Valdemarskolen Skolegade Ringsted Tlf: Information 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valdemarskolen Skolegade 9 4100 Ringsted Tlf: 57627300. E-mail: valdemarskolen@ringsted.dk www.valdemarskolen.dk. Information 2014/2015"

Transkript

1 Valdemarskolen Skolegade Ringsted Tlf: Information 2014/2015 Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til skoleåret 2014/ Skolens værdier... 3 Præsentation af skolens medarbejdere og samarbejdsfora med forældrevalgte repræsentanter... 4 Skolens kontor... 4 Skolens medarbejdere... bilag 1 Skolebestyrelsen... 6 Skole-hjem-samarbejdet... 8 Forældrebesøg... 8 Kontaktforældre... 8 Forældremøder... 9 Samråd... 9 Forældrerepræsentantskab... 9 Konflikthåndtering... 9 Praktiske oplysninger om livet på skolen Adfærdsregler Befordring mellem skole og hjem Cykler Dansk Elevferieplan skoleåret bilag 2 Ekskursioner Fagdage Fordybelsesuger Forsikringer Fotografering Fravær - kontaktbog Fællessamlinger Glemte ting Idræt Indmeldelse af elever Intranet Lejrskole Læsebånd Klassekasser Klassesammensætning

3 Mobiltelefoner Modersmålsundervisning N-klassen "Neptun" på Valdemarskolen Oversigt over skolen placering af klasserne... bilag 3 Parkering Pasningstilbud PPR pædagogisk/psykologisk rådgivning og SSP Ringetider Rygning Skolepatrulje Skolebiblioteket Skolemad og skolemælk Skoletandpleje Specialundervisning Svømning T-huset Velkommen til skoleåret 2014/2015 Kære elever og forældre Med denne folder vil jeg byde velkommen til et nyt skoleår på Valdemarskolen. Folderen er tænkt som en orientering om såvel praktiske forhold som de mere principielle forhold, der er på Valdemarskolen. Det er vigtigt for mig, at forældre ved, hvilke værdier, der arbejdes efter på skolen og hvilke handlinger, der kan sættes i værk, for at disse værdier kan efterleves. Samarbejde og dialog er nøgleord for mig, når der skal skabes rammer for læring og trivsel på skolen. Så mit ønske er, at alle, personale, ledelse, børn og forældre, hver især gør, hvad de kan, for at Valdemarskolen skal blive en god arbejdsplads for alle. Henrik Østergaard Skoleleder Skolens værdier På baggrund af skolens målsætningsarbejde, har vi valgt, at nedenstående OASER (Ordentlige fysiske rammer, Ansvar, Samarbejde, Engagement og Respekt) er et udtryk for de mål og visioner, der er gældende for Valdemarskolen: Ordentlige fysiske rammer På Valdemarskolen anses det for værdifuldt, at der er ordentlige fysiske rammer. 3

4 Ansvar På Valdemarskolen anses det for værdifuldt, at den enkelte påtager sig et ansvar i løsningen af sin egen opgave og skolens opgave. Samarbejde På Valdemarskolen anses det for værdifuldt med et godt samarbejde. Målet med samarbejdet er at forbedre både den enkelte medarbejders og hele skolens muligheder for at lave tidssvarende aktiviteter og undervisningsforløb tilpasset det enkelte barn. Engagement På Valdemarskolen anses det for værdifuldt at være engageret i løsningen af sine egne og skolens opgaver og udfordringer. Respekt På Valdemarskolen anses det for værdifuldt at respektere mennesker og ting. Derfor arbejdes der dagligt ud fra følgende kendeord på Valdemarskolen: Imødekommenhed Faglighed Tryghed Præsentation af skolens medarbejdere og samarbejdsfora med forældrevalgte repræsentanter På de følgende sider får du en kort præsentation af, hvilke medarbejdere du kan møde på skolen og i de forskellige samarbejdsfora med forældrevalgte repræsentanter. Du kan også finde en kort beskrivelse af, hvilken rolle det enkelte samarbejdsforum spiller i skole-hjemsamarbejdet. Skolens kontor Titel: Skoleleder Navn: Henrik Østergaard Tlf Titel: Navn: Tlf. Afdelingsleder Jette Mathiasen

5 Titel: Viceskoleleder Navn: Steen Lund Nielsen Tlf Titel: SFO-leder Navn: Michael Nielbo Tlf Titel: SFO-Souschef Navn: Winnie Hansen Tlf Titel: Skolesekretær Navn: Hanne Pedersen Tlf

6 Titel Teamleder for Valdedistriktet (Ejendomsstaben) Navn Stig Johansen Tlf Skolens medarbejdere Se bilag 1 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen har stor indflydelse på skolens virksomhed gennem de mål og principper, den beslutter. Et princip er i denne sammenhæng defineret som en retningslinje, et pejlemærke, som skolens leder kan styre efter, når han eller hun træffer beslutninger i hverdagen. Der er altså ikke tale om, at skolens bestyrelse fastsætter egentlige "regler" for skolelederens arbejde. De enkelte principper er en konkretisering af de målsætninger, man har på den enkelte skole. Skolebestyrelsen er således forpligtet af egne eller tidligere bestyrelsers målsætninger, så længe man ikke har lavet disse om. Skolebestyrelsen arbejder løbende med principperne for at sikre, at de er tidssvarende. Se derfor på skolens hjemmeside for at få den senest opdaterede version. I samarbejdet med skolens ansatte er det skolebestyrelsens fornemste opgave at medvirke til, at skolens miljø og rammer virker stimulerende og understøtter undervisningen og det daglige liv på skolen. Skolebestyrelsen godkender desuden skolens budget, undervisningsmidler og fastsætter ordensregler samt udarbejder forslag til skolens læseplaner og meget mere. Herunder ses et uddrag af folkeskoleloven, som beskriver skolebestyrelsens rolle. 44. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. 40, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed. Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, 3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 4) arbejdets fordeling mellem lærerne og 5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsen består af: 6

7 skoleinspektøren, viceskoleinspektøren syv forældrevalgte repræsentanter to medarbejderrepræsentanter, to repræsentanter for elevrådet. Skolebestyrelsesvalg og mødefrekvens De forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer bliver valgt forskudt for en 4-årig periode. Nuværende bestyrelse er tiltrådt pr. 1. august 2012 og næste valg vil være i foråret Skolebestyrelsen mødes ca. 10 gange pr. år sædvanligvis den 3. tirsdag i måneden. Dagsordener for møderne udarbejdes og udsendes ca. 1 uge inden møderne, hvor de også er tilgængelige på skolens hjemmeside. Forældrerepræsentanter Herunder ser du, hvilke forældre der er valgt ind i den nuværende bestyrelse. Forældrevalgte medlemmer er: Mariette Svarre Nielsen, Hestehaven 2 (formand) Peter Olsen, Dr. Margrethesvej 39, (næstformand) Marianne Neuer, Baretten Ann Kristina Schleidt, Ravelinen Jacob Mortensen, Køgevej Anders Pedersen, Sjællandsgade 49, 2. th Maria Kristensen, Kærhave Skovvej Medarbejderrepræsentanter Navn Adresse Ann Sabroe Bolbrovej 48, 4700 Næstved Tlf Navn Pia Dyring Nimb Adresse Harhoffs Alle 4, 4100 Ringsted Tlf Elevrepræsentanter Navn Markus Emil Dalgaard Adresse Dronningensgade 8, 4100 Ringsted Tlf Navn Marcus Kold Sanderhoff Adresse Signalet 46, 4100 Ringsted Tlf

8 Skole-hjem-samarbejdet På Valdemarskolen anser vi et velfungerende skole-hjem-samarbejde som en vigtig grundpille for elevernes faglige og sociale udvikling. Ud over muligheden for til hverdag at kontakte skolens medarbejdere, har forældrene også en række andre muligheder for at orientere sig om og at gå i dialog med skolen om det faglige og sociale liv på skolen. Herunder gives en kort beskrivelse af de mest gennemgående fora: Forældrebesøg Kontaktforældre Forældremøder Samråd Netværksmøde for kontaktforældre Desuden gives en kort beskrivelse af Valdemarskolens generelle anbefalinger til forældrene omkring håndtering af konflikter i skoletiden. Forældrebesøg Forældre er efter aftale med den lærer, som varetager undervisningen, velkomne til at komme på besøg i klassen. En besøgende forælder skal være indstillet på at blive brugt som en ekstra hånd i undervisningen. Kontaktforældre og klasseråd Ved skoleårets første forældremøde vælges minimum to kontaktforældre. Derudover vælges to eller flere forældre til klasserådet - gerne flere, samt en suppleant. Kontaktforældre vælges for 1 år ad gangen. Der må gerne være overlap mellem kontaktforældre og forældre i klasserådet. Kontaktforældrene er klassens nærmeste dialogpartner i forhold til lærerteamet og skolebestyrelsen. De er med i arbejdet omkring klassen, formidler kontakt og tager initiativer, der er med til at skabe en bedre skole. Klasserådene er ligeledes en vigtig aktør. Klasserådene er tovholder for aktiviteter i klassen, som understøtter klassens trivsel. Kontaktforældrene er ansvarlige for følgende: Deltagelse med minimum en forælder i de 2 årlige netværksmøder Videreformidling af forældrenes synspunkter til skolebestyrelsen Videreformidling af netværksmøderne til resten af klassens forældre Planlægge forældremøder i samarbejde med klasselærer Behjælpelige ved løsning af konflikter Kontaktperson til nye forældre i klassen Ansvarlig for at arrangere klassens fællesaktiviteter. 8

9 Al erfaring viser, at jo bedre forældregruppen fungerer sammen jo bedre fungerer klassen også sammen i det daglige. Derfor er det vigtigt at bakke op om de fællesaktiviteter, der arrangeres i klassen. Kontaktforældrenes og klasserådets rolle er nærmere beskrevet i brochuren kontaktforældre, som udleveres i starten af skoleåret. Forældremøder Alle forældre inviteres til mindst et forældremøde pr. år. I indskolingen fra klasse holdes forældremøderne på tværs af sporet og med deltagelse fra SFO en. På møderne vil forældrene få lejlighed til at møde de lærere og den primær pædagog, som børnene er sammen med i dagligdagen. Forældrene vil få mulighed for at se de undervisningsmaterialer, der benyttes. Forældremøderne er samtidig en god anledning til at få lavet aftaler i klassen om, hvordan man fejrer fødselsdage i klassen (herunder hvem man inviterer og gavebeløb), hvordan man involverer hinanden og skolen, hvis man oplever mistrivsel hos egne eller andre børn, lektielæsning, sengetider, mv. Møderne bruges også til at opdatere klassens spilleregler i forhold til skolens anti-mobbehandleplan. Samråd På alle klassetrin afholdes der samråd 1-2 gange årligt med deltagelse af skolen og hjemmet. Lærerne afgør fra gang til gang, om de foretrækker at afholde samrådet med eller uden elevdeltagelse. På et samråd i hvert skoleår vil hjemmet inden samrådet modtage et udkast til elevplan fra skolen på baggrund af de erfaringer, som skolen (og for indskolingens vedkommende også SFO en) har gjort sig om elevens styrker og svagheder såvel fagligt som socialt. Netværksmøde for kontaktforældre Mindst 2 gange pr. skoleår (typisk 4. tirsdag i november og 4. tirsdag i maj) inviteres klassernes kontaktforældre til møde med skolebestyrelsen. Formålet med mødet er at skolebestyrelsen kan gå i dialog, hente inspiration og informere om generelle tiltage på skolen. Netværket har ingen selvstændig kompetence. Foreløbig dagsorden til møderne udsendes senest 3 uger før mødets afholdelse og endelig dagsorden udsendes senest en uge før mødernes afholdelse. Netværksforældrene vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Konflikthåndtering Når mange mennesker færdes sammen vil der uundgåeligt opstå konflikter. For at sikre en god og effektiv konfliktløsning har vi på Valdemarskolen udarbejdet nogle generelle anbefalinger til, hvordan du som forælder kan være med til at dæmme op for, at småkonflikter og drillerier udarter sig til decideret mobning. Hvad gør du, hvis du hører, at dit eget barn er blevet drillet/mobbet? Hører du, at dit eget barn er blevet drillet/mobbet, kontakt da forældrene til det barn/de børn, som dit barn mener, har stået bag krænkelserne. Fortæl om, hvad dit barn har oplevet og barnets følelser omkring episoden og bed om at høre om episoden fra det andet barn/de øvrige børn. Tal derefter med dit eget barn om episoden, set med de øvrige involverede parters øjne. Kontakt evt. den anden/de øvrige involverede parts/parters forældre igen. Aftal hvem der kontakter klasselærer/sfo (afhængig af om episoden har været i skoletid eller SFOtid) for at orientere om/gå i dialog om episoden og hvilke aftaler I evt. har truffet med børnene. 9

10 Hvad gør du, hvis du hører, at et andet barn end dit eget er blevet drillet/mobbet? Hører du, at et andet barn er blevet drillet/mobbet, kontakt da forældrene til det barn, som er blevet drillet/mobbet. Det er herefter det drillede/mobbede barns forældres ansvar at tale med forældrene til det barn/de børn, der har udøvet krænkelserne. Det er samtidig det drillede/mobbede barns forældres ansvar at orientere klasselæreren eller SFO. Hvad gør du, hvis du ønsker andres syn på sagen? Føler du som forælder ikke, at du kan nå til forståelse med øvrige involverede parter, ønsker du at få andres syn på en sag, kan du efterfølgende rette henvendelse til kontaktforældrerne eller skolens ledelse. Hvis du har behov for en tolk for at tale med de øvrige involverede parter, er du også velkommen til at rette henvendelse til skolens ledelse. Hvordan du som forælder kan være med til at forebygge mobning For at forebygge mobning er det vigtigt, at du som forælder hjælper dit barn til selv at sige fra overfor drillerier, når dets grænse er nået. Dit barn skal kunne sige klart stop og gerne markere med håndtegn, når grænsen er nået. Det er også vigtigt, at dit barn forstår, at det er OK at tage kontakt til en voksen, hvis de har sagt stop og ikke selv kan håndtere situationen. 10

11 Praktiske oplysninger om livet på skolen På de følgende sider får du en række praktiske oplysninger om livet på skolen, som kan være rare at have lige ved hånden. De er anført i alfabetisk orden. Adfærdsregler Vi skal alle lære mest muligt, selv om vi ikke er ens og vi skal hjælpe hinanden med det. Vi skal lære at være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas og det gælder også i frikvartererne og på vejen til og fra skole. Vores skole og det, vi bruger på skolen, tilhører os alle og derfor behandler vi det godt. Befordring mellem skole og hjem Børn i specialklasser og mindre børn med mere end 2,5 km til skole vil være kørselsberettiget og modtager buskort efter ansøgning. Det samme gælder for børn hvis skolevej er erklæret trafikfarlig. Sygetransport kan i særlige tilfælde bevilges efter ansøgning. Benyttes anden skole end distriktsskolen, er der ikke mulighed for betalt befordring til skolen. Der findes særlige transportregler for elever i klasse. For at være kørselsberettiget skal eleven have mere end 6 km. til skole. Cykler Der er cykelparkering for klasse bag Pav H og for de øvrige elever i skolegården ved aulaen. Cykelparkering er på eget ansvar. Der er videoovervågning af cykelparkeringsområderne. Dansk2 Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, tilbyder DA-2 centret på Valdemarskolen støtte til to-sprogede elever, der har dansk som andetsprog. Undervisningen skal fremme elvernes lyst til at bruge det danske sprog, og til at udvikle bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug, herunder ordforråd samt sprogtilegnelse. Støtten gives som: Dansk2 er et undervisningstilbud til elever med anden etnisk baggrund end dansk. Skolen har et DA2-center, som tilbyder: Understøttende sprogindsats i sporene klasse Understøttende sprogindsats på øvrige klassetrin Holdundervisning Lektiehjælp Ulla Helsinghoff er ansat som 2-sprogskonsulent i Ringsted Kommune og kan kontaktes på Tlf

12 Elevferieplan skoleåret Se bilag2 Ekskursioner Alle klasser tilbydes en ekskursion. Ekskursioner er endagsture uden overnatning. Fagdage Fredage er fagdage. Formålet med dagene er faglig fordybelse. En hel dag, fem lektioner for indskolingen og seks lektioner for mellemtrinet, giver mulighed for en varieret undervisning, hvor der er tæt samarbejde i sporene og på årgangene - på tværs af klasser. Endvidere giver fagdage muligheder for aktiviteter udenfor skolen. Der er fagdage i stort set alle fag, antallet af fagdage i de enkelte fag afhænger af det ugentlige timetal, idet fagene afgiver et antal timer til fagdagene i forhold til dette timetal. På fagdage samarbejder lærere og pædagoger, hvor en faglærer har det overordnede ansvar for fastsættelse af læringsmål og den overordnede planlægning, de øvrige detailplanlægger aktiviteter og værksteder. Før skoleårets start udarbejdes en årsplan med overblik over fag, indhold, voksenressourcer, samarbejdsrelationer mv. Familieklassen Familieklassen er for familier, hvor forældre og børn har brug for nye vaner til, at barnet bliver en gladere skoleelev. Forløbet i familieklassen varer 12 uger og afholdes to formiddage (tirsdage og fredage) om ugen. I den øvrige tid er barnet i sin egen klasse. I familieklassen sker forandringen ved at sætte konkrete mål, som opstilles i tæt samarbejde mellem forældre og barn. Pædagog- og lærerteamet omkring et barn er initiativtagere i forhold til visitation til familieklassen. Undervisningen i familieklassen varetages af et AKT-team, bestående af lærere og pædagoger (AKT står for adfærd-kontakt-trivsel). Forsikringer Skolen forventer, at elevernes forældre har en ansvars- og ulykkesforsikring. Kommunen har ingen forsikringer. Fotografering Eleverne fotograferes 1 gang årligt, klassevis og enkeltvis, næste gang i november Fotograferingen foretages af Dansk Skolefoto 12

13 Fravær - kontaktbog Alle elever får udleveret en kontaktbog, som altid skal være hos eleven. Bogen er beregnet til diverse meddelelser mellem hjem og skole. Der SKAL gives besked om bl.a. sygdom eller andet lovlig fravær. Ønske om fri i enkelte timer eller 1 dag søges hos klasselæreren ligeledes i kontaktbogen. Ved ønske om fri i mere end 3 dage, henvender man sig til skolelederen ligeledes med kontaktbogen. I nogle klasser træder den elektroniske kontaktbog på ForældreIntra i stedet for den tidligere bogudgave. Fællessamlinger Der afvikles fællessamling for alle klassetrin 6 10 gange pr. skoleår i aulaen i tidsrummet kl ca Klasserne har ansvaret for indholdet i og afviklingen af fællessamlingerne på skift. Forældre er meget velkomne til at deltage. Glemte ting Har dit barn glemt nogle ting, så forhør dig i SFO/klassen, hos skolens pedeller eller på skolens kontor. Generelt gælder at glemt tøj og sko opbevares i SFO en i ca. ½ år - ved opslag i SFO en gøres opmærksom på de glemte ting før det overdrages til skolens pedeller i kælderen. 1 gang om året afhændes glemte ting til genbrug. Er der tale om nøgler, mobiltelefoner og lign., vil de blive indleveret på kontoret. Idræt Skolen benytter kommunens idrætshaller fra 3. klasse. Eleverne går til og fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. Alle elever skal medbringe passende beklædning og fodtøj efter årstiden - samt håndklæde. Badning efter idræt er obligatorisk. Indmeldelse af elever Indmeldelse af elever sker ved henvendelse til skolens kontor, som vil sørge for at fremsende relevant informationsmateriale og indmeldelsesskema, hvorefter møde med skoleledelsen arrangeres (aftal tid i forvejen). Intranet Valdemarskolen er bruger af skoleintra. Skoleintra er opdelt i følgende underintranet: Personaleintra Elevintra Forældreintra Personaleintra Personaleintra bruges bl.a. til at lave klasselogs, reservering af lokaler, kommunikation personalet i mellem og elevplaner. 13

14 Elevintra Elevintra anvendes bl.a. til at orientere eleverne om lektier, eleverne kan aflevere lektier via intranettet, opgaver afleveres og eleverne kan skrive sammen og til lærerne via intranettet. Eleverne kan også gemme billeder, links og lignende på intranettet. Forældreintra Forældreintra anvendes til kommunikation fra skolen til forældrene vedr. årsplaner, ugeplaner, forældremøder, aktuelle tilbud, tilmeldinger og forældrebreve. Forældrene kan få sendt besked, når der er nye meddelelser på klassens intranet. Alle forældre med adgang til internettet får udelukkende beskeder fra skolen via ForældreIntra. Lejrskole I dette skoleår tilbydes der ikke lejrskole til 5.klasserne. Læsebånd På Valdemarskolen arbejder vi med at få alle elever til at blive dygtige sikre læsere. Som led i dette arbejde vil vi fra skoleårets indføre et læsebånd. Målet med læsebåndet er at øge elevernes: Læsefærdighed Læsehastighed Læseforståelse Læseglæde Læsemotivation Hvert klasseteam forbereder indholdet i læsebåndet, således indholdet passer til den enkelte klasses forudsætninger og årsplaner. Klassens lærere vil informere om dette på forældremødet. Læsebåndet ligger hver morgen kl Det er vigtigt, at alle møder til tiden. Dette betyder at alle bedes være i klassen senest kl , således at læsningen kan begynde præcist Klassekasser I mange klasser ønsker forældrene at der oprettes en klassekasse. Pengene bruges på sociale arrangementer (klassefester, lidt ekstra på ekskursioner m.m.) Klassesammensætning Der dannes klasser med sigte på en jævn fordeling hvad angår køn, bopæl og etnicitet. Mobiltelefoner på Valdemarskolen I undervisningslektioner skal telefonen være slukket, med mindre andet er aftalt som et led i undervisningssituationen. Telefonens fotofunktion må kun anvendes, hvis det sker uden, at det krænker andre. 14

15 Ved misbrug inddrages mobiltelefonen for resten af lektionen, og hjemmet underrettes. Når lærernes/teamets muligheder skønnes udtømt inddrages skolens ledelse, idet eleven sendes/følges på kontoret for at aflevere telefonen her. Den udleveres igen ved skoledagens slutning, og efterfølgende kontakter ledelsen hjemmet. Ledelsen kan beslutte, at forældrene afhenter mobiltelefonen på skolens kontor. I forbindelse med drøftelser i teamet og i klassens tid tages problematikken op, så der sikres fælles forståelse for mobiltelefonreglerne. I forbindelse med ekskursioner drøftes ledsagende læreres forslag til mobiltelefonregler forinden med elever/forældre, så der sikres forståelse for og opbakning til disse. Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning, tyrkisk og arabisk, for elever fra hele Ringsted Kommune foregår på Dagmarskolen i eftermiddagstimerne. Der tilbydes modersmålsundervisning indtil 5. klasse. N-klassen "Neptun" på Valdemarskolen N-klassen på Valdemarskolen er et decentralt undervisningstilbud for elever med neurologiske vanskeligheder. Der er tilknyttet SFO-pasning i egne lokaler. Målet med undervisningen er udslusning til anden skolegang efter skolepsykologisk vurdering/redegørelse. N - klassen er for børn i alderen, klasse. Oversigt over skolen placering af klasserne Se bilag 3 Parkering Skolens parkeringsplads er forbeholdt personalet. Vi beder derfor om, at parkeringspladsen ikke bruges til afsætning af børn. Se folder om til og fra skole på hjemmesiden. Pasningstilbud Skolefritidsordning SFO SFO en består af SFO 1 og SFO 2 SFO 1 SFO 1 er sporopdelt og har til huse i de samme bygninger, som indskolingens klasselokaler befinder sig. Der er 4 SFO-afdelinger fra kl. + 1 specialafdeling i SFO1: Aqua Blæksprutten Tangloppen Neptun 15

16 SFO 2 SFO 2 holder til på Opalen, der ligger på Anlægsvej 7 SFO1 er for børn i 3. kl. SFO2 er for børn fra 4. kl. og opefter Åbningstider SFO 1 holder åbent mandag torsdag fra , fredag fra Der findes særlige morgenmoduler for pasning i tidsrummet kl og kl Se særskilt brochure. SFO 2 holder åbent mandag torsdag fra skoletidsophør , fredag til kl Skoleferier: I skoleferierne uge 7, 27, 31 og 32 er der morgen-åbent fra og eftermiddags-åbent fra kl (fredag kl ). Der er lukket uge og 42. Der tilbydes pasning (sommer- efterårsordning) i samarbejde med andre skolers SFO er på Opalen fra kl (fredag kl ) SFO erne kan benyttes alle dage dog ikke fredag efter Kr. Himmelfartsdag, mandag til onsdag før påske og mellem jul og nytår. Der tilbydes nødpasning disse dage. Der er lukket på SFO erne Juleaftensdag og Grundlovsdag. Indmeldelse og udmeldelse sker på (Digital pladsanvisning) under selvbetjening (med NEM-ID) eller ved henvendelse til borgerservice, Nørregade 100. Husk separat udmelding af SFO, hvis barnet skifter skole. PPR pædagogisk/psykologisk rådgivning og SSP Titel: Skolepsykolog Deltager i skolens Navn: Anna-Karina Thomsen tlf (0.- 2.kl) Annette Lund-Hansen tlf (3.- 6.kl,) Annette Suhr, tlf (N.kl.) koordineringskonferencer mandage kl og kan ellers træffes efter aftale. Titel: Navn: Skolesundhedsplejerske Anne Bjørnsson tlf (B, C, D og Tlf N.kl.) Søs Bertelsen tlf (A-klasser) Tlf Titel: Tale-høre-konsulent Navn: Lise Omann Nielsen Tlf. Kan kontaktes på UPPR på tlf Titel: SSP-konsulent Navn: Peter Øhlers Tlf

17 Ringetider Lekt. nr. Starttid Sluttid 1 (læsebånd) 08:15 08: :35 09: :20 10:05 frikvarter 15 minutter 4 10:20 11:05 pause 5 minutter 5 11:10 11:55 spisning 11:55 12:10 frikvarter 20 minutter 6 12:30 13:15 frikvarter 5 minutter 7 13:20 14: :05 14:50 Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Skolepatrulje Der står skolepatruljer ved indgangene til Valdemarskolen på Dagmarsgade og Bøllingsvej hver dag i følgende tidsrum:

18 Skolebiblioteket Biblioteket har åbent dagligt fra samt enkelte frikvarterer hver dag. Klasserne har en fast ugentlig time på biblioteket. Desuden vil der være mulighed for at låne læringsmidler til den daglige undervisning. Skolemad Skolefrugt tilbyder en frugtordning. Tilmelding og betaling her: Madintra.dk tilbyder en madordning. Tilmelding og betaling her: Skolemælksordning Det er muligt at tilmelde sig mælkeordning via Mejeriernes skolemælksordning, således at barnet får mælk hver dag. Kontoret har folder vedr. mælkebestilling. Du kan også bestille og betale mælk til dit barn direkte via På samme side kan du også hente inspiration til sunde og nærende madpakker. Skoletandpleje (Den kommunale tandpleje) Valdemarskolen har en af kommunens fire skoletandklinikker. Eleverne bliver indkaldt til regelmæssige tandundersøgelser med ca. 12 måneders interval. Profylakseundervisning i klassen aftales med klasselæreren. Ved første undersøgelse i børnehaveklassen får eleverne en seddel med hjem, så forældrene har mulighed for at følge barnet til tandlægen. Her aftales om barnet fortsat skal have forældre med. Der er naturligvis altid mulighed for at forældrene kan følge med barnet til tandlæge. Børn i alle aldre kan have behov for at en voksen er med til tandlæge. Hvis der mellem undersøgelserne skulle være behov for tandbehandling (skader, mistede fyldninger mv.) aftales tid med klinikken. Valdemarskolens Tandklinik Adresse Skolegade 9, 4100 Ringsted Telefon Leder Peter Vermehren Jensen Åbningstid Klinikken er åben på alle skoledage kl Tandreguleringsklinikken Adresse Dagmarskolen, Vestervej 11, 1. th., 4100 Ringsted Telefon

19 Specialundervisning Skolen har et specialundervisningscenter, som tilbyder: Læse- og matematikkurser Lektiehjælp Enkeltmandsundervisning (kontinuerligt) Svømning Svømmeundervisning afvikles på 4. klassetrin i Ringsted Svømmehal. Eleverne går til og fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. Alle elever skal medbringe badetøj samt håndklæde. Hvert klassetrin har ½ år med svømning i 2 lektioner. T-huset T-huset er vores AKT beredskab. (AKT står for adfærd - kontakt trivsel) Til T-huset er knyttet fire lærere og to pædagoger. T-huset er et beredskab, der er fleksibel og kan reagere forholdsvis hurtig på anmodning om støtte og vejledning i klasserne, enten i forhold til enkelte børn, grupper af børn eller hele klasser. 19

20 Bilag 1: Skolens personale 1 AFK Annie Foged Kauffmann 2 AMS Anne-Mette Salling Hansen 3 ANS Ann Sabroe 4 ASB Astrid Brødbæk 5 BFJ Bente Frydendal Jensen 6 BIG Birgitte Gravlund 7 BIJ Birgitte Jonsén 8 BIR Bine Rønholt 9 BLJ Birgitte Lindenskov Jensen 10 BLK Birthe L. Kristoffersen 11 BOW Bodil Worm 12 CMB Cecilie Mønsted Byberg 13 DKJ Dorte Kring Jespersen 14 FHH Finn H. Holmberg 15 FNA Falak Naz Ahmed 16 FWJ Flemming W. Johansen 17 HEM Heidi Møller 18 HEW Helle Wermuth 19 HBJ Helle Bjørnsfeldt 20 HSB Henriette S. Bøndergaard 21 HSP Helle S. Strøm 22 HSØ Helle Søndergaard 23 HVØ Henrik V. Østergaard 24 JEM Jette Mathiasen 25 JUZ Julie Zeuthen 26 KES Karl Ernst Schefferling 27 KJU Karin Juul 28 LFB Lars F. Berndt 29 LID Lisbeth Dural 30 LOP Lars O. Park 44 SAJ Sandra Juul (barsel) 45 SBB Sanne Bokær Bjerre 46 SHO Steffen Holm SLN Steen Lund Nielsen 49 SWN Susan W. Nielsen 50 TIL Tina Larsen 51 TTS Trine T. Sønderstrup 52 JAH Janus Henriksen 53 JUK Julie Klint CEJ Cecilie Jensen 57 AWO Amanda Wolff 58 JEG Jesper Glerup 59 MBP Morten Borup Petersen 60 MIG Mikkel Green 61 CRO Clara Ryom 62 CAR Camilla Ravn ENI Emil Nielsen 67 ADS Adam Skriver Annette Lund-Hansen (psykolog) 70 Anna-Karina Thomsen (psykolog) 31 LOT Lotte Toftegaard 32 MAL Martin Larsen 33 MBS Merete B. Svennevig 34 MEB Mette Bække 35 MES Mette S. Schantz 36 MFH Marianne Fenger Hansen 37 MLA Mette Larsen 38 NBC Nina B. Carlsen 39 OLH Ole Hansen 40 PEY Petra Yde 41 PIL Pia Lindholm 42 PLH Pia Højlund (barsel) 43 PMK Per M. Kirkegaard 20

21 SFO-kontor: 100 MFN Michael F. Nielbo 101 WKH Winnie K. Hansen Aqua: 102 JAO Jan Okholm 103 KRH Kristjan Hansen 104 MKJ Marianne Kjær Johansen 105 MMJ Merete Munk Johansen 106 MMH Malene Hansen Neptun: 110 JOJ John Jacobsen 111 KJE Kenney Jensen 109 CAK Caroline Koldsø Blæksprutten: 115 MCN Mette Christina Nielsen 116 MAH Marianne Henriksen 117 MAK Marc Kristjansen 118 JEN Jesper Nielsen 119 JEC Jeanette Crillesen 120 ANW Anja Wunsch Tangloppen: 125 RFE Rita Ehlers 126 SBA Shajan Babrakzai 127 JES Jette Sparwath 128 HAK Hatice Karamese 129 MNI Mads Nielsen 130 KKJ Karin Kofod-Jensen 131 MAN Marianne Nielsen 132 ANP André Petersen 133 KIJ Kirsten Johansson 134 GLO Gitte Landin Pedersen 135 HEB Heidi Bredahl Morgenåbnere: 140 ZEE Zeynep Topcu 141 DEB Dorthe E. Berg 142 MFC Marianne F. Christiansen CAR Camilla Ravn LWE Louise W. Elmhoff Opalen: AGP Anne Gitte Pedersen BÜÖ Bülent Øzdemir CVI Charlotte Vibe GIH Gitte Helmersen KRP Kristian Ricken LAH Lars Hansen LIB Lise Brems NIK Nicklas Kryger PIN Pia Nimb RAW Ras Wolff FTR David J. Mürer Sekretær Hanne Pedersen Sekretær Susanne Rudolph Tekn. serviceleder Stig Johansen Tekn. serv.medarb. Jan Simonsen Tekn. serv.medarb. Palle Juul Olsen Servicemedhjælper Ricki Pedersen Christa Erlandsen Cecilie Dissing Sundhedsplejerske Anne Bjørnson Sundhedsplejerske Søs Bertelsen Skoletandlæge Peter Vermehren Jensen Skoletandlæge Maja Rindom Tandplejer Bettina Slotsvang Klinik.ass. Käthe Grül Larsen Klinik.ass. Edel Fredskov Jensen Klinik.ass. Anja E. Pedersen Udeteam: 150 TJO Torur Johannesen 21

22 Bilag 2: Måned 2014 Elevferieplan skoleåret Antal skoledage Antal fridage August Første skoledag mandag d. 11. august 2014* September 22 8 Oktober Efterårsferie fra mandag d. 13. okt. til søndag den 19. okt. (incl.) November December 2015 Juleferie fra tirsdag d. 23. dec. (incl.) Januar Juleferie til fredag d. 2. jan. (incl.) Februar Vinterferie fra mandag d. 9. februar til fredag d. 13. februar (incl.) Marts Påskeferie fra mandag d. 30. marts til April Påskeferie til man. d. 6. april (incl.) Maj Juni St. Bededag, fre. d. 1. maj - fri Kr. Himmelfartsdag tors. d. 14. maj - fri Fredag d. 15. maj - fri 2. Pinsedag man. d. 25. maj - fri Grundlovsdag fre. d. 5. juni -fri Sommerferie fra lør. d. 27. juni (incl.) Juli Sommerferie 0 31 Samlet antal skole- og fridage i skoleåret 2014/ * Børnehaveklasse dog senest mandag den 18. august 2014 Lukkedage SFO Tre dage før Skærtorsdag Dagen efter Kr. Himmelfartsdag Grundlovsdag D. 24. december til og med d. 31. december 22

23 Bilag 3: Oversigt over skole placering af klasserne PAVILLONER 2014/ d 1.d A 124 3C H A c 152 SFO 123 3D 122 3B SFO Tangloppen 189 Lærerarb.pladser c 149 SFO B B 1. sal d 1. sal c G B leder 112 vice Afd. l. 113 køkken mødelokale 110 sekretær b + SFO Blæksprutten 141 SFOkontor A A N-klasser lok. 144/145 F C 1. sal 133 billedkunst 134 SFO Aqua 140 N-kl. 141 T-huset D 2.A 23

24 E PORTBYGNING 2014/2015 depot D 135 Foreninger 195 Foreninger 196 Foreninger 137 Foreninger 138 gymnastik drenge 119 Svale omklædning drenge 143 Svale omklædning piger 136 gymnastik piger 24

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2012/2013 42. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme...................... 5 Skolestart 2012/13 Tidsskema for skoledagen......................

Læs mere

Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15

Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15 - EN KRISTEN FRISKOLE Skolehåndbog 2014/15 Skolens grundlag Skolen bygger sit virke på den kristne tro, som den er udtryk i den apostolske trosbekendelse og på den overbevisning, at Bibelen er Guds inspirerede

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2014/2015 44. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Leder....................................... 3 Skolebestyrelsens klumme...................... 4 Skolestart 2014/15

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk 2 af 32 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 01 88 E-mail: info@sprs.dk Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø

Læs mere

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere