Teglfliser med letklinkertilslag som facadebeklædning Materialemæssige undersøgelser og ophængningsprincipper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teglfliser med letklinkertilslag som facadebeklædning Materialemæssige undersøgelser og ophængningsprincipper"

Transkript

1 Afgangsprojekt ved BYG.DTU By og Byg. Ing Efterår 2006 Teglfliser med letklinkertilslag som facadebeklædning Materialemæssige undersøgelser og ophængningsprincipper Bilagsrapport Nanna Dahl Pedersen Michelle Herreholm s s032475

2 Bilagsliste 1 Mødereferater 2 Teglmasser 3 Overfladestruktur 4 Produktionsapparaturer 5 Resultater fra sigteanalyse 6 Data vedr. fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag 7 Teglfliser efter brænding 8 Bestemmelse af tilslagsmaterialets kornstørrelsesfordeling Forsøgsoplysninger 9 Bestemmelse af tilslagsmaterialets kornstørrelsesfordeling - Vejledning til eksperiment 10 Bestemmelse af tilslagsmaterialets kornstørrelsesfordeling - Forsøgsresultater, data 11 Artikeltegninger 12 Fotoregistrering 13 Artikel over forforsøg 14 Oversigt teglflise prøvelegemer 15 Bestemmelse af densitet og porøsitet Forsøgsoplysninger 16 Bestemmelse af densitet og porøsitet - Vejledning til eksperiment 17 Bestemmelse af densitet og porøsitet - Forsøgsopstilling og apparaturer 18 Bestemmelse af densitet og porøsitet - Forsøgsresultater, data 19 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning Forsøgsoplysninger 20 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning Apparaturer 21 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning - Vejledning til eksperiment 22 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning Forsøgsresultater, data 23 Bestemmelse af fugtforhold ved kapillarsugning - Illustration af kapillarsugningsforsøg 24 Bestemmelse af udtørringsforløb Forsøgsoplysninger 25 Bestemmelse af udtørringsforløb Forsøgsapparaturer 26 Bestemmelse af udtørringsforløb Forsøgsresultater 27 Bestemmelse af udtørringsforløb Forsøgsresultater - udtørringsgrafer 28 Bestemmelse af udtørringsforløb - Relativ fugtighed og temperatur 29 Bestemmelse af bøjetrækstyrken Forsøgsoplysninger 30 Bestemmelse af bøjetrækstyrken Apparaturer 31 Bestemmelse af bøjetrækstyrken - Afvigelser fra ASTM C Bestemmelse af bøjetrækstyrken - Bestemmelse af lasthastighed 33 Bestemmelse af bøjetrækstyrken - Vejledning til eksperiment 34 Bestemmelse af bøjetrækstyrken - Forsøgsresultater, data 35 Bestemmelse af bøjetrækstyrken Lastgrafer 36 Bestemmelse af bøjetrækstyrken Fotodokumentation af brud 37 Bestemmelse af trykstyrke Forsøgsoplysninger 38 Bestemmelse af trykstyrke - Vejledning til eksperiment 39 Bestemmelse af trykstyrke Bestemmelse af lasthastighed 40 Bestemmelse af trykstyrke Apparaturer 41 Bestemmelse af trykstyrke - Afvigelser fra DS/EN Bestemmelse af trykstyrke Forsøgsresultater, data 43 Bestemmelse af trykstyrke Lastgrafer 44 Bestemmelse af trykstyrke Fotodokumentation af brud 45 Bestemmelse af frostbestandighed Forsøgsoplysninger 46 Bestemmelse af frostbestandighed Forsøgsdata 47 Bestemmelse af frostbestandighed - Afvigelser fra pren Bestemmelse af frostbestandighed - Fotodokumentation af frostskader 49 Bestemmelse af frostbestandighed Forsøgsresultater 50 U-værdi beregninger for let og tung ydervægskonstruktion

3 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat 1 1. sep Dato Eksamensprojekt Studerende 31. aug. 2006, kl Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Kurt Kielsgaard Hansen KKH Björn Johannesson BJO Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Endelig fastlæggelse af eksamensprojekt Referat ND og MH Evaluerede kort over sidste mødes input fra Søren Bøgh, den 24. aug. 06. Havde stor interesse i et eventuelt samarbejde med Danmarks Designskolen vedr. de nye teglfliser, som i øjeblikket er under udvikling. Drøftede mulige indgangsvinkler til et eksamensprojekt med de nyudviklede teglfliser. Hvilke laboratorieforsøg der ville være relevante og hvorledes den designmæssige del af opgaven kunne integreres. Følgende punkter blev fremlagt: Teglflisernes fremstillingsmetode i forhold til almindelige tegl. Materialets egenskaber skal undersøges indenfor følgende områder: Materialets, styrke som funktion af dimensionerne, porøsitet, faststofdensitet og kapillarsugningsevne. Materialets udholdenhed over for frost (med og uden salt) Materialeoverfladens modtagelighed, eventuelt med imprægnering. 1/36

4 Mødereferater Bilag 1 Hvorledes teglfliserne egner sig, til at blive anvendt som skærmværn ved motorvejene. Ophængningsmetoder. Teglflisernes designmæssige fremtræden i et byggeri. LBJ KKH Fremlagde et forslag til projektets designdel, som kunne omhandle en fuld udnyttelse af materialets egenskaber til det optimale. Eksamensprojektets designdel diskuteres nærmere ved næste møde når emnet endeligt kan fastlægges. Foreslår at der foretages et prøveforsøg i næste uge, for at undgå unødvendige fejl ved de endelige laboratorieforsøgende. Der skulle foretages prøveforsøg indenfor kapillarsugning, porøsitet og densitet. Tirsdag den 5. sep. og onsdag den 6. sep. afsættes til prøveforsøgene. Uddelegerede opgaver ND og MH KKH ND og MH KKH Tager efter mødet kontakt til Søren Bøgh, for at drøfte muligheden for et samarbejde med Danmarks Designskolen omkring teglfliserne. I den forbindelse skal der stilles sikkerhed for en disponering af minimum 10 teglfliser til eksamensprojektet, som skal anvendes til forsøg og lignende. Hvis der er mulighed for et samarbejde aftales der et møde snarest med Designskolen og eventuelt en repræsentant for Rockwool. Fremsender øvelsesvejledning, som skal anvendes ved prøveforsøget. Fremsender et skema for hvilke dage eksamensprojektets involverede er beskæftiget med andet og derfor ikke er til rådighed for projektet. Finder projektets sagsnummer. Nye mødedatoer mm. 5. sep. 06 prøveforsøg Kl lokale sep. 06 prøveforsøg Kl lokale 037 Fremtidige vejledermøder vil blive afholdt hver fredag kl i KKH s kontor. 2/36

5 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat 2 7. sep Dato Location Eksamensprojekt Studerende 7. sep. 2006, kl Danmarks Designskole, Strandboulevarden 47, 2100 Ø Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Peter Mackeprang PM Snorre Læssøe Stephensen SLS Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Introduktion til eventuelt samarbejde mellem DTU og Designskolen. Referat PM og SLS Gav en kort introduktion til de keramiske teglfliser og deres egenskaber, bl.a. via power point show og materialeprøver. Teglflisernes tekniske egenskaber: Svind ca. 0,5 %. Det minimale svind medfører stor formstabilitet og meget få indre spændinger. Dette ligger til grund for at fliserne kan produceres i større format end normalt. Stor vandabsorption ønsker at bibeholde tegls gode fugttransporterende egenskab til både at optage og afgive vand. Stor reduktion af egenvægten Til fremstilling af de nyudviklede teglfliser anvendes samme type ler, som bruges til fremstilling af almindelige tegl, ligeledes produktionsanlæggene til almindelige tegl anvendes til at producere de nye teglfliser. Således fremmes producenternes interesser for fliserne. 3/36

6 Mødereferater Bilag 1 Teglfliserne fremstilles ud fra teknikken med tørpresning, der anvendes ved fremstilling af tyndfliser. Det er denne metode, som ligger til grund for det lille svind. Presningen giver mulighed for at lave relieffer og strukturer i fliserne. I Danmark er der indtil videre inden producenter, som anvender denne teknik. Designskolen producerer derfor på givent tidspunkt fliserne selv. I øjeblikket producerer de teglfliser i formaterne 32x32 og 45x45, samt rektangulære formater til støjværn. Fremstilling af de rektangulære teglfliser foregår ved hjælp af stampning, hvilket skyldes, at Designskolen ikke besidder de maskiner og lign. der skal til for at fremstille det pågældende format. Øvrige formater fremstilles ved hjælp af en traditionel pressemaskine, uden måler for trykstyrken de ved ikke hvor stort pres stenene udsættes for! De to forskellige presse metoder giver udslag i en grov og finere overfladestruktur. Teglfliserne fremstilles med forskellige relieffer, farver og glaseringer. Reliefferne forberedes i formen og kommer derved til udtryk under presningen. Farvemønstrer påføres ved sprøjtepistol og kan derfor også gøres ved industriel produktion. SLS PM og SLS Fortæller om en nyopfunden glasering. Fordelen ved den nye glasering er at den brændes ned i stenen og derfor ikke skaller af ved bl.a. frost. Samtidig tillader glaseringen fugttransport. Følgende undersøgelser er foretaget: Vandoptagelse Frostfastforsøg Støjabsorption Glasurtransparensen Følgende undersøgelser er ikke foretaget men ønskes: Materialets trykstyrke (afhænger af tryk ved presning) Emner til vores projekt blev diskuteret: Undersøgelse af vandabsorption i en bestemt konstruktion Produktion af teglflise ved presning på laboratoriepresse (ca. 10 t) og bestemmelse af trykstyrke. Hvis vi har mulighed? (SLS kan levere alt materiale og vil stå for brænding). Konkret bygning til designprojekt ophængning. Fliser kan godt stå til vores disposition. 4/36

7 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver ND og MH Nye mødedatoer mm. Nærmere fastlæggelse af projektet og fliseforbrug. Undersøgelse af pressemuligheder på DTU. Ingen fastlagt dato. 5/36

8 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat sep Dato Location Eksamensprojekt Studerende 8. sep. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Kurt Kielsgaard Hansen KKH Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Ugentligt vejledermøde Referat ND og MH Gennemgang af mødet med Peter Mackeprang og Snorre Stephensen torsdag. Præcisering af svindet for teglfliserne. Peter Mackeprang oplyste til mødet 7. sep. at svindet på teglfliserne var nede på 0,5 %. Dette svind skal forstås som det svind i formbarheden, der forekommer ved brænding brændingssvindet. Statusrapport vedr. teglfliserne udarbejdet af Snorre Stephensen ønskes tilsendt snarest. KKH Det blev diskuteret om hvorvidt vi ville kunne foretage presning af teglfliserne i forsøgshallen på DTU. Det endelige svar ligger hos Jørgen Bjørnbak-Hansen, som er laboratorieingeniør i forsøgshallerne bygning 119. Der skal udarbejdes note med tegninger af presse opstilling og tilhørende beskrivelser. Muligheden for transport af pressede fliser skal overvejes. Designskolen kontaktes vedr. detaljer omkring presning og transport. 6/36

9 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver Det foreslås og diskuteres hvorledes teglfliserne kan sammenlignes med eksisterende bygning og sten, således at man har noget at sammenlignes vores forsøgsresultater og konklusioner med. Bygning 113 (Miljø og Ressourcer) på DTU foreslås, da facaderne er beklædt med skærmtegl. Det skal da undersøges hvorvidt der ligger tegningsmateriale (byggetekniske tegninger) på bygningen. Hvis dette findes kan der efterfølgende startes registering af eksistrende bygning. Hvis det er muligt at fremskaffe et rest antal af de pågældende skærmtegl, kan der med fordel udføres parallelle forsøg mellem skærmtegl og teglfliser. Det vil da være en fordel hvis fliserne har ca. sammen dimensioner. Søren Bøgh kontaktes senere for oplysning af hvilket fynsk teglværk, der har produceret skærmteglene og evt. om vi kan få materialer til forsøg fra det pågældende teglværk. Fliserne skal undersøges mht. materiale egenskaber og i sammenhæng med henholdsvis tung og let konstruktion. Her nævnes bl.a. beregning af dugpunkter og fugtforhold. Bøjningsstyrke- og trykstyrkeforsøg ønskes tilføjet til liste over forsøg. Forsøgsliste opdateres til næste møde. Det diskuteredes hvorvidt vi skal lave støjundersøgelser på teglfliserne eller om det bliver for meget til eksamensprojektet. Kontakt til Rockwool, som står for lydprojektet. ND og MH Kontakter Designskolen for tilsendelse af statusrapport og nærmere oplysninger om presning af fliserne på DTU. Udarbejder notat til Jørgen Bjørnbak-Hansen vedr. presning. Udarbejder opdateret forsøgsliste. Udarbejder rapport over prøveforsøg. LBJ Kontakter Campusservice for tegningsmateriale på bygning 113. Nye mødedatoer mm. Vejledermøde fredag 15. sep kl Byg. 118 lokale 042 7/36

10 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat sep Dato Location Eksamensprojekt Studerende 15. sep. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Referat Kurt Kielsgaard Hansen KKH Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Ugentligt vejledermøde Lotte var forhindret i at deltage i mødet. Godkendelse af referat fra mødet den 8. sep. 06. MH og ND manglede dog stadig at opdatere en forsøgsliste. KKH MH og ND Spurgte til hvorvidt ND og MH har tilstrækkelig materiale omkring beregninger af dugpunkt og temperatur- og fugtforhold. Refererer over samtalen med Ulla G. Jacobsen (UGJ) den 13. sep. 06. Fire halve skærmtegl blev lagt til tørring i 13. sep. 06 ved 105 ºC, og bliver efterfølgende taget ud den 20. sep. 06 til afkøling. Den 21. og 22. sep. 06 foretages der forsøg omkring porøsitet, densitet og kapillarsugning. Uafklarede spørgsmål til Peter Mackeprang og Snorre Stephensen blev diskuteret. Følgende spørgsmål blev fremlagt: - Hvordan sikres det, at teglfliserne har samme tykkelse? - Hvordan forholder blandingsmassen sig under kørslen til og fra DTU? - Hvordan skal teglfliserne placeres under tørringen på DTU? - Hvordan foregår brændings- og afkølingsforløbet? 8/36

11 Mødereferater Bilag 1 - Teglflisernes blandingsforhold. - Hvilke teglfliser vil de fremstille på DTU med og uden glasur? Presningen af teglfliserne på DTU blev berørt indenfor nedenstående emner: - Der skal foretages vejning af fliserne efter presning, efter tørring på DTU og igen efter brænding. - Teglflisernes dimensioner skal opmåles før og efter brænding, således at teglflisernes tørringssvind og brændingssvind kan bestemmes. (Der skal findes en metode til at mærke stenene) Til frostforsøget samt opsugnings- og fordampningsforsøget ville det være hensigtsmæssigt at foretage forsøg med teglfliser, med og uden glasering. Vedrørende bøjningsforsøget med skærmtegl vil det være hensigtsmæssigt at dele stenen således, at prøvelegemet bliver plant. Pga. stenens struktur skal laves bøjningsforsøg på begge leder. Emner til den endelige rapport blev diskuteret: - Notat omkring fremstilling af traditionelle tegl og teglfliser - Gennemgang af eksisterende forhold ved bygning 113 KKH Uddelte materiale omkring fugt. Uddelegerede opgaver ND og MH Udarbejder forsøgsliste. Samtidig opstilles en liste over antallet af sten, der skal anvendes til de givende forsøg, således at det præcise antal sten der skal bruges til projektet bestemmes. Udarbejder dagsordner for fremtidige vejledermøder. Bearbejdning af eksisterende forhold ved bygning 113 kort fremlæggelse i næste uge. Samtidig findes en bygningskonstruktion, som modsvarer den eksisterende, således at designprojektet udarbejdes for henholdsvis en let og tung konstruktion. Udarbejder en liste med hovedoverskrifter til den endelige rapport. Afleveres indenfor 14 dage. Kontakter Ulla vedr. fordampningsforsøg og drøfter med hende, hvorvidt der skal tørres silicagel til forsøgene i uge 38. 9/36

12 Mødereferater Bilag 1 Kort beskrivelse af forsøg vedr. overflademodtagelighed, som skal afleveres til en forhenværende Phd. studerende Eva Møller. KKH Kritik på afleverede artikel over prøveforsøg. Der aftales en mødedato for KKH, ND og MH slut næste uge, hvor artiklen kan gennemgås. Finder øvelses standarder frem til følgende forsøg: - 4-punktsbøjning - Trykstyrke - Frostprøvning Nye mødedatoer mm. Vejledermøde fredag 22. sep kl Byg. 118 lokale 042 KKH deltager ikke i dette møde. 10/36

13 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat sep Dato Location Eksamensprojekt Studerende 22. sep. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Ugentligt vejledermøde Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 15. sep Projektets status 3. Gennemgang af eksisterende forhold ved bygning Opbygning af hovedrapport samt emneberøringer 5. Forsøg omkring overflademodtagelighed 6. Eventuelt Referat KKH fraværende til møde. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Mødereferat godkendt. 2. Projektets status. Har netop (fredag morgen) afsluttet forsøg vedr. kapillarsugning og porøsitet/densitet for skærmtegl. Mandag sættes forsøg med udtørring i gang. 11/36

14 Mødereferater Bilag 1 Venter på svar fra Peter Mackeprang og Snorre Stephensen vedr. mail sendt 19. sep. 06. Vi har netop modtaget mail, hvor de bekræfter, at alt er, som det skal være til presningen mandag. Vi venter dog stadig svar på de stillede spørgsmål og forventer at få svar mandag (25. sep. 06) ved presningen på DTU. Venter på kritik af artikel Prøveforsøg Porøsitet, densitet og kapillarsugning fra KKH. 3. Gennemgang af eksisterende forhold ved bygning 113. Kort præsentation af bygning 113. De fire facader, hvor der er teglbeklædning, består af lette ydervægskonstruktioner; en typisk ombygning af stålprofiler, isolering og gipsplader. Skærmteglene er fastgjort på vandrette trælægter og står mere end de hænger. Holdes på plads af ovenstående skærmtegl. Det blev diskuteret om den eksisterende konstruktion er sund. Det besluttes, at bygning 113 ombygges til tunge konstruktioner, hvor man normalt vil anvende skalmuring. 4. Opbygning af hovedrapport Gennemgang af overskrifter til hovedrapport ( Emner_rapporter på fildeling, brugergruppe Teglfliser). Det blev diskuteret hvorvidt man, under punkt 3. Tegl, skulle rette fokus på tagsten, idet at en facade beklædt med skærmtegl kan sammenlignes med en tagstensbeklædning; både i produktion, anvendelse og ophæng. ND og MH vil snakke med Søren Bøgh om besøg på teglværk, hvor de producerer tagsten og skærmtegl. Punkt 9. Diskussion og punkt 10. Konklusion i hovedrapporten blev diskuteret, hvorvidt der skal diskuteres/konkluderes på hele eksamensprojektet, altså både på den tekniske del og design delen, så man herved får en bedre integrering af de to rapporter. Formatet på rapporterne blev ligeledes overvejet. Hovedrapporten i A4-format og designrapporten i A3-format. Eventuelt samles med spiralryg. Björn udleverede uddrag fra Byggnadsmatrial af Per Gunnar Burström. LBJ foreslog, at vi skulle begynde at indsamle materiale vedr. ophængningsmetoder, tegl osv. i mappe. 5. Forsøg omkring overflademodtagelighed Det blev diskuteret hvorvidt at undersøgelser vedr. overflademodtagelighed bør slettes fra forsøgslisten. Dette begrundes med, at det bliver for omfattende, idet der da vil blive for mange forsøg i forhold til projektets tidshorisont. 12/36

15 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver 6. Eventuelt ND og MH Kontakter Jan Lynge fra Campus Service Bygningsvedligeholde om hvorvidt fliserne på byg. 113 har været rengjort. Kontakter Søren Bøgh vedr. besøg på teglværk. Finder detaljetegninger fra byg 113 hos Annie Rasmussen. Finde tung konstruktion til bygning 113. LBJ KKH Fremskaffer bog om husbygning. Kritik på afleverede artikel over prøveforsøg. Finder øvelses standarder frem til følgende forsøg: - 4-punktsbøjning - Trykstyrke Frostprøvning Nye mødedatoer mm. Presning af teglfliser: mandag 25.sep. 06 kl Forsøgshal byg Vejledermøde: fredag 29.sep. 06. kl /36

16 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat 6 3. okt Dato Location Eksamensprojekt Studerende 29. sep. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Dagsorden Referat Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Ugentligt vejledermøde 7. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 22. sep Projektets status 9. Artikelskrivning 10. Gennemgang af forsøgsliste 11. Eventuelt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 22. sep. 06 Mødereferat godkendt. På baggrund af sidste referat blev følgende besluttet: - Hovedrapporten og rapporten over designprojektet skrives i to separate rapporter. Der foretages dog en samlet konklusion over hele projektet, som skrives i hovedrapporten. - Forsøg vedrørende overflademodtagelighed droppes. 2. Projektets status. Fredag den 29. sep. 06 blev teglfliserne brændt på Danmarks 14/36

17 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver Designskole. Snorre leverer teglfliserne til DTU fredag den 6. okt. 06. Venter på svar fra Søren Bøgh vedrørende besøg på teglværk. Der skrives efterfølgende et referat fra besøget på teglværket. 3. Artikelskrivning Tirsdag 3.okt kl. 8:30 mødes KKH, BJO, ND og MH til en gennemgang af den afleverede artikel over prøveforsøgene. 4. Gennemgang af forsøgsliste Den udarbejdede forsøgsliste ser fornuftig ud. 5. Eventuelt Det blev besluttet af emnet støj kort berøres i rapporten. Der foretages ikke forsøg indenfor dette område, da det ville være for omfattende og derved være et projekt i sig selv. Det blev vedtaget, at designprojektet indledes fra dags dato. LBJ, ND og MH aftaler en dato for et møde, hvor designprojektet kan diskuteres. ND og MH Uarbejder et kort referat over forsøgsstandarderne, som efterfølgende udleveres til alle. Undersøger om der inde på Dansk Standards hjemmeside, er nogle standarder vedr. frostforsøg. Uploader forsøgsliste. Uploader statusrapport fra Snorre og Peter. LBJ Mailer mandag den 2. okt. 06 nogle detaljer vedr. tagstens oplægning. Finder tegninger fra byggeriet i Ballerup, hvor der er anvendt skærmtegl. Nye mødedatoer mm. Tirsdag den 3. okt. 06 kl KKH, BJO, ND og MH mødes til en gennemgang af artiklen over prøveforsøgene. Fredag den 6. okt. 06 kl Vejledermøde. Lotte er forhindret i at deltage. 15/36

18 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat 7 5. okt Dato Location Eksamensprojekt Studerende 6. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Kurt Kielsgaard Hansen KKH dtu.dk Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden Referat 12. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 22. sep Projektets status 14. Gennemgang af forsøg 15. Gennemgang af forsøgsliste 16. Eventuelt Lotte er forhindret i at deltage. 1. Godkendelse af referat Referat godkendt 2. Projektets status ND og MC har fundet adresse til de skærmtegls beklædte bygninger i Ballerup. Lotte finder tilhørende tegninger til næste møde. 16/36

19 Mødereferater Bilag 1 Statusrapporten fra SST og PMA er blevet uploaded på Campusnet. ND og MH har i ugens løb beskrevet brændings- og presningsprocessen, som senere uploades på fildeling. Ved beskrivelse af presningen skal der være et skema, hvor man kan se, hvor meget de enkelte fliser er presset, både angivet i % og MPa. Kurt stiller spørgsmål til om det hedder ler- eller letklinker. Undersøges til næste møde. Hammershøj rødler henviser navnet til teglværket eller? Svar findes til næste møde. Kendskab til sigtekurverne for Leca- og Maxit tilslaget er interessant for forståelse af materialet. Der kan foretages sigteprøver på DTU, hvis vi får materialeprøver fra designskolen. SST kontaktes vedr. dette. Alternativt kan producenternes hjemmeside besøges, leca.dk / maxit.dk. Det besluttes, at de teglfliser vi har presset på DTU vil blive omtalt som teglfliser med letklinkertilslag. 3. Gennemgang af forsøg / 4. Forsøgsliste ND og MH har gennemlæst standarder for bøjnings- og trykforsøg; henholdesvis ATSM C 880 Flexural Strengt of Dimensional Stone og DS/EN Prøvningsmetoder for byggesten til murværk Del 1: Bestemmelse af trykstyrke. Teglfliser med letklinkertilslag: BJO foreslår, at vi bøjningsprøver med ¼ størrelses brede fliser (ca. 8 cm) i stedet for 1/3 (ca. 11 cm) af risiko for et lændegående brud i stedet for et tværgående. På baggrund af dette besluttes det, at fliserne deles i ¼. Pga. begrænset antal teglfliser skal samme sten bruges til både trykog bøjningsforsøg dette gælder kun for flisernes presset ved 8 og 11 %. Først udføres bøjningsforsøget, hvorefter de to yderste 1/3 vil blive genbrugt til henholdsvis tryk- eller kapillarsugningsforsøg. Den midterste 1/3 for en flise presset 5 % og 11 % (ydre grænser) laves der ekstra kapillarsugningsforsøg på. Dette for at se om en eventuel revnedannelse fra bøjningen vil have konsekvenser for opsugningen. Forsøgsliste opdateres og uploades på Campusnet til næste møde. Når der udføres kapillarsugning på teglfliser med glasur suges på den glaserede side. Sidernes lukkes med silicone. 17/36

20 Mødereferater Bilag 1 Det besluttes, at der ved kapillarsugningsforsøget ikke slukkes for tiden når der vejes. Samme metode skal anvendes for alle forsøg. Ved efterbehandling af forsøgsdata optegnes karakteristiske arbejdskurver og E-moduler udregnes for de tre forskellige fliser (5, 8 og 11 %). Det vigtigste er dog brudstyrkerne. Skærmtegl bygn. 113: Styrkeprøves i samme formater som teglfliserne. Der udføres styrkeforsøg som følgende; fire m. profiler (langsgående), fire u. profiler. Ebba kontaktes vedr. nedslibning af profiler. Det diskuteres, hvorvidt prøverne skal for-konditioneres ved styrkeforsøgene RF svarer til almindeligt udeklima, men vil tage 14 dage. Det besluttes derfor, at begge slags fliser før styrkeforsøgene kun konditioneres ved RF pga. det tidsmæssige aspekt. Flisernes vejes til, der opnås konstant vægt. Klimarum på RF findes i kælderen. Fliserne markeres med tydeligt skilt (navne, projekt, tel) under opbevaring i klimarum. Rapporten om natursten fra sidste semester gennemlæses for at bestemme hastigheden på lastpåvirkningen ved bøjning og tryk og størrelse af vederlag. Vederlag dog ikke mindre end 15 mm. De fundne størrelser vil være udgangspunkt for vores forsøg. I næste uge udføres prøveforsøg med tryk- og bøjning - torsdag kl i den lille hal. Det aftales med Christian Rasmussen, hvorvidt der skal indlægges blødt underlag mellem vederlag og prøveemne, så det kan bevæge sig. Bjørn undersøger til næste møde, hvorvidt der findes svenske standarder for frostprøvning på tegl. 5. Eventuelt Det besluttes, at artiklen over prøveforsøget ikke revideres foreløbig. Erik er væk i uge 43, så fliser skal tilskæres inden. Kurt er i Grønland fra uge 43 til 17.november 2006, men vil være at kontakte på mail. 18/36

21 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver BJO ND og MH Finder svensk standard om frost. Snakker med Ebba og nedslibning af profiler på skærmtegl. Kontakter Kurt Degn fra Randers Tegl for at undersøge, hvorvidt De ligger inde med sigtekurver for Hammershøj rødler, samt hvilke mineraler leret indeholder. Uploader reviderede forsøgsliste Tekst omkring brændings- og presningsprocessen uploades. Snorre levere i uge 41 en afmålt blanding af de to typer af letklinker, som er anvendt i fremstillingen af teglfliserne. Dette skal senere anvendes til, at foretage en sigtekurve over de to materialer. LBJ Finder tegninger på Ballerup bebyggelse Næste møder m.m. Næste vejleder møde: fredag 13. okt. 06 kl Prøveforsøg på bøjning og tryk udføres torsdag 12. okt. 06 kl bygning /36

22 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat okt Dato Location Eksamensprojekt Studerende 13. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Kurt Kielsgaard Hansen KKH Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden Referat 17. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6. sep Projektets status 19. Prøveforsøg 20. Frostforsøg 21. Sigtekurver for letklinker 22. Fordampning 23. Eventuelt Lotte deltog ikke i mødet. 1. Godkendelse af referat Referat godkendt. Ingen kommentarer. 2. Projektets status D. 12. okt. blev der foretaget prøveforsøg for 4-punktsbøjning og tryk. 20/36

23 Mødereferater Bilag 1 Designprojektet er blevet udskudt til start uge 42 pga. tidspres med at få skåret stenene og efterfølgende lagt disse i klimarum. Dette skyldes, at de endelige forsøg vedrørende 4-punktsbøjning og tryk skal foretages i uge 43. Søren Bøgh har netop meldt tilbage, d. 16. okt., om vi kunne have interesse i at besøge Vedstaarup Teglværk. 3. Prøveforsøg Prøveforsøget for tryk foretaget d. 12. okt. mislykkedes, da prøven væltede inden der skete brud. Dette skyldes, at højden var for stor i forhold til grundfladen. Højden skal svare til omtrent tre gange grundfladen. Bøjningsforsøget viste, at skærmteglene i gennemsnit kunne klare omtrent 10 MPa. 4. Frostforsøg KKH refererer til en tekst om frostforsøg han har fundet. Forsøget bygger på en metode, som omhandler 12 fryse/tø cykler med efterfølgende bøjningsforsøg. KKH uploader teksten på fildeling. Dette forsøg virker overkommeligt mht. den pressede tid og det besluttes derfor, at denne metode anvendes. Det besluttes, at der i hovedrapporten skrives et kort afsnit omkring de forskellige metoder til frostforsøg fra henholdsvis teknologisk institut, standard for natursten, den svenske standard og den nye metode KKH har fundet. 5. Sigtekurve for letklinker Ulla viste, hvilke apparaturer, som skal anvendes til at foretage en sigteanalyse. Der foretages en sigteanalyse for letklinkerne i uge 42. Til forsøget skal der anvendes følgende fraktioner: 0.075, 0.125, 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8. KKH uploader en vejledning for grusprøvning. 6. Fordampning Det igangværende fordampningsforsøg afsluttes. Ved de efterfølgende fordampningsforsøg placeres termohydrografen lidt væk fra prøvelegemerne således, at prøvelegemerne ikke har for stor påvirkning på denne. 7. Eventuelt I artiklerne for de enkelte forsøg udarbejdes et kort teoriafsnit, samt en mere uddybende forsøgsgennemgang, der vedlægges som bilag. 21/36

24 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver ND og MH Kontakter Kurt Degn fra Randers Tegl for at undersøge, hvorvidt De ligger inde med sigtekurver for Hammershøj rødler, samt hvilke mineraler leret indeholder. Uploader reviderede forsøgsliste Tekst omkring brændings- og presningsprocessen uploades. LBJ KKH Finder tegninger på Ballerup bebyggelse Uploader frostforsøg og vejledning til grusprøvning. Næste møder m.m. MH og ND Næste vejleder møde: fredag 27. okt. 06 kl punktsbøjning: onsdag d. 25. okt. kl i den lille forsøgshal Tryk: torsdag d. 26. okt. kl i den lille forsøgshal 22/36

25 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat nov Dato Location Eksamensprojekt Studerende 31. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden 24. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13. sep Projektets status 26. Trykforsøg 27. Designprojekt 28. Eventuelt Referat KKH deltog ikke i mødet pga. arbejde i Grønland. Mødet blev afholdt i stedet for vejledermøde planlagt fredag 26. okt. 06 pga. sygdom hos Lotte. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Intet at bemærke. Referat godkendt. 2. Projektets status. 23/36

26 Mødereferater Bilag 1 Der blev udført bøjningsforsøg torsdag 25. okt. Prøveforsøg og forsøg gik efter planen og uden de store problemer. Artikel vedr. bøjning er under udarbejdelse og forventes færdig til fredag 3. nov. Artiklen mailes til samtlige vejleder i løbet af fredagen til gennemgang for fejl og mangler fra KKH og BJO. Det blev diskuteret hvorvidt lastgrafer vist i artiklen skulle vises ved enten Last (i Newton) eller spænding (i MPa) regnet efter Naviers formel på y-aksen og tid (i sekunder) af x-aksen. Det besluttes, at vise graferne hvor der omregnes til spænding, da der her tages hensyn til tværsnitsarealerne. Der udføres densitet, porøsitet og kapillarsugning og fordampningsforsøg torsdag og fredag i denne uge (uge 44). Artikler for sigtekurveforsøg, kapillarsugning, densitet/porøsitet, tryk og bøjning er under udarbejdelse. 3. Trykforsøg. Det har i løbet af ugen været diskuteret, hvilke dimensioner prøvelegemerne skal have under trykprøvningen. Det blev besluttet fredag 26. okt. ved endelig opskæring at beholde dimensionerne (HxBxD) 60x80x20mm, hvor trykfladen er 20x80mm for at undgå søjlevirkning. Alle prøvelegemer er lagt i klimarum. Trykforsøg udføres onsdag 8.nov. 4. Designprojekt Første designudkast gennemgået og diskuteret. Udgangspunkt for første forslag: let ydervægskonstruktion, separat bærende system, design af profil der integrerer ophængningen. Forslagets gennemgående ide er, at profilet er mere stående end hængende for at ikke at udsætte materialet for træk. De bagved liggende vandrette lægter tilføjer/hjælper fliserne med at holde vandret orden, samtidig med at holde lodret orden en intelligent lægte. Dette for at undgå et uordentligt forbandt som ved byg 113, hvor fliserne hænger mere eller mindre tilfældigt. Det diskuteres, hvilket materiale lægterne kunne laves af; træ, stål eller eventuelt plastik. MH og ND udarbejder gode målfaste detaljer, snit og opstalter over forslaget til næste møde. Samtidig overvejes farver og skygger. Andet forslag udarbejdes på skitseplan til næste møde. 29. Eventuelt. Intet at bemærke. 24/36

27 Mødereferater Bilag 1 Uddelegerede opgaver MH og ND færdiggører første designforslag og udarbejder nyt forslag på skitseniveau. ND og MH færdiggører artikel om bøjning til fredag 3. nov. Den sendes til samtlige vejledere for kritik og senere gennemgang. Næste møder m.m. Næste vejleder møde fredag 3.nov. aflyses. Næste møde afholdes i stedet først fredag 10.nov kl Der udføres densitet, porøsitet og kapillarssugning torsdag og fredag i slutningen af denne uge (2. og 3. nov.). Der udføres trykforsøg onsdag 8.nov i byg /36

28 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat nov Dato Location Eksamensprojekt Studerende 10. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden 30. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13. sep Projektets status 32. Designprojekt 33. Eventuelt Referat KKH deltog ikke i mødet pga. arbejde i Grønland. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Intet at bemærke. Referat godkendt. 2. Projektets status. Onsdag d. 8. nov. 06 blev trykforsøget indledt. Men da den anvendte maskines kapacitet ikke var tilstrækkelig til at opnå brud med prøvelegemerne blev forsøget udsat til i dag, d. 10. nov /36

29 Mødereferater Bilag 1 Der anvendes i stedet for en anden prøvemaskine med en kapacitet på 600 kn. KKH har gennemlæst den afleverede artikel over bøjningsforsøget og har efterfølgende sendt sine kommentarer. 3. Designprojekt. Designprojekt 2 blev gennemgået og diskuteret. Udgangspunkt for designprojekt 2: Let ydervægskonstruktion, synligt separat bærende system. Der skal være et ens lige tværsnit over hele stenen. Der er ingen krav til stenenes størrelser ophængningsmetoden skal kunne tilgodese flere varianter i dimensionerne. Ophængningsmetoden består af et stålprofil, hvori stenen placeres. Stålprofilet er udformet med to kroge som hænges på to stållægter. Krogene er placeres henholdsvis for oven og midt på profilet. Den midterste krog skal modvirke at stenen kan forskyde sig horisontalt, evt. ved påvirkning at stød fra omgivelserne eller ved sug. Lotte foreslår at lægten fremstilles af et bukket vinkeljern, hvilket gør konstruktionen økonomisk billigere. Derved løses problemet vha. fastgørelsen af lægten ligeledes. To yderligere designforslag gennemgås kort. Det ene ophængningsprincip bygger på at teglfliserne opsættes på lægter vha. skruer. Skruerne kan i denne sammenhæng placeres således, at det bliver en del af det samlede udtryk ved ophængningen. Denne metode giver mulighed til, at man udnytter materialets lette egenvægt. Det andet ophængningsprincip omhandler omhængning vha. et skinnesystem. Uddelegerede opgaver ND og MH LBJ Næste møder m.m. 34. Eventuelt. Björn kommenterede den afleverede artikel over bøjningsforsøget. Udarbejder målfaste tegninger for designprojektet. Finder standardløsninger for stålprofiler. Finder bog vedr. ornamenter. Vejledermøde: fredag 17. nov. 06 kl Trykforsøg: fredag d. 10. nov. 06 kl /36

30 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat nov Dato Location Eksamensprojekt Studerende 17. nov. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Baggrund for mødet Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Kurt Kielsgaard Hansen KKH Ugentligt vejledermøde Dagsorden 35. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 31. okt Projektets status 37. Frostforsøg 38. Designprojekt 39. Eventuelt Referat 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat godkendt. 2. Projektets status MH og ND er i gang med at skrive artikler over følgende forsøg: tryk, densitet og porøsitet, kapillarsugning. De forventes at være færdige i løbet af uge 47 og 48, hvor de vil blive oploaded på CN til kritik fra vejledere. 28/36

31 Mødereferater Bilag 1 3. Frostforsøg Det diskuteres hvorledes frostforsøgene skal udføres, da forsøget skal sættes i gang, snarest muligt for at kunne nå det. Følgende besluttes: Prøverne vandmættes ved fuld neddykning under vand både som inddelende vandmætning og under tøperioden. Der udføres ti cykler. Én cyklus: fryses fra morgen (når vi møder på DTU) og flyttes fra frys til optøning i vand når vi går om efter middagen. Prøverne skal løftes fra fryser bund og sider. Prøverne vejes før forsøg og efter hver cyklus. Skadetyperne registreres efter hvert forsøg og beskrives ved skala fra standard (pren :2002) Digitalt temperaturmåler og fryser findes til forsøg efter møde. Det besluttes at benytte den store kummefryser i kælderen. MH og ND har fået 2 er nøgle til bygning 118, så frost forsøget kan køre over weekenden. Prøverne ligges til indledende vandmætning i weekenden, så cyklerne kan startes mandag morgen. 4. Designprojekt. ND og MH har ikke udarbejder nyt designforslag. Har i stedet brugt tiden til at få tegnet opstalter og detaljer fra de gamle forslag. Lotte har forberedt nogle forslag til nye designparametre til de næste par forslag, modtaget pr. mail kort før mødet. Det diskuteres, at ved udarbejdelse af designforslagene skal vores viden fra forsøgene udnyttes. Så man dermed kan udnytte materialet til de yderste og ikke mindst dets svagheder. F.eks. at der er mulighed for at lave store stenformater pga. den lave vægt. Norman Fosters bygning i Ipswich (kontorbygning til et forsikringsselskab) fra 1970 erne kan være til inspiration. Lotte har bog om ornamenter med til inspiration ved design af geometriske udtryk. 5. Eventuelt Vedr. trykartiklen diskuteres hvorledes lastgraferne skal udtrykkes. KKH mener, at lastgraferne i stedet skulle have været udtryk som rådata (med tid a x-aksen og last i N på y-aksen). MH og ND 29/36

32 Mødereferater Bilag 1 mener dog, at de ikke er brugbare, hvis ikke der taget hensyn til prøvernes tværsnit, hvorfor er spænding [N/mm2] sat opad y- aksen. Det besluttes, at vise begge udgaver med den begrundelse at rådata også skal vises. Uddelegerede opgaver Ingen. Næste møder m.m. Vejledermøde 24.november 2006 kl /36

33 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat nov Dato Location Eksamensprojekt Studerende 24. okt. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Lotte Bjerregaard LBJ Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden 40. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 17. nov Projektets status 42. Designprojekt 43. Kapillarsugningsforsøg 44. Densitets- og porøsitetsforsøg 45. Frostforsøg 46. Eventuelt Referat 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Intet at bemærke. Referat godkendt. 2. Projektets status. Intet at bemærke. 31/36

34 Mødereferater Bilag 1 3. Designprojekt. ND og MH gennemgår udarbejdede designprojekt 3. Denne uges designkrav er følgende: Der ønskes at udarbejde et ophængningsprincip, hvor der anvendes en maksimal stenstørrelse, som kan håndteres af en mand. Det vi sige, at den maksimale vægt må være ca. 15 kg, hvilket resulterer i en sten størrelse på 0,66m x 0,66m x 0,03m. Teglfliserne må kun fæstnes med en fitting, hvilket betyder, at sug samt horisontale belastninger skal optages i samspil med nabostenen. Lotte foreslog, at der tages udgangspunkt i en mindre tykkelse. Derudover foreslås en skinne i bunden af teglflisen og en gribekant for oven derved udnyttes materialets trykstyrke. KKH efterlyser beregninger på sug på bygningen. Lotte foreslår et nyt designprojekt bestående af følgende: Der tages udgangspunkt i tregrenede hjørner, således at konstruktionen vil virke som en skivekonstruktion. Derudover foreslås, at der arbejdes med bevægelse i dybden. Teglflisernes geometri kan være med til at forstærke materialet. 4. Kapillarsugning. Graferne over den opsugede vandmængde er ok. Variationerne i vægten kan skyldes, at teglfliserne ikke har været tørret lige meget ved hver vejning. 5. Densitets- og porøsitetsforsøg. Rapporten afleveres start uge Frostforsøg. KKH foreslår, at frostforsøget afsluttes med et bøjningsforsøg. Dette bliver dog afvist af ND og MH, da tiden ikke er til det. 7. Eventuelt. Der skrives en selvstændig artikel over fordampningsforsøget. Trykforsøget: KKH komme med kritik på den afleverede artikel. Trykstyrken for teglfliserne svarer til 1/8 af trykstyrken for skærmteglene, hvilket er uacceptabelt. Det diskuteres, hvilke ændringsforslag, der vil kunne styrke materialet. Bananfibrene kunne erstattes af andre fibre, da bananfibrene ved brænding bliver til CO 2, og måske efterlader små hulrum i materialet. Dette kunne ske ved at påfører glasfibre på bagsiden til forstærkning. I hovedrapporten opskrives der ændringsforslag, der kan styrke materialet. Frostforsøg: Skadetyperne registreres efter hvert forsøg og beskrives ved skala fra standard (pren :2002). Skalaen består af ni punkter. 32/36

35 Mødereferater Bilag 1 Fremlæggelse af projekt d. 17. januar 2007 kl Censorer: Anne Beim og Tommy G. Nielsen. Uddelegerende opgaver ND og MH inviterer Søren Bøgh, Snorre og Peter til fremlæggelsen. Finder ny overskrift til eksamensprojektet. Næste møder m.m Vejledermøde d. 1. dec kl /36

36 Mødereferater Bilag 1 Mødereferat dec Dato Location Eksamensprojekt Studerende 5. dec. 2006, kl DTU, bygning 118 lokale 042 Tegl i byggeriet Nanna Dahl Tel Michelle Herreholm Tel Sagsnummer Tilstedeværende Fraværende Kurt Kielsgaard Hansen KKH Nanna Dahl ND Michelle Herreholm MH Björn Johannesson BJO Lotte Bjerregaard LBJ Baggrund for mødet Ugentligt vejledermøde Dagsorden 47. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 24. nov Projektets status 49. Designprojekt 50. Frostforsøg 51. Kritik på artikel Bestemmelse af porøsitet og densitet 52. Næste møde 53. Eventuelt 34/36

37 Mødereferater Bilag 1 Referat 1. Godkendelse af referat Intet at bemærke. 2. Projektets status Sidste fryse-tø cyklus i gangsættes tirsdag, så frostforsøget dermed afsluttes onsdag. Artikel forventes færdig i løbet af den kommende uge. Artikel om kapillarsugning forventes færdig onsdag. 3. Designprojekt Udekades, da Lotte ikke var til møde. ND og MH snakker med Lotte en anden dag. ND og MH viser forslag med tregrenede hjørner og profiler, der optager bøjningspåvirkning. Det diskuteres, at der højest sandsynligt vil være et problem med ophængningen. 4. Frostforsøg. Teglfliserne er endnu ikke blevet frostskadet under cyklerne. Skærmteglene er dog skadet kraftigt og skaderne besluttes til at skulle beskrives som afskalninger, skadetype 6, i henhold til pren Grunden til at der ikke sker frostskader på teglfliserne må umiddelbart tilskrives, at materialets porer ikke fyldes helt med vand, så vandet dermed har mulighed for at ekspandere ved frysning uden at sprænge materialet. Det besluttes, at benytte vand-tørstoftsforholdet til at vurdere om der er vand i teglene under fryseperioderne. Snorre Stephensen fra Designskolen kontaktes vedr. i hvor høj grad Fortroligt stemplingen af rapporten fra Teknologisk Institut skal følges. 5. Kritik på artikel om densitet/porøsitet. Det mangler at blive undersøgt, om der er lukkede porer i materialet. Herved kan porøsitetsformlen benyttes for at bestemme den totale porøsitet. Forskellen på p tot og p å må derfor være porøsiteten for de lukkede porer. KKH har fundet p luk til ca. 0,10. Der skal skelnes mellem porer og luftfylde hulrum. Man kan ikke se porer med det blotte øje. Luftfyldte hulrum defineres i størrelse >ø 1-2 mm. Til den samlede diskussion for hele opgaven skal det skrives, at materialet er så porøst og skrøbeligt, at det faktisk ikke er til at håndtere, og slet ikke på en byggeplads. Giv samtidig forslag til hvordan man ville kunne løse problemet. KKH nævner, at det er godt, hvis vi i diskussionen giver udtryk for vores egen mening og vurderinger at materialet. 35/36

38 Mødereferater Bilag 1 7. Eventuelt Intet at bemærke. 6. Næste møde Næste vejledermøde fredag 8. dec. 06 aflyses. Næste møde planlægges efterfølgende mandag 11.dec. Tidspunkt mailes til alle. 36/36

39 Udvikling af teglfliser på DKDS Bilag 2 Teglmasser Ler og fint makuleret papir Teglmasse ,5 % rødler / 2,5 % papir. Teglmasse % rødler / 20 % papir. Ler, fint makuleret papir og letklinker Teglmasse % rødler / 25 % papir / 25 % letklinker 0-4 mm Teglmasse % rødler / 10 % papir / 10 % letklinker 0-4 mm 1/2

40 Udvikling af teglfliser på DKDS Bilag 2 Teglmasser Ler og letklinker Teglmasse % rødler / 50 % letklinker mm Ler og kulslagge Teglmasse % rødler / 29 % letklinker mm / 29 % letklinker 0-4 mm. Teglmasse % rødler / 33 % kulslagge fra træpiller Teglmasse % rødler / 25 % kulslagge fra træpiller og rødler Det bemærkes at samtlige teglfliser er brændt ved 1040 C og 6 timers udligning. /Stephensen, S. og Mackeprang, P. (1)/ 2/2

41 Udvikling af teglfliser Bilag 3 Overfladestruktur Billede 1 Eksempler på forskelligt farvede begitninger. Fra venstre; prøve , og Billede 2 Eksempler på glaseringer. Til venstre: tyrkis blå. Til højre: blåsort. Billede 3 Eksempler på relieffer foretaget ved presning.

42 Fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Bilag 4 Produktionsapparaturer Billede 1 Italiensk presse, som anvendes til fremstilling teglfliser på Danmarks Designskole. Billede 2 Blandemaskine på Danmarks Designskole. 1/2

43 Fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Bilag 4 Produktionsapparaturer Billede 3 Hydraulisk presse fra DTU, som anvendes til presning af teglfliserne. 2/2

44 Fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Bilag 5 Resultater fra sigteanalyse Sigteanalysen er udført af Hammershøj Teglværk. Sigtestørrelse Sigtestørrelse Tilbageholdt Gennemfald [µm] [mm] [%] [%] 100,00 0,10 0,80 99,20 80,00 0,08 1,60 97,60 60,00 0,06 3,10 94,50 50,00 0,05 2,40 92,10 40,00 0,04 3,10 89,00 30,00 0,03 3,40 85,60 20,00 0,02 1,80 83,80 10,00 0,01 2,30 81,50 8,00 0,008 3,40 78,10 7,00 0,007 4,50 73,60 6,00 0,006 2,60 71,00 5,00 0,005 3,70 67,30 4,00 0,004 3,80 63,50 3,00 0,003 5,60 57,90 2,00 0,002 3,50 54,40 1,00 0,001 5,20 49,20 0,80 0,0008 4,40 44,80 0,60 0,0007 7,80 37,00 0,50 0,0006 5,80 31,20 Tabel 1Udfaldet af sigteanalysen for Hammershøj rødler. Ud fra de enkelte sigtediametre er den tilbageholdte del samt gennemfaldet anført i procent. 1/1

45 Fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Bilag 6 Data vedr. fremstilling af teglfliser med letklinkertilslag Nedenfor ses resultater fra fremstillingen af teglflisernes henholdsvis vægt af teglfliserne før og efter presning, efter tørring og efter brænding, tørringssvindet og brændingssvindet er beregnet herudfra. Det skal bemærkes, at henholdsvis tørringssvindet og brændingssvindet ikke er helt nøjagtigt da teglfliserne ikke var helt tørre da brændingen blev indledt. Derudover er teglflisernes produktionspres anført for de enkelte fliser. Samtidig bemærkes det, at fliserne under produktionen tabte materiale, der sad tilbage på f.eks. pladerne inden brændingen. Før/efter presning Vægt før presning (inkl. form m. én plade) Vægt efter presning (m. én plade) Plade Vægt af teglflise efter presning Prod.pres i forhold til max. kapacitet Prod. pres Prod. pres Nr. Navn [g] [g] [g] [g] [%] [kn] [MPa] 1 A 7632,8 4446,7 946,1 3500,6 5,00 20,00 0,21 2 B 7636,8 4457,1 969,7 3487,4 5,00 20,00 0,21 3 C 7634,4 4446,6 952,0 3494,6 5,00 20,00 0,21 4 D 7636,6 4455,8 952,2 3503,6 5,00 20,00 0,21 5 E ,9 997,8 3480,1 5,00 20,00 0,21 6 F 7637,5 4460,6 971,4 3489,2 5,00 20,00 0,21 7 G 7639,0 4432,6 981,7 3450,9 5,00 20,00 0,21 8 H 7638,9 4403,4 972,6 3430,8 8,00 32,00 0,31 9 I 6957,5 3749,7 998,7 2751,0 11,00 44,00 0,43 Tabel 1 Resultaterne i forbindelse med fremstillingen af teglfliserne med letklinkertilslag før og efter presning. Efter tørring Side, a1 Side, a2 Tykkelse, t2 Vægt af teglflise m. plade Plade Vægt af teglflise efter tørring Tørringssvind Tørringssvind Nr. Navn [mm] [mm] [mm] [g] [g] [g] [g] [masse-%] 1 A 33,5 33,5 20,0 3808,3 1019,4 2788,9 711,7 25,5 2 B 33,5 33,5 20,0 3854,3 1019,4 2834,9 652,5 23,0 3 C 33,5 33,5 20,0 3799,6 1019,4 2780,2 714,4 25,7 4 D 33,5 33,5 20,0 3836,6 1019,4 2817,2 686,4 24,4 5 E 33,5 33,5 20,0 3778,7 1019,4 2759,3 720,8 26,1 6 F 33,5 33,5 20,0 3896,2 1019,4 2876,8 612,4 21,3 7 G 33,5 33,5 20,0 3859,4 1019,4 2840,0 610,9 21,5 8 H 33,5 33,5 20,0 3779,9 1019,4 2760,5 670,3 24,3 9 I 33,5 33,5 10,7 3163,4 1019,4 2144,0 607,0 28,3 Tabel 2 Resultaterne i forbindelse med fremstillingen af teglfliserne med letklinkertilslag efter tørring. 1/2

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning

Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning Rekvirent: Lithos Natursten ApS Bødkervej 12 7480 Vildbjerg Udført af geolog Claes Christiansen og ingeniør Tine Aarre Taastrup,

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

TI-B 25 (83) Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad

TI-B 25 (83) Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Prøvningsmetode Bestemmelse af kapillær vandmætningsgrad Dato: 1983-11-30 Sideantal: 8 Udarbejdet af: BF 2 Prøvningsmetode

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Aalborg Universitet Esbjerg 18. december 2009 Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks E Trækforsøg BM7 1 E09

Aalborg Universitet Esbjerg 18. december 2009 Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks E Trækforsøg BM7 1 E09 18. december 2009 Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks E Trækforsøg Spændings og deformationsanalyse af perforeret RHS stålprofil Appendiks E Trækforsøg... 3 E 1. Teori...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

Notat. 13. september 2016 Vores reference: Rødekro Svømmehal. Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane 1 INDLEDNING

Notat. 13. september 2016 Vores reference: Rødekro Svømmehal. Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane 1 INDLEDNING Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 82 28 14 00 F 82 28 14 01 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Rødekro Svømmehal 13. september 2016 Vores reference: 2016-09 Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Byggeteknik TEKNOLOGISK INSTITUT

Byggeteknik TEKNOLOGISK INSTITUT Byggeteknik 66.251.6852 ps/ema 33/17 Sagsrapport : Prøvning af. tagkit Rekvirent: A/S Dankit Holtvej 69, 3230 Græsted Dato: 1985-09-09 Sagsbehandler: Peter Svane Civilingeniør Ernneord: Tag, tagkit, fugemasse,

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Værtsby ESC 2014 Styregruppemøde 08.01.134 Deltagere: Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Bender, Søren Therkelsen, Anne Holm Sjøberg, Christian Herskind, Morten Pankoke,

Læs mere

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Klasse: 2. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5(mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Kristian Pedersen VVS Søberg Klaus Johansen VVS Søberg Andreas Koch Niels Christian Træholt KPC Byg a/s Søren Lonnebjerg KPC Byg a/s

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI]

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Intro I denne case skal du arbejde med renovering af laden. Bygherren skal tage stilling til, om laden skal have den helt store tur, med henblik på at optimere

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Mursten. Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke).

Mursten. Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke). Mursten Mursten er defineret i DS/INF 167 som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm. (Eurocode 6 skelner ikke mellem mursten og blokke). Stentype Der skelnes mellem følgende typer byggesten:

Læs mere

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY Uge 1: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY HippHopp Denne vejledning er et supplement til aktivitetshæftet Særligt i denne uge...........................................................

Læs mere

D1 1 Partikelformede bjergarter

D1 1 Partikelformede bjergarter D1 1 Partikelformede bjergarter Af Kurt Kielsgaard Hansen Sigteanalyse Kornstørrelser kan defineres ved hjælp af sigter med trådvæv med kvadratiske masker. Et korn, som ved en nærmere specificeret forsøgsprocedure

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Resultat: Kitten har en tilfredsstillende lille sætning.

Resultat: Kitten har en tilfredsstillende lille sætning. ~ Byggeteknik 66.251.6852 ps/ema 33/17 Sagsrapport : prøvning af tagkit Rekvirent: A/S Dankit HOltvej 69, 3230 Græsted Dato: 1985-09-09 Sagsbeh~ndler : Peter Svane Civilingeniør Emneord: Tag, tagkit l

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

Fremgangsmåde i brug af mursko

Fremgangsmåde i brug af mursko Fremgangsmåde i brug af mursko Revision 25.06.2014 Udarbejdet af Claus Jessen FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5 6000 Kolding Tlf.: +45 75 26 46 11 Fax: +45 75 26 46 12 CVR nr. 32 76 34 05 www.fbj.dk

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 7. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 7. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 7. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk Opgave 5 - onsdag 7. nov. 2007. Kl. 13.00-17.00 Gruppeprogram Gruppeprogram (nu skal I tænke på gruppen) Redskab: Først papir siden

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Notat Fugt i træfacader II Facadeelement Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Tabel 1. Beskrivelse af element udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

10.3 E-modul. Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen. Betonhåndbogen, 10 Hærdnende og hærdnet beton

10.3 E-modul. Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen. Betonhåndbogen, 10 Hærdnende og hærdnet beton 10.3 E-modul Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen Forskellige materialer har forskellige E-moduler. Hvis man fx placerer 15 ton (svarende til 10 typiske mellemklassebiler) oven på en

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

HELLIGSØ TEGLSKALLER AFTRÆKSTEST

HELLIGSØ TEGLSKALLER AFTRÆKSTEST 12-07-2016 aek/areh Indledning HELLIGSØ TEGLSKALLER AFTRÆKSTEST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Teknologisk Institut, Murværk yder rådgivning

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Konstruktion 1. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik EFTERÅR 2014 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Værd at vide om Leca letklinker

Værd at vide om Leca letklinker Dato: December 29 Blad: 1-1 Gruppe: Generelt Værd at vide om Leca letklinker LECA er forbogstaverne i den engelske betegnelse for det færdige produkt: Light Expanded Clay Aggregate Leca er et registreret

Læs mere

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS LETKLINKERBETON Frequently Asked Questions Dette notat har til formål, at svare på generelle tekniske spørgsmål fra rådgivere og entreprenører, i forhold til Hiltis anker portefølje,

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

koordinatsystemer og skemaer

koordinatsystemer og skemaer brikkerne til regning & matematik koordinatsystemer og skemaer basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik Koordinatsystemer og skemaer, basis 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

FIBERARMERING AF BETON

FIBERARMERING AF BETON AF: Emil Bøggild S144563 Kursus: 11837 AT Sommerkursus FIBERARMERING AF BETON Vejleder: Lisbeth M. Ottosen Aflevering: 23-08-2015 Fiskenet som fiberarmering i beton. Titelblad Titel: Kursus: Universitet:

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer:

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer: CO 2 footprint Indledning Det er denne rapports formål at sammenligne Connovate s beton modul system, med et traditionelt beton byggesystem, og deres miljømæssige belastning, med fokus på CO 2. Hvor adskiller

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere