Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning"

Transkript

1 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse af træværket på altanværn 5. Varmemåler 6. Indbrud/ tyveri 7. Grønne områder 8. Tag 9. Fraflytningssager 10. Øvrige sager 1. Beboerrepræsentation Efter det ekstraordinære beboermøde konstituerede vi os således: Kim Torrild, kontakt person Klaus Andersen, sekretær Susanne Kristensen, kasserer Inge Correll, revisor Bente Hollerup, suppleant

2 2. Ejerforeningen og samarbejdet Kim Torrild har som kontaktperson deltaget i bestyrelsesmøder sammen med ejerforeningen. Bl.a. har ejendommens drift og vedligeholdelse været drøftet. Herunder, hvad der skulle udføres på de fælles arbejdsweekender (parkdagene) forår og efterår. Ejerforeningens økonomi har i 2013 været anstrengt grundet uforudsete udgifter til vedligeholdelse. Tagsten har under stormene revet sig løs, i varmecentralen har der været udskiftning af pumper, varmeveksler mv. Dette har betydet, at EF har overskredet deres budget med ca kr. EF vil derfor i 2014 sætte bidraget op med 2,5 %, og vi kan forvente, at noget at denne forhøjelse vil bliver lagt på vores husleje. Hverken Blue Vision eller Datea har dog endnu varslet lejeforhøjelse. Vi vil følge op på dette, når/hvis der kommer varsling af lejeforhøjelse. Mulighed for flere p-pladser har været drøftet, dog uden at vi har fundet en løsning. P-pladsbåsene bliver malet op i løbet af året. 3. Blue Vision Blue Vision har solgt alle deres ejendomme med undtagelse af MP. Casper Slumstrup er fratrådt Blue Vision, og Vilhelm Boas har overtaget Caspers funktioner i ejerforeningen. BV har valgt at sætte en lejlighed, MP 10, 3.tv., til salg. BV overvejer, hvorvidt de vil sætte flere lejligheder til salg. På sidste års beboermøde blev der spurgt ind til, om BV ville skifte køkkener ud mod, at lejer fik lejeforhøjelse. Dette blev afvist sidste år. Jeg har spurt ind til dette igen i år. BV overvejer, men har endnu ikke taget stilling.

3 4. Vedligeholdelse af træværket på altanværn Kim Torrild har igen i år på flere møder med ejerforeningens bestyrelse fremført den manglende vedligeholdelse. På dette punkt kan der i ejerforeningen ikke opnås enighed mellem Blue Vision og de øvrige medlemmer. Ejerforeningen mener, det er Blue Vision, der skal betale for dette, og Blue Vision henholder sig til, at udvendig vedligeholdelse i henhold til ejerforeningens vedtægter påhviler ejerforeningen. Sagen er stadig uafklaret 5. Varmemåler Varmemålere er ved sidste års aflæsning udskiftet i alle lejligheder. De nye varmemålere er af en type, hvor aflæsningen ikke længere foregår i den enkelte lejlighed, men kan, via en pc, foretages udefra. EF er ved at indhente tilbud på, at vi via en hjemmeside eller app kan aflæse vort varmeforbrug løbende. Hvis EF accepterer tilbuddet, vil information følge. 6. Indbrud/tyveri Inden for det sidste år har der igen været indbrud i enkelte lejligheder og kældre. Bl.a. skete der indbrud i kælderen 2. juledag. Omkring kl. 22 holdt der en stor, hvid kassevogn ved garagen uden firmanavn eller nummerplade. I kælderen er 4-5 personer, der alle taler et slavisk sprog sammen, ved at bære nogle ting op af kælderen. Da de ser mig får de meget travlt med at få pakket sammen og køre væk. Flere ting, de har stående bl.a. på en sækkevogn, bliver efterladt. Jeg opfordrer dem til at standse bilen, dog

4 uden held, hvorefter jeg kontakter politiet. Politiet vil ikke komme, men vil efterlyse bilen. Vi har ikke fået tilbagemelding. Jeg kontakter derefter Thomas Flandrup som kommer, og vi går kælderen igennem og konstaterer, at der har været indbrud i 8 kælderrum. Vores viceværter bliver tilkaldt, og de kommer og hjælper med at aflåse de opbrudte kælderrum samt tage de ting ned i kælderen, som tyvene kørte fra. Kælderdøren ved garagen var brudt op og kunne ikke låses igen, så Thomas Flandrup satte en vagt på resten af natten. Alle, der har fået brudt kælderrum op, har fået en seddel i deres postkasse. En ubehagelig oplevelse, men vi kan ikke gøre meget ved sådanne indbrud, udover at være opmærksomme på, hvem der kommer i vor bebyggelse. Ved undren bør Thomas Flandrup, Kim Torrild eller politiet kontaktes. BR har sammen med ejerforeningens bestyrelse drøftet, hvad vi skulle gøre for at forhindre indbrud. Der er sat lys op på facaden ved garagen, som tænder, når man går forbi. Yderligere foranstaltninger vil ikke blive udført på nuværende tidspunkt, da omkostningerne ikke vil stå mål med det, vi får ud af sikring af MP. Hvis man vil sikre sin lejlighed yderligere, må man selv tage kontakt til et sikringsfirma eller låsesmed. 7. Grønne områder Arbejdet med de grønne områder udføres i samarbejdet mellem EF og det grønne udvalg. Den næste arbejdsweekend er planlagt til den 26. og 27. april. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage, både ejere og lejere. Den plan, som arkitekt Jens Bertelsen udarbejde for nogle år siden, er sendt til Hørsholm kommune.

5 Ud fra denne plan har Hørsholm kommune givet os lov til at udføre det, vi finder nødvendigt. Dog må der ikke fældes nogle at de træer, der er fredet, uden særlig godkendelse. Gennem det sidste år er der blevet arbejdet på at få ryddet op på skrænterne mod Øresund, der er ryddet en del på Grandalléen og tyndet ud i hegnet mod golfbanen. Fra flere beboere i stuelejlighederne har der været ønske om, at hækken ud mod fælles arealet blev klippet ned til 180 cm. Dette har været drøftet i EF bestyrelse og godkendt af os og EF bestyrelse. Arbejdet er udført nu, så hækken kan nå at blive pæn og ensartet grøn i år. 8. Tag Tagudskiftningen er påbegyndt og udført tilfredsstillende. Budgettet for denne del er overholdt, og tidsplanen er overholdt lige bort set fra, at stilladset ikke blev taget ned til tiden. Dette vil der blive strammet op om ved næste gang. Udgifter til tag afholdes af EF og er indregnet i deres budget. Det betyder, at vi som lejere ikke direkte får lejeforhøjelse grundet nyt tag. 9. Fraflytningssager BR har deltaget i en del fraflytningssyn sammen med lejer, når denne ønskede vor tilstedeværelse. Dette er forløbet tilfredsstillende. Jeg vil nævne en sag som har været i huslejenævnet. En lejer fik ved fraflytningen en regning, han syntes var for høj. Lejer sendte sagen til huslejenævnet, og den endelige afgørelse betød, at lejer fik nedsat regningen med ca kr.

6 Det drejede sig om gulvtæpper på hemsen og et blandings batteri, der ikke skulle betales for, da det blev anset som almindlig slitage. Udlejer måtte således selv afholde denne udgift. Huslejenævnet har henvist til lejeloven : Det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Vi har brugt denne i andre fraflytningssager med et godt resultat. 10. Øvrige sager BR ønsker at få et sæt vedtægter, som er gældende for BR s arbejde. Disse kommer vi nærmere ind på under forslag. Der er et lovforsalg, L 129, under behandling i Folketinget. Denne lov omhandler udlejers mulighed for at iværksætte energi forbedrings arbejder, som derved kan føre til lejeforhøjelse. Vi vil følge denne lov og se, om den bliver vedtaget. Datea har skiftet administrator fra Mette Bjørn til Niels Mortensen. BR har kontaktet en lokal politiker for at få ejeren af Strandvejen 307 til at holde grunden vedlige ud mod Strandvejen, da der hænger grene ud over fortovet. Der er problemer med at kommer forbi til/fra busstoppestedet. BR har haft et år med udfordringer. Specielt gennem det sidste halve år har vi modtaget mange positive tilkendegivelser, som vi er meget glade for. BR ser frem til endnu et godt og spændende år. I et punkt senere på aftenen vil vi komme ind på, hvad vi i BR ønsker at arbejde videre med. Kim Torrild, talsmand

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2013

Bestyrelsens beretning for året 2013 Bestyrelsens beretning for året 2013 Prolog 2013 har været et godt år for G/F Vingen. Der er sket en masse ting til fælles bedste samtidig med at økonomien har været nogenlunde med et mindre underskud.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015 Referat Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen Tirsdag, d. 17. marts 2015 Husk at se jævnligt på vores Hjemmeside, det er der informationerne kommer! Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Beretning 2014 2015 Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere