UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015

2 BESKRIVELSE VADUM SKOLE FAKTA Adresse Vadum Skole Søndermarken Vadum Telefon Web Skoleleder Antal elever 377 Antal klasser 19 Antal klassetrin Antal Spor 2 Kirsten Marie Dall 10 Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Lokal skole i et lille lokalsamfund. Frit beliggende i et plan, bortset fra mindre depotkælder, mediatekskælder under skolens PLC - samt Ungdomsklub lokaler i stue og kælderplan. Skolens bygninger anvendes meget af lokalbefolkningen til møder, foredrag, foreningsaktiviteter mv. Skolen har meget store udenomsarealer i form af skolegård, legearealer, små grønnegårde, fodboldbaner, kunststofbane mv - og forskellig form for beplantning, der mange steder giver ly for vind og sol. Generel beskrivelse af skolen Skolen er beliggende i Vadum 10 km nordvest for Aalborg. Vadum Skole er en lokal skole i et aktivt lokal-samfund og skolen har et tæt samarbejde med en engageret forældregruppe, øvrige institutioner og foreninger i byen. Skolen har en høj indskrivningsprocent seneste opgørelse i 2013 hele 103 %. Der er ikke nærtliggende alternative skoler, hvilket forpligtiger Vadum Skole til, at kunne tilbyde et bredt undervisningstilbud med høj faglig kvalitet til alle elever uanset personlige interesser, fagligt / personligt potentiale og social baggrund. Vadum Skole har således aktivt fravalgt at være profilskole med en smal profil. Vadum Skole satser i stedet på i den understøttende undervisning og i valgfagene at tilbyde fag og aktiviteter, der supplerer de tilbud, der ellers er i lokalområdet, således at flest mulige af elevernes interesser, styrkesider og potentialer sættes i spil og udvikles. Eksempelvis obligatorisk SSB for 0. årgang, Kor, Naturfagsnørd, Skolehave og Drama, som supplement til de mange idrætsaktiviteter, der tilbydes i lokalområdet. Vadum Skole ønsker at være kendt som en skole der står solidt på to ben med høj grad af Faglighed og høj grad af Trivsel. Vi har således over de seneste 9 år satset benhårdt på høj linjefagsdækning gennem målrettet rekruttering og videreuddannelse indenfor folkeskolens brede fagrække og specialpædagogik. Herudover har vi etableret et omfattende inklusions- og trivselsberedskab med mange tilbud, som efterspørges flittigt. Eksempelvis Udvidet Trivselsforum Vadum, Minitrivselsforum, Familieklasse, Sorggruppe, Skilsmissegruppe, Legepatrulje og Trivselsdage. Vi har en høj dækningsgrad i DusA (90 %) og stigende antal børn i Dus2. Vi arbejder derfor målrettet for at fastholde høj kvalitet i fritidstilbuddet efter den udvidede skoledag gennem målstyring, udvidet morgenåbningstid og aftenåben for Dus2. Vi oplever et tæt og konstruktivt samarbejde mellem personalegrupperne og ser skole / dus som ét fælles læringscenter. Vadum Skole ønsker at være kendt som en attraktiv og rummelig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. I planlægning og arbejdstilrettelæggelse tager vi højde for, at medarbejdere gennem et arbejdsliv kan have brug for ændringer i opgaverne eller arbejdstiden, således at balancen mellem privatliv og arbejdsliv hænger sammen. Eksempelvis ser vi derfor meget positivt på ønsker om nedsat arbejdstid i en periode eller behov for ansættelse i fleksjob eller jobprøvning. Vi ser det som tegn på et godt arbejdsmiljø, at vi får gode karakterer i klimamåling, at vi har mange ansøgere til ledige stillinger og at fx studerende åbent siger, at de føler sig godt modtaget - og senere søger job på Vadum Skole. Generel beskrivelse af bygningsmassen Vadum Skole startede som Vadum Centralskole i 1959 og er blevet ud - og ombygget, med klassefløje, faglokaler,, Musikhus og fleksible læringsmiljøer i 1972, 1981 og De fleste faglokaler, fælles-arealer / gangarealer og toiletter er renoveret løbende i perioden I forbindelse med den seneste ombygning er der etableret ventilationsanlæg overalt på skolen og i dussen, hvilket sikrer effektivt CO2 styret luftskifte. Klimaskallen er løbende renoveret med nye vinduer og døre. I forbindelse med ombygningen i 2011 blev der etableret nye teamlokaler med lærerarbejdspladser til alle medarbejdere placeret centralt i skolens tre afdelinger. Skolen fremtræder lys, indbydende og fleksibel i relation til forskellige læringsmuligheder og understøttende undervisning. Arealerne omkring skolen er vidtstrakte og med mange aktivitets og bevægelsesmuligheder. Vadum Hallen og Vadum Svømmehal ligger umiddelbart ved siden af skolen. Tilgængelighed Skolen er i ét plan bortset fra enkelte klublokaler, mediatekskælder og mindre depotkælder under den ældste del af skolen - kun indgangen fra Søndermarken har trapper - de 7 øvrige indgange, herunder hovedindgangen er i plan med gademiljø. Der er således fin tilgængelighed for kørestolsbrugere. Der er indrettet handicaptoilet i alle skolens afdelinger, i fagområde og i Dus. Ved en opgradering af mediatekets kælder til tumlesal vil det være en kæmpe fordel med bedre tilgængelighedsforhold til kælderen, hvorfor vi foreslår etablering af en lift i et eksisterende depot. BASISOMRÅDER INDSKOLING & 1 Hjemklasselokaler Indskolingen rummer 8 klasselokaler på ca. 50 m2. Alle med hvide, malede murstensvægge og lyst linoleum på gulv. Der er etableret dør mellem lokalerne. Alle lokaler har store vinduer og glasdør til udearealer. Der er etableret mekanisk ventilation i alle lokaler. Grupperum/aflastningsrum Skolen er afdleingsopdelt og der er etableret to grupperum i yngste afdeling. Herudover anvendes duslokaler fleksibelt som arbejdsareal for yngste afdeling. opholdsrum I yngste afdeling anvendes dussens fællesrum som arbejdsområder og for de yngste elever. Lokalet er så stort, at det kan anvendes til fællessamlinger og morgensang. Toiletter De fleste af skolens elevtoiletter er nyindrettede eller nyistandsatte. Garderobe Dus har ingen særskilt garderobe. Eleverne har garderobebokse på gangareal ved klasserne. Der er en pladsmæssig udfordring omkring garderoberne især i vinterhalvåret med meget skiftetøj og vådt fodtøj. arealer i Indskoleingsgange er klinkebelagt med mange dybe fuger. Det vanskeliggør rengøring og giver en del støjgener. Vi ønsker os derfor linoleum på gangarealer. Som i øvrige del af skolen. Dus ligger i direkte tilknytning til skolens indskoling - og lokalerne anvendes fleksibelt også i skoletiden. Dus2 er i forbindelse med udbygning og renovering flyttet i selvstændige basisrum i tilknytning til dusfællesarealet. Dussens lokaler fremtræder særdeles lyse og rummelige. Der er foretaget lyddæmpende indretning med store skærme / billeder på vægge i alle duslokaler. Dussens fællesareal er meget indbydende og anvendes meget ofte til klassearrangementer, forældremøder mv. Fokuspunkter for indskoling/ - Differentierede læringsrum - Værkstedsfaciliteter og depot - Personale tæt på Indskolingen og Dus1 fungerer optimalt. Her bør dog skiftes gulv i gangarealerne. Og på de to gange i indskolingen (bygning 1 og 2) skabes differentierede læringsmiljøer til formidling, gruppearbejde, fordybelse og aktiviteter. MELLEMTRIN & 2 Hjemklasselokaler Der er 6 klasselokaler i mellemtrin på ca. 50 m2. Dus2 ligger ikke i direkte sammenhæng med mellmtrinsbygning. Der er 2 basisrum til Dus2 i tilknytning til fællesrum i dus1. Grupperum/aflastningsrum Der er 2 grupperum i mellemtrin. Vi har ringe garderobeplads i mellemtrin. Der er en enkelt lockersektion i mellemtrinnet (lejebasis). BESKRIVELSE

3 BESKRIVELSE opholdsrum Der er torv indrettet i tilknytning til gangareal i mellemtrin. Herudover anvendes skolens aula ofte som arbejdsareal for mellemtrin. Toiletter Der er 2 mindre toiletter i mellemtrin af noget ældre dato. Herudover er der 1 nyindrettet handicaptoilet. Der er toiletter i Dus2 fælles med Dus1 Dus2 har egne lokale i tilknytning til dussens fællesrum. Fokuspunkter for mellemtrin/ - Differentierede læringsrum - arealer - Gruppefaciliteter og fordybelse Mellemtrinets ligger lige op ad skolen fælles aula, hvorfor de har gode muligheder for gruppearbejde. Dog kræver det en opgradering af inventar og læringsmiljø i aulaen, så den kommer til at indbyde til ophold. Her foreslår vi at etablere differentierede læringsmiljøer vha. klynger af møblering til ophold og gruppearbejde, som kan flyttes ved større arrangementer. For at skabe flere muligheder i undervisningen skabes der mulighed større fysisk kontakt hjemklasselokalerne imellem. UDSKOLING Hjemklasselokaler Der er 6 klasselokaler af varierende størrelse på ca m2. Der er indrettet med dør mellem flere af lokalerne for fleksibelt samarbejde. Der mangler dog mulighed for større åbent areal mellem klasserne ( skydevæg eller skydedøre) for samlæsning på årgang. Grupperum/aflastningsrum arealer og torv anvendes som grupperum. Endvidere 1 mindre fælles IT grupperum, som deles med ungdomsklub. opholdsrum Der er et mindre torv indrettet i tilknytning til gangareal. Toiletter 3 toiletter er istandsat i forbindelse med seneste renovering og 1 handicaptoilet er nyindrettet i samme forbindelse. Garderobe/Lockers Der er en enkelt lockersektion med 16 små skabe som elever kan leje. Der er ringe efterspørgsel. Ellers består garderobe i knager på væg. Fokuspunkter for udskoling - Faglaboratorier - områder - Gruppefaciliteter og fordybelse Udskolingen forbliver i sine nuværende omgivelser, som vha. inventar kodes som et differentieret og inspirerende ungdomsmiljø. Hjemklasselokalerne omdannes til differentierede faglaboratorier, der kan tones forskelligt. Der skabes mulighed for langt større visuel og fysisk kontakt imellem lokalerne end der er i dag. Faglaboratorierne er omgivet af en bred gang, hvor der etableres faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder samt lockers. Ligeledes kan de unge trække ud i skolens fælles aula i undervinsingen, hvor der for at imødekomme hverdagens behov indrettes med spredte klynger af møblering til ophold og gruppearbejde, som kan flyttes ved større arrangementer AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Skolen har et stort aulaområde i tilknytning til hovedindgangen. Max 150 personer - derfor ikke hele skolen på en gang. I det daglige er det indrettet som elevkantine, men det anvendes også som arbejdsområde i undervisningen. Fleksible lyddæmpende skærmvægge kan fjernes ved brug for større forsamlingsplads. I den ene ende af aula er indrettet skolebod og salatbar. Der er glas i hele vægpartiet ud mod det fri, og vi har netop fået bevilget rullegardiner med motor til aula. Skolens fælles aula ligger som et hjerte i skolen, men rummet indbyder ikke til ophold. Vi foreslår derfor at det indrettes med øer af inventar, som skaber områder til gruppearbejde, fordybelse, læsesal, ophold, mm. Da der er højt til loftet vil det kræve inventar, som er rumdelene, som f.eks. sofaer med høje sider, siddetrapper, mm. Al inventar skal kunne flyttes, når der afholdes større arrangementer. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Vi har ikke noget humanistisk område! I udskolingen etableres faglaboratorier til dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for faste hjemklasselokaler. Det praktisk/æstetiske fagområde Vi har et meget lille håndarbejdslokale, hvor det er nødvendigt at inddrage gangarealer for at undervise. Vi har et meget gammelt og slidt sløjdlokale med tilhørende depot og maskinrum. Herudover har vi et stort billedkunstlokale med tilhørende depotrum. Vi ønsker os meget et stort sammenhængende praktisk / æstetisk fagområde. Og vi har en tanke om, at det kan etableres ved en sammenlægning af det nuværende billedkunstlokale og det nuværende sløjdlokale. Det nye lokale tænkes anvendt til Håndværk & Design - samt billedkunst og kreative valgfag. Det nuværende mindre håndarbejdslokale tænkes anvendt til supplerende billedkunst, valgfag - samt understøttende værkstedsmulighed fx i forbindelse med projekter og individuelt fordybelsesarbejde. Billedkunst rykkes hen i de nuværende håndarbejdeslokaler, som sammenlægges med pedellens værksted for at skabe et godt undervisningsrum i nær forbindelse til de øvrige praktisk/æstetiske fag. Pedellen har selv påpeget muligheden for at flytte sit værksted i kælderen. Dette frigør en sammenhængende fløj til Håndværk og Design, hvor der i dag ligger sløjd, depoter og billedkunst. De to undervisningslokaler bliver hhv. fin- og grovværksted. Imellem disse ligger der to depoter, som åbnes op på tværs, og der skabes stor transparens værkstederne imellem. Rummene får ligeledes øget transparens mod gangen, således at det kreative miljø fra faglokalerne smitter af på fællesarealerne på gangen, hvor der møbleres med faciliteter til gruppearbejde, fordybelse og kreativt arbejde i afgrænsede enheder. Det kropslige/musiske fagområde I forbindelse med den seneste renovering etablerede vi et musiklokale med tilhørende øverum i en selvstændig bygning. Lokalet er dog forholdsvis smalt og derfor ikke egnet til større grupper / klasser. Det medfører, at vi er nødsaget til at flytte meget rundt på instrumenter / lys / lyd, når vi skal have fællessamling, morgensang, eller andre musikarrangementer. Vi har en tanke om at etablere en fast scene med lys og lyd i mediatekskælderen under PLC. Lokalet er stort og lyst med udgang direkte til grønt udeareal. Der er etableret mekanisk ventilation. Der skal dog tænkes i tilgængelighed for handicappede evt. i form af stolelift, der kan monteres på eksisterende trappe fra PLC. Det nuværende musiklokale er for smalt til sit formål, hvorfor vi foreslår at udvide lokalet en smule i bredden for at få skabt en brugbart rum. Det naturfaglige fagområde Vi har et stort sammenhængende naturfagsområde med tilstødende depotplads. Området fungerer godt og kan rumme en hel årgang. Naturfagsområdet fungerer optimalt. Skolens læringscenter/bibliotek Vi har indenfor de seneste år etableret et stort sammenhængende PLC område ved inddragelse af et tidligere IT lokale. PLC udgør således nu et stort, lyst og indbydende område, samt en stor mediatekskælder med udgang til det fri. Der er store vinduespartier i hele den ene langvæg ud mod grønne områder på begge etager. Der er etableret ventilation i hele PLC området og mediatekskælderen. BESKRIVELSE

4 BESKRIVELSE PLC er delt i 4 områder: Et skønlitterært område med mange små arbejdsøer og mulighed for udstillinger, oplæsning og foredrag - Et administrations- og arbejdsområde for PLC medarbejderne - Et faglitterært område med IT - arbejdsøer og pædagogisk værksted for elever/medarbejdere - Et fleksibelt storrumsområde i mediatekskælderen med mulighed for samling af større grupper, optræden, dans,bevægelse mv. PLC en er stor, lys og ligger centralt på skolen. Miljøet bør opgraderes med inventar til bedre og mere inspirerende læringsmiljøer. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Vi anvender personalerummet som primært møderum ved større møder. Herudover har vi 1 mindre mødelokale i umiddelbar tilknytning til personalerummet; max 8 personer. Yngste og Ældste afdeling afholder teammøde i deres forberedelsesrum - Mellemtrin afholder teammøde i personalerummet. I forbindelse med den seneste renovering samlede vi administrationen i et fælles område. Og i denne forbindelse blev der indrettet mødefacilitet i lederkontorerne. Forberedelsesrum Der er forberedelsesrum til medarbejderne i hver afdeling, hvor hver pædagogisk medarbejder har egen arbejdsplads. I Yngste og Mellemtrin benyttes to lokaler grundet antal medarbejdere. Herudover har en række nøglepersoner eget eller delt kontor / arbejdsplads: Trivselsperson, Inklusionsvejleder, Kompetencecenterkoordinator, PLC Administration, Sundhedsplejerske, Psykolog - samt ledelse og sekretær. Personalefaciliteter Der er fælles personalerum i skoledelen med køkken, spiseborde og "hvilehjørne" med sofa. I tilknytning til personalerummet er der fælles garderobe (uden skabe) og 2 toiletter af ældre dato. Vi ønsker meget en renovering af personaltoiletter i skoledelen. Der er personalerum i Dus, ligesom der forefindes en mindre garderobe med skabe locker til medarbejderne. I tilknytning til garderoben i Dus er der et ældre badeværelse og toilet. Herudover er der i forbindelse med den seneste tilbygning etableret et nyt personaletoilet og bad. Det tekniske personale har sit eget personalerum, med spisefacilitet og tekøkken til kortere pauser. Administration I forbindelse med den seneste renovering og ombygning blev alle administrative funktioner og kontorer til eksterne samarbejdparter samlet i et sammnehængende administrationsafsnit midt i skolen. Lokalerne er lyse og indbydende alle med ventilation og glasdøre til det fri. Vi har prioriteret synlighed og gennemsigtighed ved etablering af glaspartier og døre mellem kontorer. Vi har indtænkt fleksibel brug, således at alle kontorer også anvendes som møderum. I forbindelse med kontor til sundhedspersonale / psykolog er der indrettet garderobe og ventefaciliteter. Der er etableret nyt handicaptoilet i administationsområdet, som primært anvendes som personale og gæstetoilet. Personaleområderne fungerer optimalt, dog med behov for en renovering af personalets toilet og badeforhold. Pedellens værksted flyttes i kælderen for at frigive plads til et funktionelt billedkunstlokale i nær forbindelse til de øvrige praktisk/æstetiske fag. UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Vi har bålhytte og bålplads i dusområdet. Dette anvendes også fx i forbindelse med temauger og lign. Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse I forbindelse med UU skolehave har vi etableret et udeområde med højbede. Området er endnu ikke færdigetableret, men der er søgt fondsmidler til udvidelse. Vi har et samarbejde med en lokal økologisk landmand, som har stillet et stykke jord til rådighed for os i umiddelbar nærhed af skolen. Det er planen at der her skal dyrkes forskellige former for grøntsager. Herudover har vi i den ene grønnegård etableret en "æblelund". Dette er sket i et EU samarbejde under navnet REBUS - Rejsen mod et Bedre Elev Univers. Idrætsfaciliteter Vi har Vadumhallen til rådighed i hele skoletiden - og herudover har vi en klassisk gymnastiksal af ældre dato. I forbindelse med idræt råder årgangen over begge faciliteter. Gymnastiksalen anvendes også af skolens legepatrulje. Umiddelbart omkring skolen og hallen er der mange boldbaner såvel med som uden belysning. I tilknytning til Vadum hallen er der også svømmehal. Vi har således prioriteret at svømme med tre af vores årgange som led i UU. Bag Vadum hallen er der etableret et bevægelsestorv med løbesti, tarzanbane, legeplads, skaterrampe, basketbane mv. Området er fortsat under udbygning - og der er planlagt opsætning af fitness redskaber. På skolens og Dussens område har vi ligeledes et stort aktivitetsområde med beach volley bane, kunststofbane, kælkebakke mv. Overgange ude-inde Skolens Yngste og Mellemste afdeling er ikke direkte forbundet. Der er her etableret en delvist overdækket åben mellemgang. Det er dog muligt at komme rundt på hele skolen, hvis man vælger en omvej gennem faggangene. Der dannes et udendørs værkstedsområde ud for Håndværk & Design, som kan bruges i undervisningen. BESKRIVELSE

5 FOTOREGISTRERING - VADUM SKOLE Skolens fælles aula ligger centralt på skolen i lyse lokaler. Inventaret bør dog optimeres for at få mere inspirerende læringsmiljøer til gruppearbejde og aktiviteter. Den eksisterende gymnastiksal fremstår i god stand trods sin alder. Visse gange på skolen (bl.a. ved indskolingen) er klinkebelagt, hvilket giver støjgener og rengøringsvanskeligheder Det gamle sløjdlokale er utidssvarende og nedslidt. Området kan indrettes til det nye fag Håndværk & design ved en sammenlægning med det tilstødende billedkunst lokale. De brede gangarealer er forsøgt indrettet med gruppeborde og garderobe, men de indbyder ikke til ophold. PLC en fungerer rumligt godt og lokalerne er lyse og imødekommende. Inventaret og læringsmiljøer kan optimeres. I kælderen under PLC en ligger et fleksibelt rum, som med fordel kan udnyttes bedre. Personalefaciliteterne fremstår lyse og velfungerende. Skolens Dus har sit eget område på skolen, men bruges også i videst muligt omfang i undervisningen. Her ses Dussens hjerte (fællesrummet). Musiklokalet er for smal til at fungere optimalt til klasseundervisning, hvorfor de ofte er nødt til at tage instrumenter med til andre lokaler. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

6 LUFTFOTO - VADUM SKOLE LUFTFOTO

7 BYGNINGSAFSNIT - VADUM SKOLE MEDIATEK KRYBEKÆLDER FYRRUM TRAPPE D Kælderplan 242 m² KRYBEKÆLDER KRYBEKÆLDER BOGDEPOT D. UNGDOMSKLUB FYRRUM DEPOT/ SIKRINGSRUM DEPOT RENG. TEKNIKGANG TEKNIKGANG UNGDOMSKLUB /1996 Kælderplan 291 m² Kælderplan 287 m² TEKNIKGANG BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

8 MIKRO/ OVN KØL/ FRYS KØL/ FRYS KØL/ FRYS KØL/ FRYS BYGNINGSAFSNIT - VADUM SKOLE Hjemkundskab m² Dep m² m² 9 V.F. m² m² D m² D m² Billedkunst m² Dep Depot/ovne Maskinrum Dep m² 12 m² 30 m² 35 m² Sløjd Pedel værksted m² m² D m² Håndarbejde m² Dep m² EDB m² m² 3 m² H R. 12 m² 5 m² 3 m² Mediatek Mediatek Mediatek m² 47 m² 178 m² Hjemkundskab m² m² D m² m² El Biologi Fysik Depot/ ark. D m² 97 m² 45 m² V.F m² m² 1975 Stueplan 970 m² Møde m² Gymnastiksal Vask m² R Stueplan 710 m² Lærerværelse Aula m² 270 m² 2,5 m² D Scene /1992 Stueplan 968 m² m² Grupperum m² m² Legerum m² 12 m² m² m² m² 55 m² 55 m² 55 m² Depot Forberedelse Stueplan 410 m² V.F Toilet m² el Tek. Grupperum m² 6 m² Gr. rum Gr. rum m² 16 m² 48 m² 48 m² 48 m² 111 m² Køkken Trappe Trappe El Depot H R. 3 m² 3 m² 3 m² 3 m² 7 m² m² Skolebod Grupperum Forberedelse m² Vindfang m² Toi. Toi m² 16 m² 45 m² 45 m² 18 m² 37 m² 1966/1996 Stueplan 818 m² IND Sundhed/psykolog og vejleder 18 m² 10 m² K. C. K. C. Pedel m² m² m² Vente Gard. H. 3 m² m² m² m² Depot Kopi m² m² Vice m² Adm./ Skoleleder m² 32 m² Trivsel m² 47 m² Gr. rum m² 16 m² 47 m² 37 m² V.F m² m² 45 m² 1,5 m² Depot Toil. 5 m² m² Reng. 3 m² 2 m² Forberedelse m² 1963 Stueplan 1394 m² m² 16 m² Bad Dep. 34 m² Toilet/Bad H. 5 m² 5 m² Trappe 1-107Gr. rum 7 m² Ungdomsklub m² Omklædn V.F m² 3 m² 10 m² -lokale m² m² -lokale m² m² SV m² m² 55 m² 55 m² V.F Reng. pers. 16 m² m² m² Grupperum m² 6 m² 1975 Pergola 284 m² -lokale m² -lokale m² 1975/1987 Stueplan 410 m² 1958/1992 Læskure/Depoter 343 m² 1992 Udhus 21 m² V.F Depot 4 m² R m² Udhus -lokale m² Alrum Forrum Toi m² 41 m² Toi. H-Toi. Teknik m² 27 m² Atelie 110 m² Kontor m² Personale V.F m² Værksted lokale m² 34 m² 30 m² 30 m² Medierum V.F m² -lokale m² 1998/2011 Stueplan 580 m² EL Garage Teknik m² Øverum m² Øverum m² Musiklokale m² V.F m² R. Disp. Depot Depot m² 5 m² 9 m² 1958/2011 Stueplan 196 m² BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

9 NUVÆRENDE FORHOLD / VADUM SKOLE INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Mediatek Me Med M edia edi ed diat diate atte te ek k Ungdomsklub DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD - VADUM SKOLE Pedel Madkundsk. Billedkunst Sløjd INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Mediatek Håndarb. Idræt Biologi Fysik Pers. 5. kl. 6. kl. 4. kl. 0. kl. 6. kl. 4. kl. 9. kl. Spc. 8. kl. 9. kl. 7. kl. Omkl. 8. kl. 2. kl. 2. kl. 3. kl. 0. kl. 0. kl. Indskolingen 5. kl. Mellemtrin Adm. 7. kl. Udskolingen Ungdomsklub 1. kl. 1. kl. 3. kl. DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) Musik

11 UDVIKLINGSPLAN / VADUM SKOLE INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Tumlesal Lift Ungdomsklub Pedel DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

12 UDVIKLINGSPLAN / VADUM SKOLE INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Udendørs værkstedsområde Madkundsk. Mediatek Depot Depot Finværksted Grovværksted Billedkunst Håndværk & Design Lift Idræt Biologi Fysik Pers. 0. kl. 5. kl. 2. kl. 2. kl. 3. kl. 6. kl. 4. kl. 4. kl. Spc. Faglab. Faglab kl kl kl kl. 0. kl. Indskolingen 5. kl. 6. kl. Mellemtrin Adm. Faglab kl. 0. kl. Faglab. Faglab. Faglab. Omkl. Udskolingen Ungdomsklub kl. 1. kl. 1. kl. 3. kl. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) Musik Udvidelse

13 INVESTERINGSPLAN / VADUM SKOLE Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 43. Vadum Skole kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler G07 Tilgængelighed 43. Vadum Skole kr kr kr kr kr kr kr renovering Skole-navn G08 Udvendig G09 Udvendig G10 Indvendig G11 Arbejdsmiljø G12 Sikring renovering udføres under ét energirenovering energirenovering 43. Vadum Skole kr kr kr kr kr INVESTERINGSPLAN

14

15 VENTILATIONSPLAN / SKANSEVEJENS SKOLE

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HALS SKOLE FAKTA Adresse Hals Skole Skovsgaardsvej 1 9370 Hals Telefon 99824025 E-mail halsskole@aalborg.dk Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NØRHOLM SKOLE Tilgængelighed børnehaven. Lidt trange forhold omkring enkeltaktiviteter. Forefindes ikke men

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE MELLERVANGSKOLEN FAKTA Adresse Mellervangskolen Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Ø Telefon 9982 4300 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE HØJVANG SKOLEN FAKTA Adresse Højvangskolen Tingstedet 20 9230 Svenstrup J Telefon 98823488 E-mail hoejvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE LØVVANGSKOLEN FAKTA Adresse Løvvangskolen Løvbakken 6 9400 Nr. Sundby Telefon 99824060 E-mail Loevvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HERNINGVEJ SKOLE FAKTA Adresse Herningvej Skole Herningvej 35 9220 Aalborg Øst Telefon 99824570/22477913

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NIBE SKOLE FAKTA Adresse Nibe skole Lundevej 13 9240 Nibe Telefon 9924470 E-mail Web Skoleleder Antal elever 793

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KONGERSLEV SKOLE FAKTA Adresse Kongerslev skole Kongensgade 4 9293 Kongerslev Telefon 98331350 E-mail Web

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTERKÆRETS SKOLE FAKTA Adresse Vesterkærets Skole Skydebanevej 1 9000 Aalborg Telefon 9982 8488 E-mail

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 24. VORUP SKOLE VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modernisering, Skægkærskolen

Modernisering, Skægkærskolen Indskoling/SFO (a-klasser) Modernisering, Skægkærskolen Lys (dagslys) Ren luft, genindvindingsanlæg Store faglokaler, hvor der er plads til værkstedsaktiviteter, der ikke skal pakkes ned Store lokaler

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE / PLACERING I BYEN OG ANKOMST / BYGNINGSMÆSSIGE RAMMER - SAMMENSTILLING AF TYPOLOGIER - BYGNINGSFYSISK TILSTAND / UDERUM

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel.

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel. Lind Skole d. 4. september 2012 Til Børne- og Familieudvalget ved Herning Kommune Skolebestyrelsen ved Lind Skole, medarbejdere, elevrådet og skolens ledelse ønsker med denne skrivelse at gøre det politiske

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

8. nyhedsbrev for Birkerød Skole

8. nyhedsbrev for Birkerød Skole Juni 2012 8. nyhedsbrev for Indhold Hilsen fra styregruppen... 2 Beskrivelse af 4. og 5. klasses fløjen og faglokalerne... 2 To elever står bag den nye skoles navn... 5 Stort orienteringsmøde i Birkerød

Læs mere

NY DAGINSTITUTION STOKROSEVEJ, VIBORG

NY DAGINSTITUTION STOKROSEVEJ, VIBORG SEPTEMBER 2015 NY DAGINSTITUTION STOKROSEVEJ, VIBORG VIBORG KOMMUNE MØLLEHØJSKOLEN KROGH MADSEN ARKITEKTER A /S INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKT BESKRIVELSE 3 OVERSIGT SITUATIONSPLAN 4 INDKOLING PLAN 5 SYD

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014 MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM 14.028 I maj 2014 INDHOLD Proces Synergier Området Masterplan Scenarier Plandiagrammer, funktioner Alternativ løsning Arealer

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01.

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01. 2. Bakkeskolen Bilag 1.02 1. Alminde-Viuf Fællesskole Bilag 1.01 A Nyindretning for administration. 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 3. Bramdrup Skole Udviklings planen Bilag 1.03 C Udendørs aktivitetsområde

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Nyhedsbrev for Birkerød Skole

Nyhedsbrev for Birkerød Skole 7 juni 2012 Nyhedsbrev for Birkerød Skole Indhold Hilsen fra styregruppen... 2 Beskrivelse af det nye indskolingshus og 1. til 3. klasse... 2 Ny skolebestyrelse... 6 To orienteringsmøder i juni... 7 Kort

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2A - MODEL 2A - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2A - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere