UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HALS SKOLE // 2015

2 BESKRIVELSE HALS SKOLE FAKTA Adresse Hals Skole Skovsgaardsvej Hals Telefon Web Skoleleder Antal elever 1369 Antal klasser 21 Antal klassetrin Per Bødker Andersen 10 Antal Spor 1-2 Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) Skolen har en AKT-klasse samt en klasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Generel beskrivelse af skolen Skolen er organiseret i 3 afdelinger: indskoling, mellemtrin og udskoling. Derudover har skolen en specialafdeling. Generel beskrivelse af bygningsmassen Skolen består af tre større bygninger (afdelinger) og derudover et mindre hus, hvor AKT-klassen holder til samt en afdeling med DUS. Desuden er der en idrætshal samt ½ idrætshal med nyere omklædningsfaciliteter. Tilgængelighed Der er ingen tilgængelighedsproblemer BASISOMRÅDER INDSKOLING & DUS 1 Hjemklasselokaler I indskolingen har hver årgang to lokaler - i to af årgangene er lokalerne adskilt af en skydedør, som oftest står åben, hvilket understøtter vores årgangstænkning. Det 3. lokalepar er adskilt med et lille depot, hvor der er gennemgang til begge klasser Grupperum/aflastningsrum Se ovenstående Fælles opholdsrum Indskolingen har et fællesrum i indskolingshuset til eleverne, derudover har personalet et opholdsrum, hvor de afholder deres pauser og har mulighed for at forberede sig. ter Indskolingshuset har 3 toiletter til eleverne. Dus1 har ca. 4 toiletter Indskolingen har garderobe på gangarealet og i Dus1 er der en større garderobe som et lokale med gennemgang. Dette ligger ved indgangsdøren. DUS Der er 4 større fællesarealer, hvor der kan foregå både fælles- og enkeltaktiviteter. Desuden er der adskillige værkstedsrum, hvor der kan foregår specifikke aktiviteter. Der er desuden et lille køkken, der både kan benyttes af voksne og elever. Fokuspunkter for indskoling/dus - Differentierede læringsrum - Værkstedsfaciliteter og depot - Personale tæt på Indskolingen er nyrenoveret og fungerer optimalt. Dog kunne deres gangarealer godt udnyttes bedre. Her skabes forbedrede differentierede er til gruppearbejde, fordybelse og aktiviteter, som kan fungere både i skoletiden og fritiden. MELLEMTRIN & DUS2 Hjemklasselokaler I mellemtrinnet er 4 lokaler ligeledes adskilt af skydedøre. Dog mangler vi stadig skydedøre mellem 4 andre af lokalerne. Grupperum/aflastningsrum I mellemtrinnet benyttes gangarealerne til gruppearbejde. Her er opsat opklappelige borde/bænke. Fælles opholdsrum I mellemtrinnet har klasserne ingen fælles opholdsrum. Aulaen i udskolingsafdelingen benyttes til fællessamlinger mm. ter Der er toiletter på alle tre etager - i alt 5 stk. DUS Hals Skole har ingen Dus2 Fokuspunkter for mellemtrin/dus - Differentierede læringsrum - Fællesarealer - Gruppefaciliteter og fordybelse Mellemtrinet har fire hjemklasselokaler, som to og to bør åbnes op imellem hinanden med dobbeltdøre, da det vil give dem bedre mulighed for holddeling, o.l. I gangarealerne etableres forbedrede og mere inspirerende faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder. Dette gøres som enheder i fast inventar for at sikre flugtvejen UDSKOLING Hjemklasselokaler I udskolingen er der kun skydevæg mellem to af klasserne. Lokaler ligger spredt på to etager i forhold til det fælles aulaområde. Grupperum/aflastningsrum I udskolingen benyttes aulaen til gruppearbejde. Fælles opholdsrum Udskolingen benytter aulaen som opholdsrum/arbejdsrum ter Der er ca. 18 toiletter i aulaområdet. /Lockers Der er ingen garderobe til klasseværelserne - kun en knagrække uden for hvert lokale. Fokuspunkter for udskoling - Faglaboratorier - Fællesområder - Gruppefaciliteter og fordybelse Udskolingen forbliver i sine nuværende omgivelser, som vha. inventar kodes som et differentieret og inspirerende ungdomsmiljø. Hjemklasselokalerne omdannes til differentierede faglaboratorier, der kan tones forskelligt. Der skabes mulighed for visuel og fysisk kontakt lokalerne imellem, hvorfor de sidste tre hjemklasselokaler får etableret dobbeltdøre eller foldevæg imellem sig. Dette vil give dem bedre mulighed for holddeling, o.l. Faglaboratorierne henvender sig ud mod et gangareal, hvor der etableres forbedrede og ungdommelige faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder samt lockers. Dette gøres som enheder i fastinventar for at sikre flugtvejen. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Skolen har en stor aula, som er lokaliseret i udskolingsafdelingen. I aulaen er der en stor scene, som benyttes ved forskellige lejligheder. Derudover er skolens bod lokaliseret i aulaen. Skolens samlingsrum fungerer optimalt. Dog kunne rummet godt udnyttes bedre i forhold til gruppearbejde o.l. Her skabes forbedrede differentierede er til formidling, gruppearbejde, fordybelse og aktiviteter. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Skolen har intet område, der specielt er målrettet de humanistiske fag I udskolingen etableres faglaboratorier til dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for faste hjemklasselokaler. BESKRIVELSE BESKRIVELSE UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLANER // AALBORG KOMMUNES SKOLER

3 BESKRIVELSE Det praktisk/æstetiske fagområde I kælderen i mellemtrinsfløjen har vi en kreativ kælder, hvor faglokaler til billedkunst og håndværk og design er lokaliseret ved siden af hinanden. I udskolingsfløjen ligger musiklokalet. Lokalet har foldedøre, som kan skydes til side, og kan så benyttes som scene i vores store aula. Musikfaciliteterne fungerer optimalt. Desuden er skolen et inspirerende eksempel på et velfungerende og kreativt Håndværk & Design område. Dette område er en succes og fungerer optimalt. Det kropslige/musiske fagområde Hals skole har 1/1 hal og ½ hal med nyere omklædningsfaciliteter tilknyttet hallerne to forskellige steder. Hallen fungerer optimalt. Skolens gamle gymnastiksal står forfalden hen og bør renoveres og retænkes i forhold til skolens brug. Rummet kunne bruges som et visionsrum eller en tumlesal, hvor den naturligvis skal udstyres efter den valgte funktion. Vi kalder den her et kreativt/aktivt værksted, hvilket dækker bredt. Det naturfaglige fagområde I mellemtrinsafdelingen er der et faglokale til fysik/kemi og biologi. Biologilokalet benyttes også til natur/teknik, når dette er naturligt ift. fagets indhold. De naturfaglige lokaler fungerer optimalt. Skolens læringscenter/bibliotek Skolen PLC er under stor udvikling. Fra næste skoleår vil det være på den øverste etage i aulaen. PLC en er ved at få nye lokaler, hvilket kommer til at fungere rigtig godt. Den bliver placeret på fællessalens balkon på 1. sal, hvor den kommer til at ligge centralt i forhold til eleverne og deres hverdag. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum Skolen har møderum forskellige steder på skolen. Forberedelsesrum I indskolingen ønsker lærerne at forberede sig i klasselokalerne. Derudover er der mulighed for at benytte sig af personalerummet. I mellemtrinnet er der etableret et forberedelseslokale, som kan benyttes. Nogle ønsker, som i indskolingen, at forberede sig i klasselokalerne og nogle benytter sig af personalerummet. I udskolingsafdelingen er der etableret et stort forberedelseslokale som hele skolens ansatte kan benytte sig af. Også her er der mulighed for at benytte sig af personalerummet. I AKT-afdelingen er der et forberedelsesrum, som personalet kan benytte sig af. Personalefaciliteter I samtlige afdelinger er der personalerum. Administration Administrationen er fysisk godt "gemt væk" i et hjørne. Her sidder skolens ledelse og sekretær. Vi har ønske om at rykke arealet længere ud, så kontoret/administrationen bliver lettere tilgængeligt. Administrationen mangler et åbent ansigt udadtil, hvorfor administrationsområdet bør strække sig ud til gangen og et par vægge bør fjernes. et vil således være et åbent miljø mod gangen med ventepladser ol. En eventuel ønsket kontorinddeling vil kunne laves med glasvægge, således at åbenheden bibeholdes. UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Vi benytter en "skoleskov", som skolen ikke ejer. Desuden har vi et stort græsareal, der kan benyttes til mange forskellige aktiviteter Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Skolen har plads til og ønske om at benytte omkringliggende arealer til skolehaver mm Idrætsfaciliteter Der er fodboldbaner (der ejes af den lokale sportsklub, men kan benyttes af skolen) i forbindelse med hallen, derudover har vi en sundhedssti og gode udenomsarealer med bevægelses-muligheder generelt. Overgange ude-inde Der er ingen ud-indeovergange på Hals Skole Skolen er god til at bruge de udearealer, som de har. BESKRIVELSE BESKRIVELSE UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLANER // AALBORG KOMMUNES SKOLER

4 FOTOREGISTRERING - HALS SKOLE Skolens musiklokale er veludrustet til sin dobbelte funktion, hvor den arealer er forsøgt indrettet med opklappelige gruppeborde, men Indskolingens gange kan udnyttes bedre ved hjælp af inventar til danner scene til fællesrummet. Foldevægge er scenens tæppe. der savnes differentierede er. ophold og leg. Skolen har et velfungerede kreativt område til Håndværk & Design samt billedkunst. Åbenthed præger fagene. PLC en er ved at flytte til sin nye centrale placering på balkonnen over Indskolingens hjemklasselokaler er lyse og har en skrå loftsflade. Der Hallens café kan bruges af skolen til større møder, ol. samlingsrummet (se billede). er både fysisk og visuel kontakt klasserne imellem. Hallen er stor har har fået påbygget en ny ½ hal. Ulempen er blot, at Den eksisterende gymnastiksal er nedslidt og uden funktion pga. der er niveauforskel imellem de to. hallens gode idrætsfaciliteter. Rummet kan med fordel renoveres og bruges til tumlesal eller visionsrum. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD Et af Håndværk & Designs lokaler, som inspirerer til udfoldelse.

5 LUFTFOTO - HALS SKOLE LUFTFOTO

6 HALS SKOLE - KÆLDERPLAN BYGNINGSAFSNIT - HALS SKOLE Skovsgårdsvej Hals MÅLFORHOLD 1:500 S0.1 Pedel S0.13 FLØJ D S0.2 S0.3 kælderplan 414 m² S0.4 Rygerum S0.12 B0.3 B0.4 Dep. S0.5 Teknikrum Teknik B0.5 B0.2 Billedekunst S0.6 Reng. Personale S0.11 S0.7 Håndarbejde Sløjd S0.8 Teknik / reng. S0.10 Tekn. Sløjd-depot Sløjd 1972/2002 Kælderplan 842 m² Sløjd Sløjd. Maskiner FLØJ A Hcp. D. Vent. Forrum BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST) AaK bygninger - Danmarksgade 19, 1. sal Aalborg - Tlf.: Fax.: Dato: april 2015

7 HALS SKOLE - STUEPLAN BYGNINGSAFSNIT - HALS SKOLE Skovsgårdsvej Hals Nord MÅLFORHOLD 1:500 Omkl Bålhytte 16 m² Gymnastiksal Omkl. DEPOT BØRNEHAVEKLASSE BØRNEHAVEKLASSE KLUBHUS Idrætsalle 101 Glasgang Stillerum Puderum Værksted KOMMUNIKATIONSAREAL HC. Opholdsrum Cafeteria D. 1975/2005 Stueplan 2658 m² PERS. TEKNIK KØKKEN/VÆRKS /2003 Stueplan 831 m² GARAGE 1966 Garage 35 m² ROSENVÆNGET 1 Køkken Køkken Tek. Toi. Personale FÆLLESRUM VF. RENG. Bryggers Køkken Vf. Vær. Bad Vær. Tribune Idrætshal / teknik Gr.rum HOLD Stue Vær. Vær. Stue Forgang T T T Tumlerum Lektier/ EDB Hyggerum Gr.rum Gr.rum lokale Pumperum Garage Kedelrum 1966 Stueplan 153 m² SFO Toi./ Hc.-toi. bad Omklædning Bad Bad Hc.-toi. Toi./ bad Omklædning Foyer Mellem repos Vindf. FLØJ D lokale Fælleslokale Stueplan 414 m² bygn. 29 m² Dr.Toi. P.Toi. Gymnastiksal Stueplan 316 m² Teknik Hc- Arbejdsrum lokale Redskaber FLØJ C Forstue 1972/2002 Stueplan 842 m² Musik Musikstudio lokale Aflastningsklasse lokale Scene Aula / mediatek Bod Grupperum Grupperum Teknik Toi. Natur/fysiklokale FLØJ A 2004 Stueplan 506 m² Handi.- Forstue Skolekøkken Stueplan 575 m² Personalerum Margasin/ depot xx Garage/skur 150 m² FLØJ B / teknik Skur BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST) AaK bygninger - Danmarksgade 19, 1. sal Aalborg - Tlf.: Fax.: Dato: april 2015

8 HALS SKOLE - 1. SALSPLAN BYGNINGSAFSNIT - HALS SKOLE Skovsgårdsvej Hals MÅLFORHOLD 1:500 Nord Mediatek/skolebibliotek S2.1 Nord S salsplan 414 m² FLØJ D S2.3 Gymnastiksal Mellemrepos B0.3 B2.1 S2.4 B2.3 B2.2 S2.6 FLØJ C /fællesrum H.WC B.2.4 B2.7 B2.5 B / salsplan 508 m² S2.5 lokale S2.7 (åbent ned) Balkon Lærerværelse Serverrum Kopirum Toliet Forrum Hc. toilet Lærerforberedelse S3.1 S1.11 S3.2 Reng. S3.3 B2.8 B2.9 FLØJ A salsplan 335 m² Psykolog S3.1 EDB- S3.4 B2.10 B1.8 B2.11 Inspektør EDB S3.5 FLØJ B 1.sal FLØJ B 2.sal Ur S SALS PLAN 1. salsplan 575 m² 2. salsplan 299 m² BYGNINGSAFSNIT - 1.SAL (IKKE MÅLFAST) AaK bygninger - Danmarksgade 19, 1. sal Aalborg - Tlf.: Fax.: Dato: april 2015

9 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER NUVÆRENDE FORHOLD / HALS SKOLE / DUS1 / DUS2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE S0.1 Pedel S0.13 FLØJ D S0.2 S0.3 kælderplan 414 m² S0.4 Rygerum S0.12 B0.3 B0.4 Dep. S0.5 Teknikrum Teknik B0.5 B0.2 Billed- Billedekunst S0.7 S0.6 S0.11 Håndarbejde Sløjd S0.8 Teknik / reng. S0.10 Tekn. Sløjd-depot Håndværk Sløjd & Design Sløjd 1972/2002 Kælderplan 842 m² Ungdoms- Sløjd. Maskiner FLØJ A Hcp. D. Vent. Forrum DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

10 NUVÆRENDE FORHOLD - HALS SKOLE INDSKOLING / DUS1 / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER Nord ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE Omkl Bålhytte 16 m² Gymnastiksal Omkl. 1. kl. DEPOT 0. kl. BØRNEHAVEKLASSE 0. kl. BØRNEHAVEKLASSE KLUBHUS Idrætsalle 101 Glasgang Puderum Idrætsklub Idræt Stillerum DUS Værksted 1. kl. KOMMUNIKATIONSAREAL HC. Opholdsrum Cafeteria D. 1975/2005 Stueplan 2658 m² PERS. TEKNIK KØKKEN/VÆRKS /2003 Stueplan 831 m² GARAGE 1966 Garage 35 m² ROSENVÆNGET 1 Køkken Køkken Tek. Toi. Personale FÆLLESRUM VF. 2. kl. RENG. 2. kl. Vf. Bryggers Køkken Special Vær. Bad Vær. Tribune Idrætshal / teknik Gr.rum HOLD Stue Vær. Vær. Stue Forgang T T T Tumlerum Lektier/ EDB Hyggerum Gr.rum Gr.rum 7. kl. lokale Pumperum Garage Kedelrum 1966 Stueplan 153 m² Toi./ Hc.-toi. bad Omklædning Omkl. Bad Teknik Bad Hc.-toi. Omklædning Toi./ bad Foyer Hc- Vindf. SFO L.F. Mellem repos Forstue Arbejdsrum Mellemtrin 3. kl. 3. kl. 1972/2002 Stueplan 842 m² FLØJ D 7. kl. lokale 7. kl. lokale Musik Musik Fælleslokale Stueplan 414 m² Musikstudio bygn. 29 m² Dr.Toi. P.Toi. Idræt / Ekstra Gymnastiksal Redskaber Special lokale Stueplan 316 m² FLØJ C 4. kl. 4. kl. Personalerum Aflastningsklasse Natur/fysiklokale Fysik Biologi / N&T L.F. Margasin/ depot Mellemtrin FLØJ A lokale 8. kl. Fælles 2004 Stueplan 506 m² Scene Aula / mediatek xx Garage/skur 150 m² Bod Bod FLØJ B Toi. Grupperum Grupperum Handi.- Forstue / teknik Teknik Skolekøkken Madkundskab Stueplan 575 m² Skur DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER NUVÆRENDE FORHOLD - HALS SKOLE / DUS1 / DUS2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE Fælles Mediatek/skolebibliotek Nord S2.1 Mellemrepos B0.3 Nord FLØJ D Grp. Grp. S2.2 S kl. 1. salsplan 414 m² Gymnastiksal B kl. S2.4 /fællesrum B2.10 B2.3 H.WC B kl. 6. kl. B2.7 B kl. B1.8 B2.2 B2.5 B2.6 B2.9 B / salsplan 508 m² 8. kl. FLØJ A lokale 9. kl. S2.5 S2.6 S2.7 Fælles salsplan 335 m² (åbent ned) Balkon Toliet Forrum Hc. toilet FLØJ C Adm. Inspektør Res. Cen. + L.F. Psykolog S3.2 Reng. EDB- Møde S3.1 S1.11 S3.1 IT L.F. Kopirum Personale Lærerværelse Lærerforberedelse L.F. Serverrum EDB S3.5 S3.3 S3.4 FLØJ B 1.sal FLØJ B 2.sal Ur S SALS PLAN 1. salsplan 575 m² 2. salsplan 299 m² DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

12 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG UDVIKLINGSPLAN / HALS SKOLE / DUS1 / DUS2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE GANGLINJER S0.1 Pedel S0.13 FLØJ D S0.2 S0.3 kælderplan 414 m² S0.4 Rygerum S0.12 B0.3 B0.4 Dep. S0.5 Teknikrum Teknik B0.5 B0.2 Billed- Billedekunst S0.7 S0.6 S0.11 Håndarbejde Sløjd S0.8 Teknik / reng. S0.10 Tekn. Sløjd-depot Håndværk Sløjd & Design Sløjd 1972/2002 Kælderplan 842 m² Ungdoms- Sløjd. Maskiner FLØJ A Hcp. D. Vent. Forrum DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

13 UDVIKLINGSPLAN / HALS SKOLE INDSKOLING / DUS1 / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER ADM./PERSONALE Nord TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE RUMLIG SAMMENHÆNG GANGLINJER Omkl Bålhytte 16 m² Gymnastiksal Omkl. 1. kl. DEPOT 0. kl. BØRNEHAVEKLASSE 0. kl. BØRNEHAVEKLASSE KLUBHUS Idrætsalle 101 Glasgang Puderum Idrætsklub Idræt Stillerum DUS Værksted 1. kl. KOMMUNIKATIONSAREAL HC. Opholdsrum Cafeteria D. 1975/2005 Stueplan 2658 m² PERS. TEKNIK KØKKEN/VÆRKS /2003 Stueplan 831 m² GARAGE 1966 Garage 35 m² ROSENVÆNGET 1 Køkken Køkken Tek. Toi. Personale FÆLLESRUM VF. 2. kl. RENG. 2. kl. Vf. Bryggers Køkken Special Vær. Bad Vær. Tribune Idrætshal / teknik Gr.rum HOLD Stue Vær. Vær. Stue Forgang T T T Tumlerum Lektier/ EDB Hyggerum Gr.rum Gr.rum Faglab. lokale kl. Pumperum Garage Kedelrum 1966 Stueplan 153 m² SFO Toi./ Hc.-toi. bad Omklædning Omkl. Hc.-toi. Toi./ bad Bad Bad Omklædning Teknik Foyer Hc- Arbejdsrum Vindf. Mellem repos L.F. Mellemtrin FLØJ D kl. Faglab. lokale Faglab. lokale kl. Fælleslokale Stueplan 414 m² bygn. 29 m² Dr.Toi. P.Toi. Gymnastiksal Kreativt/ aktivt værksted Redskaber Stueplan 316 m² FLØJ C Forstue 3. kl. 4. kl. 1972/2002 Stueplan 842 m² Musik Musik Musikstudio Special lokale Personalerum Aflastningsklasse 3. kl. 4. kl. Natur/fysiklokale Fysik Biologi / N&T L.F. Margasin/ depot Mellemtrin lokale Faglab kl. FLØJ A Fælles 2004 Stueplan 506 m² Scene Aula / mediatek xx Garage/skur 150 m² Bod Bod FLØJ B Toi. Grupperum Grupperum Handi.- Forstue / teknik Teknik Skolekøkken Madkundskab Stueplan 575 m² Skur DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

14 INDSKOLING / DUS1 MELLEMTRIN / DUS2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG UDVIKLINGSPLAN / HALS SKOLE / DUS1 / DUS2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE GANGLINJER Nord Mediatek/skolebibliotek Faglab. S kl. B2.1 Mellemrepos B kl. Nord FLØJ D Grp. Grp. S2.2 S2.3 Faglab. S kl. 1. salsplan 414 m² Gymnastiksal /fællesrum B2.10 B2.3 H.WC B kl. 6. kl. B2.7 B kl. B1.8 B2.2 B2.5 B2.6 B2.9 B / salsplan 508 m² FLØJ A PLC Faglab kl. lokale pers. S2.5 S2.6 S salsplan 335 m² (åbent ned) Balkon PLC Toliet Forrum Hc. toilet FLØJ C Adm. Inspektør Res. Cen. + L.F. Psykolog S3.2 Reng. EDB- Møde S3.1 S1.11 S3.1 IT L.F. Kopirum Personale Lærerværelse Lærerforberedelse L.F. Serverrum EDB S3.5 S3.3 S3.4 FLØJ B 1.sal FLØJ B 2.sal Ur S SALS PLAN 1. salsplan 575 m² 2. salsplan 299 m² DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SAL (IKKE MÅLFAST)

15 INVESTERINGSPLAN / HALS SKOLE Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 15. Hals Skole G01 Indvendigt G02 Nybyggeri - G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler G07 Tilgængelighed G08 Udvendig renovering kr. kr. kr kr kr G09 Udvendi energire kr. vn Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét G01 Total Indvendigt Alle investeringer udføres under ét G02 G01 Nybyggeri Indvendigt - G03 G02 Indvendige Nybyggeri - overflader G04 G03 Udvendigt Indvendige overflader G05 G04 Håndværk Udvendigt & Design G06 G05 Fast Håndværk inventar & Design i øvrige faglokaler G07 G06 Tilgængelighed Fast inventar i øvrige faglokaler G08 G07 Udvendig Tilgængelighed renovering G09 G08 Udvendig energirenovering renovering kole 15. Hals Skole kr kr kr kr kr kr kr kr kr G10 G09 Indvendi Udvendi energire kr. Skole-navn G06 G07 G08 Total G09 G01 G10 G02 G11 G03 G12 G04 G05 G06 G07 G08 værk & Design Fast inventar i øvrige faglokaler Tilgængelighed Udvendig Alle investeringer renovering udføres under ét Udvendig Indvendigt energirenovering Indvendig Nybyggeri - energirenovering Arbejdsmiljø Indvendige overflader Sikring Udvendigt Håndværk & Design Fast inventar i øvrige faglokaler Tilgængelighed Udvendig renovering Hals Skole kr kr kr kr kr kr kr G09 Udvendi energire kr. INVESTERINGSPLAN

16

17 VENTILATIONSPLAN / SKANSEVEJENS SKOLE

18 VENTILATIONSPLAN / SKANSEVEJENS SKOLE

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MELLERVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE MELLERVANGSKOLEN FAKTA Adresse Mellervangskolen Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Ø Telefon 9982 4300 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NØRHOLM SKOLE Tilgængelighed børnehaven. Lidt trange forhold omkring enkeltaktiviteter. Forefindes ikke men

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LØVVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE LØVVANGSKOLEN FAKTA Adresse Løvvangskolen Løvbakken 6 9400 Nr. Sundby Telefon 99824060 E-mail Loevvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HØJVANGSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE HØJVANG SKOLEN FAKTA Adresse Højvangskolen Tingstedet 20 9230 Svenstrup J Telefon 98823488 E-mail hoejvangskolen@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej 2 9240 Nibe Telefon 98341680 E-mail Web Skoleled

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HERNINGVEJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HERNINGVEJ SKOLE FAKTA Adresse Herningvej Skole Herningvej 35 9220 Aalborg Øst Telefon 99824570/22477913

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NIBE SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NIBE SKOLE FAKTA Adresse Nibe skole Lundevej 13 9240 Nibe Telefon 9924470 E-mail Web Skoleleder Antal elever 793

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTERKÆRET SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTERKÆRETS SKOLE FAKTA Adresse Vesterkærets Skole Skydebanevej 1 9000 Aalborg Telefon 9982 8488 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KONGERSLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KONGERSLEV SKOLE FAKTA Adresse Kongerslev skole Kongensgade 4 9293 Kongerslev Telefon 98331350 E-mail Web

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VADUM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VADUM SKOLE FAKTA Adresse Vadum Skole Søndermarken 29 9430 Vadum Telefon 9882 4450 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 24. VORUP SKOLE VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Modernisering, Skægkærskolen

Modernisering, Skægkærskolen Indskoling/SFO (a-klasser) Modernisering, Skægkærskolen Lys (dagslys) Ren luft, genindvindingsanlæg Store faglokaler, hvor der er plads til værkstedsaktiviteter, der ikke skal pakkes ned Store lokaler

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole Afsnit II SCENARIO 2 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hesselager slidt og utidssvarende.

Hesselager slidt og utidssvarende. Billedkunst Stokkebækskolen/ Gudme og Hesselager Ørkildskolen afd. Byen Billedkunstlokaler er placeret i kælderen, det er et problem i forhold til lyskilder. Skårup Skole Fungerer nogenlunde. Er placeret

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune /

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2A/2B - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 ALTERNATIV 1 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE / PLACERING I BYEN OG ANKOMST / BYGNINGSMÆSSIGE RAMMER - SAMMENSTILLING AF TYPOLOGIER - BYGNINGSFYSISK TILSTAND / UDERUM

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

8. nyhedsbrev for Birkerød Skole

8. nyhedsbrev for Birkerød Skole Juni 2012 8. nyhedsbrev for Indhold Hilsen fra styregruppen... 2 Beskrivelse af 4. og 5. klasses fløjen og faglokalerne... 2 To elever står bag den nye skoles navn... 5 Stort orienteringsmøde i Birkerød

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2A - MODEL 2A - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2A - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holmegaardskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen

Læs mere

LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01

LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01 LÆRINGS- & KULTURCENTER // SCENARIE 01 STUEPLAN, 1:400 EKS. PEDELHUS Cykelskur Cykelskur MULTIBANE Klatrestativ Balancebane EKS. PARKERINGSAREAL MULTIFUNKTIONEL BOLDBANE Siddekant Klatrestativ Trampoliner

Læs mere

Nyhedsbrev for Birkerød Skole

Nyhedsbrev for Birkerød Skole 7 juni 2012 Nyhedsbrev for Birkerød Skole Indhold Hilsen fra styregruppen... 2 Beskrivelse af det nye indskolingshus og 1. til 3. klasse... 2 Ny skolebestyrelse... 6 To orienteringsmøder i juni... 7 Kort

Læs mere

STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE

STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 INDHOLD ST. MAGLEBY SKOLE (STM) + SKOLEN VED VIERDIGET (SVV) FORUDSÆTNINGER Nærværende undersøgelse

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

GISTRUP SKOLE / Om- og tilbygninger 2009/10. FORSLAG TIL ETABLERING AF FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØER Skitseforslag pr 3.

GISTRUP SKOLE / Om- og tilbygninger 2009/10. FORSLAG TIL ETABLERING AF FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØER Skitseforslag pr 3. GISTRUP SKOLE / Om- og tilbygninger 2009/10 KNUDSEN & ØSTERGAARD A/S Arkitekter MAA/PAR/Danske Ark / Hasserisgade 35 / 9000 Aalborg FORSLAG TIL ETABLERING AF FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØER Skitseforslag pr 3.

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014 MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM 14.028 I maj 2014 INDHOLD Proces Synergier Området Masterplan Scenarier Plandiagrammer, funktioner Alternativ løsning Arealer

Læs mere