Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats"

Transkript

1 NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/ Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om energiselskabernes spareindsats fra Det er besluttet, at besparelser i transportsektoren afgrænses til følgende specifikke definerede tiltag med tilhørende fastsatte opgørelsesmetoder: 1. Udskiftning af vognpark til energieffektive personbiler 2. Udskiftning af vognpark til energieffektive varevogne 3. Montering af brændstofbesparende dæk 4. Montering af automatisk dæktrykskontrol Dette notat beskriver, hvordan energibesparelserne skal opgøres i forhold til de 3 første af disse tiltag. Det fjerde tiltag vil blive afklaret efterfølgende. Opgørelsen af besparelser ved transportinitiativerne skal ske i overensstemmelse med de generelle krav i aftalen af 13. november 2012, og skal dokumenteres i henhold til kravene i aftalen. 1. Udskiftning af vognpark til energieffektive personbiler Besparelsen opnås ved at udskifte hele eller dele af en eksisterende flåde af personbiler med en ny energieffektiv flåde af personbiler eller indkøbe nye personbiler, der har en betydelig højere effektivitet end dagens standard. Der skelnes mellem forceret udskiftning og nyafskaffelse. 1.1 Forceret udskiftning af eksisterende personbiler: a. Besparelsen opgøres specifikt som forskellen mellem det årlige energiforbrug i før situationen og efter situationen. Det årlige energiforbrug i før situationen beregnes ved anvendelse af de eksisterende personbilers typegodkendte energiforbrug per km (km/liter) ganget med antal årligt kørte kilometer i en repræsentativ og sammenlignelig periode forud for udskiftningen. Det årlige energiforbrug i efter situationen beregnes ved anvendelse af de nyanskaffede personbilers typegodkendte energiforbrug per km ganget med det samme antal årligt kørte kilometer som i før situationen korrigeret for eventuelle ændringer i kørselsbehovet. Ved beregning af energibesparelsen i kwh/km anvendes de forudsætninger, som fremgår af bilag 1. Side 1

2 b. For at kunne anvende metoden for forceret udskiftning, må de personbiler, der udskiftes, højst være tre år gamle, højst have kørt km og de skal være ejet af den slutbruger, hvor energibesparelsen gennemføres (ikke leaset). c. For at kunne medregne en energibesparelse skal de personbiler, der skiftes til, have en energieffektivitet svarende til minimumskravene til opnåelse af energimærket A++, og mere specifikt defineret som et maksimalt energiforbrug på 0,35 kwh/km jf. bilag 1. Dette krav gælder for alle drivmidler (benzin, diesel, hybrid, el). d. For at der kan medregnes en energibesparelse, skal der minimum udskiftes 5 biler inden for en periode på højst 6 måneder. e. Der kan udelukkende medregnes en energibesparelse ved anskaffelse af nye personbiler. 1.2 Nyanskaffelse af energieffektive personbiler: a. Der er tale om nyafskaffelse, hvis de eksisterende biler ikke opfylder kravene i pkt. 1.1.b., eller når de nye biler ikke erstatter eksisterende biler. b. Energibesparelsen per km opgøres som forskellen mellem det typegodkendte energiforbrug ved en personbil svarende til minimumskravet for energiklasse A (dagens standard) og de nyanskaffede personbilers typegodkendte energiforbrug (efter-situationen). Dagens standard er konkret fastsat til et energiforbrug på 0,49 kwh/km, jf. bilag 1 c. Hvis de nyanskaffede personbiler erstatter eksisterende personbiler hos den slutbruger, hvor besparelsen gennemføres, beregnes energibesparelsen som udgangspunkt på baggrund af antal kørte kilometer i en repræsentativ og sammenlignelig periode forud for udskiftningen. Der kan korrigeres for eventuelle ændringer i kørselsbehovet, men det skal i givet dokumenteres.. d. Hvis de nyanskaffede personbiler ikke erstatter eksisterende personbiler, hvor besparelsen gennemføres, beregnes energibesparelsen på baggrund af det forventede kørselsbehov. e. For at kunne medregne en energibesparelse skal de personbiler, der skiftes til, have en energieffektivitet svarende til minimumskravene til opnåelse af energimærket A++, og mere specifikt defineret som et maksimalt energiforbrug på 0,35 kwh/km jf. bilag 1. Dette krav gælder for alle drivmidler (benzin, diesel, hybrid, el). f. For at der kan medregnes en energibesparelse, skal der minimum udskiftes 5 biler inden for en periode på højst 12 måneder. g. Der kan udelukkende medregnes en energibesparelse ved anskaffelse af nye personbiler. Side 2

3 Øvrigt gældende for både pkt. 1.1 og 1.2: Der sættes ikke grænser for virkemiddel, da tilbagebetalingstiden for slutbrugeren overskrider 1 år. Levetiden for tiltaget overskrider fire år, men ikke 15 år, hvorfor der anvendes en prioriteringsfaktor på Udskiftning af vognpark til energieffektive varevogne Besparelsen opnås ved at udskifte hele eller dele af en eksisterende flåde af varevogne med en ny energieffektiv flåde af varevogne eller indkøbe nye varevogne, der har en betydelig højere effektivitet end dagens standard. Varebiler defineres som biler på gule plader op til en vægt på 3,5 tons. Der kan medregnes en besparelse i følgende to alternativer: 2.1 Forceret udskiftning af eksisterende varevogne: a. Besparelsen opgøres specifikt som forskellen mellem energiforbruget i før situationen og efter situationen. Energiforbruget i før situationen beregnes ved anvendelse af de eksisterende varevognes typegodkendte energiforbrug per km og antal kørte kilometer i en repræsentativ og sammenlignelig periode forud for udskiftningen. Energiforbruget i efter situationen beregnes ved anvendelse af de nyanskaffede varevognes typegodkendte energiforbrug per km og det tilsvarende antal kørte kilometer som i før situationen korrigeret for eventuelle ændringer i kørselsbehovet. b. For at kunne anvende metoden for forceret udskiftning, må de varevogne, der udskiftes, højst være tre år gamle, højst have kørt km og skal være ejet af den slutbruger, hvor energibesparelsen gennemføres (ikke leaset). c. For at kunne medregne en energibesparelse skal de nye varevogne, der skiftes til, have en energieffektivitet svarende til minimumskravene for, jf. bilag 1: i. Varebiler på højst 2000 kg: 0,35 kwh/km (Energimærke A++) ii. Varebiler på kg: 0,44 kwh/km (Energimærke A+) iii. Varebiler på kg: 0,49 kwh/km (Energimærke A) iv. Varebiler på kg: 0,58 kwh/km (Energimærke B) d. For at der kan medregnes en energibesparelse, skal der minimum udskiftes 5 biler inden for en periode på højst 6 måneder. e. Der kan udelukkende medregnes en energibesparelse ved anskaffelse af nye varevogne. 2.2 Nyanskaffelse af energieffektive varevogne a. Energibesparelsen opgøres specifikt som forskellen mellem det typegodkendte energiforbrug ved dagens standard for en ny varevogn som defineres således, jf. bilag 1: i. Varebiler på højst 2000 kg: 0,49 kwh/km (Energimærke A) ii. Varebiler på kg: 0,58 kwh/km (Energimærke B) iii. Varebiler på kg: 0,62 kwh/km (Energimærke C) iv. Varebiler på kg: 0,71 kwh/km (Energimærke D) og de nyanskaffede varevognes typegodkendte energiforbrug (efter-situationen). Side 3

4 b. For at kunne medregne en energibesparelse skal de nyanskaffede varevogne, der skiftes til, maksimalt have følgende typegodkendte energiforbrug, jf. bilag 1: i. Varebiler på højst 2000 kg: 0,35 kwh/km (Energimærke A++) ii. Varebiler på kg: 0,44 kwh/km (Energimærke A+) iii. Varebiler på kg: 0,49 kwh/km (Energimærke A) iv. Varebiler på kg: 0,58 kwh/km (Energimærke B) c. Hvis de nyanskaffede varevogne erstatter eksisterende varevogne hos den slutbruger, hvor besparelsen gennemføres, beregnes energibesparelsen som udgangspunkt på baggrund af antal kørte kilometer i en repræsentativ og sammenlignelig periode forud for udskiftningen. Der kan korrigeres for eventuelle ændringer i kørselsbehovet, men det skal i givet dokumenteres. d. Hvis de nyanskaffede varevogne ikke erstatter eksisterende varevogne, hvor besparelsen gennemføres, beregnes energibesparelsen på baggrund af det forventede kørselsbehov. e. For at der kan medregnes en energibesparelse, skal der minimum udskiftes 5 biler inden for en periode på højst 12 måneder. f. Der kan udelukkende medregnes en energibesparelse ved anskaffelse af nye varevogne. Øvrigt gældende for både pkt. 2.1 og 2.2: Der sættes ikke grænser for virkemiddel, da tilbagebetalingstiden for slutbrugeren overskrider 1 år. Levetiden for tiltaget overskrider fire år, men ikke 15 år, hvorfor der anvendes en prioriteringsfaktor på Montering af brændstofbesparende dæk I forbindelse med medvirken til udskiftning af traditionelle dæk til energieffektive dæk opgøres energibesparelsen efter følgende retningslinjer: Opgørelse: a. Besparelsen opgøres på baggrund af metoden for markedspåvirkning beskrevet i aftalen af 13. november Beregning af besparelsen skal ske ud fra en baseline for salget af dæk med det pågældende energimærke uden energiselskabets involvering samt opgørelse af det efterfølgende salg som følge af energiselskabets involvering. b. Der kan udelukkende medregnes en besparelse, hvis der skiftes til dæk med energimærke B eller bedre. c. Der tages udgangspunkt i at energibesparelsen ved at skifte fra et traditionelt dæk (klasse E ) til et brændstofbesparende dæk (minimum klasse B ) udgør 4 pct. 1 af energiforbruget. 1 I notat af 7. september 2012 fra COWI om energibesparelser i transportsektoren anføres det, at Et klasse E dæk har en rullemodstand på ca. 10 kg/t, mens et B klasse dæk har en rullemodstand på ca. 7Kg/t. Det svarer til en brændstofbesparelse på 3% - 6%. Side 4

5 Energiforbruget beregnes ud fra et gennemsnitlig årligt kørselsbehov på km/år med et energiforbrug på 0,49 kwh/km (minimumskrav for klasse A, der anvendes som dagens standard jf. bilag 1). d. Levetiden er mindre end fire år, hvorfor der skal anvendes en prioriteringsfaktor på 0,5. Der kan ikke gives tilskud til tiltaget, da tilbagebetalingstiden er mindre end 1år. e. Standardværdien for energibesparelsen per bil udgør således x 0,49 x 0,04 x 0,5 = 179 kwh 4. Montering af automatisk dæktrykskontrol Fra 2015 bliver det et EU krav, at nye biler skal forsynes med automatisk dæktrykskontrol. Det er allerede vedtaget, at nye typer af biler (ud fra typegodkendelser) skal være monteret med automatisk dæktrykskontrol. På grund af lovkrav ikke er relevant at medregne en energibesparelse ved automatisk dæktrykskontrol i nye personbiler. Samtidig er der vurderingen, at eftermontering af den type automatisk dæktrykskontrol, som bliver lovpligtig, ikke er teknisk og økonomisk muligt i eksisterende personbiler. Det kan evt. være relevant at give mulighed for at medregne en energibesparelse ved montering af automatisk dæktrykskontrol på større vare- og lastbiler. Det undersøges nærmere. Side 5

6 Bilag 1: Forudsætninger for opgørelse af energibesparelser ved biler Data fra Beregnet Energistyrelsens energistatstik brændværdier Vægtfylde Brændværdi ton/m3 GJ/ton MJ/liter kwh/liter Benzin 0,75 43,8 32,85 9,13 Diesel 0,84 42,7 35,87 9,96 Energiklasse Km/liter kwh/km min max min max Benzin: A+++ 34,3 0,27 A++ 25,2 34,2 0,36 0,27 A ,1 0,46 0,36 A 18,2 19,9 0,50 0,46 B 15,4 18,1 0,59 0,50 C 14,3 15,3 0,64 0,60 D 12,5 14,2 0,73 0,64 E 11,8 12,4 0,77 0,74 F 10,5 11,7 0,87 0,78 G 10,5 0,87 Diesel A+++ 38,6 0,26 A++ 28,1 38,5 0,35 0,26 A+ 22,5 28 0,44 0,36 A 20,5 22,4 0,49 0,44 B 17,3 20,4 0,58 0,49 C 16,1 17,2 0,62 0,58 D 14,1 16 0,71 0,62 E 13,2 14 0,75 0,71 F 11,9 13,1 0,84 0,76 G 11,9 0,84 Krav i forbindelse med opgørelse af besparelser Minimumskrav til Dagens standard nye biler Klasse kwh/km Klasse kwh/km Personbiler A 0,49 A++ 0,35 Varevogne højst 2000 kg A 0,49 A++ 0, kg B 0,58 A+ 0, kg C 0,62 A 0, kg D 0,71 B 0,58 Side 6

7 Side 7

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune

CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet Betjentstuen, Multihuset, Teknik, Guldregn og Skovgade i Middelfart kommune Hellestrup, December 2013 Side 1 af 20 Forord Denne rapport beskriver

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3

Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 N O T AT 18. september 2009 J.nr. 2501/1211-0003 Ref. jdi Generel energipolitik og energibesparelser Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 Håndbog for Energikonsulenter 2008 version3,

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. oktober 2014 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Vurdering af CO2 effekten af S-SF s skatteudspil for perioden frem mod 2020 med særlig vægt på transportdelen

Vurdering af CO2 effekten af S-SF s skatteudspil for perioden frem mod 2020 med særlig vægt på transportdelen 27. november 2009 Vurdering af CO2 effekten af S-SF s skatteudspil for perioden frem mod 2020 med særlig vægt på transportdelen Af direktør Thomas Færgeman i samråd med CONCITOs transportgruppe 1. Baggrund

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere