UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015

2 BESKRIVELSE NIBE SKOLE FAKTA Adresse Nibe skole Lundevej Nibe Telefon Web Skoleleder Antal elever 793 Antal klasser 33 Antal klassetrin Antal Spor 3 Ann Christina Raunsbæk 10 Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Elevtallet har været stærkt stigende de seneste år, og det ser ud til at elevtallet fremover vil være stigende. Generel beskrivelse af skolen Skolen er organisatorisk opdelt i 3 afdelinger. Derudover er der en specialafdeling med Strukturklasse samt klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Indskolingen er opdelt i 3 indskolingshuse. Hvert hus indeholder et spor fra 0.-2.klasse. Fra 3.-9.klasse arbejdes årgangsvis. På grund af det stigende elevtal er skolen løbende udfordret af at skulle tilpasse de fysiske rammer til elevtallet. Lokalernes størrelse og antallet af lokaler er to af de parametre der skal tages i betragtning, når det kommende års lokalefordeling skal planlægges for mellemtrin og udskoling. Ofte resulterer det i at årgangene skifter lokaler, hvilket resulterer i manglende kontinuitet for eleverne, i det lokalerne ikke kan målrettes mod specifikke årgange og alderstrin. Generel beskrivelse af bygningsmassen Skolen er bygget hen over flere år. Bygningsdel fra 1952 er renoveret i Bygning fra 1964 trænger til renovering. Bygning fra 1982 trænger til renovering. Tilbygninger fra 2006 er nyrenoverede. Gymnastiksalsområde er renoveret i delvist med klasselokaler. Tilgængelighed Bygningen er fint tilgængelig. Elevatorer og ramper giver god tilgængelighed til alle områder. Generelle tiltag På grund af stigende elevtal, oplever skolen i øjeblikket manglende hjemklasselokaler på både mellemtrin og udskoling. Med en reorganisering af Nibe skoles faciliteter optimeres brugen af lokaler, og der gøres plads til at der på alle årgange kan etableres fire spor. Det nye organisationsprincip betyder at både mellemtrinnets og udskolingens faciliteter bliver mere sammenhængende, og dermed opnår mulighed for også at arbejde på tværs af årgange i stedet for kun at arbejde på langs af årgangene. Indskolingen er fortsat placeret i deres nuværende bygninger. Overordnet omdannes nogle af DUS faciliteterne til fagområder. Mellemtrinnet placeres i bygningerne 8,9 og 10, primært i stueplan. Udskolingen og faglokaler placeres i bygning 11, 13 og 14. I primært bygning 13 ændres den eksisterende bygningsmasse, så der etableres en lang række fag laboratorier, der understøtter de fag der arbejdes i på udskolingen. BASISOMRÅDER INDSKOLING & DUS 1 Hjemklasselokaler Indskolingen er opdelt i 3 huse. Alle lokaler er nyrenoveret. Grupperum/aflastningsrum Der er et grupperum i hver indskolingshus, som bliver brugt til holddeling. Fælles opholdsrum Der er fællesområder tilknyttet alle lokaler. Toiletter 2 toiletter til hvert indskolingshus svarende til ca. 80 børn. Garderobe Fine garderober - en til hvert barn. DUS Dus er indrettet på skolen i 2011 i tidligere klasselokaler. Der er et område, som fortrinsvis bruges til DUS. Derudover bruges fællesområderne i indskolingen. Fokuspunkter for indskoling/dus - Fælleslokaler DUS/Skole - Adgang til faglokaler Som tidligere beskrevet forbliver indskolingen i deres nuværende faciliteter. Enkelte lokaler i DUS ændrer funktion, så indskolingen får adgang til de relevante faglokaler i direkte forbindelse med afdelingen. I skoletiden kan lokalerne benyttes som faglokaler, og i fritidsdelen kan de benyttes som aktivitetslokaler, uden at skulle ændre indretning. MELLEMTRIN & DUS2 Hjemklasselokaler I dag er mellemtrinnets klasser placeret i bygning 8 og bygning 11 ved læringscenteret. Klasselokalerne i bygning 8 trænger til renovering. Flere af lokalerne er små og kan ikke håndtere klassekvotient på 28. Lokalerne i bygning 11 er store og har adgang til et godt fællesområde. Grupperum/aflastningsrum Der er ingen grupperum. Fælles opholdsrum Der er mulighed for at arbejde på gangen i øverste fløj. Eleverne bruger skolens PLC og skoletorv. Toiletter 2 gamle toiletter i den afdeling. Der er 6 klasse, der deles om dem. DUS DUS 2 inklusiv 3.årgang (DUS1) er placeret på anden matrikel. Bygningen er oprindeligt bygget som børnehave, og der er dele af bygningen, som ikke er optimal i forhold til nuværende funktion. Bygningen er i øvrigt i fin stand. I dag bliver bygningen også brugt som faglokale for håndværk og design. Dog er de forskellige værksteder meget opdelte, så samarbejde mellem de to fagområder er vanskelig. Ligeledes er sløjdområdet meget småt, og der mangler adgang til større maskiner som rundsav og båndsag mm. Bygningen bliver om aftenen brugt af ungdomsskolen. Fokuspunkter for mellemtrin/dus - Samarbejde på tværs af årgange - Hjemklasselokaler - Fællesarelaer For at imødekomme det stigende elevtal, er der arbejdet med at etablere fire lokaler til hver årgang på mellemtrinnet. For at kunne leve op til dette krav, er lokalerne i bygning 9 og 10, der i dag benyttes af udskolingen, inddraget til mellemtrinslokaler. Derved samles mellemtrinnet i to bygninger der er placeret med stor nærhed til hinanden. Alle hjemklasselokaler placeres i stueplan, mens personaleforberedelse og specialklasser placeres på 1. sal. UDSKOLING Hjemklasselokaler I bygning 9 og 10 er 7. og 8.årgang placeret i nyrenoverede lokaler fra årgang er fordelt over tre lokaler, placeret to steder på skolen. De ene lokale ligger i forbindelse med madkundskabslokalet, mens de to andre ligger i forbindelse med PLC. Dermed er udskolingens hjemklasselokaler spredt over tre bygninger. Derudover placerer faglokalerne sig i en helt fjerde bygning, hvilket gør udskolingen meget fragmenteret. Grupperum/aflastningsrum Der er mindre grupperum tilknyttet 7. og 8.årgang. Ingen ved 9.klasse. Fælles opholdsrum Der er fælles områder ved udskolingen. Toiletter Nyrenoverede toiletter. Garderobe/Lockers Der er indkøbt lockers til alle elever i udskolingen. BESKRIVELSE

3 BESKRIVELSE Fokuspunkter for udskoling - Etablering af faglabs. - Fællesområde - Samlet udskolingsfløj Ved at inddrage faglokalerne til musik, håndarbejde og billedkunst på stueplan i bygning 13 og flytte dem til kælderen, bliver det muligt at etablere nye faglabs og fælles opholdsområder til udskolingen. Med udgangspunkt i at udskolingen ikke længere skal have hjemklasselokaler, men i stedet faglige miljøer men bevæger sig i mellem, er det muligt at etablere en samlet udskolingsfløj, der kan gøres til et attraktivt ungdomsmiljø. Et udgangspunkt for at denne struktur bliver velfungerende er, at der etableres et opholdsområde, som henvender sig til udskolingseleverne og kan imødekomme de sociale aktiviteter, der fylder meget i udskolingselevernes bevidsthed. Udover det nye fællesområde i bygning 13, vil udskolingseleverne også ligge i nærheden af PLC. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Hele skolen mødes ved fælles arrangementer på skoletorvet. Pladsen er med det stigende elevtal blevet trang, hvilket har betydning for akustik. Der mangler projektormulighed, som er svær på grund af ovenlys. I det pædagogiske læringscenter er der behov for at man kan fordybe sig og arbejde i grupper, i rammer der kan understøtte elevernes forskellige læringspræferencer. I skoletorvet er der derimod behov for store arealer, hvor man kan samles eller udfolde sig i forbindelse med eksempelvis idrætsundervisningen eller andre bevægelsesorienterede læringsforløb. I udviklingsplanen foreslås det derfor, at PLC og skoletorv bytter funktion. Dermed vil begge funktioner være placeret i rammer der i langt højere grad imødekommer funktionernes behov. Personaleforberedelsesfaciliteterne ved PLC flyttes, så de ligger i forbindelse med skolens andre forberedelsesfaciliteter. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Der er ikke indrettet lokaler til det humanistiske område Med etablering af faglabs i udskolingen er der mulighed for at indrette lokaler der målretter sig specifikt mod dette fagområde. Det praktisk/æstetiske fagområde I dag er faglokalerne inden for det praktisk/æstetiske fagområde placeret således, at de ikke vil kunne imødekomme kravene om etablering af et område til Håndværk og Design. I indskolingen er der indrettet et ekstra billedkunstlokale, som i dag deler lokale med Natur/Teknik. Det giver nogle problemer ift. brugen af lokalet. I kælderen etableres der nye lokaler til billedkunst, Håndværk og Design. Udover at give mulighed for at der kan arbejdes på tværs af fagene, er der fra lokalerne adgang til udendørsarealer, hvilket giver muklighed for at etablere udendørs værkstedsmiljøer. I Indskolingen omdannes et af DUS grupperum til billedkunstlokale. Det kropslige/musiske fagområde Der er et musiklokale, hvilket er for lidt. Der er for mange musiktimer på skolen til kun et lokale. Lokale i nærheden bruges også til musik, men er ikke indrettet til formålet. Ønske om at indrette musiklokale i DUS 1 område, således at lokalet bruges om formiddagen af skolen og eftermiddag af DUS: Der er en gymnastiksal på skolen, som blandt andet bruges til motorikundervisning, som kan bookes af lærerne efter behov. I DUS lokalerne i bygning 1, etableres der et musiklokale i et af grupperummene. Det giver mulighed for at indskolingseleverne har deres eget musiklokale, som også kan benyttes som aktivitetsrum i forbindelse med DUS. Samtidig nedlægges det mindste af de to musiklokaler der i dag er i faglokalefløjen (Bygning 13) Det naturfaglige fagområde I faglokalefløjen er der et biologilokale og et fysiklokale. Sidst nævnte er for nyligt blevet renoveret, og fremstår funktionelt. Biologilokalet derimod, trænger til en modernisering. De to depotrum der ligger i forbindelse med lokalerne skal gentænkes, således at de bliver brugbare. Skolen har ikke et N/T lokale. I dag bliver undervisningen gennemført i indskolingsafdelingens billedkunstlokale. Udover en renovering af billedkunstlokalet og de tilstødende depotfaciliteter, foreslås der ingen gennemgribende ændringer i fysik og biologilokalet. Fortsætter elevtilgangen, kan der blive problemer med antallet af fysiklokaler. Derfor foreslås det at et af de faglags der etableres i stedet for billedkunst, indrettes til et naturfagligt auditorium, så den teoretiske del af undervisningen kan foregå her og at der bliver mulighed for holddeling. Billedkunstlokalet i indskolingens bygning 2, ændres til et Natur/Teknik lokale. Skolens læringscenter/bibliotek Skolen har et stort PLC med stort fællesområde til at arbejde i, men ikke mange muligheder for afskærming. Som tidligere beskrevet, flyttes skolens PLC til samlingsområdet. Områdets mange niveauskift og ændringer i dagslysforhold, vil på mange måder understøtte etableringen af differentierede fordybelsesområder, der er meget nødvendigt i et læringscenter. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Skolen har to mindre mødelokaler, hvoraf det ene ikke kan rumme mere end 4-5 personer. Det er for lidt på ar arbejdsplads med ca. 100 ansatte. Forberedelsesrum Lærerne har egen arbejdsplads. Pædagogerne har fælles arbejdspladser. Personalefaciliteter Toiletter trænger til nyrenovering inkl. ventilation. Fælles stort personaleområde med tilknyttet køkken. Kun en dør til køkken giver flaskehals ifm. pauserne Administration Området er nyrenoveret. Megen trafik på sekretærernes kontor - ønske om forkontor. Generelt har Nibe skoles personale adgang til mange forberedelsesfaciliteter. Derfor etableres der ikke flere forberedelsesfaciliteter. I stedet optimeres faciliteterne og samles på første sal i bygning 8. Ved opdeling af rummene kan der gøres plads til flere mødelokaler. UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Der er ikke pt. indrettet værkstedsområder. Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Ingen drivhuse eller dyrkningsmuligheder Idrætsfaciliteter Idræt foregår på anden matrikel i byens hal. Der mangler mulighed for undervisning i atletik. Der er en gymnastiksal på skolen, som blandt andet bruges til motorikundervisning. Overgange ude-inde I forbindelse med sløjd og de andre rum der ligger i kælderen er der arbejdet med et terrasseareal, der kan udnyttes til udeværksteder. I forhold til ovenstående punkter arbejdes der kun med etableringen af udeværksteder i forbindelse med etableringen af de nye faglokaler i kælderen. BESKRIVELSE

4 FOTOREGISTRERING Indskolinf/DUS Indskolingslokale Indskoling/DUS Garderobe Klasselokale Samlingsrum, som med fordel kan laves til PLC. Gymnastiksal PLC Sko-garderobe PLC. PLC en kan med fordel bruges som samlingsrum, med nyt fast inventar som laver rum til fordybelse foruden at etablere rum for opbevaring. Ny renoveret Klasselokale 8. klasse Værkstedsrum i DUS Sløjd Stort depot i kælderen Fysik FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

5 LUFTFOTO LUFTFOTO

6 BYGNINGSAFSNIT VEN- GANG GANG - REN Stueplan 875 m² RENGØR.- PERS. PEDEL OMKL. SE RENGØR. UV Faldrør under loft 1952/2010 Kælderplan 510 m² Stueplan 109 m² VEN- MAGASIN Eksist. installationskanal Eksist. installationskanal Vandvarmer ER EBANE Kælderplan 503 m² BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST) Kælderplan 286 m²

7 20 cm højt trin BYGNINGSAFSNIT 1975/2006 Stueplan 1366 m² PROJEKT EDB KOPI SERVE. RENGØR. HA.- VEN - RUM FORHAL HA.- PROFY- LAKSE KLI. KLI. KLI. KLI. KLI. PERSO- KON- NALE FRO- TOR KOST RØN. - RUM HOVEDINDGANG VENTE KON- TOR 1975/2006 Stueplan 653 m² STUDIE- CELLE KON- TOR P-PLADS STUDIE- CELLE PÆDAGOGISK SERVICECENTER./ TEKN. BIOLOGI OG FYSIK FYSIK OVN STUDIE- CELLE Stueplan 1291 m² FORMNING PUC PUC PUC PUC GANG ELEV- KIOSK SKOLETORV BD 60 ABDL R- FORBERE- DELSE HA.- SANG OG MUSIK ØVE UNGD. SKOLE/ SUNDH PLEJE MØDE PUC KON- TOR KON- TOR FOR- KONTOR INSPEK- TØR MØDE RVÆRELSE GARD. TLF SPECIAL- -/ MULTIRUM ØVE PENALHUSET ELEV. PERSONALE Toi. HA.- GARD. Toi. GARD. HA Stueplan 494 m² 1952/2010 Stueplan 1047 m² SKOLEGÅRD Stueplan 432 m² PSY- KOLOG VF. Elevator Handic. Toi. /1971 Stueplan 639 m² TE- KØK HÅND- ARBEJDE MUSIK/ TEATER/ FOREDRAG HJEMKUNDSKAB Stueplan 382 m² Mellemgang KOLDT VINDF. TEORI 1952 Stueplan 354 m² OMKLÆD- NING GYMNASTIK Tavlevæg SUNDH.PL. (58 m²) Fleksibelt miljø 59 m² 64 m² Stueplan 286 m² Tavlevæg Gruppe Sl.v. Depot Toi. 84 m² 74 m² 64 m² Sl.v. Toi. Toi. - RUM Rengøringsrum Fælles område Toi. Gennemgående lysskakt 58.9 m² Fællesområde Stueplan 585 m² N V Ø BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

8 BYGNINGSAFSNIT / DUS ca. 26 m² Vask Toi. Toi. Toi. 101A 101B 101C m² / DUS OG SKOLE TRAPPE m² SPECIAL- LEGE GARDEROBE / DUS 57 m² m² m² salsplan 494 m² / salsplan 562 m² ELEVATOR H. INSTALL. SKAKT INSTALL. SKAKT GARD. H. 1952/ salsplan 1047 m² Elevator TRAPPE- RUM FLØJEN BYGNINGSAFSNIT - 1.SAL (IKKE MÅLFAST)

9 DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST) NUVÆRENDE FORHOLD / DUS1 INDSKOLING / DUS1 SPECIAL / DUS2 MELLEMTRIN / DUS2 SPECIAL UDSKOLING SPECIAL FAGOMRÅDER ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE MET VER RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. VEN- VEN- VEN- VEN VEN- VEN VEN- VEN- VEN- VEN- VEN- MAGASIN MAGASIN ASIN MAGASIN MAGASI MAG MAGASI MAG VEN- GANG GANG SE SE SE SE SE SE SE REN EBANE EBANE EBANE EBAN EBANE EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN Vand- Vand- Vand- Vand- Vandvarmer varmer varmer varmer varmer ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER Eksist. installationskanal Eksist. installationskanal Eksist. installationskanal Kælderplan 510 m² 1952/2010 Stueplan 109 m² Stueplan 875 m² Kælderplan 503 m² Kælderplan 286 m² Fitness Depot Sløjd Pedel

10 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM SPECIAL SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Tandlæge 1975/2006 Stueplan 9. kl. 5. kl. 5. kl. 5. kl. 1975/2006 Stueplan 653 m² Kompetencecenter NG GA IND ED 9. kl. V HO STUDIECELLE PÆDAGOGISK PÆDAGOGISK SERVICECENTER SERVICECENTER PLC P-PLADS Biologi BIOLOGI OG FYSIK Fysik FYSIK Stueplan 1291 m² Billedkunst FORMNING PUC PUC PUC RFORBEREDELSE PUC Adm. ELEVKIOSK Musik SANG SAN G OG MUSIK SKOLETORV SKO LETORV GANG ØVE DUS 1 Special 0-9 kl. PUC Adm. KON- KONTOR TOR FORKONTOR INSPEKTØR Personale MØDE RVÆRELSE -/ MULTIRUM Musik SPEC SPECIAL GARD. TLF 1952 Stueplan 494 m² Stueplan /1971 Stueplan 639 m² Håndarbejde HÅNDARBEJDE PENALHUSET KOLOG 4. kl.. MUSIK/ TEATER/ FOREDRAG 4. kl. Stueplan 382 m² Båndet kl. SKOLEGÅRD 1952/2010 Stueplan 1047 m² Hjemkundskab KOLDT VINDF. 0. kl. 1. kl. (58 m²) Idræt OMKLÆDNING GYMNASTIK Ø Fleksibelt miljø 1952 Stueplan 354 m² 7. kl. Tavlevæg 2. kl. 7. kl. 64 m² Gr. 7. kl. 8. kl. 8. kl. 8. kl. N V Stueplan 585 m² Stueplan 286 m² DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 NUVÆRENDE FORHOLD INDSKOLING / DUS1 / DUS1 SPECIAL MELLEMTRIN / DUS2 / DUS2 SPECIAL UDSKOLING SPECIAL FAGOMRÅDER ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE LEGE 0. kl. GARDEROBE DUS SPECIAL- Billedkunst / DUS 57 m² SRUM 57 m² 3. kl. / DUS OG SKOLE m² SRUM SRUM 57 m² 3. kl. 3. kl. IT-vejledning Specialklasse 1. kl salsplan 494 m² 6. kl. / salsplan 562 m² 2. kl. 6. kl. 6. kl. GARD. 1952/ salsplan 1047 m² 4. kl. 64-FLØJEN 2. kl. 0. kl. 1. kl. DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

12 DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST) UDVIKLINGSPLAN RUMLIG SAMMENHÆNG GANGLINJER SPECIAL UDSKOLING SPECIAL FAGOMRÅDER ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE INDSKOLING / DUS1 SPECIAL / DUS2 MELLEMTRIN / DUS2 / DUS1 MET MET MET PEDEL PEDEL PEDEL PEDEL PEDEL PEDEL PED VER RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. RENGØR. VEN- VEN- VEN- VEN VEN- VEN VEN- VEN- VEN- VEN- VEN- MAGASIN MAGASIN ASIN MAGASIN MAGASI MAG MAGASI MAG VEN- GANG GANG REN EBANE EBANE EBANE EBAN EBANE EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN EBAN Vand- Vand- Vand- Vand- Vandvarmer varmer varmer varmer varmer ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER Eksist. installationskanal Eksist. installationskanal Eksist. installationskanal Kælderplan 510 m² 1952/2010 Stueplan 109 m² Stueplan 875 m² Kælderplan 503 m² Kælderplan 286 m² Udendørs værkstedsområde Billedkunst Håndværk og design Pedel Værksted/ Depot

13 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / DUS1 / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER SPECIAL SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Tandlæge Faglab Faglab 7-9. kl. 1975/2006Faglab 7-9. kl. Stueplan Faglab 7-9. kl. 1975/2006 Stueplan 653 m² Fælles Gr. Faglab 7-9. kl. PROJEKT NG GA IND VED O H 7-9. kl. PÆDAGOGISK PÆDAGOGISK SERVICECENTER SERVICECENTER P-PLADS Samling Biologi BIOLOGI OG FYSIK Fysik FYSIK Faglab 7-9. kl. Stueplan 1291 m² PLC PUC Musik PUC FORMNING Fælles RFORBEREDELSE PUC 4. kl. Adm. Musik SANG SAN G OG MUSIK SKOLETORV SKO LETORV ØVE Billedkunst DUS 1 Special 0-9 kl. PLEJE TOR Adm. TOR Faglab 4. kl. INSPEKTØR SPEC SPECIAL Personale ØVE 7-9. kl. GARD. 4. kl Stueplan 494 m² Faglab /1971 Stueplan 639 m² 7-9. kl. Faglab 4. kl. HÅND kl. VF. MUSIK/ TEATER/ FOREDRAG Faglab 5. kl kl. SKOLEGÅRD Stueplan 382 m² 5. kl. 1952/2010 Stueplan 1047 m² Hjemkundskab TEORI 2. kl. 0. kl. Fælles Ø Stueplan 354 m² 1. kl. Idræt OMKLÆDNING GYMNASTIK 6. kl. 6. kl. 64 m² Gr. 6. kl. 6. kl. 5. kl. 5. kl. N V Stueplan 585 m² Stueplan 286 m² 5. kl. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) 5. kl. 5. kl.

14 UDVIKLINGSPLAN INDSKOLING / DUS1 / DUS1 SPECIAL MELLEMTRIN / DUS2 / DUS2 SPECIAL UDSKOLING SPECIAL FAGOMRÅDER ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE RUMLIG SAMMENHÆNG GANGLINJER 0. kl. SPECIAL- Kompetencecenter SRUM 57 m² 3. kl. / DUS OG SKOLE SRUM 61 m² 3. kl IT-vejledning LEGE GARDEROBE N/T / DUS 57 m² m² SRUM 57 m² 3. kl. 1. kl salsplan 494 m² / salsplan 562 m² 2. kl. INSTALL. SKAKT GARD. 1952/ salsplan 1047 m² RUM Specialklasse 64-FLØJEN 2. kl. 0. kl. 1. kl. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

15 INVESTERINGSPLAN Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 26. Nibe Skole kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler 26. Nibe Skole kr kr kr kr kr G07 Tilgængelighed renovering Skole-navn G08 Udvendig renovering udføres under ét G09 Udvendig energirenovering G10 Indvendig energirenovering G11 Arbejdsmiljø 26. Nibe Skole kr kr kr kr G12 Sikring INVESTERINGSPLAN

16

17

18

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE MELLERVANGSKOLEN FAKTA Adresse Mellervangskolen Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Ø Telefon 9982 4300 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE LØVVANGSKOLEN FAKTA Adresse Løvvangskolen Løvbakken 6 9400 Nr. Sundby Telefon 99824060 E-mail Loevvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NØRHOLM SKOLE Tilgængelighed børnehaven. Lidt trange forhold omkring enkeltaktiviteter. Forefindes ikke men

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HALS SKOLE FAKTA Adresse Hals Skole Skovsgaardsvej 1 9370 Hals Telefon 99824025 E-mail halsskole@aalborg.dk Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE HØJVANG SKOLEN FAKTA Adresse Højvangskolen Tingstedet 20 9230 Svenstrup J Telefon 98823488 E-mail hoejvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HERNINGVEJ SKOLE FAKTA Adresse Herningvej Skole Herningvej 35 9220 Aalborg Øst Telefon 99824570/22477913

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTERKÆRETS SKOLE FAKTA Adresse Vesterkærets Skole Skydebanevej 1 9000 Aalborg Telefon 9982 8488 E-mail

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KONGERSLEV SKOLE FAKTA Adresse Kongerslev skole Kongensgade 4 9293 Kongerslev Telefon 98331350 E-mail Web

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VADUM SKOLE FAKTA Adresse Vadum Skole Søndermarken 29 9430 Vadum Telefon 9882 4450 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holmegaardskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

TIRSDALENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers

TIRSDALENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers TIRSDALENS SKOLE R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 24. VORUP SKOLE VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

Hesselager slidt og utidssvarende.

Hesselager slidt og utidssvarende. Billedkunst Stokkebækskolen/ Gudme og Hesselager Ørkildskolen afd. Byen Billedkunstlokaler er placeret i kælderen, det er et problem i forhold til lyskilder. Skårup Skole Fungerer nogenlunde. Er placeret

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers Afsnit II HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

KORSHØJSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevænget 1, 8930 Randers

KORSHØJSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevænget 1, 8930 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KORSHØJSKOLEN Skolevænget 1, 8930 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel.

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel. Lind Skole d. 4. september 2012 Til Børne- og Familieudvalget ved Herning Kommune Skolebestyrelsen ved Lind Skole, medarbejdere, elevrådet og skolens ledelse ønsker med denne skrivelse at gøre det politiske

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01.

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01. 2. Bakkeskolen Bilag 1.02 1. Alminde-Viuf Fællesskole Bilag 1.01 A Nyindretning for administration. 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 3. Bramdrup Skole Udviklings planen Bilag 1.03 C Udendørs aktivitetsområde

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal Afsnit II HAVNAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer på

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere