UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015

2 BESKRIVELSE HØJVANG SKOLEN FAKTA Adresse Højvangskolen Tingstedet Svenstrup J Telefon Web Hoejvangskolen.skoleporten.dk Skoleleder Antal elever 416 Antal klasser 25 Antal klassetrin Antal Spor 2 Christian Møller 10 (0-9kl.) plus 5.specialklasser Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) PALS skole Skolen er opdelt i faser(teams) Fase 1(0kl.) Fase 2a(1-3kl. a spor) Fase 2b(1-3kl. b spor) Fase 3(4-5kl.) Fase 4(6-7kl.) Fase 5(8-9kl.) 3 Specialfaser S1, S2 og S3 Herudover er der en dus fordelt på to steder, den ene kaldes klubben og er for kl. Den anden ligger på Tingstedet 18 og betjener Fase 1, 2a, 2b er i hus a fase 3-4 er i hus c fase 5 er i hus b sammen med to lokaler til personalearbejdspladser Specialfase 1,2 er i bygning D, S3 i skolens hovedbygning Generel beskrivelse af skolen Højvangskolen ligger i det sydvestlige hjørne af Aalborg Kommune i området mellem Svenstrup og Godthåb. Skolen modtager elever fra begge områder. Skolen er bygget i 1976, færdiggjort med idrætshal i og udvidet med ADHD afdeling i Højvangskolen er en tosporet skole. Der er i øjeblikket indskrevet godt 430 elever på skolen fordelt på fem faser i almenskolen samt tre faser i specialskolerækken (0. 10.) for elever med ADHD. Højvangskolens værdigrundlag bygger på inklusion og anerkendende kommunikation og tilgang til elever, forældre, ansatte og andre interessenter. Vi vægter det gode arbejdsmiljø og arbejder til stadighed på at etablere et ligeværdigt samvær mellem alle skolens faggrupper. Højvangskolen er på syvende år en del af skoleudviklingsprojektet PALS. PALS handler om, hvordan vi er overfor hinanden, børn såvel som voksne. I PALS er der fokus på barnets ressourcer. Gennem PALS arbejdes der med at øge antallet af positive interaktioner mellem den voksne og barnet tydeliggøre positive forventninger til børnene Styrke børnenes sociale kompetencer Højvangskolen har fastsat positive forventninger til børnene, som er udarbejdet ud fra skolens værdisæt i forhold til PALS. Vi fokuserer ikke på regler, men på positive forventninger og arbejder ud fra nøgleordene tryghed, respekt og ansvar. Ligeledes har vi fælles på skolen udarbejdet et skoleforbedrende mål, som lyder: "Vi vil fællesskabet" skabet gælder i alle skolesammenhænge. Børn, forældre og personale hjælper alle til, at Højvangskolen er et godt sted at være og lære. I forbindelse med skolereformen har vi valgt at strukturere os som en faseopdelt skole, hvor to årganges lærere og pædagoger står for al kontakt med børnene på de respektive klassetrin. Det har vi gjort af hensyn til både kompetent linjefagsdækning af undervisning samt tryghed ved kendte voksne. De nye team er stadig i gang med at forstå sig selv som medlemmer i en ny kontekst, og det giver mange både spændende og svære udfordringer. Vi er godt 70 ansatte på skolen bestående af lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt et ledelsesteam, der udover skoleleder består af viceskoleleder og DUS- og indskolingsleder. Vi har henover sommerferien etableret individuelle arbejdspladser til alle pædagogiske medarbejdere og har samtidigt etableret mødefaciliteter til faserne for at kunne imødekomme krav om fuld tilstedeværelse på skolerne. Generel beskrivelse af bygningsmassen Bygningsmassen består af 1. hovedbygning, hvor de fleste faglokaler, personalerum, PLC, gymnastiksal, teknisk personaleværksteder samt nødetablering af DUS tilbud til 2. og 3. klasse ligger. Den eksisterende DUS bygning har ikke kapacitet til det børnetal, som er indmeldt. I Hovedbygningen er der et stort ønske om at se på Nlokalet. Mulighed for kantine til elever. De praktisk musiske fag i forhold til den nye skolereform trænger til et eftersyn. Disse fremstår som ved skolens indvielse i ens hus, der huser klasselokalerne, som beskrevet tidligere. Hus A og C er presset af et meget højt antal elever i hus A er der næsten 200 elever. Der er generelt behov for at se på mængden af kvadratmeter, da der en stor elevtilgang til skolen. Pt må vi afvise børn i 0. kl. Husene har alle et fælles torv, som kunne indrettes med er tilpasset aldersgrupperne. 3. specialhus. 4. DUS 1 hus. 5. Mødelokalefløj. 6. Vi har brugsret over hallen vedsiden af. Tilgængelighed Der er tilgængelighed for handicappede til alle områder undtaget gymnastiksalen BASISOMRÅDER INDSKOLING & DUS 1 Hjemklasselokaler Der er 1 lokale pr. klasse - et af lokalerne er store bruges pt. til 0. kl. Lokalerne er i god stand. Dog er der fokus/udfordringer omkring varme og ventilation i bygningerne. Tanken er, at fase 2a og 2 b hver skal have 3 lokaler. Men kører meget fælles. IDEER. Der skal ses på opbevaring af tøj og sko (garderobe), da det fylder voldsomt meget. Forslag er evt. indgang med anneks til hvert lokale eller ved indgangene. Så vi får det væk fra fællesarealet. Grupperum/aflastningsrum Der er et grupperum pr. to lokaler. Disse kunne godt trænge til et ansigtsløft i forhold til at være attraktive er. Evt. temalokaler. opholdsrum Stort åbent lokale i midten af huset. Toiletter Toiletter til piger og drenge i fornuftig stand Garderobe Beskrevet ovenfor. Her er vi belastet - ønsker en ny løsning DUS Har to placeringer 1. hus for 0-1 kl. her er lokalerne til eleverne noget slidte og kunne godt trænge til et løft. 2 lokaler i hovedbygningen der husere 2.-3kl. (klubben) Dus lokaler bliver ikke brugt i skoletid og A huset bliver ikke brugt nævneværdigt efter skoletid. Fokuspunkter for indskoling/dus - Differentierede læringsrum - Værkstedsfaciliteter og depot - tæt på Indskolingen (fase 1 og 2) forbliver i sine nuværende rammer og DUS arealerne bringes mere i spil ved at blive integreret i indskolingens bygning, hvor der er plads til flere. Hele bygning 1 overgår således til DUS i eftermiddagstimerne, hvorved der naturligvis må indtænkes integrerede depotløsninger til DUS i et nyt og inspirerende fællesmiljø. Dussen får et dedikeret område i bygning 3, hvor der evt. kan indrettes et værksted og en ny Klubben. Med denne placering får Dussen let adgang til gymnastiksalen og eleverne bliver ikke spredt på skolen. På fællestorvet skabes differentierede er til formidling, gruppearbejde, fordybelse og aktiviteter, som kan fungere både i skole og fritid sammen med hjemklasselokalerne. Skolens specialklasser er opdelt på to lokationer, hvilket ikke er optimalt. Vi foreslår derfor at flytte alle specialklasserne hen i det nuværende, hvorved de får et tidsvarende beskyttet miljø, men i samlende og bedre omgivelser. Bygningen skal derved omdisponeres, således at der kan etableres 5 klasselokaler. BESKRIVELSE UDVIKLINGS- UDVIKLINGS- OG OG INVESTERINGSPLANER // // AALBORG KOMMUNES SKOLER

3 BESKRIVELSE MELLEMTRIN & DUS2 Hjemklasselokaler Et lokale pr klasse fra kl. lokalerne er klassisk indrettet. I fornuftig stand, dog kunne der godt tænkes i forskellige er. Der er udfordringer med varme og udluftning og støj. Grupperum/aflastningsrum Der er et grupperum pr. to lokaler. Disse kunne godt trænge til et ansigtsløft i forhold til at være attraktive er. Evt. temalokaler. opholdsrum Et stort åbent fællesrum i midten. Her kunne være fokus på er, som er tilpasset til mellemtrinnet. Generelt skal der tænkes på at huset rummer 8 klasser fra 4. 7.kl. så der er pres på bygningen Toiletter Toiletter til piger og drenge i fornuftig stand DUS Der er ingen dus 2 Fokuspunkter for mellemtrin/dus - Differentierede læringsrum - arealer - Gruppefaciliteter og fordybelse Mellemtrinets hjemklasselokaler (fase 3 og 4) forbliver uændret i sine nuværende rammer. Bygningens fællestorv er fortsat det fælles omdrejningspunkt, hvor der skal indtænkes inspirerende og differentierede er til aktiviteter, instruktion, gruppearbejde samt individuel fordybelse. Ved behov for yderligere gruppe- /formidlingsrum kan de bruge det nye store lokale i udskolingen samt de nye faglabs i fagfløjens bygning 8. Specialklasser: Se beskrivelse under indskolingen. UDSKOLING Hjemklasselokaler I hus B er + 2 lokaler til arbejdspladser, bod og musiklokale. Vi kunne god tænke os at boden var et andet sted. Lokalerne er fornuftige. Der er udfordringer i forhold til varme, udluftning og støj Grupperum/aflastningsrum Der er et grupperum pr. årgang opholdsrum Ligesom de to andre årgange. Der må meget gerne være fokus på at dette er et udskolingsmiljø Toiletter Toiletter til piger og drenge i fornuftig stand Garderobe/Lockers Der er mulighed for at låne et skab eller ikke noget Fokuspunkter for udskoling - oratorier - områder - Gruppefaciliteter og fordybelse Udskolingen forbliver i sine nuværende rammer i et samlet ungdomsmiljø i bygning 2. Hjemklasselokalerne omdannes til differentierede faglaboratorier, der kan tones forskelligt. Og som et supplement til de fire faglabs og fællestorvet får udskolingen et stort fleksibelt lokale, som kan bruges til samling, introduktion, gruppearbejde, mm. efter behov. Det nuværende musiklokale rykkes til fagfløjen, hvor den kan bruges i samspil med scenen. På udskolingens fællestorv indrettes der differentierede er til formidling og gruppearbejde. Specialklasser: Se beskrivelse under indskolingen AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Vi har en fælles festsal i forbindelse med de praktisk/musiske lokaler. Der må være 100 mennesker. Altså har vi ikke noget til hele skolen ud over hallen, som er optaget af fritidsklubber uden for skoletiden. Vi kunne godt ønske os en fælles aula. Der er samlingsrum i husene. Det er vigtigt vi har et sted til store forældremøder, fællessamlinger for skolen etc. Skolens kan samles i gymnastiksalen og i husenes samlingsrum. Vi vurder ikke at samlingsproblemet er stort nok, til at bygge en helt ny aula. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Der er ikke nogle lokaler, der sætte fokus på de sproglige eller kulturbærende fag, men det kunne være en interessant tanke at gøre noget i den retning. I udskolingen etableres faglaboratorier til dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for faste hjemklasselokaler. Det praktisk/æstetiske fagområde I forbindelse med festsalen "fællesarelaet" er der fire faglokaler. Håndarbejde Billedkunst Sløjd og Madkundskab. Håndarbejde, billedkunst og sløjd er meget "trætte" lokaler. Her er der ikke gjort meget. Der skal tænkes i, at det nye fag Håndværk og design kræver nye rammer. Håndarbejdslokalet, billedkunst og sløjd kunne samtænkes. Generelt trænger de til et alvorligt løft. Madkundskab er i god stand og stort. Her er der mulighed for at lave en fælles kantine for skolens elever. Der er lavet tegninger på det. Problemet er, hvad vi gør med festsalen. De nye kreative faciliteter til Håndværk & Design samles i fagfløjen i sløjd og Klubbens nuværende lokaler. Her vil der være mulighed for at trække undervisningen ud i et nyt udendørs værkstedsområde. Der ønskes mere synlighed og liv på torvet for at skabe et kreativt miljø. Derfor anbefaler vi enten at skolen bruger de nuværende skyde porte mere i dagligdagen, eller at de får dem erstattet med store glaspartier. Det kropslige/musiske fagområde Idræt. Vi har adgang til en hal og vi har en gymnastik sal. Begge i god stand Der er et musiklokale. Det er lokaliseret i et af uv husene. I det nuværende Håndarbejdslokale placeres Musik, hvorved der skabes en god synergi med scenen på Fagtorvet. Den eksisterende gymnastiksal er i fin stand. Det naturfaglige fagområde Der er et helt nyt fysisklokale. Til gengæld er der et NT/biologi/geografilokalet af ældre dato. Der kunne også være et ønske om et lokale målrettet biologi og geografi for de større elever Der er fælles areal mellem de to lokaler, der kan udnyttes. Der er mange uudnyttede muligheder udenfor. Her tænkes på muligheder for Børnenes skov, gode arelaer til de nt faglige dele. Arealer til væksthuse etc. Det eksisterende Natur & Teknik renoveres og der etableres et udendørs værkstedsområde uden for lokalet, som kan bruges i undervisningen. I fællesrummet imellem Fysik og N/T- lokalet indrettes med fagprægende er. I forbindelse med Madkundskab etableres et udeværksted med udekøkken og dyrkningsmuligheder. Der kan være mulighed for at flytte skolens bod til depotet i forlængelse af Madkundskab, og derved flytte den fra udskolingens bygning 2. Fysiklokalet fungerer optimalt. Skolens læringscenter/bibliotek Der er et rigtig godt lokale til Læringscenter/plc det ligger i hjertet af skolen og der er god plads, til det der skal være. Området udbygges til stadighed. Vejlederfunktionerne skal flyttes hertil. PLC ens indretning og inventar optimeres i forhold til at indrette differentierede rum til læring. BESKRIVELSE UDVIKLINGS- UDVIKLINGS- OG OG INVESTERINGSPLANER // // AALBORG KOMMUNES SKOLER

4 BESKRIVELSE SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Der er et hus med mødelokaler til personalet. Det bruges også af sundhedsplejerske, til familiekurser etc. Problemet, som også blev beskrevet, da I var her, er adgangen til lokalet, at der er behov for en adgang direkte fra hovedbygning og derover. Der er et fælles mødelokale ved kontoret og et på skolelederens kontor. Forberedelsesrum Der er forberedelses lokaler til alle pædagogiske medarbejdere. De har egen plads og lærerne har hver deres bærbare. Forberedelseslokalerne er ikke i direkte forbindelse til undervisningslokalerne for de enkelte medarbejdere. De er placeret så hensigtsmæssigt som muligt. faciliteter Der er udover det nævnte et personale lokale, hvor der er mulighed for at spise, holde mindre møder. Lokalet er i god stand og nyindrettet. Administration Består af tre kontorer, et til hver leder. Derudover er der et forrum med plads til de to sekretærer. De to dusafdelingsledere har eget kontor i forbindelse med dussen. Teknisk service leder har eget kontor. Derudover er der lokaler til øvrigt teknisk personale og rengøringsrum For at skabe de bedste synergier i de forskellige afdelinger, så relokeres lærerforberedelsepladserne. Indskolingens personale kommer fortsat til at være tæt på deres elever, da de flyttes til bygning 2 med direkte adgang til bygning 1. Lærerforberedelsespladserne til klasse flyttes over i bygning 11, hvor der i dag er de yngste af specialklasserne. Her er de tættere på de nye personale- og mødefaciliteter i bygning 4. Og via overdækkede passager bliver al personale bundet sammen, uden at de får for store afstande til deres elever. Det lille ekstra kontor til Specialklasserne, som i dag ligger bag Håndarbejde, flyttes til Specialklassernes nye bygning. UDERUMMET Udendørs værkstedsområder De udendørs arealer er store. Der er masser af muligheder for at lave værksteder. Det er et stor ønske på skolen af har fokus på de udendørs arealer. Arealet er der - glæder os til at se jeres ideer. Der er mulighed for børnenes skov. Overdækket undervisningssted - udendørs Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse I forbindelse med madkundskab er der et areal, hvor der kunne laves køkkenhave. Den vilde ide kunne være at lave arealet mellem mødelokalerne og madkundskab til et stor væksthus. Der er også andre arealer, hvor der ville være mulighed for at lave drivhuse. Her tænkes også på miljøer til biologi/nt. Idrætsfaciliteter Der er udendørs fodboldbane. Der er masser af legeplads. Der mangler noget mere visuelt/fysisk til bevægelse i undervisningen Overgange ude-inde Der er overdækket overgang mellem hver bygning. Dog mangler der til mødelokalerne og dussen Der dannes et udendørs værkstedsområde ud for Natur & Teknik, som kan bruges i undervisningen. I forbindelse med Madkundskab etableres et udeværksted med udekøkken og dyrkningsmuligheder. Og fra Håndværk & Design vil der ligeledes være mulighed for at trække undervisningen ud i et nyt udendørs værkstedsområde. Imellem bygning 7, 10, 6 og 4 etableres overdækkede passager for at binde skolen bedre sammen. BESKRIVELSE UDVIKLINGS- UDVIKLINGS- OG OG INVESTERINGSPLANER // // AALBORG KOMMUNES SKOLER

5 FOTOREGISTRERING - HØJVANGSKOLEN PLC en som fungerer godt i hverdagen og bruges meget af skolen til På fagtorvet er der placeret en scene, hvor der kan foregå arrangebåde undervisning og gruppearbejde. Indretning og inventar vil her menter og samling. Scenen vil have store fordele af at få en større kunne styrkes og forbedres i forhold til differentierede rum til læring. nærhed til Musik. Madkundskab er velfungerende og vil have stor gavn af et udeværk- Dussen er opdelt på to placeringer, hvor de ædste elever i (2.-3. Det gamle sløjdlokale er nedslidt. Lokalet sammen med et par tilstøstedsområde med udekøkken og dyrkningsmuligheder. kl) har to seperate lokaler, som de kalder Klubben dende lokaler skal omdannes til det nye fag Håndværk & Design. Det eksisterende billedkunstlokale er nedslidt og trænger til en renovering. Skolens har mange skærmede gårdhaver, som vil danne gode rammer for udeværkstedsmiljøer. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD Skolens fysik lokale er velfungerende og inventaret er opdateret. Skolen er præget af store, nye og flotte personale faciliteter. Det eksisterende er for lille til de 150 elever som bruger det dagligt, og Dussen har lokaler fordelt på to placeringer på skolen, hvilket ikke er optimalt.

6 LUFTFOTO - HØJVANGSKOLEN LUFTFOTO

7 HØJVANGSKOLEN - KÆLDERPLAN BYGNINGSAFSNIT - HØJVANGSKOLEN Tingstedet Svenstrup J Kælderplan 210 m² VARME TRAPPE GANG BAD R. OMKL. GYMNASTIKSAL REDSK. OMKL. BAD TRAPPE TRAPPE GANG TEKNIK / TEKNIK TRAP- PE 1976 Kælderplan 547 m² Kælderplan 62 m² Kælderplan 68 m² Tingstedet /1997 Kælderplan 160 m² (Reg. som bygn. nr. 21) TEKNIK GANG BYGNINGSAFSNIT - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST) AaK bygninger - Danmarksgade 19, 1. sal Aalborg - Tlf.: Fax.: Dato: februar 2015

8 HØJVANGSKOLEN - STUEPLAN BYGNINGSAFSNIT - HØJVANGSKOLEN Tingstedet Svenstrup J TOILETTER GRP. RUM TOI. Stueplan 1084 m² 2000 Udhus 30 m² TOILETTER 1977 Stueplan 1084 m² LÆRER- TEAM TOI. GR. RUM ALRUM AF. R. SPECIALR GANG LEGE LEGE LEGE KONTOR TEK. + R. VÆRK- STED VÆRK- STED TOILETTER 1976 Stueplan 1084 m² GRP. RUM TOI. GRP.RUM ALRUM R. BOD AF. LÆRER- TEAM GART- NER TEK. GRP.RUM GR. RUM LÆSEHOLD 1999 Stueplan 290 m² Stueplan 1365 m² AF. LÆRERTEAM BILLEDKUNST LÆRERTEAM R. MUSIK BILLEDKUNST OVN ALRUM LÆSEHOLD GRP. RUM SPROGCENTER HÅNDARB. TEK. MASKIN SPEC. SPEC. GR. RUM AF. R. ALRUM GRP. RUM NATUR OG TEKNIK MELLEMGANG SLØJD TEK. STØTTE- CENTER MØDE PSYK. KØK. SPEC. HJEMKUNDSKAB x pergola 173 m² STØTTE- CENTER GARD. LÆRERVÆRELSE TEK. R. LAK GYMNASTIKSAL D. D. EDB GANG VEJL Stueplan 547 m² EDB PEDEL RENG. PEDEL- MEDHJ. MØDE DUS- VICE. SEKR. INSP. LEDER FORB. MELLEMGANG PÆD.SERV.CENTER Stueplan 1045 m² FYSIK Stueplan 698 m² UU PERS. Stueplan 247 m² KOPI SEKR. KONTOR KONTOR KONTOR KONTOR SUNDH. PL. SUNDH. PL. VENTE EDB. METAL ERH. Tingstedet /1997 Stueplan 525 m² (Reg. som bygn. nr. 21) GR.RUM GARD. GR.RUM GR.RUM GARD. PERSONALE RENG. GARD. KONTOR GR.RUM ALRUM GR.RUM KONTOR GARD. GARD. BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) AaK bygninger - Danmarksgade 19, 1. sal Aalborg - Tlf.: Fax.: DUS TINGSTEDET 16 GR.RUM GR.RUM GR.RUM GR.RUM Dato: februar 2015

9 NUVÆRENDE FORHOLD - HØJVANGSKOLEN Idræt Idræt INDSKOLING / MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / / DUS2 TOILETTER / BIRUM SPECIAL SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Omkl. Omkl. DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD - HØJVANGSKOLEN 1. kl. 1. kl. 1. kl. 1. kl. 0. kl. 0. kl. 3. kl. 3. kl. 3. kl. 3. kl. 2. kl. 2. kl. 2. kl kl. 0. kl kl kl kl kl kl. 9. kl. 9. kl. 9. kl. 9. kl kl kl. Musik 4-9. kl. 8. kl. 8. kl. Musik 8. kl. 8. kl. Adm. Adm. PLC PLC INDSKOLING / / 7. kl. SPECIAL 7. kl. 7. kl. 7. kl. 5. kl. 5. kl. 5. kl. 5. kl. Natur/ Teknik Natur/ Teknik MELLEMTRIN / DUS2 / DUS2 SPECIAL 4. kl. 4. kl. 4. kl. 4. kl kl kl Fysik Fysik kl kl UDSKOLING SPECIAL Special kl Special kl Håndarb. Støttecenter Håndarb. Støttecenter Madkundskab Madkundskab FAGOMRÅDER ADM./PERSONALE m. scene m. scene Billedkunst Billedkunst Sløjd Sløjd Klubben Klubben TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 UDVIKLINGSPLAN / HØJVANGSKOLEN Idræt Idræt INDSKOLING / MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / / DUS2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER SPECIAL SPECIAL SPECIAL ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE Omkl. Omkl. DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

12 UDVIKLINGSPLAN / HØJVANGSKOLEN 1. kl. 1. kl. 1. kl. 1. kl. 0. kl. 0. kl. 3. kl. 3. kl. 3. kl. 3. kl. 2. kl. 2. kl. Hele bygningen bruges til Hele bygningen bruges til 2. kl kl. 0. kl. Værksteder + Klubben Værksteder + Klubben kl kl kl Fag- kl. lab Grb./ Samling Grb./ Samling Støttecenter Støttecenter INDSKOLING / / SPECIAL Udendørs værkstedsområde Adm. Adm. MELLEMTRIN / DUS2 / DUS2 PLC PLC 7. kl. SPECIAL 7. kl. 7. kl. 7. kl. Udendørs værkstedsområde 5. kl. 5. kl. 5. kl. 5. kl. Natur/ Teknik Natur/ Teknik UDSKOLING SPECIAL 4. kl. 4. kl. 4. kl. 4. kl. / / / / Fysik Fysik FAGOMRÅDER ADM./PERSONALE Overdækket passage Overdækket passage Overdækket Overdækket passage passage Overdækket Overdækket passage passage 4-9. kl kl. Depot Musik Depot Musik Madkundskab Madkundskab Udendørs TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE Udendørs værkstedsområde værkstedsområde m. scene m. scene Billedkunst Billedkunst Bod Bod Håndværk Håndværk & Design & Design RUMLIG SAMMENHÆNG GANGLINJER Udendørs værkstedsområde Udendørs værkstedsområde DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) kl kl kl kl kl kl kl Én samlet special afdeling kl kl Én samlet special afdeling

13 INVESTERINGSPLAN / HØJVANGSKOLEN Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 18. Højvangskolen G01 Indvendigt G02 Nybyggeri - G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler G07 Tilgængelighed G08 Udvendig renovering kr. kr. kr kr kr kr kr G09 Udvendi energire kr. vn Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét G01 Total Indvendigt Alle investeringer udføres under ét G02 G01 Nybyggeri Indvendigt - G03 G02 Indvendige Nybyggeri - overflader G04 G03 Udvendigt Indvendige overflader G05 G04 Håndværk Udvendigt & Design G06 G05 Fast Håndværk inventar & Design i øvrige faglokaler G07 G06 Tilgængelighed Fast inventar i øvrige faglokaler G08 G07 Udvendig Tilgængelighed renovering G09 G08 Udvendig energirenovering renovering ngskolen 18. Højvangskolen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr G10 G09 Indvendi Udvendi energire kr. Skole-navn G06 G07 G08 Total G09 G01 G10 G02 G11 G03 G12 G04 G05 G06 G07 G08 værk & Design Fast inventar i øvrige faglokaler Tilgængelighed Udvendig Alle investeringer renovering udføres under ét Udvendig Indvendigt energirenovering Indvendig Nybyggeri - energirenovering Arbejdsmiljø Indvendige overflader Sikring Udvendigt Håndværk & Design Fast inventar i øvrige faglokaler Tilgængelighed Udvendig renovering 18. Højvangskolen kr kr kr kr kr kr kr kr G09 Udvendi energire kr. INVESTERINGSPLAN

14 VENTILATIONSPLAN / HØJVANGSKOLEN

15 VENTILATIONSPLAN / HØJVANGSKOLEN

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE MELLERVANGSKOLEN FAKTA Adresse Mellervangskolen Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Ø Telefon 9982 4300 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HALS SKOLE FAKTA Adresse Hals Skole Skovsgaardsvej 1 9370 Hals Telefon 99824025 E-mail halsskole@aalborg.dk Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HERNINGVEJ SKOLE FAKTA Adresse Herningvej Skole Herningvej 35 9220 Aalborg Øst Telefon 99824570/22477913

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE LØVVANGSKOLEN FAKTA Adresse Løvvangskolen Løvbakken 6 9400 Nr. Sundby Telefon 99824060 E-mail Loevvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NØRHOLM SKOLE Tilgængelighed børnehaven. Lidt trange forhold omkring enkeltaktiviteter. Forefindes ikke men

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NIBE SKOLE FAKTA Adresse Nibe skole Lundevej 13 9240 Nibe Telefon 9924470 E-mail Web Skoleleder Antal elever 793

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTERKÆRETS SKOLE FAKTA Adresse Vesterkærets Skole Skydebanevej 1 9000 Aalborg Telefon 9982 8488 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KONGERSLEV SKOLE FAKTA Adresse Kongerslev skole Kongensgade 4 9293 Kongerslev Telefon 98331350 E-mail Web

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VADUM SKOLE FAKTA Adresse Vadum Skole Søndermarken 29 9430 Vadum Telefon 9882 4450 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel.

Kortlægning af Lind Skoles fysiske rammer med forslag til løsningsmodel. Lind Skole d. 4. september 2012 Til Børne- og Familieudvalget ved Herning Kommune Skolebestyrelsen ved Lind Skole, medarbejdere, elevrådet og skolens ledelse ønsker med denne skrivelse at gøre det politiske

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE / PLACERING I BYEN OG ANKOMST / BYGNINGSMÆSSIGE RAMMER - SAMMENSTILLING AF TYPOLOGIER - BYGNINGSFYSISK TILSTAND / UDERUM

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal Afsnit II HAVNAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer på

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01

LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01 LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01 STUEPLAN, 1:400 EKS. PEDELHUS Cykelskur Cykelskur MULTIBANE Klatrestativ Balancebane EKS. PARKERINGSAREAL MULTIFUNKTIONEL BOLDBANE Siddekant Klatrestativ Trampoliner

Læs mere

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Ulfborg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers Afsnit II HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere