presse opstilling og tilhørende beskrivelser. Muligheden for transport af pressede fliser skal overvejes. Designskolen kontaktes vedr. detaljer omkring presning og transport. 6/36

9 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver Det foreslås og diskuteres hvorledes teglfliserne kan sammenlignes med eksisterende bygning og sten, således at man har noget at sammenlignes vores forsøgsresultater og konklusioner med. Bygning 113 (Miljø og Ressourcer) på DTU foreslås, da facaderne er beklædt med skærmtegl. Det skal da undersøges hvorvidt der ligger tegningsmateriale (byggetekniske tegninger) på bygningen. Hvis dette findes kan der efterfølgende startes registering af eksistrende bygning. Hvis det er muligt at fremskaffe et rest antal af de pågældende skærmtegl, kan der med fordel udføres parallelle forsøg mellem skærmtegl og teglfliser. Det vil da være en fordel hvis fliserne har ca. sammen dimensioner. Søren Bøgh kontaktes senere for oplysning af hvilket fynsk teglværk, der har produceret skærmteglene og evt. om vi kan få materialer til forsøg fra det pågældende teglværk. Fliserne skal undersøges mht. materiale egenskaber og i sammenhæng med henholdsvis tung og let konstruktion. Her nævnes bl.a. beregning af dugpunkter og fugtforhold. Bøjningsstyrke- og trykstyrkeforsøg ønskes tilføjet til liste over forsøg. Forsøgsliste opdateres til næste møde. Det diskuteredes hvorvidt vi skal lave støjundersøgelser på teglfliserne eller om det bliver for meget til eksamensprojektet. Kontakt til Rockwool, som står for lydprojektet. ND og MH Kontakter Designskolen for tilsendelse af statusrapport og nærmere oplysninger om presning af fliserne på DTU. Udarbejder notat til Jørgen Bjørnbak-Hansen vedr. presning. Udarbejder opdateret forsøgsliste. Udarbejder rapport over prøveforsøg. LBJ Kontakter Campusservice for tegningsmateriale på bygning 113. Nye mødedatoer mm. Vejledermøde fredag 15. sep kl Byg. 118 lokale 042 7/36

10 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat sep Dato Location Eksamensprojekt Studerende 15. sep. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Referat Kurt Kielsgaard Hansen KKH Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Ugentligt vejledermøde Lotte var forhindret i at deltage i mødet. Godkendelse af referat fra mødet den 8. sep. 06. MH og ND manglede dog stadig at opdatere en forsøgsliste. KKH MH og ND Spurgte til hvorvidt ND og MH har tilstrækkelig materiale omkring beregninger af dugpunkt og temperatur- og fugtforhold. Refererer over samtalen med Ulla G. Jacobsen (UGJ) den 13. sep. 06. Fire halve skærmtegl blev lagt til tørring i 13. sep. 06 ved 105 ºC, og bliver efterfølgende taget ud den 20. sep. 06 til afkøling. Den 21. og 22. sep. 06 foretages der forsøg omkring porøsitet, densitet og kapillarsugning. Uafklarede spørgsmål til Peter Mackeprang og Snorre Stephensen blev diskuteret. Følgende spørgsmål blev fremlagt: - Hvordan sikres det, at teglfliserne har samme tykkelse? - Hvordan forholder blandingsmassen sig under kørslen til og fra DTU? - Hvordan skal teglfliserne placeres under tørringen på DTU? - Hvordan foregår brændings- og afkølingsforløbet? 8/36

11 Mødereferater Bilag 1 - Teglflisernes blandingsforhold. - Hvilke teglfliser vil de fremstille på DTU med og uden glasur? Presningen af teglfliserne på DTU blev berørt indenfor nedenstående emner: - Der skal foretages vejning af fliserne efter presning, efter tørring på DTU og igen efter brænding. - Teglflisernes dimensioner skal opmåles før og efter brænding, således at teglflisernes tørringssvind og brændingssvind kan bestemmes. (Der skal findes en metode til at mærke stenene) Til frostforsøget samt opsugnings- og fordampningsforsøget ville det være hensigtsmæssigt at foretage forsøg med teglfliser, med og uden glasering. Vedrørende bøjningsforsøget med skærmtegl vil det være hensigtsmæssigt at dele stenen således, at prøvelegemet bliver plant. Pga. stenens struktur skal laves bøjningsforsøg på begge leder. Emner til den endelige rapport blev diskuteret: - Notat omkring fremstilling af traditionelle tegl og teglfliser - Gennemgang af eksisterende forhold ved bygning 113 KKH Uddelte materiale omkring fugt. Uddelegerede opgaver ND og MH Udarbejder forsøgsliste. Samtidig opstilles en liste over antallet af sten, der skal anvendes til de givende forsøg, således at det præcise antal sten der skal bruges til projektet bestemmes. Udarbejder dagsordner for fremtidige vejledermøder. Bearbejdning af eksisterende forhold ved bygning 113 kort fremlæggelse i næste uge. Samtidig findes en bygningskonstruktion, som modsvarer den eksisterende, således at designprojektet udarbejdes for henholdsvis en let og tung konstruktion. Udarbejder en liste med hovedoverskrifter til den endelige rapport. Afleveres indenfor 14 dage. Kontakter Ulla vedr. fordampningsforsøg og drøfter med hende, hvorvidt der skal tørres silicagel til forsøgene i uge 38. 9/36

12 Mødereferater Bilag 1 Kort beskrivelse af forsøg vedr. overflademodtagelighed, som skal afleveres til en forhenværende Phd. studerende Eva Møller. KKH Kritik på afleverede artikel over prøveforsøg. Der aftales en mødedato for KKH, ND og MH slut næste uge, hvor artiklen kan gennemgås. Finder øvelses standarder frem til følgende forsøg: - 4-punktsbøjning - Trykstyrke - Frostprøvning Nye mødedatoer mm. Vejledermøde fredag 22. sep kl Byg. 118 lokale 042 KKH deltager ikke i dette møde. 10/36

13 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat sep Dato Location Eksamensprojekt Studerende 22. sep. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Ugentligt vejledermøde Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 15. sep Projektets status 3. Gennemgang af eksisterende forhold ved bygning Opbygning af hovedrapport samt emneberøringer 5. Forsøg omkring overflademodtagelighed 6. Eventuelt Referat KKH fraværende til møde. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Mødereferat godkendt. 2. Projektets status. Har netop (fredag morgen) afsluttet forsøg vedr. kapillarsugning og porøsitet/densitet for skærmtegl. Mandag sættes forsøg med udtørring i gang. 11/36

14 Mødereferater Bilag 1 Venter på svar fra Peter Mackeprang og Snorre Stephensen vedr. mail sendt 19. sep. 06. Vi har netop modtaget mail, hvor de bekræfter, at alt er, som det skal være til presningen mandag. Vi venter dog stadig svar på de stillede spørgsmål og forventer at få svar mandag (25. sep. 06) ved presningen på DTU. Venter på kritik af artikel Prøveforsøg Porøsitet, densitet og kapillarsugning fra KKH. 3. Gennemgang af eksisterende forhold ved bygning 113. Kort præsentation af bygning 113. De fire facader, hvor der er teglbeklædning, består af lette ydervægskonstruktioner; en typisk ombygning af stålprofiler, isolering og gipsplader. Skærmteglene er fastgjort på vandrette trælægter og står mere end de hænger. Holdes på plads af ovenstående skærmtegl. Det blev diskuteret om den eksisterende konstruktion er sund. Det besluttes, at bygning 113 ombygges til tunge konstruktioner, hvor man normalt vil anvende skalmuring. 4. Opbygning af hovedrapport Gennemgang af overskrifter til hovedrapport ( Emner_rapporter på fildeling, brugergruppe Teglfliser). Det blev diskuteret hvorvidt man, under punkt 3. Tegl, skulle rette fokus på tagsten, idet at en facade beklædt med skærmtegl kan sammenlignes med en tagstensbeklædning; både i produktion, anvendelse og ophæng. ND og MH vil snakke med Søren Bøgh om besøg på teglværk, hvor de producerer tagsten og skærmtegl. Punkt 9. Diskussion og punkt 10. Konklusion i hovedrapporten blev diskuteret, hvorvidt der skal diskuteres/konkluderes på hele eksamensprojektet, altså både på den tekniske del og design delen, så man herved får en bedre integrering af de to rapporter. Formatet på rapporterne blev ligeledes overvejet. Hovedrapporten i A4-format og designrapporten i A3-format. Eventuelt samles med spiralryg. Björn udleverede uddrag fra Byggnadsmatrial af Per Gunnar Burström. LBJ foreslog, at vi skulle begynde at indsamle materiale vedr. ophængningsmetoder, tegl osv. i mappe. 5. Forsøg omkring overflademodtagelighed Det blev diskuteret hvorvidt at undersøgelser vedr. overflademodtagelighed bør slettes fra forsøgslisten. Dette begrundes med, at det bliver for omfattende, idet der da vil blive for mange forsøg i forhold til projektets tidshorisont. 12/36

15 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver 6. Eventuelt ND og MH Kontakter Jan Lynge fra Campus Service Bygningsvedligeholde om hvorvidt fliserne på byg. 113 har været rengjort. Kontakter Søren Bøgh vedr. besøg på teglværk. Finder detaljetegninger fra byg 113 hos Annie Rasmussen. Finde tung konstruktion til bygning 113. LBJ KKH Fremskaffer bog om husbygning. Kritik på afleverede artikel over prøveforsøg. Finder øvelses standarder frem til følgende forsøg: - 4-punktsbøjning - Trykstyrke Frostprøvning Nye mødedatoer mm. Presning af teglfliser: mandag 25.sep. 06 kl Forsøgshal byg Vejledermøde: fredag 29.sep. 06. kl /36

16 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat 6 3. okt Dato Location Eksamensprojekt Studerende 29. sep. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Dagsorden Referat Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Ugentligt vejledermøde 7. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 22. sep Projektets status 9. Artikelskrivning 10. Gennemgang af forsøgsliste 11. Eventuelt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 22. sep. 06 Mødereferat godkendt. På baggrund af sidste referat blev følgende besluttet: - Hovedrapporten og rapporten over designprojektet skrives i to separate rapporter. Der foretages dog en samlet konklusion over hele projektet, som skrives i hovedrapporten. - Forsøg vedrørende overflademodtagelighed droppes. 2. Projektets status. Fredag den 29. sep. 06 blev teglfliserne brændt på Danmarks 14/36

17 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver Designskole. Snorre leverer teglfliserne til DTU fredag den 6. okt. 06. Venter på svar fra Søren Bøgh vedrørende besøg på teglværk. Der skrives efterfølgende et referat fra besøget på teglværket. 3. Artikelskrivning Tirsdag 3.okt kl. 8:30 mødes KKH, BJO, ND og MH til en gennemgang af den afleverede artikel over prøveforsøgene. 4. Gennemgang af forsøgsliste Den udarbejdede forsøgsliste ser fornuftig ud. 5. Eventuelt Det blev besluttet af emnet støj kort berøres i rapporten. Der foretages ikke forsøg indenfor dette område, da det ville være for omfattende og derved være et projekt i sig selv. Det blev vedtaget, at designprojektet indledes fra dags dato. LBJ, ND og MH aftaler en dato for et møde, hvor designprojektet kan diskuteres. ND og MH Uarbejder et kort referat over forsøgsstandarderne, som efterfølgende udleveres til alle. Undersøger om der inde på Dansk Standards hjemmeside, er nogle standarder vedr. frostforsøg. Uploader forsøgsliste. Uploader statusrapport fra Snorre og Peter. LBJ Mailer mandag den 2. okt. 06 nogle detaljer vedr. tagstens oplægning. Finder tegninger fra byggeriet i Ballerup, hvor der er anvendt skærmtegl. Nye mødedatoer mm. Tirsdag den 3. okt. 06 kl KKH, BJO, ND og MH mødes til en gennemgang af artiklen over prøveforsøgene. Fredag den 6. okt. 06 kl Vejledermøde. Lotte er forhindret i at deltage. 15/36

18 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat 7 5. okt Dato Location Eksamensprojekt Studerende 6. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Kurt Kielsgaard Hansen KKH dtu.dk Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden Referat 12. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 22. sep Projektets status 14. Gennemgang af forsøg 15. Gennemgang af forsøgsliste 16. Eventuelt Lotte er forhindret i at deltage. 1. Godkendelse af referat Referat godkendt 2. Projektets status ND og MC har fundet adresse til de skærmtegls beklædte bygninger i Ballerup. Lotte finder tilhørende tegninger til næste møde. 16/36

19 Mødereferater Bilag 1 Statusrapporten fra SST og PMA er blevet uploaded på Campusnet. ND og MH har i ugens løb beskrevet brændings- og presningsprocessen, som senere uploades på fildeling. Ved beskrivelse af presningen skal der være et skema, hvor man kan se, hvor meget de enkelte fliser er presset, både angivet i % og MPa. Kurt stiller spørgsmål til om det hedder ler- eller letklinker. Undersøges til næste møde. Hammershøj rødler henviser navnet til teglværket eller? Svar findes til næste møde. Kendskab til sigtekurverne for Leca- og Maxit tilslaget er interessant for forståelse af materialet. Der kan foretages sigteprøver på DTU, hvis vi får materialeprøver fra designskolen. SST kontaktes vedr. dette. Alternativt kan producenternes hjemmeside besøges, leca.dk / maxit.dk. Det besluttes, at de teglfliser vi har presset på DTU vil blive omtalt som teglfliser med letklinkertilslag. 3. Gennemgang af forsøg / 4. Forsøgsliste ND og MH har gennemlæst standarder for bøjnings- og trykforsøg; henholdesvis ATSM C 880 Flexural Strengt of Dimensional Stone og DS/EN Prøvningsmetoder for byggesten til murværk Del 1: Bestemmelse af trykstyrke. Teglfliser med letklinkertilslag: BJO foreslår, at vi bøjningsprøver med ¼ størrelses brede fliser (ca. 8 cm) i stedet for 1/3 (ca. 11 cm) af risiko for et lændegående brud i stedet for et tværgående. På baggrund af dette besluttes det, at fliserne deles i ¼. Pga. begrænset antal teglfliser skal samme sten bruges til både trykog bøjningsforsøg dette gælder kun for flisernes presset ved 8 og 11 %. Først udføres bøjningsforsøget, hvorefter de to yderste 1/3 vil blive genbrugt til henholdsvis tryk- eller kapillarsugningsforsøg. Den midterste 1/3 for en flise presset 5 % og 11 % (ydre grænser) laves der ekstra kapillarsugningsforsøg på. Dette for at se om en eventuel revnedannelse fra bøjningen vil have konsekvenser for opsugningen. Forsøgsliste opdateres og uploades på Campusnet til næste møde. Når der udføres kapillarsugning på teglfliser med glasur suges på den glaserede side. Sidernes lukkes med silicone. 17/36

20 Mødereferater Bilag 1 Det besluttes, at der ved kapillarsugningsforsøget ikke slukkes for tiden når der vejes. Samme metode skal anvendes for alle forsøg. Ved efterbehandling af forsøgsdata optegnes karakteristiske arbejdskurver og E-moduler udregnes for de tre forskellige fliser (5, 8 og 11 %). Det vigtigste er dog brudstyrkerne. Skærmtegl bygn. 113: Styrkeprøves i samme formater som teglfliserne. Der udføres styrkeforsøg som følgende; fire m. profiler (langsgående), fire u. profiler. Ebba kontaktes vedr. nedslibning af profiler. Det diskuteres, hvorvidt prøverne skal for-konditioneres ved styrkeforsøgene RF svarer til almindeligt udeklima, men vil tage 14 dage. Det besluttes derfor, at begge slags fliser før styrkeforsøgene kun konditioneres ved RF pga. det tidsmæssige aspekt. Flisernes vejes til, der opnås konstant vægt. Klimarum på RF findes i kælderen. Fliserne markeres med tydeligt skilt (navne, projekt, tel) under opbevaring i klimarum. Rapporten om natursten fra sidste semester gennemlæses for at bestemme hastigheden på lastpåvirkningen ved bøjning og tryk og størrelse af vederlag. Vederlag dog ikke mindre end 15 mm. De fundne størrelser vil være udgangspunkt for vores forsøg. I næste uge udføres prøveforsøg med tryk- og bøjning - torsdag kl i den lille hal. Det aftales med Christian Rasmussen, hvorvidt der skal indlægges blødt underlag mellem vederlag og prøveemne, så det kan bevæge sig. Bjørn undersøger til næste møde, hvorvidt der findes svenske standarder for frostprøvning på tegl. 5. Eventuelt Det besluttes, at artiklen over prøveforsøget ikke revideres foreløbig. Erik er væk i uge 43, så fliser skal tilskæres inden. Kurt er i Grønland fra uge 43 til 17.november 2006, men vil være at kontakte på mail. 18/36

21 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver BJO ND og MH Finder svensk standard om frost. Snakker med Ebba og nedslibning af profiler på skærmtegl. Kontakter Kurt Degn fra Randers Tegl for at undersøge, hvorvidt De ligger inde med sigtekurver for Hammershøj rødler, samt hvilke mineraler leret indeholder. Uploader reviderede forsøgsliste Tekst omkring brændings- og presningsprocessen uploades. Snorre levere i uge 41 en afmålt blanding af de to typer af letklinker, som er anvendt i fremstillingen af teglfliserne. Dette skal senere anvendes til, at foretage en sigtekurve over de to materialer. LBJ Finder tegninger på Ballerup bebyggelse Næste møder m.m. Næste vejleder møde: fredag 13. okt. 06 kl Prøveforsøg på bøjning og tryk udføres torsdag 12. okt. 06 kl bygning /36

22 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat okt Dato Location Eksamensprojekt Studerende 13. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Kurt Kielsgaard Hansen KKH Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden Referat 17. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6. sep Projektets status 19. Prøveforsøg 20. Frostforsøg 21. Sigtekurver for letklinker 22. Fordampning 23. Eventuelt Lotte deltog ikke i mødet. 1. Godkendelse af referat Referat godkendt. Ingen kommentarer. 2. Projektets status D. 12. okt. blev der foretaget prøveforsøg for 4-punktsbøjning og tryk. 20/36

23 Mødereferater Bilag 1 Designprojektet er blevet udskudt til start uge 42 pga. tidspres med at få skåret stenene og efterfølgende lagt disse i klimarum. Dette skyldes, at de endelige forsøg vedrørende 4-punktsbøjning og tryk skal foretages i uge 43. Søren Bøgh har netop meldt tilbage, d. 16. okt., om vi kunne have interesse i at besøge Vedstaarup Teglværk. 3. Prøveforsøg Prøveforsøget for tryk foretaget d. 12. okt. mislykkedes, da prøven væltede inden der skete brud. Dette skyldes, at højden var for stor i forhold til grundfladen. Højden skal svare til omtrent tre gange grundfladen. Bøjningsforsøget viste, at skærmteglene i gennemsnit kunne klare omtrent 10 MPa. 4. Frostforsøg KKH refererer til en tekst om frostforsøg han har fundet. Forsøget bygger på en metode, som omhandler 12 fryse/tø cykler med efterfølgende bøjningsforsøg. KKH uploader teksten på fildeling. Dette forsøg virker overkommeligt mht. den pressede tid og det besluttes derfor, at denne metode anvendes. Det besluttes, at der i hovedrapporten skrives et kort afsnit omkring de forskellige metoder til frostforsøg fra henholdsvis teknologisk institut, standard for natursten, den svenske standard og den nye metode KKH har fundet. 5. Sigtekurve for letklinker Ulla viste, hvilke apparaturer, som skal anvendes til at foretage en sigteanalyse. Der foretages en sigteanalyse for letklinkerne i uge 42. Til forsøget skal der anvendes følgende fraktioner: 0.075, 0.125, 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8. KKH uploader en vejledning for grusprøvning. 6. Fordampning Det igangværende fordampningsforsøg afsluttes. Ved de efterfølgende fordampningsforsøg placeres termohydrografen lidt væk fra prøvelegemerne således, at prøvelegemerne ikke har for stor påvirkning på denne. 7. Eventuelt I artiklerne for de enkelte forsøg udarbejdes et kort teoriafsnit, samt en mere uddybende forsøgsgennemgang, der vedlægges som bilag. 21/36

24 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver ND og MH Kontakter Kurt Degn fra Randers Tegl for at undersøge, hvorvidt De ligger inde med sigtekurver for Hammershøj rødler, samt hvilke mineraler leret indeholder. Uploader reviderede forsøgsliste Tekst omkring brændings- og presningsprocessen uploades. LBJ KKH Finder tegninger på Ballerup bebyggelse Uploader frostforsøg og vejledning til grusprøvning. Næste møder m.m. MH og ND Næste vejleder møde: fredag 27. okt. 06 kl punktsbøjning: onsdag d. 25. okt. kl i den lille forsøgshal Tryk: torsdag d. 26. okt. kl i den lille forsøgshal 22/36

25 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat nov Dato Location Eksamensprojekt Studerende 31. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden 24. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13. sep Projektets status 26. Trykforsøg 27. Designprojekt 28. Eventuelt Referat KKH deltog ikke i mødet pga. arbejde i Grønland. Mødet blev afholdt i stedet for vejledermøde planlagt fredag 26. okt. 06 pga. sygdom hos Lotte. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Intet at bemærke. Referat godkendt. 2. Projektets status. 23/36

26 Mødereferater Bilag 1 Der blev udført bøjningsforsøg torsdag 25. okt. Prøveforsøg og forsøg gik efter planen og uden de store problemer. Artikel vedr. bøjning er under udarbejdelse og forventes færdig til fredag 3. nov. Artiklen mailes til samtlige vejleder i løbet af fredagen til gennemgang for fejl og mangler fra KKH og BJO. Det blev diskuteret hvorvidt lastgrafer vist i artiklen skulle vises ved enten Last (i Newton) eller spænding (i MPa) regnet efter Naviers formel på y-aksen og tid (i sekunder) af x-aksen. Det besluttes, at vise graferne hvor der omregnes til spænding, da der her tages hensyn til tværsnitsarealerne. Der udføres densitet, porøsitet og kapillarsugning og fordampningsforsøg torsdag og fredag i denne uge (uge 44). Artikler for sigtekurveforsøg, kapillarsugning, densitet/porøsitet, tryk og bøjning er under udarbejdelse. 3. Trykforsøg. Det har i løbet af ugen været diskuteret, hvilke dimensioner prøvelegemerne skal have under trykprøvningen. Det blev besluttet fredag 26. okt. ved endelig opskæring at beholde dimensionerne (HxBxD) 60x80x20mm, hvor trykfladen er 20x80mm for at undgå søjlevirkning. Alle prøvelegemer er lagt i klimarum. Trykforsøg udføres onsdag 8.nov. 4. Designprojekt Første designudkast gennemgået og diskuteret. Udgangspunkt for første forslag: let ydervægskonstruktion, separat bærende system, design af profil der integrerer ophængningen. Forslagets gennemgående ide er, at profilet er mere stående end hængende for at ikke at udsætte materialet for træk. De bagved liggende vandrette lægter tilføjer/hjælper fliserne med at holde vandret orden, samtidig med at holde lodret orden en intelligent lægte. Dette for at undgå et uordentligt forbandt som ved byg 113, hvor fliserne hænger mere eller mindre tilfældigt. Det diskuteres, hvilket materiale lægterne kunne laves af; træ, stål eller eventuelt plastik. MH og ND udarbejder gode målfaste detaljer, snit og opstalter over forslaget til næste møde. Samtidig overvejes farver og skygger. Andet forslag udarbejdes på skitseplan til næste møde. 29. Eventuelt. Intet at bemærke. 24/36

27 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver MH og ND færdiggører første designforslag og udarbejder nyt forslag på skitseniveau. ND og MH færdiggører artikel om bøjning til fredag 3. nov. Den sendes til samtlige vejledere for kritik og senere gennemgang. Næste møder m.m. Næste vejleder møde fredag 3.nov. aflyses. Næste møde afholdes i stedet først fredag 10.nov kl Der udføres densitet, porøsitet og kapillarssugning torsdag og fredag i slutningen af denne uge (2. og 3. nov.). Der udføres trykforsøg onsdag 8.nov i byg /36

28 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat nov Dato Location Eksamensprojekt Studerende 10. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden 30. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13. sep Projektets status 32. Designprojekt 33. Eventuelt Referat KKH deltog ikke i mødet pga. arbejde i Grønland. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Intet at bemærke. Referat godkendt. 2. Projektets status. Onsdag d. 8. nov. 06 blev trykforsøget indledt. Men da den anvendte maskines kapacitet ikke var tilstrækkelig til at opnå brud med prøvelegemerne blev forsøget udsat til i dag, d. 10. nov /36

29 Mødereferater Bilag 1 Der anvendes i stedet for en anden prøvemaskine med en kapacitet på 600 kn. KKH har gennemlæst den afleverede artikel over bøjningsforsøget og har efterfølgende sendt sine kommentarer. 3. Designprojekt. Designprojekt 2 blev gennemgået og diskuteret. Udgangspunkt for designprojekt 2: Let ydervægskonstruktion, synligt separat bærende system. Der skal være et ens lige tværsnit over hele stenen. Der er ingen krav til stenenes størrelser ophængningsmetoden skal kunne tilgodese flere varianter i dimensionerne. Ophængningsmetoden består af et stålprofil, hvori stenen placeres. Stålprofilet er udformet med to kroge som hænges på to stållægter. Krogene er placeres henholdsvis for oven og midt på profilet. Den midterste krog skal modvirke at stenen kan forskyde sig horisontalt, evt. ved påvirkning at stød fra omgivelserne eller ved sug. Lotte foreslår at lægten fremstilles af et bukket vinkeljern, hvilket gør konstruktionen økonomisk billigere. Derved løses problemet vha. fastgørelsen af lægten ligeledes. To yderligere designforslag gennemgås kort. Det ene ophængningsprincip bygger på at teglfliserne opsættes på lægter vha. skruer. Skruerne kan i denne sammenhæng placeres således, at det bliver en del af det samlede udtryk ved ophængningen. Denne metode giver mulighed til, at man udnytter materialets lette egenvægt. Det andet ophængningsprincip omhandler omhængning vha. et skinnesystem. Uddelegerede opgaver ND og MH LBJ Næste møder m.m. 34. Eventuelt. Björn kommenterede den afleverede artikel over bøjningsforsøget. Udarbejder målfaste tegninger for designprojektet. Finder standardløsninger for stålprofiler. Finder bog vedr. ornamenter. Vejledermøde: fredag 17. nov. 06 kl Trykforsøg: fredag d. 10. nov. 06 kl /36

30 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat nov Dato Location Eksamensprojekt Studerende 17. nov. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Kurt Kielsgaard Hansen KKH Ugentligt vejledermøde Dagsorden 35. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 31. okt Projektets status 37. Frostforsøg 38. Designprojekt 39. Eventuelt Referat 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat godkendt. 2. Projektets status MH og ND er i gang med at skrive artikler over følgende forsøg: tryk, densitet og porøsitet, kapillarsugning. De forventes at være færdige i løbet af uge 47 og 48, hvor de vil blive oploaded på CN til kritik fra vejledere. 28/36

31 Mødereferater Bilag 1 3. Frostforsøg Det diskuteres hvorledes frostforsøgene skal udføres, da forsøget skal sættes i gang, snarest muligt for at kunne nå det. Følgende besluttes: Prøverne vandmættes ved fuld neddykning under vand både som inddelende vandmætning og under tøperioden. Der udføres ti cykler. Én cyklus: fryses fra morgen (når vi møder på DTU) og flyttes fra frys til optøning i vand når vi går om efter middagen. Prøverne skal løftes fra fryser bund og sider. Prøverne vejes før forsøg og efter hver cyklus. Skadetyperne registreres efter hvert forsøg og beskrives ved skala fra standard (pren :2002) Digitalt temperaturmåler og fryser findes til forsøg efter møde. Det besluttes at benytte den store kummefryser i kælderen. MH og ND har fået 2 er nøgle til bygning 118, så frost forsøget kan køre over weekenden. Prøverne ligges til indledende vandmætning i weekenden, så cyklerne kan startes mandag morgen. 4. Designprojekt. ND og MH har ikke udarbejder nyt designforslag. Har i stedet brugt tiden til at få tegnet opstalter og detaljer fra de gamle forslag. Lotte har forberedt nogle forslag til nye designparametre til de næste par forslag, modtaget pr. mail kort før mødet. Det diskuteres, at ved udarbejdelse af designforslagene skal vores viden fra forsøgene udnyttes. Så man dermed kan udnytte materialet til de yderste og ikke mindst dets svagheder. F.eks. at der er mulighed for at lave store stenformater pga. den lave vægt. Norman Fosters bygning i Ipswich (kontorbygning til et forsikringsselskab) fra 1970 erne kan være til inspiration. Lotte har bog om ornamenter med til inspiration ved design af geometriske udtryk. 5. Eventuelt Vedr. trykartiklen diskuteres hvorledes lastgraferne skal udtrykkes. KKH mener, at lastgraferne i stedet skulle have været udtryk som rådata (med tid a x-aksen og last i N på y-aksen). MH og ND 29/36

32 Mødereferater Bilag 1 mener dog, at de ikke er brugbare, hvis ikke der taget hensyn til prøvernes tværsnit, hvorfor er spænding [N/mm2] sat opad y- aksen. Det besluttes, at vise begge udgaver med den begrundelse at rådata også skal vises. Uddelegerede opgaver Ingen. Næste møder m.m. Vejledermøde 24.november 2006 kl /36

33 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat nov Dato Location Eksamensprojekt Studerende 24. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden 40. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 17. nov Projektets status 42. Designprojekt 43. Kapillarsugningsforsøg 44. Densitets- og porøsitetsforsøg 45. Frostforsøg 46. Eventuelt Referat 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Intet at bemærke. Referat godkendt. 2. Projektets status. Intet at bemærke. 31/36

34 Mødereferater Bilag 1 3. Designprojekt. ND og MH gennemgår udarbejdede designprojekt 3. Denne uges designkrav er følgende: Der ønskes at udarbejde et ophængningsprincip, hvor der anvendes en maksimal stenstørrelse, som kan håndteres af en mand. Det vi sige, at den maksimale vægt må være ca. 15 kg, hvilket resulterer i en sten størrelse på 0,66m x 0,66m x 0,03m. Teglfliserne må kun fæstnes med en fitting, hvilket betyder, at sug samt horisontale belastninger skal optages i samspil med nabostenen. Lotte foreslog, at der tages udgangspunkt i en mindre tykkelse. Derudover foreslås en skinne i bunden af teglflisen og en gribekant for oven derved udnyttes materialets trykstyrke. KKH efterlyser beregninger på sug på bygningen. Lotte foreslår et nyt designprojekt bestående af følgende: Der tages udgangspunkt i tregrenede hjørner, således at konstruktionen vil virke som en skivekonstruktion. Derudover foreslås, at der arbejdes med bevægelse i dybden. Teglflisernes geometri kan være med til at forstærke materialet. 4. Kapillarsugning. Graferne over den opsugede vandmængde er ok. Variationerne i vægten kan skyldes, at teglfliserne ikke har været tørret lige meget ved hver vejning. 5. Densitets- og porøsitetsforsøg. Rapporten afleveres start uge Frostforsøg. KKH foreslår, at frostforsøget afsluttes med et bøjningsforsøg. Dette bliver dog afvist af ND og MH, da tiden ikke er til det. 7. Eventuelt. Der skrives en selvstændig artikel over fordampningsforsøget. Trykforsøget: KKH komme med kritik på den afleverede artikel. Trykstyrken for teglfliserne svarer til 1/8 af trykstyrken for skærmteglene, hvilket er uacceptabelt. Det diskuteres, hvilke ændringsforslag, der vil kunne styrke materialet. Bananfibrene kunne erstattes af andre fibre, da bananfibrene ved brænding bliver til CO 2, og måske efterlader små hulrum i materialet. Dette kunne ske ved at påfører glasfibre på bagsiden til forstærkning. I hovedrapporten opskrives der ændringsforslag, der kan styrke materialet. Frostforsøg: Skadetyperne registreres efter hvert forsøg og beskrives ved skala fra standard (pren :2002). Skalaen består af ni punkter. 32/36

35 Mødereferater Bilag 1 Fremlæggelse af projekt d. 17. januar 2007 kl Censorer: Anne Beim og Tommy G. Nielsen. Uddelegerende opgaver ND og MH inviterer Søren Bøgh, Snorre og Peter til fremlæggelsen. Finder ny overskrift til eksamensprojektet. Næste møder m.m Vejledermøde d. 1. dec kl /36

36 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat dec Dato Location Eksamensprojekt Studerende 5. dec. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Fraværende Kurt Kielsgaard Hansen KKH Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Lotte Bjerregaard LBJ Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden 47. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 24. nov Projektets status 49. Designprojekt 50. Frostforsøg 51. Kritik på artikel Bestemmelse af porøsitet og densitet 52. Næste møde 53. Eventuelt 34/36

37 Mødereferater Bilag 1 Referat 1. Godkendelse af referat Intet at bemærke. 2. Projektets status Sidste fryse-tø cyklus i gangsættes tirsdag, så frostforsøget dermed afsluttes onsdag. Artikel forventes færdig i løbet af den kommende uge. Artikel om kapillarsugning forventes færdig onsdag. 3. Designprojekt Udekades, da Lotte ikke var til møde. ND og MH snakker med Lotte en anden dag. ND og MH viser forslag med tregrenede hjørner og profiler, der optager bøjningspåvirkning. Det diskuteres, at der højest sandsynligt vil være et problem med ophængningen. 4. Frostforsøg. Teglfliserne er endnu ikke blevet frostskadet under cyklerne. Skærmteglene er dog skadet kraftigt og skaderne besluttes til at skulle beskrives som afskalninger, skadetype 6, i henhold til pren Grunden til at der ikke sker frostskader på teglfliserne må umiddelbart tilskrives, at materialets porer ikke fyldes helt med vand, så vandet dermed har mulighed for at ekspandere ved frysning uden at sprænge materialet. Det besluttes, at benytte vand-tørstoftsforholdet til at vurdere om der er vand i teglene under fryseperioderne. Snorre Stephensen fra Designskolen kontaktes vedr. i hvor høj grad Fortroligt stemplingen af rapporten fra Teknologisk Institut skal følges. 5. Kritik på artikel om densitet/porøsitet. Det mangler at blive undersøgt, om der er lukkede porer i materialet. Herved kan porøsitetsformlen benyttes for at bestemme den totale porøsitet. Forskellen på p tot og p å må derfor være porøsiteten for de lukkede porer. KKH har fundet p luk til ca. 0,10. Der skal skelnes mellem porer og luftfylde hulrum. Man kan ikke se porer med det blotte øje. Luftfyldte hulrum defineres i størrelse >ø 1-2 mm. Til den samlede diskussion for hele opgaven skal det skrives, at materialet er så porøst og skrøbeligt, at det faktisk ikke er til at håndtere, og slet ikke på en byggeplads. Giv samtidig forslag til hvordan man ville kunne løse problemet. KKH nævner, at det er godt, hvis vi i diskussionen giver udtryk for vores egen mening og vurderinger at materialet. 35/36

38 Mødereferater Bilag 1 7. Eventuelt Intet at bemærke. 6. Næste møde Næste vejledermøde fredag 8. dec. 06 aflyses. Næste møde planlægges efterfølgende mandag 11.dec. Tidspunkt mailes til alle. 36/36

39 Udvikling af teglfliser på DKDS Bilag 2 Teglmasser Ler og fint makuleret papir Teglmasse ,5 % rødler / 2,5 % papir. Teglmasse % rødler / 20 % papir. Ler, fint makuleret papir og letklinker Teglmasse % rødler / 25 % papir / 25 % letklinker 0-4 mm Teglmasse % rødler / 10 % papir / 10 % letklinker 0-4 mm 1/2

40 Udvikling af teglfliser på DKDS Bilag 2 Teglmasser Ler og letklinker Teglmasse % rødler / 50 % letklinker mm Ler og kulslagge Teglmasse % rødler / 29 % letklinker mm / 29 % letklinker 0-4 mm. Teglmasse % rødler / 33 % kulslagge fra træpiller Teglmasse % rødler / 25 % kulslagge fra træpiller og rødler Det bemærkes at samtlige teglfliser er brændt ved 1040 C og 6 timers udligning. /Stephensen, S. og Mackeprang, P. (1)/ 2/2

41 Udvikling af teglfliser Bilag 3 Overfladestruktur Billede 1 Eksempler på forskelligt farvede begitninger. Fra venstre; prøve , og Billede 2 Eksempler på glaseringer. Til venstre: tyrkis blå. Til højre: blåsort. Billede 3 Eksempler på relieffer foretaget ved presning.

42 Fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Bilag 4 Produktionsapparaturer Billede 1 Italiensk presse, som anvendes til fremstilling teglfliser på Danmarks Designskole. Billede 2 Blandemaskine på Danmarks Designskole. 1/2

43 Fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Bilag 4 Produktionsapparaturer Billede 3 Hydraulisk presse fra DTU, som anvendes til presning af teglfliserne. 2/2

44 Fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Bilag 5 Resultater fra sigteanalyse Sigteanalysen er udført af Hammershøj Teglværk. Sigtestørrelse Sigtestørrelse Tilbageholdt Gennemfald [µm] [mm] [%] [%] 100,00 0,10 0,80 99,20 80,00 0,08 1,60 97,60 60,00 0,06 3,10 94,50 50,00 0,05 2,40 92,10 40,00 0,04 3,10 89,00 30,00 0,03 3,40 85,60 20,00 0,02 1,80 83,80 10,00 0,01 2,30 81,50 8,00 0,008 3,40 78,10 7,00 0,007 4,50 73,60 6,00 0,006 2,60 71,00 5,00 0,005 3,70 67,30 4,00 0,004 3,80 63,50 3,00 0,003 5,60 57,90 2,00 0,002 3,50 54,40 1,00 0,001 5,20 49,20 0,80 0,0008 4,40 44,80 0,60 0,0007 7,80 37,00 0,50 0,0006 5,80 31,20 Tabel 1Udfaldet af sigteanalysen for Hammershøj rødler. Ud fra de enkelte sigtediametre er den tilbageholdte del samt gennemfaldet anført i procent. 1/1

45 Fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Bilag 6 Data vedr. fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Nedenfor ses resultater fra fremstillingen af teglflisernes henholdsvis vægt af teglfliserne før og efter presning, efter tørring og efter brænding, tørringssvindet og brændingssvindet er beregnet herudfra. Det skal bemærkes, at henholdsvis tørringssvindet og brændingssvindet ikke er helt nøjagtigt da teglfliserne ikke var helt tørre da brændingen blev indledt. Derudover er teglflisernes produktionspres anført for de enkelte fliser. Samtidig bemærkes det, at fliserne under produktionen tabte materiale, der sad tilbage på f.eks. pladerne inden brændingen. Før/efter presning Vægt før presning (inkl. form m. én plade) Vægt efter presning (m. én plade) Plade Vægt af teglflise efter presning Prod.pres i forhold til max. kapacitet Prod. pres Prod. pres Nr. Navn [g] [g] [g] [g] [%] [kn] [MPa] 1 A 7632,8 4446,7 946,1 3500,6 5,00 20,00 0,21 2 B 7636,8 4457,1 969,7 3487,4 5,00 20,00 0,21 3 C 7634,4 4446,6 952,0 3494,6 5,00 20,00 0,21 4 D 7636,6 4455,8 952,2 3503,6 5,00 20,00 0,21 5 E ,9 997,8 3480,1 5,00 20,00 0,21 6 F 7637,5 4460,6 971,4 3489,2 5,00 20,00 0,21 7 G 7639,0 4432,6 981,7 3450,9 5,00 20,00 0,21 8 H 7638,9 4403,4 972,6 3430,8 8,00 32,00 0,31 9 I 6957,5 3749,7 998,7 2751,0 11,00 44,00 0,43 Tabel 1 Resultaterne i forbindelse med fremstillingen af teglfliserne med letklinkertilslag før og efter presning. Efter tørring Side, a1 Side, a2 Tykkelse, t2 Vægt af teglflise m. plade Plade Vægt af teglflise efter tørring Tørringssvind Tørringssvind Nr. Navn [mm] [mm] [mm] [g] [g] [g] [g] [masse-%] 1 A 33,5 33,5 20,0 3808,3 1019,4 2788,9 711,7 25,5 2 B 33,5 33,5 20,0 3854,3 1019,4 2834,9 652,5 23,0 3 C 33,5 33,5 20,0 3799,6 1019,4 2780,2 714,4 25,7 4 D 33,5 33,5 20,0 3836,6 1019,4 2817,2 686,4 24,4 5 E 33,5 33,5 20,0 3778,7 1019,4 2759,3 720,8 26,1 6 F 33,5 33,5 20,0 3896,2 1019,4 2876,8 612,4 21,3 7 G 33,5 33,5 20,0 3859,4 1019,4 2840,0 610,9 21,5 8 H 33,5 33,5 20,0 3779,9 1019,4 2760,5 670,3 24,3 9 I 33,5 33,5 10,7 3163,4 1019,4 2144,0 607,0 28,3 Tabel 2 Resultaterne i forbindelse med fremstillingen af teglfliserne med letklinkertilslag efter tørring. 1/2

Bilagsrapport, som indeholder uddybende baggrundsmateriale samt udførlig beskrivelse af samtlige udførte forsøg.

Bilagsrapport, som indeholder uddybende baggrundsmateriale samt udførlig beskrivelse af samtlige udførte forsøg. Kapitel 1 Forord Nærværende bachelorprojekt Undersøgelser af saltes nedbrydning af natursten er resultatet af et projektarbejde gennemført i perioden fra 1. februar 2008 til 26. juni 2008 på DTU Byg ved

Læs mere

Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje

Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje Tidsregistreringssystem til Løgstør Kommunale Hjemmepleje 30. Maj 2003 Informatik Gruppe E4-101: Aalborg Universitet Eva Lund Andersen Jens Møller Lauridsen Joan Marianne Nielsen Lasse Bech Eiler Louise

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: http://philipsparso.dk/3semeksamen/ 3. Semester Eksamen Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.2 Problemformulering... 10 4.3 Problemafgrænsning... 11 5 Metode...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Modulopbygget tragt. med automatisk servicedør i samarbejde med Metso Denmark A/S. Hovedrapport Efterår/Vinter 2009 AFP M2.

Modulopbygget tragt. med automatisk servicedør i samarbejde med Metso Denmark A/S. Hovedrapport Efterår/Vinter 2009 AFP M2. Modulopbygget tragt med automatisk servicedør Hovedrapport Efterår/Vinter 2009 AFP M2 Udarbejdet af: Marianne Gudnor & Hovedrapport Titelblad Titel: Hovedrapport AFP M2 Udarbejdet af: Marianne Gudnor &

Læs mere

Teknikprojekt: Museskader. 3. Oktober 2006. Rolf Trustrup Nørregaard Andersen. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

Teknikprojekt: Museskader. 3. Oktober 2006. Rolf Trustrup Nørregaard Andersen. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Teknikprojekt: Museskader 3. Oktober 2006 Af Rolf Trustrup Nørregaard Andersen Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 1 Roskilde Tekniske Gymnasium Titel: Museskader rojektperiode: Uge 35 Uge 40, Efterår 2006

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere