EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7."

Transkript

1 EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE KLASSETRIN

2

3 INDLEDNING FØDEVARESTYRELSEN Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. Med afsæt i Ministeriets mad- og måltidspolitik vil Fødevarestyrelsen være med til at skabe en bedre balance mellem sundhed og madglæde. Visionen er, at børn og unge udvikler sunde mad- og måltidsvaner gennem madglæde og madmod og dermed bliver rustet til at træffe sunde valg til gavn for deres egen og andres sundhed. I Fødevarestyrelsen gør vi især en indsats for at sætte sunde mad- og måltidsvaner på dagsordenen i skoler, institutioner og i idrætslivet. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse om den nyeste viden inden for ernæring og sundhed, ligesom du kan downloade og bestille materialer til brug i din undervisning. LEV SUNDERE FØLG KOSTRÅDENE I 2013 er kostrådene blevet revideret. Dette skyldes bl.a., at der er kommet ny forskning til, og de Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR), som kostrådene bygger på, er blevet opdaterede. I dette kapitel er der forslag til, hvordan du og eleverne kan arbejde med de reviderede kostråd gennem leg og læring. Sundhed er ikke en sur pligt, men kan opnås gennem madglæde, lyst og vilje hos eleverne. Generelt er børn godt på vej så det er vigtigt, at du bakker eleverne op i det, de allerede gør, og klæder dem på til at komme endnu længere. Det kan du gøre ved at vække deres interesse for madens oprindelse, smag og muligheder samt ruste dem til at tage beslutninger på et reflekteret grundlag. S3 Inspirationshæfte Aktiv rundt i Danmark 2013

4 FORMÅLET MED KAPITLET Formålet med kapitlet er, at eleverne tilegner sig viden, færdigheder og holdninger om mad, måltider og sundhed. At eleverne får sat deres egne ord på, hvad sundhed og sund mad er, og bliver i stand til at træffe valg, der fremmer deres sundhed. KAPITLETS INDHOLD OG OPBYGNING Kapitlet tager udgangspunkt i seks ud af de i alt ti kostråd. Kostrådene er bl.a. valgt ud, fordi det er dem, der er mest håndgribelige at handle på for eleverne. Du kan hente inspiration til flere opgaver til alle rådene på altomkost.dk/kostraad. Opgaverne er lavet sådan, at de kan gennemføres på lidt/meget plads, stillesiddende/aktivt og i det omfang det er muligt med forskellig brug af visuelle, auditive, kinæstetiske og mere taktile virkemidler. I slutningen af opgaverne under punktet progression og variation er der forslag til undervisningsdifferentiering. Som baggrund for hver opgave kan du hente information i pjecen om kostrådene. Til hvert kostråd hører et afsnit med Derfor og Sådan dvs. noget forklaring/ baggrundsviden og noget handlingsrettet, bl.a. eksempler på hvordan man praktisk kan følge rådet. Pjecen kan downloades på eller bestilles i trykt udgave på Til hver opgave er der opstillet konkrete læringsmål ift. emnet sundhed. Disse kan alle relateres til trinmålene i faghæfte 21. Se desuden afsnittet om trinmål, der giver et billede af, hvad eleverne kan arbejde sig hen i mod efter en samlet gennemgang af kapitlet. Brug opgaverne som inspiration og fyld gerne selv mere information på efter behov. Kopisiderne, som der henvises til undervejs, finder du på og på Her kan du også finde en supplerende lærervejledning, der indeholder bl.a. inspirations- og resultatlister. På kostraad finder du ligeledes et oplæg til samtalen om sundhed (opgave 1.A). Afslutningsvis er der et bud på en måde at evaluere på samt links og referencer til yderligere information. God fornøjelse i arbejdet med at skabe rammer for at eleverne kan opnå sund madglæde, madmod og kompetencer til at træffe sunde valg i fremtiden.

5 TRINMÅL TRINMÅL FOR FAGET SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB EFTER 6. KLASSE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: ÅRSAGER OG BETYDNINGER beskrive den daglige livsstils betydning for sundheden, herunder mad og måltider, stimulanser, bevægelse og fysisk aktivitet HANDLING OG FORANDRING have kendskab til formål med aktuelle kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for sundhedsområdet TRINMÅL FOR FAGET SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB EFTER 9. KLASSE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: VISIONER OG ALTERNATIVER opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden TRINMÅL FOR FAGET DANSK EFTER 6. KLASSE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: DET TALTE SPROG udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden TRINMÅL FOR FAGET DANSK EFTER 9. KLASSE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: DET TALTE SPROG lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling DET SKREVNE SPROG - LÆSE læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internettet TRINMÅL FOR FAGET MATEMATIK EFTER 6. KLASSE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: MATEMATISKE ARBEJDSMÅDER læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk S5 Inspirationshæfte Aktiv rundt i Danmark 2013

6 1. ALLE KOSTRÅDENE KOSTRÅD Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv SPIS FRUGT OG MANGE GRØNSAGER SPIS MERE FISK VÆLG FULDKORN VÆLG MAGERT KØD VÆLG MAGRE MEJERIPRODUKTER SPIS MINDRE MÆTTET FEDT SPIS MAD MED MINDRE SALT SPIS MINDRE SUKKER DRIK VAND A. HVAD ER SUNDHED? VARIGHED: 10 minutter STED: Klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne bliver præsenteret for forskellige syn på sundhed og reflekterer over egen forståelse af sundhed Det er langt fra sikkert, at eleverne har den samme forestilling af, hvordan og hvornår de er sunde. Start derfor med en fælles samtale i klassen, hvor de kan svare på: Hvad og hvordan skal man spise for at være sund (mad og måltider)? Skal man være i god form/bevæge sig (hver dag) for at være sund? Skal man være glad for at være sund? Skal man være fri for sygdom for at være sund? Kan man være lidt eller meget sund? Hvem bestemmer, om man er sund? På finder du et diskussionsoplæg omkring forskellige forståelser af sundhed. PROGRESSION OG VARIATION På under test dig selv quizzer kan du finde en quiz om sund mad, som eleverne selv kan prøve. S6 Aktiv rundt i Danmark 2013 Inspirationshæfte

7 B. ALLE KOSTRÅD VARIGHED: 15 minutter MATERIALER: Kopiark nr 1.1 med alle kostrådene STED: Klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne opnår kendskab til alle kostrådene Udlever et kopiark med alle kostrådene til hver elev og tal med eleverne om de forskellige kostråd. Hvilke kostråd kender I? Hvilke kostråd følger I? Hvilke kostråd følger I ikke? Er det nemt eller svært at følge kostrådene? Lad eleverne lede efter ikonerne på kopiarket hvilke og hvor mange kan de finde? I de efterfølgende opgaver vil I arbejde jer igennem udvalgte kostråd. S7 Inspirationshæfte Aktiv rundt i Danmark 2013

8 Overordnet.indd 1 26/06/ Leg og lær med kostrådene 2. SPIS VARIERET, IKKE FOR MEGET OG VÆR FYSISK AKTIV Spis dig mæt i sunde måltider. Spis forskellige grønsager, frugt og fuldkornsprodukter hver dag. Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød henover ugen. Det giver dig det, din krop har brug for. Hold igen med mad og drikke, der indeholder meget fedt og/ eller meget sukker, som fx fastfood, snacks, sodavand og slik. Hav en god balance mellem hvor meget energi, du får igennem mad og drikke, og hvor meget du forbruger igennem fysisk aktivitet. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv A. GIV MADPAKKEN EN HÅND VARIGHED: Notering løbende igennem dagen samt 20 minutter i klassen MATERIALER: Kopiark nr 2.1 med skema over dagskost STED: Hjemme samt klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne bliver bevidste om, hvor varieret de spiser i løbet af dagen Bed eleverne notere på skemaet, hvad de spiser i løbet af hele dagen morgen, formiddag, frokost, eftermiddag, aftensmad og sen aften. Tal efterfølgende i klassen om: Synes de, de spiser varieret nok? Hvad vil det sige at spise varieret? Hvad kunne de spise mere af? Hvad kunne de spise mindre af? S8 Aktiv rundt i Danmark 2013 Inspirationshæfte

9 B. EN COOL FROKOST VARIGHED: 45 minutter MATERIALER: Kopiark nr 2.2 med billede af madpakkehånden STED: Klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne får idéer til en varieret frokost Introducer eleverne for madpakkehånden og de enkelte fingre/kategorier. Det er vigtigt at få et varieret og sundt måltid midt på dagen for at holde koncentrationen i de sidste skoletimer. På tavlen tegnes et matrix a la nedenstående, som danner rammen om inddeling af eleverne i to forskellige grupper. I de tomme felter skal elevernes navne skrives ind enten kan du som lærer gøre det, eller også kan eleverne selv gå op og skrive sig på. Hvis opgaverne i de forskellige grupper skrives op, så eleverne kan se det, har de højst sandsynligt præference for hvilken gruppe, de gerne vil være i, og det kan højne aktiviteten i gruppearbejdet, hvis eleverne skal arbejde med noget, de selv har valgt. Hvis der er flere elever end til fire grupper, kan der fjernes et antal felter (række/kolonne), så det passer. Hver gruppe bruger ca. 15 minutter på at finde forslag til en frokost med alle fingrene fra madpakkehånden, der svarer til deres gruppenummer. Eleverne skal gøre det så grundigt, at alle er i stand til at formidle disse forslag fra diskussionen videre til en ny gruppe. 1. gruppe kommer med forslag til: En madpakke 2. gruppe kommer med forslag til: En frokost der kan købes i kantinen 3. gruppe kommer med forslag til: En kold frokost derhjemme 4. gruppe kommer med forslag til: En varm frokost derhjemme Når grupperne har arbejdet i ca. 15 minutter, får de hver et bogstav fra A-D, som angiver deres nye gruppe. I denne gruppe gennemgår de alle spørgsmål ved, at hver elev fremlægger deres svar på det spørgsmål, de har arbejdet med i den første gruppe. Det er normalt ikke nødvendigt med en opsamling i plenum, men hvis du som lærer vurderer, at det vil være godt at samle op på tvivlsspørgsmål eller bruge det som en overgang til det videre arbejde, kan det være helt på sin plads A B C D S9 Inspirationshæfte Aktiv rundt i Danmark 2013

10 3. SPIS FRUGT OG MANGE GRØNSAGER Spis frugt og mange grønsager A. HVAD TÆLLER MED? VARIGHED: 30 minutter MATERIALER: Kopiark 3.1 med fotografier af forskellige slags frugter og grønsager, samt kopiark nr 3.2 med frugt og grønt mærke STED: KLASSELOKALE SUNDHEDSMÅL: At eleverne opnår kendskab til og smager på forskellige grønsager og frugter Udlever et kopiark med forskellige slags grønsager og frugter til hver elev, og bed dem sætte frugt og grønt mærke (skal klippes ud og limes på) på dem, de mener hører med i de 600 gram om dagen. Tal efterfølgende om resultaterne i klassen. Plakater_uden_2.indd 4 07/06/ Spis 6 om dagen det svarer til ca. 600 g grønsager og frugt. Mindst halvdelen skal være grønsager. 100 g grønsager eller frugt svarer til en stor gulerod eller et æble. Vælg især de grove grønsager som ærter, blomkål, broccoli, rodfrugter og bønner. S10 Aktiv rundt i Danmark 2013 Inspirationshæfte

11 B. PRÆSENTER EN FRUGT ELLER GRØNSAG VARIGHED: 60 minutter MATERIALER: Computere med internetadgang STED: Klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne opnår kendskab til forskellige frugter og grønsager Bed hver elev vælge en frugt eller grønsag, som de skal fremlægge om. De kan undersøge ting som: Hvor kommer den fra? Hvordan ser den ud? Hvordan smager den? Hvorfor kan jeg lide/ikke lide den? Hvornår er den i sæson? Hvilke vitaminer er der i den? Hvordan kan den bruges i madlavningen? PROGRESSION OG VARIATION Find inspiration til aktiviteter, hvor frugt og grønt er brugt i fysisk leg på S11 Inspirationshæfte Aktiv rundt i Danmark 2013

12 4. VÆLG FULDKORN Vælg fuldkorn Spis mindst 75 g fuldkorn om dagen. Fuldkorn finder du i mad, der er lavet af kornprodukter, og hvor hele kornet er taget med. 75 g fuldkorn svarer fx til 2 dl havregryn og en skive fuldkornsrugbrød. Vælg fuldkorn først det er nemt, hvis du går efter Fuldkornsmærket, når du køber ind. Plakater_uden_2.indd 7 07/06/ A. HVAD ER FULDKORN? VARIGHED: 15 minutter STED: Klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne tilegner sig viden om fuldkorn Tal med eleverne om: Hvad er fuldkorn? Hvorfor er det sundt at spise fuldkorn? Hvad betyder det, at brødet er groft? Har I smagt fuldkornspasta og brune ris? Hvis ja, kan I lide det? PROGRESSION OG VARIATION Bed eleverne undersøge, hvad fuldkorn består af, søg fx B. FULDKORNSPUSLESPIL VARIGHED: 30 minutter MATERIALER: Puslespilsbrikker fra kopiark nr 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4, kegler STED: Gymnastiksal SUNDHEDSMÅL: At eleverne opnår kendskab til, hvilke produkter der kan opnå fuldkornslogoet Opstil fire baner, der hver især er markeret af en kegle i henholdsvis den ene og den anden ende af salen. Ved hver slutkegle lægges puslespilsbrikker (ikke samlede) fra puslespillene med produkter med og uden fuldkorn. Inddel eleverne i fire hold. Holdene skal nu have hentet brikkerne fra deres slutkegle med tilbage til startkeglen. Eleverne går strækningen én ad gangen på vejen til slutkeglen skal de gå baglæns, og på vejen tilbage til startkeglen skal de gå sidelæns. Når den første elev kommer tilbage med puslespilsbrikken, kan den næste sendes af sted. Imens kan de resterende elever gå i gang med at lave puslespillet. Det hold, der først får samlet deres puslespil, har vundet. Tal med eleverne om, hvorfor to af produkterne fra puslespillene kan være fuldkornsmærkede, og hvorfor de andre to ikke kan. PROGRESSION OG VARIATION Aktiviteten kan også laves uden en bane, hvor børnene blot sidder og laver puslespillene som afsæt for en snak om hvilke produkter, der kan fuldkornsmærkes og hvorfor. S12 Aktiv rundt i Danmark 2013 Inspirationshæfte

13 5. VÆLG DE MAGRE MEJERIPRODUKTER A. HVAD ER MEJERIPRODUKTER? VARIGHED: 10 minutter STED: Klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne opnår kendskab til forskellige mejeriprodukter Vælg magre mejeriprodukter Tal med eleverne om: Hvad er mejeriprodukter? Hvilke mejeriprodukter spiser de? Hvad betyder magre mejeriprodukter? Hvorfor skal man helst spise magre mejeriprodukter? PROGRESSION OG VARIATION Bed eleverne beregne, hvor meget mælkefedt de får om året, hvis de drikker henholdsvis skummet- (0,1 %), mini- (0,5 %), let- (1,5 %), eller sødmælk (3,5 %). Lav sammen et søjlediagram, der viser fedtindholdet for de forskellige typer af mælk for et år. Diskuter resultatet. Plakater_uden_2.indd 3 07/06/ Vælg skummet-, mini- eller kærnemælk. Vælg surmælksprodukter, fx yoghurt, med max 0,7 % fedt og oste med max 17 % fedt (30 +). Hold igen med at bruge mejeriprodukter med højt fedtindhold, som fx fløde og smør. B. RAM DE RIGTIGE VARIGHED: 20 minutter MATERIALER: Forskellige tomme mælke- og yoghurtkartoner, evt. forskellige typer osteemballage gerne flere af samme slags, grøn og rød maling eller tusch, bolde STED: Gymnastiksal eller skolegård SUNDHEDSMÅL: At eleverne opnår bevidsthed omkring, at der er forskel på fedtindhold i de forskellige mejeriprodukter Mal toppen af de magre mejeriprodukter med grøn farve og de federe typer med rød farve. Opstil de tomme mælke- og yoghurtkartoner på en lang række i gymnastiksalen eller skolegården. Inddel eleverne i to hold og lad dem på skift sparke og ramme de forskellige kartoner med bolde. Hvis de rammer en grøn, får de et pluspoint. Hvis de rammer en rød, får de et minuspoint. Tæl til sidst tilsammen, hvilket hold der har fået flest point og dermed vundet. S13 Inspirationshæfte Aktiv rundt i Danmark 2013

14 6. SPIS MINDRE SUKKER Spis mindre sukker Skær ned på de søde sager og drikke både i hverdagen og på fridage. De fleste kan med fordel halvere forbruget af slik, sodavand, saft, is og kager. Plakater_uden_2.indd 10 07/06/ S14 Aktiv rundt i Danmark 2013 Inspirationshæfte

15 A. HVOR MEGET SUKKER FÅR DU? VARIGHED: løbende notering ugen igennem samt 20 minutter i klassen MATERIALER: kopiark 5.1 med sukkerskema STED: hjemme samt klasselokale SUNDHEDSMÅL: at eleverne får vækket deres opmærksomhed omkring, om de indtager mere eller mindre sukker end den anbefalede max. mængde Bed eleverne notere på sukkerskemaet, hvor mange søde sager de spiser i løbet af en uge. Lad dem efterfølgende vurdere, om de holder sig inden for sukkergrænsen. Lad eleverne diskutere de forskellige fødevarer, de har sat på listen hvilke skal med, og hvilke skal ikke? (Fx syltetøj, frugtyoghurt mm.) PROGRESSION OG VARIATION 1. Bed eleverne komme med idéer til, hvordan de sukkerholdige fødevarer, de har spist, kan skiftes ud med mindre sukkerholdige varer? 2. På under test dig selv quizzer kan du finde en quiz om sukker, som eleverne selv kan prøve. 3. På kan eleverne indtaste deres indtag af sukker for en dag og se, om de har spist mere end anbefalet. 4. På kan du bestille plakater fra Sukkerspionen. Herudfra kan I tale om indholdet af sukker i de forskellige føde- og drikkevarer. B. SUKKERTRANSPORTEN VARIGHED: 30 minutter MATERIALER: 4 tomme ½-liters sodavandsflasker (gerne forskellige slags), 4 skåle med 25 sukkerknalder i hver STED: Gymnastiksal eller skolegård SUNDHEDSMÅL: At eleverne bliver opmærksomme på, hvor meget sukker sodavand indeholder Der er 50 gram sukker i ½ liter sodavand, hvilket ca. svarer til 25 sukkerknalder. Opstil 4 stafetbaner fra startpunktet og ned til den sodavandsflaske, der står for enden af hver bane. Eleverne inddeles i fire hold, der hver skal igennem banen. Kun én deltager fra hvert hold må være i gang ad gangen. Hver deltager skal transportere én sukkerknald ad gangen gennem banen og komme den i sodavandsflasken for enden af deres egen bane. De elever, der ikke er i gang med at gennemføre banen, kan sættes i gang med en aktivitet på stedet, fx hoppe på ét ben, løbe på stedet, balancere eller lignende. Når et af holdene har fået alle sukkerknalderne i flasken, har de vundet. Som afrunding kan du tale med eleverne om, hvor meget sodavand de må få på en uge for at holde sig inden for anbefalingen. Se mere om råderum til søde sager på S15 Inspirationshæfte Aktiv rundt i Danmark 2013

16 7. DRIK VAND Drik vand HVAD ER PRISEN? VARIGHED: 30 minutter MATERIALER: Lommeregner, evt. computer med internetadgang STED: Klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne får vækket deres opmærksomhed omkring fordelene ved postevand Bed eleverne udregne prisen for henholdsvis 1 liter vand fra hanen (ca. 0,05 kroner) og 1 liter købevand på flaske (ca kroner). Tal med eleverne om: Hvor stor er forskellen? Er vand på flaske sundere end vand fra hanen? Køber de vand på flaske? Hvis ja, hvornår og hvorfor? Plakater_uden_2.indd 1 07/06/ Drik vand i stedet for fx sodavand, juice og saftevand til maden, når du er tørstig mellem måltiderne, og når du dyrker motion. PROGRESSION OG VARIATION 1. Bed eleverne udregne, hvor mange procent mere 1 liter sodavand koster end 1 liter postevand. 2. Eksperimentér i klassen med forskellige farver/smagsgivere til vand. Tilsæt grundigt skyllede frugter, grønsager og krydderurter, fx mynte, agurker eller friske bær til en kande med vand, og smag på det i klassen. Tal om det som alternativ til sodavand eller saft. Find idéer på S16 Aktiv rundt i Danmark 2013 Inspirationshæfte

17 8. OPSAMLING OG EVALUERING A. HUSKESEDDEL TIL KOSTRÅDENE VARIGHED: 20 minutter MATERIALER: Huskeseddel fra kopiark nr 6.1 STED: Klasselokale SUNDHEDSMÅL: At eleverne sætter kostrådene i relation til deres eden hverdag Udlever et kopiark med huskeseddel til kostrådene til hver elev, og bed dem udfylde det med gode idéer til, hvordan de kan blive endnu bedre til at følge kostrådene i fremtiden. Tal efterfølgende i klassen om, hvad de forskellige har skrevet på af gode idéer. LINKS HENT MERE INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN PÅ: (tidligere 6omdagen.dk) B. MÅLTIDER EFTER KOSTRÅDENE VARIGHED: 2 timer hele dagen MATERIALER: Opskrifter, ingredienser til opskrifterne, udstyr fra skolekøkken, evt. bordpynt STED: Skolekøkken SUNDHEDSMÅK: At eleverne får konkrete idéer til, hvordan de kan bruge kostrådene i deres hverdag Som afslutning på forløbet med kostrådene kan I tilberede en festlig middag sammen i klassen. Find opskrifter på sunde og velsmagende retter, der støtter op om kostrådene. Lav dem sammen i klassen, dæk fint op på bordene, nyd maden og snak sammen om, hvordan det smager. I kan evt. tage udgangspunkt i elevernes livretter og gøre dem sundere fx grovere mel i dejen til pizza, flere grønsager i kødsovsen, magre i stedet for fede mejeriprodukter i desserten osv. Inddel evt. klassen i tre grupper, og lad dem lave henholdsvis forret, hovedret og dessert, så I får en festmiddag ud af det. Bliv evt. inspireret til opskrifter på og Find flere opgaver til alle kostrådene på S17 Inspirationshæfte Aktiv rundt i Danmark 2013

18 DET SKAL VÆRE SJOVT AT VÆRE SUND! AKTIV RUNDT I DANMARK 2013 INSPIRATIONSHÆFTE KLASSETRIN ARRANGØR University College Syddanmark TEKST OG ØVELSER UDARBEJDET AF Fødevarestyrelsen LAYOUT OG GRAFISK ARBEJDE OddFischlein FOTOS Hanne Loop (undtagen fotos side 3, 4, 7, 11 og 18 af Ida Schmidt) S18 Aktiv rundt i Danmark 2013 Inspirationshæfte

19

20 ARRANGØR PROJEKTET STØTTES AF LEVERANDØR AF MATERIALER

21 LÆRERVEJLEDNING KLASSE ALLE KOSTRÅDENE B. ALLE KOSTRÅD Ikoner på kopiarket: - Mælkekarton (Vælg magre mejeriprodukter) - Korn (Vælg fuldkorn) - Gulerod (Spis frugt og mange grønsager) - Fisk (Spis mere fisk) - Indkøbskurv (Spis varieret og ikke for meget) - Dråber (Drik vand) - Cykel (Vær fysisk aktiv) - Høne (Vælg magert kød og kødpålæg) SPIS FRUGT OG MANGE GRØNTSAGER A. HVAD TÆLLER MED? Tæller med: - Frosne grøntsager - Juice (højst ét glas om dagen) - Dåsefrugt/grøntsager - Grønt i gryderetter Tæller ikke med: - Kartofler - Tørrede frugter - Svampe - Nødder VÆLG FULDKORN B. FULDKORNSPUSLESPIL Kan få fuldkornsmærke: - Havregryn - Fuldkornspasta Kan ikke få fuldkornsmærke: - Cornflakes - Lys pasta

22 VÆLG DE MAGRE MEJERIPRODUKTER C. RAM DE RIGTIGE Males med grøn farve: - Skummetmælk - Minimælk - Kærnemælk - Yoghurt naturel med fedtprocent under 0,7 kig evt. efter Nøglehullet - Nøglehulsmærket frugtyoghurt - Hytteost med fedtprocent på max 4 kig evt. efter Nøglehullet - Kvark - Fromage frais - Ost med fedtprocent på max 17 kig evt. efter Nøglehullet Males med rød farve: - Letmælk - Sødmælk - Piskefløde - Yoghurt naturel med fedtprocent på 3,5. - Frugtyoghurt med fedtprocent på 3,5 og sukkerindhold under 10 procent - Ost med fedtprocent over 17 - Creme fraiche

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Sund mad og kostmodeller

Sund mad og kostmodeller Sund mad og kostmodeller Sund levevis indebærer lødig kost og passende fysisk aktivitet Sund mad og kostmodeller Ilinniarfissuaq 20. maj 2008. HBH. 1 Sund mad i praksis Følger næringsstofanbefalingerne

Læs mere

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense Tilknyttet dagbehandlingstilbud Viljen

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og forhøjet kolesterol

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og forhøjet kolesterol SUNDHEDSAFDELINGEN Gode råd om mad og forhøjet kolesterol Hvad er kolesterol Kolesterol er et fedtstof, som har mange vigtige funktioner i kroppen. Det indgår blandt andet i dannelsen af alle vores cellemembraner,

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde , Kostdagbog Vi vil bede dig skrive kostdagbog i 4 dage. Det er bedst, hvis det er 3 hverdage og 1 week-enddag. Du skal skrive alt ned, hvad du spiser og drikker. Da den mad og drikke, der noteres i skemaet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen Sund mad og fysisk aktivitet Sund mad og fysisk aktivitet Alfabeta, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen 2006 Forlagsredaktion: Helene Deden Foto: Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Dig og de 8 kostråd Opgavehæfte for 5.- 6. klasse

Dig og de 8 kostråd Opgavehæfte for 5.- 6. klasse Dig og de 8 kostråd Opgavehæfte for 5.- 6. klasse Dig og de 8 kostråd Har du nogensinde tænkt på din egen sundhed? Ved du egentlig, hvornår du er sund? Til at starte med kan du prøve at teste dig selv

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

Kost og bevægelse. Aftenens program. Hvem er Pernille så? v. Pernille Eskebo. Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål

Kost og bevægelse. Aftenens program. Hvem er Pernille så? v. Pernille Eskebo. Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål Kost og bevægelse v. Pernille Eskebo Aftenens program Hvem er Pernille? Kost og bevægelse Kostpolitik Spørgsmål Hvem er Pernille så? Professionsbachelor i ernæring og sundhed kostvejledning, foredrag,

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Delrapport Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, juni 2012 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Kostkompasset. vejen til en sund balance. Kapitelmarkør 3

Kostkompasset. vejen til en sund balance. Kapitelmarkør 3 Kostkompasset vejen til en sund balance Kapitelmarkør 3 Indhold Kostkompasset 4 Spis frugt og grønt 6 Spis fisk og fiskepålæg 8 Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød 10 Spar på sukker 12 Spar

Læs mere

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Spis sundt med madpyramiden Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Din sundhed begynder, når du køber ind I FDB bruger vi madpyramiden til at inspirere den danske

Læs mere

Fodboldspillerens kosthåndbog

Fodboldspillerens kosthåndbog Fodboldspillerens kosthåndbog Indholdsfortegnelse Basiskost til fodboldspilleren... 3 Protein... 3 Kulhydrater... 3 Fedt... 4 Vitaminer og mineraler... 4 Væske... 5 Glykæmisk indeks Et redskab til måltidsplanlægning...

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Sæson Til læreren Didaktisk model Temaet sæson berører områderne fødevarer og miljø. Sæson er grundlag for store dele af arbejdet i køkkenet: Tilgangen til råvarer og efterspørgslen efter måltider

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad

Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad # 1 Det er ikke kun, hvad du spiser, men også hvor meget du spiser, og hvor tit, der har betydning for, hvor sund du bliver. For eksempel

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Skab måltidet på tallerknen

Skab måltidet på tallerknen de må o g d lti Det Skab måltidet på tallerknen 9 Mj Normalkost Morgenmåltidet Morgenmåltidet: 1 dl. ymer med 1 spk. drys eller havregrød/øllebrød med mælk 1/2 brik smør 1 sk. franskbrød 1 skive ost +45

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN

K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN ØVELSE K4 KØDKVALITET DENATURERING AF PROTEINER OG HÆM-JERN VED VARMEBEHANDLING SIDE 1 AF 1 K4: EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF DAGSKOST - JERN På de følgende sider findes en række færdigberegnede kostregistreringer

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere