Valdemarskolen Skolegade Ringsted Tlf: Information 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valdemarskolen Skolegade 9 4100 Ringsted Tlf: 57627300. E-mail: valdemarskolen@ringsted.dk www.valdemarskolen.dk. Information 2014/2015"

Transkript

1 Valdemarskolen Skolegade Ringsted Tlf: Information 2014/2015 Oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til skoleåret 2014/ Skolens værdier... 3 Præsentation af skolens medarbejdere og samarbejdsfora med forældrevalgte repræsentanter... 4 Skolens kontor... 4 Skolens medarbejdere... bilag 1 Skolebestyrelsen... 6 Skole-hjem-samarbejdet... 8 Forældrebesøg... 8 Kontaktforældre... 8 Forældremøder... 9 Samråd... 9 Forældrerepræsentantskab... 9 Konflikthåndtering... 9 Praktiske oplysninger om livet på skolen Adfærdsregler Befordring mellem skole og hjem Cykler Dansk Elevferieplan skoleåret bilag 2 Ekskursioner Fagdage Fordybelsesuger Forsikringer Fotografering Fravær - kontaktbog Fællessamlinger Glemte ting Idræt Indmeldelse af elever Intranet Lejrskole Læsebånd Klassekasser Klassesammensætning

3 Mobiltelefoner Modersmålsundervisning N-klassen "Neptun" på Valdemarskolen Oversigt over skolen placering af klasserne... bilag 3 Parkering Pasningstilbud PPR pædagogisk/psykologisk rådgivning og SSP Ringetider Rygning Skolepatrulje Skolebiblioteket Skolemad og skolemælk Skoletandpleje Specialundervisning Svømning T-huset Velkommen til skoleåret 2014/2015 Kære elever og forældre Med denne folder vil jeg byde velkommen til et nyt skoleår på Valdemarskolen. Folderen er tænkt som en orientering om såvel praktiske forhold som de mere principielle forhold, der er på Valdemarskolen. Det er vigtigt for mig, at forældre ved, hvilke værdier, der arbejdes efter på skolen og hvilke handlinger, der kan sættes i værk, for at disse værdier kan efterleves. Samarbejde og dialog er nøgleord for mig, når der skal skabes rammer for læring og trivsel på skolen. Så mit ønske er, at alle, personale, ledelse, børn og forældre, hver især gør, hvad de kan, for at Valdemarskolen skal blive en god arbejdsplads for alle. Henrik Østergaard Skoleleder Skolens værdier På baggrund af skolens målsætningsarbejde, har vi valgt, at nedenstående OASER (Ordentlige fysiske rammer, Ansvar, Samarbejde, Engagement og Respekt) er et udtryk for de mål og visioner, der er gældende for Valdemarskolen: Ordentlige fysiske rammer På Valdemarskolen anses det for værdifuldt, at der er ordentlige fysiske rammer. 3

4 Ansvar På Valdemarskolen anses det for værdifuldt, at den enkelte påtager sig et ansvar i løsningen af sin egen opgave og skolens opgave. Samarbejde På Valdemarskolen anses det for værdifuldt med et godt samarbejde. Målet med samarbejdet er at forbedre både den enkelte medarbejders og hele skolens muligheder for at lave tidssvarende aktiviteter og undervisningsforløb tilpasset det enkelte barn. Engagement På Valdemarskolen anses det for værdifuldt at være engageret i løsningen af sine egne og skolens opgaver og udfordringer. Respekt På Valdemarskolen anses det for værdifuldt at respektere mennesker og ting. Derfor arbejdes der dagligt ud fra følgende kendeord på Valdemarskolen: Imødekommenhed Faglighed Tryghed Præsentation af skolens medarbejdere og samarbejdsfora med forældrevalgte repræsentanter På de følgende sider får du en kort præsentation af, hvilke medarbejdere du kan møde på skolen og i de forskellige samarbejdsfora med forældrevalgte repræsentanter. Du kan også finde en kort beskrivelse af, hvilken rolle det enkelte samarbejdsforum spiller i skole-hjemsamarbejdet. Skolens kontor Titel: Skoleleder Navn: Henrik Østergaard Tlf Titel: Navn: Tlf. Afdelingsleder Jette Mathiasen

5 Titel: Viceskoleleder Navn: Steen Lund Nielsen Tlf Titel: SFO-leder Navn: Michael Nielbo Tlf Titel: SFO-Souschef Navn: Winnie Hansen Tlf Titel: Skolesekretær Navn: Hanne Pedersen Tlf

6 Titel Teamleder for Valdedistriktet (Ejendomsstaben) Navn Stig Johansen Tlf Skolens medarbejdere Se bilag 1 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen har stor indflydelse på skolens virksomhed gennem de mål og principper, den beslutter. Et princip er i denne sammenhæng defineret som en retningslinje, et pejlemærke, som skolens leder kan styre efter, når han eller hun træffer beslutninger i hverdagen. Der er altså ikke tale om, at skolens bestyrelse fastsætter egentlige "regler" for skolelederens arbejde. De enkelte principper er en konkretisering af de målsætninger, man har på den enkelte skole. Skolebestyrelsen er således forpligtet af egne eller tidligere bestyrelsers målsætninger, så længe man ikke har lavet disse om. Skolebestyrelsen arbejder løbende med principperne for at sikre, at de er tidssvarende. Se derfor på skolens hjemmeside for at få den senest opdaterede version. I samarbejdet med skolens ansatte er det skolebestyrelsens fornemste opgave at medvirke til, at skolens miljø og rammer virker stimulerende og understøtter undervisningen og det daglige liv på skolen. Skolebestyrelsen godkender desuden skolens budget, undervisningsmidler og fastsætter ordensregler samt udarbejder forslag til skolens læseplaner og meget mere. Herunder ses et uddrag af folkeskoleloven, som beskriver skolebestyrelsens rolle. 44. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. 40, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed. Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, 3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 4) arbejdets fordeling mellem lærerne og 5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsen består af: 6

7 skoleinspektøren, viceskoleinspektøren syv forældrevalgte repræsentanter to medarbejderrepræsentanter, to repræsentanter for elevrådet. Skolebestyrelsesvalg og mødefrekvens De forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer bliver valgt forskudt for en 4-årig periode. Nuværende bestyrelse er tiltrådt pr. 1. august 2012 og næste valg vil være i foråret Skolebestyrelsen mødes ca. 10 gange pr. år sædvanligvis den 3. tirsdag i måneden. Dagsordener for møderne udarbejdes og udsendes ca. 1 uge inden møderne, hvor de også er tilgængelige på skolens hjemmeside. Forældrerepræsentanter Herunder ser du, hvilke forældre der er valgt ind i den nuværende bestyrelse. Forældrevalgte medlemmer er: Mariette Svarre Nielsen, Hestehaven 2 (formand) Peter Olsen, Dr. Margrethesvej 39, (næstformand) Marianne Neuer, Baretten Ann Kristina Schleidt, Ravelinen Jacob Mortensen, Køgevej Anders Pedersen, Sjællandsgade 49, 2. th Maria Kristensen, Kærhave Skovvej Medarbejderrepræsentanter Navn Adresse Ann Sabroe Bolbrovej 48, 4700 Næstved Tlf Navn Pia Dyring Nimb Adresse Harhoffs Alle 4, 4100 Ringsted Tlf Elevrepræsentanter Navn Markus Emil Dalgaard Adresse Dronningensgade 8, 4100 Ringsted Tlf Navn Marcus Kold Sanderhoff Adresse Signalet 46, 4100 Ringsted Tlf

8 Skole-hjem-samarbejdet På Valdemarskolen anser vi et velfungerende skole-hjem-samarbejde som en vigtig grundpille for elevernes faglige og sociale udvikling. Ud over muligheden for til hverdag at kontakte skolens medarbejdere, har forældrene også en række andre muligheder for at orientere sig om og at gå i dialog med skolen om det faglige og sociale liv på skolen. Herunder gives en kort beskrivelse af de mest gennemgående fora: Forældrebesøg Kontaktforældre Forældremøder Samråd Netværksmøde for kontaktforældre Desuden gives en kort beskrivelse af Valdemarskolens generelle anbefalinger til forældrene omkring håndtering af konflikter i skoletiden. Forældrebesøg Forældre er efter aftale med den lærer, som varetager undervisningen, velkomne til at komme på besøg i klassen. En besøgende forælder skal være indstillet på at blive brugt som en ekstra hånd i undervisningen. Kontaktforældre og klasseråd Ved skoleårets første forældremøde vælges minimum to kontaktforældre. Derudover vælges to eller flere forældre til klasserådet - gerne flere, samt en suppleant. Kontaktforældre vælges for 1 år ad gangen. Der må gerne være overlap mellem kontaktforældre og forældre i klasserådet. Kontaktforældrene er klassens nærmeste dialogpartner i forhold til lærerteamet og skolebestyrelsen. De er med i arbejdet omkring klassen, formidler kontakt og tager initiativer, der er med til at skabe en bedre skole. Klasserådene er ligeledes en vigtig aktør. Klasserådene er tovholder for aktiviteter i klassen, som understøtter klassens trivsel. Kontaktforældrene er ansvarlige for følgende: Deltagelse med minimum en forælder i de 2 årlige netværksmøder Videreformidling af forældrenes synspunkter til skolebestyrelsen Videreformidling af netværksmøderne til resten af klassens forældre Planlægge forældremøder i samarbejde med klasselærer Behjælpelige ved løsning af konflikter Kontaktperson til nye forældre i klassen Ansvarlig for at arrangere klassens fællesaktiviteter. 8

9 Al erfaring viser, at jo bedre forældregruppen fungerer sammen jo bedre fungerer klassen også sammen i det daglige. Derfor er det vigtigt at bakke op om de fællesaktiviteter, der arrangeres i klassen. Kontaktforældrenes og klasserådets rolle er nærmere beskrevet i brochuren kontaktforældre, som udleveres i starten af skoleåret. Forældremøder Alle forældre inviteres til mindst et forældremøde pr. år. I indskolingen fra klasse holdes forældremøderne på tværs af sporet og med deltagelse fra SFO en. På møderne vil forældrene få lejlighed til at møde de lærere og den primær pædagog, som børnene er sammen med i dagligdagen. Forældrene vil få mulighed for at se de undervisningsmaterialer, der benyttes. Forældremøderne er samtidig en god anledning til at få lavet aftaler i klassen om, hvordan man fejrer fødselsdage i klassen (herunder hvem man inviterer og gavebeløb), hvordan man involverer hinanden og skolen, hvis man oplever mistrivsel hos egne eller andre børn, lektielæsning, sengetider, mv. Møderne bruges også til at opdatere klassens spilleregler i forhold til skolens anti-mobbehandleplan. Samråd På alle klassetrin afholdes der samråd 1-2 gange årligt med deltagelse af skolen og hjemmet. Lærerne afgør fra gang til gang, om de foretrækker at afholde samrådet med eller uden elevdeltagelse. På et samråd i hvert skoleår vil hjemmet inden samrådet modtage et udkast til elevplan fra skolen på baggrund af de erfaringer, som skolen (og for indskolingens vedkommende også SFO en) har gjort sig om elevens styrker og svagheder såvel fagligt som socialt. Netværksmøde for kontaktforældre Mindst 2 gange pr. skoleår (typisk 4. tirsdag i november og 4. tirsdag i maj) inviteres klassernes kontaktforældre til møde med skolebestyrelsen. Formålet med mødet er at skolebestyrelsen kan gå i dialog, hente inspiration og informere om generelle tiltage på skolen. Netværket har ingen selvstændig kompetence. Foreløbig dagsorden til møderne udsendes senest 3 uger før mødets afholdelse og endelig dagsorden udsendes senest en uge før mødernes afholdelse. Netværksforældrene vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Konflikthåndtering Når mange mennesker færdes sammen vil der uundgåeligt opstå konflikter. For at sikre en god og effektiv konfliktløsning har vi på Valdemarskolen udarbejdet nogle generelle anbefalinger til, hvordan du som forælder kan være med til at dæmme op for, at småkonflikter og drillerier udarter sig til decideret mobning. Hvad gør du, hvis du hører, at dit eget barn er blevet drillet/mobbet? Hører du, at dit eget barn er blevet drillet/mobbet, kontakt da forældrene til det barn/de børn, som dit barn mener, har stået bag krænkelserne. Fortæl om, hvad dit barn har oplevet og barnets følelser omkring episoden og bed om at høre om episoden fra det andet barn/de øvrige børn. Tal derefter med dit eget barn om episoden, set med de øvrige involverede parters øjne. Kontakt evt. den anden/de øvrige involverede parts/parters forældre igen. Aftal hvem der kontakter klasselærer/sfo (afhængig af om episoden har været i skoletid eller SFOtid) for at orientere om/gå i dialog om episoden og hvilke aftaler I evt. har truffet med børnene. 9

10 Hvad gør du, hvis du hører, at et andet barn end dit eget er blevet drillet/mobbet? Hører du, at et andet barn er blevet drillet/mobbet, kontakt da forældrene til det barn, som er blevet drillet/mobbet. Det er herefter det drillede/mobbede barns forældres ansvar at tale med forældrene til det barn/de børn, der har udøvet krænkelserne. Det er samtidig det drillede/mobbede barns forældres ansvar at orientere klasselæreren eller SFO. Hvad gør du, hvis du ønsker andres syn på sagen? Føler du som forælder ikke, at du kan nå til forståelse med øvrige involverede parter, ønsker du at få andres syn på en sag, kan du efterfølgende rette henvendelse til kontaktforældrerne eller skolens ledelse. Hvis du har behov for en tolk for at tale med de øvrige involverede parter, er du også velkommen til at rette henvendelse til skolens ledelse. Hvordan du som forælder kan være med til at forebygge mobning For at forebygge mobning er det vigtigt, at du som forælder hjælper dit barn til selv at sige fra overfor drillerier, når dets grænse er nået. Dit barn skal kunne sige klart stop og gerne markere med håndtegn, når grænsen er nået. Det er også vigtigt, at dit barn forstår, at det er OK at tage kontakt til en voksen, hvis de har sagt stop og ikke selv kan håndtere situationen. 10

11 Praktiske oplysninger om livet på skolen På de følgende sider får du en række praktiske oplysninger om livet på skolen, som kan være rare at have lige ved hånden. De er anført i alfabetisk orden. Adfærdsregler Vi skal alle lære mest muligt, selv om vi ikke er ens og vi skal hjælpe hinanden med det. Vi skal lære at være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas og det gælder også i frikvartererne og på vejen til og fra skole. Vores skole og det, vi bruger på skolen, tilhører os alle og derfor behandler vi det godt. Befordring mellem skole og hjem Børn i specialklasser og mindre børn med mere end 2,5 km til skole vil være kørselsberettiget og modtager buskort efter ansøgning. Det samme gælder for børn hvis skolevej er erklæret trafikfarlig. Sygetransport kan i særlige tilfælde bevilges efter ansøgning. Benyttes anden skole end distriktsskolen, er der ikke mulighed for betalt befordring til skolen. Der findes særlige transportregler for elever i klasse. For at være kørselsberettiget skal eleven have mere end 6 km. til skole. Cykler Der er cykelparkering for klasse bag Pav H og for de øvrige elever i skolegården ved aulaen. Cykelparkering er på eget ansvar. Der er videoovervågning af cykelparkeringsområderne. Dansk2 Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, tilbyder DA-2 centret på Valdemarskolen støtte til to-sprogede elever, der har dansk som andetsprog. Undervisningen skal fremme elvernes lyst til at bruge det danske sprog, og til at udvikle bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug, herunder ordforråd samt sprogtilegnelse. Støtten gives som: Dansk2 er et undervisningstilbud til elever med anden etnisk baggrund end dansk. Skolen har et DA2-center, som tilbyder: Understøttende sprogindsats i sporene klasse Understøttende sprogindsats på øvrige klassetrin Holdundervisning Lektiehjælp Ulla Helsinghoff er ansat som 2-sprogskonsulent i Ringsted Kommune og kan kontaktes på Tlf

12 Elevferieplan skoleåret Se bilag2 Ekskursioner Alle klasser tilbydes en ekskursion. Ekskursioner er endagsture uden overnatning. Fagdage Fredage er fagdage. Formålet med dagene er faglig fordybelse. En hel dag, fem lektioner for indskolingen og seks lektioner for mellemtrinet, giver mulighed for en varieret undervisning, hvor der er tæt samarbejde i sporene og på årgangene - på tværs af klasser. Endvidere giver fagdage muligheder for aktiviteter udenfor skolen. Der er fagdage i stort set alle fag, antallet af fagdage i de enkelte fag afhænger af det ugentlige timetal, idet fagene afgiver et antal timer til fagdagene i forhold til dette timetal. På fagdage samarbejder lærere og pædagoger, hvor en faglærer har det overordnede ansvar for fastsættelse af læringsmål og den overordnede planlægning, de øvrige detailplanlægger aktiviteter og værksteder. Før skoleårets start udarbejdes en årsplan med overblik over fag, indhold, voksenressourcer, samarbejdsrelationer mv. Familieklassen Familieklassen er for familier, hvor forældre og børn har brug for nye vaner til, at barnet bliver en gladere skoleelev. Forløbet i familieklassen varer 12 uger og afholdes to formiddage (tirsdage og fredage) om ugen. I den øvrige tid er barnet i sin egen klasse. I familieklassen sker forandringen ved at sætte konkrete mål, som opstilles i tæt samarbejde mellem forældre og barn. Pædagog- og lærerteamet omkring et barn er initiativtagere i forhold til visitation til familieklassen. Undervisningen i familieklassen varetages af et AKT-team, bestående af lærere og pædagoger (AKT står for adfærd-kontakt-trivsel). Forsikringer Skolen forventer, at elevernes forældre har en ansvars- og ulykkesforsikring. Kommunen har ingen forsikringer. Fotografering Eleverne fotograferes 1 gang årligt, klassevis og enkeltvis, næste gang i november Fotograferingen foretages af Dansk Skolefoto 12

13 Fravær - kontaktbog Alle elever får udleveret en kontaktbog, som altid skal være hos eleven. Bogen er beregnet til diverse meddelelser mellem hjem og skole. Der SKAL gives besked om bl.a. sygdom eller andet lovlig fravær. Ønske om fri i enkelte timer eller 1 dag søges hos klasselæreren ligeledes i kontaktbogen. Ved ønske om fri i mere end 3 dage, henvender man sig til skolelederen ligeledes med kontaktbogen. I nogle klasser træder den elektroniske kontaktbog på ForældreIntra i stedet for den tidligere bogudgave. Fællessamlinger Der afvikles fællessamling for alle klassetrin 6 10 gange pr. skoleår i aulaen i tidsrummet kl ca Klasserne har ansvaret for indholdet i og afviklingen af fællessamlingerne på skift. Forældre er meget velkomne til at deltage. Glemte ting Har dit barn glemt nogle ting, så forhør dig i SFO/klassen, hos skolens pedeller eller på skolens kontor. Generelt gælder at glemt tøj og sko opbevares i SFO en i ca. ½ år - ved opslag i SFO en gøres opmærksom på de glemte ting før det overdrages til skolens pedeller i kælderen. 1 gang om året afhændes glemte ting til genbrug. Er der tale om nøgler, mobiltelefoner og lign., vil de blive indleveret på kontoret. Idræt Skolen benytter kommunens idrætshaller fra 3. klasse. Eleverne går til og fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. Alle elever skal medbringe passende beklædning og fodtøj efter årstiden - samt håndklæde. Badning efter idræt er obligatorisk. Indmeldelse af elever Indmeldelse af elever sker ved henvendelse til skolens kontor, som vil sørge for at fremsende relevant informationsmateriale og indmeldelsesskema, hvorefter møde med skoleledelsen arrangeres (aftal tid i forvejen). Intranet Valdemarskolen er bruger af skoleintra. Skoleintra er opdelt i følgende underintranet: Personaleintra Elevintra Forældreintra Personaleintra Personaleintra bruges bl.a. til at lave klasselogs, reservering af lokaler, kommunikation personalet i mellem og elevplaner. 13

14 Elevintra Elevintra anvendes bl.a. til at orientere eleverne om lektier, eleverne kan aflevere lektier via intranettet, opgaver afleveres og eleverne kan skrive sammen og til lærerne via intranettet. Eleverne kan også gemme billeder, links og lignende på intranettet. Forældreintra Forældreintra anvendes til kommunikation fra skolen til forældrene vedr. årsplaner, ugeplaner, forældremøder, aktuelle tilbud, tilmeldinger og forældrebreve. Forældrene kan få sendt besked, når der er nye meddelelser på klassens intranet. Alle forældre med adgang til internettet får udelukkende beskeder fra skolen via ForældreIntra. Lejrskole I dette skoleår tilbydes der ikke lejrskole til 5.klasserne. Læsebånd På Valdemarskolen arbejder vi med at få alle elever til at blive dygtige sikre læsere. Som led i dette arbejde vil vi fra skoleårets indføre et læsebånd. Målet med læsebåndet er at øge elevernes: Læsefærdighed Læsehastighed Læseforståelse Læseglæde Læsemotivation Hvert klasseteam forbereder indholdet i læsebåndet, således indholdet passer til den enkelte klasses forudsætninger og årsplaner. Klassens lærere vil informere om dette på forældremødet. Læsebåndet ligger hver morgen kl Det er vigtigt, at alle møder til tiden. Dette betyder at alle bedes være i klassen senest kl , således at læsningen kan begynde præcist Klassekasser I mange klasser ønsker forældrene at der oprettes en klassekasse. Pengene bruges på sociale arrangementer (klassefester, lidt ekstra på ekskursioner m.m.) Klassesammensætning Der dannes klasser med sigte på en jævn fordeling hvad angår køn, bopæl og etnicitet. Mobiltelefoner på Valdemarskolen I undervisningslektioner skal telefonen være slukket, med mindre andet er aftalt som et led i undervisningssituationen. Telefonens fotofunktion må kun anvendes, hvis det sker uden, at det krænker andre. 14

15 Ved misbrug inddrages mobiltelefonen for resten af lektionen, og hjemmet underrettes. Når lærernes/teamets muligheder skønnes udtømt inddrages skolens ledelse, idet eleven sendes/følges på kontoret for at aflevere telefonen her. Den udleveres igen ved skoledagens slutning, og efterfølgende kontakter ledelsen hjemmet. Ledelsen kan beslutte, at forældrene afhenter mobiltelefonen på skolens kontor. I forbindelse med drøftelser i teamet og i klassens tid tages problematikken op, så der sikres fælles forståelse for mobiltelefonreglerne. I forbindelse med ekskursioner drøftes ledsagende læreres forslag til mobiltelefonregler forinden med elever/forældre, så der sikres forståelse for og opbakning til disse. Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning, tyrkisk og arabisk, for elever fra hele Ringsted Kommune foregår på Dagmarskolen i eftermiddagstimerne. Der tilbydes modersmålsundervisning indtil 5. klasse. N-klassen "Neptun" på Valdemarskolen N-klassen på Valdemarskolen er et decentralt undervisningstilbud for elever med neurologiske vanskeligheder. Der er tilknyttet SFO-pasning i egne lokaler. Målet med undervisningen er udslusning til anden skolegang efter skolepsykologisk vurdering/redegørelse. N - klassen er for børn i alderen, klasse. Oversigt over skolen placering af klasserne Se bilag 3 Parkering Skolens parkeringsplads er forbeholdt personalet. Vi beder derfor om, at parkeringspladsen ikke bruges til afsætning af børn. Se folder om til og fra skole på hjemmesiden. Pasningstilbud Skolefritidsordning SFO SFO en består af SFO 1 og SFO 2 SFO 1 SFO 1 er sporopdelt og har til huse i de samme bygninger, som indskolingens klasselokaler befinder sig. Der er 4 SFO-afdelinger fra kl. + 1 specialafdeling i SFO1: Aqua Blæksprutten Tangloppen Neptun 15

16 SFO 2 SFO 2 holder til på Opalen, der ligger på Anlægsvej 7 SFO1 er for børn i 3. kl. SFO2 er for børn fra 4. kl. og opefter Åbningstider SFO 1 holder åbent mandag torsdag fra , fredag fra Der findes særlige morgenmoduler for pasning i tidsrummet kl og kl Se særskilt brochure. SFO 2 holder åbent mandag torsdag fra skoletidsophør , fredag til kl Skoleferier: I skoleferierne uge 7, 27, 31 og 32 er der morgen-åbent fra og eftermiddags-åbent fra kl (fredag kl ). Der er lukket uge og 42. Der tilbydes pasning (sommer- efterårsordning) i samarbejde med andre skolers SFO er på Opalen fra kl (fredag kl ) SFO erne kan benyttes alle dage dog ikke fredag efter Kr. Himmelfartsdag, mandag til onsdag før påske og mellem jul og nytår. Der tilbydes nødpasning disse dage. Der er lukket på SFO erne Juleaftensdag og Grundlovsdag. Indmeldelse og udmeldelse sker på (Digital pladsanvisning) under selvbetjening (med NEM-ID) eller ved henvendelse til borgerservice, Nørregade 100. Husk separat udmelding af SFO, hvis barnet skifter skole. PPR pædagogisk/psykologisk rådgivning og SSP Titel: Skolepsykolog Deltager i skolens Navn: Anna-Karina Thomsen tlf (0.- 2.kl) Annette Lund-Hansen tlf (3.- 6.kl,) Annette Suhr, tlf (N.kl.) koordineringskonferencer mandage kl og kan ellers træffes efter aftale. Titel: Navn: Skolesundhedsplejerske Anne Bjørnsson tlf (B, C, D og Tlf N.kl.) Søs Bertelsen tlf (A-klasser) Tlf Titel: Tale-høre-konsulent Navn: Lise Omann Nielsen Tlf. Kan kontaktes på UPPR på tlf Titel: SSP-konsulent Navn: Peter Øhlers Tlf

17 Ringetider Lekt. nr. Starttid Sluttid 1 (læsebånd) 08:15 08: :35 09: :20 10:05 frikvarter 15 minutter 4 10:20 11:05 pause 5 minutter 5 11:10 11:55 spisning 11:55 12:10 frikvarter 20 minutter 6 12:30 13:15 frikvarter 5 minutter 7 13:20 14: :05 14:50 Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Skolepatrulje Der står skolepatruljer ved indgangene til Valdemarskolen på Dagmarsgade og Bøllingsvej hver dag i følgende tidsrum:

18 Skolebiblioteket Biblioteket har åbent dagligt fra samt enkelte frikvarterer hver dag. Klasserne har en fast ugentlig time på biblioteket. Desuden vil der være mulighed for at låne læringsmidler til den daglige undervisning. Skolemad Skolefrugt tilbyder en frugtordning. Tilmelding og betaling her: Madintra.dk tilbyder en madordning. Tilmelding og betaling her: Skolemælksordning Det er muligt at tilmelde sig mælkeordning via Mejeriernes skolemælksordning, således at barnet får mælk hver dag. Kontoret har folder vedr. mælkebestilling. Du kan også bestille og betale mælk til dit barn direkte via På samme side kan du også hente inspiration til sunde og nærende madpakker. Skoletandpleje (Den kommunale tandpleje) Valdemarskolen har en af kommunens fire skoletandklinikker. Eleverne bliver indkaldt til regelmæssige tandundersøgelser med ca. 12 måneders interval. Profylakseundervisning i klassen aftales med klasselæreren. Ved første undersøgelse i børnehaveklassen får eleverne en seddel med hjem, så forældrene har mulighed for at følge barnet til tandlægen. Her aftales om barnet fortsat skal have forældre med. Der er naturligvis altid mulighed for at forældrene kan følge med barnet til tandlæge. Børn i alle aldre kan have behov for at en voksen er med til tandlæge. Hvis der mellem undersøgelserne skulle være behov for tandbehandling (skader, mistede fyldninger mv.) aftales tid med klinikken. Valdemarskolens Tandklinik Adresse Skolegade 9, 4100 Ringsted Telefon Leder Peter Vermehren Jensen Åbningstid Klinikken er åben på alle skoledage kl Tandreguleringsklinikken Adresse Dagmarskolen, Vestervej 11, 1. th., 4100 Ringsted Telefon

19 Specialundervisning Skolen har et specialundervisningscenter, som tilbyder: Læse- og matematikkurser Lektiehjælp Enkeltmandsundervisning (kontinuerligt) Svømning Svømmeundervisning afvikles på 4. klassetrin i Ringsted Svømmehal. Eleverne går til og fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. Alle elever skal medbringe badetøj samt håndklæde. Hvert klassetrin har ½ år med svømning i 2 lektioner. T-huset T-huset er vores AKT beredskab. (AKT står for adfærd - kontakt trivsel) Til T-huset er knyttet fire lærere og to pædagoger. T-huset er et beredskab, der er fleksibel og kan reagere forholdsvis hurtig på anmodning om støtte og vejledning i klasserne, enten i forhold til enkelte børn, grupper af børn eller hele klasser. 19

20 Bilag 1: Skolens personale 1 AFK Annie Foged Kauffmann 2 AMS Anne-Mette Salling Hansen 3 ANS Ann Sabroe 4 ASB Astrid Brødbæk 5 BFJ Bente Frydendal Jensen 6 BIG Birgitte Gravlund 7 BIJ Birgitte Jonsén 8 BIR Bine Rønholt 9 BLJ Birgitte Lindenskov Jensen 10 BLK Birthe L. Kristoffersen 11 BOW Bodil Worm 12 CMB Cecilie Mønsted Byberg 13 DKJ Dorte Kring Jespersen 14 FHH Finn H. Holmberg 15 FNA Falak Naz Ahmed 16 FWJ Flemming W. Johansen 17 HEM Heidi Møller 18 HEW Helle Wermuth 19 HBJ Helle Bjørnsfeldt 20 HSB Henriette S. Bøndergaard 21 HSP Helle S. Strøm 22 HSØ Helle Søndergaard 23 HVØ Henrik V. Østergaard 24 JEM Jette Mathiasen 25 JUZ Julie Zeuthen 26 KES Karl Ernst Schefferling 27 KJU Karin Juul 28 LFB Lars F. Berndt 29 LID Lisbeth Dural 30 LOP Lars O. Park 44 SAJ Sandra Juul (barsel) 45 SBB Sanne Bokær Bjerre 46 SHO Steffen Holm SLN Steen Lund Nielsen 49 SWN Susan W. Nielsen 50 TIL Tina Larsen 51 TTS Trine T. Sønderstrup 52 JAH Janus Henriksen 53 JUK Julie Klint CEJ Cecilie Jensen 57 AWO Amanda Wolff 58 JEG Jesper Glerup 59 MBP Morten Borup Petersen 60 MIG Mikkel Green 61 CRO Clara Ryom 62 CAR Camilla Ravn ENI Emil Nielsen 67 ADS Adam Skriver Annette Lund-Hansen (psykolog) 70 Anna-Karina Thomsen (psykolog) 31 LOT Lotte Toftegaard 32 MAL Martin Larsen 33 MBS Merete B. Svennevig 34 MEB Mette Bække 35 MES Mette S. Schantz 36 MFH Marianne Fenger Hansen 37 MLA Mette Larsen 38 NBC Nina B. Carlsen 39 OLH Ole Hansen 40 PEY Petra Yde 41 PIL Pia Lindholm 42 PLH Pia Højlund (barsel) 43 PMK Per M. Kirkegaard 20

21 SFO-kontor: 100 MFN Michael F. Nielbo 101 WKH Winnie K. Hansen Aqua: 102 JAO Jan Okholm 103 KRH Kristjan Hansen 104 MKJ Marianne Kjær Johansen 105 MMJ Merete Munk Johansen 106 MMH Malene Hansen Neptun: 110 JOJ John Jacobsen 111 KJE Kenney Jensen 109 CAK Caroline Koldsø Blæksprutten: 115 MCN Mette Christina Nielsen 116 MAH Marianne Henriksen 117 MAK Marc Kristjansen 118 JEN Jesper Nielsen 119 JEC Jeanette Crillesen 120 ANW Anja Wunsch Tangloppen: 125 RFE Rita Ehlers 126 SBA Shajan Babrakzai 127 JES Jette Sparwath 128 HAK Hatice Karamese 129 MNI Mads Nielsen 130 KKJ Karin Kofod-Jensen 131 MAN Marianne Nielsen 132 ANP André Petersen 133 KIJ Kirsten Johansson 134 GLO Gitte Landin Pedersen 135 HEB Heidi Bredahl Morgenåbnere: 140 ZEE Zeynep Topcu 141 DEB Dorthe E. Berg 142 MFC Marianne F. Christiansen CAR Camilla Ravn LWE Louise W. Elmhoff Opalen: AGP Anne Gitte Pedersen BÜÖ Bülent Øzdemir CVI Charlotte Vibe GIH Gitte Helmersen KRP Kristian Ricken LAH Lars Hansen LIB Lise Brems NIK Nicklas Kryger PIN Pia Nimb RAW Ras Wolff FTR David J. Mürer Sekretær Hanne Pedersen Sekretær Susanne Rudolph Tekn. serviceleder Stig Johansen Tekn. serv.medarb. Jan Simonsen Tekn. serv.medarb. Palle Juul Olsen Servicemedhjælper Ricki Pedersen Christa Erlandsen Cecilie Dissing Sundhedsplejerske Anne Bjørnson Sundhedsplejerske Søs Bertelsen Skoletandlæge Peter Vermehren Jensen Skoletandlæge Maja Rindom Tandplejer Bettina Slotsvang Klinik.ass. Käthe Grül Larsen Klinik.ass. Edel Fredskov Jensen Klinik.ass. Anja E. Pedersen Udeteam: 150 TJO Torur Johannesen 21

22 Bilag 2: Måned 2014 Elevferieplan skoleåret Antal skoledage Antal fridage August Første skoledag mandag d. 11. august 2014* September 22 8 Oktober Efterårsferie fra mandag d. 13. okt. til søndag den 19. okt. (incl.) November December 2015 Juleferie fra tirsdag d. 23. dec. (incl.) Januar Juleferie til fredag d. 2. jan. (incl.) Februar Vinterferie fra mandag d. 9. februar til fredag d. 13. februar (incl.) Marts Påskeferie fra mandag d. 30. marts til April Påskeferie til man. d. 6. april (incl.) Maj Juni St. Bededag, fre. d. 1. maj - fri Kr. Himmelfartsdag tors. d. 14. maj - fri Fredag d. 15. maj - fri 2. Pinsedag man. d. 25. maj - fri Grundlovsdag fre. d. 5. juni -fri Sommerferie fra lør. d. 27. juni (incl.) Juli Sommerferie 0 31 Samlet antal skole- og fridage i skoleåret 2014/ * Børnehaveklasse dog senest mandag den 18. august 2014 Lukkedage SFO Tre dage før Skærtorsdag Dagen efter Kr. Himmelfartsdag Grundlovsdag D. 24. december til og med d. 31. december 22

23 Bilag 3: Oversigt over skole placering af klasserne PAVILLONER 2014/ d 1.d A 124 3C H A c 152 SFO 123 3D 122 3B SFO Tangloppen 189 Lærerarb.pladser c 149 SFO B B 1. sal d 1. sal c G B leder 112 vice Afd. l. 113 køkken mødelokale 110 sekretær b + SFO Blæksprutten 141 SFOkontor A A N-klasser lok. 144/145 F C 1. sal 133 billedkunst 134 SFO Aqua 140 N-kl. 141 T-huset D 2.A 23

24 E PORTBYGNING 2014/2015 depot D 135 Foreninger 195 Foreninger 196 Foreninger 137 Foreninger 138 gymnastik drenge 119 Svale omklædning drenge 143 Svale omklædning piger 136 gymnastik piger 24

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Spurvelundskolen Skoleår:06-07 Generelt om forældresamarbejdet: Forældresamarbejde

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Klar Parat Skolestart!

Klar Parat Skolestart! Klar Parat Skolestart! Indholdsfortegnelse Velkommen til Houlkærskolen...3 Skolebestyrelsen...3 Fra børnehave til skole...4 Skoleintra...4 Fravær...5 Sygdom...5 Glemte sager...5 Skolens ringetider...6

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens årsberetning 2014. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter?

Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens årsberetning 2014. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Skolebestyrelsen Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Nu og fremad Hvem har vi været? Bestyrelsens sammensætning 7 forældrevalgte repræsentanter: Charlotte Koch Hess,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder,

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder, Orientering om uge 26 Som tidligere år foregår der i de sidste skoledage før sommerferien en række aktiviteter, der bevirker, at det normale ugeskema for nogle klasser brydes op. Nogle klasser tager på

Læs mere

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + :

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + : Klasseråd på Vemmelev Skole Elev 1 3 2 4 Lærer Forældre BA DC 10 85 67 9. + : _ 2014 FE G H I M LK J Rutiner for valg af klasseråd Klasserådet vælges i alle klasser på det 1. forældremøde efter sommerferien.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE Velkommen i skole Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE 2 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fag i folkeskolen 3 Folkeskolens

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere