DEN DANSKE MODEBRANCHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE MODEBRANCHE"

Transkript

1 DEN DANSKE MODEBRANCHE WEAR & DANSK ERHVERV 2014 Fotograf: Pernille Ringsing MALTHE MUNKØE & JONAS SPENDRUP MEYER

2 Introduktion Modebranchen er en central del af den danske erhvervsstruktur. Salget af modevarer sikrer job til tusindvis af danskere og giver forbrugerne et stort og varierende udvalg, når der købes tøj til både hverdagsbrug og til de særlige lejligheder. Den danske modebranche dækker hele spektret fra low-end -tøj til hverdagsbrug til high-end designervarer, der også er med til at sætte standarden på de store markeder De senere år har de danske modevirksomheder slået deres navn fast på den internationale fashion-scene, men branchens salg rækker over en bred vifte af forskellige modevarer, ligesom virksomhederne i branchen dækker både fremstillingsvirksomheder, engros- og detailvirksomheder. Tilsammen udgør det en samlet værdikæde fra udvikling og design over produktion og fremstilling til markedsføring og salg af modevarer. Den danske modebranche har skabt jobs til ca fuldtidsbeskæftigede. Det udgør 2 pct. af den samlede private beskæftigelse, og med en årlig omsætning på 69 mia. kr., ligeledes svarende til 2 pct. af den samlede omsætning i den private sektor. Modebranchen er også en vigtig eksportsektor. Vi eksporterer beklædning og fodtøj for 26 mia. kr. årligt. Det svarer til 4,3 pct. af den samlede danske vareeksport, og er på niveau med mange af de varekategorier og brancher, vi traditionelt opfatter som de danske eksport-sværvægtere, såsom eksport af svinekød. Samtidig er modebranchens eksport med til at give Danmark et brand og en identitet i udlandet. Danmark associeres i høj grad med design og kreativitet, hvilket modebranchen er med til at understøtte. Denne rapport belyser den samlede danske modebranche, og ser også på de centrale underbrancher, som tilsammen udgør modebranchen som helhed, hvilket især vil sige engrossalget fra producenter eller underleverandører til virksomheder (business-to-business, b2b) og fra virksomheder til forbrugere i detailhandlen (business-to consumer, b2c). Branchen præsenteres med en række centrale økonomiske nøgletal og belyser udviklingen over tid set i forhold til den samlede økonomi. Hensigten med rapporten er at give en overflyvning af den danske modebranche anno 2014 og vise de udviklingstendenser, branchen oplever. Modebranchen er en vigtig, men måske lidt overset del af den samlede danske økonomi, det vil vi gerne vise med denne rapport God læselyst! Torben E. Hoffmann Rosenstock Direktør, WEAR 2

3 Hvad er modebranchen? Den samlede modebranche giver job til hvad der svarer til i alt fuldtidsbeskæftigede og omsætter for 69 mia. kr. årligt. Derved har branchen også en væsentlig betydning både for samfundsøkonomien og de mange mennesker, der får deres indkomst fra branchen. Modebranchen dækker over en lang samlet værdikæde og udgøres af en række underbrancher. Den samlede værdikæde er opsummeret i den nedenstående figur. Som det ses dækker den samlede branche et bredt spektrum af aktiviteter begyndende ved design og udvikling af konkrete tøjstykker eller anden beklædning, eller en mere overordnet look, brandingstrategi og lignende, og fortsætter til produktionen af disse varer, logistik og distribution til markedsføring og salg. Modebranchens værdikæde Design og udvikling af beklædning og andre modevarer, herunder overordnede brands og samlet udtryksform mv. Produktion af varer Logistik og distribution af varer Markedsføring af varer. Salg, enten b2b eller b2c Som det ses strækker værdikæden for modevarer sig fra udvikling, innovation og design til fremstilling over til logistik og distribution af varer, såvel som salget. I sidste ende bliver de fleste varer solgt til forbrugere, selvom nogle virksomheder også køber og forbruger forskellig beklædning direkte, eksempelvis uniformer og andet arbejdstøj og arbejdsudstyr såsom handsker, specialsko og så fremdeles. Værdikæden afspejles i branchestrukturen, der spænder fra fremstillingsvirksomheder til engros- og detailsalget. Som det ses i figuren nedenfor udgøres den største del af modebranchen af engrosvirksomheder. Detailhandlen udgør lidt under to femtedele målt i forhold til branchens samlede omsætning, mens fremstilling kun udgør 4 pct. I dag er størstedelen af fremstillingsindustrien indenfor modebranchen rykket ud af landet til lavtlønslande som Kina, Vietnam og Bangladesh. Derimod er det direkte salg til danske forbrugere og det indirekte salg til virksomheder, der sælger til danske forbrugere, ikke direkte påvirket af denne udvikling. Ligeledes er design og udvikling af modevarerne også fortsat placeret i Danmark, mens produktionen i mange tilfælde sendes til underleverandører, således at den er stort set afkoblet den kreative udviklingsproces. Derved har modebranchen været en af de brancher, der er blevet mest påvirket og har kunnet hente mest værdi ved at gøre brug af en international arbejdsdeling, hvor selve produktionen flyttes til oversøiske lavtlønslande. Det bør erindres, at nogle af de store virksomheder i branchen har aktiviteter, der går på tværs af værdikæden, og både designer og fremstiller egne mærkevarer, som efterfølgende både sælges til andre tøjforretninger ( b2b, business-to-business ) og direkte til forbrugeren fra egne butikker ( b2c, business-to-consumer ). Mange af de største spillere er således officielt registrerede grossister og indgår i opgørelsen for engroshandel, men har reelt bredt sig ud og har aktiviteter langt hele værdikæden i modebranchen. Fordeling af omsætning indenfor fodtøj- og beklædningsbranchen, 2012 Fremstilling Engroshandel Detailhandel 4,0% 57,8% 38,2% Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 3

4 Modebranchens nøgletal Den samlede modebranche udgøres som beskrevet af en række underbrancher indenfor fremstilling, engroshandel og detailhandel direkte til forbrugeren. Den nedenstående tabel opsummerer de forskellige brancher og viser deres samlede omsætning i Som vist udgjorde den samlede omsætning i modebranche 68,7 mia. kr. Det svarer til 2 pct. af omsætningen i den samlede private sektor. Modebranchens samlede omsætning kan underinddeles i kategorierne detailhandel (26,3 mia. kr.), engroshandel (39,7 mia. kr.) og fremstilling (2,7 mia. kr.). Der er således tale om en betydelig samlet branche, der dækker hele værdikæden fra udvikling og design til produktion, distribution og salg. Omsætning i modebranchen, 2012 Mia. kr. Fremstilling af arbejdsbeklædning 0,9 Fremstilling af anden yderbeklædning 0,6 Fremstilling af underbeklædning 0,5 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 0,5 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 0,3 Fremstilling af fodtøj 0,0 Fremstilling i alt 2,7 Engroshandel med beklædning 34,8 Engroshandel med fodtøj 4,9 Engros i alt 39,7 Tøjforretninger 20,8 Skotøjsforretninger 3,0 Babyudstyrs- og børnetøjsforretning 1,7 Lædevareforretninger 0,8 Detailh. med beklædning og fodtøj 26,3 I alt 68,7 Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik Betragter man den helt aktuelle udvikling var omsætningen i de tre første kvartaler af 2013 i alt 51,2 mia. kr. Det er 1,1 pct. lavere end de samme kvartaler Omsætningen i modebranchen i 2012 og 2013, mia. kr ,5 14,8 19,4 17,0 16,9 15,1 19, K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 4

5 Som vist i den nedenstående figur er det samlede billede over tid dog, at modebranchen generelt har oplevede et nogenlunde stabilt omsætningsniveau de senere år. Omsætningen i modebranchen, , mio. kr Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik Tilsvarende tegner modebranchen sig for et betydeligt antal jobs, lige fra butiksassistenter og butiksledere i detailhandlen til designere og modeeksperter. I den forstand er branchen alsidig og giver beskæftigelse til tusinder af mennesker med meget forskellige baggrunde. Den nedenstående tabel opsummerer beskæftigelsen i forskellige dele af modebranchen (omregnet til fuldtidsbeskæftigede). Som det fremgår er der flest ansatte i detailhandlen, der tegner sig for over halvdelen af fuldtidsbeskæftigelsen. Det afspejler, at det kræver en større butiksinfrastruktur med fast bemanding at kunne sælge til forbrugerne. Antal fuldtidsbeskæftigede i modebranchen, 2012 Fremstilling af arbejdsbeklædning 336 Fremstilling af anden yderbeklædning 298 Fremstilling af underbeklædning 172 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 206 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 120 Fremstilling af fodtøj 41 Fremstilling i alt Engroshandel med beklædning Engroshandel med fodtøj Engros i alt Tøjforretninger Skotøjsforretninger Babyudstyrs- og børnetøjsforretning Lædevareforretninger 466 Detailhandel med beklædning og fodtøj I alt Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 5

6 Ser man på den helt aktuelle udvikling var fuldtidsbeskæftigelsen i de tre første kvartaler af 2013 som en gennemsnitsbetragtning i alt personer. Det er 0,4 pct. lavere end de samme kvartaler Antal fuldtidsbeskæftigede i modebranchen i 2012 og K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik Beskæftigelsen i modebranchen er i lighed med resten af samfundsøkonomien faldet siden Faldet er dog noget mere udtalt i de forskellige modebrancher end i økonomien som helhed. Det er vist i figuren nedenfor. Fra 1. kvartal 2008 til 3. kvartal af 2013 faldt beskæftigelsen i modebranchen med 9,8 pct., mod et fald på 5,0 pct. i den samlede økonomi, når beskæftigelsen er omregnet til fuldtidsstillinger. Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede. Indeks 2008= Modebranchen Samlet økonomi Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 6

7 Det er især fremstillingsindustrien indenfor modebranchen, der har oplevet en nedgang. Derimod har engrossalget klaret sig bedre end samfundsøkonomien samlet. Det fremgår af den nedenstående figur, som viser beskæftigelsesudviklingen fra 2008 til 2012 fordelt på underbrancher, såvel som den samlede modebranche i forhold til den samlede økonomi. Figuren viser tydeligt, hvordan fremstillingsindustrien har det svært indenfor modebranchen, på samme måde som det er tilfældet med store dele af industriproduktionen som helhed. Selvom udvikling, design og andre funktioner trives i Danmark, har fremstillingsaktiviteterne længe været under pres og er gradvist rykket til lavtlønslande såsom Kina, Vietnam, Indien og Bangladesh. Selvom mange af de mest værdiskabende funktioner bevares og nye skabes i Danmark, kan det ikke undgås at det medfører et betydeligt fald i beskæftigelsen i disse specifikke brancher. Som allerede antydet er der en vis variation i forhold til den udvikling, de forskellige dele af modebranchen har undergået de senere år. Særligt fremstillingsvirksomheder har oplevet tilbagegang målt på de centrale økonomiske nøgletal, hvilket dog i høj grad er udtryk for en strukturel tilpasning hvor nogle funktioner rykkes til udlandet, mens navnlig engrosvirksomheder har oplevet en pæn udvikling. Udviklingen i fuldtidsbeskæftigelse fra 2008 til 2012 Fremstilling af mode Engroshandel med mode Detailhandel med mode Den samlede modebranche Økonomien i alt -4,3% -6,2% -11,2% -10,4% -36,2% Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik Bindeleddet til forbrugerne I sidste ende skal langt de fleste modevarer sælges til forbrugerne; salget til virksomheder, fx arbejdsdragter, uniformer og lignende, udgør en relativt begrænset del af det samlede salg, selvom der kan være flere mellemled på vejen mellem producent og forbruger. Den danske modebranchen har derfor enten direkte eller indirekte forbrugerne i ind- og udland som deres primære målgruppe og kundegrundlag. Salg af beklædning og fodtøj udgør en væsentlig del af detailhandlens omsætning og er en af de største brancher i detailsektoren. Detailsalget af modevarer tegner sig således for ca. 8,5 pct. af omsætningen i den samlede detailhandel svarende til 26 mia. kr. i 2012 ud af en samlet omsætning i detailhandlen på 307 mia. kr. Det er opsummeret i den nedenstående figur. 7

8 Omsætningsfordeling indenfor detailhandel i 2012 Detailh. med beklædning og fodtøj 8,5% 4,0% Supermarkeder og varehuse mv. Specialbutikker med fødevarer 4,6% Tankstationer 44,3% Detailh. med forbrugerelektronik 23,5% Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv. 2,3% 9,9% 2,8% Detailh. med kultur- og fritidsprodukter Internethandel, postordre mv. Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik I denne sammenhæng bør det erindres, at der også finder et vist salg af beklædning sted i dagligvarehandlen fra købmænd, supermarkeder, discountforretninger og varehuse. Dette henregnes ikke til modebranchen, men det er klart, at disse butikker indkøber deres varer fra modevirksomheder og i forhold til detailsalget ligger i direkte konkurrence med tøj- og skobutikkerne. De nedenstående to figurer viser den samlede mængde beklædning og skotøj der sælges i detailhandlen, fordelt på salgssted. Som det ses har den klassiske modebranche, i detailleddet givet ved tøj- og skotøjsforretninger, relativt store markedsandele. Dagligvarehandlen, dvs. den ikke-specialiserede handel udenfor den traditionelle modebranche, tegnede sig for 13 pct. af det samlede tøjsalg og 20 pct. af det samlede salg af sko og anden fodbeklædning. Det er typisk relativt let for detailvirksomheder i andre brancher at påbegynde salg af beklædning, især almindelig dagligdags beklædning, der ikke kræver egentlig specialviden eller rådgivning, og derfor er det ikke overraskende, at især de store varehuse i dag har betydelige afdelinger med ekvipage. En væsentlig udfordring for den traditionelle modebranche har derfor været brancheglidning, hvor navnlig dagligvarebutikker begynder at bevæge sig ind på deres område og sælge beklædning og fodtøj. Eksempelvis har mange varehuse i dag betydelige afdelinger med mode. Selvom det for så vidt ikke er en ny udvikling har mange supermarkeder og varehuse og andre typer butikker end de klassiske tøjforretninger i dag opbygget væsentlige markedsnicher. 8

9 Omsætning af beklædning (øverst) og skotøj (nederst) fordelt på brancher, ,0% Tøjforretninger 6,1% 7,5% Baby- og børnetøjsforretninger 13,4% Dagligvarehandel 4,4% 66,6% Sport og fritid Postordreforretninger Andet 3,8% 2,4% 1,0% 8,9% Skoforretninger Tøjforretninger Sport og fritid 19,5% 51,5% Baby- og børnetøjsforretninger Postordreforretninger 12,9% Dagligvarehandel Andet Kilde: Danmarks Statistik Forbrugerne sparer på mode Udviklingen i modebranchen skal ses i forhold til den generelle forbrugsudvikling. De senere år er den samlede detailomsætning faldet. Det var ganske forudsigeligt, at finanskrisen medførte et dyk i 2008 og 2009, men også i årene efter har detailomsætningen fortsat oplevet en negativ udvikling, jf. figuren nedenfor. Dette gælder i særlig grad detailhandlen med beklædning. I årene frem til krisen steg omsætningen med beklædning langt mere end den samlede detailomsætning, men faldt tilsvarende væsentligt mere, da krisen ramte. Det illustrerer, at modebranchen er meget konjunkturfølsom. I gode tider er forbrugerne meget villige til at øge deres forbrug af tøj og anden beklædning, mens det i dårligere tider er et af de områder, der skæres meget ned på. Selvom tøj i et eller andet omfang er en basisfornødenhed, man ikke kan undvære, er en stor del af modeforbruget i dag udtryk for et ekstraforbrug. Det kommer eksempelvis til udtryk ved, at man udskifter tøj hurtigere, end man egentlig behøver, køber mere tøj end man behøver og opfatter generelt køb af tøj som en luksus. 9

10 2005M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M10 Som konsekvens af den aktuelle økonomiske lavkonjunktur er omsætningen af modebranchens varer i Danmark relativt underdrejet. Selvom den danske modebranche har en betydelig eksport har hjemmemarkedet fortsat meget stor betydning. Den lave forbrugslyst i samfundet påvirker derfor detailhandlen som helhed og modebranchen i særdeleshed. Omvendt betyder det også, at modebranchen er en af de brancher, der kan forvente størst fremgang, når konjunkturerne og forbrugertilliden vender og detailomsætningen stiger. Detailhandlen, , korrigeret for inflation, faste priser. Indeks 2010= Detailhandel i alt Beklædning mv. Kilde: Danmarks Statistik Mode et vigtigt eksporterhverv Mens hjemmemarkedet for den danske modebranche ligger underdrejet har branchen oplevet en pæn udvikling på eksporten. Den nedenstående figur viser udviklingen i eksporten af mode, sammenholdt med den samlede vareeksport. Som vist ovenfor er modevarer, beklædning og lignende, nogle af de varer, der typisk skæres mest ned på i dårlige tider. Det er formentlig baggrunden for, at også eksporten af beklædning har oplevet en mindre positiv udvikling end den samlede vareeksport fra 2008, hvor krisen ramte, til i dag, i sammenligning med den samlede vareeksport. Modeeksporten lå særligt underdrejet igennem det meste af 2012, men selvom 2013 har budt på eksportfremgang har modeeksporten ikke oplevet en ligeså gunstig udvikling som den samlede vareeksport. Dette bør dog ikke skygge for, at modeeksporten er vokset betydeligt siden 2008, trods den aktuelle lavkonjunktur, der præger såvel Danmark som eksportmarkeder. 10

11 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 Udvikling i eksport, Indeks 2005K1= Modebranche Samtlige varer i alt 20 - Kilde: Danmarks Statistik, BEC2Y Anm.: Glidende to-kvartals gennemsnit Selvom modebranchen ikke har oplevet ligeså stor eksportfremgang som den samlede vareeksport tegner 2013 dog alligevel til at blive et rimeligt år for modeeksporten. Den nedenstående figur viser eksporten fordelt på kvartaler i år 2012 og I årets første ti måneder eksporterede danske virksomheder modevarer for 23,6 mia. kr. Det er 2,0 pct. højere end i samme måneder Til sammenligning er den samlede danske vareeksport steget med 1,6 pct. fra de ti første måneder af 2012 til de ti første måneder af Den nedenstående figur viser modeeksporten fordelt på kvartaler i 2012 og Som det ses har eksporten i både 2. og 3. kvartal været noget højere end i Det kunne tyde på, at modeeksporten har genvundet noget momentum efter et relativt dårligt år Modebranchen er som nævnt en af de mere konjunkturfølsomme brancher, eftersom forbrugernes køb af beklædning i høj grad bliver påvirket af den generelle økonomiske situation. Derfor kan man forvente, at mulighederne for at øge modeeksporten vil være betydelige, når krisen begynder at slippe sit tag i de forskellige europæiske økonomier, der udgør branchens vigtigste eksportlande. Modebranchens eksport i g 2013, mia. kr ,4 4,9 8,2 Kilde: Danmarks Statistik, BEC2Y 5,7 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2012K2 2013K3 7,3 5,3 8,4 11

12 Den danske modeeksport er en vigtig del af den samlede danske eksport, og udgør ca. 26 mia. kr. årligt. Selvom beklædningsartikler måske ikke er en af de varekategorier, man typisk forbinder med danske eksport-styrkepunkter, er modeeksporten på niveau med vores eksport af svinekød, jf. figuren nedenfor. Vareeksport i 2012 fordelt på branche, mia. kr ,8 mia. kr. 26,3 mia. kr Svinekød/levende svin Modebranche Kilde: Danmarks Statistik, BEC2Y, KONY2 Beklædning og mode udgør således en væsentlig del af eksporten, der svarer til 4,3 pct. af den samlede danske vareeksport, som vist grafisk nedenfor. Selvom modeeksporten ikke kan matche de helt store eksportindustrier såsom farmaceutiske produkter, maskiner og instrumenter, så er der tale om en betydelig, om end måske lidt overset, eksportsektor. Modebranchens andel af den samlede vareeksport i 2012 Maskiner og instrumenter Medicinske og pharmaceutiske produkter Brændselsstoffer, elektrisk strøm m.m. Andre kemiske artikler Andre industriprodukter Svinekød/levende svin Modebranche 4,3% Andet Kilde: Danmarks Statistik, BEC2Y, KONY2 Den danske modeeksport er i meget høj grad centreret geografisk omkring vores nærmarkeder i Vesteuropa. Kun 4,8 pct. af modeeksporten sælges til lande udenfor EU og EFTA (Schweiz, Norge, Liechtenstein, Island). Til sammenligning udgør salget til verdens største økonomi, USA, kun 0,6 pct., og salget til de store nye vækstøkonomier, BRICS-landene, beskedne 1,2 pct. 12

13 Modeeksport i 2012 fordelt på landeområder Modebranchens eksport Mia. kr. Andel af samlet vareeksport EU & EFTA 25,01 95,2% BRICS-lande 0,31 1,2% USA 0,15 0,6% Japan 0,04 0,2% Øvrige 0,74 2,8% Kilde: Danmarks Statistik, BEC2Y De vigtigste eksportdestinationer for danske modevarer er, i lighed med den samlede danske eksport, vores nabolande Tyskland og Sverige, samt Norge, Holland, Storbritannien og Finland. De 10 vigtigste eksportlande udgør tilsammen 85 pct. af modeeksporten svarende til 22 mia. kr. Det er ikke usædvanligt, set i forhold til den samlede danske eksport, at eksportsalget er koncentreret omkring et mindre antal markeder fortrinsvist i Vesteuropa. Omvendt indebærer det også, at der er et betydeligt potentiale for mersalg, hvis det er muligt at etablere en stærkere tilstedeværelse på andre markeder, herunder både de store fjernmarkeder som USA, Kina og Japan, og de hurtigvoksende nye vækstøkonomier. Ligeledes er den danske modebranche relativt afhængig af gode konjunkturer i Vesteuropa, da det er så afgørende et eksportmarked for branchen. Vigtigste eksportdestinationer for mode, 2012 Modebranchens eksport Mia. kr. Andel af samlet mode-eksport Tyskland 6,8 26,0% Sverige 3,9 15,0% Norge 3,1 11,9% Holland 2,5 9,6% Finland 1,7 6,4% Storbritannien 1,2 4,7% Spanien 0,8 3,1% Frankrig (med Monaco) 0,8 3,0% Belgien 0,7 2,8% Italien 0,6 2,4% 10 vigtigste eksportdestinationer i alt 22,1 84,9% Kilde: Danmarks Statistik, BEC2Y Vesteuropa er fortsat meget i fokus i de strategiske beslutninger i modebranchen. En rundspørge gennemført i slutningen af 2012 blandt 50 modevirksomheder viste således, at de fleste havde et særligt fokus på Vesteuropa jf. nedenstående figur, mens andre markeder som for eksempel USA og Kina i væsentligt mindre omfang var i fokus. Selvom nogle virksomheder har ambitioner på fjernmarkederne lader nærmarkederne således fortsat til at være det, der er mest fokus på i branchen. Dette afspejler, at fjernmarkeder typisk er væsentligt vanskeligere at operere og etablere sig på end nærmarkeder. Det kan gælde både i forhold til distribution og logistik i forbindelse med vareleverancer, og i forhold til det mere praktiske med at knytte kontakter og foretage opsøgende markedsføring og salgsmuligheder i forhold til kunder. Derfor giver det også mening, at mange virksomheder, navnlig små og mellemstore, i første omgang afsøger eksportmulighederne indenfor EU s grænser. Imidlertid bør danske modevirksomheder ikke blive så fokuserede på Vesteuropa, at mulighederne på andre markeder med et stort vækstpotentiale bliver overset eller opgivet på forhånd. 13

14 Hvilke eksportmarkeder vil din virksomhed særligt have fokus på i 2013? (angiv gerne flere svar) Vesteuropa Østeuropa Rusland USA / Canada Mellemamerika/Sydamerika Den arabiske verden Kina Japan Andre Har ikke eksport Kilde: Dansk Erhverv, n=50 4% 4% 2% 22% 12% 16% 12% 16% 12% 82% Udfordringer og tilpasninger Modebranchen som helhed er en vigtig økonomisk sektor i Danmark, og et væsentligt eksporterhverv. Danske modevarer er med til at give Danmark et godt brand i udlandet, især efter, at danske modevirksomheder over en årrække har formået at få opmærksomhed indenfor high-end designerprodukter, hvilket komplementerer de traditionelle danske styrkepositioner indenfor design. Branchen har således oplevet succeser de senere år, men står også overfor både udfordringer og forandringer, man må tilpasse sig, for at dette vil kunne fortsætte fremover. En af de mest afgørende transformationer i erhvervslivet de senere årtier har været indførslen og anvendelsen af it og internet-teknologier. Dette kommer i disse år meget tydeligt til udtryk i detailhandlen, som sælger stadigt flere varer til forbrugerne via internethandel. Online salgskanaler har fået stor og fortsat hastigt voksende betydning både som et medie, forbrugere udvælger produkter, sammenligner priser og foretager køb igennem. Traditionelt er salg af tøj og andre modevarer kendetegnet ved, at forbrugerne gerne vil prøve beklædningsartikler forud for købet, og at indkøb for mange forbrugere er kulminationen på en længere positiv shoppingoplevelse, som ikke umiddelbart kan genfindes via internethandel. Alligevel er tøj en af de varetyper, der e-handles relativt meget, jf. nedenstående tabel, og denne udvikling må forventes at fortsætte, ikke mindst da mange forhandlere tilbyder at bytte tøj, der er indkøbt over internettet. Andel af danskere, der har e-handlet indenfor seneste år, der har købt denne varetype via ehandel, pct Tøj, sport- og fritidsudstyr Kilde: Danmarks Statistik I takt med, at forbrugerne har taget e-handlen til sig, har en del af de danske modevirksomheder, der opererer i detailleddet med salg til forbrugerne, udviklet e-handel som en vigtig salgskanal. I en undersøgelse blandt medlemmer af brancheforeningen for modevarer, We- 14

15 ar, og Danish Fashion Forum 1, er det blevet afdækket, hvor stor en del af den samlede omsætning der skabes via e-handelskøb blandt modevirksomheder med detailsalg til forbrugere. Som det ses i figuren nedenfor har e-handel vundet indpas og udgør en væsentlig del af omsætningen i de fleste modevirksomheder. Hvor stor en del af din samlede omsætning skabes via forbrugernes e- handelskøb? Over 50 pct pct. 2% 4% pct. 18% 1-10 pct. 22% Ved ikke 10% Har ikke e-handelssalg til forbrugere 44% Kilde: Dansk Erhverv, n=50 Omfanget af e-handlen i modebranchen er hastigt voksende. Ser man samlet på e-handlen for branchen er der sket en betydelig stigning over de seneste to år. Mange har oplevet pæne vækstrater i det samlede e-handelssalg (dvs. både til forbrugere og business-to-business fx netbutikkerne). Sammenlagt har 53 pct. af virksomhederne oplevet en stigning i deres e-handelssalg, og 31 pct. har oplevet fremgang på mere end 10 pct. Det er særligt bemærkelsesværdigt, fordi det samlede salg af beklædning er faldet i samme tidsperiode, jf. figuren ovenfor. Det vidner om, at væksten i omsætningen disse år primært sker igennem e-handel, snarere end traditionelle køb i butik. Hvordan har din virksomheds samlede e-handelssalg udviklet sig over de seneste 2 år? Stigning på 0ver 50 pct. 6% Stigning på pct. 8% Stigning på pct. 16% Stigning på 1-10 pct. 22% Der er sket et fald 2% Ved ikke 18% Har ikke e-handel 27% Kilde: Dansk Erhverv og Fashion Forum, n=49 Udviklingen af e-handel har ført til en række nye muligheder for modevirksomheder, samtidig med at virksomheder med et stort og veletableret butiks- og distributørnetværk er blevet udfordret. Flere nye spillere på modemarkedet har haft stor succes med at oprette rendyrkede e-handelsbutikker. Andre har anvendt en cross-channel strategi, hvor man kom- 1 Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af Dansk Erhverv i samarbejde med Fashion Forum i juli I alt har 54 modevirksomheder svaret. 15

16 binerer det traditionelle butikssalg med internetsalg, således at man eksempelvis kan se/prøve en vare i butikker og så bestille den hjem, eller afhente en bestilt vare i butikker. Selvom modebranchen på nogle områder er blevet berørt senere end andre dele af detailhandlen af internethandel, fordi der er tale om varer man i mange tilfælde gerne vil kunne prøve og bytte, er der tale om en meget afgørende forskydning, som branchen og forbrugerne er i færd med at tilpasse sig til. En anden udfordring som modebranchen i lighed med andre dele af erhvervslivet oplever er, at finansieringsmulighederne er blevet dårligere siden finanskrisen i Selvom det er et halvt årti siden trækker kreditsammentrækningen endnu sine spor gennem erhvervslivet. Mange virksomheder har således vanskeligt ved at få adgang til kredit og finansiering, selvom det kunne give mulighed for ekspansion eller konsolidering. En undersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i samarbejde med Fashion Forum blandt 53 virksomheder viste i sommeren 2013, at hver femte virksomhed ikke kan få den kredit eller de lån, man har ønske om at få. Da det næppe er hver femte modevirksomhed, der har en uholdbar økonomisk forretning, forekommer det umiddelbart højt. Hvis man ser på de seneste 12 måneder, hvilket af følgende beskriver passer så bedst på din virksomhed? Vi har ikke haft et ønske om at få mere kredit eller lån Vi har haft et ønske om at få mere kredit eller lån, og har fået det Vi har haft et ønske om at få mere kredit eller lån, men har ikke fået det 19% 28% 49% Ved ikke 4% Kilde: Dansk Erhverv og Fashion Forum, juli n=53 En tredje udvikling, der har haft stor indflydelse på modebranchen i lighed med resten af økonomien, hidrører fra internationaliseringen og den internationale arbejdsdeling, der er vokset frem. Mange jobs og funktioner er flyttet til udviklingslande, især de simple fremstillingsaktiviteter i tekstilindustrien, men også de lidt eller væsentligt mere avancerede opgaver i modebranchen finder i reglen sted i Fjernøsten eller Østeuropa snarere end herhjemme. Udflytningen af industriarbejdspladser til lavtlønslande har givet forbrugerne adgang til billigere tøj, alt imens at de mere produktive dele af værdikæden, herunder design, innovation og udvikling, fortsat er i Danmark. Det er et godt eksempel på, hvordan man kan høste globaliseringens fordele og sikre, at frihandel giver en velstandsfremgang. Modevirksomhederne oplever ligesom resten af erhvervslivet det stadigt stærkere konkurrencepres fra lavtlønslande, der bevæger sig op i værdikæden. Det fordrer, at dansk erhvervsliv har gode rammebetingelser for at klare sig godt i den internationale konkurrence. Modebranchen er på mange måder en meget internationaliseret branche, idet tekstilvarer let kan transporteres globalt, og der kun sjældent er behov for nogen form for yderligere kontakt mellem producent og forbruger fx i forbindelse med service eller andre brancher, der forudsætter en tættere nærhed og gentagen kontakt. Derfor er modebranchen en branche, der er meget afhængig af gode vækst- og erhvervsbetingelser for at kunne klare sig internationalt. Samlet set har modebranchen således behov for det samme som resten af dansk erhvervsliv: gode og forudsigelige rammebetingelser, en rimelig skattebyrde og rimeligt lønniveau, og gennemskuelige, troværdige og ikke for bureaukratiske offentlige myndigheder samt en fornuftig og ikke overdreven regulering. 16

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen 2015 AF CHEFKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE OG STUDENTERMEDHJÆLPER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Den danske modebranche har væsentlig betydning for dansk samfundsøkonomi

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November Modeanalysen 2016 Tøjbranchen i Danmark 15. November Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Konkursanalyse i modebranchen

Konkursanalyse i modebranchen August 2012 Konkursanalyse i modebranchen Analyse fra Soliditet 1 Introduktion I forbindelse med modeugen i august 2012 har Soliditet udarbejdet en analyse med henblik på at undersøge udviklingen i den

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser fremgang

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

BEDRE Overblik. Engros-, detail- og e-handel

BEDRE Overblik. Engros-, detail- og e-handel BEDRE Overblik Engros-, detail- og e-handel BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod engros-, detail- og e-handel i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Handel har stor

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL.

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailhandlen har de senere år været mærket til krisen, og siden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Prognose for julehandlen 2017

Prognose for julehandlen 2017 Prognose for julehandlen 2017 AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Dansk økonomi er i fremgang, og det forventer Dansk Erhverv vil smitte positivt af på årets julehandel. Vi

Læs mere